- Project Runeberg -  Berättelser ur svenska historien /
3. Innehållande Lutterska tiden. Afd. 1. Gustaf I och Erik XIV

(1823-1872) [MARC] Author: Anders Fryxell With: Otto Sjögren
Titel och innehåll | Next >>
  Project Runeberg | Catalog | Recent Changes | Donate | Comments? |   


BERÄTTELSER UR SVENSKA HISTORIEN.

——

TREDJE DELEN.

INNEHÅLLANDE

LUTTERSKA TIDEN.

——

FÖRSTA AFDELNINGEN,

GUSTAF I OCH ERIK XIV.

TILL UNGDOMENS TJENST UTGIFVEN

AF

AND. FRYXELL,

——

FJERDE UPPLAGAN


STOCKHOLM,
TRYCKT HOS L. J. HJERTA,
1843.


Förord till den elektroniska utgåvan

Fryxell har beskrivit bokens tillkomst i Min historias historia, sid. 45 ff: "Gustaf Wasas derpå följande historia medförde en väsentlig förändring. Redan hvad Celsius, Dalin, m. fl. om honom berättade gaf ämne till en utförligare tafla. Dessutom började jag begagna Björnståhls historiska lånbibliotek, som innehöll en mängd af mig förut blott till namnet bekanta arbeten. I följd af brist på både tid och penningar var jag likväl ännu en så klen bokkännare, att jag icke anade tillvaron af Warmholtz Bibliotheca Historica utan började i min fåkunnighet en tillstymmelse till ett sådant verk för Gustaf Wasa och dess söner. De många härliga dragen i nämnde konungs lefnad fylde mig emellertid med vördnad och kärlek. Då jag skulle teckna hans bragder, växte arbetet af sig sjelft. Jag hade ej hjerta att blott summariskt och färglöst berätta sådana praktuppträden som hans vandring genom Dalarna, hans strider mot Gustaf Trolle, Ture Jönsson och Dacken, hans aftonsamtal med sönerna, hans afsked från ständerna, Margareta Lejonhufvuds älskvärda personlighet m. m. De gamla nordiska sagominnnena och deras en gång invanda form gjorde sig härvid åter gällande, och enligt dem bildade sig nu framställningen af också dessa våra senare häfdaminnen. Så tillkom år 1827 historien om Gustaf Wasa. Färdig, befanns den vara alltför vidlyftig i förhållande till de två förra delarna. Afvikelsen hade tillkommit icke af beräkning eller i följd af någon ändrad plan, utan helt och hållet af en instinkt, en outredd känsla, ungefär på samma sätt, som första delen, dock under en slags aning om behofvet af en vidlyftigare, mera lättfattlig historia. För öfrigt finnes äfven här samma brist på lärdom och kritik som förut, hvaremot arbetet torde i afseende på lif och objektivitet närma sig första delen. Denna bearbetning af Gustaf Wasa utgör mitt första nästan omedvetna försök, att med de gamla sagornas utförlighet, form och lif berätta senare tiders tilldragelser.
Erik XIV:s historia medförde ett nytt steg framåt. Efter en längre tids läsning tyckte jag mig finna, att nämnde konung var i hög grad tadelvärd och brottslig, och att Celsius med efterföljare framstält honom i alltför gynnande dager. Jag talade härom med flere bekanta, men dessa vidhöllo Celsii ännu gällande åsigter och förkastade dem, jag ville framlägga. Då och till yttermera visso fördjupade jag mig återigen i nytt studium af samme konung, och följden blef, att mina åsigter stadfästes, och att jag i enlighet med dem nedskref berättelsen om hans öden. Detta var i min historia första steget på banan af en ny och från äldre författare afvikande uppfattning. Densamma blef dock af Bergfalk och Cronholm gillad, sedermera också af Geijer uttalad, och är för närvarande den allmänt gällande.
Så utarbetades tredje delen af min historia, innehållande Gustaf Wasa och Erik den XIV. Egenkärleken gaf den i mina ögon åtskilliga förtjenster, i synnerhet den af en lifligare framställning och särskildt med hänsyn till Erik den XIV af flere nya åsigter. Jag väntade se sådant erkändt af tidningarna och af de akademiska recensenterna, men båda förblefvo stumma." Han berättar därefter vidare, hur boken blev mottagen.

Denna fjerde upplaga av tredje delen av Anders Fryxells (1795-1881) Berättelser ur svenska historien digitaliserades i juli 2008 av University of Toronto och anpassades för Projekt Runeberg i april 2012 av Ralph E.

Denna upplaga är den första i normalstil och ytterligare fem upplagor utgavs fram t.o.m. 1880-talet. De tre första upplagorna 1828, 1831 och 1835 trycktes i frakturstil.

Se i övrigt förordet till hela serien!

Denna upplaga kan läsas såsom en uppslagen bok i färg på Internet Archive.

This volume was scanned by the University of Toronto and made available by the Internet Archive, from where the scanned images were copied to Project Runeberg. We very much appreciate that they have made this possible and want to encourage other digital library projects to follow their example. Read more about Project Runeberg's image sources.


Korrstapel / Proof bar for this volume

Innehåll / Table of Contents


Titel och innehåll
Sidor ... - Omslag, Blank, Blank, Blank, Titel, Bibliotek, Innehåll, IV, V, VI, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 28, 29, 30, 31, 32, 33, 34, 35, 36, 37, 38, 39, 40, 41, 42, 43, 44, 45, 46, 47, 48, 49, 50, 51, 52, 53, 54, 55, 56, 57, 58, 59, 60, 61, 62, 63, 64, 65, 66, 67, 68, 69, 70, 71, 72, 73, 74, 75, 76, 77, 78, 79, 80, 81, 82, 83, 84, 85, 86, 87, 88, 89, 90, 91, 92, 93, 94, 95, 96, 97, 98, 99, 100, 101, 102, 103, 104, 105, 106, 107, 108, 109, 110, 111, 112, 113, 114, 115, 116, 117, 118, 119, 120, 121, 122, 123, 124, 125, 126, 127, 128, 129, 130, 131, 132, 133, 134, 135, 136, 137, 138, 139, 140, 141, 142, 143, 144, 145, 146, 147, 148, 149, 150, 151, 152, 153, 154, 155, 156, 157, 158, 159, 160, 161, 162, 163, 164, 165, 166, 167, 168, 169, 170, 171, 172, 173, 174, 175, 176, 177, 178, 179, 180, 181, 182, 183, 184, 185, 186, 187, 188, 189, 190, 191, 192, 193, 194, 195, 196, 197, 198, 199, 200, 201, 202, 203, 204, 205, 206, 207, 208, 209, 210, 211, 212, 213, 214, 215, 216, 217, 218, 219, 220, 221, 222, 223, 224, 225, 226, 227, 228, 229, 230, 231, 232, 233, 234, 235, 236, 237, 238, 239, 240, 241, 242, 243, 244, 245, 246, 247, 248, 249, 250, 251, 252, 253, 254, 255, 256, 257, 258, 259, 260, 261, 262, 263, 264, 265, 266, 267, 268, 269, 270, 271, 272, 273, 274, 275, 276, 277, 278, 279, 280, 281, 282, 283, 284, 285, 286, 287, 288, 289, 290, 291, 292, 293, 294, 295, 296, 297, 298, 299, 300, 301, 302, 303, 304, 305, 306, 307, 308, 309, 310, 311, 312, 313, 314, 315, 316, 317, 318, 319, 320, 321, 322, 323, 324, Blank, Bibliotek, Biblioteksficka, Omslag

Project Runeberg, Tue Jan 27 14:05:14 2015 (aronsson) (diff) (history) (download) Next >>
http://runeberg.org/svhistfry/3/

Valid HTML 4.0! All our files are DRM-free