- Project Runeberg -  Svenska Familj-Journalen /
Band 18, årgång 1879

(1869-1885)
Titel och innehåll | Next >>
  Project Runeberg | Catalog | Recent Changes | Donate | Comments? |   

Svenska Familj-Journalen.
SVENSKA FAMILJ-JOURNALEN

Illustrerad månadstidskrift,
innehållande
Svensk-historiska samt fosterländska Skildringar och Berättelser ur Naturen
och Lifvet, Original-noveller, Skisser och Poemer samt uppsatser i
Vetenskap och Konst, m. m.

Adertonde Bandet.

Stockholm.
Familj-Journalens Boktryckeri-Aktiebolag.
12 Stora Vattugatan 12.


Förord till den elektroniska utgåvan

Detta är årgång 1879 av Svenska Familj-Journalen. Varje band omfattar en årgång, med 12 nummer om vardera 32 sidor. Sidnumrerinen löper genom hela bandet, från 1 i januari till 384 i december.

Preface to the Electronic Edition

This is year 1879 of Svenska Familj-Journalen ("the Swedish family journal"). Each volume (year) has 12 issues of 32 pages each. Pagination runs through each volume, starting with 1 in January.

(1879) Vol. XVIII, issue I, II, III, IV, V, VI, VII, VIII, IX, X, XI, XII.


The above contents can be inspected in scanned images: i, iii, iv

Korrstapel / Proof bar for this volume

Innehåll / Table of Contents


Titel och innehåll - i, iii, iv

Band 18, 1879, Häft. 1
Vid Nyåret. -ed- - 1
Ett hundraårs-minne. A. H. - 2, 3
"Krut, som brinner". Skiss af Gustaf Rundgren - 3, 4, 12, 13, 14, 20, 21, 22
Moloch - 4
Gustaf Maurits Armfelt. B. F. Olsson - 5, 6, 7
Finkels lefverne. E. A. L. - 7
På Capri - 7, 8, 9
"Herrans hus". A.-E. - 9, 10
Två taflor. -l-n-r- - 10, 11
I sista minuten. E-g. - 11
Bröllopståg på Ceylon - 11, 13
Allt hva' ja' har, allt hva' ja' har! Skätmesaga från Nerike, berättad af G. Djurklou - 14, 15
Trollens julgåfva. Gustaf Meyer - 15, 16
Fredrikshall och Fredrikssten. Karl Ekström - 16, 17, 18, 19, 20
Folkseder och skrock i Njudung på 1800-talet - 22, 23
Spånen. C. Ludv. Törnberg - 23
Förlofning i Herrestads härad i Skåne - 24
Vincent Rossby. Berättelse af Emilie Flygare-Carlén. I-VI - 25, 26, 27, 28, 29, 30, 31, 32
Geografisk namngåta - 32
Rebus - 32
Charad - 32
Schack - 32

Band 18, 1879, Häft. 2
Till Hoppet. E-d. - 33
En natt i dschunglerna - 33, 34, 54, 55
Det lillas storhet. X+ - 34, 35
Ett fosterländskt Bildergalleri. LXXII. Riksföretståndaren Sten Sture den äldre. I. A. H. - 35, 36, 37, 38
Folkseder och skrock i Njudung på 1800-talet. G. Aldén - 38, 39
Från Linz till Wien. Anderson-Edenberg - 40, 41, 42
Balbelysning. Z. - 41, 42
Verldsfränderna. C. Ludv. Törnberg - 42, 43
I Haslidalen. Reseminne af Ces. - 43, 44, 45
Meteorerna - 45, 46
Små litteraturhistoriska anteckningar. af E-d. I. - 46, 47
Anekdoter ur vår flottas minnen. G. C. Witt - 47, 48
De tre. -est- - 48
Christdala i Småland. O. v. K. - 48, 49, 50, 51
Fariseen och Publikanen. E-n. - 51, 52
Sjöröfvarelag - 52
Hvad är lifvet? Manfred - 53, 54
På klostergården. Fr. Barthelson - 55, 56
Vincent Rossby. Berättelse af Emilie Flygare-Carlén. VII-XII - 57, 58, 59, 60, 61, 62, 63
Djupt i mörka mullen. Heliofilos - 63
Logogryf. A. Holmgren - 64
Schack - 64
Lösning - 64
Brefvexling - 64
Bokstafsgåta - 64
Bokstafsfyrkant - 64
Rebus - 64
Tiargåta - 64
Uttydningar - 64

Band 18, 1879, Häft. 3
En sommarbild. Herman Sätherberg - 65
Ett fosterländskt Bildergalleri. LXXII. Riksföretståndaren Sten Sture den äldre. II. A. H. - 65, 66, 67
Leonardo da Vinci. Karl Wetterhoff - 68, 69, 70, 71
Lustgården. Egerius - 71, 72
Jättemusslan. X+ - 72
Plato i sin Akademi. H-n. - 72, 73
Mia. D. S. S. A. - 74, 75
Första fjäriln. Egerius - 75
Sidobre-platån. A. H-e. - 75, 76
Om dansen i antika tiden. Th. E. - 76, 77, 78, 79, 80
Strandgatan i Visby. I. C. J. Bergman - 80, 81, 82, 83
Täflingen. Edv. Evers - 83, 84
Magnetens under. X+ - 84, 85, 86
Polarnatten - 86, 87
Vierwaldstättersjön (Ett blad ur min dagbok). Reinhold Winter - 87, 88, 89
Vincent Rossby. Berättelse af Emilie Flygare-Carlén. XIII-XVIII - 89, 90, 91, 92, 93, 94, 95
Turcon. (Efter Paul Déroulède.) Axel S-g. - 95, 96
Logogryf. Axel C-dt. - 96
Schack - 96
Lösning af schackuppgifter - 96
Breflåda - 96
Uttydningar - 96

Band 18, 1879, Häft. 4
Ett lyckligt hem. Egerius - 97
Idealerna. Af Lina Mn. - 97, 98, 106, 107
Från mitt fönster. F. H. - 99
Några svenska slägtnamn. Adm. - 99, 100
Vaxpalmen - 100
Ett fosterländskt Bildergalleri. LXXIII. Anders Johan von Höpken. A. H. - 101, 102, 103
Anekdoter ur vår flottas minnen. G. C. Witt - 103, 104, 105
Verldsträdet. B. S-m. - 105, 106
Hundarna i cirkus. E-g. - 107, 108, 109
Romans. Mathilda Langlet - 110
Pandurerna. A. - 110, 111
Hägerum. O. v. K. - 112, 113
Der ståndar en fura på klippans häll. Ismaël - 114
Små moralkakor. I. Egoisterna. B. F. O. - 114, 115
Till de mörka. Edvard Forssberg - 115, 116
Haröronen. Clas Tert (efter Fritz Reuter) - 116
Om protestantisk kyrkoarkitektur. H. D-n. - 117, 118, 119
Mariannina. Ett romarminne. Thore Ericsson - 119, 120, 121
Vincent Rossby. Berättelse af Emilie Flygare-Carlén. XIX-XXII - 121, 122, 123, 124, 125, 126, 127, 128
Logogryf. Turdus Merula - 128
Schack - 128
Lösning af schackuppgifter - 128
Brefvexling - 128
Uttydning - 128

Band 18, 1879, Häft. 5
Kungens jagt. Edvard Forssberg - 129, 130
Den dolda skatten. En hufvudstadshistoria af A. L-d. - 130, 131, 132
Ett fosterländskt Bildergalleri. LXXIV. Johan Ihre. A. H. - 133, 134
Fiskpaddan. X+ - 132, 134
Små moralkakor. II. Rättvisa och öfverseende. B. F. O. - 134, 135
Anekdoter ur vår flottas minnen. G. C. Witt - 135, 136
Vattenfallet Rio Vinagre i Nya Granada, 360 fot högt - 136
Distraktioner. A. H-e. - 137, 138
Små litteraturhistoriska anteckningar af E-d. II. - 138, 139
Manhaftiga qvinnor. F. H-n. - 139, 140
Vid bröllop. Anderson-Edenberg - 141, 142
Det första vårbudet. l-n-r - 142
Strandgatan i Visby. II. C. J. Bergman - 143, 144, 145, 146, 147, 148
Den djerfve diktaren. Egerius - 146
En karolins berättelser om sina öden. Ur efterlemnade anteckningar af A. M. Dahlberg. VIII - 146, 147, 148
Den farnesiska tjuren. Antik marmorgrupp i Neapels nationalmuseum. Th. E. - 148, 149, 150
Också ett hundraårsminne. A. H. - 151, 153
Fiskarhustrun. C. Ludv. Törnberg - 152, 153
Vincent Rossby. Berättelse af Emilie Flygare-Carlén. XXIV-XXVII - 153, 154, 155, 156, 157, 158, 159, 160
Schack - 160
Lösning af schackuppgifter - 160
Brefvexling - 160
Geografisk namngåta - 160
Bokstafsgåta - 160
Tiargåta - 160
Charad - 160
Uttydning - 160

Band 18, 1879, Häft. 6
Masaniello. J. M. - 161, 162, 168, 170, 171, 172
Silvias sommarvisa. Gustaf Meyer - 162
Bofinken. W. A. - 163, 164
Ett fosterländskt Bildergalleri. LXXV. Hans Järta. A. H. - 165, 166, 167
Morgonen. C. Ludv. Törnberg - 168, 169
Lyx. H-e. - 169
Snapphanarne. Herm. H-g. - 173, 174, 175
Tyst! (Efter Michelet.) - 176
En blick på Guldkroken. Anderson-Edenberg - 177, 178
I Kisa. E. v. Qvanten - 178, 179
Ur de optiska glasens historia - 179, 180
Ett heraldiskt byggnadsmotiv. E. - 180, 181
Insekternas bal. X+ - 172, 182
Anekdoter ur vår fltotas minnen. G. C. Witt - 182
Mormor. Anna A. - 182, 183
Den unge Werthers lidande. Gustaf Meyer - 184, 185
Speldosan. Novell af Wilhelmina Gravallius, förf. till "Högadals prostgård" - 186, 187, 188, 189, 190
Skilda och förenade. Ord af G-n. Musik af O. W. Hylén - 190, 191
Logogryf. Th. - 192
Schack - 192
Lösning af schackuppgift - 192
Breflåda - 192
Rättelse - 192
Bokstafsfyrkant - 192
Charad - 192
Rebus - 192
Uttydningar - 192

Band 18, 1879, Häft. 7
Enkedrottningen, Kronprinsen och "Flaggstocken". Ett minne från mitt sjömanslif, upptecknadt af H. af Trolle - 193, 194, 195
Riddaren och hans vif. Ballad. Edvard Forssberg - 195, 196
Ett fosterländskt Bildergalleri. LXXVI. Johan August Wahlberg. Axel Krook - 196, 197, 198, 199, 200
Lysande fjäril. X+ - 200
Cromwell och Karl I. A. H. - 201, 202, 203
Simmarebragder. Anderson-Edenberg - 204, 205, 206
Lustspelande damer. Mathilda Langlet - 205, 206
Anekdoter ur vår flottas minnen. G. C. Witt - 206, 207
En mauritanisk konungagraf. H. H-d. - 207, 208, 209
Kärleken och sången. Edv. Evers - 210
Dödsriket i germanisk saga och sång - 210, 211
Nätet. Egerius - 212
Strandgatan i Visby. III. C. J. Bergman - 212, 213, 214
Midsommarnattsstämning. Asa Thor - 214, 215
Venedig i månljus. Adolf L. - 215, 216, 217
Speldosan. Novell af Wilhelmina Gravallius, förf. till "Högadals prostgård" - 217, 218, 219, 220, 221, 222
I salongen och på mjölkkärran. Ett barndomsminne af Turdus Merula - 222, 223
Fatnasi - 223
Logogryf. Axel C-dt. - 224
Schack - 224
Lösning af schackuppgifter - 224
Breflåda - 224
Bokstafsgåta - 224
Charad - 224
Uttydningar - 224

Band 18, 1879, Häft. 8
Små salongsstycken af Claude Gerard. I. Gunila-dagen - 225, 226, 227, 243, 244, 245, 246
Droppen. C. Ludv. Törnberg - 227, 228
Fiskar på det torra. X+ - 228
Ett fosterländskt Bildergalleri. LXXVII. Per Vilhelm Wargentin. A. H. - 229, 230
Ångerköpt. Egerius - 230
Lufttrycket. W. A. - 231, 232
Från Lorenzoflodens mynning - 232, 234
Verldens största järnverk. S. & E. - 233, 234, 235
Olika önskningar. Malse - 235
Colosseum i Rom. Helmer Sundstedt - 235, 236, 237, 238, 247, 249, 250
På stranden nära Napoli. Thore Ericsson - 236, 238, 239
Svensk skola i Sibirien. L. G. T. Tidander - 239, 240
Dagsnäs. O. v. K. - 240, 241, 242, 244
Jättar - 245, 246, 247
Båtfärden. -ed- - 247, 248
John Frisk. Af Manfred - 250, 251, 252, 253, 254, 255, 256
Bokstafsgåta - 256
Charad - 256
Uttydningar - 256
Lösning af schackuppgifter - 256

Band 18, 1879, Häft. 9
Vid elfvarne i Babel. (Erhållit första priset vid Familj-Journalens pristäflan i vitterlek 1879.) J. P. Wallin - 257, 258
Stockholmsbilder af Axel S-g. I. "Tokige baron." - 258, 259, 267, 268, 269, 270
Getingen - 259, 260
Ett fosterländskt Bildergalleri. LXXVIII. Gustaf af Klint. H. af Trolle - 260, 261, 262, 263
Tiggaren. A. L. - 263
En slocknad vulkan. A. H-e. - 263, 264
Schönbrunn. Anderson-Edenberg - 265, 266
De första stegen. Zero - 267, 269
Carl XII:s vagga och gångstol. H. H-d - 267, 268
Den egendomliga saften. S. - 270, 271
Cyri graf - 271, 272, 274
Romersk herdegosse - 273
Kampen för tillvaron - 274
John Frisk. Af Manfred. (Forts. fr. föreg. häfte, sid. 256.) - 274, 275, 276, 281, 282, 283, 284, 285, 286, 287, 288
Grönskog. O. v. K. - 276, 277, 278, 279
Läs-timmen - 279, 280, 281
Schack - 288
Breflåda - 288
Schack-Palindrom - 288
Tiargåta - 288
Charad - 288
Uttydningar - 288

Band 18, 1879, Häft. 10
I trollens garn. (Erhållit andra priset vid Familj-Journalens pristäflan i vitterlek 1879.) Viktor Moll - 289, 290
Tolle Björnssons äfventyr, berättadt af Aldebaran - 290, 291, 298, 299, 300
John Ericssons senaste arbeten - 291, 292, 293, 294
Den lefvande kakelugnen. Helsovårdsskiss af dr Paul Niemeyer - 294, 295, 296
Ur Heines "Lyrischer Intermezzo". Chicot - 296
En dubbel kattfisk. X+ - 296
S:t Lambertikyrkan i Düsseldorf. E. - 296, 297, 298
Hvilket nöje! F. Heurlin - 300, 301
Skåp af ek. L-m. - 301, 302
Från Bergen. V. P. - 302, 303, 304
Dåligt krut? Egerius - 303
Små moralkakor. III. Vänskapen. B. F. O. - 303, 304, 305
En smakfråga. L. - 305, 306
Kosterlotsens hustru. Thore Ericsson - 306, 307, 312
Ett sagans vidunder. -g- - 307, 308
Åkerbrukskolonien på Hall. A. Hedin - 309, 310, 311
John Frisk. Af Manfred. (Forts. och slut fr. sid. 288.) - 311, 312, 313, 314
På bantåget. Novelett af Aina - 314, 315, 316, 317, 318, 319, 320
Lösning af schackuppgifter - 320
Breflåda - 320
Uttydningar - 320

Band 18, 1879, Häft. 11
En mulen sommardag. Sif - 321
Zigzag. Bilder från en längre sommarresa af Jo. Jo. I. Vår besynnerlige granne i Montreux - 321, 322, 323, 331, 332, 334, 335
Växternas sömn. X+ - 324
Ett fosterländskt Bildergalleri. LXXIX. Claës Grill. Birger Schöldström - 325, 326, 327
Tsarewitsch i Sverge. 1879. E. v. Q. - 327, 328
De fyra temperamenten. G. E. - 328, 329
Våra förfäders kanon - 329, 330
Huru klockan kom att gå för fort. A. - 330, 331, 332
Armeniska folktyper - 333
Strandgatan i Visby. IV. C. J. Bergman - 336, 337, 338, 340, 341
Den gamla. F. Tammelin - 338
En karolins berättelser om sina öden. Ur efterlemnade anteckningar af A. M. Dahlberg - 339, 340, 341
Läkefågeln. Saga af W. - 341, 342, 343
Min vän och hans fru. Petter - 343, 344
Anekdoter ur vår flottas minnen. C. G. Witt - 343, 345
Gurli. Novell af Daniel Fallström - 345, 346, 347, 348, 349, 350, 351
När natten stundar. Ord och musik af Leonard Höijer - 352
Schack - 352
Breflåda - 352
Charad - 352
Bokstafsgåta - 352
Uttydning - 352

Band 18, 1879, Häft. 12
Julen. (Tilldömts tredje priset i Familj-Journalens pristäflan i Vitterlek 1879.) Elam Lundgren - 353
Tillys sista strid. Historisk skiss. J. O. Åberg - 354, 355
Barometzen eller tatariska lammet - 355, 356
Ett fosterländskt Bildergalleri. LXXX. Jakob Serenius. A. H. - 356, 357, 358
Spelkortens anor. Emal - 358, 359, 360
Naturbild från södra Sibirien. A. - 360
Laokoon och hans söner, antik marmorgrupp i Vatikanska museet, Rom. Th. E. - 361, 362, 363
Bulgariska qvinnor - 364
Svensk konstslöjd. L-m. - 365
En karolins berättelser om sina öden. Ur efterlemnade anteckningar af A. M. Dahlberg. X. - 366, 367
En fotografi. (Utan retuschering.) Edvard Forssberg - 367
Anekdoter ur vår flottas minnen. G. C. Witt - 367, 368
Till en liten konstnärinna! -a-t. - 368
Vid Stigbergsliden. Maximilian Axelson - 369, 370
Kosciuszkos minnesvård. A. - 371, 373
Välkomman. -ed- - 371, 376
Gossar blå vid Hvita örnens ambulans. Birger Schöldström - 372, 373, 374
Susanna Kalms julafton. Skiss af Sylvia - 375, 377, 378, 379, 380
Uttydningar - 380
Rättelse - 380


Project Runeberg, Tue Dec 11 10:56:52 2012 (aronsson) (diff) (history) (download) Next >>
https://runeberg.org/famijour/1879/

Valid HTML 4.0! All our files are DRM-free