- Project Runeberg -  Svenska Familj-Journalen /
Band IX, årgång 1870

(1869-1885)
Titel och innehåll för band IX | Next >>
  Project Runeberg | Catalog | Recent Changes | Donate | Comments? |   

Svenska Familj-Journalen.
SVENSKA FAMILJ-JOURNALEN

Illustrerad månadstidskrift,
innehållande
Svensk-historiska samt fosterländska Skildringar och Berättelser ur Naturen
och Lifvet, Original-noveller, Skisser och Poemer samt uppsatser i
Vetenskap och Konst, m. m.

Nionde Bandet.

Halmstad
På C. E. Gernandts förlag.


Förord till den elektroniska utgåvan

Detta är årgång 1870 av Svenska Familj-Journalen. Varje band omfattar en årgång, med 12 nummer om vardera 32 sidor. Sidnumrerinen löper genom hela bandet, från 1 i januari till 384 i december.

Preface to the Electronic Edition

This is year 1870 of Svenska Familj-Journalen ("the Swedish family journal"). Each volume (year) has 12 issues of 32 pages each. Pagination runs through each volume, starting with 1 in January.

(1870) Vol. IX, issue I, II, III, IV, V, VI, VII, VIII, IX, X, XI, XII.


The above contents can be inspected in scanned images: i, ii, iii, iv

Korrstapel / Proof bar for this volume

Innehåll / Table of Contents


Titel och innehåll för band IX - i, ii, iii, iv

Band IX, 1870, N:o I
Historiska Bilder. LX. Johan Flemings död. St. - 1, 2, 3
Skymningssång. E. S-dt. - 3
Stjertmesen. - 3, 4
Ett fosterländskt Bildergalleri. IX. Esaias Tegnér. Axel Krook. - 4, 5, 6, 7
Den sönderslagna krukan. Richard Gustafsson. - 7, 8
Waxholm och dess grannskap. Gamla och nya minnen, upptecknade af Frans Hedberg. 1. - 9, 10
Våra folknöjen. (Parallel af Onkel Adam.) - 10, 11, 12
Fiskartorpet. Maximilian Axelson. - 12, 13, 14
Island. I. - 13, 14, 15
Manilla. K. T-n. - 15, 16, 17, 18
Mitt bönkapell. Anna A. - 18
Ett nattstycke. (Ram kring fyra taflor.) Prisnovell af Sylvia. Inledning. - 18, 19
"Vor Frelsers Kirke" i Köpenhamn. - 19, 20
En naturbild från östra Afrika. - 20, 21, 22
En dröm. Wilhelmina. - 22
Nordens främste landskapsmålare. Svante. - 22, 23, 24
Ett nattstycke. (Ram kring fyra taflor.) Prisnovell af Sylvia. Adam Simers. - 24, 25, 26, 27, 28, 29, 30, 31
Logogryf. - 31, 32
Charad. - 32
Rebus-charad. - 32
Charad på nytt manér. - 32
Stafningsgåta. - 32
Rebus. - 32

Band IX, 1870, N:o II
Historiska Bilder. LXI. Trenne kungliga örfilar. St. - 33, 34
Visa. E. S-dt. - 35
Bäfvern. - 35, 36
Ett fosterländskt Bildergalleri. X. Erik Dahlberg. Axel Krook. - 36, 37, 38, 39, 40
Island. II. - 40, 41
Våra folknöjen. (Parallel af Onkel Adam.) (Forts. fr. sid. 12.) - 41, 42, 43, 44
Husvill pilt. Anna A. - 44, 46
Trettondedagsfesten i S:t Petersburg. - 45, 46
Kronolotsens berättelser, upptecknade af Aldebaran. V. Den bestraffade äfventyraren. - 46, 47, 48, 49
"Morgonrodnaden" på "Hôtel de Suède". Svante. - 49, 50, 51
Mahognyträet. - 51, 52
Waxholm och dess grannskap. Gamla och nya minnen, upptecknade af Frans Hedberg. 2. - 53, 54, 55
Engelsk-norsk ishandel. - 55
Till min Stjerna. Julius. - 55
En naturbild från Spanien. - 56, 57
Ett nattstycke. (Ram kring fyra taflor.) Prisnovell af Sylvia. II. Minny. - 57, 58, 59, 60, 61, 62, 63, 64
Logogryf. - 64
Gåta. - 64
Siffer-charad. - 64
Rebus. - 64
Uttydningar. (från föregående häfte, sid. 32.) - 64

Band IX, 1870, N:o III
Historiska Bilder. LXII. Gustaf II Adolfs första vapenbragd. - 65, 66, 67
Gråsparfvens qvitter. W....n. - 67
Snö-fantasi. E. S-dt. - 67
Skogsdufvan. - 68
Ett fosterländskt Bildergalleri. XI. Thomas Thorild. (En bit svensk litteraturhistoria.) Axel Krook. - 68, 69, 70, 71, 72, 73, 74
Flyttfåglarne. (Återkomsten.) Anna A. - 74
En nattlig duell. (Fragment ur skildringen af en leopardjägares lif.) - 74, 75, 76
Sala grufva. K. T-n. - 76, 77, 78
Drömmarnes land. Sagor af Richard Gustafsson. II. Svalorna. - 78, 79, 80
Moderskärleken. Claës Joh. Ljungström. - 80, 81
Grafiten. - 81, 82
Svenska Jorsalafarare i fordna tider. G. H. M-n. - 82, 83, 84, 85, 86
Island. III. - 84, 85, 86
Styfmorsblomman eller pensén. - 86, 87
Den gamla eken. -ed-. - 87, 88, 90
Vid Rjukandforsen. (Ett vandringsminne af Esther.) - 89, 90, 91, 92, 93
Ett nattstycke. (Ram kring fyra taflor.) Prisnovell af Sylvia. II. Minny. (Forts.) - 93, 94, 95, 96

Band IX, 1870, N:o IV
Ett fosterländskt Bildergalleri. XI. Thomas Thorild. (En bit svensk litteraturhistoria.) (Forts. från föreg. häfte, sid. 74.) Axel Krook. - 97, 98, 99, 100, 101, 102, 103
Morkullan. - 100, 101, 103, 104
Waxholm och dess grannskap. Gamla och nya minnen, upptecknade af Frans Hedberg. 3. - 104, 105, 106
En legend och en kyrka i Portugal. - 105, 106
Våren. Richard Gustafsson. - 106, 107
Tafle-spekulanterna. L. J. S. - 107, 108
Kronolotsens berättelser, upptecknade af Aldebaran. VI. Pehr Seeman och "Hafstrollet". - 109, 110, 111, 112
Kaffrerna. - 112, 113
En för tidig blåsippa. Wilhelmina. - 113, 114
Stearinljustillverkningen. K. T-n. - 114, 115, 116
Vårstump. Af Oscar A-hn. - 116
Aroideerna. - 117
Vackert så! E. S-dt. - 118
Island. IV. - 118, 119
Snödroppen. Claës Joh. Ljungström. - 119, 121
En naturbild från Cayenne. - 120, 121
Några ord om forntidens skådespelare. - 121, 122
Hemlängtan. (Efter tyska kriget 1866.) Adalbert Lamberg. - 122
Ett nattstycke. (Ram kring fyra taflor.) Prisnovell af Sylvia. III. En ung fru. - 123, 124, 125, 126, 127
Allmännyttigt. - 128
- Enkelt sätt att förmera fiskar. - 128
Logogryf. - 128
Schack-gåta. - 128
Rebus. - 128
Uttydningar. (från 2:dra häftet, sid. 64.) - 128

Band IX, 1870, N:o V
Historiska Bilder. LXIII. "Nya Sverige." St. - 129, 130, 131
Sol och vår. E. S-dt. - 131
Darrålen. - 131, 132
Ett fosterländskt Bildergalleri. XII. Nicodemus Tessin, d. y. Axel Krook. - 132, 133, 134
De sensitiva växterna. - 135
Romsdalen i Norge. - 136, 137
Fotografier från "de tusen sjöars land". Af Felix. III. Åbo domkyrka. - 137, 138
Olika smak i folkens industri. - 138, 139, 140
Småbitar ur lifvet och naturen i Norrland. Af Daniel Åslund. - 140, 141, 142
Sjuklingen och svalan. Anna A. - 142
Några ord om de hos menniskan och husdjuren förekommande inelfsmaskar. E. Schg. - 142, 143
Katedralen i Strassburg. Felix *. - 143, 144, 145
Något om ångbad. - 145, 146
Mäster Håkan. Berättelse af Richard Gustafsson. 1. Ett ungdomsminne. - 146, 147, 148
En bild från Lorenzofloden. - 148, 149
Mesayas-indianerna. - 149, 150
Mäster Håkan. Berättelse af Richard Gustafsson. (Forts. från sid. 148.) 2. Slutet på kärlekshistorien. - 150, 151, 153
Wisby från norra batteriet. A. E. - 152, 153
Litet tidsfördrif. - 154
Ett nattstycke. (Ram kring fyra taflor.) Prisnovell af Sylvia. III. En ung fru. (Forts.) - 155, 156, 157, 158, 159
Allmännyttigt. - 159
- Nytt botemedel mot ormbett. - 159
- Köttextrakt och köttsoppa. - 159, 160
Logogryf. - 160
Schack-Rebus. - 160
Bokstafs-gåta. - 160
Uttydningar. (från föreg. häfte, sid. 128.) - 160

Band IX, 1870, N:o VI
Historiska Bilder. LXIII. "Nya Sverige." 2. St. - 161, 162, 163
Hvad är vårt lif? E. S-dt. - 163
Talgoxen. - 163, 164
Ett blad ur fiolinens historia. - 164, 165, 166
Mäster Håkan. Berättelse af Richard Gustafsson. (Forts. från sid. 153.) 3. Den musikaliske skomakaren. - 166, 167
Berliner-aquariet. - 168, 169, 170
Mäster Håkan. Berättelse af Richard Gustafsson. (Forts. från sid. 167.) 4. Kristi kavaljer. - 170, 171
I gatans grannskap. A.-E. - 171, 172, 173
I Schwarzwald. - 173, 174
Mäster Håkan. Berättelse af Richard Gustafsson. (Forts. och slut fr. sid. 171.) 5. Pröfningen. - 174, 175, 176
Från Norges fjällverld. - 176, 178
Parti från Nya Zeeland. - 177, 178
Kronolotsens berättelser, upptecknade af Aldebaran. VII. Den gamle lotsens ungdomsdröm. - 178, 179
Helsning till våren. M......a. - 179, 180
Cactusformen. - 180, 181
Kronolotsens berättelser, upptecknade af Aldebaran. VII. Den gamle lotsens ungdomsdröm. (Forts. fr. sid. 179.) - 181, 182, 183
En af vår tids qvinliga typer. - 183, 184
Min gamla fästmö. Berättelse af Marie Sophie Schwartz. - 184, 185, 186, 187
Ett nattstycke. (Ram kring fyra taflor.) Prisnovell af Sylvia. IV. En rik man. - 187, 188, 189, 190, 191, 192

Band IX, 1870, N:o VII
Historiska Bilder. LXIV. Trenne Wasa-grafvar. St. - 193, 194, 195
Ny-Caledoniska djurtyper. III. Vampyren. - 195
Om Lars Hjortsberg. Af Jo. Jo. - 195, 196, 197, 198, 199
Berliner-aquariet. (Forts. fr. sid. 170.) - 200, 201
Spåqvinnans hämd. Berättelse af Axel S-g. - 201, 202, 203
Dalby kyrka och kloster. Alfred G. - 203, 204
Botanisten i åskväder. L. J. S. - 205, 206
Månskens-idyll vid hafvet. (Sandhamn.) E. S-dt. - 206, 207
En alltid blomstrande trädgård. - 207
Den störda lyckan. Richard Gustafsson. - 208
Luftblommor. - 209
Spåqvinnans hämd. Berättelse af Axel S-g. (Forts. fr. sid. 203.) - 209, 210, 211, 212, 213
Två minnen. K. T-n. - 212, 213, 214, 215
Töckengrottan i Schwaben. - 215, 216
Spåqvinnans hämd. Berättelse af Axel S-g. (Forts. fr. sid. 213.) - 215, 217, 218, 219, 220, 221, 222, 223
Logogryf. - 224
Schack-Charad. - 224
Bokstafsgåta. - 224
Uttydningar. (från femte häftet, sid. 160.) - 224

Band IX, 1870, N:o VIII
Historiska Bilder. LXV. Vid Femern och Kiel. St. - 225, 226, 227
Om luften. Rolf. - 227, 228
Ur rapphönans familjelif. - 228, 229
Ett fosterländskt Bildergalleri. XIII. Jonas Alströmer. Axel Krook. - 229, 230, 231
Bilder från en resa i Amerika. - 231, 232, 233, 234
Soldatbarnen vid grinden. Maximilian Axelson. - 234, 235, 236, 237
Kongliga lustslottet Rosendal. L. J. S. - 237, 238
Val och qval. Berättelse af Richard Gustafsson. - 238, 239, 240, 241
Kamfern. - 240, 241
Magdalenagrottan. - 241
Hafvets suck. Tillfällighetsstycke på norra klipporna vid Kullaberg. J. H-m. - 242
Val och qval. Berättelse af Richard Gustafsson. (Forts. fr. sid. 241.) - 242, 243
Ett Johanniterkloster. - 243, 244, 245
S:t Claras fordna kloster. *** - 245, 246
Ändå är jag nöjd. Osc. A-hn. - 246
Val och qval. Berättelse af Richard Gustafsson. (Forts. fr. sid. 243.) - 247, 248
Brockenspöket. - 248
En blick in uti en amerikansk jernvägstrain. - 249
Val och qval. Berättelse af Richard Gustafsson. (Forts. och slut fr. sid. 248.) - 249, 250, 251, 252, 253, 254, 255, 256
Till "Lea". Af en tacksam prenumerant å Familj-Journalen. -m- - 256
Charad-Logogryf. - 256
Charad. - 256
Palindrom. - 256
Uttydningar. (från föreg. häfte, sid. 224.) - 256

Band IX, 1870, N:o IX
Historiska Bilder. LXVI. Die Schweden-Säule. St. - 257, 258, 259
Den glömda. Lea. - 259
Hvalrossen. - 259, 260, 261
Farfars ögonstenar. Berättelse af Aldebaran. - 260, 262, 263, 264, 265
Ett fosterländskt Bildergalleri. XIV. Axel Oxenstjerna. Axel Krook. - 265, 266, 267, 268
Interiör af en lappkåta. L. J. S. - 269, 270, 271
Till en grubblande vän. (Svar på ett religiöst bref.) Isidor K. - 271
En svensk kyrka i Amerika. St. - 271, 272
Solens arbete. - 272, 274, 275, 276
Ungerska Bilder. - 273, 276, 277, 278
Fruntimmerslyx och lyxfruntimmer. - 278, 279
De ofelbare. Skizz ur klosterlifvet af Maximilian Axelson. - 279, 280, 281, 282
Sommaren. L....n. - 281, 282, 283
Ett misslyckadt frieri. Berättelse ur skånska folklifvet, af Anna A. - 283, 284, 285
Ett reseäfventyr. Berättelse af Marie Sophie Schwartz. - 286, 287, 288
Uttydningar. (från föreg. häfte, sid. 256.) - 288

Band IX, 1870, N:o X
Historiska Bilder. LXVII. En svensk prestson medlar fred i Europa. St. - 289, 290, 291
Europa och Amerika i mark och skog. L-a. - 291, 292, 293
Ett fosterländskt Bildergalleri. XV. August Ehrensvärd. Axel Krook. - 293, 294, 295
Något om halmflätning. - 295, 296
I den eviga staden. A.-E. - 296, 297, 298, 299
Sommarqvällen. Eklog. E. S-dt. - 299
Ungerska Bilder. II. - 299, 300, 301
En bild ur verkligheten. Upptecknad af Richard Gustafsson. 1. Portvaktarkammaren. - 301, 302, 303
Loke och Sigyn. L. J. S. - 303, 304, 305
Vandringar vid hafsstranden. - 305, 306
Carl XII. Claës Joh. Ljungström. - 306, 307
Carl den Tolfte-stoden i Stockholm. H. - 307, 308, 309, 310
En bild ur verkligheten. Upptecknad af Richard Gustafsson. (Forts. fr. sid. 303.) 2. En fin uppfostran. - 310, 311
En arbetarebostad. - 312
Sekter Lundbergs bröllop. Novell af Maximilian Axelson. - 313, 314, 315, 316, 317, 318, 319
Allmännyttigt. - 319
- En maskin till beredning af is medelst ånga och petroleum. - 319
- Imiterad politur för träarbeten. - 319
Logogryf. - 320
Charader. - 320
Rebus. - 320

Band IX, 1870, N:o XI
Historiska Bilder. LXVIII. En flyktande konungasons barndomsöden. St. - 321, 322, 323
Källan. Wilhelmina. - 323
Korkeken. - 323, 324
Till Torquato Tassos porträtt. - 324, 325, 326
Andarnes direkta skrift. - 326, 327
Förnöjsamhet såsom lyckans grundval. - 327, 328
En sommarutflykt. I. Hinseberg. K. T-n. - 328, 329, 330
En bild ur verkligheten. Upptecknad af Richard Gustafsson. (Forts. fr. sid. 311.) 3. Felsteget. - 330, 331
Skarpskyttarnes skjutbana i Norrköping. - 331, 332, 333
Japanesiska brottningslekar. - 333, 334
Lungornas skildtvakter. - 334
När det är höst. Anna A. - 334, 335
En hjortduell. - 335, 336
Söndagsmorgonen. Tammelin. - 335, 337, 338
En bild ur verkligheten. Upptecknad af Richard Gustafsson. (Forts. fr. sid. 331.) 4. Tjugoettan. - 338, 339
Ungerska Bilder. III. - 340, 341, 342
Om sättet att vattna krukväxter. - 342, 343
En tafla från slättbygden. Sylvia. - 343, 344, 345, 346
En bild ur verkligheten. Upptecknad af Richard Gustafsson. (Forts. och slut fr. sid. 339.) 5. Trasfröken. - 346, 347
En smekmånad under kriget 1870. Skiss af Sylvia. - 347, 348, 349, 350
En roman i väntsalen. Af Sigyn. - 350, 351, 352
Gåtor. - 352
Uttydningar. (från föreg. häfte, sid. 320.) - 352

Band IX, 1870, N:o XII
Historiska Bilder. LXIX. Ett par minnen från Axevalla slott. St. - 353, 354, 355
En tjenstgosse, på julafton. Wilhelmina. - 355
Åsnan. - 356, 357
Ett fosterländskt Bildergalleri. XVI. Carl Wilhelm Johan Wahlbom. Axel Krook. - 357, 358
Några ord i en allvarlig fråga. A.... - 359
Kärleken och vansinnet. (Till en teckning af Gustave Doré.) Claës Joh. Ljungström. - 360, 362
En naturbild från Madagasgar. - 361, 362
Sekter Lundbergs bröllop. Novell af Maximilian Axelson. (Forts. fr. 10:de häftet, sid. 319.) - 362, 363, 364, 365, 366
En sommarutflykt. II. Frövi. K. T-n. - 364, 365, 366, 367, 368
Tåren. Tammelin. - 367
Capitolium i Washington. - 367, 369
Sekter Lundbergs bröllop. Novell af Maximilian Axelson. (Forts. och slut fr. sid. 366.) - 369, 370, 371
Stormen. Anna A. - 371
Om glaset. - 371, 372, 373, 374
Låt upp! låt upp! Richard Gustafsson. - 374, 375, 376
Julaftonen. Berättelse af Marie Sophie Schwartz. - 375, 376, 377, 378, 379
Allmännyttigt. - 379
- Återställande af rökta köttvaror, som redan börjat lukta. - 379, 380
- Botmedel mot tandvärk. - 380
- För patienter. - 380
- Förvarande af skinkor. - 380
- Kitt för kakelugnar. - 380
- Att uppdraga tidiga växter i boningsrum. - 380
- Potatisprof. - 380
- Parisiskt tvättpulver. - 380
- Blekning af linne. - 380
Uttydning af Gåtorna i föreg. häfte, sid. 352. - 380


Project Runeberg, Mon Dec 10 22:34:49 2012 (aronsson) (diff) (history) (download) Next >>
https://runeberg.org/famijour/1870/

Valid HTML 4.0! All our files are DRM-free