- Project Runeberg -  Elektriciteten och dess förnämsta tekniska tillämpningar
(1893) [MARC] Author: Gustaf Robert Dahlander
Titel och innehåll | Next >>
  Project Runeberg | Catalog | Recent Changes | Donate | Comments? |   

ELEKTRICITETEN

OCH
DESS FÖRNÄMSTA TEKNISKA TILLÄMPNINGAR
med särskild hänsyn till
DE NYASTE UPPFINNINGARNA

af
G. R. DAHLANDER,
professor vid Tekniska högskolan i Stockholm.

Andra omarbetade och utvidgade upplagan.
Med 466 illustrationer.

Stockholm.
Albert Bonniers förlag.
Alb. Bonniers boktryckeri 1893.


Förord till den digitala utgåvan

Under arbete...


The above contents can be inspected in scanned images: titelsida, titelbladets baksida, v, vi, vii, viii, ix, x, xi

Korrstapel / Proof bar for this volume

Innehåll / Table of Contents


Titel och innehåll - titelsida, titelbladets baksida, v, vi, vii, viii, ix, x, xi
Rättelser - xii
1. Öfverblick af elektricitetslärans utveckling och förnämsta satser. De elektriska enheterna - 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 28, 29, 30, 31, 32
    1. Elektricitetens äldsta historia - 1
    2. Gilberts upptäckter - 1
    3. Uppfinningen af elektricitetsmaskinen - 2
    4. Elektricitetens meddelning - 2
    5. Laddflaskan - 3
    6. Upptäckten af galvanismen - 4
    7. Voltas stapel - 5
    8. Den galvaniska strömmens kemiska verkningar - 5
    9. Ljus- och värmeutveckling genom elektricitet - 6
    10. Sambandet mellan elektriciteten och magnetismen - 6
    11. Elektriska strömmars verkningar sinsemellan - 7
    12. Termo-elektricitet - 8
    13. Inducerade strömmar - 8
    14. Elektriska strömmar, alstrade genom mekaniskt arbete - 9
    15. Ohmska lagen - 9
    16. Orsaken till de elektriska fenomenen - 10
    17. De olika slag storheter man i elektricitetsläran tager i betraktande - 12
    18. Absoluta måttsystem - 14
    19. De absoluta mekaniska enheterna - 15
    20. De absoluta magnetiska enheterna - 16
    21. De absoluta enheterna för strömstyrkan och elektricitetsmängden i det elektromagnetiska systemet C.-G.-S. - 18
    22. De absoluta enheterna för motståndet, elektromotoriska kraften och potentialskilnaden i det elektromagnetiska systemet C.-G.-S. - 19
    23. Enheten för laddningskapaciteten i det elektromagnetiska systemet C.-G.-S. - 20
    24. De praktiska enheterna för elektricitetens uppmätning - 20
    25. Enheterna för det elektriska arbetet och den elektriska energien - 22
    26. Elektriska enheter som fordom blifvit använda - 23
    27. De elektriska enheternas tillämpning i fråga om uppmätning af vexelströmmar - 25
    28. Rättvända och undulatoriska strömmar - 27
    29. Själfinduktion - 28
    30. Dimensioner hos enheterna i det elektromagnetiska systemet C.-G.-S. - 30
    31. Om det elektrostatiska systemet C.-G.-S. - 32
2. Elektricitetens uppmätning för tekniska ändamål - 33, 34, 35, 36, 37, 38, 39, 40, 41, 42, 43, 44, 45, 46, 47, 48, 49, 50, 51, 52, 53, 54, 55, 56, 57, 58, 59, 60, 61, 62, 63, 64, 65, 66, 67, 68, 69, 70, 71, 72, 73, 74, 75, 76, 77, 78, 79, 80, 81, 82, 83, 84, 85, 86, 87, 88, 89, 90, 91, 92, 93, 94, 95, 96, 97, 98, 99, 100, 101, 102, 103, 104
    32. Bestämning af strömstyrkan - 33
    33. Voltametrar - 33
    34. Tangent- och sinusbussolen - 35
    35. Spegelgalvanometrar - 37
    36. Siemens & Halskes samt Pellats elektrodynamometrar - 42
    37. Ampère-metrar - 43
    38. Gradering af ampèremetrar - 47
    39. Bestämning af strömmars riktning - 49
    40. Uppmätning af styrkan hos ögonblickliga strömmar - 50
    41. Uppmätning af vexelströmmars styrka - 51
    42. Jämförelse mellan de elektromotoriska krafterna hos galvaniska element - 53
    43. Uppmätning af potentialskilnaden mellan två punkter af en ledning, i hvilken en konstant ström framgår - 55
    44. Cardews voltmeter - 59
    45. Gradering af voltmetrar - 61
    46. Undersökning af potentialskilnaden vid vexelströmmar - 62
    47. Fel vid ampèremetrar och voltmetrar - 63
    48. Uppmätning af elektricitetsmängder - 64
    49. Arons elektriska pendel - 68
    50. Mätare för elektrisk energi och wattmetrar - 70
    51. Kirchhoffs lagar och deras tillämpning vid Wheatstones brygga - 72
    52. Uppmätning af det elektriska ledningsmotståndet med tillhjälp af Wheatstones-Kirchhoffs brygga - 74
    53. Differential-galvanometerns användande för uppmätning af det elektriska ledningsmotståndet - 76
    54. Jämförelse mellan motståndsetalonger - 78
    55. Praktiska etalonger för motståndsenheten - 80
    56. Reostater - 81
    57. Resultatet af undersökningarna rörande metallernas ledningsmotstånd - 84
    58. Isoleringsmotstånd - 88
    59. Uppmätning af isoleringsmotstånd - 89
    60. Jordledningars motstånd - 91
    61. Vätskors ledningsmotstånd - 92
    62. Uppmätning af elektricitetskällors inre motstånd - 95
    63. Kondensatorer för elektricitet - 96
    64. Laddningskapacitetens uppmätning - 98
    65. Bestämning af själfinduktionskoefficienten - 100
    66. Ledares motstånd vid vexelströmmars genomgång - 103
3. Galvaniska staplar. Accumulatorer. Termoelektriska staplar - 104, 105, 106, 107, 108, 109, 110, 111, 112, 113, 114, 115, 116, 117, 118, 119, 120, 121, 122, 123, 124, 125, 126, 127, 128, 129, 130, 131, 132, 133, 134, 135, 136, 137, 138, 139, 140, 141, 142, 143, 144, 145, 146, 147, 148, 149, 150, 151, 152, 153, 154, 155, 156, 157, 158, 159, 160, 161, 162, 163, 164, 165, 166, 167, 168, 169, 170, 171, 172, 173, 174, 175, 176, 177, 178, 179, 180, 181, 182
    67. De äldre staplarna - 104
    68. Den kemiska verksamheten i stapeln - 105
    69. Amalgamering af zinken - 106
    70. Polarisationen i stapeln - 107
    71. Depolarisation - 108
    72. Smers element - 109
    73. Element med en vätska och med kol - 110
    74. Daniells element - 112
    75. Modifikationer af Daniells element - 115
    76. Meidingers element - 117
    77. Groves element - 118
    78. Bunsens element - 119
    79. Modifikationer af Bunsens element - 121
    80. Leclanchés element - 123
    81. Marié Davys och Warren de la Rues elementer - 127
    82. Järnelement - 128
    83. Lalande & Chaperons kopparoxidstapel - 129
    84. Upwards klorstapel - 130
    85. Staplar med ombyte af vätskan - 132
    86. Pollaks regenerativa stapel - 135
    87. Staplar med stor elektromotorisk kraft - 137
    88. Lätta staplar - 138
    89. Torra staplar - 139
    90. Normalelement - 141
    91. Sammansättning af en stapel med flera element - 142
    92. Sekundära staplar - 144
    93. Faures accumulator - 146
    94. Faure-Sellon-Volckmars accumulator - 148
    95. Modifikationer af Faure-Sellon-Volckmars accumulator - 151
    96. Försök med Faure-Sellon-Volckmars accumulatorer - 152
    97. Skötseln af Faure-Sellon-Volckmars accumulatorer - 156
    98. Tudors accumulatorer - 158
    99. Correns accumulatorer - 161
    100. Farbakys och Scheneks accumulatorer - 163
    101. Reymier-Simmens accumulatorer - 164
    102. Några andra accumulatorer - 168
    103. Inflytande af svafvelsyrehalten i en accumulator - 169
    104. Uppmätning af accumulatorernas inre motstånd - 170
    105. Laddning af galvaniska staplar - 172
    106. Äldre termo-elektriska staplar - 174
    107. Noës termo-elektriska stapel - 175
    108. Clamonds termo-elektriska staplar - 177
    109. Gülchers termoelektriska stapel - 179
    110. Vilkor för hög verkningsgrad vid termo-elektriska staplar - 180
4. Dynamo-maskiner för likriktad ström - 182, 183, 184, 185, 186, 187, 188, 189, 190, 191, 192, 193, 194, 195, 196, 197, 198, 199, 200, 201, 202, 203, 204, 205, 206, 207, 208, 209, 210, 211, 212, 213, 214, 215, 216, 217, 218, 219, 220, 221, 222, 223, 224, 225, 226, 227, 228, 229, 230, 231, 232, 233, 234, 235, 236, 237, 238, 239, 240, 241, 242, 243, 244, 245, 246, 247, 248, 249, 250, 251, 252, 253, 254
    111. Olika sätt att medelst mekaniskt arbete frambringa elektriska strömmar - 182
    112. Några egenskapar hos elektromagneterna - 183
    113. Olika former hos elektromagneterna - 185
    114. Den magnetiserande kraften vid en elektromagnet - 186
    115. Formler, uttryckande en elektromagnets styrka - 189
    116. De magnetiska kraftlinierna - 191
    117. Järnets mottaglighet och genomtränglighet för magnetism - 193
    118. Experimentel bestämning af intensiteten hos ett magnetiskt fält - 195
    119. Den magnetiska ledningen - 197
    120. Jämförelse mellan olika järnsorters magnetiska motstånd och induktion - 199
    121. Induktionsströmmar, alstrade vid en trådspirals rörelse i ett magnetiskt fält - 200
    122. Principen för de magnetoelektriska maskinerna - 203
    123. De äldre magneto-elektriska maskinerna - 204
    124. Siemens induktor - 205
    125. Wildes maskin - 206
    126. Principen för de dynamo-elektriska maskinerna - 208
    127. Ladds dynamo-elektriska maskin - 209
    128. Wheatstones & Siemens dynamo-elektriska maskin - 210
    129. Ofullkomligheten hos de äldre dynamo-maskinerna - 212
    130. Dynamomaskiner, frambringande konstant ström - 212
    131. Grammes magneto-elektriska maskin - 213
    132. Grammes dynamo-elektriska maskiner - 218
    133. v. Hefner-Altenecks dynamo-elektriska maskiner - 223
    134. Edisons dynamo-maskiner - 228
    135. Schuckerts dynamo-maskin - 233
    136. Wenströms dynamo-maskiner - 235
    137. Manchester-dynamon - 238
    138. Brushs dynamo-maskin - 240
    139. Thomson-Houstons dynamo-maskin - 243
    140. Skif-dynamos - 246
    141. Några andra dynamomaskiner för likriktad ström - 248
    142. Serie-, shunt- och compounddynamos - 251
    143. Några detaljer vid dynamo-maskiner - 252
5. Dynamo-maskiner för likriktad ström. (Fortsättning.) - 255, 256, 257, 258, 259, 260, 261, 262, 263, 264, 265, 266, 267, 268, 269, 270, 271, 272, 273, 274, 275, 276, 277, 278, 279, 280, 281, 282, 283, 284, 285, 286, 287, 288, 289, 290, 291, 292, 293, 294, 295, 296, 297, 298, 299, 300, 301, 302, 303, 304, 305, 306, 307, 308, 309, 310, 311, 312, 313
    144. Sambandet mellan den elektromotoriska kraften och potentialskilnaden vid dynamo-maskiner af olika slag - 255
    145. Verkningsgraden hos dynamo-maskiner - 256
    146. Jämförelse mellan de olika slagen af dynamomaskiner - 259
    147. Potentialens fördelning i kollektorn till en dynamo-maskin - 261
    148. Det inflytande induktorns järnkärna utöfvar - 263
    149. Förhållandet mellan tvärskärningarna hos järnkärnorna uti induktorn och elektromagneterna - 265
    150. Induktorns inflytande på det magnetiska fältet - 266
    151. Beräkning af den elektromotoriska kraften - 269
    152. Sambandet mellan den elektromotoriska kraften och det magnetiska motståndet i en dynamo-maskin - 272
    153. Experimentel undersökning af sambandet mellan den elektromotoriska kraften och hastigheten - 277
    154. Karakteristikan till magneto- och dynamo-maskiner - 278
    155. Karakteristikan till serie-dynamo-maskiner - 279
    156. Den elektriska energiens bestämning medelst karakteristikan - 281
    157. Karakteristikans förändring vid olika rotationshastighet hos serie-dynamo-maskiner - 282
    158. Sambandet mellan karakteristikans och trådlindningens förändringar i serie-dynamo-maskiner - 283
    159. Karakteristikan för shunt-dynamo-maskiner - 284
    160. Karakteristikan för compound-dynamo-maskiner - 285
    161. Periodiska variationer i den elektromotoriska kraften - 286
    162. Själfinduktionen vid dynamo-maskiner med likriktad ström - 288
    163. Försök med dynamo-maskiner vid elektricitets-utställningen i Paris - 291
    164. J. & E. Hopkinsons försök öfver dynamo-maskiner - 292
    165. Försök med Wenströms dynamo-maskin - 295
    166. Undersökningar af Corsepius öfver de Kappska konstanterna - 295
    167. Undersökningar öfver den magnetiska spridningen - 298
    168. Beräkning af konstruktionselementen till en serie-dynamo - 300
    169. Beräkning af konstruktionselementen till en shunt-compound-dynamo - 303
    170. Experimentel bestämning af den erforderliga trådlindningen hos dynamomaskiners elektromagneter - 305
    171. Sambandet mellan storleken och effekten hos en dynamo-maskin - 306
    172. Reglering af dynamo-maskiner - 308
    173. Samverkan af flera dynamo-maskiner - 310
6. Vexelström-maskiner och transformatorer - 314, 315, 316, 317, 318, 319, 320, 321, 322, 323, 324, 325, 326, 327, 328, 329, 330, 331, 332, 333, 334, 335, 336, 337, 338, 339, 340, 341, 342, 343, 344, 345, 346, 347, 348, 349, 350, 351, 352, 353, 354, 355, 356, 357, 358, 359, 360, 361, 362, 363, 364, 365, 366, 367, 368, 369, 370, 371, 372, 373, 374
    174. Äldre vexelström-maskiner - 314
    175. De Méritens magneto-elektriska maskin - 315
    176. Grammes vexelström-maskin - 316
    177. v. Hefner-Altenecks vexelström-maskiner - 318
    178. Ferrantis vexelström-maskin - 320
    179. Zipernowskys vexelström-maskin - 321
    180. Mordeys vexelström-maskin - 323
    181. Några andra vexelström-maskiner - 324
    182. Detaljer vid vexelström-maskiner - 326
    183. Karakteristikan till vexelström-maskiner - 328
    184. Jouberts undersökningar öfver vexelström-maskiner - 329
    185. Jouberts teori för vexelström-maskiner, hvilka icke ega järnkärna i induktorspolarne - 334
    186. Det inflytande järnet i spolarne till induktorn utöfvar vid en vexelström-maskin - 337
    187. Ledning af vexelströmmar - 340
    188. Vexelströmmars grening - 341
    189. Reglering af vexelström-maskiner - 342
    190. Hopkoppling af vexelström-maskiner - 343
    191. Hysteresis - 345
    192. Särskiljande af foucaultska strömmar och hysteresis - 346
    193. Elektriska transformatorer - 347
    194. Induktionsapparater - 348
    195. Gaulard och Gibbs m. fl:s transformatorer - 351
    196. Stanley-Westinghouses transformator - 352
    197. Zipernowsky, Déri och Blathys transformatorer - 352
    198. Några nya transformatorer - 356
    199. Ferraris undersökningar öfver transformatorer - 359
    200. Ryans försök med transformatorer - 361
    201. Koefficienten för ömsesidig induktion - 363
    202. Teorien för transformatorerna - 365
    203. Själfreglering hos transformatorer - 368
    204. Likströms-transformatorer - 369
    205. Likströms-vexelströms-transformatorer - 371
    200. Egenskaperna hos transformatorer vid mycket hög spänning - 372
7. Elektrisk belysning - 375, 376, 377, 378, 379, 380, 381, 382, 383, 384, 385, 386, 387, 388, 389, 390, 391, 392, 393, 394, 395, 396, 397, 398, 399, 400, 401, 402, 403, 404, 405, 406, 407, 408, 409, 410, 411, 412, 413, 414, 415, 416, 417, 418, 419, 420, 421, 422, 423, 424, 425, 426, 427, 428, 429, 430, 431, 432, 433, 434, 435, 436, 437, 438, 439, 440, 441, 442, 443, 444, 445, 446, 447, 448, 449, 450, 451, 452
    207. Öfversigt af den artificiela belysningens utveckling - 375
    208. Olika sätt för frambringande af elektriskt ljus - 377
    209. Uppkomsten af ljusbågen - 377
    210. Värmeutvecklingen och temperaturen i ljusbågen - 381
    211. Korta och långa ljusbågar - 383
    212. Magnetismens inverkan på ljusbågen - 384
    213. Ljusstyrkan hos den elektriska ljusbågen - 385
    214. Ljusfördelningen i olika riktningar från en ljusbåge - 389
    215. Ljusutvecklingen vid glödning af fasta ämnen - 392
    216. Den elektriska strömmens gång genom gaser och tomrummet - 395
    217. Motståndet och den elektromotoriska kraften i ljusbågen - 398
    218. Om vilkoren för erhållande af en lugn ljusbåge - 401
    219. Beskaffenheten hos de för det elektriska ljuset använda kolen - 403
    220. Uppmätning af det elektriska ljusets intentitet - 405
    221. Lampor med elektrisk ljusbåge - 409
    222. Äldre konstruktioner af elektriska lampor - 410
    223. Serrins regulatorlampa - 411
    224. Jaspars regulatorlampa - 414
    225. Siemens & Halskes differential-lampa - 417
    226. Siemens & Halskes bandlampa - 419
    227. Pilsenlampan - 421
    228. Brushs differential-lampa - 425
    229. Thomsons-Houstons båglampa - 429
    230. Några andra elektriska regulator-lampor - 431
    231. Svenska regulator-lampor - 435
    232. Regulator-lampor för vexelströmmar - 437
    233. Några särskilda tillämpningar af regulator-lampor - 438
    234. Jablochkoffs elektriska lampa - 440
    235. Afarter af Jablochkoffs elektriska lampa - 444
    236. Sol-lampan - 445
    237. Kontakt-lampor - 448
    238. Den elektriska energi, som erfordras för båglampor - 450
    239. Mangins projektör - 451
8. Elektrisk belysning. (Fortsättning.) - 453, 454, 455, 456, 457, 458, 459, 460, 461, 462, 463, 464, 465, 466, 467, 468, 469, 470, 471, 472, 473, 474, 475, 476, 477, 478, 479, 480, 481, 482, 483, 484, 485, 486, 487, 488, 489, 490, 491, 492, 493, 494, 495, 496, 497, 498, 499, 500, 501, 502, 503, 504, 505, 506, 507, 508, 509, 510, 511, 512, 513, 514, 515, 516, 517, 518, 519, 520, 521, 522, 523, 524, 525, 526, 527, 528, 529, 530, 531, 532, 533, 534, 535, 536, 537, 538, 539, 540, 541
    240. Glödlampor - 453
    241. Edisons glödlampa - 454
    242. Swans lampa - 457
    243. Åtskilliga andra glödlampor - 458
    244. Svenska glödlampor - 462
    245. Ljusfördelningen vid glödlampor - 463
    240. Den vid glödlampor erforderliga elektriska energien - 465
    247. Varaktigheten hos glödlampor - 467
    248. Sambandet mellan strömstyrkan och ljusstyrkan vid en glödlampa - 469
    240. Koltrådarnes dimensioner vid olika ljusstyrka hos glödlampor - 470
    250. Ledningen af glödlampor - 472
    251. Treledaresystemet - 475
    252. Femledaresystemet - 478
    253. Ledningarnas upphettning genom den elektriska strömmen - 479
    254. Ledningarnas tvärskärning - 481
    255. Beräkning af den i ekonomiskt hänseende fördelaktigaste tvärskärningen - 483
    256. Detaljer vid ledningarna till belysningsanläggningar - 488
    257. Säkerhetsåtgärder vid elektriska ledningar - 486
    258. Ledningarnas isolering - 488
    259. Åtskilliga biapparater vid elektriska belysningsanläggningar - 491
    260. Glödlampor och båglampor i samma anläggning - 497
    261. Galvaniska batteriers användande för elektrisk belysning - 497
    262. Accumulatorers användande vid elektriska belysningsinrättningar - 500
    263. Exempel å accumulatorernas användande vid belysningsanstalter - 503
    264. Vexelströmmars användande vid elektriska belysningsinrättningar - 507
    265. Lahmeyers system för elektricitetens fördelning på stort afstånd - 508
    266. Faran vid höga potentialers användande - 509
    267. Teslas försök med vexelströmmar af hög spänning och stort antal strömvexlingar - 511
    268. Centralstationer för elektrisk belysning af städer - 514
    269. Dynamomaskinerna till centralstationer - 515
    270. Ledningarna vid elektriska centralstationer - 518
    271. Undersökning af felen på belysningskablar - 521
    272. Beräkning af strömfördelningen i ett ledningsnät för elektrisk belysning - 522
    273. Exempel på utländska centralstationer med likriktad ström - 528
    274. Exempel på utländska centralstationer med växelström - 530
    275. Svenska centralstationer för elektrisk belysning - 533
    276. Elektrisk belysning af bantåg och ångfartyg - 537
    277. Elektricitetsverken och gasverken - 538
9. Elektriska motorer. - Öfverförande af mekaniskt arbete medelst elektricitet. - Elektriska järnbanor - 541, 542, 543, 544, 545, 546, 547, 548, 549, 550, 551, 552, 553, 554, 555, 556, 557, 558, 559, 560, 561, 562, 563, 564, 565, 566, 567, 568, 569, 570, 571, 572, 573, 574, 575, 576, 577, 578, 579, 580, 581, 582, 583, 584, 585, 586, 587, 588, 589, 590, 591, 592, 593, 594, 595, 596, 597, 598, 599, 600, 601, 602, 603, 604, 605, 606, 607, 608, 609, 610, 611, 612, 613, 614, 615, 616, 617, 618, 619, 620, 621, 622, 623, 624, 625, 626, 627, 628, 629, 630, 631, 632
    278. Frambringande och öfverförande af mekaniskt arbete medelst elektricitet - 541
    279. Deprez' motor - 542
    280. Dynamo-elektriska motorer med Siemens induktor - 544
    281. Grammes små elektriska maskiner såsom motorer - 545
    282. Reglering af hastigheten hos små elektriska motorer - 547
    283. Elementär teori för elektriska motorer, drifna af en galvanisk stapel - 549
    284. Dynamo-maskiner såsom motorer - 551
    285. Grammes elektriska motor - 554
    286. Edisons nya elektriska motorer - 555
    287. Några andra elektriska motorer - 557
    288. Detaljer vid elektriska motorer - 561
    289. Öfverförande af mekaniskt arbete medelst likriktad ström - 563
    290. Olika tillämpningar beträffande öfverföring af mekaniskt arbete medelst likriktad ström - 566
    291. Elektriska centralstationer för fördelning af mekaniskt arbete - 569
    292. Deprez' försök öfver elektrisk arbetsöfverföring - 571
    293. Fontaines nya försök med elektrisk arbetsöfverföring - 573
    294. Arbetsöfverföring med Grammes dynamo-elektriska maskiner - 575
    295. Arbetsöfverföring med elektricitet vid Domène - 576
    296. Oerlikons anläggningar för arbetsöfverföring med likriktad ström - 577
    297. Arbetsöfverföring medelst Wenströms dynamo-maskiner - 582
    298. Beräkning af en anläggning för öfverförande af mekaniskt arbete medelst likriktad ström - 584
    299. Motorer för vexelström - 586
    300. Öfverföring af mekaniskt arbete medelst vexelström - 589
    301. Flerfas-dynamos och motorer - 590
    302. Arbetsöfverföringen genom trefas-systemet från Lauffen till Frankfurt a. M. - 593
    303. Elektriska järnbanor - 597
    304. Den elektriska järnbanan vid Lichterfelde - 598
    305. Den elektriska spårvägen i Paris m. fl. banor - 601
    306. Siemens & Halskes grufbanor - 604
    307. Utställningsbanorna i Frankfurt a. M. - 606
    308. Den elektriska spårvägen i Halle - 607
    309. Den elektriska spårvägen i Budapest - 608
    310. Elektriska spårvägen i Blackpool - 609
    311. Bessbrook och Newry elektriska järnbana - 612
    312. Pelarbanan i Newyork - 613
    313. Thomsons och Houstons elektriska järnbanesystem - 615
    314. Den elektriska järnbanan vid Boxholm - 616
    315. Oerlikons elektriska järnbaneanläggningar - 617
    316. Ny metod för godstransport medelst elektriciteten - 621
    317. Accumulatorers användande vid spårvägar - 624
    318. Utsikterna för de elektriska järnvägarnas utveckling - 628
    319. Elektriska hissinrättningar - 629
    320. Elektriska båtar - 631
10. Galvanoplastikens nyare framsteg - 632, 633, 634, 635, 636, 637, 638, 639, 640, 641, 642, 643, 644, 645, 646, 647, 648, 649, 650, 651, 652, 653, 654, 655, 656, 657, 658, 659, 660, 661, 662, 663, 664, 665, 666, 667, 668, 669, 670, 671, 672, 673, 674
    321. Den elektriska strömmens kemiska verkningar - 632
    322. Lagarne för elektrolysen - 636
    323. Den kemiska verksamheten i stapeln - 637
    324. J. Thomsens försök, angående det kemiska arbetet i stapeln - 639
    325. Polarisation vid elektrolys - 640
    326. Den elektriska energi, som för elektrolys erfordras - 642
    327. Den potentialskilnad, som tages i anspråk för elektrolys - 643
    328. Den elektriska strömmens fördelning i en elektrolyt - 644
    329. Galvanoplastikens uppfinning - 645
    330. Elektricitetskällor för galvanoplastiska arbeten - 647
    331. Grammes försök öfver maskiners användande inom galvanoplastiken - 649
    332. Nyare dynamomaskiner för elektrolytiska arbeten - 651
    333. De elektrolytiska baden - 652
    334. Förkoppring af järn - 654
    335. Utfällningen af nickel - 655
    336. Statygjutning medelst galvanoplastik - 657
    337. Elektrolytisk tillverkning af kopparrör - 659
    338. Utfällning af legeringar - 660
    339. Färgade metallutfällningar - 661
    340. Elektrolytisk framställning af koppar, direkt ur malmen - 663
    341. Raffinering af koppar på elektrolytisk väg - 665
    342. Amerikanska metoder för raffinering af koppar på elektrolytisk väg - 667
    343. Framställning af aluminium på elektrolytisk väg - 668
    344. Elektrolytisk framställning af guld, silfver, bly, zink m. fl. metaller - 672
11. Telefonen och mikrofonen - 675, 676, 677, 678, 679, 680, 681, 682, 683, 684, 685, 686, 687, 688, 689, 690, 691, 692, 693, 694, 695, 696, 697, 698, 699, 700, 701, 702, 703, 704, 705, 706, 707, 708, 709, 710, 711, 712, 713, 714, 715, 716, 717, 718, 719, 720, 721, 722, 723, 724, 725, 726, 727, 728, 729, 730, 731, 732, 733, 734, 735, 736, 737, 738, 739, 740, 741, 742, 743, 744, 745, 746, 747, 748, 749, 750, 751, 752, 753, 754, 755, 756, 757, 758, 759, 760, 761, 762
    345. Ljudets öfverförande medelst elektricitet - 675
    346. Reis' telefon - 676
    347. Sång-kondensatorn - 677
    348. Grays telefoner - 678
    349. Bells telefoner - 679
    350. Verkningssättet hos Bells telefon - 682
    351. Edisons telefoner - 684
    352. Siemens och L. M. Ericssons telefoner - 687
    353. Gowers och Phelps telefoner - 688
    354. Aders och d'Arsonvals telefoner - 690
    355. Böttchers telefon - 691
    356. Elektro-kapillära telefoner - 693
    357. Ochorowicz', Mercadiers m. fl. telefoner - 696
    358. Induktionsströmmar användande i stället för galvaniska strömmar vid telefoner - 697
    359. Hughes mikrofon - 698
    360. Mikrofoner med flera kontakter - 701
    361. Berliners universal-transmitter - 704
    362. Blakes transmitter - 705
    363. L. M. Ericssons mikrofoner - 708
    364. Telefonsystem med användande af kondensatorer - 713
    365. Telefonsystem tör korta ledningar - 716
    366. Åskledare, ringverk m. fl. detaljer vid telefonanläggningar - 718
    367. Vexelapparater - 721
    368. Centralstationer - 727
    369. Luftledningar - 734
    370. Telefonkablar - 737
    371. Ljudets öfverföring mellan telefonledningar och andra elektriska ledningar - 740
    372. De elektriska företeelserna i vanliga telefonledningar - 745
    373. Telefonering på mycket stora afstånd - 747
    374. De elektriska företeelserna i telefonkablar - 751
    375. Några särskilda tillämpningar af telefonen och mikrofonen - 752
    376. Bells fotofon - 758
12. Åtskilliga tillämpningar af elektriciteten - 712, 713, 714, 715, 716, 717, 718, 719, 720, 721, 722, 723, 724, 725, 726, 727, 728, 729, 730, 731, 732, 733, 734, 735, 736, 737, 738, 739, 740, 741, 742, 743, 744, 745, 746, 747, 748, 749, 750, 751, 752, 753, 754, 755, 756, 757, 758, 759, 760, 761, 762, 763, 764, 765, 766, 767, 768, 769, 770, 771, 772, 773, 774, 775, 776, 777, 778, 779, 780, 781, 782, 783, 784, 785, 786, 787, 788, 789, 790, 791, 792
    377. Telegrafering från i rörelse varande bantåg - 762
    378. Elisha Grays telautograf - 764
    379. Teletermometern - 766
    380. Magnetiska separatorer - 769
    381. Magnetiska adhesonsapparater - 772
    382. Elektriska ugnar - 774
    383. Elektrisk lödning efter E. Thomsons metod - 779
    384. Elektrisk lödning efter Bernardos och Olszewskis metod - 781
    385. Elektrisk blekning - 786
    386. Elektrisk garfning - 787
    387. Några kemiskt-tekniska tillämpningar af elektriciteten - 789
    Tillägg - 793, 794, 795, 796, 797, 798, 799, 800, 801, 802, 803
I (§ 52). Nyare mätningsinstrument - 793
II (§ 114). Bestämning af magnetiseringskurvan för svenska järnsorter - 793, 794, 795
III (§ 141). Nya syenska dynamomaskiner för likriktad ström - 795, 796, 797
IV (§ 168). Beräkning af dynamomaskiner för likriktad ström - 797, 798, 799
V (§ 276). Den elektriska belysningens inverkan på kompassen om bord å fartyg - 799
VI (§ 301). Svensk anläggning för arbetsöfverföring medelst trefassystemet - 800, 801, 802, 803
VII (§ 326). Erforderligt mekaniskt arbete för att elektrolytiskt utfälla olika metaller ur deras saltlösningar (efter Fontaine) - 803
Alfabetiskt namnregister - 804, 805, 806, 807

Project Runeberg, Sun Dec 16 17:02:02 2012 (aronsson) (diff) (history) (download) Next >>
https://runeberg.org/grdahlel/

Valid HTML 4.0! All our files are DRM-free