- Project Runeberg -  Svenska Familj-Journalen /
Band 19, årgång 1880

(1869-1885)
Titel och innehåll för band XIX | Next >>
  Project Runeberg | Catalog | Recent Changes | Donate | Comments? |   

Svenska Familj-Journalen.
SVENSKA FAMILJ-JOURNALEN

Illustrerad månadstidskrift,
innehållande
Svensk-historiska samt fosterländska Skildringar och Berättelser ur Naturen
och Lifvet, Original-noveller, Skisser och Poemer samt uppsatser i
Vetenskap och Konst, m. m.

Nittonde Bandet.

Stockholm.
Familj-Journalens Boktryckeri-Aktiebolag.
12 Stora Vattugatan 12.


Förord till den elektroniska utgåvan

Detta är årgång 1880 av Svenska Familj-Journalen. Varje band omfattar en årgång, med 12 nummer om vardera 32 sidor. Sidnumrerinen löper genom hela bandet, från 1 i januari till 384 i december.

Preface to the Electronic Edition

This is year 1880 of Svenska Familj-Journalen ("the Swedish family journal"). Each volume (year) has 12 issues of 32 pages each. Pagination runs through each volume, starting with 1 in January.

(1880) Vol. XIX, issue I, II, III, IV, V, VI, VII, VIII, IX, X, XI, XII.


The above contents can be inspected in scanned images: i, iii, iv

Korrstapel / Proof bar for this volume

Innehåll / Table of Contents


Titel och innehåll för band XIX - i, iii, iv

Band XIX, 1880, N:o I
Flickan på Paros. (Tilldömts andra priset i Familj-Journalens pristäflan i Vitterlek 1879.) E. G. Rabe - 1, 2
William Shakspeare. B. F. Olsson - 2, 3, 4, 5, 6
Min pilt kan läsa! Egerius - 6, 7
Tre sydameriknaska insekter. H. - 7, 8
Fogelberg och hans Odin. -rn. - 8, 9, 10
Ur hofnarrarnas historia. E-g. - 11, 12, 13, 14
Hans Warsch. Sann händelse från trettioåriga kriget. J. M. - 14, 15
Kalmar slott. Eva Brag - 16, 17, 18, 19, 20, 21
En före detta storhet. A. - 12, 20
Fången! Edvard Forssberg - 21
Exemplets makt. (Efter Meta Wellmer.) - 21, 22, 23
Svenska folksägner. Samlade af Herm. Hofberg - 23, 25
Epilog. -ed- - 24, 25
Menniskans arfslott. Berättelse af Emilie Flygare-Carlén - 25, 26, 27, 28, 29, 30, 31
Anekdoter ur vår flottas minnen. XII. Ett tal med "korta kärnspråk, klingande som svärdshugg". G. C. Witt - 31
Mitt älskade lilla Sockerskrin! Af August Söderman - 32
Dubbel Tiargåta - 32
Rebus - 32
Gåta - 32

Band XIX, 1880, N:o II
Ynglingasång. Herman Sätherberg - 33
Zigzag. Bilder från en längre sommarresa af Jo. Jo. II. Gamla och unga minnen från Paris - 33, 34, 35
Ett fosterländskt Bildergalleri. LXXXI. Per Abraham Örnsköld. Thorer Helsing - 36, 37, 38
Den första snön. A. B. S. - 37, 38
En gammal historia. Algot Ljunggren - 38
Anekdoter ur vår flottas minnen. XIII. Ett väl riktadt skott. XIV. Kräft-flottan. G. C. Witt - 39
Stenkolsformationen - 39, 40, 41, 42
Oscarshamn. Oscar von Knorring - 41, 42, 43
Ett litet strå. Erik E-n. - 43
En familjklenod. L. - 44, 45
Skuggan. Manfred - 45, 46
Zigzag. Bilder från en längre sommarresa af Jo. Jo. II. (Forts. fr. sid. 35.) - 47, 49, 50, 51
Kandia - 52, 53
No. 1. Edv. Forssberg - 53
Allt för fosterlandet. E. - 48, 49, 54
Bilder från jordens nordligaste järnväg. -n. - 54, 55
Island. A. Hedin - 55, 56, 57, 58
Menniskans arfslott. Berättelse af Emilie Flygare-Carlén. (Forts.) - 58, 59, 60, 61, 62, 63, 64
Bokstafsgåta - 64
Uttydningar - 64

Band XIX, 1880, N:o III
Getsemane. Algot Ljunggren - 65
Birkebenarna. Historisk skiss af O. L. - 65, 66
Molière. B. F. Olsson - 66, 67, 68, 69
Efteråt. R. L-n. - 70
Svenska folksägner. Samlade af Herman Hofberg - 71
Hermelinen. (Mustela Erminea. Linné.) W. A. - 71, 72
Ny hypotes för kometsvansarnas uppkomst. Arvid Lindhagen - 73, 74, 75
Underjordiska salar. N. B. - 75, 76
Normandisk gårdfarihandlare. L. - 77
Min första jagtbedrift. Viktor Moll - 77, 78
Birkebenarna. Historisk skiss af O. L. (Forts. fr. sid. 66.) - 78, 79
Köks-synder. V. - 79, 80
Bjelkenstjernska grafmonumentet i Österhaninge kyrka. Carl Arvid Klingspor - 80, 81, 82, 83
Vintersonett. Æolus - 83
Anekdoter ur vår flottas minnen. XV. Själsnärvaro. XVI. En döfstum tiggare. XVII. Försvunnen garnison och skingrad dimma. G. C. Witt - 83, 84, 85
Delft. T. - 84, 85, 86, 87
Tvärt om! (Efter Fritz Reuter.) Cl. Tert. - 85, 87
En bottenlös olycka. Zéro - 87, 88
Menniskans arfslott. Berättelse af Emilie Flygare-Carlén. (Forts.) - 89, 90, 91, 92, 93, 94
Akrostiskt alfabet. Epicurenius - 94
Silhuetter. Klippta af Herman Eckert - 94
"Vill du hålla mig kär". Ord af Rbt Tolf. Musik af Jenny Fahlstedt - 95
Logogryf. Carolus - 96
Schack. A. Arnell - 96
Schack-Gåta - 96
Charad - 96
Uttydning - 96

Band XIX, 1880, N:o IV
Ett Riksråd - 1726 - (Tilldömts tredje priset i Familj-Journalens pristäflan i vitterlek 1879.) Gustaf Meyer - 97, 98
I storm. Skiss af Harald Molander - 98, 99
Ett fosterländskt Bildergalleri. LXXXII. Paul Emil Rikhard Roberg. C. E. - 99, 100, 101, 102
Vegetationsbild från Australien - 101, 102, 103
Hunden. (Canis familiaris. Lin.) V. A. - 103, 104, 105, 106, 107
En sorglig färd. Fr. Barthelson - 107, 109
Shakersamfundet vid New-Libanon - 105, 107, 108, 109, 110
Ett afrikanskt konungarike - 108, 110
Bilder från Prag. I. - 110, 111, 112, 113
Gotländska anekdoter. XII. Kungsstugan i Visby, Karl (X:e) Gustaf och Sven Orre. C. J. Bergman - 113, 114
I storm. Skiss af Harald Molander. (Forts. fr. sid. 99.) - 114, 115, 116, 118
Blomsterbord af smidt järn. L. L. - 116, 118
Från Billingen. C. S. Hallbeck - 117, 118, 119, 121
Bosniskt värdshus - 120, 122
Menniskans arfslott. Berättelse af Emilie Flygare-Carlén. (Forts. fr. sid. 94.) - 122, 123, 124, 125, 126, 127
Huru en naturkraft tvingas att motarbeta sig sjelf. G. C. Witt - 127, 128
Logogryf. H-r. - 128
Schack. A. Arnell - 128
Bokstafsgåta - 128
Charad - 128
Uttydningar - 128

Band XIX, 1880, N:o V
Grafvården på Sandmo kyrkogård. Cervus - 129, 130
Gabriel-Honoré Riquety, grefve af Mirabeau. A. H. - 130, 131, 137, 138, 139, 140
Ett fosterländskt Bildergalleri. LXXXIII. Nicolas Sahlgren. Axel Krook - 131, 132, 133, 134
När göken gal. Sif - 134
Medusa. Th. E. - 134, 135, 136, 138
Den vandrande juden - 140, 142
En lefnadssaga. Viktor Moll - 142, 143
Bilder från Prag. II. A.-E. - 141, 143
Svenska folksägner. Samlade af Herm. Hofberg. - 143, 144
Porla. C. S. Hallbeck - 144, 145, 146, 147, 148, 149
"Frihetsbröder" i Kalifornien och Mexiko - 147, 148, 149
Snödroppen. Æolus - 150
Menniskohanden. (Ur "Europa".) - 150, 151, 153
På steppen - 152, 153
Menniskans arfslott. Berättelse af Emilie Flygare-Carlén. (Forts.) - 153, 154, 155, 156, 157, 158, 159, 160
Schack. A. Arnell - 160
Dubbel-Palindrom - 160
Korsgåta. GottFriEd - 160
Charad - 160
Rebus. GottFriEd - 160
Uttydningar - 160

Band XIX, 1880, N:o VI
I kamp. -l-n-r. - 161, 162
Ett fosterländskt Bildergalleri. LXXXIV. Magnus Jacob Crusenstolpe. A. Hedin - 162, 163, 164, 165, 166
Svenska folksägner. Samlade af Herm. Hofberg - 166
Ett besök i en prairi-hundkoloni - 165, 166, 167
Islossning. Algot Ljunggren - 167, 168
Asken. E. A. - 168
Robinson Crusoes författare. Anderson-Edenberg - 168, 169, 170
Ett marknadsminne, upptecknadt af Thyra - 170, 171, 178, 179
Två sägner från Hitterdalen. O. L. J-n. - 172, 173, 174
Hvad skönast blommar. Mathilda Langlet - 174
Romersk marmorvas i Nationalmuseum. T. - 174, 175, 176
Svart herrskap. E-g. - 177, 178
Flickan och källan. Anna A. - 180
Konung Oscar 1:s minne. O. & E. - 180, 181
Uppskof. Anna R. - 182
Gränserna för vårt vetande - 182, 183
Spelorrar. Zéro - 183, 184, 185
Menniskans arfslott. Berättelse af Emilie Flygare-Carlén. (Forts.) - 185, 186, 187, 188
Kärleksbilder. W. H-e. - 188, 189, 190, 191, 192
Lösning af schackuppgifter - 192
Uttydningar - 192

Band XIX, 1880, N:o VII
Återskimmer. Anna R. - 193
Lille fältmarskalken. Ett barndomsminne, upptecknadt af L. - 193, 194
Ludvig Holberg. B. F. Olsson - 194, 195, 196, 197, 216
Lifvets skönhet. Sif - 197, 198
Tre löften. Historisk skiss af J. O. Åberg - 198, 199, 202, 203
Några ord om Sokrates' personlighet - 199, 200, 201
Väfstolsfantasier. E-g. - 201, 202
I väntan. Viktor Moll - 202
Också ett galleri. X+ - 203, 204, 205
Engel eller dämon. Emal. - 206, 207, 208
Gotlands skarpskytte- och jägaregilles klenoder. C. J. Bergman - 208, 210, 211
Trientalis. Gustaf Meyer - 211
Saima - 209, 211, 212
Moriskt byggnadsminne - 212
Sjömansbild från vestkusten. Folmer - 213, 214
I hemmets stilla verld - 214, 215
Anekdoter ur vår flottas minnen. G. C. Witt - 215
Små salongsstycken af Claude Gerard. II. Militärbalen - 217, 218, 219, 220, 221, 222
Silkesskjortan. Edvard Evers - 222
Ängsblommornas visa. Ord af Z. Topelius. Musik af Wilh. Jonsson - 223
Logogryf - 224
Schack. A. Arnell - 224
Rebus. N. L. Hallender - 224
Charad - 224
Dubbel Tiargåta - 224

Band XIX, 1880, N:o VIII
Skörd. Edv. Evers - 225
En dröm. Teckning af Sylvia - 225, 226, 227, 238, 239, 247, 248, 249
Frederick Marryat. B. F. Olsson - 227, 228, 229, 230
Fiskargossens Mälarvisor. Zacheus - 230, 231
En jätteinsekt från Nya Guinea. X+ - 229, 231
En af ångans triumfer - 231, 232
Fregatten Medusas skeppsbrott - 233, 234, 235, 236
Ett feniciskt konstminne. -o- - 236, 237
Trädgårdarna vid Aranjuez - 237, 238
En sommardikt. Egerius - 238
Vegas färd. O. - 240, 241, 242, 244, 245, 248
Bröllopsfesten hos romarna. E. G. Rabe - 243, 246
Anekdoter ur vår flottas minnen. G. C. Witt - 246, 247
Det skönaste i skogen. Gereon - 247
Svensk vackraste polskor. Skiss af Gustaf Rundgren - 250, 251, 252, 253, 254, 255
Silhuetter, klippta af Herman Eckert - 255
Logogryf. H-r. - 256
Schack. A. Arnell - 256
Palindrom. Æolus - 256
Charad - 256
Uttydningar - 256

Band XIX, 1880, N:o IX
Ett par minnesblad från 1808 och 1809, af O. v. K. I. Den blodiga striden i Wasa - 257, 258, 274, 275
Marmorblocket. Hjalmar Edgren - 258
Ett fosterländskt Bildergalleri. LXXXV. Otto Lindblad. Herman Sätherberg - 259, 260, 261, 262
Prisbelönt. Anna A. - 262
Om liljeväxterna. E. A. - 261, 262, 263
Vishetsord, uttalade för ett tusen fem hundra femtio år sedan. R. - 263
Sälen. X+ - 264
En vikingagraf. O. L. J-n. - 265, 266, 267
Riddaren. Edvard Evers - 267
Stormen (The tempest). -o- - 267, 268, 269, 270
Ett vinterdygn i ett allmogehem (för femtio år sedan i Vestergötlands sydöstra skogsbygd). Kulturbild af Claës Joh. Ljungström - 270, 271, 272
Filipstad. Albrekt Segerstedt - 272, 273, 274
Sköflad lycka. Anna K. - 274
Veganauternas segertecken. Birger Schöldström - 276, 277, 278, 279, 280
Oriktiga föreställningar - 279, 280, 281
En verldsomseglare. Konturbild af Reinhold Winter - 281, 282, 283, 284, 285, 286, 287, 288
Logogryf. Boanerges - 288
Schack. A. Arnell - 288
Charad - 288
Ordvändningsgåta. Æolus - 288
Bokstafsgåta. L-er. - 288
Uttydningar - 288

Band XIX, 1880, N:o X
Den underbara salvan. C. Ludv. Törnberg - 289, 290, 291
Ett fosterländskt Bildergalleri. LXXXVI. Olof Wijk den äldre. Axel Krook - 291, 292, 293
Poppeln. E. A. - 294
Förvillelser i modets verld. O. - 294, 295
En, som är bättre än sitt rykte. X+ - 296, 297, 298
Vattenkonsterna vid Caserta - 297, 298, 299
Göteborgs Trädgårdsförenings nya växthus. O. L. J-n. - 299, 300
Ariel. -o- - 301
Framåt! Algot Ljunggren - 302
Bartolomé Estéban Murillo. Th. E. - 302, 303, 304, 305, 306
Landtlifvets fördelar och betydelse. C. E. Ljungberg - 306, 307, 309, 310
Knifstakannan. L. L. - 305, 310
Dödskaravanen. -o- - 308, 309, 310, 311
Bild från Sevilla - 311
Pelle Småländing. Thore - 311, 312, 313
Den lilla rojalisten. Skiss af Turdus Merula - 313, 314, 315, 316, 317, 318
Anekdoter ur vår flottas minnen. G. C. Witt - 319, 320
Logogryf. Jenny L-l. - 320
Ordvändningsgåta - 320
Charader - 320
Uttydningar - 320
Lösning af schackuppgift. A. Arnell - 320

Band XIX, 1880, N:o XI
Zigzag. Bilder från en längre sommarresa av Jo. Jo. III. En angenäm söndag i S:t Cloud, en bedröflig i Versailles - 321, 322, 323, 342, 343, 345
Washington och Franklin. A. H. - 324, 325, 326, 327
Främlingens hvilostad. Folmer - 327
Om Bergqvara Borgrätt och Ängsö Hals- och Handrätt. Bernhard Schlegel - 327, 328, 329, 330
Svarta paradisfågeln. X+ - 330
Till henne. Edvard Forssberg - 331
Från Pompejis sista dagar - 331, 332, 333, 334
Åkning högt upp i luften - 333, 334
Matti. Finsk saga. För Svenska Familj-Journalen af W. - 334, 335
Trapezunt. -o- - 336
Husqvarna. Anderson-Edenberg - 337, 338, 339, 340, 341, 373
Oriktiga föreställningar. II. Gubben Noach - 339, 340, 341
Fången på Sönderborg. -ed- - 344, 345
Pelle Jonsson "Krycka". Berättelse af H. af Trolle - 345, 346, 347, 348, 349
Under granen. Romans. Ord och musik af Julius Wibergh - 350, 351
Logogryf. Axel C-dt. - 352
Schack. A. Arnell - 352
Schackgåta - 352
Charad. Axel C-dt. - 352
Uttydningar - 352

Band XIX, 1880, N:o XII
Ett par minnesblad från 1808 och 1809, af O. v. K. II. Skyddsvakten vid Gran - 353, 354, 355, 362, 363
Smicker. Edvard Forssberg - 355
Ett fosterländskt Bildergalleri. LXXXVII. John Ulric Gustafsson Améen. H. af Trolle - 355, 356, 357, 358
En minnesblomma. Anna K. - 358
Passionsspelen. Gustaf Meyer - 358, 359
Herkules' klubba. Anderson-Edenberg - 360, 361
Ett minne från tretio-åriga kriget. J. M. - 361
Om vallmon. E. A. - 362
Två vandrare. (Efter Petöfi.) Folmer - 362
En färd på Nilen - 364, 365
Vid Läby vad. E-g. - 365, 366
Handduken och servetten. Saga af Thorborg Vide - 366, 367, 368
En vesterländsk "aktion" mot Konstantinopel. A. Erlandsson - 368, 369, 370
En kunglig rustning. E-g - 369, 370
Elfdans. T. H. - 371
Om begrafningar. O-n. - 371, 372, 373, 374
En blifvande verldsomseglare. -o- - 374, 376
I eldens spår - 372, 374
En Tycho-Brahe-dag. Skiss af Abel Sylvester - 374, 375, 377, 378, 379, 380
Uttydningar - 380
Rättelser - 380


Project Runeberg, Tue Dec 11 10:58:30 2012 (aronsson) (diff) (history) (download) Next >>
https://runeberg.org/famijour/1880/

Valid HTML 4.0! All our files are DRM-free