- Project Runeberg -  Dansk biografisk Lexikon /
XVIII. Bind. Ubbe - Wimpffen

(1887-1905) Author: Carl Frederik Bricka
Titel og indhold | Next >>
  Project Runeberg | Catalog | Recent Changes | Donate | Comments? |   

DANSK
BIOGRAFISK LEXIKON
,

tillige omfattende
Norge for Tidsrummet 1537-1814.

Udgivet
af
C. F. Bricka.

XVIII. BIND
Ubbe - Wimpffen.

Kjøbenhavn.
Gyldendalske Boghandel, Nordisk Forlag.
Græbes Bogtrykkeri.
1904.


Efter Rigsarkivar C. F. Brickas Død udgivet ved Arkivsekretær L. Laursen og Professor Joh. Steenstrup.


Förord till den digitala utgåvan

Detta är artonde bandet av nitton. Se vårt förord till hela verket.


The above contents can be inspected in scanned images: titelside, titelbladets bagside

Korrstapel / Proof bar for this volume

Indhold / Table of Contents


Titel og indhold - titelside, titelbladets bagside
    

U


Ubbe, o. 1100, uægte Søn af Svend Estridsen - 1
Ubbe, –1133, Jarl - 1
Udsen, Laurids Ebbesen, 1559–1646, til Tulstrup, Ristrup, Lyngballegaard, Perstrup, Taastrup og Øls, var 1602–1608 Lensmand paa Kjøbenhavns Slot, fra 1608 paa Skanderborg, Aakjær og Aalegaard samt fra 1637 tillige paa Saltø - 1, 2, 3
v. Uffeln, Heinrich Friherre, –1678, Officer - 3, 4
Ugetsen, Peder, –1260, Biskop - 4
Uhlich, Jodocus Herman, 1631–82, Borgmester - 4, 5
v. Ulcken, Andreas, 1645–88, gottorpsk Statsmand - 5
Uldahl, Peder Christian, 1778–1820, Pianofortefabrikant - 5, 6
Uldall, Frederik Adolph, 1806–73, Læge - 6, 7
Uldall, Fritz Peter Adolph, f. 1835, Søofficer - 7, 8
Uldall, Johannes Frederik (Frits) Christian, f. 1839, Arkitekt - 8, 9
Uldall, Peter, 1743–98, Generalfiskal - 9, 10
Ulf, –1026, Jarl - 10, 11
Ulf, kaldet Riber-Ulf, –1157, Høvding - 11
Ulf, Hans Jacobsen, –1541, Kannik - 12
Ulfeldt, Bjørn, 1615–56, til Raabelev, Møllerød, Arridslev og Ovesholm - 12, 13
Ulfeldt, Christian, 1637–88 (?), Søn af Rigshofmesteren Corfits U. og Leonora Christina - 13, 14
Ulfeldt, Christoffer, –1653, Rigsraad - 14
Ulfeldt, Corfits, –1563, til Kogsbølle - 14, 15, 16
Ulfeldt, Corfits, –1614, til Bavelse - 16
Ulfeldt, Corfits, –1644, Søofficer - 16, 17
Ulfeldt, Corfits, 1606–64, Rigshofmester - 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 28, 29, 30
Ulfeldt, Ebbe, –1560, til Svendstrup (i Skaane), Rigsraad - 30, 31
Ulfeldt, Ebbe, 1610–54, til Urup og Egeskov - 31
Ulfeldt, Ebbe, 1616–82, dansk Generalmajor og svensk Rigsraad - 31, 32, 33, 34
Ulfeldt, Eiler, 1613–44, skrives til Urup og var Broder til Rigshofmester Corfits U - 34
Ulfeldt, Flemming, 1607–57, til Orebygaard - 34, 35
Ulfeldt, Frands, 1601–36, Officer - 35, 36
Ulfeldt, Hartvig Andersen, –1534, skrives til Oregaard i Fyn - 36, 37
Ulfeldt, Hennike, –1460, Biskop - 37
Ulfeldt, Jacob, –1593, Rigsraad - 37, 38, 39, 40
Ulfeldt, Jacob, 1567–1630, Rigskansler - 40, 41, 42
Ulfeldt, Jacob, –1631, til Bavelse - 42
Ulfeldt, Knud, 1600–46, til Hverringe, Rigsraad - 42, 43
Ulfeldt, Knud, 1609–57, til Svendstrup i Skaane - 43, 44
Ulfeldt, Laurids, 1605–59, til Egeskov - 44, 45
Ulfeldt, Leo, 1651–1716, Søn af ovfr. anførte Rigshofmester Corfits U - 45
Ulfeldt, Margrethe, 1641–1703, en Datter af ovfr. anførte Knud U - 45, 46
Ulfeldt, Mogens, 1569–1616, Rigsraad og Rigsadmiral - 46, 47
Ulfeldt, Niels Jacobsen, –1395, Biskop i Roskilde - 47
Ulfeldt, Otto Andersen, –1543, Broder til ovennævnte Hartvig Andersen U - 47, 48, 49
Ulfeldt, Palle Christoffersen, –1571, til Jershave og Haklager - 49
Ulf hild, o. 1130, Dronning - 49
Ulfstand, Arvid Jensen, –1539, skrev sig til Lyngbygaard i Skaane samt Bønnet paa Falster - 49, 50
Ulfstand, Børge Jensen, –1558, til Glimminge og Ørup - 50
Ulfstand, Gert Jensen, –1560, til Bønnet - 50, 51
Ulfstand, Gregers Holgersen, –1583, til Sønder Vosborg - 51
Ulfstand, Gregers Jensen, –1544, til Ørup - 51, 52
Ulfstand, Gregers Truidsen, –1582, til Torup - 52
Ulfstand, Hack Holgersen, 1535–94, til Hikkeberg, Rigsmarsk - 52, 53, 54
Ulfstand, Holger Gregersen, –1542, Rigsraad - 54, 55, 56, 57
Ulfstand, Jens Holgersen, –1523, Lensmand paa Gulland, Søkriger - 57, 58, 59
Ulfstand, Jens Holgersen, –1566, til Skabersø - 59, 60, 61
Ulfstand, Jens Truidsen, –1566, til Vemmetofte - 61, 62
Ulfstand, Lave Truidsen, –1563, arvede Torup i Skaane - 62, 63
Ulfstand, Niels Truidsen, 1526–75, til Barsebæk - 63
Ulfstand, Oluf Holgersen, –1529 - 64
Ulfstand, Sidsel, –1575, til Bønnet - 64, 65
Ulfstand, Thale, –1604, til Skabersø - 65, 66
Ulfstand, Thale, –1624-, Slægtebogsforfatterinde - 66
Ulfstand, Truid Gregersen, 1487–1545, Rigsraad - 66, 67, 68, 69, 70, 71
Ulitsch, Johan Sigismund, 1701–62, Præst - 71, 72
Ulrich, Georg Christian, 1762–1835, Forstmand - 72
Ulrich, Hans Christian, f. 1822, Forstmand - 72, 73
Ulrichsdal, Vilhelm, 1692–1765, Officer - 73
Ulrik, 1578–1624, Hertug, Søn af Kong Frederik II og Dronning Sophie - 73, 74, 75
Ulrik, 1611–33, Hertug, Søn af Kong Christian IV og Dronning Anna Cathrine - 75, 76, 77
Ulrik, Frederik Ferdinand, f. 1818, Læge - 77, 78, 79
Ulrikke Eleonore, 1656–1693, svensk Dronning - 79, 80
Ulriksen, Oluf, –1528–, Bogtrykker - 80
Ulstrup, Waldemar Nicolai, 1796–1883, Officer - 80, 81
Ulsøe, Johannes Nicolaj, 1694–1733, Skuespiller - 81, 82
Undall, Andreas, o. 1669–1728, Stiftamtmand - 82, 83
Undall, Laurids Andersen, –1703, Lagmand - 83, 84
Undall, Laurids Christian, 1783–1861, Kammerherre - 84
Unsgaard, Ivar Johan, 1798–1872, Minister, Stiftamtmand - 84, 85, 86, 87, 88
Urne, Axel, –1577, Rigskansler - 88, 89
Urne, Axel, 1591–1626, til Rygaard - 89, 90
Urne, Christian, 1749–1821, Overpræsident - 90, 91
Urne, Christoffer, –1566, til Rygaard i Fyn - 91, 92
Urne, Christoffer, 1594–1663, Statholder i Norge, Rigskansler - 92, 93
Urne, Claus, –1562, til Bæltebjærg og Valsø - 93, 94
Urne, Eiler, 1592–1640, til Rudbjærggaard og Gunderslevholm - 94
Urne, Erik, 1570–1631, til Søbysøgaard, Søofficer - 94, 95
Urne, Frederik, o. 1600–1658, til Bregentved - 95
Urne, Hans, –1503, Provst - 96
Urne, Johan, –1537, Rigsraad, til Rygaard (paa Fyn) og Engestofte (paa Laaland) - 96, 97
Urne, Johan Christian, 1705–87, Amtmand - 98
Urne, Just, –1534-, skrives til Harridslevgaard - 98, 99
Urne, Jørgen, –1480 - 99
Urne, Jørgen, –1510, Landsdommer - 99, 100
Urne, Jørgen, –1548, til Hindema - 100
Urne, Jørgen, 1598–1642, Rigsmarsk - 100, 101
Urne, Knud, –1543, Rigsraad - 101, 102
Urne, Knud, 1564–1622, til Aarsmarke - 102
Urne, Lage, o. 1467–1529, Biskop - 102, 103, 104, 105, 106
Urne, Lave, –1559, til Rygaard - 106
Urne, Lave, 1539–1623, til Bæltebjærg - 107
Urne, Sivert, 1603–61, til Raarup (nu Cathrinebjærg), Rigsraad - 107, 108
Ursin, Georg (Jørgen), 1670–1727, Præst - 108, 109
Ursin, Georg Frederik Krüger, 1797–1849, Mathematiker og Astronom - 109, 110, 111
Ursin, Martin Reinhardt Kruger, 1795–18^55, Præst, topografisk Forfatter - 111, 112
Urup (Ugerup), Arild, 1528–87, til Ugerup - 112, 113
Urup, Axel, –1540, Rigsraad - 113, 114
Urup, Axel, 1601–71, Rigsraad og General - 114, 115, 116
Urup (Ugerup), Erik, –1571, til Allerup - 117
Ussing, Carl Johannes, 1854–96, Retskyndig - 117, 118
Ussing, Carl Theodor, f. 1857, Retskyndig - 118, 119
Ussing, Henrich, 1743–1820, Præst - 119, 120
Ussing, Henrik (Henry) Braem, f. 1855, Præst - 120, 121
Ussing, Johan Louis, f. 1820, Filolog og Arkæolog - 121, 122, 123, 124, 125
Ussing, Niels Viggo, f. 1864, Mineralog og Geolog - 125
Ussing, Stefan Peter Johannes Hjort, 1828–55, Billedhugger - 125, 126
Ussing, Werner Jasper Andreas, 1818–87, Dommer, Politiker, Bankdirektør - 126, 127, 128
Ussing, Algreen-, Frederik, 1838–69, historisk Forfatter - 128, 129
Ussing, Algreen-, Tage, 1797–1872, Politiker og Jurist - 130, 131, 132, 133, 134
v. Utenhof (Utenhoven), Wolfgang, o. 1495–1542, Frederik I's og Christian III's Kansler - 135, 136, 137, 138, 139, 140, 141
    

V, W


Waage, Erik Holm, 1869–99, Forfatter - 142
Waage, Georg Holger, 1793–1842, Præst - 142, 143
Waage, Ólafur, f. 1834, Provst - 143, 144
Waagepetersen, Christian, 1787–1840, Kjøbmand - 144
Wachs, Carl Frederik Anton, 1791–1871, Generalintendant - 144, 145
v. Wackenitz, August Friderich, 1726–1808, Officer - 145, 146
Wad, Gregers, 1755–1832, Mineralog og Zoolog - 146, 147
Wad, Gustav Ludvig, f. 1854, Personalhistoriker - 147, 148
Wad, Matthias, 1816–97, Præst - 148, 149
Wadskiær, Christian Frederik, 1712–79, Poet og Professor - 149, 150, 151, 152, 153, 154
Wadum, Jens, 1746–1804, Rentekammerkommitteret - 154, 155
Wagner, Carl August, f. 1847, Officer - 155, 156
Wagner, Frederik August Hartvig, f. 1840, Officer - 156, 157
Wagner, Reinhold, 1672–1711, Læge - 157, 158
Wahl, Georg Wilhelm, 1706–78, Stempelskærer - 158
Vahl, Jens, 1828–98, Præst - 158, 159, 160
Vahl, Jens Laurentius Moestue, 1796–1854, Botaniker - 160, 161
Vahl, Johan, 1799–1875, Officer - 161
Wahl (eller du Wahl), Johan Salomon, 1689–1765, Maler - 161, 162
Vahl, Johannes, 1831–1901, Bibliothekar - 162, 163
Vahl, Martin, 1749–1804, Botaniker - 163, 164, 165, 166, 167, 168, 169, 170
Wain, William, 1819–82, Ingeniør og Maskinfabrikant - 170, 171, 172
Waitz, Georg, 1813–86, Historiker - 172, 173
Val, -o. 1060, Biskop - 173
Valbert, -o. 1196, Abbed i Esrom (fra o. 1170) - 174
Waldeck, Samuel, 1751–1823, Officer - 174, 175
Valdemar I, 1131–82, Konge - 175, 176, 177, 178
Valdemar II, 1170–1241, Konge - 178, 179, 180, 181, 182, 183
Valdemar (III), 1209–31, Konge - 183, 184
Valdemar Atterdag, –1375, Konge - 184, 185, 186, 187, 188
Valdemar, f. 1858, Prins - 188, 189
Valdemar (III), Hertug af Sønderjylland, –1257 - 189, 190
Valdemar (IV), Hertug af Sønderjylland, –1312 - 190, 191
Valdemar (V), o. 1315–64, Hertug af Sønderjylland og en Tid dansk Konge - 191, 192, 193
Valdemar (Knudsen), 1158–1236, Biskop af Slesvig - 193, 194, 195, 196, 197
Valdemar Christian, Greve til Slesvig og Holsten, 1622–56 - 197, 198, 199, 200, 201
Waldkirch, Henrik, –1629, Bogtrykker og Boghandler - 201, 202
de Vale (ell. Waal), Claus Jacobsen, –1611-, Herold - 202
Valentiner, Adolph, 1803–6.8, Landmand - 202, 203, 204
Valentiner, Christian August, 1815–91, Præst - 204
Valentiner, Friederich, 1756–1813, Mathematiker - 204, 205
Valentiner, Heinrich Nicolaj, f. 1834, Landmand - 205
Valentiner, Herman, f. 1850, Mathematiker - 205, 206
Valentiner, Karl Heinrich Christian, 1812–44, Præst - 206, 207
Valeur, Johannes, 1700–71, Borgmester - 207, 208
Walgensten, Thomas Rasmussen, –1682, Landsdommer - 208
Valkendorf, Christian Eriksen, –1648, til Erikstrup - 208, 209
Valkendorf, Christoffer, 1525–1601, Rigshofmester - 209, 210, 211, 212, 213, 214, 215, 216
Valkendorf, Erik, –1522, Ærkebiskop - 216, 217, 218, 219
Valkendorf, Erik, o. 1523–1605 - 219, 220
Valkendorf, Henning, –1535, til Glorup - 220
Valkendorf, Henning, –1626, til Glorup og Søbogaard - 220, 221
Valkendorff, Henning, 1595–1658 - 221, 222
Valkendorf, Knud, –1527, Prælat - 222
Wallensbech, Henrik Madsen, –1662, Præst og Forfatter - 223
Vallentin, Jacob, 1804–72, Provst og Politiker - 224
Wallich, Nathanael, 1786–1854, Botaniker - 225, 226
Wallick, Ahron Wulff (kaldte og skrev sig Arnold W.), 1779(80?)–1845, Theatermaler - 227
Wallick, Carl Wolf Josef Nathanael, 1825–88, Justitiarius - 227
v. Wallmoden, Christopher Georg, 1730–93, Amtmand - 228
Valløe, Knud Engelbrecht, 1833–77, Forfatter - 228, 229
Walløe, Peder Olsen, 1716–93, Opdagelsesrejsende - 229, 230
Walter, Anton Heimreich, f 1685, s. Heimreich (VII, 272) - 230
Walter, Caroline Frederikke, 1755–1826, Skuespillerinde - 230, 231, 232, 233
Walter, Caroline Louise Sophie Amalie, se Nielsen - 234
Walter, Frederik, 1649–1718, Gehejmeraad - 234
Walter, Frederik Hans, 1685–1749, Officer - 234, 235
Walter, Hans, 1618–77, Officer - 235, 236
Walter, Jørgen, –1670, Oberst - 236, 237
Walter, Thomas Christian, 1749–88, Musikamatør - 237, 238
Walter, jvfr. Walther - 238
v. Walterstorff, Ernst Frederik Greve, 1755–1820, Generalgouvernør og Diplomat - 238, 239, 240
v. Walterstorff, Gerhard Christopher, 1722–95, Søofficer - 241
v. Walterstorff, Michael, 1730–1807, Officer - 241, 242
Walther, Christopher Theodosius, 1699–1741, Missionær og Orientalist - 242
Walther, Paul, 1597–1640, Præst - 242, 243
Walther, Vilhelm Theodor, 1819–92, Arkitekt - 243
Walther, jvfr. Walter - 244
Wandal, Bagge, 1622–83, navtisk Astronom - 244
Wandal, Hans, f 1541, se Johan Wandal - 244
Wandal, Hans, 1579–1641, Biskop - 244, 245
Wandal, Hans, 1624–75, Biskop - 245, 246, 247, 248
Wandal, Hans, 1656–1710, Theolog - 248, 249
Vandal (Wenth ell. Slavus), Johan, –1541, luthersk Reformator og Biskop - 249, 250
Wandal, Johan, 1731–97, Præst - 251
Wandal, Peder, 1602-o. 1659, Præst - 251, 252
Wandal, Peder Topp, 1737–94, Forfatter og Bogsamler - 252, 253
Wandall, Erik Adolf, 1807–69, Præst - 253, 254
Wandel, Carl Frederik, f. 1843, Søofficer - 254, 255
Vandstad, Niels Andersen, 1625–77, Præst - 255
Wanscher, Oscar, f. 1846, Kirurg - 255
Varberg, Claus Jensen, 1609–71, Præst - 256
Varberg, Claus Pedersen, –1525, s. Pedersen (XII, 618) - 257
Warberg, Ole, 1759–1821, Mathematiker - 257
Varberg, Rudolf Peter Kristian, 1828–69, Journalist og Politiker - 257, 258
Warburg, Christian Arenholt, 1813–95, Fabrikant og Forfatter - 258, 259
Warburg, Ludvig Albert, 1821–86, Præst - 259, 260
Ware, Jens, 1693–1767, Legatstifter - 260
Vargas-Bedemar, Edouard Romeo Greve, 1770–1847, Mineralog, Musæumschef - 260, 261, 262, 263
Varming, David Ludvig Carl August, 1816–84, Præst og Sprogforsker - 263, 264
Warming, Johannes Eugenius Bülow, f. 1841, Botaniker - 264, 265, 266, 267
Warncke, Theodor Sophus, 1822–90, Læge - 267, 268, 269, 270
v. Warnstedt, Adolf Eduard Friederich Johannes, 1813–94, politisk Forfatter - 270, 271
v. Warnstedt, Daniel Nicolaus, 1729–1802, Forstmand - 271
v. Warnstedt, Frederik Carl, 1750–1811, Forstmand - 271, 272
v. Warnstedt, Hans Vilhelm, 1743–1817, Theaterchef - 272, 273, 274, 275, 276
v. Warnstedt, Karl Ludvig, 1808–68, Amtmand - 276
Wartberg, Jens Severin, 1697–1749, Generalprokurør - 276, 277
Wasserschlebe, Joachim, 1709–87, Deputeret - 277, 278
Watt, Robert, 1837–94, Forfatter og Theaterdirektør - 278, 279, 280
Vaupell, Christian Theodor, 1821–62, Botaniker - 280, 281, 282, 283
Vaupell, Otto Frederik, 1823–99, Officer, historisk Forfatter - 283, 284, 285
Weber, Jens Jacob, 1742–1805, Arkivmand, historisk Forfatter - 285, 286
Weber, Theobald Christian Frederik, 1823–86, Kjøbmand og Industridrivende - 286, 287
Wedderkopp, Gabriel, 1644–96, Præst - 287
v. Wedderkopp, Gottfried, 1693–1741, Diplomat - 288, 289
v. Wedderkopp, Magnus, 1637–1721, gottorpsk Statsmand - 289, 290, 291, 292
Vedel, Anders Sørensen, 1542–1616, Historieskriver - 292, 293, 294, 295, 296, 297, 298, 299, 300, 301
Vedel, Emil, f. 1824, Amtmand - 301, 302, 303
Vedel, Herman Albert Gude, f. 1875, Maler - 303, 304
Wedel, Lago Matthias, 1752–1827, Præst - 304
Vedel (Wellejus), Lauge, 1665–1733, Præst - 304, 305
Wedel, Peter August, 1768–1842, Præst, Seminarieforstander - 305, 306
Vedel, Peter August Frederik Stoud, f. 1823, Direktør i Udenrigsministeriet - 306, 307, 308, 309, 310, 311
Vedel, Severin Henrik August, 1793–1881, Generaldecisor - 311, 312
Vedel, Sophus, f. 1842, Overretsassessor - 312
Wedel, Søren, 1765–1826, Musikamatør - 312, 313
Vedel, Valdemar, f. 1865, Forfatter - 313, 314
Wedel (Jarlsberg), Erhard Baron, til Evenburg, 1668–1740, Officer - 314, 315
Wedel (Jarlsberg), Frederik Anton (I) Greve, 1694–1738, Officer, Godsejer - 315, 316, 317
Wedel (Jarlsberg), Frederik Anton (II) Greve, 1748–1811, Diplomat - 317
Wedel (Jarlsberg), Frederik Christian Baron, 1757–1831, Godsejer og Forfatter - 317, 318
Wedel (Jarlsberg), Frederik Christian Otto Greve, 1718–76, Officer - 318, 319
Wedel (Jarlsberg), Frederik Vilhelm Baron, 1724–90, Deputeret, Forfatter - 319, 320, 321
Wedel (Jarlsberg), Frederik Vilhelm Baron, 1787–1863, Amtmand - 321
Wedel (Jarlsberg), Georg Ernst Greve, 1666–1717, Gouvernør - 321, 322
Wedel (Jarlsberg), Gustav Vilhelm, Greve til Jarlsberg, 1641–1717, Officer - 322, 323, 324, 325
Wedel (Jarlsberg), Johan Caspar Herman Greve, 1779–1840, norsk Statsmand - 325, 326, 327, 328, 329, 330, 331, 332, 333
Wedel-Friis, Erhard Greve, til Grevskabet Frijsenborg, 1710–86 - 333, 334
Wedel-Heinen, Julius Christian Frederik, 1814–87, Gehejmeraad - 334
Wedell (-Wedellsborg), Carl Vilhelm Adam Sigismund Greve, 1806–82, Lensbesidder - 335
Wedell (-Wedellsborg), Christian Greve, 1701–59, Lensbesidder - 335, 336
Wedell (-Wedellsborg), Gustav Joachim Baron, 1829–1903, Agronom - 336, 337
Wedell (-Wedellsborg), Hannibal Greve, 1660–1708, Amtmand - 337
Wedell (-Wedellsborg), Joachim Godske Baron, 1785–1860, Officer - 337, 338, 339
Wedell (-Wedellsborg), Karine Lucie Elisabeth, f. 1840, Forfatterinde - 339
Wedell (-Wedellsborg), Vilhelm Carl Casper Joachim Ove Bendt Greve, f. 1840, Agronom - 339, 340
Wedell (-Wedellsborg), Vilhelm Ferdinand Baron, f. 1827, Amtmand - 340, 341
Wedell (-Wedellsborg), Vilhelm Frederik Greve, 1640–1706 - 341, 342
Wedersø, Christian Frederik August, 1834–56, Forfatter - 342
Wegener, Caspar Frederik, 1802–93, Historiker - 342, 343, 344, 345, 346, 347, 348
Wegener, Gustav Theodor, 1817–77, Historiemaler - 348
Wegener, Jens Ernst, 1781–1846, Seminarieforstander og Forfatter - 348, 349
Wegener, Johan Jørgen Stiller, 1811–83, Højskoleforstander, Præst - 349, 350
Wegener, Johan Theodor, 1752–1819, Officer - 350, 351
Wegener, Wilhelm Theodor, 1724–92, Officer, Hofembedsmand, Ingeniør - 351, 352, 353
Wegersløff, Frederik, 1702–63, Søofficer - 353, 354
Wegersløff, Gunder, 1704–42, Præst - 354, 355
Weghorst, Henrik, 1653–1722, Retslærd - 355
Wegmann, Bertha, f. 1847, Portrætmalerinde - 355, 356, 357
Wegner, Henrich, –1743, Skuespiller - 357, 358
Wegner, Thomas, 1695–1758, Præst - 358
Wegner, Thomas Cortsen, 1588–1654, Biskop - 358, 359
v. Weiberg, Frederik, –1720, Diplomat - 359, 360
Weidemann, Laurids, 1775–1856, Amtmand - 360, 361
Weidenhaupt, Andreas, 1738–1805, Billedhugger - 361, 362
Weidensehe, Eberhard, 1486–1547, Superintendent - 362, 363
Veiger, Herman, –1555-, Forfatter - 363, 364
Weihe, Alexander, 1825–70, Sprogmand - 364
Weiher, Adam, s. Weyher - 364
Weilbach, August, 1813–68, Gartner - 365
Weilbach, Philip, 1834–1900, Akademisekretær og Kunsthistoriker - 365, 366
Veile, Christen Ostersen, –1650-, Jurist - 366, 367
Veile, Hans Knudsen, 1567–1629, Biskop - 367, 368, 369
Veile, Jacob Madsen, 1538–1606, Biskop - 369, 370
Weinmann, Hans Jørgen, o. 1667–1759, Officer - 370, 371
Weinschenck, Frederik Vilhelm, 1802-r67, Landmand - 371, 372
Weinwich, Niels Henrik, 1755–1829, historisk Forfatter - 372, 373
Weis, Andreas Peter, f. 1851, Kontorchef, Kunstkyndig - 373
Weis, Carl Mettus, 1809–72, Departementschef - 373, 374
Weis, Frederik Anton, f. 1871, Botaniker - 375
Weise, s. Weyse - 375
Weiser, Casper Jacobsen, –1686, Lektor - 375, 376
Weitemeyer, Harald Sophus Leonhard, f. 1846, topografisk Forfatter - 376
Weitz, Hieronymus, 1606–79, Professor - 376, 377
Weldingh, Christian, 1728–1801, Præst - 377, 378
Wellejus, Lago, s. Vedel - 378
Wellendorf, Hans Christian Eggert, 1791–1859, Forstmand - 378
Velschow, Hans Mathias, 1796–1862, Historiker - 378, 379, 380
v. Veltheim, Christoffer, –1540, Høvedsmand - 380
Wemmeløv, Henrik Christian, 1726–62, Præst - 381
Wenck, Heinrich Emil Charles, f. 1851, Arkitekt - 381
Wenck, Heinrich Theodor, 1810–85, Officer - 381, 382, 383
Vendelbo, Christian, – o. 1400 - 383
Vendelbo, Peder, – o. 1347 - 383, 384
Wendt, Carl, 1731–1815, Gehejmekonferensraad - 384, 385, 386
Wendt, Frantz Wilhelm, 1815–95, Kunst- og Handelsgartner - 386, 387
Wendt, Johann Christian Wilhelm, 1778–1838, Læge - 387, 388, 389
Wengel, Christian Molt, 1821–59, Forfatter - 389, 390, 391
Wennerwald, Emil August Theodor, f. 1859, Landskabsmaler - 391
Wensin, Lorents, –1629 - 391, 392
Venstermand, Johan, –1587, til Olstrup - 392
Venstermand, Morten, –1610, til Pederstrup, Søholt og Egebjærg - 392
Wentorf, Carl Christian Ferdinand, f. 1863, Maler - 393
Venusinus, Jon Jacobsen, –1608, Theolog, Filosof, Naturgransker og Historiker - 393, 394, 395, 396
Weremberg, Bernhard, 1577–1643, Professor - 396, 397
Werenskjold, Niels, til Hafslund, 1668–1741, Amtmand - 397, 398
Werfel, Johan, 1764–1831, Litterat - 398
Wergeland, Nicolaj, 1780–1848, Præst - 399, 400, 401, 402
Werlauff, Erich Christian, 1781–1871, Historiker - 402, 403, 404, 405, 406
Werliin, Christian, 1804–66, Præst - 406
Vermehren, Gustav, f. 1863, Genremaler - 406, 407
Vermehren, Johan Frederik Nikolai, f. 1823, Genre- og Portrætmaler - 407, 408, 409, 410
Vermehren, Sofus, f. 1866, Genre- og Portrætmaler - 410
Werner, Adam Friederich, o. 1600–1672, Digter - 410
Verner, Karl Adolf, 1846–96, Sprogforsker - 411, 412, 413
Werner, Matthias, 1712–79, Forfatter - 413, 414
Wernicke, Christian, 1661–1725, Diplomat, satirisk Forfatter - 414, 415
Wernicke, Israel Gottlieb, 1755–1836, Musiker - 416, 417
Versmann, Ernst Friederich, 1814–73, Præst - 417, 418
Wesenberg, Albert Sadolin, 1804–76, Filolog - 418, 419
v. Wessel, Caspar, 1693–1768, Søofficer - 419, 420
Wessel, Caspar, 1745–1818, geografisk Landmaaler og Mathematiker - 420, 421, 422, 423
Wessel, Joachim, 1739–91, Officer, Landmand - 423
Wessel, Johan Herman, 1742–85, Digter - 423, 424, 425, 426, 427, 428
Wessel, Ole Christopher, 1744–94, Generalavditør - 428, 429, 430
Wessel, Peder, s. Tordenskjold - 430
Wessel, Theodor Vilhelm, f. 1842, Handelsmand og Industridrivende - 430, 431
Wessel-Brown, s. Brown (III, 135) - 431
Wessely, Abraham, 1800–75, Dispachør og Politiker - 431, 432
Wessely, Hartwig, (hebraisk?: Naftali Herz Wesel), 1726–1805, Kjøbmand, Bibellærd, Digter - 432, 433, 434
Wessely, Moses, 1737–92, Kjøbmand, Finanstheoretiker, Æsthetiker - 434
West, Hans, 1758–1811, Konsul, Kunstsamler - 434, 435
West, Niels Madsen, 1666–1752, Officer, Amtmand - 435, 436
West, Peter, 1708–67, Godsejer - 436
Westberg, Maria Charlotta, 1853–93, Danserinde - 437, 438
v. Westen, Peter, 1731–89, Apotheker - 438, 439
v. Westen, Thomas, 1682–1727, Præst, Missionær - 439, 440, 441, 442, 443, 444
Westengaard, Jens Eriksen, 1633–89, Borgmester - 444, 445
Westengaard, Lauritz Christian Ditlev, 1795–1853, Præst - 445, 446
Westenholz, Anders Peder, 1825–86, Handelsmand - 446
Westenholz, Johan Dietrich Wilhelm, 1730–94, Præst - 446, 447
Westenholz, Regnar, 1815–66, Godsejer og Politiker - 447, 448
Vesterberg, Edvard, 1824–65, Litograf - 448, 449
Westergaard, Charlotte Louise, 1826–80, Skolebestyrerinde - 449
Westergaard, Harald Ludvig, f. 1853, Statistiker og Nationaløkonom - 449
Westergaard, Niels Ludvig, 1815–78, Orientalist - 452, 453, 454, 455, 456, 457, 458
Westerholt, Jørgen, 1705–66, Magister - 458, 459
Westerhult, Reinhold, 1493–1554, Reformator og Superintendent - 459, 460
Westermann, Anton Marius Theodor, f. 1852, Landøkonom - 460, 461, 462
Westermann, Bernt Vilhelm, –1868, Kjøbmand og Skibsreder, Ejer af Sukkerraffinaderiet «Phønix» - 462
Westhovius, Willich, 1577-o. 1647, Forfatter - 462, 463
Westphal, Frederik Bernhard, 1804–44, Genre- og Historiemaler - 463
Westphal, Frederikke, f. 1822, Malerinde - 464
Westphalen (Westphal), Hans Georg, 1674–1733, Diplomat - 464, 465, 466
Westring, Gustav Frederik, f. 1834, Veterinær - 466
Vetheman, o. 1160, Kriger - 467, 468
Vett, Lemming Valentinus Emil, f. 1843, Handelsmand og Industridrivende - 468, 469
Wever, Johann Friederich, 1699–1759, Kjøbmand - 469
Wexels, Wilhelm Andreas, 1797–1866, Præst - 470, 471
Wexelsen, Hans Leganger, 1755–1835, Etatsraad - 471, 472
Wexschall, Frederik Thorkildsen, 1798–1845, Violinist - 472, 473
Weyberg, Frederik, s. Weiberg - 473
Weybye, Poul, 1671–1739, Zahlkasserer - 473, 474
v. d. Weyde, Hans Elias, 1691–1759, Officer - 474, 475
Weyhe, Alexander, s. Weihe - 475
Weyhe, Frederik Joachim Henning, 1826–99, Officer - 475, 476
Weyher, Adam, –1676, Officer, Arveherre - 476, 477
Weyle, Hans Jørgen, –1820, Danser - 477
Weyse, Andreas, 1664–1725, Deputeret - 477, 478
Weyse, Christoph Ernst Frederik, 1774–1842, Komponist - 478, 479, 480, 481, 482, 483, 484, 485, 486, 487, 488, 489
Weze, Johan, –1548, Ærkebiskop - 489, 490, 491, 492
Whitte, Hans, 1681–1728, Præst, pædagogisk Forfatter - 492
Whitte, Hans Kofod, 1810–94, Filolog og Skolemand - 492, 493
Whitte, Johan, 1717–75, Præst - 493, 494
Vibe, Christian, –1716, Søofficer - 494
Vibe, Ditlev, 1670–1731, Gehejmeraad - 494, 495, 496, 497, 498, 499
Vibe, Ditlev, 1751–1834, Generalkrigskommissær - 499, 500
Vibe, Joachim Christian, 1749–1802, Officer, Amtmand - 500
Vibe, Johan, o. 1634–1710, Vicestatholder - 500, 501, 502, 503
Vibe, Johan, 1748–82, Digter - 503, 504
Vibe, Michael, 1627–90, Vicekansler - 504, 505, 506, 507
Vibe, Mikkel, 1565–1624, Handelsmand og Borgmester - 507, 508
Vibe, Niels Andreas, 1759–1814, Generalkrigskommissær - 508, 509
Vibe, Peder, –1658, Diplomat og Rentemester - 509, 510, 511, 512
Wiberg, Sophus Vilhelm, r8n–82, Genealog - 512, 513
Viborg, Carl, 1783–1844, Veterinær - 513, 514
Viborg, Christen Berntsen, –1652 -, Oversætter - 514
Viborg, Erik Nissen, 1759–1822, Veterinær og Botaniker - 514, 515, 516, 517, 518, 519, 520, 521
Viborg, Hans Jensen, 1618–82, Præst - 521, 522
Viborg, Jens Pedersen, o. 1500–81, Prælat - 522, 523
Viborg (Wiborg), Karsten Friis, 1813–85, Præst - 523, 524
Viborg, Niels, 1785–1863, Departementsdirektør i Marineministeriet - 525
Wichfeld, Jørgen, 1729–97, Landsdommer - 525, 526
Wichfeld, Jørgen, 1800–88, Kammerherre - 526
Wichmand, Bertel Bertelsen, 1617–65, Præst og Digter - 526, 527, 528
Wichmann, Nicolai, –1729, Portrætmaler - 528
van Wick (Wyck), Johan Classzen, –1600-, Maler - 528, 529
Vidalin, Geir, 1762–1823, Biskop - 529
Vidalin, Jón Thorkelsson, 1666–1720, islandsk Biskop - 530, 531, 532
Vidalin, Páll Jónsson, 1667–1727, juridisk-antikvarisk Forfatter - 532, 533, 534
Vidalin, Thórður Thorkelsson, 1662–1742, Naturforsker - 534, 535
Vidsted, Lavrids, 1614–74, Præst - 535
Vidsted, Morten, 1660–1703, Degn - 536
Wieck, Friedrich Georg, 1800–60, Kjøbmand, Industridrivende og industriel Forfatter - 536
Wied, Gustav Johannes, f. 1858, Forfatter - 536, 537, 538, 539
Wied, Hans, 1761–1844, herrnhutisk Biskop - 539
Wiedewelt, Johannes, 1731–1802, Billedhugger - 539, 540, 541, 542, 543, 544, 545, 546
Wiedewelt, Just, 1677 (?)–1757, Billedhugger - 546, 547
Wieding, Karl Johannes Friedrich Wilhelm, 1825–87, Retslærd - 547
Wiegmann, Christian Ludvig, 1782–1841, Præst - 548
Wiehe, Anton Wilhelm, 1826–84, Skuespiller - 548, 549, 550, 551, 552
Wiehe, Augusta, f. 1871, Skuespillerinde - 552, 553
Wiehe, Frederik Wilhelm, 1817–64, Filolog - 553, 554
Wiehe, Johan Henrik, 1830–77, Skuespiller - 554, 555
Wiehe (-Berény), Marie Charlotte, f. 1865, Skuespillerinde - 555
Wiehe, Michael Rosing, 1820–64, Skuespiller - 555, 556, 557, 558, 559, 560
Wiel, Iver Madsen, 1711–56, Foged, topografisk Forfatter - 560
Wielandt, Joachim, 1690–1730, Avisudgiver og Bogtrykker, Forfatter - 560, 561, 562
Wienbarg, Christian Peter, 1819–1901, Murmester - 563
v. Vieregg, Carl Henrik, 1686–1747, Amtmand - 563, 564
v. Vieregg, Claus Henrik, 1655–1713, Vicestatholder - 564
v. Vieregg, Elisabeth Helene Grevinde, 1679–1704, Kong Frederik IV's Elskerinde - 564, 565
v. Vieregg, Frederik, 1630–84, Amtmand - 565
Viertel, Johan Carl Frederik, 1772–1834, Portrætmaler - 565, 566
Wif, Olaus, Medaillør - 566
Viffert, Axel Tønnesen, –1580, til Axelvold, Rigsraad - 566, 567
Viffert, Corfits Tønnesen, –1592, Rigsraad - 567, 568
Viffert, Holger Tønnesen, –1564 - 568
Viffert, Niels Jonsen, 1532–95, til Torstedlund og Brusgaard - 568, 569
Wigbold, Bernard, –1556, Dr. jur., kongl. Raad - 569
Wigelsen, Broder Knud Brodersen, 1787–1867, Søofficer - 569, 570
Vigfússon, Guðbrandur, 1827–89, nordisk Filolog - 570, 571, 572, 573
Vigfússon, Jón, 1643–90, Biskop - 573, 574
Vigfússon, Sigurður, 1828–92, Arkæolog - 574, 575
Wiggers, Johan Georg, 1748–1820, Forfatter - 575
Wiggers, Laurits Otto Theodor, f. 1844, Skolemand og Redaktør - 575
Wiinblad, Edvard Emil, f. 1854, Redaktør og Politiker - 576, 577
Viingaard, s. Vingaard - 577
Wiingaard, Hans, 1728–1821, Præst - 577
Wiinholt, Claus Edvard, 1777–1833, Forstmand - 577, 578
Wilckens, Jan, –1692, hollandsk Billedhugger - 578
Wilde, Otto Alexander Klemme, 1815–96, Søofficer, Forfatter - 578, 579
Wildenradt, Johan Peter, 1861–1904, Landskabsmaler - 579, 580
Wildenrath, Christian Henrik, 1742–91, Generalkrigskommissær - 580
Wilder, Carl, o. 1698–1765, Mægler, Skibsværftsejer og Handelsmand - 580, 581
Wildhagen, Caspar, 1664–1720, Biskop - 581, 582
Wildt, Johannes, 1782–1836, Forfatter - 582, 583
Vilhelm, 1687–1705, Prins, Søn af Kong Christian V og Dronning Charlotte Amalie - 583
Vilhelm, Christian IX's Søn, s. Georg I af Grækenland (V, 593) - 583
Vilhelm, Hertug af Slesvig-Holsten-Sønderborg-Glücksborg, 1785–1831 - 583, 584, 585, 586
Vilhelm, Prins af Glucksborg, 1816–93 - 586, 587
Vilhelm, Landgreve af Hessen-Kassel, 1787–1867, Officer - 587, 588
Vilhelm af Hessen-Philippsthal-Barchfeldt (–1834), s. Frederik Vilhelm Carl Ludvig (V, 362) - 588
Vilhelm, –1074, Biskop - 588, 589
Vilhelm, o. 1127–1203, Abbed - 589, 590, 591, 592
Vilhelmine Caroline, 1747 –1820, Prinsesse - 592, 593
Vilhelmine Ernestine, 1650–1706, Prinsesse - 593
Vilhelmine Marie, 1808–91, Prinsesse - 593, 594, 595
Wilhjelm, Johannes Martin Fasting, f. 1868, Maler - 595, 596
Wilkens, Claudius Edward Theodor, f. 1844, Filosof - 596, 597
Wilkens, Julius Frederik Christian Emil, 1812–92, Teknolog - 597, 598, 599, 600
Villadsen, Peder, –1539, kongl. Sekretær, Borgmester - 600
Villadsen, Peder, 1610–73, Biskop - 600, 601, 602
Willatzen, Peter Johann, 1824–98, Lærer, Digter og Oversætter - 602
Villaume, Peter, 1746–1825, Skolemand og Forfatter - 602, 603
Wille, Hans Jacob, 1756–1808, Stiftsprovst, Forfatter - 604, 605
Wille, Hans Jørgen, 1787–1854, Skolemand - 605
Willebrandt, Johan Christoff, 1732–1807, Deputeret - 605, 606
de Willem (el. Wilhem), Johan, –1631, Handelsmand og Industridrivende - 606, 607
Willemoes, Joachim Godske, 1781–1858, Præst - 607, 608
Willemoes, Peter, 1783–1808, Søofficer - 608, 609, 610
Villumsen, Hans, –1671, Generalproviantmester, Forfatter - 610, 611
Willumsen, Jens Ferdinand, f. 1863, Maler - 611
Villumsen, Thomas, –1602, Lektor, Forfatter - 611, 612
Wilse, Christian Ferdinand, 1790–1860, Højesteretsassessor - 612
Wilse, Jacob Nicolai, 1735–1801, Præst, topografisk Forfatter og Rejseskildrer - 612, 613, 614, 615
Wilster, Carl, 1698–1776, Officer - 615
Wilster, Christian Frederik Emil, 1797–1840, Digter - 616, 617, 618, 619
Wilster, Daniel Jacob, o. 1664–1732, Søofficer - 619, 620, 621
Wilster, Ernst Henrik Claude (eller Glode), 1808–81, Officer - 621, 622, 623
Wilster, Martin Jacob, 1655–1716, Officer - 623
Wilster, Peter Jacob, 1661–1725, Officer - 624, 625
Vilstrup, Andreas Fabricius Krarup, f. 1824, Præst og Skolemand - 625, 626
Vilstrup, Claus Nicolai, 1784–1871, Præst og Skolemand - 626
Wimmer, Ludvig Franz Adalbert, f. 1839, Sprogforsker og Runolog - 626
v. Wimpffen, Carl Wilhelm Anton Friherre, 1802–39, historisk Forfatter - 630
v. Wimpffen, Friederich Ferdinand Franz Friherre, 1805–92, Forstmand - 631
Rettelser. II. Bind - 632
Rettelser. III. Bind - 632
Rettelser. V. Bind - 632
Rettelser. VI. Bind - 632

Project Runeberg, Tue Dec 11 21:40:55 2012 (aronsson) (diff) (history) (download) Next >>
https://runeberg.org/dbl/18/

Valid HTML 4.0! All our files are DRM-free