- Project Runeberg -  Svenska Familj-Journalen /
Band VII, årgång 1868

(1869-1885)
Titel och innehåll | Next >>
  Project Runeberg | Catalog | Recent Changes | Donate | Comments? |   

Svenska Familj-Journalen.
SVENSKA FAMILJ-JOURNALEN

Illustrerad månadstidskrift,
innehållande
Svensk-historiska samt fosterländska Skildringar och Berättelser ur Naturen
och Lifvet, Original-noveller, Skisser och Poemer samt uppsatser i
Vetenskap och Konst, m. m.

Sjunde Bandet.

Halmstad
På C. E. Gernandts förlag.


Förord till den digitala utgåvan

Detta är Projekt Runebergs digitala faksimilutgåva av årgång 1868 av Svenska Familj-Journalen. Varje band omfattar en årgång, med 12 nummer om vardera 32 sidor. Sidnumrerinen löper genom hela bandet, från 1 i januari till 380 i december.

Preface to the Digital Edition

This Project Runeberg's digital facsimile edition of year 1868 of Svenska Familj-Journalen ("the Swedish family journal"). Each volume (year) has 12 issues of 32 pages each. Pagination runs through each volume, starting with 1 in January.

(1868) Vol. VII, issue I, II, III, IV, V, VI, VII, VIII, IX, X, XI, XII.


The above contents can be inspected in scanned images: titelsida, i, ii

Korrstapel / Proof bar for this volume

Innehåll / Table of Contents


Titel och innehåll - titelsida, i, ii
    

Band VII, 1868, N:o I
Historiska bilder XXXVI: Carl XII i Lund - 1, 2
Vännernas illusioner - 2, 3
Kronhjorten - 3, 4
Thorvaldsen och hans "Alexandertåg" - 5, 6, 7, 8
Adriatiska Hafvets östra kusttrakter - 8, 9, 10
Isblommorna. En gammal magisters historia, af Onkel Adam - 10, 11, 12, 13, 14, 15, 17, 18
Från Siam - 16, 18
De kungliga teatrarne i Stockholm - 17, 18, 19, 20, 21, 22
Jag är trött - 22
Barnfester, barnbaler - 22, 23, 25
Lejongården i Alhambra - 24, 25, 26
Fyndet. Novell af Lea - 26, 27, 28, 29, 30, 31
Charad-Logogryf - 31, 32
Charader - 32
Rebus - 32
    

Band VII, 1868, N:o II
Historiska Bilder. XXXVII. Nemesis Divina - 33, 34
Diktens verld - 34, 35
Jordklotet - 35, 36
Bändel-Korsnäbben - 36, 37
John Campbells expedition i Indien. I - 37, 38, 39, 40, 41
Thorvaldsen och hans "Alexandertåg". III. Triumferna - 41, 42, 43, 44, 45, 46, 47, 48, 50, 51
Kanongjuteriet Finspång - 49, 51, 52
Zigenarne i Granada - 52, 53, 54
I dalen - 54, 55
Sveaborg - 55, 56
Fyndet. Novell af Lea. (Forts. fr. sid. 31.) - 57, 58, 59, 60, 61, 62
Den säkra trösten - 62
Den vanlottade. Skizz af Betty - 62, 63, 64
Logogryf - 64
Rebus - 64
Uttydning af Charad-Logogryfen i föregående häfte - 64
Uttydning af Charaderna i föregående häfte - 64
Upplösning af Rebus i föregående häfte - 64
    

Band VII, 1868, N:o III
Historiska Bilder. XXXVIII. Tvenne dagar i Erfurt - 65, 66, 67
Narhvalen - 67, 68
Nationalmuseum. I - 68, 69, 70, 71
Godsägarens son - 71, 72, 73, 74
Höga Tatra och befolkningen i dess grannskap. I - 74, 75, 76, 77
Bilder från Spanien. I - 78, 79
Stockholms Sjukhem - 79, 80
Nordans sång till vårblommorna - 80
Mörby ruin - 81, 82
"Kung Anna". Ett äfventyr från Carl XI:s dagar af Axel S--g - 82, 83, 84
Ön Jersey i Engelska kanalen - 84
Om filantropien - 86, 87
Camellian och dess odling - 87, 88
Gustaf II Adolfs kyller. (Ur Illust. Zeitung.) - 88, 89
Fyndet. Novell af Lea (Forts. fr. sid.62.) - 89, 90, 91, 92
Svalan. Av Wilhelmina - 92
Om lyckan - 93
Den vanlottade. Skizz af Betty. (Forts. fr. sid. 64) - 93, 94, 95, 96
Logogryf. Av Lea - 96
Charad.Av Wilhelmina - 96
Uttydningar - 96
Upplösning - 96
    

Band VII, 1868, N:o IV
Historiska bilder. XXXIX. Svenskarna på Kroneborg - 97, 98, 99
Dromedaren - 99, 100, 101, 102, 103
Simplonpasset och Monte Rosa - 103, 104
En utfärd till Nacka - 104, 105, 106
Det onämda onda - 106, 107
Vallgossen - 107
Bilder från Spanien. II. Madrid - 107, 108
Strödda minnen af resor till lands och sjös, af Elias Sehlstedt, med teckningar af C. S. Hallbeck - 108, 109
"Kung Anna". Ett äfventyr från Carl XI:s dagar, af Axel S--g. (Forts. från sid. 84.) - 109, 110, 111, 112
Malmö. I - 112, 113, 114, 115, 116, 117
Räddningsflottar för sjöfarande - 117, 118
Botanikens under. (Tänka växterna ?) - 118, 119, 120, 121
Vesuvius - 121
Hvad en stackars hyresgäst kan hafva att utstå - 121, 122, 123, 124, 125, 126, 127, 128
Uttydningar - 128
    

Band VII, 1868, N:o V
Historiska Bilder. XL. Några drag ur Rutger Aschenbergs lif. Av St. - 129, 130, 131
Sjöhästen. (Till Illustration sid. 132.) - 131
Petter Hernqvist och hans verk. Utkast af Claës Joh. Ljungström. - 131, 132, 133, 134, 135, 136
Ett fartyg från vinkingatiden. - 136, 137, 138
Höga Tatra och befolkningen i dess grannskap. II. - 138, 139, 140
Strödda minnen af resor till lands och sjös, af Elias Sehlstedt, med teckningar af C. S. Hallbeck. Forts. från sid. 109) - 140, 141
Orm. En berättelse af Richard Gustafsson. - 142, 143
Kejsar Theodor af Abyssinien. - 144, 145, 146, 147
Bilder från Spanien. III. Toledo. - 147
Tunneln under Södermalm i Stockholm. Av A.-E. - 148, 149, 150, 151
Majsång. Av --d. - 151
Orm. En berättelse af Richard Gistafsson. (Forts. från sid. 143.) - 152, 153
Mäster Olofs Bröllop. Romantiserad berättelse från Gustaf I:s första regeringsår, af C. Georg Starbäck. I. Vederdöparne. - 153, 154, 155, 156, 157, 158, 159
Allmännyttigt. Värdet af ett fågelbo. - 160
Logogryf. Av Lea. - 160
Rebus. - 160
    

Band VII, 1868, N:o VI
Historiska Bilder. XLI. Academia Carolina. - 161, 162, 163
Huru böra unga flickor läsa? - 163, 164
En rufvande jätteorm. - 164
Georg August Wallin. - 165, 166, 167, 168
Bild: Siamesiska qvinnor till bords. Se text sid. 170. - 168
En bild från Ungern. Se sid. 170. - 169
Något om qvinnan i Siam. Se bild sida 168. - 170
En bild från Ungern. Se bild sida 169. - 170, 171
Sommartankar. Fritt efter Paul Gerhard. Av Richard Gustafsson. - 171
Strödda minnen af resor till lands och sjös, af Elias Sehlstedt, med teckningar af C. S. Hallbeck. (Forts. från sid. 141.) - 171, 172, 173
En tafla ur hvardagslifvet. Tecknad af V. H. S. L--n. - 173, 174, 175, 176
Kommer, kommer inte. Wingåkersflickor af Wallander. - 176, 177, 178
Bilder från Spanien. IV. Segovia. - 178
Till mitt fosterland. Av Eustachius. - 178, 179
Skalperingen hos indianerna. - 179
Magnus Stenbock. Av G. H. Mellin. - 179, 180, 181
Strödda uppgifter från Tiveden, lemnade af Claes Joh. Ljungström. - 182, 183
Den längsta dagen. - 183
I Haslidalen. - 183, 184
Mäster Olofs Bröllop. Romantiserad berättelse från Gustaf I:s första regeringsår, af C. Georg Starbäck. (Forts. från sid. 150.) - 185, 186, 187, 188, 189, 190, 191, 192
Rebus. - 192
Uttydning af Logogryf. - 192
Upplösning af Rebus. - 192
    

Band VII, 1868, N:o VII
Historiska Bilder. XLII. Sjuttonde århundradets skandinavism. Av St. - 193, 194
Hafvets prydnad. I - 195, 196, 197
En riddare af framtidsanden - 197, 198, 199
Siena i Italien - 199, 200, 201
En spinnrock och ett namn. Sann händelse tecknad af Onkel Adam - 201, 202, 203, 204, 205, 206, 207
Om qvinnan i Kina - 207, 208
Stockholms Djurgård och dess sommarlif. Av A.-E. - 208, 209, 210
Studier vid vägen. Aktningsvärda och icke aktningsvärdasamhälssmedlemmar - 210, 211
Strödda minnen af resor till lands och sjös, af Elias Sehlstedt, med teckningar af C. S. Hallbeck. (Forts. från sid 173.) - 211, 212, 213
Spetsbergs-expeditioner - 213, 214, 215, 216
Mäster Olofs Bröllop. Romantiserad berättelse från Gustaf I:s första regeringsår, af C. Georg Starbäck. (Forts. från. sid. 192.) - 217, 218, 219, 220, 221, 222, 223, 224
Charader. Av Wilhelmina - 224
Upplösning - 224
    

Band VII, 1868, N:o VIII
Historiska Bilder. XLIII. Sveriges förmånligaste fred. Av St. - 225, 226
De tvenne blommorna. Av Klippans son. - 227
Tvenne skönheter från Nilen. - 227, 228
Till Maguns Stenbocks porträtt. - 229
I drömmarnas rike. - 229, 230
John Campbells expedition i Indien. (Forts. från sid. 41.) II. - 230, 231, 232
Hafvets prydnad. II. - 233, 234, 235
Siena i Italien. - 235
Sångerskan. - 235, 236, 237, 238, 239
Hjelp i nöden. - 239, 240, 241
Ett litet skälmstycke för köket. - 241, 242
Några stora och märkvärdiga träd. - 242
Stockholms Djurgård och dess sommarlif. (Forts. från sid. 210.) - 242, 243, 244, 245
Kongl Serafimer-ordens-lasarettet. - 245, 246, 247
Mäster Olofs Bröllop. Romantiserad berättelse från Gustaf I:s första regeringsår, af C. Georg Starbäck. (Forts, från sid. 224.) - 248, 249, 250, 251, 252, 253, 254, 255, 256
Charad. - 256
Rebus. - 256
Uttydning. - 256
    

Band VII, 1868, N:o IX
Historiska Bilder. XLIV. Några taflor ur Dackefejden. - 257, 258, 259
Vildsvinet. - 259, 260
Johann Sebastian Bach. - 261, 262
Hyacinter i glas. - 262, 263
Ronneby och Djupadal i Blekinge. - 263, 264, 265
Bilder från Spanien. - 265, 266
Sångerskan. - 266, 267, 268, 269, 270
Lagar och lagskipning i Kina. - 270, 271, 272
Studier vid vägen. - 272, 273, 274
Bricka för en lampa, karaffin och dylikt. - 274
Stockholms Djurgård och dess sommarlif. - 274, 275, 276, 277, 278
Mitt sommarnöje. - 278, 279
Om de så kallade jättegrytorna. - 279
I Thüringen. - 279, 280
Mäster Olofs Bröllop. Romantiserad berättelse från Gustaf I:s första regeringsår, af C. Georg Starbäck. (Forts. från sid. 256.) - 281, 282, 283, 284, 285, 286, 287
Charad-Logogryf. - 288
Rebus. - 288
Uttydning och upplösning. - 288
    

Band VII, 1868, N:o X
Historiska Bilder. XLV. Krigaren och Boktryckeriarbetaren. - 289, 290
När jag blir rik. - 290, 291
Salamandern. - 291, 292
Edvard Nonnen. - 292, 293, 294
Om barnets gehör. - 294, 295
Ett universitet för qvinnor. - 295, 296, 297, 298
Bilder från Spanien. VI. Granada. - 297, 298, 299
Så såg hon ut. Poem av Rdt. - 299
Vettern. Av Th. - 299
Ett ströftåg i de inre trakterna af södra Afrika. (Efter Livingstone.) - 300, 301, 302
Tidens skiften. Bilder af Richard Gustafsson. - 302, 303
Till kinabarkens historia. - 303, 304
Buffadero vid mexikanska kusten. - 304, 305
En gata i Visby. - 305, 306
Mäster Olofs Bröllop. Romantiserad Berättelse från Gustaf I:s första regeringsår, af C. Georg Starbäck. (Forts. från sid. 287.) - 306, 307, 308
Några ord om Jemtland. - 308, 309, 310
Spanien. Poem av Maximilian Axelson - 310
Fönsterjalusi. (Denna text tillhör illustrationen sid. 273). - 310
En dröm. Poem av T. K. - 311
Kjörboes "Springande räf". - 311, 312
Mäster Olofs Bröllop. Romantiserad berättelse från Gustaf I:s första regeringsår, af C. Georg Starbäck. (Fortsättning.) - 313, 314, 315, 316, 317, 318, 319, 320
Allmännyttigt. - 320
Rättelse. I Rebus, sid. 288 - 320
Rebus - 320
Uttydning och upplösning - 320
    

Band VII, 1868, N:o XI
Historiska Bilder. XLVI. En döende stormakt. - 321, 322
Söder och Nord. Poem av Rdt. - 323
Sköldpaddan - 323, 324
Bilder från Spanien. VII. En utflykt till snöbergen i Granada. - 324, 325, 326
Gårdstomten. Saga. Av Wilhelmina. - 326, 327
Humlen. - 328, 329
Romerska badanstalten i Malmö. - 329, 330
En Äktenskapsskizz. Af Sofie Bolander. - 330, 331, 332
Näs-vishet. - 332, 333, 334, 335
Helsingborgs Kärna. - 335, 336, 337, 338
Skarpskyttesång. Av Richard Gustafsson. - 338
En Äktenskapsskizz. Af Sofie Bolander. (Fortsättning.) - 338, 339
Det bedjande barnet. - 339, 340
Gymnastiken såsom en national-angelägenhet. - 340, 341, 342, 343, 344
En Äktenskapsskizz. Af Sofie Bolander. (Fortsättning.) - 345, 346, 347
Mäster Olofs Bröllop. Romantiserad berättelse från Gustaf I:s första regeringsår, af C, Georg Starbäck. (Fortsättning fr. sid. 320.) - 347, 348, 349, 350, 351
Allmännyttigt. - 351, 352
Logogryf. - 352
Charader. - 352
Upplösning. - 352
    

Band VII, 1868, N:o XII
Historiska Bilder. XLVII. Drottning Karin och Olof Stenbock. - 353, 354
När kokar vattnet? - 354, 355
Sagomytiskt sorgespel. - 355, 356
Buffeln. - 356
Johann Strauss. - 356, 357
Några visiter på julqvällen. - 357, 358, 359
Kappkörningen. - 359, 360, 362
Perpetua och Felicitas. - 361, 362, 363
Jordens revolutioner. - 363, 364, 365, 366
Hvad fordras för att vara lycklig? Af S-e-der. - 366, 367
Hösten. - 368
Vanillen. - 368
Kastelholm på Åland. - 369, 370
En Äktenskapsskizz. Af Sofie Bolander. (Forts. fr. sid. 347.) - 370, 371
Bonin-öarne. - 372
Pandanus. - 372, 373
Tapperhet och mod. Betraktelser. - 373, 374
En spelhistoria. - 374
Om poesiens väsende och ändamål. - 375
"Fatburen" på Björkvik. - 376, 377
Märkvärdiga naturhistoriska facta. - 377
En Äktenskapsskizz. Af Sofie Bolander. (Forts. fr. sid. 371.) - 377, 378, 379, 380
Uttydningar. - 380


Project Runeberg, Mon Dec 10 22:26:06 2012 (aronsson) (diff) (history) (download) Next >>
https://runeberg.org/famijour/1868/

Valid HTML 4.0! All our files are DRM-free