- Project Runeberg -  Allmänna konst- och industriutställningen i Stockholm 1897. Officiel berättelse
(1899-1900) [MARC] With: Ludvig Looström
Titel och innehåll | Next >>
  Project Runeberg | Like | Catalog | Recent Changes | Donate | Comments? |   

ALLMÄNNA KONST- OCH INDUSTRI- UTSTÄLLNINGEN

I STOCKHOLM 1897.

OFFICIELL BERÄTTELSE

UTGIFVEN PÅ UPPDRAG AF FÖRVALTNINGSUTSKOTTET UNDER REDAKTION AF LUDV. LOOSTRÖM CENTRALKOMMITTÉNS SEKRETERARE. FÖRSTA DELEN | ANDRA DELEN STOCKHOLM WAHLSTRÖM & WIDSTRAND.
STOCKHOLM CENTRAL-TRYCKERIET 1899 | 1900

Förord till den elektroniska utgåvan

Verket, som tillhör The Getty Research Institute, har hämtats från Internet Archive. Det anpassades och OCR-tolkades för Projekt Runeberg i februari 2016 av Bert H.


This volume was scanned elsewhere and made available by the Internet Archive, from where the scanned images were copied to Project Runeberg. We very much appreciate that they have made this possible and want to encourage other digital library projects to follow their example. Read more about Project Runeberg's image sources.


The above contents can be inspected in scanned images: Frontespis, Titelsida, Titelsida, Titelsida, Titelsida, i, ii, iii

Korrstapel / Proof bar for this volume

Innehåll / Table of Contents


Titel och innehåll - Frontespis, Titelsida, Titelsida, Titelsida, Titelsida, i, ii, iii
    Första delen - Frontespis
    Utställningens historia och anordning - opag
I. Utställningens förhistoria, af Ludv. Looström - 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18
II. Utställningens organisation, af Ludv. Looström - 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 28, 29, 30, 31, 32, 33, 34, 35, 36, 37, 38, 39, 40, 41, 42, 43, 44, 45, 46, 47, 48, 49, 50, 51, 52, 53, 54
III. Terräng och byggnader, af Carl Möller - 55, 56, 57, 58, 59, 60, 61, 62, 63, 64, 65, 66, 67, 68, 69, 70, 71, 72, 73, 74, 75, 76, 77, 78, 79, 80, 81, 82, 83, 84, 85, 86, 87, 88, 89
IV. Anordningar för samfärdseln till och inom utställningsområdet, af P. Ax. Lindahl och Carl Möller - 90, 91, 92, 93, 94, 95, 96, 97, 98, 99, 100
V. Den femtonde Maj, af Ludv. Looström - 101, 102, 103, 104, 105, 106, 107, 108
VI. Inträdesreglemente, samtrafik, besökande, af Carl L. Bendix - 109, 110, 111, 112, 113, 114, 115, 116, 117, 118, 119, 120, 121, 122
VII. Pressbyrån och dess verksamhet, af Thore Blanche - 123, 124, 125, 126, 127, 128, 129, 130, 131, 132, 133, 134, Blank, Plansch, 135, 136, 137, 138, 139, 140, 141
VIII. Katalogväsendet, af Ludv. Looström - 142, 143, 144, 145
IX. Dagsprogrammet, af Harald Molander - 146, 147
X. Folktågen, af Harald Molander - 148, 149, 150, 151, 152
XI. Berättelse öfver verkstälda transporter, af Fredrik Björkenstam - 153, 154, 155, 156, 157, 158
XII. Tullförhållanden på utställningen, af C. F. Hultgren - 159, 160, 161, 162
XIII. Brandförsäkringsväsendet på utställningen, af Gustaf Stafsén - 163, 164, 165, 166, 167, 168, 169, 170, 171
XIV. Eldsläckningsanordningarna inom utställningen, af B. Hollstén - 172, 173, 174
XV. Vakthållningen å utställningen, af friherre T. J. Leijonhjelm - 175, 176, 177, 178, 179, 180, 181, 182, 183
XVI. Sjukvårdsstationen å utställningen, af Carl Ekeroth - 184, 185, 186, 187, 188, 189, 190, 191
XVII. Utställningens folkkök, af Otto Zethelius - 192, 193, 194, 195, 196, 197, 198
    Specialutställningar - 199
XVIII. Arméns utställning, af L. W:son Munthe - 201, 202, 203, 204, 205, 206, 207, 208, 209, 210, 211, 212, 213, 214, 215, 216, 217, 218, 219, 220, 221, 222, 223, 224
XIX. Flottans utställning, af J. Chr. Osterman - 225, 226, 227, 228, 229, 230, 231, 232, 233
XX. Stockholms stads utställning, af Emil Kinander - 234, 235, 236, 237, 238, 239, 240, 241, 242, 243, 244, 245, 246, 247, 248, 249, 250
XXI. Teater- och musikutställningen, af Harald Molander - 251, 252, 253, 254, 255, 256, 257, 258, 259, 260, 261, 262
XXII. Trädgårdsutställningen, af Oscar Tamm - 263, 264, 265, 266, 267, 268, 269, 270, 271, 272, 273, 274, 275, 276
XXIII. Turist- och sportutställningen, af G. V. Balck - 277, 278, 279, 280, 281, 282, 283, 284
XXIV. Smärre utställningar - 285, 286, 287, 288, 289, 290
    1. H. M. Konungens jagtklubbs och Svenska jägareförbundets paviljong, af Carl L. Bendix - 285
    2. F. R. Martins orientaliska utställning, af F. R. Martin - 289
XXV. Gamla Stockholm, af E. G. Folcker - 291, 292, 293, 294, 295, 296, 297, 298, 299, 300, 301, 302
    Konstafdelningen - 303
Konstafdelningen, af C. A. Ossbahr - 305, 306, 307, 308, 309, 310, 311, 312, 313, 314, 315, 316, 317, 318, 319, 320, 321, 322, 323, 324, 325, 326, 327, 328, 329, 330, 331, 332, 333, 334, 335
    Industriafdelningen med tillhörande grupper - 337
XXVII. Folkskoleväsendet, af C. G. Bergman - 339, 340, 341, 342, 343, 344, 345, 346, 347, 348, 349, 350, 351, 352, 353, 354, 355, 356, 357, 358, 359, 360, 361, 362, 363, 364, 365, 366, 367, 368, 369, 370
XXVIII. Allmänna läroverken, af N. G. W. Lagerstedt - 371, 372, 373, 374, 375, 376, 377, 378, 379, 380, 381, 382, 383, 384, 385, 386, 387, 288
XXIX. Sveriges högre flickskolor och deras utställning, af Ellen Fries - 389, 390, 391, 392, 393, 394, 395, 396, 397, 398, 399, 400, 401, 402, 403, 404
XXX. Sveriges tekniska skolor och deras utställning, af Victor Adler - 405, 406, 407, 408, 409, 410, 411, 412, 413, 414, 415, 416, 417, 418, 419, 420, 421, 422, 423, 424, 425
XXXI. Vetenskapliga hjelpmedel (incl. kartografi, reproduktion af skrift m. m.) - 426, 427, 428, 429, 430, 431, 432, 433, 434, 435, 436, 437, 438
    1. Vetenskapliga hjelpmedel, af P. G. Rosén - 426
    2. Kartografi, af P. G. Rosén - 428
    3. Boktryck, stentryck, träsnitt, koppartryck, af Erik Oldenburg - 433
XXXII. Fotografien på utställningen, af Albin Roosval - 439, 440, 441, 442, 443, 444, 445, 446, 447, 448, 449
XXXIII. Helsovård och sjukvård - 450, 451, 452, 453, 454, 455, 456, 457, 458, 459, 460, 461, 462, 463, 464, 465, 466, 467, 468, 469, 470, 471, 472, 473
    A. Helsovård, af Ernst Almquist - 451
    B. Sjukvård, af Ernst Almquist - 463
    C. Utställningsbadet i »Sevilla», af Carl Curman - 465
    D. Sjukvårdsmateriel tillh. den norska och danska armén, af C. Ekeroth - 472
XXXIV. Husslöjden på utställningen, af J. Wallander - 474, 475, 476, 477, 478, 479, 480, 481, 482, 483, 484, 485, 486, 487, 488, 489, 490
XXXV. Urtillverkningen, af John G. Linderoth - 491, 492, 493, 494, 495, 496, 497, 498, 499, 500, 501, 502, 503
XXXVI. Musikinstrument, af Angul Hammerich - 504, 505, 506
    Andra delen - Titelsida
XXXVII. Konstslöjden, af Ernst Jacobsson - 507, 508, 509, 510, 511, 512, 513, 514, 515, 516, 517, 518, 519, 520, 521, 522, 523, 524, 525, 526, 527, 528, 529, Plansch, Plansch, Blank, Plansch, 532, 533, 534, 535, 536, 537, 538, 539, 540, 541, 542, 543, 544, 545, 546, 547, 548, Plansch, Blank, 549, 550, 551, 552, Plansch, Blank, 553, 554, 555, 556, 557, 558, 559, 560, 561, 562, 563, 564, Plansch, Blank, 565, 566, Plansch, Blank, 567, 568, 569, 570, 571, 572, 573, 574, 575, 576, 577, 578, 579, 580, 581, 582, 583, 584, 585, 586, 587, 588, Plansch, Blank, 589, 590, 591, 592, Plansch, Blank, 593, 594, 595, 596, Blank, Plansch, Plansch, Blank, 597, 598, 599, 600, 601, 602, Plansch, Blank, 603, 604, Plansch, Blank, 605, 606, 607, 608, 609, 610, Plansch, Blank, 611, 612, 613
XXXVIII. Den svenska glasindustrien, af Josua H. Kjellgren - 614, 615, 616, 617, 618, 619, 620, 621, 622, 623, 624, 625
XXXIX. Kakelugns-, fajans- och porslinstillverkningen, af Robert Almström - 626, 627, 628, 629, 630, 631, 632, 633, 634, 635, 636, 637, 638, 639, 640, 641, 642, 643, 644, 645, 646, 647, 648, 649, 650, 651
XL. Textilindustrien, af Gustaf Sellergren - 652, 653, 654, 655, 656, 657, 658, 659, 660, 661, 662, 663, 664, 665, 666, 667, 668, 669, 670, 671, 672
XLI. Kemisk industri, af A. Werner Cronquist - 673, 674, 675, 676, 677, 678, 679, 680, 681, 682, 683, 684, 685, 686, 687, 688, 689, 690, 691, 692, 693, 694, 695, 696, 697, 698, 699, 700, 701, 702, 703, 704, 705, 706, 707, 708, 709
XLII. Läderindustrien, af John Landin - 710, 711, 712, 713, 714, 715, 716, 717, 718, 719, 720, 721, 722, 723, 724, 725
XLIII. Närings- och njutningsmedel, af Å. G. Ekstrand - 727, 728, 729, 730, 731, 732, 733, 734, 735, 736, 737, 738, 739, 740, 741, 742, 743, 744, 745, 746
XLIV. Trämasse- och pappersindustrien, af V. Folin - 747, 748, 749, 750, 751, 752, 753, 754
XLV. Mellersta Sveriges grufutställning, af G. Nordenström - 755, 756, 757, 758, 759, 760, 761, 762, 763, 764, 765, 766, 767, 768, 769, 770, 771, 772, 773, 774, 775, 776, 777
XLVI. Jernutställningarna, af E. G:son Odelstjerna - 778, 779, 780, 781, 782, 783, 784, 785, 786, 787, 788, 789, 790, 791, 792, 793, 794, 795, 796, 797, 798, 799, 800, 801, 802, 803, 804, 805, 806, 807, 808, 809, 810, 811, 812, 813, 814, 815, 816, 817, 818, 819, 820, 821, 822, 823, 824, 825, 826, 827, 828, 829, 830, 831, 832, 833
XLVII. Jordbruksprodukter, af Aug. Lyttkens - 834, 835, 836, 837, 838, 839, 840, 841, 842, 843, 844, 845, 846, 847, 848, 849, 850, 851, 852, 853, 854, 855, 856, 857, 858, 859, 860, 861, 862, 863, 864, 865, 866, 867, 868, 869, 870, 871, 872, 873, 874, 875, 876, 877, 878, 879, 880, 881, 882, 883, 884
XLVIII. Maskiner och redskap för jordbruket och trädgårdsskötseln, af R. T. Hennings - 885, 886, 887, 888, 889, 890, 891, 892, 893, 894, 895, 896, 897, 898, 899
XLIX. Träförädlingsmaskiner, byggnadsmaterialier af skogsprodukter samt maskingjorda möbler, af Frans Lindskog - 900, 901, 902, 903, 904, 905, 906, 907, 908, 909, 910, 911, 912, 913
L. Öfriga maskinutställningar, af George Lindberg - 914, 915, 916, 917, 918, 919, 920, 921, 922, 923, 924, 925, 926, 927, 928, 929, 930, 931, 932, 933, 934, 935, 936, 937, 938
LI. Skogar och skogsförbrukande industrier, af Axel Lundström - 939, 940, 941, 942, 943, 944, 945, 946, 947, 948, 949, 950, 951, 952, 953, 954, 955, 956, 957, 958, 959
LII. Den svenska stenindustrien, af Hjalmar Lundbohm - 960, 961, 962, 963, 964, 965, 966, 967, 968, 969, 970, 971, 972, 973, 974, 975, 976, 977, 978
LIII. Skeppsbyggen och sjöfart, af E. A. Smith - 979, 980, 981, 982, 983, 984, 985, 986, 987, 988, 989, 990, 991, 992, 993, 994, 995, 996, 997, 998, 999, 1000, 1001
LIV. Den svenska fiskerinäringen, af Rudolf Lundberg - 1002, 1003, 1004, 1005, 1006, 1007, 1008, 1009, 1010, 1011, 1012, 1013, 1014, 1015, 1016, 1017, 1018, 1019, 1020, 1021, 1022, 1023, 1024, 1025, 1026, 1027, 1028
LV. Elektriciteten vid utställningen, af G. R. Dahlander - 1029, 1030, 1031, 1032, 1033, 1034, 1035, 1036, 1037, 1038, 1039, 1040, 1041, 1042, 1043, 1044, 1045, 1046, 1047, 1048, 1049, 1050, 1051, 1052, 1053, 1054, 1055, 1056
LVI. Juryn och prisutdelningen. Utställningens afslutande, af Ludv. Looström - 1057, 1007, 1059, 1060, 1061, 1062, 1063, 1064, 1065, 1066, 1067, 1068, 1069, 1070, 1071, 1072
LVII. Grannländernas deltagande, af Ludv. Looström - 1073, 1074, 1075, 1076, 1077, 1078, 1079
LVIII. Utställningens ekonomi, af G. F. Berg och A. Thiel - 1081, 1082, 1083, 1084, 1085, 1086, 1087, 1088
Förtecking öfver illustrationerna - iv, v, vi, vii, viii
Planscher - Plansch, Plansch, Plansch, Plansch, Plansch, Plansch, Plansch, Plansch, Plansch, Plansch

Project Runeberg, Sun Feb 7 13:00:31 2016 (www-data) (diff) (history) (download) Next >>
http://runeberg.org/akisoff/

Valid HTML 4.0! All our files are DRM-free