- Project Runeberg -  Den hemlighetsfulla ön
(1894) [MARC] Author: Jules Verne With: Gustaf Erik Adolf Nordenskiöld
Titel och innehåll | Next >>
  Project Runeberg | Like | Catalog | Recent Changes | Donate | Comments? |   

DEN HEMLIGHETSFULLA ÖN

AF JULES VERNE ÖFVERSÄTTNING NY, ILLUSTRERAD UPPLAGA, UTGIFVEN UNDER LEDNING AF G. NORDENSKIÖLD STOCKHOLM F. & G. BEIJERS BOKFÖRLAGSAKTIEBOLAG UPSALA 1894 ALMQVIST & WIKSELLS BOKTRYCKERI-AKTIEBOLAG

Förord till den elektroniska utgåvan

Den franska romanen L'île mystérieuse av Jules Verne (1828-1905) med illustrationer av Jules Férat (1829-1906) och gravör Charles Barbant (1844-1922), i svensk översättning utgiven av Gustav Nordenskiöld (1868-1895), har digitaliserats i maj 2012 av Bibliotheque Sainte Genevieve och anpassats för Projekt Runeberg i november 2015 av Ralph E.

Jfr. det franska originalet med illustrationer L'île mystérieuse!

Detta verk kan läsas såsom en uppslagen bok i färg på Internet Archive.


This volume was scanned elsewhere and made available by the Internet Archive, from where the scanned images were copied to Project Runeberg. We very much appreciate that they have made this possible and want to encourage other digital library projects to follow their example. Read more about Project Runeberg's image sources.


The above contents can be inspected in scanned images: Titel, Tryckeri, III, IV, V, VI, VII, VIII

Korrstapel / Proof bar for this volume

Innehåll / Table of Contents


Titel och innehåll - Titel, Tryckeri, III, IV, V, VI, VII, VIII
1. Orkanen 1865. Rop uppe i luften. En ballong bortförd i en hvirfvelvind. Fem resande. Hvad som tilldrager sig i gondolen - 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18
2. En episod ur secessionskriget. Ingeniör Cyrus Smith. Gideon Spilett. Negern Nab. Matrosen Pencroff. Den unga Harbert. Ett oväntadt förslag. “I afton klockan 10!“ Afresa i stormen - 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 28, 29, 30, 31
3. Klockan 5 på e. m. Den saknade. Nabs förtviflan. Efterforskningar mot norr. Holmen. En natt af ångest. Morgondimman. Landet visar sig. Nab simmar öfver. Öfvervadning af sundet - 31, 32, 33, 34, 35, 36, 37, 38, 39, 40
4. Stenborrarna. Floden vid dess mynning. Bostaden. Efterforskningarna fortsättas. Bränsleförrådet. Man inväntar ebben. Uppe på kusten. Vedflotten. Tillbaka till stranden - 40, 41, 42, 43, 44, 45, 46, 47, 48, 49, 50
5. Anordning af bostaden. Den vigtiga eldfrågan. Tändsticksasken. Man letar på stranden. Korrespondentens och Nabs återkomst. Blott en enda tändsticka! Den sprakande eldbrasan. Den första qvällsvarden. Den första natten på fast mark - 51, 52, 53, 54, 55, 56, 57, 58, 59, 60, 61
6. De skeppsbrutnas inventarium. Intet. Det brända linnet. En utflygt i skogen. De alltid gröna träden. En flyende jakamar. Spår af vilda djur. Kurukuerna. Tetras. Egendomligt fiske - 62, 63, 64, 65, 66, 67, 68, 69, 70, 71
7. Nab är ännu ej återkommen. Natten artar sig att blifva svår. Korrespondentens reflektioner. Qvällsvarden. Stormen är förfärlig. Man begifver sig ut i natten. Kamp mot regn och blåst. Åtta mil från första lägerplatsen - 71, 72, 73, 74, 75, 76, 77, 78, 79, 80, 81, 82, 83, 84
8. Lefver han? Nabs berättelse. Fotspåren. En olöslig fråga. Cyrus Smiths första ord. Bekräftelse på hvems fotspåren voro. Återkomst till bostaden. Pencroff förskräckt - 85, 86, 87, 88, 89, 90, 91, 92, 93, 94, 95
9. Cyrus är der. Pencroffs försök. De gnidna trästyckena. Ö eller kontinent? Ingeniörens förslag. På hvilken punkt i Stilla hafvet? Midt i skogen. Pinien. Jagt på en kapybara. Rök, som bådar godt - 95, 96, 97, 98, 99, 100, 101, 102, 103, 104, 105, 106, 107, 108
10. En uppfinning af ingeniören. Frågan, som sysselsatte Cyrus Smith. Uppbrottet till berget. Skogen. Vulkanisk mark. Tragopanerna. Muflonerna. Den första platån. Nattlägret. Käglans spets - 108, 109, 110, 111, 112, 113, 114, 115, 116, 117, 118, 119, 120, 121
11. Vid spetsen af käglan. Kraterns inre. Hafvet rundt omkring. Intet land i sigte. Kusten i fogelperspoktiv. Hydrografi och orografi. Är ön bebodd? Bugterna, vikarna, uddarna, floderna m. m. döpas. Lincoln-ön - 121, 122, 123, 124, 125, 126, 127, 128, 129, 130, 131, 132, 133
12. Uren ställas. Pencroff nöjd. Misstänkt rök. Röda åns lopp. Lincoln-öns flora. Dess fauna. Bergsfasanerna. Känguruerna förföljas. Agutin. Grant-sjön. Återkomst till Spiseln - 133, 134, 135, 136, 137, 138, 139, 140, 141, 142, 143, 144, 145
13. Hvad man finner på Top. Tillverkning af bågar och pilar. Ett tegelbruk. Brännugnen. Olika slags kökskärl. Den första grytan. Malörten. Sydkorset. Vigtig astronomisk observation - 146, 147, 148, 149, 150, 151, 152, 153, 154, 155, 156, 157, 158, 159
14. Granitmuren mätes. Tillämpning af teoremet om likvinkliga trianglar. Öns latitud. Utflygt mot norr. En ostronbank. Förslag för framtiden. Solen passerar meridianen. Linooln-öns koordinater - 159, 160, 161, 162, 163, 164, 165, 166, 167, 168, 169, 170
15. Öfvervintringen bestämdt besluten. Den metallurgiska frågan. Besök på Räddningens holme. Säljagt. Ett piggsvin tillfångatages. En sengångare. Den s. k. catelaneska metoden. Tillverkning af jern. Huru man får stål - 170, 171, 172, 173, 174, 175, 176, 177, 178, 179, 180
16. Bostadsfrågan behandlad ånyo. Pencroffs fantasier. Undersökning norr om Grant-sjön. Platåns norra rand. Stor orm. Södra ändan af sjön. Top orolig. Top ute och simmar. Strid under vattnet. Dugongen - 180, 181, 182, 183, 184, 185, 186, 187, 188, 189, 190, 191, 192
17. Ännu en utflygt till Grant-sjön. Den vägledande strömmen. Cyrus Smiths förslag. Dugongens fett. Användning af svafvelkislagren. Svafveljern. Huru man gör glycerin. Tvålen. Salpetern. Svafvelsyra. Salpetersyra. Det nya fallet - 192, 193, 194, 195, 196, 197, 198, 199, 200, 201, 202, 203, 204, 205
18. Pencroff tviflar ej längre på något. Grant-sjöns gamla aflopp. En underjordisk nedstigning. Top försvunnen. Den stora hålan. Brunnen. En hemlighet. Man tager till hackan. Återkomsten - 205, 206, 207, 208, 209, 210, 211, 212, 213, 214, 215, 216
19. Cyrus Smiths plan. Granite-Houses fasad. Repstegen. Pencroffs drömmar. Aromatiska örter. En naturlig kaningård. Vattnets afledning för den nya bostadens behof. Utsigten från fönstren. Granite-House - 217, 218, 219, 220, 221, 222, 223, 224, 225, 226, 227, 228
20. Regntiden. Klädesfrågan. Säljagt. Ljustillverkning. Inre arbeten i Granite-House. De två broarna. Återkomst från ett besök vid ostronbanken. Hvad Harbert finner i sin ficka - 228, 229, 230, 231, 232, 233, 234, 235, 236, 237
21. Några grader under nollpunkten. Undersökning af öns sydöstra, sumpiga del. Top stöter på slägtingar. Utsigt öfver hafvet. Samtal om Stilla hafvets framtid. Infusoriernas oupphörliga arbete. Hvad det skall blifva af vår jord. Jagten. Brandgås-träsken - 237, 238, 239, 240, 241, 242, 243, 244, 245, 246, 247, 248
22. Fallgroparna. Räfvarna. Mysksvinen. Vinden går öfver på nordvest. Snöstorm. Korgmakarna. Den starkaste vinterkölden. Lönnsockrets kristallisation. Den hemlighetsfulla brunnen. Föreslagen upptäcktsfärd. Blyhaglet - 248, 249, 250, 251, 252, 253, 254, 255, 256, 257, 258, 259, 260, 261
23. Med anledning af blyhaglet. En pirog bygges. Jagten. I toppen af en kauri. Intet bestyrker tillvaron på ön af menniskor. Harbert och Nab på fiske. Vänd sköldpadda. Försvunnen sköldpadda. Cyrus Smiths förklaring - 261, 262, 263, 264, 265, 266, 267, 268, 269, 270, 271, 272, 273
24. Det första försöket med pirogen. Ett strandfynd. Bogseringen. Vrak-udden. Koffertens innehåll: verktyg, vapen, instrument, kläder, böcker, husgeråd. Hvad som fattas Pencroff. Evangelium. En vers ur den heliga boken - 273, 274, 275, 276, 277, 278, 279, 280, 281, 282, 283, 284, 285, 286
25. Afresan. Floden börjar stiga. Almar och nässelträd. Åtskilliga växter. En Jakamar. Åsynen af skogen. Jette-eucalypter. Hvarför man kallar dem feberträd. Skaror af apor. Vattenfallet. Läger för natten - 286, 287, 288, 289, 290, 291, 292, 293, 294, 295, 296, 297, 298
26. På väg till öns vestkust. Åter skaror af apor. Ett nytt vattendrag. Hvarför tidvattnet icke låter känna af sig der. Vestkusten. Reptil-udden. Gideon Spilett uppväcker Harberts afund. Bambupetarden - 298, 299, 300, 301, 302, 303, 304, 305, 306, 307, 308, 309
27. Förslag att taga hemvägen utefter södra kusten. Dennas konfiguration. På rekognoscering efter det förmodade skeppsbrottet. Ett vrak från rymden. Upptäckt af en liten naturlig hamn. Vid midnatt på stränderna af Barmhertighetens flod. En drifvande kanot - 309, 310, 311, 312, 313, 314, 315, 316, 317, 318, 319, 320, 321, 322, 323, 324
28. Pencroff ropar an. En natt i Spiseln. Harberts pil. Cyrus Smiths förslag. En oväntad lösning. Hvad som tilldragit sig i Granite-House. Huru en ny tjenare träder i nybyggarnas tjenst - 324, 325, 326, 327, 328, 329, 330, 331, 332, 333, 334, 335, 336, 337, 338
29. Nya förslag. En bro öfver Barmhertighetens flod. Cyrus Smith vill göra en ö af Stora Utsigts-platån. Vindbron. Sädesskörden. Bäcken. Spångarna. Ladugården. Dufslaget. De två kulanerna. Kärran förspänd. Utflygt till Ballong-hamnen - 338, 339, 340, 341, 342, 343, 344, 345, 346, 347, 348, 349, 350
30. Linnet. Skodon af sälläder. Tillverkning af pyroxylin. Man sår på nytt. Fisket. Sköldpaddsäggen. Mäster Jups framsteg. Corralen. Jagt på mufloner. Nya rikedomar inom växt- och djurverlden. Tankar på det aflägsna fäderneslandet - 350, 351, 352, 353, 354, 355, 356, 357, 358, 359, 360, 361, 362
31. Den fula årstiden. Den hydrauliska hissen. Tillverkning af fönsterglas och dricksglas. Japanska sago-trädet. Flitiga besök i corralen. Hjordens förökning. En fråga af korrespondenten. Lincoln-öns exakta koordinater. Ett Pencroffs förslag - 362, 363, 364, 365, 366, 367, 368, 369, 370, 371, 372, 373
32. En båt bygges. Den andra hveteskörden. Jagt på sengångare. En ny, mera angenäm än nyttig växt. En hvalfisk i sigte. Harpunen från Vineyard. Hvalens styckning. Användningen af barderna. Slutet af Maj månad. Pencroff har ingenting öfrigt att önska - 374, 375, 376, 377, 378, 379, 380, 381, 382, 383, 384, 385
33. Vintern. Ullens valkning. Valkqvarnen. En fix idé hos Pencroff. Hvalfiskbarderna. Hvartill en albatross kan tjena. Framtidens bränsle. Top och Jup. Stormar. Förödelse i ladugården. Utflygt till Brandgås-träsket. Cyrus Smith ensam. Undersökning af brunnen - 386, 387, 388, 389, 390, 391, 392, 393, 394, 395, 396, 397, 398, 399
34. Båtens riggning. Anfall af räfvar. Jup sårad. Jup vårdad. Jup frisk igen. Slupen färdig. Pencroffs triumf. Bonadventure. Profresan söder om ön. Ett oväntadt dokument - 399, 400, 401, 402, 403, 404, 405, 406, 407, 408, 409, 410, 411, 412, 413, 414, 415, 416
35. Afresan bestämd. En gissning. Förberedelser. De tre passagerarne. Första natten. Andra natten. Ön Tabor. Man letar på stranden. Inne i skogen. Ingen! Djur. Växter. En öfvergifven boning - 416, 417, 418, 419, 420, 421, 422, 423, 424, 425, 426, 427, 428
36. Bostaden undersökes. Natten. Några bokstäfver. Fortsättning af undersökningarna. Växter och djur. Harbert i stor fara. Ombord. Affärden. Svårt väder. En glimt af instinkt. Vilse på hafvet. Eld uppgjord i rättan tid - 428, 429, 430, 431, 432, 433, 434, 435, 436, 437, 438, 439, 440, 441, 442
37. Återkomsten. Diskussion. Cyrus Smith och den okända. Ballong-hamnen. Ingeniörens hängifvenhet. Ett rörande experiment. Några fallande tårar - 442, 443, 444, 445, 446, 447, 448, 449, 450, 451, 452
38. En hemlighet att uppdaga. De första orden från den okända. Tolf år på holmen. Ofrivilliga bekännelser. Försvinnandet. Förtroende till Cyrus Smith. En väderqvarn bygges. Det första brödet. En handling af själfuppoffring. De hederliga händerna - 453, 454, 455, 456, 457, 458, 459, 460, 461, 462, 463, 464, 465, 466, 467
39. Alltjemt för sig sjelf. En begäran af den okända. Hans bostad i corralen. För tolf år sedan. Britannias högbåtsman. Ensam på ön Tabor. Cyrus Smiths hand. Den hemlighetsfulla skrifvelsen - 467, 468, 469, 470, 471, 472, 473, 474, 475, 476, 477, 478, 479, 480
40. Samtal. Cyrus Smith och Gideon Spilett. En ingeniörens idé. Don elektriska telegrafen. Trådarna. Stapeln. Alfabetet. Den vackra årstiden. Koloniens blomstring. Fotografering. Ett snöfall. Två år på Lincoln-ön - 480, 481, 482, 483, 484, 485, 486, 487, 488, 489, 490, 491, 492
41. Tankar på fäderneslandet. Utsigterna för framtiden. Förslag att recognoscera öns kuster. Färden anträdes den 16 April. Halfön Serpentine sedd från hafvet. Basaltklipporna på vestkusten. Dålig väderlek. Natten stundar. En ny tilldragelse - 493, 494, 495, 496, 497, 498, 499, 500, 501, 502, 503
42. Natten på hafvet. Haj-viken. Förtroenden. Förberedelser till vintern. Den fula årstidens tidiga inträde. Stark köld. Arbeten inomhus. Efter sex månader. Ett fotografiskt negativ. Oväntad tilldragelse - 503, 504, 505, 506, 507, 508, 509, 510, 511, 512, 513, 514, 515, 516
43. Undergång eller räddning. Ayrton tillkallad. Vigtig öfverläggning. Det är icke Duncan. Misstänkt fartyg. Man vidtager försigtighetsmått. Fartyget nalkas. Ett kanonskott. Briggen kastar ankar inom synhåll från ön. Natten inbryter - 516, 517, 518, 519, 520, 521, 522, 523, 524, 525, 526, 527, 528, 529
44. Öfverläggning. Aningar. Ett förslag af Ayrton. Man antager det. Ayrton och Pencroff på Räddningens holme. Straffångar från Norfolk. Deras planer. Hjeltemodigt försök af Ayrton. Hans återkomst. Sex mot femtio - 530, 531, 532, 533, 534, 535, 536, 537, 538, 539, 540, 541, 542, 543
45. Dimman höjer sig. Ingeniörens anordningar. Tre poster. Ayrton och Pencroff. Den första båten. Två andra båtar. På Räddningens holme. Sex straffångar i land. Briggen lyfter ankar. Speedys projektiler. Förtviflad belägenhet. Oväntad upplösning - 543, 544, 545, 546, 547, 548, 549, 550, 551, 552, 553, 554, 555, 556, 557, 558, 559
46. Nybyggarna på stranden. Ayrton och Pencroff taga hand om bergningsarbetet. Samtal under frukosten. Pencroffs resonnemang. Noggrann undersökning af briggens skrof. Krutdurken orörd. De nya rikedomarna. De sista spillrorna. Ett stycke af en sprängd cylinder - 559, 560, 561, 562, 563, 564, 565, 566, 567, 568, 569, 570, 571, 572
47. Ingeniörens försäkringar. Granite-House befästes. De fyra projektilerna. Apropos de öfverlefvande straffångarna. Ayrtons tvekan. Cyrus Smiths ädelmodiga känslor. Pencroff förbittrad - 572, 573, 574, 575, 576, 577, 578, 579, 580, 581, 582, 583
48. Förslag till en expedition. Ayrton i corralen. Besök vid Ballong-hamnen. Iakttagelser gjorda af Pencroff om bord på Bonadventure. Telegram afsändt till corralen. Intet svar från Ayrton. Man lemnar Granite-House den följande dagen. Hvarför telegraftråden icke gör tjenst. Ett skott - 584, 585, 586, 587, 588, 589, 590, 591, 592, 593, 594, 595, 596
49. Korrespondenten och Pencroff i corralen. Harbert flyttad. Matrosens förtviflan. Korrespondentens och ingeniörens öfverläggning. Sjukdomens behandling. Man fattar åter något hopp. Huru underrätta Nab? Säker och trogen budbärare. Nabs svar - 596, 597, 598, 599, 600, 601, 602, 603, 604, 605, 606
50. Brottslingarna i närheten af corralen. Provisorisk installation. Fortsättning af Harberts behandling. Pencroffs första glädjeyttringar. Återblick på det förflutna. Hvad framtiden bär i sitt sköte. Cyrus Smiths tankar i detta hänseende - 606, 607, 608, 609, 610, 611
51. Inga nyheter från Nab. Förslag af Pencroff och korrespondenten, som icke antages. Gideon Spilett gör några utflygter. En tygtrasa. Ett bud. Brådstörtad afresa. Ankomst till Stora Utsigtsplatån - 611, 612, 613, 614, 615, 616, 617, 618, 619, 620, 621
52. Harbert flyttad till Granite-House. Nab berättar, hvad som tilldragit sig der. Cyrus Smiths besök på Platån. Förstöring och ödeläggelse. Nybyggarna redlösa inför sjukdomen. Pilbarken. Dödlig feber. Top skäller ännu en gång - 622, 623, 624, 625, 626, 627, 628, 629, 630, 631
53. Oförklarlig hemlighet. Harberts tillfrisknande. De delar af ön, som skola undersökas. Förberedelser till afresan. Första dagsresan. Natten. Andra dagsresan. Kaurierna. Strutsparet. Spår i skogen efter fotsteg. Ankomst till Reptil-udden - 631, 632, 633, 634, 635, 636, 637, 638, 639, 640, 641, 642
54. Undersökning af halfön Serpentine. Läger vid mynningen af Vattenfalls-floden. På sexhundra stegs afstånd från corralen. Rekognoscering företagen af Gideon Spilett och Pencroff. Deras återkomst. Alla följas åt. En öppen port. Ett upplyst fönster. I månskenet - 643, 644, 645, 646, 647, 648, 649, 650, 651, 652, 653, 654
55. Ayrtons berättelse. Hans forna medbrottslingars planer. Deras besittningstagande af corralen. Rättvisans handhafvare på Lincoln-ön. Bonadventure. Undersökning omkring Franklins berg. De öfre dalarna. Underjordiskt mullrande. Pencroffs svar. Nere i kratern. Återkomst - 655, 656, 657, 658, 659, 660, 661, 662, 663, 664, 665, 666, 667, 668, 669
56. Tre år förflutna. Frågan om ett nytt fartyg. Hvad som beslutes. Koloniens välmåga. Skeppsvarfvet. Den norra hemisferens köld. Pencroff underkastar sig. Linnet tvättas. Franklin-berget - 669, 670, 671, 672, 673, 674, 675, 676, 677, 678, 679, 680
57. Vulkanens återuppvaknande. Den vackra årstiden. Arbetena återupptagas. Aftonen den 15 Oktober. Ett telegram. Ett svar. Man begifver sig till corralen. Breflappen. Den supplementära telegraftråden. Basaltkusten. Vid flod. Vid ebb. Hålan. Ett bländande ljus - 680, 681, 682, 683, 684, 685, 686, 687, 688, 689, 690, 691, 692, 693, 694, 695, 696, 697, 698
58. Kapten Nemo. Hans första ord. En frihetshjeltes historia. Hatet mot inkräktarna. Hans kamrater. Undervattens-lif. Ensam. Nautilus' sista tillflykt på Lincoln-ön. Öns hemlighetsfulla genius - 698, 699, 700, 701, 702, 703, 704, 705, 706, 707, 708, 709
59. Kapten Nemos sista stunder. En döendes sista vilja. Ett minne åt hans vänner för en dag. Kapten Nemos likkista. Några råd till nybyggarna. Det sista ögonblicket. I hafvets djup - 710, 711, 712, 713, 714, 715, 716, 717, 718, 719
60. Hvar och ens reflektioner. Varfsarbetena återupptagas. Den 1 Januari 1869. Rök vid vulkanens spets. De första symptomen till ett utbrott. Ayrton och Cyrus Smith i corralen. Dakkars krypta undersökes. Hvad kapten Nemo hade sagt ingeniören - 719, 720, 721, 722, 723, 724, 725, 726, 727, 728, 729, 730, 731, 732, 733, 734, 735
61. Cyrus Smiths redogörelse för sin utflygt. Man påskyndar fartygsarbetet. Ett sista besök i corralen. Striden mellan elden och vattnet. Hvad som återstår på öns yta. Man bestämmer sig för att sätta fartyget i sjön. Natten mellan den 8 och 9 Mars - 735, 736, 737, 738, 739, 740, 741, 742, 743, 744, 745, 746, 747, 748, 749
62. En enstaka klippa i Stilla hafvet. Nybyggarnas på Lincoln-ön sista tillflykt. Döden i perspektiv. Den oväntade hjelpen. Hvarför och huru den kommer. Den sista välgerningen. En ö på fasta landet. Kapten Nemos graf - 749, 750, 751, 752, 753, 754, 755, 756

Project Runeberg, Wed Jun 23 19:52:01 2021 (aronsson) (diff) (history) (download) Next >>
http://runeberg.org/vjhemligon/

Valid HTML 4.0! All our files are DRM-free