- Project Runeberg -  Svenska Familj-Journalen /
Band 16, årgång 1877

(1869-1885)
Titel och innehåll för band XVI | Next >>
  Project Runeberg | Catalog | Recent Changes | Donate | Comments? |   

Svenska Familj-Journalen.
SVENSKA FAMILJ-JOURNALEN

Illustrerad månadstidskrift,
innehållande
Svensk-historiska samt fosterländska Skildringar och Berättelser ur Naturen
och Lifvet, Original-noveller, Skisser och Poemer samt uppsatser i
Vetenskap och Konst, m. m.

Sextonde Bandet.

Stockholm.
Familj-Journalens Boktryckeri-Aktiebolag.
12 Stora Vattugatan 12.


Förord till den elektroniska utgåvan

Detta är årgång 1877 av Svenska Familj-Journalen. Varje band omfattar en årgång, med 12 nummer om vardera 32 sidor. Sidnumrerinen löper genom hela bandet, från 1 i januari till 384 i december.

Preface to the Electronic Edition

This is year 1877 of Svenska Familj-Journalen ("the Swedish family journal"). Each volume (year) has 12 issues of 32 pages each. Pagination runs through each volume, starting with 1 in January.

(1877) Vol. XVI, issue I, II, III, IV, V, VI, VII, VIII, IX, X, XI, XII.


The above contents can be inspected in scanned images: i, iii, iv

Korrstapel / Proof bar for this volume

Innehåll / Table of Contents


Titel och innehåll för band XVI - i, iii, iv

Band XVI, 1877, N:o I
Nyårets engel. -ed- - 1
Ett fosterländskt Bildergalleri. LV. Arvid August Afzelius. Rudolf Hjärne - 2, 3, 4, 5, 6, 7
Flamingon - 4, 7, 8
Palmyra - 8, 10
Etnografiska bilder från National-museum. Herm. H-g. - 9, 10, 11
"Stackars Fanny!" (En tidsbild.) Anna A. - 11, 12
Asfaltsjön på Trinidad - 12
Slaget vid Sempach - 13, 14
Ett äfventyr. Berättadt af Albrekt Segerstedt - 14, 15
Den främsta i öfre dalalaget. Anderson-Edenberg - 16, 17, 18, 19, 20
En gång skall det våras. (Ur diktcykeln "Heliotroper", som vid Familj-Journalens litterära pristäflan 1876 tillerkändes fjerde priset.) Heliofilos - 19
Om gudinnan Hulda. Germanisk folksägen - 19, 21, 22
Gamla barn. Ett litet spegelfäkteri i tre afdelningar. Wilhelm Aurell - 22, 23
Bröllopsfärd i Österåker. Ernst Wallmark - 24, 25
Estrid. Berättelse af Emilie Flygare-Carlén - 25, 26, 27, 28, 29, 30, 31
Allmännyttigt. Billigare gasräkningar - 31
Gåta - 31
Fyrkantig gåta. Ol. Ersson - 31
Schack-Charad. A. Holmgren - 31
Blomman. Musik af Alb. Wideman. Ord af B. E. Malmström - 32

Band XVI, 1877, N:o II
Hertig Karl och klosterjungfrun. Pennritning af Pehr Thomasson - 33, 34, 35
Blid vinter. E. - 35
Om näbbdjuret - 35, 36
Ett fosterländskt Bildergalleri. LVI. Samuel Gustaf Hermelin. Axel Krook - 36, 37, 38
I Syd-Amerika. Anteckningar af Pedro Nisser - 38, 39, 40, 41, 42, 44
Dröm och verklighet. X. - 42, 43, 45
Vid riksgränsen. Gubben Noach - 45, 46
S:t Katarina i Visby. C. J. Bergman - 46, 47, 48, 49, 50, 51
Haugianerna. Karl Wetterhoff - 51, 52, 53
De underliga stenformationerna vid Brimham - 53, 54
Ord till melodier. (Ur H. Heines "Sångernas bok".) Emil v. Qvanten - 54, 55
Yttersta Domen. (En dröm-syn.) Fr. Br. - 55, 57
Zuleika. Helmer - 56, 57
Estrid. Berättelse af Emilie Flygare-Carlén. (Forts.) - 57, 58, 59, 60, 61, 62, 63
Logogryf. Carolus - 63
Bokstafsgåta - 63
Gåta - 63
Korsgåta. Ol. Ersson - 63
Uttydningar - 63
Bröllops-stass. Text och musik (den sednare efter en gammal marschmelodi) af Aug. Nordlin - 64

Band XVI, 1877, N:o III
Några dagar i Schweiz. En rese-skiss af Malin K. (Skrift, som vunnit pris vid Familj-Journalens litterära pristäflan 1876.) - 65, 66, 67, 68, 69
Ett fosterländskt Bildergalleri. LVII. Pehr Gabriel Wickenberg. Axel Krook - 69, 70, 71
Vår och höst. Två taflor af Bias - 71
Fregattfågeln - 72
Hymn. E. - 72, 73
Carlskronas anläggning. G. C. Witt - 73, 74, 75, 76
Till författaren af "Gamla barn". Anna A. - 75, 77
Brott mot folkrätten - 77
Flickan och källan. Maximilian Axelson - 77, 78, 79, 80
Jätte-sfinxen och pyramiderna - 80, 81, 82
Mombouttous och dvergfolket i Akka i Afrika. (Ur doktor Georg Schweinfurths reseskildringar.) - 81, 82, 83
Dalarnes adel i hvardagslag. Anderson-Edenberg - 84, 85, 86, 87
Kaffebönan. Qvasikulturhistorisk skiss. Karl Wetterhoff - 87, 88, 89
Estrid. Berättelse af Emilie Flygare-Carlen. (Forts.) - 89, 90, 91, 92, 93, 94, 95, 96
Charad. Pyramus - 96
Bokstafsgåta - 96
Siffer-Charad - 96
Uttydningar - 96

Band XVI, 1877, N:o IV
En Söndagsmorgon. F. E-n. - 97
I Habo för sextio år sedan. Ungdomsminnen af Onkel Adam - 97, 98, 99, 100, 101, 102
Ett fosterländskt Bildergalleri. LVIII. Nils Strindlund. Pehr Thomasson - 101, 102, 103
Lefnadsvett. Wilhelm Aurell - 103, 104
En af Floras jättebarn - 104, 106
Polska judar. Karl Wetterhoff - 105, 106, 107
Stegberget i Helsingland. Gubben Noach - 107, 108
Svalornas hemfärd från Södern. Helmer - 108, 109
En giftermålsbyrå i Paris - 109, 110
En morgon vid ålrefven. Skildring af Albrekt Segerstedt - 110, 111, 112
Karikatyrer från förra seklet - 112, 113, 114
Papperslappen. Skiss af Claude Gerard - 114, 115, 116
Jätteträdet. Maximilian Axelson - 116, 117, 118
Papperslappen. Skiss af Claude Gerard. (Forts. från sid. 116.) - 118, 119
Byhistoria, berättad af Fritz Reuter - 119
Moderskärlek. Ernst Wallmark - 119, 120, 121
Fakirerna i Indien. Posthumus - 121, 122, 123, 124, 125, 126, 127
De tre vännerna. Apologi af Herder - 127
Om kanariefåglars uppfödande - 127, 128
Schack-Charad. A. Holmgren - 128
Bokstafsgåta. A. Holmgren - 128
Korsgåta. Ol. Ersson - 128
Gåta - 128
Charad - 128
Uttydningar - 128

Band XVI, 1877, N:o V
Götiska Förbundet. 1811-1844. Rudolf Hjärne - 129, 130, 131, 132, 133, 134, 135, 136
Vakteln. (Tallbiten, Corythus Enucleator. Lin. och Cuv.) Wilhelm Aurell - 136, 137, 138
Hazards äntring - 137, 138, 139
Bäcken. Tammelin - 139
Kusten mellan Nizza och Genua. K. W. - 140
En geologisk sällsynthet - 141, 142
En makt. Af Anna A. - 142, 143
Några historiskt märkvärdiga rymningsförsök - 143, 144
Ett grefskap under Sveriges stormaktstid. (Om Leckö slott.) Herm. H-g. - 144, 145, 146, 147
Hatet och Kärleken. Oskar - 147
En resa i "den fjerran Vestern" - 147, 148
Konvaljen. Gustaf Meyer - 148
Märkvärdiga experiment - 148, 149
Gotländska anekdoter. X. Ivar Stråben och Svea konung. C. J. Bergman - 149, 150
En natt på S:t Paulskyrkans kupol - 150, 151
I khedivens harem - 151
Kyrkstötens kollekt. F. Barthelson - 152, 153
Strandhugget på Svanskär. En episod från ryssarnas härjningar 1719, af Axel S-g. - 153, 154, 155, 156, 157, 158, 159
Schack-Charad. A. Holmgren - 159
Prisuppgift - 159
Uttydningar - 159
Hvad sjunga klockorna? (Vid en själaringning.) Ord och melodi af Herman Sätherberg. Arrang. för Piano af Leonard Höijer - 160

Band XVI, 1877, N:o VI
Morgonljus (Ur diktcykeln "Heliotroper", som vid Familj-Journalens litterära pristäflan 1876 tillerkändes fjerde priset.) Heliofilos - 161
Gotländska anekdoter. XI. Öfverste Norbys död. C. J. Bergman - 162, 163, 164
Förstånd och känsla hos djuren - 165, 166
Episod ur en skaldinnas lif. Af Thorborg Vide - 166, 167, 168
Det vulkaniska arbetet - 167, 168, 169, 170, 171
Ur Heines "Buch der Lieder". Öfversättning af Chicot - 171
En bild från Ungern - 171, 172, 173
Döda hafvet - 173, 174
Folksägner från Brandstorp. Upptecknade af Wilhelm Aurell - 174
Soldaten. (Efter Chamisso.) E. - 174
"Hvartill uppfostra vi våra döttrar?" Gammal barnvän - 175, 176
Sveriges gamla skattkammare. (Om Stora Kopparberg.) Anderson-Edenberg - 176, 177, 178, 179, 180, 181, 182
Nils Klims underjordiska resa, af Ludvig Holberg. (I förkortning framställd af Karl Wetterhoff.) - 181, 182, 183, 185
Skymd utsigt. (Vårhelsning till O. v. F.) Anna A. - 185
Örnnästet - 184, 185, 186
Allt för fosterlandet! CaLixTus - 186, 187
Det bästa af allt. Berättelse af Frans Hedberg - 187, 188, 189, 190, 191, 192
Rebus - 192
Charad. Pyramus - 192
Bokstafsgåta. A. Holmgren - 192
Gåta - 192
Korsgåta. Ol. Ersson - 192
Uttydningar - 192

Band XVI, 1877, N:o VII
Wallenstein. C. J. Bergman - 193, 194, 195, 196, 197, 198
Underbara lifsvilkor för växter - 197, 198
Man och Hustru. Hinduisk afhandling - 198, 199
På fjärden. (Ur diktcykeln "Heliotroper", som vid Familj-Journalens litterära pristäflan 1876 tillerkändes fjerde priset.) Heliofilos - 199
Slaffångst - 200, 202
Kejsar Hadriani villa. Karl Wetterhoff - 201, 202
Folksägner från Brandstorp. Upptecknade af Wilhelm Aurell. (Forts.) - 202, 203
Penséen. Efter spanskan, af Mathilda Langlet - 203
Ett grefskap under Sveriges stormaktstid. II. (Om Leckö och Lidköping.) Herm. H-g. - 204, 205, 206, 207, 208
En moders bön. E. - 207
Ur biljardspelets historia - 207, 208
En höfding bland Niams-Niams. (Ur doktor Georg Schweinfurths reseskildringar.) - 208, 209
Telegrafiens under. A.-E. - 209, 210, 211
Balkan - 211, 212, 213
Nils Klims underjordiska resa, af Ludvig Holberg. (I förkortning framställd af Karl Wetterhoff.) (Forts. fr. föreg. häfte, sid. 185.) - 213, 214
Ur Heines "Buch der Lieder". Öfversättning af Chicot - 214
Tvänne taflor ur lifvet. Tecknade af Marie Sophie Schwartz. Första taflan. En lycklig familj - 214, 215, 216, 217, 218, 219, 220, 221
Det bästa af allt. Berättelse af Frans Hedberg. (Forts. och slut fr. föreg. häfte, sid. 192.) - 221, 222, 223, 224
Allmännyttigt - 224
Huru man bör behandla genom fukt skadad spanmål - 224
Fläck-kulor - 224
Logogryf. Th. - 224
Bokstafsgåta. K. E. - 224
Stafningsgåta - 224
Uttydningar - 224

Band XVI, 1877, N:o VIII
Längtan (Ur diktcykeln "Heliotroper", som vid Familj-Journalens litterära pristäflan 1876 tillerkändes fjerde priset.) Heliofilos - 225
Gubben Rodebergs erfarenheter. Upptecknade af Sylvia. III. Martyrer - 225, 226
Skyddsengeln. Fr-. - 227
Ett fosterländskt Bildergalleri. LIX. Axel Emanuel Holmberg. Axel Krook - 227, 228, 229
Byggande fiskar - 229
Afunden. Saga, berättad af Fritz Reuter. - 229
Jakob Petrowitz Kulneff. Ett minnesblad, tecknadt af J. O. Åberg - 230, 231
En liten norsk fåfänga. Anderson-Edenberg - 231, 232
Vid Santa Lucia i Neapel. Karl Wetterhoff - 232, 233, 234, 235
Balbeks ruiner - 235, 236
Nils Klims underjordiska resa, af Ludvig Holberg. (I förkortning framställd af Karl Wetterhoff.) (Forts. o. slut fr. föreg. häfte, sid. 214.) - 236, 237, 238
I Konstantinopel - 239, 240
Ronneby och dess omgifningar. H. af Trolle - 240, 241, 242, 243, 244
En befolkning på styltor - 245
Daggdropparna. (Parabel.) Finio - 246
Blomsterspråket - 246, 247
Månen - 247, 249
Historisk anekdot om Viktor v. Stedingk. Claës Joh. Ljungström - 249
Tvänne taflor ur lifvet. Tecknade af Marie Sophie Schwartz. Andra taflan. Enkan och hennes dotter - 248, 249, 250, 251, 252, 253, 254
Sagan om Kitta Grå. Återgifven af Wilhelm Aurell - 255
En jättes liesticka. J. O. A. - 255
Allmännyttigt - 256
Konstgjort smör - 256
Om sättet att släcka fotogénlampor. Alfr. L. - 256
Att göra frusna ägg ätbara - 256
Rebus - 256
Bokstafsgåta - 256
Korsgåta. Ol. Ersson - 256
Palindrom - 256
Charad - 256
Bokstafsfyrkant - 256
Uttydningar - 256

Band XVI, 1877, N:o IX
Vår nationella uppfostran. E. L. - 257, 258
På Brocken. (Ur Heines "Buch der Lieder". Öfversättning af Chicot.) - 259
Ett fosterländskt Bildergalleri. LX. Olof Håkansson. Pehr Thomasson - 259, 260
"Inför rätta". E-g. - 260, 261, 262
Moderns barn. Anna A. - 262
Under karavanfärden. Skildring af Peregrinus - 262, 263, 264
Utsigten från Klinteberget. C. J. Bergman - 264, 265, 266
Under karavanfärden. Skildring af Peregrinus. (Forts. från sid. 264.) - 266, 267, 268
Labyrinten på Kreta - 269, 270
En amatör på äplen. Fr. Barthelson - 268, 270
Under karavanfärden. Skildring af Peregrinus. (Forts. och slut från sid. 268.) - 270, 271
Barns uppfostran genom barn. S. - 271, 272, 273, 274
Intressanta ekon - 274, 275
På Djurgårdsbergen. Anderson-Edenberg - 275, 276, 277
Santorin - 277, 278
Värmet och Celsii termometer. Wilhelm Aurell - 278, 279
I förskansningen. -ed- - 280, 281
Ninette. Skiss ur parislifvet, upptecknad af Richard Gustafsson - 281, 282, 283, 284, 285, 286
Sångtrasten. Ord och melodi af Herman Sätherberg. Arrang. för piano af Leonard Höijer - 286, 287
Logogryf. A. H. - 288
Schack-Charad. A. Holmgren - 288
Bokstafsgåta. A. Holmgren - 288
Korsgåta. Ol. Ersson - 288
Charad - 288
Uttydningar - 288

Band XVI, 1877, N:o X
Skogsfinnarna. Kulturhistorisk skiss. (Skrift, som vunnit pris i Familj-Journalens litterära pristäflan.) Gubben Noach - 289, 290, 291
Den lyckligaste. Mathilda Langlet - 291
Rembrandt van Rijn. Karl Wetterhoff - 292, 293, 294
Om fruntimmers klädsel. R. - 294, 295, 296
En ful fisk - 296
Wemdalen. Karl Ekström - 296, 297, 298
En småstadshistoria, berättad af C. T. - 298, 299
Buketten. Gust. R. Peterson - 299
Apsarasa - 299, 300
Leschots diamantborr - 300, 301, 302
Bostadens inflytande - 302, 303
I tigerhålan - 303, 304, 305
Sjön Kolivan - 305
Ett äfventyr i Öresund. G. C. Witt - 306
Minnet af Nyköpings slott. J. M. - 307, 308, 309, 310, 311, 313
På resande fot. E-g. - 312, 313
I tigerhålan. (Forts. och slut från sid. 305.) - 313, 314
Ur fångenskap - i jern. Liten krigsbild, tecknad af Johannes Alfthan - 314, 315, 316, 317, 318, 319
En dubbelmenniska och en idislare - 319
Allmännyttigt - 320
Kalfhufvud - 320
Att skydda frön mot råttor, fåglar och andra skadedjur - 320
Logogryf. Carolus - 320
Schack-Charad. A. Holmgren - 320
Uttydningar - 320

Band XVI, 1877, N:o XI
Hem! Hem! (Ur diktcykeln "Heliotroper", som vid Familj-Journalens litterära pristäflan 1876 tillerkändes fjerde priset.) Heliofilos - 321
En hjertefråga. (Efter Paul Niemeyer.) - 321, 322, 323
Gustaf II Adolf i Wolgast. Historisk skiss, efter Georg Hiltl - 323, 324, 325
Ricinväxten eller Kristuspalmen - 325
Blommans öde. (Ur min ungdoms minnesbok.) E. - 326
Gubben Rodebergs erfarenheter. Upptecknade af Sylvia. IV. Goda hjertan - 326, 327
Gustaf II Adolf i Wolgast. Historisk skiss, efter Georg Hiltl. (Forts. o. slut fr. sid. 325.) - 327, 328
Fornromerskt ungdomslif - 328, 329
En god ursäkt. Skepparhistoria, berättad af Fritz Reuter - 330
Några drag ur våra nomaders lif. I. A. - 329, 330, 331, 332
En minnesrik ö - 332, 333
Djuridéer - 333, 334
Tystlåtenhet. O. - 334
Mårtens afton. Skiss af Abel Sylvester - 334, 335
Egyptens landtbefolkning - 336, 337
Mårtens afton. Skiss af Abel Sylvester. (Forts. från sid. 355.) - 337, 338, 339
Isgudinnan. A. T. - 339
Hvad underkastar man sig ej för att se bra ut! S. - 340, 341
S:t Petri kyrka i Malmö. E-g. - 341, 342
Perlbandet. Saga af Richard Gustafsson - 342, 343
Ett par historiska anekdoter - 343, 345
På Allhelgonadagen. Ernst Wallmark - 344, 345
Qvinnans arbete och dess inflytande på hennes själslif. (Efter "der Bazar".) - 346, 347, 348, 349
I tärnornas namn. Svar på marskalkarnas skål för tärnorna vid ett bröllop. Tore - 349
Inbillningens makt. Bild ur verkligheten af Förf. till "Högadals prostgård" - 350, 351, 352
Logogryf. Th. - 352
Charad. Helmer - 352
Uttydningar - 352
Den prisuppgift - 352

Band XVI, 1877, N:o XII
Vid juletid. Skånska seder och bruk för några och tretio år sedan, upptecknade af Thorborg Vide - 353, 354, 355
Ett fosterländskt Bildergalleri. LXI. Hans Magnus Melin. B. F. O. - 355, 356, 357
Fågelverldens pygméer - 357, 358
Vid juletid. (Forts. fr. sid. 354.) - 358
Huru vill du ordna ditt hemlif? R. - 359, 360
En krigarstam i en trästam - 360
Skeppargillet i Visby och dess "Välkomst". C. J. Bergman - 361, 362, 363, 364
En stad som växer raskt. Reseskiss af J. Alfthan - 364, 366
Frieri. Fr- - 367
Några drag ur våra nomaders lif. II. A. - 365, 367
Vägvisare. Anderson-Edenberg - 368, 369
Rikedom och fattigdom. Skiss af Algot Liljestrand - 370
Hvad man kan finna i en bok. O. - 370, 371
Dardanellerna och Bosporen - 371, 372, 373
Sagan om vinden, som ville herrska. Manfred - 373, 374
Något om skolsnobbar. Svensk qvinna - 374, 375
Blonda och Brunetta - 375
Kräft-Klas. F. Barthelson - 376, 377
Gubben Rodebergs erfarenheter. Upptecknade af Sylvia. V. Utmärkta karakterer - 377
Strödda blad. Af Clas Tert - 377, 378
Teckningar och drömmar. Af -a-g. Mandarinens dotter. (Af Fredrika Runeberg?) - 378, 379, 380
Stjernor af snö. Paul Paludan - 380
Uttydningar - 380
Rättelse - 380


Project Runeberg, Tue Dec 11 10:48:11 2012 (aronsson) (diff) (history) (download) Next >>
https://runeberg.org/famijour/1877/

Valid HTML 4.0! All our files are DRM-free