- Project Runeberg -  Beskrifning öfver Värmland : afdelad i sex tidehvarf : tvänne under hedendomen och lika många under påfvedömet och lutherska tiden : jemte en kort inledning om landets läge, namn, vattendrag, bergsträckningar, skogar m.m.
(1898) [MARC] Author: Erik Fernow
Titel och innehåll | Next >>
  Project Runeberg | Like | Catalog | Recent Changes | Donate | Comments? |   

Beskrifning öfver Värmland : afdelad i sex tidehvarf : tvänne under hedendomen och lika många under påfvedömet och lutherska tiden : jemte en kort inledning om landets läge, namn, vattendrag, bergsträckningar, skogar m.m.


Förord till den elektroniska utgåvan

Under arbete...


This volume was scanned by the British Library, from where the scanned images were copied to Project Runeberg. We very much appreciate that they have made this possible and want to encourage other digital library projects to follow their example. Read more about Project Runeberg's image sources.


The above contents can be inspected in scanned images: titelsida

Korrstapel / Proof bar for this volume

Innehåll / Table of Contents


Titel och innehåll - titelsida
Till Hans Majestät Konungen - 3, 4, 5
Till läsaren - 7, 8, 9, 10, 11
Utgifvarens förord - 13, 14
Inledning. Om Värmlands Läge, Namn, Vattendrag och Bergsträckningar m. m. - 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22
Värmlands Historia delar sig sjelf i 3 delar ... - 23
    Första afdelningen: Hedniska Tiden - 25
    Hedna-Tidehvarfvet före Olof Trätälja - 27
I. Om landets beskaffenhet före Olof Trätäljas ankomst - 29, 30, 31, 32, 33, 34, 35
II. Om krig i Värmland före Olof Trätälja - 35, 36
    Hedna-Tidehvarfvet efter Olof Trätälja - 37
Innehåll - 38
I. Om landets beskaffenhet vester om Klara elf, och dess styrelse - 39, 40, 41, 42, 43, 44, 45, 46, 47, 48, 49, 50, 51
II. Om landets beskaffenhet öster om Klara - 51, 52
III. Om innevånarnes beskaffenhet och lefnadssätt i allmänhet - 52, 53, 54, 55, 56, 57
IV. Om höfdingar och andra märkliga män - 57, 58, 59, 60, 61, 62
V. Om krig i eller vid Värmland i detta tidehvarf - 62, 63, 64, 65, 66, 67, 68
VI. Om märkliga orter - 69, 70, 71, 72, 73, 74, 75, 76, 77, 78, 79, 80, 81, 82, 83, 84, 85, 86, 87, 88, 89
VII. Om öfverlefvor af göthiska namn och ord intill vår tid - 89, 90, 91, 92, 93
Chronologie öfver Hedniska Tidehvarfvet i Värmland - 94, 95
Tillägg vid Hedniska tidehvarfvet - 96
Tabell N:o 1 - 97
Tabell N:o 2 - 98, 99, 100
    Andra afdelningen: Påfviska Tiden - 101
Till Konungens Högtbetrodda män i Nerike och Värmland ... - 102, 103, 104
    Påfviska Tidehvarfvet före Digerdöden - 105
Innehåll - 106
I. Om landets verldsliga styrelse - 107, 108, 109, 110
II. Om folkets omvändelse till christendomen - 110, 111, 112, 113
III. Om folkets tillstånd och landets beskaffenhet - 113, 114, 115, 116, 117, 118
IV. Om landets höfdingar, lagmän och andra märkliga män - 118, 119, 120, 121, 122, 123
V. Om krig i detta tidehvarf - 124, 125, 126, 127, 128, 129, 130, 131, 132, 133, 134, 135
VI. Om märkliga orter - 135, 136, 137, 138, 139, 140, 141, 142, 143, 144, 145
    Påfviska Tidehvarfvet efter Digerdöden - 147
Innehåll - 148
I. Om landets verldsliga styrelse - 149, 150, 151, 152
II. Om folkets tillstånd och landets beskaffenhet - 152, 153, 154, 155, 156
III. Om religionen och gudstjensten - 156, 157, 158, 159, 160, 161, 162, 163, 164
IV. Om landets höfdingar, fogdar, lagmän, prostar och andra märkliga män - 164, 165, 166, 167, 168, 169
V. Om krig i detta tidehvarf - 170, 171, 172, 173, 174, 175, 176
VI. Om märkliga orter - 176, 177, 178, 179, 180, 181, 182, 183, 184, 185, 186, 187, 188, 189, 190, 191, 192, 193, 194, 195, 196, 197, 198, 199, 200, 201, 202, 203, 204, 205, 206, 207, 208, 209, 210, 211, 212, 213, 214, 215, 216, 217, 218, 219, 220, 221, 222, 223, 224, 225
Chronologie öfver Påfviska Tidehvarfvet i Värmland - 226, 227, 228
Kungörelse - 229, 230
    Tredje afdelningen: Lutherska Tiden - 231
Till ... Biskopen i Värmland - 232, 233, 234
Till ... Brigita Maria Åkerhjelm - 235, 236
Till ... Sara Maria Stedt - 237, 238
Till ... Reinhold Antonsson - 239, 240
[Till] ... herrar och män af de lofl. bergs- och grufve-societeterna i Filipstads bergslag - 241, 242, 243, 244
    Lutherska Tidehvarfvet före Hert. Carl Filips död - 245
Innehåll - 246
I. Om landets styrelse samt folkets tillstånd och beskaffenhet - 247, 248, 249, 250, 251, 252, 253, 254, 255, 256, 257
II. Om reformationen och gudstjensten - 258, 259, 260, 261, 262, 263, 264, 265, 266
III. Kort beskrifning öfver hertig Carl - 266, 267, 268, 269, 270, 271, 272, 273, 274, 275, 276, 277, 278, 279, 280, 281, 282, 283, 284, 285, 286
IV. Kort beskrifning öfver hertig Carl Filip - 287, 288, 289, 290, 291, 292, 293, 294, 295
V. Om höfdingar, lagmän, fogdar, prostar m. m. - 295, 296, 297, 298, 299, 300, 301, 302
VI. Om krig i detta tidehvarf - 302, 303, 304, 305, 306
VII. Om märkliga orter - 306, 307, 308, 309, 310, 311, 312, 313, 314, 315, 316, 317, 318, 319, 320, 321, 322, 323, 324, 325, 326, 327, 328, 329, 330, 331, 332, 333
    Lutherska Tidehvarfvet från 1622 till närvarande tid - 335
Innehåll - 336
I. Om landets verldsliga styrelse - 337, 338, 339, 340, 341, 342, 343, 344, 345, 346, 347, 348, 349, 350, 351, 352, 353
II. Om landets andliga styrelse - 353, 354, 355, 356, 357, 358, 359, 360, 361, 362, 363, 364, 365, 366, 367
III. Om folkets tillstånd och lefnadssätt samt landets beskaffenhet m. m. - 367, 368, 369, 370, 371, 372, 373, 374, 375, 376, 377, 378, 379, 380, 381, 382, 383, 384, 385, 386, 387, 388, 389, 390, 391, 392, 393, 394, 395, 396, 397, 398, 399, 400, 401, 402, 403, 404, 405, 406, 407, 408, 409, 410, 411, 412, 413, 414, 415, 416, 417, 418, 419, 420, 421, 422, 423, 424, 425, 426, 427, 428, 429, 430, 431
IV. Om höfdingar, öfverstar, lagmän, fogdar, biskopar m. m. - 431, 432, 433, 434, 435, 436, 437, 438, 439, 440, 441, 442, 443, 444, 445, 446, 447, 448, 449, 450, 451, 452, 453, 454, 455, 456, 457, 458, 459, 460
V. Värmländingars adelsmatrikel - 460, 461, 462, 463, 464, 465, 466, 467, 468, 469, 470, 471, 472, 473, 474, 475, 476, 477, 478, 479, 480, 481, 482, 483, 484, 485
VI. Besynnerliga och ovanliga händelser i Värmland - 485, 486, 487, 488, 489
VII. Om krig - 490, 491, 492, 493, 494, 495, 496, 497, 498, 499, 500, 501, 502, 503, 504, 505, 506, 507, 508, 509
VIII. Om märkliga orter - 509, 510, 511, 512, 513, 514, 515, 516, 517, 518, 519, 520, 521, 522, 523, 524
Chronologie öfver Lutherska tidehvarfvet i Värmland - 525, 526, 527
Tillägg - 528, 529, 530, 531, 532, 533, 534, 535, 536, 537, 538, 539, 540
Register - 541, 542, 543, 544, 545, 546, 547, 548, 549, 550, 551, 552, 553, 554, 555, 556, 557, 558, 559
Till Kungl. Bibliothekarien och Assessorn Herr C. C. Görwell - 560, 561
Öfversättning af det i "Beskrifning öfver Värmland af Fernow" förekommande latinet - 562, 563, 564, 565
Förkortningar - 566
Rättelser - 567, 568
Utgifvarens slutord - 569, 570

Project Runeberg, Tue Mar 26 23:13:24 2019 (www-data) (diff) (history) (download) Next >>
http://runeberg.org/nyfernow/

Valid HTML 4.0! All our files are DRM-free