- Project Runeberg -  Svenska Familj-Journalen /
Band 10, årgång 1871

(1869-1885)
Titel och innehåll | Next >>
  Project Runeberg | Catalog | Recent Changes | Donate | Comments? |   

Svenska Familj-Journalen.
SVENSKA FAMILJ-JOURNALEN

Illustrerad månadstidskrift,
innehållande
Svensk-historiska samt fosterländska Skildringar och Berättelser ur Naturen
och Lifvet, Original-noveller, Skisser och Poemer samt uppsatser i
Vetenskap och Konst, m. m.

Tionde Bandet.

Halmstad
På C. E. Gernandts förlag.


Förord till den digitala utgåvan

Detta är Projekt Runebergs digitala faksimilutgåva av årgång 1871 av Svenska Familj-Journalen. Varje band omfattar en årgång, med 12 nummer om vardera 32 sidor. Sidnumrerinen löper genom hela bandet, från 1 i januari till 380 i december.

Preface to the Digital Edition

This Project Runeberg's digital facsimile edition of year 1871 of Svenska Familj-Journalen ("the Swedish family journal"). Each volume (year) has 12 issues of 32 pages each. Pagination runs through each volume, starting with 1 in January.

(1871) Vol. X, issue I, II, III, IV, V, VI, VII, VIII, IX, X, XI, XII.


The above contents can be inspected in scanned images: titelsida, i, ii

Korrstapel / Proof bar for this volume

Innehåll / Table of Contents


Titel och innehåll - titelsida, i, ii
    

Band X, 1871, N:o I
Historiska Bilder. LXX. Run-lejonets i Venedig minnen om nordbor. I. - 1, 2, 3
Valsen. Hertha. - 3
Fjällugglan. - 3, 4
Ett fosterländskt Bildergalleri. XVII. Johan Gabriel Oxenstjerna. Axel Krook. - 4, 5, 6, 7
Lifvet i jorden. I. - 8, 9
Vännerna. Lea. - 9, 10
Ingenting ovanligt. Berättelse af Richard Gustafsson. - 10, 11, 12
På en landsväg i Japan. - 12, 13
Ingenting ovanligt. Berättelse af Richard Gustafsson. (Forts. fr sid. 12.) - 13, 14, 15, 18
De sälla två. Teckning af Gustav Doré. (Till poemet sid. 18.) - 16
Gustaf Adolfs död i slaget vid Lützen, efter Wahlbom. - 17
Sällhet. (Till en teckning af Gustave Doré, sid. 16.) Rafael. - 18
I Nationalmuseum: Wahlboms tafla öfver Gustaf Adolf den Stores död i slaget vid Lützen. Svante. - 18, 19
Min kärleksförklaring. Claës Johan Ljungström. - 19, 20
Vid Lofoden. - 20, 21
Vid hafvet. E. S-dt. - 22
En harjagt i Helsingland. Gubben Noach. - 22, 23, 24
Vårfru-kyrkan i Köpenhamn. I. Svante. - 25, 26
Enkåret. Berättelse af Emilie Flygare-Carlén. - 26, 27, 28, 29, 30, 31, 32
    

Band X, 1871, N:o II
Historiska Bilder. LXX. Run-lejonets i Venedig minnen om nordbor. II. - 33, 34, 35
Den arabiske hästen. - 35, 36, 37
Ett fosterländskt Bildergalleri. XVIII. Carl Carlsson Gyllenhjelm. Axel Krook. - 37, 38, 39, 40
Djefvulshålan. - 40
Huru skall man berätta sagor? - 40, 41, 42
Ingenting ovanligt. Berättelse af Richard Gustafsson. (Forts fr. föreg. häfte, sid. 18.) - 42, 43, 44
Vårfru-kyrkan i Köpenhamn. II. Svante. - 44, 45, 46
Då man är till. E. S-dt. - 46, 47
I höga norden. Anderson-Edenberg. - 47, 48, 50
Konserten på Tre Byttor. (Fredmans Epistel N:o 51.) - 49, 50, 51
Fredsaposteln. - 51, 52
Lifvet i jorden. II. - 52, 53
Ingenting ovanligt. Berättelse af Richard Gustafsson. (Forts. och slut fr. sid. 44.) - 54, 55
En presthistoria. Berättad af Claës Joh. Ljungström. - 55, 56
Något om Amager. - 56, 57
Enkåret. Berättelse af Emilie Flygare-Carlén. (Forts. fr. föreg. häfte, sid. 32.) - 57, 58, 59, 60, 61, 62, 63, 64
    

Band X, 1871, N:o III
Historiska Bilder. LXX. Run-lejonets i Venedig minnen om nordbor. III. - 65, 66, 67
Rödhakesångaren. - 67, 68
Ett fosterländskt Bildergalleri. XIX. Carl Gustaf Tessin. - 69, 70, 71, 72
Posilippo-grottan i Italien. - 72, 73
Alnarps landtbruksinstitut. (Se texten, sid. 75.) - 73
Den egna torfvan. - 73, 74, 75
Lifvet i jorden. III. - 76, 77
Fågelfängaren. - 77, 78, 79
Sigtuna. - 80, 81, 82, 83
Den första sippan. - 83
Sicilien och dess befolkning. - 83, 84
Fågelfängaren. (Forts. fr. sid. 79.) - 84, 85, 86
Tidig vår. - 86
En vegetationsbild från Madagaskar. - 87
I qvällens timma. - 87, 88
En tafla af Guido Reni. - 89, 90
En barndomsdröm. Skiss af Onkel Adam. - 90, 91, 92, 93
Kronolotsens berättelser, upptecknade af Aldebaran. VIII. En björnvisit och ett misslyckadt anfall. - 93, 94, 95
Logogryf. - 96
Gåta. - 96
Charad. - 96
Schack-Rebus. - 96
Bokstafs-gåta. - 96
Rebus-Charad. - 96
Palindrom. - 96
Rebus. - 96
    

Band X, 1871, N:o IV
Historiska Bilder. LXXI. Paris eröfradt och franskt land taget af skandinaver. - 97, 98, 99
Dufhöken. - 99, 100
Ett fosterländskt Bildergalleri. XX. Arvid Bernhard Horn. - 100, 101, 102, 103, 104
Ormtjusarne i Marocko. - 104, 105
Ett nationelt arbete. - 105, 106
Till lärkan. - 106
Ett förmak. - 107, 108, 109, 110, 111, 112, 113, 114
Farfars klinga. - 114, 115
För fäderneslandet. - 115
En gärd af "fromhet". - 116
Strid och Frid. - 116, 117, 118
Kronolotsens berättelser, upptecknade af Aldebaran. VIII. En björnvisit och ett misslyckadt anfall.(Forts. fr. föreg. häfte, sid. 95.) - 118, 119, 120
Minnen ur mina flydda dagars historia. (Ur en gråhårsmans portfölj.) Af Sophie Bolander. - 121, 122, 123, 124, 125, 126, 127, 128
Logogryf. Av Lea. - 128
Charad. Av Basilisken. - 128
Rebus. (Hugo -nn.) - 128
Upplösning - Lösningar och Uttydning från föregående häfte sid. 96 - 128
    

Band X, 1871, N:o V
Historiska Bilder. LXXII. "Majoren på Ebbehult". - 129, 130, 131
Majsång. Av Rdt. - 131
Bastardnäktergalen. - 131, 132
Ett fosterländskt Bildergalleri. XXI. Olof Rudbeck d. ä. - 133, 134, 135, 136
En tafla af Tidemand. - 136, 137
Skuluberget. - 137, 138, 139, 140, 141
Lipariska öarne. - 141, 142
Hvad liknar jag väl? Poem av David Ekebohm. - 142
Under Eqvatorn. - 142, 143
Om vattnet. - 143, 144, 145, 146, 147
Fantasien. Poem av Isidor K. - 147
Dalarö badort. - 147, 148, 149, 150, 151
Om kaffet och dess införande. - 152
En skaldelefnad. - 153, 154, 155
En barndomsdröm. Skiss af Onkel Adam. (Forts. och slut fr. 3:dje häftet, sid. 93.) - 155, 156, 157, 158, 159
Till Claës Johan Ljungström. (Efter genomläsandet af poemet "Moderskärleken".) - 159
Allmännyttigt. - 159
För trädgården. - 159
Något för blomstervänner. - 160
En blomsterväns iakttagelser. - 160
Logogryf. Lea. - 160
Charad. And. Er. S. - 160
Gåta. Wilhelmina. - 160
Bokstafsgåta. - 160
Upplösningar från föreg. häfte, sid. 128 - 160
Rättelse. - 160
    

Band X, 1871, N:o VI
Historiska Bilder. LXXIII. Efter femton år. St. - 161, 162, 163
Farväl från verlden. Axel S-g. - 163
Något om instinkt och förnuft. - 163, 164, 165
Från de heligas stad. -x. - 165, 166
En liten utflygt på Mälaren. E. S-dt. - 166, 167, 168, 169, 170, 171
Ett pelsjägarefolk. - 171, 172
Några ord om qvinnans husliga bildning. - 172, 173, 174
Haga och Stallmästaregården. Af Sylvia. I. - 174, 175, 176, 177, 178, 179
Ett ögonblicks hvila. - 179
Vid soluppgången. Hafvets son. - 179
Petchabury-hålan. - 180
Norrköping. St. - 180, 181, 182, 183
Ett gammaldags hus. - 183, 184, 185
Från flydda dagar. Af Sofie Bolander. - 185, 186, 187, 188, 189, 190, 191, 192
Allmännyttigt. - 192
Guldfiskarnes behandling. - 192
Bokstafs-Gåta. J. A. - 192
Schack-gåta. - 192
Gåta. - 192
Charader. And. Er. S. - 192
Uttydningar från föregående häfte, sid. 160. - 192
    

Band X, 1871, N:o VII
Historiska Bilder. LXXIV. Sverige och Frankrike, med anledning af tvenne skådepenningar från vår storhetstid. St. - 193, 194, 195
Arla och Serla. Wilhelmina. - 195
Makrillen. - 195, 196
Ett fosterländskt Bildergalleri. XXII. Carl Gustaf Wrangel. Axel Krook. - 197, 198, 199, 200, 201, 202
Underbar klippformation. - 202
En faders testamente till sina döttrar. I. Sedlig skönhet. - 202, 203, 204
Haga och Stallmästaregården. Af Sylvia. II. - 204, 205, 206, 207, 208, 209
Morgonsuck vid Ramlösa. Uo. A. - 209
Fru Welin och hennes hyresgäster. Af Sylvia. - 210, 211
Ett besök i Horten. Aldebaran. - 211, 212, 213, 214, 215, 216
Fru Welin och hennes hyresgäster. Af Sylvia. (Forts. fr. sid. 211.) - 217, 218
Från flydda dagar. Af Sofie Bolander. (Forts. fr. föreg. häfte, sid. 192.) - 218, 219, 220, 221, 222, 223
Allmännyttigt. - 223
Kammar-aquarier. - 223, 224
Reglor för potatiskokning. - 224
Rengöring af förgyllda spegel- och tafvelramar. - 224
Charader. - 224
Gåta. - 224
Stafnings-gåta. - 224
Schack-gåta. - 224
Uttydningar (från föreg. häfte, sid. 192) - 224
    

Band X, 1871, N:o VIII
Historiska Bilder. LXXV. Drottning Gunillas ring. St. - 225, 226, 227
Tigern. - 227, 228, 229
Ett fosterländskt Bildergalleri. XXIII. Pehr Brahe, den yngre. Axel Krook. - 229, 230, 231, 232, 233, 234
Ljusfenomen i atmosferen. - 234, 235
Husandakt. Fr. Hedberg. - 235
I den eviga staden. S:t Angelo eller Engelsborgen. A.-E. - 236, 237, 238, 239
En färd i jordens inre. - 239, 240, 241, 242
Hvad vore lifvet utan kärlek. Rdt. - 242
Kronolotsens berättelser, upptecknade af Aldebaran. IX. Pehr återser gamla bekanta. - 242, 243, 244
Sommaren på landet. Reinhold Winter. - 245
En faders testamente till sina döttrar. II. Sedlig fulhet. - 246, 247
Bilder från Walakiet. - 247, 248, 249, 250
Från flydda dagar. Af Sofie Bolander. (Forts. fr. föreg. häfte, sid. 223.) - 250, 251, 252, 253, 254, 255
Allmännyttigt. - 255
Om odlande af hyacinter. - 255
Att skilja artificielt färgadt rödvin från äkta. - 255
Reglor vid antagande af tjenstehjon. - 255
Logogryf. - 256
Charader. - 256
Gåta. - 256
Rebus. - 256
Stafnings-gåta. - 256
Schack-gåta. - 256
Uttydningar. (från föreg. häfte, sid. 224) - 256
    

Band X, 1871, N:o IX
Historiska Bilder. LXXVI. Öfverste Kronlod och öfverstlöjtnant Törnsköld. - 257, 258, 259
Farväl till fosterlandet. Reinhold Winter. - 259
Téet. - 259, 260, 261, 262
Lotsen. Anna A. - 262
En faders testamente till sina döttrar. III. Sinnesarten. - 262, 263
Digerfallet. A-rt. - 264, 265
Kärlek och arbete. Sylvia. - 265, 266, 267, 268
En färd i jordens inre. - 268, 269, 270
Norrköping. III. Skolväsendet. St. - 270, 271, 272
Vår äldsta helsokälla. A.-E. - 273, 274
Något om tändernas historia. - 275
I Floras gårdar. Sigurd Winge. - 275, 276, 277, 278
Bilder från Walakiet. (Forts. fr. föreg. häfte, sid. 250.) - 278, 279, 280, 281, 282
Berzelii Park. Patrik. - 282, 283
Från flydda dagar. Af Sofie Bolander. (Forts. fr. föreg. häfte, sid. 255.) - 283, 284, 285, 286, 287, 288
Charader. - 288
Gåta. - 288
Rebus. - 288
Bokstafs-gåta. - 288
Stafnings-gåtor. - 288
Palindrom. - 288
Uttydningar. (från föreg. häfte, sid. 256) - 288
    

Band X, 1871, N:o X
Historiska Bilder. LXXVII. Huru Carl X Gustaf räddade sig vid Sandomir. St. - 289, 290, 291
Höstqvällen. Anna A. - 291
Våra småfåglar. - 291, 292
Ett besök i Thorshavn. - 293, 294
Dagen. Claës Joh. Ljungström. - 294, 295
Dalkarlsbergs grufva. - 295, 296, 297
En sagokrans från Thüringen. Sigurd Winge. - 297, 298, 299, 300, 301
Japanesiska teaterförhållanden. - 301, 302
Skogsbäcken. E. S-dt. - 302
Småbitar ur lifvet och naturen i Norrland. Af Daniel Åslund. Medelpad. - 302, 303
I höstens dag. Maximilian Axelson. - 303, 304, 305, 306
Två scenens heroer. - 306, 307, 308
Brödfruktträdet. - 308
"Den första tanken." - 308, 309
Ett vattenfall i Altai. - 309
En faders testamente till sina döttrar. IV. Sysselsättning. - 310
Mitt ideal. - 310
Ett vänligt råd till fruarne, af ett fruntimmer. - 311
Från flydda dagar. Af Sofie Bolander. (Forts. fr. föreg. häfte, sid. 288.) - 311, 312, 313, 314, 315, 316, 317, 318, 319
Allmännyttigt. - 319, 320
Logogryf. - 320
Charader. - 320
Rebus. - 320
Gåta. - 320
Uttydningar. - 320
    

Band X, 1871, N:o XI
Historiska Bilder. LXXVIII. Gustaf II Adolfs besök i Berlin. - 321, 322, 323
Vattenfallet. - 323
En faders testamente till sina döttrar. V. Talanger. - 323, 324
Sidensvansen. - 324, 325
Ett fosterländskt Bildergalleri. XXIV. Rutger von Ascheberg. - 325, 326, 327, 328, 329, 330
Himlens Son. - 330, 331
Drag ur det fornnordiska hemlifvet. - 331, 332
Om den venetianska glashandteringen. - 332, 333, 334
Zigenarflickans dröm. Maximilian Axelson. - 334, 335
Äfventyr i Guyana. - 335, 336, 337
Orkanens monolog, af Julius Berg. - 338
Grottan i Polovradj. - 338
Skeppsdockorna i Stockholm. -x. - 339, 340, 341, 342
Minnesblommor till Georgine. Albert C-d. - 343
Gustaf Wasastoden i Stockholm. Gubben Noach. - 343, 344, 345
Två sceners heroer. (Forts fr. föreg. häfte, sid. 308.) - 345, 346
Minne från ett studentmöte. - 346, 347, 348, 349, 350, 351, 352
Logogryf. - 352
Charader. - 352
Uttydningar. - 352
    

Band X, 1871, N:o XII
Historiska Bilder. LXXIX. Bengt Oxenstjernas resor i Österlandet. St. - 353, 354, 355
Den första snön. Anna A. - 355
Vildsvinsjagt. - 355, 356
Elias Fries. Axel Krook. - 356, 357, 358
En faders testamente till sina döttrar. VI. Nöjen. - 358, 359, 360
Småbitar ur lifvet och naturen i Norrland. Af Daniel Åslund. Medelpad. III. Herrar Åman-Bergström & C:ni. - 360, 361
De tre systrarne. Helmer. - 362
Kronolotsens berättelser, upptecknade af Aldebaran. X. Skeppsbrott och räddning. - 362, 363, 364
Staika-fjället. L. J. S. - 364, 365, 366, 367, 368
Vinterlandskap. - 368
Snöstycke. Freja. - 368, 369, 370
"Arnos perla." - 370, 371
En scen i Australien. - 371, 372
En botanisk sällsynthet. - 373
På julafton. John Neander. - 374
Glädjens blomster. Saga af Richard Gustafsson. - 374
Spökslottet. Axel S-g. - 375, 376, 377, 378, 379, 380
Allmännyttigt. - 380
Vänligt råd till våra abonnenter. - 380
Renovering och rengöring af oljetryckstaflor. - 380
Uttydningar. (från föreg. häfte, sid. 352) - 380
Rättelser. - 380


Project Runeberg, Mon Dec 10 22:36:51 2012 (aronsson) (diff) (history) (download) Next >>
https://runeberg.org/famijour/1871/

Valid HTML 4.0! All our files are DRM-free