- Project Runeberg -  Tegnér och teologien : idéhistorisk undersökning
(1939) [MARC] Author: Thure P:son Wärendh
Titel och innehåll | Next >>
  Project Runeberg | Catalog | Recent Changes | Donate | Comments? |   

TEGNÉR OCH TEOLOGIEN IDÉHISTORISK UNDERSÖKNING

AKADEMISK AVHANDLING SOM MED TILLSTÅND AV HÖGVÖRDIGA TEOLOGISKA FAKULTETEN I LUND FÖR VINNANDE AV TEOLOGIE DOKTORSGRAD KOMMER ATT TILL OFFENTLIG GRANSKNING FRAMLÄGGAS Å CAROLINASALEN LÖRD. D. 28 OKT. 1939 KL. 10 F. M. AV THURE P:SON WÄRENDH TEOL. LIC., ÖG. STOCKHOLM SVENSKA KYRKANS DIAKONISTYRELSES BOKFÖRLAG LUND HÅKAN OHLSSONS BOKTRYCKERI 1939 TILL MINNET AV MIN MOR

Förord till den elektroniska utgåvan

Denna doktorsavhandling från 1939 om biskopen Esaias Tegnér digitaliserades i mars 2020. Fotnoterna av typ II:403 hänvisar till band och sida i Tegnérs Samlade skrifter. Ny kritisk upplaga, kronologiskt ordnad (1918-1925). På sidan 3 hänvisas till Nathan Söderbloms artikel Tegnér och religionen (1911 i Ord och Bild). Några personer som nämns redan i innehållsförteckningen är: Bretschneider, Geijer, Herder, Kant, Schleiermacher och de Wette. Dessutom nämns Tegnérs arbeten Frithiofs saga och Nattvardsbarnen.


The above contents can be inspected in scanned images: omslag, smutstitel, titelsida, titelbladets baksida, tillägnan, 374, 375, 376

Korrstapel / Proof bar for this volume

Innehåll / Table of Contents


Titel och innehåll - omslag, smutstitel, titelsida, titelbladets baksida, tillägnan, 374, 375, 376
Förord - v, vi, vii
    Förra delen. De teologiska studierna - 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 28, 29, 30, 31, 32, 33, 34, 35, 36, 37, 38, 39, 40, 41, 42, 43, 44, 45, 46, 47, 48, 49, 50, 51, 52, 53, 54, 55, 56, 57, 58, 59, 60, 61, 62, 63, 64, 65, 66, 67, 68, 69, 70, 71, 72, 73, 74, 75, 76, 77, 78, 79, 80, 81, 82, 83, 84, 85, 86, 87, 88, 89, 90, 91, 92, 93, 94, 95, 96, 97, 98, 99, 100, 101, 102, 103, 104, 105, 106, 107, 108, 109, 110, 111, 112, 113, 114, 115, 116, 117, 118, 119, 120, 121, 122, 123, 124, 125, 126, 127, 128, 129, 130, 131, 132, 133, 134, 135, 136, 137, 138, 139, 140, 141, 142, 143, 144, 145, 146, 147, 148, 149, 150, 151, 152, 153, 154, 155, 156, 157, 158, 159, 160, 161, 162, 163, 164, 165, 166, 167, 168, 169, 170, 171, 172, 173, 174
    I. Tillfällig kontakt med teologien under den förteologiska perioden - 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27
1. Avhandlingen »De Gnosi» - 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9
2. Präst i svenska kyrkan - 10, 11, 12, 13
3. Herderstudium - 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19
4. De Wette — favoritteologen - 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27
    II. De Wettes åskådning - 28, 29, 30, 31, 32, 33, 34, 35, 36, 37, 38, 39, 40, 41, 42, 43, 44, 45, 46, 47, 48, 49, 50, 51, 52, 53, 54, 55, 56, 57, 58, 59, 60, 61
1. De tre övertygelsesätten - 28, 29, 30, 31, 32, 33
2. Religionsidealet - 34, 35, 36, 37, 38, 39, 40, 41, 42, 43, 44, 45
3. Symbolismen - 45, 46, 47, 48, 49, 50, 51, 52, 53, 54, 55
4. Svensk debatt kring de Wette - 56, 57, 58, 59, 60, 61
    III. Spår av de Wette i Tegnérs tidigare produktion - 62, 63, 64, 65, 66, 67, 68, 69, 70, 71, 72, 73, 74, 75, 76, 77, 78, 79, 80, 81, 82, 83, 84, 85, 86, 87, 88, 89, 90
1. Nattvardsbarnen - 62, 63, 64, 65, 66, 67, 68, 69, 70, 71, 72, 73
2. Reformationstalet - 73, 74, 75, 76, 77, 78, 79, 80, 81, 82, 83, 84, 85, 86, 87, 88, 89, 90
    IV. Den religionsfilosofiska ståndpunkten 1820 - 91, 92, 93, 94, 95, 96, 97, 98, 99, 100, 101, 102, 103, 104, 105, 106, 107, 108, 109, 110, 111, 112, 113, 114, 115, 116, 117, 118, 119, 120, 121, 122
1. Religion och poesi - 91, 92, 93, 94, 95, 96, 97
2. Tegnér och Kant - 97, 98, 99, 100, 101, 102, 103, 104, 105, 106, 107, 108
3. Tegnér och Geijer - 108, 109, 110, 111, 112, 113, 114, 115, 116, 117
4. Religionsestetisering - 117, 118, 119, 120, 121, 122
    V. Episkopal insats i teologiens tjänst - 123, 124, 125, 126, 127, 128, 129, 130, 131, 132, 133, 134
1. Tegnérs syn på sitt biskopskall - 123, 124, 125, 126, 127, 128, 129
2. Den teologiska kursen i stiftsstaden - 129, 130, 131, 132, 133, 134
    VI. Vidgad kontakt med samtidens teologi - 135, 136, 137, 138, 139, 140, 141, 142, 143, 144, 145, 146, 147, 148, 149, 150, 151, 152, 153, 154, 155, 156, 157, 158, 159, 160, 161, 162, 163, 164, 165, 166, 167, 168, 169, 170, 171, 172, 173, 174
1. Tegnér och Schleiermacher - 135, 136, 137, 138, 139, 140, 141, 142, 143, 144, 145, 146, 147, 148, 149
    a. Religionsestetiseringen principiellt övervunnen - 135, 136, 137, 138, 139, 140
    b. Negativ inställning till Schleiermacher - 140, 141, 142, 143
    c. Positiv influens av Der christliche Glaube - 144, 145, 146, 147, 148, 149
2. Tegnér och den rationella supranaturalismen - 150, 151, 152, 153, 154, 155, 156, 157, 158
    a. Relativ sympati för Bretschneider - 150, 151, 152, 153
    b. Teologin en legitim vetenskap - 153, 154, 155, 156, 157, 158
3. Tegnér och rationalismen - 158, 159, 160, 161, 162, 163, 164, 165
    a. Saklig omprövning - 158, 159, 160, 161, 162, 163
    b. Definitivt avståndstagande - 163, 164, 165
4. Tegnér och den spekulativa teologien - 166, 167, 168, 169, 170, 171, 172, 173, 174
    a. Kritisk inställning från början - 166, 167, 168, 169
    b. Absolut förkastelsedom vid närmare konfrontation - 170, 171, 172, 173, 174
    Senare delen. Den teologiska problematiken - 175, 176, 177, 178, 179, 180, 181, 182, 183, 184, 185, 186, 187, 188, 189, 190, 191, 192, 193, 194, 195, 196, 197, 198, 199, 200, 201, 202, 203, 204, 205, 206, 207, 208, 209, 210, 211, 212, 213, 214, 215, 216, 217, 218, 219, 220, 221, 222, 223, 224, 225, 226, 227, 228, 229, 230, 231, 232, 233, 234, 235, 236, 237, 238, 239, 240, 241, 242, 243, 244, 245, 246, 247, 248, 249, 250, 251, 252, 253, 254, 255, 256, 257, 258, 259, 260, 261, 262, 263, 264, 265, 266, 267, 268, 269, 270, 271, 272, 273, 274, 275, 276, 277, 278, 279, 280, 281, 282, 283, 284, 285, 286, 287, 288, 289, 290, 291, 292, 293, 294, 295, 296, 297, 298, 299, 300, 301, 302, 303, 304, 305, 306, 307, 308, 309, 310, 311, 312, 313, 314, 315, 316, 317, 318, 319, 320, 321, 322, 323, 324, 325, 326, 327, 328, 329, 330, 331, 332, 333, 334, 335, 336, 337, 338, 339, 340, 341, 342, 343, 344, 345, 346, 347, 348, 349, 350, 351, 352, 353, 354, 355, 356, 357, 358, 359, 360, 361
    I. Förnuftet och uppenbarelsen - 177, 178, 179, 180, 181, 182, 183, 184, 185, 186, 187, 188, 189, 190, 191, 192, 193, 194, 195, 196, 197, 198, 199, 200, 201, 202, 203, 204, 205, 206, 207, 208, 209, 210, 211, 212, 213, 214, 215, 216, 217, 218, 219, 220, 221, 222, 223, 224, 225, 226, 227, 228, 229, 230, 231, 232, 233, 234, 235, 236, 237, 238, 239, 240, 241, 242, 243, 244, 245, 246, 247, 248, 249, 250, 251, 252, 253, 254, 255, 256, 257, 258, 259, 260, 261, 262, 263, 264, 265, 266, 267, 268, 269, 270, 271, 272
1. Tegnérs Luther-bedömning - 177, 178, 179, 180, 181, 182, 183, 184, 185, 186, 187, 188
    a. Upplysningsmässigt porträtt av reformatorn - 177, 178, 179, 180, 181, 182, 183, 184
    b. Kantiansk syn på reformationen - 185, 186, 187, 188
2. Den principiella grundsynen - 188, 189, 190, 191, 192, 193, 194, 195, 196
    a. Konflikten mellan ratio och revelatio en skenstrid - 188, 189, 190, 191, 192
    b. De teologiska studiernas bidrag till grundsynens utformning - 192, 193, 194, 195, 196
3. Behovet av en särskild uppenbarelse - 196, 197, 198, 199, 200, 201, 202, 203, 204, 205, 206
    a. Tveksamhet under den förteologiska perioden - 196, 197, 198, 199
    b. Visshet genom influens av teologien - 199, 200, 201, 202, 203, 204, 205, 206
4. Den rationella antiintellektualismen - 206, 207, 208, 209, 210, 211, 212, 213, 214, 215, 216, 217, 218
    a. Reflexionsståndpunktens ohållbarhet - 206, 207, 208, 209, 210, 211
    b. Det mysteriösa i religionen - 211, 212, 213, 214, 215, 216, 217, 218
5. Primatet och domsrätten - 218, 219, 220, 221, 222, 223, 224, 225, 226, 227, 228, 229, 230, 231, 232, 233, 234, 235, 236
    a. Till en början har förnuftet primat över uppenbarelsen - 218, 219, 220, 221, 222, 223, 224, 225, 226, 227, 228, 229, 230
    b. Omsider tillerkännes uppenbarelsen primat över förnuftet - 230, 231, 232, 233, 234, 235, 236
6. Ståndspunktsförskjutningen - 237, 238, 239, 240, 241, 242, 243, 244
    a. Det teologiska studiets andel i uppluckringsprocessen - 237, 238, 239, 240
    b. De Wette hjälper Tegnér att principiellt övervinna Bretschneider - 240, 241, 242, 243, 244
7. Uppenbarelsebegreppet - 244, 245, 246, 247, 248, 249, 250, 251, 252, 253, 254, 255, 256, 257, 258, 259, 260, 261, 262, 263, 264, 265, 266, 267, 268, 269, 270, 271, 272
    a. Herderinfluensens genombrott - 244, 245, 246, 247, 248, 249, 250, 251, 252, 253, 254
    b. Uppenbarelseuniversaliteten - 254, 255, 256, 257, 258, 259, 260, 261
    c. Uppenbarelseperdurationen - 261, 262, 263, 264, 265, 266, 267, 268
    d. Uppenbarelseevolutionismen - 268, 269, 270, 271, 272
    II. Försoningsidén - 273, 274, 275, 276, 277, 278, 279, 280, 281, 282, 283, 284, 285, 286, 287, 288, 289, 290, 291, 292, 293, 294, 295, 296, 297, 298, 299, 300, 301, 302, 303, 304, 305, 306, 307, 308, 309, 310, 311, 312, 313, 314, 315, 316, 317, 318, 319, 320, 321, 322, 323, 324, 325, 326, 327, 328, 329, 330, 331, 332, 333, 334, 335, 336, 337, 338, 339, 340, 341, 342, 343, 344, 345, 346, 347, 348, 349, 350, 351, 352, 353, 354, 355, 356, 357, 358, 359, 360, 361
1. Försoningsmotivet i Tegnérs tidigare produktion - 273, 274, 275, 276, 277, 278, 279, 280, 281, 282, 283, 284, 285, 286, 287, 288, 289, 290, 291, 292, 293, 294, 295
    a. Romantiken aktualiserar försoningstanken - 273, 274, 275, 276, 277, 278, 279, 280, 281, 282, 283, 284, 285
    b. Korsupplevelsen 1819 - 285, 286, 287, 288, 289, 290
    c. Tegnérs centrala försoningsmotiv - 290, 291, 292, 293, 294, 295
2. Influens av de Wettes korsteologi - 295, 296, 297, 298, 299, 300, 301, 302, 303, 304, 305, 306, 307, 308, 309, 310, 311, 312, 313, 314, 315, 316, 317, 318, 319, 320, 321, 322
    a. Analys och konfrontation - 295, 296, 297, 298, 299, 300, 301, 302, 303, 304, 305, 306, 307
    b. Försoningsmotivet i Nattvardsbarnen - 307, 308, 309, 310, 311
    c. Försoningsmotivet i Fritiofs saga - 312, 313, 314, 315, 316, 317, 318, 319, 320, 321, 322
3. Växjöbiskopens försoningslära - 322, 323, 324, 325, 326, 327, 328, 329, 330, 331, 332, 333, 334, 335, 336, 337, 338, 339, 340
    a. Centralmotivets perduration - 322, 323, 324, 325, 326
    b. Förstärkt de Wette-influens - 326, 327, 328, 329, 330, 331, 332, 333
    c. Strukturanalys av Tegnérs korsteologi - 333, 334, 335, 336, 337, 338, 339, 340
4. Försoningsidén och religionssynkretismen - 340, 341, 342, 343, 344, 345, 346, 347, 348, 349, 350, 351, 352, 353, 354, 355, 356, 357, 358, 359, 360, 361
    a. Två betydelsefulla årtal - 340, 341, 342, 343
    b. Religionssyntesen - 343, 344, 345, 346, 347, 348, 349, 350
    c. Syntesteologien - 350, 351, 352, 353, 354, 355, 356, 357, 358, 359, 360, 361
Litteraturförteckning - 362, 363, 364, 365, 366, 367, 368, 369
Personregister - 370, 371, 372, 373
Förlagets reklam - baksida

Project Runeberg, Fri Mar 27 00:35:22 2020 (aronsson) (diff) (history) (download) Next >>
https://runeberg.org/tegnerot/

Valid HTML 4.0! All our files are DRM-free