- Project Runeberg -  Sverge och Ryssland 1595-1611
(1907) [MARC] Author: Helge Almquist - Tema: Russia
Titel och innehåll | Next >>
  Project Runeberg | Catalog | Recent Changes | Donate | Comments? |   

SVERGE OCH RYSSLAND 1595-1611

TVISTEN OM ESTLAND, FÖRBUNDET MOT POLEN, DE RYSKA GRÄNSLANDENS ERÖFRING OCH DEN STORA DYNASTISKA PLANEN AKADEMISK AFHANDLING AF HELGE ALMQUIST UPPSALA 1907 ALMQVIST & WIKSELLS BOKTRYCKERI-A.-B.

Förord till den elektroniska utgåvan

Detta är Helge Almquists doktorsavhandling från 1907. Han fortsatte sedan att skriva fler böcker om förhållandet mellan Sverige och Ryssland. Boken digitaliserades i januari 2006 vid Harvard University av Google och har senare kopierats till Internet Archive, varifrån den kopierades till Projekt Runeberg i augusti 2016 för att OCR-tolkas och korrekturläsas.

This volume was scanned by Google Book Search, from where the scanned images were copied to Project Runeberg. We very much appreciate that they have made this possible and want to encourage other digital library projects to follow their example. Read more about Project Runeberg's image sources.


The above contents can be inspected in scanned images: titelsida, iii, iv, v

Korrstapel / Proof bar for this volume

Innehåll / Table of Contents


Titel och innehåll - titelsida, iii, iv, v
Inledning - vii, viii, ix, x, xi, xii, xiii, xiv, xv, xvi, xvii, xviii, xix, xx, xxi, xxii, xxiii, xxiv
Källor och litteratur - xxv, xxvi, xxvii, xxviii, xxix, xxx, xxxi, xxxii, xxxiii, xxxiv, xxxv
    I. Primära källor - xxv, xxvi, xxvii, xxviii, xxix, xxx, xxxi, xxxii
    A. Otryckta källor - xxv, xxvi, xxvii, xxviii
    B. Tryckta källor - xxix, xxx, xxxi, xxxii
    II. Bearbetningar - xxxii, xxxiii, xxxiv, xxxv
Förkortningar - xxxv
I. Inledning. Freden i Teusina. Gränsregleringen och Kexholms öfverlämnande (1595—1597) - 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 28, 29, 30, 31, 32, 33, 34, 35, 36, 37
    Sverge och Ryssland före 1590 - 1
    Det ryska anfallet 1590 - 2
    Sigismunds fredsmedling - 4
    "Stilleståndet 1593 - 7
    Sigismunds fredsvillkor - 9
    Underhandlingar i Teusina - 12
    Fredens afslutande - 14
    Förberedelser till gränsreglering - 15
    Gränsreglering för Viborgs län - 17
    för Nyslotts län - 18
    för Österbotten - 20
    Tvister om fredens tillämpning - 23
    Hertig Karls erbjudande att bekräfta freden - 24
    Tsarens svar - 25
    Ryska kraf på Kexholms öfverlämnande - 27
    Hertigens ställning till denna fråga - 28
    konungens hållning - 29
    Kexholms öfverlämnande - 33
    Återblick - 34
II. Tsar Boris och hertig Karl. Förbundsplanerna mot Sigismund. Teusinafredens upprifvande och tvisten om Estland (1598—1604) - 38, 39, 40, 41, 42, 43, 44, 45, 46, 47, 48, 49, 50, 51, 52, 53, 54, 55, 56, 57, 58, 59, 60, 61, 62, 63, 64, 65, 66, 67, 68, 69, 70, 71, 72, 73, 74, 75, 76, 77, 78, 79, 80, 81, 82, 83, 84, 85
    Sigismund och Ryssland - 39
    Tsar Feodors död och Boris’ val - 40
    Hertig Karls första förbindelser med tsar Boris - 42
    Boris’ påtänkta beskickning till Sverge jan. 1599 - 44
    Beskickningens hejdande i Finland - 46
    Sigismunds förhållande till tsar Boris - 47
    Boris’ förbindelser med prins Gustaf - 48
    Hertig Karl som Finlands herre - 49
    Per Stolpe i Narva - 51
    Ryska stämplingar mot Narva - 52
    Sukins och Dmitrievs beskickning till Sverge nov. 1599 - 52
    Påtänkt svensk beskickning till ryska gränsen 1600 - 54
    Boris’ kraf på beskickning till Moskva - 57
    Polsk beskickning i Moskva - 60
    Instruktion för de svenska sändebuden till Ryssland - 62
    sändebuden i Moskva - 63
    underhandlingarnas afbrytande - 71
    Richard Lees medlingsförsök - 71
    Boris’ förbindelser med Danmark - 75
    Nya ryska stämplingar mot Narva 1603 - 77
    Den första underrättelsen om den falske Dmitrij - 82
    Återblick - 83
III. Karl IX, Sigismund och den förste falske Dmitrij. Polsk-ryska intriger mot Sverge (1605—1606) - 86, 87, 88, 89, 90, 91, 92, 93, 94, 95, 96, 97, 98, 99, 100, 101, 102, 103, 104
    Den falske Dmitrijs framträdande - 86
    Hans infall i Ryssland - 87
    Boris’ vädjan till Sverge - 89
    Karl IX:s undsättningsanbud - 91
    Svensk-ryska underhandlingar vid Systerbäck - 92
    Boris’ död - 92
    Dmitrijs triumf - 93
    Karl IX:s varningar till ryssarna och första hänvändelse till Dmitrij - 94
    Karl IX:s inblandning i Dmitrijs giftermålsplaner - 96
    Dmitrijs förbindelser med Sigismund och anslag mot Narva - 98
    Hans förhållande till oppositionspartiet i Polen - 99
    Dmitrijs död och tsar Vasilijs val maj 1606 - 100
IV. Karl IX, tsar Vasilij och röfvaren i Tusjino. Förhandlingar om undsättning från Sverge. Fördraget i Viborg 1609. (1606—1609) - 105, 106, 107, 108, 109, 110, 111, 112, 113, 114, 115, 116, 117, 118, 119, 120, 121, 122, 123, 124, 125, 126, 127, 128, 129, 130, 131, 132, 133, 134, 135
    Karl IX:s första förbindelser med tsar Vasilij - 105
    Svensk beskickning till ryska gränsen - 106
    Sigismund och tsar Vasilij - 107
    Karl IX:s utvidgningsplaner - 108
    Uppror mot Vasilij - 110
    Det svenska undsättningsanbudets afböjande - 113
    Svenska planer på utvidgning i Lappmarken - 115
    Den andre falske Dmitrijs framträdande - 116
    Det rysk-polska stilleståndets förnyande - 118
    Nytt afböjande af den svenska hjälpen - 119
    Nya svenska varningar - 122
    Pskovs affall från Vasilij - 123
    Vasilijs hänvändelse till Sverge - 124
    Oroligheter i Novgorod - 126
    Måns Mårtenssons aftal med Skopin - 127
    Karl IX:s förbundsvillkor - 130
    Underhandlingar i Viborg - 131
    förbundsfördraget 1609 - 132
    Återblick - 134
V. Fälttåget i Ryssland 1609—10. De la Gardie och Skopin-Sjujskij. Moskvas befriande och slaget vid Klusjino (Mars 1609—juni 1610) - 136, 137, 138, 139, 140, 141, 142, 143, 144, 145, 146, 147, 148, 149, 150, 151, 152, 153, 154, 155, 156, 157, 158, 159, 160, 161, 162, 163, 164, 165, 166, 167, 168, 169, 170, 171, 172, 173, 174, 175, 176, 177, 178, 179, 180, 181, 182, 183, 184, 185, 186, 187, 188, 189, 190, 191, 192, 193, 194
    Instruktionen för De la Gardie - 136
    Den svenska härens inmarsch i Ryssland - 138
    Den svenska hären i Novgorod - 139
    Det förändrade politiska läget i Ryssland - 140
    Skärmytslingar med fienden - 141
    Träffning vid Torzjok - 143
    Skopins hänvändelse till Karl IX - 144
    Nya instruktioner för De la Gardie - 146
    Karl IX:s eröfringsplaner - 147
    Träffning vid Tver - 148
    Myteri i den svenska hären - 150
    De la Gardies återtåg - 151
    Skopins och Somes strider mot fienden - 153
    deras aftal - 155
    De la Gardies underhandlingar med tsaren - 156
    Skopins aftal med Karl Olofsson - 157
    Uppbrott från Kaljazin - 158
    Kexholms hållning - 159
    Sigismunds anfall mot Ryssland - 160
    Fördrag mellan De la Gardie och Skopin - 163
    Svenska anslag mot Ivangorod - 164
    mot Ishafskusten - 167
    Fälthärens förstärkning - 169
    Upplösning inom upprorspartiet, planer att välja Vladislav till tsar - 171
    Nya strider - 174
    Moskvas befriande - 175
    Kexholms motspänstighet - 177
    Evert Horns inmarsch i Ryssland - 180
    strider vid Rzjov och Iosifov - 181
    vid Bjelaja - 183
    Zolkiewskis uppbrott från Smolensk - 184
    Nya förhandlingar mellan De la Gardie och tsaren - 184
    nytt aftal - 187
    De la Gardies uppbrott från Moskva - 188
    Slaget vid Klusjino - 189
    Återtåget mot gränsen - 191
    Återblick - 193
VI. Ryssland under polskt välde och Sverges kraf på vederlag. Det första landtvärnet och valet af en svensk prins till tsar. Novgorods eröfring och fördraget 1611. (Juli 1610—juli 1611) - 195, 196, 197, 198, 199, 200, 201, 202, 203, 204, 205, 206, 207, 208, 209, 210, 211, 212, 213, 214, 215, 216, 217, 218, 219, 220, 221, 222, 223, 224, 225, 226, 227, 228, 229, 230, 231, 232, 233, 234, 235, 236, 237, 238, 239, 240, 241, 242, 243, 244, 245, 246, 247, 248, 249, 250, 251, 252
    Misshälligheter mellan De la Gardie och myndigheterna i Novgorod - 195
    Tsar Vasilijs afsättning - 190
    Kexholms hållning - 200
    Vladislavs val - 201
    Svenskt angrepp på Ivangorod - 207
    myteri i belägringshären - 208
    Sverges förhållande till de pskovska ryssarna - 209
    Karl IX:s planer - 211
    De la Gardies nya inmarsch i Ryssland - 213
    Nva förhandlingar med Novgorod och Nöteborg - 215
    Begynnande brytning mellan Sigismund och ryssarna - 217
    Landtvärnsrörelsen - 220
    dess återverkan i Novgorod - 222
    De la Gardies hot mot Ladoga och Novgorod - 223
    Underhandlingar i Novgorod - 224
    Kexholms kapitulation - 226
    Karl IX:s ställning till den falske Dmitrij - 229
    den pskovske pretendentens framträdande - 230
    De la Gardies fortsatta underhandlingar med Novgorod - 231
    Buturlins ankomst från Moskva - 234
    De la Gardies uppbrott och marsch mot Novgorod - 236
    sammankomster med Buturlin - 237
    238: afslutet stillestånd - 258
    De la Gardies beskickning till landtvärnet - 229
    Landtvärnets ställning - 240
    Sapiehas hotande hållning - 241
    Landtvärnets val af en svensk prins till tsar - 242
    Fortsatta underhandlingar mellan De la Gardie och landtvärnet - 243
    Buturlins tvetydiga hållning, sammanstötning mellan svenskar och ryssar - 245
    De la Gardies anfall på Novgorod - 247
    dess kapitulation - 248
    Återblick - 250
VII. Det svenska väldets befästande i det novgorodska Ryssland. Expeditionen mot Pskov. Det första landtvärnets upplösning och Karl IX:s död. (Aug. 1611—dec. 1611.) - 253, 254, 255, 256, 257, 258, 259, 260, 261, 262, 263, 264, 265, 266, 267, 268
    De la Gardies hänvändelse till landtvärnet - 253
    Landtvärnets upplösning - 254
    Det svenska väldets utbredning öfver Novgorods område - 256
    Den pskovske pretendentens hållning - 258
    Evert Horns expedition mot Pskov - 259
    hans angrepp mot Gdov - 262
    Nöteborgs hållning - 263
    De la Gardies föreställningar till konungen - 264
    Den ifrågasatta beskickningen från Novgorod - 265
    Karl IX:s död - 265
    Återblick - 267
    Bilagor - 269, 270, 271, 272, 273
I. Hertig Karls egenhändiga anteckningar om förhandlingarna med de ryska sändebuden nov.—dec. 1599 - 269, 270
II. Uppgifter om den svenska krigsmaktens styrka i Ryssland och i Lifland, aug. 1609 - 270, 271
III. Novgorodska kanslianteckningar om förhandlinlingarna med De la Gardie, juni 1611 - 272, 273
Rättelser och tillägg - 274

Project Runeberg, Thu Aug 11 16:10:29 2016 (aronsson) (diff) (history) (download) Next >>
https://runeberg.org/sveroryss/

Valid HTML 4.0! All our files are DRM-free