- Project Runeberg -  Svenska Familj-Journalen /
Band V, årgång 1866

(1869-1885)
Titel och innehåll | Next >>
  Project Runeberg | Catalog | Recent Changes | Donate | Comments? |   

Svenska Familj-Journalen.
SVENSKA FAMILJ-JOURNALEN

Illustrerad månadstidskrift,
innehållande
Svensk-historiska samt fosterländska Skildringar och Berättelser ur Naturen
och Lifvet, Original-noveller, Skisser och Poemer samt uppsatser i
Vetenskap och Konst, m. m.

Femte Bandet.

Halmstad
På C. E. Gernandts förlag.


Förord till den digitala utgåvan

Detta är Projekt Runebergs digitala faksimilutgåva av årgång 1866 av Svenska Familj-Journalen. Varje band omfattar en årgång, med 12 nummer om vardera 32 sidor. Sidnumrerinen löper genom hela bandet, från 1 i januari till 380 i december.

Preface to the Digital Edition

This Project Runeberg's digital facsimile edition of year 1866 of Svenska Familj-Journalen ("the Swedish family journal"). Each volume (year) has 12 issues of 32 pages each. Pagination runs through each volume, starting with 1 in January.

(1866) Vol. VI, issue 1., 2., 3., 4., 5., 6., 7., 8., 9,, 10., 11., 12..


The above contents can be inspected in scanned images: titelsida, i, ii

Korrstapel / Proof bar for this volume

Innehåll / Table of Contents


Titel och innehåll - titelsida, i, ii
    

Band V, 1866, N:o I
Historiska Bilder. XV. Carl IX i slaget vid Kerkholm. Th. - 1, 2
Löjtnant Kula. Richard Gustafsson. - 2, 3
Ur blommornas lif. - 3, 4
Ekorren. - 4, 5
Magnus Huss. A.-E. - 5, 6
En storartad barnfest. Tidsbild af Onkel Adam. - 6, 7
Slottskapellet i Stockholm. Th. - 8, 9
Konung Carl IX:s rustning och Benvenuto Cellini. S....e. - 9, 10, 11, 12, 13
Min lilla vän. E. S-dt. - 13, 14
Den lilla Gatsångerskan. Novell af Marie Sophie Schwartz. - 14, 15, 22, 23, 24
Indianens son. - 15, 16, 17, 18
Tiggaren. Rdt. - 18
En törnros' memoirer. Sophie Bolander. - 19
Halmstad. Th. - 19, 20, 21
Ur qvinnans lif. - 24, 25, 26
Halmstads Kallvattenkuranstalt. - 24, 25, 26
Lifvet. Claës Johan Ljungström. - 26, 27
Spelkorten. - 27
Målarinnan Rosa Bonheur. - 27, 28, 29
Flickan vid Alvastra. Historisk novell från Gustaf I:s tid af Wilhelmina. - 29, 30, 31, 32
Logogryf. - 32
    

Band V, 1866, N:o II
Historiska Bilder. XVI. Paul Würtz i Krakau. Th. - 33, 34
Något om visiter. - 34, 35
Korpen. - 35, 36
Den vansinnigas ljusa mellanstunder. Ludv. E-n. - 36, 37
A. Jahnke. Fr. S. - 37
Åsknatten. Novell af F. W. - 37, 38, 39, 40, 46, 47, 48, 51, 52, 54, 55, 56
Lunds domkyrka. Th. - 40, 41, 42, 43
Jenny Linds aftonhymn. - 43, 44
Nissa-ån. - 44, 45
Mundrucu-Indianerna. - 45, 46
Scen från Polarhafvet. - 48
Fästningen Munkholmen. - 49, 50
Till Fosterlandet. P. G. Holmlund. - 50
Trollhättan. Th. - 52, 53, 54
Till henne. Richard Gustafsson. - 54
Koret i Slottskapellet i Stockholm. - 56
I Stjernqvällen. Claës Johan Ljungström. - 56, 57
Flickan vid Alvastra. Historisk novell från Gustaf I:s tid af Wilhelmina. (Forts. fr. sid. 32.) - 57, 58, 59, 60, 61, 62, 63
Allmännyttigt. - 63, 64
    - Fintvätts ändamålsenliga behandling.
Logogryf. - 64
Gåta. - 64
Charad. - 64
Upplösning (af Logogryfen i föregående häfte). - 64
    

Band V, 1866, N:o III
Historiska Bilder. XVII. Drottning Philippa. Th. - 65, 66
Lerkrukan. Sagobild af Betty. - 66, 67
Håret och dess vård. - 67, 68
Skatan. - 68
Jungfrutornet i Wisby. - 69, 70
Elefant-orden i Danmark. - 70
Qvinnans lif i det Gamla Grekland. - 70, 71, 72
Ett besök i Lappland. - 73, 74
Blodsnatten på Konnevesi. En episod ur Finska kriget år 1808, af Axel S-g. - 74, 75, 78, 79, 80, 82, 83, 84
Quebek i Canada. - 76
Djurverlden på Galopagos-öarne. - 77, 78
Maria Magdalena kyrka i Stockholm. Th. - 80
Borgholm. (Sv. M.) - 81, 82
Rumlaborg. - 84, 85, 86
Pyrenéer-badorten Cauteret. - 85, 86
Barn och små fåglar. Onkel Adam. - 86, 87
Öfver begagnandet af kulörda glasögon. - 87
Tankar, väckta vid en skolexamen. S. B. - 87, 88, 89
Den Moderlösa och Skyddsengeln. Lea. - 88, 89
Flickan vid Alvastra. Historisk novell från Gustaf I:s tid af Wilhelmina. (Forts. fr. sid. 63.) - 89, 90, 91, 92, 93, 94, 95, 96
Charad. - 96
Uttydningar (från andra häftet, sid. 64). - 96
    

Band V, 1866, N:o IV
Historiska Bilder. XVIII. Christina Gyllenstjerna. Th. - 97, 98
Tankar, rörande frågan om qvinnans förändrade samhällsställning, tillegnade våra svenska mödrar. S. B. - 99, 100
Bofinken. - 100, 101
Lejonbacken. - 101, 102
Sken och verklighet. Berättelse af Richard Gustafsson. - 102, 103, 104, 105, 106
Birmas befolkning. - 104, 106
Börsen i Köpenhamn. - 105, 106
Grindstugan. Af Marie Sophie Schwartz. - 107, 108, 110, 111, 112
Toalettbord. - 108
Slettaforsen i Norige. - 109, 110
På berget och i dalen. Pastorale. E. S-dt. - 112
Svenska Riddarhuset. Th. - 113, 114
Studier vid vägen. V. Lothar. - 114, 115
Framtidsbilder. Lea. - 115, 116, 117
Kinnekulle. Th. - 117, 118
Du förblifver. Claës Johan Ljungström. - 118, 119
Flickan vid Alvastra. Historisk novell från Gustaf I:s tid af Wilhelmina. (Forts. fr. sid. 96.) - 119, 120, 121, 122, 123, 124, 125, 126, 127, 128
Allmännyttigt. - 128
    - Giftiga delikatesser.
Charad. - 128
Rebus. - 128
Upplösning (af Charaden i N:o 3, sid. 96.) - 128
    

Band V, 1866, N:o V
Historiska Bilder. XIX. En Episod ur Gripsholms historia. Th. - 129, 130
August Sohlman. -k. - 130, 131, 132, 133, 134
Huru fjärilen får sin drägt. - 133, 134, 135
Perlorna i Munnen. - 135, 136
Inglinge Hög. Th. - 136
Frederiksborg. - 137
Den bästa vägen. Saga af Richard Gustafsson. - 137, 138
Haschisch och dess verkningar. - 138, 139
Hafvets polis. - 139, 140, 141
Penningby. - 141, 142
De gamle grekernas trädgårdar. - 142, 143
Det vulcaniska utbrottet vid ön Santorin. - 144, 145
Bed, Kämpa, Vill! E. S-dt. - 145
Flickan vid Alvastra. Historisk novell från Gustaf I:s tid af Wilhelmina. (Forts. fr. sid. 128.) - 145, 146, 147, 149, 150, 151, 153, 154, 155, 156, 157, 158, 159, 160
Slutligen. Lea. - 147
Till jernvägarnes historia. - 147, 148
Monmorenci-fallet. - 149
Fria konsternas Akademi uti Stockholm. Th. - 151
Något om ormdyrkare. - 151, 152
Logogryf. - 160
Charader. - 160
Uttydningar (från föreg. häfte, sid. 128). - 160
    

Band V, 1866, N:o VI
Historiska Bilder. XX. Käpplingemorden. Th. - 161, 162
Bröderna. Saga af Richard Gustafsson. - 162, 163
En sabbatsmorgon på landet. Fredrika Wenngren. - 163, 164
Mufflonfåret. - 164
Johan August Gripenstedt. P. - 165, 166
Den besvurne gengångaren. Af Sophie Bolander. - 166, 167, 170, 171, 172
Hagakyrkan i Göteborg. - 167, 168
Vetenskaps-Akademiens palats i Stockholm. Th. - 169, 170
Kaffeplantan. - 172
Ett bondbröllop i Blekinge. Rdt. - 172, 173, 174
Han hade otur. Claës Joh. Ljungström. - 175
Sanningen. S. B. - 175, 176
Allra nyaste högstammiga Fuchsier. - 176, 178
Om nordiska lekar och danser. - 177, 178
Det falska håret. - 178, 179
Midsommarstången. E. S-dt. - 179
Svenska Målarekonstens anherre, David Klöker von Ehrenstrahl. S....e. - 179, 180, 181, 182, 183, 184
Axel Oxenstjerna och Historien. - 184
Tant Fridas minnesblad. Lea. - 185, 186, 187, 188, 189, 190, 191, 192
Uttydningar (från föreg. häfte, sid. 160). - 192
    

Band V, 1866, N:o VII
Historiska Bilder. XXI. Slaget vid Falköping. Th. - 193, 194
Ett litet misstag. (Skizz från Köpenhamn.) - 194, 195
Hönsen. - 195, 196, 197
Emelie Flygare-Carlén. - 197, 198
Smugglarens hämd. Ett nattstycke från skärgården af Axel S-g. - 198, 199, 200, 202
Örbyhus. - 201
Skokloster. Th. - 202, 203
Verldsutställningen i Paris 1867. - 203, 204
Ett historiskt minne. - 204, 205
Helsingfors hamn. - 205
Sångläraren. E. S-dt. - 206
Sorunda och Sorundaboarne. Utkast af Claës Joh. Ljungström. - 206, 207, 208, 210
En dag i Hamburg. - 209, 210, 211
Dietiskt recept vid maglidanden. - 212, 213
Ett besök i Roms Katakomber. - 214, 215, 216
Tant Fridas minnesblad. (Forts. fr. sid. 192.) - 217, 218, 219, 220, 221, 222, 223, 224
Allmännyttigt. - 224
    - Tvättning af silke och sidentyger.
    - Att göra förbrändt eller brunbrändt linne åter hvitt.
Charad. - 224
Rebus. - 224
    

Band V, 1866, N:o VIII
Historiska Bilder. XXII. Bohus' belägring under Gyldenlöwefejden. Th. - 225, 226
Himlen på jorden. - 226, 227
Carl Säve. - 227, 228
En hemsk skönhet. - 228, 229, 230
Tulpanen och tulpanfesten. - 230, 231
Rhenfallen. - 231, 232, 233
Byströms Villa. Th. - 233, 234
Om uppfostran. X. - 234, 235
Hemsjukan. Rdt. - 235, 236
Runstenen i Habblingbo på Gotland. (Efter prof. Georg Stephens.) - 236, 237
Tant Fridas minnesblad. (forts. fr. sid. 224.) - 238, 239, 240, 249, 250, 251, 252, 253, 254, 255, 256
Om fyrar. - 240, 241
Den grönskande ön. - 242
Framför Spegeln. I. - 242, 243
Onkel Fabians iakttagelser. Lea. - 243
Lübeck. - 244, 245
Stockholms Rådhus. Th. - 245
Ynglingen och skogsrå't. Saga af Wilhelmina. - 245, 246
Jönköping. - 246, 247, 248
Uttydningar (från föregående häfte, sid. 224). - 256
    

Band V, 1866, N:o IX
Historiska Bilder: Svenska Helgon - 257, 258, 259
Ett par vinkar till unga damer - 259, 260
Öknens monark - 260, 261
Skogs-Institutet - 261
Sondottern. Af Marie Sophie Schwartz. - 262, 263, 264, 266, 267
Ett ögonblick ännu! - 264, 265
Jakob Berzelius - 266, 267, 268, 269
Fåglarnes äktenskap - 270
"Anspråk". (En liten Saga till J. A. S-r.) - 270, 271
Ur det norska jagtlifvet - 271, 272, 273
Skokloster - 273
Örbyhus - 273, 274
Fågeln - 274
Om mannen - 274, 275
Stockholm: Nationalmuseum. -- Industriutställningen - 275, 276, 277, 278
Stettin - 277, 278
Vinodling - 278, 279
Skagen - 279, 280
Bokmalen - 281
Gerda eller Styfdottern. (Af Sophie Bolander.) - 281, 282, 283, 284, 285, 286, 287
Allmännyttigt - 287, 288
Logogryf - 288
Rebus - 288
    

Band V, 1866, N:o X
Historiska Bilder: Svenska Helgon - 289, 290
Är lyxen gagnande eller ej? - 291
Carl Ahlborn - 292, 293
Kongl. Myntet i Stockholm - 293, 294
Om musiken och några af dess förnämsta mästare - 294, 295, 298, 299, 303, 304
Jäders bruk - 295, 296
Wisby - 296, 297, 298
Till elefantens historia - 300, 301, 302
Linnés minnesvård vid Råshult - 301, 302
Hösten - 304
Teatrarne i Kina - 304, 305, 306
Gripsholms fångtorn - 306
Gerda eller Styfdottern. Af Sophie Bolander. - 307, 308, 309, 310, 311, 313, 314, 315, 316, 317, 318, 319, 320
Voringsforsen i Norge - 309, 311
Vegetationsbild från Madagaskar - 311, 312
Rebus - 320
Uttydningar - 320
    

Band V, 1866, N:o XI
Historiska Bilder: Svenska Helgon - 321, 322, 323
Glaset - 323
Kungstigern - 323, 324, 325
Humlegården - 325, 326
Framför spegeln - 326, 327
Rosenkreuzarne. (Ur en åttioårings lif.) - 327, 328, 329
Om trädgårdarne i Versailles och några betraktelser öfver naturen omkring svenska hem på landet - 329, 330, 331, 334
Tullgarn - 332, 334
Det neapolitanska folket - 333, 334, 335
Om uppfostran - 335, 336, 337
Ett besök i ett turkiskt harem - 336, 337, 338, 339, 340, 341, 342
Om musiken och några af dess förnämsta mästare - 342, 343, 344, 345, 346
Den nye telegrafkommissarien. En hvardagshistoria af Ludv. E--n. - 346, 347, 348, 349, 350, 351
Litteraturöfversigt - 352
Rebus - 352
Uttydning - 352
    

Band V, 1866, N:o XII
Historiska Bilder: Svenska Helgon - 353, 354, 355
Zachris Topelius - 355, 356, 357, 358
När äro vi väl klädda? - 358, 359
Venustemplet i Pompeji - 357, 359, 360, 361
Min troslära - 361
Om musiken och några af dess förnämsta mästare - 361, 362, 365, 366, 367
Några ord om Serbien - 363, 364, 365
Den gamla goda tiden - 367, 368
En enlevering bland Nomaderna - 368, 369, 370, 371
Mora kyrka i Dalarne - 371, 372, 373
Cactusväxten - 373, 374
Minnen från pensionen. Af Sophie Bolander - 374, 375, 377, 378, 379, 380
Skärm till nattlampan - 376, 377
Litteraturöfversigt - 380
Uttydning - 380


Project Runeberg, Thu Aug 8 12:16:54 2013 (aronsson) (diff) (history) (download) Next >>
https://runeberg.org/famijour/1866/

Valid HTML 4.0! All our files are DRM-free