- Project Runeberg -  Teknisk Tidskrift /
Illustrerad teknisk tidning. 1871

(1871-1962)
Titel och innehåll | Next >>
  Project Runeberg | Catalog | Recent Changes | Donate | Comments? |   

ILLUSTRERAD TEKNISK TIDNING.

1871.
FÖRSTA ÅRGÅNGEN.

REDAKTÖR OCH ANSVARIG UTGIFVARE:
W. HOFFSTEDT.

STOCKHOLM
HOS A. L. NORMAN.


Förord till den digitala utgåvan

Det här är den allra första årgången 1871, som inleds med ett provnummer (N:o 0) som utkom redan i december 1870. Första året bar tidskriften titeln Illustrerad teknisk tidning, men senare bytte den namn till Teknisk tidskrift. Se vårt förord till hela tidskriften.


The above contents can be inspected in scanned images: titelsida, ii, iii

Korrstapel / Proof bar for this volume

Innehåll / Table of Contents


Titel och innehåll - titelsida, ii, iii
    N:o 0. 3 December 1870 - 1870:1, 1870:2, 1870:3, 1870:4, 1870:5, 1870:6, 1870:7, 1870:8
Anmälan - 1870:1, 1870:2
Grekiska vaser, tillhörande Stockholms Slöjdskola - 1870:1, 1870:3, 1870:4
Husslöjdens inflytande på vårt lands industri - 1870:3
Ingeniörs-föreningens - 1870:3, 1870:4
Motorer för mindre kraftbehof - 1870:4, 1870:5
Mont Cenis tunneln - 1870:5
Cement för jern och sten - 1870:5
Den Whitwell'ska regenerator-varmapparaten för masugnar - 1870:6
Ångkakelugnar - 1870:6
Hydrostatisk våg - 1870:6
Enkel metod att bestämma mängden af hygroskopiskt vatten samt askhalten hos bränntorf - 1870:7
Blekning af linolja - 1870:7
Apparat för hvässning af knifvar - 1870:7
Patenter - 1870:7
Annonser - 1870:8
    N:o 1. 7 Januari 1871 - 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, Pl. I
Anmälan - 1, 2
Återblick på det förflutna året - 2, 3, 4
Användande af inhemska växtformer till konstindustriela föremål - 4, 5
Qvarn med vertikala stenar - 5
G. R. Dahlander: Öfverblick af fysikens nyaste framsteg - 5, 6
F. L. Ekman: Om förfalskning af rum, konjak och arrack - 6, 7
Kuggskärningsmaskin - 7, Pl. I
Böjlig sammanfogning af gjutjernsrör - 7
Patenter - 7
Annonser - 8
    N:o 2. 14 Januari 1871 - 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16
Om ljuskronor - 9
Om export af möbler till Ryssland - 9, 10
Den svenska husslöjden - 10, 11
G. R. Dahlander: Öfverblick af fysikens nyaste framsteg - 11, 12
Den Whitwellska regenerator-varmapparaten för masugnar - 12, 13, 14
Flaska för gjutning af rör med tunnt gods - 14
Maskin för uppskärning af tapparne å hjulekrar - 14, 15
F. L. Ekman: Om förfalskning af rum, konjak och arrack - 15
Patenter - 15
Rättelse - 15
Annonser - 16
    N:o 3. 21 Januari 1871 -- saknas
    N:o 4. 28 Januari 1871 - 25, 26, 27, 28, 29, 30, 31, 32
Bör det franska mått- och vigt-systemet hos oss införas till allmänt bruk? - 25, 26
Våra ingeniörer såsom arkitekter - 26, 27
G. R. Dahlander: Öfverblick af fysikens nyaste framsteg - 27
Bergborrningsmaskin, konstruerad af Mr Charles Burleigh - 27, 28, 29, 30
G. H. Lassen: Torr-destillation af töre - 30, 31
Patenter - 31
Rättelse - 31
Annonser - 32
    N:o 5. 4 Februari 1871 - 33, 34, 35, 36, 37, 38, 39, 40
L. Dietrichson: Den grekiska keramiken - 33, 34
Eduard Erdmann: De svenska stenkolslagren - 34, 35
Maskin för tillverkning af skrufvar, muttrar och axlar - 35, 36
Baxter's sjelfverkande apparat för vägning af säd, m. m. - 36, 37
G. H. Lassen: Torr-destillation af töre - 37, 38
G. M. Dalström: Om grusning af landsvägar - 38, 39
Smärre notiser - 39
Patenter - 39
Upplysningar - 39
Annonser - 40
    N:o 6. 11 Februari 1871 - 41, 42, 43, 44, 45, 46, 47, 48
Skåp i renaissancestil - 41
Husslöjdens uppkomst och utveckling i Thüringen - 41, 42, 43
Eduard Erdmann: De svenska stenkolslagren - 43, 44
Lyftinrättning - 44
Glasskärning med stål - 44, 45
A. W. Cronquist: Torf-industrien i Sverige - 44, 45, 46
Ljudets fortplantning på långa afstånd - 46, 47
Smärre notiser - 47
Patenter - 47
Illustrerad Teknisk Tidnings Adresslista - 48
Annonser - 48
    N:o 7. 18 Februari 1871 - 49, 50, 51, 52, 53, 54, 55, 56
L. Dietrichson: Den grekiska keramiken - 49, 50, 52
Husslöjdens uppkomst och utveckling i Thüringen - 50, 51
Centrifugal-pump - 51, 53
Bestämmande af stärkelsehalten hos potatis efter dess specifika vigt - 53, 54
J. H. F.: Arkitekter och ingeniörer - 54, 55
Patenter - 55
Upplysningar - 55
Illustrerad Teknisk Tidnings Adresslista - 56
Annonser - 56
    N:o 8. 25 Februari 1871 - 57, 58, 59, 60, 61, 62, 63, 64
C. Ahlborn: Niello's användande på guld- och silfver-arbeten - 57, 58
Den föreslagna jernvägsförbindelsen mellan England och Frankrike - 58, 59
Träpappersmasse-fabrikationen - 59, 60, 61
Om ådring af olika träslag - 61, 62
August Töpfer: Om den dekorativa behandlingen af gjutjern - 62, 63
Smärre notiser - 63
Patenter - 63
Rättelser - 63
Illustrerad Teknisk Tidnings Adresslista - 64
Annonser - 64
    N:o 9. 4 Mars 1871 - 65, 66, 67, 68, 69, 70, 71, 72
L. Dietrichson: Antika lampor - 65
August Töpfer: Om den dekorativa behandlingen af gjutjern - 65, 66
Den föreslagna jernvägsförbindelsen mellan England och Frankrike - 66
Ingeniörs-Föreningen - 66, 67
Användning af torf i förening med stenkol - 67
Träpappersmasse-fabrikationen - 67, 68, 69
Ducomet's tryckmätare - 69
Svar på artikeln "Arkitekter och ingeniörer" - 69, 70, 71
Conr. Djulstedt: Förslag till uppvärmning af passagerarevagnar å jernvägar - 71
Smärre notiser - 71
Patenter - 71
Illustrerad Teknisk Tidnings Adresslista - 72
Annonser - 72
    N:o 10. 11 Mars 1871 - 73, 74, 75, 76, 77, 78, 79, 80
L. Dietrichson: Den grekiska keramiken - 73, 74
W. Hoffstedt: Om svenska stenarters användning - 74, 75, 76
P. Svanbeck: Béton-gjutning - 76, 77
Otis' sjelfsmörjande noll-remskifva - 77, 78
H. Meidinger: Om symaskiner - 78, 79
Smärre notiser - 79
Upplysningar - 79
Illustrerad Teknisk Tidnings Adresslista - 80
Annonser - 80
    N:o 11. 18 Mars 1871 - 81, 82, 83, 84, 85, 86, 87, 88
C. Ahlborn: Gjutning af silfver och brons - 81, 82
Träpappersmasse-fabrikationen - 82, 83
H. Meidinger: Om symaskiner - 83, 84
A. Bergström: Apparat för generering af bläster direkte med vatten - 84, 85
Cirkelsåg för snickare - 85
Några uppgifter om Mont Cenis tunneln - 85, 86
Om feta oljor och deras undersökning - 86, 87
Litteratur - 87
Smärre notiser - 87
Illustrerad Teknisk Tidnings Adresslista - 88
Annonser - 88
    N:o 12. 24 Mars 1871 - 89, 90, 91, 92, 93, 94, 95, 96
Gjutning af silfver och brons - 89, 90
W. Hoffstedt: Om svenska stenarters användning Inom byggnadskonsten samt deras framställande i ett mera förarbetadt tillstånd - 90, 91, 92, 93
Tillverkning af smergelskifvor och konstgjorda slipstenar - 93, 94
A. W. Cronquist: Om feta oljor och deras undersökning - 94, 95
Om den ryska jernindustrien - 95
Smärre notiser - 95
Illustrerad Teknisk Tidnings Adresslista - 96
Annonser - 96
    N:o 13. 1 April 1871 - 97, 98, 99, 100, 101, 102, 103, 104
D:r James Sheridan Muspratt - 97
Smycken af granit - 97, 98
Om den ryska jernindustrien - 98, 99
Spencers graver-maskin - 99, 100
Vatten-kran - 100
Hästvandring för en à två hästar - 100, 101
A. W. Cronquist: Om feta oljor och deras undersökning - 101, 102
Torfindustrien i Bayern - 102, 103
Talkpackningar - 103
Smärre notiser - 103
Upplysningar - 103
Illustrerad Teknisk Tidnings Adresslista - 104
Annonser - 104
    N:o 14. 8 April 1871 - 105, 106, 107, 108, 109, 110, 111, 112
Säng med draperier - 105
Om filtrering af luft - 106
Rich. Åkerman: Beräkningsgrunder för det till bessemerfärskningen nödiga kraftbehofvet - 107, 108
Maskin för hyfling, borrning, kantning samt utarbetande af tappar i trä - 108
Några hjelpapparater för snickare - 108, 109
Smith's korkskruf - 109
Algot Lagerquist: Torrdestillation af trä - 109, 110, 111
Smärre notiser - 111
Patenter - 111
Illustrerad Teknisk Tidnings Adresslista - 112
Annonser - 112
    N:o 15. 15 April 1871 - 113, 114, 115, 116, 117, 118, 119, 120
Spegelram - 113
A. v. Zahn: Arbetsfördelningen inom de konstindustriela yrkena - 113, 114, 115
Rich. Åkerman: Beräkningsgrunder för det till bessemerfärskningen nödiga kraftbehofvet - 115, 116
Vefstamphammare med luftfjädring - 116
Vedhuggningsmaskin - 117
M. Reimann: Den så kallade torra tvättningsmetoden - 117, 118, 119
Smärre notiser - 119
Upplysningar - 119
Illustrerad Teknisk Tidnings Adresslista - 120
Annonser - 120
    N:o 16. 22 April 1871 - 121, 122, 123, 124, Pl. II, (blank), 125, 126, 127, 128
C. Ahlborn: Den götiska stilen, använd inom konstindustrien - 121
Förslag till sjukhusbyggnad för Stockholms stad vid Sabbatsberg - 121, 122, 123, 124, Pl. II
Domkraft - 124
Rigi-banan - 124, 125
Korgvaru-industrien - 125, 126
Om dubbla handvefvars ställning i förhållande till hvarandra - 126
J. F. Allen: Om legeringar af koppar, tenn, zink och bly med mangan - 126, 127
Smärre notiser - 127
Upplysningar - 127
Illustrerad Teknisk Tidnings Adresslista - 128
Annonser - 128
    N:o 17. 29 April 1871 - 129, 130, 131, 132, 133, 134, 135, 136
Stockholms slöjdskolas samling af antika vaser - 129
C. E. Bergstrand: Några ord om den inhemska hvitbetsodlingen och betsockerindustrien - 129, 130
Tillverkning af ozokerit - 130, 131
E. A. Wiman: Om användningen af afloppsångan från ångmaskiner för uppvärmningsändamål - 131, 132, 133
Tillverkning af smidesjernsrör vid Wednesbury - 133, 134, 135
Illustrerad Teknisk Tidnings Adresslista - 136
Annonser - 136
    N:o 18. 6 Maj 1871 - 137, 138, 139, 140, 141, 142, 143, 144
Album, tillhörigt kronprinsessan Lovisa af Danmark - 137
Max Haushofer: Kännetecken på arbetsskicklighet - 137, 138
Motorer för mindre kraftbehof - 138, 139, 140, 141
E. A. Wiman: Om kyrkors uppvärmning - 141, 142
Maskiner för skotillverkning - 142, 143
Dr Gamgee's metod att preservera kött - 143
Smärre notiser - 143
Patenter - 143
Upplysningar - 143
Illustrerad Teknisk Tidnings Adresslista - 144
Annonser - 144
    N:o 19. 13 Maj 1871 - 145, 146, 147, 148, 149, 150, 151, 152
Max Haushofer: Kännetecken på arbetsskicklighet - 145
G. R. Dahlander: Om den mekaniska värmeteorien - 145, 146, 147
Motorer för mindre kraftbehof - 147, 148
Fjädervåg - 148
Säkerhetslås - 148, 149
C. Puscher: Ett enkelt sätt att kopiera alla slags trycksaker utan användning af färg samt utan att skada originalet - 149, 150
Kapten Charles Liernurs system för bortförande af orenlighet i större städer - 150, 151
Smärre notiser - 151
Illustrerad Teknisk Tidnings Adresslista - 152
Annonser - 152
    N:o 20. 20 Maj 1871 - 153, 154, 155, 156, 157, 158, 159, 160
Skriftyg i byzantinsk stil - 153, 154
Hushållningssällskapens exposition af svenska industri- och slöjd-alster - 154
Dynamitens användning och tillverkning i Paris under belägringen - 155
Hinkley's stickningsmaskin - 155, 156, 157, 158
G. H. Lassen: Torrdestillation af trä - 158, 159
Smärre notiser - 159
Upplysningar - 159
Illustrerad Teknisk Tidnings Adresslista - 160
Annonser - 160
    N:o 21. 27 Maj 1871 - 161, 162, 163, 164, 165, 166, 167, 168
Payne's förbättrade lavoar - 161
Den internationela utställningen i London 1871 - 161, 162
Brukssocietetens diskussionsmöte - 162, 163, 164
Gasvärmare - 164, 165
Dynamitens användning och tillverkning i Paris under belägringen - 165, 166, 167
P. Lindell: Torrdestillation af trä - 167
Smärre notiser - 167
Illustrerad Teknisk Tidnings Adresslista - 168
Annonser - 168
    N:o 22. 3 Juni 1871 - 169, 170, 171, 172, 173, 174, 175, 176
Handtverksföreningens industriutställning - 169, 170
Ingeniörs-Föreningens sammanträden den 25 och 26 Maj - 170, 171
E. A. Wiman: Belysnings- och luftvexlings-inrättning för rökrum och samlingslokaler - 171, 172
J. W.: Om masugns-ställets konstruktion samt tättornas antal och riktning - 172, 173, 174
Brukssocietetens diskussionsmöte - 174, 175
Smärre notiser - 175
Illustrerad Teknisk Tidnings Adresslista - 176
Annonser - 176
    N:o 23. 10 Juni 1871 - 177, 178, 179, 180, 181, 182, 183, 184
Stoltillverkningen i Öster Wåla - 177, 178, 179
Brukssocietetens diskussionsmöte - 179, 180, 181
Thomsons landsvägs-ångvagnar - 180, 181, 182, 183
Litteratur - 183
Patenter - 183
Illustrerad Teknisk Tidnings Adresslista - 184
Annonser - 184
    N:o 24. 17 Juni 1871 - 185, 186, 187, 188, 189, 190, 191, 192
Servis af porslin - 185
Om byggnader af kalktegel samt kalktegelfabrikationen - 185, 186
A. Cramer: Tillverkning af gjutjernsrör - 186, 187, 188, 189
Apparat för ornering af kanter och permar å böcker - 188, 189
Borrsock - 189
C. G. Zetterlund: Försök att tillverka bränvin af sågspån vid Hulta laf-bränneri - 189, 190
Renner: Om förtenning af gjutjern - 190
Glimmer och glimmerfabrikater - 190, 191
Smärre notiser - 191
Illustrerad Teknisk Tidnings Adresslista - 192
Annonser - 192
    N:o 25. 23 Juni 1871 - 193, 194, 195, 196, 197, 198, 199, 200
Mekanikens inflytande på menniskornas utveckling - 193, 194
L. Rinman: Brukssocietetens diskussionsmöte - 194
Om byggnader af kalktegel samt kalktegel-fabrikationen - 194, 195, 196, 197
Grefve Sparres lufttelegrafer - 197, 198
Thomsons landsvägs-ångvagnar - 198, 199
Smärre notiser - 199
Patenter - 199
Illustrerad Teknisk Tidnings Adresslista - 200
Annonser - 200
    N:o 26. 1 Juli 1871 - 201, 202, 203, 204, 205, 206, 207, 208
Sals-skänk - 201
G. R. Dahlander: Om spektralanalysen och dess tekniska tillämpningar - 201, 202, 203
Om trafikerandet af våra landsvägar med ångvagnar - 203, 204
E. A. Wiman: Värmets magasinering vid ångvarmapparater. Ångkakelugnar - 204, 205
Hydrostatisk våg - 205, 206
Max Eyth: Den historiska utvecklingen af ångplogen - 206, 207
Smärre notiser - 207
Illustrerad Teknisk Tidnings Adresslista - 208
Annonser - 208
    N:o 27. 8 Juli 1871 - 209, 210, 211, 212, 213, 214, 215, 216
Majolika samt imitation af saxiskt porslin - 209
Sveriges industriela verk - 209, 210
G. R. Dahlander: Om spektralanalysen och dess tekniska tillämpningar - 210, 211, 212, 213
G. H. Lassen: Ugnar för torrdestillation af töre - 212, 213, 214
Emil Sommer: Phenylsyran och dess tekniska användning - 214, 215
Smärre notiser - 215
Illustrerad Teknisk Tidnings Adresslista - 216
Annonser - 216
    N:o 28. 15 Juli 1871 - 217, 218, 219, 220, 221, 222, 223, 224
Salsbord - 217
G. R. Dahlander: Om spektralanalysen och dess tekniska tillämpningar - 217, 218, 219
C. G. Zetterlund: Bränvinstillverkning af sockerbetor och potatis vid Hemmingen i Würtemberg vintern 1869-70 - 219
Roterande ångmaskiner - 219, 220, 221, 222
Framställning af vinättika - 222
Skydd för foglar! - 222, 223
Smärre notiser - 223
Patenter - 223
Upplysningar - 223
Illustrerad Teknisk Tidnings Adresslista - 224
Annonser - 224
    N:o 29. 22 Juli 1871 - 225, 226, 227, 228, 229, 230, 231, 232
Etagère - 225
L. A. Hübendich: Om projektilers kringgjutning med bly - 225, 226, 227
W. H. Maw: Mr Crampton's system för användning af kolstybbe såsom brännmaterial - 227, 228, 229
Konservering af födoämnen samt hygieniska förhållanden i Paris under belägringen - 229, 230, 231
Framställning af förgyllarelim - 231
Smärre notiser - 231
Illustrerad Teknisk Tidnings Adresslista - 232
Annonser - 232
    N:o 30. 29 Juli 1871 - 233, 234, 235, 236, 237, 238, 239, 240
Skrifbord i nordisk stil - 233
Ludwig Pfau: Färgen, betraktad ur estetisk synpunkt - 233, 234, 235
E. Storckenfeldt: Lokomotivtillverkningen, dess utveckling och närvarande ståndpunkt - 235, 236
Nytt qvarnsystem - 236, 237, 238
J. B. Newbrough, E. Fagan: Om behandling af kautschuk och guttapercha för tillverkning af nödvändighets- och prydnads-artiklar - 238, 239
Litteratur - 239
Smärre notiser - 239
Rättelse - 239
Illustrerad Teknisk Tidnings Adresslista - 240
Annonser - 240
    N:o 31. 5 Augusti 1871 - 241, 242, 243, 244, 245, 246, 247, 248
Gaskrona - 241
J. H. F.: Svenska Landtbruksmötet i Göteborg 1871 - 241, 242, 243
E. Storckenfeldt: Lokomotivtillverkningen, dess utveckling och närvarande ståndpunkt - 243, 244, 245
Bläster-behållare för bessemerverk - 244, 245, 246
Kran - 246
Dürre: Om formsand för jerngjuterier - 246, 247
Smärre notiser - 247
Patenter - 247
Illustrerad Teknisk Tidnings Adresslista - 248
Annonser - 248
    N:o 32. 12 Augusti 1871 - 249, 250, 251, 252, 253, 254, 255, 256
Silfverpokal - 249
J. H. F.: Svenska Landtbruksmötet i Göteborg 1871 - 249, 250, 251
Anteckningar under en studieresa i tekniskt ändamål - 251, 252
Turbin - 252, 253
Coleman Sellers: Om Tilghman's metod att bearbeta hårda ämnen - 253, 254
Om tillverkningen af syr- och vät-gas för tekniska behof - 254, 255
Smärre notiser - 255
Upplysningar - 255
Rättelser - 255
Illustrerad Teknisk Tidnings Adresslista - 256
Annonser - 256
    N:o 33. 19 Augusti 1871 - 257, 258, 259, 260, 261, 262, 263, 264
Gallerverk af gjutjern till balkonger i Ludvig XVI:s stil - 257
Svenska Landtbruksmötet i Göteborg 1871 - 257, 258, 259, 260
Anteckningar under en studieresa i tekniskt ändamål - 259, 260, 261
Fräsmaskin - 261
C. G. Zetterlund: Bränvinstillverkning af renlaf vid Hulta lafbränneri i Jönköpings län 1871 jemte några ord om alkoholjäsning - 262, 263
Jernvägsmannasällskapets extra möte i Stockholm - 263
Rättelser - 263
Illustrerad Teknisk Tidnings Adresslista - 264
Annonser - 264
    N:o 34. 26 Augusti 1871 - 265, 266, 267, 268, 269, 270, 271, 272
Lampa i nordisk stil - 265
Ludvig Pfau: Färgen, betraktad ur estetisk synpunkt - 265, 266
J. H. F.: Svenska Landtbruksmötet i Göteborg 1871 - 266, 267
Rhysimeter - 268
Amerikanska spiralborrar - 268, 269
C. G. Zetterlund: Bränvinstillverkning af renlaf vid Hulta lafbränneri i Jönköpings län 1871 jemte några ord om alkoholjäsning - 269, 270, 271
Smärre notiser - 271
Upplysningar - 271
Illustrerad Teknisk Tidnings Adresslista - 272
Annonser - 272
    N:o 35. 2 September 1871 - 273, 274, 275, 276, 277, 278, 279, 280
Tak-akroterier, utsågade af bräder - 273
Den Internationela utställningen i London 1871 - 273, 274, 275
Motorer för mindre kraftbehof - 275, 276, 277, 278
Carl Kröthe: Om tillverkning af stärkelsesirap och stärkelsesocker - 278, 279
Smärre notiser - 279
Patenter - 279
Rättelse - 279
Illustrerad Teknisk Tidnings Adresslista - 280
Annonser - 280
    N:o 36. 9 September 1871 - 281, 282, 283, 284, 285, 286, 287, 288
Dörrhandtag med låsskylt - 281
Ludvig Pfau: Färgen, betraktad ur estetisk synpunkt - 281, 282
J. H. F.: Svenska Landtbruksmötet i Göteborg 1871 - 282, 283
Motorer för mindre kraftbehof - 283, 284, 285, 286
Om gaser från bessemer-konvertorer - 286
Carl Kröthe: Om tillverkning af stärkelsesirap och stärkelsesocker - 286, 287
Smärre notiser - 287
Illustrerad Teknisk Tidnings Adresslista - 288
Annonser - 288
    N:o 37. 16 September 1871 - 289, 290, 291, 292, 293, 294, 295, 296
Toalettbord - 289
J. A. O.: Den Internationela utställningen i London 1871 - 289, 290
E. Storckenfeldt: Om lokomotivpannor - 290, 291, 292
Samuel Worssam & C:o's utställning af träbearbetningsmaskiner vid Landtbruksmötet i Göteborg - 293
G. Meissner: Kopiering af teckningar på fotografisk väg - 293, 294
J. Hauptfleisch: Ångcylindrar och rörledningars beklädande med en komposition, som ej genomsläpper värme - 294, 295
Smärre notiser - 295
Upplysningar - 295
Illustrerad Teknisk Tidnings Adresslista - 296
Annonser - 296
    N:o 38. 23 September 1871 - 297, 298, 299, 300, 301, 302, 303, 304
J. O. F. Wallin - 297
Cuuningham's träsniderimaskin - 297, 298
Anteckningar under en studieresa i tekniskt ändamål - 298, 299
J. H. F.: Sädestorknings-apparater - 299, 300, 301
R. Gräger: Behandling af fruktsafter - 301, 302, 303
Svenska säkerhetständstickor - 303
Smärre notiser - 303
Illustrerad Teknisk Tidnings Adresslista - 304
Annonser - 304
    N:o 39. 30 September 1871 - 305, 306, 307, 308, 309, 310, 311, 312
Armband och medaljong - 305
J. O. A.: Den Internationela utställningen i London 1871 - 305, 306
Kinesernas tekniska färdighet - 306, 307
C. A. Jacobsson: Gas-rostugn för vaskmalmer - 307, 308, 309, 310
Clemens Winkler: Om lödning med gas - 310, 311
Smärre notiser - 311
Illustrerad Teknisk Tidnings Adresslista - 312
Annonser - 312
    N:o 40. 7 Oktober 1871 - 313, 314, 315, 316, 317, 318, 319, 320
Bord af marmor - 313
Kinesernas tekniska färdighet - 313, 314
Jernvägsmannasällskapets sammanträde i Stockholm den 16 September - 314, 315, 316
Meddelanden från utlandet - 316
Samuel Worssam & C:o's utställning af träbearbetningsmaskiner vid Landtbruksmötet i Göteborg - 316, 317, 318
Henry Deacon: Om ett nytt förfaringssätt för fabriksmässig framställning af klor - 318, 319
Masugnsslagg, använd till gatuläggning - 319
Smärre notiser - 319
Patenter - 319
Illustrerad Teknisk Tidnings Adresslista - 320
Annonser - 320
    N:o 41. 14 Oktober 1871 - 321, 322, 323, 324, 325, 326, 327, 328
Dörrfyllning af smidesjern - 321
J. O. A.: Den internationela utställningen i London 1871 - 321, 322, 323
Julius Wiesner: Om upptäckandet af träfibrer i papper - 323
Mr W. Ferrie's sjelfkåksande masugn - 323, 324, 325, 326
Oxyhydrogen-ljus - 326
Henry Deacon: Om ett nytt förfaringssätt för fabriksmässig framställning af klor - 326, 327
Smärre notiser - 327
Upplysningar - 327
Illustrerad Teknisk Tidnings Adresslista - 328
Annonser - 328
    N:o 42. 21 Oktober 1871 - 329, 330, 331, 332, 333, 334, 335, 336
Jakob Falke: Konsten i Kina och Japan samt dess betydelse for den moderna konstindustrien - 329, 330
J. O. Andersson: Om mätning med distansmätare - 329, 330, 331, 332, 333
W. Boulton's drejmaskin för porslins- och lergods-tillverkning - 333, 334
Snabbtorkning af lim - 334, 335
Smärre notiser - 335
Illustrerad Teknisk Tidnings Adresslista - 336
Annonser - 336
    N:o 43. 28 Oktober 1871 - 337, 338, 339, 340, 341, 342, 343, 344
Fyllningar, utsågade i trä - 337
Jakob Falke: Konsten i Kina och Japan samt dess betydelse för den moderna konstindustrien - 337, 338
Anteckningar under en studieresa i tekniskt ändamål - 338, 339, 340
H. Schäfer: Ställstycke för svarfstolar med sjelfmatning och skrufskärning - 340
A. Ledebur: Om kols verkan vid formning - 340, 341, 342
Petroleum, användt såsom brännmaterial på fartyg och lokomotiv - 342, 343
Smärre notiser - 343
Rättelser - 343
Illustrerad Teknisk Tidnings Adresslista - 344
Annonser - 344
    N:o 44. 4 November 1871 - 345, 346, 347, 348, 349, 350, 351, 352
Tvättservis af porslin i nordisk stil - 345
Anteckningar under en studieresa i tekniskt ändamål - 345, 346
J. O. Andersson: Grafisk lösning af några praktiska problem - 346, 347, 348
Schauwecker's sjelfreglerande smörjapparat för ångmaskin-kolfvar och slider - 348, 349
J. Schweizer's nya målningsgrund för stereokromi, äfven användbar för grundning på metallföremål och till arkitektoniska prydnadsdetaljer - 349, 350
Om ojemna färger å tyger - 350, 351
Smärre notiser - 351
Patenter - 351
Upplysningar - 351
Illustrerad Teknisk Tidnings Adresslista - 352
Annonser - 352
    N:o 45. 11 November 1871 - 353, 354, 355, 356, 357, 358, 359, 360
Väggskåp - 353
Bader: Om dekorering af boningsrum - 353, 354
Världsexpositionen i Wien 1873 - 354, 355
J. O. Andersson: Grafisk lösning af några praktiska problem - 355, 356
Bolzano's rost för kolstybbe - 356, 357
Destillationspanna för träoljefabriker - 357
Vogel: Om ljusets användning på det tekniska området - 357, 358, 359
Svenska säkerhetständstickor - 359
Smärre notiser - 359
Illustrerad Teknisk Tidnings Adresslista - 360
Annonser - 360
    N:o 46. 18 November 1871 - 361, 362, 363, 364, 365, 366, 367, 368
Termometerställ i nordisk stil - 361
Bader: Om dekorering af boningsrum - 361, 362
Anteckningar under en studieresa i tekniskt ändamål - 362, 363
Om emaljering - 363, 364
Meddelanden från utlandet - 364, 365
V. Mustel: Cirkelsågars användning för sammanfogning och spåntning af trä - 365
E. Scheller: Glycerins förekomst, framställning och användning - 366, 367
Smärre notiser - 367
Illustrerad Teknisk Tidnings Adresslista - 368
Annonser - 368
    N:o 47. 25 November 1871 - 369, 370, 371, 372, 373, 374, 375, 376
Motiv till slutstenar - 369
Polytekniska utställningen i Moskwa 1872 - 369, 370
Oxyhydrogen-ljus - 370, 371
J. O. Andersson: Grafisk lösning af några praktiska problem - 371, 372
Ph. Rust: Om en förbättrad konstruktion af förbindning för gjutjernsrör - 372, 373, 374
E. Scheller: Glycerins förekomst, framställning och användning - 374, 375
Illustrerad Teknisk Tidnings Adresslista - 376
Annonser - 376
    N:o 48. 2 December 1871 - 377, 378, 379, 380, 381, 382, 383, 384
Tapetbordure - 377
E. Toulmin Smith: Om användandet af växtformer i ornamentiken - 377, 378, 379
Ingeniörs-Föreningens tredje ordinarie sammanträde för innevarande år egde rum den 27 och 28 November å hôtel Suède - 379, 380
J. O. Andersson: Grafisk lösning af några praktiska problem - 380, 381
Sconcia's fason-svarfstol - 381
August Vogel: Om betydelsen af kolsyras och mjölksyras förekomst i öl - 381, 382
Tjärfärgers skadliga inflytande på den menskliga organismen - 382, 383
Smärre notiser - 383
Patenter, beviljade af kommersekollegium under år 1871 - 383
Upplysningar - 383
Illustrerad Teknisk Tidnings Adresslista - 384
Annonser - 384
    N:o 49. 9 December 1871 - 385, 386, 387, 388, 389, 390, 391, 392
Romerska guldvaror - 385
E. Toulmin Smith: Om användandet af växtformer i ornamentiken - 385, 386
Om elektriska och pneumatiska ringverk - 386, 387
Konstanta galvaniska staplar - 387, 388, 389
C. J. A.: Lötsåg - 389
E. F. Dürre: Anmärkningar om tillverkning af smidbart gjutjern - 389, 390, 391
Smärre notiser - 391
Illustrerad Teknisk Tidnings Adresslista - 392
Annonser - 392
    N:o 50. 16 December 1871 - 393, 394, 395, 396, 397, 398, 399, 400
Silfverskål - 393
Polytekniska utställningen i Moskwa 1872 - 393, 394
E. Toulmin Smith: Om användandet af växtformer i ornamentiken - 394, 395
J. O. Andersson: Grafisk lösning af några praktiska problem - 395, 396
Drillborr - 396, 397
C. G. Zetterlund: Några statistiska uppgifter om de vigtigaste industrigrenar, som närmast beröra landets jordbruk - 397, 398
E. F. Dürre: Anmärkningar om tillverkning af smidbart gjutjern - 398
Mège-Mouriès: Anmärkningar om brödberedningen - 398, 399
Smärre notiser - 399
Upplysningar - 399
Illustrerad Teknisk Tidnings Adresslista - 400
Annonser - 400
    N:o 51. 23 December 1871 - 401, 402, 403, 404, 405, 406, 407, 408
Gaskrona - 401
Sveriges industriela verk - 401, 402
Förening för kontroll af ångpannor i Bayern - 402, 403
J. O. Andersson: Grafisk lösning af några praktiska problem - 403, 404
Hamon's inrättning för fram- och åter-gående rörelses förvandling i kontinuerligt roterande - 404, 405
C. G. Zetterlund: Några statistiska uppgifter om de vigtigaste industrigrenar, som närmast beröra landets jordbruk - 405, 406
C. Puscher: Sätt att förse metallföremål med ett billigt och varaktigt svartglänsande öfverdrag - 406
C. Puscher: Färgning af faner - 406, 407
Skydd för arbetare vid sliperier m. m. - 407
Notiser - 407
Upplysningar - 407
Anmälan - 408
Annonser - 408
    N:o 52. 30 December 1871 - 409, 410, 411, 412
Bergshandteringen i Sverige 1870 - 409, 410
Motorer för mindre kraftbehof - 410, 411, 412
Polytekniska utställningen i Moskwa 1872 - 412
Patenter - 412
Annonser - 412
Anmälan - iv

Project Runeberg, Mon Dec 10 19:21:00 2012 (aronsson) (diff) (history) (download) Next >>
http://runeberg.org/tektid/1871/

Valid HTML 4.0! All our files are DRM-free