- Project Runeberg -  Svenska Familj-Journalen /
Band 11, årgång 1872

(1869-1885)
Titel och innehåll | Next >>
  Project Runeberg | Catalog | Recent Changes | Donate | Comments? |   

Svenska Familj-Journalen.
SVENSKA FAMILJ-JOURNALEN

Illustrerad månadstidskrift,
innehållande
Svensk-historiska samt fosterländska Skildringar och Berättelser ur Naturen
och Lifvet, Original-noveller, Skisser och Poemer samt uppsatser i
Vetenskap och Konst, m. m.

Elfte Bandet.

Halmstad
På C. E. Gernandts förlag.


Förord till den digitala utgåvan

Detta är Projekt Runebergs digitala faksimilutgåva av årgång 1872 av Svenska Familj-Journalen. Varje band omfattar en årgång, med 12 nummer om vardera 32 sidor. Sidnumreringen löper genom hela bandet, från sida 1 i januari till sida 380 i december. Den här årgången avslutas med en pristävling. Möjligen har sådana pristävlingar och erbjudanden (reklam) förekommit även andra år, men i så fall har de inte bundits in i de exemplar Projekt Runeberg haft tillgång till och har scannat.

Preface to the Digital Edition

This Project Runeberg's digital facsimile edition of year 1872 of Svenska Familj-Journalen ("the Swedish family journal"). Each volume (year) has 12 issues of 32 pages each. Pagination runs through each volume, starting with page 1 in January and ends with page 380 in December. This year, 1872, there is also an extra page with an prize competition, which was not the case in other years that Project Runeberg have had in its disposal and scanned.

(1872) Vol. XI, issue I, II, III, IV, V, VI, VII, VIII, IX, X, XI, XII, Extrablad.


The above contents can be inspected in scanned images: titelsida, i, ii

Korrstapel / Proof bar for this volume

Innehåll / Table of Contents


Titel och innehåll - titelsida, i, ii
    

Band XI, 1872, N:o I
Historiska Bilder. LXXX. Fången på Warberg. St. - 1, 2, 3
Toffelregementet. En liten studie - 3, 4
En naturbild från Afrika - 4, 5
Ett fosterländskt Bildergalleri. XXV. Carl Gyllenborg. Axel Krook - 5, 6, 7, 8, 10
Nyårsmorgonen. E. S-dt. - 10
Knallarebygden och knallarne. Pennritning af Claës Joh. Ljungström - 10, 11, 12, 13
Ett "majestät" i all sin herrlighet - 13, 14
I en smedja. Sylvia - 9, 14, 15
En roman. Richard Gustafsson - 15
I spelsalen. A.-E. - 16, 18
Lahnstein vid Rhen - 17
Vintern i norden - 19
Alexander den store och Darius - 19, 20
Min lilja i skogen - 20
Vårt tafvelgalleri. Svenska Familj-Journalens gratispremier af oljetaflor - 20, 21, 22, 23, 24
Högskolefonden. Skiss af Emilie Flygare-Carlén - 25, 26, 27, 28, 29, 30, 31, 32
    

Band XI, 1872, N:o II
Historiska Bilder. LXXXI. Ett äfventyr under Trettioåriga kriget - 33, 34, 35
Min rikedom. Av Anton Emil - 35
Tvättbjörnen - 35, 36
Victor Rydberg - 36, 37, 38, 39, 40
Grönland I - 40, 41, 42
En läkares tankar om kökets betydelse - 42
Det bästa af allt - 42, 43
På samma ställe - 43, 44
Mormors första besök - 45, 46
Svensken. Av Jussu - 46
Ögat - 46, 47
Sorö kloster och kyrka - 47, 48, 49
Dykarkonsten - 49, 50
Högskolefonden. Skiss af Emilie Flygare-Carlén. Forts. fr. föreg. häfte, sid. 32 - 50, 51, 52
Meteoriten. Av E. S--dt. - 52, 53
Baldwin på flodhäst-jagt - 53
Högskolefonden. Skiss af Emilie Flygare-Carlén. (Forts. fr sid. 52) - 54, 55
En vinterdag i skogen. Av Richard - 56, 57
Högskolefonden. Skiss af Emilie Flygare-Carlén. Forts. o. slut fr. sid. 55 - 57, 58, 59, 60, 61
I balsalen. Av Ebbe - 61, 62
Kung Karius. Saga af Richard Gustafsson - 62
    Allmännyttigt - 63
Symaskinens rengöring och skötsel - 63
Att skilja artificielt färgadt rödvin från äkta - 63
Ett vegetabiliskt lim - 63
Äggmjöl - 63
Borttagandet af fetfläckar och tvättning af genom svett smutsade rockkragar m. m. - 63
Bepröfvadt husmedel mot kalla fötter - 63
Att på två timmar koka gamla, hårda skinkor, så att de blifva mjuka - 63
Logogryf. Av A--st - 64
Charader. Nr 1, av And. Er. S. Nr. 2, av Erana Kilbuper - 64
Schack-gåta, av --ie - 64
Gåta, av Wilhelmina - 64
Rebus - 64
    

Band XI, 1872, N:o III
Historiska bilder. LXXXII. Sammansvärjningen i Malmö 1658 - 65, 66, 67
Ur qvinnans verld - 67, 68
Rödspättan - 68
Ett fosterländskt Bildergalleri. XXVI. Arvid Wittenberg - 68, 69, 70, 71
Hammerfest - 72
Svarte Petter - 73
Hammerfest - 74
Svarte-Petter. Av Lucas. (Med illustration sid. 73, - 74
Ett äfventyr med Indianer. Ur Morbror Barkmans berättelser vid toddyglaset - 74, 75, 76, 77, 78
Grönland. II - 78, 79
Calles Klimp - 79, 80, 81
Vegetationsbild från Guinea-viken - 82
Drömmande och vaken. Av G. S. - 82, 83
Hafsgudens krona. Saga af Richard Gustafsson - 83
Till solen. Av Ebbe - 83
På ömse sidor om Väringen. En Nerikesbild - 84, 85, 86, 87
Minnen. Av Helmer - 87
Gamle Pistol - 87, 88, 89
En moders små föreläsningar för sin nyss gifta dotter. Av D. H. - 89, 90
Barnbarnen på Hallstanäs. En familjhistoria af Onkel Adam - 91, 92, 93, 94
Allmännyttigt - 94, 95
Visa af August Söderman - 95
Logogryf - 96
Rebus - 96
Charader - 96
Gåta - 96
Uttydningar - 96
    

Band XI, 1872, N:o IV
Historiska Bilder. LXXXIII. Ett hugskott af drottning Christina. - 97, 98, 99
Hvad man har att iakttaga vid inköp af fönsterväxter. - 99
Gamen. - 100, 101
Ett fosterländskt Bildergalleri. XXVII. Carl Gustaf Rehnsköld. - 101, 102, 103, 104, 105, 106
Bogesund. (Med illustration, sid. 105.) - 106, 107
Lifvets schackspel. Av Max. - 107
Från Borneo - 107, 108, 109
En norsk industrigren - 109, 110
Lifvet en dröm. Poem av Helmer. - 110
Skäggets historia - 110, 111
En bokmal. - 111, 112
Luftvägar i New-York - 113
Råd till en vän. Poem av Richard Gustafsson. - 113
Barnbarnen på Hallstanäs. En familjhistoria af Onkel Adam. (Forts. fr. föreg. häfte sid. 94.) - 114, 115
Sundsvall - 115, 116, 117, 118
Barnbarnen på Hallstanäs. En familjhistoria af Onkel Adam. (Forts. fr. sid. 115.) - 118, 119
Fjäriln och rosen. Poem av K. - 119
En Tafla af Simonsen. A W. - 119, 120
En vårbild. - 121, 122, 123, 124, 125, 126, 127
Allmännyttigt - 128
Logogryf. Av Betulia. - 128
Gåta - 128
Palindrom - 128
Schack-Rebus - 128
Bokstafsgåta - 128
Rebus. - 128
Charad - 128
Uttydningar - 128
    

Band XI, 1872, N:o V
Historiska bilder. LXXXIV. De två konungarne på Kymmenegård. St. - 129, 130, 131
Dalarne. Ireneus. - 131
Grodorna. - 131, 132
Geografisk upptäckt. Hilma. - 132
Charles John Andersson. Axel Krook. - 133, 134, 135, 136
Sol och sommardag. Sylvia. - 136, 137, 138, 139, 140
De båda favoritdryckerna. Mäster Fröjd. - 140
Violblommans födelsedag. S. - 141
Till lands och sjös. Resebeskrifning af E. Sehlstedt. - 141, 142
De små förvärfskällorna. A.-E. - 142, 143, 144, 145
Ett gammalt herregods i modern drägt. E-g. - 145, 146
Grönland. III. - 146, 147, 150
Lif och ödslighet. Peregrinus. - 148, 149, 150
Våra dagars lyx. - 151
Flickan och Amors-statyn. Ebbe. - 151, 152, 153
Barnbarnen på Hallstanäs. En familjhistoria af Onkel Adam. (Forts. fr. föreg. häfte sid. 119.) - 153, 154, 155, 156, 157
Jungfrun i Rosengård. Af August Söderman. - 158, 159
Logogryf. - 160
Charad. - 160
Bokstafsgåta. - 160
Palindrom. - 160
Rebus. - 160
Uttydningar. (från föregående häfte, sid. 128) - 160
    

Band XI, 1872, N:o VI
Historiska bilder. LXXXV. Holsteinska prinsessor i Sveriges Medeltidshistoria. Af St. - 161, 162, 163
Fosterland. Af Reinhold Winter. - 163
Muskotnötträdet. - 164
"Den segrande Venus" af Fogelberg. Af W. - 165, 166
Ett Dagbladsfrieri. Af Ebbe. - 166, 167
Första ångaren på Amazonfloden. (Ur morbror Barkmans berättelser vid toddyglaset.) - 167, 168, 169
Den gamles råd. Af Klippans son. - 169
Vid ett kaffebord. Af Sylvia. - 170, 171
Ett kejserligt fängelse. Af B. - 171, 172, 174
Godt kamratskap. - 173, 174
Skogsfjäriln. Saga af Richard Gustafsson. - 175
En samlare. Af Maximilian Axelson. - 175, 176, 177
Ur telegrafens historia. Af K. T-n. - 177, 178, 179, 180
Den lefnadströtte. Af Isidor K. - 180
Vid ett kaffebord. Af Sylvia. (Forts. o. slut fr. sid. 171.) - 181, 182, 183
Stjernarps ruin. Af E-g. - 184, 185
Till lands och sjös. Resebeskrifning af E. Sehlstedt. - 185
Barnbarnen på Hallstanäs. En familjhistoria af Onkel Adam. (Forts. fr. föreg. häfte sid. 157.) - 186, 187, 188, 189, 190, 191, 192
Logogryf. - 192
Stafningsgåta. - 192
Gåta. - 192
Uttydningar. (från föregående häfte, sid. 160) - 192
    

Band XI, 1872, N:o VII
Historiska bilder. LXXXV. Holsteinska prinsessor i Sveriges Medeltidshistoria. Af St. - 193, 194, 195
Till lands och sjös. Resebeskrifning af E. Sehlstedt - 195, 196
Ur ormarnes lif - 196
En madonna af Correggio. Av B. - 196, 197, 198
En neger-gudstjenst i Amerika. Skildrad af Isidor K. - 198, 199
Krukblommor - 200
Om klosterlif - 200, 201, 202, 203
Pantlånekontoret. Tafla af D'Unker. Text af W. - 203, 204, 205
Naturens bibel - 205, 206
Blommornas drottning - 206, 207
Carl Maria von Weber - 207, 208, 209, 210
En diligens öfverfallen af indianer. Ur morbror Barkmans berättelser vid toddyglaset - 210, 211
Mitt hem. A--st - 211, 212
Zinkbruket Åmmeberg. Av R--n - 212, 213
Flitens skrinlagda frukter. Av Andersson-Edenberg - 213, 214, 215
Framåt! Av Reinhold Winter - 215, 216
Säfstaholm. Av A.-E. - 216, 217
Skogsdrottningen. Av Mäster Fröjd - 217, 218
Barnbarnen på Hallstanäs. En familjehistoria af Onkel Adam. (Forts. fr. föreg. häfte sid. 192 - 218, 219, 220, 221
Visa af August Söderman. Text av Johan Nybom - 222, 223
Allmännyttigt. Beqväma dubbelfönster - 223
Allmännyttigt. Petroleum - 224
Logogryf - 224
Charad - 224
Bokstafsgåta - 224
Gåta - 224
Uttydningar - 224
    

Band XI, 1872, N:o VIII
Historiska Bilder. LXXXVI. Ur Harald Hårfagers saga. Af St. - 225, 226, 227
Apornas vanor och ovanor. - 227, 228, 229
Guldets Fata Morgana. Af E. - 229, 230
Mina flammor. Af Ebbe. - 231
Ur hexeriprocessernas historia. Af Wilhelm Berg. - 231, 232, 233
Två bilder från Dal. Af A.-E. - 232, 233, 234
En gammal borg. Af Ireneus. - 234, 235
De dödas stad. Af Birger Schöldström. - 235, 236, 237, 238
Barnbarnen på Hallstanäs. En familjhistoria af Onkel Adam. (Forts. fr. föreg. häfte sid. 221.) - 238, 239, 240
En civilisationens vägbrytare. Af Axel Krook. - 240, 241, 242, 243
Indianerna och deras fångar. (Ur morbror Barkmans berättelser vid toddyglaset.) - 243, 244, 245
Reseminnen från Rhen 1866. Af Emil von Qvanten. - 244, 245, 246, 247, 248, 249, 250
Barnbarnen på Hallstanäs. En familjhistoria af Onkel Adam. (Forts. o. slut fr. sid. 240.) - 250, 251, 252, 253, 254, 255, 256
Charad. - 256
Rebus. - 256
Stafningsgåta. - 256
Uttydningar. - 256
Rättelse. - 256
    

Band XI, 1872, N:o IX
Historiska bilder. LXXXV. Holsteinska prinsessor i Sveriges Medeltidshistoria. III. Af St. - 257, 258, 259
Seglats på Mälaren. Af E. S-dt. - 259
Fasanen. - 259, 260
Hvad yfves du öfver? Saga af Richard Gustafsson. - 260, 261
En jättekastanj. - 261, 262
Lifvets väg. - 262, 263
En trogen flicka. Af Jussu. - 263
Ur Gustaf Wasas riddarsaga. Af Birger Schöldström. - 263, 264
Ett fosterländskt Bildergalleri. XXVIII. Pär Aron Borg. Af Axel Krook. - 265, 266, 267
Ett Mälare-minne. Af Birger Schöldström. - 267, 268, 269, 270, 271
Det stora rådslaget på Laramie. (Ur morbror Barkmans berättelser vid toddyglaset.) - 271, 272, 273, 274, 275
Två valplatser. Af Andersson-Edenberg. - 275, 276, 277
Thorolf Quällulfsson. (Ett stycke norskt folklif för 1000 år tillbaka.) Af St. - 278, 279
Versailles. Af S. - 279, 280
forts. Thorolf Quällulfsson. - 281, 282, 283, 284, 285, 286, 287
Logogryf. - 288
Charad - 288
Stafningsgåta. - 288
Bokstafsgåta. - 288
Palindrom. - 288
Rebus. - 288
Uttydningar. - 288
    

Band XI, 1872, N:o X
Historiska bilder. LXXXV. Holsteinska prinsessor i Sveriges Medeltidshistoria. IV. - 289, 290, 291
Sommarens förgänglighet. - 291
Ur Norrlands skogslif. - 291, 292, 293
Almarestäk. - 293, 294
En flykt från Siberien. - 294, 295, 296, 297
Trädgårdshäcken. - 298
Sven Wandring. Berättelse af Lea. - 298, 299, 300
Ett vaknande samvete. - 300, 301, 302, 303
Vissnade frön. - 303
En bit konsthistoria. - 303, 304
Ett fosterländskt Bildergalleri. XXIX. Lars Johansson Lucidor. - 305, 306, 307, 308, 309, 310
Orleans. (Med illustration, se sid. 308.) - 308, 310, 311
I Qvarnbacken. (Med illustration, se sid. 309.) - 309, 311
Ett stigmannadåd. - 311, 312
På konungens bud. Ett äfventyr från trettioåriga kriget af Axel S-g. - 313, 314, 315, 316, 317, 318
Parabler. - 319
Allmännyttigt. - 319, 320
Logogryf. - 320
Charader. - 320
Stafningsgåta. - 320
Schack-Gåta. - 320
Uttydningar. - 320
    

Band XI, 1872, N:o XI
Historiska bilder. LXXXVII. Herman Wrangel och Prost Knudsen. - 321, 322, 323
Träff och bom. - 323, 324, 326
Resenär och skriftställare. - 325, 326, 327
En lefvande ö. - 327, 328
Min kyrka. - 328, 329, 330
En af de många. Teckning ur verkligheten af Ali. - 330, 331, 332
En bild från vår tids Spanien. - 332
Kraften. - 333
I Landala-bergen. - 333, 334
Hemvandring i oväder. - 334, 335
Till fanatismens historia. - 335, 336
Hernösand. Några reseminnen från Norrland af E. v. Qvanten. - 337, 338, 339
Höstbild. - 339
Nydala kloster. - 339, 340
Till Sverige. (Ur Smärre Dikter af konung Carl XV.) - 341, 342
En af de många. Teckning ur verkligheten af Ali. (Forts. och slut fr. sid. 332.) - 342, 343
Gåsevadholm. - 343, 344
Sven Wandring. Berättelse af Lea. (Forts. fr. föreg. häfte, sid. 300.) - 345, 346, 347, 348, 349, 350, 351
Allmännyttigt. - 351, 352
Logogryf. - 352
Charader. - 352
Uttydningar. - 352
    

Band XI, 1872, N:o XII
Historiska bilder. LXXXVII. Herman Wrangel och Prost Knudsen. (Forts. och slut från föreg. häfte, sid. 323.) - 353, 354, 355
En båtfärd från Neapel til Ischia. - 355, 356
Christina Nilsson. - 356, 357
På konungens bud. Ett äfventyr från trettioåriga kriget af Axel S-g. (Forts. fr. tionde häftet, sid. 318.) - 358, 359, 360
Sista resan. - 360, 361, 362, 363
Den gamlas julafton. - 363
En ny burfågel i ett prydligt hem. - 363, 364
Astronomiska Observatoriet i Lund. - 364, 365, 366
Sång i snöväder. - 366
På konungens bud. Ett äfventyr från trettioåriga kriget af Axel S-g. (Forts. fr. sid. 360.) - 366, 367, 368
Gräfsnäs förr och nu. - 368, 369, 370
På konungens bud. Ett äfventyr från trettioåriga kriget af Axel S-g. (Forts. o. slut från. sid. 360.) - 370, 371
Lätt, men ganska fint. - 372, 373
Ett stycke Italien i Norden. - 373, 374, 375
Lyckan. - 375
Sven Wandring. Berättelse af Lea. (Forts. o. slut från föreg. häfte, sid. 351.) - 375, 377, 378, 379, 380
Landskap i Dalarne (Efter en åt Sv. Familj-Journalen utförd oljemålning) - 376
Uttydningar. - 380
Rättelser. - 380
    

Extrablad af Svenska Familj-Journalen
Anmälan - 381, 382, 383
Landskap i Dalarne - 384
Till Svenska Familj-Journalens resp. prenumeranter! - 385
Lottsedel - 386


Project Runeberg, Mon Dec 10 22:38:44 2012 (aronsson) (diff) (history) (download) Next >>
https://runeberg.org/famijour/1872/

Valid HTML 4.0! All our files are DRM-free