- Project Runeberg -  Norge. Uddrag af ældre og nyere Forfatteres Skrifter
(1880) [MARC] Author: Fredrik Bætzmann
Titel og indhold | Next >>
  Project Runeberg | Catalog | Recent Changes | Donate | Comments? |   

NORGE.

UDDRAG AF ÆLDRE OG NYERE FORFATTERES SKRIFTER.

Samlet og udgivet
af
F. Bætzmann,

Kjøbenhavn.
Gyldendalske Boghandels Forlag (F. Hegel & Søn).
Græbes Bogtrykkeri.
1880.


Bú er betra,
þott litit se,
halr er heima hverr.

Haavamaal.

Held da Eder,
blaa Geleder
om mit Fædreland!
Fred og gode Dage
over Bondens Tage
      stedse skinne,
      stedse rinde
over Fjeldets Rand!

Henrik Wergeland. (1842.)

Der ligger et Land mod den evige Sne,
i Revnerne kun er der Vaarliv at se.
Men Havet gaar til med Historie-Døn,
og Landet er elsket som Mor af Søn.

Bjørnstjerne Bjørnson. (1859.)


Förord till den digitala utgåvan

Projekt Runebergs redaktion hoppas att någon vill anmäla sig frivillig att skriva ett bättre förord på norska.

Denna lilla volym på knappt 600 sidor digitaliserades i mars 2004 som en av de första norska texterna i digital faksimilutgåva från Projekt Runeberg. Den ger en överblick över den norska litteraturen fram till 1870-talet, både genom sitt urval av texter och genom den bibliografiska inledningen av utgivaren Fredrik Bætzmann.

Efter sidan 576 följer sidan 597. Det saknas ingen text, men boktryckaren har hoppat över 20 sidnummer.


The above contents can be inspected in scanned images: titelside, titelbladets bakside, i, ii, iii, iv

Korrstapel / Proof bar for this volume

Innhold / Table of Contents


Titel og indhold - titelside, titelbladets bakside, i, ii, iii, iv
Navngivne Forfattere - v
Bibliografisk Indledning - 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14
Efterskrift - 607
    

Almindelig Del.


Fortid og Nutid. (Henrik Wergeland. 1834) - 17, 18, 19, 20
Norges Forfald. (Absalon Pederssøn. 1570) - 20, 21
Den norske Folkekarakter. I. (L. Holberg. 1729) - 22, 23, 24, 25
Den norske Folkekarakter. II. (E. Pontoppidan. 1753) - 26, 27, 28
Den norske Folkekarakter. III. (E. G. Geijer. 1816) - 29, 30
Den norske Folkekarakter. IV. (Jonas Lie. 1869) - 31, 32, 33
Den norske Almuesmand. (Eilert Sundt. 1865) - 33, 34, 35, 36, 37, 38, 39
Folkedigtningen. I. (M. B. Landstad. 1853) - 40, 41, 42
Folkedigtningen. II. (Jørgen Moe. 1847) - 43, 44, 45
De norske Folkeeventyr. (Max Müller) - 46, 47, 48, 49, 50, 51, 52
Det norske Folkesprog. (P. A. Munch. 1848) - 52, 53, 54
Norges Ættemærker. (Ivar Aasen. 1857) - 54, 55
Kirken. (Bjørnstjerne Bjørnson. 1857) - 56, 57
Sprogudviklingen i Norge. (J. Løkke. 1868) - 57, 58, 59, 60, 61, 62
Den norske Litteratur i det 19de Aarhundrede. (P. Botten-Hansen. 1868) - 62, 63, 64, 65, 66, 67, 68, 69, 70, 71, 72, 73
Norsk Kunst. I. (Udg.) - 73, 74, 75, 76, 77, 78, 79, 80
Norsk Kunst. II. (Udg.) - 80, 81, 82, 83, 84, 85
Bygningsskik paa Landet. (Eilert Sundt. 1862) - 85, 86, 87, 88, 89
Den norske Scene. (Udg.) - 90, 91, 92, 93, 94, 95
Norges Fjeldbygning. (S. A. Sexe. 1867) - 95, 96, 97, 98, 99
Norges Kystbygning. (A. Vibe. 1860) - 99, 100, 101, 102, 103, 104
Norges Fjeld. (A. Helland. 1872) - 105, 106
De norske Fiskeriers Ophav. (G. O. Sars. 1878) - 107, 108, 109, 110, 111
Den norske Flora. (N. J. Andersson. 1877) - 112, 113, 114, 115, 116
Vasdragene i Norge. (L. K. Daa. 1859) - 116, 117, 118, 119
Forfatningens Grundtræk. (Udg.) - 120, 121, 122, 123, 124, 125, 126, 127, 128
Forfatningens første Aar. (N. Dahl. 1848) - 128, 129, 130
Norges ekonomiske Fremskridt. (Storthingets Skattekommission. 1878) - 130, 131, 132
Statshusholdningen. (Finantsdepartementet. 1878) - 133, 134, 135, 136
Det norske Vejvæsens Udvikling før 1814. (Y. Nielsen. 1877) - 136, 137, 138, 139
Den første Jernbane i Norge. (Ny Illustr. Tidende. 1878) - 139, 140, 141, 142
    

Fra de særskilte Landsdele.


    

I. Det østenfjeldske Norge.


Kristiania. I. (Udg.) - 145, 146, 147, 148
Kristiania. II. (L. Daae. 1871) - 148, 149, 150, 151, 152
Kristiania. III. (J. N. Wilse. 1790) - 152, 153, 154, 155
Kristiania. IV. (J. G. Kohl. 1874) - 155, 156, 157, 158, 159, 160, 161
Et Besøg i Storthingsbygningen. (Aftonbladet. 1874) - 161, 162, 163, 164, 165, 166, 167, 168, 169, 170, 171, 172
Ladegaardsøen. (A. Munch. 1849) - 173, 174, 175, 176, 177
Oskarshal. (P. Botten-Hansen. 1854) - 178, 179, 180, 181, 182, 183
Kristianias Omegn. (Bernhard Herre. 1849) - 183, 184, 185
Den norske Lods (Le Gassicke Goodchild. 1867) - 186, 187, 188
Et Besøg paa Eidsvold. (Udg.) - 188, 189, 190, 191, 192
Det gamle Hammer. (Michael Andersen Aalborg. 1617-24) - 193, 194
Finskoven. (Eilert Sundt. 1850) - 195, 196, 197, 198, 199, 200
Solør. (H. Schulze. 1865) - 201, 202, 203, 204, 205, 206
Grundset Marked. (H. Meltzer. 1862) - 207, 208, 209
En Baadfart nedad Glommen. (Jørgen Gjerdrum. 1872) - 210, 211, 212, 213, 214
Tømmerdrift i Østerdalen. (G. P. Munthe. 1871) - 214, 215, 216, 217
Tømmerkjørsel og Mærkning. (N. R. Østgaard. 1858) - 217, 218, 219, 220
Til Sæters. (P. Chr. Asbjørnsen. 1848) - 221, 222
Ved Fæmun-Søen. (H. L. Sørensen. 1868) - 223, 224, 225
Højfjeldsliv. (Henrik Ibsen) - 225, 226
Et Besøg paa Tofte. (A. Vandal. 1876) - 227, 228, 229, 230
St. Hans-Aften paa Landet. (Ivar Aasen. 1858) - 230, 231, 232
Gudbrandsdalen. (P. Botten-Hansen. 1853) - 233, 234, 235, 236, 237, 238, 239, 240, 241, 242, 243
Gausdal. (Rudolf Schmidt. 1874) - 244, 245, 246, 247
Paa Flyerne. (J. B. Barth. 1877) - 247, 248, 249, 250
Højfjeldet. (J. S. Welhaven) - 251
Paa Højfjeldet. (Oskar Fredrik. 1866) - 251, 252, 253, 254, 255, 256, 257, 258
Dej gamle Fjelli. (Ivar Aasen) - 258, 259
Jotunfjeldene. (Th. Kjerulf. 1861) - 260, 261, 262, 263
Paa Galdhøpiggen. (M. Ruith. 1876) - 264, 265, 266, 267
Ved Dødens Port. (E. Mohn. 1878) - 267, 268, 269, 270, 271, 272
Rensjagt i Jotunfjeldene. (O. B. 1869) - 272, 273, 274
Tilfjelds i September. (J. B. Barth. 1877) - 274, 275, 276, 277
Valdersen i gamle Dage. (Den norske Arbejder. 1874) - 278, 279, 280
Over Fjeldet. (E. Pontoppidan. 1749) - 281, 282, 283
Rejseliv i Norge. I. (C. F. Naumann. 1824) - 284, 285, 286
Rejseliv i Norge. II. (Chr. Hansteen. 1822) - 286, 287, 288
I Skovmarken. (J. S. Welhaven. 1851) - 288, 289, 290
Krokkleven. (Bernhard Herre. 1850) - 291, 292, 293
Drammen. (Illustreret Tidende. 1873) - 294, 295, 296, 297
Telemarken. I. (Orla Lehmann. 1865) - 297, 298, 299
Telemarken. II. (H. J. Wille. 1784) - 300, 301
Telemarken. III. (Nordiske Billeder. 1867) - 301, 302
Julen. I. (Joh. Th. Storaker) - 303, 304, 305
Julen. II. (P. Chr. Asbjørnsen. 1845) - 305, 306
Sætersdalen. (Illustreret Nyhedsblad. 1860) - 307, 308, 309, 310, 311, 312, 313, 314
Fyrtaarnet og dets Beboere. (Hedevig Rosing. 1876) - 315, 316, 317, 318, 319
Listerland. I. (Constantius Flood. 1876) - 320, 321, 322
Listerland. II. (F. A. Otto. 1874) - 322, 323
Makreldorging. (P. Chr. Asbjørnsen. 1848) - 323, 324, 325, 326, 327
    

II. Det vestenfjeldske Norge.


Jæderen. (J. B. Barth. 1877) - 328, 329, 330, 331
Stavanger. (Norsk Folkeblad. 1867) - 331, 332, 333
Ryfylke. (Illustreret Nyhedsblad. 1866) - 334, 335, 336, 337, 338
Røldal. (O. N. Løberg. 1868) - 339, 340, 341, 342, 343, 344, 345, 346, 347, 348, 349
Hardanger. (P. Gödecke. 1876) - 349, 350, 351
Brudefærd paa Hardangerfjorden. (A. Munch) - 351, 352
Rosendal. (John Paulsen. 1875) - 352, 353, 354
Fra gamle Dage. I. (Dagens Nyheder. 1878) - 355, 356, 357
Fra gamle Dage. II. (N. Hertzberg. 1821) - 357, 358
Vestland og Østland. (Kr. Elster. 1872) - 358, 359, 360, 361, 362, 363, 364, 365, 366
Til Bergen. (Bjørnstjerne Bjørnson. 1863) - 366, 367
Bergen. I. (L. Holberg. 1737) - 368, 369, 370, 371, 372
Bergen. II. (F. Wallem. 1863) - 373, 374, 375, 376, 377
Bergen. III. (Kr. Elster. 1872) - 377, 378, 379
Bergen. IV. (P. A. Jensen. 1863) - 379, 380, 381
Bergen. V. (Y. Nielsen. 1877) - 381, 382, 383, 384
Nærøfjorden og Nærødalen. (A. Arbo. 1859) - 385, 386, 387
Sildefiske paa Bergenskysten. I. (Ivar Aasen. 1854) - 387, 388, 389, 390, 391
Sildefiske paa Bergenskysten. II. (Elisabeth Welhaven. 1870) - 392, 393, 394
Kystbillede. (J. S. Welhaven) - 394, 395, 396, 397
Sogn. I. (O. Arvesen. 1857) - 397, 398, 399, 400, 401, 402
Sogn. II. (O. D. 1877) - 402, 403, 404, 405
Vettis-Gjelen. (H. F. Bøyesen. 1822) - 406, 407, 408, 409, 410, 411, 412, 413
Søndmøringen. (Hans Strøm. 1762) - 413, 414
Tafjorden. (H. T. L. 1876) - 415, 416
Romsdalen. I. (G. Hartung. 1877) - 416, 417, 418, 419, 420, 421, 422
Romsdalen. II. (S. Høegh. 1875) - 422, 423
Romsdalen. III. (F. Metcalfe. 1856) - 423, 424, 425, 426
Romsdalen. IV. (O. T. Krohg. 1867) - 426, 427, 428
Paa Knyken. (Vagn. 1868) - 428, 429, 430, 431
    

III. Det nordlige Norge.


Trondhjem. I. (Leopold von Buch. 1810) - 432, 433
Trondhjem. II. (Louis Enault. 1857) - 433, 434, 435
Trondhjem. III. (L. B. Stenersen. 1876) - 436, 437, 438, 439
Trondhjem. IV. (N. Nicolaysen. 1872) - 440, 441
Nordland. I. (Bjørnstjerne Bjørnson. 1869) - 441, 442, 443, 444
Nordland. II. (P. G. Blom. 1830) - 445, 446
Nordland. III. (Peter Dass. Ca. 1700) - 446, 447, 448, 449
Fra Trænen. (P. Nikolaysen. 1873) - 450, 451, 452, 453
Folk og Levemaade i Lofoten. (H. Schulze. 1865) - 453, 454, 455, 456, 457, 458, 459, 460
Et Fuglebjerg. (J. B. Barth. 1856) - 460, 461, 462, 463, 464, 465
Et Besøg paa Røst for halvfemte hundrede Aar siden. (P. Quirini) - 466, 467, 468, 469, 470
Finmarkens Natur. (Th. M. Fries. 1865) - 470, 471, 472, 473, 474, 475, 476
En Lappelejr. (Carl Vogt. 1863) - 477, 478, 479, 480
Hammerfest for femti Aar siden. (Finmarksposten. 1874) - 480, 481, 482
Nordkyn. (M. Keilhau. 1831) - 483, 484
Finnerne. I. (G. von Düben. 1873) - 485, 486, 487, 488
Finnerne. II. (N. V. Stockfleth. 1860) - 488, 489, 490, 491, 492, 493
Et Besøg i en finmarsk Fællesgamme. (L. O. Follum. 1873) - 494, 495, 496, 497, 498
En Sejlads i Finmarken. (Skillingsmagasinet. 1869) - 499, 500, 501, 502, 503, 504
Vardø og Vadsø. (Hjemme. 1878) - 505, 506, 507
Sydvaranger. (J. A. Friis. 1871) - 507, 508, 509, 510
Finmarkens Fiskerier. (Aftonbladet. 1871) - 510, 511, 512, 513
Min første Hval. (Herman Sandeberg. 1878) - 513, 514, 515, 516, 517
Nordmændenes Ishavsfarter. (Morgenbladet. 1871) - 517, 518, 519
Fanterne. (Eilert Sundt. 1850) - 520, 521, 522, 523, 524, 525, 526, 527, 528
Det udflyttede Norge. I. (Skandinaven. 1867) - 528, 529, 530
Det udflyttede Norge. II. (Aftenbladet. 1864) - 530, 531, 532, 533
Det udflyttede Norge. III. (P. Henrichsen. 1868) - 533, 534, 535, 536, 537
Det udflyttede Norge. IV. (H. Preuss. 1867) - 537, 538, 539, 540, 541
    

Statistiske Notitser. (Udg.)


Statistiske Notitser. I. Gjennemsnitstemperatur - 543, 545, 546
Statistiske Notitser. II. Folkemængde - 547, 548, 549
Statistiske Notitser. III. Administrativ Inddeling - 549, 550
Statistiske Notitser. IV. Jordbruget - 550, 551
Statistiske Notitser. V. Fædriften - 551, 552
Statistiske Notitser. VI. Skovdriften - 552, 553
Statistiske Notitser. VII. Bergværkdriften - 553, 554
Statistiske Notitser. VIII. Industrien og Haandværksdriften - 554, 555
Statistiske Notitser. IX. De norske Fiskeriers Udbytte til Udførsel - 555, 556, 557, 558, 559
Statistiske Notitser. X. Skibsfarten - 559, 560, 561, 562, 563
Statistiske Notitser. XI. Indførsel og Udførsel - 563, 564, 565, 566, 567, 568, 569, 570
Statistiske Notitser. XII. Jernbaner - 570
Statistiske Notitser. XIII. Postvæsenet - 570, 571
Statistiske Notitser. XIV. Telegraf - 571
Statistiske Notitser. XV. Periodisk Presse - 571, 572
Statistiske Notitser. XVI. Undervisningsvæsenet - 572, 573, 574
Statistiske Notitser. XVII. Formue - 574, 575
Statistiske Notitser. XVIII. De kommunale Kassers Indtægter - 576, 597
Statistiske Notitser. XIX. Fattigvæsenet - 597, 598
Statistiske Notitser. XX. Livsvarighed - 598, 599
Statistiske Notitser. XXI. Sparebanker - 599, 600
Statistiske Notitser. XXII. Statskasse - 600, 601, 602
Statistiske Notitser. XXIII. Landarme - 602, 603
Statistiske Notitser. XXIV. Kommunale Finantser - 603, 604, 605, 606

Project Runeberg, Mon Oct 7 13:19:20 2013 (aronsson) (diff) (history) (download) Next >>
https://runeberg.org/norge80/

Valid HTML 4.0! All our files are DRM-free