- Project Runeberg -  Svensk månadsskrift för fri forskning och allmän bildning /
Första Bandet (Januari-Juni)

(1864) [MARC] With: Carl Simon Warburg
Titel och innehåll | Next >>
  Project Runeberg | Catalog | Recent Changes | Donate | Comments? |   

Svensk Månadsskrift

för fri forskning och allmän bildning.

Utgifven af C. S. WARBURG. ------------------ Första Bandet (Januari - Juni). ------------------ GÖTEBORG HANDELSTIDNINGENS BOLAGS TRYCKERI. 1864.

Förord till den elektroniska utgåvan

Första bandet, som tillhör University of Minnesota Libraries, har scannats i april 2011 av Google Books. Den anpassades och OCR-tolkades för Projekt Runeberg i december 2013 av Bert H.


This volume was scanned by Google Book Search, from where the scanned images were copied to Project Runeberg. We very much appreciate that they have made this possible and want to encourage other digital library projects to follow their example. Read more about Project Runeberg's image sources.


The above contents can be inspected in scanned images: frontespis, titelsida, (blank), 1, 2

Korrstapel / Proof bar for this volume

Innehåll / Table of Contents


Titel och innehåll - frontespis, titelsida, (blank), 1, 2
    1:sta häftet: Januari 1864
Om Friheten. Framställning af J. S. Mills åsigter af C. S. Warburg - 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24
Jehovah-tjensten hos hebreerna före babyloniska fångenskapen af Victor Rydberg - 25, 26, 27, 28, 29, 30, 31, 32, 33, 34, 35, 36, 37, 38, 39, 40, 41, 42, 43, 44, 45, 46, 47, 48, 49, 50, 51, 52, 53, 54, 55, 56, 57, 58, 59, 60, 61, 62, 63, 64, 65
Mazurkan af Orvar Odd - 66, 67, 68, 69, 70, 71, 72, 73, 74
Anmälningar af nya skrifter af W—g.(C.S.Warburg) - 75, 76, 77, 78, 79, 80
Berättelser ur Svenska historien af And. Fryxell - 75, 76, 77
En samling dikter af C. - 77
Dikter, äldre och nyare, af Herman Sätherberg - 77
Om litteraturen och dess betydelse såsom blldningmedel af R. Hjärne - 78
Positivspelarens son - 78, 79
Mose ben Maimuus, (Maimonides) Acht Capitel, arahisch und deutsch mit Anmerkungen von d:r M. Wolff - 79
Framställning och Granskning af Aristoteles’ lära om det högsta goda. Akademiskt program af Axel Nyblæus - 79, 80
Utilitarianism, by John Stuart Mill - 80
Nyare arbeten - 80
Notiser - 81, 82, 83, 84
Råda kyrka i Wermland af G. B—z.(G.Brusewitz) - 81, 82
Guldfynd i indianska grafvar - 82, 83
Ett judiskt signet från åttende seklet f. Ch. - 83, 84
Staty, funnen i Rom - 84
    2:dra häftet: Februari 1864
G. A. Reuterholms mor (En karakterskild från förra århundradet) af D:r Sturzen-Becker - 85, 86, 87, 88, 89, 90, 91, 92, 93, 94, 95
Teorier om menniskoslägtets ålder och uppkomst. I. af C. S. Warburg - 96, 97, 98, 99, 100, 101, 102, 103, 104, 105, 106, 107, 108, 109, 110
Om Oehlenschlägers Aladdin af —w - 111, 112, 113, 114, 115, 116, 117, 118, 119, 120, 121, 122, 123, 124, 125, 126, 127
Några ord om skyddstullar ur statsrättslig synpunkt af S. A. Hedlund - 128, 129, 130, 131, 132, 133
Anmälningar af nya skrifter af W—g.(C.S.Warburg) - 134, 135, 136, 137, 138, 139, 140, 141, 142, 143, 144, 145, 146, 147, 148, 149
Smärre Dikter af Friedrich von Schiller - 134, 135, 136, 137, 138, 139
Kungarne på Salamis, tragedi i fem akter af Johan Ludvig Runeberg - 139, 140
Sveriges politiska historia, från K. Carl XII:s död till statshvälfningen 1772 af C. G. Malmström - 141
Litterär Tidskrift, utgifven i Helsingfors af G. Frosterus, A. H. Chydenius, K. Collan, J. J. Chydenius - 141, 142
Historiska minnen i Bohuslän, Westergötland ock Halland. Teckningar med beskrifning af G. Brusewitz - 142
Konststudier i Paris af Carl Rupert Nyblom - 143
Lunds Student-Kalender, Vittert album - 143
Om Associationens Betydning for den ökonomiske Udvikling. Konkurrenceafhandling af L. Holst - 143, 144, 145, 146, 147, 148, 149
Notiser - 150, 151, 152, 153, 154
Skörstorps kyrka i Westergötland af G. B—z.(G.Brusewitz) - 150, 151, 152
Fynd från stenåldern, uti hålorne i Tarascondalen - 153, 154
Breflåda - 154, 155, 156
Inlägg till Jehovatjensten hos Hebreerna af M. Wolff - 155, 156
    3:dje häftet. Mars 1864
Kyrkan-Teatern. En blick i medeltiden af D:r Sturzen-Becker - 157, 158, 159, 160, 161, 162, 163, 164, 165, 166, 167, 168, 169, 170, 171
Teorier om menniskoslägtets ålder och uppkomst. II. af C. S. Warburg - 172, 173, 174, 175, 176, 177, 178, 179, 180, 181, 182, 183, 184, 185, 186, 187, 188, 189, 190
Om Fysiokraternas skola i Frankrike (En teckning ur Stats-ekonomiens historia) - 191, 192, 193, 194, 195, 196, 197, 198, 199, 200, 201, 202, 203, 204, 205, 206, 207, 208, 209
Sånger af Béranger - 210, 211, 212, 213, 214
I. Kosackens sång - 210, 211
II. Frihetsgudinnan - 211, 212
III. Skräddaren och Huldran - 213, 214
Anmälningar af nya skrifter af W—g.(C.S.Warburg) - 215, 216, 217, 218, 219, 220, 221, 222
Don Juan af Lord Byron - 215, 216, 217, 218, 219, 220, 221, 222
Notiser - 223, 224, plansch, (blank), 225, 226
Dexilées' Monument i Athen - 223, 224, plansch, (blank), 225
Arkeologiskt fynd - 225, 226
Breflåda - 226, 227, 228
Inlägg till Jehovatjensten hos Hebreerna af M. Wolff, forts. - 226, 227, 228
Inlägg till Om menniskoslägtets ålder och uppkomst - 228
    4:de häftet. April 1864
Ungdomen och Poesien af Olof Eneroth - 229, 230, 231, 232, 233, 234
Om nationalitet och konst af C. S. Warburg - 235, 236, 237, 238, 239, 240, 241, 242, 243, 244, 245, 246, 247, 248, 249, 250, 251, 252, 253, 254
Medeltidens magi I. Inledande blick på medeltidens verldsåskådning och dennas historiska uppkomst af Victor Rydberg - 255, 256, 257, 258, 259, 260, 261, 262, 263, 264, 265, 266, 267, 268, 269, 270, 271, 272, 273, 274, 275, 276, 277, 278
Flykten från Siberien af Orvar Odd - 279, 280, 281, 282, 283, 284, 285, 286, 287, 288, 289, 290, 291, 292, 293, 294, 295, 296
Några statistiska uppgifter om Sveriges ekonomiska och finansiela utveckling under åren 1834—1860 af Sam. Warburg - 297, 298, 299, 300, 301, 302, 303, 304, 305
Notiser - 306, 307, 308
Fotografiens första uppfinnare - 306, 307
Japanska trädgårdsanläggningar - 307, 308
Ett besök på de sju stjernornas berg i China - 308
    5:te häftet. Maj 1864
Om det gamla skolsystemets faror af Olof Eneroth - 309, 310, 311, 312, 313, 314, 315, 316, 317, 318, 319, 320, 321, 322, 323, 324, 325, 326, 327, 328, 329, 330, 331, 332, 333, 334, 335, 336, 337, 338
Medeltidens magi. II. Kyrkans magi af Victor Rydberg - 339, 340, 341, 342, 343, 344, 345, 346, 347, 348, 349, 350, 351, 352, 353, 354, 355, 356, 357, 358, 359
Sånger af Béranger, forts. - 360, 361, 362, 363, 364, 365, 366, 367, 368, 369, 370, 371, 372, 373, 374
IV. Frankrikes barn (1817) - 360, 361
V. Folkets minnen - 361, 362, 363
VI. De båda Grenadiererna - 363, 364, 365
VII. Fördömda vår! - 365, 366
VIII. Vintervisa - 366, 367, 368
IX. Naturen - 368, 369
X. Vissångaren och Cardinalen - 369, 370, 371
XI. Kungen i Yvetot - 371, 372
XII. Ärans väg - 373, 374
Anmälningar af nya skrifter af W—g.(C.S.Warburg) - 375, 376, 377, 378, 379, 380, 381, 382, 383, 384
Paris en Amérique, par Ed. Laboulaye - 375, 376, 377, 378, 379, 380, 381, 382
Amaranter-orden. Skådespel i fem akter. Svenskt original af „Förf. till Lucidor.“ - 382, 383, 384
Notiser - 385, 386, 387, 388
Om kyrkdörrar af G. B—z.(G.Brusewitz) - 385, 386, 387, 388
    6:te häftet. Juni 1864
Riksdagen i Norrköping år 1800 af —d. —n. - 389, 390, 391, 392, 393, 394, 395, 396, 397, 398, 399, 400, 401, 402, 403, 404, 405, 406, 407, 408, 409, 410, 411, 412, 413, 414, 415, 416, 417, 418, 419, 420, 421
Till Phosphorismens Historia af C. S. Warburg - 422, 423, 424, 425, 426, 427, 428, 429, 430, 431, 432, 433, 434, 435, 436, 437, 438, 439, 440, 441, 442, 443, 444, 445, 446, 447
Anmälningar af nya skrifter av W—g.(C.S.Warburg) - 448, 449, 450
Svenska Statsförfattningens Historiska Utveckling af Christian Naumann - 448
Skandinaviska Nordens Ur-innevånare, ett försök i komparativa Ethnografien och ett bidrag till menniskoslägtets utvecklingshistoria af S. Nilsson - 448, 449
Ur Herbariet. Genrestycken på vers af A. J. Afzelius - 449
Tio Predikningar om Religiositeten af Th. Parker - 449, 450
Notiser - 451, 452, 453, 454, 455, 456, 457, 458, 459, 460
Halmstad ock dess kyrka af G. B—z.(G.Brusewitz) - 451, 452, 453, 454, 455
Graverade eller skulpterade djurfigurer från den äldsta menskliga perioden - 456, 457, 458, 459
Om lefnadskostnaderna på kejsar Diocletiani tid - 459, 460

Project Runeberg, Wed Aug 26 13:15:37 2015 (aronsson) (diff) (history) (download) Next >>
http://runeberg.org/svmantidsk/1/

Valid HTML 4.0! All our files are DRM-free