- Project Runeberg -  Svensk Läraretidning /
49:e årg. 1930

(1891-1933)
Titel och innehåll | Next >>
  Project Runeberg | Catalog | Recent Changes | Donate | Comments? |   

SVENSK LÄRARETIDNING

Organ för Sveriges Allmänna Folkskollärarförening

1930

Under medverkan av flera skolmän
utgiven av
Värner Rydén och Ruben Wagnsson

Fyrtionionde årgången

Svensk Läraretidnings Förlagsaktiebolag
Stockholm 1930
Kungl. Hovboktryckeriet Iduns Tryckeri A.-B.


Förord till den digitala utgåvan

Detta är årgång 49 (1930) av Svensk Läraretidning. Se vårt förord till hela tidskriften.


The above contents can be inspected in scanned images: titelsida, ii, iii, iv, v, vi, vii, viii

Korrstapel / Proof bar for this volume

Innehåll / Table of Contents


Titel och innehåll - titelsida, ii, iii, iv, v, vi, vii, viii
    Nr 1. 2 januari 1930 - 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20
Cyrus Granér 60 år - 1, 2
Reseersättning åt vikarier - 2
Redaktion - 2
Den nya utbildningen av folkskollärare i Tyskland - 3, 4, 5, 6, 7
Edvin Wide: Skolidrottsföreningen - ett av »den nya skolans» medel - 7, 8
Fritt forum - 8, 9
    Flera glosor - 8
    Till diskussionen om den svenska arbetsskolan - 9
Läst och återgivet - 10, 11
Rackeby - 12
Skolnyheter - 13, 14, 15
Lediga tjänster - 15
Tillsatta tjänster - 15
Personliga bemärkelsedagar - 15
    August Lundblad - 15
    Knut Petrini - 15
Sveriges allmänna folkskollärarförening - 16
Folkskoleseminarierna - 16
Småskoleseminarierna - 17
Dödsfall - 17
    Anna Pehrsson - 17
    Elias Backlund - 17
    Albertina Bergman - 17
Litteratur - 17
    Märkesmän inom vårt ekonomiska liv - 17
    Skola och samhälle - 17
    Biblioteksbladets sjunde häfte - 17
    Nytt i bokhandeln - 17
Brevlåda - 17
Fria ord - 18
Tillkännagivanden - 18
Annonser - 18, 19, 20
    Nr 2. 8 januari 1930 - 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 28, 29, 30, 31, 32, 33, 34, 35, 36, 37, 38, 39, 40, 41, 42, 43, 44
Centralstyrelsens årssammanträde - 21
Redaktion - 22
Edvin Wide: Vår avdelning för fysisk fostran 1930 - 22
E. A. Unzell: Skuggor och dagrar från förr - 23, 24, 25
Sven Lundqvist. In memoriam - 25
Nya hedersledamöter i S. A. F. - 26
Psykologisk-pedagogisk kurs - 26
Fritt forum - 27
    Seminarium eller universitet? - 27
    "Där man har erfarenhet" - 27, 28
Småskoleseminariernas lärarföreningss styrelse - 28
Skolradio - 28
Skoljubileum i Bäckefors - 28
Läst och återgivet - 29, 30
Ett skede - 31
Svensk Läraretidnings redaktion - 31
Skolnyheter - 32
Lediga tjänster - 32
Tillsatta tjänster - 33
Personliga bemärkelsedagar - 33
    P. Edw. Lindmark - 33
Sveriges allmänna folkskollärarförening - 33, 34, 35
Utdelning av undervisningsmateriell - 35, 36
Folkskoleseminarierna - 36
Dödsfall - 36
    Bror Andersson - 36
    Rut Eriksson - 36
    A. J. U. Grape - 36
Litteratur - 36, 37, 38, 39, 41
Fria ord - 41
Brevlåda - 41
Tillkännagivanden - 41
Annonser - 38, 39, 40, 41, 42, 43, 44
Nytt år - nya tag - 43
    Nr 3. 15 januari 1930 - 45, 46, 47, 48, 49, 50, 51, 52, 53, 54, 55, 56, 57, 58, 59, 60, 61, 62, 63, 64, 65, 66, 67, 68
Greta Lundberg: Från engelska skolor - 45, 46
Redaktion - 46
Skolradio - 46
Ur statsverkspropositionen - 46, 47, 48, 49
Hyllningar för Cyrus Granér - 49, 50
Edvin Wide: Belåtna idrottsledare - 50
Sveriges lärares nykterhetsförbund - 50
Fritt forum - 51
    Med anledning av "Flera glosor" - 51
    Misslyckad katekesmondism - 51
Läst och återgivet - 52, 53
Ett svar - 54
Skolnyheter - 55, 56
Lediga tjänster - 56
Tillsatta tjänster - 56
Personliga bemärkelsedagar - 56, 57
    Emanuel Blohmé - 56
    Hildegard Olsson - 56, 57
Sveriges allmänna folkskollärarförening - 57, 58, 59
Dödsfall - 59
    Julius Rydström - 59
    Axelina Hellgren - 59
    Anna Elisabeth Hemmingsson - 59
    L. A. Laurell - 59
    Eva Malmberg - 59
    E. Södergren - 59
    Märtha Maria Wihlborg - 59
Riksdagen - 59, 60
Litteratur - 60, 61, 62, 64, 65
Fria ord - 65
Brevlåda - 65
Annonser - 63, 64, 66, 67, 68
    Nr 4. 22 januari 1930 - 69, 70, 71, 72, 73, 74, 75, 76, 77, 78, 79, 80, 81, 82, 83, 84, 85, 86, 87, 88, 89, 90, 91, 92
Skidkurs i Storlien - 69, 70
Redaktion - 70
Hjalmar Branting om Emil Hammarlund och Fridtjuv Berg - 70
England höjer skolåldern - 70
N. E. Lundin: Jukkasjärvi folkskolors 50-årsjubileum - 71, 72
Småskoleseminariernas lärarförening - 72
Självständighet, individualitet, skaparanda - 73
Skolradio - 73
Stockholms skolresebyrå - 73
Ny författning - 74
Fritt forum - 74, 75
    Formalism eller andeliv - 74
    "Där man har erfarenhet" - 75
    "Ett par ord om katekesen" - 75
Läst och återgivet - 76, 77
Början till klarhet? - 78
Skolnyheter - 79, 80, 81
Lediga tjänster - 81
Tillsatta tjänster - 81
Personliga bemärkelsedagar - 81, 82
    Elias Granath - 81
    A. Holm - 81, 82
    G. Schantz - 82
    Henrika Peterson - 82
    Anna Persson - 82
Sveriges allmänna folkskollärarförening - 82, 83, 84, 85
Dödsfall - 85
    O. D. Lindwall - 85
    O. Svensson - 85
    Hanna Hallberg - 85
    Hanna Widell - 85
    K. A. Törnvall - 85
Riksdagen - 85, 86
Litteratur - 89
Fria ord - 89
Ordförandevalet i S. A. F:s centralstyrelse - 89, 90
Brevlåda - 90
Tillkännagivanden - 90
Annonser - 87, 88, 89, 90, 91, 92
    Nr 5. 29 januari 1930 - 93, 94, 95, 96, 97, 98, 99, 100, 101, 102, 103, 104, 105, 106, 107, 108, 109, 110, 111, 112
En forskare och hans gärning - 93
Sigtuna möte - 94
Redaktion - 94
Dyrtidstillägget för första kvartalet 1930 - 95, 96
Provisorisk avlöningsförbättring - 96
Skolradio - 96
Idrottsmärkesprov vid seminarierna - 97
Kamratmöte i Lund - 97
Nordiskt skolmöte 1931 - 97
Skolhusinvigning - 97
Fritt forum - 98
    Skolgången i fortsättningsskolan - 98
    Lärarutbildningen - 98
Läst och återgivet - 99, 100
Facit - 101
Pedagogikprofessuren i Uppsala - 102
Adertonde allmänna folkskollärarmötet - 102
De nya gymnasierna och folkskollärarexamen - 102
Skolnyheter - 102, 103
Lediga tjänster - 103
Tillsatta tjänster - 103
Sveriges allmänna folkskollärarförening - 103
Andra föreningar - 103, 104, 105
Dödsfall - 105
    G. F. Svanholm - 105
Riksdagen - 105, 106, 107
Litteratur - 107, 108, 109
Fria ord - 109
Brevlåda - 109, 110
Annonser - 107, 108, 109, 110, 111, 112
    Nr 6. 5 februari 1930 - 113, 114, 115, 116, 117, 118, 119, 120, 121, 122, 123, 124, 125, 126, 127, 128, 129, 130, 131, 132, 133, 134, 135, 136
K. Hugo Segerborg: Teckningsundervisningen i Holland och Italien - 113, 114
Redaktion - 114
Edvard Göransson: Läroverksreformen och de högre flickskolorna läsåret 1929-1930 - 115, 116
Bror A. Sjögren: Folkskollärarkårens insats i det fria och frivilliga folkbildningsarbetet. Några reflexioner med anledning av ett folkbildningsmöte - 117, 118
Edvin Wide: Ärkebiskopen om idrottens dygder och faror - 118
Skolradio - 118
Katekeskungörelsen bör upphävas - 119
Fritt forum - 120, 121
    Lön av staten - inga naturaförmåner - 120
    Några tankar om årets skolmotioner - 120, 121
Läst och återgivet - 121, 122
Det senaste fortsättningsskoleprojektet - 123
Ordförandevalet i S. A. F. - 124
Skolnyheter - 124, 125
Lediga tjänster - 125
Tillsatta tjänster - 125
Personliga bemärkelsedagar - 125, 126
    G. Tengroth - 125
    Axel Åkerlund - 125
    Anna E. Hansson - 126
    J. Rydman - 126
    E. Blohmé - 126
Sveriges allmänna folkskollärarförening - 126, 127
Dödsfall - 128
    V. Åhrmark - 128
    J. E. Borggren - 128
Riksdagen - 128, 129
Litteratur - 129, 130, 131, 132, 133
Fria ord - 133
Brevlåda - 133
Tillkännagivanden - 133
Annonser - 129, 130, 131, 134, 135, 136
    Nr 7. 12 februari 1930 - 137, 138, 139, 140, 141, 142, 143, 144, 145, 146, 147, 148, 149, 150, 151, 152, 153, 154, 155, 156, 157, 158, 159, 160
Sten L. Carlsson: Älmhults nya folkskola invigd - 137, 138
Redaktion - 138
Egron Lundell: Modersmålsundervisningen i folkskolan - 139, 140
Edvin Wide: Skåne har fastställt egna skolidrottsmärken - 140, 141
Fri läsning - 141
Frith. Ekstrand: Grammofonen i skolans tjänst - 141, 142
Ungdomens biografbesök - 142
Ny författning - 142
Edvin Wide: Ungdomens skidlöparmärken - 143
Skolradio - 143
Fritt forum - 144, 145
    En landsbygdens skolfråga - 144
    Årets skolmotioner - 144
    Idrottsfunderingar - 144, 145
    Naturkunnigheten i fortsättningsskolan - 145
Läst och återgivet - 146, 147
Stryk i skolan - 148
Den Lindskogska katekesfreden - 149
Skolnyheter - 149, 150
Lediga tjänster - 150
Tillsatta tjänster - 150
Personliga bemärkelsedagar - 150, 151
    Natalia Östling - 150, 151
    F. Elmqvist - 151
Sveriges allmänna folkskollärarförening - 151
Dödsfall - 151, 152
    Mattis (Matilda) Johansson - 151
    Jonas Jonsson - 151, 152
    C. A. Jacobson - 152
    Carl Oskar Yström - 152
    Adolfine Ericson - 152
Riksdagen - 152, 154
Fria ord - 155, 156
Brevlåda - 156, 157
Tillkännagivanden - 157
Annonser - 152, 153, 154, 155, 156, 157, 158, 159, 160
    Nr 8. 19 februari 1930 - 161, 162, 163, 164, 165, 166, 167, 168, 169, 170, 171, 172, 173, 174, 175, 176, 177, 178, 179, 180, 181, 182, 183, 184, 185, 186, 187, 188
En minnesdag vid Linköpings småskoleseminarium - 161, 162
Redaktion - 162
Stockholmslärarnas lönetillägg - 162
Skolradio - 162
S. A. F:s sextonde ombudsmöte - 163, 164
Otto Friberg femtio år - 165
Resestipendier - 165, 166, 167
Särskild undervisningsplan för folkskolorna i rikets nordligaste gränsorter - 167
Fritt forum - 168, 169
    Lärarkårens naturaförmåner - 168
    Om kristendomsundervisningen - 168, 169
Läst och återgivet - 170, 171
Inackorderingsbidragen - 172
Den Lindskogska katekesfreden - 172, 173
»Katekesen skolbok men ej läsebok» - 173
Statsunderstöd till bibliotek - 173
Skolnyheter - 173, 174
Tillsatta tjänster - 174
Personliga bemärkelsedagar - 174, 175
    Edvard Andersson - 174
    K. E. Lindén - 174, 175
    August Flodkvist - 175
    Johan Norlén - 175
Sveriges allmänna folkskollärarförening - 175, 176
Dödsfall - 176
    Adolfina Vilhelmina Eriksson - 176
Riksdagen - 176, 177
Litteratur - 177, 178, 180, 181
Fria ord - 181, 182, 183
Omorganisation av Allmänna Föreningen - 183, 184
Tillsättning av lärartjäntser - 184
Brevlåda - 184, 185
Lediga tjänster - 185
Annonser - 179, 180, 181, 182, 183, 184, 185, 186, 187, 188
    Nr 9. 26 februari 1930 - 189, 190, 191, 192, 193, 194, 195, 196, 197, 198, 199, 200, 201, 202, 203, 204, 205, 206, 207, 208, 209, 210, 211, 212
Lektionsformen i skolradion - 189, 190
Redaktion - 190
Skolradio - 190
Bror A. Sjögren: Skolradion prövad av landsbygdens fortsättningsskolor - 191, 192
Anna Christensson: "Fri läsning" i småbarnsklasserna. Ett försök - 192
Hjalmar Berg: Meddelanden från Svenska skolmuseet - 193, 194
Anslag till fortbildningskurser - 194
Revision av kommunallagarna - 195, 196
Skånes nya skolidrottsmärken - 196, 197
Skolhusinvigning - 197
Ny författning - 197
Fritt forum - 198
    Skatteutjämningsmotionen - 198
    Ökat statsbidrag åt folkskolan på landet - 198
    "Där man har erfarenhet" - 198
Läst och återgivet - 199, 200
Nya kommunallagar - 201
Katekesfreden - 201, 202
Skolnyheter - 202, 203
Lediga tjänster - 203
Tillsatta tjänster - 203
Personliga bemärkelsedagar - 203, 204
    Fanny Blomberg - 203
    Hilda Johnson - 203, 204
    Axel Wiberg - 204
Svenska allmänna folkskollärarförening - 204
Dödsfall - 204, 206
    E. R. Lenander - 204, 206
    J. P. Björkander - 206
    Kristina Gustava Ehnberg - 206
    Carl Oskar Yström - 206
Riksdagen - 206
Litteratur - 207
Fria ord - 207, 208, 209
Brevlåda - 209, 210
Annonser - 205, 206, 207, 208, 209, 210, 211, 212
    Nr 10. 5 mars 1930 - 213, 214, 215, 216, 217, 218, 219, 220, 221, 222, 223, 224, 225, 226, 227, 228, 229, 230, 231, 232, 233, 234, 235, 236
Axel Bromander: Ny folkskolebyggnad i Örebro - 213, 214
Redaktion - 214
Skall Stockholm innehålla lärarnas provisoriska avlöningsförbättring? - 215, 216
Skolgärningen avslutad - 216, 217
50 år - 217
Skolradio - 217
Skolreformen förfuskas ytterligare - 217, 218
Fritt forum - 219
    Tre önskemål rörande kristendomsundervisningen - 219
    Skolmotionerna - 219
Läst och återgivet - 220, 221
Lönefrågan just nu - 222
En ingående vidräkning - 222
Studieresor i Tyskland - 222, 223
Skolnyheter - 223, 224
Lediga tjänster - 224, 225
Tillsatta tjänster - 225
Personliga bemärkelsedagar - 225
    Anna Ekman - 225
Sveriges allmänna folkskollärarförening - 225
Sveriges småskollärarinneförening - 226
Dödsfall - 226
    Victoria Rydberg - 226
    Lars Åhs - 226
Riksdagen - 228, 229
Litteratur - 229
Fria ord - 229, 230, 231
Brevlåda - 233
Annonser - 227, 228, 229, 230, 231, 232, 233, 234, 235, 236
    Nr 11. 12 mars 1930 - 237, 238, 239, 240, 241, 242, 243, 244, 245, 246, 247, 248, 249, 250, 251, 252, 253, 254, 255, 256, 257, 258, 259, 260
Samarbete mellan museum och skola - 237
Ha folkskolebarnen allmänt möjligheter att avlägga simprov? - 238
Redaktion - 238
Skolradio - 238
Centralstyrelsen för högre folkskolrnas lärarförening - 238
Staten och lärarlönerna. Skolöverstyrelsen avstyrker hr Johan Nilssons motion - 239, 240
Intressant utställning i Svenska skolmuseet - 240
Lunds stifts 36:e lärarmöte - 240
Intresset för skolradion är i stigande - 241
Fritt forum - 241, 242
    Regeringsförslaget om den treåriga flickskolan - 241, 242
    Uppfostran av s. k. vanartade barn - 242
Läst och återgivet - 243, 244
Smussel - 245
Skolöverstyrelsens yttranden - 246
Den provisoriska avlöningsförbättringens utbetalande - 246
Skolnyheter - 246, 247, 248
Lediga tjänster - 248
Tillsatta tjänster - 248
Personliga bemärkelsedagar - 249, 250, 251
    Karl August Almin - 249
    Elias Moberger - 249
    Nils Gräns - 250
    Oscar A. Nord - 250
    Anna Jonsson - 250
    F. S. Ahlman - 250, 251
    Olof Elvin. Herman Gustafsson - 251
Sveriges allmänna folkskollärarförening - 251, 252
Dödsfall - 252, 254
    Lydia Andersson - 252
    A. J. Granberg - 252
    Per Lindberg - 252
    Lilly Hellström - 252, 254
    Gustaf Janzon - 254
    Otto Fredrik Nylund - 254
    J. O. Dalin - 254
Riksdagen - 255
Litteratur - 255, 256
Fria ord - 256
Brevlåda - 256, 257
Annonser - 253, 254, 257, 258, 259, 260
    Nr 12. 19 mars 1930 - 261, 262, 263, 264, 265, 266, 267, 268, 269, 270, 271, 272, 273, 274, 275, 276, 277, 278, 279, 280, 281, 282, 283, 284, 285, 286, 287, 288
Edith Gestrin: Klasser för hörselsvaga - 261, 262
Redaktion - 262
Utjämning av kostnaderna för folkskoleväsendet - 263, 264, 265, 266, 267
Skolradio - 267
Reseersättning för avläggande av undervisningsprov - 267
Ny författning - 268
Åttonde huvudtiteln inför statsutskottet - 269, 270
Kristendomsundervisningen i folkskolan - 271
Radion och folkskolan. Av lektor Gösta Bergman - 271, 272
Fallenhet för lärarkallet - 272
Fritt forum - 273
    Också några idrottsfunderingar - 273
    De tjugu kronorna - 273
Läst och återgivet - 274
Ett vänligare ansikte - 275
Studieresor i Tyskland - 276
Skolnyheter - 276, 277, 278
Lediga tjänster - 278
Tillsatta tjänster - 278
Personliga bemärkelsedagar - 279
    Carl Johan Lundell - 279
    P. J. Karlsson - 279
Sveriges småskollärarinneförening - 279, 280, 281
Dödsfall - 281
    Leonard Eriksson - 281
    Wilhelm Carlsson - 281
    Harald Karlsson - 281
    Axel Nilsson - 281
Riksdagen - 281, 282
Litteratur - 282, 284
Brevlåda - 284
Annonser - 282, 283, 284, 285, 286, 287, 288
    Nr 13. 26 mars 1930 - 289, 290, 291, 292, 293, 294, 295, 296, 297, 298, 299, 300, 301, 302, 303, 304, 305, 306, 307, 308, 309, 310, 311, 312
Sverker Stubelius: En folkskola på schweiziska landsbygden - 289, 290
Redaktion - 290
Reseersättning vid undervisningsprov - 290
Skolhusinvigning i Finspång - 291, 292
Skolungdomens resor med tåghemmet i Jämtland sommaren 1930 - 292
Professor Axel Herrlin 60 år - 292, 293
Skolradio - 293
Utbetalandet av den provisoriska avlöningsförbättringen - 293, 294
Utredningshumbugen belyst - 295, 296, 297
Kristendomsundervisningen - 297, 298
Förbättrad lärarutbildning i Norge - 298
Ny donation till S. A. F. - 298
Läst och återgivet - 299, 300
För och emot - 301
Åttonde huvudtitelns behandling i riksdagen - 301, 302
Centralstyrelsen för S. A. F. - 302
Skolnyheter - 302
Lediga tjänster - 302, 303
Tillsatta tjänster - 303
Personliga bemärkelsedagar - 303, 304
    F. G. Lindblad - 303
    Erik Nyberg - 303
    Lisa Svensson - 303, 304
    Gertrud Borgström - 304
Sveriges allmänna folkskollärarförening - 304
Sveriges småskollärarinneförening - 304
Dödsfall - 304, 305
    Charles Persson - 304
    O. Persson - 304
    Carolina Palmén - 304
    P. F. Thorell - 304
    Arvid Andréasson - 304
    Margareta Hemberg - 305
Litteratur - 305, 306, 307
Fria ord - 307, 308, 309
Brevlåda - 309
Annonser - 306, 307, 308, 309, 310, 311, 312
    Nr 14. 2 april 1930 - 313, 314, 315, 316, 317, 318, 319, 320, 321, 322, 323, 324, 325, 326, 327, 328, 329, 330, 331, 332, 333, 334, 335, 336, 337, 338, 339, 340
S. A. F:s historia skrives - 313, 314
Nedbringande av kostnaderna för skolmateriell - 314
Redaktion - 314
J. Valfrid Brodd: En märklig skolbarnsundersökning - 315, 316, 317
Sommarkurser vid Lunds universitet - 317
Marsmötet i Ängelholm - 318, 319
Skolradio - 319
Ett studiebesök i Hälsingborg - 319, 320
Nytt pedagogiskt institut i Tyskland - 320
Utjämning av kostnaderna för folkskoleväsendet - 320
Folkskollärarkårens representantskap för lönefrågor - 320
Fritt forum - 321
    Naturaförmånerna - 321
    Skolidrottsmärket och simkunnigheten - 321
Läst och återgivet - 322, 323
Orientering - 324, 325
Skolnyheter - 325, 326
Lediga tjänster - 326
Tillsatta tjänster - 326
Personliga bemärkelsedagar - 326
    Edv. Holmstrand - 326, 327
    G. Ströberg - 327
    Oscar Skoglund - 327
Sveriges allmänna folkskollärarförening - 327, 328, 329
Revisionsberättelse - 330, 331, 332
Dödsfall - 332, 333
    Anna Emelia Johansson - 332
    August Nylund - 332
    Axel Viktor Rundberg - 332
    Maria Lilja - 333
    Gösta Andrén - 333
    Greta Karlström - 333
    Elin Varholm - 333
    Matilda Kristina Andersson - 333
    K. Karlberg - 333
    Ida Jordman - 333
Riksdagen - 333, 335
Litteratur - 335, 336
Fria ord
Brevlåda - 336, 337
Annonser - 333, 334, 335, 336, 337, 338, 339, 340
    Nr 15. 9 april 1930 - 341, 342, 343, 344, 345, 346, 347, 348, 349, 350, 351, 352, 353, 354, 355, 356, 357, 358, 359, 360, 361, 362, 363, 364
Ida Waldén 60 år - 341, 342
Redaktion - 342
Hjalmar Berg: Meddelanden från svenska skolmuseet - 343
Välskrivningskurs - 343
Den förenade realskolelinjens undermålighet - 344
Examensväsendet i folkskolan - 345, 346
Skolradio - 346
Ettåriga seminariekurser - 346
Skolhusinvigning - 346
Läst och återgivet - 347
Den vanlottades dag - 348, 349
Skolnyheter - 349, 350
Lediga tjänster - 350, 351
Tillsatta tjänster - 351
Personliga bemärkelsedagar - 351
    Bernhard Andersson - 351
    E. Rask - 351
    Axel Em. Löf - 351
Sveriges allmänna folkskollärarförening - 352, 353, 354, 356
Sveriges småskollärarinneförening - 356
Dödsfall - 356
    Anna Lundgren - 356
    Amalia Charlotta Wikman - 356
    Jonas Hultcrantz - 356
    P. Johannesson - 356
    Elin Warholm - 356
Litteratur - 357
Svensk Lärareförenings Förlagsaktiebolag - 358, 359
Fria ord - 359, 360
Brevlåda - 360
Tillkännagivanden
Annonser - 351, 354, 355, 357, 358, 359, 360, 361, 362, 363, 364
    Nr 16. 16 april 1930 - 365, 366, 367, 368, 369, 370, 371, 372, 373, 374, 375, 376, 377, 378, 379, 380, 381, 382, 383, 384, 385, 386, 387, 388
J. Franzén: S. A. F:s förste ordförande - 365, 366
Redaktion - 366
Skolmöte i Malmö - 366
Skolungdomens fjällfärd inställes - 366
Sommarens skolresor. Meddelande från S. A. F:s centrala skolresekommitté - 367, 368, 369
Danmark reformerar lärarutbildningen. 4-åriga seminarier - 369
1930 års sociala fortbildningskurs - 369, 370
Fortbildningskurser i Borås - 370
Nils Helger: Skånes gymnastikförbund och skolidrottsförbundet - 371
Fritt forum - 372
    De "vanartade barnens" uppfostran - 372
Läst och återgivet - 373, 374
Mellan hötapparna - 375
Stipendier åt yrkesskolornas lärjungar - 375
Översta Norrland - 375, 376
Stockholmslärarnas provisoriska löneförbättring - 376
Skolnyheter - 376, 377, 378, 379
Lediga tjänster - 379
Tillsatta tjänster - 379
Personliga bemärkelsedagar - 379, 380
    Emil Petersson - 379
    E. O. R. Lidén - 379, 380
Sveriges allmänna folkskollärarförening - 380
Sveriges småskollärarinneförening - 380, 381
Dödsfall - 381
    Jonas Hultcrantz - 381
    Alfred Fredell - 381
    Jonas Carlsson - 381
    Karl Brodén - 381
Riksdagen - 382
Litteratur - 382, 384
Fria ord - 384
Brevlåda - 384, 385
Annonser - 382, 383, 384, 385, 386, 387, 388
    Nr 17. 23 april 1930 - 389, 390, 391, 392, 393, 394, 395, 396, 397, 398, 399, 400, 401, 402, 403, 404, 405, 406, 407, 408, 409, 410, 411, 412
L. G. Sjöholm: Bord och stol i stället för skolbänk - 389, 390
Redaktion - 390
Karl Larsson: Nyare historisk handbokslitteratur - 391, 392
Ny folkskolinspektör i Örebro - 392
Dyrtidstillägget för andra kvartalet 1930 - 393, 394
Nils Wikström: Danmarks lärarutbildning reformeras - 394, 395
H. Brogren: Skolidrotten - 395, 396
Understöd åt arbetslösa lärare - 396
Sveriges överlärarkonferenser - 396
Läst och återgivet - 397, 398
Försökslinjen - 399
Stockholms stad »sparar»! - 400
Skolnyheter - 400, 401
Lediga tjänster - 401
Tillsatta tjänster - 401
Personliga bemärkelsedagar - 402
    Carl K. Nyström - 402
    Emil Carlsson - 402
    Tekla Vidén - 402
Sveriges allmänna folkskollärarförening - 402, 403
Dödsfall - 403
    Johan Gottfrid Ahrent - 403
    Anders Gustav Lönnkvist - 403
    Elin SJövall - 403
    Erik Larsson - 403
Litteratur - 403, 404, 406, 407
Fria ord - 408
Brevlåda - 408
Annonser - 405, 406, 407, 408, 409, 410, 411, 412
    Nr 18. 30 april 1930 - 413, 414, 415, 416, 417, 418, 419, 420, 421, 422, 423, 424, 425, 426, 427, 428, 429, 430, 431, 432, 433, 434, 435, 436
Kulturbilder från frihetstiden - 413, 414
Redaktion - 414
Gunnar Ahlberg: Nya böcker för skolbiblioteken. Historiska skildringar - 415, 416
Sommarens skolresor - 416
Skolungdomens fjällfärder - 416
Meddelanden från Pedagogiska biblioteket - 417, 418
Stockholms stad "sparar" 200,000 kronor! - 419
Sam Olsen: Lærerhöiskolen i Kjöbenhavn - 419, 420
Biograferna och barnen - 420
Folkskolinspektörsmöte - 421
Nya författningar - 421
Läst och återgivet - 422, 423
Mönsterkommunen - 424
Lönefrågans behandling - 424, 425
Skolnyheter - 425, 426
Lediga tjänster - 426
Tillsatta tjänster - 426
Personliga bemärkelsedagar - 426, 427
    Adolf Sjögård - 426
    Nanny Hultberg - 426, 427
    Beda Karlsson - 427
    Hilbert Sevall - 427
Sveriges allmänna folkskollärarförening - 427
Sveriges småskollärarinneförening - 427, 428
Dödsfall - 428, 429
    Ambert Jörlander - 428
    Gustav Fredriksson - 428
    Jan Henrik Ahlstedt - 428
    Maria Welin - 428
    G. Zetterberg - 428, 429
    Anna Teresia Larsson - 429
Litteratur - 429, 430
Fria ord - 430
Brevlåda - 432
Annonser - 429, 430, 431, 432, 433, 434, 435, 436
    Nr 19. 7 maj 1930 - 437, 438, 439, 440, 441, 442, 443, 444, 445, 446, 447, 448, 449, 450, 451, 452, 453, 454, 455, 456, 457, 458, 459, 460
Jenny Wahlman: Internationella kongressen i Prag - 437, 438, 439, 440
Redaktion - 438
Statstjänstemännen kräva lönereglering - 440
Linköpings stifts 14:e folkskollärarmöte - 440
Axel Norbeck: Nya böcker för skolbibliotek. Flickböcker - 441, 442
Edvin Wide: Skoltävlingar. Försök med lek- och idrottstävlingar vid Stockholms folkskolor - 442, 443
Ny författning - 443
Fritt forum - 444
    Vart leder vår skolsångsundervisning? - 444
    Sång och fostran - 444
Läst och återgivet - 445, 446
Lärarproven - 447, 448
Skolnyheter - 448, 449, 450
Lediga tjänster - 450
Tillsatta tjänster - 450
Personliga bemärkelsedagar - 450, 453
    G. Grafström - 450, 453
    Alexius Johansson - 453
Sveriges allmänna folkskollärarförening - 453
Dödsfall - 454
    Gunnar Wetterberg - 454
    Edvard Landgren - 454
    Emma Berggren - 454
    Hilma Sofia Andersson - 454
Riksdagen - 454
Litteratur - 454
Brevlåda - 454, 455
Annonser - 451, 452, 453, 454, 455, 456, 457, 458, 459, 460
    Nr 20. 14 maj 1930 - 461, 462, 463, 464, 465, 466, 467, 468, 469, 470, 471, 472, 473, 474, 475, 476, 477, 478, 479, 480, 481, 482, 483, 484
Hjalmar Berg: Meddelande från Svenska skolmuseet - 461, 462
Lärarmöte i Göteborg - 462
Redaktion - 462
Stockholmslärarnas provisoriska avlöningsförbättring - 463, 464
80 år - 464
Resestipendier - 465
Sveriges folkskollärarinneförbunds ombudsmöte - 465, 466
Övergång från folkskola till läroverk - 466
Bättre skolbarnshygien - 466
Läst och återgivet - 467, 468
Finalen - 469
Skolnyheter - 469, 470, 471, 472
Lediga tjänster - 472
Tillsatta tjänster - 472
Personliga bemärkelsedagar - 472, 473
    J. M. Lagerstedt - 472, 473
    Selma Erikson - 473
Sveriges allmänna folkskollärarförening - 473, 474, 475
Dödsfall - 475, 476
    Olof Pihl - 475
    Charles Franzén - 475
    J. W. Kjellman - 475, 476
    Håkan Bergquist - 476
    Therese Bremer - 476
    Sven Rudolf Thuland - 476
    J. L. Bergkvist - 476
    Hedvig Johansson - 476
    Jane Elg - 476
Riksdagen - 476
Litteratur - 476, 478, 479, 480
Fria ord - 480
Brevlåda - 480
Annonser - 477, 478, 479, 480, 481, 482, 483, 484
    Nr 21. 21 maj 1930 - 485, 486, 487, 488, 489, 490, 491, 492, 493, 494, 495, 496, 497, 498, 499, 500, 501, 502, 503, 504, 505, 506, 507, 508, 509, 510, 511, 512
Hjalmar Berg: Skolan på Stockholmsutställningen - 485, 486, 487
Västra Värmlands lärarförening 30 år - 487, 488
Fortbildningskursen i Linköping - 488
Redaktion - 488
Einar Atterfors: Nya böcker för skolbiblioteken. Teknisk litteratur - 489, 490, 491
Svenska turistföreningens skolresestipendier - 491, 492
Lust och glädje i skolans lek och idrott! Referat av ett föredrag - 492
Kursen i medborgarkunskap - 492
Läraröverskottet - 493
Läst och återgivet - 494, 495
Ett höjt finger - 496
Reseersättning åt vikarier - 497
Skolnyheter - 497, 498, 499, 500
Lediga tjänster - 500
Tillsatta tjänster - 500
Sveriges allmänna folkskollärarförening - 500, 501
Sveriges småskollärarinneförening - 501
Dödsfall - 501
    Tobias Werner - 501
    Vendla Olsson - 501
    Mimmi Larsson - 501
    P. E. Blomström - 501
    Andreas Ericson - 501
    August Boding - 501
Riksdagen - 502
Litteratur - 502, 504, 505, 506
Fria ord - 506
Brevlåda - 506, 507
Annonser - 503, 504, 505, 506, 507, 508, 509, 510, 511, 512
    Nr 22. 28 maj 1930 - 513, 514, 515, 516, 517, 518, 519, 520, 521, 522, 523, 524, 525, 526, 527, 528, 529, 530, 531, 532, 533, 534, 535, 536
Adertonden allmänna svenska folkskollärarmötet - 513, 514
Ivar Wessman: Nya böcker för skolbiblioteken. Pojkböcker - 514, 515
Redaktion - 515
Läraröverskottet - 516
Styrelsen för Stockholmsutställningens planetarium - 516
Statstjänstemännens lönefråga - 516
Hjalmar Berg: Skolan på Stockholmsutställningen - 517, 518
Sommarkurser vid Lunds universitet 1930 - 518, 519
På resa - 519
Ny författning - 519, 520
Nytt reglemente för Musikaliska akademien - 520
Fritt forum - 521, 522
    Svenska skriftspråket - 521
    Uppfostran av s. k. vanartade barn - 521, 522
Läst och återgivet - 522, 523
Nej tack! - 524
Lektor Oscar Olssons kristendomsmotion - 524, 525
Skolnyheter - 525, 526
Lediga tjänster - 526
Tillsatta tjänster - 526
Personliga bemärkelsedagar - 526
    Martin Romanus - 526
Sveriges allmänna folkskollärarförening - 527, 528
Sveriges småskollärarinneförening - 528
Dödsfall - 529
    Gottfrid Lindqvist - 529
    Rickard Karlsson - 529
    Hjalmar Swartling - 529
    August Rydell - 529
    Hanna Rydorff - 529
    Thure Noring - 529
Litteratur - 529, 530
Fria ord - 532
Brevlåda - 532
Annonser - 530, 531, 532, 533, 534, 535, 536
    Nr 23. 4 juni 1930 - 537, 538, 539, 540, 541, 542, 543, 544, 545, 546, 547, 548, 549, 550, 551, 552, 553, 554, 555, 556, 557, 558, 559, 560
Nya folkskolor i Stockholm - 537
Magda Carlson: Glöm ej S. A. F:s jubileumsfond - 538
Redaktion - 538
Edvin Wide: Folkskolungdomens trestadsmatch i Stockholm - 539, 540
Sommarens skolresor - 540
L. F. Bäckström 50 år - 540
Hjalmar Berg: Skolan på Stockholmsutställningen - 541, 542
Statstjänstemännens löner - 542
Helge Nelson: Kurs i geografi och geologi - 542
Kostnaderna för folkskoleväsendet - 543, 544
Skolåldern i England - 544
Adertonde allmänna folkskollärarmötet - 544, 545
På resa - 545
Utbildningskurs för lärare vid fortsättningsskolor - 545
Läst och återgivet - 546, 547
Församlingsstyrelsen - 548
Riksdagen följde statsutskottet - 548, 549
S. A. F:s stiftare! - 549
Skolnyheter - 549, 550, 551
Lediga tjänster - 551
Tillsatta tjänster - 551
Sveriges allmänna folkskollärarförening - 551, 552, 553
Dödsfall - 553
    G. A. Kinnander - 553
    Hugo Jette - 553
    Signe Elam - 553
    Gustaf Eriksson - 553
    P. Persson - 553
Litteratur - 553, 554
Fria ord - 554
Brevlåda - 554
Annonser - 554, 555, 556, 557, 558, 559, 560
    Nr 24. 11 juni 1930 - 561, 562, 563, 564, 565, 566, 567, 568, 569, 570, 571, 572, 573, 574, 575, 576, 577, 578, 579, 580
Ecklesiastikministerskifte - 561, 562
Allmänna svenska folkskollärarmötet - 562
Redaktion - 562
Lärarrepresentationen i lönekommittén - 562
G. Trensch: Den tyska ungdomen och vandrarrörelsen - 563, 564, 565
Den nya skolstyrelselagen - 565, 566
Förbättrad lärarutbildning i Norge - 566
Fortbildningskursen i Lidingö - 566
Ny författning - 566
Fritt forum - 567
    Kristendomsundervisningen - 567
    Kristendomen i skolan - 567
Läst och återgivet - 568, 569
Skolstyrelser - 570
Lönefrågan - 571
Statsbidragen till folkskoleväsendet - 571
Skolnyheter - 572, 573
Lediga tjänster - 573
Tillsatta tjänster - 573
Sveriges allmänna folkskollärarförening - 573, 574
Dödsfall - 574
    Axel Fr. Westerlind - 574
    Gurly Högström - 574
    Axel Lundberg - 574
Riksdagen - 574
Litteratur - 574, 576
Fria ord - 576
Brevlåda - 576
Annonser - 575, 576, 577, 578, 579, 580
    Nr 25. 18 juni 1930 - 581, 582, 583, 584, 585, 586, 587, 588, 589, 590, 591, 592, 593, 594, 595, 596, 597, 598, 599, 600, 601, 602, 603, 604
Gymnastikfesten i Stockholm - 581, 582
Anmälningar - 582
Redaktion - 582
Porträtt av Sveriges förste seminarierektor avtäckt - 582
Adertonde allmänna svenska folkskollärarmötet - 583
S. A. F:s sextonde ombudsmöte - 584, 585
Skolbaden i Jukkasjärvi - 585, 586, 587
Fortbildningskursen i fysik och slöjd vid folkskoleseminariet i Göteborg - 587
På krigsstigen - 588, 589
Ny författning - 589
På resa - 589
Läst och återgivet - 590, 591
Eftermälet - 592
Föreningens stiftare till jubileet - 592, 593
S. A. F:s jubileumsmöte - 593
Skolnyheter - 593, 594
Lediga tjänster - 594
Tillsatta tjänster - 594
Personliga bemärkelsedagar - 595
    E. Castegren - 595
Kamratmöte - 595
Sveriges allmänna folkskollärarförening - 595
Dödsfall - 596
    Eva Sandberg - 596
    Elsa Stridh - 596
    A. V. Andersson - 596
    Johan Wickbom - 596
    J. E. Thorin - 596
Litteratur - 596, 598
Fria ord - 598
Brevlåda - 598
Annonser - 597, 598, 599, 600, 601, 602, 603, 604
    Nr 26. 25 juni 1930 - 605, 606, 607, 608, 609, 610, 611, 612, 613, 614, 615, 616, 617, 618, 619, 620, 621, 622, 623, 624
Sveriges slöjdlärarinneförenings kongress - 605, 606
Redaktion - 606
Badkongress - 606
Lärarmötet i Karlskrona - 606
Minneslista för det stora folkskollärarmötet - 607, 608
En biskop i konungens råd - 608
Fortbildningskursen i Luleå - 608
Internationell kurs - 608
Bertha Petersson: Tysklands skolväsen. I belysning av officiell tysk skolstatistik för år 1926-1927 - 609, 610, 611
Indragning av skolor och skolavdelingar - 611, 612
Läst och återgivet - 613, 614
Folkskolans vecka - 615, 616
Folkskollärarnas representantskap i lönefrågor - 616
Islandsjubileet - 616
Stockholms stadsfullmäktige - 616
Skolnyheter - 616, 617
Lediga tjänster - 617
Tillsatta tjänster - 617
Personliga bemärkelsedagar - 617, 618
    Gustav Bergström - 617, 618
Sveriges allmänna folkskollärarförening - 618
Sveriges småskollärarinneförening - 618
Dödsfall - 619
    Johannes Holmqvist - 619
    Rut V. Nilsson - 619
Litteratur - 619, 620
Brevlåda - 620, 621
Annonser - 620, 621, 622, 623, 624
    Nr 27. 2 juli 1930 - 625, 626, 627, 628, 629, 630, 631, 632, 633, 634, 635, 636, 637, 638, 639, 640, 641, 642, 643, 644
Representantskapets möte - 625
Per Holmén död - 626
Redaktion - 626
Ny folkskolinspektör - 626
Organist- och kantorsmöte - 626
Minneslista för det stora folkskollärarmötet - 627, 628
Examensrätt eller icke? - 628, 629
A. Gierow: Katekesstrid - katekesfred - 629, 630, 631
Trettonde svenska seminarielärarmötet - 631, 632
Fritt forum - 633
    Svenska skriftspråket. Verbens flertalsform - 633
    Sången på skolschemat - 633
Läst och återgivet - 634, 635
Ett principbeslut - 636
Finlands allmänna folkskollärarförening 30 år - 636
Hr G. Trensch - 636
Skolnyheter - 637, 638
Lediga tjänster - 638
Tillsatta tjänster - 638
Personliga bemärkelsedagar - 640
    Alfred Bergh - 640
Sveriges allmänna folkskollärarförening - 640
Dödsfall - 640
    Axel Karlsson - 640
    Aina Högberg - 640
Nytt i bokhandeln - 640
Brevlåda - 640, 641
Annonser - 639, 641, 642, 643, 644
    Nr 28. 9 juli 1930 - 645, 646, 647, 648, 649, 650, 651, 652, 653, 654, 655, 656, 657, 658, 659, 660, 661, 662, 663, 664, 665, 666, 667, 668, 669, 670, 671, 672
N. O. Bruce: Två föregångsmän och ledare - 645, 646, 647
Redaktion - 646
S. A. F:s centralstyrelse och revisorer - 647
J. Franzén: Hur Sveriges allmänna folkskollärarförening kom till - 648, 649, 650
Gustav Storgård: För 50 år sedan - 650, 651, 652
Carl Lidman: Från vår förenings första år. Några personliga intryck - 652, 653
Karola Pålsson: Sveriges allmänna folkskollärarförening och Sveriges småskollärarinnor - 653, 654
Jenny Wahlman: S. A. F:s särdrag - 655
Edvin Stålfelt: Enhet och god anda - 655, 656
Seminariemötet - 657, 658
Sjunde sociala fortbildningskursen öppnad - 658
Gymnastikkurs i Östersund - 659
Stockholmslärarnas löner - 659
Fritt forum - 660
    Praktiskt eller opraktiskt? - 660
    "En liten revolution" - 660
    Judarnas bibliska historia i folkskolan - 660
Läst och återgivet - 661
Minnet - 662, 663
Skolnyheter - 663, 664
Lediga tjänster - 664
Tillsatta tjänster - 664
Personliga bemärkelsedagar - 664
    Gunnar Cederberg - 664, 665
Kamratmöten - 665
Dödsfall - 665, 666
    Hedwig Borgström - 665
    Elna Larsson - 665
    Nils Edvard Andrén - 665
    Anders Thörne - 666
Litteratur - 666, 668
    Ny stockholmskarta - 666
Fria ord - 668, 669
Annonser - 666, 667, 668, 669, 670, 671, 672
    Nr 29. 16 juli 1930 - 673, 674, 675, 676, 677, 678, 679, 680, 681, 682, 683, 684, 685, 686, 687, 688, 689, 690, 691, 692, 693, 694, 695, 696, 697, 698, 699, 700
Femtioårsjubileet - 673
Föregångsmännens minne hyllas - 674
Redaktion - 674, 675, 676, 677
Ett flertal telegrafiska lyckönskningar - 677
Jubileumsfest i Blasieholmskyrkan - 678, 679, 680
Jubileumsmiddag på Strand hotell - 680, 681
Gustaf Weiborn: Fortbildningskurs i Hässleholm - 681
Fortbildningskursen i Kramfors - 681
Lunds stifts 36:e folkskollärarmöte - 682, 683, 684
Läst och återgivet - 685, 686
Vid femtioårsjubileet - 687, 688, 689, 690
Adertonde allmänna svenska folkskollärarmötet - 690
Skolnyheter - 690, 691, 692
Lediga tjänster - 692
Tillsatta tjänster - 692
Personliga bemärkelsedagar - 693
    R. Lindeskog - 693
    Arvid Larsson - 693
    Johnny Johansson - 693
Kamratmöte - 693
Sveriges allmänna folkskollärarförening - 693, 694
Sveriges småskollärarinneförening - 694
Dödsfall - 694
    Ola Bergström - 694
Litteratur - 695, 696
Brevlåda - 696
Annonser - 695, 696, 697, 698, 699, 700
    Nr 30. 23 juli 1930 - 701, 702, 703, 704, 705, 706, 707, 708, 709, 710, 711, 712, 713, 714, 715, 716, 717, 718, 719, 720, 721, 722, 723, 724
S. A. F:s sextonde ombudsmöte - 701, 702, 703
Redaktion - 702
Adertonden allmänna svenska folkskollärarmötet - 703, 704, 705, 706, 707
S. A. F.-körens konsert - 707
B. Stenström: Fortbildningskurs i skolsång och talteknik i Tidaholm - 707
Hembygdskurs och lärarjubileum i Hedemora - 708, 709, 710
Alfred Vernborg: Ett litet kåseri till 50-årsfesten den 9 juli 1930 - 710
Folkskollärarkårens representantskap i lönefrågor - 710
Folkskollärarmötet i Finspång - 711, 712, 713
Koncentrationsläsning - 713
Slöjdlärarnas riksförbunds femte kongress - 713
Dyrtidstillägget för tredje kvartalet 1930 - 714, 715
Provisorisk avlöningsförbättring - 715
Efterprövning i undervisningsskicklighet avstyrkes - 715
Efterår - 716
De nya kommunallagarna utfärdade - 716, 717
Skolnyheter - 717, 718
Lediga tjänster - 718
Tillsatta tjänster - 718
Dödsfall - 718, 719
    N. P. Forssell - 718
    Anna Andersson - 718
    Erik Norberg - 718
    Anna Palmér - 718, 719
Litteratur - 719, 721
Brevlåda - 721
Annonser - 720, 721, 722, 723, 724
    Nr 31. 30 juli 1930 - 725, 726, 727, 728, 729, 730, 731, 732, 733, 734, 735, 736, 737, 738, 739, 740, 741, 742, 743, 744, 745, 746, 747, 748
Ecklesiastikministern talar vid avslutningssammanträdet i Blasieholmskyrkan - 725
Sam Stadener: Folkskolans största vinst under det gångna halvseklet - 726
Redaktion - 726
Adertonde allmänna svenska folkskollärarmötet - 727, 728, 729, 730, 731, 732
Ny författning - 732
Fortbildningskurs för skolledare - 732
Ett biologiskt skolmuseum och dess skapare - 733
Skolhygienisk kurs i Falun - 734
Fritt forum - 735
    En farlig tendens - 735
    Praktiskt eller opraktiskt? - 735
Läst och återgivet - 736, 737
Ombudsmötet - 738
Referat över skolmöten och kurser - 739
Skolnyheter - 739, 740
Lediga tjänster - 740
Tillsatta tjänster - 740
Kamratmöte - 740
Personliga bemärkelsedagar - 741
    A. Nordin - 741
    G. A. Larsén - 741
    Hilda Holm - 741
    Elof Strandberg - 741, 742
Sveriges allmänna folkskollärarförening - 742
Dödsfall - 742, 743
    Hilma Åsberg - 742
    Anna Petersson - 742
    Elin Ekroth - 742
    Alfr. Karlberg - 742, 743
Litteratur - 743
Fria ord - 744
Brevlåda - 744, 745
Annonser - 743, 744, 745, 746, 747, 748
    Nr 32. 6 augusti 1930 - 749, 750, 751, 752, 753, 754, 755, 756, 757, 758, 759, 760, 761, 762, 763, 764, 765, 766, 767, 768
Ivan Eriksson: S. A. F:s teckningskurs i Östersund - 749, 750
Sveriges småskollärarinneförenings fortbildningskurs i psykologi och pedagogik - 750, 751
Redaktion - 750
N. Hänninger: Skolans nydaning i vår tid med hänsyn till den allmänna sociala och pedagogiska utvecklingen - 752, 753, 754, 755
Kortare lästid för småbarnen - 755
Fritt forum - 756
    Friheten, som ges med ena handen och tages tillbaka med den andra - 756
Läst och återgivet - 757, 758
Dyrortsgrupperingen - 759, 760
Den nya löneplanen - 760
Upphävt katekesbeslut - 761
Skolnyheter - 761
Lediga tjänster - 761, 762
Tillsatta tjänster - 762
Personliga bemärkelsedagar - 762
    Artur Lundgren - 762
    V. E. Almén - 762
Litteratur - 762, 763
Fria ord - 763, 764
Brevlåda - 764
Annonser - 763, 764, 765, 766, 767, 768
    Nr 33. 13 augusti 1930 - 769, 770, 771, 772, 773, 774, 775, 776, 777, 778, 779, 780, 781, 782, 783, 784, 785, 786, 787, 788, 789, 790, 791, 792
August Grönberg: Västerdalarnas lärarförenings 50-årsjubileum - 769, 770
Redaktion - 770
Per Borgh 70 år - 770
Georg Palmér: Nordisk lärarkurs på Hundorp - 771
Lönekommitténs förslag till avlöningsreglemente för kommunalt anställda lärare m. fl. - 772, 773, 774, 775, 776, 777, 778, 779
Anslag till skolskjutsar - 778
De epileptiska barnens skolgång - 779
Karin Stenvall: Slöjd- och teckningskurs i Skara - 779
Gustaf Pettersson: Intressant teckningsundervisning - 780
Första intrycket - 781, 782
Herr L. J. Sundvall - 782
Skolnyheter - 782, 783, 785, 786
Lediga tjänster - 786
Tillsatta tjänster - 786
Dödsfall - 786, 787
    Karl Blom - 786
    Johan Edvard Ahlberg - 786
    Magnus Strandberg - 786, 787
    Emma Boman - 787
Sveriges allmänna folkskollärarförening - 787
Litteratur - 787, 788, 789
Fria ord - 789
Rättelse - 789
Annonser - 783, 784, 785, 787, 788, 789, 790, 791, 792
    Nr 34. 20 augusti 1930 - 793, 794, 795, 796, 797, 798, 799, 800, 801, 802, 803, 804, 805, 806, 807, 808, 809, 810, 811, 812, 813, 814, 815, 816, 817, 818, 819, 820
Sundsvallskursen i hembygdsundervisning - 793, 794
Redaktion - 794
Fortbildningskurs i kristendom - 794
Särmeningarna i lönefrågan - 795, 796, 797, 798, 799, 800, 801
Sveriges folkskollärareförbunds tolfte kongress - 802
A. Westander: Handelskursen i Göteborg - 803
Nya författningar - 803
A. B. F:s studiecirkelverksamhet 1929-30 - 803
Fritt forum - 804, 805, 806, 807
    Två Daltonförsök i B:2-skolor - 804, 805, 806
    Flyttningsbetyg - 806, 807
Läst och återgivet - 807
I tvångströja? - 808, 809
Skolnyheter - 809
Lediga tjänster - 809, 810
Tillsatta tjänster - 810
Personliga bemärkelsedagar - 810, 812
    Nils H. Waldén - 810
    Axel Rahne - 810, 812
    J. A. Lindh - 812
Dödsfall - 812
    Gustav Hede - 812
    Anders Lewan - 812
    Johannes Söderstrand - 812
Litteratur - 812, 813, 814, 815, 816
Brevlåda - 816
Annonser - 810, 811, 812, 813, 814, 815, 816, 817, 818, 819, 820
    Nr 35. 27 augusti 1930 - 821, 822, 823, 824, 825, 826, 827, 828, 829, 830, 831, 832, 833, 834, 835, 836, 837, 838, 839, 840, 841, 842, 843, 844
Ivar E. Johansson: Kursen i medborgarskap - 821, 822
Redaktion - 822
Teckningslärarmöte - 822
Skolpliktens längd - 823, 824, 825
Gustaf Trensch 75 år - 825, 826
Nordiska lärares fredsförbunds fjärde sommarkurs - 826
Karola Pålsson: Gustava Landberg 70 år - 826, 827
Skolhusinvigning - 827
Mr Goldstone om S. A. F:s jubileum - 828
Fritt forum - 829, 830
    Litteraturläsningen i skolorna - 829, 830
Läst och återgivet - 830, 831
En angelägen uppgift - 832
Folkskollärarkårens representantskap i lönefrågor - 832
Skolnyheter - 832, 833, 834
Lediga tjänster - 834
Tillsatta tjänster - 834
Personliga bemärkelsedagar - 834
    O. L. Dahlberg - 834
Sveriges allmänna folkskollärarförening - 837
Dödsfall - 837, 838, 839
    Joh:s Ohlander - 837
    B. O. Tillström - 837
    Elof Enström - 837
    J. F. Liljestrand - 837, 838
    Thor Höglund - 838
    K. G. Hörnell - 838
    O. Hansson - 838
    Anna Jansson - 838
    Alexander Holm - 838, 839
    Gottfrid Muhrbeck - 839
    Hulda Ekberg - 839
Nytt i bokhandeln - 839
Fria ord - 839, 840, 841
Brevlåda - 841
Annonser - 835, 836, 838, 839, 840, 841, 842, 843, 844
    Nr 36. 3 september 1930 - 845, 846, 847, 848, 849, 850, 851, 852, 853, 854, 855, 856, 857, 858, 859, 860, 861, 862, 863, 864
Sommarkurserna vid Lunds universitet - 845, 846
Redaktion - 846
Herr Nilsson i Kabbarp om lärarnas löner - 847, 848, 849
Organist- och kantorsmöte - 849, 850
Skolidrottsmärkena - 850, 851
K. Oskar Dahlberg: Fortbildningskursen i Ulricehamn - 851
Svensk-norskt lärarmöte - 851
Fritt forum - 852
    Till frågan om "Nya uppgifter och medel för kristendomsundervisningen" - 852
Läst och återgivet - 853
Jupiters bikt - 854, 855
Skolnyheter - 855, 857
Lediga tjänster - 857
Tillsatta tjänster - 857
Personliga bemärkelsedagar - 857
    Tryggve Berglund - 857
    J. P. Forsén - 857
Sveriges småskollärarinneförening - 857
Nytt i bokhandeln - 857, 860
Brevlåda - 860
Annonser - 856, 858, 859, 860, 861, 862, 863, 864
    Nr 37. 10 september 1930 - 865, 866, 867, 868, 869, 870, 871, 872, 873, 874, 875, 876, 877, 878, 879, 880, 881, 882, 883, 884
Z. Karlsson: Minnesskriften - 865, 866
Redaktion - 866
K. Feldt: Sveriges lärares nykterhetsförbund - 866
Småskollärarutbildningen - 867, 868, 869, 870
Skolöverstyrelsens riksdagspetita - 870, 871
Läst och återgivet - 872, 873
Nya tag - 874
Sveriges allmänna folkskollärarförenings minnesskrift - 874
Skolnyheter - 874, 875
Lediga tjänster - 875
Tillsatta tjänster - 875
Personliga bemärkelsedagar - 875
    T. Hultgren - 875
    Carl Eskelund - 875, 876
Sveriges allmänna folkskollärarförening - 876, 878
Sveriges småskollärarinneförening - 878
Dödsfall - 879
    Vivia Holmer - 879
    Ada Carlberg - 879
    Elin Köhlberg - 879
    A. I. Skogström - 879
    Albertina Nyström - 879
Fria ord - 879, 880
Brevlåda - 880, 881
Annonser - 876, 877, 878, 880, 881, 882, 883, 884
    Nr 38. 17 september 1930 - 885, 886, 887, 888, 889, 890, 891, 892, 893, 894, 895, 896, 897, 898, 899, 900, 901, 902, 903, 904, 905, 906, 907, 908, 909, 910, 911, 912, 913, 914, 915, 916
Edvin Stålfelt: Värner Rydén död - 885, 886, 887
Redaktion - 886
N. O. Bruce: Rydéns insats som skolpolitiker - 887, 888
Karola Pålsson: Värner Rydén och småskolan - 888, 889
J. Franzén: Värner Rydén i ecklesiastikdepartementet - 890, 891
G. Thunander: Några minnen från samarbetet med Värner Rydén i Malmö folkskolestyrelse - 891, 892
Värner Rydéns eftermäle - 892, 893, 894, 895
Nordiskt samarbete - 896, 897
Skolradio - 897
Nya skolhus - 897
Frithiof Hællquist: Helsingborgs folkskolors idrottsförening - 898, 899
Fortbildningskurs i hygien - 898
Statstjänstemännens lönefråga - 899
Nedbringande av kostnaderna för skolmateriell - 899
Fritt forum - 900
    Platsminskning och arbetslöshet - 900
    Några tankar om läraren och kallet - 900, 901
Läst och återgivet - 901, 902, 903
Minnesfonden - 903
Fortfarande nej - 903
Skolnyheter - 903, 904, 906, 907
Lediga tjänster - 907
Tillsatta tjänster - 908
Personliga bemärkelsedagar - 908
    P. L. Westling - 908
Sveriges allmänna folkskollärarförening - 908, 910
Sveriges småskollärarinneförening - 910, 911
Dödsfall - 911
    A. M. Fröderberg - 911
    Ester Peterson - 911
Litteratur - 911, 912
Fria ord - 912
Brevlåda - 912
Annonser - 904, 905, 906, 907, 908, 909, 910, 912, 913, 914, 915, 916
    Nr 39. 24 september 1930 - 917, 918, 919, 920, 921, 922, 923, 924, 925, 926, 927, 928, 929, 930, 931, 932, 933, 934, 935, 936, 937, 938, 939, 940
Värner Rydéns jordfästning - 917, 918, 919, 920
Redaktion - 918
Frans Clason: Vid Värner Rydéns bortgång - 920
Gustav Storgård: Lärarbyrån - 921
Osvald Rydén 50 år - 921, 922
Skolradio - 922
Hjalmar Torell: Musiken och den moderna lärarutbildningen i Tyskland - 922
Löneregleringsförslaget - 923, 924, 925, 926, 927, 928
Ruben Wagnsson: Till Svensk Läraretidnings läsare - 928
Edvin Stålfelt: Centralstyrelsevalet - 928
Skolnyheter - 928, 929
Lediga tjänster - 929
Tillsatta tjänster - 929
Personliga bemärkelsedagar - 929, 930
    Alfred Lyckström - 929, 930
    Hilda Svensson - 930
Sveriges allmänna folkskollärarförening - 930, 932, 933, 934
Dödsfall - 934, 935
    Jonas Nilsson - 934
    Jöns Anderberg - 934
    Helga Bäckström - 934, 935
    Anna Elisabet Olsson - 935
Nytt i bokhandeln - 935, 936
Fria ord - 936
Brevlåda - 936
Annonser - 930, 931, 933, 934, 935, 936, 937, 938, 939, 940
    Nr 40. 1 oktober 1930 - 941, 942, 943, 944, 945, 946, 947, 948, 949, 950, 951, 952, 953, 954, 955, 956, 957, 958, 959, 960, 961, 962, 963, 964
Ur folkskoleseminariernas historia - 941, 942
Redaktion - 942
Värner Rydéns eftermäle - 942, 943, 944
John Witzell: Värner Rydén. Till minnet - 944
Malin Värner-Rydén: Tack - 944
Hertha Nilsson: P. G. Münchs skola - 944, 945
Skolradio - 945
Kurs i träslöjd - 946
Fortbildningskursen i Malmköping - 946
Kurs i skolsång - 946
Fritt forum - 947, 948
    Nya uppgifter och medel för kristendomsundervisningen - 947
    Tillsättning av lärartjänster - 947, 948
Läst och återgivet - 948
Enighet och sammanhållning - 949
Sveriges allmänna folkskolllärarförenings minnesskrift - 949
Skolnyheter - 949, 950, 951, 952
Lediga tjänster - 952
Tillsatta tjänster - 952
Personliga bemärkelsedagar - 952, 953
    Victor Waller - 952, 953
Sveriges allmänna folkskollärarförening - 953, 954, 955, 956
Sveriges småskollärarinneförening - 956
Dödsfall - 956
    J. M. Bohman - 956
Litteratur - 956, 958, 959, 960
Fria ord - 960
Brevlåda - 960
Annonser - 956, 957, 958, 959, 960, 961, 962, 963, 964
    Nr 41. 8 oktober 1930 - 965, 966, 967, 968, 969, 970, 971, 972, 973, 974, 975, 976, 977, 978, 979, 980, 981, 982, 983, 984, 985, 986, 987, 988
En femtioårig bildningshärd - 965, 966
Redaktion - 966
J. Franzén: Generaldirektör Bergqvist 70 år - 966, 967
Praktiska bildningslinjer - 967
Folkskollärarutbildningen i Tyskland - 968, 969, 970, 971
Lisa Ljunggren: Richard Rothes internationella teckningskurs - 971, 972
Reformrörelsen i Tjeckoslovakiens skolväsende - 972
Skolradio - 972
Gymnastikinspektionen - 972
Läst och återgivet - 973
Regeringen och lönefrågan - 974
Skolnyheter - 975, 976, 977
Lediga tjänster - 977
Tillsatta tjänster - 977
Personliga bemärkelsedagar - 977
    J. M. Runefors - 977
    Gustaf S. Andersson - 977
Sveriges allmänna folkskollärarförening - 978, 979, 980, 982, 983
Dödsfall - 984
    Nils H. Waldén - 984
    Hilma Peterson - 984
    F. E. Johansson - 984
    Carl Alforn - 984
Fria ord - 984, 985
Brevlåda - 985
Annonser - 980, 981, 982, 983, 984, 985, 986, 987, 988
    Nr 42. 15 oktober 1930 - 989, 990, 991, 992, 993, 994, 995, 996, 997, 998, 999, 1000, 1001, 1002, 1003, 1004, 1005, 1006, 1007, 1008, 1009, 1010, 1011, 1012, 1013, 1014, 1015, 1016
S. A. F:s sommarkurs i Strängnäs - 989
Elvi Rydefält: Folkskoleseminariet i Stockholm firar 100-årsjubileum - 990, 991
Redaktion - 990
Södra Inlandskretsen 50 år - 992
Värner Rydéns gravsättning - 992
Skolradio - 992
Ny kommunal lönereglering i Stockholm? - 992
Edvin Wide: Lär barnen känna skogens hälsa och glädje! - 993
Lagen om skolstyrelse i vissa kommuner - 993
Läst och återgivet - 994
Löneförslaget och boställsordningen - 995
Något - vad? - 996
Praktiska bildningslinjer - 996
Skolnyheter - 996, 997, 998
Lediga tjänster - 998
Tillsatta tjänster - 998
Personliga bemärkelsedagar - 998, 999
    Emil Eljas - 998
    C. E. Biörk - 999
    Karl Werner - 999
    H. Lindé - 999
Sveriges allmänna folkskollärarförening - 1000, 1002, 1003, 1004, 1005, 1006
Dödsfall - 1006
    Arvid Wallertz - 1006
    A. F. Liljestrand - 1006
    Olof Elvin - 1006
Litteratur - 1006, 1007
Fria ord - 1007
Brevlåda - 1007, 1008
Annonser - 1001, 1002, 1003, 1004, 1005, 1006, 1007, 1008, 1009, 1010, 1011, 1012, 1013, 1014, 1015, 1016
    Nr 43. 22 oktober 1930 - 1017, 1018, 1019, 1020, 1021, 1022, 1023, 1024, 1025, 1026, 1027, 1028, 1029, 1030, 1031, 1032, 1033, 1034, 1035, 1036, 1037, 1038, 1039, 1040
Stockholmsseminariets hundraårsfest - 1017, 1018
Redaktion - 1018
Kantat (Utförd vid Stockholms folkskoleseminariums hundraårsfäst) - 1018
Otto Holmdahl: Seminarieutbildning och allmänbildning - 1019, 1020, 1021
Utländska skolresor - 1021, 1022, 1023
Folkskolinspektörerna om löneförslaget - 1023, 1024
Skolradio - 1024
Praktiska bildningslinjer på realskolan - 1024
Dyrtidstillägget för fjärde kvartalet 1930 - 1025, 1026
Fritt forum - 1026
    Självständigt arbete i geometri - 1026
    Praktiskt eller opraktiskt? - 1026
Läst och återgivet - 1027
Regeringen inför avgörandet - 1028
Skolnyheter - 1028, 1029
Lediga tjänster - 1029
Tillsatta tjänster - 1029
Personliga bemärkelsedagar - 1030
    G. A. Lindberg - 1030
Sveriges allmänna folkskollärarförening - 1030, 1031, 1032, 1034
Dödsfall - 1034
    Anders Karlsson - 1034
    J. E. Friberg - 1034
    F. O. Lundquist - 1034
    Nils Svensson - 1034
    Hans Wallin - 1034
    Mia Hagström - 1034
    O. Ch. Cervin - 1034
Litteratur - 1034, 1035, 1036, 1037
Brevlåda - 1037, 1038
Annonser - 1033, 1035, 1036, 1037, 1038, 1039, 1040
    Nr 44. 29 oktober 1930 - 1041, 1042, 1043, 1044, 1045, 1046, 1047, 1048, 1049, 1050, 1051, 1052, 1053, 1054, 1055, 1056, 1057, 1058, 1059, 1060, 1061, 1062, 1063, 1064, 1065, 1066, 1067, 1068
Nya folkskolebyggnader - 1041, 1042, 1043
Redaktion - 1042
Kantat vid Erikslundsskolans invigning - 1043, 1044
Jänny Olsson: Några minnesbilder. Från Stockholms folkskollärarinneseminarium i slutet av 1870-talet - 1044, 1045, 1046, 1047
Länsstyrelserna och löneförslaget - 1047, 1048
Värner Rydéns eftermäle - 1048
Skolradio - 1048
Är s. k. kindergartenundervisning önskvärd i större utsträckning än för närvarande? - 1049, 1050
Läst och återgivet - 1051, 1052
Överlärares befogenhet - 1052
Skolnyheter - 1053, 1054
Lediga tjänster - 1054
Tillsatta tjänster - 1054
Personliga bemärkelsedagar - 1054, 1055
    Konrad Ekman - 1054
    Herman Franke - 1054, 1055
    Signe Westelius - 1055
Sveriges allmänna folkskollärarförening - 1055, 1056, 1057, 1058, 1059
Sveriges småskollärarinneförening - 1059
Dödsfall - 1059, 1060
    F. O. Lundquist - 1059
    Gustaf Alm - 1059
    K. J. Alm - 1060
    Aug. Nyqvist - 1060
    A. J. Lindqvist - 1060
    Anna Holmgren - 1060
Litteratur - 1060, 1062, 1063, 1064
Fria ord - 1064
Brevlåda - 1064
Annonser - 1048, 1050, 1061, 1062, 1063, 1064, 1065, 1066, 1067, 1068
    Nr 45. 5 november 1930 - 1069, 1070, 1071, 1072, 1073, 1074, 1075, 1076, 1077, 1078, 1079, 1080, 1081, 1082, 1083, 1084, 1085, 1086, 1087, 1088, 1089, 1090, 1091, 1092
Oscar Larsson 50 år - 1069, 1070
Redaktion - 1070
Regeringen uppvaktas - 1070
Utlåtanden om löneförslaget - 1070, 1071
Är s. k. kindergartenundervisning önskvärd i större utsträckning än för närvarande? - 1072, 1073
Fra fredskurset i Lahti 1930 - 1074
Teckningskurs i Lindesberg - 1075
Lärarmöte i Borlänge - 1075
Skolradio - 1075
Meddelande från Svenska skolmuseet - 1075
Fritt forum - 1076
    Läxor, läsordning och litet till - 1076
    "Nya uppgifter och medel för kristendomsundervisningen" - 1076
Läst och återgivet - 1077, 1078
Svaret - 1079
Skolnyheter - 1079, 1080, 1081
Lediga tjänster - 1081
Tillsatta tjänster - 1081
Personliga bemärkelsedagar - 1081, 1082
    Agnes Berge - 1081, 1082
Sveriges allmänna folkskollärarförening - 1082, 1083, 1084, 1085
Sveriges småskollärarinneförening - 1085
Dödsfall - 1085
    A. Rudkvist - 1085
    V. Dahlälv - 1085
Litteratur - 1086, 1087
Fria ord - 1087, 1088
Brevlåda - 1088
Annonser - 1082, 1083, 1084, 1085, 1086, 1087, 1088, 1089, 1090, 1091, 1092
    Nr 46. 12 november 1930 - 1093, 1094, 1095, 1096, 1097, 1098, 1099, 1100, 1101, 1102, 1103, 1104, 1105, 1106, 1107, 1108, 1109, 1110, 1111, 1112, 1113, 1114, 1115, 1116, 1117, 1118, 1119, 1120
Lärarmöte i Sundsvall - 1093, 1094, 1095
Redaktion - 1094
Hyllningarna för Oscar Larsson - 1096
Är s. k. kindergartenundervisning önskvärd i större utsträckning än för närvarande? - 1096, 1097
Jänny Olsson: Julpublikationer från Svensk Läraretidnings förlag - 1097, 1098
En mönstergill skolbyggnad - 1098, 1099
Utlåtanden och löneförslaget - 1099, 1100
Skolradiopristävlan - 1100
Skolradio - 1100
En skolradiolektion i hygien - 1100
Läst och återgivet - 1101, 1102
Löneförslaget inför skolöverstyrelsen - 1102
Skolnyheter - 1103, 1104, 1105
Lediga tjänster - 1105
Tillsatta tjänster - 1105
Personliga bemärkelsedagar - 1105
    G. Ekberg - 1105
    H. Lindvall - 1105
Sveriges allmänna folkskollärarförening - 1105, 1106, 1108, 1109, 1110
Sveriges småskollärarinneförening - 1110
Dödsfall - 1110, 1111
    Walther G. Dahlälv - 1110, 1111
    F. T. Frick - 1111
    K. J. Hultman - 1111
Litteratur - 1112, 1113, 1114
Fria ord - 1114, 1115, 1116
Brevlåda - 1116
Annonser - 1107, 1109, 1110, 1111, 1112, 1113, 1114, 1115, 1116, 1117, 1118, 1119, 1120
    Nr 47. 19 november 1930 - 1121, 1122, 1123, 1124, 1125, 1126, 1127, 1128, 1129, 1130, 1131, 1132, 1133, 1134, 1135, 1136, 1137, 1138, 1139, 1140, 1141, 1142, 1143, 1144
Sigurd Gustavson: Ett folkhögskolejubileum - 1121, 1122, 1123
Redaktion - 1122
Skolöverstyrelseutlåtandet - 1123, 1124, 1125
Antal inträdessökande, intagna och närvarande elever vid folkskoleseminarierna vid början av läsåret 1930-1931 - 1125
Från skolidrottsförbundets verksamhet - 1125, 1126
En kamratresa - 1126
Skolradio - 1126
Vendela Wester Wåhlström: Småskoleseminarierna inför förstatligandet - 1127
Läst och återgivet - 1128, 1129
Ett olyckligt förbud - 1130
Skolnyheter - 1130, 1131, 1132
Lediga tjänster - 1132
Tillsatta tjänster - 1132
Personliga bemärkelsedagar - 1132, 1133
    Albert Hagberg - 1132, 1133
    Hilda Lövgren-Björner - 1133
Sveriges allmänna folkskollärarförening - 1133, 1134, 1135, 1136, 1137
Dödsfall - 1137, 1138
    Albert Rudkvist - 1137
    Carl Christenson - 1137
    E. G. Dalkvist - 1138
    Per August Ekeberg - 1138
    Olof Bodén - 1138
Litteratur - 1138, 1139, 1140
Fria ord - 1141
Brevlåda - 1141
Annonser - 1134, 1135, 1136, 1137, 1138, 1139, 1140, 1141, 1142, 1143, 1144
    Nr 48. 26 november 1930 - 1145, 1146, 1147, 1148, 1149, 1150, 1151, 1152, 1153, 1154, 1155, 1156, 1157, 1158, 1159, 1160, 1161, 1162, 1163, 1164, 1165, 1166, 1167, 1168
Ny centralstyrelseledamot i S. A. F. - 1145
Från Skolidrottsförbundets verksamhet - 1146
Redaktion - 1146
Skolöverstyrelsens utlåtande - 1146, 1147
Ett pedagogiskt jubileum i Tjeckoslovakien - 1147
Fritt forum - 1148
    Receptionsskola med huvudsakligt praktiskt arbete - 1148
Läst och återgivet - 1149, 1150
Statskontoret och socialstyrelsen om lärarnas lönereglering - 1150, 1151, 1152
Understöd åt lärare som förlorat sin anställning - 1152, 1153, 1154
Regeringen och lönefrågan - 1154
Folkskollärarkårens representantskap - 1154
Skolnyheter - 1154, 1155
Lediga tjänster - 1155
Skolradio - 1155
Tillsatta tjänster - 1156
Personliga bemärkelsedagar - 1156
    Martin Gustafsson - 1156
    Anna Nilsson - 1156
Sveriges allmänna folkskollärarförening - 1156, 1157, 1158, 1159, 1160, 1161
Sveriges småskollärarinneförening - 1161, 1162
Dödsfall - 1162, 1163
    Agnes Hammarström - 1162
    Johannes Carlstedt - 1162, 1163
Litteratur - 1163, 1164
Brevlåda - 1164
Annonser - 1158, 1159, 1160, 1161, 1162, 1163, 1164, 1165, 1166, 1167, 1168
    Nr 49. 3 december 1930 - 1169, 1170, 1171, 1172, 1173, 1174, 1175, 1176, 1177, 1178, 1179, 1180, 1181, 1182, 1183, 1184, 1185, 1186, 1187, 1188
Sveriges småskollärarinneförenings ombudsmöte - 1169, 1170
Redaktion - 1170
August Grönberg: Modellen till skolläraren i Selma Lagerlöfs "Jerusalem". Ett 80-årsminne - 1170, 1171, 1172
Avlöningsreglemente för kommunalt anställda lärare - 1172
Skolradio - 1172
Fritt forum - 1173, 1174
    "Småskoleseminarierna inför förstatligandet" - 1173, 1174
Läst och återgivet - 1175
Utan sakkunskap - 1176, 1177
Indragning av skolor och skolavdelningar - 1177, 1178
Skolnyheter - 1178, 1179
Lediga tjänster - 1179
Tillsatta tjänster - 1179
Personliga bemärkelsedagar - 1179, 1180
    Klara Jonsson - 1179
    Lisa Gustafsson - 1179
    K. A. Börjeson - 1179, 1180
Sveriges allmänna folkskollärarförening - 1180, 1182
Sveriges småskollärarinneförening - 1183
Dödsfall - 1183
    Nelly Bergwall - 1183
    Julia Eriksson - 1183
    Maria Ekelund - 1183
    Matilda Gustafsson - 1183
Litteratur - 1183, 1184, 1185
Fria ord - 1185
Brevlåda - 1185
Annonser - 1179, 1180, 1181, 1182, 1184, 1185, 1186, 1187, 1188
    Nr 50. 10 december 1930 - 1189, 1190, 1191, 1192, 1193, 1194, 1195, 1196, 1197, 1198, 1199, 1200, 1201, 1202, 1203, 1204, 1205, 1206, 1207, 1208, 1209, 1210, 1211, 1212
G. Trensch: Johannes Tews - 1189, 1190
Redaktion - 1190
Edvin Wide: Skäl att granska barnens klädsel - 1190, 1191
Skolradion vårterminen 1931 - 1191
Teknik och personlighet - en kultur- och uppfostringsfråga - 1191
Museerna och skolan - 1191, 1192
Ny folkskolinspektör - 1192
Högre folkskolornas lärarförening - 1192
Sångkurs i Nora - 1192
Fritt forum - 1193, 1194, 1195
    Småskoleseminarierna inför förstatligandet - 1193, 1194
    Rätten till barnen - 1194, 1195
Läst och återgivet - 1195
Ett slutord - 1196, 1197
Påminnelser - 1197, 1198, 1199
Svensk Läraretidning 1931 - 1199
Skolnyheter - 1199, 1200, 1201
Lediga tjänster - 1201
Tillsatta tjänster - 1201
Personliga bemärkelsedagar - 1201
    Levi M. Johansson - 1201
    Klara Jonsson - 1201
Sveriges allmänna folkskollärarförening - 1202, 1204, 1206, 1207, 1208
Dödsfall - 1208
    O. M. Enbäck - 1208
    Albertina Lindomborg - 1208
    Åke Herrlin - 1208
Litteratur - 1208, 1209
Brevlåda - 1209
Annonser - 1203, 1204, 1205, 1206, 1207, 1209, 1210, 1211, 1212
    Nr 51. 17 december 1930 - 1213, 1214, 1215, 1216, 1217, 1218, 1219, 1220, 1221, 1222, 1223, 1224, 1225, 1226, 1227, 1228, 1229, 1230, 1231, 1232, 1233, 1234, 1235, 1236
Örebro småskoleseminarium 50 år - 1213, 1214
Redaktion - 1214
Edvin Jonasson: Uppfosran till musik - 1214, 1215, 1216
Anna Ljunggren: Småskollärarinnornas lönefråga - 1216, 1217
Högre folkskolornas lärarförening - 1217, 1218
Lärarutbildningen - 1218
Fritt forum - 1219, 1220, 1221
    Småskoleseminarierna inför förstatligandet - 1219, 1220, 1221
Läst och återgivet - 1221, 1222
Småskollärarinneutbildningen - 1223
Skolnyheter - 1223, 1224
Lediga tjänster - 1224
Tillsatta tjänster - 1224
Personliga bemärkelsedagar - 1226
    Anna Svensson - 1226
    David Andersson - 1226
Sveriges allmänna folkskollärarförening - 1226, 1228
Sveriges småskollärarinneförening - 1228
Dödsfall - 1229
    J. Z. Bohlin - 1229
    G. Byström - 1229
    N. J. Stenlund - 1229
    Fanny Sofia Eriksson - 1229
    A. G. Nilsson - 1229
Litteratur - 1229, 1230, 1231, 1232
Fria ord - 1232, 1233
Brevlåda - 1233
Annonser - 1225, 1227, 1228, 1229, 1230, 1231, 1232, 1233, 1234, 1235, 1236
    Nr 52. 24 december 1930 - 1237, 1238, 1239, 1240, 1241, 1242, 1243, 1244, 1245, 1246, 1247, 1248, 1249, 1250, 1251, 1252, 1253, 1254, 1255, 1256
Lorentz Larson: Winnetka - 1237, 1238, 1239
Redaktion - 1238
Fri flyttning och individualiserad undervisning, försök vid Lidingö folkskolor - 1240, 1241
Fritz Andersson: Intryck från Wiens folkskolor - 1242, 1243
Edvin Wide: "På skidor" - 1243, 1244
Fritt forum - 1244, 1245
    Småskoleseminarierna inför förstatligandet - 1244
    Ett sexualproblem - 1244, 1245
Läst och återgivet - 1245, 1246
De danska lärarnas rättsliga ställning - 1246, 1247
Den 12 december 1881 - 1247
Kravet på lärarlönereglering - 1247
Skolnyheter - 1247, 1248, 1249
Lediga tjänster - 1249
Tillsatta tjänster - 1249
Personliga bemärkelsedagar - 1249
    Oskar Andersson - 1249
Sveriges allmänna folkskollärarförening
Sveriges småskollärarinneförening
Dödsfall - 1250
    A. G. Nilsson - 1250
    Erik Eriksson - 1250, 1251
    Joh. Berglund - 1251
    Anna Olsson - 1251
    Ottilia Olsson - 1251
    Lisa Carlsson - 1251
    Martin Lindbladh - 1251
    A. Wengelin - 1251
Litteratur - 1251, 1252, 1253
Brevlåda - 1253, 1254
Annonser - 1250, 1251, 1252, 1253, 1254, 1255, 1256
    Nr 53. 31 december 1930 - 1257, 1258, 1259, 1260, 1261, 1262, 1263, 1264, 1265, 1266, 1267, 1268, 1269, 1270, 1271, 1272, 1273, 1274
J. Franzén: Boken om Rostad - 1257, 1258
Redaktion - 1258
Fri flyttning och individualiserad undervisning, försök vid Lidingö folkskolor - 1259, 1260, 1261
Folkskolinspektörsmöte - 1261
Nya undervisningsråd - 1261
Indbydelse til det 13. nordiske skolemøde i København 1931 - 1262
J. C. Christensen-Stadil död - 1262, 1263
Läst och återgivet - 1263, 1264
Den 12 december 1881 - 1264
Vid årsskiftet - 1265, 1266, 1267
Skolnyheter - 1267, 1268, 1269
Lediga tjänster - 1269
Tillsatta tjänster - 1269
Sveriges allmänna folkskollärarförening - 1270
Dödsfall - 1270
    Svea Sundström - 1270
    Anna Pehrling - 1270
    Hilma Eriksson - 1270
Litteratur - 1271, 1272
Fria ord - 1273
Brevlåda - 1273
Annonser - 1269, 1271, 1272, 1273, 1274

Project Runeberg, Thu Jan 13 20:10:21 2005 (aronsson) (download) Next >>
https://runeberg.org/svlartid/1930/

Valid HTML 4.0! All our files are DRM-free