- Project Runeberg -  Svenska Familj-Journalen /
Band III, årgång 1864

(1869-1885)
Titel och innehåll | Next >>
  Project Runeberg | Catalog | Recent Changes | Donate | Comments? |   


SVENSKA FAMILJ-JOURNALEN

Illustrerad månadstidskrift,
innehållande
Svensk-historiska samt fosterländska Skildringar och Berättelser ur Naturen
och Lifvet, Original-noveller, Skisser och Poemer samt uppsatser i
Vetenskap och Konst, m. m.

Tredje Bandet.

Halmstad
På C. E. Gernandts förlag.


Förord till den digitala utgåvan

Detta är Projekt Runebergs digitala faksimilutgåva av årgång 1864 av Svenska Familj-Journalen. Varje band omfattar en årgång, med 12 nummer om vardera 32 sidor. Sidnumreringen löper genom hela bandet, från 1 i januari till 380 i december.

Preface to the Digital Edition

This Project Runeberg's digital facsimile edition of year 1864 of Svenska Familj-Journalen ("the Swedish family journal"). Each volume (year) has 12 issues of 32 pages each. Pagination runs through each volume, starting with 1 in January.

(1864) Vol. VI, issue 1., 2., 3., 4., 5., 6., 7., 8., 9., 10., 11., 12..


The above contents can be inspected in scanned images: titelsida, baksida (blank), i, ii

Korrstapel / Proof bar for this volume

Innehåll / Table of Contents


Titel och innehåll - titelsida, baksida (blank), i, ii
    Band III, 1864, N:o 1.
N:o 1. 1864 - 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 28, 29, 30, 31, 32
Historiska Bilder I. Drottning Christina och hennes thronafsägelse - 1, 2
Några ord om svimningar och deras orsaker - 2, 3
Ett fyndigt hufvud - 3, 4
Stenknäcken - 4, 5
Stockholms slott - 5, 6, 7, 8
Ole Höiland - 8, 9
Gripsholm och Konung Erik den Olycklige samt hans Ätt - 9, 10, 11
Gorillan eller Jetteapan - 11, 12, 13
Ett ödeliggande kulturland - 13, 14
Några ord om Spiritismen - 14, 15, 16
En traktörstuga i Petersburg - 16
Antiparos grotta - 16, 17, 18
Om giftermål utan föregående karakterspröfning - 18
Efter sjutton år i Södra Ishafvet - 19, 20
Maltesergården med Scala Antica i Venedig - 20
Portvinsfabrikationen och staden Oporto vid Douro - 21, 22, 23
Ett inhemskt blomsterflor - 23
En naturbild - 24, 25
Aftonen. Poem af Lea - 25
Sex dagar på Trollenäs, och den sjunde af Sophie Bolander - 25, 26, 27, 28, 29, 30, 31, 32
Logogryf - 32
Charader - 32
Rebus - 32
    Band III, 1864, N:o 2.
N:o 2. 1864 - 33, 34, 35, 36, 37, 38, 39, 40, 41, 42, 43, 44, 45, 46, 47, 48, 49, 50, 51, 52, 53, 54, 55, 56, 57, 58, 59, 60, 61, 62, 63, 64
Akrostichon af Ambjörn Ingesson - 33
Historiska Bilder II. Dalarnes Minnen I.-II. - 33, 34, 35
Domherren - 36, 37
Marie Sophie Schwartz - 37, 38
Sillfisket i Norge af F-r-i - 38, 39
Allt Kärlek af Claës Joh. Ljungström - 39
Silket - 40, 41
Konung Fredrik VII - 41, 42
Några Blad ur en Konstnärs lif af Sylvia - 42, 43
Prins Fredrik af Augustenburg af F-r-i - 43
Ön Philae - 44, 45
Gamla brister och gamla anmärkningar af F-r-i - 45, 46
Kosmopoliten och Fosterlandsvännen af Wilhelmina - 47
Sagan om den Gode Konungen af Onkel Adam - 47, 48
Svenska grufvor af Th. - 48, 49
En lusttur till Egypten - 49, 50
Några Blad ur en Konstnärs lif af Sylvia (Forts. fr. sid. 43.) - 50, 51, 52
Några ord om Mormonerna - 52, 53
Ett ord med i laget vid frågan: "Hvar ligger felet? Hvar botemedlet?" af S. B. - 53, 54
Den tropiska urskogen. Ur Zimmermans »Jordens länder och folkslag» - 54, 55
Veracruz och "Tierra caliente" - 55, 56, 57
En försvunnen sjö af F-r-i - 57, 58, 59, 60
Min Födelsebygd af Claës Joh. Ljungström - 60
Några Blad ur en Konstnärs lif af Sylvia (Forts. fr. sid. 52.) - 61, 62, 63
Logogryf. Af Lea - 64
Charader - 64
Rebus - 64
Upplösningar (från föreg. n:r) - 64
    Band III, 1864, N:o 3.
N:o 3. 1864 - 65, 66, 67, 68, 69, 70, 71, 72, 73, 74, 75, 76, 77, 78, 79, 80, 81, 82, 83, 84, 85, 86, 87, 88, 89, 90, 91, 92, 93, 94, 95, 96
Förr, Nu och Då af Lea - 65
Historiska Bilder II. Dalarnes Minnen III. af Th. - 65, 66
Meneden. Sann händelse af K.-G. - 67, 68
Mikroskopets under. I. - 68, 69
Prinsessan Theresia af Sachsen-Altenburg, hertigens af Dalarne trolofvade af F-r-i - 69, 70
Fordom af Claës Joh. Ljungström - 70, 71
Kroneborgs Slott af Th. - 71, 72, 73
Vetenskap, tillämpad på spel. Biljardspelet - 73, 74, 75
Syskonbarnen. En riktig hvardagshistoria af Onkel Adam - 76, 77, 78
Om unga qvinnors bildning och uppfostran - 78, 79, 80
Snöblommorna af Onkel Adam - 80, 81, 82
Hästen och dess särskilda racer - 82, 83, 84, 85
En utflygt från Stockholm till Trondhjem af en Officer - 85, 86, 87
Till vår Danske broder af Maximilian Axelson - 88
En skola i gamla tiden - 88, 89, 90
Margareta Hvitfeldt af S. B. - 90, 91, 92
Tvänne hem af Lea - 92, 93, 94, 95, 96
Charader - 96
Rebus - 96
Upplösningar (från föreg. n:r) - 96
    Band III, 1864, N:o 4.
N:o 4. 1864 - 97, 98, 99, 100, 101, 102, 103, 104, 105, 106, 107, 108, 109, 110, 111, 112, 113, 114, 115, 116, 117, 118, 119, 120, 121, 122, 123, 124, 125, 126, 127, 128
Hvadan är du? af Claës Joh. Ljungström - 97
Historiska Bilder II. Dalarnes Minnen IV. af Th. - 97, 98, 99
Några ord om qvinnans göromål af S-a. - 100, 101
Frenologiskt småprat af L-v- - 101, 102, 103
Venedig. "Afsked till Italien" af K. A. Nicander - 104, 105
Studier under vägen I.-II. af Lothar - 106, 107
Nybakadt och gammalt bröd - 107
Hög ålder af Lea - 108
Scen från Södra Ishafvet - 108
Woxtorps kyrka och Herve Ulf på Ed af Th. - 109, 110
Erik Johan Stagnelius af Fr. S. - 110, 111
Våren af Claës Joh. Ljungström - 111
Riddar S:t Göran - 111, 112, 113
Konungen och Postmästaren - 113, 114, 115, 116
Vegetationsbilder - 116, 117
"Gamla minnen" af Sylvia - 117, 118, 119, 120
Oporto - 120, 121
Egendomstvisten af Sophie Bolander - 120, 122, 123, 124, 125, 126, 127, 128
Logogryf - 128
Charader - 128
Rebus - 128
Upplösningar (från föreg. n:r) - 128
    Band III, 1864, N:o 5.
N:o 5. 1864 - 129, 130, 131, 132, 133, 134, 135, 136, 137, 138, 139, 140, 141, 142, 143, 144, 145, 146, 147, 148, 149, 150, 151, 152, 153, 154, 155, 156, 157, 158, 159, 160
Näktergalen - 129, 132
Natur och konst i trädgårdsskötseln - 130
Orans Resäfventyr - 130, 131, 132
Lappländska Taflor I. af Th. - 132, 133, 134
Johannes Gutenberg - 134, 135, 136
Ängsö af Th. - 136, 137, 138
Orans Resäfventyr (Forts. från sid. 132) - 138, 139, 140
Sockerlönnen - 140
Inqvisitionsfängelset i Barcellona - 141, 142
Egendomstvisten af Sophie Bolander. (Forts. fr. s. 128.) - 142, 143, 144
Ett besök i Krokodilgrottan vid Samun - 144, 145
Engelbrechtsholmen af Th. - 145, 146
Ett besök i Avesta af S. B. - 146
Wadstena Slott af Th. - 147, 148
En gammal mamsells klagan - 148, 149
General Gerlach - 149
Giftämnen ur tjära - 149, 150
Första Lärkan af Elias Sehlstedt - 150
Manliga och qvinliga hjernbildningar - 150, 151
Det är glädje af Claës Johan Ljungström - 151
Marknaden i Nishnij-Nowgorod - 151, 152
Egendomstvisten af Sophie Bolander (Forts. från sid. 144) - 153, 154, 155, 156, 157, 158, 159, 160
Upplösningar (från föreg. n:r) - 160
    Band III, 1864, N:o 6.
N:o 6. 1864 - 161, 162, 163, 164, 165, 166, 167, 168, 169, 170, 171, 172, 173, 174, 175, 176, 177, 178, 179, 180, 181, 182, 183, 184, 185, 186, 187, 188, 189, 190, 191, 192
Historiska Bilder II. Dalarnes Minnen V. af Th. - 161, 162
En resa på skjutskärra af F-r-i - 162, 163, 164, 165, 166
En nyttig roffågel - 165, 166, 167
Glädjens Ängel af Claës Joh. Ljungström - 167, 168
Saltverken vid Wieliczka i Galizien - 168, 169
En Villa på Djurgården af A. K.-G. - 169, 170, 171, 172
Skara Domkyrka af Th. - 172, 174, 175
Sjön Fusaro - 173, 175
Orans Resäfventyr (Forts. fr. sid. 140.) - 175, 176
På Hafvets botten - 177, 178, 179
Orans Resäfventyr (Slut fr. sid. 176.) - 179, 180, 181
De menskliga drifterna såsom föranledare till de tidigaste uppfinningarne - 181, 182, 183, 184
Studier vid vägen III. af Lothar - 184, 185
Lappländska Taflor II. af Th. - 185, 186, 187, 188, 189
Prestgården af E. Sehlstedt - 189
Kadettkärlek af Wilhelmina - 189, 190, 191, 192
Logogryf af Lea - 192
    Band III, 1864, N:o 7.
N:o 7. 1864 - 193, 194, 195, 196, 197, 198, 199, 200, 201, 202, 203, 204, 205, 206, 207, 208, 209, 210, 211, 212, 213, 214, 215, 216, 217, 218, 219, 220, 221, 222, 223, 224
Historiska Bilder II. Dalarnes Minnen VI. af Th. - 193, 194
Ett jagtäfventyr på Spetsbergen af F-r-i - 194, 195
Norska drägter och scenerier af Th. - 195, 196, 197, 198
Elisabeth af A. K.-G. - 198, 199, 200, 201
Kronobergs Slott af Th. - 201, 202, 203
Hvad är menniskan? af C. J. Ljungström - 203
Utbrottet af Piton-de-Fournaise på ön Réunion - 203, 204, 205
De blixtrande ögonen af Richard Gustafsson - 205, 206
Tröst af Claës Johan Ljungström - 206
De menskliga drifterna såsom föranledare till de tidigaste uppfinningarne (Forts. fr. sid. 184) - 207, 208
Guldfisken - 208, 209
Några episoder ur Margaretha von Aschebergs lif af Pilgrimen - 209, 210, 211, 212, 213
Christiansborgs Slott - 212, 213
Halleströms Vattenfall - 213, 214
Studier vid vägen IV. af Lothar - 214
Tungan af Elias Sehlstedt - 215
Slafhandeln i Brasilien - 215, 216
Några episoder ur Margaretha von Aschebergs lif af Pilgrimen (Forts. fr. sid. 213) - 216, 217, 218, 219, 220, 221, 222, 223, 224
Charader - 224
Rebus - 224
Upplösning (från föreg. n:r) - 224
    Band III, 1864, N:o 8.
N:o 8. 1864 - 225, 226, 227, 228, 229, 230, 231, 232, 233, 234, 235, 236, 237, 238, 239, 240, 241, 242, 243, 244, 245, 246, 247, 248, 249, 250, 251, 252, 253, 254, 255, 256
Historiska Bilder II. Dalarnes Minnen VII. af Th. - 225, 226, 227
Skorp-Gumman af Richard Gustafson - 227, 228, 229
Falu Grufva af Th. - 229, 230, 231
Marabutens lejon - 228, 231, 232
Photosculpturen - 232
Åkerö af Th. - 233
En tråkig menniska af F-r-i - 233, 234
Silfverpopplen af Lea - 234
Gatstenen. En allegorisk bild af J. N. - 234, 235
Ett besök i Rio de Janeiro - 235, 236, 237, 238, 239, 240
Paradisfåglarne - 239, 241
En hvalfiskfångares berättelse - 242, 243, 244
De menskliga drifterna såsom föranledare till de tidigaste uppfinningarne (Forts. fr. sid. 208) - 244, 245, 246
Flickan från hafvet. Finsk folksaga af förf till »Sjöjungfruns Sagor» - 246, 247
Rosersberg af Th. - 247, 248
Gubbens qvällsfantasier af Richard Gustafsson - 249
Frökens Papiljotter af A. K.-G. - 249, 250, 251, 252, 253, 254, 255
Logogryf - 256
Charader - 256
Upplösningar (från föreg. n:r) - 256
    Band III, 1864, N:o 9.
N:o 9. 1864 - 257, 258, 259, 260, 261, 262, 263, 264, 265, 266, 267, 268, 269, 270, 271, 272, 273, 274, 275, 276, 277, 278, 279, 280, 281, 282, 283, 284, 285, 286, 287, 288
Axevalla af Th. - 257, 258, 260
Ett stycke Septembervy från Skåne af Afze - 258
Verlden i hemmet. En liten upptäcktsresa med de unga i familjen - 259, 260
Ättestupa vid Häkleklint - 260, 261
Grannens testamente. Berättelse af Richard Gustafson - 261, 262, 263, 264
Den vanliga påfågeln - 264
Växterna i boningsrummet - 264, 265, 266
De menskliga drifterna såsom föranledare till de tidigaste uppfinningarne (Forts. fr. sid. 245) - 266, 267, 268, 269
En af modeväxterna - 269, 270
Höga relationer. En hvardagshistoria af Onkel Adam - 270, 271, 272, 274
Statsinqvisitionen i Venedig - 273, 274, 275
Romans i fjällbygden af E. Sehlstedt - 275
Rådjuret - 272, 276
De menskliga drifterna såsom föranledare till de tidigaste uppfinningarne (Forts. fr. sid. 269) - 276, 277
Studier vid vägen V. af Lothar - 277, 278, 279
Bomullen - 279, 280
Ett patenteradt spöke - 280, 281, 282
Ångkokaren - 282, 283
Att torka blommor, med bibehållande af naturliga färgen. En näringsgren för qvinnor - 283
Guds styrande hand af Sophie Bolander - 283, 284, 285, 286, 287
Allmännyttigt - 287
- Petroleumlampor - 287
- Amerikansk tvättmetod - 287, 288
- Ärtextrakt - 288
- Förvaring af is i smått - 288
- Spetsar af jern - 288
- Förbättradt rengöringssåll - 288
- Ett utmärkt varaktigt murbruk - 288
- I stället för oljefärg - 288
- Giftflugor - 288
Charader - 288
Rebus - 288
Upplösningar (från föreg. häfte) - 288
    Band III, 1864, N:o 10.
N:o 10. 1864 - 289, 290, 291, 292, 293, 294, 295, 296, 297, 298, 299, 300, 301, 302, 303, 304, 305, 306, 307, 308, 309, 310, 311, 312, 313, 314, 315, 316, 317, 318, 319, 320
Historiska Bilder II. Dalarnes Minnen VIII. af Th. - 289, 290
Det är skillnad. Efter Danskan af H. C. Andersen - 290, 291
Den vanliga fasanen - 291, 292
Hjerp-Calle af Richard Gustafsson - 291, 292, 293, 294, 295
Lotusväxten - 293, 295
Amalienborg-platsen i Köpenhamn - 295, 296
Wreta af Th. - 297, 298
Om luftdrag i boningsrum - 298
Såpbubblan - 298, 299, 300
En greflig Urmakare. Pennritning af Pehr Thomasson - 300, 301, 302, 303
Gustaf Raddes resor i Östra Sibirien - 301, 303, 304, 305, 306, 307, 308, 309
En Psychograf-historia af Sophie Bolander - 310, 311, 312
De menskliga drifterna såsom föranledare till de tidigaste uppfinningarne (Forts. från sid. 277) - 312
Svenska Riddar-Ordnar af Th. - 313, 314
Kommendantens dotter. Fantasistycke af J. G. Blomquist - 314, 315, 316, 317, 318, 319, 320
Logogryf - 320
Charader - 320
Upplösningar (från föreg. häfte) - 320
    Band III, 1864, N:o 11.
N:o 11. 1864 - 321, 322, 323, 324, 325, 326, 327, 328, 329, 330, 331, 332, 333, 334, 335, 336, 337, 338, 339, 340, 341, 342, 343, 344, 345, 346, 347, 348, 349, 350, 351, 352
Historiska Bilder II. Dalarnes Minnen IX. af Th. - 321, 322
Den Gamles Afsked af Claës Joh. Ljungström - 323, 324
De talande fåglarne - 324, 325
Mikroskopets under II. - 325, 326
Ett Stenhjerta af Richard Gustafson - 326, 327
En lejonjagt - 328
Sigtunas Ruiner af Th. - 328, 329, 330
Studier vid vägen VI. Ärans folk af Lothar - 330, 331
Underhafs-bilder - 331, 332, 333
Jungfru Lona af Sylvia - 333, 334, 335
Australiens Ur-invånare - 335, 336, 337, 338
Avasaxa af Th. - 337, 338
De menskliga drifterna såsom föranledare till de tidigaste uppfinningarne (Forts. från sid. 312) - 338, 339
Carl XII af Th. - 339, 340, 341
Agave longifolia picta - 341
Vilda växter i boningsrummet - 341, 342, 343
Utställningspalatset i Amsterdam - 343, 344
Ett Söndagsäfventyr - 343, 345, 346
De menskliga drifterna såsom föranledare till de tidigaste uppfinningarne (Forts. från sid. 339) - 346, 347
Husmamsellens Dotter af Lea - 347, 348, 349, 350, 351, 352
Charader - 352
Upplösningar (från föreg. häfte) - 352
    Band III, 1864, N:o 12.
N:o 12. 1864 - 353, 354, 355, 356, 357, 358, 359, 360, 361, 362, 363, 364, 365, 366, 367, 368, 369, 370, 371, 372, 373, 374, 375, 376, 377, 378, 379, 380
Hvem är lugn? Poem af Lea - 353
Ett Herdaminne af Claës Johan Ljungström - 353, 354, 355
Glömda uppfinnare - 355, 356, 357, 358
Hillern - 356, 358
Hörningsholm - 357, 358, 359, 361
Kungssjön vid Berchtesgaden - 360, 362
Den vanlige Björnen och Isbjörnen - 361, 362, 363
Presidentskans döttrar af Richard Gustafson - 363, 364
En upp- och åter neddykande ö - 364, 365
De menskliga drifterna såsom föranledare till de tidigaste uppfinningarne (Forts. från sid. 347) - 365, 366, 367
Ombord på ett slafskepp - 367, 368, 369, 370
Choræi Grafvård. (S. M.) - 369, 370
En oväders-qväll af Elias Sehlstedt - 370, 371
Grimselpasset i Schweitz - 371, 372, 373, 375
De menskliga drifterna såsom föranledare till de tidigaste uppfinningarne (Slut från sid. 367) - 373, 374, 375
Yrvädret af Claes J. Ljungström - 375
Rydboholm af Th. - 375, 376
Min första Flamma af förf. till "Positivspelarens Son" - 376, 377, 378, 379, 380
Allmännyttigt - 380
- Klaver-stämmachin - 380
- Zinkbleck - 380
Upplösningar (från föreg. häfte) - 380

Project Runeberg, Sat Nov 1 19:14:56 2014 (aronsson) (diff) (history) (download) Next >>
https://runeberg.org/famijour/1864/

Valid HTML 4.0! All our files are DRM-free