- Project Runeberg -  Salmonsens konversationsleksikon / Anden Udgave /
Bind I: A—Arbejdergilder

(1915-1930)
Titel og indhold | Next >>
  Project Runeberg | Catalog | Recent Changes | Donate | Comments? |   

SALMONSENS
KONVERSATIONS
LEKSIKON

Anden Udgave
redigeret
af
Chr. Blangstrup

Bind I: A - Arbejdergilder

København
A/S J. H. Schultz Forlagsboghandel
Trykt hos J. H. Schultz A/S
MCMXV


Förord till den digitala utgåvan

Det här är första bandet av tjugosex i andra utgåvan. Se vårt förord till Salmonsens konverssationsleksikon och andra utgåvan.


The above contents can be inspected in scanned images: smudstitel, titelside

Korrstapel / Proof bar for this volume

Indhold / Table of Contents


Titel og indhold - smudstitel, titelside
Forord - iii
Accentbetegnelse og Lydskrift - v, vi
Medarbejdere - vii, viii
Forkortelser - 957, 958
Fortegnelse over Illustrationer. Bind I - 959, 960
Rettelser og Trykfejl - 961
    

A


A, a - 3, 4
a, lat. Forholdsord - 4
A, kemisk Tegn for Grudstoffet Argon (s. d.) - 4
Aa. Den Selvlyd, der paa Svensk skrives å - 4
Aa er i Danmark den stadige Betegnelse for Floder og større Bække - 4
Aa, Herred - 4
Aabel, Hauk Erlendsøn - 4, 5
Aabenbaring - 5
aabenbart Skrifte - 5
aaben Lyd - 5
Aabenraa (tysk Apenrade) - 5, 6
Aabenraa, Gadenavn i Kbhvn - 6
aabenraa Fjord - 6
Aabenraa-Konventionen, se Option - 6
aabent Bid - 6
Aabent Brev - 6
aabent Handelsselskab - 6
aaben Vind - 6
Åberg, Jon Olof - 6
aabne Dørs Politik - 6, 7
Aabning - 7
Aabningsforhold ell. relativ Aabning (Apertur) - 7
Aabningsforretning - 7
Åbo (finsk Turku) - 7, 8
Aabod - 8
Åbo Len (Åbo-Björneborg L.) - 8
Åborätt - 8
Aabosyssel - 8
Aaby (Hasle Herred) - 8
Aaby, Nørre- - 8
Aabybro - 8
Aach - 8
Aachen (Aix-la-Chapelle, lat. Aquisgranum) - 8
Aachener Badesalt og Badesæbe - 8, 9
Aadalen, Herred - 9
Aadals Brug - 9
Aadness, Peder - 9
aadre (af det tyske "adern"), se Aaring - 9
Aadsel - 9
Aadselbiller (Silphidæ) - 9, 10
Aadselblomst, se Stapelia. - 10
Aadselflugt, se Gribbe. - 10
Aadselgifte, d. s. s. Ptomaïner. - 10
Aadselgraver, se Adselbiller. - 10
Aadselgrib, se Gribbe. - 10
Aadselstork, se Storke. - 10
Aadselædende Dyr - 10
Aadselørn (Polyborus), se Gribbefalke. - 10
Aaen Sire ell. Sireaaen - 10
Aae's Laas, se Laase. - 10
Aafjorden - 10
Aag. En af Tømmer, Jern ell. Jernbeton udført Understøtnings-Konstruktion - 10
Aag. Trækketøj for Okser - 10
Aag. Om Bet. hos Romerne se Jugum. - 10
Aagaard, Hovedgaard i Løve Herred - 10
Aagaard, Hovedgaard i V.-Hanherred - 10, 11
Aagaard, Carl Frederik - 11
Aagaard, Gustav - 11
Aagaard, Johan Peter - 11
Aagaard, Oscar - 11
Aage (ældre: Aake) - 11
Aage Jonsön - 11
Aage Kakke, se Kakke. - 11
Aager - 11, 12
Aagesen, Andreas - 12, 13
Aagesen, Svend, se Svend Aagesen - 13
Åhfelt, Clemens, sv. Hofprædikant og Lektor - 13
Åhlström, Olaf, sv. Musiker (1756-1835) - 13
Åhus, Havneplads i Kristianstads Len, Skaane - 13
Aakande - 13
Aakandefamilien - 13, 14
Åkarpslagen - 14
Åkerberg, Karl Erik Emanuel, sv. Komponist - 14
Åkerblad, Johan David, sv. Orientalist (1763-1819) - 14
Aakerbær, se Rubus - 14
Åkerhielm, sv. Adelsslægt - 14
Åkerhielm, Samuel, d. y., (1684-1768), sv. Politiker - 14, Aakander, (blank), 15
Åkerhielm, Gustaf Frederik, sv. Embedsmand (1776-1853) - 15
Åkerhjelm, Albert Lars Evert, Friherre, sv. Politiker - 15
Åkerhjelm, Johan Gustaf Nils Samuel, Friherre, sv. Politiker (1833-1900) - 15
Åkerman, Bror Morgan Werner, sv. Billedhugger - 15
Aakirkeby paa Bornholm - 15, 16
Aakirkeby Døbefont - 16
Aakjær, Hovedgaard i Hads Herred - 16
Aakjær, Jeppe, dansk Forfatter - 16, 17
Aakre, Herred, Rogaland Politimesterdistrikt, Stavanger Amt - 17
Aakrefjord - 17
Aal, en Underorden af fysostome Benfisk - 17, 18, 19, 20
Aal - 20
Aal, se Lød - 20
Aal, Herred i Hallingdals Fogderi, Buskerud Amt - 20
Aal, elektrisk, se Barryg - 20
Aalag - 20
Ålandsøerne - 20, 21
Ålberg, Ida, se Kivekäs - 21
Ålborg, Købstad i det nordlige Nørrejylland - 21, 22, Aalborg, (blank), 23
Aalborg, Niels Mikkelsen, dansk Præst og Forfatter - 23
Aalborg Amt - 23, 24
Aalborg Stift - 24
Aalbæk, Fiskerleje og Landsby i Raabjærg Sogn, Horns Herred - 24
Aalbæk Bugt - 24
Aalefaring - 24
Aalegaard - 24, 25
Aalegaardsnævn, se Aalegaard - 25
Aaleglib, se Glib. - 25
Aalegræs, se Bændeltang - 25
Aalejern - 25
Aalekiste - 26
Aaleknude - 26
Aalekone, d. s. s. Aalekvabbe - 26
Aalekrage, se Skarv - 26
Aalekurv - 26
Aalekvabber (Zoarcidæ), en Familie af Benfisk - 26
Aalemaage, d. s. s. Svartbag-Maage - 26
Aalemoder, d. s. s. Aalekvabbe - 26
Aalen, Herred i Guldals Fogderi, søndre Trondhjems Amt - 26
Aalen, By i Württemberg - 26
Aalepadde (Amphiuma) - 26
Aalepas - 26, 27
Aalestige, se Aalepas - 27
Aalestrup, Landsby og Stationsby i Østerbølle Sogn, Rinds Herred, Viborg Amt - 27
Aalesund, Købstad i Søndmøre Fogderi, Romsdals Amt - 27, 28
Aaletat - 28
Aaletrappe, se Aalepas - 28
Aaletyv, se Skarv - 28
Aalfoten Bræ - 28
Aalholm, Hovedsæde i Grevskabet Ghristiansholm - 28, 29
Aalholm, Nils Matthias, norsk Skolemand og Forfatter - 29
Aall, anset Slægt i Norge i den nyere Tid - 29, 30, 31
1) Nils Aall, norsk Statsmand og Godsejer - 29
2) Jørgen Aall, norsk Købmand, Eidsvoldsmand - 29
3) Jacob Aall, norsk Godsejer, Politiker og Historiker - 29, 30
4) Hans Jørgen Christian Aall, norsk Embedsmand og Politiker - 30
5) Anathon August Fredrik Aall, norsk Filosof - 30, 31
6) Herman Johan Regnor Harris Aall, norsk Jurist og Filosof - 31
7) Hans Jacob Aall, norsk Museumsmand - 31
Aalsgaarde, Fiskerleje i Tikøb Sogn, Lynge-Kronborg Herred, Frederiksborg Amt - 31
Åmål, By i Ålfsborgs Len, Sverige - 31
Aamand - 31
Aamli, Herred i Nedenes Fogderi, Nedenes Amt - 31
Åmmeberg, Sveriges rigeste Zinkblende-Felt - 31
Aamosen - 31
Aatnot - 31
Aand - 31
Aande - 31, 32
Aandedræt - 32, 33, 34, 35
Aandedrætsbesvær, se Dyspnøe - 35
Aandedrætskure - 35, 36
Aandedrætsorganer - 36, 37
Aandedrætsorganernes Sygdomme - 37
Aandedyrkelse, se Animisme (religiøs). - 37
Aandehule, se Spalteaabning. - 37
Aandehuller - 37
Aandenød, se Dyspnøe - 37
Aanderødder, se Pneumatoder - 37
Aanderør, se Aandedrætsorganer og Leddyr - 37
Aandetro, se Animisme (religiøs) - 37
Aandsdaab (baptismus flaminis) - 37
Aandsgave ell. Naadegave - 37, 38
Aandssvageanstalter - 38, 39
Aandssvageopdragelse - 39, 40
Aandssvaghed - 40, 41
Aandssvækkelse (Sløvsind, Demens) - 41
Aanesot, se Aun. - 41
Ånge, vigtig Station i Skæringspunktet mellem Tværbanen Sundsvall-Trondhjem og den nordlige Stambane - 41
Ångermanelv - 41
Ångermanland, Landskab ved den bottniske Bugt i Norrland, Sverige - 41
Ångstrom, Anders Jonas, sv. Fysiker - 41, 42
Ångstrom, Knut, sv. Fysiker - 42
Ånnerødit - 42
Aanrud, Hans, norsk Forfatter - 42, 43
Aanund, d. s. s. Anund - 43
Aar - 43
Aar, se Aare. - 43
Aaraad - 43
Aarau, Hovedstad i det schweiziske Kanton Aargau - 43
Aarberg, By i det schweiziske Kanton Bern - 43
Aarburg, By i det schweiziske Kanton Aargau - 43, 44
Aarbøger, se Annaler. - 44
Aarbøger for nordisk Oldkyndighed og Historie - 44
Aardal - 44
1) Herred i Ryfylke Fogderi, Stavanger Amt - 44
2) Herred i Sogns Fogderi, Nordre Bergenhus Amt - 44
Aare, Biflod til Rhinen - 44
Aare, et Redskab der anvendes til Fremdrivning (Roning) af Baade og mindre Fartøjer ved Haandkraft - 44
Aare, se Blad og Blodkar; i geol. Bet. d. s. s. Gang - 44
Aare, den gyldne, se Hæmorroider - 45
Aarebetændelse - 45
Aarebrok (Cirsocele, Varicocele) - 45
Aarefistel ell. Halsaarefistel - 45
Aarefod - 46
Aareføddede (Steganopodes Ill.) - 46
Aarehinde, se Øje. - 46
Aarehindebetændelse, se Øjenbetændelse. - 46
Aareknuder (Varicer, Varikociteter, Flebektasier) - 46
Aareladejærn (ell. Flitte) - 46
Aareladesnor - 46
Aareladning (Venaesectio, Phlebotomia) - 46, 47
Aarepapir - 47
Aarepresse, se Tourniquet. - 47
Åreskutan, Bjærg i Jämtland i Sverige - 47
Aarestrup, Carl Ludvig Emil, dansk Digter - 47, 48
Aaresvamp (Merulius Hall.) - 48
Aarevingede (Hymenoptera) - 48, 49
Aarflot, norsk Bondeslægt i Romsdalen - 49, 50
Aarfugl, se Urfugl. - 50
Aargau, Kanton i det nordlige Schweiz - 50, 51
Aar-Gletscherne - 51
Aarhane, se Urfugl - 51
Aarhundrede, et Tidsrum af 100 afsluttede Aar - 51
Aarhus, Købstad i det østlige Nørrejylland - 51, 52, Aarhus, (blank), 53, 54
Aarhus, Jakob Madsen, dansk Teolog og Sprogmand - 54
Aarhus Amt - 54
Aarhus Bugt - 55
Aarhus Stift - 55
Aaring, Maling af »Aarer« f. Eks. for at efterligne de naturlige Træsorter - 55
Aarkok, se Urfugl - 55
Aarlifos - 55
Aarmand (årmadr, af årr, et Sendebud, en betroet Tjener) - 55
Aarne, Antti Amatus, finsk Folkemindeforsker - 55
Aar og Dag - 55
Aarón (ell. Aron), Pietro, ital. musikteoretisk Forfatter - 55, 56
Aarpenge - 56
Aarrestad, Sven, norsk Afholdsmand og Politiker - 56
Aarringe - 56
Aarringe, se Aldersbestemmelse (af Fisk) - 56
Aars - 56, 57
1) Jacob Jonathan Aa., norsk Skolemand og Filolog - 56
2) Kristian Birch-Reichenwald Aa., norsk Filosof - 56, 57
3) Harald Aa., norsk Arkitekt - 57
4) Sophus Christian Munch Aa., norsk Forf., - 57
Aars, Herred i det nordøstlige Nørrejylland, Aalborg Amt - 57
Aars, stor, opvoksende Sogne- og Stationsby i det nordlige Nørrejylland, Aars Herred, Aalborg Amt - 57
Aarsag - 57
Aarsag i juridisk Bet, se Skyld - 57
Aarsdale, Fiskerleje paa Sydøstkysten af Bornholm - 57
Aarsdale Grus - 57
Aarsfisk (Halvaarsfisk, Toaarsfisk) - 57
Aarsleb, Christian Nielsen, dansk Historiker - 57, 58
Aarsleff, Carl Vilhelm Olaf Peter, dansk Billedhugger - 58
Aarsskud - 58
Aarstad, Herred i Nordhordlands Fogderi, Søndre Bergenshus Amt - 58
Aarstider - 58, 59
Aarsvinde, se Monsuner - 59
Aarti, et Tidsrum af 10 afsluttede Aar - 59
Aarum, Peter Thorvald, norsk Socialøkonom - 59
Aarup, stærkt opblomstrende Landsby i det nordvestlige Fyn, Skydebjerg Sogn, Raag Herred, Odense Amt - 59
Aarvaagenhedsrulle - 59
Aarvaagenhedsvagt, Vagt i et Krigsskib efter Aarvaagenhedsrullen - 59
Aarvak (myt.), se Solen - 59
Aarø, en frugtbar lille, flad Ø midt ude i Lillebælt udenfor Haderslev Fjord - 59
Aarøe, Rendt Christian Mogens, dansk Militær - 59, 60
Aarøe's Strejfkorps, se Aarøe og dansk-tyske Krig 1864 - 60
Aarøsund - 60
Aas (Flertal Æser) og Aasynje - 60
Aas - 60
Aas, se Plov - 60
Aas, Herred i Aker og Folio Fogderi, Akershus Amt - 60
Aasa, nordisk Kvindenavn - 60
Aase - 60
Aasen, Ivar, norsk Sprogforsker og Digter - 60, 61
Aasen, Herred i Stør- og Værdals Fogderi, Nordre Trondhjems Amt - 61
Aasene, Herred, se Hammer Herred - 61
Aaser, Peter Hansen, norsk Læge - 61
Aaseral, Herred i Mandals Fogderi, Lister og Mandals Amt - 61
Aasgaard, Herred, Nordmøre Fogderi - 61, 62
Aasgaardstrand, Ladested i Jarlsberg og Larvik Amt - 62
Aas Kloster i Halland - 62
Åsle, en Kirkeby - 62
Aasnes, Herred i Solør Fogderi, Hedemarkens Amt - 62
Aasta, Hellig-Olavs Moder - 62
Aastedet - 62
Aastrup, Hovedgaard i Voldborg Herred - 62
Aastrup, Poul Mortensen, dansk Skolemand og Biskop - 62, 63
Aasum, Herred i det nordlige Fyn, Odense Amt - 63
Åsunden - 63
Aasædesret - 63
Åtvidaberg i Østergotland i Sverige - 63
Aavasaksa (Avasaxa), Bjerg i Finland - 63
ab, lat. Forholdsord - 63
Ab, hebr. (og fællessemitisk) Ord for Fader - 63
Ab, hos Jøderne Kirkeaarets femte, det borgerlige Aars ellevte Maaned - 63
Abábder, Nomadefolk i Ægypten - 63
Abacá, se Manilahamp - 63
Abaco, Store- og Lille- (ell. Lucaya), to af de nordlige, britiske Bahama-Øer i Vestindien - 63, 64
Abaco, Evaristo Felice dall', ital. Komponist - 64
ab áctis - 64
Abacus - 64
Abaddon (hebr. Ord: Undergang) - 64
Abadie, Paul, fr. Arkitekt - 64
Abai, hed i Oldtiden en By i det græske Landskab Fokis - 64
Abai, se Nilen - 64
Abailard, Pierre, skolastisk Teolog - 64, 65
Abakánsk, By i det sibiriske Guv. Jenissejsk - 65
abalienere - 65
Abaliget-Hulen - 65
a balláta (ital.), i Balladestil, se Ballade - 65
Abalus - 65
Abandon - 65, 66
abandonnere - 66
Abano (-Bagni), Landsby i Italien - 66
Abano, d', Pietro, italiensk Læge, Filosof og Astrolog - 66
Abánter, oldgr., forhistorisk Folkenavn, der fl. Gange nævnes i Iliaden - 66
Abantú se Bantu - 66
Abarim - 66
à bas - 66
Abas - 66
Abascál, José Férnando, Markis af Concordia, sp. Militær og Statsmand - 66
Abasi, se Astasi. - 66
Abássia, se Abchasien. - 66
abásso - 66
Abatjour eller abajour - 66
Abattant - 66
Abatvent - 66
a battúta - 66
Abauj-Torna - 66, 67
Abazzia, se Abbazia - 67
Abba, se Ab - 67
Abbadiderne - 67
Abbadie d', Antoine Thomson (1810-97) og Arnould Michel (1815-93), Opdagelsesrejsende - 67
Abbagámba, se Næsehornsfugle - 67
abbandonaménte - 67
Abbas I, den Store, Shah af Persien af Sefevidernes Dynasti (1586-1628) - 67
Abbas II, Shah af Persien af Sefevidedynastiet (1641-66) - 67
Abbas III, den sidste pers. Hersker af Sefevidernes Slægt (1732-36) - 67
Abbas Mirza, pers. Prins af Kadjár-Dynastiet, c. 1783-1833 - 67, 68
Abbas II, Hilmi Pasha, Søn af Tevfik Pasha - 68
Abbas Pasha, Vicekonge af Ægypten (1813-1854) - 68
abbassaménto - 68
Abbassiderne - 68
Abbas-Tuman, Bjerglandsby i Kaukasien - 68
Abbate - 68
Abbate, Niccolo dell', ital. Maler - 68
abbattiménto, d. s. s. abbassaménto - 68
Abbazia, Abazzia, serb. Opatija, Kystby og Kursted i Østrig - 68, 69
Abbé, egl. d. s. s. Abbed, Klosterforstander - 69
Abbe, Cleveland, amer. Astronom og Meteorolog - 69
Abbe, Ernst, tysk Optiker - 69
Abbed - 69, 70
Abbedi - 70
Abbedisse - 70
Abbema, Wilhelm von, tysk Kobberstikker og Raderer - 70
Abbeokuta, tidligere Hovedstad i Kongeriget Egba, Øvre-Guinea - 70
Abbeville, (lat. Abbatis Villa), By i det fr. Depart. Somme - 70
Abbeville, By i U. S. A., Stat South Carolina - 70
Abbiátográsso, Abbiagràsso, By i Italien, Provins Milano - 70
Abbot, Charles Greeley, amer. Astrofysiker - 70
Abbotsford - 70
Abbott, Charles, eng. Retslærd - 70, 71
Abbott, Edwin, eng. Forfatter - 71
Abbott - 71
1) Jacob, nordamer. Forfatter - 71
2) John Stevens Cabot, amerik. Præst og Forfatter - 71
Abbreviatorer - 71
Abbreviaturer - 71
abbreviere - 71
Abbuna, d. s. s. Abuna - 71
A-b-c, se Alfabet - 71
abcdere - 71
Abcháser - 71, 72
Abchásien, Landskab i det russ. Statholderskab Kaukasien - 72
Abd - 72
Abdallah, Profeten Muhammed's Fader - 72
Abdallah Khan, Emir af Bochara - 72
Abd-el-Kader (fulde Navn: Sidi-el-Hadschi-Abd-el-Kader-Uled-Maheddin), Araberhøvding - 72
Abdera, Handelsstad i det gl. Thrakien - 72, 73
Abderit se Abdera - 73
Abderitisme - 73
Abd-er-Rahman, Emir af Afghanistan (1879-1901) - 73
Abd-er-Rahman, arab. Statholder i Spanien, 730-32 - 73
Abd-er-Rahman, Sultan af Marokko (1778-1859) - 73
Abd-er-Rahman er Navnet paa fem umajjadiske Herskere i Spanien - 73
1) Abd-er-Rahman I (756-88) - 73
2) Abd-er-Rahman II (822-52) - 73
3) Abd-er-Rahman III (912-61) - 73
4) Abd-er-Rahman IV (1017-18) - 73
5) Abd-er-Rahman V (1023-24) - 73
Abdés - 73
Abdlas - 73
abdicere, se Abdikation - 73
Abdikation - 73
Abdomen, se Bug - 73
Abdomen ell. Bagkrop - 73, 74
abdominal - 74
Abdominalia - 74
abdominalt Svangerskab, se Ekstrauterint Svangerskab - 74
Abdominaltyfus, d. s. s. Tyfoid Feber - 74
Abdon - 74
abducere - 74
Abduktion - 74
Abduktorer - 74
Abd-ul-Aziz, tyrkisk Sultan - 74
Abd-ul-Hatnid I, tyrk. Sultan - 74, 75
Abd-ul-Hamid II, tyrk. Sultan - 75
Abd-ul-Kerim Pasha, tyrk. General - 76
Abd-ul-Latif, arab. Lærd - 76
Abd-ul-Málik, Ibn Mervan, umajjadisk Kalif (685-705) - 76
Abd-ul-Medshid, tyrk. Sultan - 76
Abd-ul-Mumin, Ibn Ali, Hersker af Almohadernes Dynasti (1130-63) - 76
Abd-ul-Vahab, se Vahabitter. - 76
Abe - 76
Abeblomst, se Mimulus. - 76
Abebrødtræ, se Adansonia. - 76
Abegg, Julius Friedrich Heinrich, tysk Strafferetslærer (1796-1868) - 76
Abel - 76
1) Hebr. Hebel, Kain's yngre Broder - 76
2) Hebr., Abel d. e. græsrig Plads - 76
Abel, dansk Konge - 76, 77
Abel, Chr. Pedersøn, dansk-norsk Præst i Amsterdam i 17. Aarh. - 77
Abel, Sir Frederick, eng. Kemiker - 77
Abel, Jacob Friedrich von, tysk Filosof (1751-1829) - 77
Abel, Karl v., bayersk Statsmand (1788-1859) - 77
Abel, Niels Henrik, banebrydende norsk Matematiker - 77, 78, 79
Abélard, d. s. s. Abailard - 79
Abel de Pujol, Alexandre, fr. Historiemaler (1787-1861) - 79
Abelin - 79
1) Gustaf Rudolf, sv. Militær og Politiker, (1819-1903) - 79
2) Rudolf, sv. Havebrugsmand, f. 1864 - 79
Abelltter (Abelonier), gnostisk Sekt i Nordafrika - 79
Abel Katrines Stiftelse (ogsaa kaldet »Hospital« ell. »Boder«) - 79
Abelmóskus, se Hibiscus - 79
Abelmóskusfibre - 79
Abelone, Abele, Abel, danske og norske Kvindenavne - 79
Abels Apparat, Abels Petroleumsprøver, se Petroleum - 79
Abemennesker - 79, 80
Abencerrajerne - 80
Abendroth, Irene, Østerrigsk Operasangerinde - 80
a béne placito - 80
Aben Esra, se Ibn Esra - 80
Abensberg (Romernes Castra Abusina), By i Bayern - 80
Aber (Primates) - 80, Aber, (blank), 81, 82, 83
Aberavon, Havneby i Glamorganshire i Wales - 83
Aberbrothock, se Arbroath - 83
Abérciusindskrift - 83
Abercorn, se Hamilton, skotsk Adelsslægt - 83
Abercromby, John, skotsk Læge og Filosof (1781-1844) - 83
Abercromby, Sir Ralph, eng. General (1734-1801) - 83
Aberdare, By i Glamorganshire i Wales - 83
Aberdare, Henri Austin Bruce, Lord, eng. Statsmand (1815-95) - 83
Aberdare-Bjergene, Lord Aberdare Range, Bjærgkæde i Østafrika - 83
Aberdeen, Hovedstad i det skotske Grevskab af samme Navn - 83, 84
Aberdeen, Navn paa fl. Byer i de engelsktalende Lande - 84
Aberdeen, George Gordon, Jarl, eng. Statsmand - 84
Aberdeen, John Campbell Gordon, Jarl af, eng. Statsmand - 84
Aberdeen-Kvæg, se Kvægracer - 84
Aberdeenshire, Grevskab i det nordøstlige Skotland - 84, 85
Abergavenny, det rom. Gobannium, By i Monmouthshire, England - 85
Abergele, Søbadested i Denbigshire i Wales - 85
Aberli, Johann Ludwig, schweizisk Maler og Raderer (1723-1786) - 85
Abernethy, John, eng. Læge (1763-1831) - 85
aberratio ictus - 85
Aberration - 85, 86
Aberration, kromatisk, se Akromatisme. Sfærisk A., se Linse og Hulspejl - 86
Abersychan, By i Monmouthshire, England - 86
Abert, Johan Joseph, tysk Komponist - 86
Abertillery, By i det sydvestlige England - 86
Aberystwith,Havneby og meget besøgt Badested i Cardiganshire, Wales - 86
Abeschr (Abekr) - 86
Abesech, se Tsherkesser - 86
ab ésse ad pósse - 86
Abessinien (Habesch) ell. Aitiopya - 86, 87, 88, 89
Abessinisk (ætiopisk) Kirke - 89
Abessinisk Te, se Catha. - 89
Abétti, Antonio, ital. Astronom - 89
Abgar, Navn ell. maaske en Titel paa en Række Konger i Edessa i Mesopotamien - 89, 90
Abgeordneter - 90
abgregere - 90
ab hine - 90
Abhira, se Ofir - 90
ab hodiérno - 90
abhorrescere - 90
Abib - 90
Ablch, Wilhelm Hermann, tysk Geolog og Mineralog - 90
Abies, Juss., Slægt af Granfam. - 90
Abietaceae, se Granfamilien - 90
Abietinsyre - 90
Abiezer - 90
Abigail, Nabal's smukke og kloge Hustru - 90, 91
Abijá (Abijahu, Abijam), Rehabeam's Søn og Efterfølger i Juda Rige - 91
Abild, Abildtræ - 91
Abildgaard, gl. dansk Adelsslægt - 91
Abildgaard, Nicolai Abraham, dansk Maler - 91, 92
Abildgaard, Peter Christian, den danske Veterinærskoles Stifter - 92, 93
Abildgaard, Søren, antikvarisk Tegner og Miniaturportræt-Maler - 93
Abilene, paa Kristi Tid et Landskab i Libanon-Egnen - 93, 94
Abilene - 94
1) By i U. S. A., Stat Texas - 94
2) By i U. S. A., Stat Kansas - 94
Abitnelek - 94
Abingdon, By i England - 94
Abington, By i U. S. A., Stat Massachusetts - 94
ab initio - 94
ab instántia absolvere, se Instantia - 94
ab intestato - 94
Abinzer - 94
Abiogenesis (Abiogenese), seGeneratio_aequivoca - 94
Abiponer - 94
Abirajtn, se Korach - 94
ab irato - 94
Abisái - 94
Abisko, Station ved Ofoten-Banen (Luleå-Narvik) i Norrbotten, Sverige - 94
Abizág fra Sunem - 94
Abjatar, Søn af Achimelek - 94, 95
abjicere - 95
abjudicere - 95
abjurere - 95
ablatio - 95
Ablation - 95
Ablationsteorien, se Tyveri - 95
Ablativ, se Forholdsform - 95
Ablecimov, Alexander, russ. Officer og Forf. (1742-84) - 95
ablegere - 95
Ablepsi, d. s. s. Blindhed - 95
Ablution - 95
abnegere - 95
Abnér, Sauls Fætter og Feltherre - 95
abnórm - 95
Abnórmanstalter - 95, 96
Abo, By i Afrika, Øvre-Guinea - 96
Abodritter, se Obotritter - 96
abolere - 96
Abolition - 96
Abolitionister - 96, 97
Abornasus eller Løben (Løbemaven) - 97
Abome ell. Abomey, fr. Koloni - 97
abotninere - 97
abondance - 97
Abóndio, ital. Medaillørfamilie - 97
1) Antonio Abóndio (c. 1538-91) - 97
2) Alessandro Abóndio, foreg.'s Søn, d. c. 1675 - 97
abonnére - 97
Abony, By i Ungarn - 97
aboral - 97
abordere - 97
ab origine - 97
Aborigines - 97
Aborrebjerget - 98
Aborrefamilien - 98, 99
Abórt - 99
Abortivkur - 99
Abortivmidler, se Fosterfordrivelse - 99
About, Edmond, fr. Forfatter - 99, 100
ab ovo - 100
Abrabanel, Isakben Juda - 100
Abracadabra - 100
Abrachi - 100
Abraham - 100, 101
Abraham a Sancte Clara - 101
Abraham Brodersøn - 101
Abrahams, Arthur Mathias Nicolai, dansk Sproglærer - 101
Abrahams, Johannes Henrik Severin, dansk Skuespiller og Teaterdirektør - 101, 102
Abrahams, Nicolai Christian Levin, rofessor i Fransk ved Univ. og Notarius publicus - 102
Abrahatnsen, Mads, dansk Skolemand - 102
Abrahamson, August, sv. Købmand og Mæcenat - 102
Abrahamson, Josef Nicolai Benjamin, dansk Militær og Skolemand - 102, 103
Abrahamson, Werner Hans Frederik, dansk Militær og Forfatter - 103, 104
Abrahamsson, Petter, sv. Retslærd (1668-1741) - 104
Abrahamstrup, se Jægerspris - 104
Abrahamstræ, se Vitex - 104
Abrahamus Andreæ (Angermanus), se Andersson, A. - 104
Abramis, se Karpefisk - 104
Abrantes; By i Portugal - 104
Abrányi, Kornel, ung. Politiker og Forfatter - 104
Abrasion - 104
Abrastol, se Asaprol - 104
Abráxas - 104
abrégé - 104
Abrikosolie, se Abrikosæter - 104
Abrikostræ - 104, 105
Abrikosæter (Abrikosolie) - 105
Abrin, se Abrus - 105
Abrod, se Bynke - 105
abrogere - 105
Abrolhos, en Gruppe af Skær ved Australiens Vestkyst - 105
Abroma - 105
Abrudbánya, Bjergby i det ung. Komitat Alsó-Fehér - 105
abrúpt, Abruption - 105
Abrus, Slægt af Ærteblomstrede (Vikke-Gruppen), Buske ell. Halvbuske - 105
Abruzzo - 105, 106
Abruzzo ulteriore secóndo, se Aquila degli Abruzzi - 106
Absalom, en Søn af David - 106
Absalon, dansk Statsmand, Biskop og Hærfører (1128-1201) - 106, 107, 108
Absalon Pederssøn (Beyer), norsk Humanist og Teolog (c. 1530-1574) - 108, 109
Absalon's Borg - 109, 110
Absalon's Brønd, se Absalon's Borg - 110
abscedere - 110
Abscés (lat. Abscessus) - 110, 111
Abscis - 111
Abscisse, se Koordinater - 111
absént - 111
Absentation - 111
Absentisme - 111
Absider, d. s. s. Apsider - 111
Absint - 111
absit omen - 111
Abskonsel - 111
Absolon, John, eng. Maler (1815-1895) - 111
absolut (lat. absolutus) - 111, 112
Absolution - 112
Absolutisme - 112
Absolutist - 112
absolút Konstruktion - 112
absolút Maal - 112, 113
absolút Musik - 113
absolút sort Legeme, se Straaling - 113
absolút Temperatur, se Temperatur - 113
absolút Tryk - 113
absolút Tvang, se Tvang - 113
absolút Veto, se Veto - 113
absolvere - 113
absorbere - 113
Absorptiometer - 113
Absorption 1) Indsugning af Luftarter i faste ell. flydende Legemer; 2) Absorption af Straaler; 3) Absorption, kemisk, se Jordbund; 4) Absorption, fysiologisk, se Opsugning - 113, 114
Absorptionsevne, se Absorption (af Straaler) - 114
Absorptionskoefficiént, se Absorption (af Straaler) - 115
Absorptionsmaskine, se Kuldemaskiner - 115
Absorptionsorganer og -væv, Planters, se Opsugningsorganer og -væv - 115
Absorptionsprincippet, se Kumulation - 115
Absorptionsspéktrum,se Spektralanalyse - 115
ábsque úlla conditione - 115
abstergere - 115
ábstine et sústine - 115
Abstinénssymptomer - 115
abstinere - 115
abstrahere - 115
abstrákt, Abstraktion, se abstrahere - 115
Abstrákter - 115
absúrd - 115
Absurdite - 115
absýrtos, Søn av Aietes - 115
Abt, Franz, tysk Sangkomponist (1819-1865) - 115, 116
Abu (arabisk), Fader - 116
Abu-al-Farabi, d. s. s. Al-Farabi - 116
Abu-al-Ghazzali, d. s. s. Algazel - 116
Abu-al-Kindi, d. s. s. Alkendi - 116
Abuam, By i Oasegruppen Tafilet S. f. Marokko - 116
Abuam Arisch (Abu Arisch) - 116
Abubacer - 116
Abu Békr - 116
Abudé, se Aburi - 116
Abu-Fázl, Storvesir hos Stormogulen Akbar j fra 1564 til 1602 - 116
Abu Ibn Badja, se Ibn Badja (Avem-lpace) - 116
Abukir (det gl. Kanopos), lille By og Havn i Nedreægypten - 116
Abu Kléa, Abu Tleh, Landsby i det anglo-ægyptiske Sudan - 116
Abulfarádsh, se Bar-Hebræus - 116
Abulfeda, Ismail ibn Ali, arab. Forfatter (1273-1331) - 116
Abulghazi Behadir, tatarisk Kan - 116
Abulhásan, jødisk Digter, se Juda ha-Levi - 116
Abul-Hásan Hibatullah ibn at-Tilmid (d. 1164), Livlæge hos Kalifen af Bagdad - 116
Abuli - 116
Abulkasem (Abûl-Kâsim), sædvanlig kaldet Albukasis, arab. Læge, d. 1106 ell. 7 - 116
Abul-Wafa Muhammad ibn Muhammad, arab. Matematiker og Astronom (940-98) - 117
Abu-Maschar (alm. kaldet Albumasar), berømt arab. Astronom (806-886) - 117
Abuna (arab. »vor Fader«) - 117
Abundántia (lat.), »Overflødighedens Gudinde« - 117
Abu-Nuwas, arab. Digter, d. 814 - 117
ab urbe cóndita d. s. s. post urbem conditam - 117
Aburi, Abudé, By i den eng. Koloni Guldkysten - 117
Abuscher se Buscher - 117
Abu-Simbel (Ipsambul), Sted i Nubien V. f. Nilen - 117
Abusir, Navn paa fl. mindre Byer i Ægypten. Se i øvrigt Busiris - 117
abusus (lat.), Misbrug - 117
Abu Temmam, Habib ibn Aus (maaske 807-846, begge Aarstal angives forsk.) - 117
Abutig, Abu Tig, By i Øvreægypten - 117
Abútilon Gärtn., Slægt af Katostfamilien - 117
Abydos - 117, 118
Abyle (græ.) eller Monte del Acho (sp.), Forbjerg i det gamle Mauretanien - 118
abyssal ell. abyssisk - 118
Ac (Artikler, der savnes herunder, maa søges under Ak - 118
Acacia Willd. (Akacie), Slægt af Mimosaceerne - 118, 119
Academy, The, eng. Tidsskrift for Litteratur, Videnskab og Kunst - 119
Acadia, Akadien, det halvøagtige Omraade, der omfatter Provinserne New Brunswick og Nova Scotia i Dominion of Canada - 119
Acadiske Bjerge, Acadian Mountains - 119
Acajoutræ (fr.), -harpiks, -nødder, se Anacardium - 119
Acajutla, Havneby ved det stille Ocean i Staten San Salvador - 119
à califourchon - 119
Acalýpha L., Slægt af Vortemælkfamilien - 119
Acambáro, By i Meksiko - 119
Acanceh, By i Meksiko - 119
Acanthaceæ, Fam. af tokimbladede og helkronede Planter - 119
Acánthia, se Tæger - 119
Acánthias, se Pighajer - 119
Acanthocephali, se Kradsere - 119
Acanthophis - 119
Acanthopterygii se Pigfinnefisk - 119
Acanthosicyos Welw., Slægt af Græskarfam - 119, 120
Acanthurus - 120
Acánthus, L., Slægt af Acanthaceerne´ - 120, 121
a cappélla - 121
a capriccio - 121
Acapúlco, Havneby i Meksiko - 121
Acardiacus - 121
Acarina, se Mider - 121
Acarus se Ostemider - 121
Acatenango, lille By i Republikken Guatemala - 121
Acc (Artikler, der savnes herunder, maa søges under Akk) - 121
Acca Laréntia, rom. Heroine - 121
accapareur - 121
accarezzevole - 121
accelerando - 121
Acceleration - 121
accelerere - 121
accelererende Kraft - 121, 122
Accént - 122, 123
Accénter, se Brunelle - 123
Accentuation - 123
Accéntus, se Messe - 123
Accépt - 123, 124
acceptabel (lat.), antagelig - 124
Acceptánt, den der antager (accepterer) en Veksel, se Accept og acceptere - 124
Acceptánter, se Jansenisme - 123
acceptatio (acceptilatio) - 124
Acceptation, se Accept - 124
acceptere (lat.), godkende, antage - 124
acceptilatio - 124
Accéptkonto, se Accept - 124
Accéptkredit, se Accept - 124
Accéptprovision - 124
Accés (lat.), Tilgang, Tiltræden - 124
Accession - 124
Accessionstraktat, se Accession - 124
accéssit - 124
accessorisk - 124
accessoriske Bestanddele i en Bjergart - 124
accessoriske Organer ell. Tillægsorganer - 124, 125
Accessorium (jur.), se Appertinentier - 125
Acciacatura - 125
Acciajoli (Acciajuoli), florentinsk Adelsfamilie i Middelalderen - 125
Accidéns - 125
Accidénser - 125
Accidénstryk, se Bogtryk. - 125
accidental (ell. accidentel), tilfældig, uvæsentlig - 125
Accidentaler (Accidenti), (ital.) - 125
accidentalia (contractus), (lat.), Tilfældigheder - 125
Accjpiter, Accipitrinæ, se Høge - 125
Accis, se Kristtorn - 125
Accise - 125, 126
Acciselastepenge - 126
Accius (Attius), Lucius, rom. Tragediedigter, f. 170 f. Kr., d. efter 90 - 126
Accolade - 126
Accólti, Bernard o, ital. Digter af den berømte toskansk-aretinske Fam. A. (1465-1535) - 126
Accoménda - 126
accompagnato - 126
accompli (fr.), fuldendt - 126
acccuchernent (fr.), Fødselshjælp - 126
acccucheurtakuor] (fr.)»Fødselshjælper - 126
Accra, d. s. s. Akkra - 126
accrescéndi jus, se Tilvækstret - 126
accrescendo - 126
Accrington, By i Lancashire i England - 126
Accúrsius, ital. Glossator (c. 1182-1260) - 126
Acephala, se Muslinger - 126
Acephalus (lat.), Misfoster uden Hoved - 126
Acer L. (Løn ell. Ahorn), Slægt af Lønfamilien - 126, 127
Acera, se Blæresnegl - 127
Aceraceæ, se Lønfamilien - 127
Aceratherium, en Gruppe uddøde Hovdyr - 127
Acerbi, Giuseppi, ital. Rejsende (1773-1846) - 127
Acerenza, By i det sydlige Italien - 127
Acerina, se Aborrefamilien - 127
Acerra, By i Syditalien - 127
acervere (lat.), ophobe - 127
Acérvus, Kædeslutning, se Slutning - 127
Acetabulum, d. s, s. Hofteskaal - 127
Acetal(Ætylidendiætylæter) - 128
Acetamid - 128
Acetanilid (Antifebrin) - 128
Acetater - 128
Aceteddikesyre (Acetyleddikesyre) - 128
Acetfenetidin, se Fenacetin - 128
Acetinblaat - 128
Acetofenon (Fenylmetylketon) - 128
Acetometer (Eddikemaaler) - 128
Acetone (Dimetylketon) - 128
Acetóner (Ketoner) - 128, 129
Acetonitrll, se Nitriler - 129
Acetomiri, Optræden af Aceton i Urinen - 129
Acetopyrin, Acopyrin, acetylsalicylsurt Antipyrin - 129
Acetoximerne - 129
Acetum (lat.), Eddike - 129
Acetyl - 129
Acetylen - 129
Acetylengasværker - 130
Acetylsalicylsyre - 130
Acetylsyre d. s. s. Eddikesyre - 130
Ach... (Artikler, der savnes herunder, maa søges under Ak...) - 130
Achab, Konge i Israel, død c. 850 - 130
Achaia, Landskab, som i Oldtiden omfattede den største (midterste) Del af Peloponnes' Nordkyst - 130
Achaia er Navnet paa et Nomarki i det nuv. Kongerige Grækenland - 131
Achaios, Achæernes mytiske Stamfader - 131
Achál-Teké (Akal-Tekke), Oase og Kreds i den transkaspiske Provins i russ. Centralasien - 131
Achalzich (Akalzike, »Nyslot«), befæstet Kredsby i det russ. Guv. Tiflis - 131
Achamót, se Gnosticisme - 131
Achard, Franz Karl, tysk Kemiker (1753-1821) - 131
Achard, Louis Amédée Eugéne, fr. Forf. (1814-75) - 131
Acharius, Erik, sv. Læge (1757-1819) - 131
Acharnai, den største af de attiske Demer - 131
acharnement - 131
Achates - 132
Achatina, tropisk Landsnegleslægt - 132
Achaz, Jotam's Søn og Efterfølger i Juda Rige - 132
Achazia, 1) Achab's Søn og Efterfølger i Israels Rige, 2) Achab's Dattersøn, Joram's Søn og Efterfølger i Juda Rige - 132
Acheloider, se Sirener - 132
Achéloos kaldtes i Oldtiden Grækenlands største Flod - 132
Achem, d. s. s. Atjeh - 132
Achen, Georg Nicolaj, dansk Maler (1860-1912) - 132
Achen, Johann von, tysk Maler (1552-1615) - 132
Achenbach, Andreas, tysk Landskabsmaler (1815-1910) - 132, 133
Achenbach, Heinrich von, preussisk Statsmand (1829-99) - 133
Achenbach, Oswald, tysk Landskabsmaler (1827-1905) - 133
Achensee, den største og smukkeste Sø i tysk Tyrol - 133
Achenwall, Gottfried, tysk Statistiker (1719-72) - 133
Achernar, se Eridanus - 133
Acheron(nu Fanariotikos), Flod i Epeiros - 133
Acheróntia átropos, se Aftensværmere - 133
Acherusia, oldgræsk Navn paa en Sø i Epeiros - 133
à cheval (fr.), til Hest - 133
Achikar er Helten i en fra Oldtiden af i Orienten udbredt Roman - 133
Achillea L. (Røllike, norsk Ryllik), Slægt af Kurvblomstrede (Asters-Gruppen) - 133, 134
Achilles, se Achilleus - 134
Achllleshæl, se Achilleus - 134
Achilleus (lat. Achilles), den ypperste Helt blandt Grækerne - 134, 135
Achilleus Tátios, gr. Romanforf. fra i Alexandria (c. 450 e. Kr.) - 135
Achillitli, Alexander, ital. Filosof og Anatom (1463-1512) - 135
Achimélek, øverste Præst i Nob - 135
Achiri (gr.), medfødt Misdannelse, hvor Hænderne mangler, smlg. Abrachi - 135
Achitofel, se Absalom - 135
Achlát, By i asiatisk Tyrki - 135
Achlya, se Saprolegniaceae - 135
Achlýs - 135
Achmatit, en Epidot fra Achmatovsk, Ural - 135
Achmim (Akhmym), det gl. Chemmis ell. Panopolis, By i Mellemægypten - 135
Acholi - 136
Achonry, Sogn og Bispedømme i Irland, Sligoshire - 136
Achorion, se Skurv - 136
Achradina, Del af det gl. Syrakus - 136
Achras L., Slægt af Sapotaceerne - 136
Achrenius, Abraham, finsk Præst og Salmedigter (1706-69) - 136
Achroit, en farveløs Turmalin fra Elba. - 136
Acht ell. Bann er to gammeltyske Ord, der egl. betyder Lov, Bud - 136
Achtermannshöhe, en Bjergtop i Harzen - 136
Achtúba, se Volga. - 136
Achtýrka, Kredsby i det lilleruss. Guv. Charkow - 136
Achúnd ell. Achun (pers.), Hæderstitel - 136
Achæerne, en af de fire helleniske Hovedstammer - 136, 137
Achæisk Forbund, se Achæerne - 137
Acidimetri, se Alkalimetri - 137
Aciditet - 137
Acidosis - 137
Aceton - 137
Acidum (lat.), Syre - 137
Aciklorider - 137
Acineter, se Infusionsdyr - 138
acinøse Kirtler, se Kirtel - 138
Acipénser, se Stør - 138
Aci reále, By paa Sicilien - 138
Acke, Johan Axel Gustaf, sv. Maler, f. 1859 - 138
Ackermann, Konrad Ernst, tysk Skuespiller (1712-71) - 138
Ackermann, Louise Victoire, fr. Forfatterinde (1813-90) - 138
Ackté, Emmy Charlotta, f. Strömer, finsk Sangerinde, f. 1850 - 138
Acne, Hudsygdom - 138, 139
Acne contagiosa equorum, ejendommelig Hudlidelse hos Hesten - 139
Acoka 1) Konge af Maury a-Dynastiet. 2) Navnet paa et Træ, der regnedes for et af Indiens skønneste blomstrende Træer - 139
Acollas, Emile, fr. Retslærd (1826-91) - 139, 140
Aconcagua, Cerro de, det højeste Bjerg i den ny Verden, 7035 m - 140
Aconcàgua, en af de største og mest bjergfulde Provinser i den sydamerikanske Bepublik Chile - 140
Aconcio, Giacomo (lat. Jacobus Acontius), ital. Filosof og Ingeniør (1492-c. 1566) - 140
à condition (fr.), paa Betingelse, Vilkaar - 140
Aconitum L. (Stormhat), Slægt af Ranunkelfamilien - 140, 141
Acóntias, lemmeløs, til Scincoiderne hørende Øgle - 141
Acóntius, Jacobus, se Aconcio, G. - 141
a cónto - 141
Acopyrin, d. s. s. Acetopyrin - 141
Acorus, se Kalmus - 141
Acósta (egl. da Costa), Gabriel, efter sin Overgang til Jødedommen Uriel (c. 1590-1640) - 141
a cósti - 141
à coup perdu - 141
Acqua, Cesare dell', ital. Historie- og Portrætmaler (1821-1904) - 141
Acquapendente, By i Mellemitalien - 141
Acquaviva, A. delle fonti, By i Syditalien - 141
Acqui, i Oldtiden Aquae Statiellae, i Kredshovedstad i den italienske Provins Alessandria - 141
acquit (fr.), Kvittering, Modtagelsesbevis - 141
Acrania, se Lancetfisk - 141
Acráspeda, se Gopler - 141
acre (of land), eng. Jordmaal - 141
Acre (St. Jean d', Akka, Bibelens Akko), Havneby i Syrien - 141, 142
Acre (Acquiry, Aquiry), Flod i Sydamerika; A.-Territoriet, brasiliansk Territorium omkring A.-Floden - 142
Acredula, se Mejser - 142
Acrel, Olof (egl. Acrelius), sv. Kirurg, (1717-1806) - 142
Acridium, Acrididæ, se Græshopper - 142
Acrocephalus, se Rørsangere - 142
Acrochordinæ, en Underfamilie af de aglyphe Slanger - 142
Acroclinium, se Helipterum - 142
Acrocomia Mart., Slægt af Palmerne - 142
Acrotnion, se Skulderblad. - 142
Acromyodi - 142
Acróstichum L., Bregneslægt af Polypodiaceerne med to Slags Blade - 142
Act [akt] - 142, 143
ácta (Flertal af lat. actum) - 143
Acta Apostolorum, se Apostlenes Gerninger - 143
ácta diúrna - 143
Actaea L. (Druemunke), Slægt af Ranunkelfamilien - 143
Acta Eruditorum er Titlen paa Tysklands ældste, lærde Tidsskrift - 143
ácta faciéntes, se Faldne - 143
Acta Mártyrum - 143, 144
Acta Mathematica, Tidsskr. for Matematik - 144
Acta Pilati, se Pilatus-Akter - 144
Acta Sanctorum, se Acta Martyrum - 144
ácta senatus, seactadiurna - 144
acte [akt] - 144
ácti labores jucundi - 144
Actinia, se Søanemoner. - 144
Actinocámax, se Belemniter - 144
Actinometra, se Fjerstjerner - 144
Actinómma, se Slimdyr - 144
Actinonema, se Straaleplet - 144
Actinóphrys, se Slimdyr - 144
Actinotrócha, se Pølseorme - 144
áctio - 144
áctio intrinsecus necessaria - 145
actions de jouissance - 145
áctis testántibus - 145
Actitis, se Klire - 145
Actium - 145
Actol er Mælkesyrens Sølvsalt - 145
Acton, By i det eng. Grevskab Middlesex - 145
Acton, John Emeric Dalberg, Lord, eng. Historiker (1834-1902) - 145
Acton, John Francis Edward, neapolitansk Statsmand (1736-1811) - 145
áctor - 145
áctum - 145
áctus - 145
acu tetigisti - 145
acútus, se Accent - 145
Açvin - 145, 146
acyklisk, se Blomst - 146
ad, lat. Forholdsord: til; hos, ved - 146
Ada, Markedsflække i Ungarn - 146
Adabasár, Ada Bazar, By i Lilleasien - 146
ad acta - 146
Adafudia, By i Afrika i Mellemsudan - 146
adagio - 146
Adaktion - 146
Adaktyll - 146
Ádal - 146
Adalbero, 1) Ærkebiskop i Reims (969-88), 2) Ærkebiskop i Hamburg-Bremen (1123-48) - 146
Adalbert af Hamburg-Bremen - 146, 147
Adalbert af Mainz - 147
Adalbert af Prag (Vojtjech) - 147
Adalbert, Heinrich Vilhelm, Prins af Preussen (1811-73) - 147
Adaldag, Ærkebiskop af Hamburg-Bremen, d. 988 - 147
Adalgar, en Munk fra Korvey - 147, 148
Adalhard, 751-826 - 148
Adalhending, se Helrim - 148
Adalia, By paa Sydkysten af Lilleasien - 148
Adalin, Bromdiætylacetylurinstof - 148
Adam, i det Gl. Testamente Betegnelsen for det første Menneske - 148
Adam, Malerfam. fra München. - 148, 149
1) Adam, Albrecht (1786-1862) - 148, 149
2) Adam, Benno (1812-92) - 149
3) Adam, Franz (1815-86) - 149
4) Adam, Eugen (1817-80) - 149
5) Adam, Emil, f. 1843 - 149
6) Adam, Julius, f. 1852 - 149
Adam, fr. Kunstnerfamilie fra Nancy - 149
1) Adam, Jaques Sigisbert (1670-1747) - 149
2) Adam, Lambert Sigisbert (1700-59) - 149
3) Adam, Nicolas Sébastien (1705-78) - 149
4) Adam, François Gaspard (1710-61) - 149
Adam, Charles Adolphe, fr. Operakomponist (1803-56) - 149, 150
Adam, Juliette, se Lamber - 150
Adam, Lucien, fr. Sprogforsker, f. 1833 - 150
Adam, Paul, fr. Forfatter, f. 1862 - 150
Adam, Pierre, fr. Kobberstikker, f. 1799 - 150
Adam, Robert, eng. Arkitekt (1728-92) - 150
Adam, Victor Vincent, fr. Maler og Litograf (1801-66) - 150
Adam af Bremen, Krønikeskriver - 150, 151
Adam af Fulda, tysk, musikvidenskabelig Forf. fra Overgangen mellem 15. og 16. Aarh. - 151
Adam de la Malle med Tilnavnet le Bossu, fr. Digter, der levede i 13. Aarh. - 151
Adamáua (Adamava, Fumbina), Landskab i den sydlige Del af Sudan - 151
Adaméllo-Gruppen, Bjergmassiv, hørende til de rætiske Alper, paa Grænsen mellem Italien og Tyrol - 151
Adamitter, en gnostisk Sekt i Nordafrika i 2. og 3. Aarh. - 151
Adarno, Max, Historie- og Genremaler (1837-1901) - 151
Adams, Navn paa fl. Byer og Distrikter i U. S. A., hvoraf nævnes flg. Byer: 1) A. i Staten Massachusetts, 2) A. i New York, 3) Se North Adams - 151, 152
Adams [rådamz], nordamr. Slægt i Massachusetts af puritansk Oprindelse. 1) John A., Nordamerikas Præsident (1797-1801), 2) John Quincy A., Nordamerikas Præsident (1825-29), 3) Charles Francis A. (1807-86), 4) Samuel A. (1722-1803) - 152, 153
Adams, Charles Kendall, nord-amer. Historiker, f. 1835 - 153
Adams, Herbert Baxter, amer. Historiker, f. 1850 - 153
Adams, John Couch, eng. Astronom (1819-92) - 153
Adams-Acton, John., eng. Billedhugger (1834-98) - 153
Adams-Aksel - 153, 154
Adamsbjerget, Adamspeak, skovklædt Bjerg (2241 m) paa den eng. Ø Ceylon - 154
Adamsbogen - 154
Adamsbroen - 154
Adams Børn bruges som Navn paa Menneskeslægten - 154
Adamsfigen, se Ficus - 154
Adamsthal (czechisk Adamov), Landsby i Mähren - 154
Adamsæble - 154
Adatia, gl. tyrk. By i det sydøstlige Lilleasien - 154
Adangbe, By i det tyske Kolonialdistrikt Togo - 154
Adanson, Michel, fr. Naturforsker (1727-1806) - 154, 155
Adansonia Linn., Slægt af Bombaceerne - 155
Adaptation - 156
Adaptationsteorlen, se Agglutinationsteorien - 156
adaptere - 156
Adar - 156
ad árma - 156
a dáto - 156
ad bene plácitutn - 156
ad bestias - 156
ad caléndas Græcas - 156
Adcitation - 156
add., se addatur - 156
Adda, lat. Addua, Biflod til Po i Norditalien - 156, 157
Adda, Addah, By i eng. Koloni Guldkysten paa Guinea-Kysten - 157
Addams, Jane, amer. Filantrop, f. 1857 - 157
addatur - 157
Addénd, addere, se Addition - 157
addénda - 157
addicere - 157
addktio in diem - 157
ad diem - 157
Addington, H., se Sidmouth - 157
addio (ital.), d. s. s. Adieu - 157
Addis Abeba, Addis Ababa, Adi Abbas, Hovedstaden i Abessinien - 157
Addison, Joseph, eng. Forfatter (1672-1719) - 157, 158
Addison, Thomas, eng.Læge (1793-1860) - 158
Addisons Sygdom ell. Bronzesygdom - 158
Additamént - 158
Addition - 158
additional, additionel - 158
Additionalakt - 158, 159
ádditive Egenskaber - 159
Addo, Ado, 1) By og Handelsplads i den eng. Koloni Lagos paa Guinea-Kysten; 2) Negerby i den nuv. eng. Koloni Syd-Nigeria i Vestafrika - 159
addoloráto - 159
adducere - 159
Adduktorer - 159
Ade - 159
Adeciduata, se Indeciduata - 159
á dècouvert - 159
Adel - 159
Adel- (ældre Adal-) - 159
Adel. 1) Europas A. i Alm. 2) A. i de enkelte Fastlandsstater. 3) A. i England. 4) A. i de nordiske Riger. 5) A.'s Betydning for Stat og Samfund. - 159, 160, 161, 162, 163, 164, 165
Adelaer, Cort Sivertsen, dansk Admiral (1622-1675) - 165, 166, 167
Adelaide, Hovedstad i den australske Stat Sydaustralien - 167
Adelaide, sejlbar Flod i det australske Northern Territory - 167
Adélaïde, Eugénie Louise af Orléans (1777-1847) - 167
Adelbert, d. s. s. Adalbert - 167
Adelboden, Landsby og berømt Turiststed i Engstligenthal i det schweiziske Kanton Bern - 167
Adelbonde - 167
Adelborst - 167
Adelby - 167
Adelcrantz, Göran Josuæ, sv. Arkitekt (1668-1739) - 167, 168
Adelcrantz, Karl Fredrik, sv. Arkitekt (1716-96) - 168
Adeler, dansk Adelsslægt - 168
Adeler, dansk Admiral, se Adelaer - 168
Adeler, se Clark - 168
Adelersborg, se Dragsholm - 168
Adelfi - 168
Adelgade, se Alfarvej - 168
Adelgunde, se Adel- i Personnavne - 168
Adelheid ell. Adele, Datter af Markgrev Konrad af Meissen - 168
Adelheidsquelle, se Heilbrunn - 168
Adelholzen, Badested i Øvrebayern - 168
Adelhus - 168
Adélie-Land - 168
Adelige Klostre, se Jomfrukloster - 168
Adelklever, se Anemone - 168
Adelkone - 168
Adelsberg (slovenisk: Postojna), Flække i Krain, Østerrig - 168, 169
Adelsbrev (Adelsdiplom) - 169
Adelsfane - 169
Adelskab - 169
Adelskalender ell. Adelsaarbog - 169, 170
Adelsköld, Klas Adolf, sv. Ingeniør og Politiker (1824-1907) - 170
Adelsmöte - 170, 171
Adelsnäs, i Linkøping Amt paa Smaalands Grænse - 171
Adelsprædikatet - 171
Adelswärd, Axel Theodor, Friherre, sv. Politiker, f. 1860 - 171
Adelsö, Ø i Mälaren, Stockholms Amt - 171
Adeltorv - 171
Adelung, Johann Christoph, tysk Leksikograf og Grammatiker (1732-1806) - 171
Aden, By paa Arabiens Sydkyst ved Aden-Bugten - 171
Adenanthera L., Slægt af Mimosaceerne - 171
Adenet le Roi (ell. Adenez li Rois), fremragende fr. Digter, der levede i den sidste Halvdel af 13. Aarh. - 171
Adeni, se Pseudoleukæmi - 171
Adenin - 171, 172
Adenitis - 172
adenoid - 172
Adenokirapsologi - 172
Adenoma, Adenom (sjældnere »adenoid Tumor« ell. »Adenoid«) - 172
Adetiophora Fisen., Slægt af Klokkefamilien - 172
Adenotomi - 172
Adeps - 172
Adept - 172
Aderbeidschan, se Aserbeidschân - 172
Aderer, se Adrar - 172
Aderno, By paa Sicilien - 172
Adersbach, Landsby i Bøhmen - 172
Aderton, se Akademi (Sverige) - 172
adespota - 172
a detto - 172
à deux mains - 172
ad extremum - 172
Adg., Forkortelse af Adagio - 172
Adgangsbevis - 172, 173
ad hastam - 173
Adhémar, Biskop af Puy, d. 1098 - 173
Adhémar, Alphonse Joseph, fr. Matematiker (1797-1862) - 173
Adherbal, Konge af Numidien - 173
adheritere - 173
adhibere - 173
ad hoc - 173
ad hominem, se demonstrere - 173
ad honorem - 173
adhortere - 173
adhuc - 173
adhærere - 173
Adhæsion (Vedhængning) - 173, 174
Adhæsionsbaner - 174
Adhæsionskoefficient, se Adhæsion - 174
Adhæsionsvægt - 174
a di - 174
adiabatisk - 174
Adiabene - 174
Adiafon - 174
Adiafora - 174, 175
adiaforistiske Strid, se Adiafora - 175
Adiantum L., Bregneslægt af Polypodiaceerne - 175
adiaterman - 175
a die - 175
Adieu - 175
Adige, Flod i Tyrol og Øvreitalien - 175, 176
Adighe, Adyche, se Tscherkesser - 176
Adi-Granth, se Granth - 176
Adl Grat, Handelsplads i det nordøstlige Abessinien - 176
Adika, se Dikafedt - 176
Adils (ældre Adisl), sv. Sagnkonge, Søn af Ottar; har vistnok levet c. 500-550 - 176
Adimari - 176
1) Alessandro Adimári, ital. Digter af fornem, florentinsk Slægt (1579-1649) - 176
2) Luigi Adimári, var ogsaa Digter og mere talentfuld og anset end Alessandro (1644-1708) - 176
ad inferos - 176
ad infinitum - 176
Adinol - 176
ad instar - 176
ad interim - 176
Adiodon, se Asfaltfernis - 176
Adiovænolie - 176
adipid - 176
Adipinsyre - 176
Adipocire - 176
Adipositas, se Fedtsyge - 176
adirato - 176
Adire - 176
a dirittura, se adrittura - 176
à discrétion - 176
Aditi - 176
aditio hereditatis - 176
Aditya - 176, 177
Adjectus, se Solutio - 177
Adjektion - 177
Adjektiv - 177
adjektive Farver, se Farveri - 177
Adjoint - 177
adjudicatio - 177
Adjudikation - 177
adjungere - 177
Adjunkt - 177
Adjunktion - 177
Adjunta, se Adschanta - 177
Adjuration - 177
Adjutant - 177
Adjutant, se Storke - 177
Adjutantur - 177
adjutor - 177
Adjuvant - 177
Adjuvantia - 177
Adkomst - 177, 178
ad latus - 178
Adled - 178
Adler, Adolph Peter, dansk Teolog (1812-1869) - 178
Adler, Agnes Charlotte Dagmar, f. Hansen, dansk Pianistinde, f. 1865 - 178
Adler, Bror Victor, sv. Arkitekt, f. 1848 - 178
Adler, David Baruch, dansk Købmand og Politiker (1826-1878) - 178, 179
Adler, Friederich, tysk Arkitekt og Arkitekturhistoriker (1827-1908) - 179
Adler, Georg, tysk Socialpolitiker (1863-1908) - 179
Adler, Guido, Østerrigsk Musikforf., f. 1855 - 179
Adler, Jakob Georg Christian (1756-1834) - 179, 180
Adler, Johan Gunder, dansk-norsk Statsmand (1784-1852) - 180
Adler, Victor, det østerrigske socialdemokratiske Partis Fører, f. 1852 - 180
Adlerberg, sv. Familie, der nedstammer fra Ærkebispen i Upsala Olof Svebilius (1624-1700) - 180
1) Vladimir Feodorovitsch Adlerberg, russ. General og Minister (1790-1884) - 180
2) Alexander Adlerberg, foreg.'s ældste Søn (1818-1888) - 180
3) Nikolai Adlerberg, russ. General, foreg.'s Broder (1819-1892) - 180
Adlerbeth, Gudmund Göran, sv. Friherre, Statsmand og Forf. (1751-1818) - 181
Adlerbeth, Jacob, sv. Oldforsker, Leder af »Gotiska forbundet« (1785-1844) - 181
Adlercreutz, Karl Johan, sv. Hærfører og Statsmand (1757-1815) - 181
Adler-Falsen'ske Grundlovsudkast - 181, 182
Adlerfelt, Gustaf, sv. Historieskriver (1671-1709) - 182
Adlergebirge, se Sudeterne - 182
Adler Grund, mellem Bornholm og Rygen - 182
Adler Salvius, Johan, sv. Diplomat og Forf. (1590-1652) - 182
Adlerske Agende - 182
Adlersparre - 182, 183
1) Axel Adlersparre, sv. Officer og Politiker (1812-1879) - 182
2) Georg Adlersparre, sv. Kriger og Statsmand (1760-1835) - 182, 183
3) Karl August Adlersparre (1810-62) - 183
4) Karin SofieAdlersparre, f. Leijonhufvud, sv. Forfatterinde (1823-95) - 183
5) Sofia Adolfina Adlersparre, sv. Malerinde (1808-62) - 183
ad libitum (lat), forkortet: ad lib., efter Forgodtbefindende, efter Behag - 183
ad litteram (lat.), Bogstav for Bogstav; bogstavelig - 183
Adlumia Raf., Slægt af Valmuefam. - 183
ad majorem dei gloriam - 183
ad mandatum - 183
ad manus - 183
ad marginem - 183
Admete (gr.), Datter af Eurystheus, se Heraklejj - 183
Admetos - 183
Admination (nylat.), Trussel - 183
Administration (lat.), Bestyelse, Forvaltning - 183, 184
Administrationsværneting, se Regnskabsværneting - 184
administrative Retter - 184, 185, 186
administrativ Justits - 186
administrere - 186
admirabel, se admirere - 186
Admiral - 186
Admiral, se Dagsommerfugle - 186
Admiralitet - 186, 187
Admiralitetsret - 187
Admiralitetsøerne, en Gruppe af henved 40 Øer i det store Ocean NØ. f. Ny Guinea - 187
Admiralsflag - 187
Admiralskab - 187
Admiralskib - 188
Admiralsslup - 188
Admiralstab - 188
Admiralty Island, Ø ved Nordamerika's Vestkyst, Territoriet Alaska af U. S. A. - 188
Admiranter, se Amiranter - 188
admirere - 188
Admission - 188
Admissionsdamp - 188
admissus - 188
Admittans - 188
admittere - 188
ad modum - 188
admonere - 188
Admont (d. e. ad montes, ved Bjergene), Flække i Steiermark - 188
Admontervitriol - 188
ad nauseam usque - 188
ad normam - 188
ad notam - 188
adnotere - 188
ad notitiam - 188
Ado, af anset frankisk Æt, fra 860 Ærkebisp i Wien, Forkæmper for udstrakt Pavevælde, d. 874 - 188
ad oculos - 188
Adolf, holsten-gottorpsk Hertug (1526-1586) - 188, 189
Adolf, Hertug af Nassau, Storhertug af Luxemburg (1817-1905) - 189
Adolf, Grever af Holsten - 189
Adolf Fredrik, Konge af Sverige (1751-71) - 190
Adolfsberg, sv. Brøndkuranstalt, 3 km S. f. Örebro - 190
Adon - 190
Adonai, se Adon - 190
Adoni, Advani, By i Kejserdømmet Indien, Provins Madras - 190
Adonidin - 190
Adonlja - 190
Adonis - 190, 191
Adonis L., Slægt af Ranunkelfam. - 191
Adonisk Vers - 191
Adonit - 191
adoptere - 191
Adoptianisrne - 191
Adoption - 191, 192
Adoptivforældre, se Adoption - 192
Adorant - 192
adorere - 192
adoucere, Adoucering - 192
Adour, Flod i det sydvestlige Frankrig - 192
Adova, se Adua - 192
Adoxa, se Desmerurt - 192
ad patres - 192
ad perpetuam memoriam - 193
ad pias causas - 193
ad pios usus, se ad pias causas - 193
ad protocollum - 193
Adra, By i det sydlige Spanien, Prov. Almeria - 193
Adraa - 193
Adramyttion, oldgr. Stad paa Lilleasiens Vestkyst - 193
Adrana - 193
Adrar (Aderér) - 193
Adrasteia - 193
Adrastos - 193
ad referendum - 193
ad rem - 193
Adrenalin - 193
Adressant - 193
Adresse - 193, 194
Adresseavisen - 194
Adressebog - 194, 195
Adressebrev - 195
Adressedebat - 195
Adressekontor - 195
Adria, By i Norditalien, Prov. Rovigo - 195
Adriaenssen, Alexander, flamsk Maler (1587-1661) - 195
Adrian, By i U. S. A., Stat Michigan - 195
Adrian, d. s. s. Hadrian - 195
Adrianopel, dvs. Hadrians By - 195, 196
Adrianopelrødt - 196
Adriatiske Hav - 196
adrittura - 196
Adrumetum, se Hadrumetum - 196
adræt - 196
Adsbøl, Landsby ved Vejen Dybbøl-Graasten - 196
Adschanta (Adjunta), Flække i Forindien - 196
Adschmir (eng. Ajmeere), Hovedstad i det britiske Enklave Adschmir-Mervara i Radschputana, Forindien - 196, 197
Adschmir-Mervara (eng. Ajmeere-Mhaiwara ell. Mairwara), Prov. i Forindien - 197
Adschur, en lille Ø i det kaspiske Havs sydøstlige Hjørne - 197
adscrlptus glebae - 197
adskribere - 197
Adsorption - 197
adspersorium - 197
adstringere - 197
Adstringentia - 197
adstringerende Midler, se Adstringentia - 197
ad summam - 197
ad tempus - 197
ad turpia nemo obligatur - 197
Adua (Adova), Hovedstad i Landskabet Tigre i Abessinien - 197
aducere, d. s. s. adoucere - 197
a due - 197, 198
Adula Alper, se Alperne - 198
Adular, se Feldspat - 198
adulere - 198
Adulis ell. Adule - 198
Adullam - 198
adulter - 198
adulterinus - 198
ad ultimum - 198
adumbrere - 198
ad undas - 198
ad unguem - 198
ad unguem leonem - 198
ad unum omnes - 198
Adustion - 198
ad usum - 198
ad utrumque paratus - 198
Advaita - 198
ad valorem - 198
ad valvas curiæ - 198
Advarsel - 198
Advent (aduentus Domini, Herrens Komme) - 198, 199
Adventister - 199
adventitia - 199
adventiv - 199
Adventivkrater, d. s. s. Parasitkrater - 199
Adverbium - 199
Advers - 199
adversa fortuna - 199
adversaria - 199
Advertiser - 199
Advis - 199
ad vivum - 199
advocatus dei - 199
advocatus ecclesiæ - 199, 200
Advocatus regius, se Advokat - 200
ad vocem - 200
advocere - 200
Advokat - 200
Advokatur - 200
Adye, Sir John Miller, eng. General (1819-1900) - 200
Adynami - 200
Adyton - 200
Adzer, Daniel Jensen, dansk Medaillør (1731-1808) - 200
adækvat - 200
Ae (Artikler, der savnes herunder, maa søges under Æ) - 200
Aedon - 200
Aello - 200
Aelst, 1) Evert van, holl. Maler (1602-57); 2) Willem van A. (c. 1625-c. 1683) - 200, 201
Aeltre, Aalter, By i Belgien, Prov. Østflandern - 201
Aër - 201
Aër hepaticus, d. s. s. Svovlbrinte - 201
Aërianer, se Aerius - 201
Aërides Lour., Slægt af Orkideerne - 201
Aërius, Presbyter og Forstander for en Fattiggaard i Sebaste i Midten af 4. Aarh. - 201
Aërobat - 201
Aërobier ell. Aerobionter - 201
Aërobomber - 201
Aërodrom - 201
Aërodynamik - 201
Aërofor - 202
Aëroklinoskop - 202
Aërolit, se Meteoritter - 202
Aërologi - 202
aërologiske Observationer - 202
Aëromanti - 202
Aëromekanik ell. Pneumatik - 202
Aërometri - 202
Aëronaut - 203
aëronautiske Observationer - 202, 203
aëronautiske Selskab,Det danske - 203
Aëroplan, d. s. s. Flyvemaskine - 203
Aërostat, d. s. s. Luftballon - 203
Aërostatik - 203
aërostatisk Lampe - 203
aërostatisk Presse ell. Luftpresse - 203, 204
Aëroterapi, d. s. s. Aandedræts- eller pneumatiske Kure - 204
Aëroterm - 204
Aërotropisme - 204
Aerschot, By i den belgiske Prov. Brabant - 204
Aerschot, Hertuger af, se Croy - 204
Aerts, Egide, belgisk Fløjtenist og Komponist (1822-53) - 204
Aertsen, (Aertsz), Pieter, holl. Maler (1508-1575) - 204
Aëtion, gr. Billedhugger og Maler i det 3. Aarh. f. Kr. - 204
Aëtius, 1) den sidste store, rom. Feltherre; 2) Læge, f. i Amida i Mesopotamien; 3) græsk Filosof, omtr. 100 e. Kr. - 204, 205
Aëtobatis, se Rokker - 205
Aëtosaurus ferratus - 205
Afanasjev, Aleksánder Nikolájevitsch, russ. Historiker og Myteforsker (1826-71) - 205
Afanit - 205
Afareus, messenisk Sagnheros - 205
Afart, se Art - 205
Afasi - 205, 206
Afbarkning - 206
Afbetalingsforretning - 206
Afbigt - 206
Afbildning - 206
Afbinding - 206
Afbladning - 206
Afblæsning - 206
afbove ell. afbouge - 206
Afbryder, d. s. s. Strømbryder - 207
Afbrydning - 207
Afbrænding - 207
Afbyggergaard - 207
Afbyrd - 207
Afbøn, se Afbigt - 207
Afdampning - 207, 208
Afdeling - 208
Afdeling, øverste og nederste, se Altinget - 208
Afdragshandler, se Afbetalingsforretning - 208
Afdragsret - 208
Afdrift - 208
Afdrivning - 208, 209
Afelele, se Sahara - 209
Afemi - 209
affabel - 209
affabile - 209
affaiblere - 209
Affald - 209
Affaldsdynger - 209
Affaldsproces - 209
Affaldsstoffer - 209, 210
Affall, en Aa i Rangårvallasyssel paa Island - 211
affamere - 211
affange - 211
affarende Plads - 211
affarvet - 211
affase - 211
affectiones - 211
Affedtning - 211
Affekt - 211, 212, 213
affektere - 213
Affektion - 213
Affektionsværdi (Affektionsinteresse) - 213, 214
Affenthal, lille Landsby i Storhertugdømmet Baden - 214
affettuoso (ell. affettuosamènte, con affètto) - 214
afficere - 214
affiche - 214
affidavit - 214
affigere - 214
Affiks - 214
Affiliation - 214
affilierede Selskaber - 214
affinere - 214
Affinitet - 215
affire - 215
affirmere - 215
affjedre - 215
affligere - 215
affliktlve Straffe - 215
afflitto - 215
affluere - 215
Affodil, se Asphodelus - 215
Affosforing - 215
affrettando, d. s. s. stringendo - 215
Affrikata - 215
Affusion - 215
Affutage - 215, 216, 217, 218, 219
Affutering - 219
affût-truc, se Affutage - 219
Affære - 219
afførende Midler - 219
afgaaende Grund - 219
Afghanistan - 219, 220, 221, 222, 223, 224
Afgift, se Skatter og Afgifter - 224
Afglasning - 224
Afgravning - 224
Afgrøftning - 224
Afgud - 224
Afgudsslange, se Kvælerslanger - 224
afhjemle (Afhjemling) - 224
Afholdning - 224
Afholdsforeninger, se Afholdssagen - 224
Afholdspaalæg - 224
Afholdssagen - 224, 225, 226, 227, 228, 229, 230, 231
Afhug - 231
afhændelig - 231
Afhærdning - 231, 232
Afhøring - 232
Afiltning, se Reduktion - 232
Afinger, Bernhard, tysk Billedhugger (1813-1882) - 232
Afiun-Karahissar (d. e. Opiums sorte Rorg), By i Lilleasien - 232
Afkald - 232, 233
Afkantemaskine - 233
Afklaskning, se Klichering - 233
Afkog - 233
Afkorte - 233
Afkortersav - 233
afkortet Angreb - 233
Afkortning (af Arveforskud), se Arveforskud - 233
Afkræftelse - 233
Afkulning - 233
afkæmme - 233
Afkøling - 233, 234, 235
Afkølingstnetoden - 235
Aflad - 235, 236
aflade - 236
Aflader - 236
Afladsaar - 236
Afladsbrev, se Afladshandel - 236
Afladshandel - 236, 237
Afladskræmmer, se Afladshandel - 237
afledende Midler - 237
Afledning (gramm.), se Orddannelse - 237
Afledning (elektrisk) af et Kabel - 237
Afledningsgrøft - 237
Afledningsrender - 237
Aflejring 1) kaldes i Geologien ethvert i Vand ell. paa Land afsat Lag af en ell. anden Bjergart - 237
Aflejring 2) af Stoffer i Planterne, se Affaldsstoffer - 237
Afleveringskontrakter - 238
Aflyd - 238
Aflysning - 238
aflægge - 238
Aflægning 1) er en i Haver anvendt Formeringsmaade - 238, 239
Aflægning 2) i Bogtrykkerier, se Bogtryk - 239
Aflæsning - 239
Aflæsningssager, se Kriminalproces - 239
Afløbning (Stapelafløbning) - 239
Afløbsgrøft - 239
Afløsning 1) (geol.), se Afsondring - 239
Afløsning 2) se Hoveri, Jagtret og Tiende - 239
Afmagnetisering - 239
Afmagring - 239
Afmagringskur, se Fedtsyge - 239
Afmagt, d. s. s. Besvimelse - 239
afmærke - 239
Afmønstring - 239
à fonds perdu - 239
Afoni - 239
Aforisme - 239
a fortiori - 239
afprelle, Afprelning - 239, 240
Afpresning, se Pengeafpresning - 240
afprodse, Afprodsning - 240
Afpudsning - 240
Afragola, By i Syditalien, Prov. Neapel - 240
Afraniagens, plebejisk Slægt i Rom - 240
Afranio, Kannik - 240
Afranius, Lucius, 1) rom. Komediedigter, f. c. 150 f. Kr. A. - 240
Afranius, Lucius, 2) en ivrig og trofast Tilhænger af Pompejus, som Aar 60 f. Kr. skaffede A. Konsulværdigheden - 240
Afregning - 240
Afregningsbog - 240
Afrem Syrer, den syriske Kirkes største Lærer - 240
a fresco, se Freskomaleri - 240
afrette 1) (tekn.), give den rette Form, navnlig frembringe plane Flader paa Træ - 240, 241
afrette 2) d. s. s. dressere - 241
Afretter - 241
Africanus - 241
Africanus, Sextus Julius, se Julius Africanus - 241
Afridi - 241
afrigge - 241
Afrika - 241, 242, 243, 244, 245, 246, 247, 248, Afrika. Fysisk Kort., (blank), 249, 250, 251, 252, 253, 254, 255, 256, (blank), Afrikanske Folketyper, Afrikanske Folketyper, (blank), 257, 258, 259, 260, Afrika. Politisk Oversigt., (blank), 261, 262, 263, 264, 265, 266, 267
Afrika. Grænser, Terrainforhold m. m. - 241, 242, 243, 244, 245
Afrika. Geologi - 245, 246, 247, 248
Afrika. Klima - 248, Afrika. Fysisk Kort., (blank), 249, 250, 251
Afrika. Plantevækst - 251, 252, 253
Afrika. Dyreverden - 254, 255, 256
Afrika. Befolkning - 256, (blank), Afrikanske Folketyper, Afrikanske Folketyper, (blank), 257, 258, 259
Afrika. Politisk Inddeling - 259, 260, Afrika. Politisk Oversigt., (blank), 261
Afrika. Opdagelseshistorie - 261, 262, 263, 264, 265, 266, 267
Afrikander - 267
afrikanske Gæs, se Gæs - 267
afrikanske Kompagni - 267
afrikanske Oldsager - 267, 268
afrikanske Selskaber - 268
afrikanske Sprog - 268, 269, 270
afrikansk Stjerneorden - 270
Afrodiasme, Afrodisi - 270
Afrodisia - 270
Afrodisiaca - 270
Afrodisias - 270
Afrodite - 270, 271, 272
afrunde - 272
afruste - 272
Afrustning, se Fredssagen og Haag-Konferencer - 272
Afrømningssalte, se Stassfurter-Salte - 272
Afsavn - 272
Afsigt - 272
Afsivning, d. s. s. Dræning - 272
afskage - 272
Afskalning - 272
Afsked, se Reces - 272
Afskedigelse - 272, Afrodite, (blank), 273
Afskedsbegæring, se Afskedigelse - 273
Afskedsbevis - 273
Afskedspas - 273
afskove - 273, 274
afskraa - 274
Afskrift - 274
Afskrivning ell. Nedskrivning - 274
afskrubbe - 274
Afskrækkelsesteorien (den saakaldte gamle Afskrækkelsesteori) - 274
afskære Dampen - 274
afslaaet - 274
Afslag - 274
Afsnit - 274
Afsondring - 274, 275
Afsoning - 275
Afspring - 275
Afspuling - 275
Afstaaelse af Land - 275
Afstamningslæren, se Evolution - 275
Afstamningsprincippet ved Erhvervelse af Indfødsret, se Indfødsret - 275
Afstand - 275
Afstandsbestemmelse - 275, 276
Afstandsbestemmelser - 276
Afstandsfragt, se Distancefragt - 276
Afstandsmaalere (Distancemaalere, Telemetre) - 276, 277, 278
Afstandstal (Skovbrug), se Træmaaling - 278
Afstemning, Votering - 278, 279, 280, 281
Afstemning - 281
afstikke - 281
Afstrøg - 281
Afstuvning - 281
Afstøbning - 281
Afstigning - 281
Afsvampning (Bejdsning) - 281, 282
Afsvovlning - 282
Afsvækning, se Fotografi - 282
Afsætning - 282
afsætte - 282, 283
afsøge - 283
Afsøgning - 283
aftakle - 283
Aftegning (Aftegn), se Lød - 283
Aftenbakke, se Natravn - 283
Aftenbakker, se Flagermus - 283
Aftenbladet - 283, 284
Aftenposten - 284, 285
Aftenrøde - 285
Aftensang - 285
Aftenskoler - 285
Aftenstjerne, se Hesperis - 285
Aftenstiernen, d. s. s. Venus - 285
Aftens Varsel - 285
Aftensværmere - 285, 286
Afterkrystal, se Pseudomorfoser - 286
Aftingning - 286
Aftinningsindustri - 286, 287
Aftitalit - 287
Aftonbladet - 287
Aftontidningen - 287
aftroppe - 287
Aftryk - 287
aftrække - 287
Aftrækker (Aftrækkerapparat) - 287
Aftrækkersnor - 288
Aftæ, Mundsygdom - 288
Aftægt - 288
Afvanding, Bortskaffelse af det paa Arealer værende »skadelige« Vand - 288, 289
Afvatidingsgrøft, se Grøfter - 289
Afvandingskanal, se Afvanding - 289
Afvandingssluse, se Sluser - 289
Afvigelighed, d. s. s. Variabilitet (se Variation) - 289
Afvigelse 1) ved Skydning, Skarpenes Træffepunkters afvigelse fra det fælles Middeltræffepunkt - 289
Afvigelse 2) fra Lodlinien under Faldet - 289
Afvikler, Afviklet (mat.), se Evolvent - 289
Afvikling, se Likvidation. - 289
afvise, se Afvisning - 289
Afviser - 290
Afviserværker - 290
Afvisning - 290
Afvisningsdom, se Afvisning - 290
Afvæbning, se Fredssagen og Haag-Konferencer - 290
Afvænnen ell. Afvænning - 290
Afværgelsespligt - 290, 291
Afzelius, Adam, sv. Botaniker (1750-1837) - 291
Afzelius, Anders Erik, finsk Universitetslærer og politisk Martyr (1779-1850) - 291
Afzelius, Arvid August, sv. Præst, Folklorist og Digter (1785-1871) - 291
Afzelius, Fredrik Georg, sv. Filosof (1812-96) - 291, 292
Afzelius, Johan Fredrik Ivar, sv. Retslærd, f. 15. Oktbr 1848 - 292
Afzelius, Pehr von, sv. Læge (1760-1843) - 292
Afæresis - 292
Ag, i Kemien Forkortelse for argentum, Sølv - 292
Aga, smukt beliggende paa Vestsiden af Sørfjorden i Ullensvangs Herred i Hardanger - 292
Aga (tyrk.), egl. ældre Broder, Herre, Chef, er Titel for Militære i Tyrkiet uden videnskabelig Fordannelse - 292
Agabus, en Profet i den apostoliske Menighed, hjemmehørende i Jerusalem - 292
Agabus [V-], se Vandkalve. - 292
agacere - 292
Agada, se Haggada - 292
Agades, Hovedstad i Landskabet Air i det sydlige Sahara - 292
Agadir, Santa Cruz, Kystby i det sydvestlige Marokko - 292, 293
Agag, en af Saul besejret og fangen Amale-kitterkonge - 293
Agalakti - 293
Agallochetræ, se Aloëtræ - 293
Agalma (gr.), Offergave, Gudebillede, Statue - 293
Agalma, Guirlande-Gople, se Rørgopler - 293
Agalmatolit - 293
agatn - 293
Agame, Landskab i Prov. Tigre i Abessinien - 293
Agamedes - 293
Agamemnon, Grækernes Fører i Krigen mod Troja - 293
Agamer, se Leguaner - 293
Agami - 293
Agami, se Trompeterfugle - 293
Agaña, egl. San Ignacio de A., Hovedstad paa Vestkysten af Guam - 293, 294
Aganippe - 294
Agapanthus L'Hér, Slægt af Liljefam. - 294
Agape - 294
Agapenor - 294, 295
Agapetus, Navn paa to Paver - 295
Agapornis, se Papegøjer - 295
Agar, Florence Léonide Charvin, kaldet A., fr. Skuespillerinde (1836-1891) - 295
Agar d', ell. Agard, Jaques, Maler (16421715) - 295
Agar-Agar - 295
Agardh, Carl Adolf, sv. Botaniker (1785-1859) - 295, 296
Agardh, Jacob Georg, sv. Botaniker (18013-1901) - 296
Agaricaceæ, Paddehatte ell. Bladhatte - 296
Agaricin (Agaricinsyre, Agaricussyre) - 296
Agaricus - 297
Agaricus chirurgorum, se Poresvampe - 297
Agaricus melleus, se Honningsvamp - 297
Agariste, Moder til Perikles - 297
Agasee, se Antiloper - 297
Agasias fra Efesos, gr. Billedhugger, der antagelig levede i 1. Aarh. f. Kr. - 297
Agassiz 1) Alexander, Zoolog (1835-1910) - 297
Agassiz 2) Ludwig Johann Rudolf, Naturforsker (1807-1873) - 297
Agassiz-Søen - 297
Agat - 297, 298
Agatglas - 298
Agatha (Agathe), en Helgeninde - 298
Agatharchos, Eudemos' Søn, Maler fra Samos, 5. Aarh. f. Kr. - 298
Agathemeros, gr. geogr. Forfatter af ukendt Levetid - 298
Agathias med Tilnavnet Scholastikos, gr. Digter og Historieskriver (c. 536-c. 582) - 298
Agathin, Salicyl-alfa-Metylfenylhydrazon - 298
Agathis Salisb. (Dammara Lamb.), Slægt af Araucariaceerne - 298
Agatho, Pave (678-681) - 298
Agathodaimon (gr.: den gode Guddom), Velsignelsens og Frugtbarhedens Gud hos Grækerne - 298, 299
Agathokles, Tyran i Syrakus, f. 361 f. Kr. - 299
Agathon, athenisk Tragediedigter i den sidste Halvdel af 5. Aarh. f. Kr. - 299
Agathosma Willd., Slægt af Rutaceerne - 299
Agathyrserne, et Folk, der i Oldtiden boede i Dele af Siebenbürgen og Rumænien - 299
Agatobiotik - 299
Agatologi - 299
Agau (Agover), de opr. Beboere i visse Egne af Abessinien - 299
Agaue, efter det gr. Sagn Datter af Kadmos og Harmonia - 299
Agave L., Slægt af Narcisfam. - 299, 300, 301
Agavetrævler - 301
Agde, Havnestad i Frankrig, Dept. Hérault - 301
Agdenes, Næs paa Sydsiden af Trondhjemsfjordens Munding - 301
Agdenes, Herred, Uttrøndelagen Politimesterdistrikt, søndre Trondhjems Amt - 301
Agdenes Befæstninger er Fællesnavn for de paa begge Sider af Indløbet til Trondhjemsfjorden anlagte Befæstninger - 301, 302
Agder kaldtes i ældre Tid Strækningen fra Rygjarbit til Aaen Sire - 302
Agdistis, frygisk Guddom i Oldtiden, avlet af Zeus og Jorden - 302
Agdluitsok, en 40 km lang Fjord paa Vestkysten af Grønland - 302
age betyder i ældre Dansk at sidde paa en Vogn uden at være Kusk - 302
Age (Axin) er det mørkegule Fedt af en meksikansk Skjoldlus - 302
Agelacrinus - 302
Ageladas (ell. Hageladas), gr. Billedhugger fra Argos, levede i Slutn. af 6. og Beg. af 5. Aarh. f. Kr. - 302
Agelæus, se Trupialer - 302
Agen, Hovedstad i det fr. Dept. Lot-et-Garonne - 302
Agence Havas - 302, 303
Agenda - 303
Agende - 303
Agenesi - 303
Agenor - 303
Agens - 303
Agent - 303, 304
Agent de change - 304
Agent diplomatique - 304
Agents provocateurs - 304
Agentur - 304
Agenzia Stefani - 304
Ager (Agerjord, Agerland, Agermark, Pløjeland) - 304, 305
Ageratum L., Slægt af Kurvblomstrede (Hjortetrøst-Gruppen), Urter ell. Buske - 305
Agerbrug - 305
Agerbrugslære (Agerdyrkningslære) - 305
Agerdyrkning - 305
Agerdyrkningslære, se Agerbrugslære - 305
Agerdyrkningsredskaber, se Landbrugsredskaber - 305
Agerdyrkningssystemer, se Landbrugssystemer - 305
agere - 305
Agerfald, Agerskifte - 305
Agerfure, se Ager og Agerren - 305
Agerholm, Edvard, dansk Operasanger, f. 30. Septbr 1866 - 305
Agerhøns (Perdix) - 305, 306
Agerhønsejagten - 307
Agerjord - 307
Agerkaal - 307
Agerlove (leges agrariae) - 307
Agermaane (Agrimonia L.), Slægt af Rosenfamilien - 307, 308
Agermon - 308
Agern - 308
Agernæs, det nordligste Punkt paa Fyn - 308
ager publicus - 308
Agerren - 308
Agerrende, se Vandfurer - 308
Agerrikse ell. Aakerriksa - 308
Agerryg, se Ager. - 308
Agersborg, i Reglen skrevet Aggersborg, en Landsby i Vendssysel - 308
Agerskifte, se Agerfald - 308
Agerslæber, se Harver - 308
Agersnap, Hans Mortensen, dansk Landskabsmaler, f. 19. Novbr 1857 - 308
Agersnegl (Agriolimax agrestis L.) - 308, 309
Agersø, se Aggersø - 309
Agertidsel (Marktidsel, Cirsium arvense L. syn. Carduus arvensis Curt.), tvebo Plante af Slægten Bladhoved - 309
Agesandros, gr. Billedhugger fra Rhodos - 309
Agesilaos, spartansk Konge, f. 444 f. Kr. - 309
Ageusi - 309
agevole - 309
Agge, gammeldansk Mandsnavn, opr. Afkortelse af Agmund, Agvald o. l. - 309
Agger, Sogn i det vestlige Nørrejylland, Refs Herred, Thisted Amt - 309, 310
Aggerkanal, Indløb til Limfjorden - 310
Aggersborg, se Agersborg - 310
Aggersund - 310
Aggersø (ell. Agersø), Ø i Store Bælt - 310
aggiusiamente - 310
Agglomerat - 310
Agglutinantia - 310
Agglutination - 310
Agglutinationsteorien - 310, 311
agglutinerende Sprog - 311
Agglutininer - 311
aggravere - 311
Aggregat (Krystal) - 311, 312
Aggregatformer - 312
Aggregatæ, Orden af tokimbladede og helkronede Planter - 312
aggregere - 312
Aggressin - 312, 313
Aggression - 313
Aghani, Kitabu-l-aghani (»Sangenes Bog«) - 313
Aghlabiderne, et arab. Dynasti, der herskede 800-909 i Nordafrika - 313
Aghmat, Urîka, By i Marokko - 313
Aghrim, Slot og Landsby i det irske Grevskab Galway - 313
Aghuri, se Arguri - 313
Agiader, se Agis - 313
Agias, se Cykliske Digtere - 313
agil - 313
agilita - 313
Agilolfingerne, se Bayern (Historie) - 313
Agincourt, se Azincourt - 313
Agincourt, Jean Baptiste d', fr. Kunsthistoriker (1730-1814) - 313
Agio - 313, 314
Agiotage - 314
Agira [ard3ira], tidligere S. Filippo d' Argirò, By paa Sicilien - 314
Agis, Navn paa fl. spartanske Konger - 314, 315
1) Agis I, Stamfader til Agiadernes Linie - 314
2) Agis II regerede 427-397 f. Kr. - 314
3) Agis III rejste under Alexander den Stores Fraværelse i Asien - 314
4) Agis IV besteg Tronen 244 - 314, 315
Agisymba - 315
Agitakel - 315
Agitation - 315
agitato - 315
Aglaia - 315
Aglaofon fra Thasos, berømt, gr. Maler paa Perserkrigenes Tid - 315
Aglar, se Aquileia - 315
Aglauros (ell. Agraulos), efter det græske Sagn en Datter af den attiske Konge Kekrops - 315
AglossUgr.), - 315
Aglutition - 315
Agn - 315
Agnacate, se Persea - 315
Agnadello, By i Norditalien - 315
Agnafit, Landtunge paa Sveriges Kyst - 315
Agnano, en nu udtørret Kratersø i Syditalien - 315
Agnar, Navn paa fl. nordiske Sagnhelte - 315
1) Agnar Ingjaldssøn, Kongesøn i Hadbardernes Hær - 315
2) Agnar, Kong Geirrød's Søn - 315
3) Agnar, Søn af Regner Lodbrok - 315
Agnati - 315
agnatio ell. agnati - 315, 316
agnatisk Succession - 316
Agneesens, Edouard, belgisk Maler (1842-85) - 316
Agneni, Eugenio, ital. Maler (1819-88) - 316
Agnes, den hellige - 316
Agnes af Brandenburg, dansk Dronning - 316
Agnes af Meran, den hvide Dame - 316
Agnes af Meran, Datter af Hertug Berthold af Meran - 316
Agnesi, Maria Gaetana, lærd Italienerinde (1718-99) - 316, 317
Agnesroller - 317
Agnetebjerget - 317
Agnetevisen - 317
Agni, ind. Gud - 317
Agning - 317
agtiltio - 317
Agnodike - 317
Agnoeter - 317
Agnolit - 317
Agnolo d', Baccio, med Slægtnavnet Baglioni, ital. Arkitekt og Træskærer fra Firenze (1462-1543). - 318
Agnolo d', Gabriele, ital. Arkitekt - 318
agnomen, se Navn - 318
Agnone, By i Syditalien - 318
agnoscere - 318
Agnosticisme - 318
Agnostiker, se Agnosticisme - 318
Agnestus, se Trilobitter - 318
Agnskæl - 318
Agnsøgaard, Hovedgaard i Skippinge Herred, østlig for Kalundborg - 318
Agnus Castus, se Vitex - 318
Agnus Dei - 318
Agnus scythicus, se Barometz - 318
Agnø, Hovedgaard i Hammer Herred, S. f. Næstved - 318
Agnø Fjord mellem Halvøerne Svinø Land og Knudshoved - 318
Agobard, Ærkebiskop (779-840) - 318, 319
Agoge rythmica - 319
Agon - 319
Agonalia (Agonium), - 319
Agone - 319
Agoni - 319
Agoniadin, Plumierid - 319
Agonist - 319
Agonistiker, se Donatister - 319
Agonoteter - 319
Agonus, se Panserkinder - 319
Agoo, By paa Øen Luzon bl. Filippinerne - 319
Agoomoo - 319
Agora - 319
Agorafobi - 319
Agorakritos, gr. Billedhugger fra Paros i 5. Aarh. f. Kr. - 320
Agordat, lille By i det nordlige Abessinien - 320
Agordo, By i Norditalien - 320
Agosta, lat. Augusta, By paa Østkysten af Sicilien - 320
Agostini, Paolo, Kapelmester ved S. Pietro i Rom (1593-1629) - 320
Agostino d'Antonio (di Duccio), ital. Arkitekt og Billedhugger, f. 1418 i Firenze - 320
Agostino di Giovanni og Angelo (Agnolo) di Ventura (Augustinus et Angelus de Senis), Billedhuggere og Arkitekter fra Siena - 320
Agostino Venetiåno, se M u s i. - 320
Agoult, Marie Cathérine Sophie, Grevinde d', fr. Forfatterinde (1805-1876) - 320
Agoût, Flod i det sydlige Frankrig - 320
Agover, se Agau - 320
Agra, Division i de indobritiske United provinces i det nordlige Forindien - 320, 321
Agraf - 321
Agrafi - 321
Agram, Komitat i Kroatien - 321
Agraman - 321
Agrammatisme, se Akatafasi - 321
agrapha - 321
Agrar - 321
Agrarbank - 321
Agrarforening, Danmarks - 321, 322
agrariske Love (leges agrariae), se Agerlove - 322
Agrarpolitik, se Landbopolitik - 322
Agrarsystemer, se Landbrugssystemer - 322
Agrate, Marco d', ital. Billedhugger - 322
Agratræ - 322
Agraulos, se Aglauros - 322
Agré, Agréé ell. Agreèret - 322
agreabel - 322
Agrèll, Alfhild, f. Martin, sv. Forfatterinde, f. 1849 - 322
Agrèll, Karl Magnus, sv. Orientalist (1764-1840) - 322
agréments - 322
Agri-Bjerge (Mols-Bjerge) - 322
Agricola Blasius - 322
Agricola, Georg (egl. Bauer) (1490-1555), en af Grundlæggerne af den moderne Mineralogi og Geologi - 322
Agricola, Gnejus Julius, rom. Statsmand og Feltherre - 322
Agricola, Johann, luth. Teolog, f. 1492 - 322, 323
Agricola, Martin, tysk Musikforfatter (1486-1556) - 323
Agricola, Michael, Biskop, Finlands Reformator (c. 1508-57) - 323
Agricola, Rudolf, holl. Humanist (l443-85) - 323
Agri decumates, Landskab i det rom. Germanien - 323
Agrigentum, det lat. Navn paa en af Siciliens største Byer i Oldtiden - 323, 324
Agrikolit - 324
Agrikultur, d. s. s. Agerdyrkning - 324
Agrikultursystem, Landbrugssystem - 324
Agrilus, se Pragtbiller - 324
agrimensor - 324
Agrimonia, se Agermaane - 324
Agrinion, Vrachori, By i Mellemgrækenland - 324
Agriolimax, se Agersnegl - 324
Agrion, se Guldsmede - 324
Agrionia (gr.) ell. Agriania - 324
Agriotes, se Smældere - 324
Agriotherium Wagn (Hyaenarctus), en Gruppe fossile - 324
Agrip (egl. Agrip [Udtog] af Noregs konunga sogum) - 325
Agrippa, gr. Filosof fra 2. Aarh. e. Kr. - 325
Agrippa, rom. Navn. Navnkundige er - 325
1) Menenius A., se Menenius - 325
2) Marcus Vipsanius A., Kejser Augustus' Feltherre og Svigersøn - 325
Agrippa, se Herodes - 325
Agrippa, Henrik Cornelius, tysk Filosof, f. 1486 - 325, 326
Agrippina - 326
1) den ældre, f. i Agrippa's Ægteskab med Augustus' Datter Julia - 326
2) den yngre, Datter af Germanicus og den ældre A. - 326
agrippinsk Fødsel - 326
Agromyza Meig. - 326
Agronom - 326
Agropyrum, se Kvik - 326
Agrostemma L., Slægt af Nellikefam. - 326
Agrostis L., Slægt af Græsfam. - 326
Agrotis, en Slægt af Natsværmere - 326, 327
agrumi, se Citrus - 327
Agrypni, d. s. s. Søvnløshed - 327
Agtelek, By i det nordlige Ungarn - 327
Agter, Sømandsudtryk for »bag« - 327
Agua ell. Volcan de A., en stor Vulkan i Republikken Guatemala i Mellemamerika - 327
Aguadilla, By paa den til U. S. A. hørende Ø Puertorico i Vestindien - 327
Aguadita - 327
Aguado, Alexander Maria, spansk Finansmand (1784-1842) - 327, 328
Aguado, Dionysio, bekendt Guitarvirtuos (1784-1849) - 328
aguador - 328
Aguamiel, Honningvand - 328
Aguas Calientes, en af Indlandsstaterne i Meksiko - 328
Aguesseau, d', se Daguesseau. - 328
Aguilar, Grace, eng. Forfatterinde (1816-47) - 328
Aguilar de Campos, By i Nordspanien - 328
Aguilar de la Frontera, By i Sydspanien - 328
Aguilas, San Juan de las A., Havneby i det sydøstlige Spanien - 328
Aguilera, Ventura Ruiz, sp. Digter (1820-1881) - 328
Aguinaldo y Famo, Emilio, Fører for Uafhængighedsbevægelsen paa Filippinerne, f. 1872 - 328
Agulhas, Cap, Naaleforbjerget, Odde paa Sydkysten af Kaplandet - 328
Agur - 329
Agurin - 329
Agurk (Cucumis L.), Slægt af Græskarfam. - 329
Aguti (Dasyprocta) ell. Guldhare, en lille Gnaverslægt - 329, 330
Agylla - 330
Agyni, agynisk - 330
Agyrtes - 330
Agö, sv. Ø i den bottniske Bugt - 330
Ahaggar (Hogarlandet), Plateau af 600 km's Omfang i Centralsahara - 330
Ahasverus - 330
1) egl. Achaschverosch, den hebr. Form for Khschajarscha, Xerxes - 330
2) den evige eller den vandrende Jøde, i dansk Folkeoverlevering Jerusalems Skomager - 330
Ahi (Slangen), i den ind. Mytologi et ell. fl. mytiske Væsener - 330
Ahija, israelitisk Profet - 330
Ahlborn, Lea, sv. Billedhuggerinde (1826-1897) - 330
Ahlden, Slot i Hannover - 330, 331
Ahlefeldt, gl. holstensk Adelsslægt - 331
Ahlefeldt, Charlotte Sophie Louise Wilhelmine, f. v. Seebach, Grevinde, tysk Forfatterinde (1781-1849) - 331
Ahlefeldt, Claus, Feltmarskal (1617-74) - 331
Ahlefeldt, Ditlev (1617-1686) - 331, 332
Ahlefeldt, Ferdinand Anton Christian, Greve (1747-1815) - 332
Ahlefeldt, Frederik, Greve, Storkansler (1623-1686) - 332
Ahlefeldt, Godske, Oberst i dansk Tjeneste - 332
Ahlen, By i Preussen - 332
Ahlgren, Ernst, Pseudonym for V. Benedictsson - 332
Ahlgrensson, Fritz August, sv. Teatermaler (1838-1902) - 332
Ahlmann, Nicolai, sønderjysk Politiker (1809-1890) - 332, 333
Ahlqvist, Alfred Gustaf, sv. Historiker (1838-69) - 333
Ahlqvist, August Engelbrekt, finsk Sprogforsker (1826-89) - 333
Ahlstedt, Aug. Frederik, finsk Landskabsmaler (1839-1901) - 333
Ahlström, Johan Niklas, sv. Musiker (1805-57) - 333
Ahlwardt, Herman, tysk Antisemit (1846-1914) - 333
Ahlwardt, Theodor Wilhelm, tysk Orientalist, f. 1828 - 333
Ahm (tysk: Ohm), et dansk, nu næsten forældet Hulmaal for Vin - 333
Ahmed, Muhammed, se Mahdi. - 333
Ahmed I, tyrk. Sultan (1589-1617) - 333, 334
Ahmed II, tyrk. Sultan (1642-95) - 334
Ahmed III, tyrk. Sultan (1673-1736) - 334
Ahmedabad, Distrikt i Landskabet Gudsharat i Præsidentskabet Bombay i det vestlige Forindien - 334
Ahmed ibnjianbal, se Hanbal - 334
Ahmednagar, 1) Distrikt i eng. Ostindien, Præsidentskabet Bombay; 2) By i nysnævnte Distrikt - 334
Ahmed Shah, afghansk Fyrste, regerede 1724-1773 - 334
Ahmed Shah, Konge af Persien, f. 8. Jan. 1898 - 334
Ahmed Vefik, Pasha, tyrk. Statsmand og Forf. (1819-91) - 334
Ahmes (d. e. den maanefødte), et hyppigt Personnavn i det gamle Ægypten - 335
Ahmes, Ægypter, antages at have levet mellem Aar 2000 og 1700 f. Kr. - 335
Ahna, Heinrich de, Violinspiller (1832-1892) - 335
Ahnfeldt, Arvid, sv. Forfatter og Litteraturhistoriker (1845-1890) - 335
Ahnfeldt, Paul Gabriel, sv. Provst og Forf. (1803-63) - 335
Aho, Júhani, Pseudonym for Brofeldt - 335
Ahorn, se Acer - 335
Ahornfamilien, se Lønfamilien - 335
Ahornsukker, se Sukker - 335
Ahorntræ - 335
Ahovaitræ, se Cerbera - 335
Ahr, Biflod til Rhinen i Rhin-Prov. - 335
Ahrenberg, Johan Jakob, finsk Arkitekt og Forfatter, f. 1847 - 335
Ahrens, Heinrich, tysk Retslærd (1808-1874) - 335, 336
Ahrensböck, Flække i det oldenburgske Fyrstendømme Lübeck - 336
Ahriman (i Avesta: Angro Mainjush) - 336
Ahrweiler, By i den preussiske Prov. Rheinland - 336
Ahuachapan, By i Mellemamerika, Republik Salvador - 336
Ahura Mazda, se Mazdeisme - 336
Ai, se Dovendyr - 336
Aia, efter det oldgr. Sagn et Land i det fjerne Østen, over hvilket Aietes, Solgudens Søn, herskede - 336
Ai-Ai (Aye-Aye) ell. Gnaverabe (Chiromys), en ejendommelig afvigende Halvabe-Fam. - 336, 337
Aiakos, gr. Sagnheros - 337
Aias (lat. Ajax), Navn paa to gr. Helte - 337
Aicard, Jean, fr. Digter, f. 1848 - 337, 338
Aichmetal - 338
aide (fr.), Bistand - 338
Aïdé, Hamilton, eng. Digter og Romanforf. (1830-1906) - 338
Aïdin (A. Gyzelhissar, »Aidins skønne Borg«), By i Lilleasien, Vilajetet Smyrna - 338
Aietes, efter det oldgr. Sagn Søn af Helios og Konge i Aia. (Se Aia og Argonauterne) - 338
Aigaion (en af de tre Hekatoncheirer) - 338
Aigeus, attisk Sagnheros - 338
Aigina, efter Sagnet en Datter af Flodguden Asopos og Moder til Aiakos - 338
Aigina (Ægina), gr. Ø i den saroniske Bugt - 338, 339
aiginetisk Kunst - 339
Aigion, Stad i Achaia - 339
Aigis (gr.), Ægiden - 339, 340
Aigisthos, efter det gr. Sagn en Søn af Thyestes og dennes egen Datter Pelopia - 340
Aigle, By i Frankrig, se Laigle - 340
Aigle, By i det schweiziske Kanton Vaud - 340
Aignan, se Saint-Aignan - 340
Aigner, Jos. Matthæus, Maler (1818-1886) - 340
Aigos-potamoi - 340
Aigre-doux (fr.), sursød - 340
Aigrette, (fr., egl.: Hejre), Fjerbusk - 340
Aigueperse, By i det franske Departement Puy-de-Dôme - 340
Aigues-Mortes, By i det franske Dept. Gard - 340
Aiguille (fr.: »Naal«) - 340
Aiguillette - 340
Aiguillon, By i det franske Dept. Lot-et-Garonne - 340, 341
Aiguillon, Armand Vignerot du Plessis Richelieu, Hertug af A., fr. Minister (1720-82) - 341
Aigun ell. Salakin Ula Koton (den sorte Flods By), By i det kinesiske Mantshuri - 341
Aigyptos, 1) efter det græske Sagn en Søn af Belos og Broder til Danaos - 341
Aigyptos, 2) det ældste græske Navn paa Nilen - 341
Aigyptos, 3) det græske Navn paa Landet Ægypten - 341
Aiken, By i U. S. A., Stat South Carolina - 341
Aikin, Anna Letitia, se Barbauld - 341
Aikin, Lucy, engelsk Forfatterinde (1781-1864) - 341
Aikinit, se Bournonit - 341
Aikio, Matti, norsk Forfatter, f. 18. Juni 1872 - 341
Aïla, se Ailana - 341
Ailana (Ælana, Aïla, i Bibelen Elath), Oldtidsby i det petræiske Arabien - 341
Ailanthus Desf., Slægt af Simarubaceerne - 341
Ailanthussilke - 341
Ailanttræ, Anghikatræ - 341, 342
Ailette - 342
Ailianos (Ælianus), Claudius, græsk Forfatter - 342
Ailly, Pierre d', se Peter fra Ailly - 342
Ailsa (Ailsa-Craig), en Klippeø i Skotland - 342
Ailurus (Aelurus) - 342
aimabel - 342
Aitnak, Aimok, mongolsk Folk i det nordlige Afghanistan - 342
Aimard, Gustave, fr. Romanforfatter (1818-1883) - 342
Aitneo, se Mourea - 342
Altnok, se Aimak - 342
Aimon, Pamphile Léopold François, fr. Komponist (1779-1866) - 342
Aïn, hebr. og arab. Ord for Kilde - 342
Ain, en 190 km lang Biflod til Rhône - 343
Aïn Beida, tidligere Aïn-Beida-el-Kebira, By i Algier - 343
Aineias, se Æneas - 343
Aineias (Æneas), kaldet Taktikeren, gr. Forf., levede i Midten af 4. Aarh. f. Kr. - 343
Ainemolo, V., se Vincenzo da Pavia - 343
Ainesidemos (Ænesidemus) fra Knosos paa Kreta, gr. Filosof - 343
Ainhum, en i den nyere Tid beskrevet, hos i Negre i Afrika og Brasilien iagttaget Sygdom - 343
Aïn Madi, Oase i Algier - 343
Ainmiller, Max Emanuel, tysk Maler fra München (1807-70) - 343
Aïn Musa (Mosekilderne) - 343
Aino, Jéso - 343, 344
Aïn Sefra, Oase i Algier - 344
Ainsworth, William Francis, eng. Læge, Geolog og Rejsende (1807-96) - 344
Ainsworth, William Harrison, eng. Romanforfatter (1805-82) - 344
Aïntab, Entab, By i det nordlige Syrien - 344
Aïn Témouchent, By i Algier - 344
Aioler (Æoler) - 344, 345
Aiolis - 345
Aiolos, 1) mytisk Heros - 345
Aiolos, 2) Efter Odysseens 10. Sang er A. en Søn (ell. Efterkommer) af Hippotes og bor paa Øen Aiolia - 345
Aion (gr.), lang Tid, Livstid, ogsaa Evighed - 345
Aioner (Æoner) - 345
Aïr (Asben), et Bjergland i den sydlige Del af Sahara - 345
air - 345
Aira, se Bunke - 345
Airavati, se Hydaspes - 345
Aird, Thomas, skotsk Digter og ForL (1802-1876) - 345
Airdrie, Fabrikby i Lanarkshire, Skotland - 345
Aire, 1) By i det fr. Dept. Landes - 345
Aire, By og Fæstning (af fjerde Rang) i det fr. Dept. Pas-de-Calais - 345
Airoform, d. s. s. Airol - 345
Airogen d. s. s. Airol - 346
Airol, Vismutoxyjodidgallat - 346
Airolo (tysk Eriels), By og Jernbanestation i det schweiziske Kanton Ticino - 346
Airpsis, se Dværgbunke - 346
Airy, George Biddell, eng. Astronom (1801-1892) - 346
Airy's Spiraler - 346
Ais - 346
Aischines, 1) Filosof, en trofast Discipel af Sokrates - 346
Aischines, 2) Taleren, fødtes i Athen 385 f. Kr. - 346, 347
Aischylos, den ældste af Grækernes tre store Tragediedigtere, fødtes 525 f. Kr. - 347, 348
aise - 348
Aiseau, se Charleroi - 348
Aisne, Flod i Nordfrankrig - 348
Aison (gr.) var efter Sagnet en Søn af Kretheus og Tyro, Halvbroder til Pelias og Fader til Jason - 348
Aisopos (Æsop), gr. Fabeldigter, levede i 6. Aarh. f. Kr. - 348
Aïssé, en Girkassierinde, f. 1693, d. 1733 i Frankrig - 348
Aistulf - 348
Aisymnetes (Æsymnet) - 348
Aithra, efter det græske Sagn en Datter af Kong Pittheus i Troizen - 348, 349
Aitiopya, se Abessinien - 349
Aitken, Robert Grant, amer. Astronom, f. 31. Decbr 1864 - 349
Aitolia (Ætolien) - 349
Aitolos (gr.), Aitolernes mytiske Stamfader - 349
Aiton, William, skotsk Botaniker, (1731-59) - 349
Aitzema, Lieuwe van, nederlandsk Historiegransker (1600-69) - 349, 350
Aïvalyk (gr.: Kydoniæ), Havnestad i det tyrk. Vilajet Ghodavendikjar i det nordvestlige Lilleasien - 350
Aivasowski, Ivan Konstantinovitsch, russ. Marinemaler (1817-1900) - 350
Aix, By i det fr. Dept. Bouches-du-Rhône - 350
Aix, Ile d', en lille Ø i den biscayiske Bugt - 350
Aix-la-Chapelle, det franske Navn paa Aachen - 350
Aix-les-Bains, By i Dept. Savoie i Frankrig - 350
Aizelin, Eugène Antoine, fr. Billedhugger (1821-1902) - 350
Aizoaceæ - 350
Aizoon L., Slægt af Aizoaceerne - 350
Aj ell. Ajjat, ved Judas Nordgrænse, opr. kananæisk Fyrstestad - 351
Aja, se Ajo - 351
Ajaccio, Havnestad paa Vestsiden af Øen Korsika - 351
Ajan - 351
Ajan (Ajansk), Landsby paa den østsibiriske Kyst - 351
Ajanta (Adschanta), en Landsby i den nordligste Del af Prov. Haiderabad i Indien - 351
Ajas, By i det tyrkiske Vilajet Adana i Lilleasien - 351
Ajax, se Aias - 351
Ajello - 351
Ajisha, Abu-Bekr's Datter - 351
Ajjakm, det nuv. Jâlo, en By V. f. Jerusalem - 351
Ajle - 351, 352
Ajlebeholder, Ajlebrønd ell. Ajlekumme - 352
Ajlepumpe - 352
Ajlespredere - 352
Ajletønde - 352
Ajmeere, se Adschmir - 352
Ajo, langobardisk Sagnhelt - 352
Ajo (ital.), Ayo (sp.), Opdrager - 352
à jour (fr.) - 352
ajournere - 352
Ajovanolie - 352
a Jove principium - 352
Ajuda (port.), se Wydah - 352
Ajuga L. - 352, 353
ajustere - 353
Ajuthia, ogsaa kaldet Krung-khao, var Siams tidligere Hovedstad - 353
Ak (Artikler, der savnes herunder, maa søges under Ac ell. Ach) - 353
Ak (tyrk.) forekommer ofte i sammensatte Stednavne og bet. »hvid« - 353
Akabah (Akabebel-el-Nisrich), tyrk. Havneplads med Kastel - 353
Akacie, se Acacia; Uægte A. se Robin i a. - 353
Akacietræ, Robinietræ - 353
Akademi - 353, 354, 355, 356, 357, 358
Akademiker - 358
Akademiraad, se Kunstakademi - 358
akademisk - 358
akademisk Borger - 358
akademisk Skytteforening - 358
Akadien, se Acadia - 358
Akali'erne (ind.: »Dyrkere af det evige Væsen, Akal«) - 358
Akamagaseki, se Shimonoseki - 358
Akamaru, Ak a Mareu, fr. Ø. i Sydhavet - 358
Akamas, Navn paa flere græske Sagnhelte - 358, 359
Akan - 359
Akanthos hed i Oldtiden en gr. Stad (nu Erisso) - 359
Akanthusornament, se Acanthus - 359
Akanthusplanter, se Acanthus - 359
Akantikon, se Epidot - 359
Akantit - 359
Akardi - 359
Akariasis, se Mideskurv - 359
Akarnanien, det vestligste Landskab i det gamle Grækenland - 359
I det nuv. Grækenland udgør A. sammen med Aitolien Nomos Akarnania og Etolia - 359
Akarodomatier, se Domatier - 359
Akaroidharpiks, Xanthorrhaeaharpiks - 359, 360
Akastos, gr. Sagnheros - 360
Akatafasi ell. Agrammatisme - 360
akatalektisk Vers, se Katalexis - 360
Akathistos - 360
Akatolikker - 360
Akbar (»den meget store«), egl. Djelaleddin-Muhammed, mongolsk Kejser i Hindostan (1542-1605) - 360
Akedia - 360
Akeetræ, se Blighia - 360
Akefaler - 360
Akefali - 360
akefalisk - 360
Akeleje, se Aquilegia - 360
Aken, By i Preussen - 360
Aken, H. van, se Bosch - 360
Akenside, Mark, eng. Digter og Læge (1721-70) - 360
Aker, Herred, i Aker og Follo Fogderi, Akershus Amt - 360, 361
Akers-Douglas, Aretas, eng. Statsmand, f. 1851 - 361
Akershus Amt - 361
Akershus Slot og Fæstning - 361, 362
Akers Kirke - 363
Akerø, Herred, Romsdals Amt - 363
Akhtssar (»den hvide Borg«), By i det tyrk. Vilajet Aidin i Lilleasien - 363
Akhmym, se Achmim - 363
Akiander, Matthias, finsk Historieforsker (1802-71) - 363
Akiba, ben Josef (c. 50-132 e. Kr.), »den rabbinske Jødedoms Fader« - 363
Akidopeirastik (græsk), se Akupunktur - 363
Akilles, Akilleshæl, se Achilleus - 363
Akillessenen - 363
Akimenko, Theodor, russ. Komponist, f. 1876 - 364
Akinesis - 364
Akis, Filisterkonge i Gat - 364
Akita, et Ken (Dept.) i Japan - 364
Akiurgi - 364
Akjab, Akyab, paa Birmansk Tset-htve, Havnestad i den eng.-birmanske Prov. Arakan i Ostindien - 364
Akka, se Acre - 364
Akka, dværgagtig Stamme i Centralafrika mellem Kongo og Nil-Søerne - 364
akkablere - 364
Akkad, et gl. Navn paa en Del af Babylonien - 364
Akkadisk - 364
Akkerman (slav. Bjelgorod, dvs. den hvide By), Kredsstad i det russiske Guvernement Bessarabien - 364
Akklamation - 364
Akklimatisering - 364, 365
akklinere - 365
akkludere - 365
Akkommodation - 365, 366
Akkommodation (med.) - 366
Akkommodationsobligation - 366
akkommodere - 366
Akkompagnement - 366
Akkord (mus.) - 366
Akkord (jur.) - 367
Akkordarbejde, se Arbejdsløn - 367
Akkordion, se Harmonika - 367
Akkordretter - 367
Akkra, N'krân, tidligere et Negerrige, nu et Distrikt af den eng. Koloni Guldkysten - 367
akkreditere - 367, 368
Akkumulation - 368
Akkumulatorer - 368, 369, 370
akkurat - 370
Akkusationsprocés, se Anklageproces - 370
Akkusativ, se Forholdsform - 370
akkviescere - 370
akkvirere - 370
Akkvisitør - 370
aklastisk - 370
Aklinen, se Magnetisme - 370
Akme - 370
Ak-Metschet, se Simferopol - 370
Akrnit, se Pyroxengruppen - 370
Akmolinsk, Provins i det centralasiatiske Ruslands Steppe-Guvernement - 370
Akoimetoi - 370
Akoin - 370
Akolutter - 370
Akotninatos, 1) Michael, f. omtr. 1140 i Chonai i Frygien - 370
Akotninatos, 2) Niketas, yngre Broder til ovennævnte - 370
Akonitin - 370, 371
Akontios, se Kydippe - 371
Akontit, se Glaukodot - 371
Akori ell. Aplesti - 371
Akorin - 371
Akra, se Jerusalem - 371
Akragas, se Agrigentum - 371
Akrakonitin, se Akonitin - 371
Akrani - 371
Akranes (Akranæs) er Navnet paa en Halvø i det sydvestlige Island - 371
Akratopeger - 371
Akratotermer - 371
Akrell, Karl Fredrik, svensk Officer (1779-1868) - 371
Akribi - 371
Akridin, Dibenzopyridin - 371
Akridinfarvestofferne - 371
Akrisi - 371
Akrisios, efter det græske Sagn Ætling af Danaos og Konge i Argos - 371
Akrobat - 371
Akrochordon - 371
akrodont - 371, 372
Akrolt - 372
akrokarpe Mosser, se Mosser - 372
Akrokeraunia, se Keraunia - 372
Akrokorinthos, Borgen i Korinth - 372
Akrolein (Akrylaldehyd) - 372
akrolit - 372
Akromasi, d. s. s. Akromatisme - 372
akromatisk, se Akromatisme - 372
Akrotnatisme - 372, 373
Akromatopsi, d. s. s. Farveblindhed - 373
Akromegali - 373
Akromonogram - 373
Akron, By i U. S. A., Stat Ohio - 373
Akroodekstrin, se Dekstrin - 373
Akropolis - 373
Akrostikon - 373
Akrostolion - 373
Akroterion - 373, 374
Akrylaldehyd, se Akrolein - 374
Akrylalkohol, se Allylalkohol - 374
Akrylsyre, se Akrolein - 374
Aks - 374
Aksajskaja Staniza, Flække i de Donske Kosakkers Land - 374
Aksakov, Alexander, russ. spiritistisk Forf. (1832-1903) - 374
Aksakov, 1) Iván Sergéjevitsch, russ. socialpolitisk Forfatter (1823-86) - 374
Aksakov, 2) Konstantín Sergéjevitsch, russ. Digter og Forf. (1817-60) - 374
Aksakov, 3) Sergéj Timoféjevitsch, russ. Digter (1791-1859) - 374, 375
Akschehr (»den hvide By«), By i det tyrk. Vilajet Konia i Lilleasien - 375
Akse - 375, 376
Aksel, nordisk Mandsnavn - 376
Aksel 1) Maskinvæsen - 376
Aksel 2) i Botanikken - 376
Akselafstand, se Hjulstand - 376
Akselblad, se Akselflig - 376
Akselbærtræ, se Røn - 376
Akselfletningen - 376, 377
Akselflig (Akselblad) (stipula) - 377
Akselhule (lat. axilid) - 377
Akselhus - 377
Akselknop - 377
Akselkøping - 377
Aksel og Valborg, 1) dansk Folkevise; 2) Tragedie af Oehlenschlager (1810, digtet 1808) - 377
Akselstad - 377
Akseltorv, se Akselkøping - 377
Akseltryk, se Hjultryk - 377
Akseraï («det hvide Slot«), By i det tyrk. Vilajet Konia i Lilleasien - 377, 378
Aksiom - 378
Aksiometer - 378
Aksu (»det hvide Vand«), By i Østturkestan - 378
Akt, ell. en Udskrift i Akts Form, Aktsbeskrivelse - 378
Akt i dramatisk Henseende - 378
Aktaion, gr. Sagnheros - 378, 379
Akter - 379
Aktie - 379
Aktiebrev, se Aktie - 379
Aktieselskab - 379, 380, 381, 382, 383, 384
Aktiniabai - 384
Aktinier, se Søanemoner - 384
aktinisk - 384
Aktinium - 384, 385
Aktinolit, se Hornblende - 385
Aktinometer, se Pyrheliometer - 385
aktinomorf - 385
Aktinomyces ell. Straalesvamp - 385
Aktinomykose - 385, 386, 387
Aktion, det antikke Navn paa en lav, sandet Landtunge ved den sydlige Side af Indløbet til den ambrakiske Havbugt - 387
Aktion, kriminel Tiltale, se Paatale - 387
aktionere - 387
Aktion og Reaktion, se Bevægelse - 387
Aktionscenter - 387
Aktionsmyndigheder, se Paatalemyndigheder - 387
Aktionsomkostninger - 387
Aktionsordre - 387
Aktionsradius - 387
Aktionssager, d. s. s. Justitssager (s. d.) - 387
Aktionsturbine, se Turbine - 387
Aktionær, Andelshaver i et Aktieselskab - 388
aktiske Lege, se Aktion. - 388
Aktiv - 388
Aktivforretninger - 388
Aktivhandel og Passivhandel - 388
aktiv Ilt, d. s. s. Ozon. - 388
Aktivitet - 388
Aktol, d. s. s. Actol - 388
Aktor - 388
Aktualitet - 388
Aktuar - 388
Aktæon, d. s. s. Aktaion - 388
Aktør - 388
Akumeter - 388
Akupressur - 388
Akupunktur - 388, 389
Akureyri - 389
Akustik - 389
akustisk - 389
akustisk Sky - 389
akustisk Telegraf - 389
akut - 389
Akvafortist - 389
Akvamarln, se Beryl - 389
Akvarelfarvetryk, se Litografi - 389
Akvarelmaleri - 389, 390, 391
Akvarium - 391, 392, Akvariefisk, (blank), 393
Akvatinta - 393
Akvileg - 393
Akvædukt - 393, 394
akvøs - 394
Akyab, se Akjab. - 394
Akømeter, d. s. s. Akoimetoi - 394
al - 394
ala - 394
Ala - 394
à la - 394
à la baisse, se Baisse - 394
Alabama - 394, 395
Alabama-Sagen - 395
Alabanda - 395
Alabandin, se Manganblende - 395
Alabast - 395
Alabastglas, se Glas - 395
Alabastron - 395
à la bonne heure - 395
à la carte - 395
Alacoque, Marguerite (1647-90) - 395
Alactaga - 396
Ala Dagh - 396
à la Daumont - 396
Aladdin - 396
Aladscha Dagh - 396
à la fin - 396
Alagoas - 396
Alagon - 396
à la grecque - 396
à la guerre - 396
à la hausse, se Hausse - 396
Alei-Bjergene - 396
Alais - 396
Alajuela - 396
Alakul - 396
Alali - 396
Alalit, se Pyroxengruppen - 397
Alamach, se Andromeda - 397
Alamena, se Hellada - 397
Alamennerne - 397
Alamenni, Luigi, ital. Digter (1495-1556) - 397
Alameda - 397
à la mesure - 397
à la mode - 397
Alamos - 397
Alamosit - 397
Alanerne - 397
Alanin - 397
Alant - 397, 398
Alantika - 398
Alantkamfer, se Helenin - 398
Alantol og Alantsyreanhydrid - 398
Alanus - 398
Alaotra - 398
Alapajevsk - 398
à la queue - 398
Alarcón, By i det østlige Spanien - 398
Alarcón, Pedro Antonio de, sp. Romanforfatter (1833-1891) - 399
Alarcón y Mendoza, Juan Ruiz de - 399, 400
Alard, Delphin Jean, fr. Violinvirtuos (1815-88) - 400
Alarik I - 400
Alarik II - 400
Alarm - 400
Alarmapparat - 400, 401
Alarmeringsøvelser - 401
Alarmkvarterer, se Alarmering - 401
Alarmplads, se Alarmering - 401
Alarmtorpedo, se Landtorpedo - 401
Alasan - 401
Alaschehr - 401
Alaska - 401, 402, 403
Alaskit, d. s. s. Muskovitgranit - 403
Alasonia, se Elassona. - 403
Alassio - 403
Alastor - 403
à la suite - 403
Alas y Ureña, Leopoldo, sp. Forfatter (1852-1901) - 403
Alatau - 403, 404
à la tête - 404
Alatri - 404
Alatyr - 404
Alauda, Alaudidæ, se Lærke - 404
Alauniske Plateau, se Valdaj-Bjergene - 404
Alaux, Jean, fr. Historiemaler (1786-1864) - 404
Alava - 404
Alava, Miguel Ricardo de, sp. General og Statsmand (1771-1843) - 404
Alayrac, Nicolas d', fr. Operakomponist (1753-1809) - 404
Alb - 404
Alba, Fernando Alvarez de Toledo, Hertug af, sp. Feltherre (1508-1582) - 404, 405
Alba - 405
alba - 405, 406
Alba, d', se Macrino d'Alba - 406
Albacete - 406
Alba de Tormes - 406
Alba Fucentia - 406
Alba longa - 406
Alban - 406
Albaner-Bjergene - 406, 407
Albaner-Sø, se Albaner-Bjergene - 407
Albaneserne - 407
Albanesisk Sprog og Litteratur - 407, 408, 409
Albani, fornem rom. Familie - 409
Albani, Emma, dramatisk Sopransangerinde, f. 1850 - 409
Albani, Francesco, ital. Maler (1578-1660) - 409, 410
Albani, Mathias - 410
Albani, Skt - 410
Albania - 410
Albanien - 410, 411
Albano - 411
Albanosten - 411
Albans, Saint - 411
Albany - 411, 412
Albany, Leopold, Hertug af, (1853-1884) - 412
Albany, Louise, Grevinde af, (1753-1824) - 412
Albargin - 412
Albarracin - 412
Albategnius, se al-Battani - 412
Albatros - 412, 413
al-Battani, Abu 'Abdallah Muhammad ibn Gabir, arab. Astronom (c. 850-929) - 413
Albay - 413
Albay, se Mayon - 413
Albedo - 413
Albedyhll, 1) Gustaf d', sv. Friherre, Diplomat og Forfatter (1758-1819) - 413
Albemarle, Grever af - 413
Albemarle-Sund - 413, 414
Albemarle-Øen - 414
Albendorf - 414
Albenga - 414
Alberdingk Thijm, Jos. Albertus, holl. Forf. (1820-89) - 414
Albergati-Capacelli, Francesco, Marchese, ital. Komedieforfatter (1728-1804) - 414
Alberi, Eugenio, ital. Historiker (1807-78) - 414
Alberik I - 414
Alberik II - 414
Alberoni, Giulio, Kardinal og sp. Minister (1664-1752) - 414, 415
Albert - 415
Albert, Greve af Orlamünde - 415
Albert af Riga - 415
Albert af Stade - 416
Albert den Store - 416
Albert, Konge af Sachsen (1873-1902) - 416
Albert, Prins af Sachsen-Koburg - 416, 417
Albert I, Konge af Belgien - 417
Albert Kásimir - 417
Albert, Alexandre Martin, fr. Socialist (1815-95) - 417
Albert, Eduard, Østerrigsk Kirurg (1841-1900) - 417
Albert, Eugen d', Klaverspiller og Komponist, f. 1864 - 417, 418
Albert, Heinrich, tysk Komponist og Digter (1604-51) - 418
Albert, Josef, tysk Fotograf (1825-86) - 418
Albert, Paul, fr. Litteraturhistoriker (1827-80) - 418
Alberta, Prov. i Dominion of Canada - 418
Albert-Edward Njansa, Indsø i det østlige Centralafrika - 418
Alberti, Carl Christian, dansk Politiker og praktisk Jurist (1814-1890) - 418, 419
Alberti, Leon Battista - 419, 420
Alberti, Peter Adler - 420
Albertina - 420
Albertina, Kunstsamling, se Albert Kasimir. - 420
Albertinelli, Mariotto, ital. Maler (1474-1515) - 420, 421
Albertis, Luigi Maria d', ital. Forskningsrejsende (1841-1901) - 421
Alberti'ske Bas - 421
Albertit - 421
Albert Lea - 421
Albert Njansa, den nordligste af de store Nil-Søer - 421
Albertolli, Giocondo, ital. Ornamentbilledhugger og Arkitekt (1742-1839) - 421
Alberton - 421
Albertoni, Giovanni, ital. Billedhugger (1806-1887) - 421
Albertotypi, se Albert, J., og Lystryk - 421
Albertrandy, Jan Baptist, polsk Historiker (1731-1808) - 421
Albertsen, Hans, dansk Biskop (1525-1569) - 421
Albertsen, Peder, d. 1517 - 422
Albertus Magnus, se Albert den Store - 422
Albertville - 422
Albertypi, se Lystryk - 422
Alberuni, Abu-Raihan Muhammad Ibn Ahmad (973-c.1050) - 422
Albi - 422
Albien (fr.), se Kridtformation - 422
Albigensere - 422, 423
Albinisme, se Albinoer - 423
Albinoer - 423, 424
Albinoni, Tommaso, Operakomponist og Violinist (1674-1745) - 424
Albinovanus Pedo - 424
Albinus, se Glodiusog Postumius - 424
Albinus, se Alkuin - 424
Albion - 424
Albionmetal - 424
Albionpresse - 424
Albireo se Svanen - 424
Albis - 424
al bisogno - 424
Albistan - 424
Albit, se Feldspat. - 424
Albitte, Antoine Louis, fr. Revolutionsmand (1760-1812) - 424
Alblasserdam - 424
Alboin - 424
Albokarbonlampe - 424
Albolit, se Cement - 424
Albona, Lapin - 424, 425
Alboni, Marietta, Operasangerinde (1823-1894) - 425
Al-Borak - 425
Albornoz, Gil Alvarez Garillo, Kardinal og Statsmand (1310-77) - 425
Albov, Michail Nilovitsch, russ. Forfatter (1851-1911) - 425
Albrecht I (1298-1308) - 425
Albrecht II (1438-39) - 425
Albrecht I (af Brandenburg) - 425, 426
Albrecht III - 426
Albrecht - 426
Albrecht I (af Braunschweig) - 426
Albrecht II (af Mecklenburg) - 426
Albrecht III af Sverige - 426
Albrecht IV - 426, 427
Albrecht VII - 427
Albrecht, Ærkebiskop af Mainz og Magdeburg (1490-1545) - 427
Albrecht (af Preussen) - 427
Albrecht III (af Sachsen) - 427
Albrecht VII (af Østerrig) - 427
Albrecht Frederik Rudolf, Ærkehertug af Østerrig - 427
Albrecht, Carl Theodor, tysk Geodæt, f. 1843 - 427, 428
Albrecht, Wilhelm Eduard, tysk Retslærd (1800-1876) - 428
Albrechtsberger, Johan Georg, Østerrigsk Komponist og Musikforfatter (1736-1809) - 428
Albrechtsfolk - 428
Albrechtsorden - 428
Albreda - 428
Albret, Jeanne d' - 428
Albrizzi, Isabella, Grevinde, ital. Forfatterinde (1763-1836) - 428
Albruna - 428
Albue - 428, 429
Albuebenet - 429
Albuefjord, se Nakskov Fjord. - 429
Albuera - 429
Albueskæl - 429
Albuesvamp - 429, 430
Albufeira - 430
Albufera - 430
Albugo, se Hvidrust - 430
Albuin, se Alboin - 430
Albula, se Sild - 430
Albula - 430
Album - 430
Albumen ovi siccum - 430
Album græcum - 430
Albumin, se Proteinstoffer - 430
Albuminater, se Proteinstoffer - 430
Albuminoider, se Proteinstoffer - 430
Albuminometer, se Albuminuri - 430
Albuminpapir - 430
Albuminuri - 430, 431
Albumoider, d. s. s. Albuminoider - 431
Albumoser - 431
Albunea - 431
Albuñol - 431
Albuquerque - 431
Albuquerque, Affonso de, kaldet »den Store«, portug. Statsmand og Kriger (1453-1515) - 431
Alburnum, Splint - 431
Alburnus, se Karpefisk - 431
Alburs, se Elburs og Elbrus - 431
Albury - 431
Albæk - 431
Alca, se Alkefugle - 431
Alcacer-do-Sal - 431
Alcala - 431, 432
Alcala Galiano, Antonio, sp. Statsmand (1789-1865) - 432
Alcalde - 432
Alcamo - 432
Alcañiz - 432
Alcantara - 432
Alcantaraordenen - 432
Alcaraz - 432
alcarraza - 432
Alcaudete - 432
Alcazar - 432
Alcazar, Baltasar de, spansk Lyriker (1530-1606) - 432
Alcazar de San Juan - 432, 433
Alcazar Quivir - 433
Alces, se Elsdyr. - 433
Alcester, Frederik Beauchamp Seymour, Lord, eng. Admiral (1821-95) - 433
Alchemilla, se Løvefod - 433
Alcibiades, d. s. s. Alkibiades - 433
Alcidæ se Alkefugle - 433
Alcinous, d. s. s. Alkinoos - 433
Alciopidæ, se Børsteorme - 433
Alcippe, se Rankefødder - 433
Alcira - 433
Alcobaca - 433
Alcock, Sir Rutherford, eng. Diplomat og Orientalist (1809-1897) - 433
Alcoforado, Marianna, se Chamilly, N. B. - 433
Alcolea - 433
Alcor, se Bjørnen - 433
Alcornocobark - 433
al Corso - 433
Alcott, Louisa May, amer. Forfatterinde (1832-88) - 433
Alcoy - 433
Alcudia - 433
Alcudia, Hertug af, se Godoy - 433
Alcyonaria, se Koraller - 433
Alcyone, se Isfugle - 433
Alcyone (astron.), se Pleiaderne - 433
Alcyonidium, se Mosdyr - 433
Alcyonium, Dødningehaand, se Octactinia - 433
Aldabraøerne - 433
Aldafader - 433
Aldan - 433
Aldannelser, se Al - 433
Aldborough - 433
Aldebaran, se Tyren - 433
Aldegonde, se Marnix - 433
Aldegrever, Heinrich, tysk Kobberstikker og Maler f. 1502 - 434
Aldehyd - 434
Aldehydammoniak. se Aldehyd - 434
Aldehyder - 434
Aldehydgrønt - 434
Aldehydharpiks - 434
Aldeia Gallega - 434, 435
Alden, Gustaf Alfred, sv. Forfatter, f. 1852 - 435
Aldenburg, Anton Greve af, f. 1633 - 435
Aldenhoven - 435
Alder - 435, 436, 437
Alderamin, se Cepheus - 437
Alderdomsforsikring - 437, 438, 439, 440, 441, 442
Alderdomsforsørgelse, se Alderdomsforsikring - 442
Alderdomssvaghed - 442, 443
Alderdomsunderstøttelse, se Alderdomsforsikring - 443
Alderman - 443
Alderney - 443
Alderney-Kvæg, se Kvægracer - 443
Aldersbestemmelse - 443, 444, 445
Aldersformand - 445
Aldersgrænse - 445
Aldershot - 445
Aldersklasse - 445
Alderslyst - 445
Alderspræsident, se Aldersformand - 445
Aldersring - 445
Alderstid - 445, 446
Alderstillæg - 446
Aldgate, Distrikt i London - 446
Aldheim - 446
Aldiner - 446
Aldobrandini - 446, 447
Aldobrandinske Bryllup - 447
Aldol - 447
Aldoser - 447
Aldoximer - 447
Aldrich, Thomas Bailey (1836-1907) - 447
Aldridge, Ira, Skuespiller - 447, 448
Aldrovanda - 448
Aldrovandi, Ulisses, ital. Naturforsker (1522-1605) - 448
Aldus Manutius, se Manutius - 448
Ale - 448
Alea - 448
alea jacta est (lat.), »Terningerne er kastede« - 448
Aleander, Hieronymus, Kardinal (1480-1542) - 448
Aleardi, Aleardo, ital. Lyriker (1812-1878) - 448, 449
aleator - 449
Alecsandrescu, Gregor, rum. Digter og Politiker (1812-1886) - 449
Alecsandri, Vasile, rum. Digter og Politiker (1821-1890) - 449
Alecsandrie, se Alexandria (Rumænien) - 449
Alecsixac - 449
Alef - 449
aleiptes, d. s. s. alipt - 449
Aleko Pasha - 449
Alekto (gr., »den aldrig hvilende«), en af Erinyerne - 449
Alektovæver, se Vævere. - 449
Alektryomachi (gr.), Hanekamp. - 449
Alektryomanti - 449
Aleman, Mateo, sp. Romanforfatter (1547-1613) - 449, 450
Alemanner, se Alamanner - 450
Alembert, Jean le Rond d', fr. Matematiker, Naturforsker og Filosof (1717-1783) - 450, 451
Alemdar - 451
Alemquer - 451
Alemtejo - 451
Alen - 451
Alencar, José Martiniano de brasiliansk Romanforfatter (1829-1877) - 451, 452
Alencon - 452
Alenconkniplinger - 452, 453
Alentejo, se Alemtejo - 453
Alepocephalidæ - 453
Aleppi - 453
Aleppo - 453
Aleppopustel - 453
Aleppoæbler, se Galæbler - 453
Alercetræ - 453, 454
alert - 454
Aleschki - 454
Alesia - 454
Alessandria - 454
Alessi, Galeozzo, ital. Arkitekt (1512-72) - 454
Alessio - 454
al estofado - 454
à l'estompe - 454
Aletes - 454
Aletheia - 455
Aletsch-Gletscher - 455
Aleuaderne - 455
Aleurites - 455
Aleuritesolie - 455
Aleurometer - 455
Aleuron - 455, 456
Aleuronat - 456
Alëuterne - 456
Alevskijagruppen - 456
Alexander den Store - 456, Alexander den Stores Rige, (blank), 457, 458, 459, 460
Alexander (IV), Søn af Alexander den Store og Roxane - 460
Alexander. Af dette Navn har der været 8 Paver - 460, 461, 462
Alexander (skotske Konger) - 462
Alexander I (Pávlovitsch), Kejser af Rusland (1801-25) - 462, 463, 464
Alexander II (Nikolájevitsch), Kejser af Rusland (1855-81) - 464, 465, 466
Alexander III (Alexandrovitsch), Kejser af Rusland (1881-94) - 466, 467
Alexander, Fyrste af Bulgarien (1879-86) - 467, 468
Alexander Johan, Fyrste i Rumænien (1859-1861) - 468
Alexander Karageorgevic, Fyrste af Serbien (1842-58) - 468, 469
Alexander I, Konge af Serbien (1889-1903) - 469
Alexander, Prins af Hessen (1823-1888) - 469
Alexander, Navn paa flere nytestamentlige Personer - 469
Alexander, Biskop i Alexandria - 469
Alexander, Boyd, eng. Afrika-rejsende (1873-1910) - 469
Alexander, Sir James Eduard A. af Westerton, eng. Officer og Opdagelsesrejsende (1803-1885) - 469
Alexander, Sir William, Jarl af Stirling, skotsk Digter og Statsmand (1567[?]-1640) - 470
Alexander, Mrs., Pseudonym for Annie Alexander Hector, engelsk Romanforfatterinde (1825-1902) - 470
Alexander-Archipelag - 470
Alexander-Bjerge - 470
Alexander fra Afrodisias - 470
Alexander fra Hales - 470
Alexander fra Tralles - 470
Alexander Jannai - 470
Alexander Jaroslavitsch Nevskij, Storfyrste i Rusland (1218-63) - 470
Alexander-Nevskij-Kloster - 470
Alexander-Nevskij-Ordenen - 471
Alexander-Ordenen, Skt - 471
Alexander-Papegøje, se Papegøjer - 471
Alexander-Sagnet - 471
Alexander-Sarkofagen - 471, 472
Alexander Severus - 472
Alexander-Slaget - 472, Alexanderslaget, (blank), 473
Alexanderson, Aron Martin, sv. klassisk Filolog - 473
Alexanderson, Nils Erik, sv. Professor og Rigsdagsmand - 473
Alexander-Toget - 473
Alexandra, Dronning af England - 473
Alexandra Feodorovna, Kejserinde af Rusland - 473
Alexandraland - 473
Alexandra-Nil - 474
Alexandra Salome - 474
Alexandre, Rabbi Aaron, tysk Skakspiller (»Fader A.«) (1766-1850) - 474
Alexandresku, d. s. s. Alecsandresku - 474
Alexandrette - 474
Alexandri, d. s. s. Alecsandri - 474
Alexandria - 474, 475, 476, 477, 478
Alexandrija - 478
Alexandrine Auguste, dansk Dronning - 478
Alexandriner - 478, 479
alexandrinske Bibeloversættelse - 479
alexandrinske Bibliotek - 479
alexandrinske Kodeks - 479, 480
alexandrinske Krig, se Cæsar - 480
alexandrinske Tidsalder - 480
alexandrinsk Filosofi, se Filon og Ny-platonismen - 480
alexandrinsk Skole - 480
Alexandrit, se Chrysoberyll - 480
Alexandropol - 480
Alexandros, gr. Form for det latinske Navn Alexander - 480
Alexandros, se Paris - 480
Alexandrov - 480
Alexandrovsk - 480
Alexandrovskaja Staniza - 480
Alexandrovsk Gruschevskij - 480, 481
Alexanor - 481
Alexeiev, Feodor Jakoblevitsch, russ. Maler (1753-1824) - 481
Alexeiev, Jevgenij Ivanovitsch, russisk Admiral og Statholder, f. 1845 - 481
Alexeievka - 481
Alexei Michhailovitsen, russ. Zar (1645-76) - 481
Alexei Petrovitsch (1690-1718) - 481
Alexi - 481
Alexianere, se Alexius - 481
Alexin - 481, 482
Alexios (byzantinske Kejsere) - 482, 483
Alexipharmica - 483
Alexis - 483
Alexis, Paul, fr. Forf. (1847-1901) - 483
Alexis, Willibald, Pseudonym for Häring (s. d.) - 483
Alexisbad - 483
Alexishafen - 483
Alexius den Hellige - 483
Alexiusbrødre, se Alexius - 483
Alf - 483
Alfa - 483
Alfabet - 483, 484
alfabetiske Sange - 484
Alfagræs, se Stipa - 484
Alfalfa, se Lucerne - 484
Alfani - 484
Alfa og Omega - 484
Al-Farabi - 484
Al-Fargani, Ahmed ibn Muhammad - 484
Alfaro - 484
Alfarvej - 484
Alfa separator, se Centrifuge - 484
Alfa-Straaler (a-Straaler), se Radioaktivitet - 484
Alfa-Trævler, se Esparto - 484
Alfeios - 484, 485
Alfeld - 485
Alfenid ell. Christofle-Metal, galvanisk forsølvet Nysølv (s. d.) - 485
Alfer - 485
Alfieri, Cesare, Marquese di Sostegno ital. Statsmand (1799-1869) - 485
Alfieri, Carlo Alberto (1827-1897) - 485
Alfieri, Vittorio, ital. Digter (1749-1803) - 485, 486
Alfifa - 486
al fine - 486
Alfons (sp. og ital. Alfonso, portug. Affonso) - 486
Alfons (Konger af Aragonien og Navarra) - 486
Alfons (Konger af Asturien) - 486
Alfons (Konger af Kastilien) - 486, 487
Alfons (Hertuger af Ferrara) - 487
Alfons (Konger af Neapel og Sicilien) - 487
Alfons (Konger af Portugal) - 487
Alfons (Konger af Spanien) - 487, 488
Alfons af Bourbon - 488
Alfons (fr. alphonse), en prostitueret Kvindes »Kæreste« (se Alfons-Uvæsenet) - 488
Alfonsine - 488
Alfonsino (Alfonso de oro), sp. Guldstykke lig 25 Pesetas ell. frc. - 488
alfonsinske Tavler - 488
Alfonso, se Alfons - 488
Alfons-Uvæsenet - 488, 489
Alfort, se Maisons-Alfort - 489
Alfred den Store - 489
Alfred, Hertug af Edinburgh (1844-1900) - 489, 490
al fresco, se Freskomaleri - 490
Alfreton - 490
Alfsol - 490
Alftafjörður - 490
Alftanes - 490
Alftaver - 490
Alfurer - 490
Alfvén, Hugo, sv. Komponist, f. 1872 - 490
Alfvesta - 490
Alföld - 490
Algajola - 490
Algardi, Alessandro, ital. Billedhugger og Bygmester (1602-54) - 490, 491
Algarobas, se Hymenaea - 491
Algarobilla - 491
Algarotpulver - 491
Algarotti, Francesco, ital. Forf. (1712-64) - 491
Algarve - 491
Algau - 491
Algazel, arab. Filosof (1059-1111) - 491
Algebra - 491, 492
algebraisk Funktion, se Funktion - 492
algebraisk Kurve, se Kurver - 492
algebraisk Ligning, se Ligning - 492
Algeciras - 492
Algemeen handelsblad - 492
Algemesi - 492
Algenib, se Pegasus og Perseus - 492
Alger - 492, 493, 494, 495, 496, Alger, (blank), 497, 498
Alger (Algier) - 498
Alger, Russel Alexander, nordamerikansk Politiker, f. 1836 - 498
Algérie - 498, 499, 500, 501, 502, 503
Algérienne, et stærkt broget, tværstribet Uldstof - 503
Algerit, et omdannelsesprodukt - 503
Algesi (gr.), legemlig Smerte, særlig Nervesmerte - 503
Algesimeter, Instrument, der tjener til Prøvelse for Følsomhed af Smerter - 503
Algesiras, se Algeciras - 503
Algesvampe - 503
Alghéro, Algheri, Algher, By paa Sardiniens Vestkyst - 503
Algier, se Alger og Algérie - 503
Algiers, By i Louisiana, U.S.A. - 503
algiersk Metal, se Tinlegeringer - 504
Algiervine - 504
Alginsyre, Tangsyre - 504
Algoabai, Bugt paa Sydøstkysten af Kaplandet - 504
Algodonalesbai, Bugt af det store Ocean paa Kysten af Chile - 504
Algodonit, et sølvlignende Mineral - 504
Algolog. Videnskabsmand som arbejder med Algologi - 504
Algolstjerne, se Foranderlige Stjerner - 504
Algoma, By i Dominion of Canada, Prov. Ontario - 504
Algonkin, indiansk Sprogæt - 504
algonkisk, se proterozoisk Gruppe - 504
Algorab, se Ravnen - 504
Algoritme betød opr. den til Positionssystemet knyttede Talregning - 504
Algrafi, Aluminiumstryk - 504
Algreen-Ussing, se Ussing - 504
alguacil, er i Spanien Almenbenævnelsen paa enhver, som udøver eksekutiv Justitsmyndighed - 504
Alhagi T., Slægt af Ærteblomstrede Buske - 504
Alhama, af det arab. El-Hammam d. v. s. de varme Vande - 504, 505
Alhambra, Slot v. Granada, Spanien - 505, 506
Alhámbra - 506
Alhambravaser - 506, 507
Alhàzen, arab. Fysiker, d. 1038 - 507
Alheden - 507
Alhénna, se Lawsonia - 507
Ali, Ibn Abi Talib, Profeten Muhammed's Fætter - 507
Alia, se Allia - 507
Ali Abbas, persisk Læge, Livlæge hos Emiren Adhad ad Daula (d. 994) - 507
Aliàga, By paa Filippinerne - 507
alias - 507
Alibert, Jean Louis, fr. Læge (1766-1837) - 508
Ali Bey, Sultan af Ægypten (1728-73) - 508
alibi - 508
Alibràndo, Girolamo, ital. Maler (1470-1524). - 508
Alicante, spansk Provins - 508
Alicante-Soda, se Sod - 508
Alicante-Vin faas fra Provinsen Valencia - 508
Alicàta, se Licata - 508
AliceMaud Mary, Storhertuginde af Hessen (1843-78) - 508
Alicudi, se Lipariske Øer - 508
Alidade - 508
Alienation, Sindsforvirring, Sindssyge - 508
alieni Juris homo ell. alieno juri subjéctus - 508
alifatiske Forbindelser - 508
Aligarh, Distrikt i den britisk-indiske Provins Nordvestprovinserne og Audh - 509
Alighieri, se Dante - 509
alignement - 509
Aligny, d', Claude Felix Theodore Caruelle, fr. Maler og Raderer, (1798-1871) - 509
Alima (Mbossi), Biflod i højre Bred til Kongo - 509
Alimentationssag, se Børn - 509
Alimentationsydelser, se Børn og Underholdsbidrag - 509
a limine (lat) - 509
Alin, Oscar Josef, sv. Videnskabsmand og Politiker, (1846-1900) - 509
a linea (lat.) - 509
Alingsås, By i Elfsborg Len, Vestergotland, Sverige - 509
Alioth, se Bjørnen - 509
Ali Pasha, Hersker i Albanien (1741-1822) - 509, 510
Alipt, kaldtes hos Grækerne den Person, der indgned Atleterne med Olie - 510
aliquánt Del, se aliquot Del. - 510
aliquid hæret (lat.), »noget bliver der hængende« - 510
aliquot Del, i Aritmetikken en Del af det hele - 510
Aliquottoner (ogsaa kaldet Over- ell. Partialtoner) - 510
Alise Sainte-Reine, Landsby i det franske Dept. Gote d'Or - 510
Alishan, Leon, armenisk Digter og Historiker, f. 1820 i Konstantinopel - 510
Alisma, se Skeblad - 510
Alismaceæ, se Skebladfamilien - 510
Aliso (lat.), et Kastel, som Drusus havde anlagt Aar 11 f. Kr. ved Floden Lippe - 510
aliud scéptrum, aliud pléctrutn (lat.) - 511
à livre ouvert(fr.), »med aaben Bog« o: fra Bladet - 511
Alizarin (Dioxyantrakinon), et Farvestof - 511
Alizarinblaat, (Dioxyantrakinonkinolin) - 511
Alizarinblæk - 511
Alizarinbrunt - 511
Alizaringrønt d.s.s. Antracengrønt - 511
Alizaringult - 511
Alizarinorange - 511
Alizarinrødt - 511
Alizarinsort - 511
Alizarlnviolét - 511
Aljaska, d.s.s. Alaska - 511
Alkaios, gr. Sagnheros - 511
Alkaios, gr. Digter fra Mytilene paa Lesbos, c. 600 f. Kr. - 511
Alkali, se Alkalier - 511
Alkalialbuminater, se Proteinstoffer - 511
Alkaliblaat (Anilinblaat), se Tjærefarvestoffer - 512
Alkalier, Ilter og Hydroxyder af Alkalimetallerne - 512
Alkaliféldspat, se Feldspat - 512
Alkalimetallerne, en Gruppe monovalente (engyldige) Metaller - 512
Alkalimetri - 512
alkaliske Jordarter - 512
alkalisk Reaktion - 513
Alkaliturmalin, se Turmalin. - 513
Alkaloider, organiske Baser, der indeholder Kulstof, Brint og Kvælstof og som oftest tillige Ilt - 513, 514
Alkatnenes, gr. Billedhugger i Slutningen af 5. Aarh. f. Kr. - 514
Alkan, Charles Henri Valentin, fr. Komponist (1813-88) - 514
Alkánna Tausen., Slægt af Rubladede, smaa, fleraarige Urter - 514
Alkánnarod, se Alkánna og Lawsonia - 514
Alkánnarødt, d.s.s. Alkannin - 514
Alkannin (Anchusin, Anchusasyre) - 514
Alkapton - 514
Alkaptonuri, se Alkapton - 514
Al-Katif, 1) vandrigt Distrikt i Landet El-Hasa ved Arabiens Østkyst - 514
Alkefugle (Alcidæ) - 514, 515, 516, 517, 518
Alkekonge, se Alkefugle - 518
Alkemi, se Kemi - 518
Alkéndi, arab. Filosof fra 9. Aarhundrede - 518
Alkéstis var efter det oldgræske Sagn Datter af Kong Pelias i Iolkos - 519
Al-Khwarizmi, arabisk Matematiker og Astronom - 519
Alkibiades, athenisk Statsmand og Feltherre, 5. Aarh. f. Kr. - 519, 520
Alkidamas, gr. Retor og Sofist fra det æoliske Elaia - 520
Alkide, »Ætling af Alkeus« - 520
Alkifron, gr. Retor i 2. Aarh. e. Kr. - 520
Alkimos, jødisk Ypperstepræst 162-159 f. Kr. - 520
Alkinoos herskede efter Odysseen over Faiakerne paa Øen Scheria - 520
Alkithoe var efter det gr. Sagn en Datter af Kong Minyas i Orchomenos - 520
Alkmaar, By i den holl. Prov.Nordholland - 520
Alktnaion, d.s.s. Alkmeon - 520
Alkttian, gr. Lyriker i 7. Aarh. f. Kr. - 520
Alkmene var efter det gr. Sagn en Datter af Perseus' Søn Elektryon - 521
Alkméon, gr. Sagnheros, Søn af Amfiaraos og Erifyle - 521
Alkmeoniderne, athenisk Adelsslægt - 521
Alkmæon, d.s.s. Alkméon - 521
Alkmæoniderne, d.s.s. Alkmeoniderne - 521
Alkohol, Ætylalkohol, Metylkarbinol, Vinaand - 521, 522, 523, 524, 525, 526, 527, 528
Alkoholamblyopi, se Øjensygdomme - 528
Alkoholater - 528
Alkoholer - 528, 529
Alkoholforgiftning, se Alkoholisme - 529
Alkoholgæring, se Gæring - 529
Alkoholisme, Drikkesyge - 529
Alkoholist, en til Alkoholisme forfalden Person - 529
Alkoholometer, se Alkoholometri - 529
Alkoholometri er Læren om Bestemmelsen af Vædskers Indhold af Alkohol - 529, 530, 531
Alkove, et mindre Rum uden Vinduer? - 531
Alkuin ell. rettere Ælkvin (latiniseret: Albinus) blev f. i York 735 - 531, 532
Alkyl, Betegnelse for de monovalente (engyldige) Alkoholradikaler - 532
Alkylener, se Olefiner - 532
Alkylhalolder, Halogenætere - 532
Alkymi, se Kemi - 532
Alkyone (ell. Halkyone) - 532
Alkyoneus, en af Giganterne, Jordens (Gaia's) Sønner - 532
alkyoniske Dage, se Alkyone - 532
alkæisk Strofe, en efter den æoliske Lyriker Alkaios benævnet Versform - 532
alla cappella, d.s.s. a cappella - 532
alla diritta - 532
Allah (arab.), Gud - 532
Allahabad (»Guds By«),Indien - 532, 533
Allain-Targé, Francois Henri René, fr. Politiker (1832-1902) - 533
Allaktit, et Mineral fra Nordmarken i Vermland - 533
alla marcia, musikalsk Foredragsbetegnelse - 533
Allan, David, skotsk Maler og Raderer (1744-96) - 533
Allan, George - 533
Allan, William, Sir, skotsk Historiemaler (1782-1850) - 533
Allanit, se Epidot - 533
Allan-Kardec, Pseudonym for H.L.D. Rivail - 533
Allan-Linien, Allan Line (eng. The A. L. Steam Ship Co.) - 533
Allantlasis, se Botulismus - 533
all' antico (ital.), i gammel Stil - 533
Allantoin, Allantoissyre, Amniossyre (Glyoxyldiureid), - 533
Allantois - 533, 534
Allàntoissyre, se A11antoin - 534
alla pezza, se al pezzo. - 534
alla polácca (ital.), i Stil og Takt som Polonæse - 534
alla prima (ital.); male a. p. o: uden Undermaling - 534
Allar, André Joseph, f r. Billedhugger, f. 22. Aug. 1845 i Toulon - 534
Allard, Jean Francois, fransk Officer (1785-1839) - 534
Allard, Léon, fr. Forf., er f. 1847 - 534
Allard, Paul, katolsk Kirkehistoriker, f. 1841 i Rouen - 534
allargándo (ital.), musikalsk Foredragsbetegnelse - 534
Allas-Strædet - 534
alla zoppa, (ital.), hinkende, haltende - 534
Alldeutscher Verband, se A11ysk - 534
Alle, Biflod til Pregel i det preussiske Regeringsdistrikt Konigsberg - 534
Allé er en Vej med Træer plantet paa begge Sider af Vejen - 534, 535
alle for een og een for alle, se Solidaritet - 535
Allegany, Alleghany, By i U. S. A., Stat New York - 535
allegere (af lat. allegare), paaberaabe sig, anføre et Skriftsted, en Lovparagraf e. lign - 535
Alleghany-Bjergene i USA - 535, 536
Allegheny-City, se Pittsburg - 536
allegiance, undersaatlig Troskab og Lydighed - 536
Allegori (gr.) en Udtryksmaade, der indeholder noget andet end det, der formelt ligger i den - 536, 537
allegorisk Fortolkning, billedlig, uegentlig Fortolkning - 537
allegraménte (ital.), musikalsk Tempobetegnelse: hurtig - 537
allegretto, se allegro - 537
Allégri, 1) Antonio, se Gorreggio. 2) Gregorio, fra Correggio - 537
allégro, forkortet allo (ital.), musikalsk Tempobetegnelse: hurtig, livlig - 537
Allehaande, se Piment - 537
Allehelgens-Bugt (Bahia de todos os Santos), ved Sydamerikas Østkyst - 537
Allehelgens-Dag - 537, 538
Allehelgens-Øer, selles des Saintes - 538
Allemand, d', Louis, (1390-1450) - 538
Allemande, oprindelig Navnet paa en Dans af tysk Oprindelse - 538
alle Mands Tørn (Søv.), Udtryk - 538
Allemontit, se Antimonarsen - 538
Allen, Bog of, store Tørvemoser, dækkende c. 1000 km2 midt i Irland - 538
Allen, Grant, eng. Naturforsker og Romanforfatter, (1848-1899) - 538
Allen, James Lane, arner. Romanforfatter, er født i Kentucky 1849 - 538
Allen, Karl Ferdinand, dansk Historiker, (1811-1871) - 538, 539
Allen, Robert William Otto, dansk Musiker, (1852-1888) - 539
Allen, William, amer. Forf. (1784 -1868) - 539
Allen, Lough, Sø i Leitrim County, Irland - 539
Allenstein, Garnisonsby og vigtig Jernbanestation i preussen - 539
allentándo, d.s.s. rallentando - 539
Allentown, By i U.S.A., Stat Pennsylvania - 539
Aller, Biflod til Weser - 539
Aller, Carl, dansk Bladudgiver og Forlægger, er f. 25. Novbr 1845 - 539, 540
Allergi - 540
allerhelligste - 540
Allers, Christian Wilhelm, tysk Tegner og Maler, f. i Hamburg 6. Aug. 1857 - 540
Allerup, Mathias Peter, dansk Jernstøber og Maskinfabrikant (1799-1858) - 540
Allerup Bakker, se Jyske Aas - 540
Allerød-Lag, se Kvartærformation - 540
Allesjæles-Dag kaldes i den rom.-katolske Kirke Dagen efter Allehelgens-Dag, 2. Novbr - 540
Allevard, By i det fr. Dept. Isére, Arrond. Grenoble - 540
allez (fr.), gaa af Sted! - 540
Allgauer - Kvæg, se Kvægracer - 540
Allgemeine Zeitung - 540
Allgäu, se Algau - 540
Allia, en Bæk, der fra Øst falder ud i Tiberen - 541
Alliance - 541
Alliance, By i U.S.A., Stat Ohio - 541
Alliance, evangelisk, se Evangelisk Alliance - 541
Alliance Israélite Universelle, Forening - 541, 542
Alliaria, se Løgkarse - 542
Allier, Oldtidens Elaver, »Loires Tvillingflod«, udspringer i Dep. Lozére - 542
alliere (fr.), forene - 542
Alligator, Navnet paa tre Floder, der løber ud i Van Diemens-Havbugten paa Nordkysten af Australien - 542
Alligatorbark - 542
Alligatorer, Slægt (Alligator Gray) af Krkodillernes Orden - 542, 543
Alligatorkrokodil (Osteolaemus), Slægt af Krokodillernes Orden - 543
Alligatorskildpadde, se Sumpskildpadde - 543
Alligator-Swamp, se Albemarle-Sund - 543
alligere (lat.), blande - 543
Allike, se Ravnefugle - 543
Allin, Arthur Ivan, dansk Musiker, er f. 3. Decbr 1847 - 543
Alling-Aa - 543
Allingaabro, Landsby og Station ved Ryomgaard-Randers Banen - 543
Allinge-Sandvig, to Købstæder paa Bornholms Nordøstspids - 543, 544
Allingham, Helen, f. Paterson, eng. Malerinde, er f. 26. Septbr 1848 - 544
Allingham, William, eng. Digter (1828-89). - 544, 545
Alliteration (lat.: Bogstavrim, Stavrim, bedst maaske Forlydsrim) - 545
Allium (Løg), Slægt af Liljefam. - 545
Allmers, Hermann, tysk Digter, f. 11. Febr 1821 i Rechtenfleth ved Bremen - 545
Allmänna Svenska Elektriska Aktiebolaget, i Västerås - 545, 546
allo, se allegro - 546
Alloa, Havneby i Clackmannanshire, Skotland - 546
Allobroger, et keltisk Folk - 546
allochthone, Kulaflejringer - 546
Allodium, egl. hvad der er en Mands fulde Ejendom - 546
Allofan, et Mineral - 546
allogen, d.s.s. allotigen - 546
Allokroisme (gr.), Farveveksling - 546
Allokution er et udtryk i den rom. Kurialstil paa en Pavelig Udtalelse - 546
Allomeri, omtr. d.s.s. Isomeri - 546
Allomorfi, se Heteromorfi - 546
Allomorfit, d.s.s. Baryt - 546
Allomorfoser, se Pseudomorfoser - 546
Allonge, Forlængelse - 546
Allongeparyk, se Paryk - 546
allons - 546
Allopalladium, den heksagonale Form af Palladium - 546
Allopati, benævnes ofte den alm. videnskabelige Lægekunst modsat Homøopati - 546
Alloquium (lat.), Tiltale - 546
Allori, 1)Allessandro, ital. Maler af den florentinske Skole (1535-1607) - 546
Allori, 2) Gristofano, ital. Maler (1577-1621) - 546, 547
Allorytmi (gr.), sygelig Forandring af Hjerteslagets Rytmus - 547
Allosurus, se Hestespreng - 547
allotigen - 547
Allotria (gr.) - 547
Allotriofagi (gr.), Tilbøjelighed til at sluge uspiselige Ting - 547
allotriomorf, kaldes en Bjergartsbestanddel, der ikke har sin egen Krystalform - 547
Allotropi - 547
all' ottáva (ital.), i Oktaven - 547
Allou, Edouard, f r. Politiker (1820-88), - 547
Alloxan, Mesoxalurinstof, Dioxybarbitursyre - 547
Alloxantin, en krystalliseret kem. Forbindelse - 547
all right, (eng.), Alt vel! Godt! - 547
All Saints' day (eng.), Alle Helgens Dag - 547
Allston, Washington, nordamerikansk Maler og Digter (1779-1843) - 547
alludere, hentyde til, sigte til - 547
allure (fr.), Gang, Fodskifte, Gangart - 547
Allusion, se alludere - 547
Alluvialdannelser, se Alluvium - 547
Alluvialland, se Alluvium - 547
alluvio (lat.), Tilskylning - 547
Alluvium (Alluvialdannelser eller Alluvialland) - 547, 548
Allyghur, se Aligarh - 548
Allyl, en umættet, organisk Atomgruppe - 548
Allylálkohol (Akrylalkohol) - 548
Allylsennepsolie - 548
Allylsulfid, Svovl allyl - 548
Allöopati, se A11opati - 548
Alm, se Ælm - 548
Alm, organisk Stof - 548
Alma, Flod paa den russ. Halvø Krim - 548
Almada, By i Portugal - 548
Almaden, 1) A. de Azogue, By i Sydspanien - 548
Almaden, 2) A. de la Plata, By i Sydspanien - 548
Almadenejos, se Almaden - 548
Almagést benævntes af Araberne Ptolemaios' Haandbog i Astronomi - 548
Almagro, By i Mellem-Spanien - 548
Almagro, Diego, sp. Erobrer (1475-1538) - 548, 549
Almahadia, befæstet By paa Østkysten af Tunis i Afrika - 549
Almali, By i det tyrk. Vilajet Konia i Lilleasien - 549
álma mater (»den kærlige, gode Moder«) - 549
Al-Mamun, Harun-ar-Raschid's næstældste Søn - 549
Almanak - 549, 550
Almandin ell. ædel Granat, se Granat - 550
Almandinspinél, se Spinel - 550
Almannagjá, en stor Lavakløft ved Thingvellir i Island - 550
Almansa, By i det østlige Spanien, Prov. Albacete - 550
Altnansur (o: den [ved Guds Hjælp] sejrrige). 1) Den anden abbasidiske Kalif Abu Djafar - 550
Altnansur, 2) Muhammed Ibn Abi Arni r, den berømteste Feltherre og Statsmand i det arab. Spaniens Historie - 550, 551
al marco (Hal.), efter Mark- (o: ren Guld- og Sølv-) Vægt - 551
Almare-Stäke 1) smalt Sund, som forbinder Mälaren med Fjorden Skarven - 551
Almare-Stäke 2) Et Slot ved A. - 551
Almás, Navn paa mange Byer i Ungarn; - 551
Alma Tàdema, Sir Lawrence, holl.-eng. Genremaler, (1836-1912) - 551
Almàti, Alma Adele, Operasangerinde, er i f. i New York 1861 - 551
Alme, Biflod til Lippe i Westfalen - 551
Almebergen ell. Dalf jä11en, - 551
Almeh, arab. fem. af lærd - lærd kvinde - 551
Almeida, By i Portugal - 551, 552
Almeida, Francisco de, portug. Helt (c. 1450-1510) - 552
Almeida, NicolaoTolentino de, portug. Satiredigter (1741-1811) - 552
Almeida-Garrett, João Baptista da Silva Leitão de, portug. Digter, (1799-1854) - 552
Almeidan (arab.), Markedsplads, Basar - 552
Almeirim, By i Portugal, Prov. Estremadura - 552
Almelo, By i Prov. Overijsel, Holland - 552
Almén, August Theodor, sv. Kemiker og Universitetslærer, (1833-1903) - 552, 553
Almendralejo, By i det vestlige Spanien, Prov. Badajoz - 553
Almenning ell. almenningr (nu almenningur) islandsk lovbestemmelse - 553
Almer, Johan Christian, dansk Maler, (1742-1792) - 553
Almeria, Prov. i det sydlige Spanien - 553
Almgren, Oskar, sv. Arkæolog, f. 9. Novbr 1869 i Stockholm - 553
Almindelige Handelskompagni, oversøisk Handelsforetagende - 553
almindelig Grammatik, ogsaa kaldet filos. Grammatik (grammaire générale et raisonnée) - 553, 554
almindelig Stemmeret, se Stemmeret - 554
Almindeligt Hospital laa opr. i Amaliegade - 554
almindelig Værnepligt, se Værnepligt - 554
Almindinger, udyrkede Strækninger - Skove, Heder, Overdrev, Moser o. l. - 554
Almissa, Stad i Dalmatien - 554
Almisse, gr. for Barmhjertighed - 554, 555
Almisseuddeler, se Almisse - 555
Almkvist, Herman Napoleon, svensk Sprogforsker og Universitetslærer, (1839-1904) - 555
Almlöf, Hedvig Kristina Elisabet, f. Deland, sv. Skuespillerinde,(1831-1882) - 555
Almlöf, Karl Anders Knut, sv. Skuespiller(1829-1899) - 555, 556
Almlöf, Niels Vilhelm, sv. Skuespiller, (1799-1875) - 556
Almodóvar, 1) By i Portugal, Prov. Alemtejo, 2) A. del Campo, By i Mellem-Spanien, Prov. Ciudad-Real, 3) A. del Rio, By i Sydspanien, Prov. Cordoba - 556
Almohader er Navnet paa en muhammedansk Sekt i Afrika fra 12. Aarh. - 556
Almonacid, Flække i den spanske Prov. Toledo i Ny Kastilien - 556
Almondbury, By i det eng. Grevskab York - 556
Almonde, Phillip van, holl. Viceadmiral (1644-1711) - 556, 557
Almònte, Juan Nepomucano, meksikansk Statsmand og General (1804-69) - 557
Almora, By i Divisionen Kumaun i de britisk-indiske Nordvestprovinser - 557
Almoravider er Navnet paa en religiøs Sekt i Afrika og et derfra udgaaet Herskerhus i Spanien. - 557
Almquist, Carl Jonas Love, sv. Forf.,(1793-1866) - 557, 558
Almquist, Erik Jonas, sv. teologisk Forf. (1729-1808) - 558
Almquist, Ester, sv. Malerinde, f. 3. Novbr 1863 i Bromma - 558
Almquist, Gustaf Fridolf, sv. Embedsmand (1814-86) - 558
Almstrom, Adolf Fredrik Robert, sv. Industrimand og Politiker, (1834-1911) - 558, 559
Almue, et fællesnordisk Ord - 559
Almueskole, se Folkeskole - 559
Almuestil, Bondealmuens Ornamentik og Kunsthaandværk - 559
Almuevennen. to forsk. Ugeblade - 559
Almukàntaràth, en Lillecirkel, parallel med Horisonten - 560
Al-muminin (arab.), de Troende - 560
Almuñézar, By i Sydspanien - 560
Alnarp er Navnet paa den ene af Sveriges 2 Landbohøjskoler - 560
al número (ital.), efter Antallet - 560
Alnus, Slægt af Birkefam, større Buske ell. Træer - 560
Alnwick, By i Northumberland, England, - 560
Alnæs, Eyvind, norsk Musiker, f. i Fredrikstad 29. Apr. 1872 - 560, 561
Alnø, sv. Ø i den bottniske Bugt - 561
Alnøit, en Gangbjergart - 561
Aloaderne, d.s.s. Aloiderne - 561
Alocàcia Schott, Slægt af Arumfam., Urter - 561
Aloë, Slægt af Liljefam. - 561
Aloë er den inddampede ell. indtørrede Saft af forskellige Aloëarter - 561, 562
Aloëhamp, Domingohamp, Mauritiushamp - Agavetrævler (s. d.) - 562
Aloëtræ, Agallochetræ, Ørnetræ, Paradistræ, Golambaktræ - 562
Alofa, Ø i det stille Ocean, se Hoorne-Øerne - 562
Alogèr, et Parti i Lilleasien i 2. Aarh. - 562
Alogi (gr.), Ufornuft, Mangel paa Logik - 562
aloi, (fr.), en Mønts lovmæssige Finhed - 562
Aloiderne, to Brødre, Otos og Efialtes - 562
Aloiti, se Aloë - 562
Alombràdos, se Illuminater - 562
Alonsòa Ruiz et Pav., Slægt af Maskeblomstfamilien - 562
Alopecias, se Hajer - 562
Alopecurus, se Rævehale - 563
Alopeki, se Haarsygdomme - 563
Alopæus, C. H., finsk Døvstummelærer og Præst, (1825-1892) - 563
Alora, By i Sydspanien, Prov. Malaga - 563
à l'ordinaire (fr.), som sædvanlig - 563
Alosa, se Sild - 563
Alost (Aalst), By i den belgiske Prov. Øst-Flandern - 563
Aloysius den Hellige, af den fyrstelige Familie Castiglione, (1568-1591) - 563
Alp, se Alb - 563
Alpaca, se Lama - 563
Alpakametál, forsølvet Nysølv - 563
Alpákauld faas af den sydamer. Auchenia pacos, fra Peru - 563
al pari, se pari - 563
Alpebaner, se Alpevej - 563
Alpebrunélle, se Brunelle - 563
Alpedrift er nærmest en Betegnelse for Husdyrbruget i Bjerglande - 563
Alpeforeninger ell. Alpeklubber - 564
Alpeglød (»Alpengluhen«) er et rødligt Lysskær, der viser sig paa Alpernes Toppe ved Solens Op- og Nedgang - 564
Alpegranit ell. Protogingranit - 564
Alpehare, se Hare - 564
Alpehorn, primitivt Blæseinstrument, som benyttes af Hyrderne i Alperne - 564
Alpejægere kaldes de Friskarer, som 1859 samlede sig under Garibaldi - 564
Alpekalk, en i Alperne forekommende Kalksten - 564
Alpeklubber, se Alpeforeninger - 564
Alpekrage, se Ravnefugle - 564
Alpemus (Alperotte ell. Snemus), se Markmus - 564
Alpena, By i U.S.A., Stat Michigan - 564
Alper er en Betegnelse, der undertiden bruges om Højbjerge - 564
Alper, de fynske - 565
Alperne, Europas mægtigste Bjergsystem - 565, 566, 567, 568, Højdekort over Alperne, (blank), 569, 570, 571
Alperose, se Rhododendron. - 571
Alperosefamilien (Rhodoraceaé) - 571
Alpesalamander, se Landsalamander - 571
Alpes-Maritimes kaldes det sydøstlige Dept. i Frankrig - 571, 572
al peso (ital.), efter Vægt - 572
Alpespidsmus, se Spidsmus - 572
Alpestenbuk, se Geder - 572
Alpetropper, Tropper, der er uddannede og udrustede til Kamp i Bjergene - 572
Alpeveje og Alpebaner - 572
Alpeviol, se Cyclamen - 572
al pezzo ell. alla pezza (ital.), efter Stykke, stykkevis - 572
Alphand, Jean Charles Adolph, fr. Ingeniør, (1817-1891) - 572
Alphart, se Hydra (astron.) - 572
Alpheus, d.s.s. Alfeios - 572
Alpheus, se Dekapoder - 572
Alphonse, se Alfons - 573
Alphæus, 1) Fader til Tolderen Levi. 2) Fader til Apostlen Jakob - 573
al placere, (ital.), mus. Foredragsbetegnelse - 573
alpin, hørende til Alperne, - 573
Alpine Club, se Alpeforeninger - 573
Alpinia L., Slægt af Ingefærfam - 573
Alpnach, By i det schweiziske Kanton Unterwalden ob dem Wald - 573
Alpujarras, Las Alpujarras, Navnet paa et Længdedalstrøg i Sydspanien - 573
Alquier, Charles Jean Marie, fr. Diplomat, (1752-1826) - 573
al rigore (di tempo) (ital.), mus. Foredragsbetegnelse: i streng Takt - 573
Alrune, se Mandragora - 573
Alrø, lille Ø i Mundingen af Horsens Fjord - 573, 574
Als (af Tyskerne kaldet Alsen), Ø i Lillebælt - 574
Als, Sogneby i det østlige Nørrejylland ved Kattegat, Hindsted Herred - 574
Als, Iver, dansk Skuespiller (1722-70). - 574
Als, Peder, dansk Maler, (1727-1776) - 574, 575
Alsace, fransk Navn for Elsass - 575
al sécco, (ital.); male a. s. o: paa tør Grund - 575
al segno, (ital.), mus., ved, til Tegnet - 575
Alsfeld, By i den hessiske Prov. Oberhessen - 575
Alshedit, se Titanit - 575
Alsherjargode kaldtes i den islandske Fristatstid den »Gode« (s. d.), hvis Hverv var at aabne hvert Alting - 575
Alsine, se Norel - 575
Alsleben, By i det preuss. Regeringsdistrikt Merseburg, Prov. Sachsen - 575
Alsnöstadgan, en af Kong Magnus Birgerson udstedt Forordning (se Adelsö) - 575
Alsodde, se Als (Sogneby) - 575
Alsol, et Dobbeltsalt af eddikesur og vinsur Lerjord - 575
Alsophila, Bregneslægt af Cyatheaceernes Fam. - 575
Als-Sund, skiller Als fra Sundeved - 575
Alstaden, Landsby i det preuss. Regeringsdistrikt Düsseldorf ved Ruhr - 575
Alstahoug, Herred, Søndre Helgelands Fogderi - 575
Alsted, Herred paa Sjælland, Sorø Amt - 575
Alstenø, se Alstahoug - 575
Alster, Biflod til Elben - 575
Alston, By i det engelske Grevskab, Cumberland - 575, 576
Alstonin, Klorogenin - 576
Alstonit, d.s.s. Bromlit - 576
Alströmer, Jonas, sv. Industrimand, (1685-1761) - 576
Al-Sufi, Abu'l Husain, Abd al-Rahman ibn 'Umar, persisk Astronom (903-86) - 576
Alsvinn, i nordisk Gudetro en af Solens Heste - 576
Alsædsjord, Jord der Aar efter Aar blev tilsaaet med Korn - 576
Alt, Altstemme, den næsthøjeste af de fire Hovedklasser af den menneskelige Stemme - 576, 577
Alt, Rudolf v., Østerrigsk Maler, (1812-1905) - 577
àlta (ital.; Hunkønsform af Adj. alt ), høj - 577
Altài, Bjergsystem i Centralasien - 577
Altair, se Ørnen - 577
altaiske Folk og Sprog, se ural-altaiske Folk og Sprog. - 577
Altait, et sjældent Mineral - 577
Altamira, Crevea, Rafael, spansk Historiker, f. i Alicante 1866 - 577, 578
Altamura, By i Syditalien, Prov. Bari - 578
Altan (ital. altdna) - 578
Altanbeplantning - 578
Altàr de los Collanes ell. Capac-Urcu, en vulkan i den sydamerikanske Republik Ecuador. - 578
Altaroche, Marie - Michel, fr. Forfatter og Journalist, (1811-1884) - 578
Altazimuth. se Universalinstrument - 578
Altdamm, By i det preussiske Regeringsdistrikt Stettin - 578
Altdorf, 1) By i Bayern, 2) Hovedstad i det schweiziske Kanton Uri - 578, 579
Altdorfer, Albrecht, tysk Maler, Bygmester og Kobberstikker (c.1480-1538). - 579
Altea, By i det sydøstlige Spanien, Provins Murcia - 579
Alte Land, frugtbart Marskland (206 km2) ved Elben - 579
Alten, Herred i Alten Fogderi, Finmarkens Amt - 579
Altena, By i den preussiske Prov. Westphalen - 579
Altenberg. 1) Bjergby i Kongeriget Sachsen, 2) Tidligere Cistercienserabbedi i det preussiske Regeringsdistrikt Köln - 579
Altenburg, Hovedstad i Hertugdømmet Sachsen-Altenburg - 579, 580
Altenessen, Landsogn og Landsby i det preussiske Regeringsdistrikt Düsseldorf - 580
Alten Fjord i Vest-Finmarken - 580
Altenhof, Herregaard, c. 5 km SØ. f. Eckernförde - 580
Altenstein, Lystslot, tilhørende Hertugen af Sachsen-Meiningen - 580
Altenstein Karl, Friherre v. Stein zum A., preussisk Minister (1770-1840) - 580
582 Alter, Forhøjning, som i Oldtiden anvendtes ved Ofring - 580
Alteràntia, omstemmende Lægemidler - 582
àltera pars (lat.), den anden Part, Modpartiet - 582
Alteration (af lat. alter, anden), Forandring - 582
Alterbog, en Haandbog for Præster - 582
alter ego (lat.): »det andet Jeg«. - 582
Alterens Sakramente, se Nadver - 582
Alteret (Ara), et lidet Stjernebillede paa den sydlige Himmel - 582
Alterindvlelse - 582
Alterkation (lat.), Ordskifte, Uenighed, Kiv - 582
Alterlys, de paa de kat. Altere brændende Lys - 582
alternaménte, alternative (ital.) - 582
Alternànthera Forsk., Slægt af Amarantfam. - 582, 583
Alternaria, se Skulpesvamp - 583
Alternat. Rangfølgen mellem fl. Staters Gesandter af samme Klasse - 583
Alternation (af lat. alternus, vekslende), Afveksling - 583
alternere, afveksle, skifte, afløse hinanden i en Virksomhed - 583
alternative, se alternamente - 583
alternere, se Alternation - 583
Altertavle, se Alter - 583
altesse (fr.), Højhed; Titel for visse fyrstelige Personer - 583
Alte Vand, fiskerig Fjeldsø i Bardo Herred i Tromsø Amt - 583
Alte Veste, »den gamle Fæstning«, Slot i Nærheden af Nürnberg - 583
Althæa L. (Stokrose), Slægt af Katostfam - 583
Althaia, Leda's Søster, Thestios' Datter - 583
Althain, d.s.s. Asparagin - 584
Alt-Horn, en Slags dybere Ventiltrompet i Es ell. F. - 584
Althorp, se Spencer - 584
Althusius, Johannes, tysk Naturretslærer (1557-1638) - 584
Altichiero da Zevio, ital. Maler fra 14. Aarh., virkede i Verona og Padua - 584
Altieri, fornem rom. Familie der hørte til de ledende i Kirkestaten - 584
Altimeter, Redskab til Højdemaaling; Altimetri, Højdemaaling - 584
Altinget, den islandske lovgivende, i den ældre Tid ogsaa dømmende, Forsamling - 584, 585
Altingia Noronha, Slægt af Hamamelidaceerne, Træer - 586
Alt-Instrumenter - 586
Altis, se Olympia - 586
Alti Shåhar, tyrkisk-tatarisk Betegnelse for Øst-Turkestan - 586
Altkirch, By i det tyske Rigsland Elsass-Lothringen - 586
Alt-Klarinet, se Klarinet - 586
Altmann, Wilhelm, tysk Musikforfatter, f. 4. Apr. 1862 i Breslau - 586
Altmark, Mark Brandenburgs Stammeland, en Del af Kurmark - 586
Altmühl, Biflod til Donau i Bayern - 586
Alt-Nøgle, G-Nøglen paa tredie Linie - 586
Alto, se Bratsch - 586
Alto-Amazdnas, se Amazonas. - 586
Altobàsso (ital.), et nu forældet Musikinstrument - 586
Alt-Obo, se Engelsk Horn. - 586
Altocumulus, forkortet a-cu, international Betegnelse for en bestemt Art af Skyer - 586
Altodouro, Øvre Douro, Landskab i Portugal - 586
Altomonte, Martin, Østerrigsk Maler,(1657-1745) - 586
Alton, By i det eng. Grevskab Southamptonshire - 586
Alton, By i U.S.A., Stat Illinois - 586
Altona, den største By i den preussiske Prov. Schleswig-Holstein - 586, 587
Altoona, By i U.S.A., Stat Pennsylvania - 587
Altorf, se Altdorf - 587
Altostrutus ell. Alto-Strutus, forkortet a-st, international Betegnelse for en bestemt Art af Skyer. - 587
Altranstädt, Landsby i den preuss. Prov. Sachsen - 587
Altringhatn, smukt beliggende By i Cheshire, England - 587
Altruisme (lat.) af alter, den anden, Uegennytte, se altruistisk - 587
altruistisk kaldes en Handling, der tjener til et andet Individs Vel uden Hensyn til, om eget Tarv fremmes derved - 587, 588
Altsohl, kgl. Fristad i Komitatet Sohl i Ungarn - 588
Altstreng kaldes den anden Streng paa Violinen og den første Streng paa Altviolinen - 588
Altstätten, By i det schweiziske Kanton Skt Gallen - 588
àltum silentium (lat.), dyb Tavshed - 588
Altvater ell. de mähriske Snebjerge, en Del af Sudeterne - 588
Alt-Viola, se Bratsch - 588
Altwasser, stor Landsby i den preussiske Prov. Schlesien - 588
Altysk er Betegnelsen for den yderliggaaende nationale Retning i Tyskland i vor Tid - 588, 589, 590, 591, 592, 593, 594, 595, 596, 597, 598, 599
Altæarod, Radix Althaeae, af Althaea officinalis, toaarige Planters Rødder - 589
Altæasaft, hvid Brystsaft (Syrupus Althaeae), et vandigt Udtræk af Altæarod - 589
Altötting, Flække i Bayern, 85 km NØ. f. Munchen - 589
Aluchiharpiks, Timpi - 589
Aludèlovne anvendes i Spanien til Udvinding af Kviksølv - 589
Alùk, en 510 m høj Ø paa Grønlands Østkyst - 589
Alùmen, se Alun - 589
Alumiàn, et Mineral - 589
Alùmina, Lerjord, se Aluminiumoxyd - 589
Aluminàter, Salte, i hvilke Aluminiumhydroxyd optræder som Syre (se Aluminium-hydroxyd) - 589
Aluminia. 1863 anlagdes paa Kristianshavn Fajancefabrikken »Aluminia« - 589, 590
Aluminit, et Mineral - 590
Aluminium (af Alumen = Alun) et til Metallernes Gruppe hørende Grundstof - 590, 591, 592, 593, 594, 595
Aluminiumacetát, eddikesur Lerjord, er en af de vigtigste Bejdser i Tøjtrykkeriet - 595
Aluminiumbronze, se Aluminium-Legeringer - 595
Aluminiumfluorid - 595
Aluminiumfosfat, fosforsur Lerjord - 595
Alumlniumhydroxyd, Aluminiumoxydhydrat, Lerjordhydrat - 595
Aluminiumilte, se Aluminiumoxyd - 595
Aluminiumklorid - 595, 596
Aluminium-Legeringer - 596
Aluminiummessing, se Aluminium-Legeringer - 596
Aluminiumnatriumfluorid, findes i Naturen som Kryolit - 596
Aluminiumnatriumklorid, se Aluminiumklorid - 596
Aluminiumoxyd, Aluminiumilte, Lerjord - 596, 597
Alumlniumoxydhydrat, se Aluminium-hydroxyd - 597
Aluminiumrhodanid, Rhodanaluminium, anvendes i Tøjtrykkeriet. - 597
Aluminiumsalte, Lerjordsalte, opstaar, idet 1 Atom Aluminium erstatter 3 Brintatomer i Syrerne - 597
Aluminiumsilikater, Lerjordsilikater - 597
Aluminiumstryk, d.s.s. Algrafi - 597
Aluminiumsulfat, se Alun - 597
Aluminiumsulfid, Svovlaluminium - 597
Alumne (lat. alumnus af àlere, nære). Plejesøn, Fostersøn - 597
Alumnol, bruges i Medicinen som antiseptisk Middel - 597
Alun (lat. Alumen, Kali alun), er et Dobbeltsalt af Aluminiumsulfat og Kaliumsulfat, - 597, 598
Alun, brændt (Alumen ustum), vandfri Kalialun - 598
Alun, koncentreret (opløselig A. ell. kalifri Alunkager) - 598, 599
Alun, porøs, benyttes i Papirfabrikationen - 599
Aluner, Dobbeltsalte, der ere sammensatte analogt med den almindelige Alun og har den samme Krystalform - 599
Alunit (Alunsten), et Mineral - 599
Alunjord, kaldes en Aflejring ... der sammen med Lerets Kali og Lerjord giver Alun - 599
Alunmel, se Alun - 599
Alunno, se Niccolo di Liberatore - 599
Alunogen, et Mineral - 599
Alunskifer er en kulsort, bituminøs Lerskifer - 599
Alunspat, d.s.s. Alunit - 599
Alunsten, se Alunit - 599
Aluta, ung., Biflod til Donau, udspringer i Østkarpaterne - 599
Alv, Mandsnavn, og Sammensætninger paa Alv, se Alf og Alfer - 599
Alvaneu, Badested i Kanton Graubunden i Schweiz - 599
Alvarado, Pedrode, en af de spanske Erobrere, der lagde Grunden til Spaniens Herredømme i Amerika; d. 1541 - 599, 600
Alvares, Fernão, kaldet »do Oriente«, portugisisk Digter, f. omtr. 1540 i Goa, d. 1599 - 600
Alvares de Azevedo, Manoel Antonio, døde 1852, Lyriker, Brasilien - 600
Álvarez Catala, Luis, spansk Historie- og Genremaler, (1836-1901) - 600
Alvarez y Cubero, Don José, sp. Billedhugger (1768-1827), »Spaniens Canova« - 600
Alvars, se Parish-Alvars - 600
Alvastra, Sveriges og hele Nordens ældste Cistercienser-Kloster, ved Vetterns østlige Bred - 600
Alvearium (lat.), Bistade; endvidere den ydre Øregang - 600
Alvensleben, Konstantin, preussisk General (1809-92) - 600
Alveolarektasi (lat., gr.), d.s.s. Lunge-emfysem, se Emfysem - 600
Alveoler (lat.) kaldes de Hulheder i Kæberne, hvori Tændernes Rødder er indkilede hos Pattedyrene - 600
alveolær, bruges i Fonetikken - 600
Alv Erlingsson, norsk Jarl, d. 1290 - 600, 601
Alverstone, Richard Everard Webster, Baron, engelsk Retslærd og Dommer, f. 1842 - 601
Alversund, Herred, Nordhordlands Fogderi, Søndre Bergenhus Amt - 601
Alvincz, (Nedre-Winz), Flække i Transsilvanien - 601
Alvinezy, Josef, Friherre af Barbarek, Østerrigsk Feltmarskal (1735-1810) - 601
Alviss, se Alvissmál - 601
Alvissmál, Sangen om Dværgen Alviss (»Alvidende«), et Eddadigt - 601
Alvit, et hovedsagelig norsk Mineral - 601
Alv Knutssøn, norsk Rigsraad, d. 1495 - 601
àlvus, Underliv; beneficium alvi, Afføring - 601
Alwar, (Ulwar), 1) indobritisk Vasalstat under Eastern States i Prov. Radsh-putana, 2) Befæstet Hovedstad i Staten A. - 601, 602
Alyàttes, det lydiske Riges næstsidste Konge - 602
Alypin, er saltsurt Bisdimetylamin-Dimetylætylkarbinolbenzoat - 602
Alýpios, gr. Filosof fra Alexandria, har forfattet et musikhistorisk Kildeskrift af stor Betydning - 602
Alyssum L., Slægt af Korsblomstrede, en- ell. fleraarige Urter - 602
Alytes, Fødselshjælperfrø - 602
Alz, Biflod til Inn i Oberbayern - 602
Alzette, Alzig, Biflod til Sure (Sauer) i Luxembourg - 602
Alzey, By i den hessiske Prov. Rheinhessen - 602
Alzig, se Alzette - 602
Am er et Tegn, der anvendes i Kemien som forkortet Betegnelse for Radikalet Ammonium - 602
Am, ægyptisk Navn paa fl. Byer i det gamle Ægypten - 602, 603
amábile (ital.), mus. Foredragsbetegnelse - 603
Amadéo, Hertug af Aosta, ital. Prins og Konge af Spanien 1871-73, (1845-1890) - 603
Amadéo, Giovanni Antonio, ogsaa kaldet Omodeo, ital. Arkitekt og Billedhugger (1447-1522) - 603
Amadéus, et Navn, der især brugtes i Fyrstehuset Savoyen - 603
Amadeus-Sø, en stor Saltsø ell. Saltsump i det indre Australien - 603
Amadia (Amadieh), By i tyrk. Armenien - 603, 604
Ama di Chianti, en ital. Vin fra Omegnen af Siena - 604
Amadisromaner, Under dette Navn sammenfattes en Cyklus Ridderromaner - 604
Amadorde los Rios, José, sp. Litteraturhistoriker, (1818-1878) - 604
Ama Féngu, se Fingo - 604
Amager, Ø i den sydlige Del af Øresund - 604, 605
Amagersyning henhører under Hvidsyning - 605
a majore ad minus (lat.); at slutte a. m. - 605
Amakada, den største af Øerne i Ny-Lauenburg-Gruppen ved Australien - 606
Amakosa, Kafferstamme, se Kaffer - 606
Amalekitter, et i Ørkenen S. f. Palæstina boende Beduinfolk - 606
Amaler, den Herskerslægt, der var i Besiddelse af Kongemagten hos Østgoterne - 606
Amálfi, By i Syditalien, Prov. Salerno - 606
Amalgam er i Naturen forekommende Legeringer af Sølv og Kvægsølv - 606
Amalia, 1) Anna, Hertuginde af Sachsen-Weimar (1739-1807) - 606
Amalia 2) Marie Friederike Auguste, Hertuginde af Sachsen (1794-1870) - 606
Amalienborg, Residensslot i Kbhvn - 606, 607
Amalrik, fr. Filosof (c. 1150-1206 ell. 1207) - 607, 608
Amalrikaner, se Amalrik - 608
Amaltéo, Pomponio, ital. Maler (1505-88) - 608
Amalthea, d.s.s. Amallheia - 608
Amaltheia, efter det græske Sagn en Nymfe paa Kreta - 608
Amami Oshima, den største af de japanske Riukiu-Øer - 608
Amandlner, tropiske Burfugle - 608
Amándus, frankisk Missionær, Biskop i Maastricht (647) - 608
Amanita, se Fluesvamp - 608
Amanitin er et Alkaloid, der findes i Fluesvamp - 608
Aman-Jean, Edmond, fr. Maler, f. 1860 - 608
amántium iræ, attioris integratio (lat.): de Elskendes Vrede er Kærlighedens Fornyelse - 608
Amanuensis (af lat. manus, Haand), Medhjælper - 608, 609
Amanus, Bjergstrøg paa Grænsen mellem Syrien og Cilicien - 609
Amanvillers, tysk Amanweiler, Landsby i Lothringen - 609
Amapala, eneste Havn paa Honduras' pacifike Kyst - 609
Amar, Jean André, Revolutionsmand (1750-1816) - 609
Amara, en Slægt af Løbebiller - 609
Amaránt, se Amarantus. - 609
Amaránt, se Astrilder - 609
Amarantaceæ, tokimbladede og frikronede Planter - 609
Amarántfamilien, se Amarantaceæ - 609
Amarántfarve, forskellige røde Tjærefarver - 609
Amaránttræ (Purpurtræ, Lufttræ, Violettræ) er Træet af en sydamer. Cæsalpinie - 609
Amarántus L. (Amarant), enaarige Urter - 609, 610
Amarapura, d.v.s. de udødeliges By - 610
Amaréna, en siciliansk Rødvin - 610
amarezza (ital., Bitterhed, Sorg) - 610
Amari, Michele, ital. Orientalist og Historiker,(1806-1889) - 610
Amarin, Benzolin, Pikramin - 610
Amarkantak, den højeste af Dekans Højsletter - 610
Amárna, Landsby i Mellemægypten paa Nilens Østside - 610, 611
Amaryllidaceæ, se Narcisfamilien - 611
Amaryllis, se Hippeastrum - 611
Amásalir, se Angmagsalik - 611
Atnásia, By i det tyrk. Vilajet Sivas - 611
Amasis, Grækerne taler om to Konger af dette Navn - 611
Amásja, Konge i Juda Rige - 611
anmassere (fr.), ophobe, opdynge - 611
Amat, Handelsvægt paa Java, Borneo og Banda (hollandsk Ostindien) - 611
Amaterásu, japansk »den fra Himlen lysende Ophøjede«, nemlig Solgudinden - 611
Amathus, fønikisk Oldtidsby paa Sydkysten af Kypros (Cypern) - 611
Amati, Familie af Violinbyggere - 611, 612
Amáti, Carlo, ital. Arkitekt, (1776-1852) - 612
Amatitlan, By i Guatemala - 612
Amatotigaland, se Tongaland - 612
Amatør (fr. amateur, af lat. amare, elske) - 612
Amaurose, er fuldstændig Blindhed - 612
Amaury-Duval, Eugéne, fr. Historie- og Portrætmaler, (1806-1885) - 612
Amausit, en Varietet af Helleflint - 612
Amaut, et Klædningsstykke af Sælskind ell. Renskind - 612
Atnaxiki, se Leukas - 612
Amaxosa, Amakosa, en af de til Kafferne (s. d.) hørende Stammer - 612
Amazonas,1) Alto A., den største Stat i Brasilien. 2) et Dept. i Peru. 3) et Territorium i de forenede Stater i Venezuela - 612, Amazoner, (blank), 613
Amazonepapegøjer, se Papegøjer - 613
Amazoner, et sagnagtigt Folkefærd af krigerske Kvinder - 613
Amazonfloden, Rio das Amazonas - 613, 614
Amazonit, d.s.s. Amazonsten, se Feldspat - 614
Amazonmyrer, se Myrer - 614
Amazonsten, se Feldspat - 614
Ama-Zulu, se Kaffere og Zulu - 614
Amba, i Abessinien flade Klipper, der benyttes som naturlige Fæstninger - 614
Ambacktræ, Ambatschtræ, faas af en afrikansk Papilionacé - 614
Ambala, Stanglak - 614
Ambaléma, Stad i den sydamer. Forbundsstat Kolumbia - 614
Ambálla, Distrikt i den indobritiske Prov. Pandshab - 614
Amban, Betegnelse for Kinas 2 Residenter i Tibets Hovedby Lhasa - 614
Ambarvalia, se Arvalbrødre - 614
Ambassade, Gesandtskab - 614
Ambassadør, Gesandt - 614
Ambáto, Hovedstad i Prov. Tungarahua i den sydamer. Republik Ecuador - 614
Ambe (lat.), i Kombinationslæren et Par, - 614
ámbe dúe pedáli (ital.), med begge Pedaler. - 614
Ambelákia, tyrk. Embelek, By i Thessalien i Nordgrækenland - 614
Amberg, By i Bayern, tidligere Hovedstad i Øvrepfalz - 614
Amberg, Hans Christian, dansk Arkitekt, f. 23. Septbr 1837 - 615
Amberg, Hermann, dansk Musiker, (1834-1902) - 615
Amberg, Wilhelm, tysk Maler, (1822-1899) - 615
Amberger, Christoph, tysk Maler, d. 1561 - 615
Ambert, By i Central-Frankrig, Dept. Puy de Dorne - 615
àmbi, d.s s. dobbelt- - 615
ambidéxter (lat.), en, der lige saa vel kan bruge venstre som højre Haand - 615
ambigere (lat,), vakle, være raadvild, tvetydig - 615
ambigu, se ambigere - 615
Ambilogi, Tvetydighed - 615
Ambiorix og Catuvolcus, der herskede over Eburonerne i det belgiske Gallien - 615
Ambition, af Ærgerrighed stræbe efter noget - 615
ambitiøs, ærgerrig - 615
ambitus (lat.), Anvendelse af ulovlige Midler ved Embedssøgen - 615
Ambitus, Buegang, Processionsgang, - 616
Ambitus, opr. de Grænser, inden for hvilke en Melodi maatte bevæge sig - 616
Amble, By i det nordlige England, Grevskabet Northumberland - 616
Ambleside, By i det eng. Grevskab Westmorland - 616
Ambleteuse, Fiskerby og Badested i det franske Dept. Pas de Calais - 616
Ambléve, Flod i Belgien - 616
Amblyafi (gr.), Sløvelse af Føleevnen - 616
Amblygonit, et graaligt ell. grønligt Mineral - 616
Amblyopi (gr.), se Amaurose - 616
Amblyopsis spelæus, se Hulefisk - 616
Amblyornis, se Gartnerfugle - 616
Amblypoda (Dinoceratd) en stor Gruppe uddøde, ofte kæmpemæssige Hovdyr - 616
Amblyrhýnchus, se Leguaner - 616
Amblýstoma, se Salamandre - 616
Ambo ell. Ambon, Læsepulte i de gamle Kirkers Langskib - 616
Ambocéptor, (af ambo, »begge« og capio, jeg tager; A. altsaa en Funktion, der tager til begge Sider) - 616, 617
Amboélla, se Ambuella - 617
Amboina (Ambon), Residentskab i Nederlandsk Indien - 617
Amboinatræ, Kajoltræ, Lingoa - 617
Amboise, By i det fr. Dept. Indre et Loire - 617
Amboise, George d', fransk Statsmand (1460-1510) - 617, 618
Amboland, et Omraade i den nordlige Del af tysk SV.-Afrika - 618
Ambolt, smede- - 618
Ambolt, et af de smaa Øreben, se Øre - 618
Amboti, se Amboina - 618
Ambra, se Artemisia - 618
Ambra, graa Ambra, er en Slags Galde- ell. Tarmsten fra Pothvalen - 618, 619
Ambraesséns, Ambratinktur, se Ambra - 619
Ambrain, se Ambra - 619
Atnbrákia, oldgr. Stad (det nuv. Arta), i den sydlige Del af Epirus - 619
Ambrakiske Bugt, se Arta-Bugten - 619
Ambraolie, se Ambra og Ravolie - 619
Ambras, en lille By og et Slot i Nærheden af Innsbruck - 619
Ambraser-Samlingen, se Ambras - 619
Ambratræ, se Liquidambar - 619
Ambriz, Havneby i den portugisiske Koloni Angola paa Afrikas Vestkyst - 619
Ambrones, Folk af ubekendt Afstamning, - 619
Ambronn, Friedrich Anton Leopold, tysk Astronom, f. 27. Oktbr 1854 - 619
Ambros, August Wilhelm, Østerrigsk Musikforfatter, (1816-1876) - 619
Ambrosia, Spise, som vedligeholder Gudernes Udødelighed - 619
Ambrosia L., Slægt af Kurvblomstrede (Asters-Gruppen) - 619, 620
ambrosianske Bibliotek stiftedes i Milano 1609 - 620
ambrosiansk Kirkesang, saaledes kaldt efter Ambrosius (s.d.) - 620
ambrosiansk Liturgi, en Gudstjenesteordning - 620
ambrosiansk Lovsang, en i Oldtiden alm. brugt Hymne - 620
Ambrosiáster, Fortolkninger til de 13 paulinske Breve - 620
Ambrosiasvampe - 620
ambrosisk (gr.), udødelig, guddommelig - 620
Ambrosius, berømt Kirkelærer (c. 340-397) - 620, 621
Ambrósius Bogbinder, se Bogbinder - 621
Ambt, Georg Christian Charles, dansk Ingeniør, f. i 1847 - 621
Ambuélla, Amboélla, Stamme i den portugisiske Koloni Angola i Sydafrika - 621
Ambulance, en Sanitetsinstitution - 621, 622
ambulatorisk (lat.), omkringdragende - 622
ambulere (lat.), strejfe omkring - 622
amburbium (lat.) hed i Rom en Ceremoni - 622
Amdrup, Georg Carl, dansk Søofficer og Polarforsker, f. 1866 - 622, 623
Ame at undersøge et Fartøjs Lasteevne - 623
Ameiva'er (Tejidae Boulgr.), en meget stor Øglefamilie - 623
Amel se Ambléve - 623
Amelanchier, Slægt af Kernefrugtfam. - 623
Ameland, holl. Ø, hører til Provinsen Friesland, - 623
Ameli (gr.), sjælden, medfødt Misdannelse - 623
Atnélia, By i Mellem-Italien, Prov. Perugia - 623
Amélie-les-Bams, fr. Badested, nær ved Byen Arles - 623
Amelioration (fr.), Forbedring - 623
Amelius, gr. Filosof, o. 246 e. Kr. - 623
Amelos (gr.), et misdannet Foster, der mangler Arme og Ben - 623, 624
Amelunger, se Amaler - 624
Amen, et hebr. Ord - 624
amendement (fr.), Betegnelse i fr. Lovsprog - 624
Amenémha, hyppigt ægypt. Personnavn, baaret af fire Konger - 624
Amenhotep, et hyppigt ægypt. Personnavn. Det båres bl. a. af fire Konger - 624
Ameni, ægypt. Personnavn, der bl. a. bæres af fl. Konger - 625
Amenofis, gr. Gengivelse af det ægyptiske Amenhotep - 625
Amenorrhoe, Mangel paa Menstruationsblødning - 625
amens (lat.), sanseløs, afsindig - 625
a ménsa et thoro (lat.), fra Bord og Seng, se Separation - 625
Amentaceæ, se Rakletræer - 625
Amenthés, gr. Gengivelse af det ægyptiske Amentit - 625
améntia (lat.), Mangel paa Forstand - 625
Ameralik, Fjord paa Grønlands Vestkyst - 625
Amerbach, Elias Nicolaus, tysk Orgelspiller fra 16. Aarh - 625
American Federation of Labor, The, det amer. Arbejderforbund - 625, 626
American line, amerikansk Dampskibsselskab, grundlagt 1892 - 626
American-Scandinavian Foundation, en Stiftelse - 626
Americus, By i U.S.A., Stat Georgia - 626
Amerika - 626, 627
Amerikanismer, Ejendommeligheder ved det engelske Sprog i Amerika - 627, 628
Amerikanist, en Forsker, i de gamle amerikanske Folkeslag - 628
amerikansk Bogholderi. et System af dobbelt Bogholderi - 628
amerikansk Duel, se Duel - 628
amerikanske Oldsager - 628, 629, 630, 631, 632, 633
amerikansk Løve, se Puma - 633
amerikansk Olie, se Ricinusolie - 633
amerikansk Pest, d. s. s. gul Feber - 633
Amerikapokalen er en Vandrepokal, ved en Kapsejlads - 633
Amerling, Friedrich v., Østerrigsk Maler, (1803-1887) - 633
Amersfoort, By i den holl. Prov. Utrecht - 633
á merveille (fr.), beundringsværdigt - 633
Ames, Fisher, nordamer. Politiker, (1758-1808) - 633
Amesbury, By i U.S.A., Stat Massachusetts - 633
a metá (ital.), ordret : for Halvdelen; i overf. Bet.: for fælles Regning - 633
Ametri (gr.), Mangel paa Symmetri - 633
Ametropi (gr.), sygelig Afvigelse i Øjets Brydningsforhold - 633
Ametyst, se Kvarts - 633
a mezza voce eller blot mezzavoce (ital.), med halv Stemme, dæmpet - 633
Amf- (Ord, der savnes herunder, maa søges under Amph -) - 633
amfi, om, omkring, paa begge Sider e. l. - 633
Amfiaraos, gr. Sagnheros - 633, 634
amfibialsk, af gr., dobbeltlevende Dyr der opholder sig dels i Vand, dels paa Land - 634
Amfibier (Amphibid), se Padder - 634
Amfibiologi (gr.), Læren om Amfibierne - 634
Amfibolgruppen. Til A. el. Hornblende-gruppen hører et stort Antal Mineraler - 634
Amfiboli (gr.) betyder egentlig Tvetydighed - 635
Amfibolit, se Hornblende sten - 635
Amfibolsten, se Hornblendesten - 635
Amfibrachys (gr.), »paa begge Sider kort« - 635
amficøl ell bikonkav (dobbelthul) - 635
Amfidsalte, se Salte - 635
Amfiktyon se Amfiktyoni - 635
Amfiktyoni gr., »omkringboende« - 635
Amfilochos, gr. Sandsiger - 635
Amfilogi (græsk), Strid, Modsigelse - 635
Amfilogit, d.s s. Muskovit, se Glimmer - 635
Amfimacer, gr. en Trestavelsesversefod - 635
Amfion, gr. Heros - 635, 636
Amfipoder, en Gruppe inden for Storkrebsene - 636, 637, 638
Amfipolis, 1) Stad i det østlige Makedonien - 638
Amfipolis, 2) Stad i Syrien, se Thapsakos - 638
Amfiprostylos (gr.) et Tempel - 638
Amfissa, de ozoliske Lokrers Hovedstad i Oldtiden - 638
Amfitallit, d.s.s. Berlinit - 638
Amfiteater, Teater, hvor Tilskuerne sidder rundt om Skuepladsen - 638, Amfiteater, (blank), 639
Amfitrite, Havets øverste Gudinde - 639
Amfitryon, en Søn af Alkaios, Perseus' Søn - 639
Amfodelit, d.s.s. Anortit (se Feldspat) - 639
Amfora, oldgr. Vasetyper - 639, 640
amfotere Dannelser, f. Eks. vulkansk Tuf - 640
amfoter Reaktion - 640
am-Haarez (hebr.), egl. »Landfolket« - 640
Amhara, det abessinske Alpeland omkr. Tana-Søen - 640
amharisk Sprog (Amharena) - 640
Amherst, By i Provinsen Britisk-Birma - 640
Amherst, By i U.S.A., Stat Massachusetts - 640
Amherst, By i Dominion of Canada, Provins New Scotland - 640
Amherst, 1) Lord Jeffrey, Baron A., eng. Feltmarskal (1717-97) - 640
Amherst, 2) William Pill, Earl of Arracan (1773-1857) - 640
Amia, se Ganoider - 640
Amiánt, se Asbest - 640
Amici, Giovanni Battista, ital. Astronom og Optiker (1786-1863) - 640
Amicis, Edmondo de, ital. Forfatter, (1846-1908) - 640, 641
Amiconi, se Amigoni - 641
amictus (lat.), i Kirkesproget humerale, Skuldertørklæde - 641
amicus (lat.), et Ordsprog - 641
Amidam Benævnelse for Stivelse - 641
Amider, en Gruppe af Forbindelser, der afledes af Ammoniak - 641
Amidiner, organiske Baser, der dannes af Amiderne - 641
Amidobenzol, se Anilin - 641
Amidol er det saltsure Salt af Diamido-fenol - 641
Amidonaftalin, se Naftylamin - 641
Amidotoluol, se Toluidin - 641
Amiel, Henri Frédéric, fransk-schweizisk Forfatter (1821-1881) - 641, 642
Amiens, By i Nordfrankrig, Hovedstad i Dept. Somme - 642
Amigoni (Amiconi), Jacopo, ital. Maler (1675-1752) - 642
Amimi (gr.), Mangel paa Evne til at udtrykke Tanker og Følelser ved betegnende Miner og Gebærder - 642
Aminbaser, se Aminer - 642
Aminer, organiske Baser, der afledes af Ammoniak - 642, 643
Aminobénzoesyrer - 643
Aminoeddikesyrer, se Glycin - 643
Aminoff, Johan Fredrik, svensk-finsk Kriger og Politiker (1756-1842) - 643
Aminokapronsyrer, se Leucin - 643
a minori(e) ad május, se a majore ad minus - 643
Aminosyrer, organiske Syrer - 643
Aminsyrer, se Amider - 643
Amira, Karl Konrad Ferdinand Maria von, tysk Retslærd, f. 1848 - 643
Amiránter (Admiranter), Øgruppe i det Indiske Ocean ved Afrikas Østkyst - 643
Amis og Amiles, er Navnet paa en gammel, legendeagtig Fortælling - 643, 644
Amisos (nu Samsun) gr. Stad - 644
Amission (lat.), Tab - 644
Amlatræ, se Emblica - 644
Amled (hos Shakespeare Hamlet), dansk Sagnkonge - 644
Amlwch, eller Almwich, By paa Nordsiden af Øen Anglesey, Nord-Wales, England - 644
Amman er Navnet paa en Række mægtige Ruiner Ø. f. Jordan - 644
Amman, Johan Konrad, holl. Døvstummelærer (1669-1724) - 644
Amman, Jost, Maler, Tegner, Raderer og Formskærer (1539-1591) - 644, 645
Ammanáti, Bartolommeo, ital. Arkitekt og Billedhugger (1511-92) - 645
Ammann,schweiziske Embedsmænd - 645
Amme, en Kvinde, der giver en anden Kvindes Barn Die - 645
Amme, Dyreformer, hvor kønnet og kønsløs Formering veksler med hinanden, - 645
Ammeorgan (bot.) kaldes enhver Plantedel, der gemmer Oplagsnæring - 645
Ammer, Biflod til Isår i Øvrebayern - 645, 646
Ammergauer Alper, nordlig Udløber fra de bayersk-nordtyrolske Alper - 646
Ammerod, se Rodknold - 646
Ammer-Sø, se Ammer - 646
Ammeter, se Galvanometer - 646
Ammetræ, hurtigvoksende Træ, som skærmer de unge Planter - 646
Ammianus Marcellinus, romersk Historieskriver, (c. 330-c.400 e. Kr.) - 646
Ammobium R. Br., Slægt af Kurvblomstrede (Asters-Gruppen) - 646
Ammocøtes, se Rundmunde - 646
Ammodytes, se Tobis - 646
Ammon, Otto, tysk Antropolog, f. 7. Decbr 1842 - 646
ammoniacus, lat., Betegnelse for Ammoniak - 646
Ammoniak, NH3 - 646, 647, 648
Ammoniakalun, se Alun - 648
Ammoniakbaser, se Aminer - 648
Ammoniakgummi (Ammoniacum) er en Gummiharpiks - 648
Ammoniaksalte, se Ammoniumsalte - 648
Ammoniaksuperfosfat er en Kunstgødning - 648
Ammoniakvand, se Ammoniak - 648
Ammonios, Hermias' Søn, nyplatonisk Filosof, omkr. 500 e. Kr. - 648
Ammonios Sákkas, gr. Filosof, levede omkring 200 e. Kr. i Alexandria - 648, 649
Ammonitter, semitisk Folk - 649
Ammonitter (Ammonoided), uddød Gruppe af Blæksprutternes Klasse - 649, 650
Ammonium, er et sammensat Radikal, der findes i Ammoniumsaltene - 650
Ammonium, se Amons - 650
Ammoniumbaser, se Aminer - 650
Ammoniumbromid, Bromammonium - 650
Ammoniumcyanid, Cyanammonium - 650
Ammoniumfluorid, Fluorammonium - 650
Ammoniumhydrosulfid, Ammoniumsulfhydrat - 650
Ammoniumjernalun, se Jernsulfater - 650
Ammoniumjodid, Jodammonium - 650
Ammoniumkarbonat, kulsur Ammoniak - 650
Ammoniumklorid, d.s.s. Salmiak - 650
Ammonium-Natriumfosfat, se Fosforsalt - 650
Ammoniumnitrat (salpetersur Ammoniak) - 650, 651
Ammoniumnitrit - 651
Ammoniumsalte, Ammoniaksalte - 651
Ammoniumsulfat, svovlsur Ammoniak - 651
Ammoniumsulfhydrat, se Ammoniumhydrosulfid - 651
Ammoniumsulfid - 651
Ammoniæmi, en Forgiftning af Blodet - 651
Ammonshorn, en særlig Del af Hjernen - 651
Ammundsen, Ove Valdemar, dansk Teolog, f. 1875 i Nørre-Felding - 651
Ammunition - 651, 652
Ammunitionsmagasiner, se Magasiner - 652
Ammunitionsvogn - 652
Amnatræ, en meget haard Træsort - 652
Amnesi gr.: Mangel paa Erindringsevne - 652
Amnesti, Eftergivelse af Følger af begaaede Lovovertrædelser - 652
Amnéus, Johan Gustaf, norsk Statistiker, f. 1865 - 652
Amning, et Skibs Dybgaaende for og agter - 652
Amnion - i Jordemodersproget Vandhinde - 652
Amniota, fælles Betegnelse for de tre højere Klasser af Hvirveldyr - 652
A'mok, at angribe og dræbe i blindt Baseri - 652, 653
Amol ell. Amul, By i den pers. Prov. Masenderan - 653
amollere (fr.), blødgøre - 653
Amomen, se Pimenta - 653
Amomum L., Slægt af Ingefærfam - 653
Amon, ægypt. Guddom - 653, 654
Amons-Oasen, af Araberne kaldet Siva - 654
Amontillado, en spansk Vin - 654
Amor, se Eros - 654
Amorbach, By i Bayern - 654
Amorces, en type Knaldhætte - 654
amorf (gr.) enhver fast, uorganiseret Substans - 654, 655
Amorim, Francisco Gomes de, portug. Forf., (1827-1891) - 655
Amoriner, se Eros - 655
Amoritter, et i Syrien bosat semitisk Folk - 655
amoroso (ital.), mus. Foredragsbetegnelse: ømt, inderligt, - 655
Amorpha L., Slægt af Ærteblomstrede (Astragel-Gruppen) - 655, 656
Amorphus (gr.), et ganske uformeligt Misfoster - 656
Amorsen, Søren Thomsen, sønderjysk Politiker, f. 1831 - 656
Amortisation, Gælds Nedbringelse - 656
Amortisationsfond - 656
amor vincit omnia (lat.: »Kærligheden overvinder alt«) - 656
Amoræer (Amoraim »Talere«) jødiske Lærde - 656
Amos, den ældste Profet, i det Gl. Test. - 656
Amosis, se Amasis - 656
amour (fr.), Kærlighed - 656
Amourettetræ, en tung, haard, rødgul Træsort - 656, 657
Amoureux, Abraham Césarl', Franskfødt Billedhugger, Død i Kbhvn 1692 - 657
amovere (lat.), fjerne, borttage - 657
Amoy, kinesisk Havneby, ligger i Prov. Fukien - 657
Ampel. - 657
Ampelidaceæ, se Vinrankefamilien - 657
Ampelis, se Silkehale - 657
Ampelit, d.s.s. Alunskifer - 657
Ampelografi (gr.), Beskrivelse af Vinavlen og Druesorterne - 657
Ampelopsis Michx. (Quinaria Raf.), Slægt af Vinrankefamilien - 657
Ampelos (gr) »Vinstokken« - 657
Ampelplanter - 657
Ampelurgi (gr.), Læren om Vinavl - 657
Amper, se Ammer - 657
Ampère, André Marie, fransk Fysiker og Matematiker, (1775-1836) - 657, 658
Ampère, Jean-Jacques, fransk Litteraturhistoriker, (1800-1864) - 658
Ampère, se elektriske Maalenheder - 658
Ampèremeter, se Galvanometer. - 658
Ampères Regel - 658
Ampèretime, større tekn. Enhed for Strømmængden - 658
Ampèrevinding - 659
Ampezzo, Cortina d' A., stor Landsby i det sydlige Tyrol - 659
Ampfing, Landsby i Øvrebayern - 659
Amph- (Ord, der savnes herunder, maa søges under Amf-) - 659
Amphibiotica, se Hjælmkæber - 659
Amphicyon, en fossil Rovdyrslægt - 659
Amphinomidæ, se Børsteorme - 659
Amphiéxus lanceolatus, se Lancetfisk - 659
Amphipoda, d.s.s. Amfipoder - 659
Amphirhini, fælles Betegnelse for alle frigællede Fisk - 659
Amphisbænidæ, se Ormeøgler - 659
Amphiscii, se Ascii - 659
Amphisile, se Snæppefisk - 659
Amphistomum, se Ikter - 659
Amphiuma, se Aalepadde - 659
Amphiura, se Slangestjerner - 659
Amplepuis, Flække i det fr. Dept. Rhone - 659
Amplifikation (lat.), udførlig Fremstilling af en Tanke - 659
atnplissimus (lat.), »høj fornem«, i Rom - 659
Amplitude, Størrelse, Vidde, Omfang - 659
Ampthill, By i Bedfordshire, England - 659
Ampulla (lat.), Ampulla chrismatis - 659
Ampullaria, Slægt af tropiske Ferskvandssnegle - 659
Ampurdán, et Kystlavland i det nordøstlige Spanien - 659
Amputation (lat. amputatio, Bortskæring) - 659, 660
amputere, se Amputation - 660
Amraoti, Distrikt i den britiske Prov. Berar i Forindien - 660
Amratræ - 660
Amr Ibn Al-Asi, arab. Feltherre - 660, 661
Amrit, i det gamle Fønikien, er Resterne af den antikke Stad Marathos - 661
Amrita (Sanskrit: »udødelig«), Gudernes Udødelighedsdrik - 661
Amritsar, Distrikt i den indobritiske Prov. Pandshab - 661
Amroha, By i de britiske Nordvestprovinser i Forindien - 661
Ainrom, se Amrum - 661
Amrum, en af de nordfrisiske Øer ved Slesvigs Vestkyst - 661
Amsdorf, Nikolaus von, luthersk Teolog (1483-1565) - 661, 662
Amselfeld, serbisk Kossovo Polje, Højslette i det sydlige Serbien - 662
Amshaspánd, er i Mazdaismen Betegnelsen for de højeste Guder efter Ormazd - 662
Amsler, Samuel, schweizisk Kobberstikker (1791-1849) - 662
Amstel, se Ploos van A - 662
Amstel, Flod i den nederlandske Prov. Holland - 662
Amstelodanum, lat. Navn for Amsterdam - 662
Amsterdam (hertil et Kort), Hovedstad i Kongeriget Holland - 662, 663, 664, Amsterdam, (blank), 665
Amsterdam, 1) By i U.S.A., Stat New York - 665
Amsterdam 2) (Ny-Amsterdam), Ø i det sydlige indiske Ocean - 665
Amstetten, By og Distriktshovedstad i Nedre Østerrig - 665
Amt, er i Danmark den verste verdslige Inddeling af Landet - 665, 666
Amtmand, Embedsmand - 666, 667
Amtsagronom, i Norge en omrejsende Funktionær - 667
Amtsbarber (Amtsmester, Amtskirurg, Bartskærer, Barbitonsor) - 667
Amtsdyrlæger - 667
Amtsfattigdirektion - 667
Amtsfattigkasse, se Amtsrepartitionsfond - 667
Amtsformandskab i Norge svarer nærmest til det danske Amtsraad - 667
Amtsforvalter, de Embedsmænd, som bestyrer Amtstuerne - 667, 668
Amtsingeniør - 668
Amtskasserer - 668
Amtskommune ell. Amtsraadskreds - 668
Amtskommunefond - 668
Amtskonduktør - 668
Amtslæge se i øvrigt Embedslæger - 668
Amtsprovst - 668
Amtsraad er i Danmark Betegnelsen for Kommunalbestyrelsen i en Amtskommune - 668, 669
Amtsraadskreds, se Amtskommune - 669
Amtsrejser - 669
Amtsrepartitionsfond er Navnet paa Amts-kommunernes alm. Kasse - 669, 670
Amtsrevisor, se Amtsrepartitionsfond - 670
Amtsskattestyre findes efter de norske Skattelove - 670
Amtsskole, i Norge Navnet paa en Ungdomsskole, med videregaaende Undervisning - 670
Amtsskoledirektion, se Amtsskolefond - 670
Amtsskolefond - 670
Amtsskolekasse - 670
Amtsskoleraad, se Amtsskolefond - 670
Amtsskovmester - 670
Amtsskovskoler - 670
Amtsting, se Amtsformandskab - 670
Amtstue, se Amtsforvalter - 670
Amtsudvalg - 670
Amtsvei inspektør - 670
Amtsveistyre - 670, 671
Amúcu, Sø i britisk Guyana i Sydamerika - 671
Amú-dárja (Oldtidens Oxus, Arabernes Djihuri), Flod i Turan - 671
Amú-dárja-Distrikt, forhen Distrikt i russ. Centralasien - 671
Amulet - 671
Amulius, i det rom. Kongesagn yngre Søn af Procas, Konge i Alba longa - 671
Amun, Anion den Ældre, den Hellige, Munk i den nitriske Ørken - 671, 672
Amund Ringnes Land, arktisk Nordamerika - 672
Amundsen, Axel Ingvald Spone, norsk Ingeniør og Industridrivende, f. 1856 - 672
Amundsen, Roald Engelbret, norsk Opdagelsesrejsende, f. 1872 - 672, 673, 674
Amund Sigurdssøn, Leder af norske Bønders Oprør mod Kong Erik 1436 - 674
Amúr, Flod i det sydøstlige Sibirien - 674
Amúr, russ. Prov. i det sydøstlige Sibirien - 674
Amúr, russ. Generalguvernement i det sydøstlige Sibirien - 674
Amurgos, Amorgos, gr. Ø - 674
Amúrkosakker, Kosakbefolkningen i Amurprovinsen - 674, 675
Amúrland, Egnen omkring Amúrfloden i Østsibirien - 675
amusant (fr.), morsom, underholdende - 675
Amusetter lette, etpundige Kanoner - 675
Amyeli (gr.), Mangel paa Rygmarv - 675
Amygdalaceæ, se Mandelfamilien - 675
Amygdalin, er et kvælstofholdigt Glykosid - 675
Amygdalitis (gr.), Betændelse i Mandlerne, se Angina - 675
Amygdaloid, d.s.s. Mandelsten - 675
Amygdalotomi (gr.), Bortskæring af Mandlerne - 675
Amýgdalus, se Mandeltræ - 675
Amýgdalæ (lat), Mandler - 675
Amýklai, gl. achæisk Stad i Lakonien - 675
Amykos, efter det gr. Sagn Poseidon's Søn - 675
Amýkos, et antiseptisk Mundvand - 675
Amyl, et Alkoholradikal - 675
Amylacetatlampen er foreslaaet anvendt som Enhed ved Lysmaalinger - 675
Amylalkohol, Pentylalkohol - 675, 676
Amylen, det fjerde Led i de saakaldte Olefiners Række - 676
Amylenhydrat, tertiær Amylalkohol - 676
Amylnitrit, se Salpetersyrlinganhydrid - 676
Amylobácter, se Smørsyrebakterier - 676
Amyloórm er en ikke nøjere kendt Forbindelse af Formaldehyd og Stivelse - 676
Amyloiddegeneration - 676
Amylum se Stivelse - 676
Amymone,(gr) en Datter af Danaos - 676
Amyntas, Navn paa fl. makedoniske Konger - 676
Amyosteni (gr.), Muskelsvækkelse - 676
Amyotrofi (gr.), mangelfuld Ernæring af Musklerne - 676
Amyraut, Moïse (Moses Amyraldus), fr. reformert Teolog (1596-1664) - 677
Amyris L., Slægt af Rutaceerne, Buske ell. Træer - 677
Amøber, den laveste Gruppe inden for Slimdyrene (Rhizopoda) - 677
amøbæisk (gr.), vekslende. Sange af a. Form - 678
amøn (lat.), yndig - 678
an, Adverbium og Præfiks, f. Eks. i gaa an - 678
an bruges ved Bogføring - 678
ana, en gr. Præposition, betyder i Sammensætninger : op, tilbage - 678
Ana, en lat. Endelse - 678
Anabaptister, se Gendøbere - 678
Anabas, se Labyrintgællede - 678
Anabasis (gr.) betyder ordret Opstigning, et Felttog fra Kysten ind i Landet - 678
Anableps, se Tandkarper - 678
Anacahuittræ faas af Cordia boisseri fra Meksiko - 678
Anacámptis, se Horndrager - 678
Anacanthini (Fisk »uden Pigstraaler«), Fællesbetegnelse for Torsk, Flyndere m. fl. - 678
Anacápri, se Capri - 678
Anacardiaceæ, Fam. af tokimbladede og frikronbladede Planter - 678
Anacárdium L., Slægt af Anarcardiaceerne, Træer ell. Buske - 678
Anachársis hed efter Herodot's Fortælling en skytisk Fyrstesøn - 678, 679
Anacletus. Af dette Navn har der været to Paver - 679
Anaconda, By i U.S.A., Stat Montana - 679
Anacyclus L., Slægt af Kurvblomstrede (Asters-Gruppen) - 679
Anadoli, seAnatolien - 679
Anadyoméne, se Afrodite - 679
Anadyr ell. Pogytscha, Flod i Østsibirien - 679
Anadyrske Bugt, en Del af Beringshavet - 679
Anaërobier ell. Anaërobionter - 679
Anáfe, Naphi ell. Anaphi, den sydøstligste af de til Grækenland hørende Kyklader - 679
Anafora (gr.), Gentagelse af et ell. fl. Ord i Beg. af fl. Sætninger ell. Sætningsled - 679
Anafrodisi (gr.), formindsket ell. manglende Kønsdrift - 680
Anafylaksi, et Modstykke til Profylaksi (Beskyttelse); betegner en speciel Tilstand af Overfølsomhed - 680, 681, 682
Anagállis, se Arve. - 682
Anaglýfon (gr.), ophøjet Arbejde, Relief - 682
Anagni, By i Mellemitalien, Prov. Roma - 682
Anagnoster (gr., lat. Lectores), Forelæsere, hos Romerne for det meste Slaver - 682
Anagoge (gr.) : det at føre opad - 682
Anáh, By i det tyrk. Vilajet Bagdad - 682
Anahita, se Anaitis - 682
Anahuac, gl. meksikansk Betegnelse for en Del af Meksiko - 682
Anaitis ( o: den uplettede), gammel pers. Gudinde for Naturlivet og Frugtbarheden - 682
Anakalypteria (gr) den Dag, da Bruden første Gang viste sig utilsløret som Husmoder - 682
Anakoluti (gr.), Mangel paa Sammenhæng - 683
Anakonda, se Kvælerslange - 683
Anakoreter (gr.), Eremitter, Eneboere - 683
Anakreon, græsk Lyriker, Midten af 6. Aarh. f. Kr - 683
Anakreóntika, se Anakreon - 683
Anakreóntikere hedder en lille Gruppe nordtyske Lyrikere (c. 1750) - 683
anakreóntisk Vers. Under denne Benævnelse sammenfatter man to forsk. Versemaal - 683
Anakronisme (af gr), Tidsregningsfejl - 683
Anakroti ell. Anakrotisme (gr.), en abnorm Form af Pulsen - 683
Anakrusis (gr.), Optakt - 683
Anaktorion, antik gr. Havneby i det nordligste Akarnanien - 683
Analcim, se Zeolitter - 683
Analékter (gr.), Samling af udvalgte Steder af Forfattere - 683
Analéptika (gr.), stimulerende Midler, Medikamenter - 683
Analfabet (gr.), Person, der hverken kan læse ell. skrive. Se Læse- og Skrivefærdighed - 683
analfabetisk er Benævnelsen paa et System for Lydbetegnelse - 683, 684
Analfinne, d.s.s. Gatfinne - 684
Analgen, et hvidt, krystallinsk Pulver uden Smag - 684
Analgesi ell. Analgi (gr.), Smertefrihed - 684
Analkirtler, en Samling Hudkirtler, der udskiller et stærkt lugtende Sekret - 684
Anallantoidea, se Hvirveldyr - 684
Analmuskler - 684
analog (gr.), svarende til, overensstemmende - 684
analog elektrisk, se Pyroelektricitet - 684
Analogi (gr.) betyder hos Aristoteles d.s.s. Proportionalitet - 684
Analog! (jur.) - 684, 685
Analogi (zool) - 685
Analogi (dogmat.), se analogia fidei - 685
Analogi (sprogvidensk.), se Analogidannelse - 685
analogia fidei, Troens Analogi - 685
Analogidannelse kaldes en Sprogform, som ikke er opstaaet ved regelmæssig Lydudvikling - 685
Analogisme (gr.), et gennem Analogi ført Bevis - 685
Analysator, se Polarisation, Lysets - 685
Analyse (gr.) betegner Opløsning af en Helhed i sine enkelte Elementer - 685, 686
Analyse (sprogv.) - 686
Analyse (mat.) - 686
Analyse (kemisk) - 686, 687, 688, 689
Analyse, harmonisk, se Tidevand - 689
analysere, opløse, forklare - 689
Analysis situs (Topologi) er et Afsnit af Geometrien - 689, 690
Analytik (gr.) betegnelse hos Aristoteles - 690
Analytik, se Analyse (mat.) - 690
analytisk (gr.), opløsende, udviklende - 690
analytiske Sprog - 690
analytisk Geometri - 690
analytisk Kemi se Analyse (kem.) - 690
analytisk Undervisning, se Undervisningsmetode - 690
Anam, f r. Vasalstat paa Østsiden af Bagindien - 690, 691
Anamalai, Bjergkæde i den sydligste Del af Forindien i Tributstaten Travancore - 691
Anámbaøerne, en Øgruppe i Ostindien, beliggende V. f. Borneo - 691, 692
Anamesit, se Basalt - 692
Anamirta Colebr., Slægt af Menispermaceerne, træagtige Slyngplanter - 692
Anamnese (gr.), Hukommelse, Erindring - 692
Anamnestik (gr.), Hukommelseskunst, se Mnemonik - 692
Anamniota, se Hvirveldyr - 692
Anamorfose, 1) betegnelse i Botanikken - 692
Anamorfose, 2) i Fysikken - 692
Anamosa, By i U.S.A., Stat Iowa - 692
Ananas (Ananas Adans.), Slægt af Ananas-fam. - 692, 693
Ananasesséns, se Ananasolie - 693
Ananasfamilien (Bromeliaceae), Fam. af enkimbladede Planter (af Liljeblomstredes Orden) - 693
Ananashamp, Ananastrævler - 693
Ananasolie, kaldes en Æterart - 693
Ananasæter, Frugtæter med Lugt af Ananas - 693
Ananchytes. Irregulært Søpindsvin fra Kridttiden - 693
Ananlas (hebr.), 1) Søn af Nedebæus, jødisk Ypperstepræst c. 47-59 e. Kr. - 693
Ananlas 2) et Medlem af Apostelmenigheden i Jerusalem - 693
Ananlas 3) en Kristen i Damaskus - 693
Ananjev, By i det russiske Guvernement Cherson - 693
Anánke (gr.: »Nødvendighed«, »Tvang«) personificeredes som Gudinde - 693
Anapa, Handelsby i det russisk-kaukasiske Kuban-Distrikt - 693, 694
Anapait, et russisk Mineral - 694
Anaplastik (gr.), d.s.s. plastisk Kirurgi - 694
Anápo, Anapus, lille Flod paa Sicilien - 694
Anapæst (gr.), en Versefod - 694
Anaradjapura, Ruinsted i den nordlige Del af Øen Ceylon - 694
Anarki (gr.), »Mangel paa Regering«, Lovløshed - 694
Anarkisme, en politisk-social Teori - 694, 695, 696, 697, 698
Anárrhichas, se Tangspræl - 698
Anartri (gr.) - 698
Anas, af Linné brugt som Slægtsnavn for hele Andefamilien - 698
Anasarka (gr.), se Hydrops - 698
anastáltisk (gr.: »hemmende«), blodstillende - 698
Anastase (gr.), Genopstaaen, Helbredelse - 698
Anastasi, Auguste PaulCharles, fr. Landskabsmaler,(1820-1889) - 698
Anastasia, den hellige - 698
anastasiana lex (lat.) er en romersk Lov, der blev givet af Kejser Anastasius - 698
Anastasij, Bratanovskij, russ. Præst og homiletisk Forfatter (1761-1814) - 698
Anastasios, to byzantinske Kejsere - 698
Anastasius, Navn paa flere Paver - 698
Anastasius, Abbed og pavelig Bibliotekar, d. c. 890 - 698, 699
Anastasius Grün, se Auersperg - 699
Anastatica, se Jerikorose - 699
anastatisk, bevirkende en Anastase - 699
anastátisk Tryk - 699
Anastigmat, fotografiske Objektiver, hvis Astigmatisme er ophævet - 699
Anastigmat-Aplanat, fotografisk Objektiv - 699
Anastomose (gr) - 699
Anastomus, se Storke - 699
Anastrofe (gr.), Omflytning, omvendt Ordstilling - 699
Anatas (Oktaédrit), et Mineral - 699
Anathema (gr.: noget opstillet o: en Tempelgave) - 699
Anatidæ. Betegnelse for Andefuglenes Fam - 699
Anatinæ, se Ænder - 699
Anatocisme (gr., lat. usurae usurarum, Rentesrenter) - 699
Anatolien ell. Natolien, tyrk. Navn for Lilleasien - 699
Anatomi (gr.), Læren om de organiske Væseners Form og Bygning - 699, 700
anatomisk Bestik, Dissektionsbestik - 701
anatomisk Museum - 701
anatomisk Præparat - 701
anatomisk Teater - 701
Anatot (nu Anata), en lidt Nord for Jerusalem liggende By - 701
anatropt ell. omvendt - 701
Anatto, se Orlean - 701
Anaxagoras, gr. Filosof (c. 500 f. Kr.) - 701, 702
Anaxarchos, gr. Filosof fra 4. Aarh. f. Kr. - 702
Anaximandros fra Milet, gr. Filosof (c. 610-547 f. Kr.) - 702
Anaximenes fra Milet, gr. Filosof, d. ca. 526 f.Kr. - 702, 703
Anazoturi (gr.), Forstyrrelse i Urinafsondringen - 703
anbefalet (rekommanderet) Postforsendelse - 703
Ancachs ell. Huaylas, Dept. i den den sydamer. Stat Peru - 703
Ancelot, Jacques Arséne Polycarpe Francois, fr. Forfatter, (1794-1854) - 703
Ancenis, By i det franske Dept. Loire-Inférieure - 703
anceps (lat.), dobbelt, tvetydig - 703
Ancher, Anna Kirstine, f. Brøndum, dansk Genremalerinde, f. 18. Aug. 1859 - 703
Ancher, Michael Peter, dansk Genremaler, f. 9. Juli 1849 - 703, 704
Ancher, P. K., se Kofod-Ancher - 704
Anchialo, Achia'los, Achialu. By i Bulgarien - 704
Anchises, troisk Heros - 704
Anchorélla Cuv., en artsrig Slægt af Snyltekrebs, se Gopepoder - 704
Anchusa L. (Lycopszs L., Oksetunge) - 704
Anchylostomum duodenale, en til Fam. Strongylidae hørende Rundorm - 704
Anciennitet, af fr. ancienneté, en Embedsmands Tjeneste alder - 704, 705
ancien régime (fr.: »gammel Regeringsform«) - 705
ancile (lat.), Skjold - 705
Ancillon, Johan Peter Friedrich, preuss. Statsminister (1767-1837) - 705
Ancistrodon Beauv., Slægt af Hugormenes Familie - 705
Anckarhjelm, Martin, Admiral, d. 1657 - 705
Anckarstjerna, Kornelius Didrikson, sv. Admiral (1655 1714) - 705
Anckarström, Jakob Johan, Gustaf III's Morder (1762-92) - 705
Anckarsvärd, Karl Henrik, sv. Officer og Politiker,(1782-1865) - 705, 706
Anckarsvärd, Mikael, sv. Militær og Politiker (1742-1838) - 706
Ancker, Poul, Præst, (1630-1697) - 706
Anckerske Legat til Rejsestipendier for Kunstnere - 706
Ancon, i Peru - Gravplads fra førkolumbisk Tid (Inka-Tiden) - 706
Ancona - 706, 707
Ancona, Alessandro d', ital. Litteraturforsker, f. 1835 - 707
Anconfaar eller Odderfaar - 707
ancora (ital. igen), d.s.s. da capo - 707
Ancre, Marschal d', hed opr. Concino Concini - 707, 708
Ancud, Hovedstad paa Øen Ghiloe - 708
anculi og anculæ, tjenende Guder og Gudinder i romersk Kultus - 708
Ancus Martius, efter Sagnet den fjerde Konge i Rom - 708
Ancylus Geoffr., en Slægt af Ferskvands-Lungesnegle - 708
Ancylus-Søen - 708
Ancyra, se Ankyra - 708
Anczyc, Wladyslaw Ludwik, polsk Forf.,(1824-1883) - 708
And - 708
Andabata, en Gladiator - 708
Andagt, en Sjælstilstand - Andagtsøvelser - 708
Andalusien, spansk Landskab - 708, 709
Andalusiere, se Høns - 709
Andalusit, et Mineral - 709
Andamanerne, Øgruppe i den bengalske Havbugt - 709
andaménto (Ital.: Gang, Bevægelse) Del af en Fuga - 709
andante (ital.), mus. Tempobetegnelse - 709
andantino, se andante - 709
Anda Olie, en fed Olie - 709
Andaquiesvoks - 709
Andchui, By i Afghanistan - 709
Andebu, Herred, Jarlsberg Fogderi - 709
Andechs, Benediktinerkloster og Valfartssted i Øvrebayern - 709, 710
Andefugle, se Ænder - 710
Andehval, se Døgling - 710
Andelfingen, to Byer i det schweiziske Kanton Zurich - 710
Andelgræs (eller Annelgræs), se Sødgræs - 710
Andels-Anstalten »Tryg«, gensidigt Livsforsikringsselskab, dannet 1911 - 710
Andelsforetagender. 1) i det danske Landbrug - 710, 711
Andelsforetagender 2) i Norge - 711, 712
Andelsmælkeri - 712
Andelys, les, By i det fr. Dept. Eure - 712
Andemad, se Andemadfamilien - 712
Andemadfamilien (Lemnaceæ), enkimbladede Planter - 712, 713
Andenne, By i Belgien, Prov. Namur - 713
Ander., en Forkortning for Joh. Anderson, Købmand og Borgmester i Hamburg (1674-1743) - 713
Ander, Aloys, Operasanger (lyrisk Tenor), (1824-1864) - 713
Anderberg, Axel Johan, sv. Arkitekt, f. 27. Novbr 1860 - 713
Anderlecht, se Bruxelles - 713
Anderledy, Antonius Maria, Jesuitterordenens 23. General,(1819-1892) - 713
Anderloni, 1) Faustino, italiensk Kobberstikker (1766-1847) 2) Pietro, udmærket Kobberstikker (1785-1849) - 713
Andermatt, Landsby i det schweiziske Kanton Uri, 1440 m o. H. - 713
Andernach, By i det preussiske Regeringsdistrikt Koblenz - 713, 714
Anders, dansk Mandsnavn - 714
Anders, sjællandsk Folkehelgen. døde 1205 - 714
Andersen, von, gl. dansk Adelsslægt - 714
Andersen, Anders, dansk Præst, f. 18. Jan. 1846 - 714
Andersen, Anna Henriette, se Levinsohn - 714
Andersen, Anton Jørgen, norsk Violoncellist og Komponist, er f. 1845 - 714
Andersen, Birgithe Elisabeth, f. Olsen, dansk Skuespillerinde, (1791-1875) - 714, 715
Andersen, Carl Christian, dansk Socialdemokrat, f. 1849 - 715
Andersen, Carl Christian, dansk Maler, (1849-1906) - 715
Andersen, Carl Christian Thorvald, dansk Forf., (1828-1883) - 715
Andersen, Carl Ferdinand, dansk Maler og Tegneinspektør, (1846-1913) - 715
Andersen, Carl Joachim, dansk Musiker, (1847-1909) - 715
Andersen, Christian Emil, dansk Genre- og Historiemaler, (1817-1845) - 715
Andersen, Cilius Johannes Konrad, dansk Maler, (1865-1913) - 715, 716
Andersen, Clara Elisabeth, dansk Forfatterinde (1826-1912) - 716
Andersen, Dines, dansk Orientalist, f. 1861 - 716
Andersen, Frederik Vilhelm, dansk Præst og teologisk Forfatter, (1820-1910) - 716
Andersen, Hans Christian, dansk Digter, f. (1801-1875) - 716, 717, 718
Andersen, Hans Niels, dansk Forretningsmand, f. 1852 - 718
Andersen, Hildur, norsk Pianistinde, f. i Kria 25. Maj 1864 - 718, 719
Andersen, Jens, med Tilnavnet Beldenak (skaldet, calvus), Biskop i Fyn 1501-29 - 719
Andersen, Jens Banzon Hee, dansk Landmand og landøkonomisk Forfatter, (1820-1892) - 719, 720
Andersen, Johannes Fritz Emanuel, dansk Musiker, (1829-1910) - 720
Andersen, Johannes Oskar, dansk Teolog, f. 1866 - 720
Andersen, Niels, dansk Politiker, (1826-1907) - 720
Andersen, Niels, dansk Entreprenør og Politiker (1835-1911) - 720
Andersen, Nikolaj, sønderjysk Sprogmand og Forf., f. 1862 - 720, 721
Andersen, Peder, el. Peder Nordmand, kgl. dansk Hofmaler fra 1680 til sin Død 1694 - 721
Andersen, Peder, kaldet Peder Nordmand, kgl. dansk Hofmaler fra 1680 til sin Død 1694 - 721
Andersen, Rasmus Morten, dansk Billedhugger, f. 1861 - 721
Andersen, Sophus, dansk Komponist og Musikkritiker, f. 1859 - 721
Andersen, Theodor Vilhelm Jacob, dansk Skuespiller og Teaterdirektør (1835-1909) - 721
Andersen, Tryggve, norsk Forf., f. 1866 - 721
Andersen, Ulrich Emanuel, dansk Musiker, f. 1851 - 721, 722
Andersen, Vilhelm Rasmus Andreas, dansk Forf., f. 1864 - 722
Andersen-Lundby, Anders, dansk Landskabsmaler, f. 1841 - 722
Andersen Nexø, Martin, se Nexø - 722
Andersen-Wingar, Alfred, norsk Komponist, f. 1869 - 722
Anderson, 1) By i U.S.A., - 2) By i U.S.A., Stat South Carolina - 722
Andersen, Alexander, amer. Træskærer og Kobberstikker (1775-1870) - 722
Anderson, Arthur, britisk Filantrop og Forretningsmand (1792-1868) - 722
Anderson, James, skotsk Agerbrugsforfatter og Socialøkonom (1739-1808) - 722, 723
Andersen, Oskar Leonard, sv. Maler, (1836-1868) - 723
Andersen, Rasmus Björn, norsk-amer. Forf., f. 1846 - 723
Andersonville, Landsby i U.S.A., Stat Georgia - 723
Anders Pérsson på Rankhyllan, sv. Bjergmand i Dalarne - 723
Anderssen, Adolf, tysk Skakspiller (1818-1879) - 723
Anderssen, Otto Andreas, norsk Pædagog, f. 1851 - 723
Andersson, Abraham, sv. Ærkebisp, (c. 1540-1607) - 723, 724
Andersson, Carl Filip Gunnar, svensk Botaniker og Geolog, f. 1865 - 724
Andersson, Johan Gunnar, sv. Geolog, f. 1874 - 724
Andersson, Karl Johan, sv. Afrikarejsende og Naturforsker, (1827-1867) - 724
Andersson, Lars, sv. Reformator, (1482-1552) - 724
Andersson, Lars Axel, sv. Bibliograf, f. 1851 - 724
Andersson, Nils, sv. Maler (1817-65) - 724, 725
Andersson, Nils Johan, sv. Botaniker (1821-80) - 725
Andersson, Ola, svensk Politiker, f. 1837 - 725
Anders Sunesøn, Ærkebisp og Skolastiker, (c. 1167-1228) - 725, 726
Andes, se Gordilleras - 726
Andesin, se Feldspat - 726
Andeslt, en Eruptivbjergart, optræder som Lavastrømme - 726
Andeskæl, se Rankefødder - 726
Andetræk, i Jagtsproget Vildændernes Vandringer Morgen og Aften - 726
Andhrimne, d.s.s. Andrimne - 726
Andhrimner, et satirisk-kritisk-litterært Ugeblad, som 1851 udkom i Kria - 726, 727
Andijske Distrikt. i den russ.-kaukasiske Prov. Dagestan - 727
Anding, Ernst, tysk Astronom, f. 1860 - 727
Andirobaolie, se Carapaolie - 727
Andischan, By i det russisk-centralasiatiske Distr. Ferghana - 727
Andkjær, Peder Hansen, dansk Dragon - 727
Andlau, Gaston Hardouin Joseph d', Greve, fransk General (1824-94) - 727
Andlaw-Birseck, Frants Xaver, Friherre, badensk Diplomat (1799- 1876) - 727
Andokides, en Athener af adelig Herkomst - 727
Andorra, fr. Andorre, Republik i de østlige Pyrenæer mellem Frankrig og Spanien - 727, 728
Andover, 1) By i Southamptonshire, England, 2) By i U.S.A., Stat Massachusetts - 728
Andoyer, Henri, fr. Astronom, f. 1862 - 728
Andrada e Silva, José Bonifacio de (1763-1838), Prof. i Geognosi - 728
Andrade, Francisco d', portug. Operasanger (Baryton), f. 1859 - 728
Andrade, Ignacio, venezuelansk Diplomat og Politiker, blev Præsident 1898 - 728
Andradit, se Granatgruppen - 728
Andragende, Ifølge vor Grl. §63 - 728
Andral, Gabriel, fr. Læge, (1797-1876) - 728, 729
Andrarumkalk, en i Skaanes og Bornholms Alunskifer forekommende sort kalk - 729
Andrassy, Julius Greve, østerrig-ungarsk Statsmand, (1823-1890) - 729
Andrassy , Julius, Greve, ungarsk Politiker, foreg.'s Søn, f. 1860 - 729, 730
André er Navnet paa en bekendt tysk Musiker- og Musikhandlerfamilie - 730
André, Charles, fransk Astronom (1842-1912) - 730
André, Jules, fr. Landskabsmaler (1807-69) - 730
André, Louis Joseph Nicolas, fr. General,(1838-1913) - 730
Andrea, Girolamo, Marchese d' (1812-68) - 730
Andrea del Sarto, se Sarto - 730
Andrea di Cione, se Orcagna - 730
Andreani, Andrea, ital. Træskærer (f. omkring 1560, d. tidligst 1610) - 730
Andreas, en af Apostlene - 730, 731
Andreas, med Tilnavn Hierosolymitanus, opr. Munk i Jerusalem, senere Ærkebiskop af Kreta - 731
Andreas (Konger af Ungarn). 1) Andreas I (1046-58) - 731
Andreas (Konger af Ungarn). 2) Andreas II (1205-36) - 731
Andreas (Konger af Ungarn). 3) Andreas III (1290-1301) - 731
Andreas And var den første Svensker, der vides at have erhvervet Magistergraden - 731
Andreasberg, se Sankt Andreasberg - 731
Andreasbergit, d.s.s. Harmotom, se Zeolitter - 731
Andreaskors, se Andreas (Apostlen) - 731
Andreasmønter - 731
Andreasnat, se Andreas (Apostlen) - 731
Andreasorden, 1) den højeste russiske Orden - 731
Andreasorden, 2) Skotsk Orden, se Tidselorden - 731
Andrée, Elfrida, sv. Komponistinde, f. 1841 - 731
Andrée, Fredrika, se Stenhammar - 731
Andrée, 1) Karl, tysk Geograf og Journalist, (1808-1875) - 731, 732
Andrée, 2) Richard, tysk Etnograf og Geograf,(1835-1912) - 732
Andrée, Salomon August, sv. Ingeniør og Ballonfarer, (1854-1897) - 732
Andrejanovskiøerne, se Aleuterne - 732
Andrejev, By i det russisk-polske Guvernement Kielce - 732
Andrejev, Leonid Nikolásjevitsch, russ. Forf., f. 1871 - 732
Andrejevskij, Sergej Arkádjevitsch, russ. Lyriker, f. 1848 - 732
Andrén, Anders Viktor, sv. Kunstner, f. 1856 - 733
Andrena, se Bier - 733
Andréoli, Giorgio, ital. Majolikamaler fra Beg. af 16. Aarh. - 733
Andreolit, d.s.s. Harmotom - 733
Andréossy, Antoine Francois, Greve, fr. General og Statsmand (1761-1828) - 733
Andreotti, Federigo, italiensk Maler, f. 1847 - 733
Andresen, Andreas, tysk Kunsthistoriker (1828-71) - 733
Andresen, Carl Christian, dansk Sandflugtskommissær,(1812-1870) - 733
Andresen, Hans Albert, dansk Tekniker, (1834-1913) - 733
Andresen, Karl Gustav, tysk Filolog (1813-91) - 733
Andresen, Kjeld Nikolai Gotthard, norsk Forfatter og Afholdsprædikant (1808-1851) - 733, 734
Andresen, Mathias, sønderjysk Politiker, f. 1858 - 734
Andresohn, Erasmus, Kobberstikker og Kalligraf, (1651-1731) - 734
Andrevi, Francesco, sp. Komponist (1786-1853) - 734
Andrews, By, se Saint Andrews - 734
Andrews, Thomas, eng. Kemiker og Fysiker, (1813-1885) - 734
Andreæ, Abrahamus, se Andersson, Abraham - 734
Andreæ, Gudmund, se Andrjesson, G. - 734
Andreæ, Jakob (1528-90), luthersk Teolog og Konkordieformlens Forf. - 734
Andreæ, Johann Valentin (1586-1654), luthersk Præst og Forf. - 734, 735
Andreæ, Laurentius, se Andersson, Lars - 735
Andrea, Volkmar, schweizisk Komponist, f. 5. Juli 1879 - 735
Andreæaceæ, en lille Fam. af Bladmossernes Klasse - 735
Andria, By i Syditalien, Prov. Bari - 735
Andrias Scheuchzeri, »Syndflodsmennesket«, uddød Fiskepadde fra Tertiærtiden - 735
Andrienne, forvansket til Adriane. klædningsstykke - 735, 736
Andrieu, Bertrand, fr. Stempelskærer (1761-1822) - 736
Andrieux, Francois Guillaume Jean Stanislas, fr. Lærd og Digter (1759-1833) - 736
Andrieux, Louis, fr. Politiker, f. 1840 - 736
Andrik kaldes Hannen hos Ænderne - 736
Andrimne, Stegeren i Valhal, der steger Galten Særimme - 736
Andritsæna, Andritsaina, By i Grækenland - 736
Andrjesson, Gudmundur, isl. skribent (1610-1654) - 736, 737
Andro, se Andros - 737
Androclus slave hos en rom. Prokonsul i Afrika - 737
Androeceum, botanisk begreb - 737
Androfager (gr.: »Menneskeædere«) - 737
Androfobi (gr.), Skyhed over for Mænd - 737
Androgenesis - 737
Androgeos, kretisk Heros, Søn af Minos og Pacifae - 737
Androgyn (gr.: »Mand-Kvinde«), Tvekønnet, d.s.s. Hermafrodit - 737
Androgyni (gr.), Tvekønnethed - 737
Androider (gr.), Automater, mek. Figurer i Menneskeskikkelse - 737
Androkles, se Androclus - 737
Androlepsi (gr.: »Menneskerov«), i Athen den af Staten anerkendte Gengældelsesret - 737
Andromache, den troiske Kongesøn Hektor's Hustru - 737
Andromachos fra Kreta, Nero's Livlæge - 737
Andromani, se Nymfomani - 737
Andromeda, Datter af Aithiopernes Konge Kefeus og Kassiopeia - 737
Andromeda, Stjernebillede paa den nordlige Himmel - 738
Andromeda L., Slægt af Lyngfam - 738
Andromeda-Taagen, se Andromeda - 738
Andromedatoxin, Andrometoxin, en Gift - 738
Andronicus, se Livius Andronicus - 738
Andronikos, Kyrrestes , Bygmester - 738
Andronikos fra Rhodos, gr. Filosof, 1. Aarh. f. Kr. - 738, 739
Andronikos (4 Byzantinske Kejsere) - 739
Andronitis - 739
Andropogon L., Slægt af Græsfam. - 739
Andros , den nordligste og næst Naxos den største af Kykladerne - 739, 740
Andros er den største af Bahama-Øerne i Vestindien - 740
Androsace L., Slægt af Kodriverfam. - 740
Androsporer, se Alger - 740
Androuet-Ducerceau, se Ducerceau - 740
Andryane, Alexandre, fr. Forf. (1798-1862) - 740
Andræ, Carl Christopher Georg, dansk Politiker og Matematiker (1812 -1893) - 740, 741, 742
Andst, Herred i det sydlige Nørrejylland - 742
Andujar, By i Sydspanien - 742, 743
anduve - 743
Anduze, By i det fr. Dept. Gard - 743
Andvake, et i Kria 1890 stiftet Selskab - 743
And-Øen, i Nordlands Amt - 743
Anegada, en af de britiske Jomfruøer i Vestindien - 743
Anekdote, se Anekdoten - 743
Anékdoton (gr.), et endnu ikke udgivet og derfor ukendt Skr. - 743
Anelasma, se Rankefødder - 743
aneléktriske ell. ikke-elektriske - 743
Anélli, Angelo, ital. Digter (1761-1820) - 743
Anelse - 743, 744
anemofil, betegnelse i Botanikken - 744
Anemograf (gr.), et Instrument (se Vindmaaling) - 744
Anemokord (ogsaa Animocorde), et pneumatisk Strengeinstrument - 744
Anemologi (gr.), Læren om Vinden (se Vind og Vindmaaling) - 744
Anemometer (gr.) er et Instrument til at maale Vinden (se Vindmaaling) - 744
Anemone L. (Anemone, norsk: Symre), Slægt af Ranunkelfamilien - 744, 745
Anemonin, et giftigt, krystalliserende Stof - 745
Anemoskop (gr.), et Apparat til Maaling af Vinden - 745
Anenkefali (gr.), Misdannelse af hjernen - 745
Anepigrafa (gr.), Skrifter uden Titel - 745
Aner. Ordet A. betegner i videre Bet. alle en Persons direkte Forfædre - 745
Anerio, 1) Felice, Komponist, (ca.1560-1614) - 745
Anerio, 2) Francesco Giovanni, Broder til foreg., f. i Rom c. 1567 - 745, 746
Anerkendelse. 1) i retlig Forstand, 2) i Folkeretten - 746, 747
anerkendte Trossamfund, se Trossamfund - 747
Aneroid, se Barometer - 747
Anervi, se Aneuri - 747
Anethol, Propenylfenylmetylæter - 747
Anethou, se Néthou - 747
Anethum, se Dild - 747
Aneuri ell. Anervi (gr.), Senelammelse - 747
Aneurisma (græsk), Pulsaaresvulst - Udvidning af Arterierne - 747
Anfordring - 747, 748
Anfossi, Pasquale, ital. Operakomponist (1727-97) - 748
Anfægtelighed, Retsforhold - 748
Anfægtelse, i den teologiske Sprogbrug - 748
Anførselstegn, Citationstegn - 748
Angakok, eskimoisk Aandebesværger og Spaamand - 748
Angantyr, Navn paa fl. nordiske Sagnhelte - 748
Angara, Flod i Sibirien - 748, 749
Angariation, se Jus angariae - 749
Angaroi, beredne Budbringere i det persiske Rige - 749
Angel, et Landskab i Sønderjylland, den preussiske Prov. Schleswig-Holstein - 749
Angel, 1) Den Del af et Redskab, som stikker i ned i Skaftet f. Eks. paa en Fil - 749
Angel, 2) Tap på en klinge, som gaar op i Fæstet - 749
Angela Merici ell. Ange1ica (1470-1540) - 749
Angela di Foligni, ital. Mystiker, d. 1309 - 749
Angeles, By i Prov. Biobio i Chile - 749
Angelfiskeri, se Fiskeri - 749
Angeli, Ballistam fl. se Angolo - 749
Angeli, Heinrich v., Historie- og Portrætmaler i Wien, f. 1840 - 749, 750
Angelica, se Angelik - 750
Angelicin, se Angelikarod - 750
Angelico, Fra, se Fiesole - 750
Angelik (Angelica L.), Slægt af Skærmplanterne - 750
Angelikaordenen, stiftet 1530 af Grevinde Torelli af Guastalla - 750
Angelikarod, Radix Angelicae - 750
Angeliker, se Angelikaordenen - 750
Angelin, Nils Peter, svensk Palæontolog (1805-76) - 750
Angelinfrø, Semen Andirae, de anvendes især i Brasilien som ormdrivende Middel - 750
Angeli, Henrik August, norsk Officer og Forf., f. 1861 - 750, 751
Angell, Thomas, norsk Købmand og Legatstifter, (1692-1767) - 751
Angelmus, d.s.s. Spidsmus - 751
Angelologi, (gr.), i Dogmatikken »Læren om Englene« - 751
Angelsachser, de Folk, der erobrede det romerske Britannien i Tiden 450-600 - 751
angelsachsisk Sprog og Litteratur, se England (Afsn. »Sprog« og »Litteratur«) - 751
Angeltaske, d.s.s. Havlit, se Ænder - 751
Angelus, (lat.), Budbringer, Engel - 751
Angelus Domini, se Angelus - 751
Angelus Silesius, Mystiker og, Salmedigter (1624-77) - 751
Angely, Louis, tysk Skuespiller (1787-1835) - 751
Anger, se Bod - 751
Anger, Edvard Julius, dansk Præst, (1813-1895) - 751, 752
Angera, By i Norditalien, Prov, Como - 752
Angerapp, Flod i Østpreussen - 752
Angerbode (o: den skadebydende), Jættekvinde - 752
Angermair, Christoph, tysk Kunstner fra Beg. af 17. Aarh. - 752
Angermanus, se Andersson, A. - 752
Angermunde, By i preussisk Prov. Brandenburg - 752
Angerona, rom. Gudinde - 752
Angers, By i det vestlige Frankrig - 752
Anghiera d', Pietro Martire (kaldet Petrus Martyr Anglerius eller de Angieria), sp. Historieskriver (1457-1526) - 752
Anghikatræ, se Ailanttræ - 752
Angilbert, højbyrdig Franker - 752, 753
Angina (lat.), Halsbetændelse - 753
Angina péctoris ell. Stenokardi, anfaldsvis optrædende Smerter i Hjerteregionen - 753
Angiografi (gr. ), Beskrivelse af Vaser, Urner, Drikkekar o. l. - Pulsmaaling - 753
Angioitis, Betændelse i et Blodkar - 753
Angiologi, Videnskaben om Vasers, Urners m. m. Forfærdigelse mv - 753
Angiom (gr.), Karsvulst - 753
Angion, (gr.), det dyriske Legemes »Kar« - 753
Angioneurose (græ.), Sygdomme i de Nerver, der betinger Blodkarrenes Vidde - 753
Angiospérmæ, se Dækfrøede - 753
Angivelse, i strafferetlig Sprogbrug - 753, 754
Angivelsespligt, se Afværgelsespligt - 754
Angiver, se Angivelse - 754
Angkor, se Ongkor - 754
anglaise, en Selskabsdans - 754
Anglarit, d.s.s. Vivianit - 754
Angle, Edward, amer. Tandlæge, f. 1862 - 754
Anglebert, Jean Henri d', Kammermusikus hos Ludvig XIV - 754
Anglemont, d', Edouard Hubert Scipion, fr., romantisk Digter (1798-1876) - 754
Angler, et af de germanske Folk, der paa Folkevandringstiden erobrede England - 754
Anglerius, se Anghiera - 754
Anglerkvæg, se Kvægracer - 754
Anglesea, se Anglesey - 754
Anglesey ell. Anglesea, eng Ø - 754
Anglesey, Henry William Paget, Markis af, eng. General og Statsmand (1768-1854) - 754
Anglesit, et Mineral - 754, 755
Angleterre (fr.), England - 755
Anglicisme - 755
anglikansk Kirke kaldes den eng. Statskirke - 755, 756
anglisere (af lat.), »englisere«, paavirke i eng. Retning - 756
Angloamerikaner, Nordamerikaner af eng.' Herkomst - 756
Angloaraber, se Heste - 756
Anglokatolicisrne, Retning inden for den anglikanske Kirke - 756, 757
Anglomani (af lat.), overdreven Forkærlighed for alt Engelsk - 757
Angloman, en, der lider af A - 757
Anglonorman, se Heste - 757
Angmagsak er det grønlandske Navn for den lille Fisk Lodden - 757
Angmagsalik, Missions- og Handelsstation paa Østkysten af Grønland - 757
Angmagsæt, se Angmagsak - 757
Angoche, se Angoza - 757
Angol, forhen Territorium i Chile - 758
Angola 1) Rosiner fra Omegnen af Bologna - 758
Angola 2) Bomuldstøj, der bruges til Broderiarbejder - 758
Angola, port. Besiddelse paa Vestsiden af Sydafrika - 758, 759
Angolatræ, se Camwood - 759
Angolaærter, to forskellige Slags Frø, der begge anvendes som Næringsmiddel - 759
Angolo (Angeli), Kunstnerfamilie i Verona fra 16. Aarh. - 759
Angora, 1) tyrk. Vilajet i det indre af Lilleasien, 2) Hovedstad i Vilajetet - 759
Angoragarn, se Angorauld - 759
Angoraskind, Skindene saavel af Angorageden som af den persiske Ged - 759
Angorauld, Mohair, faas af Angorageden - 759
Angornu, By i Negerriget Bornu - 759
angosciamente (ital.), musikalsk Foredragsbetegnelse: angstfuld, ængstelig - 759
Angostura ell. Ciudad Bolivar, Stad i den sydamerikanske Republik Venezuela - 759
Angosturabark, se Cusparia - 759
Angosturabitter, en bitter, alkoholrig Likør - 759
Angouléme, Hovedstad i det fr. Dept Charente - 759, 760
Angoumois, et af de 33 Gouvernementer i det gamle Frankrig - 760
Angoza, By og Fort paa Kysten af den portugisiske Mosambik-Kyst - 760
Angra, A. do Heroismo, By paa Azorerne - 760
Angra Pequena, se Namaqua Land - 760
Angreb. A. og Forsvar er Fægtningens to Grundformer - 760, 761
Angreb til Søs - 761
Angreb kaldes en Forbejdse, der anvendes paa Træ, Ben og Horn - 761
Angrebsfront er den Del af en Fæstnings Omkreds - 761
Angrebsfægtning - 761
Angrecum Th., Slægt af Gøgeurtfam - 761
Angri, By i Syditalien, Prov. Salerno - 762
Anguier, fr. Kunstnerfamilie. To Brødre: 1) Francois A., Billedhugger (1604-69), 2) Michel A., (1612-1686) - 762
Anguilla ell. Snake Island, en af de smaa Antiller i Vestindien - 762
Anguilla, se Aal - 762
Anguillulidæ, se Rundorme - 762
Anguis, se Staalorm - 762
Anguisciola, Sofonisba, ital. Malerinde (1527-1623) - 762
Angul, efter Sakse, Angelboernes og derigennem Englændernes Stamfader - 762
angulær Størrelse, den Vinkel, hvorunder en Genstand ses - 762
Angus, 1) se Douglas 2) se Forfar - 762
Anguskvæg, se Kvægracer - 762
angusticlavii, se laticlavii - 762
Anhalt, Hertugdømme, hører til det tyske Rige - 762, 763
anharmonisk Forhold, se Dobbeltforhold - 763
Anhidrosis, se Anidrosis - 763
Anhima, se Hyrdefugle - 763
Anholdelse, Frihedsberøvelse, normalt foretaget af Politiet - 763
Anholt, dansk Ø i Kattegat - 763, 764
anhugge, et skovteknisk udtryk - 764
Anhur, ægypt. Guddom - 764
Anhydrider (af gr.) er Forbindelser, der afledes af Hydrater - 764
Anhydrit (Terningspat) er et Mineral - 764, 765
Anhydrobåser, se Anhydrider - 765
Anhydrosyrer, se Anhydrider - 765
Anhængiggørelse, at indbringe en Sag for Retten - 765
Ani, se Maddikeædere - 765
Ani, By i Ruiner, i det russisk-kaukasiske Guvernement Erivan, Kreds Alexandropol - 765
Anicet-Bourgeois, Auguste, fr. Teaterdigter (1806-1871) - 765
Anicetus (Aniketos), Biskop i Rom 155-166 - 765
Aniche, By i det nordlige Frankrig - 765
Anidrosis eller Anhidrosis (græ.), sygelig Ophævelse af Svedafsondringen - 765
Aniello, Tomaso, se Masaniello - 765
anil (af lat.), kærlingeagtig, gammelkoneagtig - 765
Anilider (Syreanilider) er Forbindelser, der afledes af Anilin - 765
Anilin, er en Amin, der findes i Stenkulstjæren samt i Tørve- og Bentjære - 765, 766
Anilinblaat, se Tjærefarvestoffer - 766
Anilinfarvestoffer, se Tjærefarvestoffer - 766
Anilinforgiftning optræder hyppigst i Fabrikker, hvor Anilin fremstilles - 766
Anilinolie, se Anilin - 766
Anilinsalt, Handelsbetegnelse for Anilinsulfat og Anilinklorid - 766
anima (lat.), Sjæl - 766
animal (lat.), Dyr - 766
Animalier (lat.), dyriske Stoffer - 766
Animalisering, Imprægnering af vegetabilske Trævler - 766
Animalisme (lat.), Dyriskhed - 766
Animalkullist, Tilhængere af en i Slutn. af 17. Aarh. fremsat Anskuelse om Fosterets Dannelse - 766, 767
animalsk, dyrisk - 767
animam debet (lat.), »han skylder sin Sjæl bort« - 767
animarum dies (lat.), Allesjælesdag - 767
animato, (ital.), mus. Foredragsbetegnelse - 767
Animé (fr.), Flodharpiks - 767
animere (af lat. ), opmuntre, oplive, tilskynde - 767
Animisme (lat.) den Opfattelse, at det organiske Liv skulde forklares ved en mystisk »Sjæl« - 767, 768
Animocorde, se Anemokord - 768
animo deliberato (lat.), »med velberaad Hu« - 768
animos (lat.), lidenskabelig, forbitret - 768
animoso, con ánimo (ital.), mus. Foredragsbetegnelse: med Liv og Kraft - 768
Animuccia, Giovanni, ital. Komponist, (1500-71). Han kaldes »Oratoriets Fader« - 768
animus (lat.), Sjæl, Sind, Forsæt, Drift - 768
animus in juriandi, se Ærefornærmelser - 768
animus lucri faciéndi (lat.), Berigelseshensigt - 768
Anio, se Teverone - 768
Anion, se Elektrolyse - 768
Aniridi, (græsk) Mangel af Iris, Øjets Regnbuehinde - 768
Anis, se Pimpinelle - 768
Anisaldehyd, er Paraoxybenzaldehydmetylæter - 768, 769
Anisalkohol, se Anisaldehyd - 769
Anisétte, en med Anis krydret Likør - 769
Anisidinponceau, se Anisolrødt - 769
Anisol (Fenolmetylæter) - 769
Anisolie er en æterisk Olie - 769
Anisolrødt, Anisidinponceau, et Anilinfarvestof - 769
Anisometropi (gr.), forskellig Brydning af to Øjne hos et Individ - 769
Anissyre - 769
Anistræ faas af illicium anisatum - 769
Aniuma, se Hyrdefugle - 769
Anjalaforbundet, en oprørsk Forening af misfornøjede sv. Officerer - 769
Anjer, Havneplads med Fort paa Øen Java - 770
Anjou, tidligere Prov. i det nordvestlige Frankrig - 770
Anjou, Lars Anton, sv. Teolog (1803-84) - 770
Ankafos, Navn paa fl. gr. Heroer - 770
Ankarcrona 1) Teodor, sv. Søofficer (1687 -1750) - 770
Ankarcrona 2) EdvardAlexis (1825-1901), sv. Landskabsmaler - 770
Ankarcrona 3) Henrik August, sv. Krigsmaler, foreg.'s Broder, f. 1831 - 770
Ankarcrona 4) Sten Gustaf Herman, sv. Maler, f. i Hakarp 11. Maj 1869 - 770
Anke, paaanke, se Appel - 770
Ankel, fremstaaende Benknude ved Overgangen til Foden - 770
Ankelringe - 770
Ankenes Herred i Norge - 770, 771
Anker, Hulmaal for flydende Varer (Vin) - 771
Anker, et Redskab der tjener til at fastholde et Skib - 771, 772, 773
Anker (Bygningsanker) - 773
Anker (af en elektrisk Maskine) - 773
Anker, dansk og norsk Navn - 773
Anker, Johan Peter Andreas (døbt Ancher), dansk Officer, (1837-1876) - 773, 774
Anker, norsk Slægt; Stamfader, Erich Olsson (ell. Olofsson) Ancher (1644-99) - 774, 775, 776, 777
Anker, Nini Roll (f. Roll), norsk Forfatterinde, f. 3. Maj 1873 i Molde - 777
Ankerblik, Jernblik - 777
Ankergang kaldes en Art af Hemværket ved Ure - 777
Ankerit (Brunspat) - 777
Ankerplade - 777
Ankerreaktion - 777
Ankerstrøm - 777
Ankervikling - 777
Ankjær, Stefan, dansk Officer (1820-1892) - 777, 778
Anklagejury, Grand jury - 778
Anklagemyndigheder, Paatalemyndigheder - 778
Anklageproces, d.s.s. Akkusationsproces - 778, 779
Anklam, By i den preussiske Prov. Pommern, Regeringsdistriktet Stettin - 779
Ankober, By i Abessinien - 779
Ankogel, den østligste Bjerggruppe af Hohe Tauern - 779
Ankoi, d.s.s. Andchui - 779
Ankole, se Ankori - 779
Ankori, Landskab i Østafrika - 779
Ankre, at fastholde Skibet til Grunden ved Hjælp af et Anker - 779
Ankrograf, et Instrument - 779
Ankylit, et sjældent Mineral - 779
Ankyloblefaron (gr.) Sammenvoksning af Øjelaagsrandene - 779
Ankylometer (gr.) Krumningsradius, se Krumning - 779
Ankylose (gr.) Ledstivhed - 779
Ankyra (lat. Ancyra) Oldtidsby i Frygien - 779
Ankæos, d.s.s. Ankaios - 779
Anlæg. I Biologien, de første tydelig kendelige Udviklingsstadier af et Organ el. Organisme - 779, 780
Anlæg. En Jordskraanings Hældning maales ved dens Anlæg - 780
Anlægsvinkel, se Kapillaritet - 780
Anløbe (om Metaller) - 780
Anløbe (Søv.), indgaa i Havn - 780
Anløbningsfarver. A., der fremkommer, naar Staal opvarmes - 780
Anmeldelse (jur.) - 780
Anmeldelsespligt, se Afværgelsespligt - 780
Anmærkning (jur.), se Mangelspaategning - 780
Anna, Kvindenavn - 780
Anna, en lille Mønt i britisk Ostindien - 780
Anna, den hellige, Jomfru Maria's Moder - 781
Anna, dansk Prinsesse, Kurfyrstinde af Sachsen, (1532-1585) - 781
Anna, Dronning af England, Datter af Frederik II af Danmark, (1574-1619) - 781
Anna, Dronning af Storbritannien og Irland (1702-14), (1665-1714) - 781, 782
Anna af Brandenburg, dansk Dronning (1487-1514) - 782
Anna af Bretagne, Datter af Frants II (1476-1514) - 782
Anna af Bretagne, Datter af Frants II, den sidste Hertug af Bretagne (1476-1514) - 782
Anna af Kleve, Henrik VIII's fjerde Dronning, Død 1557 - 782
Anna af Østerrig, Datter af Filip III af Spanien (1601-1666) - 782
Anna Boleyn, Kong Henrik VIII's anden Hustru (1507-1536) - 782
Anna Cathrine, dansk Dronning, (1575-1612) - 782
Anna Colbjørnsdatter, se Colbjørnsdatter - 782
Anna Ivanovna, russisk Kejserinde (1730-40), (1693-1740) - 782
Anna Komnena, Datter af den byzantinske Kejser Alexios I (1083-1148) - 782, 783
Anna Leopoldovna russ. Regentinde (1740-41), (1718-1746) - 783
Anna Perénna (ell. Peranna), rom. Gudinde, Personifikation af Aaret - 783
Anna Petrovna, Peter den Stores og Katharina 1. ældste Datter (1708-28) - 783
Anna Sofie, dansk Dronning (1693-1743) - 783, 784
Annaberg, Bjergby i Kongeriget Sachsen - 784
Annabergit (Nikkelblomst) Mineral - 784
Annabon, se Annobom - 784
Annaler (Aarbøger) - 784
Annaler for nordisk Oldkyndighed og Historie - 784
Annalin, Betegnelse for fintmalet, ubrændt Gips - 784
Annalist, Forf. af Annaler - 784
Annam, se Anam - 784
Annan, Havnestad i det skotske Grevskab Dumfries - 784
Annapolis, 1) By i U. S. A., Stat Maryland, - 784
Annapolis, 2) By i Dominion of Canada, Prov. Nova Scotia - 784
Ann Arbor, By i U. S. A., Stat Michigan - 784
Annas, Fader og Søn, jødiske Ypperstepræster. Faderen var Ypperstepræst 6-15 e. Kr. - 784
Annaler, Indtægt til Bispen af hver ledig Præbende - 784, 785
Annecy, Hovedstad i det fr. Dept. Haute-Savoye - 785
Annecy-Søen, en smuk Sø i Dept. Haute-Savoye - 785
Anneks, ved et Præstekald af fl. Sogne - 785
Annekscelle (bot.) - 785
Anneksgods, Præstegaarde - 785
Anneksion - 785
Annekskirke, se Anneks - 785
annektere (af lat), føje til, forene med, indlemme, tilegne sig - 785
Annenkov, Michael Nikolajevitsch, russ. General (1835-99) - 785, 786
Annenkov, Pavel Vasiljevitsch, russ. Litteraturhistoriker og litterær Kritiker (1813-1887) - 786
Annen-Wullen, Landsby og Sogn i den preussiske Prov. Westfalen - 786
Annersiedi, Claes, sv. Historiker, f. 7. Juni 1839 i Upsala - 786
Annerstedt, Per Samuel-Ludvig, sv. Retslærd og Politiker (1836-1904) - 786
Annesley- ell. Ansleybugten (eng), Adulis- ell. Sula-Bugten (s. d.) ved det røde Hav - 786
Anniston, By i U. S. A., Stat Alabama - 786
anniversaria (lat.), aarlig Fest, især til Ære for Afdøde - 786
Anniviers Val d', Dal i det schweiziske Kanton Wallis - 786
anno (lat.) i Aaret - 786
Anno II, Ærkebiskop af Koln (1056 - 1075) - 786, 787
Annobom, den mindste af de fire Guinea-Øer i den østlige Del af Guinea-Bugten - 787
annona (lat.), Aarets Afgrøde - 787
Annonay, By i det sydvestlige Frankrig, i Departementet Ardéche - 787
Annonce, se Avertissement - 787
Annoncebureau - 787
annoncere - 787
Annosangen, se Anno II - 787
annua (af lat.), Aarsfrist, etaarig Betalingsfrist - 787
Annuitet, lige store Summer, som udbetales med lige lange Mellemrum (Terminer) - 787, 788
Annulata, se Ledorme - 788
annulere - 788
annulus (lat.), Fiskering, hører til enhver katolsk Biskops Embedsdragt - 788
Annunciata (ital.), Budskab - 788
Annunciataorden, højeste italienske Orden, stiftet 1360 - 788
Annunciater, en Nonneorden, stiftet 1501 - 788
Annunzio d', Gabriele, ital. Digter, f. 1864 - 788, 789
ánnus (lat.), Aar. a. civilis, borgerligt Aar - 789
annuum (lat.), Aarpenge - 789
Anoa, det malayiske Navn paa en lille Bøffelart - 789
Anobiidæ, Anobium, se Borebiller - 789
Anode (positiv Pol) - 789
Anodestraaler. Straaler bestaaende af positivt ladede Atomer - 789, 790
Anodonta, se Dammusling - 790
Anodyna (gr.), smertestillende Midler - 790
anogen, en Stenart - 790
Anoka, By i U. S. A., Stat Minnesota - 790
Anolis, se Leguaner - 790
anomal (gr.), uregelmæssig, afvigende - 790
anomal Dispersion, se Dispersion - 790
Anomali (psyk.) - 790, 791
Anomali (jur.), se Antinomi - 791
Anomali, i Lægevidenskaben enhver Afvigelse fra det strengt normale - 791
Anomali (optisk), se Krystal - 791
Anomali, i Meteorologien - 791
Anomali (astron.) - 791
anomalistisk, se Aar og Maaneder - 791
Anomalon, se Ichneumonidæ - 791
Anomalurus, Flyveegern - 791
Anomia L., tyndskallet, østerslignende Muslingeslægt - 791
Anomit, se Glimmer - 791
Anomodontia er Navnet paa en Orden af uddøde Krybdyr - 791
Anomura, se Dekapoder - 791
Anomoer, se arianske Strid - 791
Anona L., Slægt af Anonaceerne, Træer og Buske - 791
Anonaceæ, tokimbladede og frikronbladede Planter - 791, 792
a non esse ad non posse non valet conse- quéntia (lat.) - 792
anonym, navnløs, Se Anonymitet - 792
Anonyma, Arteria anonyma - 792
Anonymitet (af gr.) - 792
anonymt Selskab - 792
Anopheles, se Myg. - 792
Anoplotheriidæ, en uddød Klovdyrfam. - 792
Anopsfi d.s.s. Blindhed - 792
Anorchi (gr.), medfødt, fuldstændig Mangel af de mandlige Kønskirtler - 792
Anordia (sp., fr.), en i Vestindien blæsende, heftig Nordenvind - 792
Anordning var før Grundloven et Navn for de af Kongen givne Retsforskrifter ell. Love - 792, 793
anorganisk (gr.), uorganisk, livløs - 793
anormal (af gr), stridende mod det normale - 793
Anortit, se Feldspat - 793
Anortoklas, se Feldspat - 793
Anortosit, se Gabbro - 793
Anosmi, Mangel paa Lugtesans - 793
Anous, se Terner - 793
Anpartsskyldforhold (lat.) - 793
Anping, Havneby paa den japanske Ø Formosa - 793
Anquetil-Duperron 1) Abraham Hyacinthe, fr. Orientalist (1731-1805) - 793
Anquetil-Duperron 2) Louis Pierre, fr. Historiker (1723-1806) - 793, 794
Anraabning, (militær) - 794
Anrep, Johan Gabriel, sv. Genealog, f. 1821 - 794
Ans, Landsby i det midterste Nørrejylland - 794
Ansager, stærkt opvoksende Sogneby i det vestlige Nørrejylland - 794
Ansager-Aa, se Varde-Aa - 794
Ansaldo, Andrea, ital. Maler (1584-1638) - 794
Ansatlto, Lago di A., en lille Sø i Syditalien - 794
Ansats (fr. embouchure), Maaden, hvorpaa et Blæseinstrument sættes til Læberne - 794
Ansatsfil - 794
Ansatsstykke, Mundstykket paa Blæseinstrumenter - 794
Ansbach, By i Bayern - 794
Anschutz, Heinrich, tysk Skue-spiller (1785-1865) - 794
Ansdell, Richard, eng. Genre- og Dyrmaler (1815-1885) - 794, 795
Anse, By i det fr. Dept. Rhone - 795
Anseele, Eduard, belgisk Socialist, f. 1856 - 795
Ansegisel (c. 605-85), Stamfader til Karolingernes Æt - 795
Anselm af Canterbury , Ærkebiskop og Skolastiker (1033-1109) - 795, 796
Anselm af Laon, fransk Skolastiker, d. 1117 - 796
Anselm af Lucca, 1) den ældre, blev Pave under Navnet Alexander II (s. d.). 2) den yngre (d. 1086) - 796
Anser, se Gæs - 796
Ansgar, »Nordens Apostel« (801- 865) - 796, 797, 798
Ansiaux, Jean Joseph Eléonore Antoine, fr. Historiemaler (1764-1840) - 798
Ansigt - 798
Ansigtskrampe - 798, 799
Ansigtslamhed - 799
Ansigtspleje - 799
Ansigtsrosen, se Rosen - 799
Ansigtssmerte, se Nervesmerter - 799
Ansigtsvinkel, opr. et i Kunstneranatomien meget benyttet Udtryk - 799
Anskuelse - 799
Anskuelsesundervisning, se Iagttagelsesundervisning - 799
anskyde - 799
Anslag (mus.) - 799
Anslag (milit.) - 799
Anslagshastighed - 799
Anslagsjern er et lille Stemmeværktøj - 799
Ansley, se Annesley - 799
Anson, George, Baron af Soberton, eng. Admiral (1697-1762) - 799, 800
Anson-Arkipelag - 800
Ansonia, By i U. S. A., Stat Con-necticut - 800
Ansorge, Konrad, tysk Klaverspiller, f. 15. Oktbr 1862 - 800
Anst, se Andst - 800
Anstand (jur.), se Udsættelse - 800
Anstand. I Jagtsproget - 800
Ansted, David Thomas, eng. Geolog og Bjergværksingeniør, (1814-1880) - 800
Ansteinsson , Ove Arthur, norsk Forf., f. 23. Marts 1884 - 800
Anstey, se Guthrie - 800
Anstey, Christopher, eng. Forf. 1724-1805) - 800
Anstiftelse til en Forbrydelse - 800
Anstruther, Søhavn og Flække paa Østkysten af det skotske Shire Fife - 800
Anstrøg, Overtræk paa en Brugsgenstand - 800
Ansvarlighed (jur.) - 800, 801
Ansvarsforsikring - 801
Ansvarshavende ell. a. Redaktør - 801
Ansætning. Smeden ansætter - 801
Ansætning af et Projektil - 801, 802
Ansætning (Søv.), at stramme Tovværk - 802
Ansættelse. M. H. t. A. af Embedsmænd - 802
Ansøgninger - 802
antafroditiske Midler (Antafrodisiaca), Lægemidler (modsat Afrodisiaca) - 802
Antagonisme (gr.), Medvirken - 802
Antagonist (gr.), Modstander, Modpart - 802
Antaios, efter det gr. Sagn Søn af Poseidon og Gaia (Jorden) - 802, 803
Antakia, se Antiocheia - 803
Antalgeometrien - 803
Antalkidas (gr.) spartansk Diplomat - 803
Antalkidiske Fred, se Antalkidas - 803
Antanaklasis (gr.) - 803
Antananarivo, Tananarivo, Hovedstaden paa Madagaskar - 803
Antang, Distrikt og By i det holl. Residentskab Kediri paa Øen Java - 803
Antarah, arab. Digter og Sagnhelt fra 6. Aarh. - 803
Antarctic, Skib bygget 1871 i Drammen - 803
Antares (astron.), se Skorpionen - 803
antarktisk (gr.), ved ell. i Nærheden af Sydpolen - 804
antarktisk Fauna - 804
Antarthritika, Midler mod Gigt - 804
ante (lat. Forholdsord), før - 804
Ante (lat.) - 804
Antecedens - 804
Antecedens (gramm.) - 804
antecedentia (lat.), egl.: forudgaaende Ting - 804
ante Chrisjtum (lat.), f. Kr. Fødsel - 804
Antecipation - 804
antecipere - 804
anteciperet Sag - 804
antedatere, foruddatere - 804
ante diem (lat.), før Dagen, før den fastsatte Tid - 804
antediluviansk (lat.), stammende fra før Syndfloden - 804
Antedon, se Fjerstjerne - 804
Antefikser (lat., ordret: hvad der er fæstet foran paa noget) - 804, 805
Antefléxio (lat.), Bøjning fremefter - 805
Antegnati, berømt Orgelbyggerfamilie fra 15. og 16. Aarh. i Brescia - 805
antejustiniansk Ret, den Del af den romerske Ret, der er opstaaet før Justinian - 805
Antelao, Monte A., en 3264 m høj Bjergtop i det nordøstlige Italien - 805
ante lucem (lat.), før Daggry - 805
Anteludium (lat.), d.s.s. Præludium - 805
Antemensale, se Antependium - 805
ante merldiem (lat.), før Middag - 805
Antemetika (gr.), Lægemidler til maven - 805
Antennaria, se Kattefod - 805
Antennarius, se Tussefisk - 805
Antenner, se Følehorn - 805
Antenor er efter Iliaden en af de fornemste troiske Høvdinger - 805
Antenor, oldgr. Billedhugger og Bronzestøber, levede i Athen c. 550-500 f. Kr. - 805, 806
ante omnia (lat.), fremfor alt - 806
Antependium ell. Antemensale - 806
antepenultima (lat.) - 806
antepilani, Romersk militær Fællesbenævnelse - 806
anteponere (lat.), stille foran - 806
Antequera, By i Sydspanien, Prov. Malaga - 806
Antéros (gr.) »Genkærlighed«, Søn af Ares og Afrodite - 806
antesignani (lat) Benævnelse paa visse Dele af den romerske Legion - 806
ante tubam trepidare (lat.), »at ryste, førend Kampsignalet lyder« - 806
Antevérsio (lat.), Hældning fremefter - 806
Anth- (Ord, som ikke findes under Anth-, maa søges under Ant-) - 806
Anthelmintika (gr.), Midler til at fremme Afgangen af Indvoldsorme fra Tarmen (se Ormesygdomme) - 806
Anthem, en Mellemting mellem Motet og kirkelig Kantate - 806
Anthemios fra Tralleis, fremragende græsk Arkitekt og Mekaniker, der levede paa Kejser Justinian's Tid - 806
Anthemis, se Gaaseurt - 806
Anthemius, Flavius, vestromersk Kejser (467-72), fra Galatien - 806
Anthera, (bot.) Betegnelse paa en Støvknap - 806
Anthericum, se Edderkopurt - 806
Antherldium, se Sædgemme - 806
Anthesterion, den 8. Maaned i den attiske Kalender - 807
Antheunis, Gentil Theodoor, flamsk Digter, f. 9. Septbr 1840 - 807
Anthistiria, se Themeda - 807
Anthoceros, Slægt af Halvmossernes Klasse - 807
Antholit (gr.), Blomsterforstening - 807
Anthologion, i den græske Kirke den Bog, som indeholder de tekster, der benyttes ved Gudstjenesten - 807
Anthomyinæ, se Fluer - 807
Anthon, Georg David, dansk Arkitekt, (1714)-(1781) - 807
Anthonomus Genn., se Snudebiller - 807
Anthony, By, se Saint Anthony - 807
Anthony, Susan Brownell, nordamerikansk Talsmand for Kvindesagen, (1820)-(1906) - 807
Anthophila, se Bier - 807
Anthophora, se Bier - 807
Anthoxanthum, se Gulaks - 807
Anthozoa, se Koraller - 807
Anthrax(gr.) betyder egl. Stenkul, men Navnet anvendes ogsaa til at betegne forskellige Ædelstene - 807
Anthrax, se Brandbyld og Miltbrand - 807
Anthrax, se Bombylidæ - 807
Anthrenus, se Klaner - 807
Anthriscus, se Kørvel - 807
Anthropomorpha L. kaldes de Aber, der henhører til den højeststaaende - 807
Anthropos (gr.), Menneske - 807
Anthura, se Tanaider - 807
Anthurium L., Slægt af Arumfam., mest urteagtige Planter - 807
Anthus, se Pibere - 807
Anthyllis L., Rundbælg, norsk: Ræveklo, Slægt af Ærteblomstrede Planter - 807, 808
anti- gr. Præposition, imod, benyttes i en Mængde Sammensætninger for at betegne en Modsætning - 808
Antiabolitionist, en Modstander Negerslaveriets Afskaffelse - 808
Antiadiaforist, den, der forkaster Læren om Adiafora - 808
Antiapex, se Apex - 808
Antiarin, et Stof, der anvendes til Pilegift - 808
Antiaris Lesch., Slægt af Morbærfam., Træer - 808
Antibacchius (gr.), omvendt Bacchius, Versefod - 808
antibakteriél - 808
Antibarbarus (gr.), Titel paa Bøger til Bekæmpelse af Barbarismer (s.d.) - 808
Antibes, Havnestad ved Middelhavet i det fr. Dept Alpes-Maritimes - 808
Antibiose, se Symbiose - 808
antichambre (fr.), Forværelse - 808
Anticipation, d.s.s. Antecipation - 808
anticipere, d.s.s. antecipere - 808
anti-cornlaw-league , en Forening i England, som bevirkede Afskaffelsen af Korntold - 808
Anticosti, nordamer. Ø, hører til Newfoundland - 808
Anticrepusculum (lat.), »Modskumring«, Dæmringsfænomener - 808
Anticyklon (gr.) et Vindsystem - 808, 809
antidatere, d.s.s. antedatere - 809
Antidikomarianitter (gr.), dem, der mener, at Maria fødte Børn efter at have født Jesus - 809
Antidoron (gr.) det signede Brød, i den gr.-kat. Kirke - 809
Antidotum (gr.), Modgift - 809
antidrom (gr.) betyder »modløbende«; Udtrykket anvendes i den botaniske Morfologi - 809
Antietam, Biflod til Potomak i U.S.A. - 809
Antifanes, Forfatter, virkede i Athen i 4. Aarh - 809
Antifates, hedder hos Homer Kongen over det eventyrlige Jættefolk Laistrygonerne - 809
Antifebrilia, Lægemidler mod Feber - 809
Antifebrin, se Acetanilid - 809
Antifellos, oldgr. skønt beliggende Stad paa Sydkysten af Lykien i Lilleasien - 809
Antifermenter. Funktioner, der paa specifik Maade er rettede imod Fermentfunktioner - 809
Antifilos, gr. Maler fra Ægypten; han levede paa Alexander den Store's Tid - 809, 810
antiflogistiske Midler, se Antiflogose - 810
antiflogistisk Kemi, se Flogistisk Kemi - 810
Antiflogose (gr.), Bekæmpelse af Betændelse - 810
Antifon, den ældste af de 10 saakaldte attiske Talere, fødtes c. 480 f. Kr. - 810
Antifon (gr.), et Apparat, som indføres lufttæt i Øregangen for at beskytte Øret mod Lydindtryk - 810
Antifonar, en Samling af de til Kirkens Liturgi hørende Sange - 810
Antifoni. 1) I den antikke gr. Musik bruges dette Ord for at betegne Samklang af fl. Stemmer - 810
Antifoni. 2) I den kristne Kirke: Vekselsang, enten mellem Præst og Menighed ell. mellem to Kor - 810
Antifora, Modsætning, Kontrast - 810
Antiformin, et Patentpræparat der anvendes særlig som Rensnings- og Desinfektionsmiddel - 810, 811
Antifrasis (gr.), Modsigelse, Indvending; ironisk Talefigur - 811
Antifriktionsmetal (fr.), hvidt Metal (Hvidgods) - 811
Antigen. Herved forstaas i Immunitetslæren et Stof der giver Anledning til Dannelse af Antistoffer (»Immunstoffer«) - 811
Antigna, Jean Pierre Alexandre, fr. Maler (1817-1878) - 811
Antigo, By i U.S.A., Stat Wisconsin - 811
Antigone, var efter det gr. Sagn en Datter af Thebens Konge Oidipus - 811
Antigonetrane, se Traner - 811
Antigonos, 1) ell. Kyklops, en af Alexander den Store's Generaler - 811, 812
2) Antigonos I, Konge af Makedonien, Sønnesøn af den forrige A., f. 320 f. Kr. - 812
3) Antigonos II, Konge af Makedonien, regerede efter Demetrios II's Død (229 f. Kr.) - 812
4) Antigonos, Aristobul II's Søn, søgte, da Cæsar var i Syrien (47), forgæves at fortrænge Antipater og Hyrkan af dennes Gunst og selv faa Magten - 812
5) Antigonos Karystios, gr. Grammatiker og Samler, levede c. 250 f. Kr. i Athen og Pergamon - 812
6) Antigonos fra Socho (By i Judæa), den ældste Skriftlærde, som den jødiske Overlevering nævner - 812
Antigorit, se Serpentin - 812
Antigua, britisk Ø i Vestindien - 812
Antihydropin er det virksomme Stof i pulveriserede Kakerlakker - 813
antik (af fr. antique , lat. antiquus), adjektivisk Betegnelse for alt, hvad der tilhører ell. stammer fra en svunden Tid - 813
Antikaglier, tidligere anvendt Betegnelse for Oldsager - 813
Antikatode, en Metalplade, der sidder over for Katoden i et Røntgentrør - 813
antikisere, efterligne Antikken - 813
Antikleia, Laertes' Hustru, Moder til Odysseus - 813
Antiklimaks, se Klimaks - 813
antiklinal, se Lejringsforhold - 813
Antiklor kaldes de Midler, som anvendes til at fjerne den sidste Rest af Klor fra blegede Tøjer - 813
Antikresis (gr. ) er et rom. Retsudtryk for en særlig Art Pantekontrakt - 813
Antikrist (af gr. o: Modkristus) - 813, 814
Antikritik (gr.), Gendrivelse af en Kritik - 814
Antiksamling o: en Samling af antikke Genstande (se antik) - 814
Antikvar, et Ord, der i Tidernes Løb har antaget forskellige Bet. - 814
Antikvarboghandel, er Boghandelen, som beskæftiger sig med Køb og Salg af gamle og sjældne Bøger m.m. - 814
antikvariske Annaler udkom 1812-27 med i alt 4 Bd. - 814
antikvarisk Tidsskrift udgaves i Aarene 1843-63, sammen med »Annaler for nord. Old-kyndighed« - 815
antikvere, erklære for forældet, ugyldig - 815
Antikviteter, 1) antikke Genstande, Oldsager - 815
Antikviteter, 2) I Filologien bruges A. hyppig som Betegnelse for Læren om Oldtidsfolkenes Kultur - 815
Antikyra, i Oldtiden Navn for 3 Byer i Nordgrækenland - 815
Antilegomena (gr.), omstridte Skrifter - 815
Antilepsis, Griben fat i, betegner i det filos. Sprog en Indvending og Gendrivelse - 815
antileptisk Metode , Lægemetode - 815
Antilibanon, Bjergryg i Syrien - 815
Antiller, Øer, der i Vestindien strækker sig i en Bue fra Yucatan-Strædet til Orinoco-Deltaet - 815
Antilocapra, en højst ejendommelig lille Drøvtyggerslægt; kun 1 Art, nemlig Gaffelantilopen - 815
Antilochos, Søn af den pyliske Konge Nestor, Deltager i Krigen mod Troja - 815, 816
Antilogaritmetavler - 816
Antilopegazeller, se Antiloper - 816
Antiloper, kaldes en stor Gruppe Drøvtyggere, henhørende til Oksefamilien - 816, 817, 818, 819
Antimachos, gr. Digter fra den ioniske By Kolofon, paa den peloponnesiske Krigs Tid - 819
Antimakassars (»imod Makassarolie«), Tøj, som man hænger over Ryggen af en Stol eller Sofa - 819
Antimensium (gr.), i den græske Kirke den af Biskoppen indviede Alterdug - 819
Antimerkurialisme, Retning i Syfilisterapien, som forkaster Behandlingen med Kvægsølv - 819
Antimerulion, Handelsbetegnelse for forsk., mest værdiløse Midler mod Hussvamp - 819
Antimetabol (.gr.) betegn. i den græske Rhetorik - 820
Antimon (Antimdnium, Stibium) er et Grundstof - 820
Antimonarsen (Allemontit), et Mineral - 820
Antimonarsennikkel (Arit), et Mineral - 820
Antimonblende (Kermesit), et Mineral - 820
Antimonblomst (Valentinit), et Mineral - 820
Antimonblyblende, se Boulangerit - 820
Antimonblykobberblende, se Bournonit - 820
Antitnonblyspat, se Bindheimit - 820
Antimonbrinte (Stibin), SbH3, er en Luftart - 820, 821
Antimonzinnober - 821
Antimonfalerts, se Falerts - 821
Antimonglans (Antimonit, Spydglans), et Mineral - 821
Antimongult, se Antimonsyre - 821
Antimonilte, se Antimonoxyd - 821
Antimonit, se Antimonglans - 821
Antimonium, d.s.s. Antimon - 821
Antimonkloryre, se Antimontriklorid - 821
Antimonkobberglans, se Bournonit - 821
Antimonlegeringer, Antimon forener sig ved Sammensmeltning med næsten alle Metaller - 821
Antimonmellemilte, se Antimonoxyd - 821
Antimonnikkel (Breithauptit), et Mineral - 821
Antimonnikkelglans (Antimonnikkel-kis), se Ulmannit - 821
Antimonokker (Cervantit), et Mineral - 821
Antimonoxyd (Antimonilte) - 821
Antimonpentoxyd, se Antimonsyre-anhydrid - 821
Antimonsulfider 1) Antimontrisulfid - 821, 822
Antimonsulfider 2) Antimonpentasulfid, femfold Svovlantimon, Guldsvovl - 822
Antimonsyre - 822
Antimonsyreanhydrid - 822
Antimonsølv, se Diskrasit - 822
Antimonsølvblende, se Rødgylden - 822
Antimontetroxyd, se Antimonoxyd - 822
Antimontriklorid (Antimonkloryre, Klorantimon) - 822
Antimonyl er Radikalet SbO, der indgaar i fl. Forbindelser - 822
Antinoë, Stad i Mellemægypten Ø. f. Nilen - 822, 823
Antinomi (gr.), 1) (filos.) betyder Modstrid mellem to Domme - 823
Antinomi (gr.), 2) Retsvidenskaben - en Strid imellem fl. Love ell. andre Retsregler, som omfatter samme faktiske Forhold - 823
Antinomisme - 823, 824
antinomlstisk Strid, begyndt 1527 af Johann Agricola - 824
Antinoos, Kejser Hadrian's Yndling, var fra Byen Bithynium i Lilleasien - 824
Antinoos, Eupeithes' Søn, af fornem Byrd fra Ithaka - 824, 825
Antinori, Orazio, ital. Afrikarejsende og Zoolog (1811-82) - 825
Antinosin, Nosofen-natrium, er Tetrajodfenolftaleinnatrium - 825
Antinous, Stjernebillede i Mælkevejen, i Nærheden af »Ørnen« - 825
Antiocheia (Antiochia), den mest kendte af de 16 Stæder, der bar dette Navn, laa i Nordsyrien - 825
Antiocheia i Pisidien, paa Grænsen af Frygien - 825
antiochensk Skole, kaldes en teologisk Retning i Oldkirken - 825, 826
Antiochia, se Antiocheia - 826
Antiochos (Konger af Syrien). 1) Antiochos I Soter, eneste Søn af Grundlæggeren af Seleukidernes Rige - 826
Antiochos (Konger af Syrien). 2) Antiochos II, fik af Milesierne Tilnavnet Theos (Gud) - 826
Antiochos (Konger af Syrien). 3) Antiochos III, den Store (f. 242), yngre Søn af Seleukos Kallinikos - 826
Antiochos (Konger af Syrien). 4) Antiochos IV Epifanes, der af sin Fader var sendt til Rom som Gidsel - 826
Antiochos (Konger af Syrien). 5) Antiochos V Eupator - 826, 827
Antiochos (Konger af Syrien). 6) Antiochos VII Sidetes - 827
Antiochos (Konger af Syrien). 7) Antiochos VIII Grypos (Høgenæse), Søn af Demetrios II Nikanor - 827
Antiochos (Konger af Syrien). 8) Antiochos IX Kyzikenos - 827
Antiochos (Konger af Syrien). 9) Antiochos X Eusebes, Søn af A. IX, optraadte som Modkonge imod Seleukos VI - 827
Antiochos (Konger af Syrien). 10) Antiochos XIII Asiaticus, blev af Luicullus 68 indsat til Konge i Syrien - 827
Antiochos var ogsaa Navn paa fl. Konger i det lille Rige Kommagene ved Eufrat - 827
Antiochos fra Askalon, gr. Filosof, (c. 125 - 68 ell. 67 f. Kr.) - 827
Antioco (San Antioco), en i Middelhavet ved Sardiniens Vestkyst liggende Ø, tilhørende Italien - 827
Antiope, 1) thebansk Heroine, Datter af Thebens Konge Nykteus ell. (efter en anden Fremstilling af Sagnet) af Flodguden Asopos - 827
Antiope, 2) Dronning over Amazonerne, Datter af Ares - 827
Antioquia , en af de forenede Stater i den sydamerikanske Republik i Columbia - 827
Antipapa (gr.), Modpave. Antipapisme, pavefjendtlig Lære - 827
Antiparalytika, Midler mod Lamhed - 827
Antiparasitika, Lægemidler - 827
Antiparos, i Oldtiden Oliaros, gr. Ø i det ægæiske Hav - 827
Antipassat, Vind, der i Passat-Egnene blæser i nogle Tusinde Meters Højde over Havoverfladen - 827
Antipater, se Antipatros - 827
Antipater, en Idumæer, var som sin Fader, der ogsaa hed Antipater, indsat som Statholder i i Judæa - 827, 828
Antipater fra Tarsos, gr. Filosof fra 2. Aarh. f. Kr. - 828
Antipathes se Sortkoral - 828
Antipati (gr.), egl. Modfølelse, Følelse af et Modsætningsforhold - 828
Antipatros (lat. Antipater), makedonisk Feltherre, optraadte 346 f. Kr. som Kong Filip's Gesandt i Athen - 828
Antipaxo, se Paxo - 828
Antipepton, se Pepton - 828
antiperistaltisk, se perista1tisk - 828
Antiperistasis, Navnet paa et (urigtigt) fysisk Princip - 828
Antipodeceller betegn. i Botanikken - 828
Antipoder, Beboere af to hinanden diametralt modsatte Steder paa Jorden - 828
Antipode-Øer, britisk Øgruppe i det stille Ocean, SØ. f. Ny Zealand - 828
Antiporticus (lat.), Propylæerne i den kristelige Basilika - 828
Antiprisme - 828
Antipyrese (gr.), Bekæmpelse af Feber - 828, 829
Antipyretika (gr.), Midler mod Feber - 829
Antipyrin, (Analgesin, Anodynin, Parodyn, Sedatin, Metozin) - 829
antipyrotiske Midler, Midler mod Forbrænding - 829
Antlqua (lat., af antiquus, gammel) er Navnet paa den opretstaaende, »latinske« Tryk-skrift - 829
Antirrhinum L. (Løvemund, Løvemule), Slægt af Maskeblomstrede , en- ell. fleraarige Urter ell. Halvbuske - 829
Antisabbatarier, Modstandere af Sabbaten - 829
Antisana, Vulkan i Republikken Ecuador i Sydamerika - 830
Antiscii, se Ascii - 830
Antisemit, Jødefjende. Se Antisemitisme - 830
Antisemitisme er Navn paa en socialpolitisk Bevægelse imod Jøderne - 830, 831
Antisepsin ell. Asepsin (Para-Bromacetanilid) er et Antiseptikum - 831
Antiseptik (Stammen græsk) betyder strengt taget »som modvirker Raaddenskab« - 831, 832, 833, 834
antiseptiske Stoffer (antiseptica) betegner Stoffer, der modvirker Forraadnelse - 834, 835
antiseptisk Forbinding - 835
Antiseptol, kern. Præparat, anbefalet som Erstatning for Jodoform - 835
Antiskorbutika, Lægemidler mod Skørbug - 835
Antislaveriakt kaldes den 2. Juli 1890 afsluttede Konvention om Foranstaltninger til Bekæmpelse af Slavehandelen - 835
Antispasmin er et Narceinpræparat; anvendes i Medicin, særlig til Børn ved Kighoste, Krampe o. l. - 835
Antispasmodika, krampestillende Lægemidler - 835
Antispast (gr.: modstræbende), Versefod - 835
Antistasis (gr), betyder egentlig Modstand - 835
Antistes, hos Romerne Betegnelse for den, der forestaar en bestemt Kultus - 835
Antisthenes, gr. Filosof, f. i Athen c. 450 f. Kr. - 835
Antistof , betegn. i Immunitetslæren - 835, 836
Antistrofe (gr.), Modstrofe, se Strofe - 836
Antlsyfilitika, Lægemidler mod Syfilis - 836
Antitaurus, se Taurus - 836
Antitese (græsk) Modsætning, se Tesis - 836
Antithermin, Fenylhydrazin - Lævulinsyre - 836
Antithyreoidin, Et mod Thyreoidea-kirtlens (Skjoldbruskkirtlens) Sekret rettet Produkt - 836
Antitoksiner. Disse dannes ved Indsprøjtning i Organismen af Toksiner - 836
Antitrinitarier, Modstandere af Treenigheds-læren - 836
Antitype (gr.), tilsvarende Billede - 836
Antitypi (gr.) er et Ord, der bruges hos Stoikerne - 836
Antium, nu Porto d'Anzio, By i Latium s. for Rom - 836
Atltivari, By i Montenegro - 836
Antivivisektion, se Vivisektion - 836
Antlia (astron.), se Luftpumpen - 836
Antocci, se Antipoder - 836
Antofagasta, Prov. i den sydamerikanske Republik Chile og hovedstaden i samme - 836, 837
antoftalmiske Midler, Lægemidler mod Øjensygdomme - 837
Antofyllit, se Amfibolgruppen - 837
Antoine André, fr. Skuespiller og Teaterdirektør, f. 30. Jan. 1858 - 837
Antokolski, Markus Matvejevitch, russ. Billedhugger, (1843-1902) - 837
Antolinen, José, sp. Maler (1639-76) - 837
Antologi (gr.: »Blomstersamling«) betegner i Alm. en Samling af udvalgte Stykker af Litteraturen - 837
Antomboka, Bugt paa Nordspidsen af Madagaskar - 838
Antommarchi, Francesco, (1780-1838), var fra 1818 Napoleon's Læge paa Skt Helena - 838
Anton, Konge af Sachsen (1827-36), f. 1755, d. 1836 - 838
Anton af Bourbon, fr. Prins (1518-62) - 838
Anton Günther, sidste Greve af Oldenburg, (1583-1667) - 838
Anton Ulrik, Søn af Hertug Ferdinand Albrecht af Braunschweig-Wolfenbiittel (1714-74) - 838
Antona-Traversi, 1) Camillo, ital. Litteraturhistoriker og Digter, f. 27. Novbr 1857 i Milano - 838
Antona-Traversi, 2) Giannino, ital. Forf., ovenn.'s Broder, f. 1861 i Milano - 838
Antonelli, Giacomo, Kardinal og pavelig Statssekretær, (1806 -1876) - 838
Antonello da Messina, ital. Maler (c. 1430- 79) - 838, 839
Antongil-Bay, stor Bugt paa Østkysten af Madagaskar - 839
Antonia, en Fæstning, som Herodes den Store lod opføre i Jerusalem - 839
Antonienhütte, Landsby i den sydøstlige Del af preussisk Prov. Schlesien - 839
Antonin, se Saint Antonin - 839
Antonina, By i det sydlige Brasilien - 839
Antonina, den østromerske Feltherre Belisar's Hustru - 839
Antoniniske Søjler, se Antoninus (Kejsere) - 839
Antoniniske Vold (nu kaldet Graham's Dyke), Grænsevold mod Skotland - 839
Antoninus (romerske Kejsere) 1) Antoninus Pius (Titus Aurelius Fulvus), (86 e. Kr.-161) - 839, 840
Antoninus (romerske Kejsere) 2) Marcus Aurelius Antoninus, (121 -180) - 840
Antonio, Prior af Crato, portug. Tronprætendent (1531-95) - 840
Antonio se Squarcialupi - 840
Antonio, Nicolas, sp. Bibliograf (1617-1684) - 840
Antonios den Hellige, levede i første Halvdel af 4. Aarh. i Ægypten - 840
Antonio Veneziano (egl. Antonio di Francesco da Venezia), ital. Maler fra 14. Aarh. - 841
Antonius, 1) Marcus med Tilnavnet Orator (»Taleren«), (143 f. Kr.,- 87 f. Kr.) - 841
Antonius, 2) Gajus, Hybrida, Søn af foreg. - 841
Antonius, 3) Marcus A., Triumviren, Søn af Marcus A. - 841, 842
Antonius fra Padova, Franciskanermunk, (1195 -1231) - 842
Antoniusild kaldes en epidemisk Sygdom, som i 9. til 13. Aarh. herskede i Europa - 842
Antoniuskors kaldes et Kors af Form som et T - 842
Antoniusordenen opstod i Slutn. af 11. Aarh. - 842
Antonomasi (gr.) grammatisk betegn. - 842
Antonsen, Ane Grethe, dansk Skuespillerinde, f. 25. Juni 1857 - 842
Antozon, se Ozon - 842
Antozonit, en ildelugtende Varietet af Flussspat - 842
Antracen, er en Kulbrinte, der findes i Stenkulstjære - 842, 843
Antracengrønt, se Coerulein - 843
Antracit er den reneste Form af de naturlig forekommende Stenkul - 843
Antraflavinsyre er Dioxyantrakinon - 843
Antragallol, er isomer - 843
Antraigues, By i det franske Dept Ardéche - 843
Antraigues, Emanuel Louis de Launey, Greve af, fr. Diplomat og Eventyrer (c. 1755-1812) - 843
Antrakinon, er et Iltningsprodukt af Antracen - 844
Antrakonlt (Stinkesten) - 844
Antrakosis (gr.), en ved Indaanding af Kulstøv fremkaldt kronisk Betændelse af Lungevævet - 844
Antranil, er en saakaldt Laktam - 844
Antranilsyre (Orthoamidobenzoësyre) - 844
Antranol er en Oxyantracen - 844
Antrarobin, er en trivalent Fenol - 844
Antrim er det nordøstligste Grevskab i Irland, Provinsen Ulster - 844
Antrimolit, d.s.s. Mesolit, se Zeolitter - 844
Antrodocco, se Frimont - 844
Antrofor, Medicinsk Apparat - 844, 845
antropocentrisk Verdensanskuelse - 845
Antropofagi, Menneskeæderi - 845
Antropofobi (gr.), Menneskefrygt - 845
Antropogeografi - 845
Antropognosi (gr.), Kendskab til Mennesket - 845
Antropoider, d.s.s. Anthropomorpha - 845
Antropolatri (gr.), Dyrkelse af menneskelige Væsener som Guder - 845
Antropologi, Læren om Mennesket - 845, 846, 847
Antropometri,Menneskemaaling, Læren om Menneskets Maalforhold - 847, 848
Antropomorfisme (gr.) - 848
Antropopatisme (gr.) - 848
Antropoteisme (gr.), Menneskeforgudelse. - 848
Antropotomi (gr.) - 848
antropozoiske Formation. Aflejringer, hvori man har fundet Spor af Mennesker - 848
Antrustioner hed den merovingiske Konges Hirdmænd (trustis) - 848
Antsirane, fr. By og Frihavn paa Nordenden af Madagaskar - 848
Antvorskov Kloster laa lige uden for Slagelse - 848, 849
Antwerp, By i U. S. A., Stat New York - 849
Antwerpen, fr. Anvers, den nordligste Provins i Kongeriget Belgien - 849, 850, 851, 852
Antwerpensk Ild - 852
Antyllos, gr. Læge i Slutningen af 3. ell. Beg. af 4. Aarh. e. Kr. - 852
Anubis (i Indskrifterne Anepu), ægyptisk Guddom - 852
Anuda, se Florida - 852
Anukis ell. Anuke, ægyptisk Gudinde - 852
Anund Jakob, Konge i Sverige, (c. 1022) - 852
Anura, Orden af Paddernes Klasse, (se Springpadder) - 852
Anuri (gr.), Mangel paa Urin - 852
Anus, d.s.s. Endetarmsaabning - 852
Anvers, se Antwerpen - 852
Anville, d', Jean Bourguignon, fransk Geograf og Kartograf (1697-1782) - 853
Anvisning - 853
Anzasca, Val d', en Alpedal paa Sydsiden af Monte Rosa , i den italienske Prov. Novara - 853
Anzengruber, Ludvig (Pseudonym Ludvig Gruber), Østerrigsk Forf.,(1839-1889) - 853
Anzer, Johann Baptist v., tysk katolsk Missionær i Kina,(1851-1903) - 853, 854
Anzin, By i det fr. Dept Nord - 854
Anzio, Porto d'A., Fiskerby i Mellemitalien, Prov. Roma - 854
Anæa, se Tuamotu-Øer - 854
Anæmi (gr.) betyder Blodmangel - 854
Anæstesi (gr.), Følesløshed, Uimodtagelighed for Følelsesindtryk - 854
Anæstesin, er Paraamidobenzoe-syreætylæter - 854
anæstetiske Midler, Anaesthetica, Midler, hvorved kan fremkaldes Anæstesi (s. d.) - 854, 855
Aoki Shuzd, Japanesisk Statsmand, (1844-1914) - 855
Aomori, Avomori, Prov. ell. Ken i Japan, udgør den nordligste Del af Øen Hondo - 855
Aonider er en af græske Digtere i Oldtiden undertiden anvendt Betegnelse for Muserne - 855
Aonhis Palearius, se Palearius - 855
Aorist er i Gramm. Betegnelse for en af Verbets Fortidsformer - 855
Aorta, den kraftigste Arterie (Pulsaare) i Hvirveldyrlegemet - 855, 856
Aosta, By i Norditalien, Prov. Torino - 856
Aosta, Hertug af, se Amadeo - 856
Aoste d.s.s. Aosta - 856
Aotea, A. Harbour, Bugt paa Nordsøen af Ny Zeeland - 856
Aouasch, se Hawasch - 856
Aouraolie, Tucumolie, er et Plantefedt fra en Palme, Astrocaryum vulgare - 856
à outrance (fr.), guerre à ou., Krig til sidste Mand - 856
Apacher, en nordamer. Indianerstamme - 856
Apacher Betegnelse for Pariserpøbel - 856
Apafy, 1) Michael I, Fyrste af Siebenbürgen (1632-90) - 856
Apafy, 2) Michael II (1680-1713) - 856
apage (gr.), pak dig! - 856
apagogisk Bevis - 856
Apalacher, en Gren af den nordamerikanske Folkestamme Maskoki ell. Creek - 856
Apalachicola, Flod i U.S.A. - 857
Apameia (gr.), Navn paa fl. gamle Byer i Forasien - 857
Apanage, siden 1912 i Danmark ogsaa kaldet Aarpenge - 857
Aparri, Havneby paa Filippinerne - 857
à part, særlig, for sig selv, afsides - 857
Apartement, fr. se Appartement - 857
Apate (gr.), »Bedrag« - 857
Apati, Sløvhed, nedsat Følsomhed - 857
Apati (gr.), egl. Ufølsomhed, bruges af Aristoteles i Psykologien - 857
Apatin, Flække i det sydlige Ungarn - 857
Apatit, det vigtigste af de i Naturen forekommende fosforsyreholdige Mineraler - 857, 858
Apaturier, ældgammel ionisk Nationalfest i Oldtidens Grækenland - 858, 859
Apavatn, en Indsø i Egnen Grimsnes i det sydlige Island - 859
Apeiba Aubl./Slægt af Lindefam. - 859
Apeldoorn, By i Nederlandene - 859
Apella, hos Horats Navnet paa en lettroenden Jøde - 859
Apelles (gr.), maaske Oldtidens berømteste Maler - 859
Apenninerne (ital.) er et Foldebjerg-system, som strækker sig gennem hele den italienske Halvø - 859, 860
Apenta, Mineralkilde ved Budapest - 860
Apepsi (gr.), Mangel af Pepsin i Mavesaften - 860
Apercu (fr.), Oversigt, sammentrængt Fremstilling - 860
Aperientia, afførende Lægemidler - 860
aperiodisk, ikke periodisk - 860
apéritif (fr.) - 860
Aperitiva, d.s.s. Aperientia - 860
apert (lat.), aaben - 860
Apertometer, et af Abbe konstrueret Apparat - 860
Apertur, aabning, se Aabningsforhold - 860
apetal betegner i Botanikken en kronløs Blomst - 860
apetale Planter, se kronløse Planter - 860
Apex, (astron.) - 860, 861
Aphaniptera Kirby, se Lopper - 861
Aphanomyces, se Saprolegniaceae - 861
Apheliutn ell. Aphel (gr. »Solfjerne«), Punkt i en Planet- ell. Kometbane, der er længst fra Solen - 861
Aphis Lin, se Bladlus - 861
Aphodiidæ, Gruppe af gødningædende Torbister - 861
Aphrodite, d.s.s. Afrodite - 861
Aphroditidæ, se Børsteorme - 861
Aphroessa, se Santorin - 861
Aphya, se Kutlinger - 861
Aphysostomi (Pisces aphysostomi), Fællesbetegnelse for alle frigællede Fisk uden Luftgang - 861
Api, Ø i Øgruppen Ny Hebriderne i det Stille Ocean - 861
Apia, Havnestad paa Upolu, Hovedøen i Samoa-Gruppen i det Stille Ocean - 861
a piacere (ital.), mus. Foredrags-betegnelse - 861
Apianus, Peter, alm. kaldet Bienewitz, tysk Astronom (1495-1552) - 861
Api-Api, se Arrak - 861
Apiariæ, se Bier - 861
Apicius, Marcus Gavius, rom. Levemand og Gourmand i Beg. af Kejsertiden - 861
Apidæ, se Bier - 861
á pied (fr.), til Fods - 861
Apigenin, se Apiin - 861
Apiin, er et Glykosid - 861
apikal bruges ofte i Fonetikken - 861
Apiocrinus, se Søliljer - 861
Apiol, Persille kamfer - 861
Apion, se Snudebiller - 861
Apios Boerh., Slægt af Ærteblomstrede (Bønne-Gruppen), Slyngplanter - 861
Apirl (gr.), Mangel paa Erfaring - 861
Apis (ægypt. hapi), den mest ansete afm Ægyptens fire hellige Tyre - 861, 862
Apis, se Bier - 862
Apium, se Selleri - 862
Apjohnit, Mineral - 862
Aplacentalia, Pattedyr hvis Fostere mangler Placenta - 862
Aplanat, Fællesbetegnelse for fotografiske Objektiver - 862
aplanatisk (gr.: »uden Afvigelse«) kalder man et Linsesystem - 862
aplanere, d.s.s. applanere - 862
Aplerbeck, Bjergværksby i det vestlige Preussen, Prov. Westfalen - 862
Aplesti (gr.), se Akori - 862
Aplotn, se Granat - 862
Aplomb (fr.), lodret Stilling - 862
Aplysia, se Søhare - 862
Apnoë af gr. aandeløs - 862
Apo, Vulkan paa den til Filippinerne hørende Ø Mindanao - 862
Apobates (gr.) kaldes Deltageren i en særlig Art Væddekørsel - 862
a poco a poco, musikalsk Foredragsbetegnelse - 862
Apocynaceæ, se Singrønfamilien. - 862
Apocynum T., Slægt af Singrønfam., Stauder ell. Halvbuske med Mælkesaft - 862, 863
Apoda, se Ormepadder - 863
Apodékter, hos Athenienserne en Øvrighed, der bestyrede Finanshovedkassen - 863
Apoderus, se Bladruller - 863
Apodes, se Aal - 863
apodiktisk (gr.) egl. bevisende, anvendes af Aristoteles - 863
Apodyterion (gr.), Værelse til Af- og Paaklædning - 863
Apofthégtna (gr.), kort træffende Fyndsprog - 863
Apofyllit, se Zeoliter - 863
Apofyse (gr.), hos Hvirveldyrene - 863
Apogami (gr.) betegner i Botanikken Mangel paa Evne til kønnet Formering - 863
Apografon, Kopi af et Dokument ell. Maleri - 863
Apogæum (gr.: »Jordfjerne«) er det Punkt i Maanens Bane, som er længst fra Jorden - 863
Apoikla (gr.), hos Grækerne Navn paa en uden Statens Bistand grundet Koloni - 863
á point d.s.s. Appoint - 863
Apojovium, se Apogæum - 863
Apokalypse, se Apokalyptik - 863
Apokalyptik betegner en ejendommelig Art af Litteratur - 863, 864
Apokalyptiker, se Apokalyptik - 864
apokalyptiske Ryttere - 864
apokarpt (bot.) kaldes Gynoeceet (o: den Del af Blomsten, som dannes af Frugtbladene) - 864
Apokatastasis (rel.) - 864, 865
Apokope (gr.) - 865
Apokromat, se Akromatisme - 865
apokromatisk Linsesystem - 865
Apokryfer (apokryfiske Skrifter ell. Bøger) - 865, 866
Apol, Louis , holl. Landskabsmaler, f. 6. Septbr 1850 - 866
Apolda, By i det tyske Storhertugdømme Sachsen-Weimar - 866
Apolima, en af de mindste af Samoa-Øerne - 866
Apollinaris, Kilde i Ahrweiler i Rhinpreussen - 866
Apollinaris (Apollinarios) fra Laodikeia, kirkelig Forfatter i 4. Aarh. - 866
Apollinarisberg, Bjerg ved Remagen ved Rhinen - 866, 867
Apollinarisme (rel.) - 867
Apollino (ital., »lille Apollo«), bekendt lille Marmorfigur af en Dreng - 867
Apollinopolis. gr. (og rom.) Navn paa flere ægyptiske Stæder - 867
Apollo, se Apollon - 867
Apollodoros 1) Komediedigter fra Karystos i 3.Aarh, f.Kr. - 867
Apollodoros 2) gr. Grammatiker fra Athen, c. 140 f. Kr. - 867
Apollodoros fra Damaskos, gr. Arkitekt levede i 2. Aarh. e. Kr. - 867
Apollodoros, atheniensisk Maler fra 5. Aarh. f. Kr. - 867
Apollolyre, et Blæseinstrument med 42 Klapper - 867
Apollon, gr. Gud - 867, 868, Apollon, (blank), 869, 870, 871
Apolloneia, Navn paa mange Oldtidsbyer - 871
Apollonia, den Hellige, en kristen Kvinde, som led Martyrdøden i Alexandria - 871
Apollonikon, et i 1819 i London bygget Kæmpeinstrument, et Slags Orgel - 871
Apollonios, gr. Epiker og Grammatiker fra Alexandria, c. 295 -c. 215 f. Kr. - 871
Apollonios, gr. Matematiker, fra sidste Halvdel af 3. Aarh. f. Kr. - 871
Apollonios Dyskolos (»den gnavne«), gr. Grammatiker fra Alexandria c. 150 e. Kr. - 871, 872
Apollonios fra Tralles i Karien, Lilleasien, græsk Billedhugger fra 1. Aarh. f. Kr. - 872
Apollonios fra Tyana i Kappadokien, gr. Filosof fra 1. Aarh. e. Kr. - 872
Apollonios fra Tyros, Helten i en oldgr. Roman - 872
Apollos, en Lærer i den apostoliske Menighed - 872
Apolog (gr.), en lærerig Fortælling til, ogsaa d.s.s. Fabel - 872
Apologet, Apologetik, se Apologi - 872
Apologi dvs. Forsvar for den kristne Religion over for Angreb paa denne - 872, 873, 874
Apolysin, er et Salt af Akonitsyre med Fenetidin - 874
Apomorfin, er et Alkaloid - 874
Aponeurose (gr.) Opr. en Muskels Senehinde - 874
Apono, Pierre d', d. s. s. Abano - 874
Aponogetonaceæ, enkimbladede Vandplanter (Ordenen Helobiales) - 874
Apopetnptikon (gr.), Digt - 874
Apopis ell. Apophis, gr. Omskrivning af et Navn, der båres af to ægyptiske Konger - 874
Apopleksi (gr.), Slag, har været benyttet som Betegnelse for Blødning i forskellige indvendige Organer - 874, 875
Aporem (gr.), vanskelig Opgave, Stridsspørgsmaal - 875
Aporti, Ferranti, ital. Abbate (1792 -1858), var den første, der i Italien oprettede Børneasyler - 875
Aposaturnium, se Apogæum - 875
Aposfraglsma (gr.), Seglaftryk - 875
Aposiopesis (gr.: Fortielse) - 875
Apospori (gr.) betyder egl. Mangel paa Sporer - 875
a posse ad esse (lat.) - 875
Apostasi (gr.) betyder Frafald og bruges om Frafald fra den kristne Kirke - 875
Apostat, se Apostasi - 875
Apostel (gr. Udsending) - 875, 876
Apostelakter er en Række apokryfe Apostelhistorier, fra 2.-5. Aarh. - 876
Apostelbrødre (Apostolikere), et mod Pavekirken fjendtligt Parti, som opstod i Slutn. af 13. Aarh. - 876
Aposteldage ell. Apostelfester - 876
Aposteldekret, se Apostelkonventet - 876
Apostelfester, se Aposteldage - 876
Apostelkonventet er det c. Aar 50 i Jerusalem afholdte Møde mellem Apostlene og de ældste - 876, Apostlene, (blank), 877
Apostelkrus - 877, 878
a posteriori, se a priori - 878
Apostill (af nylat. apostilluni) er et juridisk Udtryk - 878
Apostlenes Gerninger - 878
Apostolicisme (gr.) - 878
Apostolicitet - 878
Appstolikere kaldes et gnostisk Parti i Nordfrankrig og Belgien i 12. Aarh. - 878, 879
apostoliske Breve - 879
apostoliske Fædre - 879
apostoliske Kammer (camera apostolica) - 879
apostoliske Kanoner kaldes nogle kirkelige Retsforskrifter - 879
apostoliske Konstitutioner (Constitutiones apostolicae), en kirkeretlig Samling - 879
apostoliske Majestæt - 879
apostolisk Embede - 879
apostoliske Menigheder - 879
apostoliske Sæder - 879
apostolisk-katolsk Kirke, se Irvingianere - 879
apostolisk Kirke, Kirken i Aposteltiden og den nærmest flg. Tid - 879
apostolisk Præfekt - 879
apostolisk Pønitentiarie, se Pønitentiarie - 879
apostolisk Succession (Successio apostolica) - 879
apostolisk Symbol, se apostolisk Trosbekendelse - 879
apostolisk Tidsalder - 879
apostolisk Trosbekendelse - 880, 881
apostolisk Vikar, se apostolisk Præfekt - 881
Apostrof (gr.) er Navnet paa Skrifttegnet ' - 881
Apostrofe - 881
apostrofere, se Apostrofe - 881
Apotek - 881, 882
Apoteker - 882
Apotekerraadet - 882
Apotekertakst - 882, 883
Apoteker-Tegn - 883
Apotekervægt, se Medicinalvægt - 883
Apoteksprivilegium, se Apotek - 883
Apoteksvisitats, se Apotek - 883
Apotema - 883
Apoteose - 883
Apothecium, se Svampe - 883
a potiori - 883
Apotoksin - 883
Apotome - 883
Apoxyomenos - 883
Apoxyomenos - 883, 884
Appalachian Mountains, se Alleghany-Bjergene - 884
Appalachiske Kulfelt - 884
Apparat - 884
Appareil - 884
apparent - 884
apparent Sted - 884
Apparition - 884
Appartement - 884
appassionata - 884
Appel, i Militærsproget - 884
Appel, se Fægtekunst - 884
Appel, se Ventilationsanlæg - 884
Appel (jur.) - 884, 885, 886, 887
Appel, Axel - 887
Appel, Cornelius - 887
Appel, Jacob Christian Lindberg - 887
Appel, Ingeborg - 887, 888
appel comme d'abus - 888
Appell, Paul Emile, fransk Matematiker, f. 1855 - 888
appellabel - 888
Appellant - 888
Appellanter, se Jansenisme - 888
Appellation (lat.), d. s. s. Appel - 888
Appellationsret - 888
Appellativ, se Nomen - 888
appellere, at iværksætte Appel - 888
Appelløf, Jakob Johan Adolf, svensk-norsk Zoolog, f. 1857 - 888
Appelretter - 888, 889
Appelsin, se Citrus - 889
Appendices pyloricæ - 889
Appendicitis (gr., lat.), Betegnelse for Blindtarmsbetændelse - 889
Appendicularia, se Sækdyr - 889
Appendiks (Lit.) - 889
Appendiks (Søv.), et Skibsbygningsudtryk - 889
Appendini, Francesco Maria, sydslav. Litterat og Sprogforsker, d. 1837 - 889
Appendix vermicularis d. s. s. Processus vermiformis - 889
Appenzell, Kanton i det nordøstlige Schweiz - 889, 890
Appenzeller-Alperne - 890
Apperception, se Opmærksomhed - 890
Appert, Benjamin Nicolas Marie, fr. Filantrop (1797-1891) - 890
Appert, Felix Antoine, fransk General (1817-91) - 890
Appert, Francois, fr. Kok, d. 1840 - 890
Appertinentier - 890
Apperts Metode, se Konservering. - 890
Appetit - 890
Appetitost, se Ost. - 890
Appian, Adolphe, fr. Landskabsmaler (1818-1898) - 890
Appiani, Andrea, ital. Maler (1754-1817) - 890, 891
Appianos - 891
Appingedam - 891
Appiske Vej, se Via Appia - 891
Appius Claudius, se Claudius - 891
applanere (fr.), jævne - 891
applaudere (fr.), tilklappe Bifald - 891
Applaus (lat.), Bifald ved Haandklap - 891
Appleby, Hovedstad i det eng. Grevskab Westmoreland - 891
Applecross, Halvø paa Vestkysten af Skotland - 891
Appleton, By i U. S. A. - 891
Appleton & Co., verdenskendt Forlæggerfirma i New York - 891
applicatio, se Applikation - 891
applicere - 891
applikabel, anvendelig, brugbar - 891
Applikation, Anvendelse, Anbringelse - 891
Applikationsfarve, se Farveri - 891
Applikationskniplinger - 891
Applikationssyning - 892
Applikationstryk, se Farveri - 892
Applikatur (lat.), (mus.), Fingersætning - 892
appogiato (ital.), mus. Foredrags-betegnelse : bundet, baaret - 892
appogiatura (ital.), d. s. s. Forslag - 892
Appoint - 892
Appomattox, Grevskab i den nordamerikanske Stat Virginia - 892
apponere (lat.), tilføje, tilsætte - 892
Apponyi, ung. Greveslægt - 892
Apponyi, Anton Georg (1751-1817) - 892
Apponyi, Rudolf (1812-76) - 893
Apponyi, Georg (1808-90) - 893
Apponyi, Albert f. 1846 - 893
Apport - 893
Apposition - 893
Appositionsteori - 893
Appreciation - 893
Apprekation (lat.), Bønfalden - 893
apprêt (fr.), stærkt stivet Bobinet til Underfor i Damehatte - 893
appretere (af fr. appréter); tilberede - 893
Appretur - 893, 894, 895, 896
Approbation - 896
approbatur - 896
approbere - 896
Approcher - 896
Approksimation - 896
approksimativ - 896
Appropriation - 896
approvisionere - 896
Appui - 896
Apraksi - 896
Apraksin, Feodor (1661-1728) - 896
Apraksin, Stefan Feodorevitsch (1702-58) - 896
à présentation - 896
après la lettre - 896
après nous le déluge - 896
Apricena, By i Syditalien - 896
Apries - 896, 897
April - 897
Aprilsnar - 897
a prima vista, se A vista - 897
a priori og a posteriori - 897
à propos - 897
Aproseksi - 897
Apsaras - 897, 898
Apscheron - 898
Apseudes, se Tanaider - 898
Apsidelinie, se Apsider - 898
Apsider - 898
Apsis - 898
Apt - 898
Apta - 898
Aptenodytes, Aptenodytidæ, se Pengviner - 898
Aptera - 898
aptere - 898
aptere et Skib - 898
Apteringstegning - 898
Apterygidæ, Apteryx, se Kiwi - 898
Aptien - 898
Aptornis - 898
Aptoton - 898
Apuanske Alper - 898, 899
Apuchtin, Alekséj Nikolájevitsch, russ. Lyriker (1841-1891) - 899
Apuleius, Lucius, rom. Retor og Satiriker, f. c. 125 e. Kr. - 899
Apulien - 899
a punto (ital.), punktlig, til Punkt og Prikke - 899
a punto d'árco (ital.), med Spidsen af Buen - 899
Apure, 1) venstre Biflod til Orinoco - 899
Apure, 2) Stat i den sydamerikanske Republik Venezuela - 899
Apurimac, 1) Flod i Peru i Sydamerika - 899, 900
Apurimac, 2) Dept. i den sydamerikanske Republik - 900
Apus, se Bladfødder - 900
Apus (astron.), se Paradisfuglen - 900
Apyreksi - 900
apyrisk (gr.), ikke brændbar, ildfast - 900
Aqu- (Ord, som ikke findes under Aqu-, maa søges under Akv-) - 900
Aqua - 900
aqua hæret - 900
aquamanile - 900
Aquamarin, se Beryl - 900
Aquarius (astron.), se Vandmanden - 900
Aquatlliæ (lat.), Vanddyr og Vandplanter - 900
Aqua Tofana, se Tofana - 900
à quatre - 900
a quattro - 900
Aquaviva, d. s. s. Acquaviva - 900
Aquaviva, Claudio, Jesuiterordenens fjerde General (1543-1615) - 900
Aquifoliaceæ, se Kristtornfamilien - 900
Aquila, se Ørne - 900
Aquila (astron.), se Ørnen - 900
Aquila, Johannes Kaspar, Luthers Ven og Medhjælper (1488-1560) - 900
Aquila og Priscllla - 900
Aquila degli Abruzzi - 900, 901
Aquilaria Lamarck - 901
Aquilas - 901
Aquilegia L. - 901
Aquilegia vulgaris L - 901
Aquilegia coerulea - 901
Aquilegia chrysanta - 901
Aquileia - 901, 902
Aquilia lex - 902
aquilifer - 902
áquilo - 902
Aquin, L. C. d', se Daquin - 902
aquincubital - 902
Aquincum, se Budapest - 902
Aquino - 902
Aquiry, se Acre - 902
Aquisgranum, lat. Navn for Aachen - 902
Aquitania - 902
à quoi bon - 902
Aquæ - 902
aquæ et igni interdictus - 902
Ar (med.) - 902
Ar (bot., stigma) - 902, 903
Ar - 903
ar Moab - 903
Ara - 903
Ara (astron.) - 903
Arabat - 903
Arabella Stuart, Stuart (Slægt) - 903
Arabesk - 903
Arabien - 903, 904, 905, 906, 907, 908, 909, 910
Arabinose - 910
Arabinsyre - 910
Arabi Pasha - 910, 911
Arabis L. - 911
arabisk Astronomi - 911, 912
arabiske Cifre - 912
arabiske Hav - 912
arabiske Havbugt, se Røde Hav - 912
arabisk Filosofi - 912
arabisk Gummi, se Gummi arabicum - 912
arabisk Hest, se Heste - 912
arabisk Kalender - 912, 913
arabisk Kunst, se islamitisk Kunst - 913
arabisk Litteratur - 913, 914, 915, 916, 917, 918
arabisk Matematik - 919
arabisk Musik - 919, 920, 921
arabisk Sprog - 921, 922
Arabisme - 922
Arabit - 922
Arabkir - 922
Arabtabia - 922
Aracacha, se Arracacia - 922
Aracaju - 922
Aracati - 922
Aracena - 922, 923
Araceæ, se Arumfamilien - 923
Arachinsyre - 923
Arachis - 923
Arachne - 923
Arachnitis, se Arachnoidea - 923
Arachnoidea - 923
Arachnoidea, se Edderkopper - 923
Arachnolegi ell. Araneologi - 923
Arachnothera, se Honningsugere - 923
Arachosia - 923
Arachova - 923
Arachtos, se Arta-Floden - 923
Aracium, se Ørneøje - 923
Arad - 923, 924
Arafa - 924
Arafura-Søen - 924
Arago, 1) Dominique Francois, fr. Fysiker, Astronom og Politiker (1786-1853) - 924
Arago, 2) Jacques Etienne Victor, fr. Forf. (1790-1855) - 925
Arago, 3) Etienne, Politiker og Forfatter (1803-1892) - 925
Arago, 4) Emmanuel, fr. Politiker (1812-1896) - 925
Aragon - 925
Aragona - 925
Aragonien - 925, 926
Aragonlt - 926, 927
Aragos Punkt - 927
Aragua, se Guzman Blanco - 927
Aragua, Stat i Venezuela - 927
Araguay, se Pilcomayo - 927
Araguaya, se Tocantins - 927
Aragva - 927
Araisch - 927
Arakan, 1) Division i den indobritiske Prov. Birma - 927
Arakan, 2) den gamle Hovedstad i Kongeriget Arakan - 927
Arakan-Joma - 927
Araktschejev, Aleksej Andrevits, russ. Kriger og Statsmand (1769-1834) - 927, 928
Aralia L. - 928
Araliaceæ, se Vedbendfamilien - 928
Aralsøen - 928
Aramus, se Kæmpevandhøns - 928
Aramæer, se Rabylonien - 928
Aramæisk Sprog, se syrisk Sprog - 928
Arán, Valle d'A. - 928
Arancini - 928
Aranda, Pedro Pablo, Greve, sp. Statsmand (1718-99) - 928
Aranda de Duero - 928
Araneina, se Edderkopper. - 928
Aranjuez - 928, 929
Arany, János, magyarisk Digter (1817-82) - 929
Aranyaka - 929
Aranyos - 929
Aranøerne - 929
ara pacis Augustæ - 929
Arapahoes - 929
Arapaima, se Osteoglossidæ - 929
Araponga, se Klokkefugle - 929
Arar, i Oldtiden Navn paa Floden Saone - 929
Arara, se Papegøjer - 929
Ararat, opr. Navn paa et Landskab i Armenien - 929, 930
Ararat, By i den britisk-australske Koloni Victoria - 930
Arariba - 930
Aras - 930
Arason, Jon, katolsk Biskop paa Island, f. 1484 - 930
Árason, Magnús, isl. Matematiker (1683-1728) - 931
Arator, kristelig Digter i 6. Aarh. - 931
Aratos, 1) fra Sikyon, f. c. 270 f. Kr. - 931
Aratos, 2) fra Soloi i Kilikien - 931
Arauan - 931
Araucaria - 931
Araucariaceæ - 931, 932
Arauco - 932
Araujo, Joaquim de, portugisisk Forf. (1858-1913) - 932
Araujo, Porto-Alegre, Manoel de, brasiliansk Digter og Kunstner (1806-1879) - 932
Araukaner - 932
Arausio - 932
Aravalli - 932
Araxes, se Aras - 933
Arbe - 933
Arbedo - 933
Arbejde - 933, 934
Arbejde (mekanisk) - 934
Arbejde (elektrisk) - 934
Arbejde (psykisk) - 934
Arbejde adler - 934, 935
Arbejder, se Arbejderspørgsmaalet - 935
Arbejderakademier - 935
Arbejderassociation, se Fagforeninger - 935
Arbejderbanken, se Dansk Arbejderbank - 935
Arbejderbeskyttelseslovgivning - 935, 936, 937, 938, 939, 940, 941, 942, 943
Arbejderboliger - 943, 944, 945, 946, 947, 948, 949, 950, 951, 952, 953, 954
Arbejderbørs, se Arbejdsanvisning - 954
Arbejderdomstole, se Arbejdsstridigheders Bilæggelse - 954
Arbejdere, se Myrer - 954
Arbejderforeninger, se Fagforeninger - 955
Arbejderforhold, se Arbejderbeskyttelseslovgivning - 955
Arbejderforsikring - 955, 956
Arbejderforsikringsraadet - 956
Arbejdergilder, se Gilder og Lav - 956

Project Runeberg, Fri Dec 17 04:43:09 2004 (aronsson) (diff) (history) (download) Next >>
https://runeberg.org/salmonsen/2/1/

Valid HTML 4.0! All our files are DRM-free