- Project Runeberg -  Ord och Bild /
Tjugufjärde årgången. 1915

(1892-1951)
Titel och innehåll | Next >>
  Project Runeberg | Catalog | Recent Changes | Donate | Comments? |   

ORD och BILD ILLUSTRERAD MÅNADSSKRIFT

UTGIVEN AV KARL WÅHLIN REDAKTIONENS OMBUD: I Helsingfors: GUNNAR CASTRÉN I Kristiania: ANDREAS JYNGE I Köpenhamn: CARL BEHRENS

TJUGUFJÄRDE ÅRGÅNGEN 1915

STOCKHOLM • WAHLSTRÖM & WIDSTRAND STOCKHOLM KUNGL. HOFBOKTRYCKERIET IDUNS TRYCKERI-AKTIEBOLAG 1915

Förord till den elektroniska utgåvan

Läs förordet till tidskriften.


The above contents can be inspected in scanned images: smutstitel, titelsida, titelbladets baksida, v, vi, vii, viii, ix, x, xi

Korrstapel / Proof bar for this volume

Innehåll / Table of Contents


Titel och innehåll - smutstitel, titelsida, titelbladets baksida, v, vi, vii, viii, ix, x, xi
Rättelser - xi
Ord och Bilds medarbetare i tjugofjärde årgången - xii
    Första häftet - plansch, (blank), plansch, (blank), 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 28, 29, 30, 31, 32, 33, 34, 35, 36, 37, 38, 39, 40, 41, 42, 43, 44, 45, 46, 47, 48, 49, 50, 51, 52, 53, 54, 55, 56, 57, 58, 59, 60, 61, 62, 63, 64
Kemisten J. Jais. Oljemålning af Wilhelm Leibl. 1885 - plansch
En gammal dam i en soffa. Oljemålning af Vilhelm Hammershöi. 1889 - plansch
Två olyckliga episoder i riksarkivets historia. Av Severin Bergh - 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14
Herr Pasek. En polsk kulturbild från 1600-talet. Av Alfred Jensen - 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24
Med automobil i nordligaste Sahara. Av Anders Ångström - 25, 26, 27, 28, 29, 30, 31, 32
Trollhättans hästar. Av Amalia Björck - 33, 34
Primitiv och modern konst. Av Osvald Sirén - 35, 36, 37, 38, 39, 40, 41, 42, 43, 44, 45, 46, 47
Bacchus’ och Ariadnes triumf. Efter Lorenzo de’ Medici. Av Anders Österling - 48
Gottfried Keller. Av Fredrik Böök - 49, 50, 51, 52, 53, 54, 55, 56
Erik Wettergrens bok om Reinhold Norstedt. Av Carl G. Laurin - 57, 58, 59, 60, 61, 62
Ur bokmarknaden. Av Ruben G:son Berg - 63, 64
    Andra häftet - plansch, (blank), plansch, (blank), 65, 66, 67, 68, 69, 70, 71, 72, 73, 74, 75, 76, 77, 78, 79, 80, 81, 82, 83, 84, 85, 86, 87, 88, 89, 90, 91, 92, 93, 94, 95, 96, 97, 98, 99, 100, 101, 102, 103, 104, 105, 106, 107, 108, 109, 110, 111, 112, 113, 114, 115, 116, 117, 118, 119, 120, 121, 122, 123, 124, 125, 126, 127, 128
Torgny Lagman och Olof Skötkonung. Freskomålning av Axel Törneman. 1914 - plansch
Engelbrekt väljes till rikshövitsman i Arboga. Freskomålning av Axel Törneman. 1913 - plansch
Kejsar Diokletianus’ palats i Spalato. Av Herman Gummerus - 65, 66, 67, 68, 69, 70, 71, 72, 73, 74, 75, 76, 77
En handfull vissna blommor. Av Anna Lenah Elgström - 77, 78, 79, 80, 81, 82
Djurgårdsnatt. Av Erik Blomberg - 82
Om modern trädgårdskonst. Av Ester Claesson - 83, 84, 85, 86, 87, 88, 89, 90, 91, 92, 93, 94, 95
Två dikter. Av Bertil Malmberg - 96
    Museion - 96
    Jungfrun - 96
John Kruse. 1865—1914. Av Axel Gauffin - 97, 98, 99, 100, 101, 102
Stockholmska muser. Musikrevy september—december 1914. Av Alf Nyman - 103, 104, 105, 106, 107, 108, 109, 110
Gustav Wied. Født 6 Marts 1858, død 24 Oktober 1914. Erindringer og Indtryk. Af Carl Behrens - 111, 112
Från Stockholms teatrar. Av Carl G. Laurin - 113, 114, 115, 116, 117, 118, 119, 120, 121, 122, 123, 124, 125, 126, 127
Insända böcker - 128
    Tredje häftet - plansch, (blank), plansch, (blank), 129, 130, 131, 132, 133, 134, 135, 136, 137, 138, 139, 140, 141, 142, 143, 144, 145, 146, 147, 148, 149, 150, 151, 152, 153, 154, 155, 156, 157, 158, 159, 160, 161, 162, 163, 164, 165, 166, 167, 168, 169, 170, 171, 172, 173, 174, 175, 176
Marsdag, motiv från Dufed. Oljemålning av Anton Genberg. 1914 - plansch
Gröna luckor. Oljemålning av Mathilde Wigert-Österlund. 1912 - plansch
Folkvandringskrigen i andra årtusendet före Kristus. Den kretisk-mykeniska kulturen i nyare belysning. Av August Hahr - 129, 130, 131, 132, 133, 134, 135, 136, 137
Fågel Blå. Av Hugo Gyllander - 137, 138
Persisk saga. av Mildred Thorburn-Busck - 139, 140
Tyskföraktet i Europa. Av Carl G. Laurin - 141, 142, 143, 144, 145, 146, 147, 148
Estetisk ekonomi. Av Georg Pauli - 149, 150, 151, 152, 153, 154, 155, 156, 157
Ny svensk lyrik. Av Olof Rabenius - 157, 158, 159, 160, 161, 162, 163, 164, 165
Gustaf Mattsson. Av Algot Ruhe - 166, 167
Ur bokmarknaden - 168, 169, 170, 171, 172, 173, 174, 175
    Av Ludvig Looström - 168, 169, 170, 171, 172
    Av G. A. Jaederholm - 172, 173, 174, 175
Insända böcker - 176
    Fjärde häftet - plansch, (blank), plansch, (blank), 177, 178, 179, 180, 181, 182, 183, 184, 185, 186, 187, 188, 189, 190, 191, 192, 193, 194, 195, 196, 197, 198, 199, 200, 201, 202, 203, 204, 205, 206, 207, 208, 209, 210, 211, 212, 213, 214, 215, 216, 217, 218, 219, 220, 221, 222, 223, 224
Tjuvskytt. Oljemålning av Bruno Liljefors. 1894 - plansch
Fosterbröderna. Oljemålning av Olof Sager-Nelson. 1894 - plansch
Ur musikens förhistoria. Av Alf Nyman - 177, 178, 179, 180, 181, 182, 183, 184, 185, 186, 187, 188
Skibsskruen. Av Carl Sörensen - 188, 189, 190, 191, 192, 193, 194, 195, 196
Klockbojen. Av Karl Asplund - 196
Ernst Hæckel. Ett liv i vetenskapens tjänst. Av Beatrice Zade - 197, 198, 199, 200, 201, 202, 203, 204, 205, 206, 207
Herrens vindar. Av Hugo Gyllander - 208
Konstmuseet som skönhetsvärld. Av Richard Bergh - 209, 210, 211, 212, 213, 214, 215
Dröm och liv. En diktcykel. Av Ola Hansson - 216, 217, 218, 219, 220
En ny Sergelbok. Av August Hahr - 221, 222, 223, 224
    Femte häftet - plansch, (blank), plansch, (blank), 225, 226, 227, 228, 229, 230, 231, 232, 233, 234, 235, 236, 237, 238, 239, 240, 241, 242, 243, 244, 245, 246, 247, 248, 249, 250, 251, 252, 253, 254, 255, 256, 257, 258, 259, 260, 261, 262, 263, 264, 265, 266, 267, 268, 269, 270, 271, 272, 273, 274, 275, 276, 277, 278, 279, 280, 281, 282, 283, 284, 285, 286, 287, 288
Toaletten. Oljemålning av Hugo Birger. 1880 - plansch
En hypnotisk séance. Oljemålning av Richard Bergh. 1887 - plansch
Gustaf Kolthoff. En naturvän. Av A. Klinckowström - 225, 226, 227, 228, 229, 230, 231, 232, 233, 234, 235, 236, 237, 238, 239, 240, 241, 242
På allfarvägen från Rom. Av Anton Lindsström - 243, 244, 245, 246, 247, 248, 249, 250, 251, 252, 253, 254
I ett främmande rum. Av Karl Asplund - 254
Svensk genombrottskonst. Av Carl David Moselius - 255, 256, 257, 258, 259, 260, 261, 262, 263, 264, 265, 266, 267, 268, 269
Japanskt klockspel. Av Karl Asplund - 269
Kom nya tid! Av Hans Vik - 270, 271, 272
Jane Austen. Av Mathilda Malling - 273, 274, 275, 276
Richard Meyer. Af Edv. Lehmann - 277, 278, 279, 280
Stockholmska muser. Musikrevy januari—april 1915. Av Alf Nyman - 280, 281, 282, 283, 284, 285
Vilhelm Herold. Av Gunnar Hauch - 286, 287, 288
    Sjätte häftet - plansch, (blank), plansch, (blank), 289, 290, 291, 292, 293, 294, 295, 296, 297, 298, 299, 300, 301, 302, 303, 304, 305, 306, 307, 308, 309, 310, 311, 312, 313, 314, 315, 316, 317, 318, 319, 320, 321, 322, 323, 324, 325, 326, 327, 328, 329, 330, 331, 332, 333, 334, 335, 336
Bodidharma övergående Jansekiang. Färglagd tuschmålning från 1700-talet av Pien Shou Mien (152×70 cm) - plansch
Vårdrakar uppstigande från sin vinterdvala. Tuschmålning, tillskriven Chên-Yung, verksam under Sung-dynastien. (175×97 cm) - plansch
Fredrika Bremer och Frances von Koch. En samling brev meddelade av Malla Grandinson - 289, 290, 291, 292, 293, 294, 295, 296, 297, 298, 299, 300, 301, 302, 303, 304
Kinesiskt måleri. Några intryck. Av Klas Fåhræus - 305, 306, 307, 308, 309, 310, 311, 312, 313, 314, 315, 316, 317, 318
Andreas Aubert och norsk kunst. Av Andreas Jynge - 319, 320, 321, 322, 323
Danserskan på stranden. Av Anna Maria Roos - 324
Svenska romaner och noveller. Av Olof Rabenius - 325, 326, 327, 328, 329, 330, 331, 332, 333
Birger Mörners bok om Aurora Königsmarck. Av Hj. Lundgren - 334, 335, 336
    Sjunde häftet - plansch, (blank), plansch, (blank), 337, 338, 339, 340, 341, 342, 343, 344, 345, 346, 347, 348, 349, 350, 351, 352, 353, 354, 355, 356, 357, 358, 359, 360, 361, 362, 363, 364, 365, 366, 367, 368, 369, 370, 371, 372, 373, 374, 375, 376, 377, 378, 379, 380, 381, 382, 383, 384, 385, 386, 387, 388, 389, 390, 391, 392, 393, 394, 395, 396, 397, 398, 399, 400
Badande ynglingar. Oljemålning av Georg Pauli. 1914 - plansch
Pendyl i vit marmor och guldbrons av Carl Milles. 1915 - plansch
Om sinnessjukdom, diktning och skapande konst. Av Bror Gadelius - 337, 338, 339, 340, 341, 342, 343, 344, 345, 346, 347, 348, 349, 350, 351, 352, 353, 354, 355, 356, 357, 358
Det var mor Jordens egen röst. Av Gustaf Johansson - 359, 360, 361
    Vi vaknade på stuguloft... - 359, 360
    Jägargossarna - 360, 361
    Löftet - 361
Irrblosset. Av Gustaf Ullman - 362, 363, 364
Språkliga åldringar. Av Johan Götlind - 364, 365, 366
Kubistisk interview. Av X. Yzäta - 367, 368, 369, 370, 371, 372, 373, 374, 375, 376, 377
Jag mött ett leende en dag på vägen... Av Sigfrid Siwertz - 378
Från Stockholms teatrar. Av Carl G. Laurin - 379, 380, 381, 382, 383, 384, 385, 386, 387, 388, 389, 390, 391, 392, 393
Thor Lange. Af Otto Borchsenius - 394, 395, 396, 397
Jules Lemaitre. Av Olof Rabenius - 397, 398
Insända böcker - 399, 400
    Åttonde häftet - plansch, (blank), plansch, (blank), 401, 402, 403, 404, 405, 406, 407, 408, 409, 410, 411, 412, 413, 414, 415, 416, 417, 418, 419, 420, 421, 422, 423, 424, 425, 426, 427, 428, 429, 430, 431, 432, 433, 434, 435, 436, 437, 438, 439, 440, 441, 442, 443, 444, 445, 446, 447, 448
Musik i ateliern. Oljemålning av P. S. Kröyer. 1886 - plansch
Fem män. Oljemålning av Vilhelm Hammershöi. 1902 - plansch
Vilhelm Hammershöi. Af Vilhelm Wanscher - 401, 402, 403, 404, 405, 406, 407, 408, 409, 410, 411
Hans händer taga hennes. Av Matts Magni Granström - 412
När vi avträdde vår sista baltiska provins. Ett hundraårsminne. Av Lars Dalgren - 413, 414, 415, 416
Från rosornas och smyrnamattornas land. Av Otto Cyrén - 417, 418, 419, 420, 421, 422, 423, 424, 425, 426, 427, 428, 429, 430
Franz Neruda. Af Godtfred Skjerne - 431, 432, 433, 434, 435, 436, 437
Sken och verklighet. Efter Gottfried Keller. Översättning av Teresia Eurén - 438
Ur bokmarknaden - 439, 440, 441, 442, 443, 444, 445, 446, 447
    Caroline. Av Klara Johanson - 439, 440, 441
    Av Carl Behrens - 442, 443
    Äkta spetsar. Av Ellen Nordenstreng - 443, 444, 445, 446
    Nordisk Bergsonlitteratur. Av John Gustavson - 447
Insända böcker - 448
    Nionde häftet - plansch, (blank), plansch, (blank), 449, 450, 451, 452, 453, 454, 455, 456, 457, 458, 459, 460, 461, 462, 463, 464, 465, 466, 467, 468, 469, 470, 471, 472, 473, 474, 475, 476, 477, 478, 479, 480, 481, 482, 483, 484, 485, 486, 487, 488, 489, 490, 491, 492, 493, 494, 495, 496, 497, 498, 499, 500, 501, 502, 503, 504, 505, 506, 507, 508, 509, 510, 511, 512
Nocturne. Oljemålning av Eugène Jansson. 1901 - plansch
Badhuset. Oljemålning av Eugène Jansson. 1908 - plansch
Några ord om Napoleon. Av Johan C. W. Thyrén - 449, 450, 451, 452, 453, 454, 455, 456, 457, 458, 459, 460, 461, 462, 463, 464, 465, 466
Eugène Jansson. Av Klas Fåhræus - 467, 468, 469, 470, 471, 472, 473, 474, 475, 476, 477, 478, 479, 480
Varningen. Av Gustaf Ullman - 480
Samuel Fries. Av Lydia Wahlström - 481, 482, 483, 484, 485, 486, 487
Ljusdyrkaren. Av Fredrik Vetterlund - 488
Dagar med Wirsén. Av Mari Mihi - 489, 490, 491, 492, 493, 494, 495, 496
Duerne. Av Valdemar Rördam - 497, 498
Ett kåseri om den italienska renässansen. Av August Brunius - 499, 500, 501, 502, 503, 504, 505, 506
Svenska romaner och noveller. Av Olof Rabenius - 507, 508, 509, 510, 511, 512
    Tionde häftet - plansch, (blank), plansch, (blank), 513, 514, 515, 516, 517, 518, 519, 520, 521, 522, 523, 524, 525, 526, 527, 528, 529, 530, 531, 532, 533, 534, 535, 536, 537, 538, 539, 540, 541, 542, 543, 544, 545, 546, 547, 548, 549, 550, 551, 552, 553, 554, 555, 556, 557, 558, 559, 560
Arab. Blyertsteckning av Eugène Delacroix - plansch
Sädeskärvarna. Oljemålning av Vincent van Gogh. 1890 - plansch
Den heliga Birgittas uppenbarelser illustrerade i medeltidskonsten. Av Andreas Lindblom - 513, 514, 515, 516, 517, 518, 519, 520, 521, 522, 523, 524, 525, 526, 527, 528, 529
Regnvejr. Av Jeppe Aakjær - 530, 531, 532, 533, 534, 535, 536
Goethe på Dornburg. Av Helena Nyblom - 537, 538, 539, 540, 541, 542, 543, 544, 545, 546, 547, 548
Till Erasmus. Efter Pierre de Nolhac. Översättning av Hj. Lundgren - 548
Rom. Av Anton Lindsström - 549, 550, 551, 552, 553, 554, 555, 556
Klassisk filosofi. Av John Gustavson - 557, 558, 559, 560
    Elfte häftet - plansch, (blank), plansch, (blank), 561, 562, 563, 564, 565, 566, 567, 568, 569, 570, 571, 572, 573, 574, 575, 576, 577, 578, 579, 580, 581, 582, 583, 584, 585, 586, 587, 588, 589, 590, 591, 592, 593, 594, 595, 596, 597, 598, 599, 600, 601, 602, 603, 604, 605, 606, 607, 608, 609, 610, 611, 612, 613, 614, 615, 616, 617, 618, 619, 620, 621, 622, 623, 624
Karl X Gustaf och Erik Dahlberg. Statygrupp i brons av Teodor Lundberg. 1915 - plansch
Fru Signe Thiel. Oljemålning av Carl Larsson. 1900 - plansch
Albert Engström och Jean-Louis Forain. En studie över svensk och fransk humor. Av Hans W:son Ahlmann - 561, 562, 563, 564, 565, 566, 567, 568, 569, 570, 571, 572, 573, 574, 575, 576, 577, 578, 579, 580, 581
Till hembygden. Av Karl-Erik Forsslund - 582, 583, 584
Annarella. En Capri-historia av Ernst Lundquist - 585, 586, 587, 588, 589, 590, 591, 592
Vitalis (Eric Sjöberg). Av Fredrik Böök - 593, 594, 595, 596, 597, 598, 599, 600, 601, 602, 603, 604
Dikter av William Wordsworth. Översatta av Anders Österling - 605
    I. En klagan - 605
    II. Påskliljorna - 605
    III. Regnbågen - 605
En tête-à-tête. Av Artur Möller - 606, 607, 608
William James’ religionsfilosofi. Av John Gustavson - 609, 610, 611, 612, 613, 614, 615, 616, 617, 618, 619, 620, 621, 622, 623, 624
Blindbocksleken (ballad). Av Gustaf Ullman - 624
    Tolfte häftet - plansch, (blank), plansch, (blank), 625, 626, 627, 628, 629, 630, 631, 632, 633, 634, 635, 636, 637, 638, 639, 640, 641, 642, 643, 644, 645, 646, 647, 648, 649, 650, 651, 652, 653, 654, 655, 656, 657, 658, 659, 660, 661, 662, 663, 664, 665, 666, 667, 668, 669, 670, 671, 672
Den uppvaknande människan. Staty i brons av Auguste Rodin. 1877 - plansch
Bellona. Byst i brons av Auguste Rodin. 1880-talet - plansch
Goethes naturvetenskapliga studier och samlingar. Av Beatrice Zade - 625, 626, 627, 628, 629, 630, 631, 632, 633, 634, 635, 636, 637, 638, 639, 640, 641, 642
En fågeldrill. Af Stefan Johansson - 642
Auguste Rodin och Villard de Honnecourt. Av Cecilia Wærn - 643, 644, 645, 646, 647, 648, 649, 650, 651, 652, 653, 654, 655, 656
Alkibiades i landsflykt. Av Ernst Norlind - 657, 658
Hans Larsson. En svensk intuitionsfilosof. Av Alf Nyman - 659, 660, 661, 662, 663, 664, 665, 666, 667, 668, 669
Insända böcker - 670, 671
Insända tidskrifter 1915 - 672

Project Runeberg, Wed Mar 23 14:30:40 2016 (aronsson) (diff) (history) (download) Next >>
https://runeberg.org/ordochbild/1915/

Valid HTML 4.0! All our files are DRM-free