- Project Runeberg -  Svenska män och kvinnor : biografisk uppslagsbok /
4. I-Lindner

(1942-1948) [MARC]
Titel och innehåll | Next >>
  Project Runeberg | Catalog | Recent Changes | Donate | Comments? |   

SVENSKA MÄN OCH KVINNOR

BIOGRAFISK UPPSLAGSBOK

4 I—LINDNER

STOCKHOLM ALBERT BONNIERS FÖRLAG Illustrationsmaterialet för tiden före år 1850 är till övervägande del hämtat från Svenska porträttarkivets samlingar. Copyright. Albert Bonniers förlag 1948. Stockholm. Alb. Bonniers boktryckeri 1948

Förord till den elektroniska utgåvan

Läs förordet till hela verket.


The above contents can be inspected in scanned images: smutstitel, titelsida, titelbladets baksida, v

Korrstapel / Proof bar for this volume

Innehåll / Table of Contents


Titel och innehåll - smutstitel, titelsida, titelbladets baksida, v
Medarbetare i del 4 - vii, viii
Signaturer i del 4 - ix, x
Förkortningar - xi
    

I


Iacobæus, Christian, läkare, se Jacobæus - 1
Ichsell, Jacob - 1
Ideforss, Hjalmar - 1
1. Idestam-Almquist, Bengt - 1, 2
2. Idestam-Blomberg, Marie-Louise - 2
Ideström, Axel - 2
1. Idman, Nils - 2
2. Idman, Nils - 2
Ifvarsson, se även Ivarson, Ivarsson - 2
Ifvarsson, Carl - 2, plansch, 3
Igelström, ätt - 3
Igelström, Lars Johan - 3, 4
Ignell, Nils - 4
Ihre, släkt - 4
1. Ihre, Thomas - 4, 5
2. Ihre, Johan - 5, 6
3. Ihre, Albrecht - 6
4. Ihre, Johan - 6
Ihrfors, Erik - 6, 7
Ihrmark, Axel - 7
Ike, Christian Gotthelf - 7
Ilkka, Jakob - 7, 8
Ille, Salomon - 8
Indebetou, In de Betou, släkt - 8
1. In de Betou, Johan - 8
2. Indebetou, Carl Gustaf - 8, 9
3. In de Betou, Govert - 9
4. Indebetou, Erik - 9
5. Indebetou, Govert - 9, 10
Inge d. ä. - 10
Inge d. y. - 10
Ingeborg - 10
Ingeborg - 10
Ingeborg - 10
Ingeborg - 10
Ingeborg - 10
Ingeborg - 10, 11
Ingeborg Gerhardsdotter - 11
Ingegerd - 11
Ingegerd - 11
Ingegerd - 11
Ingegerd Knutsdotter - 11
Ingelgren, Georg - 11
Ingelman, Agnes - 11
Ingelman, släkt - 11, 12
Ingelman, Göran Gabriel - 12
Ingelström, Einar - 12
1. Ingers, Enoch - 12
2. Ingers, Malin - 12
Ingeström, släkt - 12, 13
1. Ingeström, Åke - 13
2. Ingeström, Bengt - 13
Inghe, Gunnar - 13
Ingman, släkt - 13, 14
Ingman, Carl - 14
Ingmansson, Johan - 14
Ingrid - 14
Ingrid - 14, 15
1. Ingvar, Sven - 15
2. Ingvar, Ingegerd Henschen, konsthistoriker, textilforskare, se Henschen - 15
Ingvar Vittfarne - 15
Ingvarsson, Ivar - 15
Insulander, släkt - 15, 16
1. Insulander, Ivar - 16
2. Insulander, Erik - 16
3. Insulander, Carl - 16, 17
Iohnson, Harry Axelsson - 17
Isaacsson, se även Isakson - 17
Isaacsson, August - 17
Isæus, Magnus - 17, 18
Isak, Aron - 18
Isakson, se även Isaacsson - 18
Isakson, Albert - 18, 19
Isakson, Carl, affärsman, se s. 20 - 19
Isakson, Karl - plansch, 19, 20
Isakson, Nils, affärsman, se nedan - 20
1. Isakson, Carl - 20
2. Isakson, Nils - 20
Isander, Gustaf - 20
Isberg, Anders, arkivman, författare, se s. 21 - 20
Isberg, Arvid, skolman, se s. 21 - 20
Isberg, Augusta - 20
Isberg, Carl - 20, 21
Isberg, Hagbard, präst, författare, se s. 22 - 21
Isberg, Orvar, paleozoolog, se s. 22 - 21
Isberg, Paul, ämbetsman, se nedan - 21
Isberg, Sophia - 21
Isberg, släkt - 21
1. Isberg, Paul - 21
2. Isberg, Arvid - 21
1. Isberg, Anders - 21, 22
2. Isberg, Hagbard - 22
3. Isberg, Orvar - 22
Iser, Matthias - 22
Ising, Gustaf - 22, 23
Israel Birgersson - 23
Israel Erlandsson - 23
Issendorff, Johan Christoffer von - 23
Isthmén, Jacob, militär, fornforskare, se Reenhielm - 23
Iwansson, Robert - 23
Iwar, Karl - 23, 24
Ivar Axelsson, riksråd, se Tott - 24
Ivar Blå, storman, se Joar Blå - 24
Ivar Gren, riksråd, se Gren - 24
Ivarson, se även Ifvarsson, Ivarsson - 24
Ivarson, Ivan - 24
Iwarson, Jonas - 24
Ivarsson, se äfven Ifvarsson, Ivarson - 25
Ivarsson, Anton - 25
Iwersson, Gottlieb - 25
Iverus, Gustaf - 25
Ixel, Jacob, politisk agent, se Ichsell - 25
1. Izikowitz, Sander - 25
2. Izikowitz, Karl Gustav - 25
    

J


Jacobæus, Christian - 26, 27
Jacobi, Lars - 27
1. Jacobowsky, Bernhard - 27
2. Jacobowsky, Vilhelm - 27
Jacobsen, Sthen - 27
Jacobsköld, Peder - 27
Jacobson, se även Jacobsson, Jakobson, Jakobsson - 27
Jacobson, Gustaf - 27, 28
1. Jacobson, Knut - 28
2. Jacobson, Uddo - 28
Jacobsson, se även Jacobson, Jakobson, Jakobsson - 28
Jacobsson, Axel - 28, 29
Jacobsson, Carl - 29
Jacobsson, Carl August, industriman, se s. 32 - 29
Jacobsson, Emil - 29
Jacobsson, Ernst, arkitekt, se s. 31 - 29
Jacobsson, Ernst, gymnastikdirektör, se s. 32 - 29
Jacobsson, Fritz - 29
Jacobsson, Gunnar, industriman, se s. 31 - 29
Jacobsson, Herbert - 29, 30
Jacobsson, Jeannette - 30
Jacobsson, John - 30
Jacobsson, Malte - 30
Jacobsson, Nils, skolman, skriftställare, se s. 32 - 30
Jacobsson, Oscar - 30, 31
Jacobsson, Per, nationalekonom, finansexpert, se s. 32 - 31
Jacobsson, Sven-Erik - 31
1. Jacobsson, Ernst - 31
2. Jacobsson, Gunnar - 31, 32
1. Jacobsson, Ernst - 32
2. Jacobsson, Nils - 32
1. Jacobsson, Per - 32
2. Jacobsson, Carl - 32
Jacobus Erici - 33
Jacobus Johannis - 33
Jaederholm, se även Jäderholm - 33
Jaederholm, Gustav - 33
Jaeger, Johannes - 33, 34
Jaensson, Knut - 34
1. Jaensson, Wilhelm - 34
2. Jaensson, Gustaf - 34, 35
Jaenzon, Julius - 35
Jahn, Gösta - 35
Jahnke, Julia - 35
1. Jahnsson, Jean - 35
2. Jahnsson, Karl Algot - 35, 36
Jahr, Adolf - 36
Jakob Israelsson - 36
Jakob Ulvsson - 36, 37
Jakobson, Jakobsson, se även Jacobson, Jacobsson - 37
Jakobson, Nils - 37
Jakobsson, Theodor - 37
Janér, Tor - 37, 38
Janhekt, Anders - 38
Jansa, Victor - 38
Janse, Olov, arkeolog, se s. 39 - 38
Janse, Otto, medeltidsarkeolog, museiman, se nedan - 38
Janse, Pehr - 38
Janse, släkt - 38
1. Janse, Otto - 38, 39
2. Janse, Olov - 39
Janson, se även Jaensson, Jaenzon, Joahnsson, Jansson, Janzon, Jeanson, Jeansson - 39
Janson, Agnes - 39
Janson, Gustaf - 39, 40
Janson, Knut, landskapsmålare, etsare, se s. 47 - 40
Janson, Sixtus - 40
Janson, Sverker - 40
Janson, Ture - 40, 41
Janson, Uno, tecknare, illustratör, se Stallarholm - 41
Jansson, se även Jaensson, Jaenzon, Jahnsson, Janson, Janzon, Jeanson, Jeansson - 41
Jansson, Anton - 41
Jansson, Birger - 41
Jansson, Carl Peter - 41, 42
Jansson, Erik - 42
Jansson, Eugène - 42, 43
Jansson, Gustaf - 43
Jansson, Hans - 43, 44
Jansson, Herman - 44
Jansson, Karl - 44, 45
Jansson, Lars - 45
Jansson, Maria - 45
Jansson, Martin - 45, 46
Jansson, Robert - 46
Jansson, Sam, skolman, se s. 47 - 46
Jansson, Sam Owen, museiman, biblioteksman, se s. 47 - 46
Jansson, Sven - 46
Jansson, Tim - 46
Jansson, Tuwe - 46, 47
Jansson, Valter - 47
Jansson, Wilhelm, tidningsman, socialpolitiker, se nedan - 47
1. Jansson, Sam - 47
2. Jansson, Sam Owen - 47
1. Jansson, Wilhelm - 47
2. Janson, Knut - 47, 48
Janzén, Assar - 48
Janzén, Gustaf - 48
Janzon, Elias - 48, 49
Janzon, Gustaf - 49
Janzon, Johan - 49
Janzon, Jonas - 49
Janzon, Pelle - 49
Janzon, Sven - 49, 50
Jarl, Otto - 50
Jarler - 50
Jarring, Gunnar - 50
Jarvik, Erik - 50
Jeansén, Carl - 50
Jeanson, Gunnar - 51
Jeansson, släkt - 51
1. Jeansson, Johan - 51
2. Jeansson, John - 51, 52
3. Jeansson, Gustaf - 52
4. Jeansson, Ragnar - 52
5. Jeansson, Harald - 52
Jehander, Carl - 52
Jennings, ätt - 52, 53
1. Jennings, Frans - 53
2. Jennings, John - 53
Jensen, Albert - 53, 54
Jensen, Alfred, slavist, skriftställare, se nedan - 54
Jensen, Holger - 54
Jensen, Karin, översättarinna, se nedan - 54
Jensen, Ove - 54
1. Jensen, Alfred - 54
2. Jensen, Karin - 54, 55
Jeppe Abrahamsson - 55
Jeppson, John - 55
Jeppson, Anders - 55
Jeppson, Ola - 55
Jeremias i Tröstlösa, pseud. för Rickson, Levi - 55
Jericksson, Jöns, ärkebiskop, se Johannes Gerechini - 55
Jerken, Erik - 55, 56
1. Jerling, Hans - 56
2. Jerling, Zacharias - 56
3. Jerling, Johan - 56
1. Jerlov, Sigbert - 56
2. Jerlov, Emil - 56, 57
Jern, se även Järnh - 57
Jern, släkt - 57
Jern, Knut - 57
Jernberg, se även Jernbergh - 57
Jernberg, August, målare, se nedan - 57
Jernberg, Gustav - 57
Jernberg, Olof, målare, etsare, se s. 58 - 57
Jernberg, Per - 57
1. Jernberg, August - 57, 58
2. Jernberg, Olof - 58
Jernbergh, Victor - 58, 59
Jerndahl, Aron - 59
Jerrestam, Karl - 59
Jerring, Sven - 59, 60
Jesper Marci - 60
Jesperson, Jöns - 60
Jesperson, Mauricio - 60
Jeurling, släkt - 60
Jeurling, Anders - 60, 61
Jirlow, Ragnar - 61
Joachim Olavi - 61
Joar Blå - 61
1. Jobs, Lisskulla - 61
2. Jobs, Lisbet - 61, 62
Jochnick, af, ätt - 62
1. Jochnick, Walter af - 62
2. Jochnick, Adolf af - 62, 63
Johan - 63
(Johan I), konung, se Johan Sverkersson - 63
(Johan II), sv.-dansk-norsk konung, se Hans - 63
Johan III - 63, 64, plansch, 65, 66
Johan Filipsson - 66, 67
Johan Karlsson, domprost, se Färla - 67
Johan Karlsson, riksråd, se Färla - 67
Johan Karlsson - 67
Johan Kasimir - 67, 68
Johan Kristiernsson, riksråd, se Vasaätten - 68
Johan (Jon) Kristineson - 68
Johan Månsson - 68
Johan Månsson, riksråd, se Natt och Dag - 68
Johan Sverkersson - 68
Johan Sverkersson - 68
Johan Turesson, riksråd, se Tre Rosor - 68
Johannes - 68
Johannes, Per - 69
Johannes Bothvidi - 69
Johannes Canuti Lenæus, ärkebiskop, se Lenæus, s. 526 - 69
Johannes Erici - 69
Johannes Gerechini - 69, 70
Johannes Haquini - 70
Johannes Hildebrandi - 70
Johannes Magni - 70
Johannes Magnus - 70, 71
Johannes Marquardi, biskop, se Hans Markvardsson - 71
Johannes Matthiæ Gothus - 71, 72
Johannes Nicodemi Ahus, ämbetsman, se Lillieström (s. 596) - 72
Johannes Nicolai Ofeegh - 72
Johannes Olai - 72
Johannes Petri - 72
Johannes Westfal - 72, 73
Johannesson, Fredrik - 73
Johannesson, Oscar - 73
Johannis Gothus, Petrus, författare, översättare, förläggare, se Petrus Johannis Gothus - 73
Johannisson, Nils - 73
Johannisson, Ture - 73
Johansen, Charles - 73, 74
Johanson, se även Johansson - 74
Johanson, Anton - 74
Johanson, Arvid - 74
Johanson, August - 74
Johanson, Claes - 74
Johanson, Edvard - 74, 75
Johanson, Gustav Albert, lantbrukare, politiker, se Hallagård - 75
Johanson, John - 75
Johanson, Klara - 75
Johanson, Oscar - 75, 76
Johanson-Thor, Emil - 76
Johansson, se även Johanson - 76
Johansson, Adolf, författare, tidningsman, se s. 95 - 76
Johansson, Albin - 76, 77
Johansson, Alf - 77, 78
Johansson, Algot - 78
Johansson, Andreas, ingenjör, se s. 95 - 78
Johansson, Aron - 78
Johansson, Arvid, bergsingenjör, se s. 95 - 78
Johansson, Arvid - 78, 79
Johansson, August, skolman, se s. 94 - 79
Johansson, Axel - 79
Johansson, Bengt - 79
Johansson, Carl - 79
Johansson, Carl - 79, 80
Johansson, Carl Edvard - 80
Johansson, Christian - 80, 81
Johansson, Cyrillus - 81
Johansson, David - 81
Johansson, Elof - 81
Johansson, Erik - 81, 82
Johansson, Ferdinand - 82
Johansson, Frans Wilhelm - 82
Johansson, Gotthard - 82, 83
Johansson, Greta, simmerska, siminstruktör, se Brandsten - 83
Johansson, Gustaf, författare, tidningsman, se s. 96 - 83
Johansson, Gustav - 83
Johansson, Harald, geolog, botanist, se s. 95 - 83
Johansson, Hemming - 83
Johansson, Ivar - 83
Johansson, Ivar - 83, 84
Johansson, Ivar - 84
Johansson, Johan - 84, 85
Johansson, Johan - 85
Johansson, Johan - 85
Johansson, Johan - 85
Johansson, Johan - 85, 86
Johansson, Johan - 86
Johansson, Johan Bernhard - 86, 87
Johansson, Johan-Olov - 87
Johansson, Johannes - 87, 88
Johansson, John - 88
Johansson, John - 88
Johansson, Jöns, fysiolog, se s. 94 - 88
Johansson, Karl - 88
Johansson, Karl Erik - 88
Johansson, Karl Fredrik - 89
Johansson, Kurt - 89
Johansson, Lars - 89, 90
Johansson, Levi - 90
Johansson, Ludvig - 90
Johansson, Martin, biskop, se s. 94 - 90
Johansson, Nils, allmänt kallad Lapp-Nils, gårdfarihandlare, torpare, spelman, se Jonsson, Nils, s. 114 - 90
Johansson, Nils - 90
Johansson, Nils - 90, 91
Johansson, Oscar - 91
Johansson, Per August - 91
Johansson, Reimer - 91
Johansson, Ronny - 91, 92
Johansson, Samuel - 92
Johansson, Simon - 92
Johansson, Stefan - 92, 93
Johansson, Sven - 93
Johansson, Sven - 93
Johansson, Torsten - 93
Johansson, Viktor - 93, 94
1. Johansson, Martin - 94
2. Johansson, August - 94
1. Johansson, Jöns - 94, 95
2. Johansson, Harald - 95
1. Johansson, Arvid - 95
2. Johansson, Andreas - 95
1. Johansson, Adolf - 95
2. Johansson, Gustaf - 96
Johansson-Visborg, Anna - 96
Johnsen, Henrik Philip - 96
Johnson, se även Iohnson, Johnsson, Jonson, Jonsson, Jonzon - 96
Johnson, Amandus - 96, 97
Johnson, August - 97
Johnson, Axel, köpman, skeppsredare, se s. 100 - 97
Johnson, Axel Axelsson, skeppsredare, industriman, se s. 101 - 97
Johnson, Emil - 97
Johnson, Eric - 97, 98
Johnson, Eyvind - 98, 99
Johnson, Helge Axelsson, jordbrukare, industriman, se s. 102 - 99
Johnson, Henning - 99
Johnson, Henry - 99, 100
Johnson, Johannes - 100
Johnson, Karl Emil georg (Karl Gerhard), se Gerhard - 100
Johnson, Lasse - 100
1. Johson, Axel - 100, 101
2. Johnson, Axel Axelsson - 101, 102
3. Johson, Helge Axelsson - 102, 103
4. Iohnson, Harry Axelsson, diplomat, mecenat, bror till J. 2 och J. 3, se s. 17 - 103
Johnsson, se även Iohnson, Johnson, Jonson, Jonsson, Jonzon - 103
Johnsson, Adolf, arméofficer, gymnastikdirektör, se s. 105 - 103
Johnsson, Harald, författare, se s. 106 - 103
Johnsson, Ivar - 103, 104
Johnsson, Johan Wiktor - 104
Johnsson, Melker - 104
Johnsson, Nils - 104
Johnsson, Olof - 104, 105
Johnsson, Pehr - 105
Johnsson, Wiking, industriman, se nedan - 105
Johnsson, släkt - 105
1. Johnsson, Wiking - 105
2. Johnsson, Adolf - 105, 106
3. Johnsson, Harald - 106
Jolin, släkt - 106
1. Jolin, Johan - 106, 107
2. Jolin, Severin - 107
3. Jolin, Ellen - 107
4. Jolin, Einar - 107, 108
Jon Andersson - 108
Jon jarl - 108
Jon Jonsson - 108
Jon Kristineson, riksråd, se Johan Kristineson, s. 68 - 108
Jonæ, Laurentius, Gestritius, präst, psalmdiktare, se Laurentius Jonæ, s. 489 - 108
Jonæ, Petrus, biskop, se Petrus Jonæ - 108
Jon-And, John - 108, 109
Jonas Magni - 109
Jonason, Aron - 109
Jonason, David - 109, 110
Jonasson, Olof - 110
Jondal, Bo - 110
Jones, Mr, pseud. för Jonason, David, s. 109 - 110
Jonn, Gunnar - 110
Jonson, se även Iohnson, Johnson, Johnsson, Jonsson, Jonzon - 110
Jonson, Birger - 110, 111
Jonson, Björn - 111
Jonson, Erik - 111
Jonson, Fredrik - 111
Jonson, Sven - 111, 112
Jonson, Tor - 112
Jonsson, se även Iohnson, Johnson, Johnsson, Jonson, Jonzon - 112
Jonsson, Adolf - 112
Jonsson, Arthur - 112, 113
Jonsson, Axel - 113
Jonsson, Conrad - 113
Jonsson, Folke - 113
Jonsson, Gustav - 113, 114
Jonsson, Jonas - 114
Jonsson, Jon, krigare, fogde, se Jon Jonsson, s. 108 - 114
Jonsson, Josef - 114
Jonsson, Nils - 114
Jonsson, Olof - 114, 115
Jonsson, Thorsten - 115
1. Jonzon, Bror - 115, 116
2. Jonzon, Bengt - 116
Jordell, Daniel - 116
Jordell, Ivan - 116
Jorpes, Erik - 116
Josefina (Joséphine) - 116, 117
Josefson, se även Josephson, Josephsson - 117
Josefson, Arnold - 117, 118
Josefson, Ruben - 118
Joséphine, drottning, se Josefina - 118
Josephson, se även Josefson, Josephsson - 118
Josephson, Aksel, biblioteksman, bibliograf, se s. 123 - 118
Josephson, Axel - 118
Josephson, Axel, tonsättare, se nedan - 118
Josephson, Carl David, obstetriker, gynekolog, se s. 122 - 118
Josephson, Erik, arkitekt, se s. 123 - 118
Josephson, Ernst, målare, skald, se s. 120 - 118
Josephson, Gunnar, bokhandlare, se s. 124 - 118
Josephson, John, affärsman, konstmecenat, se s. 123 - 118
Josephson, Karl, kemist, ämbetsman, se s. 125 - 118
Josephson, Ludvig, teaterledare, skriftställare, se s. 119 - 118
Josephson, Olof, skolman, se s. 124 - 118
Josephson, Ragnar, konsthistoriker, författare, se s. 124 - 118
Josephson, Wilhelm, affärsman, se s. 125 - 118
Josephson, släkt - 118
1. Josephson, Axel - 118, 119
2. Josephson, Ludvig - 119, 120
3. Josephson, Ernst - 120, plansch, 121, 122
4. Josephson, Carl David - 122, 123
5. Josephson, Aksel - 123
6. Josephson, Erik - 123
7. Josephson, John - 123, 124
8. Josephson, Olof - 124
9. Josephson, Gunnar - 124
10. Josephson, Ragnar - 124, 125
12. Josephson, Karl - 125
12. Josephson, Wilhelm - 125
Josephsson, se även Josefson, Josephson - 125
Josephsson, Robert - 125
Joslin, Mike - 125
Jovinge, Torsten - 125, 126
Juel, Bernhard, sjöofficer, se nedan - 126
Juel, Karin - 126
Juel, Oscar, botanist, se nedan - 126
Juel, släkt - 126
1. Juel, Bernhard - 126
2. Juel, Oscar - 126, 127
Juhlin, se även Julin - 127
1. Juhlin, Julius - 127
2. Juhlin, Gunnar - 127, 128
Juhlin Dannfelt, släkt - 128
1. Juhlin Dannfelt, Carl - 128
2. Juhlin Dannfelt, Georg - 128
3. Juhlin Dannfelt, Herman - 128, 129
4. Juhlin Dannfelt, Carl - 129
5. Juhlin Dannfelt, Brita - 129
Jularbo, Carl - 129, 130
Julén, Jonatan - 130
Julin, se även Juhlin - 130
Julin, Harald - 130
Julin, Johan - 130
Julin, Magda - 130
Julin, Peter, finansman, se Julinschöld, s. 131 - 130
Julin, släkt - 130, 131
Julin, Teodor - 131
Julinder, Vilhelm - 131
Julinschöld, Peter - 131
Jundell, Isak - 131, 132
Jung, se även Ljung - 132
Jung, Erik, lantmätare, se nedan - 132
Jung, Helge, arméofficer, se s. 133 - 132
Jung, Ingvar, skeppsbyggnadsingenjör, se s. 134 - 132
Jung, Ivar, geodet, se s. 134 - 132
Jung, Melchior - 132
Jung, Märta, skolföreståndarinna, se s. 134 - 132
Jung, Torsten, industriman, se nedan - 132
Jung, släkt - 132
1. Jung, Torsten - 132
2. Jung, Erik - 132, 133
3. Jung, Helge - 133, 134
4. Jung, Märta - 134
5. Jung, Ivar - 134
6. Jung, Ingvar - 134
Jungen, Ernst - 134
Jungner, se även Ljungner - 134
Jungner, Emil, dövstumpedagog, se s. 136 - 134
Jungner, Hjalmar - 134, 135
Jungner, Hugo, filolog, skolman, se s. 136 - 135
Jungner, Jonas, bruksingenjör, se nedan - 135
Jungner, Ragnhild - 135
Jungner, Richard, botanist, se nedan - 135
Jungner, Waldemar, uppfinnare, se nedan - 135
1. Jungner, Richard - 135
2. Jungner, Jonas - 135
3. Jungner, Waldemar - 135, 136
1. Jungner, Emil - 136
2. Jungner, Hugo - 136
Jungquist, se även Ljungquist, Ljungqvist - 136
Jungquist, Mercy - 136
Jungstedt, se även Ljungstedt - 136
Jungstedt, släkt - 136
1. Jungstedt, Hugo - 137
2. Jungstedt, Axel - 137
3. Jungstedt, Mathilda - 137, 138
4. Jungstedt, Kurt - 138
Jusleen, släkt, se Juslenius - 139
Juslenius, Jusleen, släkt - 139
1. Juslenius, Daniel - 139
2. Jusleen, Pehr - 139
1. Juusten, Paul - 139
2. Juusten, Bengt - 139, 140
Jäderholm, se även Jaederholm - 140
Jäderholm, Elof - 140
1. Jäderin, Axel - 140
2. Jäderin, Edvard - 140, 141
3. Jäderin, Anna Mathilda Charlotta, journalist, författarinna, syster till J. 1 och J. 2, se Branting - 141
Jäderlund, Christer - 141
Jäfvert, Ernfrid - 141
Jägerhorn, släkt - 141
1. Jägerhorn, Göran - 141
2. Jägerhorn, Johan (Jan) - 141, 142
3. Jägerhorn, Fredrik Adolf - 142, 143
Jägerskiöld, ätt - 143
Jägerskiöld, Leonard - 143
Jägersten, Gösta - 143, 144
Jändel, Ragnar - 144
Jäppe Abrahamsson (Djäkn), lagman, se Jeppe Abrahamsson, s. 55 - 144
Järn, se Jern, Järnh - 144
Järnberg, se Jernberg, Jernbergh - 144
Järnefelt, ätt - 144
1. Järnefelt, Armas - 144, 145, 146
2. Järnefelt, Liva - 146
Järnh, se även Jern, s. 57 - 146
Järnh, Bror Edvard - 146
Järrel, Stig - 146, 147
Järta, se även Giertta, Hierta - 147
Järta, släkt - 147
1. Järta, Hans - plansch, 147, 148
2. Järta, Carl - 148
Järte, Otto - 148, 149
Jödde i Göljaryd, pseud. för Rosén, Karl Petter - 149
Jöns Bengtsson, ärkebiskop, se Oxenstierna - 149
Jöns Gerekesson, ärkebiskop, se Johannes Gerechini, s. 69 - 149
Jöns Håkansson, ärkebiskop, se Johannes Haquini, s. 70 - 149
Jöns Jericksson, ärkebiskop, se Johannes Gerechini, s. 69 - 149
Jöns Månsson, biskop, se Johannes Magni, s. 70 - 149
Jönsson, Anders - 149
Jönsson, Bengt - 149, 150
Jönsson, Erik - 150
Jönsson, Gabriel - 150, 151
Jönsson, Janne - 151
Jönsson, Johan - 151
Jönsson, Johan - 151
Jönsson, Josef - 151, 152
Jönsson, Kers Erik, dalmålare, se Kers Erik Jönsson, s. 222 - 152
Jönsson, Ola - 152
Jönsson, Per - 152
Jönsson, Peter - 152, 153
Jöran Persson - 153
Jöranson, Christian Ludvig - 153, 154
Jörgen, pseud. för Lundström, Georg - 154
Jörlin, Engelbert - 154
Jösse Eriksson - 154
    

K


Kafle, släkt - 155
Kagg, släkt - 155
Kagg, Lars - 155, 156
Kahl, Achatius - 156
Kahl, Johan - 156
Kahlmeter, se även Kalmeter - 156
Kahlmeter, Gunnar - 156, 157
Kahlson, Georg - 157
Kaijser, släkt - 157
1. Kaijser, Arthur - 157
2. Kaijser, Fritz - 157, 158
Kajanus, Birger - 158
Kallenberg, Anders - 158
1. Kallenberg, Ernst - 158, 159
2. Kallenberg, Sten - 159
Kalling, ätt - 159
1. Kalling, Per - 159, 160
2. Kalling, Mårten - 160
3. Kalling, Bo - 160
Kallstenius, släkt - 160, 161
1. Kallstenius, Carl - 161
2. Kallstenius, Gottfrid - 161
3. Kallstenius, Gerda, målarinna, se Roosval-Kallstenius - 161
4. Kallstenius, Evald - 161
5. Kallstenius, Gottfrid - 161, 162
6. Kallstenius, Edvin - 162
Kalm, Pehr - 162, 163
Kalmeter, se även Kahlmeter - 163
Kalmeter, Henrik - 163
Kalsenius, Andreas - 163
Kamke, Ivar - 163
Kammecker, släkt - 163, 164
Kammecker, Martin - 164
Kamph, släkt - 164
1. Kamph, Therese - 164
2. Kamph, Albert - 164
Kantzow, von Kantzow, ätt - 164, 165
1. Kantzow, Johan Albert - 165
2. Kantzow, Johan Albert - 165
3. Kantzow, Johan Albert - 165
4. Kantzow, Hans - 166
Kanutus Johannis - 166
Kar de Mumma, pseud. för Zetterström, Erik - 166
Karadja, Mary - 166, 167
Karell, se även Carell - 167
Karell, Sven - 167
Karin Månsdotter - 167
Karitz, Anders - 167, 168
Karl, se även Carl - 168
Karl - 168
Karl IX - 168, 169, 170, plansch, 171
Karl X Gustav - 172, plansch, 173, 174
Karl XI - 174, plansch, 175, 176
Karl XII - 176, 177, 178, plansch, 179, 180
Karl XIII - 180, 181
Karl XIV Johan - 181, 182, plansch, 183, 184, 185
Karl XV - 185, 186, plansch, 187
Karl Algotsson, storman, se Algotssönerna - 187
Karl August - 187, 188
Karl-Ewert, författare, se Christenson, Karl-Evert - 188
Karl Filip - 188
Karl Fredrik - 188, 189
Karl Gerhard, skådespelare, revyförfattare, teaterdirektör, se Gerhard - 189
Karl jarl (den döve), se Folkungaätten - 189
Karl Knutsson - 189, 190, plansch
Karl Kristiernsson, hövitsman, se Vasaätten - 190
Karl Magnusson - 190
Karl Magnusson, riddare, riksråd, se Ekaätten - 190
Karl Ormsson - 190, 191
Karl Sunesson - 191
Karl Sverkersson - 191
Karl Ulvsson - 191
Karl Ulvsson - 191
Karl Ulvsson - 191, 192
Karlbom, Torvald - 192
Karle av Edsvära - 192
Karlebo, Selim - 192
Karleby, Nils - 193
Karlfeldt, Erik Axel - 193, 194, plansch
Karlgren, se även Carlgren - 194
1. Karlgren, Anton - 194, 195
2. Karlgren, Bernhard - 195
3. Karlgren, Hjalmar - 196
Karlin, se även Carlin - 196
Karlin, Georg - 196
Karling, Sten - 196, 197
Karlmark, Erik - 197
Karlmark, Gerhard - 197
Karlsohn, Anna - 197
Karlson, se även Kahlson, Karlsohn, Karlsson samt under C - 197
Karlson, Anton - 197
Karlson, Arwid - 197, 198
Karlson, Henning - 198
Karlson, Karl Gustaf - 198
Karlson, Stig - 198
Karlson, William - 198, 199
Karlsson, se även Kahlson, Karlsohn, Karlson samt under C - 199
Karlsson, Henrik, ärkebiskop, se Henrik Karlsson, bd 3 s. 418 - 199
Karlsson, John, jurist, kommunalman, se s. 200 - 199
Karlsson, Karl - 199
Karlsson, Karl Henrik, historiker, se s. 200 - 199
Karlsson, Nils - 199
Karlsson, Wictor - 199, 200
1. Karlsson, John - 200
2. Karlsson, Karl Henrik - 200
Karlsteen, Arvid - 200, 201
Karlström, se även Carlström - 201
Karlström, Sam - 201
Karlzén, John - 201
Karnell, Vitalis - 201, 202
Karpe, Sven - 202
Karsmark, Karl-Algot - 202
Karsten, Christian - 202, 203
Karström, Brita, pianist, se Hjort-Karström, bd 3 s. 476 - 203
Kastengren, Martin - 203
Kastman, släkt - 203
Kastman, Carl Wilhelm - 203
Katarina - 203
Katarina - 203
Katarina - 203
Katarina - 204
Katarina - 204
Katarina - 204
Katarina Jagellonica - 204, 205
Katarina Stenbock - 205, 206
Katarina Ulvsdotter - 206
Katz, David - 206, 207
Kaudern, Walter - 207
Kaulbars, von, ätt - 207
1. Kaulbars, Johan Fredrik - 207
2. Kaulbars, Lars Fredrik - 207
Kavli, Karin Carlson- - 207, 208
Kayser, se Kaijser - 208
Keder, ätt - 208
Keder, Niklas - 208
Keijer, Augustinus - 208, 209
Keijser, se Keyser - 209
Keiller, släkt - 209
1. Keiller, Alexander - 209
2. Keiller, James - 209, 210
3. Keiller, James - 210
Keil-Möller, Carlo - 210
Kellberg, se även Kjellberg - 210
Kellberg, Erik - 210
Kellgren, se även Kjellgren, Tjällgren - 210
Kellgren, Anders Gustaf - 210, 211
Kellgren, släkt - 211
1. Kellgren, Johan Henric - 211, 212, plansch, 213
2. Kellgren, Henrik - 213
3. Kellgren, Arvid - 213
4. Kellgren, Henry - 213, 214
1. Kemner, Helge - 214
2. Kemner, Nils - 214
Kempe, se även Kämpe - 214
Kempe, Anders - 214
Kempe, Arvid - 214, 215
Kempe, Johan Carl, industriman, se s. 218 - 215
Kempe, Johan Christoffer Carl, affärsman, industriman, se nedan - 215
Kempe, David - 215
Kempe, Erik, industriman, se s. 218 - 215
Kempe, Frans, industriman, donator, se s. 216 - 215
Kempe, Henrik, affärsman, industriman, se s. 216 - 215
Kempe, Janne, bergsingenjör, gruvdisponent, se s. 219 - 215
Kempe, Reinhold, missionär, se s. 218 - 215
Kempe, Seth, industriman, se s. 217 - 215
Kempe, Wilhelmina, se s. 217 - 215
Kempe, släkt - 215
1. Kempe, Carl - 215, 216
2. Kempe, Henrik - 216
3. Kempe, Wilhelmina, konstsamlare, donator, se von Hallwyl - 216
4. Kempe, Frans - 216, 217
5. Kempe, Seth - 217, 218
6. Kempe, Carl - 218
7. Kempe, Erik - 218
1. Kempe, Reinhold - 218, 219
2. Kempe, Janne - 219
Kempenfelt, ätt - 219
Kempenskiöld, Samuel - 219
Kempff, Curt - 219
Kenicius, Petrus - 219, 220
1. Kennedy, Douglas - 220
2. Kennedy, Gilbert - 220, 221
Kerfstedt, släkt - 221
1. Kerfstedt, Amanda - 221
2. Kerfstedt, Johannes - 221
Kerfve, se även Kärfve, s. 388 - 221
Kerfve, Axel - 221
Kernell, släkt - 222
1. Kernell, Per Ulrik - 222
2. Kernell, Yngve - 222
Kers, Erik Jönsson - 222
Kettil Karlsson, biskop, riksföreståndare, se Vasaätten - 222
1. Kewenter, Mattias - 222
2. Keventer, Werner - 222, 223
Kexél, Olof - 223
Kexlerus, Simon - 223
Key, Key-Åberg, släkt - 223, 224
1. Key, Emil - 224, 225
2. Key, Axel - 225, 226
3. Key, Ellen - 226, 227, 228
4. Key-Åberg, Algot - 228
5. Key-Åberg, Karl - 228, 229
6. Key, Helmer - 229
7. Key, Kerstin - 229
8. Key, Einar - 229, 230
9. Key-Åberg, Hans - 230
Keyland, Nils - 230, 231
Keyser, familj - 231
Keyser, Keijser, släkt - 231
1. Keyser, Gustaf - 231
2. Keyser, Janne - 232
3. Keijser, Gustaf - 232
4. Keyser, Elisabeth - 232
Key-Åberg, se Key - 232
Khevenhüller, Paul - 232, 233
Kiellman-Göranson, Julius Axel - 233
Kierkegaard, Niels Christian - 233
Kierman, Gustaf - 233, 234
Kiernander, Zacharias - 234
Kiesewetter, Gottfried - 234, 235
Kihlberg, Leif - 235
Kihlbom, se även Kilbom, s. 237 - 235
Kihlbom, Asta - 235
Kihlman, Karin - 235
Kihlman, Sven - 235, 236
Kihlstedt, Sigurd - 236
Kijk, Johan Jacob - 236
1. Kijl, Severin - 236
2. Kijl, Knut - 236
3. Kijl, Nils - 236
Kilbom, se även Kihlbom, s. 235 - 237
Kilbom, Karl - 237
Kilian, Anders - 237
Killander, släkt - 237
Killander, Ernst - 237, 238
Kinander, se även Kinnander - 238
Kinander, Emil - 238
Kinberg, släkt - 238
1. Kinberg, Hjalmar - 238, 239
2. Kinberg, Olof - 239, 240
Kinch, Karl - 240
Kindberg, Conrad - 240
Kindblad, Carl Edvard - 240
Kindborg, John - 240
Kindt, Johan Wilhelm - 240, 241
Kinell, Gustav - 241
King, James - 241
1. Kinmansson, Fredrik - 241
2. Kinmansson, Lars - 241, 242
3. Kinmansson, Gustaf - 242
4. Kinmansson, Helfrid - 242
5. Kinmansson, Anna - 242
6. Kinmansson, Selfrid - 242
Kinnander, se även Kinander - 242
Kinnander, släkt - 242, 243
Kinnander, Oscar - 243
Kinnman, släkt - 243
1. Kirstenius, Petrus - 243
2. Kirstenius, Johan Peter - 243
Kiöping, Nils - 243, 244
Kiörboe, Carl Fredrik - 244
Kjederqvist, John - 244
Kjellander, Karl - 244, 245
Kjellberg, se även Kellberg - 245
Kjellberg, Carl, affärsman, industriman, se s. 249 - 245
Kjellberg, Carl - 245
Kjellberg, Carl August, affärsman, bankman, se s. 250 - 245
Kjellberg, Ernst, bruksägare, donator, se s. 250 - 245
Kjellberg, Ernst, klassisk arkeolog, konsthistoriker, se s. 253 - 245
Kjellberg, Frithjof - 245
Kjellberg, Fritjof, pianist, musikpedagog, se s. 253 - 245
Kjellberg, Gerda, läkare, se s. 254 - 245
Kjellberg, Gustaf, psykiater, se s. 252 - 245
Kjellberg, Isidor - 246
Kjellberg, Jonas, affärsman, godsägare, se s. 247 - 246
Kjellberg, Jonas, affärsman, godsägare, politiker, se s. 248 - 246
Kjellberg, Jonas, industriman, bankman, se s. 250 - 246
Kjellberg, Knut, anatom, folkbildningsman, se s. 251 - 246
Kjellberg, Lennart, klassisk arkeolog, se s. 253 - 246
Kjellberg, Oscar - 246
Kjellberg, Petter - 246, 247
Kjellberg, Sven - 247
Kjellberg, Viktor, affärsman, se s. 248 - 247
Kjellberg, släkt - 247
1. Kjellberg, Jonas - 247, 248
2. Kjellberg, Jonas - 248
3. Kjellberg, Viktor - 248, 249
4. Kjellberg, Carl - 249, 250
5. Kjellberg, Carl August - 250
6. Kjellberg, Ernst - 250
7. Kjellberg, Jonas - 250, 251
8. Kjellberg, Knut - 251, 252
Kjellberg, släkt - 252
1. Kjellberg, Gustaf - 252, 253
2. Kjellberg, Lennart - 253
3. Kjellberg, Ernst - 253
4. Kjellberg, Fritjof - 253, 254
Kjellberg, släkt - 254
1. Kjellberg-Juel, Astrid - 254
2. Kjellberg, Gerda - 254
Kjellegård, Sven - 254
1. Kjellén, Rudolf - 254, 255
2. Kjellén, Alf - 255, 256
Kjellertz, Gösta - 256
Kjellgren, se även Kellgren, Tjällgren - 256
Kjellgren, Birger - 256
Kjellgren, Josef - 256, 257
Kjellin, Alf, skådespelare, se s. 259 - 257
Kjellin, Carl, kemist, se s. 258 - 257
Kjellin, Carl Erik - 257
Kjellin, Daniel, pionjär inom blindvården, se nedan - 257
Kjellin, Fredrik - 257
Kjellin, Georg, läkare, se s. 258 - 257
Kjellin, Helge, konsthistoriker, museiman, se s. 258 - 257
Kjellin, släkt - 257
1. Kjellin, Daniel - 257, 258
2. Kjellin, Carl - 258
Kjellin, släkt - 258
1. Kjellin, Georg - 258
2. Kjellin, Helge - 258, 259
3. Kjellin, Alf - 259
Kjellkvist, se även Källquist, s. 387 - 259
Kjellkvist, Harry - 259
Kjellman, se även Kiellman-Göranson, Källman, Tjällman - 259
Kjellman, Frans, botanist, se s. 260 - 259
Kjellman, Hilding, språkman, ämbetsman, se s. 260 - 259
Kjellman, John - 259, 260
Kjellman, Walter - 260
1. Kjellman, Frans - 260
2. Kjellman, Hilding - 260, 261
Kjellmark, Knut - 261
Kjellson, Henry - 261
Kjellström, se även Källström, s. 387 - 261
Kjellström, Ingrid, pianist, se s. 263 - 261
Kjellström, Olof - 261, 262
Kjellström, Otto - 262
1. Kjellström, Sven - 262, 263
2. Kjellström, Ingrid - 263
Kjerner, Esther - 263
Kjerrman, se även Kierman, s. 233 - 263
Kjerrman, Anna, författarinna, se Wahlenberg-Kjerrman - 263
Kjerrulf, släkt - 263
1. Kjerrulf, Morten Nielsen - 263
2. Kjerrulf, Gustaf - 263, 264
3. Kjerrulf, Harald - 264
Kjersén, Sven - 264
Kjöllerström, Sven - 264
Kjörling, se Körling, s. 396 - 264
Klarin, Edith - 264, 265
Klason, se även Claëson, Claesson, Clason - 265
Klason, Peter - 265, 266
Kleberg, släkt - 266
1. Kleberg, Johan - 266
2. Kleberg, Tönnes - 266
Kleen, af Kleen, släkt - 266, 267
1. Kleen, Johan af - 267
2. Kleen, Richard - 267
3. Kleen, Emil - 267, 268
4. Kleen, Emil - 268
5. Kleen, Nils - 268
6. Kleen, Tyra - 268, 269
7. Kleen, Else - 269
8. Kleen, Willy - 269, 270
Klefbeck, Ernst - 270
Kleimer, Axel - 270
1. Klein, Gottlieb - 270
2. Klein, Helena - 270, 271
3. Klein, Ernst - 271
4. Klein, Oskar - 271
1. Kleman, Ellen - 271, 272
2. Kleman, Carl - 272
Klemming, släkt - 272
1. Klemming, Gustaf - 272, 273
2. Klemming, Henrik - 273, 274
3. Klemming, Viktor - 274
4. Klemming, Wilhelm - 274
5. Klemming, Anna - 274
6. Klemming, Gösta - 274, 275
Klercker, af, ätt - 275
1. Klercker, Carl Nathanael af - 275
2. Klercker, Carl Edvard af - 275, 276
3. Klercker, Cecilia af - 276
4. Klercker, Kjell-Otto af - 276
5. Klercker, Tage af - 276
6. Klercker, Ernst af - 276, 277
7. Klercker, Johan af - 277
Kleve, Stella, pseud. för Malling, Mathilda - 277
Klick, ätt - 277
Klick, Karl Henrik - 277
Klinckowström, ätter - 277
1. Klinckowström, Carl Bernhard - 277, 278
2. Klinckowström, Otto Vilhelm - 278
3. Klinckowström, Otto Vilehlm - 278
4. Klinckowström, Rudolf - 278, 279
5. Klinckowström, Axel - 279
Kling, Carl - 279, 280
Klinga, Ivar - 280
Klingberg, Gustaf - 280
Klingberg, John - 280
Klingberg, släkt - 280
Klingberg, Sven - 281
Klingenstierna, ätt - 281
1. Klingenstierna, Zacharias - 281
2. Klingenstierna, Samuel - 281, 282
3. Klingenstierna, Gustaf - 282
4. Klingenstierna, Axel - 282, 283
Klingius, Zacharias Laurentii, biskop, se Klingenstierna, s. 281 - 283
Klingner, Gottfrid - 283
Klingspor, ätter - 283
1. Klingspor, Mauritz - 283, 284
2. Klingspor, Otto Reinhold - 284, 285
3. Klingspor, Gert Adolf - 285
4. Klingspor, Fredrik Philip - 285
5. Klingspor, Carl Arvid - 285
6. Klingspor, Philip - 285, 286
7. Klingspor, Carl - 286
8. Klingspor, David - 286
9. Klingspor, Wilhelm - 286
10. Klingspor, Gustaf Adolf - 286, 287
Klingstedt, Carl Gustaf - 287
Klingstedt, ätt - 287
Klingstedt, Gustaf Fredrik - 287
Klingwall, Jacob Gustaf - 287
Klint, Frans - 287, 288
Klint, Jonas - 288
Klint, af, ätt - 288
1. Klint, Erik af - 288
2. Klint, Gustaf af - 288, 289
3. Klint, Carl af - 289
4. Klint, Erik Gustaf af - 289
5. Klint, Erik af - 289
6. Klint, Erik af - 289, 290
7. Klint, Gustaf af - 290
Klintberg, Gunnar - 290
Klintberg, Mathias - 290, 291
Klintberg, af, ätt - 291
1. Klintberg, Carl Peter af - 291
2. Klintberg, Hjalmar - 291
3. Klintberg, Gertrud af - 291, 292
4. Klintberg, Märta af - 292
Klinteberg, af, ätt - 292
1. Klinteberg, Vilhelm af - 292
2. Klinteberg, Fredrik af - 292, 293
Klintin, Edwin - 293
Klockhoff, släkt - 293
1. Klockhoff, Daniel - 293
2. Klockhoff, Oskar - 293
Kloo, Adolf - 293, 294
Kloot, Claudius - 294
Klopper, Jan - 294
Klosterlasse, se Laurentius Nicolai Norvegus, s. 489 - 294
Klöcker (Klöker), David, målare, se Ehrenstrahl, bd 2 s. 328 - 294
Knaust, släkt - 294
1. Knaust, Gustaf - 294
2. Knaust, Adolf - 294, 295
3. Kanust, Nils - 295
Knipe, Anthony - 295
Kniphausen, Dodo, krigare, se Knyphausen, s. 300 - 295
Knorring, von Knorring, ätter - 295
1. Knorring, Fredrik von - 295, 296
2. Knorring, Lars Jacob von - 296
3. Knorring, Sophie von - 296
4. Knorring, Oscar von - 296, 297
Knudsen, Kolbjörn - 297
Knut Algotsson - 297
Knut Alvsson (Tre Rosor), storman, se Tre Rosor - 297
Knut Bosson, biskop, se Natt och Dag - 297
Knut Eriksson - 297
Knut Holmgersson Långe - 297, 298
Knut Håkansson (Hand), fältöverste, se Hand, bd 3 s. 301 - 298
Knut Håkansson Hand, ryttmästare, se Hand, bd 3 s. 301 - 298
Knut Jonsson - 298
Knut Jonsson, (Tre Rosor), storman, se Tre Rosor - 298
Knut Jönsson, franciskanermunk, klosterföreståndare, se Kanutus Johannis, s. 166 - 298
Knut Långe, konung, se Knut Holmgersson Långe, s. 297 - 298
Knut Magnusson - 298
Knut Mikaelsson - 298
Knut Porse - 298
Knutberg, Carl - 298
Knutsdotter, Ingegerd, abbedissa, se Ingegerd Knutsdotter, s. 11 - 298
Knutson, se även Knutsson - 298
Knutson, Dag, läkare, se s. 299 - 298
Knutson, Erik - 298
Knutson, Greta, målarinna, se s. 299 - 298
Knutson, Johan - 298, 299
1. Knutson, Dag - 299
2. Knutson, Greta - 299
Knutsson, se även Knutson - 299
Kuntsson, Erik, konung, se Erik Knutsson, bd 2 s. 443 - 299
Knutsson, Folke - 299
Knutsson, Gösta - 299, 300
Knutsson, Knut - 300
Knutsson, Svantepolk, riddare, riksråd, se Svantepolk Knutsson - 300
Knyphausen, Dodo - 300
1. Knöppel, Arvid - 300, 301
2. Knöppel, Arvid - 301
Knös, släkt - 301
1. Knös, Andreas - 301, 302
2. Knös, Olof - 302
3. Knös, Carl Johan - 302
4. Knös, Gustaf - 302
5. Knös, Anders - 302, 303
6. Knös, Thekla - 303
7. Knös, Vilhelm - 303
8. Knös, Börje - 303, 304
1. Kobb, August - 304
2. Kobb, Gustaf - 304
Koch, se även Kock - 304
Koch, John - 304, 305
Koch, Martin - 305, 306
Koch, von Koch, släkt - 306
1. Koch, Nils Samuel von - 306, 307
2. Koch, Richert von - 307
3. Koch, Helge von - 307
4. Koch, Halfred von - 307, 308
5. Koch, Carl - 308
6. Koch, Sigurd von - 308, 309
7. Koch, Ragnar von - 309
8. Koch, Erland von - 309
Kochen, Johan Henrik von - 309, 310
Kock, se även Koch - 310
Kock, Augustin, konsertsångare, sångpedagog, se s. 313 - 310
Kock, Axel, språkman, se s. 311 - 310
Kock, Carl, affärsman, industriman, politiker, se s. 311 - 310
Kock, Ernst, språkman, se s. 312 - 310
Kock, Johan, industriman, se s. 313 - 310
Kock, Karin, nationalekonom, se s. 313 - 310
Kock, Marcus - 310
Kock, släkt - 311
1. Kock, Carl - 311
2. Kock, Axel - 311, 312
3. Kock, Ernst - 312, 313
4. Kock, Johan - 313
1. Kock, Augustin - 313
2. Kock, Karin - 313, 314
Kockum, släkt - 314
1. Kockum, Frans Henric - 314, 315
2. Kockum, Frans - 315, 316
3. Kockum, Axel - 316
4. Kockum, Frans Henrik - 316
5. Kockum, Erik - 316
Kôersner, släkt - 316
1. Kôersner, Vilhelm - 316, 317
2. Kôersner, Albert - 317
Kohl, David - 317, 318
Kolare, Ebba Theorin-, författarinna, se Theorin - 318
Kollberg, se även Collberg - 318
Kollberg, Alfred - 318
Kollberg, Barbro - 318
Kollberg, Gustaf - 318, 319
Kolmodin, släkt - 319
1. Kolmodin, Israel - 319
2. Kolmodin, Olof, d. ä. - 319
3. Kolmodin, Olof, d. y. - 319, 320
4. Kolmodin, Gustaf - 320
5. Kolmodin, Adolf - 320
6. Kolmodin, Johannes - 320, 321
7. Kolmodin, Lennart - 321
8. Kolmodin, Rudolf - 321
Kolthoff, släkt - 321
1. Kolthoff, Gustaf - 321, 322
2. Kolthoff, Kjell - 322
3. Kolthoff, Signe - 322
Konow, von, ätt - 322, 323
1. Konow, Carl Johan von - 323
2. Konow, Seth von - 323
3. Konow, Ulf von - 323
4. Konow, Margareta von - 324
Koppel, Henrik - 324
Kopsen, William - 324
Koraen, släkt - 324, 325
Koraen, Gunnar - 325
Korn, Johan Filip - 325
Koschell, släkt - 325
Koskull, ätt - 325
1. Koskull, Anders - 325
2. Koskull, Otto Johan - 325, 326
3. Koskull, Anders - 326
Kottö, Irma Andersson- - 326
Kovalevsky, Sonja - 326, 327
Kræmer, von, släkt - 327
1. Kræmer, Robert von - 327
2. Kræmer, Robert von - 327, 328
3. Kræmer, Lotten von - 328
4. Kræmer-Lindblad, Vera von - 328, 329
Krafft, se även Kraft - 329
Krafft, David von - 329
1. Krafft, Per, d. ä. - 329, 330
2. Krafft, Per, d. y. - 330, 331
Kraft, se även Krafft - 331
Kraft, Mathias - 331
Kraft, Salomon - 331
1. Kraftman, Anders - 331, 332
2. Kraftman, Johan - 332
Kragh, Osvald - 332
Krakou, Mårten - 332
Kramm, Christopher - 332
Krantz, Claes - 332
Krantz, Hugo - 333
1. Krassow, Ernst Detlof von - 333
2. Krassow, Adam Philip von - 333
Kraus, Joseph - 333, 334
Krebs, Fredrik - 334
Kreigsman, William - 334
Kreuger, se även Krüger, Kryger, Kröger, s. 365 - 334
Keuger, Kreüger, släkt - 334
1. Kreüger, Johan Henrik - 334, 335
2. Kreuger, Ernst - 335
3. Kreuger, Nils - 335, 336
4. Kreuger, Ivar - 336, 337, 338, 339
5. Kreüger, Henrik - 339, 340
6. Kreuger, Torsten - 340, 341
Krey-Lange, Elisabeth - 341
Kristenson, Kristensson, se även Christenson - 341
Kristenson, Anders - 341, 342
Kristensson, Emil - 342
Kristensson, Folke - 342
Kristensson, Robert - 342
Kristian I - 342, 343
Kristian II - 343, 344, 345
Kristian August, kronprins, se Karl August, s. 187 - 345
Kristiern Nilsson Vasa, drots, se Vasaätten - 345
Kristina - 345
Kristina - 345, 346
Kristina - 346
Kristina - 346
Kristina - 346, 347, 348, plansch, 349
Kristina Magdalena - 349
Kristina Torgilsdotter - 349
Kristler, Hans Jakob - 349, 350
Kristofer - 350, 351
Kristofer Andersson (Röd) - 351
Krok, se även Krook - 351
Krok, Thorgny - 351, 352
Krok, Krokius, Krook, släkt - 352
1. Krokius, Nicolaus - 352
2. Krook, Samuel - 352
Krokström, Torsten - 352, 353
Kromnow, Axel - 353
Kronberg, se även Cronberg - 353
Kronberg, Julius - 353, 354
Kronberg, Ninni - 354
Kronlund, Georg - 354
Kronstrand, se även Cronstrand - 354
Kronstrand, Bror - 354, 355
Krook, se även Krok - 355
Krook, Albin - 355
Krook, Anders - 355
Krook, Axel - 355
Krook, Berndt - 355, 356
Krook, Oscar - 356
Krook, Samuel, astronom, almanacksutgivare, se s. 352 - 356
Kroon, John - 356
Krouthén, Johan - 356, 357
Kruckenberg, släkt - 357
Kruckenberg, Ivan - 357
Kruhs, se även Cruus, Krus - 357
Kruhs, Karl - 357
Krumlinde, Olof - 357, 358
Krus, se även Cruus, Kruhs - 358
Krus, Jesper - 358
Kruse, se även Cruse, Kruuse af Verchou - 358
Kruse, Amos - 358
Kruse, Anna, skolföreståndarinna, se s. 360 - 358
Kruse, Carl Gustaf - 358
Kruse, Ellen, skolföreståndarinna, se s. 360 - 358
Kruse, John, konsthistoriker, museiman, se s. 359 - 358
Kruse, Ole - 358, 359
Kruse, Peter - 359
Kruse, Sigrid, lärarinna, se s. 360 - 359
Kruse, Wilhelm - 359
Kruse, släkt - 359
1. Kruse, John - 359, 360
2. Kruse, Sigrid - 360
Kruse, släkt - 360
1. Kruse, Ellen - 360
2. Kruse, Anna - 360
Krusenstjerna, von, ätt - 360, 361
1. Krusenstiern, Philip von - 361
2. Krusenstjerna, Mauritz Peter von - 361
3. Krusenstjerna, Salomon Mauritz von - 361
4. Krusenstjerna, Edvard von - 361, 362
5. Krusenstierna, Henning von - 362, 363
6. Krusenstjerna, folke von - 363
7. Krusenstjerna, Agnes von - 363, 364, 365
Kruuse af Verchou, ätt - 365
Kruuse af Verchou, Carl-Gustaf - 365
Krüger, Kryger, se även Kreuger, Kreüger, Kröger - 365
Krüger, Albert - 365
Kryger, Johan Fredrik - 365
Kröger, se även Kreuger, Kreüger, Krüger, Kryger - 365
Kröger, Carl - 365, 366
Kröningssvärd, Carl Gustaf - 366
Kröpelin, Hans - 366
Kugelberg, släkt - 366
1. Kugelberg, Fredrik - 366, 367
2. Kugelberg, Bertil - 367
Kullberg, se även Cullberg, af Kullberg - 367
Kullberg, August - 367
Kullberg, Carl - 367, 368
Kullberg, Oskar - 368
Kullberg, af, ätt - 368
1. Kullberg, Anders af - 368
2. Kullberg, Karl af - 368, 369
3. Kullberg, August af - 369
1. Kulle, Jakob - 369
2. Kulle, Axel - 369
3. Kulle, Sven - 369, 370
4. Kulle, Axel - 370
1. Kullenberg, Johan Fredrik - 370
2. Kullenberg, Börje - 370
Kullenbergstorp, se Olsson, Olof, politiker - 370
Kullerstrand, Karl - 370
Kullgren, släkt - 370
1. Kullgren, Carl August - 370, 371
2. Kullgren, Thyra - 371
3. Kullgren, Carl - 371
1. Kulling, Oskar - 371, 372
2. Kulling, Ernst - 372
Kulneff, Nils - 372
Kumlien, se även Kumlin - 372
Kumlien, släkt - 372
1. Kumlien, Axel - 372, 373
2. Kumlien, Akke - 373
3. Kumlien, Kjell - 373
1. Kumlin, Wilhelm - 373, 374
2. Kumlin, Ragnar - 374
Kunze, Herman - 374
Kurck, ätter - 374
1. Kurck, Arvid - 374, 375
2. Kurck, Jöns - 375
3. Kurck, Axel - 375
4. Kurck, Jöns - 375
5. Kurck, Knut - 375, 376
6. Kurck, Gustaf - 376
7. Kurck, Gabriel - 376
8. Kurck, Arvid - 376
9. Kurck, Knut - 377
10. Kurck, Clas - 377
1. Kursell, Klas - 377
2. Kursel, Jost - 377
Kuylenstierna, ätt - 377, 378
1. Kuylenstierna, Alexis - 378
2. Kuylenstierna, Oswald - 378
3. Kuylenstierna, Gustaf - 378
4. Kuylenstierna-Wenster Elisabeth - 378, 379
5. Kuylenstierna, Gösta - 379
6. Kuylenstierna, Carl - 379
Kvarnström, se även Qvarnström - 379
Kvarnström, Zarah - 379
Kvarnzelius, Herman - 380
Kyhlberg, se även Kylberg - 380
Kyhlberg, Ola - 380
Kylander, Emy, textilkonstnärinna, se Fick, bd 2 s. 515 - 380
Kylander, Hadar - 380, 381
Kylander, Jonas - 381
Kylberg, se även Kyhlberg - 381
Kylberg, släkt - 381
1. Kylberg, Lars Wilhelm - 381
2. Kylberg, Hjalmar - 381, 382
3. Kylberg, Ivar - 382
4. Kylberg, Henrik - 382
5. Kylberg, Carl - 382, 383
1. Kylin, Harald - 383
2. Kylin, Eskil - 383
Kyling, Folke - 383, 384
Kyndel, Otto - 384
Küntzel, Hans - 384
Küsel, släkt - 384
1. Küsel, Carl Gottfried - 384, 385
2. Küsel, Ernst - 385
1. Kåge, Ivar - 385
2. Kåge, Wilhelm - 385, 386
Kälarne, Henry - 386
Källander, Josef - 386
Källman, se även Kiellman-Göranson, Kjellman, Tiällman - 386
Källman, Vilhelm - 386
Källner, Gustaf - 386, 387
Källquist, se även Kjellkvist, s. 259 - 387
Källquist, Eskil - 387
Källström, se även Kjellström - 387
Källström, Arvid - 387
1. Källström, Ernst - 387
2. Källström, Erik - 387
Kämpe, se även Kempe - 387
Kämpe, Alfred - 387, 388
Kärfve, se även Kerfve, s. 221 - 388
Kärfve, Fritz - 388
Kärnekull, Olof - 388, 389
Kärre, Karl - 389
Köhler, Hilding - 389
Köhler, Inez - 389, 390
Köhler, John - 390
Köhler, Pehr - 390
Kökeritz, ätt - 390
Kökeritz, Helge - 390, 391
Kölmark, Pehr - 391
König, Carl Henrik, arkitekt, se s. 392 - 391
König, Christian, ämbetsman, lärd, se nedan - 391
König, Claes, arméofficer, ryttare, se s. 392 - 391
König, Henrik, finansman, se nedan - 391
König, Henrik, köpman, kompanidirektör, se nedan - 391
König, Nils - 391
König, ätt - 391
1. König, Christian - 391
2. König, Henrik - 391
3. König, Henrik - 391, 392
4. König, Carl Henrik - 392
5. König, Claes - 392
Königsmarck, von, ätt - 392
1. Königsmarck, Hans Christoffer von - 392, 393
2. Königsmarck, Conrad (Curt) Christoffer von - 393, 394
3. Königsmarck, Otto Wilhelm von - 394, 395
4. Königsmarck, Aurora von - 395
5. Königsmarck, Philip Christoffer von - 395, 396
Kördel, Einar - 396
Körling, Kjörling, släkt - 396
1. Körling, August - 396, 397
2. Körling, Felix - 397
3. Körling, Sven - 397
Körner, Julius - 397
Körner, Magnus - 397, 398
Köster, se även Cöster - 398
Köster, Hugo - 398
    

L


1. Labatt, Leonard - 399
2. Labatt, Arvid - 399
Lachmann, Clara - 399
Ladau, Gustaf Vilhelm - 399, 400
Læma, se Läma - 400
Læstadius, släkt - 400
1. Læstadius, Lars Levi - 400, 401
2. Læstadius, Petrus - 401, 402
3. Læstadius, Lars-Levi - 402
Lafrans Botvidsson - 402
1. Lafrensen, Niclas, d. ä. - 402
2. Lafrensen, Niclas, d. y. - 402, 403
Lagberg, Johan Olof - 403
Lager, Erik - 403
Lager, Gunnar - 403, 404
Lagerberg, Carl, friherre, ämbetsman, politiker, se s. 405 - 404
Lagerberg, Carl, museiman, kulturhistoriker, se s. 406 - 404
Lagerberg, Joen, diplomat, se s. 406 - 404
Lagerberg, Magnus, numismatiker, författare, se s. 406 - 404
Lagerberg, Otto, sjöofficer, se s. 406 - 404
Lagerberg, Sven, greve, arméofficer, statsman, se nedan - 404
Lagerberg, Sven, greve, arméofficer, se s. 405 - 404
Lagerberg, Torsten - 404
Lagerberg, ätter - 404
1. Lagerberg, Sven - 404, 405
2. Lagerberg, Carl - 405
3. Lagerberg, Sven - 405, 406
4. Lagerberg, Otto - 406
5. Lagerberg, Magnus - 406
6. Lagerberg, Carl - 406
7. Lagerberg, Joen - 406, 407
Lagerbielke, ätter - 407
1. Lagerbielke, Axel - 407
2. Lagerbielke, Johan Gustaf - 407, 408
3. Lagerbielke, Gustaf - 408, 409
4. Lagerbielke, Johan - 409
5. Lagerbjelke, Gustaf - 409, 410
6. Lagerbjelke, Gustaf - 410
7. Lagerbielke, Lucie - 410, 411
Lagerborg, ätt - 411
1. Lagerborg, Olof - 411
2. Lagerborg, Daniel - 411
3. Lagerborg, Teodora - 411
Lagerbring, släkt - 411, 412
1. Lagerbring, Sven - 412, plansch, 413
2. Lagerbring, Carl - 413
3. Lagerbring, Gustaf Olof - 413, 414
4. Lagerbring, Gustaf - 414
Lagercrantz, se även Lagerkranz - 414
Lagercrantz, ätt - 414, 415
1. Lagercrantz, Carl Otto - 415
2. Lagercrantz, Gustaf - 415
3. Lagercrantz, Jakob - 415, 416
4. Lagercrantz, Vilhelm - 416
5. Lagercrantz, Gustaf - 416
6. Lagercrantz, Herman - 416, 417
7. Lagercrantz, Ava de - 417
8. Lagercrantz, Otto - 417
9. Lagercrantz, Siri Magnus-, grafiker, se Magnus-Lagercrantz - 417
10. Lagercrantz, Gustaf - 417
11. Lagercrantz, Carl - 417, 418
12. Lagercrantz, Olof - 418
Lagercrona, Anders - 418
Lagerfelt, ätter - 418
1. Lagerfelt, Israel - 418, 419
2. Lagerfelt, Carl-Gösta - 419
3. Lagerfelt, Israel - 419
4. Lagerfelt, Axel - 419
Lagergren, Alfred - 419
Lagergren, Andreas - 419, 420
Lagergren, Claes - 420
Lagergren, Gustaf - 420, 421
Lagergren, Helmer, personalhistoriker, se nedan - 421
Lagergren, Pehr Johan - 421
Lagergren, Helmer - 421
Lagerheim, ätter - 421
1. Lagerheim, Olof Elias - 421, 422
2. Lagerheim, Elias - 422
3. Lagerheim, Elias - 422
4. Lagerheim, Alfred - 422, 423, 424
5. Lagerheim, Gustaf - 424
Lagerheim, ätter - 424
1. Lagerheim, Carl Erik - 424, 425
2. Lagerheim, Gustaf Adolf - 425
Lagerhjelm, ätt - 425
1. Lagerhjelm, Pehr - 425, 426, 427
2. Lagerhjelm, Pehr - 427
3. Lagerhjelm, Pehr - 427
Lagerholm, släkt - 427
Lagerholm, Wilhelmina - 427, 428
Lagerkranz, se även Lagercrantz - 428
Lagerkranz, John - 428
Lagerkvist, se även Lagerquist, Lagerqvist, s. 434 - 428
Lagerkvist, Pär - 428, 429
Lagerlöf, släkt - 429, 430
1. Lagerlöf, Petrus - 430
2. Lagerlöf, Nils - 430
3. Lagerlöf, Erland - 430
4. Lagerlöf, Selma - 431, 432, plansch, 433
5. Lagerlöf, Magnus - 433
6. Lagerlöf, Hans - 433
7. Lagerlöf, Nils - 433
Lagerman, Alexander - 434
Lagerquist, se även Lagerkvist, s. 428, och Lagerqvist, här nedan - 434
Lagerquist, Marshall - 434
Lagerqvist, Carl Fredrik - 434
Lagerroth, Fredrik - 434, 435
Lagerstedt, Agnes, pedagog, se s. 436 - 435
Lagerstedt, Georg - 435
Lagerstedt, Jacob - 435
1. Lagerstedt, Nils - 435, 436
2. Lagerstedt, Agnes - 436
Lagerstråle, ätter - 436
1. Lagerstråle, Gustaf - 436
2. Lagerstråle, Gerhard - 436, 437
Lagerström, Arthur, boktryckare, se s. 438 - 437
Lagerström, Carl, boktryckare, se nedan - 437
Lagerström, Hugo, boktryckare, se nedan - 437
Lagerström, Magnus - 437
Lagerström, Sten, boktryckare, se s. 438 - 437
1. Lagerström, Victor - 437
2. Lagerström, Carl - 437
3. Lagerström, Hugo - 437, 438
4. Lagerström, Arthur - 438
5. Lagerström, Sten - 438
Lagersvärd, Johan Claes - 438
Lagerwall, Axel, filosof, skolman, se s. 439 - 438
Lagerwall, Eva, läkare, psykiater, se s. 439 - 438
Lagerwall, Sture - 438
1. Lagerwall, Axel - 439
2. Lagerwall, Eva - 439
Lago-Lengquist, Nils - 439
Lagrelius, släkt - 439
1. Lagrelius, Axel - 439, 440
2. Lagrelius, Einar - 440
Lail, Lorri - 440
Lalin, släkt - 440
Lalin, Lars - 440, 441
Lallerstedt, släkt - 441
1. Lallerstedt, Gustaf - 441
2. Lallerstedt, Carl - 441
3. Lallerstedt, Erik - 441, 442
Lamberg, släkt - 442
1. Lambert de Swinneus, Pierre Joseph - 442, 443
2. Lambert, August - 443
1. Lambert, Knut - 443
2. Lambert, Helfrid - 443
Lambert-Meuller, Fredrik - 443
Lambert-Wenman, Jonas - 443
Lambrechtz, Arendt - 444
Lamm, släkt - 444
1. Lamm, Levin - 444
2. Lamm, Aron Levi - 444
3. Lamm, Ludvig - 444, 445
4. Lamm, Jacques - 445
5. Lamm, Oscar - 445
6. Lamm, Herman - 445, 446
7. Lamm, Carl Robert - 446
8. Lamm, Emma, donator, syster till L. 6, se Zorn - 446
9. Lamm, Fredrik - 446
10. Lamm, Martin - 446, 447, 448
11. Lamm, Kurt - 448
12. Lamm, Olof - 448
13. Lamm, Erik - 448
14. Lamm, Carl Johan - 448, 449
15. Lamm, Ole - 449
Lamoureux, Abraham - 449
Lampa, Sven - 449
Lampa, släkt - 449, 450
Lampa, Sven - 450
Lamprecht, Herbert - 450
Lancken, von der, ätt - 450, 451
1. Lancken, Ernst von der - 451
2. Lancken, Ehrenfried von der - 451
3. Lancken, Rickman von der - 451
Landberg, Carlo - 451, 452
1. Landberg, Erik - 452
2. Landberg, Georg - 452, 453
Landelius, Bertil - 453
Landelius, Hugo - 453
Landén, Otto - 453
Landergren, Ernst - 453, 454
Landgren, Lars - 454
Landgren, Werner - 454, 455
Landin, Anders Petter - 455
Landin, Carl Ludvig - 455
Landin, John - 455
1. Landquist, John - 456
2. Landquist, Daniel - 456
Landström, John - 456, 457
Landtmanson, släkt - 457
1. Landtmanson, Isak - 457
2. Landtmanson, Samuel - 457
Lang, Anna, violinist, se s. 458 - 457
Lang, Johan - 457
Lang, Josef - 457
Lang, Karl, zoolog, skolman, se s. 458 - 457
1. Lang, Anna - 458
2. Lang, Karl - 458
Lange, se även Lannge, s. 464 - 458
Lange, Algot - 458
Lange, Axel, affärsman, se s. 459 - 458
Lange, Birgit - 458, 459
Lange, Erik, tecknare, grafiker, målare, se nedan - 459
Lange, Ina, pianist, gift med operasångaren Algot Lange, se s. 458 - 459
Lange, Lorenz - 459
Lange, Thorvald - 459
Lange, släkt - 459
1. Lange, Thorvald - 459
2. Lange, Erik - 459
3. Lange, Axel - 459, 460
Langenfelt, Gösta - 460
Langenskiöld, ätt - 460
1. Langenskiöld, Karl - 460, 461
2. Langenskiöld, Eric - 461
Langlet, släkt - 461
1. Langlet, Emil - 461
2. Langlet, Mathilda - 461, 462
3. Langlet, Filip - 462
4. Langlet, Abraham - 462
5. Langlet, Alex - 462
6. Langlet, Valdemar - 462, 463
7. Langlet, Olof - 463
Langlois, Charles - 463
Lanner, Olga - 463
Lannerdahl, Carl-Erik - 463
Lannerstierna, Johan Magnus - 463, 464
Lannge, Erik - 464
Lantingshausen, von, ätt - 464
1. Lantingshausen, Jakob Albrekt von - 464, 465
2. Lantingshausen, Albrekt von - 465
Lapp-Nils, gårdfarihandlare, spelman, se Jonsson, Nils, s. 114 - 465
Larcén, se även Larsén, s. 114 - 465
Larcén, Elsa - 465, 466
L’Archevêque, Pierre Hubert - 466
Lars Nilsson, diplomat, se Tungel - 466
Lars Olofsson, krigare, fogde, se Björnram, bd 1 s. 350 - 466
Lars Pedersson - 466
Lars Siggesson, riksråd, se Sparre - 466
Larsell, Olof - 466, 467
Larsén, se även Larcén, s. 465 - 467
Larsén, Ernst - 467
Larsén-Todsen, Nanny - 467, 468
Larson, se även Larsson - 468
Larson, Alf. - 468
Larson, August - 468, 469
Larson, Carl Gustaf - 469
Larson, Einar - 469
Larson, Ernst, bruksman, se s. 471 - 469
Larson, Gustaf - 469, 470
Larson, Ivar, direktör, se s. 471 - 470
Larson, Leon - 470
Larson, Lorentz - 470
Larson, Nils - 470, 471
1. Larson, Ivar - 471
2. Larson, Ernst - 471
Larsson, se även Larson - 471
Larsson, Albert - 471, 472
Larsson, Anders, porträtt- och dekorationsmålare, se Anders Larsson, bd 1 s. 86 - 472
Larsson, Anders, ståthållare, se Anders Larsson, bd 1 s. 87 - 472
Larsson, Anders - 472
Larsson, Carl - 472, plansch, 473
Larsson, Carl - 473, 474
Larsson, Carl Anders - 474
Larsson, Erik - 474
Larsson, Erik - 474
Larsson, Gottfrid - 474, 475
Larsson, Greger, historieskrivare, se Borastus, bd 1 s. 410 - 475
Larsson, Gustaf - 475
Larsson, Gustaf - 475
Larsson, Hans - 475, 476, 477, 478
Larsson, Hans - 478
Larsson, Jacob - 478
Larsson, Joel - 478, 479
Larsson, Karl - 479
Larsson, Lars-Erik - 479
Larsson, Lars Magnus - 479
Larsson, Lewis - 479, 480
Larsson, Liss Olof - 480, 481
Larsson, Ludvig - 481
Larsson, Marcus - 481, 482
Larsson, Nils - 482, 483
Larsson, Olof, sekreterare, se Olof Larsson - 483
Larsson, Oscar - 483
Larsson, Richard - 483
Larsson, Robert - 483
Larsson, Sam - 483, 484
Larsson, Sven - 484
Larsson, Viktor - 484
Larsson, Yngve - 484, 485
Larsson Bragnum, Carl-Otto - 485
Larsson i By, Carl, författare, se Larsson, s. 473 - 485
Lasse i Gatan, kaparredare, se Gathenhielm, Lars, bd 3 s. 19 - 485
Lasse Lucidor, pseud. för Johansson, Lars, s. 89 - 485
Lasse-Maja, stortjuv, se Molin, Lars - 485
Lauræus, se även Lauréus, s. 493 - 485
Lauræus, Gabriel - 485
Laurel, Lars - 485
Laruelius, Olof - 485, 486
Laurell, Fredrik, botanist, se nedan - 486
Laurell, Hugo, läkare, se s. 487 - 486
Laurell, Karl, elektrotekniker, se nedan - 486
Laurell, släkt - 486
Laurell, Pelle - 486
1. Laurell, Fredrik - 486
2. Laurell, Karl - 486, 487
3. Laurell, Hugo - 487
1. Laurent, Edvard - 487
2. Laurent, Torbern - 487, 488
3. Laurent-Täckholm, Vivi, botanist, författarinna, syster till L. 2, se Täckholm - 488
Laurentius - 488
Laurentius Andreæ - 488, 489
Laurentius Jonæ - 489
Laurentius Nicolai Norvegus - 489
Laurentius Olavi Gestricius - 489
Laurentius Paulinus Gothus, ärkebiskop, se s. 491 - 490
Laurentius Petri - 490, 491
1. Laurentius Petri Gothus - 491
2. Laurentius Paulinus Gothus - 491, 492, 493
Lauréus, se även Lauræus, s. 485 - 493
Lauréus, Alexander - 493
Laurids Nilsen (Klosterlasse), se Laurentius Nicolai Norvegus, s. 489 - 493
Laurin, Albert, språkvetenskapsman, bokförläggare, se s. 495 - 493
Laurin, Carl, boktryckare, bokförläggare, ingenjör, se s. 495 - 493
Laurin, Carl Gustaf Johannes, skriftställare, bokförlagsman, se s. 496 - 493
Laurin, Carl Johan Oscar, tonsättare, skolman, se s. 494 - 493
Laurin, Gösta, boktryckare, se s. 495 - 493
Laurin, Joël - 493
Laurin, Paul - 493, 494
Laurin, Thorsten, bokförläggare, konstsamlare, se s. 497 - 494
Laurin, släkt - 494
1. Laurinus, Laurentius - 494
2. Laurin, Carl - 494, 495
3. Laurin, Gösta - 495
4. Laurin, Carl - 495
5. Laurin, Albert - 495, 496
6. Laurin, Carl - 496, 497
7. Laurin, Thorsten - 497
Laurinus, Laurentius Laurentii, präst, se s. 494 - 497
Lavén, Abraham Wilhelm - 497, 498
Lavén, Albin - 498
1. Lawski, Sven - 498
2. Lawski, Lars - 498
Laxman, Erik - 498, 499
Leander, Folke, filosof, se s. 500 - 499
Leander, Hans - 499
Leander, Inez, målarinna, se s. 500 - 499
Leander, Per, filosof, se s. 500 - 499
Leander, Pontus, orientalist, se s. 500 - 499
Leander, Sigfrid - 499
Leander, Zarah - 499, 500
1. Leander, Per - 500
2. Leander, Inez - 500
1. Leander, Pontus - 500
2. Leander, Folke - 500, 501
Lech, Halvar - 501
Leche, släkt - 501
1. Leche, Johan - 501
2. Leche, Wilhelm - 501, 502
3. Leche-Löfgren, Mia - 502
4. Leche, Gunnar - 502, 503
5. Leche, Ernst - 503
Ledin, Albert - 503
Lee, Charles - 503
Leesen, Jakob von - 503, 504
Le Febure, ätt - 504
Le Febure, Jean - 504
Leffler, släkt - 504, 505
1. Leffler, Sven Peter - 505
2. Leffler, Johan - 505, 506
3. Leffler, Gösta Mittag-, matematiker, se Mittag-Leffler - 506
4. Läffler, Frits - 506
5. Leffler, Anne Charlotte - 506, 507
6. Leffler, Artur - 507
7. Leffler, Janne - 507
8. Leffler, Edvin - 507, 508
9. Leffler, Janne - 508
10. Leffler, Hakon - 508
Lefrén, Johan Peter - 508, 509
Lehman, se även Leman, s. 523 - 509
Lehman, August - 509
Lehmann, Carl Peter - 509
1. Lehmann, Edvard - 509, 510
2. Lehmann, Jörgen - 510
Lehnberg, Magnus - 510, 511
Lehnert, Edwin - 511
Leijon, Emil - 511
Leijonancker, ätt - 511, 512
1. Leijonancker, Daniel - 512
2. Leijonancker, Fredrik Vilhelm - 512
3. Leijonancker, Wilhelm - 512, 513
Leijonberg, Johan - 513
1. Leijoncrona, Johan - 513
2. Leijoncrona, Christoffer - 513
Leijonhielm, släkt - 513
Leijonhielm, Anders - 513, 514
Leijonhufvud, ätt - 514
1. (Leijonhufvud), Erik - 514
2. (Leijonhufvud), Abraham - 514
3. (Leijonhufvud), Margareta - 514
4. (Leijonhufvud), Sten - 514, 515
5. (Leijonhufvud), Märta - 515
6. (Leijonhufvud), Erik - 515
7. Leijonhufvud, Axel - 515, 516
8. Leijonhufvud, Mauritz - 516
9. Leijonhufvud, Axel Gabriel - 516
10. Leijonhufvud, Samuel Abraham - 516, 517
11. Leijonhufvud, Carl - 517
12. Leijonhufvud, Abraham - 517, 518
13. Leijonhufvud, Sophie, friherrinna, författarinna. Brorsons dotter till L. 9. Se Adlersparre - 518
14. Leijonhufvud, Sigrid - 518
15. Leijonhufvud, Karl - 518
16. Leijonhufvud, Bo - 518
17. Leijonhufvud, Gösta - 518, 519
Leijonmarck, ätt - 519
1. Leijonmarck, Sven - 519
2. Leijonmarck, Gustaf Adolph - 519
3. Leijonmarck, John - 519, 520
4. Leijonmarck, Carl - 520
Leijonsköld, ätt - 520
Leijonsköld, Mårten - 520
Leijonsparre, Paul Ludvig - 520, 521
Leijonstedt, ätt - 521
Leijonstedt, Anders - 521
Leire, Georg - 521
Leissner, Gunnar Nilsson-, botanist, se Nilsson-Leissner - 521
Leja, Benjamin - 521, 522
1. Lejdström, Oscar - 522
2. Lejdström, Ingrid Samzelius- - 522
3. Lejdström, Carl - 522, 523
Lejman, Fritjof - 523
Leman, se även Lehman, Lehmann - 523
Leman, Axel - 523
1. Leman, Philip - 523
2. Leman, Erik - 523, 524
Lembke, se även Lemke - 524
Lembke, Janne - 524
Lembke, Martin - 524
Lemchen, Christoffer - 524
Lemke, se även Lembke - 524
Lemke, Johan Philip - 524
Lemming, Erik - 524, 525
Lemnius, Willem - 525
Lemoine, släkt - 525
Lemoine, Siffer - 525
Lemon, Gösta - 526
Lemon, släkt - 526
1. Lemon, Olof - 526
2. Lemon-Brundin, Benna - 526
3. Lemon-Bernhard, Gurli - 526
1. Lenæus, Johannes - 526, 527
2. Lenæus, Knut - 527
Lenander, se även Lennander, s. 529 - 527
Lenander, Erik - 527, 528
Lené, Gustaf - 528
Lengertz, William - 528
Lenhardtson, Albin - 528
Lenk, Torsten - 528, 529
Lenman, se Lennman, s. 532 - 529
Lennander, se även Lenander, s. 527 - 529
Lennander, Karl - 529
Lennart, prins, se Bernadotte - 529
Lennartsson, se även Lenhardtson - 529
Lennartsson, Anders och Torsten, krigare, se Forstenaätten - 529
Lennartsson, Torsten - 529
Lennerstrand, Åke - 529, 530
1. Lenngren, Carl - 530
2. Lenngren Anna Maria - 530, plansch, 531
Lenning, Alvar - 531
Lenning, släkt - 531
1. Lenning, Christian - 531
2. Lenning, John - 531, 532
1. Lennmalm, Edmund - 532
2. Lennmalm, Frithiof - 532
1. Lennman, Hans - 532, 533
2. Lennman, Fredrik - 533
Lennstrand, Viktor - 533
Lénström, Carl - 533
Leo, Henning - 533, 534
Leopold, Carl Gustaf af - 534, 535, 536
Leslie, Alexander - 536
Leth, Fredrik - 536, 537
Letterstedt, Jacob - 537
Lettström, släkt - 537
1. Lettström, Gunnar - 537, 538
2. Lettström, Harald - 538
Leublfing, August von - 538
Leufvén, se även Löfvén - 538
1. Leufvén, Gustaf - 538, 539
2. Leufvén, Edvard - 539
Leuhusen, ätter - 539
Leuhusen, Adelaide - 539
Levan, Albert - 539
Lewan, Oskar - 539, 540
Levander, Gustav - 540
Levander, Lars - 540
Lewenhaupt, ätt - 540
1. Lewenhaupt, Axel Stensson, greve, riksråd, se Leijonhufvud, s. 515 - 540
2. Lewenhaupt, Mauritz Stensson, greve, riksdrots. Bror till L. 1. Se Leijonhufvud, s. 516 - 540
3. Lewenhaupt, Gustaf Adolf - 540, 541
4. Lewenhaupt, Carl Mauritz - 541
5. Lewenhaupt, Ludvig Weirik - 541
6. Lewenhaupt, Adam Ludvig - 541, 542, 543
7. Lewenhaupt, Gustaf Fredrik - 543
8. Lewenhaupt, Carl Gustaf - 543
9. Lewenhaupt, Charles Emil - 543, 544
10. Lewenhaupt, Charles Emil - 544
11. Lewenhaupt, Adam - 544, 545
12. Lewenhaupt, Claes - 545
13. Lewenhaupt, Claës - 545
14. Lewenhaupt, Sten - 545, 546
15. Lewenhaupt, Adam - 546
16. Lewenhaupt, Carl - 546
17. Lewenhaupt, Eugène - 546, 547
18. Lewenhaupt, Sixten - 547
19. Lewenhaupt, Claes - 547
20. Lewenhaupt, Adam - 547
21. Lewenhaupt, Gustaf - 547, 548
22. Lewenhaupt, Sten - 548
23. Lewenhaupt, Carl-Gustaf - 548
Lewerentz, Sigurd - 548, 549
Lewerth, Carl - 549
Levertin, släkt - 549
1. Levertin, Alfred - 549
2. Levertin, Oscar - 549, 550, plansch
Levgren, Anders Georg - 550, 551
Levin, Astley, läkare, se nedan - 551
Levin, Ernst - 551
Levin, Herman, teolog, skolman, se s. 552 - 551
Levin, Lewin, släkt - 551
1. Levin, Pehr - 551
2. Levin, Astley - 551, 552
3. Levin, Herman - 552
Levinson, Karl - 552
Levring, Tore - 552
Lewysohn, Ludvig - 552
Lexell, Anders Johan - 553
Leygraf, Hans - 553
Liander, Halvard, ingenjör, se s. 554 - 553
Liander, John - 553
Liander, Mårten, affärsman, se nedan - 553
Liander, släkt - 553
1. Liander, Mårten - 553, 554
2. Liander, Halvard - 554
Lichtenberg, Albert - 554
Lichtenstein, Adolf - 554, 555
Licton, Robert - 555
Lidback, Paul - 555
Lidbeck, se även Liedbeck - 555
Liedbeck, släkt - 555
1. Lidbeck, Eric Gustaf - 555
2. Lidbeck, Anders - 555, 556
3. Lidbeck, Carl Johan - 556
Lidberg, se även Liedberg, Lijdberg - 556
Lidberg, Gustaf - 556
Lide, Sven - 556
Lidén, Arvid - 556, 557
Lidén, Evald - 557
Lidén, Johan Henrik - 557, 558
Lidén, Johan - 558
Lidén, Oskar - 558
Lidén, Ragnar - 558
Lidfors, se även Lidforss - 558
Lidfors, Elias - 558, 559
Lidforss, släkt - 559
1. Lidforss, Edvard - 559
2. Lidforss, Karin, översättarinna, dotter till L. 1, se Jensen (s. 54) - 559
3. Lidforss, Bengt - 559, 560, 561
4. Lidforss, Erik - 561
5. Lidforss Strömgren, Hedvig, tandläkare, syster till L. 2, L. 3 och L. 4, se Strömgren - 561
Lidholm, Hildemar - 561
Lidholm, Ingvar - 561
Lidman, Axel - 561, 562
Lidman, Carl - 562
Lidman, Håkan - 562
Lidman, Sam, arméofficer, skolman, se s. 563 - 562
Lidman, Sven, författare, väckelsepredikant, se s. 563 - 562
Lidman, Sven, skolman, präst, fornforskare, se nedan - 562
Lidman, släkt - 562
1. Lidman, Sven - 562, 563
2. Lidman, Sam - 563
3. Lidman, Sven - 563, 564
Lidner, Bengt - 564, 565, 566
Lidströmer, Jonas - 566
Lidtgren, Anders - 566
Liebenfeld, Ivar - 566, 567
Lieberath, Ebbe - 567
Liedbeck, se även Lidbeck - 567
Liedbeck, släkt - 567
1. Liedbeck, Lars - 567
2. Liedbeck, Jakob - 567, 568
3. Liedbeck, Alrik - 568
4. Liedbeck, Harald - 568
Liedberg, se även Lidberg - 568
Liedberg, släkt - 568
Liedberg, Gösta - 568, 569
Liedgren, släkt - 569
Liedgren, Emil - 569
Liewen, von, ätt - 569
1. Liewen, Bernhard von - 569, 570
2. Liewen, Hans Henrik von - 570
3. Liewen, Berndt von - 570
4. Liewen, Hans Henrik von - 570, 571
Lignell, Anders - 571
Lignell, Karl - 571
Lihndaker, Herbert - 571
Lijdberg, Anders - 571, 572
Lilie, se även Lillie, s. 587 - 572
Lilie, Einar - 572
Lilienberg, se även Lillienberg - 572
Lilienberg, Albert, ingenjör, stadsplanerare, se s. 573 - 572
Lilienberg, Albert, jurist, se nedan - 572
Lilienberg, Anders - 572
Lilienberg, Davida Hesse-, opera- och konsertsångerska, se Hesse-Lilienberg (bd 3 s. 439) - 572
Lilienberg, Nils, jurist, ämbetsman, se s. 573 - 572
Lilienberg, Robert, jurist, ämbetsman, se s. 573 - 572
Lilienberg, Victor, väg- och vattenbyggare, ämbetsman, se s. 573 - 572
Lilienberg, släkt - 572
1. Lilienberg, Albert - 572, 573
2. Lilienberg, Victor - 573
3. Lilienberg, Robert - 573
4. Lilienberg, Nils - 573
5. Lilienberg, Davida Hesse-, opera- och konsertsångerska, se Hesse-Lilienberg (bd 3 s. 439) - 573
6. Lilienberg, Albert - 573
Liliestråle, Joachim Wilhelm, ämbetsman, politiker, författare, se s. 596 - 573
Lilja, Bernhard - 574
Lilja, Gertrud - 574
Lilja, Nils - 574, 575
Lilja, Sven - 575
Liljebjörn, se Lilljebjörn, s. 596 - 575
Liljeblad, se även Lillieblad, s. 588 - 575
Liljeblad, Josef, skolman, se nedan - 575
Liljeblad, Ragnar, ingenjör, industriman, se s. 576 - 575
Liljeblad, Samuel - 575
Liljeblad, Sven - 575
1. Liljeblad, Josef - 575, 576
2. Liljeblad, Ragnar - 576
Liljebäck, Erik - 576
Liljecrona, Carl Wilhelm, tidningsman, se s. 588 - 576
Liljedahl, Axel - 576
1. Liljedahl, Ernst - 576, 577
2. Liljedahl, Ragnar - 577
Liljefors, Bruno, målare, se nedan - 577
Liljefors, Erik - 577
Liljefors, Ingemar, tonsättare, pianist, se s. 579 - 577
Liljefors, Lindorm, målare, skulptör, se s. 579 - 577
Liljefors, Matts, bergsingenjör, se s. 578 - 577
Liljefors, Ruben, tonsättare, dirigent, se s. 578 - 577
1. Liljefors, Bruno - plansch, 577, 578
2. Liljefors, Ruben - 578
3. Liljefors, Matts - 578, 579
4. Liljefors, Ingemar - 579
5. Liljefors, Lindorm - 579
Liljegren, Bodvar - 579
Liljegren, Elisabet - 579, 580
Liljegren, Johan Gustaf - 580
Liljencrantz, ätt - 580
1. Liljencrantz, Johan - 580, 581, 582
2. Liljencrantz, Gustaf Fredrik - 582
3. Liljencrantz, Johan - 582, 583
Liljenroth, Frans - 583
Liljensparre, Henrik - 583
Liljenström, Gottfried - 583
Liljeqvist, se även Lilljekvist, s. 597 - 583
Liljeqvist, Efraim - 583, 584
Liljestrand, Axel - 584
1. Liljestrand, Göran - 584
2. Liljestrand, Trygve - 584, 585
Liljeström, se även Lillieström, s. 596 - 585
Liljeström, Alfred - 585
Liljevalch, släkt - 585
1. Liljevalch, Carl Fredrik - 585
2. Liljevalch, Carl Fredrik - 585, 586
3. Liljevalch, Olof - 586
4. Liljevalch, Edvard - 586
5. Liljevlach, Carl Fredrik - 586, 587
Liljhagen, Gustaf - 587
Lillie, se även Lilie, s. 572 - 587
Lillie, ätter - 587
Lillie, Axel - 587
1. (Lillie af Ökna), Knut Andersson - 588
2. (Lillie af Ökna), Knut Knutsson - 588
Lillieblad, se även Liljeblad, s. 575 - 588
Lillieblad, Gustaf - 588
Lilliecrona, ätt - 588
1. Lilliecrona, Gustaf - 588
2. Liljecrona, Carl Wilhelm - 588, 589
Lilliehorn, ätt - 589
1. Lilliehorn, Per - 589
2. Lilliehorn, Pehr Ulrik - 589
3. Lilliehorn, Carl Pontus - 589, 590
Lilliehöök, ätt - 590
1. (Lilliehöök), Måns - 590
2. Lilliehöök, Ebba - 590
3. Lilliehöök, Johan - 590, 591
4. Lilliehöök, Anders - 591
5. Lilliehöök, Bertil - 591
6. Lilliehöök, John - 591, 592
7. Lilliehöök, Hugo - 592
8. Lilliehöök, Fredrik - 592
9. Lilliehöök, Gösta - 592, 593
10. Lilliehöök, Lennart - 593
11. Lilliehöök, Eleonor - 593
Lillienanckar, Nils - 593
Lillienberg, se även Lilienberg - 593
1. Lillienberg, Johan Georg - 594
2. Lillienberg, Erik Gustaf - 594
Lillienhoff, Joachim - 594, 595
Lillienstedt, Johan - 595
Lillieroot, Nils - 595
Lilliestierna, Carl - 595
Lilliestråle, ätt - 595
1. Lilliestråle, Joachim Wilhelm - 596
2. Lilliestråle, Joachim - 596
Lillieström, se även Liljeström, s. 585 - 596
Lillieström, Johan - 596
Lilljebjörn, Knut - 596, 597
Lilljeborg, Wilhelm - 597
Lilljekvist, se även Liljeqvist, s. 583 - 597
Lilljekvist, Fredrik - 597, 598
Lilljestolpe, Lars, läkare, se Micrander - 598
Limnell, Emanuel - 598
Limnell, Fredrika - 598
Linander, Otto - 598
Lind, se även Lindh - 598
Lind, Albin - 598, 599
Lind, Anders Petter - 599
Lind, August - 599
Lind, Elisabet - 599
Lind, Erik - 599
Lind, Erik - 599, 600
Lind, Gustaf - 600
Lind, Jenny - 600, plansch, 601, 602
Lnid, John - 602
Lind, Josef - 602
Lind, Olof - 603
Lind, Sven Ivar - 603
Lind af Hageby, släkt - 603
Lind af Hageby, Ernst - 603
Lindahl, Albin - 603
Lindahl, Alf - 603, 604
Lindahl, Anna - 604
Lindahl, Axel - 604
Lindahl, Carl, affärsman, se s. 607 - 604
Lindahl, Carl, ögonläkare, se s. 607 - 604
Lindahl, Carl Fredrik - 604, 605
Lindahl, Edward - 605
Lindahl, Erik - 605, 606
Lindahl, Ester - 606
Lindahl, Josua - 606
Lindahl, Martin - 606
Lindahl, Per Eric - 606, 607
Lindahl, Peter - 607
Lindahl, Rikard - 607
1. Lindahl, Carl - 607
2. Lindahl, Carl - 607
Lindau, Arvid - 607, 608
Lindau, Gustav Harald, operasångare, se Lindi, s. 667 - 608
Lindbeck, Johannes - 608
Lindberg, Adolf, medaljgravör, se s. 615 - 608
Lindberg, Alf - 608
Lindberg, August, skådespelare, se s. 616 - 608
Lindberg, August - 608, 609
Lindberg, Augusta, skådespelerska, se s. 617 - 609
Lindberg, Bengt - 609
Lindberg, Charles Felix - 609, 610
Lindberg, Conrad - 610
Lindberg, Edvard - 610
Lindberg, Elof - 610, 611
Lindberg, Elsa, författarinna, se Lindberg-Arfa, s. 620 - 611
Lindberg, Emil - 611
Lindberg, Erik, medaljgravör, se s. 615 - 611
Lindberg, Folke, historiker, se s. 616 - 611
Lindberg, Gustaf, teolog, präst, se s. 619 - 611
Lindberg, Gustaf - 611
Lindberg, Gusten - 611
Lindberg, Gösta - 611
Lindberg, Gösta - 611, 612
Lindberg, Henry, sjöofficer, se s. 615 - 612
Lindberg, Hugo - 612
Lindberg, Johannes - 612, 613
Lindberg, Kerstin, konsertsångerska, sångpedagog, se Lindberg-Torlind, s. 620 - 613
Lindberg, Knut - 613
Lindberg, Lars - 613
Lindberg, Ludvig - 613
Lindberg, Oskar, tonsättare, organist, se s. 619 - 613
Lindberg, Otto - 613, 614
Lindberg, Paula, operasångerska, se Lizell, bd 5 s. 43 - 614
Lindberg, Per, teaterledare, regissör, författare, se s. 617 - 614
Lindberg, Sigge - 614
Lindberg, Stig - 614
1. Lindberg, William - 614, 615
2. Lindberg, Henry - 615
1. Lindberg, Adolf - 615
2. Lindberg, Erik - 615, 616
3. Lindberg, Folke - 616
Lindberg, släkt - 616
1. Lindberg, August - 616, 617
2. Lindberg, Augusta - 617
3. Lindberg, Per - 617, 618, 619
1. Lindberg, Gustaf - 619
2. Lindberg, Oskar - 619
Lindberg-Arfa, Elsa - 620
Lindberg-Dovlette, Elsa, författarinna, se ovan Lindberg-Arfa - 620
Lindberg-Torlind, Kerstin - 620
Lindberger, Örjan - 620
Lindblad, Adolf - 620, 621, 622
Lindblad, Anders, skeppsbyggnadsteoretiker, se s. 624 - 622
Lindblad, Anders - 622
Lindblad, Axel - 622
Lindblad, Axel - 622, 623
Lindblad, Axel - 623
Lindblad, Bertil, astronom, se s. 625 - 623
Lindblad, Göran, litteraturhistoriker, kritiker, se s. 625 - 623
Lindblad, Gösta, skolman, se s. 624 - 623
Lindblad, Johan - 623, 624
Lindblad, Johan Christopher - 624
Lindblad, Johan Michael, präst, skriftställare, se s. 627 - 624
Lindblad, Matts - 624
Lindblad, Otto, tonsättare, se s. 626 - 624
Lindblad, släkt - 624
1. Lindblad, Gösta - 624
2. Lindblad, Anders - 624, 625
3. Lindblad, Göran - 625, 626
1. Lindblad, Otto - 626, 627
2. Lindblad, Johan Michael - 627
Lindblom, Alexis, botanist, filosof, se s. 630 - 627
Lindblom, Andreas, konsthistoriker, museiman, se s. 630 - 627
Lindblom, Carl Gustaf - 627
Lindblom, Edith - 627
Lindblom, Erik David - 627, 628
Lindblom, Frans - 628
Lindblom, Gerhard - 628
Lindblom, Gösta - 628, 629
Lindblom, Jacob, ärkebiskop, se nedan - 629
Lindblom, Johannes, teolog, författare, se s. 630 - 629
Lindblom, Knut - 629
Lindblom, Wilhelm - 629
Lindblom, släkt - 629
1. Lindblom, Jacob - 629, 630
2. Lindblom, Alexis - 630
1. Lindblom, Johannes - 630
2. Lindblom, Andreas - 630, 631
Lindbom, Oscar - 631
Lindbom, Otto - 631
Lindbom, Tage - 631, 632
Lindborg, Edwin - 632
Linde, se även Lindhe, s. 664 - 632
Linde, David, pseud. för Blomberg, David - 632
Linde, Ebbe - 632
Linde, Erik von der, köpman, finansman, se nedan - 632
Linde, Lorentz von der, friherre, krigare, riksråd, se s. 633 - 632
Linde, Nils - 632
1. Linde, Erik von der - 632, 633
2. Linde, Lorentz von der - 633
Lindeberg, Anders - 633, 634
Lindeberg, Carl Johan, botanist, se nedan - 634
Lindeberg, Erik, ämbetsman, se s. 635 - 634
Lindeberg, Giovanni - 634
Lindeberg, Gustaf, missionshistoriker, se nedan - 634
Lindeberg, Knut, matematiker, ämbetsman, se s. 635 - 634
Lindeberg, Sten - 634
Lindeberg, Sven, ämbetsman, se s. 635 - 634
Lindeberg, Wilhelm, biblioteksman, hembygdsforskare, se s. 635 - 634
1. Lindeberg, Carl Johan - 634
2. Lindeberg, Gustaf - 634, 635
1. Lindeberg, Knut - 635
2. Lindeberg, Sven - 635
1. Lindeberg, Wilhelm - 635
2. Lindeberg, Erik - 635, 636
Lindeblad, Assar - 636
Lindegren, Agi, arkitekt, tecknare, se s. 638 - 636
Lindegren, Amalia - 636
Lindegren, Axel, arkitekt, se s. 638 - 636
Lindegren, Carl - 636, 637
Lindegren, Erik, skald, litteraturkritiker, se nedan - 637
Lindegren, Johan, tonsättare, se nedan - 637
Lindegren, Soffi - 637
1. Lindegren, Johan - 637
2. Lindegren, Erik - 637, 638
1. Lindegren, Agi - 638
2. Lindegren, Axel - 638
Lindehn, Hans Anton - 638, 639
Lindell, Emil - 639
Lindell, Per - 639
Linden, Emil - 639, 640
Linden, Gustaf - 640
Linden, Gustaf - 640
Linden, Mathilda, opera- och konsertsångerska, se Jungstedt, s. 137 - 640
Lindén, se även Lindehn, s. 638 - 640
Lindén, Arthur - 640, 641
Lindenau, Judith - 641
Lindenbaum, Arne - 641
Lindencrona, Gustaf - 641
Lindequist, Gustaf - 641, 642
Lindeqvist, Johan - 642
Linder, Alf - 642
Linder, Anna, filantrop, se s. 646 - 642
Linder, Carl - 642
Linder, Carl Wilhelm, klassisk filolog, teolog, se s. 645 - 642
Linder, Erik Hjalmar - 642, 643
Linder, Ernst, arméofficer, se s. 644 - 643
Linder, Gurli, författarinna, se s. 646 - 643
Linder, Johan, läkare, se Lindestolpe, s. 650 - 643
Linder, Nils, språkman, se s. 646 - 643
Linder, Oliver - 643
Linder, Sten - 643
Linder, Sven - 643, 644
Linder, Vilhelm, sjöofficer, ämbetsman, se s. 645 - 644
Linder, William - 644
Linder, Viveka - 644
Linder, släkt - 644
Linder, Ernst - 644, 645
Linder, släkt - 645
1. Linder, Carl Wilhelm - 645
2. Linder, Vilhelm - 645, 646
3. Linder, Anna - 646
1. Linder, Nils - 646
2. Linder, Gurli - 646
Linderholm, Emanuel - 646, 647
Linderot, se även Linderoth, s. 648 - 647
Linderot, Lars - 647, 648
Linderot, Sven - 648
1. Linderoth, Gustaf Wilhelm - 648
2. Linderoth, John - 648, 649
Linders, Jacob, jurist, se nedan - 649
Linders, Josua - 649
Linders, Sven, lantbrukare, politiker, se nedan - 649
1. Linders, Jacob - 649
2. Linders, Sven - 649, 650
Lindeskog, Gösta - 650
Lindestolpe, Johan - 650
Lindeström, se Lindheström, s. 664 - 650
Lindfors, Anders Otto, filolog, se s. 651 - 650
Lindfors, Henrik, skeppsbyggare, se s. 651 - 650
Lindfors, Otto, gynekolog, obstetriker, se s. 651 - 650
Lindfors, Thore - 650, 651
Lindfors, Torsten, arméofficer, bokförläggare, se s. 652 - 651
Lindfors, Viveca, skådespelerska, se s. 652 - 651
Lindfors, släkt - 651
1. Lindfors, Anders Otto - 651
2. Lindfors, Henrik - 651
3. Lindfors, Otto - 651, 652
4. Lindfors, Torsten - 652
5. Lindfors, Viveca - 652
Lindgren, Adolf - 652
Lindgren, Adolf - 653
Lindgren, Anders, boktryckare, f. 1826, se s. 658 - 653
Lindgren, Anders, boktryckare, f. 1868, se s. 658 - 653
Lindgren, Axel, väg- och vattenbyggare, se s. 656 - 653
Lindgren, Birger - 653
Lindgren, Dora - 653, 654
Lindgren, Erik - 654
Lindgren, Folke - 654
Lindgren, Gustaf, arkitekt, se s. 657 - 654
Lindgren, Gustaf Birch-, arkitekt, se s. 657 - 654
Lindgren, Gustaf - 654
Lindgren, Gustav, boktryckare, se s. 658 - 654
Lindgren, Hellen - 654, 655
Lindgren, Henrik Gerhard - 655
Lindgren, Johannes - 655
Lindgren, John, apotekare, se s. 657 - 655
Lindgren, Sten - 655, 656
Lindgren, Waldemar - 656
Lindgren, Valfrid - 656
Lindgren, släkt - 656
1. Lindgren, Axel - 656, 657
2. Lindgren, John - 657
3. Lindgren, Gustaf - 657
4. Lindgren, Gustaf Birch- - 657
1. Lindgren, Anders - 658
2. Lindgren, Anders - 658
3. Lindgren, Gustav - 658
Lindh, se även Lind - 658
Lindh, Alrik - 658
Lindh, August - 658
Lindh, Axel - 658, 659
Lindh, Ernst - 659
Lindh, Hilda, premiärdansös, se Lund, bd 5 s. 87 - 659
Lindh, Johan Erik - 659
1. Lindh, Johan Petter - 659
2. Lindh, Nils - 659, 660
Lindhagen, släkt - 660
1. Lindhagen, Georg - 660
2. Lindhagen, Albert - 660, 661
3. Lindhagen, Arvid - 661
4. Lindhagen, Anna Struve- - 661
5. Lindhagen, Carl - 661, 662
6. Lindhagen, Teodor - 662, 663
7. Lindhagen, Manne - 663
8. Lindhagen, Anna - 663
9. Lindhagen, Arthur - 663, 664
10. Lindhagen, Manne - 664
11. Lindhagen, Sven - 664
Lindhe, se även Linde, s. 632 - 664
Lindhe, Carl - 664
Lindheström, Pehr - 664, 665
Lindhielm, Anders - 665
Lindholm, Berndt - 665
Lindholm, Charles - 665, 666
Lindholm, Elmo - 666
Lindholm, Ferdinand - 666
Lindholm, Helge - 666
Lindholm, Lorentz August - 666, 667
Lindhult, Johan - 667
Lindhult, Niklas - 667
Lindi, Aroldo - 667
Lindin, Carl - 667, 668
Lindkvist, se även Lindquist, Lindqvist - 668
Lindkvist, Harald - 668
Lindley, Charles - 668
Lindley, Ernst - 668, 669
1. Lindlöf, Märtha - 669
2. Lindlöf, John - 669
Lindman, Alexander, sportjournalist, se s. 670 - 669
Lindman, Arvid, sjöofficer, ämbetsman, industriman, politiker, se s. 670 - 669
Lindman, Axel - 669
Lindman, Bleckert, apotekare, ämbetsman, se s. 670 - 669
Lindman, Bo, arméofficer, idrottsman, idrottsledare, se s. 673 - 669
Lindman, Carl, botanist, se s. 672 - 669
Lindman, Christian - 669, 670
Lindman, Emrik - 670
Lindman, Kristian, skogsman, se s. 672 - 670
Lindman, släkt - 670
1. Lindman, Bleckert - 670
2. Lindman, Alexander - 670
3. Lindman, Arvid - 670, plansch, 671, 672
4. Lindman, Kristian - 672
Lindman, släkt - 672
1. Lindman, Carl - 672, 673
2. Lindman, Bo - 673
Lindmansson, August - 673, 674
Lindmark, August - 674
Lindmark, Carl Otto - 674
Lindmark, Charlotta - 674
Lindmark, Gunnar, ingenjör, industriman, se s. 676 - 674
Lindmark, Hanna - 674
Lindmark, John - 675
Lindmark, Knut, ingenjör, se nedan - 675
Lindmark, Tore, ingenjör, ångtekniker, se nedan - 675
Lindmark, Zakarias - 675
Lindmark, släkt - 675
1. Lindmark, Knut - 675
2. Lindmark, Tore - 675, 676
3. Lindmark, Gunnar - 676
Lindner, Karl Gunnar - 676
Lindner, Torsten - 676

Project Runeberg, Mon Feb 10 00:15:10 2020 (aronsson) (diff) (history) (download) Next >>
https://runeberg.org/smok/4/

Valid HTML 4.0! All our files are DRM-free