- Project Runeberg -  Sveriges land och folk : historisk-statistisk handbok /
Andra delen

(1915) [MARC] Author: Joseph Guinchard
Titel och innehåll | Next >>
  Project Runeberg | Catalog | Recent Changes | Donate | Comments? |   

SVERIGES
LAND OCH FOLK

HISTORISK-STATISTISK HANDBOK

ENLIGT K. MAJ:TS UPPDRAG UTGIVEN AV
J. GUINCHARD

ANDRA UPPLAGAN
SVENSK EDITION

ANDRA DELEN

STOCKHOLM 1915
KUNGL. BOKTRYCKERIET. P. A. NORSTEDT & SÖNER
123483


Förord till den elektroniska utgåvan

Se vårt förord till hela verket.


The above contents can be inspected in scanned images: riksvapnet, smutstitel, titelsida, vii, viii, ix, x, 726

Korrstapel / Proof bar for this volume

Innehåll / Table of Contents


Titel och innehåll - riksvapnet, smutstitel, titelsida, vii, viii, ix, x, 726
Förteckning över tabeller - xi, xii, xiii, xiv
Förteckning över illustrationer, kartor och diagram - xv, xvi, xvii, xviii, xix, xx
I. Sveriges naturtillgångar. Av Gunnar Andersson - 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11
II. Översikt av Sveriges näringar. Av P. Fahlbeck - 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25
III. Lanthushållning. Inl. av H. Juhlin Dannfelt - 26, 27, 28, 29, 30, 31, 32, 33, 34, 35, 36, 37, 38, 39, 40, 41, 42, 43, 44, 45, 46, 47, 48, 49, 50, 51, 52, 53, 54, 55, 56, 57, 58, 59, 60, 61, 62, 63, 64, 65, 66, 67, 68, 69, 70, 71, 72, 73, 74, 75, 76, 77, 78, 79, 80, 81, 82, 83, 84, 85, 86, 87, 88, 89, 90, 91, 92, 93, 94, 95, 96, 97, 98, 99, 100, 101, 102, 103, 104, 105, 106, 107, 108, 109, 110, 111, 112, 113, 114, 115, 116, 117, 118, 119, 120, 121, 122, 123, 124, 125, 126, 127, 128, 129, 130, 131, 132, 133, 134, 135, 136, 137, 138, 139, 140, 141, 142, 143, 144, 145, 146, 147, 148, 149, 150, 151, 152, 153, 154
    Vid redigeringen av denna avd. har bistånd lämnats av W. Flach och H. Juhlin Dannfelt
    1. Jordbruk. Av H. Juhlin Dannfelt - 33, 34, 35, 36, 37, 38, 39, 40, 41, 42, 43, 44, 45, 46, 47, 48, 49, 50, 51, 52, 53, 54, 55, 56, 57, 58, 59, 60, 61, 62, 63, 64, 65, 66, 67, 68, 69, 70, 71, 72, 73
    Trädgårdsskötsel. Av G. Lind - 69, 70, 71, 72, 73
    2. Husdjursskötsel - 73, 74, 75, 76, 77, 78, 79, 80, 81, 82, 83, 84, 85, 86, 87, 88, 89, 90, 91, 92, 93, 94, 95, 96, 97, 98, 99
    I allmänhet samt särskilt hornboskaps- och svinskötsel. Av H. Funkquist - 73, 74, 75, 76, 77, 78, 79, 80, 81, 82, 83, 84, 85, 86, 87
    Hästskötsel. Av J. B. Hedelin - 87, 88, 89, 90, 91, 92, 93, 94
    Renskötsel. Av E. Bergström - 94, 95, 96, 97
    Kaninskötsel. Av H. Funkquist - 98
    Fjäderfäskötsel. Av H. Funkquist - 98
    Biskötsel. Av N. Rosén - 98, 99
    3. Mejeriväsendet. Av. L. G. Thomé - 99, 100, 101, 102, 103, 104, 105, 106, 107, 108, 109, 110, 111, 112, 113
    4. Offentliga oeh enskilda anstalter till lantbrukets främjande. Inl. av W. Flach - 113, 114, 115, 116, 117, 118, 119, 120, 121, 122, 123, 124, 125, 126, 127, 128, 129, 130, 131, 132, 133, 134, 135, 136, 137, 138, 139, 140, 141, 142, 143, 144, 145, 146
    Lantbruksundervisning. Av L. Holmström - 116, 117, 118, 119, 120, 121, 122, 123
    Veterinärväsendet. Av G. Kjerrulf - 123, 124, 125, 126
    Jordbrukets kreditanstalter. Av [V. Ramstedt] E. von Hofsten - 126, 127, 128, 129, 130
    Inteckningar i fastighet. Av G. Sederholm - 130, 131
    Odlingslån och anslag. Av G. Sederholm - 131, 132
    Hushållningssällskapen. Av W. Heyman - 132, 133, 134, 135, 136
    Kemiska stationer. Av Mats Weibull - 136, 137
    Jordbrukets försöksanstalter. Av Mats Weibull - 137, 138
    Frökontrollanstalter. Av A. Vilke - 138
    Utsädesfrågan. Av Hj. Nilsson - 139, 140, 141
    Svenska mosskulturföreningen. Av Hj. von Feilitzen - 141, 142, 143, 144
    Lantmannaföreningar. Av Nils Hansson - 144, 145
    Lantbruksmöten. Av Mats Weibull - 145
    Lantbrukets bokföring. Av L. Nanneson - 145, 146
    5. Jordbrukslagstiftning. Av C. Th. af Ekenstam - 146, 147, 148, 149, 150, 151, 152, 153, 154
IV. Skogsbruk - 155, 156, 157, 158, 159, 160, 161, 162, 163, 164, 165, 166, 167, 168, 169, 170, 171, 172, 173, 174, 175, 176, 177, 178, 179, 180, 181, 182, 183, 184, 185, 186, 187, 188, 189, 190, 191, 192, 193, 194, 195, 196, 197, 198, 199, 200, 201, 202, 203, 204, 205
    Vid redigeringen av denna avdelning har bistånd lämnats av K. Fredenberg
    1. Skogarna och skogsväsendet. Av [Th. Örtenblad] A. Wahlgren och Th. W. Hermelin - 155, 156, 157, 158, 159, 160, 161, 162, 163, 164, 165, 166, 167, 168, 169, 170, 171, 172, 173, 174, 175, 176
    Statens skogsförsöksanstalt. Av G. Schotte - 172, 173
    Skogsundervisning. Av A. Wahlgren - 174, 175, 176
    2. Skogsindustrien. Av E. Arosenius - 176, 177, 178, 179, 180, 181, 182, 183, 184, 185, 186, 187, 188, 189, 190, 191, 192, 193, 194, 195, 196, 197, 198, 199, 200, 201, 202, 203, 204, 205
    Flottning. Av [Th. Örtenblad] Th. W. Hermelin - 192, 193, 194, 195, 196
V. Jakt och fiske - 206, 207, 208, 209, 210, 211, 212, 213, 214, 215, 216, 217, 218, 219, 220
    1. Jakt och jaktlagstiftning. Av A. Wahlgren - 206, 207, 208, 209, 210, 211
    2. Fiske. Av [F. Trybom] O. Nordqvist - 211, 212, 213, 214, 215, 216, 217, 218, 219, 220
VI. Bergshantering. Inl. av C. Sahlin - 221, 222, 223, 224, 225, 226, 227, 228, 229, 230, 231, 232, 233, 234, 235, 236, 237, 238, 239, 240, 241, 242, 243, 244, 245, 246, 247, 248, 249, 250, 251, 252, 253, 254, 255, 256, 257, 258, 259, 260, 261, 262, 263, 264, 265, 266, 267, 268, 269, 270, 271, 272, 273, 274, 275, 276, 277, 278, 279, 280, 281, 282, 283, 284, 285, 286, 287, 288, 289, 290, 291, 292, 293
    Vid redigeringen av denna avdelning har bistånd lämnats av C. Sahlin
    1. Gruvbrytning. Av Walfrid Petersson - 227, 228, 229, 230, 231, 232, 233, 234, 235, 236, 237, 238, 239, 240, 241, 242, 243, 244, 245, 246, 247, 248, 249
    2. Järntillverkning. Av J. A. Leffler - 249, 250, 251, 252, 253, 254, 255, 256, 257, 258, 259, 260, 261, 262, 263, 264, 265, 266, 267, 268, 269, 270, 271, 272, 273, 274, 275, 276, 277, 278, 279, 280, 281, 282, 283, 284, 285, 286
    3. Tillverkning av övriga metaller. Av J. G. Petrén - 286, 287, 288, 289, 290, 291, 292
    4. Åtgärder för bergshanteringens främjande. Av Walfrid Petersson - 292, 293
VII. Sveriges vattenfall. Av F. V. Hansen - 294, 295, 296, 297, 298, 299, 300, 301, 302, 303, 304, 305, 306
VIII. Tillverkningsindustri. Inl. av [G. Sundbärg] K. Åmark - 307, 308, 309, 310, 311, 312, 313, 314, 315, 316, 317, 318, 319, 320, 321, 322, 323, 324, 325, 326, 327, 328, 329, 330, 331, 332, 333, 334, 335, 336, 337, 338, 339, 340, 341, 342, 343, 344, 345, 346, 347, 348, 349, 350, 351, 352, 353, 354, 355, 356, 357, 358, 359, 360, 361, 362, 363, 364, 365, 366, 367, 368, 369, 370, 371, 372, 373, 374, 375, 376, 377, 378, 379, 380, 381, 382, 383, 384, 385, 386, 387, 388, 389, 390, 391, 392, 393, 394, 395, 396, 397, 398, 399, 400, 401, 402, 403, 404, 405, 406, 407, 408, 409, 410, 411, 412, 413, 414, 415, 416, 417, 418, 419, 420, 421, 422, 423, 424, 425, 426, 427, 428, 429, 430, 431, 432, 433, 434, 435, 436, 437, 438, 439, 440, 441, 442, 443, 444, 445, 446, 447, 448, 449, 450, 451, 452, 453, 454, 455, 456, 457, 458, 459, 460, 461, 462, 463, 464, 465, 466, 467, 468, 469, 470, 471, 472, 473, 474, 475, 476, 477, 478
    Vid redigeringen av denna avdelning har bistånd lämnats av K. Åmark, Alf. Larson och A. G. Ekstrand
    1. Metall- och maskinindustri. Av Alf. Larson och K. Åmark - 320, 321, 322, 323, 324, 325, 326, 327, 328, 329, 330, 331, 332, 333, 334, 335, 336, 337, 338, 339, 340, 341, 342, 343, 344
    2. Jord- och stenindustri - 344, 345, 346, 347, 348, 349, 350, 351, 352, 353, 354, 355, 356, 357, 358, 359, 360, 361
    Torvindustri. Av Alf. Larson - 344, 345, 346
    Stenindustri. Av E. Svedmark - 346, 347, 348, 349
    Cement- och murbruksfabriker. Av G. H. Nordenskiöld och E. Svedmark - 349, 350, 351
    Kalk- och kritbruk. Av Alf. Larson - 351, 352
    Tegel- och lervaruindustri. Av E. Svedmark och H. Almström - 352, 353, 354, 355, 356, 357
    Glasindustri. Av S. E. A. Kjellgren - 357, 358, 359, 360, 361
    3. Träindustri - 362, 363
    Snickeri- och möbelfabriker. Av Alf. Larson - 362, 363
    Övriga tillverkningar. Av Alf. Larson - 363
    4. Pappers- och grafisk industri - 364, 365, 366, 367, 368, 369, 370, 371, 372, 373, 374, 375, 376, 377, 378
    Trämasseindustri. Av J. Vestergren - 364, 365, 366, 367, 368, 369, 370, 371
    Pappersindustri. Av J. Vestergren - 371, 372, 373, 374, 375
    Grafisk industri. Av Alf. Larson - 375, 376, 377, 378
    5. Livsmedelsindustri (närings- och njutningsmedel). Inl. av Alf. Larson - 378, 379, 380, 381, 382, 383, 384, 385, 386, 387, 388, 389, 390, 391, 392, 393, 394, 395, 396, 397, 398, 399, 400
    Mjöl- och grynkvarnar. Av G. Molin - 379, 380, 381
    Bagerier. Av Alf. Larson - 381
    Margarinindustri. Av Alf. Larson - 381, 382
    Vitbetsockertillverkningen. Av Å. G. Ekstrand - 383, 384, 385, 386, 387
    Sockerraffinaderier. Av Å. G. Ekstrand - 387, 388
    Tillverkning av choklad, konfekt och kaffesurrogat. Av Å. G. Ekstrand - 388
    Tobaksindustri. Av Å. G. Ekstrand - 389, 390, 391
    Jästfabriker. Av Alf. Larson - 391
    Brännvinsbrännerier. Av Å. G. Ekstrand - 391, 392, 393, 394, 395
    Maltdrycksbryggerier. Av P. Klason - 395, 396, 397, 398, 399
    Tillverkning av mineralvatten och läskedrycker. Av P. Klason - 399
    Vin- och saftfabriker. Av Alf. Larson - 399, 400
    6. Textil- och beklädnadsindustri. Av G. Sellergren och A. Lilienberg - 400, 401, 402, 403, 404, 405, 406, 407, 408, 409, 410, 411, 412, 413, 414, 415, 416, 417, 418, 419, 420, 421, 422
    7. Läder, hår och gummivaruindustri. Av Alf. Larson och K. Åmark - 422, 423, 424, 425, 426
    Garverier. Av J. Landin - 422, 423, 424
    8. Kemisk-teknisk industri. Av Alf. Larson - 426, 427, 428, 429, 430, 431, 432, 433, 434, 435, 436, 437, 438, 439, 440, 441, 442, 443
    9. Elektrisk industri - 443, 444, 445, 446, 447, 448, 449, 450, 451, 452, 453, 454, 455, 456, 457, 458
    Elektroteknisk industri. Av A. Enström - 443, 444
    Kraft- och elektricitetsverksindustri. Av A. Enström - 444, 445, 446, 447, 448, 449
    Elektrokemisk industri. Av W. Palmær - 449, 450, 451, 452, 453, 454, 455, 456, 457, 458
    10. Hantverk och hemslöjd. [A. Raphael] - 458, 459, 460, 461, 462, 463, 464, 465, 466, 467, 468, 469, 470
    Hantverk. Av C. J. F. Ljunggren - 458, 459, 460, 461, 462, 463, 464, 465
    Hemslöjd. Av S. Odén - 465, 466, 467, 468, 469, 470
    11. Konsthantverk och konstindustri. Av E. G. Folcker - 470, 471, 472, 473, 474, 475, 476
    12. Översikt av de viktigaste av svenskar gjorda industriella uppfinningar. Av Nils Rahm - 476, 477, 478
IX. Handel. [Av A. Berencreutz] - 479, 480, 481, 482, 483, 484, 485, 486, 487, 488, 489, 490, 491, 492, 493, 494, 495, 496, 497, 498, 499, 500, 501, 502, 503, 504, 505, 506, 507, 508, 509, 510, 511, 512, 513, 514, 515, 516
    Historik. Av H. Rosman - 479, 480, 481, 482, 483, 484, 485
    Hela handelsomsättningen med utlandet. Av K. G. Wetterlund - 485, 486, 487
    In- oeh utförsel av olika varuslag. Av K. G. Wetterlund - 487, 488, 489, 490, 491, 492, 493, 494, 495, 496
    Varubytet med olika länder. Av K. G. Wetterlund - 496, 497, 498, 499
    Tullförhållanden. Av K. G. Wetterlund - 499, 500, 501
    Tullagstiftningen och tullstaten. Av K. G. Wetterlund - 501, 502, 503, 504, 505
    Handelspolitik. Av S. Brisman - 505, 506, 507, 508, 509
    Inrikes handeln. Av H. Rosman - 509, 510
    Handelsundervisningen. Av A. Ahlström - 510, 511, 512, 513, 514, 515
    Handelslagstiftning. Av E. Modig - 515, 516
X. Sjöfart. Av H. Rosman och K. E. Norman - 517, 518, 519, 520, 521, 522, 523, 524, karta: Sveriges reguljära transoceana ångbåtslinjer 1914-15, 525, 526, 527, 528, 529, 530, 531, 532, 533, 534, 535, 536, 537, 538, 539, 540, 541, 542, 543, 544, 545, 546, 547, 548, 549, 550, 551, 552, 553, 554, 555, 556, 557, 558, 559, 560, 561, 562
    Kanaler och farleder. Av F. V. Hansen - 530, 531, 532, 533, 534, 535, 536, 537, 538, 539, 540, 541, 542, 543, 544
    Hamnar och skeppsdockor. Av W. Fellenius - 545, 546, 547, 548
    Lots- och fyrväsendet. Livräddningsstationer för skeppsbrutna. Av E. A. Smith - 548, 549, 550, 551
    Bärgnings- och dykeriväsendet. Av E. A. Smith - 551, 552, 553
    Navigationsskolor. Av J. S. Björling - 553, 554, 555
    Sjöfartslagstiftning. Av E. Modig - 555, 556, 557, 558
    Avgifter av sjöfarten. Av E. Modig - 558, 559
    Sjömännen. Av O. Järte - 559, 560, 561, 562
XI. Samfärdsmedel - 563, 564, 565, 566, 567, 568, 569, 570, 571, 572, 573, 574, 575, 576, 577, 578, 579, 580, 581, 582, 583, 584, 585, 586, 587, 588, 589, 590, 591, 592, 593, 594, 595, 596, 597, 598, 599, 600, 601, 602, 603, 604, 605, 606, 607, 608, 609, 610, 611, 612, 613, 614, 615, 616, 617, 618, 619, 620, 621, 622, 623, 624, 625, 626, 627, 628
    1. Järnvägarna. Av [G. Welin] T. Hamnell - 563, 564, 565, 566, 567, 568, 569, 570, 571, 572, 573, 574, 575, 576, 577, 578, 579, 580, 581, 582, 583, 584, 585, 586, 587, 588, 589, 590
    2. Stadskommunikationerna. Av Ingemar Petersson - 591, 592, 593, 594
    3. Landsvägar. Av C. E. Gyllenberg - 594, 595, 596, 597, 598, 599, 600, 601
    4. Postväsendet. Av R. Lundgren - 601, 602, 603, 604, 605, 606, 607, 608, 609, 610, 611, 612
    5. Telegrafväsendet. Av E. Halling - 612, 613, 614, 615, 616, 617
    6. Telefonväsendet. Inl. av E. Halling - 618, 619, 620, 621, 622, 623, 624, 625, 626, 627, 628
    Statens telefonväsende. Av E. Halling - 620, 621, 622, 623, 624
    Enskilda telefonbolag. Av K. F. Wincrantz - 624, 625, 626, 627, 628
XII. Bank-, kredit- och försäkringsanstalter - 629, 630, 631, 632, 633, 634, 635, 636, 637, 638, 639, 640, 641, 642, 643, 644, 645, 646, 647, 648, 649, 650, 651, 652, 653, 654, 655, 656, 657, 658, 659, 660, 661, 662, 663, 664, 665
    1. Myntväsendet. Av K. A. Wallroth - 629, 630, 631, 632, 633, 634
    Kontrollen å guld-, silver- och tennarbeten. Av K. A. Wallroth - 632, 633, 634
    2. Bankväsendet. Av I. Hultman - 634, 635, 636, 637, 638, 639, 640, 641, 642, 643, 644, 645, 646, 647, 648
    3. Hypoteksinrättningar. Av I. Hultman - 648
    4. Sparbanker och sparkassor. Av [I. Flodström] Alfhild Lamm - 648, 649, 650, 651, 652, 653, 654
    5. Försäkringsväsendet. Av S. Palme - 655, 656, 657, 658, 659, 660, 661, 662, 663, 664, 665
XIII. Översikt av näringslagstiftningen. Av J. Tjerneld - 666, 667, 668, 669, 670, 671, 672, 673, 674, 675, 676, 677, 678, 679, 680
    Patent. Av Nils Rahm - 675, 676, 677, 678
    Varumärken. Av Nils Rahm - 678, 679
    Mönster och modeller. Av Nils Rahm - 679, 680
Register - 681, 682, 683, 684, 685, 686, 687, 688, 689, 690, 691, 692, 693, 694, 695, 696, 697, 698, 699, 700, 701, 702, 703, 704, 705, 706, 707, 708, 709, 710, 711, 712, 713, 714, 715, 716, 717, 718, 719, 720, 721, 722, 723, 724
    Abelin ... - 681
    Almquist ... - 682
    Arnoldson ... - 683
    Bendz ... - 684
    Blandsäd ... - 685
    Bromell ... - 686
    Civilstatens ... - 687
    Drottninghuset ... - 688
    Engeströms ... - 689
    Finshyttan ... - 690
    Fredholm ... - 691
    Galoscher ... - 692
    Grönblad ... - 693
    Hahr ... - 694
    Hemmet ... - 695
    Husesyn ... - 696
    Ingers ... - 697
    Järnmalm ... - 698
    Katoliker ... - 699
    Konservfabriker ... - 700
    Kvarts ... - 701
    Lantbruksmöten ... - 702
    Lindberg ... - 703
    Lundsbergs ... - 704
    Margarin ... - 705
    Molin ... - 706
    Neson ... - 707
    Nykterhet ... - 708
    Pappersindustri ... - 709
    Psalmboken ... - 710
    Rosén ... - 711
    Samariterhemmet ... - 712
    Sjukhus ... - 713
    Skrädderiidkareföreningarnas ... - 714
    Spånadsämnen ... - 715
    Stockholms nya rådhus ... - 716
    Superfosfat ... - 717
    Tabergs ... - 718
    Tomträtt ... - 719
    Törne ... - 720
    Wallis ... - 721
    Wien ... - 722
    Växter ... - 723
    Örsundsbro ... - 724
Ändringar och rättelser - 725

Project Runeberg, Tue Jan 8 19:54:34 2013 (aronsson) (diff) (history) (download) Next >>
https://runeberg.org/sverig15/2/

Valid HTML 4.0! All our files are DRM-free