- Project Runeberg -  Project Runeberg
 Catalog
User: Password:
Register | Login help

 
Search this site with Google:
 Project Runeberg | Catalog | Forum | Recent Changes | Donate | Comments?

Alphabetic catalog by author

Title Author Published Lang
Book  [MARC]  "Då sa' kungen..." : Kungliga anekdoter under hundra år    1946  se
Book  [MARC]  14 sovjetryska berättare : valda och översatta från ryskan    1929  se
Book  [MARC]
[MARC]
 427 porträtter af namnkunniga svenske män och fruntimmer    1847  se
Book  [MARC]  60 Kärleks-Paragrafer i synnerhet nyttiga för Herrar som vilja göra lycka hos Damerna    1876  se
Book  [MARC]  A few plain facts about Gothenburg, Sweden, 1930    1930  us
Book    A general collection of the best and most interesting voyages and travels in all parts of the world      us
Periodical    AURA. Etelä-Suomen maatalousliite 1905    1905  fi
Periodical    AURA. Tietoja Turun kaupungista ja Länsi-Suomesta    1880-1882  fi
Administrative    About Project Runeberg      us
Book  [MARC]  Abrakadabra. En utvald samling "lyckade" svenska stilprof på vers och prosa    1857  se
Book    Adress-kalender för Linköpings stad    1873-1928  se
Periodical  [MARC]  Affärsmannens årsbok    1919  se
Book  [MARC]  Affärsvärlden : ekonomisk veckorevy : 1901-1926 : Första kvartseklets festskrift    1925  se
Book  [MARC]  Afholdstaler : holdte i Den norske forening mod brændevinsdrik i Kristiania : med biografier af for ...    1890  no
Periodical    Aflstödin    1907  is
Book  [MARC]  Afton-lectyr : samling af smärre intressanta berättelser till sällskapsläsning och sjelfnöje    1837-1838  se
Periodical  [MARC]  Aftonbladet    1830  se
Book  [MARC]  Aikalaiskirja      fi
Book  [MARC]  Ajax torrcell    1920  se
Book    Albert Bonniers Nya Böcker. Julen      se
Book  [MARC]
[MARC]
 Alceste, Opera uti tre Acter    1781  se
Book  [MARC]  Allmänna konst- och industriutställningen i Stockholm 1897. Officiel berättelse    1899-1900  se
Book  [MARC]  Allmänna konst- och industriutställningen i Stockholm 1897. Revy i bild och ord    1897  se
Book    Almanach för skott-åhret, efter wår frälsares Christi födelse 1748    1748  se
Periodical  [MARC]  Almanack för alla    1897-1969  se
Periodical  [MARC]  Almanack för ungdom    1905-1918  se
Periodical    Almanack utgiven av Vetenskapsakademien      se
Periodical  [MARC]  Amnesti åt Amaltheamännen    1914  se
Book  [MARC]  Amors-facklan nyaste och trefligaste brefställare för älskande af båda könen    1898  se
Book    Anderson Memorial Service    1937  us
Book  [MARC]  Andeskådaren Svedenborg    1859  se
Book  [MARC]
[MARC]
 Andreas Peter Berggreen. Et Mindeskrift    1895  dk
Book  [MARC]  Anekdoter och karaktersdrag ur svenska regenternas lefnad    1844  se
Periodical  [MARC]  Annaler for nordisk oldkyndighed (og historie)    1836-1863  dk
Periodical  [MARC]  Antiquarisk tidsskrift / udg. af det Kongelige nordiske oldskrift-selskab    1845-1864  dk
Periodical  [MARC]  Antiqvarisk/Antikvarisk tidskrift för Sverige    1864-1924  se
Periodical    Arbeiðið. Ognarleysu fylkist. 1. árg    1934  fo
Periodical  [MARC]
[MARC]
 Arkiv for/för nordisk filologi    1882  dk
Book  [MARC]  Arkiv till upplysning om svenska krigens och krigsinrättningarnes historia      se
Book  [MARC]  Aschehougs konversasjonsleksikon    1920-1932  no
Book    Astronomi      se
Book  [MARC]  Atlas till naturriket    1878  se
Book  [MARC]  August Herman Francke. Et Livsbillede fra den tyske Pietismens Tid    1881  no
Periodical  [MARC]  Automobilregister för Hallands län      se
Book    Bandmanna saga      is
Periodical    Barn och Ungdom. Nordisk Social-Pedagogisk Tidskrift      dk
Periodical  [MARC]  Barnavännen    1944  se
Book  [MARC]  Barnbiblioteket Saga      se
Periodical    Barnekows mejerikalender      se
Book  [MARC]
[MARC]
 Barnens Fröjder    1879  se
Periodical  [MARC]  Barnens tidning. Utgifven af Evangeliska fosterlandsstiftelsen    1858-1899  se
Book    Barnmörderskan Brita Christina Wanselius    1827  se
Periodical  [MARC]  Barntidningen Senapskornet    1917-1920  se
Book  [MARC]  Baron Münchhausens märkvärdiga resor och äfventyr till lands och vatten    1875  se
Book  [MARC]
[MARC]
 Baron von Münchhausens vidunderlige Historier og Eventyr    1919  no
Book  [MARC]  Berättelse om Alexander den Store, Öfversättning från Syriskan med Anmärkningar. Ett bidrag till Al ...    1868  se
Book  [MARC]  Berättelse om det hemska mordet å m:ll Maria Lovisa Laurell    1867  se
Book  [MARC]  Berättelse om studenttågen till Lund och Köpenhamn sommaren 1845    1846  se
Book  [MARC]  Beskrivning av svenska folkdanser    2001  se
Periodical    Betlehems-stjernan, Illustrerad Christlig Calender      se
Book  [MARC]  Betydelsen af Sveriges Adel uti dess Historia    1844  se
Book  [MARC]  Bhagavad-Gita. Herrens sång. På svenska af Nino Runeberg.    1910  se
Book    Bibelen    1933  dk
Book  [MARC]  Bibeln    1917  se
Book    Biblia, Se on: Coco Pyhä Ramattu Suomexi.    1642  fi
Periodical  [MARC]  Biblioteksbladet    1916  se
Periodical  [MARC]  Bidrag till Finlands naturkännedom, etnografi och statistik, utgifna af Finska Vetenskapssocieteten    1857-1864  se
Book  [MARC]  Bidrag till Konung Gustaf III:s historia, ...    1826  se
Periodical  [MARC]  Bidrag till Kännedom af Finlands Natur och Folk, utgifna af Finska Vetenskaps-Societeten      se
Book  [MARC]  Bidrag till Skandinaviens historia ur utländska arkiver    1859-1884  se
Book  [MARC]  Bihang till Frithiofs saga    1841  se
Book  [MARC]
[MARC]
 Bilder af utställda föremål    1912  se
Book  [MARC]  Bilder av märkligare föremål i kungl. livrustkammaren    1927  se
Periodical  [MARC]  Billed-Magazin for Børn    1838-1839  no
Book  [MARC]  Billeder fra livet i en skotsk Præstegaard    1878  no
Book  [MARC]  Biografiskt album för Svenska Missionsförbundet    1964  se
Book  [MARC]  Biographiskt lexicon öfver namnkunnige svenska män    1835-1857  se
Book  [MARC]  Blad ur spanska proletariatets historia till tioårsdagen av Michel Angiolillos avrättning    1908  se
Book  [MARC]  Bland professorer och studenter : Uppsalaminnen berättade av gamla studenter och andra    1938  se
Periodical  [MARC]
[MARC]
 Blå boken : Nykterhetsfolkets kalender    1933-1934  se
Periodical  [MARC]  Bok og Bibliotek    1934-1935  no
Book  [MARC]  Boken om Astrid : Den svenska prinsessan som blev belgiernas drottning    1935  se
Book  [MARC]  Boken om Ernst Rolf sådan han tedde sig för vännerna    1933  se
Book  [MARC]  Boken om Stockholm i ord och bild    1904  se
Book    Bokhandelsanmälan till julen. Albert Bonniers förlag      se
Book  [MARC]  Boktryckarekonstens i Sverige fyrahundraårsfest i Stockholm 1-10 juli 1883    1885  se
Periodical  [MARC]  Boktryckeri-kalender    1892-1921  se
Periodical  [MARC]  Bonniers Månadshäften      se
Book  [MARC]  Bonniers konversationslexikon    1922-1929  se
Periodical  [MARC]  Bonniers litterära magasin    1932-1999  se
Book    Borghmästare och Rådhz stadga öfwer köphandelen uthi Stockholm    1641  se
Periodical    Borås hantverksföreningsutställning 1933    1933  se
Book  [MARC]  Bot- och Beredelse-Psalm för f. d. Artilleristen wid Kongl. Swea Artilleri-Regemente Anders Jacob S ...    1833  se
Periodical  [MARC]  Botaniska notiser    1839-1846  se
Book  [MARC]  Botaniska studier tillägnade F. R. Kjellman den 4 November 1906    1906  de
Periodical  [MARC]  Brage. Årsskrift utgiven av Föreningen Brage    1907  se
Book  [MARC]  Brahma : Den hemlighetsfulla trolldomsmakten : Hypnotismen i modern belysning    1919  se
Periodical    Brand. Tidskrift      se
Book  [MARC]  Brefvet från Fredrika Bremer ; Skizz af H. W.    1887  se
Periodical    Brefwäxling    1772-1773  se
Book  [MARC]  Brev från fronterna : Tyska, franska och engelska soldatbrev och korrespondenser...    1914  se
Book    Bruksanvisning för den nya cylindermaskinen (Elastic) med helt och hållet rundmatande transportör    1885-1894  se
Book    Bygg : handbok för hus-, väg- och vattenbyggnad      se
Periodical  [MARC]  Byggmästaren : tidskrift för arkitektur och byggnadsteknik    1949  se
Periodical  [MARC]  Búnaðarbløð    1903-1904  fo
Book    Carl Eric Vesterlund    1819  se
Periodical  [MARC]  Catalogus discentium scholæ Arosiensis = [Elevmatrikel Rudbeckianska skolan]    1764-1779  la
Periodical    Christlig Chrönika      se
Periodical  [MARC]  Clas Ohlson & C:o, Insjön      se
Book  [MARC]
[MARC]
 Comedien Inpromptu, i en akt    1798  se
Book    D:r Friedrich Ellendts Latinska Språklära    1876  se
Book    Da dansk og riksmål skilte lag    1907  no
Book  [MARC]  Dagbräckning i Kongo    1911  se
Periodical  [MARC]  Dagbräckningen. Illustrerad kalender    1922  se
Periodical  [MARC]  Dagny    1886-1913  se
Book    Danmark-Norges Traktater 1523-1750 med dertil hørende Aktstykker    1907-1933  dk
Periodical  [MARC]  Danmark. Illustreret Kalender    1886-1893  dk
Book  [MARC]
[MARC]
 Danmarks Fauna    1907  dk
Book    Danmarks Riges Grundlov af 1953      dk
Book  [MARC]  Danske Billeder fra Land og Sø, efter danske Landskabsmalere    1873  dk
Book  [MARC]  Danske Skjemtedigte    1872  dk
Book    Danske folkeviser med tegninger af danske kunstnere      dk
Book  [MARC]  Darwins nyaste verk: Om menniskans uppkomst, granskadt i engelska tidningen Times    1871  se
Periodical  [MARC]  Databehandling      se
Book    De största märkesmännen      se
Book  [MARC]  De svenska kvinnornas rösträtthistoria    1912  se
Periodical  [MARC]  De ungas tidning      se
Book  [MARC]  De äldsta svensk-ryska legationsakterna efter originalen i Stockholm och Moskva    1884  se
Book  [MARC]  Debatt i befolkningsfrågan    1935  se
Book  [MARC]  DelaGardiska Archivet eller Handlingar ur Grefl. DelaGardiska Bibliotheket på Löberöd    1831-1843  se
Periodical    Den 17de Mai. Norskt folkeblad      no
Book  [MARC]  Den Apostoliska kyrkans stora dagar, betraktade med avseende på närvarande tid ; Föreläsningar af J ...    1857  se
Book  [MARC]  Den Kloka och Husaktiga Gumman, hwilken, genom egen och andras förfarenhet, uptäcker hwarjehanda ny ...    1762  se
Book  [MARC]  Den Norsk-lutherske Kirkes Bekjendelsesskrifter    1884  no
Book  [MARC]  Den Norske Nordhavs-expedition 1876-1878 / The Norwegian North-Atlantic Expedition 1876-1878    1880-1901  no
Book  [MARC]  Den Svenska Linjen    1940  se
Periodical  [MARC]
[MARC]
 Den Swenske Spectator    1779-1780  se
Periodical    Den Swenske Spectator      se
Book  [MARC]  Den frilynde ungdomsrørsla : Norigs ungdomslag i 25 år    1921  no
Book  [MARC]  Den lilla odygdsmakaren    1863  se
Periodical  [MARC]
[MARC]
 Den norske Turistforenings Aarbog    1868  no
Book  [MARC]
[MARC]
 Den nyttige bilderboken eller vandringen genom verkstäderna    1850  se
Book    Den ofelbara drömboken eller uttydning af närmare 600 olika drömmar.    1928  se
Periodical    Den røde krig. Ungsocialistisk Organ    1918-1921  dk
Book  [MARC]  Den sociala generalstrejken    1906  se
Book  [MARC]  Den stora automobilboken : praktisk handbok i automobilkunskap    1947-1948  se
Book    Den svenska psalmboken    1932-1940  se
Book  [MARC]  Det Kongelige Fredriks universitet 1811-1911 : festskrift    1911  no
Book    Det fulländade äktenskapet : en studie i samlevnadens fysiologi och teknik    1946  se
Book    Det nordiska studentmötet i Köpenhamn år 1845    1845  se
Periodical  [MARC]  Det nya Göteborg (1929)    1929-1929  se
Periodical  [MARC]  Det nya Sverige : tidskrift för nationella spörsmål    1907-1910  se
Book  [MARC]  Dialogus creaturarum moralisatus    1483  la
Book  [MARC]  Dikter från främmande länder    1876  se
Book  [MARC]  Diplomatarium Dalekarlicum. Urkunder rörande landskapet Dalarne    1842-1853  se
Book  [MARC]  Djur-kabinett. Samling af beskrifningar öfver märkvärdiga och nyttiga inhemska och utländska djur    1828  se
Book  [MARC]  Duplexkablar    1928  se
Book  [MARC]  Där våldet rår : en svensk förvaltares upplevelser och äventyr vid ryska fronten, i Riga och Petrog ...    1918  se
Periodical  [MARC]  Dædalus : Tekniska museets årsbok    1931  se
Book  [MARC]  Döds-Sång för Förre Artilleristen Johan Eric Lundblad wid Dess halshuggning den 15 Mars 1828; jemte ...    1828  se
Book  [MARC]  Dödsdansen i Månskensnatten på Blasieholmen vid Kristina Nilssons tredje konsert i Stockholm, Onsda ...    1885  se
Book    Edda Sæmundar      is
Book    Edda Sæmundar      no
Book    Eddan, De nordiska guda- och hjältesångerna    1913  se
Book  [MARC]  Een lijten book som kallas Bonde-practica eller Wädher-book innehållande någhra sköna reglor hurule ...    1662  se
Book  [MARC]  Eesti proletaarne kirjandus : Valimik jutustusi ja luuletusi    1951  ee
Book  [MARC]  Egil Skalle-Grimssons saga. Från fornisländskan af A. U. Bååth    1883  se
Periodical    Eimreiðin    1895-1975  is
Periodical    Ekenäs Tidning. Lokalblad för Ekenäs och omnäjd      se
Periodical  [MARC]
[MARC]
 Elegant-Tidning 1810    1810  se
Periodical    Elektroteknisk Tidsskrift      no
Periodical  [MARC]  Elteknik : Tidskrift för elektrisk kraftteknik, teleteknik och elektronik      se
Book  [MARC]  Emanuel Swedenborg : Den andlige Columbus    1906  se
Book  [MARC]  Emigrationsutredningen : Bilaga I : Utvandringslagstiftning    1908  se
Book  [MARC]  Emigrationsutredningen : Bilaga II : Utvandringsväsendet i Sverige    1909  se
Book  [MARC]  Emigrationsutredningen : Bilaga III : Mormonvärfningen    1910  se
Book  [MARC]  Emigrationsutredningen : Bilaga IX : Den jordbruksidkande befolkningen i Sverige 1751-1900    1909  se
Book  [MARC]  Emigrationsutredningen : Bilaga VI : Geografiska betingelser för näringslivet    1912  se
Book  [MARC]  Emigrationsutredningen : Bilaga VII : Utvandrarnes egna uppgifter    1908  se
Book  [MARC]  Emigrationsutredningen : Bilaga X : Bondeklassens undergräfvande    1910  se
Book  [MARC]  Emigrationsutredningen : Bilaga XI : Torpare-, backstugu- och inhysesklasserna    1908  se
Book  [MARC]  Emigrationsutredningen : Bilaga XIV : Småbrukarrörelsen i främmande länder    1909  se
Book  [MARC]  Emigrationsutredningen : Bilaga XIX : Industri och handel    1910  se
Book  [MARC]  Emigrationsutredningen : Bilaga XV : Arbetsmetoder i Amerika    1908  se
Book  [MARC]  Emigrationsutredningen : Bilaga XVII : Utdrag ur inkomna utlåtanden    1909  se
Book  [MARC]  Emigrationsutredningen : Bilaga XX : Svenskarna i utlandet    1911  se
Book    En Mycket Wacker Andelig Wisa    1776  se
Book  [MARC]  En bok om Sverige    1893  se
Book  [MARC]  En färd med Göteborg-Borås och Borås-Alfvesta järnvägar : Resebeskrifning med bilder    1904  se
Book    En nymodig och mycket wacker Kärleks-Wisa. Jag gick mig ut i lunden, Att höra foglasång, etc.    1847  se
Periodical  [MARC]  En rolig halvtimma      se
Book    English-Latvian dictionary : Anglu-latviesu vardnica    1995  us
Book    Enklaste hjelpreda i daglig handel wid tillämpningen från 1863 års början af det nya systemet för m ...    1862  se
Periodical    Ens Ropandes Röst i Öknen      se
Periodical  [MARC]  Entomologisk Tidskrift    1880  se
Periodical    Eos. Tidskrift för barn och barnens vänner/Organ för Lärareföreningen Hälsa och Nykterhet    1853  se
Periodical  [MARC]  Ericsson Review    1924  us
Book  [MARC]  Erik-Jansonisternas historia    1902  se
Book    Erikskrönikan      se
Book  [MARC]  Eriterm : femspråkig ordlista för telekommunikation : svenska, engelska, franska, spanska, tyska    1992  se
Book  [MARC]
[MARC]
 Eterneller och vårblommor. Deklamationsstycken och dialoger för föreningar och sällskap samt för lä ...    1888  se
Book  [MARC]  Etikett och god ton. Praktisk handbok i sättet att uppföra sig    1932-1933  se
Book  [MARC]  Ett Ord i sinom tid, eller En kort wederläggning af Eric Jansismen i Helsingland    1846  se
Book    Ett aktstycke i Läderlappsfrågan    1877  se
Book  [MARC]  Ett svenskt jernverk : Sandviken och dess utveckling 1862-1937    1937  se
Book  [MARC]  Europas konstnärer    1887  se
Book  [MARC]  FARs ordlista : svensk/engelsk : engelsk/svensk : på området ekonomi, redovisning, revision    1988  se
Book    Familjen i Dalen      se
Periodical  [MARC]  Fataburen    1906  se
Periodical  [MARC]  Fattigvårdsmål. Referat. Mål avgjorda i kammarrätten    1904-1925  se
Periodical  [MARC]  Fauna och flora    1906  se
Periodical    Fedraheimen. Eit Blad aat det norske Folket    1877-1891  no
Book  [MARC]  Femtio års godtemplararbete i Sverige : en minnesskrift    1929  se
Periodical  [MARC]  Fennia    1940  us
Book  [MARC]  Festskrift i Anledning af Dansk Smede- og Maskinarbejder Forbunds 50 Aars Jubilæum : 1888-1938 20.  ...    1938  dk
Book  [MARC]  Festskrift med anledning av Örebro stadsbiblioteks 75-årsjubileum 1862-1937    1937  se
Book  [MARC]  Festskrift til professor Amund Helland paa hans 70aars fødselsdag 11. oktober 1916    1916  no
Book  [MARC]  Festskrift udgivet i Anledning af Trondhjems 900 Aars Jubilæum 1897    1897  no
Book  [MARC]  Finland i 19de seklet. Framstäldt i ord och bild af finska skriftställare och konstnärer    1893  se
Book  [MARC]  Finland kartbok = Kartasto Suomi    1894  se
Book  [MARC]  Finland och dess invånare      se
Book  [MARC]  Finland, landet som kämpade    1940  fi
Book  [MARC]  Finlands minnesvärde män. Samling af lefnadsbeteckningar    1853-1857  se
Periodical  [MARC]  Finlands statskalender      se
Book  [MARC]  Finländska bidrag till svensk språk- och folklifsforskning    1894  se
Periodical  [MARC]  Finska Forstföreningens Meddelanden    1879-1913  se
Book  [MARC]  Fjäril-atlas    1916  se
Periodical    Flygskriften Lyktan      se
Periodical  [MARC]  Folkbiblioteksbladet    1903-1911  se
Book  [MARC]  Folkets parkers centralorganisation : En kortfattad redogörelse över folkparkernas utveckling 1905- ...    1930  se
Periodical  [MARC]  Folkkalendern    1916-1943  se
Periodical  [MARC]  Folklig Kultur    1940-1942  se
Periodical  [MARC]  Folkskolans Barntidning    1892-1949  se
Book    Folkskrifter      se
Book  [MARC]  Folksägner från Småland & Östergötland    1892  se
Book  [MARC]  Fordom kyrko-herdens, öfwer Jacobi och Johannis församlingar i Stockholm, mag. Er. Tolstadii märkwä ...    1785  se
Book  [MARC]  Forhandlinger ved Landmandsmødet og Industri-Udstillingen i Molde den 26de, 27de, 28de og 29de Sept ...    1854  no
Book  [MARC]  Forhandlingerne paa det tredie skandinaviske eller nordiske Kirkemøde i Christiania den 29de, 30te  ...    1862  no
Book  [MARC]  Fortegnelse over de akademiske Borgere ved Norges Universitet i de første 50 Aar fra dets Stiftelse ...    1867  no
Book  [MARC]  Fosterländska minnen i ord, sång och bild tillegnade svenskarne i Amerika    1894  se
Book  [MARC]  Fram ekspeditionen. Nansen i den Frosne Verden. Reise over Nord Grønland. Arktiske Forskningens His ...    1897  no
Periodical  [MARC]  Framtiden. Tidskrift för fosterländsk odling    1868  se
Periodical  [MARC]  Framåt (Göteborg)    1886-1889  se
Periodical  [MARC]  Freja : kalender på vers och prosa    1863  se
Periodical  [MARC]  Freja : poëtisk kalender (Lund)    1852-1854  se
Periodical  [MARC]  Frey. Tidskrift för vetenskap och konst    1841-1850  se
Book  [MARC]  Fria ord : en samling uppsatser utgifven af Publicistklubben    1878  se
Periodical  [MARC]  Frideborg : folkkalender    1869-1909  se
Book  [MARC]  Frustugo Bibliothek    1770  se
Book  [MARC]  Främmande ord i svenska språket. Folkets uppslagsbok    1927  se
Periodical  [MARC]  Från Lundagård och Helgonabacken : lundensisk studentkalender      se
Periodical  [MARC]  Från bygd och vildmark i Lappland och Västerbotten, Luleå stifts julbok      se
Book  [MARC]  Från vikingatiden. Ny följd fornnordiska sagor    1888  se
Book  [MARC]
[MARC]
 För Julbordet. Bilderbok för små barn    1876  se
Book  [MARC]  För hundra år sen. Skildringar och bref från revolutionsåren 1809-1810    1909  se
Book    För hvarje dag : korta bibelbetraktelser för enskild uppbyggelse och för husandakten    1898  se
Periodical  [MARC]  Förbundsfacklan : illustrerad missions- och julkalender    1939  se
Book    Föreningen Heimdals folkskrifter    1893  se
Book    Förnyadt Reglemente för Elektriska Telegrafbefordringen i Riket    1872  se
Book  [MARC]  Förslag angående jernvägs anläggande mellan Falun och Gefle    1854  se
Periodical    Förteckning på studerande ungdomen vid Kongl. gymnasium i Westerås    1783-1849  se
Book    Förteckning öfver Upsala Universitets vid jubelfesten 1877 närvarande gäster    1877  se
Book  [MARC]  Förteckning över automobiler och motorcyklar inom Örebro län    1921  se
Book  [MARC]  Förteckning över statliga utredningar 1904-1945    1953  se
Book  [MARC]  Gamla testamentet. De apokryfiska böckerna    1921  se
Book  [MARC]  Gehenna. Bilder ur de fördömdas tillvaro av Carolus    1922  se
Book    Geistlig Stat og Kalender for Kongeriget Norge    1843-1863  no
Book    Genom världsrymden    1895  se
Book  [MARC]  Gerd. En svensk antologi    1883  se
Book  [MARC]  Gleerupska biblioteket : naturen och människolivet i skildringar och bilder    1908-1913  se
Book    Good news for Russia    1918  us
Periodical  [MARC]  Grenljuset : kristlig kalender    1888-1904  se
Book  [MARC]  Gråpappers-ansiktet.    1896  se
Book    Grænlendinga saga      is
Book    Grænlendinga þáttur      is
Book    Gröndals-Tidning. Illustrerat Jubileumsblad    1913  se
Book  [MARC]
[MARC]
 Grönlands historiske mindesmærker    1838-1845  dk
Book  [MARC]  Guide pittoresque de l'étranger dans Stockholm et ses environs    1853  fr
Book    Gutasagan      se
Periodical    Gutenberg    1892-1900  se
Book  [MARC]  Göran Fredrik Göransson : Ett hundraårsminne 1819-1919    1819  se
Book  [MARC]
[MARC]
 Göteborg med dess omgifningar framställdt i taflor    1859-1862  se
Book  [MARC]  Göteborg. En översikt vid trehundraårsjubileet 1923 över stadens kommunala, kulturella och sociala  ...    1923  se
Book  [MARC]  Göteborgs folkskolors modellserie för metallslöjd    1897  se
Book  [MARC]  Göteborgs folkskolors modellserie för träslöjd    1897  se
Book  [MARC]  Göteborgs kalender 1857    1857  se
Book  [MARC]  Göteborgs och Bohus läns porträttgalleri    1935  se
Book  [MARC]  Göteborgs spårvägar 1879 24/9 1929    1929  se
Book  [MARC]  Göteborgsbibliografi    1966-2010  se
Periodical  [MARC]  Halls berättelser    1930  se
Periodical  [MARC]  Halländsk årsbok    1927-1930  se
Book  [MARC]  Handbok för Facit räknemaskin    1920  se
Book  [MARC]  Handbok för driftpersonal vid statens kraftverk    1942-1943  se
Book    Handledning för villabyggare och -ägare i Stockholms stads trädgårdsstäder    1932  se
Book  [MARC]  Handlingar rörande Skandinaviens historia    1816-1860  se
Book  [MARC]  Handlingar rörande Sverges historia. Ur utrikes arkiver samlade och utgifna af And. Fryxell    1836-1843  se
Book  [MARC]  Handlingar rörande Sveriges politik under andra världskriget. Transiteringsfrågan juni-december 194 ...    1947  se
Book  [MARC]  Handlingar rörande Sveriges politik under andra världskriget. Transiteringsfrågor och därmed samman ...    1947  se
Book  [MARC]  Handlingar, angående den predikande pigan Carin Persdotter från Neriket och Hardemo socken    1773  se
Book  [MARC]  Hans Puggaard. Et hundredaars mindeskrift    1888  dk
Periodical    Heimilisritið      is
Periodical    Hej!    1914-1917  se
Periodical  [MARC]  Hela världen : hennes bästa tidning      se
Periodical  [MARC]  Helsovännen / Hälsovännen    1886-1935  se
Book  [MARC]  Hembygdens arv. Hembygdsgårdar och friluftsmuseer i Sverige vid ingången av år nittonhundratrettio. ...    1929  se
Book  [MARC]  Hemlif på landet    1871  se
Book  [MARC]  Hemliga Aktstycken ur ryska utrikesministeriets arkiv. Dokument publicerade i de ryska tidningarna  ...    1918  se
Periodical  [MARC]  Hemmets årsbok    1918  se
Book  [MARC]
[MARC]
 Henric, Anna & Gustaf Ankarcrona. Utställning å Sveriges Allm. Konstförening april 1917    1917  se
Book    Henrik Ibsen. Festskrift i anledning af hans 70:de Fødselsdag    1898  dk
Periodical    Hermes Gothicus    1624  se
Book    Hermes-kalendern 1934    1934  se
Periodical  [MARC]  Hertha: Tidskrift för svenska kvinnorörelsen    1914-1915  se
Book  [MARC]  Historia och religion : några uppsatser omkring ett ständigt aktuellt kulturproblem    1948  se
Book  [MARC]  Historia om Konung Gustaf III:s mord på Maskeraden i Stockholm, natten emellan den 16 och 17 Mars 1 ...    1843  se
Periodical  [MARC]  Historisk tidskrift för Skåneland    1901-1921  se
Periodical  [MARC]  Historisk tidskrift    1881  se
Periodical  [MARC]  Historiskt bibliotek    1875-1880  se
Book  [MARC]  Historiskt-geografiskt och statistiskt lexikon öfver Sverige    1859-1870  se
Book  [MARC]  Hjalmar Branting : Ett minnesalbum / Med inledande text av Gerhard Magnusson    1925  se
Periodical    Hjemme og Ude. Nordisk Ugeblad    1884-1885  dk
Book  [MARC]
[MARC]
 Hjärtat på rätta stället    1917  se
Book  [MARC]  Hur kvinnorösträtten vinner terräng ute i världen    1917  se
Book  [MARC]  Huru jag konstruerar mig en liten billig men effektiv elektrisk motor    1914  se
Periodical  [MARC]  Husmodern      se
Periodical  [MARC]  Husmoderns kalender    1913-1928  se
Periodical  [MARC]  Hvar 8 dag    1899-1933  se
Book  [MARC]  Hvem er hvem i norsk kulturliv    1987  no
Periodical  [MARC]  Hvem-hvad-hvor : Politikens årbog    1949  dk
Book  [MARC]  Hvita frun    1895  se
Book    Hvíta Bandið 50 ára 1895-1945    1945  is
Periodical  [MARC]  Hygiea. Medicinsk tidskrift utgiven av Svenska läkaresällskapet    1839-1938  se
Periodical  [MARC]
[MARC]
 Hålkortet / LME-Data      se
Book  [MARC]  Högalidskyrkan. Minnesskrift vid invigningen den 10 juni 1923    1923  se
Book  [MARC]  Högertrafik. En handledning från Statens högertrafikkommission    1967  se
Book  [MARC]  I Drømmenes Rige    1894  dk
Book  [MARC]  I fetischmannens spår    1931  se
Book  [MARC]  I herrens gårdar    1901  se
Book  [MARC]  I österled : En bokfilm om svenska frivilligkåren    1940  se
Periodical  [MARC]  Idun : Praktisk veckotidning för qvinnan och hemmet    1887  se
Periodical  [MARC]
[MARC]
 Iduna. En Skrift för den Nordiska Fornålderns Älskare    1811-1845  se
Periodical  [MARC]  Illustrerad Nisse-kalender    1884  se
Book  [MARC]  Illustreret norsk konversationsleksikon    1907-1913  no
Book  [MARC]  Industri-, slöjd- och konstutställningen i Helsingborg 1903. Officiell berättelse    1904  se
Periodical  [MARC]  Industritidningen Norden      se
Book  [MARC]  Ingenjörshandboken    1947-1948  se
Periodical    Inrikes Tidningar      se
Book    Instruktion för Brandrotemästare inom Örebro läns Brandstodsbolag    1899  se
Periodical  [MARC]  Internetworld    2003  se
Book  [MARC]
[MARC]
 Intressanta reseruter i Finland    1892  se
Book  [MARC]  Iron and Steel in Sweden    1920  us
Book  [MARC]  Isblomman. Dikter af upsalastudenter    1861  se
Book  [MARC]  Italiensk-svensk ordbok    1973  it
Book  [MARC]
[MARC]
[MARC]
 Japanesiska sagor. Gubben och Trollen    1896  se
Book  [MARC]
[MARC]
 Japanesiska sagor. Momotaro    1896  se
Book  [MARC]
[MARC]
[MARC]
 Japanesiska sagor. Sparfven med den Klippta Tungan    1896  se
Book    Jens Munks Navigatio Septentrionalis    1883  dk
Periodical  [MARC]  Jernkontorets annaler      se
Book  [MARC]  Jernvägen Malmö-Kontinenten    1899  se
Book  [MARC]  Jernvägslinien Warberg-Borås-Herrljunga-Wenersborg-Uddevalla. Resehandbok och affärskalender    1897  se
Book    Joh. Fr. Bäckmans Fängelse- och Dödsbetraktelse    1825  se
Book  [MARC]  John A. Gahms reseffekt-fabrik. Priskurant    1899  se
Book  [MARC]  Jonas Lie. Et festskrift i anledning af hans 60-aarige fødselsdag udgivet af "Samtiden"    1893  no
Book  [MARC]  Jordbruksräkningen år 1927    1930  se
Periodical  [MARC]
[MARC]
 Journal för Allmänna Upplysningen och Sederne av Sällskapet F. B.      se
Periodical  [MARC]  Journal för Litteraturen och Theatern    1809-1813  se
Music    Jubelklangen. Andliga sånger    1896  se
Book  [MARC]  Jubileumsverk över ingenjörer utexaminerade från Stockholms Tekniska Institut under åren 1924-1943    1944  se
Periodical  [MARC]  Jul och nyår    1927-1939  se
Periodical    Jul-scouten      se
Book  [MARC]  Julegodter for Børn    1892  no
Periodical  [MARC]  Julfrid    1897-1901  se
Periodical    Julhelgskyrkan. Illustrerad jultidning för barn      se
Periodical  [MARC]  Jultomten : skolbarnens jultidning    1891-1934  se
Book  [MARC]  Jung Stillings Liv    1880  no
Book  [MARC]  Jämtelands djur-fänge    1749  se
Periodical    KYMI. Tietoja Kotkasta    1893  fi
Periodical  [MARC]  Kalender spelåret 1872-1873. Nya Teatern i Helsingfors    1873  se
Book    Kalevala    1849  fi
Periodical  [MARC]  Kammarrättens årsbok. Avd. I. Avlöningsmål m.m.    1925-1948  se
Book  [MARC]  Kampen om två millioner. Svensk kriminalroman. Vol. 1-4    1899-1903  se
Periodical    Kansanwalistus-Seuran Kalenteri      fi
Book  [MARC]  Karlebo handbok    1936  se
Book  [MARC]  Karolinska krigares dagböcker jämte andra samtida skrifter    1901-1918  se
Periodical  [MARC]  Kasper : med Förgät mig ej      se
Book    Kgl. Telegrafverkets apparater 1906    1906  se
Book  [MARC]  Kina-konferensen i Stockholm d. 4-8 mars 1899    1899  se
Periodical    Kirjapainolehti    1889-1890  fi
Periodical  [MARC]  Kirjastolehti    1908  fi
Periodical    Kjøbenhavns flyvende Post      dk
Book  [MARC]  Klassifikationssystem för svenska bibliotek    1921  se
Periodical  [MARC]  Klingen    1917-1920  dk
Book  [MARC]  Kometer och meteorer    1914  se
Book    Kongl. Maj:ts Nådige Förordning, Angående Skrif- och Tryck-friheten. Gifwen Stockholm i Råd-Cammare ...    1766  se
Book  [MARC]  Kongl. Vitterhets Historie och Antiquitets Academiens Handlingar    1789-1959  se
Periodical    Kongl. svenska vitterhets-academiens handlingar      se
Book  [MARC]  Konkordiebogen, eller Den evangelisk-lutherske Kirkes Bekjendelsesskrifter    1882  no
Periodical  [MARC]  Konst och konstnärer    1910-1914  se
Book  [MARC]  Konsten att komma sig upp här i världen    1923  se
Periodical    Korsbaneret : Kristlig kalender      se
Book  [MARC]  Kort beskrifning om solen, jorden och månen.    1859  se
Book  [MARC]  Kortfattet Lexicon over henved 5000 fremmede, i det norske Skrift- og Omgangssprog oftest forekomme ...    1857  no
Book  [MARC]
[MARC]
[MARC]
 Korvetten Heimdals Togt til de vestindiske Farvande i Aarenen 1861 og 1862    1863  dk
Periodical  [MARC]  Kosmos      se
Periodical  [MARC]  Kraks Blå Bog      dk
Book  [MARC]  Krönikespelet om Sandviken    1943  se
Book  [MARC]  Kuka kukin on (Aikalaiskirja) : Who's who in Finland      fi
Periodical  [MARC]  Kult och Konst. Tidskrift för hymnologi, kyrkomusik, kyrklig bildande konst samt liturgiska frågor  ...    1905-1908  se
Book  [MARC]  Kungl. Maj:ts förordningar om automobiltrafik jämte kungl. automobilklubbens trafikreglemente för s ...    1920  se
Book  [MARC]  Kungl. Norrlands dragonregemente i ord och bild    1911  se
Book    Kungl. automobilklubbens karta över Sverige (17. uppl.)    1937  se
Periodical    Kustannusosakeyhtiö kirjan Asiamies 1914    1914  fi
Book  [MARC]  Kvinnans fysiska träning enligt japansk metod    1905  se
Periodical  [MARC]  Kvinnornas Tidning    1921-1925  se
Periodical  [MARC]  Kyrkohistorisk Årsskrift    1900  se
Periodical    Källan i öknen : organ för missionsföreningen Kristlig verksamhet bland ryssar    1929  se
Book    L'Église et la Question Religieuse en Suède par J.-P. Trottet    1857  fr
Periodical    Land och Stad    1889-1892  se
Book  [MARC]  Landbruk & elektricitet    1914  no
Book  [MARC]  Landsbyhistorier fra Sicilien ved Giovanni Verga    1899  dk
Book  [MARC]  Lankasterskolor : interiörer från Dalarne, Gästrikland, Uppland, Småland, Västergötland, Halland oc ...    1922  se
Book  [MARC]  Lappland. Norrbottens Lappmarker och Kustland    1921  se
Book    Lekstugan. Beskrifning öfver svenska folkdansar sådana de upptagits inom sällskapet Svenska folkdan ...    1898  se
Book    Lilla Barnbiblioteket. Berättelser samlade af E. S. K.      se
Periodical  [MARC]  Linköpings Stifts-Tidningar      se
Periodical  [MARC]  Literärt album innehållande vitterhetsstycken och poemer    1877-1882  se
Periodical  [MARC]  Litterär Tidskrift utgifven i Helsingfors    1863-1865  se
Book  [MARC]  Litterära tidsfördrif. Bilder för dagen af Widar    1886  se
Periodical    Ljungblomman. Illustrerad tidning för barn och ungdom    1882-1883  se
Periodical  [MARC]  Lucifer : Arbetarekalender/Ljusbringaren    1891  se
Periodical  [MARC]  Lunds kungl. universitets katalog      se
Periodical  [MARC]  Lustgården : årsskrift / Föreningen för dendrologi och parkvård    1920  se
Book  [MARC]
[MARC]
 Lutherska kyrkans bekännelseskrifter    1895  se
Book  [MARC]  Lyriska översättningar    1922  se
Periodical    Lännetär. Album, utgifvet af Vestfinnar      se
Book  [MARC]  Läsebok för folkskolan. Första upplagan.    1868  se
Book  [MARC]  Läsebok för folkskolan. Nionde å nyo omarbetade och tillökade upplagan med nya illustrationer    1899  se
Book  [MARC]  Läsebok för folkskolan. Särskild parallellupplaga till 10. uppl.    1911-1951  se
Periodical  [MARC]  Läsning för Landtmän    1795-1796  se
Periodical  [MARC]  Läsning för svenska folket      se
Periodical  [MARC]  Läsning i blandade ämnen    1797-1801  se
Book  [MARC]  Lång, längre, längst. Folksagor från skilda länder    1928  se
Book    Manifäst till världens arbetare    1913  se
Periodical  [MARC]  Marinarbetaren    1924-1925  se
Book    Martin-Arosin      se
Periodical  [MARC]
[MARC]
 Matematisk Tidsskrift    1919-1922  dk
Book  [MARC]  Matrikel öfver Wexiö stifts tjenstemän, utgifven den 1 september 1799    1799  se
Book    Med ånga och elektricitet. Minnesskrift med anledning av 25-årsdagen av Sveriges Lokomotivmannaförb ...    1933  se
Book  [MARC]  Meddelande till allmänheten angående reformdrägten    1886  se
Periodical  [MARC]  Meddelanden från Sveriges kemiska industrikontor      se
Periodical  [MARC]  Meddelanden från Tjustbygdens kulturhistoriska förening    1926-1976  se
Periodical  [MARC]
[MARC]
 Meddelelser om Grønland      dk
Book  [MARC]  Medeltidens statsskick omkr. 800-1350. Valda texter. Historiska texter för akademiska öfningar    1895  la
Book    Medlemskap och medlemsförbindelse : M. H. F:s småskriftserie N:r 1    1927  se
Book  [MARC]  Menniskan och apan, eller den moderna materialismen.    1866  se
Book  [MARC]  Min Broder Bernhard    1877  se
Book  [MARC]  Min Mor    1947  se
Book  [MARC]
[MARC]
 Mindeblade om det femte nordiske studentermöde i Lund og Kjöbenhavn, juni 1862    1862  dk
Book  [MARC]  Minne från utställningen i Stockholm 1897. Ser. 2    1897  se
Periodical  [MARC]  Missionsförbundet : illustrerad veckotidning för Svenska Missionsförbundet    1925  se
Periodical  [MARC]  Missionshandbok med almanack    1927  se
Book  [MARC]  Modelseilsport : konstruktion, beregning, bygning og seilads med modelbaater    1914  no
Periodical  [MARC]  Modern datateknik      se
Book    Monogram och mönster i korsstygn    1933  se
Book  [MARC]
[MARC]
 Mose och lambsens wisor : Evangeliske läro- och böne-psalmer    1877  se
Book  [MARC]
[MARC]
 Mot bättre vetande : förslag från Uppslagsverkskommittén (SOU 1980:26)    1980  se
Book  [MARC]  Motorfartyget Kungsholm    1928  se
Music    Musik till Psalmisten    1922  se
Book    Mälaredramat i maj 1900      se
Book  [MARC]  Människokännaren    1906  se
Periodical    Mönsterblad för handtverkare. En tidskrift för Industriidkare af alla slag      se
Book    Mördaren Pehr Victor Göthe    1861-1862  se
Periodical  [MARC]
[MARC]
 Naturen. (Et) Illustreret Maanedsskrift for populær Naturvidenskab    1877  no
Periodical  [MARC]  Naturhistorisk Tidsskrift    1837-1884  dk
Book    Naturhistoriska Riksmuseets historia. Dess uppkomst och utveckling    1916  se
Periodical  [MARC]  Nautisk Tidskrift : organ för svensk sjöfart      se
Book  [MARC]  Nogle bemærkninger om Studenteranliggender    1840  dk
Periodical  [MARC]  Norden. National-kalender      se
Periodical  [MARC]  Nordens kalender    1931-1938  dk
Book  [MARC]  Nordens årsbok    1921-1929  dk
Administrative    Nordic Authors      se
Administrative    Nordic Words      us
Book  [MARC]
[MARC]
 Nordisk Retsencyklopædi    1878-1899  dk
Book  [MARC]
[MARC]
 Nordisk familjebok    1876-1926  se
Periodical  [MARC]  Nordisk familjeboks månadskrönika    1938-1939  se
Book  [MARC]  Nordisk familjeboks sportlexikon    1938-1946  se
Book  [MARC]  Nordisk mythologi. Gullveig eller Hjalmters och Ölvers saga    1887  se
Periodical  [MARC]
[MARC]
 Nordisk revy för litteratur och konst, politik och sociala ämnen    1895-1899  se
Periodical  [MARC]  Nordisk tidskrift for filologi (og pædagogik)    1874-1922  dk
Periodical  [MARC]  Nordisk tidskrift för bok- och biblioteksväsen    1914-1935  se
Periodical    Nordisk tidskrift för vetenskap, konst och industri      se
Periodical  [MARC]  Nordisk tidsskrift for fængselsvæsen...    1878-1911  dk
Periodical  [MARC]  Nordisk universitets-tidskrift    1854-1866  dk
Book  [MARC]  Nordiska studier tillegnade Adolf Noreen på hans 50-årsdag den 13 mars 1904    1904  se
Book  [MARC]  Nordiske Billeder. Prospecter fra Danmark, Norge og Sverrig i Traesnit med Text    1866-1875  dk
Book  [MARC]  Nordiskt sagobibliothek eller mythiska och romantiska forntidssagor    1834  se
Book  [MARC]  Norges jubilæumsutstilling Kristiania 1914 : Officiel veileder med dagsprogram    1914  no
Book  [MARC]  Norges kunst : jubilæumsutstillingen : 1814-1914    1914  no
Book  [MARC]
[MARC]
 Norges statskalender      no
Book    Normalplan för undervisningen i folkskolor och småskolor    1889-1900  se
Periodical  [MARC]  Nornan. Svensk kalender    1873-1906  se
Periodical  [MARC]  Norrköpings weko-tidningar    1758-1759  se
Periodical    Norske Intelligenssedler      no
Book  [MARC]  Norske aviser 1763-1920    1924  no
Book  [MARC]
[MARC]
 Norske digte    1889  no
Periodical  [MARC]
[MARC]
 Norvegia - Tidskrift for det norske folks maal og minder    1908  no
Book  [MARC]  Norway : official publication for the Paris exhibition 1900    1900  us
Periodical    Nu (Kristiania)    1896  no
Book  [MARC]
[MARC]
 Nutid    1891  se
Book  [MARC]  Ny samling folksagor    1896  se
Periodical  [MARC]  Ny tidning för musik    1863-1857  se
Periodical    Nya Extra Posten      se
Book  [MARC]  Nya Lantmannens Bok    1949  se
Periodical    Nya Trollsländan    1884-1892  se
Periodical    Nyare Conversations-Bladet      se
Periodical  [MARC]  Nylænde : tidsskrift udgivet af Norsk kvindesagsforening    1887  no
Book    Nytaarsdagen eller Pierre og Pierrette af Louise Sw-Belloc    1840  dk
Periodical  [MARC]  När Var Hur : aktuell årsbok    1944-2007  se
Book  [MARC]  När vi började    1902  se
Book  [MARC]  När vi var unga    1945-1949  se
Book  [MARC]  Näringslivets utveckling i Sverige under åren 1859-1929    1929  se
Book  [MARC]  Några historiska anteckningar ur arbetarerörelsen i Stockholm    1887  se
Book  [MARC]  Några minnesblad om Bessemermetodens genomförande vid Edske masugn och dess utveckling vid Sandvike ...    1883  se
Book  [MARC]  Olyckshändelsen vid Södra Blasieholmshamnen den 23 september 1885. Polismästarens förklaring    1886  se
Book    Olympiska Spelen Stockholm 1912    1912  se
Book  [MARC]  Om ett nytt universitetshus i Uppsala    1876  se
Book    Om foglarnes flyttningsvägar    1874  se
Book  [MARC]  Om medlen att förhöja qwinliga skönheten. Handbok för damer.    1806  se
Book    Oraklet eller Fråga du, så svarar jag!    1911  se
Periodical  [MARC]  Ord och Bild    1892-1951  se
Book  [MARC]  Ord-lista på lätt svenska    1975  se
Book  [MARC]  Ordbok för tidningsläsare    1903  se
Book  [MARC]  Ordspråksboken. Den svenska ordspråksboken innehållande 3160 ordspråk    1865  se
Book  [MARC]  Paa Valpladsen    1918  dk
Periodical    Papperslyktan    1858-1861  se
Book    Paroni von Münchhausenin retket ja seikkailut    1903  fi
Book  [MARC]
[MARC]
 Patriotiskt förslag emot folkbristen    1769  se
Periodical  [MARC]  Pedagogisk tidskrift    1903-1940  se
Book  [MARC]  Pelle Snygg och barnen i Snaskeby    1904  se
Periodical    Pennorna      se
Periodical  [MARC]  Personhistorisk tidskrift    1899-1908  se
Periodical    Phosphoros. Månadsskrift      se
Book  [MARC]  Pieni Tietosanakirja    1925-1928  fi
Book    Poesi on line 1995    1995  se
Book    Poesi on line 1996    1996  se
Book  [MARC]  Poetisk läsebok för Finlands ungdom    1864  se
Book  [MARC]  Poetiskt album (ur Svenska sången). Ett urval af svenska dikter från äldre tider intill våra dagar    1901  se
Book  [MARC]  Poetiskt album. Vald samling af svensk lyrik    1857  se
Periodical    Populär Radio    1929  se
Book  [MARC]  Portefeuille, utgifven af författaren till Skildringar ur det inre af dagens historia    1837-1845  se
Book  [MARC]  Porträttgalleri från Kristianstads län    1931  se
Book  [MARC]  Porträttgalleri från Närke    1939  se
Book  [MARC]  Porträttgalleri från Skaraborgs län    1933  se
Book  [MARC]  Porträttgalleri från Småland    1932  se
Book  [MARC]  Porträttgalleri från Södermanland    1934  se
Book  [MARC]  Porträttgalleri från Östergötland    1937  se
Book    Postmatrikel      se
Book  [MARC]  Praktisk Illustrerad KOK-BOK för Svenskarne i Amerika    1899  se
Book  [MARC]  Praktverket. Jubileumsarbete för Stockholmsutställningen 1897    1897  se
Periodical  [MARC]  Prärieblomman. Kalender    1899-1912  se
Book  [MARC]  Publicistklubbens porträttmatrikel    1935  se
Periodical  [MARC]  På skidor : Skid- och friluftsfrämjandets årsbok      se
Book  [MARC]  Qvinnokönets fysiska och moraliska uppfostran    1869  se
Book    Raamattu      fi
Periodical  [MARC]  Radio-Amatören    1924-1928  se
Periodical    Radio      fi
Periodical  [MARC]  Rapportören : konfidentiellt organ för A.-B. Rapportcentralens medlemmar      se
Book  [MARC]  Register til en del norske tidsskrifter    1908-1911  no
Book    Register till riksdagens protokoll    1891-1893  se
Book    Reglemente för Malmö stads folkskolor    1876  se
Book    Reglemente för socken-bibliotheket i Ifwetofta    1860  se
Book  [MARC]
[MARC]
 Resan till Mars    1900  se
Periodical  [MARC]  Revy i literära och sociala frågor. Under medverkan af flere författare utg. af Gustaf af Geijersta ...    1885-1886  se
Periodical  [MARC]  Reykjavík. Auglýsinga- og Fréttablað    1900-1913  is
Periodical  [MARC]  Riksföreningens för Gymnastikens Främjande Årsbok    1934-1938  se
Music  [MARC]  Ringlekar på Skansen    1908  se
Book  [MARC]  Robert och Harald eller De unga jägarne i Amerikas vildskogar    1870  se
Book  [MARC]  Rothschilds lommebog i handelskundskab    1889  no
Periodical    Rundradion : programblad för varje vecka    1927  se
Book  [MARC]  Ryssland sådant det är    1916  se
Book    Rättegången mellan Löjtnanten Friedenfeldt och Trädgårdsmästaren Bergqvist, rörande den sednares vä ...    1848  se
Periodical  [MARC]  Röster i Radio    1932-1933  se
Periodical  [MARC]  Rösträtt för Kvinnor    1912-1919  se
Book  [MARC]  Safn til Sögu Íslands og Íslenzkra Bókmenta    1856-1939  is
Book  [MARC]  Sakuntala, Skuespil i syv Optrin af Kalidafas    1845  dk
Book    Sakuntala. Ett indiskt drama i fem akter    1905  se
Book  [MARC]  Salmonsens konversationsleksikon    1915-1930  dk
Periodical  [MARC]  Samlade vitterhetsarbeten af svenska författare från Stjernhjelm till Dalin    1856-1878  se
Periodical  [MARC]  Samlaren    1880-1935  se
Periodical    Samleren      dk
Book  [MARC]  Samlingar Til Et Fruntimmers Bibliothek    1773  se
Book  [MARC]  Samlingar i landtmäteri    1901-1902  se
Periodical  [MARC]  Samtal emellan Argi Skugga och en obekant Fruentimbers Skugga Nyligen ankommen til de Dödas Rjke    1738  se
Periodical  [MARC]
[MARC]
 Samtiden : tidsskrift for politikk, litteratur og samfunnsspørsmål    1890-1926  no
Periodical  [MARC]  Samtiden. Skildringar från verldsteatern    1858-1859  se
Periodical  [MARC]  Samtiden. Veckoskrift för politik och litteratur    1871-1874  se
Periodical  [MARC]  Scandia    1928-1931  dk
Periodical  [MARC]  Scenen. Tidskrift för teater, musik och film    1919-1941  se
Periodical  [MARC]  Scenisk konst    1902-1915  se
Periodical    Sedolärande Mercurius      se
Book    Sedt och hördt i Stockholm      se
Book  [MARC]  Serviska folksånger    1830  se
Periodical  [MARC]  Sfären : tidning för SKF-folk    1923-1924  se
Periodical    Sinims Land ; Missionsblad för Svenska Missionen i Kina      se
Book  [MARC]
[MARC]
 Skagen og Omegn    1896  dk
Periodical    Skandinaviens Stjerne    1851-1956  dk
Book  [MARC]  Skandinaviska studenternas möte i juni 1843    1843  se
Book    Skildringar ur det Husliga Lifvet    1845-1846  se
Book    Skrifter för folket      se
Periodical    Skrifter utgifna af Svenska sällskapet för antropologi och geografi    1878-1880  se
Book    Skrifter utgivna af Svenska Litteratursällskapet i Finland vol XXVIII    1894  se
Periodical  [MARC]  Skrifter utgivna av Centralstyrelsen i Landsföreningen för kvinnans politiska rösträtt    1906-1911  se
Book    Skrifter utgivna av Svenska Litteratursällskapet i Finland XXVIII    1894  se
Book  [MARC]  Skåningar i Stockholm    1940  se
Periodical  [MARC]  Småhemmens kalender    1904-1909  se
Book  [MARC]  Smålänningar i Stockholm    1941  se
Book  [MARC]  Snorre Sturlesons Ynglinga-saga. Tolkad och upplyst    1854  se
Periodical  [MARC]  Social Tidskrift    1901-1917  se
Book  [MARC]  Social handbok    1908  se
Periodical  [MARC]  Socialdemokratiska partistyrelsens redogörelse    1895-1900  se
Book  [MARC]  Sociallagstiftning och socialt arbete i Sverige    1928  se
Periodical    Sofrosyne : ett blad för svenska fruntimmer    1815-1816  se
Book  [MARC]
[MARC]
 Soldatens sångbok    1893-1903  se
Book  [MARC]  Soldatundervisning för trängtrupperna    1916  se
Periodical    Solidaritet: Organ för den syndikalistiske Arbejderbevægelse i Danmark    1925  dk
Periodical  [MARC]  Solstrålen. Sagostundsbarnens tidning    1906-1909  se
Book  [MARC]  Sophokles: Antigone    1900  dk
Book  [MARC]  Souvenir album and program. Swedish Day, San Diego, California, June 24-25, 1916    1916  us
Book  [MARC]  Sovjetunionens Kommunistiska Partis (bolsjevikerna) historia : Kortfattad kurs    1939  se
Book  [MARC]  Spansk-svensk ordbok    1978  se
Book  [MARC]  Sport och Spe Olympiska Spelen 1912    1912  se
Periodical  [MARC]  Språk och stil : tidskrift för nysvensk språkforskning      se
Book    Spårvägsamatörerna. Jubileumsskrift 1921-1936    1936  se
Periodical    Stadgar för Missionssällskapet Helgelseförbundet    1924  se
Book  [MARC]  Statens järnvägar 1856-1906. Historisk-teknisk-ekonomisk beskrifning    1906  se
Book  [MARC]  Statens järnvägar 1906-1931. Minnesskrift i anledning av de svenska statsbanornas 75-åriga tillvaro    1931  se
Periodical    Statens offentliga utredningar    1922  se
Book    Statistik öfver svenskarna i Förenta Staterna intill året 1910    1915  se
Periodical  [MARC]  Statsvetenskaplig Tidskrift      se
Book  [MARC]  Stipendiehandbok    1950  se
Periodical    Stjärnskott      se
Periodical  [MARC]
[MARC]
 Stockholms Courier    1820-1822  se
Book  [MARC]  Stockholms Omgifningar.    1866  se
Periodical  [MARC]  Stockholms Punsch    1873-1874  se
Book  [MARC]  Stockholms Sorg härledd af den Fasansfulla Olyckshändelsen den 23 September 1885. Af K. L.    1885  se
Book  [MARC]  Stockholms blodbestänkta jord    1874  se
Book  [MARC]  Stockholms boktryckareklubb 1907-1932 : minnesskrift vid 25-årsjubileet    1932  se
Periodical  [MARC]  Stockholms gamla handelstidning      se
Book  [MARC]  Stockholms kommunalkalender    1907  se
Book    Stockholms stads småstugebyggen 1932    1932  se
Book  [MARC]  Stora, rika, berömda    1930  se
Book  [MARC]  Strindberg frikänd : Strindbergska målet    1884  se
Book  [MARC]  Studentertog til Christiania 1851 og 1852    1853  dk
Book  [MARC]  Studentföreningen Verdandis småskrifter      se
Periodical  [MARC]  Sundhetsbladet : populärmedicinsk tidskrift : hemmets rådgivare      se
Periodical  [MARC]  Sundsvalls Tidning      se
Periodical    Suomalainen Vuonna 1846 (N:o 1-23)    1846  fi
Book  [MARC]  Svar på frågor rörande reformfestdrägten m.m.    1886  se
Book  [MARC]  Svea folkkalender    1844  se
Book  [MARC]  Svea. Poetiskt album. 2. uppl.    1874  se
Periodical  [MARC]  Svensk Adelskalender    1898-1905  se
Periodical  [MARC]  Svensk Juristtidning      se
Periodical  [MARC]
[MARC]
 Svensk Läraretidning    1891-1933  se
Periodical  [MARC]
[MARC]
[MARC]
 Svensk Musiktidning    1880-1913  se
Periodical  [MARC]  Svensk Teater-Kalender    1868-1869  se
Periodical  [MARC]
[MARC]
[MARC]
 Svensk Tidskrift    1870-1940  se
Periodical  [MARC]  Svensk botanisk tidskrift      se
Book    Svensk diktning : Selections from Swedish poets with brief monographies ; notes and vocabulary      se
Book  [MARC]  Svensk försäkringsmatrikel 1930    1930  se
Book  [MARC]  Svensk handordbok : konstruktioner och fraseologi    1966  se
Periodical  [MARC]  Svensk hantverkstidning      se
Periodical  [MARC]  Svensk idrott : årsbok för svenska gymnastik- och idrottsföreningarnas riksförbund    1918-1919  se
Book  [MARC]  Svensk industrikalender    1947  se
Periodical  [MARC]  Svensk kalender    1880-1891  se
Periodical  [MARC]
[MARC]
 Svensk kemisk tidskrift    1889-1919  se
Book    Svensk lag      se
Periodical  [MARC]  Svensk literatur-tidskrift. 1865    1865  se
Periodical  [MARC]  Svensk literatur-tidskrift. 1866    1866  se
Periodical  [MARC]  Svensk literatur-tidskrift. 1867    1867  se
Periodical  [MARC]  Svensk literatur-tidskrift. 1868    1868  se
Periodical  [MARC]  Svensk literatur-tidskrift. 1869    1869  se
Periodical  [MARC]  Svensk månadsskrift för fri forskning och allmän bildning    1864  se
Periodical  [MARC]  Svensk rikskalender    1905-1909  se
Periodical  [MARC]  Svensk skidkalender    1938  se
Music  [MARC]  Svensk söndagsskolsångbok för hem, skolor och barngudstjänster    1929  se
Periodical  [MARC]  Svensk tidskrift för industriellt rättsskydd      se
Periodical  [MARC]  Svensk turistkalender    1926  se
Book  [MARC]  Svensk vers. Psalmer, sånger och visor    1935  se
Book  [MARC]  Svensk världsatlas    1930  se
Book  [MARC]  Svensk-Amerikanska Pressen och Svenska Journalistförbundet i Amerika    1923  se
Book  [MARC]  Svensk-tysk ordbok    1966  se
Book    Svenska Akademiens ordlista      se
Periodical  [MARC]  Svenska Dagbladets Årsbok    1924-1944  se
Periodical  [MARC]  Svenska Familj-Journalen    1869-1885  se
Periodical    Svenska Fornminnesföreningens tidskrift      se
Music    Svenska Missionsförbundets sångbok    1903  se
Book  [MARC]  Svenska Parnassen : ett urval ur Sveriges klassiska literatur    1889-1891  se
Periodical  [MARC]  Svenska Turistföreningens årsskrift    1886-1951  se
Book  [MARC]  Svenska allmogehem    1909  se
Periodical    Svenska almanackan 1994      se
Periodical    Svenska almanackan 1995      se
Book  [MARC]  Svenska expeditionen till Spetsbergen år 1861    1865  se
Book  [MARC]  Svenska farmakopén 1908    1908  se
Book  [MARC]  Svenska folket genom tiderna    1938-1940  se
Book  [MARC]  Svenska folkets seder    1846  se
Book  [MARC]  Svenska industrien vid kvartsekelskiftet 1925    1926  se
Periodical  [MARC]  Svenska kalendern. En årsbok för alla    1905-1961  se
Book  [MARC]  Svenska konstnärer. Biografisk handbok    1980  se
Book  [MARC]  Svenska kulturbilder    1929-1932  se
Book  [MARC]  Svenska kyrkans bekännelseskrifter    1912  se
Book  [MARC]  Svenska män och kvinnor : biografisk uppslagsbok    1942-1948  se
Book  [MARC]  Svenska ortnamn i Finland. Med finska motsvarigheter    1963  se
Book    Svenska riksdagsakter jämte andra handlingar som höra till statsförfattningens historia. Under tide ...      se
Periodical  [MARC]  Svenska slöjdföreningens tidskrift. Organ för konstindustri, handtverk och hemslöjd    1905-1931  se
Periodical  [MARC]  Svenska turistföreningens cirkulär    1887-1925  se
Book  [MARC]  Svenskt Pantheon. Porträtt och historiska plancher efter gravyrer    1906  se
Book  [MARC]  Svenskt flyg och dess män    1940  se
Book  [MARC]  Svenskt författarlexikon    1942-1981  se
Book  [MARC]  Svenskt lantbrukslexikon    1941  se
Book  [MARC]  Svenskt-tyskt standardlexikon    1963  se
Book  [MARC]  Sverige i vapen    1940  se
Book  [MARC]  Sveriges Arbetares Centralorganisation byggd på Lokala Samorganisationer    1925  se
Periodical  [MARC]  Sveriges Natur. Svenska Naturskyddsföreningens årsskrift    1910-1935  se
Book  [MARC]  Sveriges Privata Företagare    1939-1943  se
Book  [MARC]  Sveriges handel och industri i ord och bild    1901-1907  se
Book  [MARC]  Sveriges handelskalender      se
Book  [MARC]  Sveriges idrottsspel Göteborg 1923. Officiell berättelse    1924  se
Book  [MARC]  Sveriges industri    1936  se
Periodical  [MARC]  Sveriges kommunikationer    1867-1981  se
Book  [MARC]  Sveriges målare : ett standardverk över måleriyrkets män i Sverige    1946  se
Book  [MARC]  Sveriges national-litteratur 1500-1900    1907-1912  se
Book  [MARC]  Sveriges national-litteratur 1500-1920    1921  se
Book  [MARC]
[MARC]
[MARC]
 Sveriges och Norges stats-kalender    1864-1876  se
Book  [MARC]  Sveriges riksdag 1924 : porträttalbum    1925  se
Book  [MARC]  Sveriges runinskrifter    1900  se
Periodical  [MARC]  Sveriges statskalender      se
Book  [MARC]  Sveriges store män, snillen, statsmän, hjeltar och fosterlandsvänner samt märkvärdigaste fruntimmer    1840-1849  se
Book  [MARC]  Sweden as producer of wood goods, pulp, paper, tar, and other forest products    1920  us
Book  [MARC]  Sweden. Some pictures of Sweden published by the Swedish Touring club    1937  us
Book  [MARC]  Swedish Song Games    1913  us
Book  [MARC]  Swenska Folkets Heliga Graf    1856  se
Book  [MARC]  Swenske songer eller wisor nw på nytt prentade    1536  se
Book    Sydsvenska Dagbladet Snällpostens bilkarta över Sverige    1933  se
Periodical    Sylvia. Sagor, Sånger och Skildringar för Barn och Ungdom    1879-1880  se
Periodical    Symra. En aarbog for Norske paa begge sider af havet      no
Periodical  [MARC]  Syndikalismen    1926  se
Music  [MARC]  Sångbok för Göteborgs folkskolor    1931  se
Music  [MARC]  Sånger för folkskolan utg. på föranstaltande av Stockholms folkskoledirektion    1929  se
Periodical    Sånger och berättelser    1863-1865  se
Music  [MARC]  Sånglekar från Nääs    1920  se
Book  [MARC]  Tafvelgalleri af berömda mästares arbeten    1872  se
Book    Tankar om Kritiker    1841-1843  se
Book  [MARC]  Teckning af Carl Olof Rosenii lif och verksamhet    1874  se
Periodical  [MARC]
[MARC]
 Teknisk Tidskrift    1871-1962  se
Periodical  [MARC]  Teknisk Ukeblad    1883-1931  no
Book  [MARC]
[MARC]
 Tekniska föreningen i Örebro 1875-1925 : Minnesskrift    1925  se
Book  [MARC]  Tekniska samfundet i Göteborg 1882-1932    1932  se
Book    Tema; Thematic Entries to Project Runeberg      us
Periodical  [MARC]  Textilarbetaren : Svenska Textilarbetareförbundets Tidskrift    1936-1943  se
Periodical    Thalia    1848  se
Periodical    Theater Kalender      se
Book  [MARC]  Thet Nyia Testamentit på Swensko    1526  se
Periodical    Tiden. Veckotidning med illustrationer    1893-1894  se
Book  [MARC]  Tidens Lexikon    1926  se
Periodical    Tidens kalender      se
Periodical  [MARC]  Tiden    1908-1940  se
Periodical  [MARC]  Tidning för folkskolan    1865-1881  se
Periodical    Tidningar Utgifne Af et Sällskap i Åbo.    1771-1785  se
Periodical  [MARC]
[MARC]
 Tidskrift for Philologi og Pædagogik    1860-1873  dk
Periodical  [MARC]  Tidskrift för Kyrkomusik och Svenskt Gudstjänstliv    1926-1931  se
Periodical  [MARC]  Tidskrift för antropologi och kulturhistoria utgifven av Antropologiska sällskapet i Stockholm    1873-1877  se
Periodical  [MARC]  Tidskrift för folkundervisningen    1882-1920  se
Periodical  [MARC]
[MARC]
 Tidskrift för hemmet, tillegnad den svenska Qvinnan/Nordens qvinnor    1859-1885  se
Periodical  [MARC]  Tidskrift för litteratur    1851-1852  se
Book  [MARC]  Tietosanakirja    1909-1922  fi
Periodical    Tilhi. Kuvalinnen sanomalehti lapsille ja nuorisolle    1884-1886  fi
Book    Till Telegraf-Stationen i ...    1859  se
Book  [MARC]  Till hans maj:t Konungen. Helsning af den studerande ungdomen vid Upsala universitet våren 1873    1873  se
Book  [MARC]  Tillägg till soldatinstruktion : artilleriet    1922  se
Periodical  [MARC]  Tilskueren    1884-1939  dk
Book  [MARC]  Tjugo lärorika och nöjsamma fabler för ungdom med åtta kolorerade plancher    1852  se
Periodical  [MARC]  Tjänarinnebladet utgifvet av Stockholms tjänarinneförening    1905-1908  se
Book  [MARC]  Tjänstemannaföreningar i Sverige    1937  se
Book  [MARC]  To nye Viser    1855  no
Book  [MARC]  Tolf lärorika och nöjsamma fabler för ungdom med åtta kolorerade plancher    1852  se
Periodical    Tomtegubben eller Stockholms barnkalender    1866  se
Book    Topografiska och statistiska uppgifter om Carlscrona län eller Blekinge    1849  se
Book  [MARC]  Topografiska och statistiska uppgifter om Göteborgs och Bohus län    1859  se
Book  [MARC]  Topografiska och statistiska uppgifter om Upsala län.    1850  se
Book    Tradisjonelle norske folkeviser      no
Book  [MARC]  Tre finska legender    1895  se
Book  [MARC]  Tre sagaer om islændinger    1923  no
Periodical    Tro och Lif. Religiös Tidskrift för Finland      se
Periodical  [MARC]  Trollsländan    1867-1873  se
Periodical    Trons Segrar : Uppbyggelse- och missionstidning    1890-1993  se
Book  [MARC]  Träindustrins handbok : Snickeriarbete    1950  se
Periodical    Turistföreningens i Finland väglappar    1912-1944  se
Book  [MARC]  Tusen och en natt. Första fullständiga, med talrika Illustrationer försedda, Swenska öfwersättninge ...    1854-1856  se
Book  [MARC]
[MARC]
 Två krönta rivaler. Bernadottesminnen    1887  se
Book  [MARC]  Twenne ryktbara Swenske Stortjufwars Lefnad och Död, jemte Carl Lindegrens Sång Till den Italienske ...    1830  se
Periodical    Typografinen Muistolehti/Typografiskt Minnesblad 1642-1892    1892  fi
Periodical    Typograftidning    1889-1890  se
Book  [MARC]  Tysk-svensk ordbok    1965  de
Book  [MARC]  Tyskt-svenskt standardlexikon    1965  de
Book    Täielik eesti raamatuturu kataloog    1927  ee
Periodical    Ugentlige Blade, No. 1-65    1858-1859  dk
Book  [MARC]  Ukrainarna    1921  se
Book  [MARC]  Undersökningar rörande jernmalmstillgångarne i Kiirunavaara och Luossavaara    1898  se
Book  [MARC]  Undervisning för infanteristen    1909  se
Periodical  [MARC]  Ungdomsvännen : illustrerad tidning för Svenska Missionsförbundets Ungdom    1918  se
Book  [MARC]  Uppfinningarnas bok    1925-1939  se
Book  [MARC]  Uppfinningarna    1926  se
Book  [MARC]  Uppfostrare : Skuggor och dagrar från våra läroverk    1911  se
Book  [MARC]  Uppgift å nya och förändrade gatunamn inom Stockholm enligt Överståthållare-embetets kungörelse den ...    1885  se
Periodical  [MARC]  Upplands fornminnesförenings tidskrift      se
Book    Upplysninger om Manitoba och det Canadiska nordwesten. Canadiska Pacific Jernvägen      se
Book  [MARC]  Uppsalastudier tillegnade Sophus Bugge    1892  se
Book    Upsala Academies Matrikel 1832    1832  se
Book    Upsala Academies matrikel 1841    1841  se
Periodical    Upsala Universitets Årsskrift      se
Periodical  [MARC]  Ur dagens krönika : Tidstaflor/Månadskrift för skönliteratur, teater och politik    1881-1891  se
Periodical  [MARC]  Ur en samlares papper    1868-1869  se
Book  [MARC]  Ur skilda portföljer. Litterärt album    1893  se
Book  [MARC]  Ur vår tids forskning    1874-1889  se
Periodical  [MARC]
[MARC]
 Urd    1897  no
Book  [MARC]  Urkunder till judarnas historia i Sverige    1924  se
Book  [MARC]  Utdrag ur handbok för svenska kyrkan, stadfäst af konungen år 1894    1894  se
Book  [MARC]  Utländska diplomaters minnen från svenska hofvet    1885  se
Book  [MARC]  Uttalanden om Amalthea-attentatet    1913  se
Periodical  [MARC]  Vagten : Tidsskrift for Litteratur, Kunst, Videnskab, Politik    1900  dk
Book    Varför står jag här?    1942  se
Periodical  [MARC]  Varia. Illustrerad månadsskrift    1898-1908  se
Book    Vem och vad? Biografisk handbok      se
Book  [MARC]  Vem var det?    1944  se
Book  [MARC]
[MARC]
 Vem är Vem?      se
Periodical  [MARC]  Vem är det : Svensk biografisk handbok      se
Book  [MARC]
[MARC]
 Vem är hon    1988  se
Book  [MARC]  Verkstadsboken : teknisk handbok för verkstadsindustrien    1943-1944  se
Periodical  [MARC]  Vetenskapen och livet    1918-1922  se
Book  [MARC]  Videnskabelige Meddelelser fra den naturhistoriske/Dansk naturhistorisk Forening i Kjöbenhavn    1849-1988  dk
Book  [MARC]  Vildmarkens vår. Skildringar från Kongo av infödda lärare    1928  se
Periodical  [MARC]  Vilo- och kurorter i Sverige    1904-1938  se
Periodical  [MARC]  Vinterblommor    1831-1845  se
Periodical  [MARC]  Vintergatan. Sveriges författareförenings litteraturkalender    1894  se
Periodical  [MARC]  Vinterrosor. Illustrerad kalender    1903-1931  se
Book    Vita Hominis. Underuisning Om Menniskens Leffned, fra hans Fødsels time, indtil opstandelsen oc Dom ...    1571  dk
Music  [MARC]  Vita bandets sångbok    1915  se
Book  [MARC]  Vitter kalender 1872 utgiven af Upsalastudenter    1872  se
Book    Vuer af Helsingfors år 1838    1838  se
Book  [MARC]  Vyer af Helsingfors och dess omgifningar    1851-1859  se
Book  [MARC]  Vägledning och rådgifvare för invandrare till Brasiliens förenta stater    1891  se
Book    Världens religioner    1895  se
Book  [MARC]  Världsalltet och dess gåtor    1934  se
Book  [MARC]  Världskulturen och kriget    1915  se
Book  [MARC]  Västgötar i Stockholm    1943  se
Periodical    Vårbrodd      se
Book  [MARC]  Vårt folk och kristendomen    1913  se
Book  [MARC]  Vårt land. En skildring i ord och bild    1888  se
Periodical  [MARC]  Wecko-Skrift för Läkare och Naturforskare    1781  se
Periodical  [MARC]  Year-book of the Swedish-American Historical Society    1908-1925  us
Periodical  [MARC]  Ymer    1882  se
Periodical  [MARC]  Zimmerwald. Socialistisk månadstidskrift    1918-1921  se
Periodical  [MARC]  Zoologiska Bidrag från Uppsala    1911-1967  de
Book    svelitt      se
Book    wegener      se
Book    Ágrip af Náttúrusögu    1884  is
Book  [MARC]  Älvsborgs läns porträttgalleri    1932  se
Periodical    Åbo Stads-Mission. Blad för inre missionen.      se
Book  [MARC]  Åhlén & söners uppslagsbok    1931-1933  se
Periodical  [MARC]  Årsberättelser om vetenskapernas framsteg    1821-1825  se
Periodical  [MARC]  Årsskrift utgifven af Kongl. Vetenskaps-Societeten i Upsala    1860-1861  se
Book  [MARC]  Återblick öfver femton års missionsarbete vid Hvita bergen i Stockholm från hösten 1876 till hösten ...    1891  se
Periodical    Öfversigt af Finska Vetenskaps-Societetens Förhandlingar    1853  se
Periodical  [MARC]  Öfversigt af Kongl. Vetenskaps-akademiens förhandlingar      se
Book  [MARC]  Örebro läns förvaltning och bebyggelse    1948-1950  se
Periodical  [MARC]  Örebro läns hushållningssällskaps almanacka med minneslista    1928-1936  se
Periodical  [MARC]  Östergötlands Veckoblad    1885  se
Book  [MARC]  Östgötalagen med förklaringar    1895  se
Book  [MARC]  Östgötar från fem sekler : porträtt och miljö    1929  se
Book  [MARC]  Östgötar i Stockholm    1945  se
Periodical  [MARC]  Östgötha-Correspondenten    1838  se
Book  [MARC]
[MARC]
 Mit Regnebræt En Selvbibliografi  Aakjær, Jeppe  1919  dk
Book  [MARC]  Filosofien i Norden : til oplysning om den nyere tænknings og videnskaps historie i Sverige og Finl ...  Aall, Anathon  1919  no
Book  [MARC]  Filosofiens historie i den nyere tid  Aall, Anathon  1931  no
Book  [MARC]  Psykologi  Aall, Anathon  1926  no
Book  [MARC]  Psykologiens historie i Norge : et kapitel av den norske videnskaps historie  Aall, Anathon  1911  no
Book    Erindringer som Bidrag til Norges Historie fra 1800 til 1815  Aall, Jacob  1844  no
Book  [MARC]  Svensk-estnisk ordbok : Rootsi-eesti sõnaraamat  Aaloe, Ülev et al.  1979  se
Book    Aarestrups samlede digte  Aarestrup, Emil  1913  dk
Book    Efterladte Digter  Aarestrup, Emil  1863  dk
Book    Naar jeg i eenrum færdes  Aarestrup, Emil    dk
Book    Selected poems  Aasen, Ivar    no
Book  [MARC]
[MARC]
 Ungdomsskulen i Norge i 50 aar 1864-1914  Aasvejen, Haakon et al.  1914  no
Book  [MARC]  Göteborgs och Bohus län i litteratur, karta och bild intill utgången av år 1923. Bibliografisk över ...  Aberstén, Simon et al.  1924-1934  se
Book  [MARC]  Bibliographia Gothoburgensis. Systematisk förteckning över skrifter rörande Göteborg utkomna t.o.m. ...  Aberstén, Simon  1922  se
Book  [MARC]  Göteborg i utlandets litteratur  Aberstén, Simon  1911  se
Book  [MARC]  Kärlek och Politik  Abrahamsson, Selma  1912  se
Book  [MARC]  Travels through Sweden, Finland, and Lapland, to the North Cape, in the years 1798 and 1799  Acerbi, Giuseppe  1802  us
Book  [MARC]  Arbetarnes cooperations-föreningar i Storbritannien, hvad de uträttat och hvad de åsyfta  Acland, Arthur Dyke  1894  se
Book  [MARC]  Adam af Bremen om Menigheden i Norden under Erkesædet i Bremen og Hamborg (788-1072)  Adam Bremensis  1862  dk
Book  [MARC]  Några drag af de till Danmark utvandrade allmogeflickornas ställning och arbetsförhållanden  Adelborg, Gertrud  1890  se
Book  [MARC]  Några upplysningar angående de svenska allmogeflickornas utvandring till Danmark  Adelborg, Gertrud  1893  se
Book  [MARC]
[MARC]
 Barnens Julbok. För Mamma och Småttingarne.  Adelborg, Ottilia  1885  se
Book  [MARC]
[MARC]
 Bilderbok samlad ur Barntidningar  Adelborg, Ottilia  1907  se
Book  [MARC]  Dalritningar  Adelborg, Ottilia  1920  se
Book  [MARC]
[MARC]
 Från Gagnä-mäns Näs  Adelborg, Ottilia  1909  se
Book  [MARC]
[MARC]
 Pelle Snygg och barnen i Snaskeby  Adelborg, Ottilia  1896  se
Book  [MARC]
[MARC]
[MARC]
 Prinsarnes Blomsteralfabet  Adelborg, Ottilia  1892  se
Book  [MARC]
[MARC]
 Sagan om Askungen  Adelborg, Ottilia  1890  se
Book  [MARC]  108 sätt att tillaga julmat i dyrtid jämte förslag till matsedlar  Adelsköld, Elise  1918  se
Book  [MARC]  Surrogatboken : 147 sätt att tillaga utmärkta surrogat  Adelsköld, Elise  1917  se
Book  [MARC]  Anmärkningar och nödvändiga upplysningar vid Herr C. J. Holms Anteckningar öfver fälttågen emot Rys ...  Adlercreutz, Gustav Magnus  1836  se
Book  [MARC]  1809 och 1810. Tidstaflor  Adlersparre, Carl August  1850  se
Book  [MARC]  1809 års revolution och dess män. Tidstaflor  Adlersparre, Carl August  1849  se
Book  [MARC]  Anteckningar om bortgångne samtida  Adlersparre, Carl August  1859-1861  se
Book  [MARC]
[MARC]
 Anmärkningar, framkallade af Recensionen i N:o 5 och flera följande N:r af Dagbladet Journalen, i a ...  Adlersparre, Georg  1831  se
Book    Fyra oförgripeliga erinringar vid den i Läsning i Blandade Ämnen förekommande Afhandlingen om Svens ...  Adlersparre, Georg  1801  se
Book    Fredrika Bremer : biografisk studie  Adlersparre, Sophie et al.    se
Book  [MARC]  Bref till svar på frågan: Hvilka fordringar ställer den nya tiden på Sveriges Qvinnor?  Adlersparre, Sophie  1866  se
Book  [MARC]
[MARC]
 Om sedlighetsfrågans ståndpunkt i de skandinaviska länderna under år 1888  Adlersparre, Sophie  1889  se
Book  [MARC]
[MARC]
 Om människans ursprung  Adlerz, Gottfrid  1889  se
Book  [MARC]  Svenska fjärilar i urval  Adlerz, Gottfrid  1905  se
Book  [MARC]  Aisopos' fabler  Aesop  1919  se
Book  [MARC]  Esops fabler  Aesop  1895  se
Book  [MARC]  Ästhetiska Betraktelser. Afhandling  Afzelius, Fredrik et al.  1836  se
Book  [MARC]  Erik Benzelius d. ä.  Afzelius, Henrik Nicolai Clausen  1897-1902  se
Book  [MARC]  Försök till en statsekonomisk statistik öfver Sverige  Agardh, Carl Adolph    se
Book  [MARC]  Den norske kvinnebevegelses historie  Agerholt, Anna Caspari  1937  no
Book  [MARC]
[MARC]
 Kristelig Livsbelysning  Aggersborg, Pauline  1900  dk
Book  [MARC]  Dramatiska arbeten  Agrell, Alfhild  1883-1884  se
Book  [MARC]
[MARC]
 En lappbok  Agrell, Alfhild  1919  se
Book  [MARC]  En lektion  Agrell, Alfhild  1884  se
Book  [MARC]
[MARC]
 Ensam : Skådespel i tre akter  Agrell, Alfhild  1886  se
Book  [MARC]  Hemma i Jockmock  Agrell, Alfhild  1896  se
Book  [MARC]  Ingrid : En döds kärlekssaga  Agrell, Alfhild  1900  se
Book  [MARC]  Nordanfrån. Händelser berättade av Stig Stigson  Agrell, Alfhild  1898  se
Music  [MARC]  Sei Sonate per il Cembalo Solo  Agrell, Johan Joachim  1748  it
Music  [MARC]  Six Sonatas or Duets for two GERMAN FLUTES or VIOLINS  Agrell, Johan Joachim    us
Music  [MARC]  Sonate Violino Solo  Agrell, Johan Joachim  1734  se
Book  [MARC]  Lapptrummor och runmagi  Agrell, Sigurd  1934  se
Book  [MARC]  Runornas talmystik och dess antika förebild  Agrell, Sigurd  1927  se
Book  [MARC]  Rökstenens chiffergåtor och andra runologiska problem  Agrell, Sigurd  1930  se
Book  [MARC]  Valda dikter 1901-1930  Agrell, Sigurd  1931  se
Book  [MARC]  Den svenska farmaciens historia  Ahlberg, Karl  1908  se
Book  [MARC]  Hallands växter förteckning över fanerogamer och kärlkryptogamer  Ahlfvengren, Fredrik Elias  1924  se
Book  [MARC]  Min hembygd i Tjust  Ahlm, Gustaf  1933  se
Book  [MARC]  Bidrag till det ryska krigets historia under Johan III  Ahlén, Abraham  1869-1873  se
Book  [MARC]  C. J. L. Almqvist såsom Nyromantiker  Ahnfelt, Arvid  1869  se
Book  [MARC]  C. J. L. Almqvist. Hans lif och verksamhet  Ahnfelt, Arvid  1876  se
Book  [MARC]  Från Europas hof, dess furstehus och aristokrati. Skildringar hemtade i nya specialverk samt svensk ...  Ahnfelt, Arvid  1883-1884  se
Book  [MARC]  L. F. Rääf af Småland och hans literära umgängeskrets. Bilder från flydda dagar  Ahnfelt, Arvid  1879  se
Book    Lunds universitets historia  Ahnfelt, Paul  1859  se
Book  [MARC]  Antti Ahlström, hans liv och verksamhet  Aho, Juhani  1904  se
Book  [MARC]  Enris och andra gamla och nya spånor från 1891 och 1899  Aho, Juhani  1899-1900  se
Book  [MARC]  Vårdagar och frostnätter  Aho, Juhani  1906  se
Book  [MARC]  Alb. Edelfelt  Ahrenberg, Jac  1902  se
Book  [MARC]  Anor och Ungdom. Två berättelser  Ahrenberg, Jac  1891  se
Book  [MARC]  Bilder, minnen och intryck  Ahrenberg, Jac  1895  se
Book  [MARC]  Familien paa Hapakoski : En roman fra vore dages Finland  Ahrenberg, Jac  1894  dk
Book  [MARC]  Familjen på Haapakoski  Ahrenberg, Jac  1893  se
Book  [MARC]  Från Karelen. Vald samling berättelser och kulturbilder  Ahrenberg, Jac  1894  se
Book  [MARC]  Hemma. Skildringar från östra Finland  Ahrenberg, Jac  1887  se
Book    Hihhuleita : Kuvauksia itä-suomesta  Ahrenberg, Jac  1890  fi
Book  [MARC]  Kronofogdens pengar  Ahrenberg, Jac  1917  se
Book  [MARC]  Människor som jag känt : personliga minnen, utdrag ur bref och anteckningar  Ahrenberg, Jac  1904-1914  se
Book  [MARC]  På Studieresor. Illustrerade små berättelser och anteckningar  Ahrenberg, Jac  1878  se
Book  [MARC]  Rojalister och patrioter. En sommarsaga från 1788  Ahrenberg, Jac  1901  se
Book  [MARC]  Samlade berättelser  Ahrenberg, Jac  1921-1922  se
Book  [MARC]  Österut. Berättelser  Ahrenberg, Jac  1890  se
Book  [MARC]  Karl Ivarssons krönika: hans strider och färder i Österland  Ahrenberg, René  1906  se
Book  [MARC]  Rådman Deken: en historia från det gamla Viborg  Ahrenberg, René  1908  se
Book  [MARC]  Bidrag till kännedom om Evangelisk-lutherska församlingarne i Ingermanlands stift  Akiander, Matthias  1865  se
Book  [MARC]  Historiska upplysningar om Religiösa rörelserna i Finland i äldre och nyare tider  Akiander, Matthias  1857-1863  se
Book  [MARC]
[MARC]
 Minnen från Carl XIV:s, Oscar I:s och Carl XV:s dagar  Akrell, Carl Fredrik et al.  1884-1885  se
Book    Fabled stories from the zoo: Tea-time Tales for Young Little Folks and Young Old Folks  Alberg, Albert  1880  us
Book  [MARC]  Frost Flowers on the Windows. The Result of the vital Energy of Plants  Alberg, Albert  1899  us
Book  [MARC]  The Floral King: a Life of Linnæus  Alberg, Albert  1888  us
Book    Den revolutionära strejken  Albán, Eugen  1922  se
Book    Lantarbetarnas kamp  Albán, Eugen  1930  se
Book  [MARC]  Några blad ur protestantismens historia  Alcock, Deborah  1919  se
Book  [MARC]  En gammaldags flicka  Alcott, Louisa May  1870  se
Book  [MARC]  Goss-skolan i Plumfield  Alcott, Louisa May  1918  se
Book  [MARC]  Rosa eller De åtta kusinerna  Alcott, Louisa May  1876  se
Book  [MARC]  Rosen i blomning  Alcott, Louisa May  1877  se
Book  [MARC]
[MARC]
 Unga qvinnor, eller Margret, Hanna, Betty och Amy. En tafla ur lifvet i hemmet  Alcott, Louisa May  1871  se
Book  [MARC]  Våra vänner från i fjor eller Systrarne Marchs senare lefnadsöden  Alcott, Louisa May  1872  se
Book  [MARC]  Lag om fattigvården den 14 juli 1918 med senare ändringar och därtill hörande lagar : fjärde upplag ...  Aldén, Gustaf Alfred  1925  se
Book  [MARC]  Några ord om slafhandeln och slafveriet, tillegnade svenska folket  Alexander, George William  1840  se
Book  [MARC]  Grekisk metrik  Alexanderson, Aron Martin  1877  se
Book  [MARC]  Handbok för brunnsgäster  Alfort, Philip  1842  se
Book  [MARC]  Förhandlingarna om allianstraktaten mellan Sverige och Ryssland af den 5 april/24 mars 1812  Alin, Oscar  1900  se
Book  [MARC]  Sveriges nydaningstid, från år 1521 till år 1611  Alin, Oscar  1878  se
Book  [MARC]  Borgå läns sociala och ekonomiska förhållanden åren 1539-1571  Allardt, Anders  1898  se
Book  [MARC]  Byberättelser : Bilder ur svenskt almogelif i Nyland  Allardt, Anders  1885-1908  se
Book  [MARC]  Nyländska folksagor och -sägner  Allardt, Anders  1896  se
Book  [MARC]  Nyländska folkseder och bruk, vidskepelse m.m.  Allardt, Anders  1889  se
Book  [MARC]  Beskrifning öfver Mo samt Norra och Södra Wedbo härader i Jönköpings län  Allvin, Jonas  1857  se
Book  [MARC]  Beskrifning öfver Wästbo härad i Jönköpings län  Allvin, Jonas  1846  se
Book  [MARC]  Stockholms gränder : Skildringar ur stockholmslifvet  Alm, Leopold  1855  se
Book  [MARC]  Sveriges fasta Fornlämningar från Hednatiden  Almgren, Oscar  1904  se
Book  [MARC]
[MARC]
 Koranen : muhammedanernas bibel  Almkvist, Herman  1889  se
Book  [MARC]  Trollflaskan, skämt med sång i tre akter  Almlöf, Knut  1861  se
Book  [MARC]  Föreningen till minne af konung Oscar I och drottning Josephina. Om räddningsanstalter för värnlösa ...  Almquist, Gustaf Fridolf  1874  se
Book  [MARC]  Sverge och Ryssland 1595-1611  Almquist, Helge  1907  se
Book  [MARC]  Barnens andra läsebok. Andra årets kurs  Almquist, Sofi  1919  se
Book  [MARC]
[MARC]
 Det går an. En tafla ur lifvet  Almqvist, Carl Jonas Love  1839  se
Book  [MARC]
[MARC]
 Det går an  Almqvist, Carl Jonas Love  1838  se
Book  [MARC]
[MARC]
 Dialog om sättet att sluta stycken  Almqvist, Carl Jonas Love  1835  se
Book  [MARC]  Drottningens juvelsmycke  Almqvist, Carl Jonas Love  1834  se
Book  [MARC]  Gudahataren ; Fragment  Almqvist, Carl Jonas Love  1832  se
Book  [MARC]  Herrarne på Ekolsund  Almqvist, Carl Jonas Love  1847  se
Book  [MARC]
[MARC]
 Hvarför reser du?  Almqvist, Carl Jonas Love  1838  se
Book  [MARC]
[MARC]
 Ladugårds-arrendet. En berättelse för folket  Almqvist, Carl Jonas Love  1877  se
Book  [MARC]
[MARC]
 Svensk Rättstafnings-Lära  Almqvist, Carl Jonas Love  1829  se
Book  [MARC]  Vad en ung lantbrukare bör veta  Almroth, Andreas Gustaf Johannsson  1911  se
Book  [MARC]  Tankar och kärnspråk  Almén, Johannes  1883  se
Book  [MARC]  Ätten Bernadotte : biografiska anteckningar  Almén, Johannes  1893  se
Book  [MARC]
[MARC]
 Den underbara harpan  Almén, Ruth  1909  se
Music    Sonate für Klavier und Violine, Op. 3  Almén, Ruth    de
Book  [MARC]  Om auktion såsom medel att åvägabringa aftal  Almén, Tore  1897  se
Book  [MARC]  Om köp och byte af lös egendom. Kommentar till lagen den 20 juni 2005  Almén, Tore  1906-1908  se
Book  [MARC]  Dikter. Utgifna efter författarens död  Alstermark, Bengt Henrik  1862  se
Book    Skrifter för allmogen  Alstermark, Peter Niclas  1852  se
Book  [MARC]  Den Förföljda Oskulden  Altén, Mårten  1799  se
Book  [MARC]  Trollet. Lustspel i Fyra Akter  Altén, Mårten  1797  se
Book  [MARC]  Det eröfrade landet  Aminoff, Iwan T.  1914  se
Book  [MARC]  Kriget Norge-Ryssland  Aminoff, Iwan T.  1906  se
Book  [MARC]  S:t Petersburg  Aminoff, Iwan T.  1909  se
Book    Svarta handens besegrare  Aminoff, Iwan T.  1915  se
Book  [MARC]  Nordvestpassagen. Beretning om Gjøa-ekspeditionen 1903-1907  Amundsen, Roald et al.  1907  no
Book  [MARC]  Gjennem luften til 88° nord  Amundsen, Roald  1925  no
Book  [MARC]  Mitt liv som polarforsker  Amundsen, Roald  1927  no
Book  [MARC]
 Nordostpassagen : Maudfærden langs Asiens kyst 1918-1920 : H.U. Sverdrups ophold blandt tsjuktsjern ...  Amundsen, Roald  1921  no
Book  [MARC]  Sydpolen. Den norske Sydpolsfærd med Fram 1910-1912  Amundsen, Roald  1912  no
Book  [MARC]  En moder  Améen, Elin  1895  se
Book  [MARC]  En Svensk Mands Sysselsættelse den 17de Mai i Anledning af Constitutionsfestens Høitideligholdelse  ...  Anckarsvärd, Carl Henrik  1828  no
Book    En Swensk Mans Sysselsättning den 17 Maj, i anledning af frågan om Constitutionsfestens firande i N ...  Anckarsvärd, Carl Henrik  1828  se
Book    Motion om Revision af Föreningsfördraget emellan Sverige och Norge  Anckarsvärd, Carl Henrik  1859  se
Book  [MARC]  Politisk trosbekännelse  Anckarsvärd, Carl Henrik  1833  se
Book  [MARC]  Öfverste Mikael Anckarsvärds minnen från åren 1788-1790  Anckarsvärd, Michael  1892  se
Book  [MARC]  Danske Forfatterinder i det nittende Hundredaar  Andersen, Anton  1896  dk
Book  [MARC]  Rosa och Rosita. Lustspel i två akter  Andersen, Clara et al.  1913  se
Book    De to Baronesser  Andersen, H. C.  1866  dk
Book    En Digters Bazar  Andersen, H. C.  1877  dk
Book  [MARC]  En skalds lustvandringar i Tyskland, Italen, Grekland och Orienten  Andersen, H. C.  1843  se
Book    Eventyr og historier  Andersen, H. C.    dk
Book  [MARC]  Eventyr, fortalte for børn. Ny samling  Andersen, H. C.  1842  dk
Book    Eventyr. fortalte for Børn  Andersen, H. C.  1837  dk
Book  [MARC]  Fodreise fra Holmens Canal til Østpynten af Amager i Aarene 1828 og 1829. 3. Oplag  Andersen, H. C.  1840  dk
Book  [MARC]  H. C. Andersens eventyr og historier. Jubilæumsudgave for danske børn  Andersen, H. C.  1905  dk
Book  [MARC]  I Sverige  Andersen, H. C.  1851  se
Book  [MARC]  I Sverrig  Andersen, H. C.  1851  dk
Book    Improvisatoren : Roman i to Dele  Andersen, H. C.  1899  dk
Book  [MARC]  Kun en Spillemand  Andersen, H. C.  1899  dk
Book    Liden Kirsten, romantisk Opera i to Akter  Andersen, H. C.  1895  dk
Book  [MARC]  Maurerpigan : Original Tragedie i fem Akter  Andersen, H. C.  1840  dk
Book  [MARC]  Mit Livs Eventyr  Andersen, H. C.  1908  dk
Book  [MARC]  Nya sagor  Andersen, H. C.  1844  se
Book  [MARC]  Nyårsnatten, Humoristisk skildring  Andersen, H. C.  1851  se
Book    O. T.  Andersen, H. C.  1876  dk
Book  [MARC]  Pictures of Sweden  Andersen, H. C.  1851  us
Book  [MARC]  Sagor och berättelser  Andersen, H. C.  1877  se
Book  [MARC]  Tommelise  Andersen, H. C.  1892  dk
Book  [MARC]  Ungdoms-Forsøg  Andersen, H. C.  1822  dk
Book  [MARC]  Vignetter til danske Digtere  Andersen, H. C.  1832  dk
Book  [MARC]  Dikter tal och minnesanteckningar m. m.  Anderson, Anders  1893  se
Book  [MARC]  Lek och Allvar. Små Rim och Sånger för Barn  Andersson, Carl Gustaf  1858  se
Book  [MARC]  Dan Anderssons samlade skrifter : minnesupplaga  Andersson, Dan    se
Book    Dikter  Andersson, Dan    se
Book    Dikterna i Det kallas vidskepelse samt Brooklandsvägen  Andersson, Dan    se
Book    Efterlämnade dikter  Andersson, Dan    se
Book    Kolvaktarens visor  Andersson, Dan  1915  se
Book  [MARC]  Posthuma noveller  Andersson, Dan  1922  se
Book    Svarta ballader  Andersson, Dan    se
Book    Visor och ballader  Andersson, Dan  1921  se
Book  [MARC]  Den norrländska florans geografiska fördelning och invandringshistoria  Andersson, Gunnar et al.  1912  se
Book  [MARC]  Sett från Oljeberget  Andersson, Hilda  1946  se
Book    Geodetisk mätningskunskap  Andersson, Johan Oskar  1876  se
Book  [MARC]  Öfningar att formera våra pennor  Andersson, Johan et al.  1843  se
Book  [MARC]
[MARC]
 Anteckningar under en resa till Umeå, Piteå och Luleå Lappmarker, sommaren 1845  Andersson, Nils Johan  1846  se
Book  [MARC]  En Verdensomseiling : Uddrag af N.J. Anderssons Optegnelser paa en Reise rundt Jorden med den svens ...  Andersson, Nils Johan  1854  no
Book  [MARC]
[MARC]
 Mannen som gör hvad som faller honom in och andra teckningar  Andersson, Oskar  1907  se
Music  [MARC]
[MARC]
 Svenska National Danser för Piano och fyra händer  Andersson, Richard    de
Book  [MARC]  Henrik Ibsens Kvindeskikkelser  Andreas-Salomé, Lou  1893  no
Book  [MARC]  Det osynligas värld  Andræ, Tor  1934  se
Book  [MARC]  Die person Muhammeds in lehre und glauben seiner gemeinde  Andræ, Tor  1917  de
Book  [MARC]  Mohammed : Sein Leben und sein Glaube  Andræ, Tor  1932  de
Book  [MARC]  Nathan Söderblom  Andræ, Tor  1931  se
Book  [MARC]  Förslag till Polarfärd med Luftballong  Andrée, Salomon August  1895  se
Book  [MARC]  Industrin och kvinnofrågan  Andrée, Salomon August  1892  se
Book  [MARC]  Industrin och kvinnofrågan  Andrée, Salomon August  1908  se
Book  [MARC]  Med Örnen mot polen : Andrées polarexpedition år 1897  Andrée, Salomon August  1930  se
Book  [MARC]
[MARC]
 Barbarens son. Berättelse  Angered-Strandberg, Hilma  1924  se
Book  [MARC]  Den nya världen  Angered-Strandberg, Hilma  1917  se
Book  [MARC]
[MARC]
 Från det nya och gamla landet. Noveller  Angered-Strandberg, Hilma  1899  se
Book  [MARC]
[MARC]
 På bygator och alpvägar  Angered-Strandberg, Hilma  1915  se
Book  [MARC]
[MARC]
 På prärien. Roman  Angered-Strandberg, Hilma  1898  se
Book  [MARC]
[MARC]
 Trollmark och andra berättelser  Angered-Strandberg, Hilma  1907  se
Book  [MARC]
[MARC]
 Under söderns sol  Angered-Strandberg, Hilma  1905  se
Book  [MARC]  Västerut. Skisser och noveller  Angered-Strandberg, Hilma  1907  se
Book  [MARC]
[MARC]
 Ödesglimtar  Angered-Strandberg, Hilma  1908  se
Book  [MARC]  Kongl. Svea hofrätts presidenter samt embets- och tjenstemän 1614-1898  Anjou, Anton  1899  se
Book  [MARC]  Svenska kyrkoreformationens historia  Anjou, Lars Anton  1850-1851  se
Book  [MARC]  Bibelen for barn  Anker, Bernt Theodor  1938  no
Book  [MARC]  Den Norske folkekyrkja  Anker, Bernt Theodor  1907  no
Book  [MARC]  Frå kristenliv i Risør i 70- og 80-åri. Mest etter personlege minne frå barndom og ungdom  Anker, Bernt Theodor  1938  no
Book  [MARC]  Kva krev vaar tid av ungdomen?  Anker, Bernt Theodor  1913  no
Book  [MARC]  Ljos og varme i Kristendomen  Anker, Bernt Theodor  1913  no
Book  [MARC]
[MARC]
 Martin Luther  Anker, Bernt Theodor  1917  no
Book  [MARC]  Nokre ungdoms-minne frå 80- og 90-åri  Anker, Bernt Theodor  1939  no
Book  [MARC]  Prest og prost i Hardanger. Minne frå tri og tjuge år  Anker, Bernt Theodor  1945  no
Book  [MARC]  Ungdomsprest og ungdomslærar. Minne frå flytt og flakk i tjuge år  Anker, Bernt Theodor  1942  no
Book  [MARC]  Sörgetale i St. Olai Loge over Herr Conrad Clauson, Eier af Bærums Jern-Værk, 1785  Anker, Bernt  1893  dk
Book  [MARC]  Tale i St. Olai Loge over Christian Braumann Tullin 1784  Anker, Bernt  1794  dk
Book  [MARC]  Tale i St. Olai Loge over General-Stor-Mesteren den durchlauchtichste Fyrste Ferdinand, Hertug til  ...  Anker, Bernt  1793  no
Book  [MARC]  Biografiske data om 330 norske, norskfødte eller for nogen tid i den norske armé ansatte generalspe ...  Anker, Carl Johan  1885  no
Book  [MARC]  Dansk kontreadmiral og kadetchef Hans Christian Sneedorff:s personlighed og virksomhed 1759-1824  Anker, Carl Johan  1884  no
Book  [MARC]  Kammerherre Bernt Anker:s liv og virksomhed 1746-1805  Anker, Carl Johan  1884  no
Book  [MARC]  Oberst Nicolaj Tidemands Optegnelser om sit Liv og sin Samtid i Norge og Danmark 1766-1828  Anker, Carl Johan  1881  no
Book  [MARC]
[MARC]
 Benedicte Stendal  Anker, Nini Roll  1926  no
Book    De vaabenløse  Anker, Nini Roll  1912  no
Book  [MARC]  Den som henger i en tråd  Anker, Nini Roll  1935  no
Book  [MARC]
[MARC]
 Det svake kjøn  Anker, Nini Roll  1924  no
Book  [MARC]  Elling Torsens hjem  Anker, Nini Roll  1934  no
Book  [MARC]
[MARC]
 Enken  Anker, Nini Roll  1932  no
Book  [MARC]  I blinde  Anker, Nini Roll  1898  no
Book  [MARC]  Kirken. Skuespil i tre akter  Anker, Nini Roll  1921  no
Book  [MARC]
[MARC]
 Kvindesind  Anker, Nini Roll  1924  no
Book  [MARC]
[MARC]
 Kvinnen og den svarte fuglen  Anker, Nini Roll  1945  no
Book  [MARC]
[MARC]
 Liv, Livet og jeg  Anker, Nini Roll  1927  no
Book  [MARC]
[MARC]
 Min venn Sigrid Undset  Anker, Nini Roll  1946  no
Book  [MARC]
[MARC]
 Per Haukeberg  Anker, Nini Roll  1910  no
Book  [MARC]  Prisopgaven  Anker, Nini Roll  1928  se
Book  [MARC]  To ungdomsår  Anker, Nini Roll  1930  no
Book  [MARC]  Vi skriver en roman  Anker, Nini Roll  1930  no
Book  [MARC]  Geografisk-Statistisk Haandbog  Ankjær, Stefan  1858-1863  dk
Book    Olof Rudbeck den äldre  Annerstedt, Claes  1905  se
Book  [MARC]  Om otillräckligheten af Upsala Universitetsbiblioteks nuvarande anslag till bokinköp  Annerstedt, Claes  1894  se
Book  [MARC]  Om samhällsklasser och lefnadssätt under förra hälften af 1600-talet  Annerstedt, Claes  1896  se
Book  [MARC]  Upsala Universitets historia  Annerstedt, Claes  1877-1931  se
Book  [MARC]  Upsala Universitets konstitutioner af år 1655  Annerstedt, Claes  1890  se
Book  [MARC]  Upsala Universitetsbiblioteks historia intill år 1702  Annerstedt, Claes  1894  se
Book    De sacramento baptismi dissertatio historico-liturgica  Annerstedt, Thure  1840  la
Book  [MARC]  Pericoparum ecclesiae nostrae systema exponens dissertatio  Annerstedt, Thure  1840  la
Book  [MARC]  Resningen 1568. En historisk studie  Annerstedt, Thure  1880  se
Book  [MARC]  Svenska väldet i Livland 1564-1570  Annerstedt, Thure  1877  se
Book  [MARC]
[MARC]
 Sveriges Ridderskaps och Adels Kalender  Anrep, Gabriel et al.  1853  se
Book  [MARC]  Svenska Slägtboken  Anrep, Gabriel  1871-1875  se
Book  [MARC]  Svenska adelns ättar-taflor  Anrep, Gabriel  1858-1864  se
Book    Rauhaa kohti  Anttila, Selma    fi
Periodical  [MARC]  Palme-nytt-boken  Anér, Sven  1993-2001  se
Book  [MARC]  Studien über das ungehörnte Rindvieh im nördlichen Europa unter besonderer Berücksichtigung der nor ...  Arenander, Erik Oskar  1896  de
Book  [MARC]  Betraktelser öfver växtens bygnad och lif.  Areschoug, Fredrik Wilhelm  1875  se
Book    En bok om Öland  Areskog, Carl  1946  se
Book    Femton månader af en ung schweitzares lefnad ... åren 1830 och 1831  Arfwedson, Carl David    se
Book  [MARC]
[MARC]
 Min första Resa till Hufwudstaden  Arfwedson, Carl David  1828  se
Book    Scener i Nord-Amerika  Arfwedson, Carl David  1836  se
Book    Spionen i den förnäma världen i Stockholm  Arfwedson, Carl David  1831  se
Book  [MARC]  Liberté. Egalité. Fraternité. (Frihet. Jemnlikhet. Broderskap.) Ett ord "mellan drabbningarne"  Arfwidsson, Nils  1867  se
Book  [MARC]  Teaterbilder från fordom  Arfwidsson, Nils  1885  se
Book  [MARC]  Ernst Moritz Arndt's Resa genom Sverige år 1804  Arndt, Ernst Moritz  1807-1808  se
Book  [MARC]  Levnadsminnen  Arndt, Ernst Moritz  1917  se
Book  [MARC]  Några ord om Skandinavien och dess närvarande förhållanden  Arndt, Ernst Moritz  1844  se
Book  [MARC]  Skildringar ur Svenska historien under Gustaf III och Gustaf IV Adolf  Arndt, Ernst Moritz  1840  se
Book  [MARC]  Johann Arndts andliga skattkammare  Arndt, Johann    se
Book  [MARC]  Sex Bøger om den sande Christendom  Arndt, Johann  1881  no
Book  [MARC]  Til veirs på norske vinger : Av flyvningens historie i Norge  Arnesen, Odd et al.  1930  no
Book  [MARC]  "Fram" : Hele Norges Skute  Arnesen, Odd  1942  no
Book  [MARC]  Eskimoenes venn Knud Rasmussen  Arnesen, Odd  1944  no
Book  [MARC]
[MARC]
 Roald Amundsen som han var  Arnesen, Odd  1946  no
Book  [MARC]  S. O. S. Arktis!  Arnesen, Odd  1945  no
Book  [MARC]  Fred med Norge, unionen må bära eller brista / På ren svenska af en f. d. riksdagsman  Arnoldson, Klas Pontus  1895  se
Book  [MARC]  Lov - ikke krig mellem folkene  Arnoldson, Klas Pontus  1890  no
Book  [MARC]  Nordens enhet och Kristian II  Arnoldson, Klas Pontus  1899  se
Book    Pax mundi : a concise account of the progress of the movement for peace by means of arbitration, ne ...  Arnoldson, Klas Pontus  1892  us
Book  [MARC]  Per Adam Siljeström : Svenska folkets lärare  Arnoldson, Klas Pontus  1892  se
Book  [MARC]  Två nationer  Arnoldson, Klas Pontus  1914  se
Book  [MARC]  Unitarismens apostel. Fyra föreläsningar  Arnoldson, Klas Pontus  1882  se
Book  [MARC]  Världsfreden  Arnoldson, Klas Pontus  1900  se
Book  [MARC]  Är världsfred möjlig?  Arnoldson, Klas Pontus  1890  se
Book  [MARC]  Tal om Sveriges naturförhållanden och om den inflytelse de äga på dess näringar och slöjder  Arosenius, Carl  1828  se
Book    Ivar Arosenius sagor  Arosenius, Ivar  1939  se
Book  [MARC]  Kalifens guldfågel  Arosenius, Ivar  1908  se
Book  [MARC]  Katt-Resan och andra sagor  Arosenius, Ivar  1909  se
Book  [MARC]
[MARC]
 Kattresan  Arosenius, Ivar  1909  se
Book    Jordbrukslärans hufvudgrunder  Arrhenius, Johan Peter et al.  1908  se
Book  [MARC]  Smärre samlade skrifter i landthushållningen utg. af J. Arrhenius  Arrhenius, Johan Peter    se
Book    Jak powstaja swiaty  Arrhenius, Svante  1910  pl
Book  [MARC]  Människan inför världsgåtan  Arrhenius, Svante  1907  se
Book  [MARC]  Smittkoppor och deras bekämpande : en populär framställning  Arrhenius, Svante  1913  se
Book  [MARC]  Stjärnornas öden  Arrhenius, Svante  1915  se
Book  [MARC]  Världarnas utveckling  Arrhenius, Svante  1906  se
Book  [MARC]  Studier i engelsk og tysk Handels Historie  Arup, Erik  1907  dk
Book    Bihang till Frithjofs Saga  Arwidsson, Adolf Iwar et al.  1841  se
Book  [MARC]  Förteckning öfver Kongl. Bibliothekets i Stockholm Isländska Handskrifter  Arwidsson, Adolf Iwar  1848  se
Book  [MARC]  Konung Gustaf III och hans samtida regenter  Arwidsson, Adolf Iwar  1846  se
Book  [MARC]  Svenska Fornsånger  Arwidsson, Adolf Iwar    se
Book    Den Svenske Lotsen utgifven af Kongl. Sjökarte-kontoret  Arwidsson, Thorsten  1869  se
Book  [MARC]  Folksagor  Asbjørnsen, Peter Christen et al.  1927  se
Book    Norska Folksagor och Huldre-sägner  Asbjørnsen, Peter Christen et al.  1881  se
Book    Norske Folkeeventyr  Asbjørnsen, Peter Christen et al.  1841-1844  no
Book  [MARC]  Satukirja lapsille : norjalaisia kansansatuja  Asbjørnsen, Peter Christen et al.  1890  fi
Book  [MARC]  Fornuftigt Madstel : en tidsmæssig Koge- og Husholdningsbog  Asbjørnsen, Peter Christen  1865  no
Book  [MARC]  Hjemmet og Vandringen : en Aarbog for 1847  Asbjørnsen, Peter Christen  1847  no
Book  [MARC]  Manden som skulde stelle hjemme  Asbjørnsen, Peter Christen  1896  dk
Book  [MARC]  Norge fremstillet i tegninger  Asbjørnsen, Peter Christen  1848  no
Book  [MARC]
[MARC]
 Tidsenlig matlagning : kok- och hushållsbok  Asbjørnsen, Peter Christen  1871  se
Book  [MARC]
[MARC]
 Sloveniska ballader  Askerc, Anton  1901  se
Book  [MARC]  Bidrag till femtio-åriga minnet af Döbeln och Björneborgarne i finska kriget 1808 och 1809  Asp, C. H.  1860  se
Book    Sumalaisen Taiteen Historia Pääpiirteissään  Aspelin-Haapkylä, Eliel  1891  fi
Book  [MARC]
[MARC]
[MARC]
 En lustig Comedia vid namn Tisbe  Asteropherus, Magnus Olai  1909  se
Book    Fågel Blå. Sagospel  Atterbom, P. D. A.  1858  se
Book  [MARC]  Lycksalighetens ö. Sagospel i fem äfventyr  Atterbom, P. D. A.  1875  se
Book  [MARC]  Samlade skrifter i obunden stil  Atterbom, P. D. A.    se
Book  [MARC]  Till Teaterfrågan  Atterling, Carl Henrik et al.  1868  se
Book  [MARC]  Falluckan. Anekdoter och Karaktersdrag samlade av Teater-Nisse  Atterling, Carl Henrik  1868  se
Book  [MARC]  Tysk-svensk ordbok  Auerbach, Carl et al.  1956  de
Book  [MARC]  Svensk-tysk ordbok  Auerbach, Carl  1928  se
Book  [MARC]  Tysk-svensk ordbok  Auerbach, Carl  1932  de
Book  [MARC]  Svenska fåglarna  Aurivillius, Christopher  1894  se
Book  [MARC]
[MARC]
 Familjen Elliot. Skildringar av Engelska Karakterer  Austen, Jane  1836  se
Book  [MARC]
[MARC]
 Stolthet och fördom  Austen, Jane  1920  se
Book  [MARC]
[MARC]
 Ein folkelærar  Austlid, Andreas  1911  no
Book  [MARC]
[MARC]
 Salt fraa Folkehøgskulen  Austlid, Andreas  1926  no
Book  [MARC]  Sinklar-Soga  Austlid, Andreas  1899  no
Book  [MARC]  Dikter  Axelson, Maximilian  1863  se
Book    Hon må vara hvem hon vill. Berättelse ur Stockholmslifvet  Axelson, Maximilian  1857  se
Book  [MARC]  Saimi, en dikt ur Finnskogen  Axelson, Maximilian  1852  se
Book  [MARC]  Sekter Lundbergs bröllop. Berättelse ur folklifvet  Axelson, Maximilian  1878  se
Book  [MARC]  Två löjtnanter  Axelson, Maximilian  1869  se
Book  [MARC]  Vandring i Wermlands elfdal och finnskogar  Axelson, Maximilian  1852  se
Book  [MARC]  Vesterdalarne, dess natur, folklif och fornminnen. Under vandringar därstedes tecknade  Axelson, Maximilian  1855  se
Book  [MARC]  Sti-jagten  Bache, Thorleif  1910  no
Book  [MARC]  Scouting for Boys  Baden-Powell, Robert  1917  se
Book  [MARC]  Norway and Sweden. Handbook for travellers  Baedeker, Karl  1889  us
Periodical  [MARC]  Meddelanden från Kalmar läns Fornminnesförening  Baehrendtz, Fabian  1898-1962  se
Book  [MARC]  Ungdomsarbeider I. (Komiske Fortællinger)  Baggesen, Jens  1887  dk
Book  [MARC]  Nordens politiske Digtning 1789-1804  Bajer, Fredrik  1868  dk
Book  [MARC]  Gud og staten  Bakunin, Michail  1924  no
Book  [MARC]  Den sköna Imperia gift och andra lustiga historier  Balzac, Honoré de  1935  se
Book  [MARC]  En dunkel historia : polisroman från Napoleons tid  Balzac, Honoré de  1916  se
Book  [MARC]  Esther  Balzac, Honoré de  1899  dk
Book  [MARC]
[MARC]
 Gobseck, en parisisk procentare : Överste Chabert, hjälten från Eylau : tvänne berättelser  Balzac, Honoré de  1917  se
Book  [MARC]
[MARC]
 Två unga hustrurs memoarer  Balzac, Honoré de  1915  se
Book  [MARC]
[MARC]
 Kirkehistoriske Smaastykker  Bang, Anton Christian  1890  no
Book  [MARC]  De uden Fædreland  Bang, Herman  1906  dk
Book  [MARC]  Realisme og Realister : Portrætstudier og Aforismer  Bang, Herman  1879  dk
Book  [MARC]
[MARC]
 Værker i Mindeudgave  Bang, Herman  1920-1921  dk
Book  [MARC]  Märkvärdigheter rörande Sveriges förhållanden 1788-1794  Barfod, Johan Christoffer Georg  1846  se
Book  [MARC]  Några blad ur Den Okändas portfölj.  Barnekow, Eva Agatha Stanislas  1862  se
Book  [MARC]  Arbetets söner : Ett illustrationsverk öfver den svenska arbetsklassen  Barr, Knut  1906  se
Book  [MARC]  Världsförklaringar och lifsåskådningar. Öfversikt af de filosofiska idéernas utvecklingshistoria  Barr, Knut  1910  se
Book  [MARC]  Det tyvende Aarhundredes Vækkelse, nogle Kendsgerninger og almindelige Lærdomme  Barratt, Thomas Ball  1908  dk
Book  [MARC]  Står Jesu gjenkomst for døren? : tusenårsriket og de siste ting  Barratt, Thomas Ball  1935  no
Book  [MARC]  Filosofiska bref om själens tillstånd efter kroppens död  Bastholm, Christian  1870  se
Book  [MARC]  Handbok i Musikens Historia från Fornverlden intill Nutiden  Bauck, Carl Vilhelm  1862  se
Book  [MARC]  Musik och Theater. Samlade kritiska uppsatser  Bauck, Carl Vilhelm  1868  se
Music    Qvartett för två Violiner, Viola och Violoncell  Bauck, Carl Vilhelm  1870  se
Book  [MARC]  Jul i Skovriddergaarden og andre fortellinger  Bauditz, Sophus  1899  dk
Book  [MARC]  Komedie paa Kronborg  Bauditz, Sophus  1903  dk
Book    Sne. Lystspil i fire akter  Bauditz, Sophus  1910  dk
Book  [MARC]  Vid Søen og i Skoven  Bauditz, Sophus  1873  dk
Images    Målningar av John Bauer  Bauer, John    se
Book    Ritkurs för Sveriges Barndomsskolor  Bauer, John    se
Book  [MARC]
[MARC]
 Tre bilder ur Leo Tolstoys lif  Beamish, Huldine  1891  se
Book  [MARC]  Kvinden og Socialismen  Bebel, August  1912  no
Book    Nainen ja Sosialismi  Bebel, August  1907  fi
Book  [MARC]  Menneskets Pligter imod det ufornuftige Dyr  Bech, Frederik Julius  1801  no
Book  [MARC]  Veiledning til at opdrage en sund, fornuftig, duelig og lykkelig Afkom  Bech, Frederik Julius  1792  no
Book  [MARC]  Kristliga tal  Beck, Johann Tobias  1922  se
Book    Englænderne paa Gyllingnæs  Becker, Tyge  1859  dk
Periodical    Orion. Historisk-geographisk Maanedskrift/Historisk Qvartalskrift  Becker, Tyge  1839  dk
Book  [MARC]  Københavns Raadhus : opført 1893-1905  Beckett, Francis  1908  dk
Book  [MARC]  Amerikanska studier  Beckman, Ernst  1883  se
Book  [MARC]  En läkare  Beckman, Ernst  1897  se
Book  [MARC]  Ur 1600-talets skollif i Östergötland  Beckman, Karl Vilhelm  1929  se
Book  [MARC]  Norsk-svensk ordbok för bokmål och nynorska  Beckman, Natanael  1970  no
Book  [MARC]  Jaktlexikon : praktisk uppslagsbok för jägare och naturvänner  Behm, Alarik  1920  se
Book  [MARC]  En återblick  Bellamy, Edward  1906  se
Book  [MARC]  Illustrerad vägvisare för Göteborg  Bellander, Gustaf  1891  se
Book  [MARC]  La Suède  Bellessort, André  1911  fr
Book    Dikter och sånger av Carl Michael Bellman  Bellman, Carl Michael    se
Book    Fredmans epistlar  Bellman, Carl Michael    se
Book    Fredmans sånger  Bellman, Carl Michael    se
Book  [MARC]
[MARC]
 Månan  Bellman, Carl Michael  1760  se
Book  [MARC]  Månan  Bellman, Carl Michael  1760  se
Book  [MARC]  Ulla Winblads hemresa från Hessingen i Mälaren en sommarmorgon 1769  Bellman, Carl Michael  1825  se
Book  [MARC]  Vid kongl. expeditions-secreteraren Schröderheims och fröken v. Stapelmohrs bröllop 1776  Bellman, Carl Michael  1776  se
Book  [MARC]  Den lutherske Kirkes Reformatorer og nogle af deres Medarbeidere  Belsheim, Johannes  1880  no
Book  [MARC]
[MARC]
 Den bergtagna : En kärlekens tragedi  Benedictsson, Victoria et al.  1890  se
Book  [MARC]
[MARC]
 Final : Skådespel i tre akter  Benedictsson, Victoria et al.  1885  se
Book  [MARC]  Berättelser och utkast  Benedictsson, Victoria  1912  se
Book    En realist  Benedictsson, Victoria    se
Book  [MARC]  Folklif och småberättelser  Benedictsson, Victoria  1900  se
Book  [MARC]  Fru Marianne  Benedictsson, Victoria  1887  dk
Book    Pengar  Benedictsson, Victoria    se
Book    Ur mörkret  Benedictsson, Victoria    se
Book  [MARC]
[MARC]
 De' va' sjutton. Lustspel i en akt  Bengts, Josefina  1917  se
Book  [MARC]  Berättelse om lins planterande, beredande spinning, wäfnad och öfriga tilberedning  Bennet, Stephen  1738  se
Book  [MARC]  Kristi venskap  Benson, Robert Hugh  1928  no
Book  [MARC]  Kristus i kirken  Benson, Robert Hugh  1926  no
Book  [MARC]  Biblisk ordbok : ordförteckning (bibelkonkordans)  Bensow, Oscar  1926  se
Book    Dikter  Bensow, Oscar  1888  se
Book  [MARC]  Svipdag : dramatisk dikt  Bensow, Oscar  1894  se
Book  [MARC]  Till läran om Bibelns normativa auktorität  Bensow, Oscar  1899  se
Book  [MARC]  G. Benzelstjernas censorsjournal 1737-1746  Benzelstierna, Gustaf  1884  se
Book  [MARC]  Hur folkskolestadgan tillkom  Berg, Fridtjuv  1942  se
Book    Svenska folksagor  Berg, Fridtjuv    se
Book    Barn och biograf  Berg, Gustaf  1910  se
Book  [MARC]
[MARC]
 Omkring bildningsfilmen  Berg, Gustaf  1923  se
Book  [MARC]  Läkarebok  Berg, Henrik  1919  se
Book  [MARC]  Om lungsot, dess orsaker, kännetecken, förebyggande och botande  Berg, Henrik  1897  se
Book  [MARC]  Spanska sjukan och dess botande enligt den fysikaliska läkemetoden  Berg, Henrik  1918  se
Book  [MARC]  Den lille Astronom  Berg, Lauritz  1889  no
Book  [MARC]  Märkligheter ur kärleks- och äktenskaslifvet i Sverige  Berg, P. G.  1872  se
Book    Svenska minnen på utländska orter  Berg, P. G.  1874  se
Book  [MARC]
[MARC]
 Svenska ordnar, sällskaper och föreningar m. m.  Berg, P. G.  1873  se
Book    Svenskt konversationslexikon  Berg, P. G.  1845-1851  se
Book  [MARC]
[MARC]
[MARC]
 Dikter af Lennart Hennings  Berg, Ruben G:son  1900  se
Book  [MARC]  Före Vallfart och vandringsår : ur Verner von Heidenstams ungdomsdiktning  Berg, Ruben G:son  1919  se
Book  [MARC]  Gustaf Fröding  Berg, Ruben G:son  1918  se
Book  [MARC]  Svenska skalder från nittitalet (fjärde upplagan)  Berg, Ruben G:son  1922  se
Book  [MARC]  Svenska skalder från nittitalet : sex essäer  Berg, Ruben G:son  1906  se
Book  [MARC]  Anteckningar om Göteborgs äldre teatrar  Berg, Wilhelm  1896-1900  se
Book  [MARC]  Fri kärlek  Bergegren, Hinke  1910  se
Book  [MARC]
[MARC]
 Offer för könsmoralen  Bergegren, Hinke  1912  se
Periodical  [MARC]  Under röd flagg  Bergegren, Hinke  1891  se
Book  [MARC]  Ungsocialismen : Historik  Bergegren, Hinke  1917  se
Book  [MARC]
[MARC]
 Agnès och Alfred eller de trenne äpplena  Berger, Charlotta  1828  se
Book  [MARC]
[MARC]
 Hilda och Ebba eller Ruinerna vid Brahehus  Berger, Charlotta  1816  se
Book  [MARC]
[MARC]
 Noveller  Berger, Charlotta  1846  se
Book  [MARC]
[MARC]
 Trollgrottan i San Miniatos dal  Berger, Charlotta  1816  se
Book  [MARC]
[MARC]
 Drömlandet. En Stockholmsnovell  Berger, Henning  1909  se
Book  [MARC]
[MARC]
 Där ute. Skisser  Berger, Henning  1901  se
Book  [MARC]  En katt : en studie med intermezzon  Berger, Henning  1923  se
Book  [MARC]
[MARC]
 Fata Morgana. En Stockholmsnovell  Berger, Henning  1911  se
Book  [MARC]  John Claudius' äventyr : en rapsodi  Berger, Henning  1923  se
Book  [MARC]
[MARC]
 Paus. Noveller  Berger, Henning  1911  se
Book  [MARC]  Ridå. noveller  Berger, Henning  1903  se
Book  [MARC]  Syndafloden. Tre akter  Berger, Henning  1908  se
Book  [MARC]
[MARC]
 Ur en ensams dagbok  Berger, Henning  1908  se
Book  [MARC]  Ur larmet  Berger, Henning  1913  se
Book  [MARC]
[MARC]
 Ysaïl. En berättelse från Chicago  Berger, Henning  1905  se
Book  [MARC]  Amerikanska ortnamn af svenskt ursprung  Berger, Vilhelm  1915  se
Book    Svensk-Amerikanska Meditationer  Berger, Vilhelm  1916  se
Book  [MARC]  Svenskarne i New York  Berger, Vilhelm  1918  se
Periodical  [MARC]  Heimdal. Musikalisk Flyveblad udgivet af nogle Medlemmer af "Nordisk Sanger-Forening"  Berggreen, Andreas Peter  1845  dk
Periodical    Musikalsk Tidende, redigeret, i Forening med nogle Kunstvenner  Berggreen, Andreas Peter  1836  dk
Music  [MARC]  Samling af Danske Digte, componerede for Sang med Accompagnement af Guitarre  Berggreen, Andreas Peter    dk
Music  [MARC]  Yndede sange af Capriciosa eller Familien fra Nyboder  Berggreen, Andreas Peter    dk
Book    Robotarnas gud  Berggren, Elfred  1932  se
Book  [MARC]  Resan till världens ända  Bergh, Hallvard Ellestad  1896  se
Book  [MARC]  Resien til Verdens Ende  Bergh, Hallvard Ellestad  1894  no
Book  [MARC]  Efterlämnade skrifter om konst och annat  Bergh, Richard  1921  se
Book  [MARC]  Hvad vår kamp gällt. Stämningsbilder från "opponenternas" 20-åriga verksamhet  Bergh, Richard  1905  se
Book  [MARC]  Per Hasselberg 1850-1894. Minnesblad  Bergh, Richard  1898  se
Book  [MARC]
[MARC]
 Stilproblemet i den moderna konsten  Bergh, Richard  1919  se
Book  [MARC]  Bidrag til en Monographi af Marseniaderne  Bergh, Rudolph  1853  dk
Book    Bidrag til kundskab om gonorrhoe hos mandfolk  Bergh, Rudolph  1860  dk
Periodical  [MARC]
[MARC]
 Om tatoveringer hos de offentlige fruentimmer  Bergh, Rudolph  1891  dk
Book  [MARC]  Lindsborg efter femtio år  Bergin, Alfred  1919  se
Book  [MARC]  The law of the Westgoths according to the manuscript of Æskil, lawman of Västergötland, Sweden, 120 ...  Bergin, Alfred  1906  us
Book  [MARC]  Under Furor och Palmer  Bergin, Alfred  1916  se
Book  [MARC]
[MARC]
 Tankar, om Den Förnöjsamma Ensligheten  Bergklint, Olof  1771  se
Book  [MARC]  Vittra arbeten  Bergklint, Olof  1837  se
Book  [MARC]  Spanska sjukan : Några upplysningar och råd  Berglund, Victor  1918  se
Book  [MARC]  Mälarens minnen. D. 1, Upsala minne : staden, segelleden och nejderna  Bergman, C. J.  1844  se
Book  [MARC]  Om Sveriges folksjukdomar  Bergman, F. A. Gustaf  1869-1877  se
Book  [MARC]  Matrikel öfver Linköpings stift 1822  Bergman, Hampus Gustaf  1822  se
Periodical    Svenska Turistföreningens årsbok 1930: Närke  Bergman, Hjalmar et al.  1930  se
Book  [MARC]
[MARC]
 Blå Blommor  Bergman, Hjalmar  1907  se
Book    Chefen fru Ingeborg  Bergman, Hjalmar    se
Book    Clownen Jac  Bergman, Hjalmar    se
Book  [MARC]  Dollar. Filmversion  Bergman, Hjalmar  1938  se
Book    Farmor och Vår Herre  Bergman, Hjalmar    se
Book  [MARC]  Film  Bergman, Hjalmar    se
Book  [MARC]  Hjalmar Bergman. Skrifter  Bergman, Hjalmar  1926-1931  se
Book  [MARC]
[MARC]
 Jag, Ljung och Medardus  Bergman, Hjalmar  1923  se
Book    Jonas och Helen. En studie över fantasi och ungdom  Bergman, Hjalmar  1926  se
Book    Knutsmässo marknad  Bergman, Hjalmar  1920  se
Book  [MARC]
[MARC]
 Komedier i Bergslagen. Två släkter  Bergman, Hjalmar  1914  se
Book  [MARC]  Labyrinten  Bergman, Hjalmar  1931  se
Book  [MARC]
[MARC]
 Lotten Brenners ferier  Bergman, Hjalmar  1928  se
Book    Markurells i Wadköping  Bergman, Hjalmar    se
Book    Solivro. Prins af Aeretanien  Bergman, Hjalmar  1906  se
Book  [MARC]  Swedenhielms. Komedi i fyra akter  Bergman, Hjalmar  1925  se
Book  [MARC]
[MARC]
 Swenska Bonden och hans Hemman  Bergman, Johan Magnus  1863  se
Book  [MARC]  Anledning til föreläsningar öfver chemiens beskaffenhet och nytta  Bergman, Torbern  1779  se
Book  [MARC]  Veileder i metrisk maal og vægt  Bergsager, J.A.  1881  no
Book  [MARC]  Lärobok i Geologien med särskild tillämpning på Sverige och dess landtbruk  Bergstrand, Carl Erik  1868  se
Book  [MARC]  Adliga ätten Ehrenstjerna  Bergström, Otto Wilhelm  1887  se
Book  [MARC]  Slägten Aschan  Bergström, Otto Wilhelm  1885  se
Book  [MARC]  Språkmästaren : förklaringar över 10,000 främmande ord, deras härledning och uttal  Bergström, P.L.  1915  se
Book  [MARC]  Före, under och efter revolutionen i Paris 1848  Bergéron, Maria  1848  se
Book  [MARC]  Det nittende Aarhundrede : Aarhundredets store Forspil 1776-1815  Bering Liisberg, H. C.  1899  dk
Book  [MARC]  Det nittende Aarhundrede : Vore Bedsteforældres Tid : Tiden indtil 1848  Bering Liisberg, H. C.  1900  dk
Book  [MARC]  General-Kaptainen eller En Konge til Søs. Billeder i historisk ramme fra Christian IV's ungdom  Bering Liisberg, H. C.  1896  dk
Book  [MARC]  Kgl. Majestæts skip "Havmanden". Billeder i historisk ramme fra Christian V's tid  Bering Liisberg, H. C.  1900  dk
Book  [MARC]
[MARC]
 Kunstkammeret. Dets stiftelse og ældste historie  Bering Liisberg, H. C.  1897  dk
Book  [MARC]  Napoleon  Bering Liisberg, H. C.  1894  dk
Book  [MARC]  Aand og Natur : tre Samtaler  Berkeley, George  1893  no
Book  [MARC]  En blick tillbaka och framåt på den ryska revolutionen  Berkman, Alexander  1922  se
Book  [MARC]
[MARC]
 Lund. Öfwersigt af Stadens historia och öfriga märkwärdigheter. Med tillägg.  Berling, Edward Wilhelm  1859-1868  se
Book  [MARC]  Slutet : mina humanitära förhandlingar i Tyskland våren 1945 och deras politiska följder  Bernadotte, Folke  1945  se
Book  [MARC]  The curtain falls : Last days of the Third Reich  Bernadotte, Folke  1945  us
Book  [MARC]  De electricitatis galvanicæ apparatu cel. Volta excitæ in corpora organica effectu  Berzelius, Jöns Jacob  1802  la
Book  [MARC]  Jac. Berzelius. Reseanteckningar  Berzelius, Jöns Jacob  1903  se
Book  [MARC]
[MARC]
 Nova analysis aquarum Medeviensium  Berzelius, Jöns Jacob  1800  la
Periodical  [MARC]  Årsberättelse om framstegen i physik och chemie  Berzelius, Jöns Jacob  1826-1841  se
Book  [MARC]  Lefnadsminnen  Beskow, Bernhard von  1870  se
Book  [MARC]  Wandrings Minnen  Beskow, Bernhard von  1833-1835  se
Book  [MARC]  Han och hans hustru  Beskow, Elisabeth  1919  se
Book  [MARC]
[MARC]
 Vårdrömmar  Beskow, Elisabeth  1927  se
Book  [MARC]  Den svenska missionen i Ost-Afrika  Beskow, Gustaf Emanuel    se
Book  [MARC]  Lefnadsminnen  Beskow, Gustaf Emanuel  1899  se
Book  [MARC]  Reseminnen från Egypten, Sinai och Palestina, 1859-60  Beskow, Gustaf Emanuel  1866  se
Book  [MARC]  Minnesord till nattvardsbarn af en nattvardslärare  Beskow, Nils  1901  se
Book  [MARC]  Naturvetenskap och kristendom  Bettex, Frédéric  1913  se
Book  [MARC]  Hallands historia och beskrivning  Bexell, Sven Petter  1931  se
Book  [MARC]  Hernösands Stifts Historia och Herdaminne  Biberg, Jacob Fredrik  1876-1879  se
Book  [MARC]  Den svenska folkkyrkan  Billing, Einar  1963  se
Book  [MARC]
[MARC]
 Stockholms pittoreska omgifningar  Billmark, Carl Johan  1834  se
Book  [MARC]  Heliga Birgittas Uppenbarelser  Birgitta  1857-1884  se
Book  [MARC]  Antidifteriserum mot influensa (epidemica)  Bjerner, Bror Edvin  1919  se
Book  [MARC]  Bidrag till mordets psykologi : kriminalpsykologiska studier  Bjerre, Andreas  1925  se
Book  [MARC]  Edgar Allan Poe : en litteraturhistorisk studie  Bjurman, Gunnar  1916  se
Book  [MARC]  Bibelns bildspråk  Björk, Olof Leonard  1936  se
Book  [MARC]
[MARC]
 Till Visby stads äldsta historia. Ett kritiskt bidrag  Björkander, Adolf  1898  se
Book    Bilder ur Sveriges krigshistoria  Björlin, Gustaf    se
Book  [MARC]  Carl Svenske : historisk berättelse från Frihetstiden  Björlin, Gustaf  1900  se
Book  [MARC]  Elsa. En berättelse från hexprocessernas tid  Björlin, Gustaf  1879  se
Book    Kriget i Norge 1814  Björlin, Gustaf  1893  se
Book    Kriget mot Danmark 1675-1679  Björlin, Gustaf  1885  se
Book  [MARC]  Om försvarskraft och kostnad  Björlin, Gustaf  1876  se
Book    Prokuratorn. Interiörer ur Erik XIV krönika  Björlin, Gustaf  1886  se
Book  [MARC]  Bare ungdom  Bjørnson, Bjørn  1934  no
Book  [MARC]  Bjørnstjerne Bjørnson : hjemmet og vennerne : Aulestad-minner  Bjørnson, Bjørn  1932  no
Book  [MARC]  Det gamle teater : kunsten og menneskene  Bjørnson, Bjørn  1937  no
Book  [MARC]  Johanne  Bjørnson, Bjørn  1898  dk
Book  [MARC]  Mit livs historier : fra barndommens dage  Bjørnson, Bjørn  1922  no
Book    Arne  Bjørnson, Bjørnstjerne  1859  no
Book  [MARC]
[MARC]
 Arne  Bjørnson, Bjørnstjerne  1858  no
Book    Arnljot Gelline  Bjørnson, Bjørnstjerne  1917  us
Book  [MARC]  Bjørnstjerne Bjørnsons Fortællinger  Bjørnson, Bjørnstjerne  1907  no
Book  [MARC]  Det flager i byen og på havnen  Bjørnson, Bjørnstjerne  1884  no
Book    Digte og Sange  Bjørnson, Bjørnstjerne  1870  no
Book  [MARC]
[MARC]
 Fiskarflickan  Bjørnson, Bjørnstjerne  1869  se
Book  [MARC]  Fiskerjenten  Bjørnson, Bjørnstjerne  1868  no
Book  [MARC]  Fiskerjænten. Fortælling  Bjørnson, Bjørnstjerne  1921  no
Book  [MARC]  Mellan drabbningarne. Skådespel i en akt  Bjørnson, Bjørnstjerne  1867  se
Book  [MARC]  Om Retfærdiggørelsen  Bjørnson, Bjørnstjerne  1887  no
Book    Poems and songs  Bjørnson, Bjørnstjerne  1915  us
Book  [MARC]  Samlede værker  Bjørnson, Bjørnstjerne  1910-1911  no
Book  [MARC]
[MARC]
 Smaastykker  Bjørnson, Bjørnstjerne  1860  no
Book  [MARC]  Til dem, som forkynner eller lærer i det norske mål  Bjørnson, Bjørnstjerne  1887  no
Book  [MARC]  1846 och 1946. Feeriskt lustspel i 2 akter och 4 tablåer  Blanche, August  1892  se
Book  [MARC]
[MARC]
 Bidrag till närmare bestämmande af ästestikens begrepp  Blanche, August  1837  se
Book  [MARC]  Den gamla aktrisen. Scenisk monolog  Blanche, August  1864  se
Book  [MARC]  Den gamle skådespelaren. Scenisk monolog  Blanche, August  1892  se
Book  [MARC]
[MARC]
 Den sista färden eller död-dansen  Blanche, August  1850  se
Book    Döden fadder. Sago-lustspel i 3 akter med melodramer, körer och kupletter  Blanche, August  1892  se
Book  [MARC]
[MARC]
 Engelbrekt och hans dalkarlar. Historiskt skådespel i fem akter, med chörer, kupletter, melodramer  ...  Blanche, August  1846  se
Book  [MARC]  Flickan i stadsgården. Novell  Blanche, August  1847  se
Book    Grannarne. Scenisk dialog i en akt  Blanche, August  1908  se
Book  [MARC]
[MARC]
 Hittebarnet. Lustspel i 2 akter (efter en fransysk idé)  Blanche, August  1848  se
Book  [MARC]  Jernbäraren : händelse ur folklifvet  Blanche, August  1845  se
Book  [MARC]
[MARC]
 Jernbäraren. Skådespel i 3 akter och 6 tablåer (1847)  Blanche, August  1847  se
Book  [MARC]  Järnbäraren och andra berättelser (1914)  Blanche, August  1914  se
Book  [MARC]  Järnbäraren. Skådespel i tre akter och sex tablåer (1892)  Blanche, August  1892  se
Book  [MARC]  Kråknästet. Berättelse ur Stockholmslifvet  Blanche, August  1849  se
Book  [MARC]  Läkaren. Skådespel med sång i fyra akter och åtta tablåer  Blanche, August  1862  se
Book  [MARC]
[MARC]
[MARC]
 Minnesbilder  Blanche, August  1872  se
Book  [MARC]
[MARC]
 Publiken och Tidningarne, eller Den rysliga Tuppfäktningen  Blanche, August  1838  se
Book  [MARC]
[MARC]
 Rabulisterna. Galla-Spektakel i Två Akter  Blanche, August  1838  se
Book  [MARC]  Renskrivaren och andra berättelser  Blanche, August  1914  se
Book  [MARC]  Rika morbror. Lustspel med sång i 2 akter  Blanche, August  1880  se
Book  [MARC]  Samlade arbeten  Blanche, August  1889-1892  se
Book  [MARC]
[MARC]
 Sara Widebeck. En tafla ur lifvet  Blanche, August  1840  se
Book    Skizzer af en Skuespillers Liv  Blanche, August  1863  no
Book    Stockholm, Vesterås och Upsala. Lustspel i tre akter med körer och kupletter  Blanche, August  1892  se
Book  [MARC]  Stockholmshistorier. Aftryck ur bilder ur verkligheten. 4  Blanche, August  1878  se
Book  [MARC]
[MARC]
 Figurer och bilder ur Stockholmslifvet  Blanche, Thore  1895  se
Book  [MARC]  De fyra ryttarna  Blasco Ibáñez, Vicente  1932  se
Book    Præsten i Vejlbye  Blicher, Steen Steensen    dk
Book  [MARC]  Swenska jordbrukets historia  Blix, Magnus  1792  se
Book  [MARC]  Digtninger  Blom, Hans Ørn  1864  no
Book  [MARC]  Hvad kan Arbeideren selv gjøre for at forbedre sin Klasses Tilstand?  Blom, Hans  1866  no
Book  [MARC]  Meddelelser om den russiske Kirke  Blom, Hans  1874  no
Book  [MARC]  Naturens grundämnen i deras inbördes ställning till hvarandra  Blomstrand, Christian Wilhelm  1875  se
Book  [MARC]  Hvita svanor  Bloom, Fredrik Arvid  1916  se
Book  [MARC]  Æneis  Blumauer, Aloys  1825  se
Book  [MARC]  Några anteckningar om "Mjölkdroppen" i anledning af dess tioåriga verksamhet i Sverige  Blumenthal, Moritz  1911  se
Book  [MARC]  I moll och dur : blandade dikter och sånger  Boberg, Carl  1892  se
Book  [MARC]  Skilda kväden  Boberg, Carl  1913  se
Book  [MARC]  Fria folkbibliotek i Nordamerikas förenta stater : anteckningar från en studieresa sommaren 1893  Boberg, Ferdinand  1896  se
Book  [MARC]  Decameron  Boccaccio, Giovanni  1861  se
Book  [MARC]  Santalmissionen : 50 aars missionsarbeide  Bodding, Paul Olaf  1917  no
Book  [MARC]  Allmänna betraktelser öfver verldsbyggnaden  Bode, Johann Elert  1813  se
Book  [MARC]  Et københavnsk Hjem. Lystspil i fire Akter  Boeck, Christopher  1892  dk
Book  [MARC]  Soldage paa Aulestad : Minder om Bjørnstjerne Bjørnson  Boeck, Christopher  1910  dk
Book  [MARC]  Unge Hjerter  Boeck, Christopher  1904  dk
Book  [MARC]  Rysk-svensk militärordbok : förkortningar  Bohm, Victor  1965  ru
Book  [MARC]  Rysk-svensk militärordbok  Bohm, Victor  1960  ru
Book  [MARC]  Strödda antekningar rörande Götheborg  Bolander, Gustaf Eric  1825  se
Book  [MARC]  Tillägg wid Strödda antekningar rörande Götheborg  Bolander, Gustaf Eric  1826  se
Book  [MARC]  Bonaventuras betraktelser öfver Christi lefverne  Bonaventura  1860  se
Book  [MARC]  Nya allmogeberättelser  Bondeson, August  1888  se
Book  [MARC]  Samlade skrifter  Bondeson, August    se
Book  [MARC]  Smålandsknekten. Folklustspel i 3 akter  Bondeson, August  1894  se
Music  [MARC]
[MARC]
 Visor på Ätradalens Bygdemål  Bondeson, August  1878  se
Book  [MARC]  Om den engelska frihandeln  Borain, Jules  1880  se
Book  [MARC]  Bärgsmanslif i början af 1800-talet. Anteckningar från Nora ock Lindes bärgslager  Bore, Erik  1891  se
Book    I hvad afseende är Hegel Pantheist?  Borelius, Johan Jakob  1851  se
Book  [MARC]
[MARC]
[MARC]
[MARC]
[MARC]
[MARC]
 Om ideens förhållande till verkligheten  Borelius, Johan Jakob  1849  se
Book    Om motsägelsen och dess lösning enligt den dialektiska methoden  Borelius, Johan Jakob  1848  se
Book  [MARC]  Elsa Borg : Lefnadsminnen  Borg, Elsa  1910  se
Book  [MARC]  Söndagsskolan  Borg, Elsa  1878  se
Book  [MARC]  Återblick öfver tjugofem års missionsarbete vid Hvita Bergen i Stockholm från hösten 1876 till höst ...  Borg, Elsa  1901  se
Book  [MARC]  Stockholms simsällskaps femtioårsfest 1877.  Borg, Ossian Edmund  1877  se
Book  [MARC]  Advarsel mod Totalafhold  Borgen, Gustav Adolph  1882  no
Book  [MARC]  Skolträdgården  Borgh, Per  1919  se
Book  [MARC]
[MARC]
 Utförlig och fullständig matrikel öfver Sveriges folkskollärare, organister, kantorer och klockare  ...  Borgh, Per  1889  se
Book    Paa uvante Stier  Borrebæk, Johan Henrik    no
Book  [MARC]  Anmärkningar om helfvetesläran  Boström, Christopher Jacob  1864  se
Book  [MARC]
[MARC]
 Den Speculativa Philosophen Johan Jacob Borelius i Calmar  Boström, Christopher Jacob  1860  se
Book  [MARC]  Skrifter  Boström, Christopher Jacob  1883-1901  se
Book    Fra Heden til Havet  Both, Ludvig Frederik  1868  dk
Book    Kjøbenhavn, historisk-topographisk beskriven  Both, Ludvig Frederik  1865  dk
Book  [MARC]  La Norvège littéraire  Botten-Hansen, Paul  1868  fr
Book  [MARC]  Norske Studenter der har absolveret Examen Artium  Botten-Hansen, Paul  1893  no
Book  [MARC]
[MARC]
 Peter Andreas Munch  Botten-Hansen, Paul  1863  no
Book  [MARC]  Skilsmisse  Bourget, Paul  1910  dk
Book    Et Folkesagn. Ballet i 3 Akter  Bournonville, Anton August    dk
Book  [MARC]  Nicaraguan antiquities  Bovallius, Carl  1886  us
Book    De sju dödssynderna och andra efterlämnade dikter  Boye, Karin  1941  se
Book  [MARC]  För trädets skull  Boye, Karin  1935  se
Book  [MARC]  Gömda land  Boye, Karin  1924  se
Book  [MARC]  Härdarna  Boye, Karin  1927  se
Book    Kallocain  Boye, Karin    se
Book  [MARC]  Moln  Boye, Karin  1922  se
Book  [MARC]  Hvarför är det vår pligt att behandla djuren med godhet?  Boyesen, Adolph Theodor  1889  se
Book  [MARC]  Den franska revolutionen. Dess orsaker och inre historia (1789-1799)  Boëthius, Simon J.  1887  se
Book  [MARC]  Om Engelbrekt Engelbrektsson och betydelsen af hans verk  Boëthius, Simon J.  1893  se
Book  [MARC]  Dansk Skuespilkunst. Portrætstudier  Brandes, Edvard  1880  dk
Book  [MARC]  En Politiker. Fortælling  Brandes, Edvard  1889  dk
Book  [MARC]  Et Brud : Skuespil i tre Akter  Brandes, Edvard  1885  dk
Book  [MARC]  Fremmed Skuespilkunst. Studier og Portræter  Brandes, Edvard  1881  dk
Book  [MARC]  Holberg og hans scene  Brandes, Edvard  1898  dk
Book  [MARC]  Overmagt : Skuespil i fire Akter  Brandes, Edvard  1888  dk
Book  [MARC]
[MARC]
[MARC]
 Ushas og Ushashymnerne i Rigveda : en mytologisk Monografi  Brandes, Edvard  1879  dk
Book  [MARC]  Essays. Danske personligheder  Brandes, Georg  1889  dk
Book  [MARC]  Essays. Fremmede Personligheder  Brandes, Georg  1889  dk
Book  [MARC]  Ferdinand Lassalle. En kritisk Fremstilling  Brandes, Georg  1881  dk
Book  [MARC]  Heinrich Heine  Brandes, Georg  1897  dk
Book  [MARC]  Henrik Ibsen  Brandes, Georg  1898  dk
Book    Hovedstrømninger i det 19de Aarhundredes Litteratur  Brandes, Georg  1872-1890  dk
Book  [MARC]  Impressions of Russia  Brandes, Georg  1889  us
Book  [MARC]  Kritiker og Portræter  Brandes, Georg  1885  dk
Book  [MARC]  Levned  Brandes, Georg  1905-1908  dk
Book  [MARC]  Ludvig Holberg  Brandes, Georg  1885  dk
Book  [MARC]  Napoleon og Garibaldi : Medaljer og Rids  Brandes, Georg  1917  dk
Book  [MARC]  Samlede Skrifter  Brandes, Georg  1899-1910  dk
Book  [MARC]
[MARC]
 Sören Kierkegaard  Brandes, Georg  1877  se
Book  [MARC]
[MARC]
 Søren Kierkegaard. En kritisk fremstilling i grundrids  Brandes, Georg  1877  dk
Book  [MARC]  Tragediens anden del  Brandes, Georg  1919  dk
Book  [MARC]  Ungdomsvers  Brandes, Georg  1898  dk
Book  [MARC]  Verdenskrigen  Brandes, Georg  1916  dk
Book  [MARC]  Upphemtad Dukagång. Supplement till Fornnordiska väfnader  Brandt, Adle  1893  se
Book    Den Danske Psalmedigtning  Brandt, Carl Joakim et al.    dk
Book  [MARC]  Lucidarius, en Folkebog fra Middelalderen  Brandt, Carl Joakim  1849  dk
Book  [MARC]  Om Lunde-Kanniken Christiern Pedersen og hans Skrifter  Brandt, Carl Joakim  1882  dk
Book  [MARC]  Vore danske Kirke-Salmebøger fra Reformationen til Nutiden  Brandt, Carl Joakim  1886  dk
Music  [MARC]  Sinfonia i d-moll  Brant, Per    it
Book  [MARC]  Socialdemokratiens århundrade  Branting, Hjalmar  1904-1906  se
Book  [MARC]  Socialismen. En historisk framställning  Branting, Hjalmar  1906  se
Book  [MARC]  Tal och skrifter. 1-11.  Branting, Hjalmar  1926-1930  se
Book  [MARC]  Filius Prodigus. Seu ImperitusPeregrinans. Thet är Een Comoedia Om then förlorade sonen, eller een  ...  Brask, Samuel  1645  se
Book  [MARC]  Nordens äldre tidräkning  Brate, Erik  1908  se
Book  [MARC]  Svenska runristare  Brate, Erik  1926  se
Book  [MARC]  Sverges runinskrifter  Brate, Erik  1922  se
Book    Samlade berättelser  Braun, Wilhelm von  1900-1901  se
Book  [MARC]  Samlade dikter  Braun, Wilhelm von  1902  se
Book  [MARC]
[MARC]
 Blodshämden  Braunerhjelm, Augusta  1879  se
Images    Målningar av Hasse Bredenberg  Bredenberg, Hasse    se
Book    Djurens lif  Brehm, Alfred Edmund  1882-1888  se
Book  [MARC]  Et 50-aars minde : Kvindehjemmet 1859-1909  Brekke, Z.  1909  no
Book  [MARC]
[MARC]
 Fredrika Bremer. Sjelfbiografiska anteckningar, bref och efterlemnade skrifter  Bremer, Fredrika et al.  1868  se
Book  [MARC]  Fyrväplingen. Vers och prosa  Bremer, Fredrika et al.  1855  se
Book  [MARC]  America of the Fifties: Letters of Fredrika Bremer  Bremer, Fredrika  1924  us
Book  [MARC]  Axel och Anna  Bremer, Fredrika  1911  se
Book  [MARC]  Ett par blad ifrån Rhenstranden eller Marienberg och Kaiserswerth 1846.  Bremer, Fredrika  1848  se
Book  [MARC]  Familjen H  Bremer, Fredrika  1922  se
Book  [MARC]  Grannarna  Bremer, Fredrika  1927  se
Book  [MARC]  Hemmen i den Nya Verlden  Bremer, Fredrika  1853-1854  se
Book  [MARC]
[MARC]
[MARC]
 Hertha eller en själs historia  Bremer, Fredrika  1856  se
Book  [MARC]
[MARC]
 Hertha eller en själs historia  Bremer, Fredrika  1856  se
Book  [MARC]  Lif i Norden  Bremer, Fredrika  1849  se
Book  [MARC]  Life, letters, and posthumous works of Fredrika Bremer  Bremer, Fredrika  1868  us
Book  [MARC]  Lifvet i gamla Verlden. Dagboks-anteckningar under resor i Söder- och Österland  Bremer, Fredrika  1860-1862  se
Book  [MARC]  Livet i den gamle Verden  Bremer, Fredrika  1861-1862  dk
Book  [MARC]  Syskonlif  Bremer, Fredrika  1848  se
Book  [MARC]  Sødskendeliv  Bremer, Fredrika  1848  dk
Book  [MARC]
[MARC]
 Teckningar utur hvardagslifvet. Del 1  Bremer, Fredrika  1828  se
Book  [MARC]  Trälinnan. En teckning ur forntiden  Bremer, Fredrika  1840  se
Book  [MARC]  Trælqvinden. En Tegning fra Fortiden  Bremer, Fredrika  1840  no
Book  [MARC]  Petter Brenners Sidsta Taal, då Han genom Stockholms Stads Södre Port fördes ut til en Wåldsam Död  Brenner, Peter Johansson  1720  se
Book  [MARC]  Hvarför? och Huru? Nyckel till naturvetenskaperna  Brewer, Ebenezer Cobham et al.  1890  se
Book  [MARC]  Dansk biografisk Lexikon  Bricka, Carl Frederik  1887-1905  dk
Book    National-forskeren P. A. Munch. Han liv og virke  Brinchmann, Christofer  1910  no
Book  [MARC]  Svenskt ordförråd ordnat i begreppsklasser  Bring, Sven Casper  1930  se
Book    Antak konst i Nationalmuseum  Brising, Harald  1911  se
Book  [MARC]  Sergels konst  Brising, Harald  1914  se
Book  [MARC]  Kongeriget Norge og det norske Folk  Broch, Ole Jacob  1876  no
Periodical    Biografen. Organ för kinematografisk konst, litteratur, teknik och filmrörelse  Brogren, Erik    se
Book  [MARC]  Anteckningar under en resa i England åren 1797, 1798 och 1799  Broling, Gustaf  1811-1817  se
Book  [MARC]  Kalender för jägare, fiskare och landtmän  Broman, Pehr Gustaf  1854  se
Book  [MARC]  Egne Psalmer og aandelige Sange  Brorson, Hans Adolph  1865  dk
Book  [MARC]  Svanesang. En Samling Psalmer og aandeliga Digte  Brorson, Hans Adolph  1840  dk
Book  [MARC]  Troens rare Klenodie  Brorson, Hans Adolph  1894  dk
Book  [MARC]  Vor Herres og Frelsers Jesu Christi første Aabenbarelse efter sin Opstandelse  Brorson, Hans Adolph  1880  dk
Book  [MARC]  Af björnesläkt : norsk nationalhistorisk roman  Brosbøll, Carl  1898  se
Book  [MARC]  Araber och Kabyler  Brosbøll, Carl  1869  se
Book  [MARC]  Arabere og Kabyler  Brosbøll, Carl  1868  dk
Book  [MARC]  Bjørneæt : nationalhistorisk Roman  Brosbøll, Carl  1898  dk
Book  [MARC]  Danske Folkeskuespil  Brosbøll, Carl  1899  dk
Book  [MARC]  Folkelivsbilleder af Carit Etlar  Brosbøll, Carl  1883  dk
Book  [MARC]  Gjøngehøvdingen og Dronningens vagtmester  Brosbøll, Carl  1897  dk
Book  [MARC]  Herregaards Historier  Brosbøll, Carl  1853  dk
Book  [MARC]  I Tysthet. Ur Herregårdshistorier  Brosbøll, Carl  1874  se
Book  [MARC]  Kirjawa Joukko  Brosbøll, Carl  1874  fi
Book  [MARC]  Klockaren. En berättelse  Brosbøll, Carl  1859  se
Book  [MARC]  Minder, fortalte af ham selv  Brosbøll, Carl  1896  dk
Book  [MARC]
[MARC]
 Sakuntala omtalt med Hensyn til Skjønhed og Behandling  Brosbøll, Carl  1848  dk
Book  [MARC]
[MARC]
 Serafino fra Ota og andre Fortællinger  Brosbøll, Carl  1887  dk
Book  [MARC]  Serafino från Ota  Brosbøll, Carl  1893  se
Book  [MARC]  Skrifter af Carit Etlar (1859)  Brosbøll, Carl  1859-1869  dk
Book  [MARC]  Skrifter af Carit Etlar (1888)  Brosbøll, Carl  1888-1890  dk
Book    Smuglerens søn  Brosbøll, Carl  1915  dk
Book  [MARC]  Vendetta. Banditlif på Corsica  Brosbøll, Carl  1892  se
Book  [MARC]  Tankar om svenska folkbristen  Browallius, Johan et al.  1756  se
Periodical    Den Swenske Patrioten  Browallius, Johan    se
Book    Granatæbler  Browning, Robert  1894  dk
Book  [MARC]  Biskop N.F.S. Grundtvigs Levnetsløb : udførligst fortalt fra 1839  Brun, Hans  1882  no
Book  [MARC]  William Shakespeare : liv, drama, teater  Brunius, August  1924  se
Book  [MARC]  Antiqvarisk och arkitektonisk resa  Brunius, Carl Georg  1839  se
Book  [MARC]  Christinehamns nya kyrka  Brunius, Carl Georg  1860  se
Book  [MARC]  Försök till förklaringar öfver hällristningar  Brunius, Carl Georg  1868  se
Book  [MARC]  Gotlands Konsthistoria  Brunius, Carl Georg  1864-1866  se
Book  [MARC]  Historisk och arkitekonisk beskrifning öfver Helsingborgs kärna  Brunius, Carl Georg  1845  se
Book  [MARC]  Historisk och arkitektonisk beskrifning om Lunds domkyrka  Brunius, Carl Georg  1854  se
Book  [MARC]  Konstanteckningar från en resa år 1849  Brunius, Carl Georg  1851  se
Book  [MARC]  Konstanteckningar under en resa till Bornholm år 1857  Brunius, Carl Georg  1860  se
Book  [MARC]  Skånes konsthistoria för medeltiden  Brunius, Carl Georg  1850  se
Book  [MARC]
[MARC]
 Elfsyssel, Södra Bohus-Län. Historiska minnen  Brusewitz, Gustaf Henrik  1864  se
Book  [MARC]  Zigenarblod  Bråkenhielm, Malvina  1912  se
Book  [MARC]  Den Sluga och Förståndiga Gubben, som lärer de oförfarna både i städerna och på landet, at igenom h ...  Bröms, Pehr  1767  se
Book  [MARC]  Fridtjof Nansen 1861-1893  Brøgger, Waldemar Christofer et al.  1896  no
Book  [MARC]
[MARC]
 Leopold von Buchs resa igenom Norrige : åren 1806, 1807 och 1808 : jemte ett bihang ur Hausmanns Re ...  Buch, Leopold von et al.  1814  se
Book  [MARC]  Vetenskapens sagoland  Buckley, Arabella B.  1886  se
Book  [MARC]  Femtio års kamp för kvinnorösträtten. Den engelska rösträttsrörelsens historia  Bugge Wicksell, Anna  1918  se
Book  [MARC]  Husbygningslære : murmaterialer, murkonstruktioner, træmaterialer, trækonstruktioner, jernkonstrukt ...  Bugge, Andreas  1918  no
Book  [MARC]  Den norske Statstelegrafs Grundlæggelse og Vækst  Bugge, F.  1890  no
Book    Bidrag til den Äldste Skaldedigtnings Historie  Bugge, Sophus  1894  no
Book  [MARC]
[MARC]
 Gamle Norske Folkeviser. Samlede og udgivne af Sophus Bugge  Bugge, Sophus  1858  no
Book  [MARC]  Populær-videnskabelige Foredrag  Bugge, Sophus  1907  no
Book  [MARC]  Studier over de nordiske gude- og heltesagns oprindelse  Bugge, Sophus  1881-1896  no
Book  [MARC]  Kristens och Kristinnas resa  Bunyan, John  1916  se
Book  [MARC]  Kristens resa  Bunyan, John  1924  se
Book  [MARC]  Sånger och ballader  Burns, Robert  1854  se
Book  [MARC]  Prokljatie vam bolsjeviki : otkrytoe pismo bolsjevikam  Burtsev, Vladimir  1918  ru
Music    Sonata ex G a 3  Buxtehude, Dietrich    it
Music    VII Sonate a doi, Violino & Viola da gamba con Cembalo  Buxtehude, Dietrich  1694  se
Book  [MARC]  Benjamin Höijer. En kort sammanställning af hans lefnad och filosofiska tillstånd  Bygdén, Leonard  1872  se
Book  [MARC]  Hernösands Stifts Herdaminne. Bidrag till kännedomen om prästerskap och kyrkliga förhållanden till  ...  Bygdén, Leonard  1923-1926  se
Book  [MARC]  Svenskt anonym- och pseudonymlexikon  Bygdén, Leonard    se
Book  [MARC]  Belägringen af Korinth  Byron, Georg Lord  1854  se
Book  [MARC]  Beppo. En venetiansk historia  Byron, Georg Lord  1854  se
Book  [MARC]  Bruden från Abydos  Byron, Georg Lord  1830  se
Book