- Project Runeberg -  Svenska folkets underbara öden /
V. Karl XII:s tid från 1710 samt den äldre frihetstiden 1709-1739

(1913-1939) [MARC] Author: Carl Grimberg
Titel och innehåll | Next >>
  Project Runeberg | Catalog | Recent Changes | Donate | Comments? |   
CARL GRIMBERG

SVENSKA FOLKETS UNDERBARA ÖDEN

V KARL XII:s TID FRÅN 1710 SAMT DEN ÄLDRE FRIHETSTIDEN

Stockholm. P. A. Norstedt & Söners Förlag ISBN 91 1 853442 2 © Carl Grimberg 1916 Fingraf AB, Södertälje 1985

Förord till den elektroniska utgåvan

I det 1985 tryckta exemplaret saknades sidorna 467-498, som därför har hämtats ur en digitalisering från Internet Archive / University of Toronto. Den digitaliseringen utgår från ett exemplar tryckt 1922 (31:a till 51:a tusendet), som till texten ser ut att vara helt identiskt. Det innehåller vissa textlösa illustrationsplanscher, som saknas i tryckningen från 1985. Sidnumret 629 saknas i båda, vilket gör att bokens sista sidor har udda sidnummer till vänster och jämna till höger.

Internet Archive's digitalisering är inte överlägsen i alla aspekter. På några andra sidor har en halv bokstav i marginalen hamnat utanför den digitala bilden. Vi har därför använt vår egen inscanning för övriga sidor.

Se för övrigt förordet till verket.


The above contents can be inspected in scanned images: titelsida, titelbladets baksida, 636, 637

Korrstapel / Proof bar for this volume

Innehåll / Table of Contents


Titel och innehåll - titelsida, titelbladets baksida, 636, 637
    Sverige blir anfallet, medan konungen är borta i främmande land - 3, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 17-1, 17-2, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 28, 29, 30, 31, 32, 33, 34, 35, 36, 37, 38, 39, 40, 41, 42, 43, 44, 45, 46, 47, 48, 49, 50, 51, 52, 53, 54, 55, 56, 57, 58, 59, 60, 61, 62, 63, 64, 65, 66, 67, 68, 69, 70, 71, 72, 73, 74, 75, 76, 77, 78, 79, 80, 81, 82, 83, 84, 85, 86, 87, 88, 89, 90, 91, 92, 93, 94, 95, 96, 97, 98, 99, 100, 101, 102, 103, 104, 105, 106, 107, 108, 109, 110, 111, 112, 113, 114, 115, 116, 117, 118, 119, 120, 121, 122, 123, 124, 125, 126, 127, 128, 129, 130, 131, 132, 133, 134, 135, 136, 137, 138, 139, 140, 141, 142, 143, 144, 145, 146, 147, 148, 149, 150, 151, 152, 153, 154, 155, 156, 157, 158, 159, 160, 161, 162, 163, 164, 165, 166, 167, 168, 169, 170, 171, 172, 173, 174, 175, 176, 177, 178, 179
August II gör sig åter till herre i Polen, och ryssarne bemäktiga sig Östersjöprovinserna samt förhärja Finland - 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 17-1, 17-2, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 28, 29, 30
Danska kriget 1709—1710 - 30, 31, 32, 33, 34, 35, 36, 37, 38, 39, 40, 41, 42, 43, 44, 45, 46, 47, 48, 49, 50, 51, 52, 53, 54, 55, 56, 57, 58, 59, 60, 61, 62, 63, 64, 65, 66, 67, 68, 69, 70, 71, 72, 73, 74, 75
Ramlösa hälsobrunn - 76, 77, 78, 79, 80, 81
Karl XII driver Turkiet till krig med Ryssland - 82, 83, 84, 85, 86, 87, 88, 89, 90, 91, 92, 93, 94, 95, 96, 97, 98, 99, 100, 101, 102, 103, 104, 105, 106, 107, 108, 109, 110, 111, 112, 113, 114
Magnus Stenbocks tyska fälttåg - 114, 115, 116, 117, 118, 119, 120, 121, 122, 123, 124, 125, 126, 127, 128, 129, 130, 131, 132, 133, 134, 135, 136
Kalabaliken i Bender - 137, 138, 139, 140, 141, 142, 143, 144, 145, 146, 147, 148, 149, 150, 151, 152, 153, 154, 155
I Demotika och Timurtasch - 156, 157, 158, 159, 160, 161
Svenska folkets röst gör sig åter hörd - 161, 162, 163, 164, 165, 166, 167, 168, 169, 170, 171, 172
Karl XII kommer hem - 172, 173, 174, 175, 176, 177, 178, 179
    Örlig, pest och hungersnöd - 181, 183, 184, 185, 186, 187, 188, 189, 190, 191, 192, 193, 194, 195, 196, 197, 198, 199, 200, 201, 202, 203, 204, 205, 206, 207, 208, 209, 210, 211, 212, 213, 214, 215, 216, 217, 218, 219, 220, 221, 222, 223, 224, 225, 226, 227, 228, 229, 230
Den asiatiska pesten - 183, 184, 185, 186, 187, 188, 189, 190, 191, 192, 193, 194, 195, 196, 197, 198, 199, 200, 201, 202, 203, 204, 205, 206, 207, 208
Hur svenska folket eljes hade det - 209, 210, 211, 212, 213, 214, 215, 216, 217, 218, 219, 220, 221, 222, 223, 224, 225, 226, 227, 228, 229, 230
    Efter hemkomsten - 231, 233, 234, 235, 236, 237, 238, 239, 240, 241, 242, 243, 244, 245, 246, 247, 248, plansch, 248-1, 249, 250, 251, 252, 253, 254, 255, 256, 257, 258, 259, 260, 261, 262, 263, 264, 265, 266, 267, 268, 269, 270, 271, 272, 273, 274, 275, 276, 277, 278, 279, 280, 281, 282, 282-1, 282-2, 282-3, 282-4, 283, 284, 285, 286, 287, 288, 289, 290, 291, 292, 293, 294, 295, 296, 297, 298, 299, 300, 301, 302, 303, 304, 305, 306, 307, 308, 309, 310, 311, 312, 313, 314, 315, 316, 317, 318, 319, 320, 321, 321-1, 322, 323, 323-1, 324, 325, 326, 327, 328, 329, 330, 331, 332, 333, 334, 335, 336, 337, 338, 339, 340, 341, 342, 343, 344, 345, 346, 347, 348, 349, 350, 351, 352, 353, 354, 355, 356, 357, 358, 359, 360, 361, 362, 363, 364, 365, 366, 367, 368
Karl XII försvarar Stralsund - 233, 234, 235, 236, 237, 238, 239, 240
Karl XII har planer på att gå mot Köpenhamn - 240, 241, 242
Fälttåget mot Norge år 1716 - 243, 244, 245, 246, 247, 248, plansch, 248-1, 249, 250, 251, 252, 253, 254, 255, 256, 257, 258, 259, 260, 261, 262, 263
Karl XII i Vadstena och Lund - 263, 264, 265, 266, 267, 268, 269, 270, 271, 272, 273
Tsar Peter och kung Fredrik reda sig till landstigning i Skåne - 273, 274, 275, 276, 277, 278, 279
Kapare och sjörövare - 279, 280, 281, 282, 282-1, 282-2, 282-3, 282-4, 283, 284, 285, 286, 287, 288, 289, 290, 291
Striderna på västkusten 1717 - 292, 293, 294, 295, 296, 297, 298
Hur Görtz skaffade pengar till kriget - 299, 300, 301, 302, 303, 304, 305, 306, 307
Hur Görtz skötte det diplomatiska spelet - 307, 308, 309, 310, 311, 312, 313, 314
Karl XII:s sista fälttåg - 314, 315, 316, 317, 318, 319, 320, 321, 321-1, 322, 323, 323-1, 324, 325, 326, 327, 328, 329, 330, 331, 332, 333, 334, 335, 336, 337, 338, 339, 340, 341
Har Karl XII fallit för en lönnmördares kula? - 341, 342, 343, 344, 345, 346, 347, 348, 349, 350, 351, 352
Karl XII och kvinnorna - 352, 353, 354, 355, 356, 357, 358
»Och dvärgalåten tystnar mot resen efter hand» - 358, 359, 360, 361, 362
Karoliner - 362, 363, 364, 365, 366, 367, 368
    Det stora nordiska krigets slutakt och ständerväldets grundläggning - 369, 371, 372, 373, 374, 375, 376, 377, 378, 379, 380, 381, 382, 383, 384, 385, 386, 387, 388, 389, 390, 391, 392, 393, 394, 395, 396, 397, 398, 399, 400, 401, 402, 403, 404, 405, 406, 407, 408, 409, 410, 411, 412, 413, 414, 415, 416, 417, 418, 419, 420, 420-1, plansch, 421, 422, 423, 424, 425, 426, 427, 428, 429, 430
Svenska armén utrymmer Norge - 371, 372, 373, 374, 375, 376, 377, 378
1718 års riksdag - 378, 379, 380, 381, 382, 383, 384, 385, 386, 387, 388, 389, 390, 391, 392
Den nya regeringen - 392, 393, 394, 395
Stora ofredens sista år - 395, 396, 397, 398, 399, 400, 401, 402, 403, 404, 405, 406, 407, 408, 409, 410, 411, 412, 413, 414, 415, 416, 417, 418, 419, 420, 420-1, plansch, 421, 422, 423, 424, 425, 426, 427, 428, 429, 430
    I krigsfångenskap - 431, 433, 434, 435, 436, 437, 438, 439, 440, 441, 442, 443, 444, 445, 446, 447, 448, 449, 450, 451, 452, 453, 454, 455, 456, 457, 458, 459, 460, 461, 462, 463, 464, 465, 466, 467, 468, 469, 470, 471, 472, 473, 474, 475, 476, 477, 478, 479, 480, 481, 482, 483, 484, 485, 486, 487, 488, 489, 490, 491, 492, 493, 494, 495, 496, 497, 498
De svenska krigsfångarne i Ryssland - 433, 434, 435, 436, 437, 438, 439, 440, 441, 442, 443, 444, 445, 446, 447, 448, 449, 450, 451, 452, 453, 454, 455, 456, 457, 458, 459, 460, 461, 462, 463, 464, 465, 466, 467, 468, 469, 470, 471, 472, 473, 474, 475, 476, 477, 478, 479, 480, 481, 482, 483, 484, 485, 486, 487, 488, 489, 490, 491, 492, 493, 494
De ryska krigsfångarne på Visingsborg - 494, 495, 496, 497, 498
    Gråkoltar och konventiklar. Vemodets sångare - 499, 501, 502, 503, 503-1, 503-2, 504, 505, 506, 507, 508, 509, 510, 511, 512, 513, 514, 515, 516
Gråkoltar och pietister - 501, 502, 503, 503-1, 503-2, 504, 505, 506, 507, 508, 509, 510, 511, 512, 513
Det finska vemodets sångare - 513, 514, 515, 516
    Arvid Horn leder Sveriges öden - 517, 519, 520, 521, 522, 523, 524, 525, 526, 527, 528, 529, 530, 531, 532, 533, 534, 535, 536, 537, 538, 539, 540, 541, 542, 543, 544, 545, 546, 547, 548, 549, 550, 551, 552, 553, 554, 555, 556, 557, 558, 559, 560, 561, 562, 563, 564, 564-1, 564-2, 565, 566, 567, 568, 569, 570, 570-1, 571, 572, 573, 574, 575, 576, 576-1, 577, 578, 579, 580, 581, 582, 583, 584, 585, 586, 587, 588, 589, 590, 591, 592, 593, 594, 595, 596, 597, 598, 599, 600, 601, 602, 603, 604, 605, 606, 607, 608, 609, 610, 611, 612, 613, 614, 615, 616, 617, 618, 619, 619-1, 619-2, 619-3, 620, 621, 622, 623, 624, 624-1, 625, 626, 627, 628, 630, 631, 632, 633
Fredrik av Hessen blir konung - 519, 520, 521, 522, 523, 524
Det holsteinska partiets uppkomst och fall - 524, 525, 526, 527, 528, 529, 530, 531, 532, 533, 534, 535, 536, 537, 538, 539, 540, 541, 542
En falsk Karl XII - 542, 543, 544, 545
Arvid Horn på höjden av makt - 545, 546, 547, 548, 549, 550, 551, 552
Sveriges krafter växa under Arvid Horns och ständernas vård - 552, 553, 554, 555, 556, 557, 558, 559, 560, 561, 562, 563, 564, 564-1, 564-2, 565, 566, 567, 568, 569, 570, 570-1, 571, 572, 573, 574, 575, 576, 576-1, 577, 578, 579
Jonas Alströmer - 579, 580, 581, 582, 583, 584, 585, 586
Den svenska mekanikens fader - 587, 588, 589, 590, 591, 592, 593, 594, 595, 596, 597, 598, 599, 600, 601
1734 års allmänna lag - 601, 602, 603, 604, 605, 606
Arvid Horn får ett nytt parti mot sig - 606, 607, 608, 609, 610, 611, 612, 613, 614, 615, 616, 617, 618, 619, 619-1, 619-2, 619-3, 620, 621, 622, 623, 624, 624-1, 625
Arvid Horn störtas - 625, 626, 627, 628, 630, 631, 632, 633

Project Runeberg, Thu Nov 6 01:57:16 2014 (aronsson) (diff) (history) (download) Next >>
http://runeberg.org/sfubon/5/

Valid HTML 4.0! All our files are DRM-free