- Project Runeberg -  Svenska Familj-Journalen /
Band 14, årgång 1875

(1869-1885)
Titel och innehåll för band XIV | Next >>
  Project Runeberg | Catalog | Recent Changes | Donate | Comments? |   

Svenska Familj-Journalen.
SVENSKA FAMILJ-JOURNALEN

Illustrerad månadstidskrift,
innehållande
Svensk-historiska samt fosterländska Skildringar och Berättelser ur Naturen
och Lifvet, Original-noveller, Skisser och Poemer samt uppsatser i
Vetenskap och Konst, m. m.

Fjortonde Bandet.

Stockholm.
Familj-Journalens Boktryckeri-Aktiebolag.
12 Stora Vattugatan 12.


Förord till den elektroniska utgåvan

Detta är årgång 1875 av Svenska Familj-Journalen. Varje band omfattar en årgång, med 12 nummer om vardera 32 sidor. Sidnumrerinen löper genom hela bandet, från 1 i januari till 384 i december.

Preface to the Electronic Edition

This is year 1875 of Svenska Familj-Journalen ("the Swedish family journal"). Each volume (year) has 12 issues of 32 pages each. Pagination runs through each volume, starting with 1 in January.

(1875) Vol. XIV, issue I, II, III, IV, V, VI, VII, VIII, IX, X, XI, XII.


The above contents can be inspected in scanned images: i, iii, iv

Korrstapel / Proof bar for this volume

Innehåll / Table of Contents


Titel och innehåll för band XIV - i, iii, iv

Band XIV, 1875, N:o I
Nordens gudar. Täflingsskrift, som vunnit pris i Svenska Familj-Journalen. F. B. - 1, 2, 3
Kyssarna. Claës Joh. Ljungström - 3, 5
Ett fosterländskt Bildergalleri. XLIII. Johan Messenius. Axel Krook - 5, 6, 7
Stilleben i ankdammen - 4, 7
Piccola. (Efter en tafla af H. Richter.) - 8
Piccolo. (Efter en tafla af H. Richter.) - 9
En vattenros från Adria. Efter J. v. Sydow. - För Familj-Journalen af B. - 10, 11
Små nyårsönskningar. Fr- - 11
Börstorp. O. von K. - 12, 13, 14, 15
Läran om arternas härledning. I. - 15, 16, 17
Luthers vigselring - 17
Nikobar-öarna - 16, 18, 19
Opdalsbron i Norge - 19, 20
Samfärdseln i London - 19, 21, 22
Gustaf Wasa i rustning. -ed- - 22, 24
På Lindes torg. En minnesbild från trettio år tillbaka, upptecknad af Bias - 22, 23
Aslögs drömmar på Spangarhed. Diktcykel af Anna A. - 25, 26
Magisterns öfverraskning. Berättelse af Sophie Bolander - 26, 27, 28, 29, 30, 31, 32
Logogryf. Ol. Ersson - 32
Bokstafsgåta. K-x. - 32
Språkuppgift - 32
Charader. Pyramus. Ol. Ersson - 32

Band XIV, 1875, N:o II
Axel Oxenstjernas lärare. Berättelse af C. Georg Starbäck. I. Löftet - 33, 34, 35
Arbetaren. Rbt Tolf - 35
En strid mot tärnor - 35, 36
Läran om arternas härledning. II. - 37, 38, 39
Fiskarflickan. Saga af W. - 39, 40
Grenna och Brahehus. G. C. Witt - 40, 41, 42, 43
En bild från Leipzigs äldre och nyaste tid - 43, 44, 45
"De skeppsbrutna". Emanuel - 45, 46
Bättre brödlös än rådlös. Ett studentminne af H. H-g. - 46, 47
Gotländska anekdoter. I. Den drömda skatten i S:t Lars. C. J. Bergman - 47, 48, 49
På vägen till Barcelona - 49
En kongsskjuts. Omtalad af Claës Joh. Ljungström - 50
Också en konstnär. Fr- - 51
Öknarnas folk - 51, 52, 53
En ny vetenskapens seger - 53, 54
Skandinavisk-etnografiska samlingen. I. -rn. - 54, 55, 56, 57
På lifvets stig. Skiss af Emilie Flygare-Carlén - 57, 58, 59
Två par händer utan fingrar. N-l-n. - 60
Aslögs drömmar på Spangarhed. Diktcykel af Anna A. (Forts.) - 60, 61
Den gamla björken. Skiss af förf. till Thoras skatt - 61, 62, 63, 64
Logogryf. Ol. Ersson - 64
Uttydningar - 64

Band XIV, 1875, N:o III
Axel Oxenstjernas lärare. Berättelse af C. Georg Starbäck. II. Skolgossen - 65, 66, 67
Marmordomen i Milano. Karl Wetterhoff - 67
Teckningar och drömmar. Af -a -g. Frukt och blomma - 67, 68
Domherren. Ett naturhistoriskt bidrag af W. - 68
I bakhåll. Kulturskildring från senare hälften af 1600-talet - 68, 69, 70, 71
En bild från nationalmuseum - 71, 72
En mottagning hos drottningen af Bhopal - 71, 73, 74
Ett fosterländskt Bildergalleri. XLIV. Nils Rabenius. Axel Krook - 74, 75
Mörbyleken - 76, 77, 78
En jättebro öfver en jätteflod - 77, 78
Varm vänskap. Reinhold Winter - 78
Äfventyr i öknen - 78, 79, 80, 82
I vinterqväll. Ernst Wallmark - 81, 82
Mariuccia. Karl Wetterhoff - 80, 82, 83
Det ömtåligaste. Isidor K. - 83
Ett minne af en moder. Oskar - 83
Carlsborg. J. M. - 84, 85, 86, 88
Äfventyr i öknen. (Forts. och slut fr. sid. 82.) - 86, 87, 89
Gubben och hans käringar. Saga af W. - 89, 90
På lifvets stig. Skiss af Emilie Flygare-Carlén. (Forts. fr. föreg. häfte, sid. 50.) - 90, 91, 92, 93, 94, 95, 96
Allmännyttigt - 96
Om odling af Hyacinter i sand och mossa - 96
Anstrykningsmedel på jern för att skydda det mot rost - 96
Logogryf. -a. - 96
Charad. John Tengberg - 96
Bokstafsfyrkanter - 96
Bokstafsgåta. Runa - 96
Uttydning - 96

Band XIV, 1875, N:o IV
Ett fosterländskt Bildergalleri. XLV. Anna Maria Lenngren. Axel Krook - 97, 98, 99, 100, 101
En orangelund vid Sorrento. Karl Wetterhoff - 101, 102, 103
Axel Oxenstjernas lärare. Berättelse af C. Georg Starbäck. III. Getvaktaren - 103, 104, 105, 106
S:t Nikolaus. Dominikanerkloster-kyrkan i Visby. C. J. Bergman - 106, 107, 108, 109, 110, 111
Från hinduernas land - 111, 112, 113
Traun-sjön - 113
Hvad jag vet. Claës Joh. Ljungström - 114
På lifvets stig. Skiss af Emilie Flygare-Carlén. (Forts. fr. föreg. häfte, sid. 96.) - 114, 115
Finnen och de tre vilda djuren. För Svenska Familj-Journalen af W. - 115
Isregionens konung - 115, 116
Pelle Frisk. Monolog i ett uppträde af Onkel Adam - 117, 118, 119, 121
Motala ström. Herm. H-g. - 120, 121
På lifvets stig. Skiss af Emilie Flygare-Carlén. (Forts. och slut fr. sid. 115.) - 122, 123, 124, 125, 126, 127, 128

Band XIV, 1875, N:o V
Till våren. -a-B-c. - 129
Axel Oxenstjernas lärare. Berättelse af C. Georg Starbäck. V. Vid Luthers graf - 129, 130, 131
Då eller Nu? C. P-t. - 131
Våren. (Efter en oljemålning af Cot.) - 132
En holländsk praktbyggnad - 133
"Dristighetens högbåtsman". Ett minne från 1788 och 1790. Af H. af Trolle - 134, 135
Varfågeln - 135, 136
Röttle å, dess vattenfall och omgifningar. G. C. Witt - 137, 138
"Dristighetens högbåtsman". Ett minne från 1788 och 1790. Af H. af Trolle. (Forts. och slut fr. sid. 135.) - 138, 139, 140
Laterna magica. L. A. Forssman - 140
Blommor och kärlek. (Fritt efter danskan.) Fr- - 141
Också en affälling - 141
Den lilla kloka fågeln. Efter franskan. - För Familj-Journalen af W. - 141, 142
Gotländska anekdoter. II. Spisstolpen från Kullands gård. C. J. Bergman - 142, 143
En furstlig målare - 143, 144, 145
Mörkeklefs grotta - 145, 146
Gubben Rodebergs erfarenheter. Upptecknade af Sylvia - 146, 147
Fornlemningar på Öland. Herm. H-g. - 147, 148, 149
Några bilder från Petersburg och Moskwa. K. W. - 148, 149, 150, 151, 153
Från Hardanger - 152, 153
Majqväde. B-r. - 153
Millfords äfventyr. Originalberättelse för Svenska Familj-Journalen af Aldebaran - 153, 154, 155, 156, 157, 158, 159
Ungdom och vår - 159
Örhängen - 159, 160
Logogryf. Ol. Ersson - 160
Charad. And. Er. S. - 160
Uttydningar - 160

Band XIV, 1875, N:o VI
Tvenne spelmän. Teckning ur folklifvet af G. Djurklou - 161, 162, 163, 164
En sällsynt fisk - 164
Kairos dansande och tjutande dervischer - 165, 166, 167
Georg von Döbelns monument vid Umeå. Rudolf Hjärne - 167, 168, 169, 170
Qvistrum. A. B. S. - 169, 170
Enkans hem. Skiss af Marie Sophie Schwartz - 170, 171, 174
Nederländska giljareseder - 172, 173, 174, 175
Acacierna. A. - 175, 176, 177
Ziguenerskan. Ernst Wallmark - 177, 178
Enkans hem. Skiss af Marie Sophie Schwartz. (Forts. och slut från sid. 174.) - 178, 179
Vadstena slott och dess minnen. Herm. H-g. - 179, 180, 181, 182
Stundens barn. Freja - 182
Konvolveln. Saga af Thore - 182, 183, 185
Engeln. Ernhold - 185
Sagan om Psyche. Efter Lucius Apulejus, af -g. - 184, 185, 186, 187, 188, 189, 190, 191
En ny vinning på industriens område. G. C. Witt - 191, 192
Sjömanssång. Amerikansk melodi, arr. af W. B.; G. A. O. L. - 192
Charader - 192
Uttydningar - 192

Band XIV, 1875, N:o VII
Ett fosterländskt Bildergalleri. XLVI. Carl August Burchard Gyllengranat. H. af Trolle - 193, 194, 195, 196, 198
Aqvarier i boningsrum - 197, 198, 199
Sonetter. (Gustafsbergs badanstalt somaren 18**.) Ludv. E-n. - 199, 200
Örebro teater. V. Ö. - 200, 201
Bland Thebes ruiner - 201, 202
Små taflor och berättelser ur Sveriges folklif. Af Herm. H-g. III. Kloka Marie - 202, 203, 204
Hoburg på Gotland. C. J. Bergman - 204, 205, 206, 207
Något om hinduerna - 208
La Guayra - 209, 210
Små taflor och berättelser ur Sveriges folklif. Af Herm. H-g. Kloka Mari. (Forts. och slut från sid. 204.) - 210, 211
Småstycken efter Uhland. C. P-t. - 211
Vadstena slott och dess minnen. II. Herm. H-g. - 212, 213, 214
En färd genom Alperna - 214, 215
Jägaren och hans hustru. Finsk saga. - För Svenska Familj-Journalen af W. - 215, 217
Flickan och lärkan. Ernst Wallmark - 216, 217
Teckningar och drömmar. Af -a -g. Martha lill - 217, 218, 219, 220, 221
Något om Sveriges sångfåglar. En bit Ornitologi af T. H. - 221, 222
Den gamle korporalen. Ord af N. Musik af Wilh. Jonsson - 222, 223
Hvad skola vi blifva? S. R. - 224
Rebus - 224
Charad - 224
Uttydningar - 224

Band XIV, 1875, N:o VIII
Skildringar ur sjöväsendets historia. Af G. C. Witt. I. och II. - 225, 226, 227
Ett saltvattens-aqvarium - 228, 229
Fritz Reuter. -g. - 229, 230
Tänkespråk af Confucius. (Efter Schiller.) -ls- - 230
Trollflickan. Saga af W. - 231
Den döende arbetaren. Teckning af Sylvia - 231, 232
Eddystones fyr. E. F. - 233, 234
Brunnen vid Nemi. Vandringsminnen från Albano-bergen. Karl Wetterhoff - 235, 236, 237, 238
En liten vrå bland bergen. A.-E. - 237, 239
Vid vattenfallet. C. P-t. - 239, 240
Husaby. Herm. H-g. - 240, 241, 242, 244
Krokaviken. Skiss af Marie Sophie Schwartz - 242, 243, 245
Mellan tre verldsdelar - 245, 246
Stundens barn. Freja - 246
Gotländska anekdoter. III. Munken Gerhards signet. C. J. Bergman - 247, 249
Mars och Venus. (Grupp i bränd lera af Sergell.) Karl Wetterhoff - 248, 249, 250
Krokaviken. Skiss af Marie Sophie Schwartz. (Forts. och slut fr. sid. 245.) - 250, 251, 252
Anekdotvurmarne. Berättelse af Jo. Jo. - 252, 253, 254, 255, 256
Logogryf. Lea - 256
Rebus. Af And. Er. S. - 256
Uttydningar - 256

Band XIV, 1875, N:o IX
Skildringar ur sjöväsendets historia. Af G. C. Witt. III. Vikingar - 257, 258
September-månsken. Motiv från Amerika. Prosper Block - 258
Ett fosterländskt Bildergalleri. XLVII. Bengt Erland Fogelberg. Axel Krook - 259, 260, 261, 262
Republikanfågeln - 262, 263
Lilla Rödlufvan. Saga efter Jacob Grimm. (Med illustration af Paul Meyerheim.) - 263, 264, 265
Gillehuset i Forssa. Gubben Noach - 265, 266
I öknen. E. F. - 266
Amerikas Schweiz. (Om Yellowstone.) - 266, 267, 268, 269, 270
Gubben Rodebergs erfarenheter. Upptecknade af Sylvia. II. Vänner - 270, 271
Tidemands bilder ur norska bondelifvet. Karl Wetterhoff - 271, 272, 273, 274
Åbo. Rudolf Hjärne - 274, 275, 276, 277, 278, 279, 281, 282
Alvastra. -g. - 280, 282, 283
Anekdotvurmarne. Berättelse af Jo. Jo. (Forts. fr. föreg. häfte, sid. 256.) - 283, 284, 285, 286, 287, 288
Logogryf. Th. - 288
Schack-Charad. Karl I. A. - 288
Charad - 288
Uttydningar - 288

Band XIV, 1875, N:o X
Den fattiga. Rudolf Hjärne - 289, 290
Växter, som lefva af rof - 291, 292
Paganini. Af Wilh. Bauck - 293, 294, 295, 296
Pacific-jernbanan - 296, 297
Emigrantens återkomst. Gustaf v. H. - 297, 298
Paganini. Af Wilh. Bauck. (Forts. och slut fr. sid. 296.) - 298, 299, 300
Sven Berggren - 300, 301
Den sista hjorten på Gotland. Gubben Noach - 301, 302
Flickan på balen. Mathilda Langlet - 303
Luther-monumentet i Worms - 303, 304
Vid Leksands kyrka. Herm. H-g. - 305, 306
En god engel. Skiss af Marie Sophie Schwartz - 307, 308, 309
Kiselsinter-terrasserna vid sjön Rotomahana. S. Berggren - 308, 309, 310
Skildringar ur sjöväsendets historia. Af G. C. Witt. IV. Hafvets herrskarinna - 310, 311
En god engel. Skiss af Marie Sophie Schwartz. (Forts. och slut från sid. 309.) - 311, 312, 313, 314, 315
Anekdotvurmarne. Berättelse af Jo. Jo. (Forts. fr. föreg. häfte, sid. 288.) - 315, 316, 317
Neckrosens visa. Ord af Onkel Adam. Musik af Fredrika Wickman - 318, 319, 320
Allmännyttigt - 320
Att borttaga mögelfläckar ur tyg - 320
Att tvätta kattun och musslin, utan att tryckningen skadas - 320
Medel mot tandvärk - 320
För att göra tyger vattentäta - 320
Charad - 320
Uttydningar - 320

Band XIV, 1875, N:o XI
Gotländska anekdoter. IV. Den lille trumslagaren. C. J. Bergman - 321, 322, 323
Insekternas förvandlingar - 323, 324
Dante. -g. - 324, 325, 326, 327, 328, 329, 330
Systrarna. Tre sommarbilder, tecknade af Sylvia - 330, 331, 332
Brahehälla - 332, 333, 334
Flickan och dufvan - 333, 334
Smedjan. (Efter tyskan.) Prosper Block - 335
Amerikas simmande palatser. (Om ångbåtar.) - 335
Forssa prestgård. Gubben Noach - 336, 337
I det gamla Troja - 337, 338, 339
Förtröstan. Ismaël - 339, 340
Venngarn. Herm. H-g. - 340, 341
En historisk gåta - 341, 342, 343
Martyrerna. -ed- - 343, 344, 345
Anekdotvurmarne. Berättelse af Jo. Jo. (Forts. och slut fr. föreg. häfte, sid. 317.) - 345, 346, 347, 348, 349, 350, 351, 352
Gåta. Carolus - 352
Charad - 352
Schack-Gåta. -ie. - 352
Rebus - 352
Uttydningar - 352

Band XIV, 1875, N:o XII
Vid ett skede. -ed- - 353
Stormnatten. Skiss af J. O. Åberg - 354, 355
En underbart inrättad djurkropp - 355, 356, 357
Ett fosterländskt Bildergalleri. XLVIII. Pehr Hörberg. Axel Krook - 357, 358, 359
En liten modellstudie. Karl Wetterhoff - 360, 361
Stjernorps ruin. Reinhold Winter - 361, 362, 363
Örninnan. Fr. Br. - 363
Lilla Carls-ö. Vid Gotlands vestra kust. C. J. Bergman - 364, 365
Förändringar. Prosper Block - 366
Hvart taga mina penningar vägen? Fritt efter tyskan af -n. - 366, 367
Vid aftonlampan - 367, 368, 369, 370
En bit ur kapitlet om skendöda - 370, 371
Helsingelapparna. Gubben Noach - 371, 372
Ett besök på Hjortehammars udde jemte Några ord om Blekinges fornminnen i allmänhet. Maximilian Axelson - 373, 374
En scen från Afrika. Svante - 374, 375, 376
Saknadssång. Axel S-g. - 375
Julafton i en fattigstuga. Af Onkel Adam - 375, 377, 378, 379, 380
Uttydningar - 380
Rättelser - 380


Project Runeberg, Tue Dec 11 10:43:09 2012 (aronsson) (diff) (history) (download) Next >>
https://runeberg.org/famijour/1875/

Valid HTML 4.0! All our files are DRM-free