- Project Runeberg -  Universum. Det oändligt stora och det oändligt lilla
(1914) [MARC] Author: Oscar Heinrich Dumrath
Titel och innehåll | Next >>
  Project Runeberg | Catalog | Recent Changes | Donate | Comments? |   

Universum

Det oändligt stora
och
det oändligt lilla

Skildringar från naturens olika områden
af
O. H. Dumrath

Med 303 bilder.

Stockholm
Björck & Börjesson
Victor Petterssons Bokindustriaktiebolag
1914


Förord till den digitala utgåvan

Detta är Projekt Runebergs digitala utgåva av Universum, en av O. H. Dumraths otaliga populärvetenskapliga böcker. Den är skriven efter upptäckten av istiden och tar det för sin tid nyskapande greppet att förena mikrobiologi och astronomi i samma volym, som också undertiteln anger.

Boken digitaliserades i januari 2004.


The above contents can be inspected in scanned images: titelsida, titelbladets baksida, iii, iv, v, vi, vii, viii

Korrstapel / Proof bar for this volume

Innehåll / Table of Contents


Titel och innehåll - titelsida, titelbladets baksida, iii, iv, v, vi, vii, viii
Förord - ix, x
Förteckning över den i arbetet använda litteraturen - 623, 624
Rättelser - 624
    

I. Världsalltet, kraft och materia. Livet och dess uppenbarelse


Världsalltet, kraft och materia. Livet och dess uppenbarelse - 1, 2
Föreställningar om världsalltet - 2, 3, 4, 5
Kraft och materia - 5, 6, 7
Det oändligt lilla och det oändligt stora - 7, 8, 9, 10
    Molekyler. - Elektroner. - Stjärnevidder. - Ljusår - 8
Levande och livlöst - 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19
    Skendöd - 13
    Flytande eller mjuka kristaller - 17
Mikroskopet - 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27
De oändligt små levande väsendena - 28, 29, 30
Klyvsvampar, bakterier, schizomyceter - 30, 31, 32, 33, 34, 35, 36, 37, 38, 39, 40, 41
    Sporer - 31
    Aerober och anaerober - 32
    Sjukdomsalstrare - 37
    Leukocyter, fagocyter - 39
    Toxin och antitoxin - 39
    Ehrlichs sidokedjor - 39
    Immunitet, serumbehandling - 40
Kockerna - 41, 42
Bakteriacéer - 42, 43, 44, 45, 46, 47, 48, 49
Skruvbakterierna - 50
Trådbakterierna - 50
    Strålsvamp - 50
Svavelbakterierna - 50, 51
Bakteriefärgämnen - 51, 52
Flagellaterna - 52, 53, 54, 55, 56, 57, 58
    Blödande hostia - 52
    Protoplasma - 55
    Kromatoforer - 56
Sömn- och tsetsesjukan - 59, 60, 61, 62, 63, 64
    Trypanosomer - 60
    Nagana - 60
    Surra - 62
    Tsetseflugan - 62
    Glossina palpalis och Glossina morsitans - 62
    Mal de caderas - 62
    Splenomegalien, Kala azar - 64
Flagellaternas levnadsförhållanden - 64, 65, 66, 67, 68, 69, 70
    Pristleys gröna materia - 64
    Känslighet för ljusintryck - 65
    Fortplantning - 66
    Konjugation - 67
    Mareld - 69
Rotfotingar - 70, 71, 72, 73
    Pseudopodier, skenfötter - 70
    Amoebor - 72
    Rödsotsamoebor - 73
Malarians alstrare - 73, 74, 75, 76, 77, 78, 79, 80, 81
    Hemosporidier - 74
    Plasmodium malariae - 74
    Anopheles claviger - 75
    Gula feberns bärare, Stegonomyia fasciata - 76
    Texasfebern och dess bärare - 77
    Soldjuren, Heliozoa - 77
    Mycetozoerna eller myxomyceterna, slemsvampar - 78
    Plasmodier - 78
    Sklerotium - 79
    Sporangier - 80
    Elaterer - 80
    Ekonomisk skada genom slemsvampar - 81
    

II. Höjderna och djupen


Höjderna och djupen - 82
    Land och hav - 82
    Största höjd och största djup. - Den uppmätta delen av jordskorpan - 82
Små byggmästare -- stora verkningar - 82, 83, 84, 85, 86
    Kolsyrad kalk i havsvattnet - 83
    De lägre djurens kalkskal - 84
Foraminiferer - 86, 87, 88, 89, 90
    Talamoforer - 86
    Polytalamier och monotalamier - 86
    Globigerinaslam - 87
    Alveolinakalk - 88
Koraller - 90, 91, 92, 93, 94, 95, 96, 97
    Hexakorallier, tetrakorallier, oktokorallier, tubiporer - 90
    Tentakler - 90
    Koralldjurens utveckling - 91
    Planula - 91
    Knoppbildning och delning - 91
    Madreporer - 91
    Korallkolonierna - 92
    Revsten - 92
    Nässelorgan - 93
    Korallöar - 94
Korallbankarnas uppkomst - 97, 98, 99, 100, 101, 102, 103, 104, 105, 106
    Havsspegelns rörelser - 98
    Svenska vallens höjning - 98
    Den tyska och holländska nordsjökustens sänkning - 99
    Strandrev - 101
    Barriär- eller vallrev - 101
    Laguner - 101
    »Blomkrukan» - 102
    Kalkberg i Europa - 104
    Korallbankar i schweiziska Jura - 104
Kalkbildande organismer - 106, 107, 108, 109
    Tagghudingar, sjöborrar, sjöstjärnor, hårstjärnor och havsliljor - 106
    Musslor och snäckor - 107
    Kalkalger - 108
    Nulliporer - 108
Kiselalger - 109, 110, 111, 112, 113, 114
    Diatoméer - 109
    Levnadssätt, förekomst - 110
    Kolonier - 112
    Vilosporer - 112
    Diatoméer i jordskorpan - 112
Radiolarier - 114
Kiselsvampar - 115, 116
    Glassvampar - 115
    Fossila svampnålar - 116
Lavarnas verksamhet - 116, 117, 118, 119, 120, 121, 122, 123, 124
    Symbios mellan svampar och alger - 117
    Utbredning - 117
    Mosstundra och lavtundra - 118
    Jordlavar - 118
    Lavarna förbereda en högre vegetations villkor - 119
    Islandsmossa, mosstärkelse eller lichenin, mannalaven, trädkräfta - 120
    Vidskepliga föreställningar om lavarna - 122
    »Mos för lungorna», »vapensalva» - 122
    Färgarlaven, Roccella tinctoria - 123
    Lackmusfärgämne, Lecanora tartarea - 124
Organismers inverkan på stenar - 124, 125, 126, 127, 128
    Trädrötter, som spränga sten - 124
    Kalktuffs uppkomst genom växter - 124
    Stendadeln, skeppsmasken, borrmusslan - 125
    Musselkalkens uppkomst, skalbreccior - 126
    Bävern, daggmaskarna - 126
    Myrmalm, svavelkis - 126
    

III. Havet


Havet - 129, 130, 131, 132
    Jordytan och havsytan - 129
    Medeldjup - 129
    Havsbottnen - 130
    Litoralbältet och grundhavsområdet - 130
    Djuphaven - 131
    Vågornas tryck vid storm - 131
    Strandklippornas förstöring - 132
Deltabildningar - 132, 133, 134, 135, 136
    Nilens delta - 132
    Avsättning av flodernas fasta ämnen - 133
    Deltabildningars växande - 133
    Växterna skydda stranden - 134
    »Atlantis» - 134
    Islandsplatån - 135
Vågrörelsen - 136, 137, 138, 139, 140, 141, 142
    Vågornas höjd - 136
    Deras längd - 136
    Vågkammar och vågdalar - 136
    Dyning - 136
    Bränningar - 138
    Calema - 138
    Vågornas förödelse på Nordsjökusten - 140
    Oljans lugnande inverkan på vågorna - 140
Tidvattnet - 142, 143, 144, 145, 146, 147, 148
    Ebb och flod - 142
    Orsaken till ebb och flod - 142
    Hamntid, establishment - 144
    Barre, bore, mascaret - 145
    Pororoca - 145
    Scylla och Charybdis - 146
    Malströmmen - 147
De oceaniska strömmarna - 148, 149, 150, 151, 152, 153, 154, 155, 156, 157, 158, 159
    Golvströmmen - 150
    Sargassohavet - 152
    Kuro-Schio - 154
    Havsströmmarnas transportförmåga - 156
    Drivved - 157
    Havets färger - 157
Vattnets beståndsdelar - 160, 161, 162, 163, 164, 165, 166
    Havets temperatur - 163
Isen - 166, 167, 168, 169, 170, 171
    Isbergen - 167
Livet i havet - 171, 172, 173, 174, 175, 176, 177, 178, 179, 180, 181, 182, 183, 184, 185, 186, 187, 188, 189
    Alger - 176
Havets djurvärld - 189, 190
Plankton - 190, 191, 192, 193
Djurzoner i havet - 193, 194, 195, 196, 197
Djuphavsfiskar - 197, 198, 199, 200, 201, 202, 203, 204, 205, 206, 207, 208, 209, 210, 211, 212, 213, 214, 215, 216, 217, 218, 219, 220, 221
    Ljusorgan - 198
    Stomiatider - 199
    Bläckfiskar - 205
    Maneter - 209
    Lägre havsdjur - 211
    Kräftdjur - 212
    Sjöanemoner - 216
    Hydropolyper - 217
    Eremitkräftan - 217
    Rörmaneten - 218
Havet, det stora skafferiet - 221, 222, 223, 224, 225, 226, 227, 228, 229, 230, 231, 232, 233, 234, 235, 236, 237, 238, 239, 240, 241, 242, 243, 244, 245, 246, 247, 248
    Holothurier - 222
    Hummern - 222
    Badsvamp - 224
    Purpursnäckor - 224
    Porslinssnäckor - 225
    Vingfotingar - 226
    Jättemusslan - 227
    Blåmusslor - 227
    Ostron - 228
    Hjärtmusslan - 228
    Pärlmusslorna - 228
    Havsfisket - 229
    Sällsamma fiskformer - 232
    Havsormar - 238
    Lädersköldpaddan och karettsköldpaddan - 238
    Havsfåglar - 238
    Valar - 242
    Säldjur - 244
    

IV. Atmosfären och klimatet


Atmosfären och klimatet - 249
Nederbörden - 249, 250, 251, 252, 253, 254, 255
    Daggpunkt - 250
    Frost - 250
    Moln - 252
Luftens temperatur - 255, 256, 257, 258
Klimatzoner - 259, 260, 261, 262, 263, 264
    Klimat - 263
Isotermer - 264, 265, 266, 267, 268
Vattnets geologiska verkningar - 268, 269, 270, 271, 272, 273, 274, 275, 276, 277, 278, 279, 280, 281, 282, 283, 284, 285, 286, 287, 288, 289, 290, 291, 292
    Vildvatten, bergsströmmar - 268
    Forsar och vattenfall - 271
    Jättegrytor och jordpyramider - 278
    Karrenfält - 280
    Karstländer - 281
    Droppstensgrottor - 284
    Källor - 288
    

V. Växten och dess omgivning


Växten och dess omgivning - 293, 294, 295
    Höjd över havet - 293
    Ljuset - 294
    Jordmånen - 295
    Vinden - 295
Växtens anpassning efter vattnet - 296, 297, 298, 299, 300, 301, 302, 303, 304, 305, 306, 307, 308, 309, 310, 311, 312, 313, 314, 315, 316, 317, 318, 319, 320, 321, 322, 323, 324
    Hygrofyter - 298
    Ombrofober - 299
    Hydatoder - 302
    Xerofyter - 302
    Tropofyter - 303
    Machia - 312
    Jordmånens beskaffenhet - 318
    Kalkväxter och saltväxter, halofyter - 320
    Andningsrötter - 324
Humusämnen - 324, 325, 326, 327, 328, 329, 330, 331, 332, 333, 334, 335, 336, 337, 338, 339, 340, 341, 342, 343, 344, 345, 346, 347, 348, 349, 350, 351, 352, 353
    Råhumus - 330
    Hedar - 330
    Träsk - 332
    Mossar - 338
    Köttätande växter - 339
Torv, brunkol och stenkol - 353, 354, 355, 356, 357, 358, 359, 360, 361, 362
    Torvmossar - 353
    Brunkol - 354
    Stenkol - 254
    Sanddyner - 358
    Stäppen - 360
Ljuset - 362, 363, 364, 365, 366, 367, 368, 369, 370, 371, 372, 373, 374, 375, 376, 377, 378, 379, 380, 381, 382, 383, 384
    Ljusbrist - 364
    Ljusdöd - 365
    Värmen - 370
    Regnet - 375
    Regnskydd - 376
    Vinden - 380
Organismernas livslängd - 384, 385, 386, 387, 388, 389, 390, 391
    

VI. Växter, fåglar och insekter


Växter, fåglar och insekter - 392, 393, 394, 395, 396, 397, 398, 399, 400, 401, 402, 403, 404, 405, 406, 407, 408, 409, 410, 411, 412, 413, 414, 415, 416, 417, 418, 419, 420, 421, 422, 423
    Insekterna och växternas befruktning - 393
    Befruktningen av Marcgravia genom kolibrier - 395
    »Malakofila» växter - 396
    Honungsgömmena som lockbeten - 398
    Efter humlor och bin avpassade blommor - 399
    Saftmärken - 405
    Skyltblommor - 407
    Växternas försvarsvapen mot fiender i djurvärlden - 408
    Växternas spridning - 412
    Växter och myror - 414
    »Åkerbrukande myror» i Texas - 415
    Mimicry - 416
Symbios - 423, 424, 425, 426, 427, 428, 429, 430, 431, 432, 433, 434
    Samliv mellan kvalster och vissa växter - 424
    Myrmekofila växter - 424
    Myrorna skydda korgblomstriga - 426
    Myrsymbioser i tropikerna - 428
    Bladskärarmyrans svampträdgårdar - 430
Galler - 434, 435, 436, 437, 438
Parasiter - 438, 439, 440
    Saprofyter - 439
Lianer - 440, 441, 442, 443, 444, 445, 446, 447, 448
    Klängen - 442
    Rankor - 444
    

VII. Stormar, vulkaner och jordbävningar


Stormar, vulkaner och jordbävningar - 449, 450, 451, 452, 453, 454
    Virvelstormar, cykloner - 449
    Deras härjningar - 451
    Tornados - 453
    Tromber - 454
    Byar - 454
Åska och hagel - 454, 455, 456, 457, 458, 459
    Blixten - 456
    Hagel - 458
Vulkanerna - 459, 460, 461, 462, 463, 464, 465, 466, 467, 468, 469, 470, 471, 472, 473, 474, 475, 476
    Utbredning - 459
    Vulkanutbrottens orsaker - 461
    Vesuvius - 462
    Montagne Pelée på Martinique - 466
    Krakatua - 467
    Vulkanen på Hawai - 468
    Basalter - 472
    Geysir - 473
    Sinterterrasser - 474
Jordbävningar - 476, 477, 478, 479, 480, 481
Syndafloden - 481, 482, 483
    

VIII. Glaciärer och istid


Glaciärer och istid - 484, 485, 486
Laviner - 486, 487, 488, 489, 490, 491
Glaciärer - 491, 492, 493, 494, 495, 496, 497, 498, 499, 500, 501, 502
    Antal, storlek - 494
    Moräner - 497
    Glaciärbäckar - 499
    Glaciärbord - 499
    Rundhällar - 500
    Glaciärrefflor - 500
    Stenis - 500
Istiden - 502, 503, 504, 505, 506, 507, 508, 509, 510, 511, 512, 513
    Flyttblock - 502
    Isens utbredning och tjocklek - 505
    Interglaciärtiden - 506
    Djurvärlden under och omedelbart efter istiden - 507
    Isens avsmältning - 509
    Beräkning av den tid isen behövt till sin smältning efter den sista istiden - 510
    Orsaker till den stora istiden - 512
    

IX. Människans uppträdande


Människans uppträdande - 514, 515, 516, 517, 518, 519, 520, 521, 522, 523, 524, 525, 526, 527
    Människans släktskap med aporna - 514
    Den äldsta kulturens ålder - 515
    De äldsta fynden av fossila människoben - 517
    Utdöda djur samtida med de äldsta människofynden - 519
    De äldsta stenredskapen - 522
    Kjökkenmöddingarna - 522
    

X. Vårt solsystem


Vårt solsystem - 528, 529, 530, 531, 532, 533, 534, 535, 536, 537, 538
    Solen såsom centralkropp - 530
    Dess utstrålade värme - 530
    Dess ljus - 530
    Solytans temperatur - 531
    Fotosfären - 532
    Granulationer, facklor och fläckar - 532
    Korona - 535
    Kromosfär och protuberanser - 536
Planeterna - 538, 539, 540, 541, 542, 543, 544, 545, 546, 547, 548, 549, 550, 551, 552
    Merkurius - 538
    Venus - 539
    Mars - 540
    Marskanalerna - 543
    Planetoiderna - 544
    Jupiter - 546
    Saturnus - 548
    Uranus - 550
    Neptunus - 551
Jorden - 552, 553, 554, 555, 556, 557, 558, 559, 560
    Klotform - 553
    Storlek - 554
    Omlopp - 555
    Vikt - 556
    Beståndsdelar - 557
Månen - 560, 561, 562, 563, 564
    Storlek och avstånd, omlopp - 560
    Ringberg - 562
Kometer - 564, 565, 566, 567, 568, 569, 570
    Stjärnfall - 570
Meteorer - 571, 572, 573, 574, 575, 576
    Eldkulor, bolider - 571
    Wiedmannstättiska figurer - 572
    Meteorregn - 573
    Strålningstrycket - 574
    Moldauiter - 576
    

XI. Fixstjärnor, nebulosor, världarnas uppkomst


Fixstjärnor, nebulosor, världarnas uppkomst - 577, 578, 579, 580, 581, 582, 583, 584, 585, 586, 587, 588, 589, 590, 591, 592, 593, 594
    Fixstjärnor - 577
    Stjärnparallax - 579
    Stjärnornas avstånd - 581
    Dubbelstjärnor - 583
    Vintergatan - 586
    Stjärnornas rörelse - 587
    Stjärnornas ljus - 588
    Nya stjärnor - 591
Nebulosor - 594, 595, 596, 597
Världarnas uppkomst - 598, 599, 600, 601, 602, 603, 604, 605, 606, 607, 608, 609, 610, 611, 612, 613, 614, 615, 616, 617
    Entropien - 612
    Värmedöden - 614
Bebodda världar - 617, 618, 619
Panspermien - 619, 620, 621, 622

Project Runeberg, Fri Dec 17 06:07:30 2004 (aronsson) (diff) (history) (download) Next >>
https://runeberg.org/univers/

Valid HTML 4.0! All our files are DRM-free