- Project Runeberg -  Ljungars saga
(1900) Author: Zacharias Topelius
Titel och innehåll | Next >>
  Project Runeberg | Catalog | Recent Changes | Donate | Comments? |   

Samlade skrifter af Zacharias Topelius
Sjuttonde delen

Ljungars saga

af
Zacharias Topelius

Stockholm.
Albert Bonniers förlag.

Stockholm.
Alb. Bonniers boktryckeri 1900.


Förord till den elektroniska utgåvan

Verket trycktes första gången i Helsingfors Tidningar 1862 i form av två noveller: Källan i Ljungars skog i februari - juni och Ljungars vapen i november - december. I bokform ingick Ljungars saga i Vinterqvällar, tredje cykeln, förra delen, som utkom i Stockholm 1896. Versionen överensstämmer i allt väsentligt med tidningens, förutom att de fyra sista kapitlen tillkommit: "ett ordentligt slut" som författaren påpekar i företalet.

Zacharias Topelius (1818-1898) is one of Finland's most famous and important authors of the 19th century. This is one of his novels. The title Ljungars saga translates to "Ljungars' saga" where Ljungars is the surname of the main character, knight Bo Knutsson.

The edition used for digitization constitutes volume 17 of the author's collected works (Samlade skrifter), which were published in Stockholm (and in Helsinki) in the years following his death.

The 397 text pages are presented as facsimile images, in 120 dpi grayscale GIF format, in combination with the unprocessed ("raw") text from optical character recognition (OCR).


The above contents can be inspected in scanned images: bandets titel, titelsida, titelbladets baksida, smutstitel, 398, 399, 400

Korrstapel / Proof bar for this volume

Innehåll / Table of Contents


Titel och innehåll - bandets titel, titelsida, titelbladets baksida, smutstitel, 398, 399, 400
Förra delen.
1. Huru mäster Gervasius kom att uppbära arrendet från Myllyranta kvarn och hvad därvid tilldrog sig - 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11
2. Hvad vidare tilldrog sig vid Myllyranta, och huru riddaren Bo Knutsson, med tillnamnet Ljungars, kom ridande till kvarnen - 12, 13, 14, 15, 16, 17
3. Huruledes riddar Bo Knutsson gästade på Myllyranta, och hvad fru Ursula där förehade - 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24
4. Huru David och mäster Gervasius råkade illa ut samt hvad där vidare tilldrog sig i kvarnstugan på Myllyranta - 25, 26, 27, 28, 29, 30, 31
5. Huru Ljungars barn lefde på Myllyranta och huru fröken Beata ville rida på Birgers fåle - 32, 33, 34, 35, 36, 37, 38, 39
6. Huru Beata, Birger och David redo till Ljungars skog - 40, 41, 42, 43, 44, 45, 46
7. Om Ljungars källa, och huru Beata sprang natthugg med en hvit flicka - 47, 48, 49, 50, 51, 52, 53, 54
8. Huru den hvita flickan ledde Ljungars barn genom skogen och hvad som under tiden hände vid kvarnen - 55, 56, 57, 58, 59, 60, 61, 62, 63
9. Huru David redde sig med herr Stens hofmän - 64, 65, 66, 67, 68, 69, 70
10. Huru David blef emottagen i Ljungars slott - 71, 72, 73, 74, 75, 76, 77, 78, 79
11. Ett märkvärdigt kapitel om hvad som vidare hände David på Ljungars - 80, 81, 82, 83, 84, 85
12. Huru David återvände till Myllyranta och drog ut att befria Ljungars barn - 86, 87, 88, 89, 90, 91, 92
13. Huru Ljungars barn blefvo bortförda i fångenskap och hvad därvid tilldrog sig - 93, 94, 95, 96, 97, 98, 99, 100
14. Huru Sven betedde sig, och huru David fann Mariana vid Siveris stuga - 101, 102, 103, 104, 105, 106, 107, 108
15. Vidare om försöket att rädda Ljungars barn, och hvad som då hände - 109, 110, 111, 112, 113, 114, 115, 116
16. Vidare om flykten med Ljungars barn, huru de förföljdes och hvar de slutligen hamnade - 117, 118, 119, 120, 121, 122, 123
17. Huru David flydde med Ljungars barn till Ulfsby och råkade ut för vänner och ovänner - 124, 125, 126, 127, 128, 129, 130
18. Huru mäster Gervasius kom i fejd med en aflatskrämare och hvad sedan vidare hände - 131, 132, 133, 134, 135, 136, 137, 138
19. Flyktingarne ankomma till Nådendal - 139, 140, 141, 142, 143, 144, 145
20. Huru David och Ljungars barn presenterades för abbedissan i Nådendal - 146, 147, 148, 149, 150, 151, 152
21. Hvad som beslöts om flyktingarne samt huru klostret fick ett oförmodadt besök - 153, 154, 155, 156, 157, 158, 159, 160
22. Huru biskop Arvid Kurck anlände till Nådendals kloster och råkade i delo med dess generalkonfessor - 161, 162, 163, 164, 165, 166, 167, 168
23. Om visitationen i Nådendal samt om riddaren Lydik Claesson och det uppdrag han erhöll af biskop Arvid Kurck - 169, 170, 171, 172, 173, 174, 175
24. Om de fördolda ting, som kunde under natten tilldraga sig i ett kloster, samt huru mäster Gervasius förekom en vådelig upptäckt - 176, 177, 178, 179, 180, 181, 182, 183
25. Om det stora ovädret vid Olsmässan och hvad därvid tilldrog sig - 184, 185, 186, 187, 188, 189, 190
26. Om riddar Lydiks och jungfru Ingeborgs flykt samt om biskopens möte med den sårade riddaren - 191, 192, 193, 194, 195, 196, 197, 198
27. Om herr Bos berättelse, Olofsmässan i Nådendal samt hvad där vidare tilldrog sig under biskop Arvids besök - 199, 200, 201, 202, 203, 204, 205, 206
28. Om biskopen, aflatskrämaren och herr Bo Knutsson till Ljungars - 207, 208, 209, 210, 211, 212, 213
29. Huru fru Ursula såg spöken i Ljungars slott - 214, 215, 216, 217, 218, 219
30. Huru herr Sten Knutsson anlände till Ljungars samt om den främmande riddaren med röda ängeln och örnhufvudet - 220, 221, 222, 223, 224, 225, 226
31. Om herr Sten Knuissons envig med riddaren Lydik Claesson Djekne samt om en oväntad gäst, som därvid infann sig - 227, 228, 229, 230, 231, 232
32. Huru enviget aflopp emellan de två riddarne samt om Ljungars flicka och det sorgliga öde som följde Ljungars ätt - 233, 234, 235, 236, 237, 238
33. Huru biskop Arvid intågade i Ljungars slott och dömde öfver dess invånares öden - 239, 240, 241, 242, 243, 244, 245, 246
Senare delen.
1. Ett möte på Kuustö - 247, 248, 249, 250, 251, 252
2. Botgöraren - 253, 254, 255, 256, 257, 258, 259
3. Hälsningen från den döde herr Bo - 260, 261, 262, 263, 264, 265, 266
4. Sagan om Ljungars vapen - 267, 268, 269, 270, 271, 272, 273, 274, 275
5. En statsman i svåra tider - 276, 277, 278, 279, 280, 281, 282
6. Huru riddaren Wulf von Grewensdorp berättade nyheter från Stockholm - 283, 284, 285, 286, 287, 288, 289, 290, 291
7. Huru två unga fröknar reste från Kuustö till Nådendal - 292, 293, 294, 295, 296, 297, 298, 299
8. Hvad som kan hända på en vinterresa till Nådendal - 300, 301, 302, 303, 304, 305, 306, 307
9. Huru Birger Bosson beslöt att gästa på Ljungars slott - 308, 309, 310, 311, 312, 313
10. Fru Ursulas page - 314, 315, 316, 317, 318, 319, 320, 321
11. En julafton i Ljungars slott - 322, 323, 324, 325, 326, 327, 328, 329
12. Huru Birger af Ljungars frestades att svika sin herre - 330, 331, 332, 333, 334, 335, 336, 337, 338
13. Arvid Kurck och Hemming Gadd - 339, 340, 341, 342, 343, 344, 345
14. Huru kung Kristian Tyrann belönade Hemming Gadd - 346, 347, 348, 349, 350, 351, 352, 353
15. Hvad därefter hände Ljungars barn i slottet och huru fru Ursula miste sin talisman - 354, 355, 356, 357, 358, 359, 360, 361
16. Huru Ljungars flicka bebådade fru Ursulas undergång - 362, 363, 364, 365, 366, 367, 368
17. Om biskop Arvid och junker Thomas Wulf - 369, 370, 371, 372, 373, 374, 375
18. Huru Ljungars barn följde biskop Arvid till döden - 376, 377, 378, 379, 380, 381, 382, 383
19. En midsommardag på Myllyranta - 384, 385, 386, 387, 388, 389, 390
20. Den siste Ljungars - 391, 392, 393, 394, 395, 396, 397
Innehåll - 398, 399, 400

Project Runeberg, Sat Apr 6 08:52:09 2013 (aronsson) (diff) (history) (download) Next >>
http://runeberg.org/ljungars/

URN:NBN:se-d1998368
Valid HTML 4.0! All our files are DRM-free