- Project Runeberg -  Swensk-Latinsk Ordbok /
Förre delen. A—J

(1875-1876) [MARC] Author: Christian Cavallin
Titel och innehåll | Next >>
  Project Runeberg | Catalog | Recent Changes | Donate | Comments? |   

Swensk-Latinsk Ordbok

utarbetad af
Christian Cavallin

Förre delen
A—J

Stereotyperad upplaga.

Stockholm,
F. & G. Beijers förlag.
Fr. Berlings Boktryckeri och Stilgjuteri i Lund
1875.


Förord till den digitala utgåvan

Detta är första delen. Se vårt förord till hela verket.

Till innehållet: A, B, C, D, E, F, G, H, I, J,


The above contents can be inspected in scanned images: titelsida

Korrstapel / Proof bar for this volume

Innehåll / Table of Contents


Titel och innehåll - titelsida
    

A


A - 1-2, 3-4, 5-6, 7-8, 9-10, 11-12, 13-14, 15-16, 17-18, 19-20, 21-22, 23-24, 25-26, 27-28, 29-30, 31-32, 33-34, 35-36, 37-38, 39-40, 41-42, 43-44, 45-46, 47-48, 49-50, 51-52, 53-54, 55-56, 57-58, 59-60, 61-62, 63-64, 65-66, 67-68, 69-70, 71-72, 73-74, 75-76, 77-78, 79-80, 81-82, 83-84, 85-86, 87-88, 89-90
    A ... - 1-2
    Ackordera ... - 3-4
    Af ... - 5-6
    Afbryta ... - 7-8
    Afföring ... - 9-10
    Afhandling ... - 11-12
    Afkomma ... - 13-14
    Aflägsenhet ... - 15-16
    Afmätt ... - 17-18
    Afräkning ... - 19-20
    Afsigkommen ... - 21-22
    Afskrapa ... - 23-24
    Afslutning ... - 25-26
    Afstraffa ... - 27-28
    Afsöndring ... - 29-30
    Aftryck ... - 31-32
    Afwig ... - 33-34
    Afwäpning ... - 35-36
    Akt ... - 37-38
    Aktsamhet ... - 39-40
    Alldaglig ... - 41-42
    Allmännelig ... - 43-44
    Allwarligt ... - 45-46
    Analogi ... - 47-48
    Ande ... - 49-50
    Andryg ... - 51-52
    Anförtro ... - 53-54
    Angå ... - 55-56
    Anklagelse ... - 57-58
    Anlete ... - 59-60
    Anmäla ... - 61-62
    Annorstädes ... - 63-64
    Anseende ... - 65-66
    Anskri ... - 67-68
    Anspråksfull ... - 69-70
    Ansträngande ... - 71-72
    Anstöt ... - 73-74
    Antagande ... - 75-76
    Antåg ... - 77-78
    Applicera ... - 79-80
    Arbetsam ... - 81-82
    Arfwode ... - 83-84
    Arm ... - 85-86
    Artist ... - 87-88
    Auktoritet ... - 89-90
    

B


B - 89-90, 91-92, 93-94, 95-96, 97-98, 99-100, 101-102, 103-104, 105-106, 107-108, 109-110, 111-112, 113-114, 115-116, 117-118, 119-120, 121-122, 123-124, 125-126, 127-128, 129-130, 131-132, 133-134, 135-136, 137-138, 139-140, 141-142, 143-144, 145-146, 147-148, 149-150, 151-152, 153-154, 155-156, 157-158, 159-160, 161-162, 163-164, 165-166, 167-168, 169-170, 171-172, 173-174, 175-176, 177-178, 179-180, 181-182, 183-184, 185-186, 187-188, 189-190, 191-192, 193-194, 195-196, 197-198, 199-200, 201-202, 203-204, 205-206, 207-208, 209-210, 211-212, 213-214, 215-216, 217-218, 219-220, 221-222, 223-224, 225-226, 227-228, 229-230, 231-232, 233-234, 235-236, 237-238, 239-240, 241-242, 243-244, 245-246, 247-248, 249-250, 251-252, 253-254, 255-256, 257-258, 259-260, 261-262, 263-264, 265-266, 267-268, 269-270
    Bajonett ... - 91-92
    Baktråg ... - 93-94
    Banda ... - 95-96
    Bann ... - 97-98
    Barnabarn ... - 99-100
    Basstämma ... - 101-102
    Bedragerska ... - 103-104
    Befallande ... - 105-106
    Befjädra ... - 107-108
    Befriare ... - 109-110
    Begrafning ... - 111-112
    Begrina ... - 113-114
    Begåfwad ... - 115-116
    Behaga ... - 117-118
    Behandlingssätt ... - 119-120
    Behålla ... - 121-122
    Bekajad ... - 123-124
    Beklaga ... - 125-126
    Bekräfta ... - 127-128
    Bekänna ... - 129-130
    Belåtenhet ... - 131-132
    Beläsenhet ... - 133-134
    Bemödande ... - 135-136
    Benröta ... - 137-138
    Berama ... - 139-140
    Bergad ... - 141-142
    Beroende ... - 143-144
    Berså ... - 145-146
    Beräkningsförmåga ... - 147-148
    Berömd ... - 149-150
    Besatthet ... - 151-152
    Besitta ... - 153-154
    Beskatta ... - 155-156
    Beskjuta ... - 157-158
    Beskärm ... - 159-160
    Besmutsa ... - 161-162
    Bestiga ... - 163-164
    Bestå ... - 165-166
    Beståndsdel ... - 167-168
    Bestämma ... - 169-170
    Bestämma sig ... - 171-172
    Beswarande ... - 173-174
    Beswärlighet ... - 175-176
    Betaga ... - 177-178
    Betecknande ... - 179-180
    Betraktelse ... - 181-182
    Betydande ... - 183-184
    Betydelserik ... - 185-186
    Betänksam ... - 187-188
    Bewekelsegrund ... - 189-190
    Bewislig ... - 191-192
    Bibehålla ... - 193-194
    Biförtjenst ... - 195-196
    Bilda sig ... - 197-198
    Biljett ... - 199-200
    Biord ... - 201-202
    Bitas ... - 203-204
    Bladguld ... - 205-206
    Blicka ... - 207-208
    Blifwande ... - 209-210
    Blixtsnabb ... - 211-212
    Blodswitne ... - 213-214
    Blotta ... - 215-216
    Blygsamt ... - 217-218
    Blöda ... - 219-220
    Boj ... - 221-222
    Boksynt ... - 223-224
    Bord ... - 225-226
    Borgerligt ... - 227-228
    Bortgå ... - 229-230
    Bosättning ... - 231-232
    Brakteat ... - 233-234
    Bref ... - 235-236
    Bringa sig ... - 237-238
    Bro ... - 239-240
    Brottslighet ... - 241-242
    Brunnsdrickning ... - 243-244
    Bryggare ... - 245-246
    Bryta ... - 247-248
    Bråkig ... - 249-250
    Brännmärke ... - 251-252
    Buda ... - 253-254
    Burk ... - 255-256
    Byggnadstimmer ... - 257-258
    Bår ... - 259-260
    Bära ... - 261-262
    Bättre ... - 263-264
    Böka ... - 265-266
    Bördesman ... - 267-268
    Börs ... - 269-270
    

C


C - 269-270, 271-272
    Chikanera ... - 271-272
    

D


D - 273-274, 275-276, 277-278, 279-280, 281-282, 283-284, 285-286, 287-288, 289-290, 291-292, 293-294, 295-296, 297-298, 299-300, 301-302, 303-304, 305-306, 307-308, 309-310, 311-312, 313-314, 315-316, 317-318, 319-320, 321-322, 323-324, 325-326, 327-328, 329-330, 331-332, 333-334, 335-336, 337-338, 339-340, 341-342, 343-344
    Daddel ... - 273-274
    Dag ... - 275-276
    Dagsarbete ... - 277-278
    Danaarf ... - 279-280
    Debatt ... - 281-282
    Dela ... - 283-284
    Delikatess ... - 285-286
    Deputation ... - 287-288
    Derförutan ... - 289-290
    Deröfwer ... - 291-292
    Dietfel ... - 293-294
    Diplomatik ... - 295-296
    Dito ... - 297-298
    Djuriskhet ... - 299-300
    Domkapitel ... - 301-302
    Draga ... - 303-304
    Draga ... - 305-306
    Draga sig ... - 307-308
    Drastisk ... - 309-310
    Drifwa ... - 311-312
    Drilla ... - 313-314
    Dryghet ... - 315-316
    Dröjande ... - 317-318
    Drönande ... - 319-320
    Dugg ... - 321-322
    Dumbom ... - 323-324
    Dusör ... - 325-326
    Dymedels ... - 327-328
    Dyrkan ... - 329-330
    Dåd ... - 331-332
    Dålighet ... - 333-334
    Dämpa ... - 335-336
    Död ... - 337-338
    Dödligt ... - 339-340
    Döfwande ... - 341-342
    Dörrbeklädnad ... - 343-344
    

E


E - 343-344, 345-346, 347-348, 349-350, 351-352, 353-354, 355-356, 357-358, 359-360, 361-362, 363-364, 365-366, 367-368, 369-370, 371-372, 373-374, 375-376, 377-378, 379-380, 381-382, 383-384, 385-386, 387-388, 389-390, 391-392, 393-394, 395-396, 397-398
    Efter ... - 345-346
    Efterföljd ... - 347-348
    Efterlefwa ... - 349-350
    Eftersläng ... - 351-352
    Eftertrycklig ... - 353-354
    Egen ... - 355-356
    Egenmäktighet ... - 357-358
    Egentlighet ... - 359-360
    Ekbark ... - 361-362
    Elda ... - 363-364
    Elegant ... - 365-366
    Elementarskolelärare ... - 367-368
    Eller ... - 369-370
    Eländighet ... - 371-372
    Embetsmannaanswar ... - 373-374
    Emotse ... - 375-376
    Ena ... - 377-378
    Enformigt ... - 379-380
    Enligt ... - 381-382
    Ensidighet ... - 383-384
    Enskildt ... - 385-386
    Enwälde ... - 387-388
    Erfaren ... - 389-390
    Erkändt ... - 391-392
    Ersättlig ... - 393-394
    Etymologisk ... - 395-396
    Exempellös ... - 397-398
    

F


F - 397-398, 399-400, 401-402, 403-404, 405-406, 407-408, 409-410, 411-412, 413-414, 415-416, 417-418, 419-420, 421-422, 423-424, 425-426, 427-428, 429-430, 431-432, 433-434, 435-436, 437-438, 439-440, 441-442, 443-444, 445-446, 447-448, 449-450, 451-452, 453-454, 455-456, 457-458, 459-460, 461-462, 463-464, 465-466, 467-468, 469-470, 471-472, 473-474, 475-476, 477-478, 479-480, 481-482, 483-484, 485-486, 487-488, 489-490, 491-492, 493-494, 495-496, 497-498, 499-500, 501-502, 503-504, 505-506, 507-508, 509-510, 511-512, 513-514, 515-516, 517-518, 519-520, 521-522, 523-524, 525-526, 527-528, 529-530, 531-532, 533-534, 535-536, 537-538, 539-540, 541-542, 543-544, 545-546, 547-548, 549-550, 551-552, 553-554, 555-556, 557-558, 559-560, 561-562, 563-564, 565-566, 567-568, 569-570, 571-572, 573-574, 575-576, 577-578, 579-580, 581-582, 583-584, 585-586, 587-588, 589-590, 591-592, 593-594, 595-596, 597-598, 599-600, 601-602, 603-604, 605-606, 607-608, 609-610, 611-612, 613-614, 615-616, 617-618, 619-620, 621-622, 623-624, 625-626, 627-628, 629-630, 631-632, 633-634, 635-636, 637-638, 639-640, 641-642, 643-644, 645-646, 647-648, 649-650, 651-652, 653-654, 655-656, 657-658, 659-660, 661-662, 663-664, 665-666, 667-668, 669-670, 671-672, 673-674, 675-676
    Fackelbärare ... - 399-400
    Fagott ... - 401-402
    Fall ... - 403-404
    Falla ... - 405-406
    Falla ... - 407-408
    Fals ... - 409-410
    Familjenamn ... - 411-412
    Fantasteri ... - 413-414
    Farbar ... - 415-416
    Farwatten ... - 417-418
    Fast ... - 419-420
    Fatabur ... - 421-422
    Fattig ... - 423-424
    Fejd ... - 425-426
    Felräkna sig ... - 427-428
    Festdag ... - 429-430
    Fiendtlig ... - 431-432
    Filantropi ... - 433-434
    Finansdepartement ... - 435-436
    Fingerknoge ... - 437-438
    Finnas ... - 439-440
    Firande ... - 441-442
    Fjäderbeklädd ... - 443-444
    Fladdra ... - 445-446
    Flerdubbel ... - 447-448
    Flitigt ... - 449-450
    Flottig ... - 451-452
    Flygande ... - 453-454
    Flytande ... - 455-456
    Flytta ... - 457-458
    Fläkta ... - 459-460
    Flöjel ... - 461-462
    Fogde ... - 463-464
    Folk ... - 465-466
    Folkande ... - 467-468
    Folkrätt ... - 469-470
    Fordran ... - 471-472
    Forma ... - 473-474
    Formulera ... - 475-476
    Forsla ... - 477-478
    Fortskaffande ... - 479-480
    Fot ... - 481-482
    Fragmentarisk ... - 483-484
    Frambryta ... - 485-486
    Framföra ... - 487-488
    Framhäfwa ... - 489-490
    Frammana ... - 491-492
    Framsticka ... - 493-494
    Framtida ... - 495-496
    Freda ... - 497-498
    Fri ... - 499-500
    Fribytare ... - 501-502
    Frihetsande ... - 503-504
    Friskna ... - 505-506
    Front ... - 507-508
    Fruktbärande ... - 509-510
    Frågande ... - 511-512
    Fräck ... - 513-514
    Främre ... - 515-516
    Fulhet ... - 517-518
    Fullgiltig ... - 519-520
    Fullständighet ... - 521-522
    Furu ... - 523-524
    Fyrabend ... - 525-526
    Få ... - 527-528
    Fåfäng ... - 529-530
    Fåordighet ... - 531-532
    Fäktare ... - 533-534
    Fältbagare ... - 535-536
    Fängslig ... - 537-538
    Färga ... - 539-540
    Fästa sig ... - 541-542
    Fästningsarbete ... - 543-544
    Följa ... - 545-546
    Följande ... - 547-548
    Följdriktig ... - 549-550
    För ... - 551-552
    För ... - 553-554
    Föra ... - 555-556
    Föra sig ... - 557-558
    Föraktligt ... - 559-560
    Förbehåll ... - 561-562
    Förbi ... - 563-564
    Förbindande ... - 565-566
    Förbindlighet ... - 567-568
    Förbränna ... - 569-570
    Fördela ... - 571-572
    Förderfwas ... - 573-574
    Fördrifwande ... - 575-576
    Förebrående ... - 577-578
    Förefinna ... - 579-580
    Förehafwande ... - 581-582
    Föreläsa ... - 583-584
    Förena ... - 585-586
    Föreningsband ... - 587-588
    Föreskärare ... - 589-590
    Föreställa ... - 591-592
    Föreställningssätt ... - 593-594
    Förete ... - 595-596
    Förfall ... - 597-598
    Författande ... - 599-600
    Förflyga ... - 601-602
    Förföljande ... - 603-604
    Förgyld ... - 605-606
    Förhand ... - 607-608
    Förhållande ... - 609-610
    Förhållande ... - 611-612
    Förhöra ... - 613-614
    Förklara ... - 615-616
    Förkofran ... - 617-618
    Förledande ... - 619-620
    Förlora ... - 621-622
    Förlyfta ... - 623-624
    Förmenande ... - 625-626
    Förmå ... - 627-628
    Förmögenhetsafgift ... - 629-630
    Förnuftig ... - 631-632
    Förorda ... - 633-634
    Förre ... - 635-636
    Förrädisk ... - 637-638
    Försats ... - 639-640
    Förskaffande ... - 641-642
    Förskylla ... - 643-644
    Försoffad ... - 645-646
    Förstad ... - 647-648
    Förstå sig ... - 649-650
    Förståndighet ... - 651-652
    Förstöra sig ... - 653-654
    Förswarare ... - 655-656
    Försynda sig ... - 657-658
    Försända ... - 659-660
    Förtigenhet ... - 661-662
    Förtjusande ... - 663-664
    Förtroendefull ... - 665-666
    Förtröttas ... - 667-668
    Förundra sig ... - 669-670
    Förwandling ... - 671-672
    Förwissa ... - 673-674
    Föryngras ... - 675-676
    

G


G - 677-678, 679-680, 681-682, 683-684, 685-686, 687-688, 689-690, 691-692, 693-694, 695-696, 697-698, 699-700, 701-702, 703-704, 705-706, 707-708, 709-710, 711-712, 713-714, 715-716, 717-718, 719-720, 721-722, 723-724, 725-726, 727-728, 729-730, 731-732, 733-734, 735-736, 737-738, 739-740, 741-742, 743-744, 745-746, 747-748, 749-750, 751-752, 753-754, 755-756, 757-758, 759-760
    Gadd ... - 677-678
    Galér ... - 679-680
    Gammaldags ... - 681-682
    Gathörn ... - 683-684
    Gen ... - 685-686
    Genomanda ... - 687-688
    Genomgående ... - 689-690
    Genomtåga ... - 691-692
    Gesandt ... - 693-694
    Giftwuxen ... - 695-696
    Gifwa sig ... - 697-698
    Giga ... - 699-700
    Glada ... - 701-702
    Glupskhet ... - 703-704
    Glänsande ... - 705-706
    Gnet ... - 707-708
    God ... - 709-710
    God ... - 711-712
    Godhjertad ... - 713-714
    Graciös ... - 715-716
    Grammatikalisk ... - 717-718
    Granskande ... - 719-720
    Griffel ... - 721-722
    Gripande ... - 723-724
    Grofsikt ... - 725-726
    Grunda ... - 727-728
    Grundlighet ... - 729-730
    Grym ... - 731-732
    Gräma ... - 733-734
    Grön ... - 735-736
    Gudlös ... - 737-738
    Gunstbenägen ... - 739-740
    Gytja ... - 741-742
    Gå ... - 743-744
    Gå ... - 745-746
    Gå ... - 747-748
    Gång ... - 749-750
    Gårdsdräng ... - 751-752
    Gällande ... - 753-754
    Gästgifweri ... - 755-756
    Göra ... - 757-758
    Göra ... - 759-760
    

H


H - 761-762, 763-764, 765-766, 767-768, 769-770, 771-772, 773-774, 775-776, 777-778, 779-780, 781-782, 783-784, 785-786, 787-788, 789-790, 791-792, 793-794, 795-796, 797-798, 799-800, 801-802, 803-804, 805-806, 807-808, 809-810, 811-812, 813-814, 815-816, 817-818, 819-820, 821-822, 823-824, 825-826, 827-828, 829-830, 831-832, 833-834, 835-836, 837-838, 839-840, 841-842, 843-844, 845-846, 847-848, 849-850, 851-852, 853-854, 855-856, 857-858, 859-860, 861-862, 863-864, 865-866, 867-868, 869-870, 871-872, 873-874, 875-876, 877-878, 879-880
    Ha ... - 761-762
    Hafsig ... - 763-764
    Hafwa ... - 765-766
    Hafwa sig ... - 767-768
    Halfcirkelformig ... - 769-770
    Halsband ... - 771-772
    Hampland ... - 773-774
    Hand ... - 775-776
    Handgrepp ... - 777-778
    Handlingsfrihet ... - 779-780
    Hankön ... - 781-782
    Hastig ... - 783-784
    Hederlig ... - 785-786
    Hejd ... - 787-788
    Helgedomsskrin ... - 789-790
    Helskinnad ... - 791-792
    Hembakad ... - 793-794
    Hemmansdel ... - 795-796
    Herbergera ... - 797-798
    Herskare ... - 799-800
    Heterogen ... - 801-802
    Hind ... - 803-804
    Historia ... - 805-806
    Hjelm ... - 807-808
    Hjelpa sig ... - 809-810
    Hjerta ... - 811-812
    Hjertlig ... - 813-814
    Hofwisk ... - 815-816
    Hopkrumpen ... - 817-818
    Hopsnöra ... - 819-820
    Hotande ... - 821-822
    Hufwudafdelning ... - 823-824
    Hufwudroll ... - 825-826
    Hugga sig ... - 827-828
    Hund ... - 829-830
    Hurudan ... - 831-832
    Husaga ... - 833-834
    Husman ... - 835-836
    Hwaraf ... - 837-838
    Hwarmed ... - 839-840
    Hwirfwelwind ... - 841-842
    Hyfwel ... - 843-844
    Hågad ... - 845-846
    Hålla ... - 847-848
    Hålla ... - 849-850
    Hållas ... - 851-852
    Hårband ... - 853-854
    Hårduk ... - 855-856
    Häftplåster ... - 857-858
    Hämna sig ... - 859-860
    Hänförande ... - 861-862
    Hänglås ... - 863-864
    Härad ... - 865-866
    Härlig ... - 867-868
    Hästafwel ... - 869-870
    Hög ... - 871-872
    Högförrädare ... - 873-874
    Höja sig ... - 875-876
    Hönswaktare ... - 877-878
    Hörande ... - 879-880
    

I


I - 879-880, 881-882, 883-884, 885-886, 887-888, 889-890, 891-892, 893-894, 895-896, 897-898, 899-900, 901-902, 903-904, 905-906, 907-908, 909-910, 911-912, 913-914, 915-916, 917-918, 919-920, 921-922, 923-924, 925-926, 927-928, 929-930, 931-932, 933-934
    I ... - 881-882
    I ... - 883-884
    Ide ... - 885-886
    Idyll ... - 887-888
    Igenfyld ... - 889-890
    Ilsken ... - 891-892
    Inbillningsfoster ... - 893-894
    Individuel ... - 895-896
    Infart ... - 897-898
    Infödd ... - 899-900
    Ingifwelse ... - 901-902
    Inhemtande ... - 903-904
    Inkonseqvent ... - 905-906
    Inlägga ... - 907-908
    Innebränna ... - 909-910
    Innespärra ... - 911-912
    Inreda ... - 913-914
    Inseende ... - 915-916
    Inskränkning ... - 917-918
    Inspektor ... - 919-920
    Inställsamhet ... - 921-922
    Intagande ... - 923-924
    Intressant ... - 925-926
    Intrigant ... - 927-928
    Inträde ... - 929-930
    Inventarium ... - 931-932
    Inåtwänd ... - 933-934
    

J


J - 933-934, 935-936, 937-938, 939-940, 941-942, 943-944, 945-946
    Jacka ... - 935-936
    Jakt ... - 937-938
    Jemnbördig ... - 939-940
    Jernhandlare ... - 941-942
    Jordfall ... - 943-944
    Juridiskt ... - 945-946
Utgivarens förhoppning inför andra bandet - 947-948

Project Runeberg, Thu May 26 14:31:50 2011 (aronsson) (diff) (history) (download) Next >>
https://runeberg.org/swelatin/1/

Valid HTML 4.0! All our files are DRM-free