- Project Runeberg -  Ord och Bild /
Andra årgången. 1893

(1892-1951)
Titel och innehåll | Next >>
  Project Runeberg | Catalog | Recent Changes | Donate | Comments? |   

ORD och BILD ILLUSTRERAD MÅNADSSKRIFT

Utgifven af KARL WÅHLIN

ANDRA ÅRGÅNGEN 1893

Stockholm Wahlström & Widstrand STOCKHOLM, IDUNS TRYCKERI AKTIEBOLAG, 1893.

Förord till den elektroniska utgåvan

Läs förordet till tidskriften.


The above contents can be inspected in scanned images: smutstitel, titelsida, titelbladets baksida, v, vi, vii

Korrstapel / Proof bar for this volume

Innehåll / Table of Contents


Titel och innehåll - smutstitel, titelsida, titelbladets baksida, v, vi, vii
Rättelser - viii
    Första häftet - plansch, (blank), 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 28, 29, 30, 31, 32, 33, 34, 35, 36, 37, 38, 39, 40, 41, 42, 43, 44, 45, 46, 47, 48
Magnus Stenbock i Malmö 1709. Oljemålning af Gustaf Cederström - plansch
Vid Breitenfeld. Dramatisk episod af K. A. Melin. Med 6 teckningar af David Ljungdahl - 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14
Olavus Petri. Af Fredrik Fehr - 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 28
Dödens blommor. Af Verner von Heidenstam. Ramarne tecknade af Georg Pauli - 29, 30, 31
En julbild från Rom. Af C. Bildt. Med 5 bilder efter fotografier af författaren och en teckning - 32, 33, 34, 35, 36, 37, 38, 39
Ett återseende. Skiss af Ernst Lundquist - 40, 41, 42, 43, 44
Konst. Vincent Stoltenberg-Lerche. †. Af H. W. - 44, 45, 46, 47, 48
    Andra häftet - (blank), plansch, plansch, (blank), 49, 50, 51, 52, 53, 54, 55, 56, 57, 58, 59, 60, 61, 62, 63, 64, 65, 66, 67, 68, 69, 70, 71, 72, 73, 74, 75, 76, 77, 78, 79, 80, 81, 82, 83, 84, 85, 86, 87, 88, 89, 90, 91, 92, 93, 94, 95, 96
Leo XIII. Oljemålning af Franz von Lenbach - plansch
Pierrot. Pennteckning af Georg von Rosen - plansch
Leo XIII. Af Claes Lagergren. Med 4 bilder - 49, 50, 51, 52, 53, 54, 55, 56, 57, 58
Tiga och tala. Af Gustaf Fröding - 58
Falken. Af Per Hallström - 59, 60, 61, 62, 63, 64
Min första färd till klippboningarna på Mesa Verde. Af Gustaf Nordenskiöld. Med 5 bilder efter fotografier af författaren - 65, 66, 67, 68, 69, 70, 71, 72, 73, 74, 75
I vintertid. Af Tor Hedberg - 76, 77
G. von Rosen. Af Karl Wåhlin. Med 11 bilder - 78, 79, 80, 81, 82, 83, 84, 85, 86, 87, 88, 89, 90, 91, 92, 93
»När djuren välja konung». Några antecknade loci librorum. Af Hugo Samzelius - 94, 95, 96
    Tredje häftet - (blank), plansch, plansch, (blank), 97, 98, 99, 100, 101, 102, 103, 104, 105, 106, 107, 108, 109, 110, 111, 112, 113, 114, 115, 116, 117, 118, 119, 120, 121, 122, 123, 124, 125, 126, 127, 128, 129, 130, 131, 132, 133, 134, 135, 136, 137, 138, 139, 140, 141, 142, 143, 144
Smeder. Oljemålning af Ernst Josephson - plansch
Höstsol. Oljemålning af Ernst Josephson - plansch
Leo XIII. Af Claes Lagergren. Med 1 bild (Fortsättning och slut) - 97, 98, 99, 100, 101, 102, 103, 104, 105, 106, 107, 108, 109
Målaren Ernst Josephson. Af Richard Bergh. Med 8 bilder - 110, 111, 112, 113, 114, 115, 116, 117, 118, 119, 120, 121, 122, 123, 124, 125, 126, 127
    I. Hans kolorit och teknik - 110, 111, 112, 113, 114, 115, 116, 117, 118, 119
    II. Hans personlighet - 119, 120, 121, 122, 123, 124, 125, 126, 127
Från Norrtullsgatan. Af Hugo Tigerschiöld - 128, 129
Att dö. Af Arne Garborg. Auktoriserad öfversättning för »Ord och Bild» - 129, 130, 131, 132, 133, 134
Litteratur. Arne Garborg. Af Hjalmar Söderberg - 134, 135, 136, 137, 138, 139
    I - 134, 135
    II - 135, 136, 137
    III - 137, 138, 139
    IV - 139
Teater. Scenens ironi. Några betraktelser om den dramatiska konsten. Af Tor Hedberg - 139, 140, 141, 142, 143, 144
    Fjärde häftet - plansch, (blank), 145, 146, 147, 148, 149, 150, 151, 152, 153, 154, 155, 156, 157, 158, 159, 160, 161, 162, 163, 164, 165, 166, 167, 168, 169, 170, 171, 172, 173, 174, 175, 176, 177, 178, 179, 180, 181, 182, 183, 184, 185, 186, 187, 188, 189, 190, 191, 192
Nordenskiöld. Oljemålning af Georg von Rosen - plansch
Familjeinteriörer från trettioåriga krigets tid. Anteckningar ur gamla papper af Elof Tegnér - 145, 146, 147, 148, 149, 150, 151, 152, 153, 154, 155, 156, 157, 158, 159
Med fågelfängare. Af Paul Rosenius. Med fem teckningar för »Ord och bild» af Bruno Liljefors - 160, 161, 162, 163, 164, 165
Från utställningsfältet i Chicago. Af Cecilia Wærn - 166, 167
I skogen. Af Hugo Gyllander. Akvarell af Anna Boberg f. Scholander. Träsnitt af Gunnar Forssell - 168, 169
Om arabernas uppror i öfre Kongo och de senaste händelserna därstädes. Af P. Möller. Med 9 bilder - 170, 171, 172, 173, 174, 175, 176, 177, 178, 179, 180, 181, 182, 183, 184, 185
Herrskapet på Lindesnäs. Efterlämnadt manuskript af Anna Carlotta Leffler, d:essa di Caianello - 186, 187, 188, 189
Konst. Målningskonsten i 19:de seklet. Af Georg Göthe - 190, 191, 192
    Femte häftet - (blank), plansch, plansch, (blank), 193, 194, 195, 196, 197, 198, 199, 200, 201, 202, 203, 204, 205, 206, 207, 208, 209, 210, 211, 212, 213, 214, 215, 216, 217, 218, 219, 220, 221, 222, 223, 224, 225, 226, 227, 228, 229, 230, 231, 232, 233, 234, 235, 236, 237, 238, 239, 240
Porträtt. Oljemålning af Hildegard Thorell - plansch
Morgonrodnaden. Plafondmålning i olja af Julius Kronberg - plansch
Gellivara. En kulturort i svenska Lappland. Af Hugo Samzelius. Med 6 illustrationer efter fotografier af L. Sjöström & F. Svenonius - 193, 194, 195, 196, 197, 198, 199, 200, 201, 202
Uppror. Af Filip Tammelin - 202
Bruksherrn. Af Verner von Heidenstam - 203, 204, 205, 206, 207, 208, 209, 210
Gamle lotsen berättar. Af —ed—. Med fem teckningar af Carl Hedelin - 211, 212, 213, 214
Stockholms slott och de nya plafondmålningarna. Af Ludvig Looström. Med 4 bilder - 215, 216, 217, 218, 219, 220
Litteratur. H. Taine. Af Hellen Lindgren - 221, 222, 223, 224, 225, 226, 227, 228, 229, 230, 231
    II - 225, 226, 227, 228, 229
    III - 229, 230, 231
Teater. En återblick på säsongen. Gästspelen. Af Emil Grandinson. Med sex porträtt - 232, 233, 234, 235, 236, 237, 238, 239, 240
    Sjätte häftet - (blank), plansch, plansch, (blank), 241, 242, 243, 244, 245, 246, 247, 248, 249, 250, 251, 252, 253, 254, 255, 256, 257, 258, 259, 260, 261, 262, 263, 264, 265, 266, 267, 268, 269, 270, 271, 272, 273, 274, 275, 276, 277, 278, 279, 280, 281, 282, 283, 284, 285, 286, 287, 288
Viktor Rydberg. Byst af Per Hasselberg - plansch
Sfinxen vid Gizeh i månsken. Oljemålning af Robert Thegerström - plansch
Rothenburg ob der Tauber. Ett reseminne. Af Ellen Fries. Med 5 bilder - 241, 242, 243, 244, 245, 246, 247, 248, 249, 250, 251
Enkans enda ko. En bild från hungersnöden i Ryssland. Af Johan Tirén - 252
Mormor generalskan. En rysk berättelse - 253, 254, 255, 256, 257, 258, 259, 260, 261, 262, 263, 264
Slutad lek. Af Oscar Levertin - 264
En färd öfver Atlanten. Af Karl af Geijerstam. Med 8 bilder efter fotografier af författaren - 265, 266, 267, 268, 269, 270, 271, 272
Dikter. Af Rich. Bergström - 273, 274, 275
    Uppbrott - 273
    Enklingens bref - 273, 274
    Sommarkväll - 274, 275
Litteratur. Lars Wivallius. Af Oscar Levertin - 275, 276, 277, 278
Konst. Två af Rembrandts målningar i Nationalmuseum. Af Georg Göthe. Med två bilder af Rembrandt - 279, 280, 281, 282
Ett besök hos Franz von Lenbach. Ett reseminne. Af Edv. Alkman. Med 5 bilder - 283, 284, 285, 286, 287, 288
    Sjunde häftet - (blank), plansch, plansch, (blank), 289, 290, 291, 292, 293, 294, 295, 296, 297, 298, 299, 300, 301, 302, 303, 304, 305, 306, 307, 308, 309, 310, 311, 312, 313, 314, 315, 316, 317, 318, 319, 320, 321, 322, 323, 324, 325, 326, 327, 328, 329, 330, 331, 332, 333, 334, 335, 336
Ekbacken. Oljemålning af Per Ekström - plansch
Elgar. Oljemålning af Axel Borg - plansch
En teaterföreställning under medeltiden. Af Henrik Schück. Med 3 bilder - 289, 290, 291, 292, 293, 294, 295, 296, 297, 298, 299, 300, 301
Kamratminnen. Af A. U. Bååth - 301
I halfslummern. Af Viktor Rydberg - 302, 303, 304, 305, 306
Kulturhistoriska museet i Lund. Af Emil Peterson. Med 6 bilder - 307, 308, 309, 310, 311, 312, 313, 314, 315
Vid korsvägen. Ett kapitel ur en längre berättelse af Mathilda Roos - 316, 317, 318, 319, 320, 321, 322, 323, 324, 325
Om örats form. Af Carl M. Fürst. Med 7 bilder - 325, 326, 327, 328, 329, 330, 331, 332, 333
Landskap från Hallands Väderö. Oljemålning af Vilhelm von Gegerfelt - 333
I vildmarker. Af E. N. Söderberg - 334
Evig framtid. Af E. N. Söderberg - 334
Teater. Nils Personne. Af E. G. - 335, 336
    Åttonde häftet - plansch, (blank), 337, 338, 339, 340, 341, 342, 343, 344, 345, 346, 347, 348, 349, 350, 351, 352, 353, 354, 355, 356, 357, 358, 359, 360, 361, 362, 363, 364, 365, 366, 367, 368, 369, 370, 371, 372, 373, 374, 375, 376, 377, 378, 379, 380, 381, 382, 383, 384
Upsala domkyrka. Lavering för »Ord och bild» af Ferdinand Boberg - plansch
Anno 1593. Af C. R. Nyblom. Med två vignetter af Agi Lindegren - 337, 338
Upsala Domkyrka. Af C. R. Nyblom. Med 22 bilder - 339, 340, 341, 342, 343, 344, 345, 346, 347, 348, 349, 350, 351, 352, 353, 354, 355, 356, 357, 358, 359, 360, 361, 362, 363, 364, 365, 366, 367, 368, 369
Upsala möte. Af Harald Hjärne - 370, 371, 372, 373, 374, 375, 376, 377, 378
Restaureringsarbetets ledande män - 379, 380, 381, 382
Ur Epilog vid Jubelfestpromotionerna i Upsala domkyrka den 6 September 1877 af C. R. Nyblom - 383, 384
    Nionde häftet - (blank), plansch, plansch, (blank), 385, 386, 387, 388, 389, 390, 391, 392, 393, 394, 395, 396, 397, 398, 399, 400, 401, 402, 403, 404, 405, 406, 407, 408, 409, 410, 411, 412, 413, 414, 415, 416, 417, 418, 419, 420, 421, 422, 423, 424, 425, 426, 427, 428, 429, 430, 431, 432
Nils Ericson. Staty i brons af John Börjeson - plansch
Nerina. Kolteckning af Allan Österlind - plansch
Nils Ericson. Af H. W. Med 2 bilder - 385, 386, 387, 388, 389, 390, 391
Leksand. Af Johan Elg. Med 11 bilder efter teckningar af C. E. Törner och fotografier - 392, 393, 394, 395, 396, 397, 398, 399, 400, 401, 402
Bönen. Efter Lermontov. Öfversättning af Alfred Jensen - 402
Fröken Hall. Af Hjalmar Söderberg - 403, 404, 405, 406, 407, 408, 409, 410, 411
    I - 403, 404, 405, 406
    II - 406, 407, 408
    III - 408, 409, 410, 411
Testamentet. Efter Lermontov. Öfversättning af Alfred Jensen - 411
I Chicago och på världsutställningen. Af Karl af Geijerstam. Med 8 bilder efter amatörfotografier - 412, 413, 414, 415, 416, 417, 418, 419, 420, 421, 422
Amerikanskt sällskapslif. Af Cecilia Wærn - 422, 423, 424, 425
Du var ej den, som lifvets lycka stal! Efter Lermontov. Öfversättning af Bengt Lidforss - 425
Dikter efter Lermontov. Öfversättning af Alfred Jensen - 426
    Profeten - 426
    Kosackisk vaggvisa - 426
Litteratur. Lermontov, »Kavkaziens Byron». Af Alfred Jensen - 427, 428, 429, 430, 431, 432
    Tionde häftet - (blank), plansch, plansch, (blank), 433, 434, 435, 436, 437, 438, 439, 440, 441, 442, 443, 444, 445, 446, 447, 448, 449, 450, 451, 452, 453, 454, 455, 456, 457, 458, 459, 460, 461, 462, 463, 464, 465, 466, 467, 468, 469, 470, 471, 472, 473, 474, 475, 476, 477, 478, 479, 480
Porträtt af en gammal man. Oljemålning af Knud Larsen - plansch
Björneborgarnes marsch. Akvarell af Albert Edelfelt - plansch
Sokrates och Aristofanes. Ett stycke antik kulturhistoria. Af Johannes Paulson - 433, 434, 435, 436, 437, 438, 439, 440, 441, 442, 443, 444, 445, 446, 447, 448, 449
Oktober-eftermiddag. Motiv från Humlegården. Af Curt Thelander - 450, 451
Ämnesval. Af Curt Thelander - 451
Litteratur. Zachris Topelius. Af Hellen Lindgren - 452, 453, 454, 455, 456, 457, 458, 459, 460, 461, 462, 463, 464, 465, 466, 467
Teater. Amerikanska teaterkvällar. Teaterlif och teaterfolk i Västern. Af Gustaf Gullberg - 468, 469, 470, 471, 472, 473, 474, 475, 476, 477, 478, 479, 480
    I - 468, 469, 470
    II - 470, 471, 472, 473
    III - 473, 474
    IV - 474, 475, 476, 477, 478, 479, 480
    Elfte häftet - (blank), plansch, plansch, (blank), 481, 482, 483, 484, 485, 486, 487, 488, 489, 490, 491, 492, 493, 494, 495, 496, 497, 498, 499, 500, 501, 502, 503, 504, 505, 506, 507, 508, 509, 510, 511, 512, 513, 514, 515, 516, 517, 518, 519, 520, 521, 522, 523, 524, 525, 526, 527, 528
Marie Antoinette med två sina barn i Trianon park. Oljemålning af Adolf Ulrik Wertmüller - plansch
Höstlandskap. Oljemålning af Edvard Westman - plansch
Ur »Peter Smed». Drömspel i fem hägringar af Ernst Josephson. Med 2 vignetter af Oskar Björck - 481, 482, 483, 484, 485, 486, 487, 488
    Tredje hägringen - 481, 482, 483
    Fjärde hägringen - 483, 484, 485, 486
    Femte hägringen - 486, 487, 488
Inkognito. Ströftåg i Smålands obygder af W. - 489, 490, 491, 492, 493, 494, 495, 496, 497, 498, 499, 500, 501, 502, 503
Några ord om amerikanska hus och hem. Af Hugo Hörlin - 504, 505, 506, 507, 508, 509, 510, 511, 512, 513
Tystnad. Af Ellen Lundberg, f. Nyblom - 513
Litteratur. Ett namn. Af Helena Nyblom - 514, 515, 516, 517, 518, 519, 520
Ibsen: sista stadiet. Af Hjalmar Söderberg - 520, 521, 522, 523, 524, 525, 526
Musik. C. F. Lundqvist. Af Lay - 527, 528
    Tolfte häftet - (blank), plansch, plansch, (blank), 529, 530, 531, 532, 533, 534, 535, 536, 537, 538, 539, 540, 541, 542, 543, 544, 545, 546, 547, 548, 549, 550, 551, 552, 553, 554, 555, 556, 557, 558, 559, 560, 561, 562, 563, 564, 565, 566, 567, 568, 569, 570, 571, 572, 573, 574, 575, 576
Ängeln. Fragment ur »Bebådelsen», oljemålning af Edward Burne Jones - plansch
Maria. Fragment ur »Bebådelsen», oljemålning af Edward Burne Jones - plansch
Om Kristi porträttbilder och deras historia från apostlarnas tid. Af Wyke Bayliss. Öfversättning för »Ord och bild». Med 13 bilder - 529, 530, 531, 532, 533, 534, 535, 536, 537, 538, 539, 540, 541, 542
    II. Källskrifter - 530, 531
    III. Porträttbilden i dag - 531, 532
    IV - 532, 533
    V - 533, 534
    VI - 534, 535
    VII - 535, 536
    VIII - 537, 538
    IX - 538, 539, 540
    X - 540
    XI - 540, 541
    Afslutning - 541, 542
Hvarför? Studie af Rust Roest - 543, 544, 545, 546, 547, 548, 549, 550, 551, 552, 553, 554
Tankar och stämningar. I. Af Albert Ehrensvärd - 554
Pansarbåten Thule. Af Seth von Konow - 555, 556, 557, 558, 559, 560
Tankar och stämningar. II. Af Albert Ehrensvärd - 560
Rimfrost. Af Albert Ehrensvärd - 561
I grafkapellet. Af Albert Ehrensvärd - 562
Konstens undergång. Af Algot Ruhe - 563, 564, 565, 566, 567, 568
När Per Olsson reste från marknaden. Sex teckningar af C. E. Törner - 569
Litteratur. Tolstois nya bok. Le salut est en vous. Af Tor Hedberg - 570, 571, 572, 573, 574, 575, 576

Project Runeberg, Sun Nov 6 21:36:40 2016 (aronsson) (diff) (history) (download) Next >>
https://runeberg.org/ordochbild/1893/

Valid HTML 4.0! All our files are DRM-free