- Project Runeberg -  Örebro läns förvaltning och bebyggelse /
II. Närke

(1948-1950) [MARC]
Titel och innehåll | Next >>
  Project Runeberg | Catalog | Recent Changes | Donate | Comments? |   
SVENSKA LÄN

ÖREBRO LÄNS FÖRVALTNING OCH BEBYGGELSE

Del II NÄRKE

BOKFÖRLAGET SVENSKA LÄN AB GÖTEBORG Redaktionskommitté NILS ECKERBOM Länsjägmästare NILS JOHAN HULTGREN Sekreterare i Örebro läns hushållningssällskap BERTIL WALDÉN Fil. dr, landsantikvarie Redaktör och ansvarig utgivare OSCAR HEIJ-HÄLLVIK NERIKES ALLEHANDAS TRYCKERI ÖREBRO 1948

Förord till den elektroniska utgåvan

Läs förordet till serien.


The above contents can be inspected in scanned images: smutstitel, titelsida, titelbladets baksida, frontespis, bandtitel, 1297, 1298

Korrstapel / Proof bar for this volume

Innehåll / Table of Contents


Titel och innehåll - smutstitel, titelsida, titelbladets baksida, frontespis, bandtitel, 1297, 1298
För kommande släktled... - 5, 6, 7
Förord - 15
Närkes natur. Av Erik Rönnby - 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 28, 29, 30, 31, 32
Naturskyddet i Örebro län. Av Edward Broddeson - 33, 34, 35, 36, 37, 38, 39, 40, 41, 42, 43, 44, 45, 46, 47, 48, 49, 50
Fågellivet i Närke. Av Erik Rosenberg - 51, 52, 53, 54, 55, 56, 57, 58, 59, 60, 61, 62, 63, 64, 65, 66, 67
Insekter i Närke. Av Anton Jansson - 68, 69, 70, 71, 72, 73, 74, 75, 76
Några närkessjöar. Av Sten Eriksson - 77, 78, 79, 80, 81, 82, 83, 84, 85, 86, 87, 88
Jordbruksnäringen. Av Nils Johan Hultgren - 89, 90, 91, 92, 93, 94, 95, 96, 97, 98, 99
Trädgårdsodlingen i Närke. Av G. Ander - 100, 101, 102, 103, 104, 105, 106, 107
Hästaveln i Örebro län. Av Johannes Kaldén - 108, 109, 110, 111, 112, 113, 114, 115, 116, 117, 118, 119
Husdjursskötseln inom Örebro län. Av M. Friman - 120, 121, 122, 123, 124, 125, 126
Mejerihanteringen i Örebro län. Av Martin Lenander - 127, 128, 129, 130, 131, 132
Örebro läns slakteriförening u. p. a.. Av Karl Sellberg - 133, 134, 135, 136
Fisket och fiskevården. Av Nils Eckerbom - 137, 138, 139, 140, 141, 142, 143, 144, 145, 146, 147, 148, 149, 150, 151
Den kommunala omdaningen. Av Steffan Trysén - 152, 153, 154, 155, 156, 157
Tätortsbebyggelsen, dess utveckling och reglering. Av Ebbe Borg - 158, 159, 160, 161, 162, 163, 164, 165, 166, 167, 168, 169, 170, 171, 172, 173, 174
Egnahemsverksamheten inom Örebro län. Av Linnart Andersson - 175, 176, 177, 178, 179, 180, 181, 182
Vägväsendet. Av Archie Montgomery - 183, 184, 185, 186, 187, 188, 189, 190
Polis- och åklagarväsendet i Örebro län. Av Henrik Enhörning - 191, 192, 193, 194
Frikyrkorörelsen. Av Ruben Swedberg - 195, 196, 197, 198, 199, 200, 201, 202, 203, 204, 205, 206, 207, 208, 209
Nykterhetsrörelsen i Örebro län. Av Axel Axelman - 210, 211, 212, 213, 214, 215, 216, 217
Kulturminnesvård och hembygdsrörelse i Örebro län. Av Bertil Waldén - 218, 219, 220, 221, 222, 223, 224, 225, 226, 227, 228, 229, 230
Folkskoleväsendet i Närke. Av Herm. Gottfr. Pihl - 231, 232, 233, 234, 235, 236
Bondeförbundets uppkomst och utveckling i Örebro län. Av Holger Johnsson - 237, 238, 239
Länets indelning - 240, 241
    Örebro härad - 243, 244, 245, 246, 247, 248, 249, 250, 251, 252, 253, 254, 255, 256, 257, 258, 259, 260, 261, 262, 263, 264, 265, 266, 267, 268, 269, 270, 271, 272, 273, 274, 275, 276, 277, 278, 279, 280, 281, 282, 283, 284, 285, 286, 287, 288, 289, 290, 291, 292, 293, 294, 295, 296, 297, 298, 299, 300, 301, 302, 303, 304, 305, 306, 307, 308, 309, 310, 311, 312, 313, 314, 315, 316, 317, 318, 319, 320, 321, 322, 323, 324, 325, 326, 327, 328, 329, 330, 331, 332, 333, 334, 335, 336, 337, 338, 339, 340, 341, 342, 343, 344, 345, 346, 347, 348, 349, 350, 351, 352, 353, 354, 355, 356, 357, 358, 359, 360, 361, 362, 363, 364, 365, 366, 367, 368, 369, 370, 371, 372, 373, 374, 375, 376, 377, 378, 379, 380, 381, 382, 383, 384, 385, 386, 387, 388, 389, 390, 391, 392, 393, 394, 395, 396, 397, 398, 399, 400, 401, 402, 403, 404
Örebro härad - 243
Axbergs socken - 244, 245, 246, 247, 248, 249, 250, 251, 252, 253, 254, 255, 256, 257, 258, 259, 260, 261, 262, 263, 264, 265, 266, 267
    Förtroendemän och befattningshavare - 246, 247
    Slott och herrgårdar: Axbergshammar, Dylta bruk - 248, 249, 250
    Industrier och företag - 251
    Församlings- och föreningsliv - 251
    Fastigheter - 252, 253, 254, 255, 256, 257, 258, 259, 260, 261, 262, 263, 264, 265, 266, 267
Ekers socken - 268, 269, 270, 271, 272, 273, 274, 275
    Förtroendemän och befattningshavare - 270, 271
    Församlings- och föreningsliv - 271
    Fastigheter - 272, 273, 274, 275
Gräve socken - 276, 277, 278, 279, 280, 281, 282
    Förtroendemän och befattningshavare - 278
    Slott och herrgårdar: Källtorp, Åkerby - 279, 280
    Församlings- och föreningsliv - 280
    Fastigheter - 281, 282
Hovsta socken - 283, 284, 285, 286, 287, 288, 289, 290, 291, 292, 293, 294, 295, 296, 297, 298, 299, 300, 301, 302
    Förtroendemän och befattningshavare - 285, 286
    Slott och herrgårdar: Kåvö - 287, 288
    Industrier och företag - 289
    Församlings- och föreningsliv - 289
    Fastigheter - 290, 291, 292, 293, 294, 295, 296, 297, 298, 299, 300, 301, 302
Kils socken - 303, 304, 305, 306, 307, 308, 309, 310, 311, 312, 313, 314, 315, 316, 317, 318, 319, 320, 321, 322, 323
    Förtroendemän och befattningshavare - 306
    Hålahults kronopark - 307
    Hålahults sanatorium - 308, 309
    Slott och herrgårdar: Frösvidal, Klockhammar - 310, 311
    Industrier och företag - 312
    Församlings- och föreningsliv - 312
    Fastigheter - 313, 314, 315, 316, 317, 318, 319, 320, 321, 322, 323
Mosjö socken - 324, 325, 326, 327, 328, 329, 330, 331, 332, 333, 334, 335, 336, 337, 338, 339, 340, 341
    Förtroendemän och befattningshavare - 326, 327
    Industrier och företag - 328, 329, 330
    Församlings- och föreningsliv - 330
    Fastigheter - 331, 332, 333, 334, 335, 336, 337, 338, 339, 340, 341
Tysslinge socken - 342, 343, 344, 345, 346, 347, 348, 349, 350, 351, 352, 353, 354, 355, 356, 357, 358, 359, 360, 361, 362, 363, 364, 365, 366, 367, 368, 369, 370, 371, 372, 373, 374
    Förtroendemän och befattningshavare - 345, 346
    Garphytte kronopark - 347
    Tysslinge kronopark - 348
    Garphytte sanatorium - 349, 350
    Slott och herrgårdar: Garphyttan, Irvingsholm, Latorps gård - 351, 352, 353, 354, 355, 356
    Industrier och företag - 357, 358
    Församlings- och föreningsliv - 359
    Fastigheter - 360, 361, 362, 363, 364, 365, 366, 367, 368, 369, 370, 371, 372, 373, 374
Täby socken - 375, 376, 377, 378, 379, 380, 381, 382, 383, 384
    Förtroendemän och befattningshavare - 377, 378
    Församlings- och föreningsliv - 379
    Fastigheter - 380, 381, 382, 383, 384
Vintrosa socken - 385, 386, 387, 388, 389, 390, 391, 392, 393, 394, 395, 396, 397, 398, 399, 400, 401, 402, 403, 404
    Förtroendemän och befattningshavare - 388, 389
    Industrier och företag - 390, 391
    Församlings- och föreningsliv - 391
    Fastigheter - 392, 393, 394, 395, 396, 397, 398, 399, 400, 401, 402, 403, 404
    Glanshammars härad - 405, 406, 407, 408, 409, 410, 411, 412, 413, 414, 415, 416, 417, 418, 419, 420, 421, 422, 423, 424, 425, 426, 427, 428, 429, 430, 431, 432, 433, 434, 435, 436, 437, 438, 439, 440, 441, 442, 443, 444, 445, 446, 447, 448, 449, 450, 451, 452, 453, 454, 455, 456, 457, 458, 459, 460, 461, 462, 463, 464, 465, 466, 467, 468, 469, 470, 471, 472, 473, 474, 475, 476, 477, 478, 479, 480, 481, 482, 483, 484, 485, 486, 487, 488, 489, 490, 491, 492, 493, 494, 495
Glanshammars härad - 405, 406
Glanshammars socken - 407, 408, 409, 410, 411, 412, 413, 414, 415, 416, 417, 418, 419, 420, 421, 422, 423, 424, 425, 426, 427, 428, 429, 430
    Hassleskatten - 411, 412
    Förtroendemän och befattningshavare - 412, 413
    Slott och herrgårdar: Skävesund, Torphälla - 414, 415
    Industrier och företag - 416, 417, 418
    Församlings- och föreningsliv - 418
    Fastigheter - 419, 420, 421, 422, 423, 424, 425, 426, 427, 428, 429, 430
Götlunda socken - 431, 432, 433, 434, 435, 436, 437, 438, 439, 440, 441, 442, 443, 444, 445, 446, 447, 448, 449, 450, 451, 452, 453, 454, 455
    Förtroendemän och befattningshavare - 433, 434
    Slott och herrgårdar: Frötuna, Kåsätter, Sickelsjö - 435, 436, 437, 438, 439
    Industrier och företag - 440, 441
    Församlings- och föreningsliv - 441
    Fastigheter - 442, 443, 444, 445, 446, 447, 448, 449, 450, 451, 452, 453, 454, 455
Lillkyrka socken - 456, 457, 458, 459, 460, 461, 462, 463, 464, 465, 466, 467, 468, 469, 470
    Förtroendemän och befattningshavare - 458
    Slott och herrgårdar: Ekeberg, Götarsvik - 459, 460, 461, 462
    Församlings- och föreningsliv - 462
    Fastigheter - 463, 464, 465, 466, 467, 468, 469, 470
Rinkaby socken - 471, 472, 473, 474, 475, 476, 477, 478, 479, 480, 481, 482, 483, 484
    Förtroendemän och befattningshavare - 473
    Slott och herrgårdar: Esplunda, Myrö - 474, 475, 476, 477
    Församlings- och föreningsliv - 477
    Fastigheter - 479, 480, 481, 482, 483, 484
Ödeby socken - 485, 486, 487, 488, 489, 490, 491, 492, 493, 494, 495
    Förtroendemän och befattningshavare - 487
    Slott och herrgårdar: Kägleholm, Ringaby - 488, 489, 490, 491
    Industrier och företag - 492
    Församlings- och föreningsliv - 492
    Fastigheter - 493, 494, 495
    Askers härad - 496, 497, 498, 499, 500, 501, 502, 503, 504, 505, 506, 507, 508, 509, 510, 511, 512, 513, 514, 515, 516, 517, 518, 519, 520, 521, 522, 523, 524, 525, 526, 527, 528, 529, 530, 531, 532, 533, 534, 535, 536, 537, 538, 539, 540, 541, 542, 543, 544, 545, 546, 547, 548, 549, 550, 551, 552, 553, 554, 555, 556, 557, 558, 559, 560, 561, 562, 563, 564, 565, 566, 567, 568, 569, 570, 571, 572, 573, 574, 575, 576, 577, 578, 579, 580, 581, 582, 583, 584, 585, 586, 587, 588, 589, 590, 591, 592
Askers härad - 496, 497
Askers socken (Odensbacken) - 498, 499, 500, 501, 502, 503, 504, 505, 506, 507, 508, 509, 510, 511, 512, 513, 514, 515, 516, 517, 518, 519, 520, 521, 522, 523, 524, 525, 526, 527, 528, 529, 530, 531, 532, 533, 534, 535, 536
    Odensbacken - 501
    Förtroendemän och befattningshavare - 502, 503, 504
    Slott och herrgårdar: Breven, Bysta, Mörby - 505, 506, 507, 508, 509
    Industrier och företag - 510, 511, 512
    Församlings- och föreningsliv - 513
    Fastigheter - 514, 515, 516, 517, 518, 519, 520, 521, 522, 523, 524, 525, 526, 527, 528, 529, 530, 531, 532, 533, 534, 535, 536
Lännäs socken - 537, 538, 539, 540, 541, 542, 543, 544, 545, 546, 547, 548, 549, 550, 551, 552, 553, 554, 555, 556, 557, 558, 559
    Förtroendemän och befattningshavare - 540, 541
    Slott och herrgårdar: Segersjö - 542, 543, 544
    Industrier och företag - 545
    Församlings- och föreningsliv - 546
    Fastigheter - 547, 548, 549, 550, 551, 552, 553, 554, 555, 556, 557, 558, 559
Stora Mellösa socken - 560, 561, 562, 563, 564, 565, 566, 567, 568, 569, 570, 571, 572, 573, 574, 575, 576, 577, 578, 579, 580, 581, 582, 583, 584, 585, 586, 587, 588, 589, 590, 591, 592
    Förtroendemän och befattningshavare - 563, 564
    Slott och herrgårdar: Göksholm, Hjälmarsnäs - 565, 566, 567, 568, 569
    Industrier och företag - 570, 571
    Församlings- och föreningsliv - 571
    Fastigheter - 572, 573, 574, 575, 576, 577, 578, 579, 580, 581, 582, 583, 584, 585, 586, 587, 588, 589, 590, 591, 592
    Sköllersta härad - 593, 594, 595, 596, 597, 598, 599, 600, 601, 602, 603, 604, 605, 606, 607, 608, 609, 610, 611, 612, 613, 614, 615, 616, 617, 618, 619, 620, 621, 622, 623, 624, 625, 626, 627, 628, 629, 630, 631, 632, 633, 634, 635, 636, 637, 638, 639, 640, 641, 642, 643, 644, 645, 646, 647, 648, 649, 650, 651, 652, 653, 654, 655, 656, 657, 658, 659, 660, 661, 662, 663, 664, 665, 666, 667, 668, 669, 670, 671, 672, 673, 674, 675, 676, 677, 678, 679, 680, 681, 682, 683, 684, 685, 686, 687, 688, 689, 690, 691, 692, 693, 694, 695, 696, 697, 698, 699, 700, 701, 702, 703, 704, 705, 706, 707, 708, 709, 710, 711, 712, 713, 714, 715, 716, 717, 718
Sköllersta härad - 593
Bo socken - 594, 595, 596, 597, 598, 599, 600, 601, 602, 603, 604, 605, 606, 607
    Förtroendemän och befattningshavare - 596, 597
    Slott och herrgårdar: Boo - 598, 599, 600
    Industrier och företag - 601, 602
    Församlings- och föreningsliv - 602
    Fastigheter - 603, 604, 605, 606, 607
Ekeby socken - 608, 609, 610, 611, 612, 613, 614, 615, 616, 617, 618, 619, 620, 621, 622, 623, 624, 625, 626, 627, 628, 629
    Förtroendemän och befattningshavare - 610, 611
    Slott och herrgårdar: Nynäs - 612, 613
    Industrier och företag - 614, 615, 616, 617, 618, 619, 620, 621
    Församlings- och föreningsliv - 621
    Fastigheter - 622, 623, 624, 625, 626, 627, 628, 629
Gällersta socken - 630, 631, 632, 633, 634, 635, 636, 637, 638, 639, 640, 641, 642, 643, 644, 645
    Förtroendemän och befattningshavare - 632, 633
    Industrier och företag - 634
    Församlings- och föreningsliv - 634, 635
    Fastigheter - 636, 637, 638, 639, 640, 641, 642, 643, 644, 645
Norrbyås socken - 646, 647, 648, 649, 650, 651, 652, 653, 654, 655, 656, 657, 658
    Förtroendemän och befattningshavare - 647, 648
    Slott och herrgårdar: Sörby - 649, 650
    Församlings- och föreningsliv - 650
    Industrier och företag - 651
    Fastigheter - 652, 653, 654, 655, 656, 657, 658
Sköllersta socken (Pålsboda) - 659, 660, 661, 662, 663, 664, 665, 666, 667, 668, 669, 670, 671, 672, 673, 674, 675, 676, 677, 678, 679, 680, 681, 682, 683, 684, 685, 686, 687, 688, 689, 690, 691, 692, 693, 694, 695, 696, 697, 698, 699
    Pålsboda - 662
    Örebro läns folkhögskola i Kävesta - 663, 664, 665, 666
    Förtroendemän och befattningshavare - 667, 668, 669
    Slott och herrgårdar: Norrtorp, Ullavi, Vrana - 670, 671, 672
    Industrier och företag - 673, 674, 675
    Församlings- och föreningsliv - 676
    Fastigheter - 677, 678, 679, 680, 681, 682, 683, 684, 685, 686, 687, 688, 689, 690, 691, 692, 693, 694, 695, 696, 697, 698, 699
    Pålsboda - 694, 695, 696, 697, 698, 699
Svennevads socken - 700, 701, 702, 703, 704, 705, 706, 707, 708, 709, 710, 711, 712, 713, 714, 715, 716, 717, 718
    Haddebo kronopark - 702
    Förtroendemän och befattningshavare - 703
    Slott och herrgårdar: Skogaholm, Haddebo - 704, 705, 706
    Industrier och företag - 707
    Församlings- och föreningsliv - 707
    Fastigheter - 708, 709, 710, 711, 712, 713, 714, 715, 716, 717, 718
    Kumla härad - 719, 720, 721, 722, 723, 724, 725, 726, 727, 728, 729, 730, 731, 732, 733, 734, 735, 736, 737, 738, 739, 740, 741, 742, 743, 744, 745, 746, 747, 748, 749, 750, 751, 752, 753, 754, 755, 756, 757, 758, 759, 760, 761, 762, 763, 764, 765, 766, 767, 768, 769, 770, 771, 772, 773, 774, 775, 776, 777, 778, 779, 780, 781, 782, 783, 784, 785, 786, 787, 788, 789, 790, 791, 792, 793, 794, 795, 796, 797, 798, 799, 800, 801, 802, 803, 804, 805, 806, 807, 808, 809, 810, 811, 812, 813, 814, 815, 816, 817, 818, 819, 820, 821, 822, 823, 824, 825, 826, 827, 828, 829, 830, 831, 832, 833, 834, 835, 836, 837, 838, 839, 840, 841, 842, 843, 844, 845, 846, 847, 848, 849, 850, 851, 852, 853, 854, 855, 856, 857, 858, 859
Kumla härad - 719, 720, 721
Hallsbergs socken - 722, 723, 724, 725, 726, 727, 728, 729, 730, 731, 732, 733, 734, 735, 736, 737, 738, 739
    Förtroendemän och befattningshavare - 724, 725
    Fastigheter - 726, 727, 728, 729, 730, 731, 732, 733, 734, 735, 736, 737, 738, 739
Hallsbergs köping - 740, 741, 742, 743, 744, 745, 746, 747, 748, 749, 750, 751, 752, 753, 754, 755, 756, 757, 758, 759, 760, 761, 762, 763, 764, 765, 766, 767
    Förtroendemän och befattningshavare - 743, 744
    Industrier och företag - 745, 746, 747, 748, 749, 750, 751
    Församlings- och föreningsliv - 752
    Fastigheter - 753, 754, 755, 756, 757, 758, 759, 760, 761, 762, 763, 764, 765, 766, 767
Kumla landskommun (Hällabrottet) - 768, 769, 770, 771, 772, 773, 774, 775, 776, 777, 778, 779, 780, 781, 782, 783, 784, 785, 786, 787, 788, 789, 790, 791, 792, 793, 794, 795, 796, 797, 798, 799, 800, 801, 802, 803, 804, 805, 806, 807, 808, 809, 810, 811, 812
    Förtroendemän och befattningshavare - 771, 772, 773
    Stene brunn - 774
    Slott och herrgårdar: Säbylund - 776, 777, 778, 779
    Industrier och företag - 780, 781, 782, 783, 784
    Församlings- och föreningsliv - 784, 785
    Fastigheter - 786, 787, 788, 789, 790, 791, 792, 793, 794, 795, 796, 797, 798, 799, 800, 801, 802, 803, 804, 805, 806, 807, 808, 809, 810, 811, 812
    Hällabrottet - 805, 806, 807, 808, 809, 810, 811, 812
Lerbäcks socken - 813, 814, 815, 816, 817, 818, 819, 820, 821, 822, 823, 824, 825, 826, 827, 828, 829, 830, 831, 832, 833, 834, 835, 836, 837, 838, 839, 840, 841, 842, 843, 844, 845, 846, 847, 848, 849, 850, 851, 852, 853, 854, 855, 856, 857, 858, 859
    Förtroendemän och befattningshavare - 817, 818
    Askersund-Skyllberg-Lerbäcks järnväg - 819, 820
    Erkända alkoholistanstalten Åsbrohemmet - 820, 821, 822, 823
    Slott och herrgårdar: Skyllberg, Mariedam, Vissboda - 824, 825, 826
    Industrier och företag - 827, 828, 829, 830, 831
    Församlings- och föreningsliv - 832, 833
    Fastigheter - 834, 835, 836, 837, 838, 839, 840, 841, 842, 843, 844, 845, 846, 847, 848, 849, 850, 851, 852, 853, 854, 855, 856, 857, 858, 859
    Hardemo härad - 860, 861, 862, 863, 864, 865, 866, 867, 868, 869, 870, 871, 872, 873, 874, 875, 876, 877, 878, 879, 880, 881, 882, 883, 884, 885, 886, 887, 888, 889, 890, 891
Hardemo härad - 860, 861
Hardemo socken - 862, 863, 864, 865, 866, 867, 868, 869, 870, 871, 872, 873, 874, 875, 876, 877, 878
    Förtroendemän och befattningshavare - 865, 866
    Slott och herrgårdar: Mårsta - 867
    Industrier och företag - 868
    Församlings- och föreningsliv - 868
    Fastigheter - 869, 870, 871, 872, 873, 874, 875, 876, 877, 878
Kräklinge socken - 879, 880, 881, 882, 883, 884, 885, 886, 887, 888, 889, 890, 891
    Förtroendemän och befattningshavare - 881, 882
    Slott och herrgårdar: Falkenå, Torp, Skoftesta - 883, 884, 885
    Industrier och företag - 886
    Församlings- och föreningsliv - 886
    Fastigheter - 887, 888, 889, 890, 891
    Grimstens härad - 892, 893, 894, 895, 896, 897, 898, 899, 900, 901, 902, 903, 904, 905, 906, 907, 908, 909, 910, 911, 912, 913, 914, 915, 916, 917, 918, 919, 920, 921, 922, 923, 924, 925, 926, 927, 928, 929, 930, 931, 932, 933, 934, 935, 936, 937, 938, 939, 940, 941, 942, 943, 944, 945, 946, 947, 948, 949, 950, 951, 952, 953, 954, 955, 956, 957, 958, 959, 960, 961, 962, 963, 964, 965, 966, 967, 968, 969, 970
Grimstens härad - 892, 893, 894
Hackvads socken - 895, 896, 897, 898, 899, 900, 901, 902, 903
    Förtroendemän och befattningshavare - 897, 898
    Slott och herrgårdar: Bärsta - 899, 900
    Industrier och företag - 900
    Församlings- och föreningsliv - 900
    Fastigheter - 901, 902, 903
Laxå köping - 904, 905, 906, 907, 908, 909, 910, 911, 912, 913, 914, 915, 916, 917, 918, 919, 920, 921, 922, 923, 924, 925, 926, 927, 928, 929, 930
    Förtroendemän och befattningshavare - 908, 909
    Laxå kronopark (f. d. Laxå bruk) - 910
    Bruksägaren Thore Lindbergs stiftelse Hemgården - 911, 912
    Slott och herrgårdar: Stora Lassåna - 913, 914
    Industrier och företag - 915, 916, 917, 918, 919, 920
    Församlings- och föreningsliv - 920, 921
    Fastigheter - 922, 923, 924, 925, 926, 927, 928, 929, 930
Viby socken (Vretstorp och Östansjö) - 931, 932, 933, 934, 935, 936, 937, 938, 939, 940, 941, 942, 943, 944, 945, 946, 947, 948, 949, 950, 951, 952, 953, 954, 955, 956, 957, 958, 959, 960, 961, 962, 963, 964, 965, 966, 967, 968, 969, 970
    Förtroendemän och befattningshavare - 934, 935, 936, 937
    Slott och herrgårdar: Geråsen, Körtingsberg, Värnsta - 938, 939, 940
    Industrier och företag - 941, 942, 943, 944
    Församlings- och föreningsliv - 944, 945
    Fastigheter - 946, 947, 948, 949, 950, 951, 952, 953, 954, 955, 956, 957, 958, 959, 960, 961, 962, 963, 964, 965, 966, 967, 968, 969, 970
    Vretstorp - 960, 961, 962, 963, 964, 965
    Östansjö - 965, 966, 967, 968, 969, 970
    Sundbo härad - 971, 972, 973, 974, 975, 976, 977, 978, 979, 980, 981, 982, 983, 984, 985, 986, 987, 988, 989, 990, 991, 992, 993, 994, 995, 996, 997, 998, 999, 1000, 1001, 1002, 1003, 1004, 1005, 1006, 1007, 1008, 1009, 1010, 1011, 1012, 1013, 1014, 1015, 1016, 1017, 1018, 1019, 1020, 1021, 1022, 1023, 1024, 1025, 1026, 1027, 1028, 1029, 1030, 1031, 1032, 1033, 1034, 1035, 1036, 1037, 1038, 1039, 1040, 1041, 1042, 1043, 1044, 1045, 1046, 1047, 1048, 1049, 1050, 1051
Sundbo härad - 971
Askersunds landskommun - 972, 973, 974, 975, 976, 977, 978, 979, 980, 981, 982, 983, 984, 985, 986, 987, 988, 989, 990, 991, 992, 993, 994, 995, 996, 997, 998
    Förtroendemän och befattningshavare - 976, 977
    Slott och herrgårdar: Dohnafors, Edö, Stjärnsund - 978, 979, 980, 981, 982, 983
    Församlings- och föreningsliv - 983, 984
    Fastigheter - 985, 986, 987, 988, 989, 990, 991, 992, 993, 994, 995, 996, 997, 998
Hammars socken - 999, 1000, 1001, 1002, 1003, 1004, 1005, 1006, 1007, 1008, 1009, 1010, 1011, 1012, 1013, 1014, 1015, 1016, 1017, 1018, 1019, 1020, 1021, 1022, 1023, 1024, 1025, 1026, 1027, 1028, 1029, 1030, 1031, 1032, 1033, 1034, 1035
    Förtroendemän och befattningshavare - 1002, 1003
    Slott och herrgårdar: Aspa, Mårsäter, Olshammar, Åmmeberg - 1004, 1005, 1006, 1007, 1008, 1009
    Industrier och företag - 1010, 1011, 1012
    Församlings- och föreningsliv - 1013, 1014
    Fastigheter - 1015, 1016, 1017, 1018, 1019, 1020, 1021, 1022, 1023, 1024, 1025, 1026, 1027, 1028, 1029, 1030, 1031, 1032, 1033, 1034, 1035
Snavlunda socken - 1036, 1037, 1038, 1039, 1040, 1041, 1042, 1043, 1044, 1045, 1046, 1047, 1048, 1049, 1050, 1051
    Förtroendemän och befattningshavare - 1038, 1039
    Industrier och företag - 1040
    Slott och herrgårdar: Tjälvesta - 1041, 1042
    Församlings- och föreningsliv - 1042
    Fastigheter - 1043, 1044, 1045, 1046, 1047, 1048, 1049, 1050, 1051
    Edsbergs härad - 1052, 1053, 1054, 1055, 1056, 1057, 1058, 1059, 1060, 1061, 1062, 1063, 1064, 1065, 1066, 1067, 1068, 1069, 1070, 1071, 1072, 1073, 1074, 1075, 1076, 1077, 1078, 1079, 1080, 1081, 1082, 1083, 1084, 1085, 1086, 1087, 1088, 1089, 1090, 1091, 1092, 1093, 1094, 1095, 1096, 1097, 1098, 1099, 1100, 1101, 1102, 1103, 1104, 1105, 1106, 1107, 1108, 1109, 1110, 1111, 1112, 1113, 1114, 1115, 1116, 1117, 1118, 1119, 1120, 1121, 1122, 1123, 1124, 1125, 1126, 1127, 1128, 1129, 1130, 1131, 1132, 1133, 1134, 1135, 1136, 1137, 1138, 1139, 1140, 1141, 1142, 1143, 1144, 1145, 1146, 1147, 1148, 1149, 1150, 1151, 1152, 1153, 1154, 1155, 1156, 1157, 1158, 1159, 1160, 1161, 1162, 1163, 1164, 1165, 1166, 1167, 1168, 1169, 1170, 1171, 1172, 1173, 1174, 1175, 1176, 1177, 1178, 1179, 1180, 1181, 1182, 1183, 1184, 1185, 1186, 1187, 1188, 1189, 1190, 1191, 1192, 1193, 1194, 1195, 1196, 1197, 1198, 1199, 1200, 1201, 1202, 1203, 1204, 1205, 1206, 1207, 1208, 1209, 1210
Edsbergs härad - 1052, 1053, 1054
Edsbergs socken - 1055, 1056, 1057, 1058, 1059, 1060, 1061, 1062, 1063, 1064, 1065, 1066, 1067, 1068, 1069, 1070, 1071, 1072
    Förtroendemän och befattningshavare - 1058, 1059
    Slott och herrgårdar: Riseberga - 1060, 1061
    Församlings- och föreningsliv - 1061
    Industrier och företag - 1062
    Fastigheter - 1063, 1064, 1065, 1066, 1067, 1068, 1069, 1070, 1071, 1072
Hidinge socken - 1073, 1074, 1075, 1076, 1077, 1078, 1079, 1080, 1081, 1082, 1083, 1084, 1085, 1086, 1087, 1088, 1089, 1090, 1091, 1092, 1093, 1094, 1095, 1096
    Förtroendemän och befattningshavare - 1075, 1076, 1077
    Slott och herrgårdar: Sälven, Villingsberg - 1078, 1079
    Industrier och företag - 1080, 1081, 1082
    Församlings- och föreningsliv - 1082
    Fastigheter - 1083, 1084, 1085, 1086, 1087, 1088, 1089, 1090, 1091, 1092, 1093, 1094, 1095, 1096
Knista socken (Fjugesta) - 1097, 1098, 1099, 1100, 1101, 1102, 1103, 1104, 1105, 1106, 1107, 1108, 1109, 1110, 1111, 1112, 1113, 1114, 1115, 1116, 1117, 1118, 1119, 1120, 1121, 1122, 1123, 1124, 1125
    Förtroendemän och befattningshavare - 1099, 1100, 1101, 1102
    Slott och herrgårdar: Lekeberga - 1103, 1104
    Industrier och företag - 1104, 1105, 1106, 1107
    Församlings- och föreningsliv - 1108
    Fastigheter - 1109, 1110, 1111, 1112, 1113, 1114, 1115, 1116, 1117, 1118, 1119, 1120, 1121, 1122, 1123, 1124, 1125
    Fjugesta - 1118, 1119, 1120, 1121, 1122, 1123, 1124, 1125
Kvistbro socken (Mullhyttan) - 1126, 1127, 1128, 1129, 1130, 1131, 1132, 1133, 1134, 1135, 1136, 1137, 1138, 1139, 1140, 1141, 1142, 1143, 1144, 1145, 1146, 1147, 1148, 1149, 1150, 1151, 1152, 1153, 1154, 1155, 1156, 1157, 1158, 1159, 1160, 1161
    Förtroendemän och befattningshavare - 1128, 1129, 1130
    Slott och herrgårdar: Svartå - 1131, 1132
    Industrier och företag - 1133, 1134
    Församlings- och föreningsliv - 1135
    Fastigheter - 1136, 1137, 1138, 1139, 1140, 1141, 1142, 1143, 1144, 1145, 1146, 1147, 1148, 1149, 1150, 1151, 1152, 1153, 1154, 1155, 1156, 1157, 1158, 1159, 1160, 1161
    Mullhyttan - 1157, 1158, 1159, 1160, 1161
Nysunds socken - 1162, 1163, 1164, 1165, 1166, 1167, 1168, 1169, 1170, 1171, 1172, 1173, 1174, 1175, 1176, 1177, 1178, 1179, 1180, 1181, 1182, 1183, 1184, 1185, 1186
    Förtroendemän och befattningshavare - 1164, 1165
    Håkanbols kronopark - 1166
    Slott och herrgårdar: Billinge, Sund, Äng, Ölsboda - 1167, 1168, 1169, 1170, 1171, 1172
    Industrier och företag - 1172
    Församlings- och föreningsliv - 1173
    Fastigheter - 1174, 1175, 1176, 1177, 1178, 1179, 1180, 1181, 1182, 1183, 1184, 1185, 1186
Skagershults socken - 1187, 1188, 1189, 1190, 1191, 1192, 1193, 1194, 1195, 1196, 1197, 1198, 1199, 1200
    Förtroendemän och befattningshavare - 1189, 1190
    Slott och herrgårdar: Bålby - 1191, 1192
    Industrier och företag - 1193, 1194, 1195
    Församlings- och föreningsliv - 1196
    Fastigheter - 1197, 1198, 1199, 1200
Tångeråsa socken - 1201, 1202, 1203, 1204, 1205, 1206, 1207, 1208, 1209, 1210
    Förtroendemän och befattningshavare - 1202, 1203
    Slott och herrgårdar: Trystorp - 1204, 1205, 1206
    Församlings- och föreningsliv - 1206
    Fastigheter - 1207, 1208, 1209, 1210
Askersunds stad - 1211, 1212, 1213, 1214, 1215, 1216, 1217, 1218, 1219, 1220, 1221, 1222, 1223, 1224, 1225, 1226, 1227, 1228, 1229, 1230, 1231, 1232, 1233, 1234, 1235, 1236, 1237, 1238, 1239, 1240, 1241
    Förtroendemän och befattningshavare - 1217, 1218, 1219
    Industrier och företag - 1220, 1221, 1222, 1223
    Församlings- och föreningsliv - 1224, 1225
    Fastigheter - 1226, 1227, 1228, 1229, 1230, 1231, 1232, 1233, 1234, 1235, 1236, 1237, 1238, 1239, 1240, 1241
    Jordbruksfastighet - 1226, 1227, 1228, 1229, 1230, 1231, 1232
    Annan fastighet - 1233, 1234, 1235, 1236, 1237
    Kvarter och tomtnummer - 1237, 1238, 1239, 1240, 1241
Kumla stad - 1242, 1243, 1244, 1245, 1246, 1247, 1248, 1249, 1250, 1251, 1252, 1253, 1254, 1255, 1256, 1257, 1258, 1259, 1260, 1261, 1262, 1263, 1264, 1265, 1266, 1267, 1268, 1269, 1270, 1271, 1272, 1273, 1274, 1275, 1276, 1277, 1278, 1279, 1280, 1281, 1282, 1283, 1284, 1285, 1286, 1287, 1288, 1289, 1290, 1291, 1292, 1293, 1294, 1295, 1296
    Förtroendemän och befattningshavare - 1250, 1251, 1252
    Industrier och företag - 1253, 1254, 1255, 1256, 1257, 1258, 1259, 1260, 1261, 1262
    Församlings- och föreningsliv - 1263
    Fastigheter - 1264, 1265, 1266, 1267, 1268, 1269, 1270, 1271, 1272, 1273, 1274, 1275, 1276, 1277, 1278, 1279, 1280, 1281, 1282, 1283, 1284, 1285, 1286, 1287, 1288, 1289, 1290, 1291, 1292, 1293, 1294, 1295, 1296
    Jordbruksfastighet - 1264, 1265, 1266
    Annan fastighet - 1266, 1267, 1268, 1269, 1270, 1271, 1272, 1273, 1274, 1275, 1276, 1277, 1278, 1279, 1280, 1281, 1282, 1283, 1284, 1285, 1286, 1287, 1288, 1289, 1290, 1291, 1292, 1293
    Kvarter och tomtnummer - 1293, 1294, 1295, 1296
Rättelser och tillägg - 1299

Project Runeberg, Sun Feb 3 19:14:09 2019 (aronsson) (diff) (history) (download) Next >>
https://runeberg.org/olfb/2/

Valid HTML 4.0! All our files are DRM-free