- Project Runeberg -  Nordisk familjebok /
1800-talsutgåvan. 4. Duplikator - Folkvandringen

(1881) Tema: Reference
Titelsida | Next >>
  Project Runeberg | Catalog | Recent Changes | Donate | Comments? |   

Idun med vishetens äpplen
NORDISK FAMILJEBOK
KONVERSATIONSLEXIKON
OCH
REALENCYKLOPEDI

INNEHÅLLANDE
UPPLYSNINGAR OCH FÖRKLARINGAR OM MÄRKVÄRDIGA
NAMN, FÖREMÅL OCH BEGREPP

Fjerde bandet
Duplikator - Folkvandringen

Stockholm
Expeditionen af Nordisk familjebok

Stockholm, Gernandts boktryckeri-aktiebolag, 1881


Förord till den elektroniska upplagan

Detta är fjärde bandet av 1800-talsutgåvan av Nordisk familjebok (se detta ord).

Det här bandet utgavs 1881. Några intressanta och längre artiklar handlar om Död, Egypten, Elektriska telegrafen, Engelska literaturen, England, Europa, Fattig, Finland, Folkskola.

För en allmän introduktion till verket, se Projekt Runebergs inledning till Nordisk familjebok.


The above contents can be inspected in scanned images: titelsida, titelbladets baksida

Korrstapel / Proof bar for this volume

Innehåll / Table of Contents


Titelsida - titelsida, titelbladets baksida
I detta band förekomma signerade artiklar af nedan nämnde författare - IV, iv
Rättelser till fjerde bandet - v
Duplikator, fys., ett föga användt och ej särdeles tillförlitligt instrument, genom hvilket man kan upptäcka närvaron af små elektricitetsmängder - 1-2
Dupont, Paul - 1-2
Dupont, Pierre - 1-2
Dupont, Edouard - 1-2
Dupont, L. P. Henriquel - 1-2
Dupont de l'Etang, Pierre - 1-2
Dupont de l'Eure, Jacques Charles - 1-2, 3-4
Dupont de Nemours, Pierre Samuel - 3-4
Dupont-White, Charles Brook - 3-4
Dupont, Jean Pierre - 3-4
Duprat, Pierre Pascal - 3-4
Dupré, Jules - 3-4
Dupré, Giovanni - 3-4
Duprez, Gilbert Louis - 3-4, 5-6
Du Puget, Rosalie - 5-6
Dupuis, Charles François - 5-6
Du Puy, Jean Baptiste Edouard Louis Camille - 5-6, 7-8
Dupuy de Lôme, Stanislas Charles Henri Laurent - 7-8
Dupuytren, Guillaume - 7-8
Duquesne, Abraham - 7-8
Duquesnoy l. du Quesnoy, François - 7-8
Dur (af Lat. durus, hård), musikt. - 7-8
Durabel, varaktig - 7-8
Duræus l. Dury, Johannes - 7-8, 9-10
Duræus, Samuel - 9-10
Dura mater, anat. Se Hårda hjernhinnan - 9-10
Duran, Augustin - 9-10
Duran, Carolus - 9-10
Durance, biflod till Rhône - 9-10
Durand, Asher Brown - 9-10
Durand, Marie Auguste - 9-10
Durand, Alice Marie Céleste Henry, född Fleury - 9-10
Durandal, Fr., kämpen Rolands svärd. Jfr Rolandsången - 9-10
Durand de S:t Pourçain, fransk skolastiker. Se Durandus, G. - 9-10
Durandi, Jacopo - 9-10
Durando. 1. Giovanni D. - 9-10
Durando. 2. Giacomo D. - 9-10, 11-12
Durandus (äfven kallad Duranti och Durantis), Vilhelmus - 11-12
Durandus, Guilielmus (Guillaume de S:t Porçain) - 11-12
Dura necessitas, Lat., den hårda nödvändigheten - 11-12
Duraner, benämning på afganerna och deras regentätt. Jfr Ahmed Sjah och Durani-dynastien - 11-12
Durango. 1. Förbundsstat i republiken Mejico - 11-12
Durango. 2. (Guadiana l. Ciudad de Victoria.) Hufvudstad i nämnda stat - 11-12
Durani-dynastien, afgansk herskareätt - 11-12
Durante, Francesco - 11-12
Duranti l. Durantis, Vilhelmus, fransk rättslärd. Se Durandus, V. - 11-12
Durão, José de Santa Rita - 11-12
Duration (af Lat. durare, göra hård, varaktig, af durus, hård), fys. Se Fortvaro - 11-12
Durazzo (Turk. Drtasch, Alban. Dúrresi, Slav. Durtz), stad i turkiska ejaletet Skutari (Albanien) - 11-12
D'Urban, stad i britiska kolonien Natal, i sydöstra Afrika - 11-12
Durbar, Ind., morgonuppvaktning. Se Darbur - 11-12
Durchlaucht (l. Durchlauchtigkeit), T., egentl. "genomskinlighet", klarhet, titel på tyska regerande furstar och landtgrefvar - 11-12
Durchmarsch och Durchtåg, krigsv. Se Durkmarsch - 11-12
Durell, Magnus - 11-12, 13-14
Duren, nord. mytol., namnet på en dvärg. Se Dvärg - 13-14
Duret, Francisque Joseph - 13-14
D'Urfey, Tom - 13-14
Durgâ, Ind. mytol., "den otillgängliga", guden Sivas gemål - 13-14
Durham. 1. Grefskap i norra England, vid Nordsjön - 13-14
Durham. 2. Hufvudstad i nämnda grefskap - 13-14
Durham, John George Lambton, earl of D. - 13-14, 15-16
Durham, Joseph - 15-16
Durham-boskap, husdjurssk. Se Korthorns-boskap - 15-16
1. Du Rietz, Grégoire François - 15-16
2. Du Rietz, Anders Rudolf - 15-16
Du Rietz's moderdroppar l. Dörjes moderdroppar, farmak. Se Bäfvergäll - 15-16
Durk, Holl., sjöv. - 15-16
Durklopp (T. durchlauf), diarré. Se Tarmkatarr - 15-16
Durkmarsch, Durchmarsch (T. durchmarsch) l. Durktåg, Durchtåg (T. durchzug), krigsv., genomtåg - 15-16
Durksblysa, sjöv. Se Blysa - 15-16
Durktåg. Se Durkmarsch - 15-16
Durlach, stad i bajerska kretsen Karlsruhe - 15-16
Duro (Peso duro), spanskt silfvermynt. Se Peso - 15-16
Duroc, Michel de, hertig af Friaul - 15-16
Durra och Durrakorn, bot. Se Sorghum - 15-16
Durr Duran, afgansk herskare. Se Ahmed Sjah - 15-16
Dur-Sarrukin (Dur-Sar-Kin), "Sargons borg", en mycket praktfull hufvudstad, som den assyriske konungen Sargon (Sar-Kin), hvilken regerade åren 723-704 f. Kr., byggde vid Tigris, på den plats, der nu byn Khorsabad ligger - 15-16
Dur-skala, musikt. - 15-16
Durukulin, zool. Se Mirikinan - 15-16
Durutte, Joseph Francois, grefve, fransk general - 17-18
Duruy, Victor, fransk historiker och statsman - 17-18
Dury, J., skotsk teolog. Se Duraeus, J. - 17-18
Dusak - 17-18
Dusart, Cornelis, holländsk genremålare och raderare - 17-18
Dusch - 17-18
Duschak, stad i Afganistan. Se Dusjak. - 17-18
Duschbad, balneol. Se Dusch. - 17-18
Dusend-düwels-werff - 17-18
Dusjak - 17-18
Dusjan, Stefan, äfven kallad Nemanjitsch IX, Serbiens störste herskare - 17-18, 19-20
Du Sommerard, Alexandre, fransk arkeolog och konsthistoriker - 19-20
Dussek, Johann Ludwig, tysk pianist och tonsättare - 19-20
Dussin - 19-20
Dust - 19-20
Dustmann, Marie Louise, född Meyer, tysk sångerska - 19-20
Dusör - 19-20
Dutens, Louis, fransk lärd - 19-20
Dutka, R., ryskt blåsinstrument af trä. Se Duda. - 19-20
Dutrochet, René Henri Joachim, fransk läkare och växtfysiolog - 19-20
Duttia - 19-20
Duumvir - 19-20
Duval, Alexandre Vincent Pineux, fransk teaterförfattare - 19-20
Duval, Jules, fransk skriftställare - 19-20, 21-22
Duval, E. E. Amaury, fransk målare. Se Amaury-Duval. - 21-22
Duval, Edgar Raoul, fransk politiker. Se Raoul-Duval. - 21-22
Duval-le-Camus, Pierre, fransk genremålare - 21-22
Duvall - 21-22
1. Duvall, Gustaf, friherre, ämbetsman, landtmarskalk, Jakob D:s son - 21-22
2. Duvall, Axel, friherre, krigare, den förres son - 21-22
3. Duvall, Johan Didrik, friherre, militär, landtmarskalk, sonsons son till Gustaf D - 21-22
Du Verdier, Antoine, sieur de Vauprivas, fransk skriftställare - 21-22
Duvergier de Hauranne, Jean, fransk teolog - 21-22
Duvergier de Hauranne, Prosper, fransk politiker och skriftställare - 21-22
Duvernois, Clément, fransk journalist - 21-22, 23-24
Duvernoy, George Louis, fransk naturforskare - 23-24
Duvert, Félix Auguste, fransk vådevillförfattare - 23-24
Duveyrier - 23-24
Dux, stad i böhmiska regeringsområdet Teplitz - 23-24
Dux, Lat., ledare - 23-24
Duyse, Prudens van, flamländsk skald och lärd - 23-24
Düben, stand i preussiska regeringsområdet Merseburg - 23-24, 25-26
Düben, von, adlig ätt - 25-26
1. Düben, Anders, musiker, sonson af Mikael D. - 25-26
2. Düben, Gustaf, den förres son, musiker - 25-26
3. Düben, Emerentia (Mensa) von, den förres dotter - 25-26
4. Düben, Joakim von, den föregåendes broder, friherre, statsman - 25-26
5. Düben, Joakim von, den förres brorson, friherre, statsman - 25-26
6. Düben, Karl Vilhelm von, grefve, ämbetsman - 25-26, 27-28
7. Düben, Anders Gustaf von, friherre, militär, brorson till Joakim v. D. d. y. (n:r 5) - 27-28
8. Düben, Magnus Vilhelm von, friherre, universitetslärare, naturforskare - 27-28
9. Düben, Gustaf Vilhelm Johan von, den förres syskonbarn, friherre, läkare, anatom och etnograf - 27-28, 29-30
Dübner, Johann Friedrich, tysk filolog - 29-30
Dücker, Karl Gustaf, grefve, krigare - 29-30
Dühring, Eugène Karl, tysk filosof och nationalekonomisk skriftställare - 29-30, 31-32
Dülken, stad i preussiska regeringsområdet Düsseldorf - 31-32
Dülmen, stad i preussiska regeringsområdet Münster (Westfalen) - 31-32
Dümichen, Johannes, tysk egyptolog - 31-32
Dümmier, Ernst Ludvig, tysk historiker - 31-32, 33-34
Düna, flod i vestra Ryssland - 33-34
Dünaburg, starkt befäst stad i ryska guvern. Vitebsk (Polska Livland) - 33-34
Dünamünde, fästning och hamnplats i ryska guvern. Livland - 33-34
Dünkirchen, stad i franska depart. Nord. Se Dunkerque. - 33-34
Dünnwald, Johann Heinrich, grefve von D., tysk fältmarskalk - 33-34
Düntzer, Johann Heinrich Joseph, tysk filolog och litteraturhistoriker - 33-34
Düren - 33-34
Dürer, Albrecht, den tyska renaissancens störste konstnär - 33-34, 35-36, 37-38
Düring - 37-38
Düringsfeld, Ida von, tysk författarinna - 37-38
Dürkheim, stad i bajerska regeringsområdet Pfalz - 37-38
Dürnberg - 37-38
Dürnkrut - 37-38
Dürrenberg, saltberg i österrikiska hertigdömet Salzburg. Se Dürnberg. - 37-38
Dürrheim - 37-38
Düssel - 37-38
Düsseldorf - 37-38, 39-40
Dvalen - 39-40
Dverg. Se Dvärg. - 39-40
Dvernicki, Josef, polsk militär - 39-40
Dwight, Timothy, amerikansk prest - 39-40
Dvina, norra Rysslands största segelbara flod - 39-40
Dvornik - 39-40
Dvärg - 39-40, 41-42
Dvärgamål - 41-42
Dvärgbjörk, bot. Se Björk. - 41-42
Dvärgborrar - 41-42
Dvärgekorre, zool. Se Ekorreslägtet. - 43-44
Dvärgfalk, zool. Se Falkslägtet. - 43-44
Dvärgfladdermus, zool. Se Fladdermöss. - 43-44
Dvärgget, zool. Se Getslägtet. - 43-44
Dvärggås, zool. Se Gås-slägtet. - 43-44
Dvärghjort, zool. Se Hjortslägtet. - 43-44
Dvärgmus, zool. Se Mus-slägtet. - 43-44
Dvärgmås, zool. Se Mås-slägtet. - 43-44
Dvärgnandu, zool. Se Nandu. - 43-44
Dvärgnäbbmus, zool. Se Näbbmus-slägtet. - 43-44
Dvärgpalm, bot. Se Chamaerops. - 43-44
Dvärgpapegoja, zool. Se Papegojeslägtet. - 43-44
Dvärgrördrom, zool. Se Hägerslägtet. - 43-44
Dvärgseglare, zool. Se Tornsvaleslägtet. - 43-44
Dvärgsimpa, zool. Se Simpslägtet. - 43-44
Dvärgspett, zool. Se Spettslägtet. - 43-44
Dvärgstrandvipa, zool. Se Strandvipeslägtet. - 43-44
Dvärgsvan, zool. Se Svan-slägtet. - 43-44
Dvärgtrapp, zool. Se Trappslägtet. - 43-44
Dvärguf, zool. Se Ufslägtet. - 43-44
Dvärguggla, zool. Se Uggleslägtet. - 43-44
Dvärgugglesvala, zool. Se Ugglesvala. - 43-44
Dvärgvaktel, zool. Se Vaktelslägtet. - 43-44
Dy, geol. - 43-44
Dyadik - 43-44
Dyalogus creaturarum moralizatus - 43-44
Dyas, Grek., egemtl. tvåtal, geol. Se Permiska formationen. - 43-44
Dybböl - 43-44
Dybeck - 43-44
Dybeck, Richard, fornforskare - 43-44, 45-46
Dyblad, bot. Se Hydrocharis. - 45-46
Dybvad - 45-46
Dyce - 45-46
Dychtau - 45-46
Dyck, Anton van, nederländsk målare - 45-46
Dyer, John, engelsk prest och skald - 45-46, 47-48
Dyflin - 47-48
Dyfvels-träck - 47-48
Dygd - 47-48
Dyggve - 47-48
Dygn - 47-48, 49-50
Dyhrn, Konrad Adolf von, grefve, preussiksk politiker - 49-50
Dyk-and, zool. Se Dykänder - 49-50
Dykaren, zool. - 49-50
Dykaren, fys. Se Cartesianska dykaren. - 49-50
Dykare-slägtet - 49-50
Dykdalb - 49-50
Dykeri - 49-50, 51-52, 53-54
Dykertspik - 53-54
Dykman, P., fornforskare. Se Dijkman. - 53-54
Dykräng - 53-54
Dyk-änder - 53-54
Dylake, Cobitis fossilis, zool. Se Grönling-slägtet. - 53-54
Dyle - 53-54, 55-56
Dyle-departementet - 55-56
Dylta - 55-56
Dylta å - 55-56
Dymmeldagar - 55-56
Dynamid - 55-56
Dynamik - 55-56
Dynamiker - 55-56
Dynamism - 55-56
Dynamit - 55-56
Dynamologi - 55-56
Dynamometer - 55-56, 57-58
Dynast - 57-58
Dynastes - 57-58
Dynasti och Dynastisk. Se Dynast. - 57-58
Dynekilen - 57-58
Dyner - 57-58, 59-60
Dyngbagge, zool. Se Ateuchus sacer. - 59-60
Dyngbillar - 59-60
Dyngja - 59-60
Dyning - 59-60
Dynt - 59-60
Dypera l. Dupera - 59-60
Dyre, Märta Ivarsdotter, riksföreståndaren Svante Stures gemål. Se Märta Ivarsdotter. - 59-60
Dyrehaven - 59-60
Dyrhólar - 59-60
Dyrhus, arkeol. Se Dös. - 59-60
Dyrrhachium, stad i Albanien. Se Durazzo. - 59-60
Dyrtid - 59-60, 61-62
Dyrtidspolitik och Dyrtidstillägg. Se Dyrtid. - 61-62
Dysenteri, med. Se Rödsot. - 61-62
Dysfagi - 61-62
Dysie-ån - 61-62
Dyskrasi - 61-62
Dyskromatopsi, med. Se Färgblindhet. - 61-62
Dysmenorré - 61-62
Dyspepsi - 61-62
Dyspné, med. Se Andnöd. - 61-62
Dyst, arkeol., ett slags riddarelek. Se Dust. - 61-62
Dyster, Benjamin, äfventyrare - 61-62, 63-64
Dysuri, med., svårighet att låta sitt vatten. Se Urinkastning och Urin-organ. - 63-64
Dyveke, Kristian II:s älskarinna - 63-64
Dyvika - 63-64
Dzialynski, Titus, grefve, polsk patriot - 63-64
Dzierzon, Johann, tysk prest och biodlare - 63-64
Dzumalen, berg i Herzegovina, Se Dsumalen. - 63-64
Dåb - 63-64
Dåin - 63-64
Dåre och Dårhus. Se Sinnessjukdomar. - 63-64
Dår-repe, bot. Se Lolium. - 63-64
Dåvö, säteri i Munktorps socken - 63-64
Däck - 63-64, 65-66
Däcksbalk, skeppsb. Se Balk. 1). - 65-66
Däcksband, skeppsb. Se Band. 1). - 65-66
Däcksbatteri, sjöv. Se Batteri. - 65-66
Däcksklys, skeppsb. Se Klys. - 65-66
Däcksplankor, skeppsb. Se Balk. 1). - 65-66
Däcksventil, sjöv. Se Ventil. - 65-66
Dädesjö, socken i Småland - 65-66
Däfvensö (Devensö) - 65-66
Däfvert - 65-66
Däggdjur - 65-66, 67-68, 69-70
Dämman, fyr i norra delen af Kalmar sund - 69-70
Dämmare - 69-70
Dämning, bergsv. - 69-70
Dämpa ett segel - 69-70
Dämpgårding, sjöv. Se Dämpa ett segel och Gårding. - 69-70
Dänholm - 69-70
Dänischwohld - 69-70
Dänningelanda - 69-70
Där-el-kamar - 69-70
Döbattang, dörr med två flygeldörrar. Se Deux-battants. - 69-70
Döbelius J. J., universitetslärare. Se Döbeln, J. J. von. - 71-72
Döbeln - 71-72
1. Döbeln, Johan Jakob von, universitetslärare och läkare - 71-72
2. Döbeln, Georg Karl von, den förres sonsons son, friherre, militär - 71-72, 73-74
Döbereiner (Doebereiner), Johann Wolfgang - 73-74
Döbereinerska elddonet, fys. Se Döbereiner - 73-74
Döbling (Ober- och Unter-Döbling) - 73-74
Döbrentey, Gabor - 73-74
Böckálfar, fornnordisk benämning på Svartalfver l. Mörkalfver. Jfr Alfer - 73-74
Död - 73-74, 75-76, 77-78, 79-80
Döda hafvet - 79-80
Dödande - 79-80, 81-82
Döddans. Se Dödsdans - 81-82
Döderhult - 81-82
Döderhultsvik - 81-82
Döderlein, Ludwig Kristoph Wilhelm - 81-82
Dödevi - 81-82
Dödfödda - 81-82
Dödgräfvare-slägtet - 81-82
Dödi, bergshöjd i schweiziska kantonen Glarus. Se Tödi - 81-82
Dödkött - 81-82
Dödlighet, Dödlighetsstatistik - 81-82, 83-84, 85-86
Dödlighetstabeller - 85-86
Död räkning, sjöv. Se Bestick - 85-86
Dödsboken - 85-86
Dödsbudet, zool. Se Blaps - 85-86
Dödsdans l. Döddans - 85-86, 87-88
Dödsdom - 87-88
Dödsförklaring - 87-88, 89-90
Dödsjö, sjöv. Se Dyning - 89-90
Dödskallefjäriln - 89-90
Dödskallemussel-slägtet - 89-90
Dödskamp. Se Död - 89-90
Dödsorsaker - 89-90, 91-92, 93-94
Dödsstraff - 93-94, 95-96, 97-98
Dödssynder - 97-98
Dödsur - 97-98
Död tid (Eng. neap tide), sjöv. Se Tidvatten - 97-98
Dödt kapital, oräntbart eller improduktivt placeradt penningebelopp - 97-98
Död vinkel l. Obestruket rum - 97-98
Döffingen - 97-98
Döfhet - 97-98
Döfstum-anstalter. Se Döfstum-undervisning - 97-98
Döfstumhet - 97-98, 99-100
Döfstum-undervisning - 99-100
Döfvande medel, farmak. Se Narcotica. - 99-100
Döfvene - 99-100
Döllinger, Johann Josef Ignaz von, tysk teolog - 99-100, 101-102
Dömestorp - 101-102
Dömitz - 101-102
Dömle - 101-102
Dönhoff, tysk adlig ätt - 101-102
Dönniges, Franz Alexander Wilhelm von, tysk historieskrifvare och diplomat - 101-102
Dönsk tunga - 101-102
Döpelse, teol. Se Dop. - 101-102
Döpelseförbund - 103-104
Dörarp - 103-104
Dörby - 103-104
Dörfling, tysk fältherre. Se Derfflinger. - 103-104
Dörhala - 103-104
Döring, Friedrich Wilhelm, tysk filolog - 103-104
Döring, Theodor, tysk skådespelare - 103-104
Dörjes moderdroppar, farmak. Se Bäfvergäll. - 103-104
Dörnberg, Wilhelm Kaspar Fredinand, friherre von D., tysk militär - 103-104
Dös l. Dyss - 103-104
Dössebacka hed - 103-104

E


E är den femte bokstafven i de flesta europeiska språks alfabet. - 105-106, 107-108
Eadmund, angelsachsiska konungar. Se Edmund. - 107-108
Eadwig, angelsachsisk konung. Se Edwy. - 107-108
Eadwine, konung i Northumbria. Se Edvin. - 107-108
Eagle - 107-108
Earl - 107-108
Earlom, Richard, engelsk kopparstickare - 107-108
East - 107-108
Eastbourne - 107-108
East Cowes, stad på engelska ön Wight. Se Cowes. - 107-108
Easterlings - 107-108
Eastlake, Charles Lock, engelsk historiemålare och konsthistoriker - 107-108
East Lothian, skotskt grefskap. Se Haddington. - 107-108
East-Main - 107-108
Eastman, Mary Henderson, nordamerikansk författarinna - 107-108
East-Meath, irländskt grefskap. Se Meath. - 107-108
Easton - 109-110
East Riding, östra delen af engelska grefskapet York. Se York. - 109-110
East river - 109-110
East Saginaw - 109-110
East Saint-Louis - 109-110
Eastwick, Edward Backhouse, engelsk orientalist och diplomat - 109-110
Eaton Hall, gods i England. Se Chester. - 109-110
Eau - 109-110
Eaux-Bonnes - 109-110
Eaux-Chaudes - 109-110
Eaux de Côte, ett slags likör. Se Côte-Saint-André. - 109-110
Eauze - 109-110
Ebal - 109-110
Ebauche - 109-110
Ebbessön, Niels, dansk hjelte, "väpnare" - 109-110
Ebbo, Danmarks förste hednaomvändare - 109-110, 111-112
Ebb och flod - 111-112
Ebedjesus, teologisk författare - 111-112
Ebel, Johann Wilhelm, tysk sekterist - 111-112
Ebel, Hermann Wilhelm, tysk språkforskare - 111-112
Ebelholt - 113-114
Ebeling, Aurora Matilda, sångerska - 113-114
Ebelsberg, köping i ärkehertigdömet Österrike. Se Ebersberg. - 113-114
Ebeltoft - 113-114
Ebenholz, bot. Se Diospyros. - 113-114
Eber, Paul, protestantisk teolog - 113-114
Eberbach - 113-114
Eberhard - 113-114
Eberhard, Johann August, tysk filosof - 113-114
Eberhard, Konrad, tysk bildhuggare - 113-114, 115-116
Eberhardt, Johan Hartman, skolman, historisk författare - 115-116
Eberle, Robert, tysk djurmålare i München - 115-116
Ebers, Emil, tysk genremålare - 115-116
Ebers, Georg Moritz, tysk egyptolog och romanförfattare - 115-116
Ebersbach - 115-116
Ebersberg l. Ebelsberg, köping i österikiska kretsen Linz - 115-116
Ebersberg - 115-116
Eberstein - 117-118
Eberstein, Kristian, donator - 117-118
1. Eberstein, Karl Johan, prest, teologisk författare - 117-118
2. Eberstein, Karl Kristian, prest, vitterlekare - 117-118
Eberswalde - 117-118
Ebert, Johann Arnold, tysk skald och öfversättare - 117-118
Ebert, Friedrich Adolf, tysk bibliograf - 117-118
Ebert, Karl Egon von, tysk skald - 117-118
Ebert, Adolf, tysk filolog och litteraturhistoriker - 117-118
Ebert, Karl, tysk landskapsmålare - 117-118
Eberwein - 117-118
Ebingen - 117-118
Ebioniterna - 117-118, 119-120
Ebn - 119-120
Eboli, stad - 119-120
Eboli - 119-120
Ebonit - 119-120
Eboracum - 119-120
Eborik, svevisk konung. Se Eurik. - 119-120
Ebrard, Johannes Heinrich August, tysk reformert teolog och skönlitterär författare - 119-120
Ebré, Ebréerbrefvet och Ebreiska. Se Hebré, Hebréerbrefvet och Hebreiska. - 119-120
Ebrillade - 119-120
Ebro - 119-120
Ebullioskop - 121-122
Eburoner - 121-122
Ecaille - 121-122
Ecarté - 121-122
Ecballium, bot. farmak. Se Elaterium. - 121-122
Eccard, Johann, tysk tonsättare - 121-122
Eccard, J. G., tysk historiker. Se Eckhart - 121-122
Ecce homo - 121-122
Ecchellensis, Abraham, lärd maronit - 121-122
Ecclesall-Bierlow - 121-122
Ecclesfield - 121-122
Ecclesia - 121-122
Ecclesiasticus - 121-122
Ecgberth, angelsachsisk konung. Se Egbert. - 121-122
Echafaudage - 121-122
Echague, Rafael, spansk general - 121-122
Echalottes, Fr., bot. Se Lök. - 121-122
Echancrure - 121-122
Echantillon - 121-122
Echappade - 121-122, 123-124
Echarpe - 123-124
Echauffera - 123-124
Echéance - 123-124
Echec - 123-124
Echeion - 123-124
Echelle - 123-124
Echelles - 123-124
Echelon - 123-124
Echeneis - 123-124
Echeverria, Estéban, spansk-amerikansk skald - 123-124
Echevin - 123-124
Echidna, Grek. mytol. - 123-124
Echidna, Myrpiggsvin - 123-124, 125-126
Echinococcus, zool. med. Se Hydatidsjukdom. - 125-126
Echinodermata, zool. Se Tagghudingar. - 125-126
Echinoidea, zool. Se Hafs-iglar. - 125-126
Echinops - 125-126
Echinosphaera - 125-126
Echinus - 125-126
Echiquier - 125-126
Echiquier, Fr., räkningekammare. Se Exchequer. - 125-126
Echites - 125-126
Echman, Karl, homilet - 125-126
Echo, Grek. echo, ljud, genljud. Se Eko. - 125-126
Echter, Michael, tysk historiemålare - 125-126, 127-128
Echtermeyer, Ernst Theodor, tysk skriftställare - 127-128
Echternach - 127-128
Ecija - 127-128
Eck, Johann Mayer von, tysk katolsk teolog - 127-128
Eckardt, Ludvig, tysk skriftställare - 127-128
Eckardt, Julius, tysk skrfitställare - 127-128
Eckart, tysk sagohjelte. Se Eckhart. - 127-128
Eckehart, namn på åtskilliga munkar - 127-128
Ecken ausfahrt - 127-128
Eckensteher - 127-128
Eckermann, Johann Peter - 127-128, 129-130
Eckernförde, stad i preussiska prov. Schleswig-Holstein. Se Ekernförde. - 129-130
Eckersberg, Kristoffer Vilhelm, dansk målare - 129-130
Eckersberg, Johan Frederik, norsk landskapsmålare - 129-130, 131-132
Eckert, Karl Anton Florian, tysk tonsättare - 131-132
Eckerö - 131-132
Eckhart - 131-132
Eckhart, gemenligen kallad Mäster E., tysk dominikan-munk och mystiker - 131-132, 133-134
Eckhart, Johann Georg von, tysk historiker och filolog - 133-134
Eckhel, Joseph Hilarius, österrikisk numismatiker - 133-134
Eckhof, Konrad, tysk skådespelare - 133-134
Eckhout, namn på två holländska målare. Se Eeckhout. - 133-134
Ecklesiark - 133-134
Ecklesiastik - 133-134
Ecklesiastikberedningen - 133-134
Ecklesiastikdepartementet - 133-134, 135-136
Ecklesiastik-expeditionen - 135-136
Ecklesiastisk indelning - 135-136, 137-138
Ecklesiastikminister - 137-138
Ecklesiastikstaten - 137-138
Eckmühl, by i bajerska regeringsområdet Neder Bajern. Se Eggmühl. - 137-138
Eckstein, Karl Gustaf, historiemålare och etsare - 137-138
d'Eckstein, Ferdinand, baron, fransk journalist - 137-138
Eckstein, Friedrich August, tysk filolog - 137-138
Eckstein, Ernst, tysk skald - 137-138
Eclaireur, Fr., krigsv. Se Eklärör. - 137-138
Eclat - 137-138
E'cnomus - 137-138
Ecole des chartes - 137-138
Economy - 137-138
Ecossaise - 137-138
Ecouen - 137-138
Ecrasez l'infâme! - 137-138
Ecu - 137-138
Ecuador - 137-138, 139-140, 141-142
Ecusson - 141-142
Ecuyer - 141-142
Ed - 141-142, 143-144
Ed, socken - 143-144
Ed, egendom - 143-144
Eda - 143-144, 145-146
Edam - 145-146
Edda - 145-146
Edda, sjöv. Se Bakström. - 145-146
Eddelien, Matthias Heinrich Elias, dansk målare - 145-146
Eddystone - 147-148
Edebo - 147-148
Edelcrantz, Abraham Niklas, ämbetsman, vitterhetsidkare, fysiker - 147-148, 149-150
Edelcreutz, Daniel, friherre, ämbetsman - 149-150
Edelinck, Gerard, fransk kopparstickare - 149-150, 151-152
Edelmann, Johann Christian, tysk teolog - 151-152
Edelsheim-Gynlal, Leopold von, friherre, österrikisk general - 151-152
Edelstam, Gustaf, krigare - 151-152
Edelsvärd - 151-152
1. Edelsvärd, Fredrik Vilhelm, militär, ingeniör och landtbruksförfattare - 151-152
2. Edelsvärd, Adolf Vilhelm, arkitekt, den föregåendes son - 151-152
Edelweiss, T., bot., en mycket bekant alpväxt. Se Gnaphalium. - 151-152
Eden - 153-154
Eden, flod i England - 153-154
Edenius, Jordanus Nicolai, universitetslärare, teolog - 153-154
Edentäta, zool. Se Trögdjur. - 153-154
Eder, biflod till Fulda - 153-154
Edessa - 153-154
Edessenska riket. Se Edessa. - 153-154
Edestad - 153-154
Edet, by och lastningsplats i Fuxerna socken af Elfsborgs län. Se Lilla Edet. - 153-154
Edfu - 153-154
Edgar, konungar i England - 153-154
Edgehill - 153-154
Edgeworth, Henry Allen de Firmont, Ludvig XVI:s biktfader - 153-154
Edgeworth, Maria, engelsk romanförfattarinna - 153-154
Edgitha, engelska furstinnor. Se Editha. - 155-156
Edgärdsman - 155-156
Edhem - 155-156
Edhem pascha, turkisk statsman - 155-156
1. Edholm, Erik af, läkare - 155-156
2. Edholm, Erik Vilhelm af, den föregåendes son, militär, ämbetsman - 155-156, 157-158
3. Edholm, Edvard Mårten, läkare, den förres broder - 157-158
Edictum - 157-158
Edikt - 157-158
Ediktal - 157-158
Edil - 157-158, 159-160
Edinburgh - 159-160, 161-162
Edirne - 161-162
Edison, Thomas Alva - 161-162
Editha - 161-162
Edithberga, den frankiske konungen Chariberts dotter. Se Berta. - 161-162
Edition - 161-162
Edla - 161-162
Edlund, Erik, vetenskapsman, fysiker - 161-162, 163-164
Edmund - 163-164
Edmund I - 163-164
Edmund II Jernsida - 163-164
Edom - 163-164, 165-166
Edomiternas land. Se Edom. - 165-166
Edoner - 165-166
Edremit, stad i Mindre Asien. Se Adramit. - 165-166
Edrene - 165-166
Edris - 165-166
Edrisi, Abu Abdallah Mohammed Ben Mohammed al E., arabisk geograf. Se Arabisk literatur (bd I, sp. 994). - 165-166
Edrisider - 165-166
Edsberg - 165-166
Edsberg, egendom i Sollentuna - 165-166
Edsbro - 165-166
Edsele - 165-166
Edsförbundet, Schweiziska - 165-166
Edsholm - 165-166
Edshult - 165-166
Eds kapell - 165-166
Edsleskog - 165-166
Edsmären - 165-166
Edsvalla - 165-166
Edsviken - 167-168
Edsvära - 167-168
Ed-söre - 167-168
Educera - 167-168
Edukt - 167-168
Edulkoration - 167-168
E dur - 167-168
Edvard, angelsachsiska konungar. - 167-168, 169-170
Edvard, engelska konungar och prinsar. - 169-170, 171-172, 173-174
Edvard, konung af Portugal - 173-174
Edvard, Jakob II:s sonson, engelsk tronpretendent. Se Karl Edvard. - 173-174
Edwardes, Herbert Benjamin, engelsk militär - 173-174
Edwards, Richard, engelsk skådespelsförfattare - 173-174
Edwards, Jonathan, nordamerikansk prest och filosof - 173-174
Edwards, Bryan, engelsk historieskrifvare - 173-174
Edwards - 173-174, 175-176
Edwards, Henry Sutherland, engelsk författare - 175-176
Edwards, Amelia Blandford, engelsk författarinna - 175-176
Edvards ö. ö i S:t Lawrence-viken. Se Prins Edvards ö. - 175-176
Edvin, konung i Northumbria - 175-176
Edwy, angelsachsisk konung - 175-176
Edzard II, grefve af Ostfriesland - 175-176
Edåsa - 175-176
Eeckhout, Gerbrandt van den, holländsk målare - 175-176
Eeckhout, Jakob Joseph, holländsk historiemålare - 175-176
Eecloo - 177-178
Eek, Johan Fredrik, krigare - 177-178
Efa - 177-178
Efeber - 177-178
Efemer - 177-178
Efendi - 177-178
Eferding - 177-178
Efeser-brevet - 177-178
Efesiska bokstäfver - 177-178
Efesus - 177-178, 179-180
Efeter - 179-180
Effacera - 179-180
Effekt - 179-180
Efferdingen, stad i ärkehertigdömet Österrike. Se Eferding. - 179-180
Effervescens - 179-180
Effiat, Antoine Coiffier-Ruzé, markis d'E, fransk marskalk - 179-180
Effigies - 179-180
Efflorescens - 179-180
Efflorescera - 179-180
Effluvium - 179-180
Effronterie - 179-180
Effusion - 179-180
Efialtes, Gerk. mytol., en jätte - 179-180
Efialtes, en från Tessalien bördig grek - 179-180
Efjesund - 179-180
Efod - 179-180
Efor - 179-180, 181-182
Eforal - 181-182
Eforat, eforusbefattning. Se Eforus. - 181-182
Eforos - 181-182
Eforus - 181-182
Efraemios, bysantisk historieskrifvare - 181-182
Efraim, Josefs andre son - 181-182, 183-184
Efraim syrern - 183-184
Efraimiter - 183-184
Efrat - 183-184
Efterbild - 183-184
Efterblödning - 183-184, 185-186
Efterbörd - 185-186
Efterbördsperiod, med. Se Efterbörd. - 185-186
Efterkraf - 185-186
Efterkyngar, med. Se Eftervärkar. - 185-186
Eftersats - 185-186
Efterslag - 185-186
Efterspel - 185-186
Eftertraf - 185-186
Eftertrupp - 185-186
Eftertryck - 185-186
Eftervärkar - 185-186
Eftra - 185-186
Efverlöf - 185-186
Efveröd - 185-186
Efadiska öarna - 187-188
Egal - 187-188
Eganderätt - 187-188, 189-190
Egard - 189-190
Egbert, angelsachsisk konung - 189-190
Egby - 189-190
Egeberg, Kristian August, norsk läkare - 189-190
1. Egede, Hans, norsk prest och missionär - 189-190
2. Egede, Paul, norsk prest, missionär och filolog, den förres son - 189-190
Egedesminde - 189-190
Egeiska hafvet - 189-190, 191-192
Egeln - 191-192
Egendom - 191-192
Egendoms-gemenskap - 191-192
Egennamn, Lat. nomen proprium, gramm. Se Nomen. - 193-194
Egenskaper - 193-194
Egenskapsord, gramm. Se Adjektiv. - 193-194
Egentliga Finland - 193-194, 195-196
Egentligt bråk, mat. Se Bråk. - 195-196
Egentligt värme - 195-196, 197-198
Egentlig vigt - 197-198
Egenvilligt öfvergifvande - 197-198, 199-200
Eger - 199-200
Egeria - 199-200
Egersund - 199-200
Egg, Augustus Leopold, engelsk målare - 199-200
Eggby - 199-200
Eggegrund - 199-200
Egger, Emile, fransk lärd - 199-200
Eggers, Jakob von, friherre, krigare - 199-200, 201-202
Eggers, Johann Karl, tysk historemålare - 201-202
Eggerstersteine, en klippgrupp i Lippe-Det-mold. Se Externstein. - 201-202
Eggert, Joachim Nicolo, tonsättare - 201-202
Eggert, Franz Xaver, tysk glasmålare - 201-202
1. Eggertz, Hans Peter, vetenskapsman, bergsman - 201-202
2. Eggertz, Victor, vetenskapsman, den förres brorson - 201-202
Eggmühl - 203-204
Egg-shells - 203-204
Eggstersteine, en klippgrupp i Lippe-Det-mold. Se Externsteine. - 203-204
Eggvena - 203-204
Egid - 203-204
Egidio di Colonna - 203-204
Egil - 203-204
Egil Ragnarsson, länsman på Bornholm. Se Blod-Egil. - 203-204
Egil Skallagrimsson - 203-204
Egilsson, Sveinbjörn, isländsk skolman, språkforskare och skald - 203-204, 205-206
Egil Ullserk, en gammal bonde från Nordmöre - 205-206
Egina - 205-206
Eginetisk konst - 205-206, 207-208
Eginhard, frankisk historieskrifvare - 207-208
Egino, Skånes förste biskop - 207-208
Eglantine, bot. Se Rosa. - 207-208
Egle, Josef von, tysk arkitekt - 207-208
Egli, Johann Jakob, schweizisk geograf - 207-208
Egmont, Lamoral, grefve af E. - 207-208, 209-210
Egmont - 209-210
Ego - 209-210
Egodelningsmål - 209-210
Egodelningsrätt - 209-210
Egoism - 209-210
Egoskifte - 209-210
Egoskilnadsrätt - 209-210
Egotvist - 209-210
Egoutbyte - 209-210, 211-212
Egressy, Gabriel, ungersk skådespelare - 211-212
Egrett (Fr. aigrette), ett slags prydnad. Se Aigrette - 211-212
Egrettan l. Ägrettan (af Fr. aigrette, fjäderbuske), äfven kallad Egretthägern, Silfverhägern eller Hvita hägern - 211-212
Egripo - 211-212
Egrotera (af Lat. ægrotare), vara sjuk - 211-212
Egypten - 211-212, 213-214, 215-216, 217-218, 219-220, 221-222, 223-224, 225-226, 227-228, 229-230, 231-232, 233-234, 235-236, 237-238, 239-240
Egypti bäck - 239-240
Egyptienne - 239-240
Egyptiska bönor, bot. Se Dolichos - 241-242
Egyptiska darrvelsen, zool. Se Darrmalen - 241-242
Egyptiska gamen, zool., en stundom förekommande benämning på Asgamen - 241-242
Egyptiska glasögon-ormen l. Aspis - 241-242
Egyptisk konst och Egyptisk mytologi. Se Egypten - 241-242
Egyptisk salfva - 241-242
Egyptisk ögoninflammation l. Militär-oftalmi - 241-242
Egyptolog - 241-242
Eh bien, Fr. (af Lat. bene, väl), nå väl! godt! nå? - 241-242
Ehen, kustflod i engelska grefskapet Cumberland - 241-242
Ehlers, Jakob - 241-242
Ehlert, Louis - 241-242
Ehnemark, Karl Magnus - 241-242, 243-244
Ehnn, Bertha - 243-244
Ehrenberg, Friedrich - 243-244
Ehrenberg, Kristian Gottfried - 243-244
Ehrenborg (Ehrenborgh) - 243-244
Ehrenborg, Richard Gjedde- - 243-244
Ehrenborgh, Kasper Vilhelm Mikaël - 243-244
Ehrenborg, Kasper Isak Mikaël - 243-244
Ehrenborg, Anna Fredrika, född Carlqvist - 243-244
Ehrenborg, Katarina Elisabet (Betty) - 243-244
Ehrenborgh, Kasper Vilhelm Mikaël, friherre, ämbetsman. Se Ehrenborg 2) - 243-244
Ehrenbreitstein - 243-244, 245-246
Ehrenbusch, Joakim - 245-246
Ehrenfeld - 245-246
Ehrenfeuchter, Friedrich August Eduard - 245-246
Ehrengranat, Klas Adam - 245-246
von Ehrenheim - 245-246
Ehrenheim, Fredrik Vilhelm von - 245-246
Ehrenheim, Per Jakob von - 245-246, 247-248
1. Ehrenmalm, Lars Johan, finsk ämbetsman och patriot - 247-248
2. Ehrenmalm, Samuel Magnus, ämbetsman, den förres son - 247-248
Ehrenpreus, Karl Didrik, grefve, statsman - 247-248, 249-250
Ehrenreich, Karl, musiker - 249-250
Ehrenskiöld, Nils, sjöofficer - 249-250
1. Ehrenstam, Johan Fredrik, sjöofficer, statsråd - 249-250
2. Ehrenstam, Hedvig Konstantia Fredrika, författarinna, den föregåendes dotter. Se Numers. - 249-250
Ehrenstéen, Edvard, statsman, kungligt råd - 249-250, 251-252
Ehrenstrahl, David Klöcker, historiemålare - 251-252, 253-254, 255-256, 257-258
2. Ehrenstrahl, Anna Maria, målarinna, den förres dotter - 257-258
Ehrenstråle, David, universitetslärare, rättslärd - 257-258
1. Ehrenström, Johan Albrekt, ämbetsman - 257-258, 259-260
2. Ehrenström, Marianne Maximiliana Kristina Lovisa, författarinna, den förres svägerska - 259-260
Ehrensvärd - 259-260
1. Ehrensvärd, Johan Jakob, krigare - 259-260
2. Ehrensvärd, Augustin, grefve, krigare, den förres son - 259-260, 261-262
3. Ehrensvärd, Karl August, grefve, krigare, konstfilosof och tecknare - 261-262, 263-264, 265-266
4. Ehrensvärd, Gustaf Johan, friherre, den föregåendes kusin - 265-266, 267-268
5. Ehrensvärd, Karl Fredrik, politisk partigängare, skriftställare - 267-268
6. Ehrensvärd-Gyllembourg, Tomasine Kristine, född Buntzen, dansk författarinna - 267-268
7. Ehrensvärd, Albert Karl August Lars, grefve, ämbetsman - 267-268, 269-270
Ehrhart, Friedrich, tysk botaniker - 269-270
Ehrlich, Heinrich, tysk skriftställare och musiker - 269-270
Ehrström, Karl Gustaf, finsk ämbetsman - 269-270
Ehud - 269-270
Eibenschitz - 269-270
Eibenstock - 269-270
Eibofolke - 269-270, 271-272
Eichendorff, Joseph, friherre von E., tysk skald - 271-272
Eichens, Friedrich Eduard, tysk kopparstickare - 271-272
Eichhoff, Friedrich Gustav, fransk filolog - 271-272, 273-274
1. Eichhorn, Johann Gottfried, tysk orientalist, litteraturhistoriker och rationalistisk teolog - 273-274
2. Eichhorn, Karl Friedrich, tysk rättslärd - 273-274
Eichhorn, Johann Albrecht Friedrich, preussisk statsman - 273-274
Eichhorn, Kristoffer, bibliotekstjensteman, skriftställare - 273-274, 275-276
Eichsfeld - 275-276
Eichstädt, stad i bajerska regeringsområdet Mittelfranken - 275-276
Eichstädt, Eugène, furste af E. Se Eugène Beauharnais. - 275-276
Eichstädt, Heinrich Karl Abraham, tysk filolog - 275-276
Eichstätt, stad i Bajern. Se Eichstädt. - 275-276
d'Eichtahl, Gustave, fransk hellenist och etnograf - 275-276
Eichwald, Karl Eduard, rysk naturforskare - 275-276
Eidangerfjord - 275-276
Eider - 275-276
Eiderdanskar - 275-276
Eiderkanalen - 275-276
Eidersted - 275-276
Eidfjord - 275-276, 277-278
Eidograf - 277-278
Eidsberg - 277-278
Eidsborgs kyrka - 277-278
Eidsfos - 277-278
Eidsivatingslagen - 277-278
Eidskog - 277-278
Eidsvold - 277-278
Eidsvolds-bakken - 277-278
Eidsvolds-dagen - 277-278
Eidsvoldsförfattningen. Se Eidsvold och Norge. - 277-278
Eifel - 277-278
Eiger - 277-278
Eigtved, Nikolaj, dansk arkitekt - 277-278
Eikisdalen - 277-278
Eilau, namn på två preussiska städer. Se Eylay. - 277-278
Eileithyia - 277-278
Eilenburg - 277-278
Eilersen, Eiler Rasmussen, dansk landskapsmålare - 277-278
Eilif Gudrunsson, isländsk skald - 277-278
Eilika, tysk fustinna. Se Billungarna. - 277-278
Eilschov, Frederik Kristian, dansk författare - 277-278, 279-280
Eilsen - 279-280
Eimak - 279-280
Eimbeck, stad i preussiska prov. Hannover. Se Einbeck. - 279-280
Eimeo - 279-280
Eimer - 279-280
Eimsbüttel - 279-280
Einar Helgesson Skålaglam, isländsk skald - 279-280
Einar Skulesson, isländsk prest och skald - 279-280
Einarsson, Gissur, Islands förste lutherske biskop - 279-280
Einarsson, Halfdan, isländsk lärd - 279-280
Einar Tambaskälfver, Eindrides son, norsk storman - 279-280, 281-282
Einbeck - 281-282
Eindride Erlendssön, norskt riksråd. Se Erlend Filippussön - 281-282
Einhard l. Einhart, frankisk historieskrifvare. Se Eginhard. - 281-282
Einherjar, Nord. mytol. Se Enhärjar. - 281-282
Einhornsgrottan - 281-282
Einsiedel, Friedrich Hildebrand, friherre von E., tysk skriftställare - 281-282
Eindiedel, Detlev, grefve von E., sachsisk statsman - 281-282
Einsiedeln l. Maria-E. - 281-282
Eipel - 281-282
Eir, Nord. mytol. Se Er. - 281-282
Eirene (Irene), Grek. mytol., en af horerna. - 281-282
Eiriksson, Magnús, dansk (isländsk) teolog - 281-282, 283-284
Eisack l. Eisache - 283-284
Eiselen, Johann Friedrich Gottfried, tysk statsrättslärare - 283-284
Eiselen, Ernst Wilhelm Bernhard, tysk gymnast - 283-284
Eisenach - 283-284, 285-286
Eisenberg, stad i hertigdömet Sachsen-Altenburg - 285-286
Eisenburg, komitat i Ungern - 285-286
Eisenerz l. Innernberg, köping i Öfre Steiermark - 285-286
Eisenerzalperna. Se Alperna och Eisenerz - 285-286
Eisenlohr, Jakob Friedrich - 285-286
Eisenlohr, August - 285-286
Eisenmarkt, köping i siebenbürgska komitatet Hunyád - 285-286
Eisenmenger, Johann Andreas - 285-286
Eisenstadt, fristad i ungerska komitatet Ödenburg - 285-286
Eisenstein, Ferdinand Gotthold Max - 285-286
Eisfeld, stad i hertigdömet Sachsen-Meiningen - 285-286
Eisgrub, köping i mähriska regeringsområdet Göding - 285-286
Eisleben, stad i preussiska regeringsområdet Merseburg (Sachsen) - 285-286
Eiss, musikt., den med en half ton höjda tonen e - 285-286
Eisteddfod, Wal., "sammanträde", "session", ett slags bardkongresser - 285-286
Eitner, Robert - 285-286
Ejalet, ett i turkiskan allmänt förekommande arabiskt ord, som betyder styrelse, guvernörskap, provins - 285-286, 287-288
Ej blot til lyst, D., "ej allenast till lust" (glädje), inskrift öfver ridån på k. teatern i Köpenhamn - 287-288
Ejdergås, zool. Se Ejderslägtet - 287-288
Ejder-slägtet, Somateria, zool. - 287-288
Ejer Bavnehöj, Danmarks högsta punkt - 287-288
Ejsta, socken på Gotland. Se Eksta - 287-288
Ejub, förstad till Konstantinopel - 287-288
Ejubider, egyptisk herskareätt - 287-288
Ejusdem, Lat., med underförstådt anni (är), mensis (månad), diei (dag) o. s. v. - 287-288
Ek, Quercus, bot. - 287-288, 289-290, 291-292
Ek, socken i Vestergötland - 291-292
Ek, Johan Gustaf - 291-292
Eka, skeppsb. - 291-292
Eka, egendom i Lillkyrka socken af Upsala län - 291-292
Eka-ätten kallas, efter det upländska godset Eka, en svensk stormans-ätt - 293-294
Ekartera, aflägsna, kasta (kort) för att taga andra i deras ställe. Jfr Ecarté - 293-294
Ekaterinburg, stad och fästning i öst-ryska guvern. Perm. Se Jekaterinburg - 293-294
Ekaterinopel, stad i ryska guvern. Kiev. Se Jekaterinopel - 293-294
Ekaterinoslav, guvernement och stad i Syd-Ryssland. Se Jekaterinoslav - 293-294
Ekbatana, hufvudstad i det forna Mediska riket och efter detta rikes fall de persiske konungarnas sommarresidens - 293-294
Ekblad-gallstekeln, zool. Se Ekgallsteklar - 293-294
Ekbocken l. Stora ekbocken, zool. - 293-294
Ekbohrn, Karl Magnus - 293-294
Ekbom, Selim - 293-294
Ekby, socken i Kalmar län. Se Egby - 293-294
Ekby (Ekeby), socken i Skåne, Malmöhus län - 293-294
Ekby, socken i Vestergötland - 293-294
Ekchymos, med., blodutådring - 293-294
Ekdahl, Nils Johan - 293-294, 295-296
Eke, socken i Hemse ting af Gotlands södra härad - 295-296
Ekeberg, säteri i Lillkyrka socken, Örebro län - 295-296
Ekeberg, ett invid Kristiania beläget, 129 m. högt fjäll - 295-296
Ekeberg, Karl Gustaf - 295-296
Ekeberg, Anders Gustaf - 295-296
Ekeberga, socken i Kronobergs län - 295-296
Ekeblad, gammal svensk adlig ätt - 295-296
Ekeblad, Kristoffer Johansson - 295-296
Ekeblad, Klas, d. ä. - 295-296, 297-298
Ekeblad, Klas, d. y. - 297-298
Ekeby, socken i Upland - 297-298
Ekeby, socken i Östergötlands län - 297-298
Ekeby, socken i Endre ting, Gotlands norra härad - 297-298
Ekeby, socken i Malmöhus län. Se Ekby - 297-298
Ekeby, socken i Nerike - 297-298
Ekebyborna, socken i Östergötlands län - 297-298
Ekebyhof, egendom i Ekerö socken - 297-298
Ekebyholm, egendom i Rimbo socken - 297-298
Ekekörseln, kamer. Se Byggningshjelpen - 297-298
Ekelund, Jakob - 299-300
Ekelund, Adam Vilhelm - 299-300
Ekendahl, Daniel Georg von - 299-300
Ekendal, Jonas (Jon) Herman - 299-300
Ekenäs, stad i Nyland - 299-300, 301-302
Ekenäs, gods i Örtomta socken af Östergötlands län - 301-302
Ekenäs, lastningsplats i Våxtorps socken, Kalmar län - 301-302
Eker, socken i Nerike - 301-302
Eker, ursprungligen ett, numera tvänne pastorat i Buskeruds amt i Norge - 301-302
Ekerman, Petrus - 301-302
Ekern, insjö i Buskeruds samt Jarlsbergs och Laurviks amt i Norge - 301-302
Ekernförde (Eckernförde), stad i Slesvig - 301-302
Ekernförde-fjorden (Eckern-), en 15 kilom. (2 mil) lång och 3,7 kilom (1/2 mil) bred fjärd - 301-302
Ekersund, lastningsplats i Norge. Se Egersund - 301-302
Ekerö (ej Eckerö), socken i Stockholms län - 301-302
Ekerö (Eckerö), tullstation på Åland - 301-302
Ekesjö, stad. Se Eksjö - 301-302
Ekesjö hofgård, egendom i Vallsjö socken, Jönköpings län - 301-302, 303-304
Ekeskog, socken i Vestergötland - 303-304
Ekfroni, sinnesslöhet, vansinne - 303-304
Ekgallsteklar, Cynips, zool. - 303-304
Ekholm, fordom slott på Slottsön i Göta elf - 303-304
Ekholm, Erik - 303-304
Ekholm, Gustaf Ferdinand - 303-304, 305-306
Ekholmen, egendom i Veckholms socken, Upsala län - 305-306
Ekipage, Fr. équipage, skeppsutrustning, besättning, manskap; resetillbehör, resepackning - 305-306
Ekipera, utrusta, utstyra, kläda, förse med utstyrsel - 305-306
Ekivok, tvetydig. Se Eqvivoque - 305-306
Ekknopp-gallstekeln, zool. Se Ekgallsteklar - 305-306
Ekkroneorden, nederländsk orden för både civila och militära förtjenster - 305-306
Eklampsi, med. - 305-306
Eklatant, glänsande; tydlig, klar, uppenbar - 305-306
Eklekticism - 305-306, 307-308
Eklipsera - 307-308
Ekliptika - 307-308
Eklog - 307-308
Eklund, Anders - 307-308
Eklärera - 307-308
Ekman, svensk slägt - 307-308
Ekman, Gustaf Henrik - 307-308, 309-310
2. Ekman, Gustaf, bruksidkare, den föregåendes son - 309-310
3. Ekman, Johan Jakob, grosshandlare, den förres broder - 309-310
4. Ekman, Carl Edvard, bruksidkare, de föregåendes broder - 309-310, 311-312
Ekman, Olaus Jonae, prest - 311-312
Ekman, Otto Kristian, läkare, fornforskare - 311-312
Ekman, Robert Vilhelm, finsk målare - 311-312
Ekman, Fredrik Laurentz, lärare vid Tekniska högskolan, vetenskapsman - 311-312, 313-314
Ekmansson, Karl Gustaf, prest, teologisk författare - 313-314
Ekmarck - 313-314
Ekonomos, berg på Sicilien. Se Economus. - 313-314
Eko - 313-314, 315-316
Ekoln - 315-316
Ekolsund - 315-316
Ekonom - 315-316
Ekonomi-departementet - 315-316
Ekonomie-byggnader - 315-316
Ekonomie direktör - 315-316
Ekonomi-kommission - 315-316
Ekonomi-mål - 315-316, 317-318
Ekonomi-rätt - 317-318
Ekonomisera - 317-318
Ekonomiska kartverket - 317-318
Ekonomisk besigtning - 317-318
Ekonomisk lag - 317-318, 319-320
Ekonomisk lagstiftning - 319-320
Ekonomi-uppbördsman - 319-320
Ekonomiutskott - 319-320
Ekorr-bär, bot. Se Majanthemum. - 319-320
Ekorr-djur - 319-320
Ekorre-apor - 319-320, 321-322
Ekorre-slägtet - 321-322
Eko-vers - 321-322, 323-324
Ekoxe-sägtet - 323-324
Ekplanteringar, kronans. Se Visingsö. - 323-324
Ekplanteringsfonden - 323-324
Ekrasera - 323-324
Ekrasör - 323-324
Eksarkom - 323-324
Ekshärad - 323-324
Eksjö - 323-324
Eksjö friherreskap. Se Eksjö. - 323-324
Eksjö landssocken - 323-324
Ekskog - 323-324, 325-326
Ekskogslösen - 325-326
Eksta - 325-326
Ekstas - 325-326
Ekstjelk-gallstekeln, zool. Se Ekgallsteklar. - 325-326
Ekstock - 325-326
Ekström, Daniel, matematisk instrumentmakare - 325-326, 327-328
Ekström, Karl Ulrik, prest, naturforskare - 327-328
Ekström, Fredrik August, läkare - 327-328
Ekströmer, Karl Johan, läkare, ämbetsman - 327-328, 329-330
Ektasi - 329-330
Ekthlipsis - 329-330
Ektropion - 329-330
Ektypografi - 329-330
Ektypon - 329-330
Ektörne - 329-330
Ekumenisk - 329-330
1. Ekwall, Emma Amalia, genremålarinna - 329-330
2. Ekwall, Knut Alfred, tecknare, genremålare, den föregåendes broder - 329-330
Ekvecklaren - 329-330, 331-332
Ekzem - 331-332
Elaborera - 331-332
Elæagnaceæ - 331-332
Elæagnus - 331-332
Elæus guineensis, bot. farmak. Se Palmolja. - 331-332
Elafitiska öarna - 331-332
El Aghuat, namn på en oas och en stad i Alger. Se Laghouat. - 331-332
El-ahsa - 331-332
Elaidin, kem. Se Elain. - 331-332
Elain - 331-332
Elam - 331-332
Elan - 331-332
Eland - 331-332, 333-334
Elanitiska viken - 333-334
Elaphomyees - 333-334
Elaphrium - 333-334
Elaps - 333-334
El Arisch - 333-334
El Asi - 333-334
Elasticitet - 333-334
Elastics - 333-334
Elastik - 333-334
Elastisk - 333-334
Elat - 333-334
Elatea - 333-334
Elateas - 333-334
Elater - 333-334, 335-336
Elaterin, med. farmak. Se Elaterium. - 335-336
Elaterium - 335-336
Elaterometer - 335-336
Elativus - 335-336
Elaver - 335-336
Elayl - 335-336
Elba - 335-336, 337-338
El Bassan - 337-338
Elbe - 337-338
d'Elbée, Gigot, fransk krigare - 337-338
Elberfeld - 337-338
Elbeuf - 337-338
Elbfas, Jakob Henrik, porträttmålare - 337-338, 339-340
Elbing - 339-340
Elbing-oberländischer-kanalen - 339-340
Elboeuf, stad i Frankrike. Se Elbeuf. - 339-340
Elbogen - 339-340
Elburs - 339-340
Elche - 339-340
Elchingen - 339-340
Elchs, Francis Wemyss Charteris, engelsk lord, statsman - 339-340
Eld - 339-340, 341-342
Eld-andar l. Salamandrar, Mytol., ett slags naturväsenden. Se Elementar-andar. - 341-342
Elddisciplin - 341-342
Elddon - 341-342, 343-344
Elde - 343-344
Eldena - 343-344
Eldfluga, zool. Se Elater - 343-344
Eldförsvar - 343-344
Eldhandvapen - 343-344, 345-346, 347-348
Eldhöjd - 347-348
Eldkula - 349-350
Eldlinie - 349-350
Eldmeteor, meteor. Se Meteor - 349-350
Eldmärke - 349-350
Eldning - 349-350
Eldon, John Scott - 349-350, 351-352
Eldorado - 351-352
Eldprof - 351-352
Eldrimne - 351-352
Eldrör - 351-352
Eld-salamandern l. Land-salamandern - 351-352
Eldsberga - 351-352
Eldsdyrkan l. Pyrolatri - 351-352
Eldslandet - 351-352, 353-354
Eldsläckning - 353-354, 355-356
Eldsprutande berg, geol. Se Vulkan - 355-356
Eldstad - 355-356, 357-358
Eldstod - 357-358
Eldvapen - 357-358
Eldyta - 357-358
Elea - 357-358
Eleasar - 357-358
Eleasar Ben Hyrkan den store, judisk rabbin. Se Elieser - 357-358
Eleater - 357-358
Electi - 357-358
Electricum - 357-358
Electus - 357-358
Eleeson l. Eleison, Grek., "förbarma dig". Se Kyrie eleeson - 357-358
Elefanta - 359-360
Elefantfloden l. Olifantfloden - 359-360
Elefanthäst - 359-360
Elefantine - 359-360
Elefantlöss, farmak., benämning på nötterna af Anacardium occidentale och Semecarpus anacardium - 359-360
Elefant-orden - 359-360
Elefantsköldpaddorna l. Jättesköldpaddorna - 359-360
Elefant-slägtet - 359-360, 361-362
Elegans - 361-362
Elegi - 361-362, 363-364
Eleison (Eleeson), Grek., "förbarma dig". Se Kyrie eleeson - 363-364
Elektor - 363-364
Elektoral-får (egentl. "kurfurstliga får"; jfr elektroat) och Elektoral-ull, se Merinos-får - 363-364
Elektroat (jfr Elektor), en elektors (valmans) befattning; kurfurstevärdighet, kurfurstendöme - 363-364
Elektra - 363-364
Elektricitet (Friktionselektricitet) - 363-364, 365-366, 367-368
Elektricitetsmaskin - 367-368
Elektrisera - 367-368
Elektriska eterteorien, fys. Se Edlund, E. - 367-368
Elektriska figurer - 367-368, 369-370
Elektriska fiskar, fysiol. Se Djurelektricitet - 369-370
Elektriska kraftmaskiner - 369-370
Elektriska pistolen - 369-370
Elektriska rockan, zool. Se Darr-rockan. Jfr Djurelektricitet - 369-370
Elektriska telegrafen - 371-372, 373-374, 375-376, 377-378
Elektriska telegrafstaten. Se Telegrafstaten - 377-378
Elektriska ur, mek. Se Ur - 377-378
Elektriska ålen, zool. Se Darrålen - 377-378
Elektriska ägget - 377-378, 379-380
Elektrisk belysning - 379-380, 381-382
Elektrisk dockdans - 381-382
Elektrisk drake - 381-382
Elektrisk gnista - 381-382
Elektrisk induktion och Elektrisk influens, fys. Se Elektricitet - 381-382
Elektrisk kedja, fys. Se Galvaniskt batteri - 381-382
Elektrisk kur, med. Se Elektroterapi - 381-382
Elektrisk lukt - 381-382
Elektrisk stapel, fys. Se Batteri och Galvanisk stapel - 381-382
Elektrisk ström, fys. Se Galvanism och Urladdningsström - 381-382
Elektriskt batteri, fys. Se Batteri. 3) - 381-382
Elektriskt fluidum, fys. Se Dualistiska teorien och Elektricitet - 381-382
Elektriskt ljus, fys. Se Elektrisk belysning - 381-382
Elektrod - 381-382
Elektrodynamik - 381-382, 383-384
Elektrodynamometer - 383-384
Elektrofor - 383-384
Elektrografi - 383-384
Elektrokemiska teorien - 383-384, 385-386
Elektrokemiska aktinometern, fys. Se Aktinometer och Aktinograf - 385-386
Elektrolys - 385-386, 387-388
Elektrolyt, fys., en kropp som sönderdelas medelst en elektrisk ström. Jfr Elektrolys - 387-388
Elektromagnet - 387-388
Elektromagnetiska kraftmaskiner, fys. Se Elektriska kraftmaskiner - 387-388
Elektromagnetiska ur, fys. Se Ur - 387-388
Elektromagnetism - 387-388, 389-390
Elektrometer - 389-390
Elektromikrometer - 389-390
Elektromotor - 389-390
Elektron - 389-390
Elektronegativ och Elektropositiv, fys. Se Elektricitet, Elektrokemiska teorien (Kontaktsteorien) och Elektromotor - 389-390
Elektropunktur - 389-390
Elektroskop - 389-390, 391-392
Elektrostatik - 391-392
Elektroterapi - 391-392
Elektrotypi - 391-392
Elektrum - 391-392
Elektryon - 391-392, 393-394
Elektuarium - 393-394
Element - 393-394
Elementar- (i sammansättningar) l. Elementär - 393-394
Elementar-analys, kem. Se Analys - 393-394
Elementar-andar - 393-394
Elementar-läroverk - 393-394
Elementarskolan, Nya. Se Nya Elementarskolan - 393-394
Elementar-taktik l. Formel taktik, krigsv. Se Taktik - 393-394
Elementär (Fr. élémentaire), innehållande l. syftande på grunderna af något. Se Elementar- - 393-394
Elemi - 393-394
Elenchus - 393-394
Elenktik - 393-394
Eleonora af Aquitanien - 393-394
Eleonora Katarina - 393-394
Eleoptén - 393-394
Eleos - 393-394
Elephantiasis - 393-394, 395-396
Elephantine, ö i Nilen. Se Elefantine - 395-396
Elers, Johan - 395-396
Elettaria, bot. farmak. Se Kardemumma - 395-396
Elettorali - 395-396
Eleusinska mysterierna - 395-396, 397-398
Eleusis - 397-398
Eleuteriologi - 397-398
Eleuteropetalæ, bot. Se Polypetalæ - 397-398
Eleutheropolis - 397-398
Elev - 397-398
Elevation - 397-398
Elevator - 397-398
Elevatorium - 397-398
Elevera - 397-398
Elez, rysk stad. Se Jelez - 397-398
Elfargrímar - 397-398
Elfbläst, ett slags nässelfeber. Jfr Elfva - 397-398
Elfdal - 397-398
Elfdalen - 397-398
Elfdalens porfyrverk - 399-400
Elfdans, nord. mytol. Se Elfva - 399-400
Elfeld, stad i preussiska regeringsområdet Wiesbaden. Se Eltville - 399-400
Elfenben - 399-400
Elfenbenskusten, kuststräcka i Öfre Guinea. Se Guinea - 399-400
Elfenbensnötter och Elfenbenspalmen, bot. Se Phytelephas - 399-400
Elfenbenspapper - 399-400
Elfenbens-svart. Se Elfenben - 399-400
Elfgrimar, benämning på innevånarna i Elf syssels härad. Se Elfvagrimar - 399-400
Elfgräs, bot. Se Sesleria - 399-400
Elfkarleby - 399-400
Elfkarleby vattenfall - 399-400
Elfkarleö l. Ön - 399-400
Elfkors, ett mystiskt tecken. Se Alfkors. Jfr Elfva - 399-400
Elf Leila, arabisk benämning på den österländska sagosamlingen Tusen och en natt - 399-400
Elflek (Elfvalek) nord. myt. Se Elfva - 399-400
Elfqvarnar. Se Elfstenar - 399-400
Elfros - 399-400
Elfsbacka - 399-400
Elfsborg - 399-400, 401-402
Elfsborgs län - 401-402, 403-404
Elfsborgs lösen - 403-404
Elfsborgs regemente - 403-404, 405-406
Elfsby - 405-406
Elfsered - 405-406
Elfskott, ett slags nässelfeber. Jfr Elfva - 405-406
Elfs-nabben (även kallad Elgs-naben och Hjelmsnabben) - 405-406
Elfspel och Elfstråk, Nord. mytol. Se Elfva - 405-406
Elfstenar l. Elfqvarnar - 405-406
Elfsyssel - 405-406
Elfsåker - 405-406
Elfva l. Älfva - 405-406
Elfvagrimar l. Elfgrimar - 405-406
Elfvalek. Se Elfva - 405-406
Elfva tusen jungfrurs dag. Se Ursula - 405-406
Elfvestad - 405-406
1. Elfving, Anders, väckelsepredikant - 407-408
2. Elfving, Nere Albert, krigare, ämbetsman - 407-408
Elfäxing, bot. Se Sesleria. - 407-408
Elgar, Alces, zool - 407-408, 409-410
Elgarås - 409-410
Elgaröd, socken i Kristianstads län. Se Eljaröd. - 409-410
Elggräs, bot. Se Spiræa. - 409-410
Elghult - 409-410
Elgin - 409-410
1. Elgin, Thomas Bruce, earl of E. and Kincardine, engelsk statsman och konstsamlare - 409-410
2. Elgin, James Bruce, earl of e. and Kincardine, engelsk statsman - 409-410
Elgin-galleriet - 409-410
Elgin marbles, konsthist. Se Elgin-galleriet. - 409-410
El Golea - 409-410
El gran Chaco, område i Syd-Amerika. Se Chaco. - 409-410
Elgsjö - 409-410, 411-412
Elgskyttarna - 411-412
Elgsnabben, svensk hamn. Se Elfsnabben. - 411-412
Elgström, Per, skald - 411-412
Elgå - 411-412
El-Hedjaz, kuststräcka utmed Röda hafvet. Se Arabien. - 411-412
Eli - 411-412
Elia - 411-412
Eliæ, Povel, dansk klerk. Se Eliesen. - 411-412
Elias - 411-412
Elias-eld. Se Elmseld. - 411-412
Elidera - 411-412
Elie de Beaumont, Jean Baptiste Armand Louis Léonce, berömd fransk geolog - 411-412, 413-414
Elier - 413-414
Eliesen, Povel, dansk klerk - 413-414
Elieser ben Hyrkanos - 413-414
Elif den götiske, höfding övfer norra Bohus län. - 413-414
Eligius, helgon - 413-414
Elimination - 413-414
Elimä - 413-414
Eling - 413-414
Elins källa - 413-414
Elio, François Xavier, spansk general - 415-416
Eliot - 415-416
Eliot, John, missionär bland indianerna i Nord-Amerika - 415-416
Eliot, Samuel, amerikansk historieskrifvare - 415-416
Eliot, George (George Eliot), pseudonym för den engelska författarinnan M. Evans. - 415-416
Elipandus, ärkebiskop af Toledo - 415-416
Elis - 415-416
Elisa, en folkstam - 417-418
Elisa, en landtman - 417-418
Elisabet - 417-418
Elisabet, engelska drottningar - 417-418, 419-420, 421-422
Elisabet, franska drottningar och furstinnor - 421-422
Elisabet Petrovna, kejsarinna af Ryssland - 421-422, 423-424
Elisabet, spanska drottningar och furstinnor - 423-424
Elisabet, tyska furstinnor - 423-424
Elisabet, Gustaf Vasas yngsta dotter - 423-424, 425-426
Elisabet, furstinna af Holstein - 425-426
Elisabet, hertiginna af Slesvig och grefvinna af Holstein - 425-426
Elisabet, kurfurstinna af Brandenburg - 425-426
Elisabet (Isabella), dansk drottning - 425-426
Elisabetgrad - 425-426
Elisabetinnor - 425-426
Elisabetorden - 425-426
Elisabetpol - 425-426
Elisabethstadt - 425-426
Elisabet-stil - 425-426
Elisa Selbiz, psuedonym för den tyska romanförfattarinnan Ahlefeld, C. S. L. W. von. - 425-426
Elisifs visa - 425-426, 427-428
Elison - 427-428
Eliska skolan - 427-428
Elissa, rom. mytol. Se Dido. - 427-428
Elit - 427-428
Elivågar - 427-428
Elixir - 427-428
Elizabeth - 427-428
Elizabeth, Port - 427-428
Elizondo - 429-430
Eljaröd - 429-430
Eljen - 429-430
Elkesaiter - 429-430
El-khalil - 429-430
Elko - 429-430
Ella - 429-430
Elle - 429-430
Elleholm - 429-430
Ellekors, ett mystiskt skyddstecken. Se Alfkors. - 429-430
Ellekulla - 429-430
1. Ellenborough, Edward Law, baron E. - 429-430
2. Ellenborough, Edward Law, earl of E., engelsk statsman - 429-430
Ellendt - 429-430
Ellenrieder, Maria, tysk målarinna - 431-432
Eller, Elias, tysk svärmare - 431-432
Ellerbek - 431-432
Ellerianer, svärmisk sekt i 18:de årh. Se Eller. - 431-432
Ellesmere - 431-432
Ellesmere, Francis Egerton, earl of E., engelsk statsman - 431-432
Ellet, Elizabeth, nordamerikansk författarinna - 431-432
Elli, Nord. mytol., ålderdomen. Se Elle. - 431-432
Ellice-öarna - 431-432
Ellichpur - 431-432
Ellida, Kartagos grundläggarinna. Se Dido - 431-432
Ellilik - 431-432
Ellinge - 431-432
Ellingård - 431-432
Elliot, George August, lord Heathfield, engelsk krigare - 431-432
Elliot, Charles Gilbert John Brydone, engelsk sjöofficer - 431-432
Elliot, Henry Miers, baron, engelsk historieskrifvare - 431-432, 433-434
Elliott, Ebenezer, engelsk folkskald - 433-434
Elliott, Charles Loring, nordamerikansk målare - 433-434
Ellips - 433-434
Ellipsoid - 433-434
Elliptisk polarisation, fys. Se Polarisation och Dubbelbrytning - 433-434
Ellis, William, engelsk missionär - 433-434
Ellis, Alexander John, engelsk fonetiker - 433-434, 435-436
Ellissen, Adolf, tysk literaturhistoriker och politiker - 435-436
Ellitschpur, stad och distrikt i Ostindien. Se Ellichpur. - 435-436
Ellor - 435-436
Ellora - 435-436
Ellwangen - 435-436
El-Makin - 435-436
1. Elmblad, Per Magnus, skolman och prest - 435-436, 437-438
2. Elmblad, Johannes Vilhelm Samuel, sångare - 437-438
Elmeboda - 437-438
Elmenau, biflod till Elbe. Se Ilmenau. - 437-438
Elmgren, Sven Gabriel, finsk bibliotekstjensteman och författare - 437-438
Elmina - 437-438
Elmira - 437-438
Elmlund, Axel Vilhelm Julius, skådespelare - 437-438
Elmore, Alfred, engelsk historie- och genremålare - 437-438
Elmquist, Adolf Frederik, dansk literatör - 437-438, 439-440
Elmseld - 439-440
Elne - 439-440
Eloah - 439-440
El Obeid - 439-440
Elodea - 439-440
Elofson, Sven, diplomat. Se Sven Elofson - 439-440
Eloge - 439-440
Elokation - 439-440
El ole - 439-440
Elongation - 439-440
Eloqvens - 439-440
Eloquentia - 439-440
El Paso - 439-440, 441-442
Elpenor - 441-442
Elphinstone, John, rysk amiral - 441-442
Elphinstone, Mountstuart, engelsk statsman och häfdatecknare - 441-442
Elpistiker - 441-442
Elrits-slägtet - 441-442
Elsass - 441-442, 443-444, 445-446
Elshimer, Adam, tysk målare. Se Elzheimer - 445-446
Elsholtz, Franz von, tysk skald - 445-446
Elsner, Johann Gottfried, tysk landtbruksförfattare - 445-446
1. Elssler, Theresa, österrikisk dansös - 445-446
2. Elssler, Fanny, dansös - 445-446
Elster, tvänne floder - 445-446
Elster, by och badort - 445-446
Elsterberg - 445-446
Elswick - 445-446
Elton - 445-446
Eltville - 445-446
Elu - 445-446
Elucidation - 445-446
Eludera - 445-446
Elukubrera - 445-446
Elul - 445-446
Elusion och Elusorisk. Se Eludera - 445-446
Elutriation - 445-446
Elwart, Antoine Aimable Elie, fransk musiker - 445-446, 447-448
Elvas - 447-448
Elvebakken, by vid Altenelf i Norge. Se Alten - 447-448
Elvend - 447-448
Elvenich, Peter Joseph, tysk teolog - 447-448
Elverum - 447-448
Elvidne - 447-448
Elvius, Per, matematiker - 447-448
Ely - 447-448
Elymais, landskap iPersien. Se Elam. - 447-448
Elymus arenarius - 447-448
Elysée - 447-448
Elyseisk - 447-448
Elysén - 447-448
Elysia - 447-448
Elysium - 447-448
Elytron - 447-448, 449-450
Elze, Friedrich Karl, tysk literaturhistoriker - 449-450
Elzevier - 449-450
Elzheimer, Adam, tysk målare - 449-450
Em. Se Öm. - 449-450
Emaeerera - 449-450
1. Emalj - 449-450
2. Emalj - 449-450, 451-452
3. Emalj - 451-452
Emanation - 451-452
Emanationsteorien, -hypotesen, fys. Se Emissionsteorien. - 451-452
Emancipatio - 451-452, 453-454
Emancipation - 453-454
Emancipationsakten - 453-454, 455-456
Emancipera, frigifva, göra fri; förklara myndig. Se Emancipation. - 455-456
Emanera. Se Emanation. - 455-456
Emanuel. Se Immanuel. - 455-456
Emanuel I, konung af Portugal - 455-456
Emanuel Filibert, hertig af Savoyen. Se Filibert. - 455-456
Emanuelsson, Per Jakob, prest, homilet och filolog - 455-456
Emathia - 455-456
Emaus. Se Emmaus. - 455-456
Emba - 455-456
Embach - 455-456
Emballage - 455-456
Embargo - 455-456
Embarkera - 455-456
Embarras - 455-456
Embaterion - 455-456
Embellera - 455-456
Emberiza - 455-456, 457-458
Emberizinæ - 457-458
Embete. Se Ämbete. - 457-458
Embla - 457-458
Emblem - 457-458
Emblica officinalis - 457-458
Emboli, med., bildning af embolus. Se Embolus. - 457-458
Embolus - 457-458, 459-460
Embonpoint - 459-460
Emborg - 459-460
Embouchure - 459-460
Embrassera - 459-460
Embrochera - 459-460
Embrun - 459-460
Embryo - 459-460
Embryologi - 459-460
Embryonisk - 459-460
Embryotomi - 459-460
Embuscade - 459-460
Emden - 459-460
Emendera - 459-460
Emergenser - 459-460, 461-462
Emergera - 461-462
Emeric-David, Toussaint-Bernard, fransk arkeolog och konsthistoriker - 461-462
Emeritkassor. Se Emeritus. - 461-462
Emeritlöner. Se Emeritus. - 461-462
Emeritus - 461-462
Emersion - 461-462
Emerson, William, engelsk matematiker - 461-462
Emerson, Ralph Waldo, amerikansk författare och Amerikas störtsa filosofiska snille - 461-462, 463-464
Emery, Jacques André, fransk teolog - 463-464
Emesa - 463-464
Emetica - 463-464
Emetin - 463-464
Emeute. Se Emöt. - 463-464
Emfas - 463-464
Emfysem - 463-464, 465-466
Emgalon - 465-466
Emigrant - 465-466
Emile - 465-466
Emilia - 465-466
Emilia Galotti - 465-466
Emilien, ital. landskap. Se Emilia. - 465-466
Emine Dag. Se Balkan. - 465-466
Eminens - 465-466
Eminent - 465-466
Emir - 465-466, 467-468
Emir Besjir, drusisk höfding - 467-468
Emislöf - 467-468
Emissarie - 467-468
Emission - 467-468
Emissionsförmåga fys. Se Värme, Strålande värme och Utstrålningsförmåga. - 467-468
Emissionsteorien - 467-468
Emitslöf, mindre riktig form i st. f. Emislöf. Se d. o. - 467-468
Emittera - 467-468
Emma, dansk-engelsk drottning - 467-468, 469-470
Emmaboda - 469-470
Emmat. Se Emme. - 469-470
Emmaus - 469-470
Emme - 469-470
Emmenthal. Se Emme. - 469-470
Emmeram - 469-470
Emmerich - 469-470
Emmetropi - 469-470
Emminghaus, Karl Bernhard Arwed, tysk nationalekonom - 469-470
Emm-ån - 469-470
E moll - 469-470
Emollientia - 469-470
Emolument - 469-470
Empecinado, Juan Martin Diaz el, spansk general - 469-470, 471-472
Empedokles - 471-472
Emper-strasse. Se Enneper strasse. - 471-472
Empetrum nigrum - 471-472
Emphas. Se Emfas. - 471-472
Emphysem. Se Emfysem. - 471-472
Emphyteusis - 471-472
Empiri - 471-472
Empis, Adolphe Dominique lorent Joseph Simonis, fransk teaterdiktare - 471-472
Emplacement - 471-472
Emplastrum - 471-472
Empleurum. Se Bucco-blad. - 471-472
Emploi - 471-472
Empoli - 471-472
Emporagrius, Erik, teolog - 471-472, 473-474
Emporer - 473-474
Empsychos - 473-474
Emptio. Se Emito. - 473-474
Empusa - 473-474
Empyem. Se Lungsäcksinflammation. - 473-474
Empyreum - 473-474
Empyreumatiska oljor - 473-474
Ems, kustflod - 473-474
Ems, stad och badort - 473-474
Emser, Hieronymus, tysk teolog - 473-474
Ems-kongressen - 473-474
Ems-pastiller - 473-474
Ems-punktationerna. Se Ems-kongressen. - 473-474
Ems-vatten - 475-476
Emsvärjar. Se Ampsivarier. - 475-476
Emterud - 475-476
Emtervik - 475-476
Emtio - 475-476
Emulsin. Se Amygdalin. - 475-476
Emulsion - 475-476
Emund - 475-476
Emund gammal - 475-476, 477-478
Emydidæ, Sötvattenssköldpaddor, zool. - 477-478
Emys, Flod- l. Kärr-sköldpaddslägtet, zool. - 477-478
Emöt, uppror, upplopp, myteri - 477-478
En, grekiskt prefix med betydelsen i, på, vid, under, med o. s. v. - 477-478
En, fransk partikel, betyder: i, till, på, vid, för, under det att o. s. v. - 477-478
En, Juniperus communis, bot. - 477-478
Enakiter l. Enaks (Anaks) barn, på Moses tid ett jättefolk i södra Kanaan - 477-478, 479-480
Enaliosauria, paleont., fossila ödlor af ofta jättelika dimensioner - 479-480
Enallage, Lat., retor., "utbyte", den retoriska figur, då man utbyter ett ord mot ett annat - 479-480
Enamorado, Sp., förälskad, älskare - 479-480
Enander, Samuel - 479-480
Enare-träsk (finska Inari), insjö i norra delen af ryska Lappmarken - 479-480
Enarmig häfstång, fys., en häfstång, som har krafternas anbringningspunkter på samma sida om vridningspunkten eller axeln. Se Häfstång - 479-480
En attendant, Fr., i afvaktan, emellertid - 479-480
Enault, Louis - 479-480
En avant, Fr., framåt! - 479-480
En-axig glimmer. Se Biotit - 479-480
En-axig kristall. Se Kristall och Kristallografi - 479-480
En bagatelle, Fr., "som en obetydlighet", brukas i åtskilliga talesätt - 479-480
Enberg, Lars Magnus - 479-480, 481-482
En block, Fr., i klump, i massa - 481-482
Enblom, Henrik Victor - 481-482
Enblom, Per (Peter) Ulrik - 481-482
Enbär, Fructus juniperi, bot. farmak. - 481-482, 483-484
Enbärs-dricka. Se Enbär - 483-484
Enbärs-olja. Se Enbär - 483-484
Enbärs-syrup. Se Enbär - 483-484
En camarade, Fr., "som en kamrat" - 483-484
En canaille, Fr., pöbelaktigt, gement; föraktfullt - 483-484
Encartaciones, Las, ett litet område i norra Spanien - 483-484
Enceinte, Fr., inhägnad, befästningsk. - 483-484
Enceladus, en af Giganterna - 483-484
Enchâssure, Fr., infattning - 483-484
En chef, Fr., såsom l. i egenskap af högre ledare. (Jfr Chef) - 483-484
Enchiridion, Lat., handbok, öfversigt, hjelpreda - 483-484
Enchondroma. Se Brosksvulst - 483-484
Encina (Enzina), Juan de la - 483-484
Encke, Johann Franz - 483-484
Encke, Erdmann - 483-484
Enclos, Ninon de l'. Se Ninon de l'Enclos - 483-484
Encomium, Lat., urspr. den lofsång, med hvilken det festliga tåget vid de stora grekiska täflingsspelen ledsagade segraren - 483-484
En corps, Fr., i sin helhet, samt och synnerligen, samfäldt - 483-484
Encouragera, Fr. encourager, ingifva mod, uppmuntra. Motsats: Decouragera - 483-484
En creux, Fr., egentl. i fördjupning, i urhålkning - 483-484
Encrinurus, paleont., trilobitslägte med granuleradt eller knöligt skal - 483-484
Encrinus - 483-484
Encyklika l. Literæ encyclicæ - 483-484, 485-486
Encyklopedi - 485-486, 487-488
Encyklopedister - 487-488, 489-490
Endasch - 489-490
Endeavour-sund - 489-490
Endekagon, Grek., elfvahörning - 489-490
Endelave - 489-490
Endemann, Wilhelm - 489-490
Endemi, endemisk - 489-490
Endemiska synoder - 489-490
Ender - 489-490
Endermatiska medel - 489-490, 491-492
Endermatiska metoden. Se Endermatiska medel. - 491-492
En détail - 491-492
Endiometer - 491-492
Endlicher, Stephan Ladislaus, tysk botaniker - 491-492
Endocardium - 491-492
Endolympha - 491-492
Endor - 491-492
Endoskop - 491-492
Endosmos - 491-492
Endossement - 491-492
Endre - 491-492
Endymion - 491-492
Eneby - 491-492, 493-494
En écharpe. Se Echarpe. - 493-494
En effet - 493-494
Enegren, Gustaf Adolf, medaljör - 493-494
Enema. Se Lavemang. - 493-494
Eneman, Mikael, orientalist, forskningsresande - 493-494
Enenkel, Johann, tysk skald - 493-494
Eneqvist, Eugenia Matilda, sångerska - 493-494
Energi - 493-494
Energico - 493-494
Energisk - 493-494
Eneroth, Per Olof Emanuel, skriftställare, pomolog - 493-494, 495-496
Enervera - 495-496
En face - 495-496
En famille - 495-496
Enfant - 495-496
Enfantin, Barthélemy Prosner, en af saintsimonismens förnämste apostlar - 495-496, 497-498
Enfants de France - 497-498
Enfants de caveau. Se Socitété du caveau. - 497-498
Enfants perdus - 497-498
Enfants sans souci - 497-498
Enfield - 497-498
Enfilade - 497-498
Enfin - 497-498
Enfärgadt ljus - 497-498
Engadin - 497-498
Engageanter - 497-498
Engagera - 497-498
En-gallmyggan - 497-498
Engaño - 497-498
En garde - 497-498
En-gedi - 497-498, 499-500
Engel. Se Ängel. - 499-500
Engel, Johann Jakob, tysk skriftställare - 499-500
Engel, Karl Ludvig, finsk (tysk) arkitekt - 499-500
Engel, Ernst, tysk statistiker - 499-500
Engel, Gustav Eduard, tysk skriftställare och sånglärare - 499-500
Engelberg - 499-500
Engelbert I, den helige, kurfurste af Köln - 499-500
Engelbrechtsdatter, Dorthe, norsk skaldinna - 499-500
Engelbrechtsen, Cornelis, nederländsk målare - 499-500
Engelbrekt Engelbrektsson - 499-500, 501-502
Engelbrektsholmen - 501-502
Engelbrekts-visan - 501-502
Engelbreth, Wolf Frederik - 501-502
Engelhard, Friedrich Wilhelm - 501-502
Engelhardt, Georg von - 501-502
Engelhardt, Johann Georg Veit - 501-502
Engelhardt, Konrad - 501-502, 503-504
Engelhart, Johan Henrik - 503-504
Engelholm - 503-504
Engelmann, Wilhelm - 503-504
Engelsberg - 503-504
Engelsburg - 503-504
Engelska folksången - 503-504, 505-506
Engelska högkyrkan. Se Episkopalkyrkan, den engelska - 505-506
Engelska kyrkan. Se Episkopalkyrkan, den engelska - 505-506
Engelska kyrkans trettionio artiklar - 505-506
Engelska literaturen - 505-506, 507-508, 509-510, 511-512, 513-514, 515-516, 517-518, 519-520
Engelska sjukan - 519-520
Engelska språket - 519-520, 521-522, 523-524
Engelska svetten - 523-524
Engelska systrar - 523-524, 525-526
Engelsk-biskopliga kyrkan. Se Episkopalkyrkan, den engelska - 525-526
Engelskt horn - 525-526
Engelskt plåster - 525-526
Engelsk trädgårdsanläggningsstil - 525-526
Engelskt salt - 525-526
Engelskt skinn - 525-526
Engelsk-tyska legionen - 525-526
Engelstoft, Laurids - 525-526
Engelstoft, Kristian Thorning - 525-526
Engeltofta - 525-526
Engerth, Eduard von - 527-528
Engeräkmung. Se Botokuder - 527-528
Engeström, von Engeström - 527-528
Engeström, Johan - 527-528
Engeström, Jakob von - 527-528, 529-530
Engeström, Gustaf von - 529-530
Engeström, Johan von - 529-530, 531-532
Engeström, Lars von - 531-532, 533-534
Engey - 533-534
Enghien - 533-534
Enghien, Louis Antoine Henri de Bourbon-Condé - 533-534, 535-536
England - 535-536, 537-538, 539-540, 541-542, 543-544, 545-546, 547-548, 549-550, 551-552, 553-554, 555-556, 557-558
English harbour - 557-558
English river. Se Churchill - 557-558
En grande tenue, Fr., i festdrägt, i full ståt - 557-558
En grand seigneur, Fr., såsom en stor och förnäm person egnar och anstår; storståtligt, förnämt - 557-558
Engraulis. Se Ansjovis - 557-558
En gros, Fr. (af Lat. grossus, stor, grof), handelst., i stort, i stora partier. Motsats: En détail - 557-558
Engström, Jon - 557-558, 559-560
Engsö (Ängsö), socken - 559-560
Engsö (Ängsö), herresäte - 559-560
Enguera - 559-560
Engyrijeh. Se Angora. - 559-560
Engzell, Gustaf, prest, författare - 559-560
Enharmonisk - 559-560, 561-562
Enhet - 561-562
Enhetspatron - 561-562
Enhofvade - 561-562
Enholmens batteri - 561-562
Enhuber, Karl von, tysk genremålare - 561-562
Enhydra l. Enhydris - 561-562
Enhärjar - 561-562
Enhörna - 561-562
Enhörning, ett fabelaktigt djur - 561-562
Enhörning, krigsv. - 563-564
Enhörning, Karl, medaljör - 563-564
Enhörningen l. Indiska noshörningen - 563-564
Enigma - 563-564
Enipeus - 563-564
Enjambement - 563-564
Enka - 563-564, 565-566
Enkammarsystem - 565-566
Enkaustik - 565-566
Enkedrottningens lifregemente - 565-566
Enkedrottningens (Hedvig Eleonoras) lifregemente till fot - 565-566
Enkedrottningens (Hedvig Eleonoras) lifregemente till häst. Se Bohus läns regemente. - 565-566
Enkekasse - 565-566
Enkelados. Se Enceladus. - 565-566
Enkel beckasin - 565-566, 567-568
Enkel kontrapunkt. Se Kontrapunkt. - 567-568
Enkel stapel. Se Stapel. - 567-568
Enkelt bokhålleri. Se Bokhålleri. - 567-568
Enke- och pupilikassa, Arméns. Se Arméns enke- och pupilikassa. - 567-568
Enke- och pupilikassa, Civilstatens. Se Civilstatens pensionsinrättning. - 567-568
Enke- och pupilikassa, Civilstatens i Finland. Se Civilstatens enke- och pupilikassa i Finland. - 567-568
Enke- och pupilikassa, Folkskolelärarnas. Se Folkskolelärarnas enke- och pupilikassa. - 567-568
Enke- och pupilikassa, Lärarnas vid elementarläroverken. Se Lärarnas vid elementarläroverken enke- och pupilikassa. - 567-568
Enke- och pupilikassa, Presterskapets. Se Presterskapets enke- och pupilikassa. - 567-568
Enke- och pupilkassan, Allmänna. Se Allmänna enke- och pupilikassan. - 567-568
Enkhuyzen - 567-568
Enklang - 567-568
Enklav - 567-568
Enkling. Se Enka. - 567-568
Enklitika - 567-568
Enkomion. Se Encomium. - 567-568
Enkratiter - 567-568
Enkriniter - 567-568
Enk von der Burg, Michael Leopold, österrikisk skriftställare - 567-568
Enköping - 567-568, 569-570
Enköpings-Näs. Se Näs. - 569-570
Enlevera - 569-570
Enmansborrning - 569-570
En masse - 569-570
En miniature - 569-570
Enna - 569-570
Enneadekaeteris - 569-570
Ennemoser, Josef, tysk läkare och skriftställare - 569-570
Ennen, Leonhard, tysk historieskrifvare - 569-570
Enneper strasse - 569-570
Ennes, Barthold Anders, krigare, författare - 569-570
Ennis - 569-570
Enniscorthy - 569-570
Enniskillen - 569-570
Ennius - 569-570
Enns - 569-570, 571-572
Ennui - 571-572
Enomoti - 571-572
Enontekis. Se Karesuando. - 571-572
Enorm - 571-572
Enos - 571-572
En parure - 571-572
En passant - 571-572
En-per-mille-fonden - 571-572
En profil - 571-572
Enquête - 571-572
Enragé - 571-572
Enriques Gomez, Antonio, spansk skald - 571-572
Enrollera - 571-572
Ens. Se Enns. - 571-572
Ensaksböter - 571-572
Enschede - 571-572
Ense. Se Varnhagen von Ense. - 571-572
Ensemble - 571-572
Ensifer - 571-572
Ensishelm - 571-572
Enskede - 571-572, 573-574
Enskifte. Se Egoskifte. - 573-574
Enskilda banker. Se Bank. - 573-574
Enskildt utskott - 573-574
Enslöf - 573-574
Ensomheden - 573-574
Enspännare - 573-574
En suite - 573-574
Ensädesbruk - 573-574
Emtablement - 573-574
Entada - 573-574
Entasis - 573-574
Entelechi - 573-574
Entente - 573-574
Entêté - 573-574
Enthymem - 573-574
En-titan - 573-574, 575-576
Entlebuch - 575-576
Entomofag - 575-576
Entomofila blommor - 575-576
Entomolithus - 575-576
Entomologi - 575-576
Entomologiska föreningen - 575-576
Entomospheces - 575-576, 577-578
Entomostraca - 577-578
Entomostracites - 577-578
Entopisk - 577-578
Entopiska fenomen - 577-578
En-tout-cas - 577-578
Entoxism - 577-578
Entozoa - 577-578
Entrata - 577-578
Entre-akt - 577-578
Entrechat - 577-578
Entre-côtes - 577-578
Entre-deux - 577-578
Entre deux Mers - 577-578
Entre Douro e Minho. Se Minho. - 577-578
Entrée - 577-578
Entremes - 577-578
Entremets - 577-578
Entremont - 577-578
Entre nous - 579-580
Entrepôt - 579-580
Entreprenad-auktion. Se Auktion. - 579-580
Entreprenera - 579-580
Entre-Rios - 579-580
Entresol - 579-580
Entretenera - 579-580
Entrevue - 579-580
Entropion - 579-580
Entumeni. Se Oskarsberg. - 579-580
Entusiasm - 579-580
Enukleation - 579-580
Envallson, Karl, teaterförfattare - 579-580
En-ved - 579-580, 581-582
Enveloppe - 581-582
Enveri - 581-582
Envig - 581-582
Enviken - 581-582
Environger - 581-582
En vogue - 581-582
Envoyé - 581-582
Envälde - 581-582
Enyalios, Se Ares. - 581-582
Enyo. Se Ares. - 581-582
Enz - 581-582
Enzersdorf - 581-582
Enzina. Se Encina. - 581-582
Enzio, konung af Sardinien - 581-582, 583-584
Enzooti - 583-584
Enåker - 583-584
Enånger - 583-584
Enåsa kapell - 583-584
Enögat, zool. Se Polyphemus. - 583-584
Enöreskassor - 583-584
Eocen - 583-584
Eo ipso - 583-584
Eoler. Se Æoler. - 583-584
Eolin - 583-584
Eolipil - 583-584
Eoliska öarna. Se Lipariska öarna. - 583-584
Eolisk tonart. Se Grekisk musik och Kyrkotonarter. - 583-584
Eolodikon. Se Eolin. - 583-584
Eolsharpa - 583-584
Eolus. Se Æolus. - 583-584
Eon - 583-584
Eon de Beaumont, Charles Geneviève Louis Auguste André, chevalier d'E, fransk diplomat - 583-584, 585-586
Eophyton - 585-586, 587-588
Eos, Grek. mytol. - 587-588
Eos, svensk litterär tidning - 587-588
Eosander, Johan Fredrik, friherre Göthe, svensk militär och arkitekt - 587-588, 589-590
Eozoon - 589-590
Ep- - 589-590
Epaerideæ - 589-590
Epafos - 589-590
Epafroditos. Se Epaphroditus. - 589-590
Epagoge - 589-590
Epagomener - 589-590
Epakter - 589-590
Epaminondas, grekisk fältherre och statsman - 589-590, 591-592
Epannalepsis - 591-592
Epanchement - 591-592
Epaphroditus, en Pauli medhjelpare - 591-592
Epaphroditus, gunstling hos kejsar Nero - 591-592
Epark - 591-592
Epaulement - 591-592
Epaulette. Se Epålett. - 591-592
Epée, Charles Michel, abbé de l'E, grundläggare af döfstumundervisningen i Frankrike - 591-592, 593-594
Epeios - 593-594
Epeira - 593-594
Ependym - 593-594
Epentes - 593-594
Eperies - 593-594
Epernay - 593-594, 595-596
Eph-. Se Ef-. - 595-596
Ephemera. Se Dagsländor. - 595-596
Ephemeridæ. Se Dagsländor. - 595-596
Epi- - 595-596
Epicedium - 595-596
Epicentrum, geol. Se Jordskalf. - 595-596
Epicharis - 595-596
Epicharmos - 595-596
Epicherem - 595-596
Epicoenum - 595-596
Epicurus. Se Epikur. - 595-596
Epicykel - 595-596
Epicykloid. Se Epicykel. - 595-596
Epidamnos, älder benämning på den forngrekiska staden Dyrrhachium. Se Durazzo. - 595-596
Epidaurus - 595-596
Epidemi - 595-596, 597-598
Epidermis - 599-600
Epidiorit - 599-600
Epidot - 599-600
Epifys - 599-600
Epifyter - 599-600
Epigastrium - 599-600
Epiglottis - 599-600
Epigoner - 599-600
Epigraf - 599-600
Epigramm - 599-600, 601-602
Epigrammata figurata - 601-602
Epikedeion. Se Epicedium. - 601-602
Epiker, författare af hjeltedikter eller af berättande skaldestycken. Se Epos. - 601-602
Epikris - 601-602
Epiktet - 601-602
Epikur - 601-602
Epilepsi - 601-602
Epilobium - 601-602
Epilog - 601-602
Epimenides - 601-602
Epimetheus - 601-602, 603-604
Epinac - 603-604
Epinal - 603-604
Epinay, Louise Florence Pétronille de la Live, markisinna d'E, fransk skriftställarinna - 603-604
Epinikion - 603-604
Epiphanes, gnostiker - 603-604
Epiphanes, tillnamn - 603-604
Epiphania - 603-604
Epiphanius, österländsk kyrkofader - 603-604
Epipoliseradt ljus - 603-604, 605-606
Epirus - 605-606
Episcopius, Simon - 605-606
Episcopus - 605-606
Episkopal - 605-606
Episkopalkyrkan - 605-606, 607-608
Episkopat - 607-608
Episk poesi. Se Epos. - 607-608
Episod - 607-608
Epispastica, Epispastiska medel. Se Dragmedel. - 607-608
Epistel - 607-608
Epistolæ canonicæ - 607-608, 609-610
Epistolæ formatæ - 609-610
Epistolæ laureatæ - 609-610
Epistolæ obscurorum virorum - 609-610
Epistolæ Pilati - 609-610
Epistolarium. Se Evangeliebok. - 609-610
Epistropheus - 609-610
Epistyl. Se Arkitrav. - 609-610
Episyllogism - 609-610
Epitaf, Lat. Epitaphium, grafskrift. Se Epitafios. - 609-610
Epitafios - 609-610, 611-612
Epitel - 611-612
Epitet - 611-612
Epithalamium - 611-612
Epithelium. Se Epitel. - 611-612
Epitheton, Grek., biord. Se Epitet. - 611-612
Epitome - 611-612
Epître. Se Epistel. - 611-612
Epitrit - 611-612
Epizeuxis - 611-612
Epizoer - 611-612
Epizooti - 611-612
Epodos - 611-612
Epok - 611-612, 613-614
Epomeo - 613-614
Epona - 613-614
Eponymus - 613-614
Epopé. Se Epos. - 613-614
Epopeus - 613-614
Epopt - 613-614
Epos - 613-614, 615-616, 617-618
Epping - 617-618
Epreuve d'artiste, Fr. kopparsticksk. Se Aftryck. - 617-618
Epsom - 617-618
Epsomsalt. Se Engelskt salt. - 617-618
Epte - 617-618
Epulæ - 617-618
Epulis - 617-618
Epålett - 617-618
Equabilmente - 617-618
Eques. Se Equites. - 617-618
Equipage. Se Ekipage. - 617-618
Equipera. Se Ekipera. - 617-618
Equiseteceæ, bot. Se Fräkenväxter. - 617-618
Equisetum, bot. Se Fräkenslägtet. - 617-618
Equites - 617-618, 619-620
Equites, zool. - 619-620
Equity - 619-620
Equlvoque - 619-620
Equus. Se Hästslägtet. - 619-620
Eqval - 619-620
Eqvation - 619-620
Eqvationsteori - 619-620, 621-622
Eqvator - 621-622
Eqvatoreal - 621-622
Eqvatorealström - 621-622
Eqvatorial. Se Diamagnetism. - 621-622
Eqvatorshöjd - 621-622
Eqviglacialer - 621-622
Eqvilibrist - 621-622
Eqvinoktiallinie - 621-622
Eqvinoktialpunkt, dagjämningspunkt. Se Dagjämning. - 623-624
Eqvinoktial-ström - 623-624
Eqvinoktium - 623-624
Eqvipollens - 623-624
Eqvivalent - 623-624
Er - 623-624
Eradiation. Se Utstrålning. - 623-624
Eranska - 623-624, 625-626
Erard, Sebastien, fransk instrumentmakare - 625-626
Eras, Wolfgang Hermann, tysk nationalekonom - 625-626
Erasch. Se Aras. - 625-626
Erasistratos - 625-626
Erasmi, Theodorus - 625-626
Erasmus, Desiderius - 625-626, 627-628
Erasmus, Nicolai - 627-628
Erasmus Montanus l. Rasmus Berg, en komedi af L. Holberg - 627-628
Erastfehr l. Errestfehr, ort i Livland - 627-628
Erastus, Thomas (hete egentl. Liebler l. Lieber) - 627-628
Erato, mytol. - 627-628
Eratosthenes (kallad Filologos, "vetenskapsälskaren"), grekisk polyhistor - 627-628
Eratosthenes' såll (Grek. koskinon) - 629-630
Erbach, stad i storhertigdömet Hessen - 629-630
Erbach, gammal frankisk grefveslägt - 629-630
Erben, Karl Jaromir - 629-630
Erbîl l. Arbîl (forntidens Arbela), stad i turkisk-asiatiska vilajetet Bagdad - 629-630
Erbium, kem. - 629-630
Ercilla y Zuñiga, Don Alonzo de - 629-630, 631-632
Erckmann-Chatrian, fransk författarefirma - 631-632
Erdebil. Se Ardebil - 631-632
Erdelyi, Janos - 631-632
Erding, stad i bajerska regeringsområdet Oberbayern - 631-632
Erdl, Michael Pius - 631-632
Erdmann, Otto Linné - 631-632
Erdmann, Johann Eduard - 631-632
1. Erdmann, Axel Joakim - 633-634, 635-636
2. Erdmann, Edvard - 635-636
Erdmannsdörfer, Bernhard - 635-636
Erdsjisch. Se Ardsjisch. 3) - 635-636
Erebos, Grek. mytol. - 635-636
Erebus. 1. En ännu verksam vulkan - 635-636
Erechtheion, ett tempel på Akropolis i Athen. Se Akropolis - 635-636
Erechtheus l. Erichthonios, Grek. sagohist. - 635-636
Erechthider, Erechtheusättlingar - 635-636
Erekli l. Eregli, flere turkiska städer - 635-636
Erektil väfnad, histol. - 635-636, 637-638
Eremit, ensittare - 637-638
Eremitage, Fr. ermitage, hermitage, egentl. en eremits boning. 1. Ett litet hus - 637-638
Eremitage. 2. Namn på åtskilliga lustslott - 637-638
Eremitage. 3. Eremitaget i Petersburg - 637-638
Eremit-kräftor, Pagurina, zool. - 637-638
Eremitkräft-slägtet, Pagurus, zool. - 637-638
Eremitön, en af Admiralitetsöarna - 637-638
Erengisle Sunesson, jarl af Orkenöarna - 637-638
Erentuna l. Erntuna, socken i Upland - 637-638
Erethizon, borstsvin-slägtet, zool. - 637-638, 639-640
Eretism, med., förhöjd retlighet - 639-640
Eretria, en genom sjöfart och handel i forntiden blomstrande stad - 639-640
Eretriska skolan, namn på den eliska skolan - 639-640
Erfelden, by i storhertigdömet Hessen - 639-640
Erfurt. 1. Regeringsområde i preussiska prov. Sachsen - 639-640
Erfurt. 2. Hufvudstad i nämnda regeringsområde - 639-640
Erg, ett blågrönt öfverdrag af basiskt kopparkarbonat - 639-640
Ergane, binamn på Athene (Minerva) - 639-640
Ergeri. Se Argyro-Kastro - 639-640
Ergo, Lat., följaktligen, således - 639-640
Ergotin, kem., med. - 639-640, 641-642
Ergotism, med. - 641-642
Erhard, Heinrich August - 641-642
Erica, Klockljung, bot. - 641-642
Ericaceæ l. Ericineæ, ljungväxter, bot. - 641-642, 643-644
Erichsen, Vigilius - 643-644
Erichsen (Eiriksson), Jón - 643-644
Erichthonios. Se Erechtheus - 643-644
Ericolin. Se Arbutus - 643-644
1. Ericson, Nils - 643-644, 645-646
2. Ericsson, John - 645-646, 647-648, 649-650
Ericsson, Johan Edvard - 649-650, 651-652
Ericus Erici, svensk-finsk biskop - 651-652
Ericus Olai, "svenska häfdateckningens fader" - 651-652, 653-654
Ericus translatus. Se Erik translatus - 653-654
Eridano, under fransmännens välde i Italien benämning på ett departement i Piemont - 653-654
Eridanos, Grek. mytol. - 653-654
Eridanus (Floden Eridanus), astron., stor stjernbild - 653-654
Erie. 1. En af de fem stora canadiska sjöarna i Nord-Amerika - 653-654
Erie. 2. Stad i nord-amerikanska staten Pennsylvanien - 653-654
Erie. 3. Erie-kanalen - 653-654
Eriels. Se Airolo - 653-654
Eriemark l. Erämark, utmark, obygd - 653-654
Erifyle l. Eriphyle, Grek. sagohist. - 653-654
Erigena, Johannes Scotus - 653-654
Erigeron, Binka, bot. - 653-654, 655-656
Erigone, Grek. sagohist. 1. Dotter af Ikarios - 655-656
Erigone. 2. Dotter af Aegisthus och Clytæmnestra - 655-656
Erik, svenska konungar - 655-656
Erik. 1. E., konung af Ynglingaätten - 655-656
Erik. 2. E. Edmundsson, E. Väderhatt - 655-656
Erik. 3. E. Segersäll - 655-656
Erik. 4. E. Årsäll, l. Kol, Blot-Svens son - 655-656
Erik. 5. E. den helige, E. IX - 655-656, 657-658
Erik. 6. E. Knutsson, E. X - 657-658
Erik. 7. E. Eriksson, E. XI, kallad Läspe och halte - 657-658
Erik. 8. E. Magnusson, E. XII - 657-658
Erik. 9. E. af Pommern, E. XIII - 657-658, 659-660
Erik. 10. E. XIV - 659-660, 661-662, 663-664
Erik, svenska prinsar. 1. E., enligt ynglingasagan - 663-664
Erik. 2. E., en af Ragnar Lodbroks och Tora Borgarhjorts söner - 663-664
Erik. 3. E. Birgersson, hertig - 663-664
Erik. 4. E. Valdemarsson - 663-664
Erik. 5. E. Magnusson, son af Magnus Ladulås och drottning Helvig - 663-664, 665-666
Erik. 6. E., konung Albrekts son - 665-666
Erik, norska konungar. 1. E. Haraldsson, vanligen kallad Erik Blodyx - 665-666
Erik. 2. E. Magnusson, vanligen kallad Erik Presthatare - 665-666, 667-668
Erik, danska konungar. 1. E. (egentl. Hårek) - 667-668
Erik. 2. E. Ejegod ("ständigt god"), son till Sven Estridsson - 667-668
Erik. 3. E. Emune - 667-668
Erik. 4. E. Lam [lamm] - 667-668
Erik. 5. E. Plogpenning (Plovpenning) - 667-668, 669-670
Erik. 6. E. Glipping ("den blinkande") - 669-670
Erik. 7. E. Menved - 669-670
Erik, danska prinsar. 1. E., hertig af Sönderjylland - 671-672
Erik. 2. Langben, hertig af Langeland - 671-672
Erik. 3. E. II, hertig af Sönderjylland - 671-672
Erik. 4. E. Kristoffersson - 671-672
Erik Håkonssön, vanligen kallad Erik jarl - 671-672
Erik jarl, norsk jarl. Se Erik Håkonssön - 671-672
Erik Johansson, riksråd, Gustaf I:s fader. Se Vasa-ätten - 671-672
Erik Röde, Grönlands upptäckare - 671-672
Eriksberg. 1. Frälse säteri i Stora Malms socken och Oppunda härad - 671-672
Eriksberg. 2. Socken i Vestergötland - 671-672
Eriksberg. 3. Egendom i Stockholm - 671-672
Eriksboda. Se Eringsboda - 671-672
Eriksgata, enl. J. Ihres förklaring, "väg genom allt riket" - 671-672, 673-674
Erikska ätten, svensk konungaätt - 673-674
Erikskrönikan l. Gamla krönikan - 673-674
Eriksmål (Eiríksmál), ett fornnordiskt qväde - 673-674
Eriksmässan (Ersmässan), Erik den heliges dag - 673-674
Erikson, Maria Charlotta - 673-674
Erikson, Sven - 673-674
Eriks själlandske lov, en samling af rättssedvänjor på Själlan - 673-674, 675-676
Eriks skrin, det i Upsala domkyrka förvarade skrin - 675-676
Eriksson, Jösse. Se Jösse Eriksson - 675-676
Eriksson, Gustaf - 675-676
Erikstad, socken på Dal - 675-676
Eriksvisan, ett fornsvenskt qväde - 675-676
Erik translatus, "Erik flyttad" - 675-676
Erimbert, Ansgars följeslagare - 675-676
Erin, "den gröna" l. "grönskande ön" - 675-676
Erinacei, Igelkott-djur, zool. - 675-676
Erinaceus, Igelkott-slägtet, zool. - 675-676, 677-678
Eringsboda (Eriksboda), socken i Blekinge län - 677-678
Erinna, forngrekisk skaldinna - 677-678
Erinyer l. Erinnyer, Grek. mytol. - 677-678, 679-680
Eriodendrom DC., bot., ett med Bombax närbefryndadt slägte - 679-680
Eriometer, tekn., ullmätare - 679-680
Eriomys, Ull-mus-slägtet, zool. - 679-680
Eriophorum, Ängsull, bot., växtslägte af halfgräsens familj - 679-680
Eriphyle. Se Erifyle - 679-680
Eris, Grek. mytol., tvedrägtens gudinna - 679-680, 681-682
Eristalis l. Syrphus, Slamflug-slägtet, zool. - 681-682
Eristik, konsten att ur skebart riktiga premisser draga slutledningar, som stå i strid med erkända sanningar - 681-682
Erisäpple, tvistefrö. Se Eris - 681-682
Erivan (Pers. Revan). 1. Guvernement i ryska Transkaukasien - 681-682
Erivan. 2. Hufvudstad i nämnda guvernement, vid floden Sanga - 681-682
Erk, Ludwig Kristian - 681-682
Erke- (Grek. archi-), i sammansättningar: den förnämste. Se Ärke- - 681-682
Erkel, Franz - 681-682
Erkelenz, kretsstad i preussiska regeringsområdet Aachen - 681-682
Erker, T., en öfverbyggd balkon eller en framskjutande, oftast på konsoler hvilande tornlik utbyggnad på väggen eller på hörnen af ett boningshus - 681-682, 683-684
Erlach, gammal schweizisk friherrlig ätt - 683-684
Erlach. 1. Ulrik von E. - 683-684
Erlach. 2. Rudolf von E. - 683-684
Erlach. 3. Johann Ludwig von E. - 683-684
Erlach. 4. Hieronymus von E. - 683-684
Erlach. 5. Karl Ludwig von E. - 683-684
Erland Filipsson. Se Erlend Filippussön - 683-684
Erlandssön, Jakob - 683-684
Erlangen, stad i bajerska regeringsområdet Mittelfranken - 683-684
Erlau, hufvudstad i ungerska komitatet Heves - 683-684
Erlaucht T., egentl. "upplyst", titel - 683-684
Erlend Filippussön, norsk storman i 14:de årh. - 683-684, 685-686
Erling Alfsson, norsk storman i 13:de årh. - 685-686
Erling Skakke, Kyrpinga-Orms son - 685-686
Erling Skjalgsson, norsk herse i 10:de och 11:te årh. - 685-686
Erling Stenvägg, norsk partihöfding i 13:de årh. - 685-686
Erling Vidkunsson. Se Bjarkö-ätten - 685-686
Erlinghundra. 1. Härad och tingslag i Stockholms län - 685-686
Erlinghundra. 2. Kontrakt i Upsala stift - 685-686
Erlkönig, T., egentl. "al-kungen", elfvakungen - 685-686
Erlon, grefve d'E. Se Drouet - 685-686
Ermanarik, Ermenrik l. Ermerik var en mäktig konung öfver östgoterna - 685-686
Ermann. 1) Paul E. - 685-686
Ermann. 2) Georg Adolf E. - 685-686
Ermatingen, köping i schweiziska kantonen Thurgau - 685-686
Ermeland (Ermland), landsträcka i preussiska regeringsområdet Königsberg - 685-686
Ermenonville, by i franska depart. Oise - 687-688
Ermenrik l. Ermerik. Se Ermanarik - 687-688
Ermitage. 1. Se Eremitage - 687-688
Ermitage. 2. Ett franskt rödt vin. Se Hermitage - 687-688
Ermland. Se Ermeland - 687-688
Erne, flod i norra Irland - 687-688
Erneb, zool. - 687-688
Ernesti, Johann August - 687-688
Ernestinska husorden - 687-688
Ernestinska linien är den linie af det sachsiska furstehuset - 687-688
Ernoul, Edmond - 687-688
Ernst, tyska furstar: 1) i Anhalt. E., fjerde son af hertig Kristian I af Anhalt - 687-688
Ernst. 2) i Baden. E. Fredrik - 687-688
Ernst. 3) i Hannover. E. August - 687-688, 689-690
Ernst. 4) i Hessen. E., landtgrefve af Hessen-Kassel - 689-690
Ernst. 5) i Köln. E., hertig af Bajern, kurfurste af Köln - 689-690
Ernst. 6) i Nassau. E. Kasimir, grefve af Nassau - 689-690
Ernst. 7) i Sachsen. a) E., kurfurste af Sachsen - 689-690
Ernst. 7) b) E. I, den fromme, hertig af Sachsen-Gotha och Altenburg - 689-690, 691-692
Ernst. 7) c) E. II Ludvig, hertig af Sachsen-Gotha och Altenburg - 691-692
Ernst. 7) d) E. III (I) Anton Karl Ludvig, hertig af Sachsen-Koburg och Gotha - 691-692
Ernst. 7) e) E. IV (II), hertig af Sachsen-Koburg-Gotha - 691-692
Ernst. 7) f) E. Fredrik Paul Georg Nicolaus, hertig af Sachsen-Altenburg - 691-692
Ernst. 8) i Schwaben. a) E. I, hertig af Schwaben - 691-692
Ernst. 8) b) E. II, hertig af Schwaben - 691-692
Ernst. 9) i Österrike. E., ärkehertig af Österrike - 691-692
Ernst, Heinrich Wilhelm - 691-692
Erntuna. Se Erentuna - 691-692
Eroico, Ital., musikt. - 691-692
Eromanga. Se Erromango - 691-692
Eros, Grek. mytol. - 691-692, 693-694
Erosion. 1. Geol. - 693-694
Erosion. 2. Med. Se Skrubbsår - 693-694
Erotematik, konsten att framställa lämpliga frågor - 693-694
Eroter, kärleksgudar. Se Eros - 693-694
Erotik, läran om kärleken - 693-694
Erotika, bibliografisk benämning på de samlingar af obscena och lättfärdiga - 693-694
Erotisk, som syftar på eller handlar om kärleken - 693-694
Erotomani, kärleksvansinne - 693-694
Erpenius (van Erpen), Thomas - 693-694
Erpfingen, by i würtembergska Schwarzwaldkretsen - 693-694
Err, Piz d', bergstopp - 693-694
Errare humanum est, Lat., att fela är menskligt - 693-694
Erratiska block, geol. - 693-694
Erratum, misstag - 693-694
Errera, Alberto - 693-694
Errestfehr. Se Erastfehr - 693-694
Erromango, l. Eromanga - 693-694
Ersch, Johann Samuel - 693-694, 695-696
Ersindjan, stad i turkiska Armenien - 695-696
Ersirum, Erzerum, urspr. Arsen-er-Rum, d. v. s. Romarnas Arsen. 1. Vilajet i asiatiska Turkiet - 695-696
Ersirum. 2. Sandsjak i vilajetet E. - 695-696
Ersirum. 3. Hufvudstad i nämnda vilajet - 695-696
Ersiska, det gaeliska (gadheliska) idiom - 695-696
Erska, socken i Vestergötland - 695-696
Erskine. 1) Thomas E. - 695-696
Erskine. 2) David Montagu - 695-696, 697-698
Erslew, Thomas Hansen - 697-698
Erslev, Edvard - 697-698
Ersmässa, Ersmässe-ax. Se Eriksmässan - 697-698
Ersson, Erik, i Vallsta - 697-698
Ersta, egendom, belägen i södra utkanten af Stockholm - 697-698
Erstavik. 1. Kapellförsamling i Södertörn, Stockholms län - 697-698
Erstavik. 2. Egendom i nämnda församling - 697-698
Ersättningstrupper l. Depot-trupper. Se Depot - 697-698
Ertemark l. Ertmark. Se Ärtemark - 697-698
Ertholmene (Ärtholmarna), öar i Östersjön. Se Kristiansö - 697-698
Erudition (Lat. eruditio), lärd bildning, lärdom - 697-698
Eruption (Lat. eruptio, framträngande, utbrott), geol. - 697-698, 699-700
Ervalenta. Se Revalenta - 699-700
Ervalla, socken i Vestmanland - 699-700
Ervedal. Se Zatas - 699-700
Erwin, kallad Erwin von Steinbach, tysk arkitekt - 699-700
Ervum, Tourn., bot., farmak. - 699-700
Erycina, Lat., "den erycinska" - 699-700
Erymanthus. 1. En hög bergsskedja - 699-700
Erymanthus. 2. biflod till Alpheus - 699-700
Erymanthus. 3. En af Apollos söner - 699-700
Erysichthon, Grek. sagohist. 1. En son af Triopas i Tessalien - 699-700
Erysichthon. 2. En son af den attiske konungen Cecrops och Agraulos - 699-700
Erysipelas. Se Rosfeber - 699-700
Erysiphe, Mjöldagg, Blad-ull, bot. - 699-700, 701-702
Erythia, Grek. mytol., en ö i fjärran vestern - 701-702
Erythræ. 1. Fordom stad i Beotien - 701-702
Erythræ. 2. En af de tolf ioniska städerna i Mindre Asien - 701-702
Erythræa, bot., farmak. - 701-702
Erythreiska hafvet - 701-702
Erythrina L., bot. - 701-702
Erythrophloeum judiciale Proct. jun., Sussyträdet-Rödvattensträdet, bot. - 701-702
Erythroxylon L., bot. - 701-702
Erytrit, kem., en fyr-atomig alkohol - 701-702, 703-704
Erytrofyll. Se Bladrödt - 703-704
Eryx kallades i forntiden ett berg (nu San Giuliano) - 703-704
Eryx, Rullorm-slägtet, zool. - 703-704
Erzer l. Zyrianer, finsk folkstam i norra Ryssland - 703-704
Erzerum. Se Ersirum - 703-704
Erzgebirge (Tsjech. Rudo Hori), bergskedja i mellersta Tyskland - 703-704
Erämark. Se Eriemark - 703-704
Esaias, israelitisk profet - 703-704
Esarp l. Eserup, socken i Skåne - 703-704
Esau, Isaks och Rebeckas äldste son - 703-704
Esbern Snare (Asbjörn S.), dansk hjelte - 703-704, 705-706
Esbjerg, hamn i Danmark - 705-706
Esbo, socken i Nyland (Finland) - 705-706
Escambia, flod i Nord-Amerika - 705-706
Escaut. Se Schelde - 705-706
Escayrac de Lauture, grefve - 705-706
Escharatica, med. - 705-706
Eschatologi l. Eskatologi, teol., läran om de "yttersta tingen" - 705-706, 707-708
Eschenback, Wolfram von. Se Wolfram von Eschenbach. - 707-708
Eschenburg, Johann Joachim, tysk skriftställare - 707-708
Eschenmayer, Karl Adolf von, tysk filosof och naturforskare - 707-708
Escher, Johann Heinrich Alfred, schweizisk statsman - 707-708
Escherny, François Louis d', grefve, schweizisk skriftställare - 707-708
Escher von der Linth - 707-708
Eschke, Wilhelm Bejamin Hermann, tysk landskaps- och marinmålare - 707-708, 709-710
Eschricht, Daniel Frederik, dansk naturforskare - 709-710
Eschscholtz, Johann Friedrich, rysk naturforskare och resande - 709-710
Eschscholtzia - 709-710
Eschwege - 709-710
Eschweiler - 709-710
Escobar y Mendoza, Antonia, spansk jesuit, lärd - 709-710
Escoiquiz, Don Juan, spansk statsman - 709-710
Escompte. Se Diskont. - 709-710
Escorial - 709-710
Escorialfår. Se Får. - 709-710
Escosura, Patricio de la, spansk statsman och författare - 709-710, 711-712
Escousse, Victor, fransk dramatisk författare - 711-712
Escudero - 711-712
Escudillo d'oro - 711-712
Escudo - 711-712
Escuintla - 711-712
Escurial, oriktig form för Escorial. - 711-712
Esdrelon - 711-712
Esdud, de forna Asdod. Se d. o. - 711-712
Eselhufvud. Se Esselhufvud. - 711-712
Esenbeck. Se Nees von Esenbeck. - 711-712
Esenbeckia - 711-712
Eserin. Se Kalabarböna. - 711-712
Eserup. Se Esarp. - 711-712
Esger - 711-712
Esito - 711-712
Esja - 711-712
Esk - 711-712
Eskader - 711-712
Eskalad - 711-712
Eskamotera - 711-712
Eskarp - 711-712, 713-714
Eskatologi. Se Eschatologi. - 713-714
Eskelhem - 713-714
Eski - 713-714
Eski-Baba - 713-714
Eski-Djuma - 713-714
Eskifjörðr - 713-714
Eski-Hissar - 713-714
Eski-Krim - 713-714
Eskil, Södermanlands apostel - 713-714
Eskil, lagman i Vestergötland - 713-714
Eskil Kristiernsson, dansk prelat - 713-714, 715-716
Eskils gemak - 715-716
Eskilsson, Peter, genremålare - 715-716
Eskilstorp - 715-716
Eskilstuna - 715-716, 717-718
Eskilstuna kanal - 717-718
Eskilstuna-ån - 717-718
Eskilsäter - 717-718
Eskilsö - 717-718
Eskimoer - 717-718, 719-720, 721-722
Eski-Sagra - 721-722
Eski-Sjer - 721-722
Eskiss - 721-722
Eskort - 721-722
Eskulap. Se Æsculapius. - 721-722
Eskulent - 721-722
Eskulin - 721-722
Esla - 721-722
Eslöf - 721-722
Esmarch - 721-722, 723-724
Esmarchs binda - 723-724
Esmark - 723-724
Esménard, Joseph Alphonse d', fransk skriftställare - 723-724
Esmeraldas - 723-724
Esne - 723-724
Esocidæ - 723-724
Esop. Se Acsopus. - 723-724
Esoterisk. Se Akroamatisk - 723-724
Esox - 723-724, 725-726
Espada - 725-726
Espagnolette - 725-726
Espalier - 725-726
Espalion - 725-726
Espartero, Baldomero, grefve af Luchana, duque de la Victoria, spansk krigare och statsman - 725-726
Esparto-tågan. Se Beklädnadsväxter och Macrochola. - 725-726
Espe. Se Espö. - 725-726
Espedalen - 725-726
Espence, Claude d', fransk teolog - 725-726
Espered - 725-726
Esphult - 725-726
Espiègle - 727-728
Espignol - 727-728
Espinasse, Claire Françoise de l'. Se Lespinasse. - 727-728
Espinasse, Esprit Charles Marie, fransk general - 727-728
Espinel, Vicente de, spansk skald - 727-728
Esping, skeppsb. - 727-728
Esping, zool. - 727-728
Espinge, Östra, socken i Skåne, Malmöhus län - 727-728
Espingole. Se Espignol. - 727-728
Espingbod, skeppsb. - 727-728
Espinhaço - 727-728
Espinosa de los Monteros - 727-728
Espirito Santo, provins i Brasilien - 727-728
Espiritu Santo - 727-728
Esplanad - 727-728
Espolin, Jon Jonsson, isländsk författare - 727-728
Esponton - 727-728
Espremenil, Jean Jacques Duval d'E., fransk advokat - 727-728, 729-730
Espressione - 729-730
Esprit - 729-730
Esprit des corps - 729-730
Esprit des lois - 729-730
Espö - 729-730
Esq. l. Esqr. - 729-730
Esquilache - 729-730
Esquiliæ - 729-730
Esquimault - 729-730
Esquire - 729-730
Esquiros, HEnri Alphonse, fransk författare - 729-730
Esquisse. Se Eskiss. - 729-730
Esra, berömd judisk skriftlärd, ättling af öfverstepresten Seraja - 729-730
Esrom - 729-730
Esrom kloster - 729-730, 731-732
Ess - 731-732
Essars, Charlotte des E., franske konungen Henrik IV:s älskarinna. Se Desessars. - 731-732
Essaul - 731-732
Essay - 731-732
Ess-bouuet - 731-732
Ess dur - 731-732
Esséer l. Essener - 731-732, 733-734
Esseg - 733-734
Esselde - 733-734
Esselhufvud l. Eselhufvud - 733-734
Essen - 733-734
Essen, von - 733-734, 735-736
Essen, Hans Henrik von, grefve, fältmarskalk, riksståthållare i Norge - 735-736
Essen, Odert Reinhold von, krigare - 735-736
Essenbek - 735-736
Essence - 735-736
Essence de Mirbane - 735-736
1. Essendrop, Bernhard Ludvig, prest och politiker - 735-736
2. Essendrop, Karl Peter Parelius, norsk prest och politiker - 735-736
Essener. Se Esséer. - 735-736
Essentiel - 735-736
Essenwein, August Ottmar, tysk arkitekt och konsthistoriker - 735-736, 737-738
Essequibo - 737-738
Esser, Heinrich, tysk tonsättare - 737-738
Essex, grefskap i östra England - 737-738
Essex, engelsk greflig ätt - 737-738, 739-740
Esslingen - 739-740
Ess moll - 739-740
Essonne - 739-740
Essunga, socken i Vestergötland, Skaraborgs län, Barne härad - 739-740
Est, Est, Est - 739-740
Estafette - 739-740
Estaing, Charles Henri d'.E, grefve, fransk amiral och general - 739-740
Estakad - 739-740
Estaminet - 739-740
Estampe - 739-740
Estampes, fransk stad. Se Etampes. - 739-740
Estampes, Anne de Pisseleu, hertiginna af E. - 739-740
Estancia - 739-740
Estarne. Se Esterna. - 739-740
Estatuto real - 739-740
Este, stad i den italienska prov. Padua - 739-740
Este, ett af Italiens äldsta och ryktbaraste furstehus - 739-740, 741-742
Estella, stad i spanska provinsen Navarra - 741-742
Estenberg, Peter - 741-742
Estenberg, Per - 741-742
Estepa, stad i spanska provinsen Sevilla - 741-742
Estèphe, S:t, by i franska depart. Gironde - 741-742
Estepona, hamnstad i spanska provinsen Malaga - 741-742
Ester, ett till den finsk-ugriska stammen hörande folk i europeiska Ryssland - 741-742, 743-744
Ester ("stjerna") är det persiska namnet på en judisk flicka - 743-744
Estèrel (Monts d'E.), bergskedja i franska depart. Var och Alpes-maritimes - 743-744
Esterhaz, by i ungerska komitatet Ödenburg - 743-744
Esterházy af Galantha, en af Ungerns äldsta och rikaste magnatfamiljer - 743-744
Esterházy. 1) Paul IV, furste af E. - 743-744
Esterházy. 2) Nikolaus Josef, furste af E. - 743-744
Esterházy. 3) Nikolaus IV, furste af E. - 743-744
Esterházy. 4) Paul Anton, furste af E. - 743-744
Esterházy. 5) Valentin, grefve af E.-Hallewyl - 743-744
Esterna l. Estarne, fordom socken i Stockholms län - 743-744
Estetik (Aesthetik), vetenskapen om det sköna - 743-744, 745-746
Estetikens historia, vetenskapen om den filosofiska estetikens utveckling inom menskligheten - 745-746, 747-748
Estetiker, en som sysselsätter sig med vetenskapen om det sköna - 747-748
Estetisk accent. Se Accent. II. Musikt. b) - 747-748
Estienne l. Etienne, fransk familj af lärda och boktryckare. Se Stephanus - 747-748
Estime, Fr. högaktning - 747-748
Estimabel, aktningsvärd - 747-748
Estimera, värdera, högakta - 747-748
Estinto l. Estinguendo, Ital., musikt., utslocknande, bortdöende - 747-748
Estioles. Se Pompadour - 747-748
Estissac, hertigar af. Se La Rochefoucauld - 747-748
Estland, en af Rysslands tre Östersjöprovinser - 747-748, 749-750
1. Estlander, Jakob August - 749-750, 751-752
2. Estlander, Karl Gustaf - 751-752
Estniska språket hör till den vestfinska grenen af den finsk-ugriska språkstammen - 751-752, 753-754
Estoc, Fr., milit., en lång och fin stötvärja - 753-754
Estompe. Se Stomp - 753-754
Estourmel, François Marie Joseph Louis d'E. - 753-754
Estrad, en upphöjd del af golfvet i ett boningsrum - 753-754
Estragon. Se Dragon, farmak. - 753-754
Estrangelo, Syr., egentl. "evangelieskrift", benämning på den äldre syriska skriften - 753-754
Estrées, urgammal fransk adlig ätt - 753-754
Estrées. 1. Jean d'E. - 753-754
Estrées. 2. Gabrielle d'E. - 753-754
Estrées. 3. François Annibal d'E - 753-754
Estrées. 4. Jean d'E. - 753-754
Estrées. 5. Victor Marie d'E. - 753-754, 755-756
Estrées. 6. Louis César Letellier d'E. - 755-756
Estrella, Serra da, bergskedja i portugisiska prov. Beira - 755-756
Estremadura. 1. Fordom provins i Portugal - 755-756
Estremadura. 2. Landskap i Spanien - 755-756
Estremadura-superfosfat. Se Gödningsämnen - 755-756
Estremoz, befäst stad i portugisiska provinsen Alemtejo - 755-756
Estrid, svenska drottningar - 755-756
Estrid, dansk prinsessa - 755-756
Estridska ätten, dansk konungaätt - 755-756
1. Estrup, Hektor Frederik Janson - 755-756
2. Estrup, Jakob Brönnum Scavenius - 755-756, 757-758
E-sträng - 757-758
Estuna - 757-758
Estvadgårds kloster - 757-758
Esvan. Se Assuan. - 757-758
Esztergom. Se Gran. - 757-758
Etablera - 757-758
Etablissement. Se Etablera - 757-758
Etacism - 757-758
Etage - 757-758
Etagère - 757-758
Etah - 757-758
Etalera - 757-758
Etalon - 757-758
Etampes - 757-758
Etang - 757-758
Etaples - 757-758
Etappväsende - 757-758, 759-760
Etat - 759-760
Etats généraux - 759-760
Etatsråd - 759-760
Etava - 759-760
Et cetera - 759-760
Etchemin - 759-760
Etelhem - 759-760
Eteocles - 759-760, 761-762
Eter. 1. Fys. Ett ämne med utomordentligt ringa täthet, men med stor elasticitet, hvilket fyller verldsrymden och all materie - 761-762
Eter. 2. Kem. Den egentliga etern, eller etyletern - 761-762
Eterisation, med., en metod att medelst användande af eter i st. f. kloroform framkalla känslolöshet vid operationer - 761-762
Eterisk (se Eter), luftig, himmelsk, ren och skär, öfversinlig. - Kem., flyktig - 761-762
Eteriska oljor, kem., kallas i växtriket förekommande eller genom enkla jäsningsprocesser ur växtämnen uppkomna oljelika, vid upphettning flygiga, väl- eller illaluktande ämnen - 761-762, 763-764
Eterneller, Evighetsblomster eller Immorteller, bot. - 763-764
Eternellväxter. Se Eterneller - 763-764
Eternisera, föreviga - 763-764
Etesier l. Etesiska vindar kallades af de gamle de under vissa årstider på Medelhafvet utan afbrott och i oförändrad riktning blåsande vindarna - 763-764
etex, Antoine - 763-764
Ethelbert l. Aethelberht, angelsachsisk konung - 763-764
Ethelfleda l. Aethelflæd, "the lady of Mercia", Alfred den Stores dotter - 763-764
Ethelred l. Aethelred, angelsachsiska konungar - 763-764
Ethelstan, Athelstan l. Aethelstan, Fornn. Adalsten, angelsachsisk konung - 763-764
Ethelwulf l. Aethelwulf, angelsachsisk konung - 763-764, 765-766
Etheredge, George - 765-766
Ether-oleum, farmak., latinsk benämning på eterisk olja - 765-766
Ethik. Se Etik - 765-766
Ethiops. Se Æthiops - 765-766
Ethnografi, Ethnologi o. s. v. Se Etnografi o. s. v. - 765-766
Etienne (Estienne), fransk familj af lärda och boktryckare. Se Stephanus - 765-766
Etienne, V. J. Se Jouy - 765-766
Etienne, Charles Guillaume - 765-766
Etienne, Michael - 765-766
Etienne de Tournay, fransk teolog - 765-766
Etik, vetenskapen om sedligheten - 765-766, 767-768, 769-770
Etikens historia, vetenskapen om den etiska vetenskapens utveckling, begynner med Sokrates - 769-770, 771-772, 773-774
Etikett. 1. Egentl. vidfäst sedel med påskrift; fabriksmärke - 773-774
Etikett. 2. Sammanfattande benämning på de former, som vid hofven och inom de s. k. högre sällskapskretsarna iakttagas i fråga om de olika sidorna af umgänget - 773-774
Et in Arcadia ego, Lat., "äfven jag i Arkadien" - 773-774
Etiologi, med., läran om sjukdomsorsakerna - 773-774
Etiopien, ett hos forntidens folk förekommande namn, som i vidsträcktaste bemärkelse betecknade södra delen af den då kända jorden - 773-774, 775-776
Etiopiska hafvet, en på gamla kartor använd benämning på södra delen af Atlantiska hafvet, vid Afrikas vestra kust - 775-776
Etiopiska kyrkan, den kristna kyrkan i Abessinien - 775-776
Etiopiska språket och literaturen - 775-776
Etiopiska vårtsvinet. Se Emgalon - 775-776
Etlar, Carit (Carit Etlar), pseudonym för J. K. K. Brosböll - 775-776
Etna, en på Siciliens östkust belägen vulkan - 775-776, 777-778
Etnark, furste; provins-styresman, ståthållare - 777-778
Etnarki, en etnarks område, provins, ståthållareskap - 777-778
Etnicism, hedendom, tro på flere gudar - 777-778
Etnografi, beskrifning öfver menniskan, sådan hon uppträder i samhällsgrupper, såsom folk - 777-778
Etnologi. Se Etnografi - 777-778
Etoges, fransk by i depart. Marne - 777-778
Etologi l. Etografi, skildring af en persons karakter, af ett folks seder och bruk - 777-778
Eton, by i engelska grefskapet Buckingham - 777-778
Etrek. Se Atrek - 777-778
Etrépagny, köping i franska depart. Eure - 777-778
Etretat, stad och badort i franska depart. Seine-inférieure - 777-778
Etrioskop, fys., ett instrument för att mäta värmeutstrålningen från jorden mot rymden - 777-778
Etropol, stad i Bulgarien, n. ö. om Sofia - 777-778
Etruria, stad i engelska grefskapet Stafford - 777-778
Etrurien, forntida landskap på vestkusten af Italien - 777-778
Etrusker, innevånarna i det gamla Etrurien - 777-778, 779-780
Etruskiska hafvet. Se Tyrrheniska hafvet - 779-780
Etsa. Se Etsning - 779-780
Etsch. Se Adige - 779-780
Etschmiadzin l. Utsch-Klisseh, gammalt, berömdt kloster i ryska guvernementet Erivan (Transkaukasien) - 779-780
Etsning, konsten att medelest syror åstadkomma fördjupningar i metall eller glas - 779-780, 781-782
Ett, Kaspar, tysk musiker - 781-782
Ettak, kungsgård - 781-782
Ettak, fordom socken - 781-782
Ettenheim, stad i Baden - 781-782
Ettermyror - 781-782
Etternässla, bot. Se Urtica. - 781-782
Etthundrade män. Se Herrar etthundrade män. - 781-782
1. Ettingshausen, Andreas von, friherre, tysk matematiker - 781-782
2. Ettingshausen, Konstantin von, friherre - 781-782, 783-784
Ettlingen - 783-784
Ettmüller, Ernst Moritz Ludwig, tysk språkforskare - 783-784
Ettrick - 783-784
Ettskiftesbruk. Se Ensädesbruk. - 783-784
Ettstrukna oktaven - 783-784
Etty, William, engelsk historiemålare - 783-784
Ettårsfrivillig - 783-784
Etude. Se Etyd. - 783-784
Etui - 783-784
Etyd - 783-784, 785-786
Etyl - 785-786
Etyl-alkohol, kem. Se Alkohol. - 785-786
Etylen - 785-786
Etyl-eter. Se Eter. - 785-786
Etymologi - 785-786
Etymologicum magnum - 785-786
Etymon - 785-786
Etzdorf (Ezdorf), Johann Christian Michael, tysk landskapsmålare - 785-786
Etzel. Se Atilla. - 785-786
Etzel - 785-786, 787-788
Etzels hofhaltung - 787-788
Eu, stad i franska deparat. Seine-inférieure - 787-788
Eu, Louis, grefve af E., prins af Orléans, brasiliansk fältmarskalk - 787-788
Euagrius. Se Evagrius. - 787-788
Eubea - 787-788
Eubiotik - 787-788
Eubulides - 787-788
Eubulos - 787-788, 789-790
Eucalyptus - 789-790
Eucharisti - 789-790
Eucheter. Se Messalianer. - 789-790
Euchologion - 789-790, 791-792
Euchri - 791-792
Eudemonism - 791-792
Eudes. Se Eudo. - 791-792
Eudes, Jean. Se Eudister. - 791-792
Eudialyt - 791-792
Eudiometer - 793-794
Eudister - 793-794
Eudo, hertig af Aquitanien - 793-794
Eudo l. Odo, konung af Frankrike - 793-794
Eudoros, alexandrinsk filosof - 793-794
Eudoxia, romerska furstinnor - 793-794
Eudoxia, Feodorovna, tsarinna af Ryssland - 793-794
Eudoxos, framstående grekisk matematiker - 793-794
Euemerus. Se Euhemerus. - 793-794
Euergetes. Se Evergetes. - 795-796
Euf___. Ord som icke finnas under Euf___, sökas under Euph___. - 795-796
1. Eufemia, norsk drottning - 795-796
2. Eufemia Eriksdotter, hertiginna af Mecklenburg - 795-796
Eufemia, dansk drottning - 795-796
Eufemia-visorna - 795-796
Eufemism - 795-796
Eufemos - 795-796
Eufon - 795-796, 797-798
Eufoni - 797-798
Eufori - 797-798
Euforion - 797-798
Eufrat - 797-798
Eufuism. Se Euphuism. - 797-798
Euganeiska kullarna - 797-798
Eugen, Friedrich Karl I, hertig af Würtemberg - 797-798
Eugen Napoleon Nikolaus, svensk-norsk arffurste, hertig af Nerike - 797-798
Eugene, François E., prins af Savojen-Carignan, österikisk fältmarskalk och en af verldens störste härförare - 797-798, 799-800
Eugene, hertig af Leuchtenberg och furste af Eichstädt, vicekonung af Italien - 799-800
Eugenia. Charlotta E. Augusta Amalia Albertina, svensk-norsk prinsessa - 799-800, 801-802
Eugenia Pimenta. Se Kryddpeppar. - 801-802
Eugenie, exkejsarinna af Frankrike - 801-802
Eugenie, 40-kanons segelfregatt - 801-802
Eugenin - 801-802
Eugenius. Fyra påfvar. - 801-802, 803-804
Eugubinska taflorna - 803-804
Euhemerism - 803-804
Euhemerus, grekisk filosof - 803-804
Eukairit - 803-804
Eukaristi. Se Eucharisti. - 803-804
Euklas - 803-804
Euklides, från Megara, grekisk filosof, stiftare af den megariska skolan - 803-804
Euklides, grekisk matematiker - 803-804, 805-806
Eukolit. Se Eudialyt - 805-806
Eule, stad i böhmiska regeringsområdet Karolinenthal - 805-806
Eulenburg, Friedrich Albert von - 805-806
Eulenburg, Botho von - 805-806, 807-808
Eulenspiegel l. Ulenspiegel, T., Sv. Ulspegel, en typ för skalkar och upptågsmakare - 807-808
Euler, Leonhard - 807-808, 809-810
Eulogi, den kyrkliga välsignelse, som presten uttalar öfver församlingen eller den enskilde - 809-810
Eulophia, farmak. Se Saleb - 809-810
Eulysit, petrograf. - 809-810
Eumaios, Grek. sagohist. - 809-810
Eumenes, macedonisk statsman och fältherre - 809-810
Eumenes, namn på tvänne konungar i Pergamum - 809-810
Eumenider (Grek. evmenides, välviljarinnor). Se Erinyer - 809-810
Eumenidernas fest, en årligen i det gamla Athen till eumenideras ära firad högtid - 809-810
Eumenius, latinsk vältalighetslärare (retor) - 809-810, 811-812
Eumolpider, Grek. Evmolpidai, urgammal presterlig slägt i Attika - 811-812
Eumolpus, Grek. sagohist. - 811-812
Eunapios, grekisk filosof - 811-812
Eunomia, Grek. mytol., en af horerna eller årstidernas gudinnor - 811-812
Eunomius, grekisk teolog i 4:de årh. - 811-812
Eunuk, snöping, kastrat - 811-812
Euomphalus, paleont. - 811-812
Eupatoria, stad i ryska guvern. Taurien - 811-812
Eupatorium Tourn, bot., farmak. - 811-812
Eupatrier kallades i det forna Athen det gamla adelsståndet - 813-814
Eugen, stad i preussiska regeringsområdet Aachen (Rhenprovinsen) - 813-814
Euph.... Ord, som icke finnas under Euph...., sökas under Euf.... - 813-814
Euphemiter. Se Messalianer - 813-814
Euphorbia, bot., farmak. - 813-814
Euphorbiaceæ Juss., bot. - 813-814, 815-816
Euphorbium. Se Euphorbia - 815-816
Euphranor, grekisk konstnär från Isthmos - 815-816
Euphrasia officinalis, Ögontröst, bot. - 815-816
Euphrosyne l. Eufr-, Grek. ("den glädtiga") - 815-816
Euphuism (Eufuism) - 815-816
Eupolis l. Evp-, lustspelsförfattare i Athen - 815-816
Eupompus, grekisk målare - 815-816
Eurasier, Eng. eurasians, antropol. - 815-816
Eure, biflod till Seine - 815-816
Eure, depart. i norra Frankrike - 815-816
Eure-et-Loire, depart. i nordvestra Frankrike - 815-816
Eurelius, G. Se Dahlstjerna - 815-816
Eurén, Gabriel - 815-816, 817-818
Eurén, Axel - 817-818
Eurenius, Jakob Abraham - 817-818
Eurenius, Johannes (Jöns) Jacobi - 817-818
Eurik, vestgotisk konung - 817-818
Eurik l. Eborik - 817-818
Euripides - 817-818, 819-820
Euripos, hafssundet mellan ön Eubea och grekiska fastlandet - 821-822
Eurit, petrogr. - 821-822
Europa, Grek. mytol. - 821-822
Europa är den minsta af de trenne verldsdelar, som bilda den "gamla verldens" stora landmassa - 821-822, 823-824, 825-826, 827-828, 829-830, 831-832, 833-834
Europa, Peñas de, berggrupp i norra Spanien - 833-834
Europeiska följetongen, nytt romanbibliotek - 833-834
Europeiska kärrsköldpaddan. Se Emys - 833-834
Eurotas, nu Vasilipotamo och, i sitt nedre lopp, Iri, flod i Lakonien på Peloponnesus - 833-834
Eurus Lat., ursprungl. östanvinden - 833-834
Euryale. Se Gorgoner - 833-834
Euryalos, Mekisteus' son - 833-834
Eurybiades - 835-836
Eurydice, Grek. Evrydike, ett i den grekiska literaturen ofta förekommande qvinnonamn - 835-836
Eurykleia, trogen tjenarinna i Odysseus' hus - 835-836
Eurylochos, en af Odyssevs' följeslagare under dennes irrfärder - 835-836
Eurymedon, nu Köpry su, flod i Pamfylien i Mindre Asien - 835-836
Eurynome, Grek. mytol., moder till Chariterna eller behagens gudinnor - 835-836
Eurypterus, paleont. - 835-836
Eurypylos, namn på flere den grekiska hjeltesagan tillhörande personligheter - 835-836
Eurysthenes, son af den heraklidiske höfdingen Aristodemus - 835-836
Eurytos, konung i Occhalia i Thessalien (ell. på Eubea) - 835-836
Eusebianer l. Semiarianer. Se Eusebius af Nikomedia - 835-836
Eusebius, den helige - 835-836
Eusebius Pamphili - 835-836, 837-838
Eusebius af Emesa - 837-838
Eusebius af Nikomedia, grekisk kyrkolärare - 837-838
Eusebius Emmeran, pseudonym för den tyske författaren och skalden G. F. Daumer - 837-838
Euskirchen, stad i preussiska regeringsområdet Köln (Rhenprovinsen) - 837-838
Eustache Saint l. S:t Eustathius - 837-838
Eustachio, Bartolomeo - 837-838
Eustachiska röret l. Örontrumpeten, anat. - 837-838
Eustathius, kyrkolärare och biskop i Antiochia - 837-838
Eustathius, munk i Pontus - 837-838
Eustathius, berömd grekisk kommentator - 837-838
Eutaw springs, biflod till Santee river - 837-838
Euterpe, Grek. mytol. - 837-838
Euterpe Mart., bot. farmak. - 837-838
Euthanasi (af grek. ev, väl, god, lätt, och thanatos, död) - 837-838, 839-840
Euthymios zigabenos (zygadenos), lärd grekisk munk - 839-840
Euthymos, berömd atlet från Lokri - 839-840
Eutin, hufvudstad i det oldenburgska furstendömet Lübeck - 839-840
Eutokios från Askalon - 839-840
Eutropius, romersk historieskrifvare - 839-840
Eutropius, en eunuk - 839-840
Eutyches, stiftaren af eutychianernas eller monofysiternas sekt - 839-840
Eutychius, den grekisk-ortodoxa kyrkans patriark i Alexandria - 839-840
Euxenit, miner. - 839-840
Ev... Ord, som icke finnas under Ev..., sökas på Eu... - 839-840
Eva (Hebr. chavva, "lefvande") - 839-840
Evagoras, konung i det forna Salamis på ön Cypern - 839-840, 841-842
Evagrius, kyrkohistoriker - 841-842
Evakuationspump. Se Luftpump - 841-842
Evakuationssystem. Se Evakuera - 841-842
Evakuera (af Lat. vacuus, tom), göra tom - 841-842
Ewald, Johannes - 841-842, 843-844
Ewald, Johan von - 843-844, 845-846
Ewald, Herman Frederik - 845-846
Ewald, Georg Heinrich August von - 845-846
Ewald, Ernst Deodat Paul Ferdinand - 845-846
Evalvera, handelst. - 845-846
Evan, binamn för Bacchus - 845-846
Evander, enl. sagan en arkadier - 845-846
Evangeliarium. Se Evangeliebok - 845-846
Evangelical friends. Se Qväkare - 845-846
Evangliebok, bok, som innehåller de delar af de fyra evangelierna - 845-846, 847-848
Evangeliebröder. Se Minoriter - 847-848
Evangelieharmoni, teol. - 847-848
Evangelier (jfr Evangelium), de skrifter från den kristna kyrkans äldsta tid - 847-848, 849-850
Evangelisk, öfverensstämmande med evangelium - 849-850
Evangeliska alliansen, en förening mellan protestantiska kristna - 849-850, 851-852
Evangeliska bröder, E. brödraförsamlingen. Se Herrnhutare - 851-852
Evangeliska fosterlandsstiftelsen - 851-852
Evangeliska friförsamlingen. Denna församling, som bildades i Stockholm på våren 1879 - 851-852, 853-854
Evangeliska kyrkokonferensen - 853-854
Evangeliska råden. Se Consilia evangelica - 853-854
Evangeliska sällskapet i Stockholm - 853-854
Evangeliska unionen - 853-854, 855-856
Evangeliske - 855-856
Evangelisk-lutherska kyrkan. Se Lutherska kyrkan - 855-856
Evangelist, förkunnare af evangelium - 855-856
Evangelistarium. Se Evangeliebok - 855-856
Evangelistsymboler - 855-856
Evangelium, förkunnelsen af Jesus Kristus - 855-856, 857-858
Evangelium æternum, Lat. (Det eviga evangeliet) - 857-858
Evanger, socken i Söndre Bergenhus amt - 857-858
Evans, Sir George de Lacy - 857-858
Evans, Marian - 857-858, 859-860
Evans, John - 859-860
Evansville, stad i nord-amerikanska staten Indiana - 859-860
Evaporation, afdunstning - 859-860
Evaristus l. Evarestus, den helige - 859-860
Evasion, afvikande, rymning - 859-860
Evdemonism. Se Eudemonism - 859-860
Evedal, bruns- och badinrättning - 859-860
Evektion, astron. - 859-860
Evénement, Fr. (af Lat. evenire, hända), händelse, vigtig tilldragelse - 859-860
Evens, Otto Frederik Theobald - 859-860
Eventration, med. - 859-860
Eventualitet, möjligen inträffande fall l. händelse - 859-860
Eventus stultorum magister, Lat., "utgången är dårars läromästare", af skadan blir man vis - 859-860
Everdingen, Allart van - 859-860
Everest, Sir George - 859-860
Everett, Alexander Hill - 859-860, 861-862
Everett, Edward - 861-862
Evergetes, Grek. ("välgörare"), tillnamn på den egyptiske konungen Ptomeæus III - 861-862
Everghem, stad i belgiska prov. Öst-Flandern - 861-862
Ewerlöf, Frans Anton - 861-862
Evert, skeppsb. - 861-862
Evertebrater, l. Ryggradslösa djur, zool. - 861-862
Evertsbergs kapell, kapellförsamling i Kopparbergs län - 861-862
Evertsen, en i holländska flottans historia namnkunnig slägt - 861-862
Evertsen, Johan - 861-862
Evertsen, Cornelius - 861-862, 863-864
Evertsen, Cornelius - 863-864
Evertsen, Cornelius - 863-864
Evertsen, Geleyn - 863-864
Evertuera sig, uppbjuda alla sina krafter - 863-864
Evesham, stad i engelska grefskapet Worcester - 863-864
Evian, bad- och brunnsort i franska depart. Haute-Savoie - 863-864
Evidens, ögonskenlighet - 863-864
Eviga ediktet. Se Edikt - 863-864
Eviga freden - 863-864
Eviga lampan - 863-864
Eviga landsfreden - 863-864
Eviga staden, en ofta använd benämning på staden Rom - 863-864
Eviga straff. Se Eschatologi - 863-864
Evighetsblomster. Se Eterneller - 863-864
Eviktion, jur. - 863-864, 865-866
Evindvik, pastorat i Sogn - 865-866
Evios, binamn till Bacchus - 865-866
Evocati, Lat. (af evocare, uppbåda) - 865-866
Evoë (Grek. evoi) l. Evan, Lat., jubelrop vid Bacchusfesterna - 865-866
Evois, forstinstitut i Finland - 865-866
Evoli. Se Eboli - 865-866
Evoluta, matem. - 865-866
Evolution, utveckling, rörelse - 865-866
Evolvent. Se Evoluta - 865-866
Evolvera (Lat. evolvere), utveckla, utbreda; öppna sig (t.ex. om en blomkalk) - 865-866
Evonymus. Se Alster, bot. - 865-866
Evora, hufvudstad i portugisiska provinsen Alemtejo - 865-866
Evreka. Se Hevreka - 865-866
Evreux, hufvudstad i franska depart. Eure - 865-866
Evrytmi, ett riktigt, harmoniskt förhållande mellan delarna i ett helt - 865-866
Evviva l. viva, Ital., Lat. vivat (af Ital. och Lat. vivere, lefva), lefve! hell! - 865-866
Ex, latinsk preposition med betydelsen: af, ur, från - 865-866
Ex l. Exe, flod i England - 865-866
Ex abrupto, Lat., plötsligt, oförvarandes - 865-866
Ex absurdo. Se Ab absurdo - 865-866
Exacerbation, med. - 865-866
Exagerera - 867-868
Exakt - 867-868
Exaltados - 867-868
Exaltera - 867-868
Examen - 867-868
Examen artium. Se Artium. - 867-868
Examensbetyg - 867-868
Examens-censor - 867-868
Examenskommission - 867-868
Examenstillägg - 867-868
Examensvittne - 867-868
Examinand - 867-868
Ex analogia - 867-868
Ex animo - 867-868
Exantem - 867-868
Exark - 867-868, 869-870
Exartikulation - 869-870
Ex asse - 869-870
Exaudi - 869-870
Exauguratio - 869-870
Exc. - 869-870
Ex cathedra (Petri) - 869-870
Excellens - 869-870
Excellent - 869-870
Excenterskifva - 869-870
Excentricitet - 869-870
Excentrisk - 871-872
Exceotion - 871-872
Excerebration - 871-872
Excerpera - 871-872
Excess - 871-872
Exchange - 871-872
Exchequer - 871-872
Exchequer bils - 871-872
Excise duties. Se Accis. - 871-872
Excitantia - 871-872
Excitera - 871-872
Exclusiva - 871-872, 873-874
Excoecaria - 873-874
Excorlation - 873-874
Excuse - 873-874
Ex decreto - 873-874
Exe. Se Ex. - 873-874
Exedra - 873-874
Exeges - 873-874
Exekrabel - 873-874
Exekution - 873-874
Exekutionsbetjent - 873-874
Exekutiv auktion. Se Auktion. - 873-874
Exekutiv makt - 873-874
Exekutiv myndighet. Se Exekutor. - 873-874
Exekutiv process - 873-874
Exekutor - 873-874
Exekutör - 873-874
Exelmans, Remy Joseph Isidore, grefve, fransk marskalk - 873-874, 875-876
Exempel - 875-876
Exemplar - 875-876
Exemplifikation - 875-876
Exemtion - 875-876
Exenteration. Se Embryotomi. - 875-876
Exeqvatur - 875-876
Exeqvera - 875-876
Exeqvier - 875-876
Exercera - 875-876
Exercis - 875-876
Exercisreglemente - 875-876
Exercissqvadron - 875-876
Exercitiemästera. Se Exercitium. - 875-876
Exercitium - 875-876, 877-878
Exerg - 877-878
Exeter - 877-878
Exeunt. Se Exit. - 877-878
Exfollation - 877-878
Exhalation - 877-878
Exhaustor - 877-878
1. Exhibition - 877-878
2. Exhibition - 877-878
Exhibitiva absolutionsformeln. Se Aflösning. - 877-878
Exhortation - 877-878
Exhumera - 877-878
Exidia - 877-878
Exigeant - 877-878
Exil - 877-878
Ex improviso - 877-878
Existera - 877-878
Exit - 877-878
Ex jure - 877-878
Exkavera - 877-878
Exklamation - 877-878
Exklusiv - 877-878
Exkommunicera - 877-878
Exkrement - 877-878, 879-880
Exkret - 879-880
Exkretion - 879-880
Exkurs - 879-880
Exlex - 879-880
Ex-libris - 879-880
Ex mandato - 879-880
Exmoor forest - 879-880
Exmouth, stad och badort - 879-880
Exmouth, Edward Pellew, viscount, engelsk amiral - 879-880
Exner, Franzm tysk filosof - 879-880
Exner, Johan Julius, dansk målare af böhmisk härkomst - 879-880, 881-882
Exocoetus - 881-882
Exodium - 881-882
Exodus - 881-882
Ex officio - 881-882
Exoneration - 881-882
Exophthalmos - 881-882
Exorbitant - 881-882
Exorcisera - 881-882
Exorcism - 881-882, 883-884
Exordium - 883-884
Exosmos. Se Endosmos. - 883-884
Exostemma - 883-884
Exostos - 883-884
Exoterisk - 883-884
Exotisk - 883-884
Ex pacto et convento - 883-884
Expansibel - 883-884
Expansion - 883-884
Ex parte - 883-884
Expatriera - 883-884
Expediera - 883-884
Expedition - 883-884, 885-886
Expedtionschef - 885-886
Expeditionsdeputationen. Se Deputation. - 885-886
Expeditionskronofogde - 885-886
Expeditionslösen - 885-886
Expeditionssekreterare - 885-886, 887-888
Expeditionstaxa - 887-888
Expeditionsavgift - 887-888
Expektans - 887-888
Expektansgods. Se Afväntningsgods. - 887-888
Expektanslön - 887-888, 889-890
Expektera - 889-890
Expektorera - 889-890
Expenser - 889-890
Experiment - 889-890
Experimentalfysik - 889-890
Experimentalroman - 889-890
Expert - 889-890
Expiera - 889-890
Expirera. Se Exspirera. - 889-890
Explement - 889-890
Explicera - 889-890
Explicit - 889-890
Explodera - 889-890
Exploit - 889-890
Explorera - 889-890
Explosion - 889-890, 891-892
Explosiv - 891-892
Explosiva ljud - 891-892
Explosivt ämne - 891-892, 893-894
Exponent - 893-894
Exponentian-eqvation - 893-894
Exponera - 893-894
Export - 893-894
Expose - 893-894
Exposition - 893-894
Express - 893-894
Exprimera - 893-894
Exprobration - 893-894
Ex professo - 893-894
Expromission - 893-894
Expropriation - 893-894
Expropriera - 895-896
Expulsion - 895-896
Exsecratio - 895-896
Exseqvier. Se Exeqvier. - 895-896
Exsickat - 895-896
Exsickator - 895-896
Ex speciali gratia - 895-896
Exspectation casuum similium - 895-896
Exspektans. Se Expektans. - 895-896
Exspiratorisk accent - 895-896, 897-898
Exspirera - 897-898
Exstinguera - 897-898
Exstinktion - 897-898
Exstinktör - 897-898, 899-900
Exstirpation - 899-900
Exstirpator - 899-900
Exsudat - 899-900
Exsudation - 899-900
Extas. Se Ekstas. - 899-900
Ex tempore - 899-900
Extebsibel - 899-900
Extension - 899-900
Extensor - 899-900
Extenuera - 899-900
Exteriör - 899-900
Exterminera - 899-900
Externat - 899-900
Externsteine - 899-900
Exterritorialrätt - 899-900
Extinguera. Se Exstinguera. - 899-900
Extinktör. Se Exstinktör. - 901-902
Extirpator. Se Exstirpator. - 901-902
Extispex - 901-902
Extra - 901-902
Extra anslag. Se Extra ordinarie anslag. - 901-902
Extradition - 901-902
Extrados - 901-902
Extra eccleslam nulla salus - 901-902
Extra förrättning. Se Dagtraktamente. - 901-902
Extrahera - 901-902
Extrajudiciel - 901-902
Extrakt - 901-902, 903-904
Extraktbok - 903-904
Extration - 903-904
Extraktionspress - 903-904
Extraktivämne - 903-904
Extraktor - 903-904
Extramundan - 903-904
Extra muros - 903-904
Extra nådår. Se Nådår. - 903-904
Extraordinarie - 903-904
Extra ordinarie afkortning. Se Afkortning. - 903-904
Extra ordinarie anslag - 903-904
Extra ordinarie räntan - 903-904
Extra ordinarie statsinkomster - 903-904
Extra ordinarie utlagor - 903-904
Extraordinarii - 903-904
Extra ordinem - 903-904
Extraordinär - 903-904
Extra posten - 903-904, 905-906
Extra rotering - 905-906
Extra rund - 905-906
Extra statsreglering - 905-906
Extra ström - 905-906
Extra-uterint hafvandeskap. Se Hafvandeskap. - 905-906
Extra utgiftsmedel - 905-906, 907-908
Extravaganter - 907-908
Extravagera - 907-908
Extravasat - 907-908
Exterm - 907-908
Extremitet - 907-908
Exuberera - 907-908
Exulera - 907-908
Exultera - 907-908
Exuma-öarna - 907-908
Exundation - 907-908
Ex ungue leonem - 907-908
Ex usu - 907-908
Ex voto - 907-908
Eybler, Joseph von, österrikisk kompositör - 907-908
Eyck, van, bröderna Hubert (Huybrecht) och Jan, nederländska målare - 907-908, 909-910
Eycken, Jean Baptiste van, belgisk historiemålare - 909-910
Eye, Johann Ludolf August von, tysk konst- och kulturhistoriker - 909-910
Eyjafjalla-jökel - 909-910
Eyjafjörðr - 909-910
Eylau - 909-910, 911-912
Eylert, Ruhlemann Friedrich, tysk prest - 911-912
Eyma, Louis Xavier, fransk skriftställare - 911-912
Eynard, Jean Gabriel, schweizisk bankir - 911-912
Eyrarbakki - 911-912
Eyre, Lake E. - 911-912
Eystein, norska konungar - 911-912
Eystein Erlendssön - 911-912
Eystein Meyla - 911-912
Eystein Orre. Se Arnmödlingarna - 911-912
Eystrahorn - 911-912
Eystra salt - 911-912
Eytelwein, Johann Albert, preussisk ingeniör - 911-912, 913-914
Eyth, Max, tysk ingeniör och skriftställare - 913-914
Eyvind Finnssön. Se Eyvind Skáldaspillir. - 913-914
Eyvind Skáldaspillir - 913-914
Ezdorf, J. Chr. M., tysk målare. Se Etzdorf. - 913-914
Ezekiel l. Hesekiel - 913-914
Eziongeber - 913-914
Ezzelino da Romano, italiensk tyrann - 913-914, 915-916
Eötvös, Josef, baron, ungersk statsman och författare - 915-916

F


F är den sjette bokstafven i många alfabet - 917-918, 919-920, 921-922
F. 1. Romerska och latinska taltecken, namn, titlar m. m. - 921-922
F. 2. Fysikaliska, matematiska och kemiska tecken - 921-922
F. 3. Musikaliska termer - 921-922
F. 4. Grammatiska termer - 921-922
F. 5. På recept - 921-922
F. 6. Handelstermer, tidsbestämningar, mynt, mått m. m. - 921-922
Fa, musikt., i de romanska språken och solmisationen namnet på tonen f - 921-922
Faaberg (Fåberg), socken i Hamers stift, Kristians amt (Norge) - 921-922
Faaborg (Fåborg), stad på Fyen - 921-922
Faba Tourn., bot., växtslägte - 921-922
Fabel (Lat. fabula), liten berättelse - 921-922
Fabel. 1. En diktart - 921-922, 923-924
Fabel. 2. Hufvudinnehållet, grundränningen, i en episk eller dramatisk dikt - 923-924
Fabeldiktning - 923-924
Fabelepopé, en fabel, utspunnen till en längre sammanhängande berättelse eller episk dikt - 923-924
Faber, Jakob Stapulensis, eg. Jacques le Fèvre d'Etaples - 923-924
Faber, Johann (Malleus hæreticorum) - 923-924
Faber, Basilius - 923-924
Faber, Frederik - 923-924
Faber, Peter Kristian Frederik - 923-924, 925-926
Faber, Frederick William - 925-926
Faber, Johann Lothar von - 925-926
Fabert, Abraham - 925-926
Fabianus (Fabius l. Flavianus), den helige - 925-926
Fabius, namn på en gammal patricisk slägt - 925-926
Fabius. 1. Kaeso F. Vibulanus - 925-926
Fabius. 2. Qvintus F. Vibulanus - 925-926
Fabius. 3. Qvintus F. Maximus Rullianus - 925-926
Fabius. 4. Qvintus F. Maximus Verrucosus - 925-926, 927-928
Fabilaux - 927-928
Fabre, Jean Pierre F. del'Aude, fransk senator - 927-928
Fabre, François Xavier Pascal, fransk målare - 927-928
Fabre, Marie Jacques Joseph Victorin, fransk författare - 927-928
Fabre, Ferdinand, fransk skriftställare - 927-928
Fabre d'Eglantine, Philippe François Nazaire, fransk skald och revolutionsman - 927-928
Fabretti, Rafaello, italiensk fornforskare - 927-928
Fabri, Johannes, boktryckare - 927-928
Fabriano, stad - 929-930
Fabriano, Gentile da, italiensk historiemålare - 929-930
Fabrice, Ernst Fredrik von, friherre, tysk diplomat - 929-930
Fabrice, Feorg Friedrich Alfred, friherre von F, sachsisk general och krigsminister - 929-930
Fabricera. Se Fabrik. - 929-930
Fabricius - 929-930
Fabricius, Georg, tysk skriftställare - 929-930
Fabricius, Hieronymus - 929-930
Fabricius, Johan Albert, tysk lärd - 929-930
Fabricius, Jakob, poet - 929-930, 931-932
Fabricius, Johann Christian, berömd dansk entomolog - 931-932
Fabricius, Jens Skou, norsk amiral - 931-932
Fabrik - 931-932
Fabriksdomstolar - 931-932
Fabriksguld. Se bladguld. - 931-932
Fabrikslagstiftning - 931-932, 933-934, 935-936
Fabriksmärke - 935-936
Fabritius, Ludvig, krigare, diplomat i svensk tjenst - 935-936, 937-938
Fabula - 937-938
Fabvier, Charles Nicolas, baron de F., fransk general - 937-938
Façade. Se Fasad. - 937-938
Facciolati, Jacopo, italiensk lexikograf - 937-938
Face - 937-938
Facetier - 937-938
Facette, Facettera. Se Fasett. - 937-938
Fachingen - 937-938
Fachr-ed-din, drusisk högding. Se Druser. - 937-938
Fachwerk - 937-938
Facies hippocratica - 937-938
Facil - 937-938
Facit - 939-940
Facit indignatio versum - 939-940
Fack - 939-940
Fackelblmoster. Se Lythrum. - 939-940
Fackeldans - 939-940
Facklor - 939-940
Fackläraresystem - 939-940
Façon - 939-940
Facsimile - 939-940
Factor. Se Faktor. - 939-940
Factotum - 939-940
Factum - 939-940
Fadaise, Fr. Se Fadäs. - 939-940
Fadder. Se Dopvittne. - 939-940
Fadejev, Rastislav Andrejevitj, rysk general och skriftställare - 939-940
Faden - 939-940
Faderlig myndighet - 939-940, 941-942
Fadermord - 941-942
Fader vår - 941-942
Fadäs - 941-942
Fæcal - 941-942
Faed, Thomas, engelsk genremålare - 941-942
Faënna, en af chariterna. Se d. o. - 941-942
Faënza - 941-942
Faes, P. van der, nederländsk målare. Se Lely, P. - 941-942
Fæsulæ, en af Etruriens tolf förbundsstäder. Se Fiesole. - 941-942
Faëton - 941-942
Fafne - 941-942, 943-944
Fagedenisk - 943-944
Fagel - 943-944
Fagerdala - 943-944
Fagered - 943-944
Fagerhult - 943-944
Fagerlid - 943-944
Fagerlin, Ferdinand Julius, genremålare - 943-944
Fagerred - 943-944, 945-946
Fagersta bruks aktiebolag - 945-946
Fagervik - 945-946
Faggot, Jakob, vetenskapsman - 945-946
Fagiuoli, Giambattista, italiensk skald - 945-946, 947-948
Fagnano, Giulio Carlo de' Toschi di F., italiensk matematiker - 947-948
Fagne - 947-948
Fagopyrum. Se Bokhvete. - 947-948
Fagott - 947-948
Fagradal. Se Fagerdala. - 947-948
Fagræus, Jonas Teodor, naturforskare - 947-948
Fagrskinna - 947-948
Fagus. Se Bok. - 947-948
Fahhad. Se Gepard-slägtet. - 947-948
Fahlander, Gustaf. Se Edelstam. - 947-948
Fahlberg, Samuel, tjensteman - 947-948
1. Fahlcrantz, Karl Johan, landskapsmålare - 947-948, 949-950, 951-952
2. Fahlcrantz, Axel Magnus, bildhuggare, skriftställare - 951-952
3. Fahlcrantz, Kristian Erik, skriftställare, teolog - 951-952, 953-954, 955-956
Fahlerz - 955-956
Fahlgren, Karl August, landskapsmålare - 955-956
1. Fahnehjelm, Per Georg, ämbetsman - 955-956
2. Fahnehjelm, Anton Ludvig, major, mekaniker - 955-956
Fahnehjelmare - 955-956
Fahrenheit, Gabriel Daniel, fysiker - 955-956
Fahrenheits termometer - 955-956
Faiaker l. Feaker - 955-956, 957-958
Faiax, grekisk talare och statsman - 957-958
Faiblesse - 957-958
Faidherbe, Louis Léon César, fransk general - 957-958
Faidon - 957-958
Faidra - 957-958
Faidros - 957-958
Faïence. Se Fajans. - 957-958
Failly, Pierre Louis Charles Achille de, fransk general - 957-958, 959-960
Fainarete, Sokrates' moder - 959-960
Fainéant - 959-960
Fairbairn, Sir William, engelsk ingeniör - 959-960
Fairfax, Thomas, lord, krigare - 959-960
Fairfleld - 959-960
Fair head - 959-960
Fair isle - 959-960
Fair play - 959-960
Fairweather, Mount - 959-960
Faisabad - 959-960, 961-962
Faiseur - 961-962
Faisst, Immannel, tysk musiker - 961-962
Fait accompli - 961-962
Faithfull, Emily, miss, engelsk typograf - 961-962
Faizabad. Se Faisabad. - 961-962
Fajans - 961-962, 963-964
Fajum - 963-964
Fakir - 963-964
Faktion - 963-964
Faktisk. Se Factum. - 963-964
Faktor - 963-964
Faktori - 963-964
Faktum. Se Factum. - 963-964
Faktur - 965-966
Faktura - 965-966
Fakulatativ - 965-966
Fakultet - 965-966
Fakunditet - 965-966
Fa la - 965-966
Fala - 965-966
Falaikos - 965-966
Falaise - 965-966
Falander, Ida, gravör i trä - 965-966
Falang - 965-966
Falangster. Se Phalanstère. - 965-966
Falaris, envåldshärskare i Agrigentum - 965-966
Falasja - 965-966, 967-968
Falbolan - 967-968
Falbygden - 967-968
Falcidialex - 967-968
Falck, Jeremias, polsk kopparstickare - 967-968
1. Falck, Johan Peter, naturforskare - 967-968
2. Falck, Anders, astronom - 967-968
Falck, Niels Nikolaj, tysk rättslärd - 969-970
Falckenstein, Eduard Vogel von F. Se Vogel von Falckenstein. - 969-970
Falco, Lat., falk, zool. Se Falkslägtet. - 969-970
Falcon - 969-970
Falcon, Marie Cornélie, fransk sångerska - 969-970
Falconbridge - 969-970
Falcone, Aniello, italiensk målare - 969-970
Falconer, William, engelsk skald - 969-970
Falconer, Hugh, engelsk paleontolog - 969-970
Falconet, Etienne Maurice, fransk bildhuggare - 969-970, 971-972
Falconetto, Giovanni Maria, italiensk målare och arkitekt - 971-972
Fale Bure. Se Bure. - 971-972
Fale hin unge. Se Bure och Bure gille. - 971-972
Faleqvarna - 971-972
Falerii - 971-972
Falernum vinum - 971-972
Falguiere, Jean Alexandre Joseph - 971-972
Falhofne - 971-972
Falieri - 971-972
Falisker, innevånarna i Falerii. se d. o. - 971-972
Falk, zool. Se Falkslägtet. - 971-972
Falk, Erik, biskop - 971-972
Falk, Johannes Danel, tysk filantrop - 971-972
Falk, Herman, hofjägmästare - 971-972, 973-974
Falk, Paul Ludwig Adalbert, preussisk minister - 973-974
Falk, Max, ungersk publicist - 973-974
Falke, Johannes Friedrich Gottlieb, tysk historieskrifvare och nationalekonom - 973-974
Falke, Jakob, tysk kulturhistoriker, estetiker - 973-974, 975-976
Falkenau - 975-976
Falkenberg, stapelstad - 975-976
Falkenberg, kontrakt - 975-976
Falkenberg, stad i kretsen Bolchen - 975-976
Falkenberg, svensk adlig ätt - 975-976, 977-978
1. Falkenberg, Konrad (af Trystorp), riksråd - 977-978
2. Falkenberg, Melker (af Bålby), krigare - 977-978
3. Falkenberg, Henrik (af Trystorp), ämbetsman - 977-978
4. Falkenberg, Gabriel (af Sandemar), grefve - 977-978
5. Falkenberg, Melker (af Bålby), grefve, riksråd - 977-978
Falkenberg, Dietrich von F., öfverste, kommendant - 977-978
Falkenerare - 977-978
Falkengren, Kristoffer, friherre, amiral, riksråd - 977-978, 979-980
Falkenskjold, Sencca Otto, dansk krigare - 979-980
Falkenstein - 979-980
Falkenstein, Johann Paul, friherre von F., sachsisk statsman - 979-980
Falkenstein, Konstantin Karl, tysk historiker - 979-980
Falkirk - 979-980
Falkjagt. Se Falkslägtet. - 979-980
Falklandsöarna - 979-980, 981-982
Falkman, Ludvig Berckhan, ämbetsman - 981-982
Falkon - 981-982
Falkoneri - 981-982
Falkorden - 981-982
Falkslägtet - 981-982, 983-984
Falköping - 983-984, 985-986
Fall - 985-986
Falla - 985-986
Fallacia - 985-986
Fallanda forad - 985-986
Fallande i fält - 985-986
Fallandesot - 985-986, 987-988
Fallati, Johannes, tysk nationalekonom och statistiker - 987-988
Fallby - 987-988
Fallén, Karl Fredrik, universitetslärare, entomolog - 987-988
Fallera - 987-988
Fallersleben - 987-988
Fallförsök - 987-988, 989-990
Fallgirig - 989-990
Fallhorn - 989-990
Fallhöjd - 989-990
Fallissement - 989-990
Fall-lagar - 989-990
Fall-linie - 989-990
Fallmaskin - 989-990, 991-992
Fallmerayer, Jakob Philipp, tysk häfdatecknare och resebeskrifvare - 991-992
Fallnät - 991-992
Fallopia, Gabriele, italiensk anatom - 991-992
Fallopiska modertrumpeterna. Se Äggledarna. - 991-992
Fallos - 991-992
Falloux, Alfred Pierre de, grefve, fransk politiker - 991-992, 993-994
Fallrep - 993-994
Fallrepsknop - 993-994
Fallrepsstöttor - 993-994
Fallrepstrappa - 993-994
Falret, Jean Pierre - 993-994
Fall River - 993-994
Fallrör - 993-994
Fallskärm - 993-994
Falltid, fys., den tid, som åtgår för en kropps fallande - 993-994
Falmouth - 993-994
Falopia. Se Fallopia - 993-994
Falsarium - 993-994
False bay - 993-994
Falsen - 993-994, 995-996
Falsen, Enevold de - 995-996
Falsen, Kristian Magnus de - 995-996
Falsen, Karl Valentin de - 995-996
Falsen, John Collett - 995-996
Falsett - 995-996
Falsifikation (af Lat. falsus, falsk, och facere, göra). Se Falsarium - 995-996
Falsk angivelse - 997-998
Falsning och falsmaskiner. Se Bokbinderi - 997-998
Falso bordone - 997-998
Falstaff, Sir John - 997-998
Falster - 997-998
Falster, Kristian - 997-998
Falsterbo och Skanör - 997-998, 999-1000
Falsterbo-ref - 999-1000
Falsum - 999-1000
Falticeni - 999-1000
Faltz, Reymund - 999-1000, 1001-1002
Falu bergslag l. Stora Kopparbergs bergslag - 1001-1002
Falubriljanter (Falujuveler) - 1001-1002
Falu brunn - 1001-1002
Faludden - 1001-1002
Falu grufva l. Stora Kopparbergs grufva - 1001-1002, 1003-1004
Falu kontrakt - 1003-1004
Falun - 1003-1004, 1005-1006
Falunit - 1005-1006
Fama - 1005-1006
Famagusta - 1005-1006
Famars - 1005-1006
Fames - 1005-1006
Familiaritet - 1005-1006
Familister - 1005-1006
Familj - 1005-1006, 1007-1008, 1009-1010
Familjebröder - 1009-1010
Familjefideikommiss. Se Fideikommiss - 1009-1010
Familjefördrag - 1009-1010
Familjeråd - 1009-1010, 1011-1012
Familjerätt - 1011-1012
Familj-journalen - 1011-1012
Famn - 1011-1012
Famulus - 1011-1012
Famös - 1011-1012
Fana - 1011-1012
Fanagoria - 1011-1012
Fanar - 1011-1012
Fanarioter. Se Fanar - 1011-1012
Fanatism - 1011-1012, 1013-1014
Fandango - 1013-1014
Fanefjorden - 1013-1014
Fanega - 1013-1014
Fanegada - 1013-1014
Fanér - 1013-1014
Fanerogamer - 1013-1014
Fanfani, Pietro - 1013-1014
Fanfar - 1013-1014
Fanfaron, Fr., storskrytare, skräflare. - Fanfaronad, skryt, skräfvel - 1013-1014
Fanfulla - 1013-1014
Fanigold och Manigold - 1013-1014
Fanjunkare - 1013-1014
Fanning - 1013-1014
Fano - 1015-1016
Fans bibel. Se Djefvulsbibeln - 1015-1016
Fant, Mikael - 1015-1016
Fant, Johan Mikael - 1015-1016
Fant, Erik Mikael - 1015-1016
Fantasi - 1015-1016, 1017-1018
Fantaskop - 1017-1018
Fantasmagori - 1017-1018
Fantast - 1017-1018
Fanter (Langfanter), norskt namn på zigenare - 1017-1018
Fanti - 1017-1018
Fanti, Manfredo - 1017-1018
Fantisera (jfr Fantasi), hängifva sig åt fantasier; yra; musicera efter ögonblickets ingifvelse - 1017-1018
Fantom - 1017-1018
Fantoni, Giovanni - 1017-1018
Fanö - 1017-1018
Faon, Lat. Phaon, skaldinnan Sapphos älskade (se Sappho) - 1017-1018
Fa presto, Ital., "låt gå raskt", binamn på den italienske målaren L. Giordano - 1017-1018
Farabi (Al-Farabi), Abu Nasr Muhammed ibn Tarchan - 1017-1018, 1019-1020
Faraday, Michael - 1019-1020, 1021-1022
Faradisation l. Faradism - 1021-1022
Faraglioni. Se Aci Reale - 1021-1022
Farallones de los Frayles - 1021-1022
Farandole (Farandoula) - 1021-1022
Farao - 1021-1022
Farao - 1021-1022
Farao-katten l. Ichneumon - 1021-1022, 1023-1024
Farbana. Se Bambuk. - 1023-1024
Farböte - 1023-1024
Farce. Se Fars 2. - 1023-1024
Fardag - 1023-1024
Fardagsår. Se Fardag. - 1023-1024
Fardagsårsersättning - 1023-1024
Fardella, Michelangelo, italiensk filosof och matematiker - 1023-1024
Fardhem - 1023-1024
Fareham - 1023-1024
Farel, Guillaume, schweizisk reformator - 1023-1024
Faren - 1023-1024, 1025-1026
Farewell - 1025-1026
Farfaræ folia. Se Tussilago. - 1025-1026
Farhult - 1025-1026
Faria y Sousa, portugisisk historieskrifvare - 1025-1026
Faridpur - 1025-1026
Farin - 1025-1026
Farina, Porto F. - 1025-1026
Farina, Johann (Giovanni) Maria, teknisk fabrikant - 1025-1026
Farina, Salvatore, italiensk skriftställare - 1025-1026
Farinato, Paolo, italiensk historiemålare - 1025-1026
Farinelli, Carlo, italiensk kastratsångare - 1025-1026, 1027-1028
Faringe - 1027-1028
Farini, Carlo Luigi, italiensk statsman och historieskrifvare - 1027-1028
Farinös - 1027-1028
Fariseer - 1027-1028, 1029-1030
Fariseism - 1029-1030
Farled - 1029-1030
Farley, James Lewis, engelsk skriftställare - 1029-1030
Farm - 1029-1030
Farmacevt - 1029-1030
Farmacevtiska institutet - 1029-1030, 1031-1032
Farmaci - 1031-1032
Farmakodynamik - 1031-1032
Farmakognosi - 1031-1032
Farmakokatagrafologi - 1031-1032
Farmakokemi. Se Farmacevt. - 1031-1032
Farmakologi - 1031-1032
Farmakopé - 1031-1032, 1033-1034
Farma-Ty - 1033-1034
Farmer. Se Farm. - 1033-1034
Farnabazus - 1033-1034
Farnaces, konungar i det forna Pontus - 1033-1034
Farne islands - 1033-1034
Farnese, italienskt furstehus - 1033-1034, 1035-1036
Farnesiska konstverk - 1035-1036
Farnworth - 1035-1036
Farnöte - 1035-1036, 1037-1038
Faro - 1037-1038
Faro, Capo di - 1037-1038
Faro di Messina, Messina-sundet - 1037-1038
Faros - 1037-1038
Farquhar, George, engelsk lustspelsförfattare - 1037-1038
Farr, William, engelsk lärare och statistiker - 1037-1038
Farragut, David Glascoe, amerikansk amiral - 1037-1038
Farrakhabad - 1037-1038
Farrar, Frederic William, engelsk teolog - 1037-1038, 1039-1040
Farre, Jean Joseph Frédéric Adolphe, fransk general och krigsminister - 1039-1040
Farrene, Jacques Hippolyte Aristide, fransk musiker - 1039-1040
Farrisvand - 1039-1040
Fars, provins i södra Persien - 1039-1040
Fars, ett litet upptågsspel - 1039-1040, 1041-1042
Farsalos, Lat. Pharsalus, stad i det grekiska landskapet Tessalien vid floden Enipeus - 1041-1042
Farsang, turkiskt längdmått. Se Agatsch - 1041-1042
Farsistan, provins i Persien. Se Fars - 1041-1042
Farsot. Se Endemi och Epidemi - 1041-1042
Farsund, hamnplats i Lister og Mandals amt (Norge) - 1041-1042
Farthing, Eng., det minsta engelska mynt - 1041-1042
Fartyg, sjöv., allmän benämning på alla slags fortskaffningsmedel på sjön - 1041-1042, 1043-1044
Farum-sö, liten sjö i norra Själland - 1043-1044
Farvatten, sjöv., farbara vattenvägar vid eller i närhet af kusterna - 1043-1044
Faryngoskopi. Se Laryngoskopi - 1043-1044
Farynx, Grek., anat., svalget - 1043-1044
Fas, Lat., gudomlig rätt; rätt och billigt; det, som är tillåtligt. Jfr Jus - 1043-1044
Per fas et nefas, med rätt och orätt, med hvilka medel som hälst - 1043-1044
Fas (Fr. face, ansigte, framsida). Se Face. - 1043-1044
Fas, befästningsk. - 1043-1044
Fas, astron. - 1043-1044
Fasad, byggnadsk. - 1043-1044
Fasaneri, anstalt till fasaners uppfödande - 1043-1044
Fasano, stad i den italienska prov. Bari - 1043-1044
Fasanslägtet, Phasianus, zool. - 1043-1044, 1045-1046
Fasan-ön. Se Bidassoa - 1045-1046
Fasces, sammanfäst knippa af björk- eller almspön - 1045-1046
Fasch, Karl Friedrich Christian - 1045-1046
Fascia, Lat. 1. Band, bindel (jfr Drägt, sp 1488). - 2. Anat., binda. Se Aponevros - 1045-1046
Fascikel, bundt, samling, häfte - 1045-1046
Fascin. Se Faskin - 1045-1046
Faselis, forngrekisk, enl. Herodotus af doriska nybyggare grundlagd, stad på kusten af landskapet Lycien i Mindre Asien - 1045-1046
Fasett, slipad rutformig yta - 1045-1046
Fashion, Eng., form, skapnad, snitt, mod ("högsta fashion"), plägsed, god ton - 1045-1046, 1047-1048
Fashionable, modern, öfverensstämmande med god ton - 1047-1048
Fasi. Se Ulf Fasi - 1047-1048
Fasis. 1. I forntiden namn på en på Kaukasus upprinnande och i östra delen af Svarta hafvet utfallande flod - 1047-1048
Fasis. 2. En vid mynningen af denna flod belägen stad - 1047-1048
Faskin l. fascin, befästningsk., en hårdt ombunden cylindrisk risknippa - 1047-1048
Fason, fasonera. Se Façon - 1047-1048
Fassa-alperna, berggrupp bland Östalperna - 1047-1048
Fast, sjöv. - 1047-1048
Fasta och Fasta Visnare, delar af Fasterna socken i Stockholms län. Se Fasterna - 1047-1048
Fata (Fastebref), jur. - 1047-1048
Fasta, i allmänhet afhållelse från näringsmedel under en viss tid - 1047-1048, 1049-1050
Fastage, stort laggkärl, fat - 1049-1050
Fastebref, jur. - 1049-1050
Fast egendom. Se Egendom - 1049-1050
Fasterna, socken i Upland - 1049-1050
Fasthet. Se Hållfasthet och Spänstighet - 1049-1050
Fasti (näml. dies, dagar), Lat. - 1049-1050
Fastidiös, som inger motvilja - 1049-1050
Fastighet. Se Egendom - 1049-1050
Fastighetsbevillning, förvaltn. - 1049-1050
Fastighetsbok, jur. - 1049-1050
Fastighetsförening, Stockholms, stiftad 1870 - 1049-1050, 1051-1052
Fasting, Claus - 1051-1052
Fastingen l. Fastings marknad, en marknad i Kristinehamn - 1051-1052
Fast kropp. Se Aggregationstillstånd - 1051-1052
Fastkäkar (Plectognathi), zool. - 1051-1052
Fastlagen, T. fastenabend, D. fastelavn - 1051-1052
Fastlagsspel, T. fastnachtsspiele - 1051-1052, 1053-1054
Fastland. Se Kontinent - 1053-1054
Fastmakare, sjöv. - 1053-1054
Fast marknad. Se Marknad - 1053-1054
Fastnachtsspiele. Se Fastlagsspel - 1053-1054
Fastoso, Ital., musikt. - 1053-1054
Fastrada, Karl den stores tredje gemål - 1053-1054
Fast räkning - 1053-1054
Fat l. Åm, fordom brukligt mått - 1053-1054
Fatal, af ödet bestämd, ödesdiger - 1053-1054
Fatalier (Se Fatal), jur. - 1053-1054
Fatalism, den form af determinism - 1053-1054
Fata Morgana, Ital., luftspegling, hägring - 1053-1054
Fatbur l. Fatabur - 1053-1054
Fathipur (Futtehpoor). 1. Distrikt i britiska Ostindien - 1053-1054
Fathipur. 2. Hufvudstad i nämnda distrikt - 1053-1054
Fathipur (Futtehpoor) Sikri, stad i britiska Ostindien - 1053-1054
Fathom, Eng., famn - 1053-1054
Fatigera, uttrötta - 1053-1054
Fatiha, muhammedanernas förnämsta bön (deras "fader vår"), utgör första suran (kapitlet) af koranen - 1055-1056
Fatima - 1055-1056
Fatimider l. Alider - 1055-1056
Fatio de Duillier - 1055-1056
Fatiscera - 1055-1056
Fatlänga - 1055-1056
Fatmomacke - 1055-1056
Fatra - 1055-1056
Fatsia - 1055-1056
Fatsnäckor. Se Dolium - 1055-1056
Fattig - 1055-1056, 1057-1058, 1059-1060, 1061-1062, 1063-1064, 1065-1066, 1067-1068, 1069-1070
Fattigdomsbevis - 1069-1070
Fattiges bibel. Se Biblia pauperum - 1069-1070
Fattiggård. Se Fattig, sp. 1063 - 1069-1070
Fattighjon, den, som åtnjuter allmänt fattigunderstöd. Jfr Fattig - 1069-1070
Fattighus. Se Fattig - 1069-1070
Fattigkassa. Se Fattig, sp. 1062 - 1069-1070
Fattigrote. Se Fattig, sp. 1060 - 1069-1070
Fattigskatt. Se Fattig, sp. 1064 - 1069-1070
Fattigstuga. Se Fattig, sp. 1062 - 1069-1070
Fattigvård. Se Fattig - 1069-1070
Fattigvårdsföreståndare. Se Fattig, sp. 1064 - 1069-1070
Fattigvårdsinrättning. Se Fattig, sp. 1062 - 1069-1070
Fattigvårdslagstiftning. Se Fattig - 1069-1070
Fattigvårdsnämnd. Se Fattig, sp. 1064 - 1069-1070
Fattigvårdssamhälle. Se Fattig, sp. 1060 - 1069-1070
Fattigvårdsstyrelse. Se Fattig, sp. 1064 - 1069-1070
Fatuitet. Se Slösinthet - 1069-1070
Fatum - 1069-1070, 1071-1072
Faublas - 1071-1072
Faubourg - 1071-1072
Fauchald, Peder, norsk politiker - 1071-1072
Fauche-Borel, Louis, schweizisk partigängare - 1071-1072
Faucher, Léon, fransk statsman och publicist - 1071-1072
Faucher, Julius, tysk nationalekonom - 1071-1072
Fauchet, Claude, fransk biskop och revolutionsman - 1071-1072
Faucigny - 1071-1072
Faucille, Col de la - 1071-1072
Faucilles, Les monts - 1071-1072
Faucit, Helen, engelsk skådespelerska - 1071-1072, 1073-1074
Faugère, Armand Prosper, fransk litteraturhistoriker - 1073-1074
Faukala - 1073-1074
Faulhorn - 1073-1074
Faun. Se Faunus. - 1073-1074
Fauna - 1073-1074
Faunus - 1073-1074
Faure, Jean Baptiste, fransk operasångare - 1073-1074
Fauriel, Claude Charles, fransk kritiker och historieforskare - 1073-1074, 1075-1076
Faurås - 1075-1076
Fausböll, Michael Viggo, dansk språkforskare - 1075-1076
Fausse alarme - 1075-1076
Faust, Johann l. Georg, vanligen kallad Doktor Faust, en ryktbar tysk svartkonstnär - 1075-1076, 1077-1078
Faust, boktryckare. Se Fust. - 1077-1078
Fausta - 1077-1078
Faustin, kejsare af Haïti - 1077-1078
Faustina, namn på två romerska kejsarinnor - 1077-1078
Faustuius - 1077-1078
Faustus från Mileve, manicheisk teolog - 1077-1078
Faustus från Rhegium, munk och kyrklig skriftsällare - 1077-1078
Faute - 1077-1078
Fauteuil, Fr. Se Fotölj. - 1077-1078
Fautfrakt - 1077-1078
Faux-bourdon. Se Falso bordone. - 1077-1078
Favara - 1077-1078
Favart, Charles Simon, fransk operettförfattare - 1079-1080
Favart, Pierrette Ignace Pingand, fransk skådespelerska - 1079-1080
Faweett, Henry, engelsk nationalekonom - 1079-1080
Faweett, Edgar, amerikansk skald - 1079-1080
Favé, Ildéphonse, fransk artilleriofficer och militärförfattare - 1079-1080
Faventia - 1079-1080
Faverges - 1079-1080
Faversham - 1079-1080
Favete Iinguis - 1079-1080
Favignana, ö i Medelhafet. Se Egadiska öarna. - 1079-1080
Fawkes, Guy, engelsk konspiratör - 1079-1080, 1081-1082
Favn - 1081-1082
Favonius - 1081-1082
Favorabel. Se Favör. - 1081-1082
Favorinus, romersk filosof och retor - 1081-1082
Favorisera och Favorit. Se Favör. - 1081-1082
Favosites - 1081-1082
Favras, Thomas Mahy, marquis de, fransk militär - 1081-1082
Favre, Pierre, en af jesuitordens stiftare - 1081-1082
Favre, Antoine, fransk rättslärd - 1081-1082
Favre, Jules Claude Gabriel, fransk advokat och statsman - 1081-1082, 1083-1084
Favre, Louis, schweizisk ingeniör - 1083-1084
Favus - 1083-1084, 1085-1086
Favör - 1085-1086
Faxafjörður - 1085-1086
Faxaholm - 1085-1086
Faxe, bot. Se Bromus. - 1085-1086
Faxe - 1085-1086
1. Faxe, Vilhelm, biskop - 1085-1086
2. Faxe, Arvid Gustaf, statsråd - 1085-1086
Faxeholm l. Faxehus. Se Faxaholm - 1085-1086
Faxekalk - 1085-1086
Faxis - 1085-1086
Fáy, András, ungersk författare - 1085-1086, 1087-1088
Fay ... - 1087-1088, 1089-1090, 1091-1092, 1093-1094, 1095-1096
Federativ ... - 1097-1098, 1099-1100, 1101-1102, 1103-1104, 1105-1106
Felicitas ... - 1107-1108, 1109-1110, 1111-1112, 1113-1114
Felsitporfyr, petrogr. - 1113-1114
Felslut, log. - 1113-1114
Felsö-Bánya, stad i ungerska komitatet Szatmár - 1113-1114
Felton, John - 1113-1114
Feltre, stad i den italienska prov. Belluno (Venezia) - 1113-1114
Feluck l. Felucka, skeppsb. - 1113-1114
Femdomstolar. Se Fehmdomstolar - 1113-1114
Femern, T. Fehmarn, tysk ö i Östersjön - 1113-1114, 1115-1116
Femhundra-rådet, De femhundrades råd - 1115-1116
Femina, Lat., qvinna - 1115-1116
Femininum. Se Genus - 1115-1116
Femmarkshjelpen, kamer. - 1115-1116
Femme, Fr., qvinna - 1115-1116
Femmänning, krigsv. - 1115-1116
Femoral, anat. - 1115-1116
Femsjö, socken i Småland - 1115-1116
Femtedom, Isl. fimtardómr, kallas en år 1004 på Island inrättad öfverdomstol - 1115-1116
Femte hufvudtiteln omfattar å riksstatens utgiftsafdelning anslag, som utgå för Sjöförsvarsdepartementets behof. Se Hufvudtitel - 1115-1116
Femtio äldste, Borgerskapets - 1115-1116, 1117-1118
Femårs-berättelser, K. M:ts befallningshafvandes - 1117-1118
Femöresföreningen, ett sällskap för inrättande och underhållande af barnhem i svenska Lappmarken - 1117-1118
Fena, zool. - 1119-1120
Fenakistoskop. Se Fantaskop - 1119-1120
Fenantren, kem. - 1119-1120
Fender l. Fendert, sjöv. Se Frihult - 1119-1120
Fendi, Peter - 1119-1120
Fénelon, François de Salignac de la Motte - 1119-1120, 1121-1122
Fenestella, romersk historieskrifvare - 1121-1122
Fenestrelle, ort i den italienska prov. Turin - 1121-1122
Feng, Isl. Fengr, ett af Odens många namn, hvilket betyder "den fångade" - 1121-1122
Fenge, en jutsk höfding - 1121-1122
Fenger, Peter Andreas - 1121-1122
Fenger, Karl Emil - 1121-1122
Fenger, Ludvig Peter - 1121-1122
Fenhvalar - 1121-1122, 1123-1124
Fenicien - 1123-1124, 1125-1126
Feniciska språket - 1125-1126, 1127-1128
Fenier, ett irländskt revolutionärt förbund - 1127-1128
Fenix. Se Foinix - 1127-1128
Fenja och Menja, Nord. mytol., äro namnen på två jättinnor - 1127-1128, 1129-1130
Fenkål, bot. farmak. - 1129-1130
Fenkålsolja. Se Fenkål - 1129-1130
Fenneberg, Fenner v. Se Fenner von Fenneberg - 1129-1130
Fennek, äfven kallad zerda l. öckenräf, zool. - 1129-1130
Fenner von Fenneberg, Daniel - 1129-1130, 1131-1132
Fenneslunda, socken i Vestergötland - 1131-1132
Fennoman, "finskhetsifrare" - 1131-1132
Fennomani, egentl. finskhetsvurmeri - 1131-1132, 1133-1134, 1135-1136
Fenol, kem. - 1135-1136
Fenomen, syn, företeelse; ovanlig, sällsam företeelse. - Filos. - 1135-1136
Fenre l. Fenresulfven, Nord. mytol. - 1135-1136, 1137-1138
Fensalar, Nord. mytol. - 1137-1138
Fenton, stad i engelska grefskapet Stafford - 1137-1138
Fenton, Elijah - 1137-1138
Fényes, Alexius - 1137-1138
Fenyl, kem. - 1137-1138
Fenylhydrazin. Se Diazoföreningar - 1137-1138
Fenylsyra. Se Fenol - 1137-1138
Feo, Francesco - 1137-1138
Feodal och dess sammansättningar. Se Feudum - 1137-1138
Feodor, ryskt förnamn - 1137-1138
Feodosia, Tatar. Kefé, Ital. Caffa, stad i ryska guvernem. Taurien - 1137-1138
Feragen-sjön, insjö i Röros socken i Norge - 1137-1138
Ferai ... - 1137-1138, 1139-1140, 1141-1142, 1143-1144, 1145-1146
Ferdinand ... - 1147-1148, 1149-1150, 1151-1152, 1153-1154, 1155-1156
Fermor ... - 1157-1158, 1159-1160, 1161-1162, 1163-1164, 1165-1166
Ferrari ... - 1167-1168, 1169-1170, 1171-1172, 1173-1174, 1175-1176
Fersen ... - 1177-1178, 1179-1180, 1181-1182, 1183-1184, 1185-1186
Fetthjerta ... - 1187-1188, 1189-1190, 1191-1192, 1193-1194, 1195-1196, 1197-1198
Feydeau, Ernest Aimé - 1197-1198
Feyen-Perrin, François Nicolas Augustin - 1197-1198
Feyjoo y Montenegro, Francesco Benito Jeronimo - 1197-1198
Fez. Se Fess - 1197-1198
Fezzan. Se Fessan - 1197-1198
Fiaker (fr. fiacre), hel- eller halftäckt hyrvagn - 1197-1198
Fial, byggnadsk. - 1197-1198
Fiammettas skald. Se Boccaccio - 1197-1198
Fiammingo, äldre italienska skriftställares benämning på alla nederländske konstnärer - 1197-1198
Fiasco, Ital., flaska, ett i Toscana brukligt vinmått = 2,3 l. - 1197-1198, 1199-1200
Fiasko. Se Fiasco - 1199-1200
Fiat, Lat., det må ske - 1199-1200
Fiber, tråd, tåga - 1199-1200
Fibeset. Se Bubastos - 1199-1200
Fibiger, Johan Adolf - 1199-1200
Fibiger, Jakob Scavenius - 1199-1200
Fibiger, Ilia - 1199-1200
Fibiger, Johannes Henrik Tauber - 1199-1200
Fibiger, Mathilde - 1199-1200
Fibonacci, Leonardo - 1199-1200
Fibrill, histol. - 1199-1200
Fibrin, kem. - 1199-1200, 1201-1202
Fibrinogen, kem. - 1201-1202
Fibrinoplastisk substans, kem. - 1201-1202
Fibrinös degeration. Se Degeneration - 1201-1202
Fibroid l. Fibrom, med. - 1201-1202
Fibroin, kem. - 1201-1202
Fibrös väfnad, histol. - 1201-1202
Fibula, Lat., af brons, silfver eller guld förfärdigadt spänne - 1201-1202
Ficaria Dill., bot. farmak. - 1201-1202
Fiche, Fr., l. Fisch, spelmark - 1201-1202
Fichel, Benjamin Eugène - 1201-1202
Fichte, Johann Gottlieb - 1201-1202, 1203-1204
Fichte, Immanuel Hermann von - 1203-1204, 1205-1206
Ficthelgebirge, skogbeklädd bergsträckning i Bajern - 1205-1206
Fichu, Fr., fruntimmershalsduk, oftast lagd i trekant - 1205-1206
Ficinus, Marsilius - 1205-1206
Fick, Adolf - 1205-1206
Fick, August - 1205-1206
Fickbarometer, en aneroidbarometer i liten skala. Jfr Barometer 2) - 1205-1206
Ficker, Adolf - 1205-1206, 1207-1208
Ficker, Julius - 1207-1208
Fick-kronometer. Se Kronometer - 1207-1208
Ficoroniska cistan. Se Cister - 1207-1208
Ficquelmont, Karl Ludwig - 1207-1208
Ficus L., bot. - 1207-1208, 1209-1210
Fidalgo, Port. Se Hidalgo - 1209-1210
Fidanza, Johan af. Se Bonaventura - 1209-1210
Fiddel, l. Fela (Gammalsv. fiþla, T. fiedel), i det Sv. folkspråket benämning på violinen. - Fidla l. fila, spela violin. - Fidlare, dålig violinspelare, spelman, birfilare - 1209-1210
Fide, socken i Grötlinge ting - 1209-1210
Fideikommiss (af Lat. fideicommissum, det, som blifvit anförtrodt åt någons ärlighet, åt någons tro och heder) - 1209-1210, 1211-1212
Fideikommissarie, Lat. fideicommissarius. Se Fideikommiss - 1211-1212
Fideikommissbref. Se Fideikommiss - 1211-1212
Fidel, trogen, trofast - 1211-1212
Fideles, de trogne - 1211-1212
Fidelis, "trogen" - 1211-1212
Fidelis, den helige (hette först Marcus Roy) - 1211-1212
Fidlis, Fortunato - 1211-1212
Fidenæ, stad i det fornitalienska landskapet Latium - 1211-1212
Fides - 1211-1212
Fidias, Greklands förnämste bildhuggare - 1211-1212, 1213-1214, 1215-1216
Fidibus, hopviken pappersremsa - 1215-1216
Fiditier l. Filitier - 1215-1216
Fidius deus, fornromersk gudomlighet - 1215-1216
Fidji-öarna, ögrupp i Polynesien. Se Viti-öarna - 1215-1216
Fidonia, zool. - 1215-1216, 1217-1218
Fiduciarius. Se Fideikommiss - 1217-1218
Fidus. Pseudonym för J. M. Almqvist - 1217-1218
Fieandt, Otto Henrik von - 1217-1218
Fiedler, Franz - 1217-1218
Fiedler, Bernhard - 1217-1218
Field, John - 1217-1218
Field, David Dudley - 1217-1218
Field, Cyrus West - 1217-1218
Fielding, Henry - 1217-1218, 1219-1220
Fielding, Anthony Vandyke Copley - 1219-1220
Fields, James - 1219-1220
Fier, Fr. (af Lat. ferus, vild, obändig), stolt, modig, högmodig, trotsig, våldsam, obändig. I Sv. har ordet fjär fått betydelsen tvär, vresig, otillgänglig. - Fieramente, Ital., musikt., stolt, trotsigt, häftigt - 1219-1220
Fierabras l. Fier-à-bras, en äfventyrsroman från 13:de årh. - 1219-1220
Fieschi, Giovanni Luigi de - 1219-1220
Fieschi, Joseph - 1219-1220
Fiesco. Se Fieschi, G. L. de - 1219-1220
Fiesole, stat i den italienska prov. Florens - 1219-1220, 1221-1222
Fiesole ... - 1221-1222, 1223-1224, 1225-1226
Figulus ... - 1227-1228, 1229-1230, 1231-1232, 1233-1234, 1235-1236
Filet ... - 1237-1238, 1239-1240, 1241-1242, 1243-1244, 1245-1246
Filip ... - 1247-1248, 1249-1250, 1251-1252, 1253-1254, 1255-1256
Filippin ... - 1257-1258, 1259-1260, 1261-1262, 1263-1264, 1265-1266
Filon ... - 1267-1268, 1269-1270, 1271-1272, 1273-1274, 1275-1276
Filtrerpapper - 1275-1276
Filtrum - 1275-1276
Filtz, Anton - 1275-1276
Filur l. Filu - 1275-1276
Fimafeng - 1275-1276
Fimbria, Cajus Flavius - 1275-1276
Fimbul-Ty - 1275-1276
Fimbulvinter - 1275-1276
Fimreite - 1275-1276
Final - 1275-1276
Finale - 1275-1276
Finansdepartementet - 1275-1276, 1277-1278
Finanser - 1277-1278
Finansexpeditionen - 1277-1278
Finanslag. Se Danmark, sp. 849 - 1277-1278
Finansminister. Se Finansdepartementet - 1277-1278
Finans- og tolddepartementet i Norge - 1277-1278
Finansrätt - 1277-1278
Finanstull. Se Tull - 1277-1278
Finansutskottet - 1277-1278
Finck, Friedrich August von - 1277-1278
Fincke, Gustaf - 1277-1278, 1279-1280
Fincke, Thomas - 1279-1280
Finckenstein. Se Finkenstein - 1279-1280
Finderup - 1279-1280
Findhorn - 1279-1280
Fine, Ital., musikt., slut - 1279-1280
Finé (Finæus), Oronce - 1279-1280
Finelli, Carlo - 1279-1280
Fineman, Karl Olof - 1279-1280
Finering - 1279-1280
Fines herbes - 1279-1280
Finesse - 1279-1280
Finevs (Lat. Phineus) - 1279-1280
Fingal l. Finjal - 1279-1280
Fingals grotta - 1279-1280, 1281-1282
Fingera - 1281-1282
Fingerborgsblomma. Se Digitalis - 1281-1282
Fingerdjur-slägtet - 1281-1282
Fingerling - 1281-1282
Fingersvampar - 1281-1282
Fingersättning l. Applikatur - 1281-1282
Fingerört. Se Potentilla - 1281-1282
Fingrar - 1281-1282
Finiguerra, Maso l. Tommaso - 1281-1282, 1283-1284
Finiki. Se Foinike - 1283-1284
Finis - 1283-1284
Finistère - 1283-1284
Finisterre, Cabo de - 1283-1284
Finitum - 1283-1284
Finja - 1283-1284
Finjal. Se Fingal - 1283-1284
Fink, F. A. von. Se Finck - 1283-1284
Fink, Gottfried Wilhelm - 1283-1284
Finkar - 1283-1284
Finkartade foglar - 1283-1284
Finkel l. Finkelbränvin - 1285-1286
Finkeljockum - 1285-1286
Finkelolja. Se Bränvinsbränning - 1285-1286
Finkenstein, Karl Wilhelm, grefve Fink von - 1285-1286
Finkenwerder - 1285-1286
Finknät - 1285-1286
Finkslägtet - 1285-1286
Finlaij, R. Se Finlay - 1285-1286
Finland - 1285-1286, 1287-1288, 1289-1290, 1291-1292, 1293-1294, 1295-1296, 1297-1298, 1299-1300, 1301-1302, 1303-1304, 1305-1306, 1307-1308, 1309-1310, 1311-1312, 1313-1314, 1315-1316, 1317-1318, 1319-1320, 1321-1322, 1323-1324, 1325-1326, 1327-1328, 1329-1330, 1331-1332, 1333-1334, 1335-1336, 1337-1338
Finlands bank. Se Finland, sp. 1306 - 1337-1338
Finlay l. Finlaij, Robert - 1337-1338
Finlay, George - 1337-1338
Finmarken - 1337-1338
Finn - 1337-1338, 1339-1340
Finn, pseudonym för P. A. Gödecke - 1339-1340
Finn-Alf, med tillnamnet den gamle - 1339-1340
Finn Arnesson. Se Arnmödlignarna - 1339-1340
Finnberg, Gustaf Vilhelm - 1339-1340
Finnboda - 1339-1340
Finnbär, bot. Se Hippophaë - 1339-1340
Finne - 1339-1340
Finne, Jan - 1339-1340
Finnekumla - 1339-1340
Finnerödja - 1339-1340
Finnforsen, vattenfall i Skellefte elf - 1339-1340
Finngrunden - 1339-1340
Finnheden (Finnhaite), ett gammalt namn på Småland - 1339-1340
Finn-kor. Se Jämtlandsboskapen - 1339-1340
Finn Magnusen. Se Magnusen - 1339-1340
Finnmarker - 1339-1340
Finnskoga - 1339-1340
Finnå - 1339-1340
Finnö - 1339-1340, 1341-1342
Finow - 1341-1342
Finsen, Hannes - 1341-1342
Finsen, Vilhjálmur Hlöðver - 1341-1342
Finska bibelsällskapet - 1341-1342
Finska deputationen - 1341-1342
Finska fornminnesföreningen - 1341-1342, 1343-1344
Finska förlagsföreningen - 1343-1344
Finska gardesregementet - 1343-1344
Finska gardet - 1343-1344
Finska historiska samfundet - 1343-1344, 1345-1346
Finska hushållningssällskapet - 1345-1346
Finska konstföreningen - 1345-1346, 1347-1348
Finska litteratursällskapet - 1347-1348
Finska läkaresällskapet - 1347-1348
Finska nationella församlingen i Stockholm - 1347-1348, 1349-1350
Finska statsarkivet - 1349-1350
Finska vetenskapssociteten - 1349-1350
Finska viken - 1349-1350, 1351-1352
Finsk badstu. Se Badstuga - 1351-1352
Finskov (Finnskog) l. Finmark - 1351-1352
Finsk oxel. Se Oxel - 1351-1352
Finsk tidskrift för vitterhet, vetenskap, konst och politik - 1351-1352
Finsk-ugriska språk - 1351-1352, 1353-1354
Finsmide - 1353-1354
Finspång - 1353-1354, 1355-1356
Finspånga läns härad - 1355-1356
Finspånga läns samt Bråbo och Memmings härads fögderi - 1355-1356
Finspång-Pålsboda-banan - 1355-1356
Finspångs bruksförsamling hör under Risinge pastorat, Bergslags kontrakt af Linköpings stift. (Se Finspång) - 1355-1356
Finspångsån - 1355-1356
Finstad l. Finsta - 1355-1356
Finster-aarhorn - 1355-1356
Finstermünz - 1355-1356
Finsterwalde - 1355-1356
Finström - 1355-1356
Fint - 1355-1356
Fintias (Phintias). Se Damon - 1355-1356
Finvid den funne. Se Arnmödlingarna - 1355-1356
Finåker - 1355-1356
Fiol, populär benämning på violin. Se d. o. - 1355-1356
Fiolblock - 1355-1356
Fiorvanti, Valentino - 1355-1356
Fiorelli, Giuseppe - 1355-1356, 1357-1358
Fiorentino, Pier Angelo ... - 1357-1358, 1359-1360, 1361-1362, 1363-1364, 1365-1366
Fiskar ... - 1367-1368, 1369-1370, 1371-1372, 1373-1374, 1375-1376
Fisken ... - 1377-1378, 1379-1380, 1381-1382, 1383-1384, 1385-1386
Fiskolja ... - 1387-1388, 1389-1390, 1391-1392, 1393-1394, 1395-1396
Fjellstedtska skolan ... - 1397-1398, 1399-1400, 1401-1402, 1403-1404, 1405-1406
Fjällsjö ... - 1407-1408, 1409-1410, 1411-1412, 1413-1414, 1415-1416
Flaggdragare - 1417-1418
Flaggduk - 1417-1418
Flaggen - 1417-1418
Flaggjunkare - 1417-1418
Flaggkapten - 1417-1418
Flaggkonstapel, sjöv. Se Flaggunderofficer - 1417-1418
Flagglina - 1417-1418
Flaggman - 1417-1418
Flaggskepp, sjöv. Se Amiralsskepp. - 1417-1418
Flaggskeppare, sjöv. Se Flaggunderofficer. - 1417-1418
Flaggspel - 1417-1418
Flaggstyrman, sjöv. Se Flaggunderofficer. - 1417-1418
Flaggtafla - 1417-1418
Flaggunderofficer - 1417-1418
Flagrant - 1417-1418
Flahault, Aufuste Charles Joseph, grefve af F.-Billarderie, fransk diplomat och general - 1417-1418
Flajani, Giuseppe, framstående italiensk läkare - 1417-1418
Flakeberg - 1417-1418
Flakkebjerg - 1417-1418
Flamael, B. Se Flemalle. - 1417-1418
Flaman l. Flamand, A. Se Flamen. - 1417-1418
Flamberge - 1417-1418, 1419-1420
Flamborough head. Se Bridlington - 1419-1420
Flamboyant - 1419-1420
Flamel, Nicolas - 1419-1420
Flamen, Lat., offereldtändare - 1419-1420
Flamen l. Flaman, Flamand, Albert - 1419-1420
Flameng, Léopold - 1419-1420
Flamingo, Phoenicopterus ruber l. Ph. antiquorum - 1419-1420, 1421-1422
Flaminia via - 1421-1422
Flamininus, Titus Quinctius - 1421-1422
Flaminius, Cajus - 1421-1422
Flamländare - 1421-1422
Flamländska - 1421-1422, 1423-1424
Flammarion, Camille - 1423-1424
Flammberg, Gottfried, pseudonym. Se Ebrard, J. H. A. - 1423-1424
Flamsteed, John - 1423-1424
Flamugn - 1423-1424
Flandern - 1423-1424, 1425-1426
Flandin, Eugène Napoléon - 1425-1426
Flandrin, Jean Hippolyte - 1425-1426, 1427-1428
Flandriska nötkreatursrasen - 1427-1428
Flanell - 1427-1428
Flanera - 1427-1428
Flank - 1427-1428
Flankera - 1429-1430
Flankgarde ... - 1429-1430, 1431-1432, 1433-1434, 1435-1436
Fleming ... - 1437-1438, 1439-1440, 1441-1442, 1443-1444, 1445-1446
Fleury sur Loire ... - 1447-1448, 1449-1450, 1451-1452, 1453-1454, 1455-1456
Floda ... - 1457-1458, 1459-1460, 1461-1462, 1463-1464, 1465-1466
Flodmussle-slägtet ... - 1467-1468, 1469-1470, 1471-1472, 1473-1474, 1475-1476
Florens ... - 1477-1478, 1479-1480, 1481-1482, 1483-1484, 1485-1486
Florilegium ... - 1487-1488, 1489-1490, 1491-1492, 1493-1494
Flottholmar - 1495-1496
Flottilj (Fr. flottille), sjöv., liten flotta, flotta af mindre fartyg eller båtar - 1495-1496
Flottled - 1495-1496
Flottmo l. Flottsand - 1495-1496
Flottning - 1495-1496
Flottsand. Se Flottmo - 1495-1496
Flourens, Marie Jean Pierre - 1495-1496
Flourens, Gustave - 1495-1496
Fludd, Robert - 1495-1496
Flugbaggar - 1495-1496, 1497-1498
Flugfångare. Se Flugsnappare - 1497-1498
Flugfälla. Se Dionæa - 1497-1498
Flugor. Se Brachycera och Diptera - 1497-1498
Flugpapper - 1497-1498
Flugsnappare- l. Flugfångare-slägtet - 1497-1498
Flugsten - 1497-1498
Flugsvamp - 1497-1498, 1499-1500
Flugumyri - 1499-1500
Fluidal-struktur. Se Struktur - 1499-1500
Fluid-extracts. Se Extrakt - 1499-1500
Fluiditet - 1499-1500
Fluidum - 1499-1500
Fluktuation - 1499-1500
Fluktuera - 1499-1500
Flumendosa - 1499-1500
Flundre - 1499-1500
Flundre-artade fiskar l. Flatfiskar - 1499-1500
Flundre-slägtet - 1499-1500, 1501-1502
Fluor - 1501-1502
Fluorescens - 1501-1502
Fluorider. Se Fluor - 1501-1502
Fluorit. Se Fluss-spat - 1501-1502
Fluorvätesyra l. Fluss-spatsyra - 1501-1502, 1503-1504
Fluss - 1503-1504
Flussfeber - 1503-1504
Fluss-spat - 1503-1504
Fluss-spatsyra. Se Fluorvätesyra - 1503-1504
Fluta-fä - 1503-1504
Flux de bouche - 1503-1504
Fluxion - 1503-1504
Flückiger, Friedrich August - 1503-1504
Flüe, Nikolaus von der, egentl. Löwenbrügger - 1503-1504, 1505-1506
Flüela - 1505-1506
Flüelen - 1505-1506
Flügel, Johann Gottfried - 1505-1506
Flügel, Gustav Leberecht - 1505-1506
Flüggen, Gisbert - 1505-1506
Flüggen, Joseph - 1505-1506
Fly, Fornn. floi, vattensamling; äng, som öfversvämmas - 1505-1506
Fly, sjöv. Se Ankare - 1505-1506
Flygande - 1505-1506
Flygande apan. Se Flygpungdjur - 1505-1506
Flygande draken. Se Draco - 1505-1506
Flygande ekorrar. Se Flygekorr-slägtet - 1505-1506
Flygande holländaren - 1505-1506
Flygande kår - 1505-1506
Flygande råttan. Se Flygpungdjur - 1505-1506
Flygande ödlan. Se Draco - 1505-1506
Flygare-Carlén, Emelie. Se Carlén, 2 - 1505-1506
Flygbrygga. Se Färja - 1505-1506
Flygekorr-slägtet - 1505-1506, 1507-1508
Flygel - 1507-1508
Flygeladjutant - 1507-1508
Flygelframdragning, krigsv. Se Flygel, 1 - 1507-1508
Flygelhorn. Se Bygelhorn - 1507-1508
Flygfisk-slägtet. Se Exocoetus - 1507-1508
Flyghane- l. flygsimp-slägtet - 1507-1508
Flyghundar - 1507-1508
Flyghund- l. fladderhundslägtet - 1507-1508
Flygmaskin - 1507-1508
Flygpungdjur - 1507-1508, 1509-1510
Flygsand - 1509-1510
Flygsapp. Se Sapp - 1509-1510
Flygsimp-slägtet. Se Flyghane-slägtet - 1509-1510
Flygödlor. Se Draco, zool. - 1509-1510
Flyinge - 1509-1510
Flykt - 1509-1510
Flyktiga oljor. Se Eteriska oljor - 1509-1510
Flyktighet - 1509-1510
Flyktigt alkali. Se Alkali - 1509-1510
Flypynt, sjöv. Se Ankare - 1509-1510
Flytande batteri. Se Batteri - 1509-1510
Flytande docka. Se Docka - 1509-1510
Flytsand. Se Flottmo - 1509-1510
Flyttblock l. Erratiska block - 1509-1510, 1511-1512
Flyttdufvan l. Vandringsdufvan - 1511-1512
Flyttfoglar. Se Foglar - 1511-1512
Flyttning - 1511-1512
Flyttningsdag - 1511-1512
Flyvende post, Kjöbenhavns. Se Heiberg, J. L. - 1511-1512
Flåhackning - 1511-1512
Flåvand. Se Bandaksvandet - 1511-1512
Fläcka, skogsh. Se Blecka - 1511-1512
Fläckebo - 1511-1512
Fläckfeber. Se Fläcktyfus - 1511-1512
Fläckpagellen - 1511-1512
Fläckplanka, skeppsb. Se Berghult - 1511-1512
Fläckskiffer - 1511-1512
Fläcktyfus l. fläckfeber, exantematisk tyfus, hungertyfus, krigstyfus - 1511-1512, 1513-1514
Fläckvatten ... - 1513-1514, 1515-1516
Flöjtverk ... - 1517-1518, 1519-1520, 1521-1522, 1523-1524, 1525-1526
Fogarassy ... - 1527-1528, 1529-1530, 1531-1532, 1533-1534, 1535-1536
Foggia ... - 1537-1538, 1539-1540, 1541-1542, 1543-1544, 1545-1546
Folkbeväpning ... - 1547-1548, 1549-1550, 1551-1552, 1553-1554, 1555-1556, 1557-1558
Folkräkning. Se Befolkningsstatistik - 1557-1558
Folkrätt - 1557-1558, 1559-1560, 1561-1562
Folksagor - 1561-1562, 1563-1564, 1565-1566
Folkskola - 1565-1566, 1567-1568, 1569-1570, 1571-1572
Folkskole-afgift. Se Folkskola - 1571-1572
Folkskole-inspektörer - 1571-1572, 1573-1574
Folkskolelärare-seminarium - 1573-1574, 1575-1576
Folkskolelararinne-seminarium, en undervisningsanstalt för bildande af folkskolelärarinnor. Se Folkskolelärare-seminarium - 1575-1576
Folkskolelärarnas enke- och pupillkassa. (Se under Folkskolelärarnas pensionsinrättning.) - 1575-1576
Folkskolelärarnas pensionsinrättning - 1575-1576, 1577-1578
Folkskolor, högre - 1577-1578, 1579-1580
Folkstone. Se Folkestone - 1579-1580
Folkström - 1579-1580
Folksång - 1579-1580
Folktribun. Se Tribun - 1579-1580
Folkunga-ätten - 1579-1580, 1581-1582
Folkupplysningssällskapet i Finland - 1581-1582
Folkvandringen, den stora - 1581-1582

Project Runeberg, Tue Dec 18 02:55:12 2012 (aronsson) (diff) (history) (download) Next >>
https://runeberg.org/nfad/

Valid HTML 4.0! All our files are DRM-free