- Project Runeberg -  Hur styrs landet?
(1982) [MARC] Author: Gunnar Myrdal
Titel och innehåll | Next >>
  Project Runeberg | Like | Catalog | Recent Changes | Donate | Comments? |   
Note: This work was first published in 1982, less than 70 years ago. Gunnar Myrdal died in 1987, less than 70 years ago. Therefore, this work is protected by copyright, restricting your legal rights to reproduce it. However, you are welcome to view it on screen, as you do now. Read more about copyright.

GUNNAR MYRDAL

HUR STYRS LANDET?

Första delen

Rabén & Sjögren

© Gunnar Myrdal 1982
Omslag av Lennart Björklund
Tryckt hos Centraltryckeriet AB, Borås 1982
ISBN 91 29 54185 9


Förord till den elektroniska utgåvan

Boken var avsedd att få en fortsättning, vilket avspeglas av "första delen" i titeln. Men fortsättningen kom aldrig ut.

Boken digitaliserades i maj 2011, efter att Stockholms stads kulturnämnd hade frisläppt upphovsrätten under licensen Creative Commons Erkännande-Dela lika (CC-BY-SA).


The above contents can be inspected in scanned images: smutstitel, titelsida, titelbladets baksida, 5, 6

Korrstapel / Proof bar for this volume

Innehåll / Table of Contents


Titel och innehåll - smutstitel, titelsida, titelbladets baksida, 5, 6
Självdeklaration - 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22
    1. En unik situation - 7
    2. Bokens karaktär och plats i den svenska diskussionen - 8
    3. Socialdemokrat och dalkarl - 10
    4. Mera konservativ? - 11
    5. Åldrandet - 12
    6. De högintellektuella - 13
    7. Nationalekonomerna - 14
    8. Min egen radikalism - 15
    9. Tre metodfrågor - 16
    10. Dispositionen - 18
    11. Utelämnade problem - 20
    12. Till slut - 21
I. Några nostalgiska erinringar om storskalighetens framträngande - 23, 24, 25, 26, 27, 28, 29, 30, 31, 32, 33, 34, 35, 36
    1. Kooperationen - 23
    2. Vägväsendet - 27
    3. Trettiotalets funktionalism in memoriam - 29
    4. Offentliga byggnader - 31
    5. Rivandet - 32
    6. De storskaliga sjukhusen - 34
II. Ett storskaligt universitet - 37, 38, 39, 40, 41, 42, 43, 44, 45, 46, 47, 48, 49, 50, 51, 52, 53, 54, 55, 56, 57, 58, 59, 60, 61
    1. Värdepremisser - 37
    2. Det storskaliga stockholmsuniversitetet - 40
    3. Kostnadsfrågan - 40
    4. Den måttlösa utbyggnaden av administrationen ovanför universitetet - 41
    5. Inom universitetet - 44
    6. Allmänna omdömen - 46
    7. Åldrande studentkår - 48
    8. En rationell plan för Sveriges universitetsväsen - 49
    9. Grundutbildningen - 50
    10. Den högre utbildningen och forskningen - 51
    11. Ett par förtydliganden och reservationer - 53
    12. Torsten Huséns förslag - 53
    13. Krav på skolan - 55
    14. Det högre skolstadiet - 56
    15. Förhållandet mellan de lägre och de högre universitetsinstitutionerna - 57
    16. Ett fristående forskningsinstitut - 58
    17. Framtidsutsikterna - 60
III. En jämförelse - 62, 63, 64, 65, 66, 67, 68, 69, 70, 71, 72, 73, 74, 75, 76, 77
    1. Utomlands och arbetande med utländska problem - 62
    2. Akademiska elitinstitutioner - 63
    3. Statsuniversiteten - 65
    4. Kostnaderna - 66
    5. Studenternas självförsörjning - 68
    6. Professorsrekryteringen i Sverige - 70
    7. Mera om akademikernas klassmässiga ursprung i Sverige - 71
    8. Akademikerna och forskningen i Amerika - 72
    9. Den akademiska friheten - 75
IV. Kommunsammanslagningarna - 78, 79, 80, 81, 82, 83, 84, 85, 86, 87, 88, 89, 90, 91, 92, 93, 94, 95
    1. Hur det gick till - 78
    2. Reflektioner - 80
    3. Tjänstemannainflytandet - 81
    4. Fram emot "utvärderingen" - 82
    5. I Mariefred - 84
    6. Allmän drift till centralisering och storskalighet - 87
    7. Missnöjet jäser, och ibland kokar det över - 87
    8. De skapade intressena - 89
    9. Hur kommunindelningsreformen kunde ha skötts - 90
    10. I de stora städerna - 91
    11. En reservation - 93
V. Den nya konstitutionen - 96, 97, 98, 99, 100, 101, 102, 103, 104, 105, 106, 107, 108, 109, 110, 111, 112, 113, 114, 115, 116, 117, 118, 119, 120, 121, 122, 123, 124, 125, 126, 127, 128, 129, 130, 131, 132, 133, 134, 135
    1. I utlandet: England - 96
    2. I Förenta staterna - 97
    3. På den europeiska kontinenten och i grannländerna - 99
    4. Tillbakablick - 100
    5. Striden för allmän rösträtt - 101
    6. Under trettio- och fyrtiotalen - 103
    7. Kravet på enkammarriksdag - 105
    8. En helt nyskriven konstitution - 106
    9. Tidsandan, ekonomiskt och politiskt - 107
    10. Ett förändrat samhälle - 109
    11. Regleringssamhället - 109
    12. Monarkin - 111
    13. Populism - 112
    14. Det kommunala sambandet - 114
    15. Proportionalismen - 115
    16. Procentspärrarna - 116
    17. Riksdagens storlek - 118
    18. Ett sådant nypåhitt - 119
    19. Grundläggande fri- och rättigheter - 121
    20. Krig eller krigsfara - 124
    21. De anförda huvudskälen - 128
    22. Hur sakkunniga var de sakkunniga och deras experter? - 130
    23. Utsikterna - 132
    24. En eftertanke - 134
    25. Tidens bekymmer - 134
VI. Politikerna och politiken under trettiotalet och in på fyrtiotalet - 136, 137, 138, 139, 140, 141, 142, 143, 144, 145, 146, 147, 148, 149, 150, 151, 152, 153, 154, 155, 156, 157, 158, 159, 160, 161
    1. Före och efter rösträttsreformen - 136
    2. Behovet av forskning - 138
    3. Personlighetstypen - 140
    4. En förhistoria - 141
    5. Hur jag kom in i politiken - 142
    6. De ledande socialdemokraterna på trettiotalet - 144
    7. Samarbetet i partiet - 146
    8. Riksdagens sammansättning - 147
    9. Reflektioner - 150
    10. Riksdagsmännen sällan professionella - 151
    11. Partigruppen - 153
    12. Partiinstanserna - 154
    13. Partigruppens utsträcktare verksamhet - 155
    14. Friheten från trånga partiband - 156
    15. En valstrid på trettiotalet - 157
    16. Riksdagsmiljön - 159
    17. En eftertanke - 160
VII. Stockholmsskolan - 162, 163, 164, 165, 166, 167, 168, 169, 170, 171, 172, 173, 174, 175, 176, 177, 178, 179, 180
    1. Teoretiskt motiverad underbalansering av statsbudgeten - 162
    2. Konjunkturläget - 163
    3. Ungdomens revolt - 165
    4. Kontakt med London School of Economics - 166
    5. En parentes - 167
    6. Min inåtvändhet - 168
    7. Om penningteoretisk jämvikt - 169
    8. Keynes - 170
    9. Antydningar om kritiska synpunkter - 171
    10. Skillnader i politisk situation - 173
    11. Statsbudgetens balansering - 174
    12. Hur det sedan blivit - 176
VIII. Partiet kunde ändra uppfattning - 181, 182, 183, 184, 185, 186, 187, 188, 189, 190, 191, 192, 193, 194, 195, 196, 197, 198, 199, 200, 201, 202, 203
    1. Skolfrågans förhistoria - 181
    2. En lång mellanperiod av skilda meningar - 182
    3. Bottenskoleidealets återupplivande och slutlig samling kring en handlingslinje - 183
    4. Jordbruket - 185
    5. Befolkningsfrågan - 186
    6. Bostadsfrågan - 189
    7. En senare episod - 192
    8. Större jämlikhet för kvinnorna - 194
    9. Fördomar också hos de ledande i partiet - 196
    10. Kvinnoorganisationerna - 197
    11. Två omvälvande reformer - 198
    12. Gifta kvinnors arbetsförhållanden - 200
    13. Ung kvinna får sin chans - 200
    14. Krav på historieforskning - 202
IX. Per Albin, Möller och Wigforss - 204, 205, 206, 207, 208, 209, 210, 211, 212, 213, 214, 215, 216, 217, 218, 219, 220, 221, 222, 223
    1. Varför de tre? - 204
    2. Hur Per Albin blev så dominerande - 205
    3. Per Albin som statsman - 209
    4. Per Albin konservativ? - 211
    5. Per Albin under krigshotet - 213
    6. Per Albins sista och lyckliga dag - 214
    7. Möller och Wigforss - 216
    8. Wigforss' spekulativa författarskap - 217
    9. Möller och Wigforss i den praktiska politiken - 218
    10. Den "tysta överenskommelsen" - 220
    11. Explosionen - 221
X. Ett misslyckande på fyrtiotalet - 224, 225, 226, 227, 228, 229, 230, 231, 232, 233, 234, 235, 236, 237, 238
    1. I regeringen - 224
    2. Kommissionen för efterkrigsplanering - 226
    3. Wigforss vill ensam styra - 227
    4. Hur det gick - 229
    4. Mitt decemberföredrag och vad som sedan hände - 232
    5. Efterbörden - 235
XI. Handelspolitiken - 239, 240, 241, 242, 243, 244, 245, 246, 247, 248
    1. Som handelsminister - 239
    2. Jugoslavien - 241
    3. Bekymmer med amerikanerna - 243
    4. Finland i stora svårigheter - 245
    5. Handelsavtal med Ryssland - 246
Bilaga till kapitel V om den nya konstitutionen - 249, 250, 251, 252, 253, 254, 255
    1. Två skilda rättstraditioner - 249
    2. Andra länder som tagit efter det engelska mönstret - 250
    3. Representanter för intresseorganisationerna - 250
    4. Den historiska bakgrunden i England - 251
    5. I Sverige - 251
    6. Tjänstemannaväldet traditionellt i Sverige - 252
    7. Efter representationsreformen - 253
    8. Principfrågan - 254
    9. Systematisk bortvändhet - 255
Fotnoter - 256, 257, 258, 259, 260, 261, 262, 263, 264, 265, 266, 267, 268, 269, 270, 271, 272, 273, 274, 275, 276, 277, 278, 279, 280, 281, 282, 283, 284, 285, 286, 287, 288, 289, 290, 291, 292, 293, 294, 295, 296, 297, 298, 299, 300, 301, 302
    Självdeklaration - 256
    Kapitel I - 266
    Kapitel II - 267
    Kapitel III - 269
    Kapitel V - 271
    Kapitel VI - 273
    Kapitel VIII - 277
    Kapitel IX - 282
    Kapitel X - 288

Project Runeberg, Sat May 21 18:57:37 2011 (runeberg) (diff) (history) (download) Next >>
http://runeberg.org/hurstyrs/

Valid HTML 4.0! All our files are DRM-free