- Project Runeberg -  Evangeliets segertåg genom världen
(1902) [MARC] Author: Henry Ussing Translator: Pontus Sjöbeck
Titel och innehåll | Next >>
  Project Runeberg | Like | Catalog | Recent Changes | Donate | Comments? |   
ILLUSTRERAD MISSIONSHISTORIA

EVANGELIETS SEGERTÅG GENOM VÄRLDEN

HISTORISK ÖFVERSIKT AF DEN EVANGELISKA MISSIONENS UTVECKLING AF HENRY USSING TEOLOGIE LICENTIAT, KYRKOHERDE (JESUSKYRKAN I VALBY, KÖPENHAMN) MED 107 ILLUSTRATIONER OCH 1 KARTA AUKTORISERAD ÖFVERSÄTTNING AF PONTUS SJÖBECK LUND C. W. K. GLEERUPS FÖRLAG LUND BERLINGSKA BOKTRYCKERIET 1902

Förord till den elektroniska utgåvan

Det danska verket Evangeliets Sejrsgang ud over Jorden (1902, 532 sidor) översattes samma år till svenska (536 sidor). Den andra danska upplagan (1908, 594 sidor) översattes lite senare (1912, 579 sidor). Ett exemplar av första svenska upplagan digitaliserades i januari 2018.


The above contents can be inspected in scanned images: omslag, smutstitel, titelsida, titelbladets baksida, iv, v, vi

Korrstapel / Proof bar for this volume

Innehåll / Table of Contents


Titel och innehåll - omslag, smutstitel, titelsida, titelbladets baksida, iv, v, vi
Öfversiktskarta öfver religionernas utbredning på jorden - karta
Företal - i, ii, iii
Illustrationer - vii, viii
    I. Öfversikt af missionens äldsta historia - 1
    A. Den apostoliska missionen - 1
Missionens Herre - 1, 2
Judarne - 2, 3, 4
Hedningarnes förberedelse. Tidens fullbordan - 4, 5, 6
Hednamissionens början - 6, 7
Den apostoliska missionens mål - 7, 8
De särskilde apostlarnes missionsarbete - 8, 9, 10, 11
    B. Den äldsta kristna kyrkans mission efter apostlarnes dagar - 11
Missionens omfång - 11, 12, 13
Ordets förkunnelse - 13, 14
Lefvernets vittnesbörd - 14, 15, 16
Kejsarkyrkans mission - 16, 17
    C. Medeltidens mission - 17
Den gotiska missionens uppgift - 17, 18
Den gotiska missionens egendomliga prägel - 19, 20
Nestorianernas mission - 20, 21
Den påfliga missionen under den senare medeltiden - 21, 22
Muhamedanmissionen under medeltiden - 22, 23, 24
Islams betydelse - 24, 25
    D. Nyare tidens katolska mission - 25
Den andliga förnyelsen genom reformationen - 25, 26
Upptäckterna och den nya missionens uppgifter - 26, 27, 28
Den nyare tidens romersk-katolska mission - 28, 29, 30, 31
    II. Den evangeliska missionens första uppspirande - 32
    A. Den första tidens brist på missionsblick - 32
Reformatorernas ställning till missionen - 32, 33, 34
Den lutherska ortodoxien - 34, 35, 36, 37, 38
    B. Reformert mission under 1600-talet - 38
Holländsk kolonimission - 38, 39, 40
Engelsk mission på 1600-talet. Ostindien - 40, 41, 42
Engelsk mission i Nordamerika - 42, 43, 44
Indianernas apostel - 44, 45, 46, 47, 48, 49
Familjen Mayhew - 49, 50
Uppspirande missionssinne i England - 50, 51, 52
    C. Luthersk mission på 1700-talet - 52
Danmark och Halle - 52, 53, 54, 55
Den förste lutherske banbrytaren - 55, 56, 57, 58, 59, 60, 61, 62, 63, 64, 65
Dansk-norsk mission bland lapparne - 65, 66, 67, 68
Hans Egede - 68, 69, 70, 71, 72, 73, 74, 75
Trankebarmissionens senare historia - 75, 76, 77, 78, 79
Christian Friederich Schwartz - 79, 80, 81, 82, 83, 84, 85
Slutet på den dansk-halleska missionen - 85, 86, 87, 88
    D. Herrnhutarnes mission - 88
Zinzendorf och hans lilla missionsförsamling - 88, 89, 90, 91
Herrnhutarne på Grönland - 91, 92, 93, 94
Brödraförsamlingens mission i Västindien - 94, 95, 96, 97, 98, 99
Kaplandet och Surinam - 99, 100, 101, 102
I Nordamerikas urskogar - 102, 103, 104, 105, 106, 107, 108, 109
Missionen på Labrador - 109, 110, 111
Herrnhuts betydelse i missionshistorien - 111, 112, 113, 114
    E. Förberedelsen till det stora genombrottet - 114
Politiska händelser - 114, 115, 116, 117, 118
Kyrkans inre utveckling. Pietism och metodism - 118, 119, 120
Rationalismen och revolutionen - 120, 121, 122
Den direkta förberedelsen. Förbönen - 122, 123, 124, 125
    III. Genombrottet - 126
    A. Missionsväckelsen inom kristenheten - 126
Banbrytaren - 126, 127, 128, 129, 130
Väckelsen i England - 130, 131, 132, 133, 134
Öfriga europeiska land - 134, 135, 136
Nordamerika - 136, 137, 138
    B. De förste banbrytarne därute - 138
Serampur-missionen - 138, 139, 140, 141, 142, 143, 144, 145
Fortsatt mission i Indien - 145, 146, 147, 148, 149
Missionen på Tahiti - 149, 150, 151, 152, 153
Van der Kemp - 153, 154, 155, 156, 157, 158
Robert Morrison - 159, 160, 161, 162, 163, 164
    IV. Belägringens tid - 165
    A. Missionsrörelsen i de evangeliska landen - 165
Allmän öfversikt - 165, 166, 167
England - 168, 169, 170, 171, 172
Tyskland - 172, 173, 174, 175, 176, 177
Norden - 178, 179, 180, 181, 182, 183
Skottland - 183, 184, 185
    B. De första segrarna - 185
Judson och karenerna - 185, 186, 187, 188, 189, 190, 191, 192, 193, 194
Söderhafsöarnas apostel - 195, 196, 197, 198, 199, 200, 201, 202, 203
Svårigheter och sorger - 203, 204, 205, 206
Samuel Marsden och Nya Zeeland - 206, 207, 208, 209, 210, 211, 212, 213, 214, 215
Evangeliets seger på Hawaji - 216, 217, 218, 219, 220
Tonga- och Fidji-öarna - 220, 221, 222, 223, 224, 225, 226, 227, 228, 229, 230
    C. Belägringen - 230
De stängda portarna - 230, 231, 232, 233, 234, 235, 236, 237
Negerslafveriets upphäfvande - 237, 238, 239, 240, 241, 242, 243, 244, 245, 246
Kampen om Indien - 246, 247, 248, 249, 250
Missionsarbetet i Indien - 250, 251, 252, 253, 254, 255, 256, 257, 258, 259, 260, 261, 262
Västafrika - 262, 263, 264, 265, 266, 267, 268, 269, 270
Ostafrika - 270, 271, 272, 273, 274
Martyrtiden på Madagaskar - 274, 275, 276, 277, 278, 279, 280, 281, 282
Sydafrika - 282, 283, 284, 285, 286, 287, 288, 289, 290, 291, 292
Kina - 293, 294, 295, 296, 297, 298, 299, 300, 301
Det heliga landet och dess grannland - 301, 302, 303, 304, 305, 306, 307, 308, 309
Missionen bland armenierna - 309, 310
    V. Då portarna öppnades - 311
    A. Portarna öppnas - 311
Vändpunkten - 311, 312
Upptäckterna i Afrika. David Livingstone - 312, 313, 314, 315, 316, 317, 318, 319, 320, 321, 322, 323
Asiens portar. Upproret i Indien - 323, 324, 325, 326, 327, 328
Kinas portar - 328, 329, 330, 331, 332, 333, 334, 335, 336
Japans portar - 336, 337, 338, 339, 340, 341, 342
Åtskilliga förhållanden och händelser i Amerika - 342, 343, 344, 345, 346, 347, 348
    B. Framryckningen - 349
Missionens ställning i hemlanden - 349, 350, 351, 352, 353
Hudson Taylor och Kinas inlandsmission - 353, 354, 355, 356, 357, 358, 359, 360, 361, 362
Allmän öfversikt af missionen i Kina under denna period - 362, 363, 364, 365, 366, 367, 368, 369, 370, 371, 372, 373
Evangeliets insteg i Japan - 373, 374, 375, 376, 377, 378, 379, 380, 381, 382
De stora indiska öarna - 382, 383, 384, 385
Framryckning i Indien - 385, 386, 387, 388, 389, 390, 391, 392, 393, 394, 395, 396, 397, 398
Fortsättning. Missionsfrukter i Indien - 399, 400, 401, 402, 403, 404, 405
Luthersk mission i Sydindien - 405, 406, 407, 408, 409
Kolarer och santaler. Börresen och Skrefsrud - 409, 410, 411, 412, 413, 414, 415, 416, 417, 418
Mission i Afrika - 418, 419, 420, 421, 422, 423, 424, 425, 426, 427, 428, 429
Evangeliets seger på Madagaskar - 429, 430, 431, 432, 433, 434, 435, 436, 437, 438
Metlakatla - 438, 439, 440, 441, 442, 443
Australien och Nya Zeeland - 443, 444, 445, 446
Mission i Melanesien - 446, 447, 448, 449, 450, 451, 452
    VI. Vår egen tid - 453
Politiska förhållanden - 453, 454, 455, 456, 457, 458
Öfversikt af missionens allmänna ställning inom kyrkan - 459, 460, 461, 462, 463, 464, 465
Ställningen pä missionsfältet i allmänhet - 465, 466, 467, 468, 469, 470
Israels omvändelse - 471, 472, 473, 474, 475
Uganda - 475, 476, 477, 478
Missionen vid Kongo - 478, 479, 480
Tidens fullbordan - 480, 481, 482, 483, 484, 485, 486, 487
Ställningen i Japan - 487, 488, 489, 490, 491
Kina - 491, 492, 493, 494, 495, 496, 497
Slutord - 498, 499
    Bihang - 500
I. Litteraturöfversikt - 500, 501, 502, 503, 504, 505, 506
II. Kronologisk öfversikt - 507, 508, 509, 510, 511, 512, 513, 514, 515, 516, 517, 518, 519, 520, 521, 522
    543 ... - 507
    1641 ... - 508
    1719 ... - 509
    1758 ... - 510
    1793 ... - 511
    1807 ... - 512
    1819 ... - 513
    1826 ... - 514
    1835 ... - 515
    1842 ... - 516
    1850 ... - 517
    1859 ... - 518
    1866 ... - 519
    1874 ... - 520
    1882 ... - 521
    1890 ... - 522
III. Namnregister - 523, 524, 525, 526, 527, 528, 529, 530, 531, 532, 533, 534, 535, 536
    Abdul ... - 523
    Battaer ... - 524
    Carey ... - 525
    Ellis ... - 526
    Gosen ... - 527
    Hutchison ... - 528
    Kiusiu ... - 529
    Luther ... - 530
    Morrison ... - 531
    Oskarsberg ... - 532
    Reva ... - 533
    Sjervarojbergen ... - 534
    Top ... - 535
    Williams ... - 536
Rättelser och tillägg - 536
Baksidestext - baksida

Project Runeberg, Fri Jan 19 23:45:43 2018 (aronsson) (diff) (history) (download) Next >>
http://runeberg.org/segertag/

Valid HTML 4.0! All our files are DRM-free