- Project Runeberg -  Ord och Bild /
Fyrtionde årgången. 1931

(1892-1951)
Titel och innehåll | Next >>
  Project Runeberg | Catalog | Recent Changes | Donate | Comments? |   

ORD OCH BILD Illustrerad Månadsskrift

utgiven av Karl Wåhlin

Fyrtionde årgången 1931

Redaktionens ombud: I Helsingfors: C. A. Nordman I Oslo: Charles Kent I København: Carl Behrens Stockholm Wahlström & Widstrand STOCKHOLM Kungl. Hovboktryckeriet Iduns Tryckeri Aktiebolag 1931

Förord till den elektroniska utgåvan

Se förordet till tidskriften.


The above contents can be inspected in scanned images: smutstitel, titelsida, titelbladets baksida, i, ii, iii, iv, v, vi

Korrstapel / Proof bar for this volume

Innehåll / Table of Contents


Titel och innehåll - smutstitel, titelsida, titelbladets baksida, i, ii, iii, iv, v, vi
Rättelser - vi
Ord och Bilds medarbetare i 40. årgången - vii
    Första häftet - plansch, (blank), plansch, (blank), 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 28, 29, 30, 31, 32, 33, 34, 35, 36, 37, 38, 39, 40, 41, 42, 43, 44, 45, 46, 47, 48, 49, 50, 51, 52, 53, 54, 55, 56, 57, 58, 59, 60, 61, 62, 63, 64
Fru J. A. Oljemålning av Birger Simonsson. 1929 - plansch
Vraket. Oljemålning av Jurgen Wrangel. 1929 - plansch
Den svenska tidskriftslitteraturen. Några konturer av dess historia. Av Oscar Wieselgren - 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19
En dag. Av Bo Bergman - 20, 21, 22
Kulturhistoriska museet i Bunge. Några anteckningar och reflexioner. Av Th. Erlandsson - 23, 24, 25, 26, 27, 28, 29, 30, 31, 32
Det tyska 1800-talets måleri. Reflexioner på en utställning. Av Gustaf Näsström - 33, 34, 35, 36, 37, 38, 39, 40, 41, 42, 43, 44, 45
Hur klockorna ringde i Gent på de vita hättornas tid. Av Frans G. Bengtsson - 46, 47, 48
Hjalmar Bergman. Av Kjell Strömberg - 49, 50, 51, 52, 53, 54, 55, 56, 57, 58, 59, 60, 61
Greta Söderman. Av Agne Beijer - 62, 63
Insända böcker - 64
    Andra häftet - plansch, (blank), plansch, (blank), 65, 66, 67, 68, 69, 70, 71, 72, 73, 74, 75, 76, 77, 78, 79, 80, 81, 82, 83, 84, 85, 86, 87, 88, 89, 90, 91, 92, 93, 94, 95, 96, 97, 98, 99, 100, 101, 102, 103, 104, 105, 106, 107, 108, 109, 110, 111, 112, 113, 114, 115, 116, 117, 118, 119, 120, 121, 122, 123, 124, 125, 126, 127, 128
Doktor A. P. Oljemålning av Louis Sparre. 1930 - plansch
Himmel och hav. Oljemålning av Oscar Hullgren. 1927 - plansch
Faunillane. Carl Gustaf Tessins fesaga och vad den speglar. Av Sigrid Leijonhufvud - 65, 66, 67, 68, 69, 70, 71, 72, 73, 74, 75, 76, 77, 78, 79, 80, 81
Liten pilt. Av Gustaf Ullman - 81, 82
En digter og en retssak. Av Fredrik Paasche - 83, 84, 85, 86, 87, 88, 89
Fem minuters tystnad. Av Sigfrid Lindström - 90
Carl Bildt. En svensk romare. Av Johan Bergman - 91, 92, 93, 94, 95, 96, 97
Strofer om ljus och mörker. Av Nils von Hofsten - 98
    Ljus lysa över sjön - 98
    Mörk är min väg - 98
Svensk essaykonst. Av Algot Werin - 99, 100, 101, 102, 103
Det outtalades betydelse i skådespelet. Av Jean-Jacques Bernard. Översättning från författarens manuskript av A. L. W. - 104, 105, 106, 107, 108, 109, 110
Från Stockholms teatrar. Av Carl G. Laurin - 111, 112, 113, 114, 115, 116, 117, 118, 119, 120, 121, 122, 123, 124, 125, 126, 127, 128
Insända böcker - 128
    Tredje häftet - plansch, (blank), plansch, (blank), 129, 130, 131, 132, 133, 134, 135, 136, 137, 138, 139, 140, 141, 142, 143, 144, 145, 146, 147, 148, 149, 150, 151, 152, 153, 154, 155, 156, 157, 158, 159, 160, 161, 162, 163, 164, 165, 166, 167, 168, 169, 170, 171, 172, 173, 174, 175, 176
Återföreningsmonumentet. Grupp i brons av Axel Poulsen. 1930 - plansch
I sommartid. Oljemålning av David Wallin. 1930 - plansch
Antik ekspressjonisme. Av H. P. L’Orange - 129, 130, 131, 132, 133, 134, 135, 136, 137
Sockenfärd. Av Gunnar Mascoll Silfverstolpe - 138
Genforeningsmonumentet i Köpenhamn. Av Carl G. Laurin - 139, 140, 141, 142
Svensk herrgårdskultur och dess läge i våra dagar. Några reflexioner kring ett aktuellt problem. Av Thure Nyman - 143, 144, 145, 146, 147, 148, 149, 150, 151
Andliga sånger. Av Johannes Edfelt - 152
    Dagsnyheter - 152
    Nocturne - 152
Sinclair Lewis och problemet Amerika. Av Kjell Strömberg - 153, 154, 155, 156, 157, 158, 159, 160, 161
Svenska romaner och noveller. Av Algot Werin - 162, 163, 164, 165, 166, 167, 168
Ny dansk prosa. Av Kjeld Elfelt. 1—5 - 169, 170, 171, 172, 173, 174, 175, 176
Insända böcker - 176
    Fjärde häftet - plansch, (blank), plansch, (blank), 177, 178, 179, 180, 181, 182, 183, 184, 185, 186, 187, 188, 189, 190, 191, 192, 193, 194, 195, 196, 197, 198, 199, 200, 201, 202, 203, 204, 205, 206, 207, 208, 209, 210, 211, 212, 213, 214, 215, 216, 217, 218, 219, 220, 221, 222, 223, 224, 225, 226, 227, 228, 229, 230, 231, 232, 233, 234, 235, 236, 237, 238, 239, 240
Akrobatfamilj med apa. Oljemålning av Pablo Picasso. 1905 - plansch
Odalisker. Oljemålning av Henri Matisse. 1928 - plansch
Mademoiselle George och hennes svenska gästspel. Av Anna Lamberg Wåhlin - 177, 178, 179, 180, 181, 182, 183, 184, 185, 186, 187, 188, 189, 190, 191, 192, 193, 194, 195, 196, 197, 198, 199
Pindaros’ sjunde isthmiska sång. Till Strepsiades från Thebe, segrare i allkamp. Översättning av Ehrenfried Lundberg - 200, 201, 202
Eduard Meyer. 1855—1930. Av Ernst Nachmanson - 203, 204, 205, 206, 207, 208, 209, 210
Den brændende Busk. Av Charles Kent - 211, 212, 213, 214, 215, 216, 217, 218, 219
Svensk lyrik. Av Johannes Edfelt - 220, 221, 222, 223, 224
Memoarer och brev. Några böcker ur julfloden. Anmälda av Georg Nordensvan - 225, 226, 227, 228, 229, 230, 231, 232, 233, 234
Gerda Lundequist. Av Helge Wahlgren - 235, 236, 237, 238, 239, 240
    Femte häftet - plansch, (blank), plansch, (blank), 241, 242, 243, 244, 245, 246, 247, 248, 249, 250, 251, 252, 253, 254, 255, 256, 257, 258, 259, 260, 261, 262, 263, 264, 265, 266, 267, 268, 269, 270, 271, 272, 273, 274, 275, 276, 277, 278, 279, 280, 281, 282, 283, 284, 285, 286, 287, 288, 289, 290, 291, 292, 293, 294, 295, 296, 297, 298, 299, 300, 301, 302, 303, 304
Franskt landskap. Oljemålning av Per Ekström. Omkr. 1880—83 - plansch
Gata på Söder. Oljemålning av Victor Forssell. Omkr. 1890 - plansch
De astronomiska observatorierna i Sverige. Av Östen Bergstrand - 241, 242, 243, 244, 245, 246, 247, 248, 249, 250, 251, 252, 253, 254, 255, 256, 257
På Svenska Akademiens högtidsdag den 20 december 1929. Av Erik Axel Karlfeldt - 258
Erik Axel Karlfeldt. Några drag. Av Ruben G:son Berg. I - 259, 260, 261, 262, 263, 264, 265, 266, 267, 268, 269, 270, 271, 272
Eko från sånggården. Erik Axel Karlfeldt in memoriam. Av E. N. Söderberg - 273, 274
En minnesgärd. Av Fredrik Vetterlund - 275, 276
Hur tillnamn uppstå och vinna hävd — i Frankrike och annorstädes. Av Karl Michaëlsson - 277, 278, 279, 280, 281, 282, 283, 284, 285, 286
Hans E. Kinck och det moderna Italien. Av Lise Neander Nilsson - 287, 288, 289, 290
Två nordiska pariserkonstnärer. Av Georg Nordensvan - 290, 291, 292, 293, 294, 295, 296
Ny dansk prosa. Av Kjeld Elfelt. 6—10 - 297, 298, 299, 300, 301, 302, 303, 304
    Sjätte häftet - plansch, (blank), plansch, (blank), 305, 306, 307, 308, 309, 310, 311, 312, 313, 314, 315, 316, 317, 318, 319, 320, 321, 322, 323, 324, 325, 326, 327, 328, 329, 330, 331, 332, 333, 334, 335, 336, 337, 338, 339, 340, 341, 342, 343, 344, 345, 346, 347, 348, 349, 350, 351, 352
Den heliga familjen. Oljemålning av Petrus Paulus Rubens (1577—1640) - plansch
Familjegrupp. Oljemålning av Jan Mijtens (1614—1670) - plansch
Romantisk klassicisme fra Oslo til Athen. Av Anders Bugge - 305, 306, 307, 308, 309, 310, 311, 312, 313, 314, 315, 316, 317
Angeo Poliziano. 1454—1494. Av Ane Randel - 318
Angelo Poliziano: Till min flicka. Översättning av Ane Randel - 319, 320
Erik Axel Karlfeldt. Några drag. Av Ruben G:son Berg. II - 321, 322, 323, 324, 325, 326, 327, 328, 329, 330, 331, 332, 333, 334, 335, 336, 337
Svensk skönlitteratur i Finland. Av Erik Ekelund - 338, 339, 340, 341, 342, 343, 344
Uppför berget. Efter Christina Rossetti. Översättning av Gunnar Henningsson - 344
Från Operans spelår. Av Agne Beijer - 345, 346, 347, 348, 349, 350, 351, 352
    Sjunde häftet - plansch, (blank), plansch, (blank), 353, 354, 355, 356, 357, 358, 359, 360, 361, 362, 363, 364, 365, 366, 367, 368, 369, 370, 371, 372, 373, 374, 375, 376, 377, 378, 379, 380, 381, 382, 383, 384, 385, 386, 387, 388, 389, 390, 391, 392, 393, 394, 395, 396, 397, 398, 399, 400, 401, 402, 403, 404, 405, 406, 407, 408, 409, 410, 411, 412, 413, 414, 415, 416
Drottning Louise av England, Fredrik V:s första gemål. Oljemålning av Carl Gustaf Pilo. Omkr. 1750 - plansch
Drottning Juliana Marie av Braunschweig-Wolffenbüttel, Fredrik V:s andra gemål. Oljemålning av Carl Gustaf Pilo. 1762 - plansch
Strindberg, Giftas och firman Albert Bonnier. Av K. O. Bonnier - 353, 354, 355, 356, 357, 358, 359, 360, 361, 362, 363, 364, 365, 366, 367, 368
Amalienborg. Af Vilhelm Wanscher - 369, 370, 371, 372, 373
Naturens och människans maskiner. Av E. Hubendick - 374, 375, 376, 377, 378, 379, 380, 381, 382
Norske Romaner. Av Charles Kent - 383, 384, 385, 386, 387, 388, 389
Svenska romaner och noveller. Av Algot Werin - 390, 391, 392, 393, 394, 395, 396
Från Stockholms teatrar. Av Carl G. Laurin - 397, 398, 399, 400, 401, 402, 403, 404, 405, 406, 407, 408, 409, 410, 411, 412, 413, 414, 415, 416
    Åttonde häftet - plansch, (blank), plansch, (blank), 417, 418, 419, 420, 421, 422, 423, 424, 425, 426, 427, 428, 429, 430, 431, 432, 433, 434, 435, 436, 437, 438, 439, 440, 441, 442, 443, 444, 445, 446, 447, 448, 449, 450, 451, 452, 453, 454, 455, 456, 457, 458, 459, 460, 461, 462, 463, 464
Rivning av gamla barnhuset vid Barnhusgatan. Oljemålning av Anshelm Schultzberg. 1886 - plansch
Konstnärsporträtt. Oljemålning av Wilhelm Smith. 1904 - plansch
Sydhavskunst. Av Carl Kjersmeier - 417, 418, 419, 420, 421, 422, 423, 424, 425
Två dikter. Av Hjalmar Gullberg - 426
    Mekaniskt sorgespel - 426
    Efterlyses - 426
Om Thomas Manns blivande Josephsroman. Av Anna Lamberg Wåhlin - 427, 428
Den fotsida klädnaden. Av Thomas Mann. Översättning av A. L. W. - 429, 430, 431, 432, 433, 434, 435, 436
Jorden. Av Hugo Gyllander - 436
Gustaf Ankarcrona och Dalarne. En hembygdsvårdargärning. Av Karl Hedlund - 437, 438, 439, 440, 441, 442, 443, 444, 445, 446, 447, 448, 449, 450
Metternich och Rothschild. Ett stycke historia och ett par teaterstycken. Av S. Neander Nilsson - 451, 452, 453, 454
En polsk författarsilhuett. Av Ellen Wester (E. Weer) - 455, 456, 457, 458, 459, 460
Svensk lyrik. Av Johannes Edfelt - 461, 462, 463, 464
    Nionde häftet - plansch, (blank), plansch, (blank), 465, 466, 467, 468, 469, 470, 471, 472, 473, 474, 475, 476, 477, 478, 479, 480, 481, 482, 483, 484, 485, 486, 487, 488, 489, 490, 491, 492, 493, 494, 495, 496, 497, 498, 499, 500, 501, 502, 503, 504, 505, 506, 507, 508, 509, 510, 511, 512
Ärkebiskopen Nathan Söderblom. Oljemålning av Emanuel Vigeland. 1929 - plansch
Jättepokaler (s. k. välkommor) i förgyllt silver av nürnbergmästare, omkr. 1600. Skänkta av drottning Kristina till tsar Alexei 1647 - plansch
Till Svenska Ostindiska Compagniets 200-årsminne. Av Sven T. Kjellberg - 465, 466, 467, 468, 469, 470, 471, 472, 473, 474, 475, 476, 477, 478, 479, 480, 481
Axel Lundegård. 1861—1930. Av Sten Linder - 482, 483, 484, 485, 486, 487, 488, 489, 490
Nötplockning. Efter William Wordsworth. Översättning av Brita Zetterström - 491, 492
Det rivna huset. Till ett poetiskt tjugufemårsminne. Av Fredrik Vetterlund - 493, 494
Harald Höffdings filosofi såsom enhetlig tankebyggnad. Av Axel Herrlin - 495, 496, 497, 498, 499, 500, 501, 502, 503, 504
Två översättare. Av Johannes Edfelt - 505, 506, 507, 508, 509
Funktionalistisk trosbekännelse. Av Hakon Ahlberg - 510, 511, 512
Insända böcker - 512
    Tionde häftet - plansch, (blank), plansch, (blank), 513, 514, 515, 516, 517, 518, 519, 520, 521, 522, 523, 524, 525, 526, 527, 528, 529, 530, 531, 532, 533, 534, 535, 536, 537, 538, 539, 540, 541, 542, 543, 544, 545, 546, 547, 548, 549, 550, 551, 552, 553, 554, 555, 556, 557, 558, 559, 560, 561, 562, 563, 564, 565, 566, 567, 568, 569, 570, 571, 572, 573, 574, 575, 576
Vår i Paris. Oljemålning av Gerda Roosval Kallstenius. 1892 - plansch
Gatuparti i Rocca di Papa. Oljemålning av Akke Kumlien. 1930 - plansch
Nathan Söderblom. Religionsforskaren och den ekumeniske kyrkofadern. Av Gustaf Aulén - 513, 514, 515, 516, 517, 518, 519, 520, 521, 522, 523, 524
Barnvers. Av Robert Louis Stevenson. Till svenska av Karl Asplund - 524, 525, 526
    Nattvind - 524
    Att lägga sig om sommarn - 524, 525
    Vart gå båtarna? - 525
    Täcket - 525
    Drömlandet - 525
    Gungan - 525, 526
    Hur barn ska vara - 526
    När jag blir stor - 526
    En trevlig lek - 526
    När jag inte ville gå och lägga mig - 526
Fransk genombrottskonst under nittonhundratalet. Av Ragnar Hoppe - 527, 528, 529, 530, 531, 532, 533, 534, 535, 536, 537, 538, 539, 540, 541, 542, 543
Dödsbädden. Av Erik Blomberg - 544
Om svenska fåglars flyttning. Av Einar Lönnberg - 545, 546, 547, 548, 549, 550, 551, 552, 553, 554, 555, 556, 557, 558, 559, 560
Sigurd Christiansen. Av Eugenia Kielland - 561, 562, 563, 564, 565, 566, 567, 568, 569, 570, 571, 572
Gertrud Lilja. Av Sten Linder - 572, 573, 574
Skånsk dikt i finländska toner. Av Edvin Jonasson - 575, 576
    Elfte häftet - plansch, (blank), plansch, (blank), 577, 578, 579, 580, 581, 582, 583, 584, 585, 586, 587, 588, 589, 590, 591, 592, 593, 594, 595, 596, 597, 598, 599, 600, 601, 602, 603, 604, 605, 606, 607, 608, 609, 610, 611, 612, 613, 614, 615, 616, 617, 618, 619, 620, 621, 622, 623, 624
Politigaarden i København. Den firkantede Gaard - plansch
P. V. Jensen Klint: Grundtvigs Mindekirke på Bispebjerg, København - plansch
Nyere dansk Arkitektur. Av Steen Eiler Rasmussen - 577, 578, 579, 580, 581, 582, 583, 584, 585, 586, 587
I ett bayerskt värdshus. Av Anders Österling - 588
Yngve Berg. Av Akke Kumlien - 589, 590, 591, 592, 593, 594, 595, 596, 597, 598, 599
Arvid Mörnes väg. Av Hagar Olsson - 600, 601, 602, 603, 604, 605, 606
Tre dikter. Av Ruben G:son Berg - 606
    In memoriam - 606
    Exil - 606
Sonja Kovalevskys författarskap. Av Gurli Linder - 607, 608, 609, 610, 611, 612, 613, 614, 615, 616, 617, 618, 619
Bo Bergmans »Trots allt». Av Nils Svanberg - 620, 621, 622
Insända böcker - 623, 624
    Tolfte häftet - plansch, (blank), plansch, (blank), 625, 626, 627, 628, 629, 630, 631, 632, 633, 634, 635, 636, 637, 638, 639, 640, 641, 642, 643, 644, 645, 646, 647, 648, 649, 650, 651, 652, 653, 654, 655, 656, 657, 658, 659, 660, 661, 662, 663, 664, 665, 666, 667, 668, 669, 670, 671, 672
Mont S:t Michel. Etsning av Axel Herman Hägg. 1882 - plansch
Vinterlandskap. Motiv från Åre. Oljemålning av Anton Genberg. 1885 - plansch
Tor Hedbergs diktning. Av Sten Linder - 625, 626, 627, 628, 629, 630, 631, 632, 633, 634, 635, 636, 637, 638, 639, 640, 641
Gammal ungkarl minns. Av Fredrik Vetterlund - 642
Hembygdens arv. Ett apropå till det nya värmländska nationshuset i Uppsala. Av Gustaf Lizell - 643, 644, 645, 646, 647, 648, 649, 650
Le Mont S:t Michel. Av Mildred Thorburn-Busck - 651, 652, 653, 654, 655, 656, 657, 658
Nogle danske Bøger. Af Carl Behrens - 659, 660, 661, 662, 663, 664, 665, 666
Heinrich Heine: Prinsessan Sabbat. Översättning av Frida Landsort - 667, 668, 669
Insända tidskrifter 1931 - 669, 670
Insända böcker - 670, 671, 672

Project Runeberg, Wed Mar 30 15:15:38 2016 (aronsson) (diff) (history) (download) Next >>
https://runeberg.org/ordochbild/1931/

Valid HTML 4.0! All our files are DRM-free