- Project Runeberg -  Svenska Familj-Journalen /
Band 20, årgång 1881

(1869-1885)
Titel och innehåll | Next >>
  Project Runeberg | Catalog | Recent Changes | Donate | Comments? |   

Svenska Familj-Journalen.
SVENSKA FAMILJ-JOURNALEN

ILLUSTRERAD MÅNADSTIDSKRIFT,
innehållande
Svensk-historiska samt fosterländska Skildringar och Berättelser ur Naturen
och Lifvet, Original-noveller, Skisser och Poemer samt uppsatser i
Vetenskap och Konst, m. m.

Tjugonde Bandet.

STOCKHOLM.
Familj-Journalens Boktryckeri-Aktiebolag.
12 Stora Vattugatan 12.


Förord till den elektroniska utgåvan

Det här är 20:e årgången (1881) av Svenska Familj-Journalen. Den här årgången är egentligen inte olik de föregående. C. J. Bergman fortsätter att skriva om Gotland, det fosterländska Bildergalleriet byggs ut, Emilie Flygare-Carlén kommer med en ny följetong och C. S. Hallbeck når nya grafiska höjder i Herman Sätherbergs skildring av Södertelge.

För en allmän presentation av tidskriften, den elektroniska utgåvan, övriga årgångar, se Projekt Runebergs inledning till Svenska Familj-Journalen.

Band 20. Häfte: 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12.


The above contents can be inspected in scanned images: i, iii, iv

Korrstapel / Proof bar for this volume

Innehåll / Table of Contents


Titel och innehåll - i, iii, iv

Band. 20. Häft. 1
Den goda makan. Herman Sätherberg - 1
Mirandas födelsedag. Af Theodor Fischer - 1, 2, 3, 11, 12, 13, 14, 15
Ett fosterländskt Bildergalleri. LXXXVIII. Frans Michael Franzén. Anders Flodman - 3, 4, 5, 6
De biskopliga sinnebilderna. X+ - 5, 6, 7
Praktik. Chicot - 7
På slagfältet. Anderson-Edenberg - 7, 8
En jättevård. -o- - 9
Jönköpings vattenledning. Carl von Porat - 10, 11, 13
En kostbar lyxartikel. Hans Hildebrand - 12, 15
Löjet. Egerius - 15
Dockteatern. X+ - 15, 16
Snäckgärdet, norr om Visby. C. J. Bergman - 17, 18, 19
En synvilla. G. C. Witt - 19
Vid verldens ända. Manfred - 20, 21, 22, 23
På sätern. A-g. - 23, 24
Ett besvuret hederslöfte. Berättelse af Emilie Flygare-Carlén. Leontes - 25, 26, 27, 28, 29, 30, 31, 32
Logogryf. Octavia Carlén - 32
Schack. A. Arnell - 32
Bokstafsgåta. N. L. Hallender - 32
Charad. Evald - 32
Rebus. Axel C-dt. - 32

Band. 20. Häft. 2
Ur andra länders folkdiktning. Af V. Hugo Wickström - 33, 34, 54, 55
En svensk krigsfånge och Peter den store. G. C. Witt - 34, 35
Gotthold Ephraim Lessing. Vilhelm L-g - 35, 36, 37, 38, 39
Konstens genius. -o- - 37, 39
San Carlo-teatern i Neapel - 39, 40
Lessingsstoden i Braunschweig. Th. E. - 40, 41, 42
Charlataneriet och dess hjelpmedel. C. B. - 42, 43
Ur Abyssiniens djurverld. X+ - 44, 45
Vid gamla verldens slut. B-m. - 45, 46
Den lille trumslagaren. Skiss från sista finska kriget, af J. O. Åberg - 47, 50, 51
I kotiljongen. Gustaf Meyer - 47
Egyptiska fruntimmer på resa. -g. - 48
Tureholm. Manfred - 49, 50, 52
Bortom järnvägarnas och telegrafens råmärken. Karl Ekström - 51, 52, 53
Hannibals öfvergång af Rhône. E. - 55, 56, 57
Ett besvuret hederslöfte. Berättelse af Emilie Flygare-Carlén. (Forts.) - 57, 58, 59, 60, 61, 62, 63
Lefvande luftballonger. G. C. Witt - 63
Logogryf - 64
Schack. A. Arnell - 64
Palindrom. Ol. Ersson - 64
Charad - 64
Bokstafsgåta. N. L. Hallender - 64
Fyrkantsgåta. Ol. Ersson - 64
Uttydningar - 64

Band. 20. Häft. 3
Återseendet. Algot Ljunggren - 65
"Lilla Dumbom". Rien - 65, 66, 78, 79, 80
Afrikanska silkesfjärilar. F. - 66, 67
Ett fosterländskt Bildergalleri. LXXXIX. Casper Ehrenborg. Birger Schöldström - 66, 67, 68, 69, 70
Ett blad ur sjöväsendets häfder. G. C. Witt - 70, 71
Vid kraterns rand. X+ - 71, 72, 73
Svenska missionärer i Kina. August Strindberg - 73, 74, 75, 76, 77
En göteborgsbild. Anderson-Edenberg - 77, 78
Från Kurdistan. -o- - 80, 82
Något bättre... Malle - 82
Bortom järnvägarnas och telegrafens råmärken. II. Karl Ekström - 81, 82, 83, 84, 85
En "panik". -g. - 86
Skrämskott och "gångedagar". Claës Joh. Ljungström - 87
Förtalaren. H. M-n. - 87, 89
Ett besvuret hederslöfte. Berättelse af Emilie Flygare-Carlén. (Forts.) - 89, 90, 91, 92, 93, 94
Karins nötter. Otto Lindblad - 95
Dubbel-Logogryf. Ol. Ersson - 96
Schack. A. Arnell - 96
Korsgåta - 96
Fyrkantsgåta. Ol. Ersson - 96
Ordvändningsgåta. Æolus - 96
Charad - 96
Uttydningar - 96

Band. 20. Häft. 4
Den rätte. Allegorisk dikt. A**** R. - 97
"Hvem der?" - "Najaden!" Ett svenska flottans minne, upptecknadt af H. af Trolle - 98, 99, 115, 116, 117, 118
Ett fosterländskt Bildergalleri. LXXXX. Gustaf Cronhjelm. A. Hedin - 99, 100, 101, 102
Marietta. Ett minne från Italien. Elam Lundgren - 102
Alträdet. X+ - 102, 103
Från och om Holland. K. S. - 103, 104, 105
En pampero. O. A. Carlstén - 106
Lifvets komedi. Toivo - 106
En stor händelse, skildrad för våra små läsare - 107, 108
Vid en muhammedansk graf. E-g. - 109
Blå grottan. G. C. Witt - 109, 110
Silhouetter. L. - 110, 111
Turkmenerna. -o- - 111, 112
Södertelge. Herman Sätherberg - 113, 114, 116, 117
Grusad glans. R. - 115
Damernas vapen. Emal - 118, 119
Fredsstörare. F. Barthelson - 119, 120, 121
"Allt under himmelens fäste, der sitta stjernor små". Bidrag till en folkvisas historia. Carl Säve - 121
Ett besvuret hederslöfte. Berättelse af Emilie Flygare-Carlén - 121, 122, 123, 124, 125, 126, 127
Sjömansvisa. L:sköld Oxenstjerna - 127
Logogryf. Ol. Ersson - 128
Schack. A. Arnell - 128
Rättelse - 128
Korsgåta - 128
Palindrom - 128
Charad. O. E. - 128
Uttydningar - 128

Band. 20. Häft. 5
I skogen. Toivo - 129
De olympiska spelen - 129, 130
Hafsfruns skyddslingar. Af Aldebaran - 130, 131
Till prydnad och trefnad. Anderson-Edenberg - 132
Ett fosterländskt Bildergalleri. LXXXXI. Karl Johan Schönherr. Alex. Zanders - 133, 134
Folkens vexlande öden. R. - 134, 135
Silhouetter. Elam Lundgren - 135
Från och om Holland. II. K. S. - 136, 137
Kaninen. W. A. - 137, 138, 139, 140
Påsken i Moskva. Ett reseminne af Semper Svensson - 140, 141, 142, 143
Vid sjutton år. Sonett. Edvard Forssberg - 143
Litet "gult". Pi - 143, 144
Wernamo. L. G. T. T. - 145, 146
Hafsfruns skyddslingar. Af Aldebaran - 146, 147, 148, 149, 150
Inled oss icke i frestelse. F. Barthelson - 151, 152
Ett besvuret hederslöfte. Berättelse af Emilie Flygare-Carlén - 151, 153, 154, 155, 156, 157, 158, 159, 160
Fördolda svenska städer, floder med mera - 160
Bokstafsfyrkant. GottFriEd - 160
Geografisk namngåta. GottFriEd - 160
Rebus - 160
Uttydningar - 160
Lösning af schackuppgifter - 160

Band. 20. Häft. 6
Från Gustaf II Adolfs dagar. Anteckningar om konungens hof, hans resor, familjförhållanden m. m. Af J. M. IV. (Åren 1621-1624.) - 161, 162, 163, 173, 174
En liten tid. Algot Ljunggren - 163
Kamomillen. X+ - 163, 165
Ett fosterländskt Bildergalleri. LXXXXII. Nils Rosén von Rosenstein. Axel Krook - 164, 165, 166
Tranan. (Grus cinerea, Bechstein. Ardea Grus, Linné.) W. A. - 166, 167, 168
Windsors slott. E. - 168, 169, 170, 171
Guillotinen. O-n - 171
"För sent!" -o- - 172
Kabelvaag. E-g. - 173, 175
Vårqvitter. Æolus. -est- - 175
Ett och annat om malajerna. Pi - 175, 176
Södertelge. II. Herman Sätherberg - 177, 178, 180, 181
Mormors brudslöja. -g. - 179
Litet svart färg. Rien - 179, 181, 182, 183
Så god som en ann'. - 184
Från min kapellanstid. Claës Joh. Ljungström - 183, 185
Och aldrig i verlden de fingo hvarann. Viktor Moll - 185
En beslutsam qvinna. Teckning efter verkligheten af Gubben Noach - 186, 187, 188, 189, 190
Önskan. John Jacobsson - 190, 191
Logogryf. Am. - 192
Schack. A. Arnell - 192
Strål-palindrom. N. L. Hallender - 192
Numeriskt aktrostikon - 192
Uttydningar - 192

Band. 20. Häft. 7
Ehrensvärds syn. Edvard Evers - 193
Ryssarna i Helsingland 1721. Anteckningar för Svenska Familj-Journalen af O. v. K. - 193, 194, 195, 196
Ett fosterländskt Bildergalleri. LXXXXIII. Torbern Olof Bergman. Axel Krook - 196, 197, 198, 199
Ihåligt jätteträd. E. - 196, 199
En filosof i fågelverlden. X+ - 199, 200
Hyckleri. Toivo - 200
Tabris och dess befästningar - 201, 202
En saga om tvänne daggdroppar. Helmer Sundstedt - 202, 203
Tvärs genom Afrika - 203, 204, 205
Jemtarnas stad. -n. - 205, 206, 207
Om brännspeglar. X+ - 207
Fransk "böckling". A.-n. - 208
Farväl. (Af Lamartine.) J. A. Drysén - 209, 210
Den äkta ringen. E-g. - 210, 211, 212
Indiens bajaderer. -o- - 212, 213, 214
Betharram - 214, 215
På Capri. Idyll. Thore - 215, 216
Kärlekens makt. Teckning ur lifvet af Sylvia - 217, 218, 219, 220, 221, 222
Silhuetter. Klippta af Ernst Ljunggren. Scener ur beväringslifvet - 223
Soldatsång. Ord och musik af O. v. K. - 224
Gåtor. N:o 1. Æolus - 224
Gåtor. N:o 2. Emal - 224
Lösning af schackuppgifter - 224
Uttydningar - 224

Band. 20. Häft. 8
Saga från skogen. Aster - 225
Ett dansgille. Norrländsk allmogebild af Thyra - 225, 226, 227
Ett fosterländskt Bildergalleri. LXXXXIV. Hedvig Charlotta Nordenflycht. -rn. - 227, 228, 229
Törnrosen. X+ - 229, 230
Sagor från hafvet. G. C. Witt - 230, 231
Carrara och dess marmor - 232
Den meliska Afrodite. C. E. - 232, 233, 234
Ett dansgille - 234, 235
Och muren föll... Sif - 235, 236
Venedigs begrafningsplatser. E. - 236, 237
Minnen från La Plata. Upptecknade för Familj-Journalen af C. T-r. - 237, 238, 239
Silhouetter. Elam Lundgren - 239
Det moderna Bagdads qvinnor. Pi. - 239, 240
Teservis af silfver. L. L. - 241
Bland lumporna. Saga af K. V. M-n. - 241, 242, 243
Den lilla koketten. Toivo - 243
Drag ur judarnas nyare historia. Anderson-Edenberg - 243, 244, 245, 246
Heimers harpa. "Hallfreðr". - 246, 247
En blick i allmogens hem. Adm. - 247, 249
Strålar och vindar. Algot Ljunggren - 248, 249
I Kalmar anno 1525. Historisk skiss af Sune Folkesson - 249, 250, 251, 252, 253, 254
Gamla skeppsbilder. G. C. Witt - 255
Logogryf. Åke - 256
Charad - 256
Bokstafsfyrkant - 256
Lösning af schackuppgifter - 256
Schack-Breflåda. A. A. - 256
Uttydningar - 256

Band. 20. Häft. 9
Ökensånger. Anna A. - 257, 258
Ett fosterländskt Bildergalleri. LXXXXV. Johan Jakob Björnståhl. C. H. Rydberg - 258, 259, 260, 261
Zigzag. Bilder från en längre sommarresa af Jo. Jo. IV. Genom drufvornas land till ostarnas - 261, 262, 263, 264, 270, 271
Jättebältan. X+ - 264
Servis af masurbjörk. L. L. - 265
Masurkan. Ett reseminne från Ryssland af Semper Svensson - 265, 266, 267
En blick på Kaukasus och dess folk. Pi. - 267, 268
Framnäs. A.-E. - 268, 269
Sonnetter. Algot Ljunggren - 270
Scen från Algeriet - 272
Gotska Sandön. Några strödda anteckningar. C. J. Bergman - 272, 273, 274, 275
Åländska anekdoter från Östersjö-kriget 1854, upptecknade af Herm. Hofberg. 1. En äfventyrlig ridt - 276
Sexton Anor. Thore - 276, 277
I den frie negerns hem - 277, 278
Teori och praktik. G. C. Witt - 279, 281
Hurudan vi kunna tänka oss den trojanska hästen - 280, 281
Under vårens tid. Teckning ur skånska allmogelifvet af Ave - 281, 282, 283, 284, 285, 286, 287, 288
Uttydningar - 288

Band. 20. Häft. 10
Ingen utom sin art. Egerius - 289
Den kära gåfvan. En händelse från Karl XI:s "okändresor" bland den svenska allmogen, berättad af J. O. Åberg - 289, 290, 291
Ett fosterländskt Bildergalleri. LXXXXVI. Edvard Nonnen. Birger Schöldström - 291, 292, 293, 294
Brasiliansk vegetationsbild - 293, 294
Flickan och muren. Algot Ljunggren - 294, 295
Zigzag. Bilder från en längre sommarresa af Jo. Jo. IV. Genom drufvornas land till ostarnas. (Forts. från föreg. häfte.) - 295, 296, 303, 304
Gröngölingen. (Picus viridis, Lin.) W. A. - 296, 297, 298
Bilder från Prag. III. Anderson-Edenberg - 297, 298, 299
En gammal jägare - 299, 301
Mormors guldkorn. Viktor Moll - 299, 300
Ny-Elfsborg för trettio år sedan. Några minnen, upptecknade af Herm. Hofberg - 300, 301, 302, 303
Björnö i Småland. E-g. - 304, 305
De gamla germanernas lefnadssätt och seder. R. - 305, 306, 307
Blåa eller mörka. Edvard Forssberg - 307
Moderskärlek. X+ - 307, 308, 309
Malörer. Thore - 309, 310
Vårt land. G. C. Witt - 310, 311
Två om en - 311, 312, 313
Så har då jag fått en korg! Novell af Wilhelmina Gravallius - 313, 314, 315, 316, 317, 318
Roddaren. Ord af Runeberg. Musik af Valborg Aulin - 318, 319
Logogryf. T. M. - 320
Schack - 320
Motställd Tiargåta. H. S. - 320
Strålpalindrom. N. L. Hallender - 320
Bokstafsgåta. Olof Norling - 320
Korsgåta. H. Olsson - 320
Rebus - 320

Band. 20. Häft. 11
Frost. Algot Ljunggren - 321
Från Gustaf II Adolfs dagar. Anteckningar om konungens hof, hans resor, familjförhållanden m. m. Af J. M. V.-VI. (Åren 1625-1629.) - 321, 322, 323, 337, 338, 339
Vilhelm Marstrand och Erasmus Montanus. Th. E. - 323, 324, 325, 326, 327, 328
Vid stranden af Loire. X+ - 328
Vid Morups tånge. Birger Schöldström - 328
Stockholmsbilder. Af Axel S-g. 2. Procentarens dotter - 328, 329, 330, 331, 332
Vas af Benvenuto Cellini - 333
På fria fältet. Fr-. - 334
Villa Reale - 332, 334
Samlarenitet och dess betydelse, med särskildt fäst afseende vid landsmålen. Aug. Hammar - 334, 335
Åländska anekdoter från Östersjö-kriget 1854, upptecknade af Herm. Hofberg. 2. Länsmannen. 3. Kronofogden - 335, 336
Bylgjas klagan. C. Ludv. Törnberg - 336, 337
"Det är rätt"! Aslög - 339
En amason. - 339, 340
Trikinen - 340
Edvard Magnus' minne. E-g. - 341
Minnen från La Plata. Upptecknade för Familj-Journalen af C. T-r. II. - 341, 342, 343
Korporal Maubonne - 344, 345
Sken och verklighet. Toivo - 345
Stinas val. Berättelse af Cervus - 345, 346, 347, 348, 349, 350
Giulia Saviera. Ett reseminne, upptecknadt för Sv. Familj-Journalen af Lina Mn. - 350, 351
Fruntimmers-botanik. Ax. H-dt. - 351
Logogryf. A. E. S. - 352
Schack - 352
Strål-palindrom. N. L. Hallender - 352
Geografisk bokstafsgåta - 352
Uttydningar - 352

Band. 20. Häft. 12
På närmare håll. A. E. S. - 353
Konung Gustaf I i Delsbo. Kulturhistorisk skiss af Gubben Noach - 353, 354, 355
Ett fosterländskt Bildergalleri. LXXXXVII. Karl Fredrik Adelcrantz. Axel Krook - 355, 356
Hammarsmedens dotter. Konturbild af Reinhold Winter - 357, 358, 359, 360
Sykomoren - 360, 361
Från "mysteriernas" stad - 361
"På hvad?" Cl. Tert (efter Fritz Reuter) - 362
En julafton i hänsvunna dagar. Nikoline - 362
En vetenskapens relik - 362
Den underliga elden - 363
Ett stort land med liten framtid. -g. - 364
En familjtafla. Anderson-Edenberg - 364, 365, 366
Barndomstiden. (Efter Holty.) Tiro - 366
Om tiden - 366, 367
Södertelge. III. Herman Sätherberg - 368, 369, 370, 371, 372, 373
Så jag drömde. Mathilda Langlet - 371
Minnen från La Plata. Upptecknade för Familj-Journalen af C. T-r. III. - 371, 373, 374
Harems ros. Thore - 374, 376
En järnvägsfest. Berättelse från Jura-trakten för Svenska Familj-Journalen af Ces. - 375, 377, 378, 379, 380
Uttydningar - 380
Rättelser - 380


Project Runeberg, Tue Dec 11 11:00:04 2012 (aronsson) (diff) (history) (download) Next >>
https://runeberg.org/famijour/1881/

Valid HTML 4.0! All our files are DRM-free