- Project Runeberg -  Eriterm : femspråkig ordlista för telekommunikation : svenska, engelska, franska, spanska, tyska
(1992) [MARC] - Tema: Dictionaries, France, Telecom
Titel och innehåll | Next >>
  Project Runeberg | Like | Catalog | Recent Changes | Donate | Comments? |   

ERITERM

Femspråkig ordlista för
telekommunikation

Svenska
Engelska
Franska
Spanska
Tyska

© Ericsson Telecom AB 1992
sv/lzt 101 820 r1
isbn 91-630-0480-1

Produktion: etx/fg
Tryck: Arne Löfgren Offset, Stockholm


Förord till den elektroniska utgåvan

1992 utgav Ericsson Telecom AB denna femspråkiga ordlista, som även finns i en variant med engelska uppslagsord. Den tar upp många begrepp som användes inom telefontekniken under 1980-talet, innan datakommunikationen och mobiltelefonin fick sina stora genombrott.

För mer teknikhistoria från Ericsson-koncernen, rekommenderas webbplatsen Ericssonhistory.com, som dock inte nämner Eriterm.

Enkla ordlistor omfattas inte av upphovsrätt, utan enbart av katalogskyddet i 49 § av upphovsrättslagen (1960:729), som gäller i femton år efter utgivningsåret.

Innehåll: A - B - C - D - E - F - G - H - I - J - K - L - M - N - O - P - Q - R - S - T - U - V W - X - Y - Z - Å - Ä - Ö


The above contents can be inspected in scanned images: omslag, smutstitel, titelsida, titelbladets baksida

Korrstapel / Proof bar for this volume

Innehåll / Table of Contents


Titel och innehåll - omslag, smutstitel, titelsida, titelbladets baksida
Förord - i
Bokens uppläggning - ii
Följande ämnesområden finns representerade i ordboken - iii, iv, v, vi
    

A


A - 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 28, 29, 30, 31, 32, 33, 34, 35, 36, 37, 38, 39, 40, 41, 42, 43
    A-abonnent ... - 1
    abonnenttillstånd ... - 2
    absorption ... - 3
    access ... - 4
    ackvisitionssystem ... - 5
    A/D-omvandlare ... - 6
    adresseringskrets ... - 7
    adressomvandlare ... - 8
    aktiv post ... - 9
    akustisk självsvängning ... - 10
    alfanumerisk kod ... - 11
    alodinbehandla ... - 12
    ambiguitet ... - 13
    analogvisande mätinstrument ... - 14
    anisokron dataöverföring ... - 15
    anlagstest ... - 16
    anodström ... - 17
    anropsavgift ... - 18
    anropsrelä ... - 19
    anslutningshål ... - 20
    antal felaktiga enheter ... - 21
    antistatisk ... - 22
    användaridentitet ... - 23
    arbetscell ... - 24
    arbetsprincip ... - 25
    aritmetikenhet ... - 26
    armering ... - 27
    astabil krets ... - 28
    audiell utmatning ... - 29
    automatisk nummerrepetering ... - 30
    autoupptäckt ... - 31
    avbruten provning ... - 32
    avfråga ... - 33
    avgreningsmuff ... - 34
    avisamtal ... - 35
    avkodare ... - 36
    avledningsprov ... - 37
    avläsning ... - 38
    avrunda uppåt ... - 39
    avspänningsglödga ... - 40
    avsättning ... - 41
    avverkning av trafik ... - 42
    axel ... - 43
    

B


B - 43, 44, 45, 46, 47, 48, 49, 50, 51, 52, 53, 54, 55, 56, 57, 58, 59, 60, 61, 62, 63, 64, 65, 66, 67, 68, 69, 70, 71, 72, 73, 74, 75, 76, 77, 78, 79, 80
    backförspänd ... - 44
    bajonettsockel ... - 45
    balanserad motkoppling ... - 46
    bandbreddsexpansion ... - 47
    bandslutmärke ... - 48
    bas-emitterresistans ... - 49
    basström ... - 50
    batterispänningsuttag ... - 51
    begynnelseperiod ... - 52
    belastningskapacitans ... - 53
    beläggningsnivåräknare ... - 54
    beroendeval ... - 55
    bestycka ... - 56
    beta ... - 57
    bild ... - 58
    binomialfördelning ... - 59
    bipacka ... - 60
    bitfält ... - 61
    blandarsteg ... - 62
    blankutfyllnad ... - 63
    blockadfunktion ... - 64
    blockning av poster ... - 65
    blåsbildning ... - 66
    bomull ... - 67
    borrfixtur ... - 68
    bottenkontakt ... - 69
    branschanpassad ... - 70
    brotsch ... - 71
    brusmätare ... - 72
    bryggmagnetfrånslag ... - 73
    brytjack ... - 74
    bråd timme ... - 75
    buffertutgång ... - 76
    bussnät ... - 77
    byglingsenhet ... - 78
    bärfrekvensdelning ... - 79
    böjningsförlust ... - 80
    

C


C - 80, 81, 82, 83, 84
    cementering ... - 81
    certifieringssystem ... - 82
    cistern ... - 83
    cyklisk överföring ... - 84
    

D


D - 84, 85, 86, 87, 88, 89, 90, 91, 92, 93, 94, 95, 96, 97, 98, 99, 100, 101, 102, 103, 104, 105, 106, 107, 108, 109, 110, 111, 112, 113, 114, 115, 116, 117, 118
    Darlingtonkoppling ... - 85
    dataflödesplan ... - 86
    datakod ... - 87
    dataminneselement ... - 88
    datasekretess ... - 89
    datautregister ... - 90
    datoroberoende språk ... - 91
    datortypografering ... - 92
    deblockeringssignal ... - 93
    deklarationsblock ... - 94
    delmängd ... - 95
    delsummaräknare ... - 96
    destruktiv addition ... - 97
    diagram för sekvensprovtagning ... - 98
    differentialförstärkare ... - 99
    diffusionsglödga ... - 100
    digitaldator ... - 101
    dimsmörjning ... - 102
    direktadressering ... - 103
    dirigering ... - 104
    dispersionsbegränsad drift ... - 105
    distribuerad databehandling ... - 106
    division ... - 107
    dokumentsats ... - 108
    dosering ... - 109
    driftbolag ... - 110
    driftladdning ... - 111
    driftsätt ... - 112
    drivström ... - 113
    dubbelgrupp ... - 114
    dubbelslutning ... - 115
    dygnsvariation ... - 116
    dämpbricka ... - 117
    dödgång ... - 118
    

E


E - 118, 119, 120, 121, 122, 123, 124, 125, 126, 127, 128, 129, 130, 131, 132, 133, 134, 135, 136, 137
    effektiv medeldiameter ... - 119
    efterfjädring ... - 120
    egengenererat brus ... - 121
    ekokontroll ... - 122
    elavrostningsbad ... - 123
    elektrodkonduktans ... - 124
    elektromagnet ... - 125
    elektronisk tidmätare ... - 126
    element ... - 127
    eller-element ... - 128
    emitterjordat steg ... - 129
    energigap ... - 130
    enhetstaxa ... - 131
    enkelprocessormod ... - 132
    enställig operation ... - 133
    Erichsenprov ... - 134
    ettställa ... - 135
    exeller-element ... - 136
    exponentialekvation ... - 137
    

F


F - 137, 138, 139, 140, 141, 142, 143, 144, 145, 146, 147, 148, 149, 150, 151, 152, 153, 154, 155, 156, 157, 158, 159, 160, 161, 162, 163, 164, 165, 166, 167, 168, 169, 170, 171, 172, 173, 174, 175, 176, 177, 178, 179, 180, 181, 182, 183, 184, 185, 186
    fackspråk ... - 138
    falsning ... - 139
    fashastighet ... - 140
    fast ansluten ... - 141
    fastsättningskruv ... - 142
    felaktighet ... - 143
    feleffektanalys ... - 144
    felkvot ... - 145
    felsignal ... - 146
    felträdsanalys ... - 147
    ferrokobolt ... - 148
    ficktelefon ... - 149
    filter ... - 150
    finjustering ... - 151
    fjäderkraft ... - 152
    fjärrmatad förstärkare ... - 153
    flagga ... - 154
    flerlagerkort ... - 155
    flerstegssampling ... - 156
    flyta ... - 157
    fläta ... - 158
    foliekabel ... - 159
    formpressa ... - 160
    fosforescens ... - 161
    framförlusteffekt ... - 162
    framåtgående signal ... - 163
    frekvenskontroll ... - 164
    frekvensövervakning ... - 165
    friktionsmatning ... - 166
    frontkabelkort ... - 167
    fräsa av ... - 168
    fuktupptagningsförmåga ... - 169
    funktionsblock ... - 170
    funktionsstörande fel ... - 171
    fyrkantknapp ... - 172
    fälla ... - 173
    färdigkopplingssignal ... - 174
    fästskruv ... - 175
    förbetoningsnät ... - 176
    förbindningsschema ... - 177
    fördelningsoberoende ... - 178
    föreningsledning ... - 179
    förgrupp ... - 180
    förlägga ... - 181
    förnickla ... - 182
    förslagsritning ... - 183
    förståelighet ... - 184
    försätta i larmberedskap ... - 185
    förvaltning ... - 186
    

G


G - 186, 187, 188, 189, 190, 191, 192, 193, 194, 195, 196, 197, 198, 199, 200, 201
    gaffeltag ... - 187
    GB-koppling ... - 188
    genombrott ... - 189
    genomslag ... - 190
    geometriskt medelvärde ... - 191
    glapprum ... - 192
    glitter ... - 193
    godkänd ... - 194
    gradvinkel ... - 195
    grenuttag ... - 196
    grundelement ... - 197
    grupphastighet ... - 198
    gräns för genomsnittlig utgående kvalitet ... - 199
    gymnasieskola ... - 200
    gänglängd ... - 201
    

H


H - 201, 202, 203, 204, 205, 206, 207, 208, 209, 210, 211, 212, 213, 214, 215, 216, 217, 218, 219, 220
    hakmått ... - 202
    halvduplexöverföring ... - 203
    halvvågslikriktning ... - 204
    handrefractometer ... - 205
    hastighetsregulator ... - 206
    hemligstämpling ... - 207
    hexadecimalt talsystem ... - 208
    hjälptelefonist ... - 209
    hopplängd ... - 210
    huvudflöde ... - 211
    hybridkontakt ... - 212
    hypotes ... - 213
    hålladdning ... - 214
    hållverkan ... - 215
    hårdplast ... - 216
    hänvisningssignal ... - 217
    högerparentes ... - 218
    högprioriterad ... - 219
    hölje ... - 220
    

I


I - 220, 221, 222, 223, 224, 225, 226, 227, 228, 229, 230, 231, 232, 233, 234, 235, 236, 237, 238, 239, 240, 241, 242, 243, 244
    i vila ... - 221
    icke-synkroniserad ... - 222
    ignorera ... - 223
    impregnering ... - 224
    inbrottssäker ... - 225
    indexerad adressering ... - 226
    indirekt adress ... - 227
    induktiv restspänning ... - 228
    informationsåtervinning ... - 229
    ingångsförstärkare ... - 230
    injitter ... - 231
    inlänkningsdämpning ... - 232
    innerledare ... - 233
    insats ... - 234
    installationssats ... - 235
    instruktionsregister ... - 236
    integration ... - 237
    interferometer ... - 238
    internationellt riktnummer ... - 239
    interurbanledning ... - 240
    intransportsignal ... - 241
    invändig gänga ... - 242
    isolator ... - 243
    isotrop antenn ... - 244
    

J


J - 244, 245, 246, 247, 248, 249, 250
    jitter ... - 245
    jonkoncentration ... - 246
    jordfelsskydd ... - 247
    jordslutningsström ... - 248
    jämförare ... - 249
    järnvägssignalanläggning ... - 250
    

K


K - 250, 251, 252, 253, 254, 255, 256, 257, 258, 259, 260, 261, 262, 263, 264, 265, 266, 267, 268, 269, 270, 271, 272, 273, 274, 275, 276, 277, 278, 279, 280, 281, 282, 283, 284, 285, 286, 287, 288, 289, 290, 291, 292, 293, 294, 295, 296, 297, 298, 299, 300, 301
    kabelfäste ... - 251
    kabelläggning ... - 252
    kabelstigning ... - 253
    kalibrering ... - 254
    kanalassocierad signalering ... - 255
    kanalsändare ... - 256
    kapsel ... - 257
    kartong ... - 258
    kategoriöverföring ... - 259
    keramisk ... - 260
    klammer ... - 261
    klen ... - 262
    klockbrytning ... - 263
    klotterundertryckning ... - 264
    knapptelefon ... - 265
    kodare ... - 266
    kodmottagare ... - 267
    koefficient ... - 268
    kolkammare ... - 269
    kolstål ... - 270
    kommandospråk ... - 271
    kompensera ... - 272
    komplettera ... - 273
    koncentrationsplats ... - 274
    konferensdon ... - 275
    konsol ... - 276
    konstruktionsförutsättningar ... - 277
    kontaktdon ... - 278
    kontaktinsats ... - 279
    kontaktsäkerhet ... - 280
    kontorsautomation ... - 281
    kontrollberedning ... - 282
    kontrollomkastare ... - 283
    kontrollutskrift ... - 284
    kopparlegering ... - 285
    kopplingsfunktion ... - 286
    kopplingsverkningsgrad ... - 287
    korshylsnyckel ... - 288
    kortsiktig ... - 289
    kraftförband ... - 290
    krage ... - 291
    kretsprovare ... - 292
    kromatera ... - 293
    krypteringsutrustning ... - 294
    kulventil ... - 295
    kvalifikationsprovning ... - 296
    kvalitetsslinga ... - 297
    kvantmekanik ... - 298
    kvot ... - 299
    källarvåning ... - 300
    köldbärare ... - 301
    

L


L - 301, 302, 303, 304, 305, 306, 307, 308, 309, 310, 311, 312, 313, 314, 315, 316, 317, 318, 319, 320, 321, 322, 323, 324, 325, 326, 327, 328, 329, 330, 331
    ladda ... - 302
    lagerbana ... - 303
    lampjack ... - 304
    larmcentral ... - 305
    lastdelning ... - 306
    ledblad ... - 307
    ledningsförmåga ... - 308
    ledskruv ... - 309
    leveransvillkor ... - 310
    likledström ... - 311
    lilla hjulet ... - 312
    linjeansvar ... - 313
    linjesida ... - 314
    linjärt system ... - 315
    ljudabsorption ... - 316
    ljudspektrum ... - 317
    lob ... - 318
    logatom ... - 319
    lokal symbol ... - 320
    lossdragningsmoment ... - 321
    luftkonditionering ... - 322
    lurbädd ... - 323
    lyssningstest ... - 324
    lågsärrvia ... - 325
    låslack ... - 326
    lägga på mikrotelefonen ... - 327
    länk-för-länksignalering ... - 328
    läsa av ... - 329
    lödbarhet ... - 330
    lödtråd ... - 331
    

M


M - 331, 332, 333, 334, 335, 336, 337, 338, 339, 340, 341, 342, 343, 344, 345, 346, 347, 348, 349, 350, 351, 352, 353, 354, 355, 356, 357, 358, 359, 360, 361, 362, 363, 364, 365, 366, 367, 368, 369, 370
    magasin ... - 332
    magnetism ... - 333
    magnettrumma ... - 334
    mallsignalering ... - 335
    mantlat relä ... - 336
    manöverpanel ... - 337
    marknadsföringschef ... - 338
    maskerande störning ... - 339
    massakabel ... - 340
    matematik ... - 341
    matrisminne ... - 342
    medelbackspänning ... - 343
    medelåtkomsttid ... - 344
    mekanik ... - 345
    mellanlagring ... - 346
    mesa ... - 347
    metaspråk ... - 348
    mikroelektronik ... - 349
    mikroprocessor ... - 350
    millimeterpapper ... - 351
    minnesbuss ... - 352
    minnessiffra ... - 353
    missfärgning ... - 354
    mjuksektorisering ... - 355
    moderstation ... - 356
    modulering ... - 357
    momentan ... - 358
    monovippa ... - 359
    montör ... - 360
    motståndstråd ... - 361
    motvikt ... - 362
    multipelläge ... - 363
    multiprocessor ... - 364
    myntapparat ... - 365
    mångparig kabel ... - 366
    märkspänning ... - 367
    mätlåda ... - 368
    mätta ... - 369
    mörkerseende ... - 370
    

N


N - 370, 371, 372, 373, 374, 375, 376, 377, 378, 379, 380, 381, 382, 383
    nattkopplingstelefonist ... - 371
    nedre läge ... - 372
    negerad identitetsoperation ... - 373
    nitförband ... - 374
    nod ... - 375
    nollrestriktion ... - 376
    normalkonfiguration ... - 377
    numerisk stång ... - 378
    nummerriktning ... - 379
    nyquistdiagram ... - 380
    nätanslutningsdosa ... - 381
    nätterminal ... - 382
    nödåtgärd ... - 383
    

O


O - 383, 384, 385, 386, 387, 388, 389, 390, 391, 392, 393, 394, 395, 396, 397, 398
    obesvarat anrop ... - 384
    OC-kurva ... - 385
    oförstörande provning ... - 386
    oktantfel ... - 387
    oljenivåmätare ... - 388
    ometallisk ... - 389
    omkoppling av förbindningar ... - 390
    omräkningsfaktor ... - 391
    omvandla ... - 392
    operationsmodsfält ... - 393
    optimera ... - 394
    optisk väglängd ... - 395
    ord ... - 396
    oregelbundet underhåll ... - 397
    otillåten teckenuppsättning ... - 398
    

P


P - 398, 399, 400, 401, 402, 403, 404, 405, 406, 407, 408, 409, 410, 411, 412, 413, 414, 415, 416, 417, 418, 419, 420, 421, 422, 423, 424, 425, 426, 427, 428, 429, 430, 431, 432, 433, 434, 435
    paginera ... - 399
    pappersrulle ... - 400
    parallell-serieomvandlare ... - 401
    paritetsgenereringskrets ... - 402
    partmantlad kabel ... - 403
    passningstolerans ... - 404
    penalty ... - 405
    periodisk toppblockspänning ... - 406
    personsökning via högtalare ... - 407
    pilotövervakning ... - 408
    planbricka ... - 409
    plasmadiod ... - 410
    platsundersökning ... - 411
    plätera ... - 412
    polarsken ... - 413
    polygonnät ... - 414
    positiv återkoppling ... - 415
    pragmatik ... - 416
    prestanda ... - 417
    primärstation ... - 418
    probleminventering ... - 419
    processorbuss ... - 420
    produktionsberedning ... - 421
    profilparameter ... - 422
    programkonstant ... - 423
    programminnesväljare ... - 424
    programvara ... - 425
    proportionell skrift ... - 426
    provdrift ... - 427
    provningsledare ... - 428
    psofometrisk ... - 429
    pulsbreddning ... - 430
    pulshöjd ... - 431
    pulsomformare ... - 432
    pulstaktsignal ... - 433
    punktstorlek ... - 434
    påkopplingston ... - 435
    

R


R - 435, 436, 437, 438, 439, 440, 441, 442, 443, 444, 445, 446, 447, 448, 449, 450, 451, 452, 453, 454, 455, 456, 457, 458, 459, 460, 461, 462, 463, 464
    radar ... - 436
    raderhuvud ... - 437
    radiofrekvensdel ... - 438
    radiovia ... - 439
    rak förbindning ... - 440
    rampspänning ... - 441
    reaktionstid ... - 442
    reducerad kontroll ... - 443
    referenspilot ... - 444
    refraktionsindex ... - 445
    registerorganisation ... - 446
    regleringsförstärkare ... - 447
    rekursiv funktion ... - 448
    relä ... - 449
    remanens ... - 450
    reparationsverkstad ... - 451
    reservdel ... - 452
    resonanskrets ... - 453
    revolversvarv ... - 454
    riktningsrelä ... - 455
    ringnyckel ... - 456
    ritblankett ... - 457
    roaming ... - 458
    roterande avsökning ... - 459
    rumstemperatur ... - 460
    rymdfarkost ... - 461
    räkna ... - 462
    rök ... - 463
    röst ... - 464
    

S


S - 464, 465, 466, 467, 468, 469, 470, 471, 472, 473, 474, 475, 476, 477, 478, 479, 480, 481, 482, 483, 484, 485, 486, 487, 488, 489, 490, 491, 492, 493, 494, 495, 496, 497, 498, 499, 500, 501, 502, 503, 504, 505, 506, 507, 508, 509, 510, 511, 512, 513, 514, 515, 516, 517, 518, 519, 520, 521, 522, 523, 524, 525, 526, 527, 528, 529, 530, 531, 532, 533, 534, 535, 536, 537, 538, 539, 540, 541, 542, 543, 544, 545, 546, 547, 548, 549
    samlad signalering ... - 465
    sammanställning ... - 466
    samprovning ... - 467
    samtalsräkning ... - 468
    sarg ... - 469
    schemateknik ... - 470
    segmenterad kodningslag ... - 471
    sekundärstation ... - 472
    sekvensstyrning ... - 473
    sent fel ... - 474
    serienummer ... - 475
    sessionsskikt ... - 476
    sickativ ... - 477
    sidogång ... - 478
    sifferhjul ... - 479
    siffra ... - 480
    signaleringstillstånd ... - 481
    signalmottagare ... - 482
    signalåterbildning ... - 483
    sil ... - 484
    simultant arbetssätt ... - 485
    självcirkulation ... - 486
    självurladdningsström ... - 487
    skalning ... - 488
    skarvmuff ... - 489
    skiftregister ... - 490
    skivare ... - 491
    skjuvning ... - 492
    skrivhastighet ... - 493
    skrovlig ... - 494
    skruvstycke ... - 495
    skyddsjord ... - 496
    skägga av ... - 497
    sladd ... - 498
    slinganrop ... - 499
    slitstark ... - 500
    slutblock ... - 501
    slutperiod ... - 502
    slå över ... - 503
    smältinsats ... - 504
    snabbtelefonsystem ... - 505
    snörlös växel ... - 506
    sorteringsprogram ... - 507
    spegelfasändring ... - 508
    spikpuls ... - 509
    spontan strålning ... - 510
    språngfunktion ... - 511
    spårkabel ... - 512
    spänningsberoende motstånd ... - 513
    spänningsstöt ... - 514
    spärrdrossel ... - 515
    spärrövervakningslarm ... - 516
    stagplåt ... - 517
    stansposition ... - 518
    stationsbatteri ... - 519
    statiskt relä ... - 520
    statorhus ... - 521
    steghake ... - 522
    stegvis ... - 523
    stifttag ... - 524
    stjärn-triangelstart ... - 525
    storhet ... - 526
    stridsåtgärder ... - 527
    strålknippes divergens ... - 528
    strömavbrott ... - 529
    strömförträngning ... - 530
    studsborttagning ... - 531
    styreområde ... - 532
    styrord ... - 533
    styrutrustning ... - 534
    stångläge ... - 535
    stämpla ut ... - 536
    störningsbegränsare ... - 537
    stöt ... - 538
    summa ... - 539
    svarsbuss ... - 540
    svepomvandlare ... - 541
    sydd kabel ... - 542
    synkron ... - 543
    syra ... - 544
    systemering ... - 545
    sågtandsvåg ... - 546
    säkringstråd ... - 547
    särtjänsttrafik ... - 548
    sökord ... - 549
    

T


T - 549, 550, 551, 552, 553, 554, 555, 556, 557, 558, 559, 560, 561, 562, 563, 564, 565, 566, 567, 568, 569, 570, 571, 572, 573, 574, 575, 576, 577, 578, 579, 580, 581, 582, 583, 584, 585, 586, 587, 588, 589, 590, 591, 592
    tabellstruktur ... - 550
    taktpuls ... - 551
    talkrets ... - 552
    talsymbol ... - 553
    tapp ... - 554
    taxeplusintervall ... - 555
    teckenfönster ... - 556
    teckensnittstecken ... - 557
    telefonförbindelse ... - 558
    telefonstation ... - 559
    telekommunikationsnät ... - 560
    temperaturdifferens ... - 561
    tempofunktion ... - 562
    termisk lavin ... - 563
    terrestergränssnitt ... - 564
    testutrustning ... - 565
    tid mellan fel ... - 566
    tidpunkt ... - 567
    tidspecificerat relä ... - 568
    tilldelad åtkomst ... - 569
    tillslagslindning ... - 570
    tillverkningskontroll ... - 571
    tjockfilmsmotstånd ... - 572
    toleransområde ... - 573
    tomt datamedium ... - 574
    tontillstånd ... - 575
    TORX-grepp ... - 576
    trafikintresse ... - 577
    trafikvägsschema ... - 578
    transfermultiplexor ... - 579
    transmissionsdämpning ... - 580
    transversal ... - 581
    trevägsomkopplare ... - 582
    tropikalisera ... - 583
    tryckkabel ... - 584
    tryckt krets ... - 585
    trådlindat motstånd ... - 586
    tröskelelement ... - 587
    tunnfilmskrets ... - 588
    tvångsnedkoppling ... - 589
    tvåvägs- ... - 590
    typkontroll ... - 591
    täckskena ... - 592
    

U


U - 592, 593, 594, 595, 596, 597, 598, 599, 600, 601, 602, 603, 604, 605, 606, 607, 608
    ugnslack ... - 593
    underhåll på plats ... - 594
    underlag ... - 595
    underton ... - 596
    uppdateringsremsa ... - 597
    upphängning ... - 598
    upprepad räkning ... - 599
    upptagetsignal ... - 600
    utarmningsdrift ... - 601
    utbytbarhet ... - 602
    utförandedispens ... - 603
    utgångstransformator ... - 604
    utlösa ... - 605
    utrusta ... - 606
    utsortering ... - 607
    utväxling ... - 608
    

V


V - 608, 609, 610, 611, 612, 613, 614, 615, 616, 617, 618, 619, 620, 621, 622, 623, 624, 625
    val ... - 609
    variabel ... - 610
    varmstart ... - 611
    vattenogenomsläpplig ... - 612
    verktyg ... - 613
    viaspärr ... - 614
    vilande utrustning ... - 615
    vinkeljärn ... - 616
    virkort ... - 617
    visning med omvända färger ... - 618
    vridningsled ... - 619
    våglängdstopp ... - 620
    väggplint ... - 621
    vändrelä ... - 622
    värme ... - 623
    vätska ... - 624
    växelströmssignalering ... - 625
    

X


X - 625
    

Y


Y - 625, 626, 627
    ytanslutning ... - 626
    yttre ... - 627
    

Z


Z - 627, 628
    zoomobjektiv ... - 628
    

Å


Å - 628, 629, 630, 631, 632
    återanvändning av frekvenser ... - 629
    återkommande fel ... - 630
    återställa till hemmaläge ... - 631
    åtgärdspaket ... - 632
    

Ä


Ä - 632, 633
    ändcell ... - 633
    

Ö


Ö - 633, 634, 635, 636, 637, 638, 639, 640
    öppen fog ... - 634
    överdragsstation ... - 635
    överföringsnoggrannhet ... - 636
    överkoppling ... - 637
    översiktsschema ... - 638
    översättning ... - 639
    övre kvartil ... - 640
Rättelser - rättelser 1, rättelser 2, rättelser 3, rättelser 4
    ackumulerad tid ... - rättelser 1
    halveringssökning ... - rättelser 2
    pilhöjd ... - rättelser 3

Project Runeberg, Mon Oct 17 21:03:20 2011 (aronsson) (diff) (history) (download) Next >>
http://runeberg.org/eriterm/

Valid HTML 4.0! All our files are DRM-free