- Project Runeberg -  Nylænde : tidsskrift udgivet af Norsk kvindesagsforening /
11. aarg. 1897

(1887)
Titel og indhold | Next >>
  Project Runeberg | Like | Catalog | Recent Changes | Donate | Comments? |   

NYLÆNDE

TIDSSKRIFT FOR KVINDERNES SAG

11. AARGANG

KRISTIANIA 1897

Förord till den elektroniska utgåvan

Läs förordet till tidskriften.

This volume was scanned by the Norwegian National Library, from where the scanned images were copied to Project Runeberg. We very much appreciate that they have made this possible and want to encourage other digital library projects to follow their example. Read more about Project Runeberg's image sources.


Korrstapel / Proof bar for this volume

Innhold / Table of Contents


Titel og indhold
    No. 1. 1ste januar - 1
Nylænde 10 aar - 1
Laura Marholm Hansson. Hendes metode og hendes publikum (Gina Krog) - 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14
Forskjelligt - 14
    No. 2. 15de januar - 15
Kritik (M. D.) - 15, 16, 17
Kvinder som arbeider. Frisøser (A. Hv.) - 18, 19, 20, 21
Nylænde (R. B.) - 21, 22
Camilla Colletts mindesmærke (Komiteen for indsamlingen) - 22
Til Nylændes redaktør. Fra landsbygden (B.) - 22
Et oplysnings- og engagementskontor (Vidua) - 23, 24
I anledning visitassagen i Lyngdal - 24
Lovsang (Thora Holte) - 24, 25
Fra Tromsø - 25
Fra Bodø - 26
Vor hjemmestel. Vore bygmestre (R. B.) - 27, 28
    No. 3. 1ste februar - 29
Et kvinde- og arbeiderspørsmaal (Dina Nissen) - 29, 30, 31, 32
Gyldenlæderarbeide (Anna Hvoslef) - 32, 33, 34, 35
Stipendieberetning fra frøknerne Marie og Johanne Hoff og Andreas Fleischer - 35, 36, 37
Føljeton: Gammel arv (Af Helene Lassen) - 37, 38, 39, 40, 41, 42
    No. 4. 15de februar - 43
Kvindestemmeret i England - 43, 44
Nääs sløidlærerseminarium (Aagot Hielm) - 45, 46, 47, 48
Fester - 49, 50, 51, 52
Literatur: Viser og Vers af A. Jynge (H. L.) - 52, 53
Syerskers fagundervisning (Randi Blehr m. fl.) - 53, 54
K. S. F. K. - 54
N. K. F. - 54
Veiledningsbureau for damer - 55
I anl. Skredesagen (En nervøs frue) - 56
Bilag: Juleaften (Inga Lærum Liebig) - noter 1, noter 2
    No. 5. 1ste mars - 57
Kvinder i nød - 57, 58
En kvindelig fattigforstander - 58, 59
Et kvinde- og arbeiderspørsmaal (D. M.) - 59, 60, 61
Fremtidens land (Thea Ebbell) - 62
Ikke i det forløbne aar heller (Lovise Hagen) - 62, 63, 64
Literatur: Hvad vi spiser i Norge og hvad der spises i Paris. Af Amund Helland (C. S.) - 64, 65
I anl. artiklen et kvinde- og arbeiderspørsmaal (Lul Klem) - 65
Føljeton: Gammel arv (Af Helene Lassen) - 66, 67, 68, 69, 70
Notiser - 70
    No. 6. 15de mars - 71
Kvindestemmeretsforeningens forslag (Gina Krog) - 71, 72, 73
Anna Lunde Kristensen (En af de mange sørgende) - 74
Fra Bergen. Et vanskeligt spørgsmaal (A. Hv.) - 75, 76, 77
Angaaende jordmødrenes sag - 78
N. K. F. - 79
Fra Horten (Othilde Utheim) - 79, 80
Kvinder i Nidaros - 81
Føljeton: Gammel arv (Helene Lassen) - 81, 82
Norges ældste adelsæt - 83
Annonce - 84
    No. 7. 1ste april - 85
Fra Bergens teater (A. Hv.) - 85, 86, 87, 88
Bergensudstillingen 1898 - 88
Syerskernes forening - 88
Et besøg paa „Vor frue hospital“ (Agnes Thorsen) - 89, 90
Til fru Ullmann (E. N.) - 90
Sølvbryllupsgaven (til H. E. og Selma Berner) - 91
Kvindeemancipationens frugter (cb.) - 92, 93, 94
Til Kvindestemmeretsforeningens bestyrelse (Marie Høeg) - 94, 95
Føljeton: Gammel arv (Helene Lassen) - 95, 96, 97, 98
N. K. F. - 98
Den 16de marts 1897 - 98
    No. 8. 15de april - 99
John Gabriel Borkman (Anna Bjørklund) - 99, 100, 101, 102
I anl. fru Colletts memoirer - 102
Frøken Birgithe Esmark (F. M.) - 103, 104
Kvindestemmeretsforeningen (Gina Krog) - 104
Huslig økonomi - 105, 106
Bøger indsendt til redaktionen - 106
„Toiletter“ for damer (En kvinde) - 107, 108
Ved N. K. F.s møder - 108
Mod vaar (id.) - 109
I sit marshefte - 109
Føljeton: Gammel arv (Helene Lassen) - 110, 111, 112
    No. 9. 1ste mai - 113
Camilla Colletts memoirer (Alf Collett) - 113, 114, 115, 116
Kvindeemancipationens frugter (cb.) - 117, 118, 119, 120
Nat (Nanna Thrane) - 120, 121, 122
Vort hjemmestel (Dorothea) - 123, 124
Føljeton: Gammel arv (Helene Lassen) - 124, 125, 126
    No. 10. 15de mai - 127
Anvendt fysiologi: Hygienens betydning for vor person (Caroline Steen) - 127, 128, 129, 130, 131, 132
Kvindeemancipationens frugter (cb.) - 132, 133, 134, 135, 136
Opmærksomheden - 136
Af Aasta Hansteen - 136
De græske kvinder - 136
I anl. debatten om kvindestemmeret i det britiske parlament 3die februar 1897 - 137
Hvorfor uddanner ikke kvinder sig til malere - 137
Føljeton: Gammel arv (Helene Lassen) - 138, 139, 140
Idet heftet gaar i pressen - 140
N. K. F.s møder i Vestre arbeidersamfund - 140
De kvindelige telegraffunktionærer - 140
NB. Til udenbys abonnenter - 140
    No. 11. 1ste juni - 141
En kvindelig forlægger - 141
Kvindestemmeretten i England (H. E. Berner) - 142, 143, 144, 145, 146
Kvinder, som arbeider. Bergenske „ganejenter“ (Anna Hvoslef) - 146, 147, 148, 149, 150
Fru Thora Lundhs aftenunderholdning - 150
Vi er anmodet - 150
Føljeton: Gammel arv (Helene Lassen) - 150, 151, 152, 153, 154
    No. 12. 15de juni - 155
Motiveringen af kvindestemmeretsforeningens forslag - 155, 156
Fra Washington (Af et privatbrev) - 156, 157
Nogle tanker i anledning af Knut Hamsuns foredrag „Om overvurdering af digtere og digtning“ (Emma Ree) - 157, 158, 159, 160
Nogle „hvorfor“ til rette vedkommende (D. M.) - 160, 161, 162
Vuggesang (Thora Holte) - 163
Kvinder i „Kristiania arbeidsanvisningskontor“ - 164
Ved kongressen for mødre i Washington - 164
Opraab til kvindelige seminarister (Kvindelige seminarister) - 165
Toiletter for damer - 165
Føljeton: Gammel arv (Helene Lassen) - 166, 167, 168
Minna Canth - 168
Ved det store ungdomsstævne - 168
Frøken kand. filos. Bonnevie - 168
    No. 13. 1ste juli - 169
Krig mod uvidenheden - 169, 170, 171
„Nylænde“ (Aasta Hansteen) - 171, 172
Indberetning til Norsk kvindesagsforening om mødrekongressen i Washington (Elisabeth Lange Aas) - 172, 173, 174, 175, 176, 177
I Brüssel - 177
Efter vi havde skrevet - 177, 178
Voldgiftsadressens enstemmige vedtagelse i stortinget - 178
Frk. Louise Qvam og frk. Gudrun Kolderup - 178
Fru Thekla Resvoll - 178
Tilsendt redaktionen - 178, 179
Føljeton: Gammel arv (Helene Lassen) - 179, 180, 181, 182
    No. 14. 15de juli - 183
Et diamantbryllup - 183, 184
Kvindens retsstilling i ægteskabet (x.) - 185, 186, 187
„Kristi kirke i det nittende aarhundrede“ - 187
Indbydelse. Norsk kvindesagsforening. Kristiania - 188
Kvindernes udstilling. Kvindernes bygning og Dansk kvindesamfund - 189, 190, 191, 192
Føljeton: Gammel arv (Helene Lassen) - 193, 194, 195, 196
Dronningens jubilæumsaar - 196
    No. 15. 1ste august - 197
Et kulturhistorisk dokument. Til hver Qvinde og Mand i hele Røgen Præstegjeld (Johannes Crøger) - 197, 198, 199, 200, 201, 202
Hvad der kan hænde en paa Kristiania gader (M.) - 202, 203
Et forspil (Thora Holte) - 204, 205
Den norske marknaden til inntekt for Maalkassa - 205, 206
Føljeton: Gammel arv (Helene Lassen) - 207, 208, 209, 210
Til Kristiania damer - 210
    No. 16. 15de august - 211
Fra Øst-Finmarken. Kvindesakens standpunkt (Karen Hagemann) - 211, 212, 213
Indstillingen fra konstitutionskomiteen - 213
Aarsberetning for Norsk kvindesagsforening 1896—97 - 213, 214, 215, 216, 217
Omkring 156 norske kvinder - 217
Tilsendt redaktionen - 217
Uddrag af Norsk kvindesagsforenings regnskab for terminen 1896—97 - 218
Jordemødrenes lønningsvilkaar - 219, 220
Det af kvindestemmeretsforeningen - 220
Den norske forfatterinde „Marie“ - 220
Paa aktieselskabet Biglers forlag - 220
Føljeton: Sørgemusik (Antonie Tiberg) - 221, 222
Skisse (—g) - 222, 223
Det første landsmøde for kvindesag i Norge - 224
    No. 17. 1ste september - 225
Om kvindernes deltagelse i samfundsarbeidet (Gina Krog) - 225, 226, 227, 228, 229, 230, 231, 232, 233
Fra feriekurset i Greifswald (Antonie Tiberg) - 233, 234
Svenska kvinnornas nationalförbund - 234
Hellig Olaf - 234
Føljeton: Thackerays kvindeskikkelser. I (Anna Hvoslef) - 235, 236, 237, 238
    No. 18. 15de september - 239
Et forkasteligt præmiesystem - 239, 240
Indberetning til Norsk Kvindesagsforening om mødrekongressen i Washington (Elisabeth Lange Aas) - 240, 241, 242, 243, 244
Alvilde Prydz: Gunvor Thorsdatter til Hærø (G. K.) - 244, 245, 246
Kvinder, som skal bli apotekerlærlinge - 246
Føljeton: 16 aar („id“) - 247, 248, 249
Thackerays kvindeskikkelser (Anna Hvoslef) - 249, 250, 251, 252
    No. 19. 1ste oktober - 253
Hustruens navn (W. B. K.) - 253, 254, 255
Kvinderne maa med i samfundsarbeidet! (Karen Hagmann) - 255, 256, 257
Om underholdningsbidrag under svangerskabet (Didrik Konow) - 257, 258
En mørk skygge (Josephine E. Butler) - 259, 260, 261, 262, 263
Kvindekonferencen i Stockholm (Gina Krog) - 263
Norsk kvindesagsforenings bestyrelse - 263
Føljeton: Drøm (id) - 264, 265
Tilsendt redaktionen - 265, 266
I „Aftenposten“ læser jeg (M. H.) - 266
    No. 20. 15de oktober - 267
Den staaende stilling - 267
Ungdommen - 268, 269
Hjemmets maskinfolk (Anna Hvoslef) - 269, 270, 271, 272
Om Ny-Zeeland. Hvorledes kvinders stemmeret praktisk virker - 272, 273, 274, 275
Til vore kvindelige studenter (P. Voss) - 275
Kvindelig læseforening i Kjøbenhavn (En af de 1100) - 276, 277
Føljeton: En oplevelse. Den 30te september 1897 (M. Sv.) - 277, 278, 279, 280
    No. 21. 1ste november - 281
Landsmødet for kvindesag - 281, 282
Haabet (Thora Holte) - 282
Kantate afsunget ved kvindekonferencen i Stockholm (Henrika Widmark) - 283, 284
Den nationale amerikanske kvindestemmeretsforening - 284
Lady Henry Somerset - 285
Sangmetoder (Wilhelmine Holmboe-Schenstrøm) - 286, 287, 288
Om at styre et hus - 288, 289
Til den bortdragende (Aa. H.) - 289
Nylænde tidsskrift for kvindernes sag (Aa. H.) - 290, 291
Føljeton: Fra svundne tider (Nanna Thrane) - 291, 292, 293, 294
    No. 22. 15de november - 295
Husholdningsafdelningen ved frk. C. Bonnevies skole i Kristiania (Christiane Bonnevie) - 295, 296, 297, 298, 299, 300, 301, 302, 303
Fru Betzy Windhoel - 303
For at skaffe alle kvinder anledning - 303
Svenska kvinnornas nationalförbund. Kvindekonferencen i Stockholm 1897 (G. K.) - 304, 305, 306
Føljeton: Paa „pladsen“ og i verden (L. D.) - 307, 308
    No. 23. 30te december - 309
Kvindesagen i Sverige. Fredrika-Bremer-Förbundet (Gertrud Adelborg) - 309, 310, 311, 312, 313
Den journalistiske foretagsomhed - 313, 314
„Framgutterne“ - 314
Frem - 314
Norsk Sundhedstidende - 314
Gymnastik for kvinder (S. V.) - 315
En ypperlig institution og dens grundlægger. Kristiania visergutkontor (Anna Hvoslef) - 316, 317
Fra Drammen. Kvindesagsforeningen — Sanitetsforeningen (B. K.) - 317, 318, 319
Lar du dig erte, da? (H. L.) - 319, 320, 321
Bognyt - 321, 322
Forskjelligt - 322
    No. 24. 15de december - 323
Det brændende spørsmaal. Husmødre og tjenestepiger - 323, 324
Kvindesagen i Sverige. Fredrika-Bremer-Förbundet (Gertrud Adelborg) - 324, 325, 326, 327, 328, 329, 330, 331, 332
Et forslag (N. I.) - 333
En tak - 333, 334
Landsmødet - 334
Love for Kvindestemmeretsforeningen - 334, 335
Forskjelligt - 335, 336
Indsendt til redaktionen - 336

Project Runeberg, Sat Mar 14 01:04:00 2020 (aronsson) (diff) (history) (download) Next >>
http://runeberg.org/nylaende/1897/

Valid HTML 4.0! All our files are DRM-free