- Project Runeberg -  Project Runeberg
 Catalog
User: Password:
Register | Login help

 
Search this site with Google:
 Project Runeberg | Catalog | Forum | Recent Changes | Donate | Comments?

Catalog by language

Title Author Published Lang
Book  [MARC]  Obchodní dum v morských skaliskách  Flygare-Carlén, Emilie  1910-1913  cs
Music    Aladdin. Eventyr-Opera i 4e Akter  Horneman, Christian Frederik Emil  1893  dk
Music    Valfarten (Die Wallfarth). Sangscene for Basbaryton og Orkester  Horneman, Christian Frederik Emil et al.    dk
Book  [MARC]
[MARC]
 Mindeskrift i anledning af hundredaaret for Japetus Steenstrups fødsel  Jungersen, Hector et al.  1914  dk
Book  [MARC]  Spansk Ordsamling : Metodisk Fortegnelse over de almindeligst benyttede spanske Ord  Nyrop, Kristoffer  1894  dk
Book    Breve fra og til Johan Ludvig Heiberg  Heiberg, Johan Ludvig et al.  1862  dk
Book  [MARC]  Flora Danica : Det er Dansk Urtebog  Paulli, Simon  1648  dk
Book  [MARC]
[MARC]
 Knud Leems, Beskrivelse over Finmarkens Lapper, deres Tungemaal, Levemaade og forrige Afgudsdyrkels ...  Leem, Knud et al.  1767  dk
Periodical  [MARC]
[MARC]
 Arkiv for/för nordisk filologi    1882  dk
Periodical    Barn och Ungdom. Nordisk Social-Pedagogisk Tidskrift      dk
Book    Henrik Ibsen. Festskrift i anledning af hans 70:de Fødselsdag    1898  dk
Periodical  [MARC]  Nordens kalender    1931-1938  dk
Periodical  [MARC]  Nordisk tidsskrift for fængselsvæsen...    1878-1911  dk
Book    Nordiskt kunstner-/konstnärs-album  Jaeger, Johannes  1877-1878  dk
Periodical  [MARC]  Scandia    1928-1931  dk
Book    Vintergrønt  Richardt, Christian  1867  dk
Book  [MARC]  Dansk-russisk ordbog  Krymova, Nina et al.  1960  dk
Book  [MARC]  Dansk-svensk ordbok  Widman, Karen  1984  dk
Book  [MARC]
[MARC]
[MARC]
 Kort svensk Sproglære for Danske  Høst, Jens Kragh  1817  dk
Book  [MARC]  Nordens årsbok    1921-1929  dk
Periodical  [MARC]  Nordisk universitets-tidskrift    1854-1866  dk
Book    Svensk Læsebog, indeholdende Prøver paa svensk prosa og poesi, tilligemed en kortfattet svensk spro ...  Lénström, Carl  1843  dk
Book  [MARC]  A. v. Humboldts Reiser i det Europæiske og Asiatiske Rusland  Humboldt, Alexander von  1856  dk
Book    Aanden i Naturen  Ørsted, Hans Christian  1850  dk
Book  [MARC]  Aander og Tider. Et Rekviem over Charles Darwin  Gjellerup, Karl  1882  dk
Book  [MARC]  Aandetroen og den frie Tænkning  Dreier, Frederik  1852  dk
Book    Aarestrups samlede digte  Aarestrup, Emil  1913  dk
Book  [MARC]  Adam af Bremen om Menigheden i Norden under Erkesædet i Bremen og Hamborg (788-1072)  Adam Bremensis  1862  dk
Book  [MARC]  Adel, Gejstlighed, Borger og Bonde  Wied, Gustav  1897  dk
Book  [MARC]  Alkoran d. e. Capitlernes Bog for 1806  Zetlitz, Jens  1806  dk
Book  [MARC]
[MARC]
 Almindeligt Forfatter-Lexicon for Kongeriget Danmark med tilhørende Bilande, fra 1814 til 1840  Erslew, Thomas Hansen  1843-1868  dk
Book  [MARC]  Amalie Vardum  Suenssen, Fanny  1862  dk
Book  [MARC]
[MARC]
 Andreas Peter Berggreen. Et Mindeskrift    1895  dk
Periodical  [MARC]  Annaler for nordisk oldkyndighed (og historie)    1836-1863  dk
Book    Anne Charlotte Leffler. Hertuginde af Cajanello  Key, Ellen  1893  dk
Book  [MARC]  Anonym- og Pseudonym-Lexikon for Danmark og Island til 1920 og Norge til 1814  Ehrencron-Müller, Holger  1940  dk
Book  [MARC]  Anonymer og pseudonymer i den danske, norske og islandske literatur  Collin, Edvard  1869  dk
Periodical  [MARC]  Antiquarisk tidsskrift / udg. af det Kongelige nordiske oldskrift-selskab    1845-1864  dk
Music    Aquareller. Tonebilleder for Pianoforte.  Gade, Niels Wilhelm    dk
Book  [MARC]  Arabere og Kabyler  Brosbøll, Carl  1868  dk
Book  [MARC]  Arithmetica Regnekunst, bode med Cyphret oc regnepenningh, nyligen wdgod po Danske, wed Claus lauri ...  Skavbo, Claus Lauridsen  1552  dk
Book  [MARC]
[MARC]
 Arvingen  Goldschmidt, Meïr Aron  1865  dk
Book    Aspasia. en kunstner- og kjærlighedsroman fra det gamle Hellas  Hamerling, Robert  1879  dk
Book  [MARC]  Avrohmche Nattergal  Goldschmidt, Meïr Aron  1871  dk
Book  [MARC]  Axel og Valborg  Oehlenschläger, Adam  1910  dk
Book  [MARC]
[MARC]
 Bakkehus og Solbjerg. Træk af et nyt Livssyns Udvikling i Norden  Troels-Lund, Tr. Fr.  1920-1922  dk
Book  [MARC]
[MARC]
 Barberkniven. En Kriminalroman om Dommerformodninger  Rosenkrantz, Palle  1907  dk
Book  [MARC]  Barndom og Drengeaar : en Fortælling  Tolstoy, Leo  1885  dk
Book  [MARC]  Barnlige sjæle  Wied, Gustav  1893  dk
Book  [MARC]  Belgien    1916  dk
Book  [MARC]  Bent Bille. Renæssanceroman  Rosenkrantz, Palle  1906  dk
Book    Bernadotte i Norden eller Norges adskillelse fra Danmark og forening med Sverig  Sørensen, C. Th.    dk
Book    Betragtninger over den grasserende Emancipationsfeber  Schwartz, Athalia  1851  dk
Book    Bibelen    1933  dk
Book  [MARC]  Bidrag til Kundskaben om Kjønsorganernes Udvikling hos Benfiskene  Jungersen, Hector  1889  dk
Book  [MARC]  Bidrag til en Monographi af Marseniaderne  Bergh, Rudolph  1853  dk
Book  [MARC]
[MARC]
 Bidrag til en Ordbog over Jyske Almuesmål  Feilberg, Henning Frederik  1886-1914  dk
Book    Bidrag til kundskab om gonorrhoe hos mandfolk  Bergh, Rudolph  1860  dk
Book  [MARC]
[MARC]
 Biographiske Efterretninger om dem, der ved Kjøbenhavns Universitet have erholdt de høieste akademi ...  Hundrup, Ferdinand Emil  1854-1859  dk
Music    Bjergpigen  Hauch, Carsten et al.  1916  dk
Book  [MARC]  Bjørneæt : nationalhistorisk Roman  Brosbøll, Carl  1898  dk
Book    Bjørnstjerne Bjørnson som Digter, Politiker og Personlighed  Bååth-Holmberg, Cecilia  1888  dk
Book  [MARC]
[MARC]
 Bjørnø. Roman  Rosenkrantz, Palle  1900  dk
Book    Blik paa det verdenshistoriske Værk Clara Raphael og den dervid fremkaldte Damelitteratur  Dreier, Frederik  1851  dk
Book  [MARC]  Breve fra Sverrige i Aaret 1812  Molbech, Christian  1814-1817  dk
Book  [MARC]  Buer og Staal : Digte  Bønnelycke, Emil  1919  dk
Book  [MARC]  By og Borger i Middelalderen  Vedel, Valdemar  1901  dk
Book    Byens stolthed  Wied, Gustav  1904  dk
Book    Børnene i Nyskoven  Marryat, Frederick  1910  dk
Book  [MARC]  Carl Joakim Brandt. En levnedsskildring samt et udvalg af hans digte  Rønning, Frederik  1892  dk
Book    Centrum  Wied, Gustav    dk
Book  [MARC]  Christian Frederik Ingerslev. Nekrolog  Hundrup, Ferdinand Emil  1868  dk
Book  [MARC]  Christian Winther : et livsbillede  Bøgh, Nicolaj  1893-1901  dk
Book  [MARC]  Christian den fjerdes skib paa Skanderborg sø  Troels-Lund, Tr. Fr.  1893  dk
Book  [MARC]  Christiern Pedersens danske skrifter  Pedersen, Christiern  1850-1856  dk
Book  [MARC]  Clara Raphael - Mathilde Fibiger - Et Livsbillede  Fibiger, Margrethe  1891  dk
Book  [MARC]  Congofloden og Grundlæggelsen af den frie Congostat  Stanley, Henry M.  1885  dk
Book    Dagene - Viser og Digte  Larsen, Thøger  1905  dk
Book  [MARC]  Dagligt Liv i Norden i det sekstende Aarhundrede  Troels-Lund, Tr. Fr.  1914-1915  dk
Book  [MARC]  Dampmaskinen fremstillet i 15 populære Forelæsninger  Ursin, Georg Frederik  1842  dk
Book    Danmark-Norges Traktater 1523-1750 med dertil hørende Aktstykker    1907-1933  dk
Periodical  [MARC]  Danmark. Illustreret Kalender    1886-1893  dk
Periodical    Danmarks Adels Aarbog  Hiort-Lorenzen, Hans Rudolf et al.  1884  dk
Book  [MARC]
[MARC]
 Danmarks Fauna    1907  dk
Book  [MARC]  Danmarks Historie i Billeder  Mollerup, William  1898  dk
Book    Danmarks Riges Grundlov af 1953      dk
Book    Danmarks Riges Krønike  Saxo Grammaticus et al.    dk
Book  [MARC]  Danmarks Sydgrænse og Herredømmet over Holstein ved den Historiske tids begyndelse (800-1100)  Steenstrup, Johannes  1900  dk
Book    Danmarks runeindskrifter  Moltke, Erik et al.    dk
Book    Dansk Bondeliv saaledes som det i Mands Minde førtes navnlig i Vestjylland  Feilberg, Henning Frederik    dk
Book  [MARC]
[MARC]
 Dansk Glossarium, eller Ordbog over forældede danske Ord  Molbech, Christian  1857-1866  dk
Book    Dansk Kunst og Kunstudstillingen på Charlottenborg  Kyhn, Vilhelm  1876  dk
Book    Dansk Kunst. Svar til den "danske Kunstner"  Kyhn, Vilhelm  1877  dk
Book  [MARC]  Dansk Skuespilkunst. Portrætstudier  Brandes, Edvard  1880  dk
Book  [MARC]  Dansk biografisk Lexikon  Bricka, Carl Frederik  1887-1905  dk
Book  [MARC]  Dansk etymologisk Ordbog  Jessen, Edwin  1893  dk
Book  [MARC]  Danske Billeder fra Land og Sø, efter danske Landskabsmalere    1873  dk
Book  [MARC]  Danske Folkeskuespil  Brosbøll, Carl  1899  dk
Book  [MARC]  Danske Folkeæventyr  Grundtvig, Svend  1884  dk
Book  [MARC]  Danske Forfatterinder i det nittende Hundredaar  Andersen, Anton  1896  dk
Book    Danske Patriciske Slægter  Elvius, Sofus et al.  1891  dk
Book  [MARC]  Danske Skjemtedigte    1872  dk
Book  [MARC]  Danske Zoocecidier (fra Videnskab. meddel. fra Naturh. Foren. 1896)  Rostrup, Sofie  1896  dk
Book    Danske folkeviser med tegninger af danske kunstnere      dk
Book    Dante. En studie  Vedel, Valdemar  1892  dk
Book  [MARC]  De danske Stednavne  Steenstrup, Johannes  1908  dk
Book    De to Baronesser  Andersen, H. C.  1866  dk
Book  [MARC]  De tre nordiske brødrefolk  Troels-Lund, Tr. Fr.  1906  dk
Book  [MARC]  De uden Fædreland  Bang, Herman  1906  dk
Book    Den Danske Bonde og Friheden.  Steenstrup, Johannes  1888  dk
Book    Den Danske Krønicke som Saxo Grammaticus screff halfffjerde hundrede Aar forliden  Saxo Grammaticus  1575  dk
Book    Den Danske Psalmedigtning  Brandt, Carl Joakim et al.    dk
Book  [MARC]  Den Grundtvigske slægt  Rønning, Frederik  1904  dk
Book  [MARC]  Den Store Eros  Leopold, Svend  1902  dk
Periodical  [MARC]  Den Svenske Argus, oversat paa Dansk  Dalin, Olof von  1740  dk
Book  [MARC]  Den bleggule Hest : En Terrorists Optegnelser  Madelung, Aage  1909  dk
Book  [MARC]
[MARC]
 Den danske Ishavsfarer Jens Munk  Knudsen, Johannes  1902  dk
Book  [MARC]  Den danske Literaturs Historie fra dens Begyndelse til vore Dage  Winkel Horn, Fr.  1881  dk
Book  [MARC]  Den danske erobring af England og Normandiet  Worsaae, Jens Jacob Asmussen  1863  dk
Book  [MARC]  Den gyldne Legende  Longfellow, Henry Wadsworth et al.  1882  dk
Book  [MARC]  Den menneskelige Tanke : dens Former og dens Opgaver  Høffding, Harald  1910  dk
Book  [MARC]  Den naturalistiske Roman : Flaubert, Zola, Maupassant, Huysmans, Bourget  Levin, Poul  1907  dk
Book  [MARC]
[MARC]
 Den norske Gjøa-ekspedition til den magnetiske nordpol og gennem Nordvestpassagen 1903-06  Hansen, Godfred  1912  dk
Periodical    Den røde krig. Ungsocialistisk Organ    1918-1921  dk
Book  [MARC]
[MARC]
[MARC]
[MARC]
 Den skandinaviske Eenhedstanke, som den har været, og som den er i Nordens tre Riger  Molbech, Christian  1857  dk
Book  [MARC]  Den store Bastian, eller Vær Lydig. Lystige Historier og morsomme Billeder  Hoffmann, Heinrich  1894  dk
Book  [MARC]
[MARC]
 Den store Humor : en psykologisk Studie  Høffding, Harald  1916  dk
Book    Det Kongelige Døvstumme-Institut i Skoleaarene 1865/66 og 1866/67  Trap, J. P. et al.  1868  dk
Book  [MARC]  Det Kongerige Norge fremstillet efter dets naturlige og borgerlige Tilstand  Jessen, Erik Johan  1763  dk
Book  [MARC]
[MARC]
 Det danske Vestindien  Cavling, Henrik  1894  dk
Book    Det flammende Bogstav  Hawthorne, Nathaniel  1910  dk
Book  [MARC]  Det gamle Kollegiehefte : et Sidestykke til »Kreuzersonaten«  Tolstoy, Lev Lvovich  1894  dk
Book  [MARC]  Det hvide hus og den røde hytte : æventyr og historier  Malling, Mathilda  1911  dk
Book  [MARC]  Det nittende Aarhundrede : Aarhundredets store Forspil 1776-1815  Bering Liisberg, H. C.  1899  dk
Book  [MARC]  Det nittende Aarhundrede : Vore Bedsteforældres Tid : Tiden indtil 1848  Bering Liisberg, H. C.  1900  dk
Book  [MARC]  Det største i Verden  Drummond, Henry  1890  dk
Book  [MARC]  Det tyvende Aarhundredes Vækkelse, nogle Kendsgerninger og almindelige Lærdomme  Barratt, Thomas Ball  1908  dk
Book  [MARC]  Diderot, hans liv og hans gerning  Ipsen, Knud  1891  dk
Music    Digte. Op. 24  Ipsen, Alfred et al.    dk
Book    Digte  Bøgh, Erik  1860  dk
Book  [MARC]  Doktor Moreaus Ø  Wells, H. G.  1898  dk
Book    Døden  Wied, Gustav    dk
Book  [MARC]  Edison, hans liv og hans opfindelser  Dahl, Kristian  1897  dk
Book  [MARC]  Een i Alle. Novelle  Gyllembourg, Thomasine  1840  dk
Book  [MARC]  Efteraar. Digte  Møller, Niels  1888  dk
Book    Efterladte Digter  Aarestrup, Emil  1863  dk
Book    Efterladte digte  Kaalund, H. V.  1885  dk
Book  [MARC]
[MARC]
[MARC]
 Efterretninger om Island, Grönland og Strat Davis samt Sverriges Lapmarker  Högström, Pehr  1748  dk
Book  [MARC]  Egne Psalmer og aandelige Sange  Brorson, Hans Adolph  1865  dk
Book  [MARC]  Elsker hverandre : en Passionsbog  Madelung, Aage  1912  dk
Book  [MARC]  En Adelig Rede  Turgenev, Ivan  1890  dk
Book    En Digters Bazar  Andersen, H. C.  1877  dk
Book  [MARC]  En Hedereise i Viborg-Egnen  Goldschmidt, Meïr Aron  1867  dk
Book    En Hverdagshistorie  Gyllembourg, Thomasine  1917  dk
Book  [MARC]  En Jøde. Fortælling  Goldschmidt, Meïr Aron  1852  dk
Book    En Kvindehistorie  Goldschmidt, Ragnhild  1875  dk
Book  [MARC]  En Maaned i Orienten. Flygtige Skizzer  Lange, Thor  1887  dk
Book  [MARC]  En Politiker. Fortælling  Brandes, Edvard  1889  dk
Book  [MARC]  En Præservative oc salig Lægedom imod den farlige oc forgifftige Sjælens Siuge, som er Mishaab elle ...  Hemmingsen, Niels  1593  dk
Music    En Snes danske Viser  Nielsen, Carl et al.  1915  dk
Book    En Søndag paa Amager. Vaudeville. 3. Opl.  Heiberg, Johanne Luise  1889  dk
Book    En Søndag paa Amager. Vaudeville  Heiberg, Johanne Luise  1848  dk
Book  [MARC]  En Verdensomsejling under Havet  Verne, Jules  1872  dk
Book  [MARC]  En anarkists erindringer  Kropotkin, Petr  1900  dk
Book  [MARC]  En brevvexling  Gyllembourg, Thomasine  1843  dk
Book  [MARC]  En kvindes magt  Norris, Frank  1912  dk
Book  [MARC]  En landstryger paa rejse  Twain, Mark  1881  dk
Book  [MARC]  En liden Hverdags-Postille indeholdende Femten verdslige Prækener for Menigmand  Bøgh, Erik  1877  dk
Book  [MARC]  En sommer i Island. Reiseskildring  Paijkull, Carl Wilhelm  1867  dk
Book    En stridsman  Skjoldborg, Johan  1921  dk
Book  [MARC]  Eneboeren paa Johannesskæret  Flygare-Carlén, Emilie  1892  dk
Book  [MARC]
[MARC]
 Enevoldsmagtens Indførelse i Dannemark i Aaret 1660 : Historisk og kritisk Undersøgelse  Heiberg, Peter Andreas  1828  dk
Book    Englænderne paa Gyllingnæs  Becker, Tyge  1859  dk
Book  [MARC]  Enten - Eller : et Livs-Fragment  Kierkegaard, Søren  1894-1895  dk
Book  [MARC]  Erasmus Montanus  Holberg, Ludvig  1884  dk
Book  [MARC]  Erindringer af min politiske, selskabelige og litterære Vandel i Frankrig  Heiberg, Peter Andreas  1830  dk
Book  [MARC]  Erindringer om M. Goldschmidt  Bøgh, Nicolaj  1887  dk
Book    Erindringer  Bøgh, Erik    dk
Book  [MARC]  Erindringer  Høffding, Harald  1928  dk
Book  [MARC]  Erobringen av Brødet  Kropotkin, Petr  1898  dk
Book  [MARC]  Eskimoiske Eventyr og Sagn  Rink, Hinrich  1866  dk
Book  [MARC]  Essays. Danske personligheder  Brandes, Georg  1889  dk
Book  [MARC]  Essays. Fremmede Personligheder  Brandes, Georg  1889  dk
Book  [MARC]  Esther  Balzac, Honoré de  1899  dk
Book  [MARC]  Et Brud : Skuespil i tre Akter  Brandes, Edvard  1885  dk
Book  [MARC]  Et Eventyr. Beretningen om Zachris Topelius  Lagerlöf, Selma  1920  dk
Book    Et Folkesagn. Ballet i 3 Akter  Bournonville, Anton August    dk
Book    Et Foraar  Kaalund, H. V.  1858  dk
Book  [MARC]  Et Hundrede Epigrammer Udvalgte og oversatte fra Latin  Holberg, Ludvig  1902  dk
Book  [MARC]  Et Kvindeliv. Ilia Fibiger  Fibiger, Margrethe  1894  dk
Book  [MARC]  Et dybere Syn paa Verdenskrigen  Key, Ellen  1917  dk
Book  [MARC]  Et københavnsk Hjem. Lystspil i fire Akter  Boeck, Christopher  1892  dk
Book  [MARC]  Etik : en Fremstilling af de etiske Principer og deres Anvendelse paa de vigtigste Livsforhold  Høffding, Harald  1905  dk
Book    Eventyr og historier  Andersen, H. C.    dk
Book  [MARC]  Eventyr, fortalte for børn. Ny samling  Andersen, H. C.  1842  dk
Book    Eventyr. fortalte for Børn  Andersen, H. C.  1837  dk
Book  [MARC]  Ewalds levnet  Hammerich, Martin  1861  dk
Book    Fabler  Holberg, Ludvig  1832  dk
Book  [MARC]  Fader og Søn  Tolstoy, Leo  1906  dk
Book  [MARC]  Faderen. Sorgespil i tre akter  Strindberg, August  1888  dk
Book  [MARC]  Familien paa Hapakoski : En roman fra vore dages Finland  Ahrenberg, Jac  1894  dk
Book  [MARC]  Fantastiske noveller  Hoffmann, E. T. A.  1897  dk
Book  [MARC]  Feber : Congo-Fortællinger  Jürgensen, Jürgen  1911  dk
Book  [MARC]  Ferdinand Lassalle. En kritisk Fremstilling  Brandes, Georg  1881  dk
Book  [MARC]  Festskrift i Anledning af Dansk Smede og Maskinarbejder Forbunds 25 Aars Jubilæum : 1888 - 20. Augu ...  Hansen, Jacob Anton  1913  dk
Book  [MARC]  Festskrift i Anledning af Dansk Smede- og Maskinarbejder Forbunds 50 Aars Jubilæum : 1888-1938 20.  ...    1938  dk
Book    Filosofiska problemer  Høffding, Harald  1902  dk
Book  [MARC]  Finland : dets private og offenlige Økonomi  Frederiksen, Niels Christian  1901  dk
Book  [MARC]  Fire Livsbilleder  Petersen, Richard  1894  dk
Book    Flugten til Amerika  Winther, Christian  1926  dk
Book  [MARC]  Flyvende sommer  Schjørring, Johanne  1878  dk
Book  [MARC]  Fodreise fra Holmens Canal til Østpynten af Amager i Aarene 1828 og 1829. 3. Oplag  Andersen, H. C.  1840  dk
Book  [MARC]  Folkelivsbilleder af Carit Etlar  Brosbøll, Carl  1883  dk
Book    Folkenes Fremtid  Dreier, Frederik  1848  dk
Book  [MARC]  Folkeopdrageren Heinrich Pestalozzi  Trier, Herman  1887  dk
Book    Fortællinger og Skildringer  Goldschmidt, Meïr Aron  1863-65  dk
Book    Fortællinger og Virkelighedsbilleder  Goldschmidt, Meïr Aron    dk
Book  [MARC]  Forvandlinger  Madelung, Aage  1913  dk
Book  [MARC]  Fox-Expeditionen i Aaret 1860 over Færøerne, Island og Grønland  Zeilau, Theodor  1861  dk
Book  [MARC]
[MARC]
 Fra Amerika  Cavling, Henrik  1897  dk
Book    Fra Amerikas Kultur : et Aandslivs Historie  Christensen, Carl M. Brinck  1898  dk
Book    Fra Grønland til Stillehavet, Rejser og Mennesker fra 5. Thule-Ekspedition 1921-24  Rasmussen, Knud    dk
Book    Fra Heden til Havet  Both, Ludvig Frederik  1868  dk
Book    Fra Italien. Indtryk og stemninger fra en rejse  Vedel, Valdemar  1892  dk
Book    Fra Lier og Fjelde  Feilberg, Peter Berendt  1900  dk
Book  [MARC]  Fra Mississippifloden  Twain, Mark  1883  dk
Book  [MARC]  Fra Rusland. Skildringer og Stemninger  Lange, Thor  1882  dk
Book  [MARC]  Fra Studenterdagene : Spredte Minder fra Fester og Forestillinger  Møller, Carl  1895  dk
Book  [MARC]  Fra de dybe Dale  Cavling, Henrik  1894  dk
Book  [MARC]  Fra øst og vest : fire fortællinger  Korolenko, Vladimir  1891  dk
Book    Fragmenter, efterladte af forfatteren til den patriotiske Tilskuer  Sneedorff, Jens Schielderup  1769  dk
Book  [MARC]  Franske Billed-gloser med Textøvelser  Goldschmidt, Thora  1890  dk
Book    Franske Taleøvelser  Storm, Johan  1896  dk
Book  [MARC]
[MARC]
 Frederik Sneedorff. Et mindeskrift  Nygaard, Frederik  1893  dk
Book  [MARC]  Fredrika Bremer. En nordisk kvindes liv og gerning  Petersen, Richard  1892  dk
Book  [MARC]  Fremmed Skuespilkunst. Studier og Portræter  Brandes, Edvard  1881  dk
Book    Fremtidens Folkeopdragelse  Dreier, Frederik  1848  dk
Book  [MARC]
[MARC]
[MARC]
 Frimodige Tanker over den saa uventede, som store Hevnens Dag, den 17de Januarii 1772  Langebek, Jacob  1772  dk
Book  [MARC]  Fru Marianne  Benedictsson, Victoria  1887  dk
Book  [MARC]  Fruen paa Havreholm. En Herregaardsroman  Rosenkrantz, Palle  1899  dk
Book  [MARC]  Frændeløs  Malot, Hector  1911  dk
Music    Fröken Nitouche  Bøgh, Erik    dk
Book  [MARC]  Første Indledning til den almindelige Naturlære  Ørsted, Hans Christian  1811  dk
Book  [MARC]  General-Kaptainen eller En Konge til Søs. Billeder i historisk ramme fra Christian IV's ungdom  Bering Liisberg, H. C.  1896  dk
Book  [MARC]
[MARC]
[MARC]
 Gennem Asiens Æventyrlande  Hedin, Sven  1904  dk
Book  [MARC]  Geografisk-Statistisk Haandbog  Ankjær, Stefan  1858-1863  dk
Book  [MARC]  Georg Brandes : En bog om Ret og Uret  Ipsen, Alfred  1902-1903  dk
Book  [MARC]  Gjøngehøvdingen og Dronningens vagtmester  Brosbøll, Carl  1897  dk
Book    Granatæbler  Browning, Robert  1894  dk
Book    Grevinden og hendes Søskendebarn  Bøgh, Erik  1860  dk
Book  [MARC]  Grevskabet Karenslyst  Zetlitz, Jens  1788  dk
Book  [MARC]  Grundtvig som salmedigter  Sommerfelt, Harald Vilhelm  1899  dk
Book    Grundtvig: salmer i udvalg  Grundtvig, N. F. S.    dk
Book    Græs-Kultur i den C. E. Greve Krag-Juel-Vind-Frijs tilhørende udtørrede Søborg Sø  Feilberg, Peter Berendt  1888  dk
Book  [MARC]
[MARC]
 Grönlands historiske mindesmærker    1838-1845  dk
Book  [MARC]  Grønland geographisk og statistisk beskrevet  Rink, Hinrich  1857  dk
Book  [MARC]  Guds Uforanderlighed  Kierkegaard, Søren  1855  dk
Book    Gyldholm. Arbejderroman  Skjoldborg, Johan  1921  dk
Book  [MARC]  Gösta Berlings Saga : Fortællinger fra det gamle Vermland  Lagerlöf, Selma  1895  dk
Book  [MARC]  H. C. Andersens eventyr og historier. Jubilæumsudgave for danske børn  Andersen, H. C.  1905  dk
Book  [MARC]
[MARC]
 Haandens og Hjærnens Arbejde. Landbrug, Industri og Haandværk i Nutid og i Fremtid  Kropotkin, Petr  1904  dk
Book  [MARC]  Haandgerningsbog  Rom, Niels Christian  1894  dk
Book  [MARC]  Halvhundrede Digte  Welhaven, J. S.  1848  dk
Book  [MARC]  Han er Jøde : fire fortællinger  Suenssen, Fanny  1892  dk
Book    Hans Kongl. Majestæts høisalig Kong Gustav den Tredies Testament  Gustav III  1792  dk
Book  [MARC]  Hans Puggaard. Et hundredaars mindeskrift    1888  dk
Book    Harzrejsen  Heine, Heinrich  1887  dk
Periodical  [MARC]  Heimdal. Musikalisk Flyveblad udgivet af nogle Medlemmer af "Nordisk Sanger-Forening"  Berggreen, Andreas Peter  1845  dk
Book  [MARC]  Heinrich Heine  Brandes, Georg  1897  dk
Book    Heksen. Opera i fire Akter  Ipsen, Alfred  1891  dk
Book  [MARC]  Henrik Ibsen  Brandes, Georg  1898  dk
Book  [MARC]  Henrik Stampe  Deuntzer, Johan Henrik  1891  dk
Book  [MARC]  Henrik Steffens. Et Lifsbillede  Petersen, Richard  1881  dk
Music    Henrik og Else. Op. 25  Winther, Christian et al.  1886  dk
Book  [MARC]  Herregaards Historier  Brosbøll, Carl  1853  dk
Book    Herrens Venner  Wied, Gustav    dk
Book    Hexerie eller Blind Allarm  Holberg, Ludvig    dk
Music    Hilsen til Norge. Cantate fra Studentertoget 1869  Hartmann, Johann Peter Emilius et al.  1871  dk
Book  [MARC]  Himmel og Hav : Marinedigte  Juel, Axel  1916  dk
Book    Historisk Beretning om Indbyggernes Bedrifter paa Færøerne  Torvesen, Tormod  1770  dk
Book  [MARC]
[MARC]
 Historisk Calender. En Samling historiske Smaaskrifter  Kønigsfeldt, Johannes Peter Frederik  1865  dk
Periodical  [MARC]  Historisk Calender  Engelstoft, Laurids et al.  1814-1817  dk
Book  [MARC]  Historisk Teknik : den historiske Undersøgelse fremstillet i sine Grundlinier  Erslev, Kristian  1911  dk
Book  [MARC]
[MARC]
 Historiske Afhandlinger  Jørgensen, A. D.  1898-1899  dk
Book  [MARC]  Historiske Fortællinger. Tider og Tanker  Troels-Lund, Tr. Fr.  1910-1912  dk
Periodical    Hjemme og Ude. Nordisk Ugeblad    1884-1885  dk
Book  [MARC]
[MARC]
 Hjortens Flugt : Et Digt  Winther, Christian  1856  dk
Book  [MARC]  Hjortens Flugt. Et digt  Winther, Christian  1894  dk
Book  [MARC]  Holberg og hans scene  Brandes, Edvard  1898  dk
Book  [MARC]  Holbergs Peder Paars  Holberg, Ludvig  1863  dk
Book    Holbergs træ i Fiolstræde: En Analyse henhørende til "det skjønnes Naturlære"  Feilberg, Ludvig  1882  dk
Book  [MARC]  Holland : rejseindtryck og studier  Ipsen, Alfred  1891  dk
Book    Hovedstrømninger i det 19de Aarhundredes Litteratur  Brandes, Georg  1872-1890  dk
Book  [MARC]  Huldrebakken : sangspil på rimede vers i en act  Bøgh, Erik  1852  dk
Book  [MARC]  Hund og jæger : den staaende hunds dressur og brug paa jagt i Norden  Pay, C. M.  1921  dk
Periodical  [MARC]  Hvem-hvad-hvor : Politikens årbog    1949  dk
Book  [MARC]
[MARC]
 Hyggelige Tider  Leopold, Svend  1898  dk
Book  [MARC]  Hændelser  Møller, Niels  1890  dk
Book  [MARC]  I Drømmenes Rige    1894  dk
Book  [MARC]  I Dyreham  Madelung, Aage  1921  dk
Book  [MARC]  I Kamp for Lykken : Livsbilleder  Tolstoy, Leo  1888  dk
Book  [MARC]  I Sverrig  Andersen, H. C.  1851  dk
Book    I danske Farver  Lange, Thor  1907  dk
Book    Iapetus Steenstrup i Ungdomsaarene 1813-1845  Steenstrup, Johannes  1913  dk
Book    Ibsen og Danmark (ur Festskrift til Henrik Ibsen)  Vedel, Valdemar  1898  dk
Book  [MARC]  Ild og Ungdom : Digte  Bønnelycke, Emil  1917  dk
Book  [MARC]
[MARC]
 Illustreret Musikhistorie. En fremstilling for nordiske læsere  Panum, Hortense et al.  1897-1905  dk
Book  [MARC]  Illustreret dansk Literaturhistorie. Danske Digtere i det 19de Aarhundrede  Østergaard, Vilhelm  1907  dk
Book    Illustreret dansk Litteraturhistorie  Hansen, P.  1902  dk
Book    Improvisatoren : Roman i to Dele  Andersen, H. C.  1899  dk
Book    Inden Døre, Skuespil i tre Handlinger  Thoresen, Magdalene  1877  dk
Book  [MARC]  Ingemanns Liv og Digtning  Schwanenflügel, Herman  1886  dk
Book  [MARC]  Intelligensblade  Heiberg, Johan Ludvig  1842-1844  dk
Book  [MARC]  Isblink : Digte fra den grønlandske Polarregion  Mylius Erichsen, Ludvig.  1904  dk
Book  [MARC]  Island i fristatstiden  Guðmundsson, Valtýr  1924  dk
Book  [MARC]  Jagt paa Dyr og Mennesker  Madelung, Aage  1908  dk
Book    Jeanne d'Arc, Pigen fra Orléans  Michelet, Jules  1888  dk
Book    Jens Munks Navigatio Septentrionalis    1883  dk
Book  [MARC]  Johanne  Bjørnson, Bjørn  1898  dk
Book  [MARC]
[MARC]
 Jonas Tværmoses Ærgrelser. Skizzer  Bøgh, Erik  1864  dk
Book  [MARC]  Jonas Tværmoses Ærgrelser  Bøgh, Erik  1875  dk
Book    Joseph Smiths Levnetslöb  Jenson, Andrew  1879  dk
Book    Joseph Smiths Levnetsløb  Jenson, Andrew  1904  dk
Book  [MARC]  Jul i Skovriddergaarden og andre fortellinger  Bauditz, Sophus  1899  dk
Book    Jul  Feilberg, Henning Frederik    dk
Book  [MARC]  Julehistorier  Paulsen, John  1899  dk
Book  [MARC]  Julies Dagbok  Nansen, Peter  1893  dk
Book    Jung-Stilling. Ett kristeligt Levnedsløb  Petersen, Richard  1890  dk
Book  [MARC]  Jøder og Slaver : nye Kulturbilleder fra Halvasien  Franzos, Karl Emil  1889  dk
Book  [MARC]  Jøderne i Østeuropa  Elberling, Emil  1891  dk
Music    Kampen med muserne. Satyrspil  Horneman, Christian Frederik Emil et al.  1910  dk
Book  [MARC]  Kaptajn Grants Børn. En Rejse omkring Jorden  Verne, Jules  1879  dk
Book  [MARC]  Karl den Tolvte i hans Ungdom og hans Velmagtsdage  Fryxell, Anders  1859  dk
Book  [MARC]  Kavkasus : Rejseminder og Skildringer  Lange, Olaf  1891  dk
Book  [MARC]  Kejser Aleksander III og hans Omgivelser  Notovitch, Nicolas  1893  dk
Book  [MARC]  Keraban Stivnakke. Rejse fra Konstantinopel til Skutari rundt om det sorte Hav  Verne, Jules  1884  dk
Book  [MARC]  Kgl. Majestæts skip "Havmanden". Billeder i historisk ramme fra Christian V's tid  Bering Liisberg, H. C.  1900  dk
Book  [MARC]  Kina eller "Riget i Midten"  Rasmussen, Vilhelm  1923  dk
Book    Kirken og den Psykiske Forskning  Níelsson, Haraldur  1922  dk
Book    Kirkens Historie. Fra Profeten Josephs Död, tilligemed En Kirkehistorisk Kronologi  Jenson, Andrew  1883  dk
Book  [MARC]  Kirkens arbejde i de store byer  Ussing, Henry  1897  dk
Book  [MARC]  Kjerlighedens Gjerninger. Nogle christelige Overveielser i Talers Form  Kierkegaard, Søren  1847  dk
Book    Kjærlighedshistorier fra mange Lande  Goldschmidt, Meïr Aron  1868  dk
Book    Kjøbenhavn, historisk-topographisk beskriven  Both, Ludvig Frederik  1865  dk
Periodical    Kjøbenhavns flyvende Post      dk
Periodical  [MARC]  Klingen    1917-1920  dk
Book    Koglerier  Møller, Niels  1895  dk
Book  [MARC]  Komedie paa Kronborg  Bauditz, Sophus  1903  dk
Book  [MARC]  Kong Christian VIII's Dagbog fra Regenttiden i Norge. Efter Kongens franske Originalhaandskrift  Christian 8  1883  dk
Book  [MARC]  Kong Haldan den Stærke  Kaalund, H. V.  1840  dk
Book    Kong Karls Testamente. Historisk Roman  Starbäck, Carl Georg  1879  dk
Book    Kongelig Elskov : Anna Boleyn : historisk Roman fra Renæssancetiden  Rosenkrantz, Palle  1904-1905  dk
Book  [MARC]
[MARC]
[MARC]
 Kongeriget Danmark  Trap, J. P.  1856-1906  dk
Book  [MARC]  Kontreadmiral H. C. Sneedorff's efterladte Breve fra 1807-14 i uddrag  Sneedorff, Hans Christian  1899  dk
Book    Konvolutten. En graphologisk studie  Gjellerup, Karl  1897  dk
Book  [MARC]  Kort Fremstilling af de vigtigste Sygdomme hos Hesten, Oxen og Faaret, deres Natur og foreløbige Be ...  Stockfleth, Viggo  1862  dk
Book  [MARC]  Kort Oversigt over den nyere Filosofis Historie  Høffding, Harald  1910  dk
Book  [MARC]  Korte Veje. Scener og smaahistorier  Nansen, Peter  1890  dk
Book  [MARC]
[MARC]
[MARC]
 Korvetten Heimdals Togt til de vestindiske Farvande i Aarenen 1861 og 1862    1863  dk
Periodical  [MARC]  Kraks Blå Bog      dk
Book  [MARC]  Kreutzer-Sonaten : en Fortælling  Tolstoy, Leo  1890  dk
Book  [MARC]
[MARC]
 Kristelig Livsbelysning  Aggersborg, Pauline  1900  dk
Book  [MARC]  Kristelige Tanker om vore skyldige Pligter imod Gud, imod vor Næste og imod os Selv  Montagne, Jean de la  1755  dk
Book  [MARC]  Kritiker og Portræter  Brandes, Georg  1885  dk
Book  [MARC]  Krønnike-Rim til levende Skolebrug  Grundtvig, N. F. S.  1875  dk
Book  [MARC]  Kun en Spillemand  Andersen, H. C.  1899  dk
Book    Kunst og liv i det gamle Florens  Oppermann, Theodor  1895  dk
Book  [MARC]
[MARC]
 Kunsten i Danmark under Frederik V og Christian VII  Oppermann, Theodor  1906  dk
Book  [MARC]
[MARC]
 Kunstindtryk fra Rusland  Hannover, Emil  1914  dk
Book  [MARC]
[MARC]
 Kunstkammeret. Dets stiftelse og ældste historie  Bering Liisberg, H. C.  1897  dk
Book    Kvadet om Igors Fylke. Oldrussisk heltedigt fra det 12. Aarhundrede  Lange, Thor  1888  dk
Book  [MARC]  Kvindens Stilling i det offentlige Liv  Elberling, Emil  1885  dk
Book  [MARC]  Kvindernes Underkuelse  Mill, John Stuart  1869  dk
Book  [MARC]  Kysset og dets Historie  Nyrop, Kristoffer  1897  dk
Book  [MARC]  Københavns Raadhus : opført 1893-1905  Beckett, Francis  1908  dk
Book  [MARC]  Landsbyhistorier fra Sicilien ved Giovanni Verga    1899  dk
Book  [MARC]  Lapland  Rasmussen, Knud  1907  dk
Book  [MARC]  Lapperne og den lapske Mission  Vahl, Jens  1866  dk
Book  [MARC]
[MARC]
[MARC]
 Ledetraad til nordisk Oldkyndighed  Petersen, Niels Matthias et al.  1836  dk
Book  [MARC]  Levned  Brandes, Georg  1905-1908  dk
Book    Liden Kirsten, romantisk Opera i to Akter  Andersen, H. C.  1895  dk
Music    Liden Kirsten. Romantisk Opera i 1 Act  Hartmann, Johann Peter Emilius et al.    dk
Book  [MARC]  Lille Toms Æventyr  Twain, Mark  1879  dk
Book  [MARC]  Livet i den gamle Verden  Bremer, Fredrika  1861-1862  dk
Book    Livs Erindringer og Resultater  Goldschmidt, Meïr Aron    dk
Book  [MARC]
[MARC]
 Livsbelysning  Troels-Lund, Tr. Fr.  1899  dk
Book  [MARC]  Livsspørgsmaal : Blandede Skrifter  Tolstoy, Leo  1888  dk
Book  [MARC]  Lucidarius, en Folkebog fra Middelalderen  Brandt, Carl Joakim  1849  dk
Book    Ludvig Feilbergs Samlede Skrifter. Anden Udgave  Feilberg, Ludvig  1918  dk
Book  [MARC]  Ludvig Holberg  Brandes, Georg  1885  dk
Book  [MARC]  Lykke-Per  Pontoppidan, Henrik  1898-1904  dk
Book  [MARC]  Lykke-Pers Rejse  Strindberg, August  1886  dk
Music    Lyriske Stykker for Violin og Piano  Sveinbjörnsson, Sveinbjörn    dk
Book  [MARC]  M. A. Goldschmidt, et Litteraturbillede  Dreier, Frederik  1852  dk
Book  [MARC]  M. Goldschmidts Poetiske skrifter udgivne av hans søn  Goldschmidt, Meïr Aron    dk
Book  [MARC]  Manden som skulde stelle hjemme  Asbjørnsen, Peter Christen  1896  dk
Book    Manfred. Drama  Konow, Wollert  1840  dk
Book  [MARC]  Maria. Novelle  Gyllembourg, Thomasine  1839  dk
Book  [MARC]  Maries Hændelser i Vidunderlandet  Carroll, Lewis  1875  dk
Periodical  [MARC]
[MARC]
 Matematisk Tidsskrift    1919-1922  dk
Book  [MARC]  Matthias Sandorf  Verne, Jules  1886  dk
Book  [MARC]  Maurerpigan : Original Tragedie i fem Akter  Andersen, H. C.  1840  dk
Periodical  [MARC]
[MARC]
 Meddelelser om Grønland      dk
Music  [MARC]  Melodier til N. Fr. S. Grundtvigs Krønike-Rim for 2, 3 og 4 stemmer  Lindeman, Ludvig Mathias et al.  1874  dk
Book  [MARC]  Menneskets afstamning og parringsvalget  Darwin, Charles  1874-1875  dk
Book  [MARC]  Millionairen  Sue, Eugène  1851  dk
Book  [MARC]
[MARC]
 Mindeblade om det femte nordiske studentermöde i Lund og Kjöbenhavn, juni 1862    1862  dk
Book    Mindefest  Wied, Gustav    dk
Book  [MARC]  Minder, fortalte af ham selv  Brosbøll, Carl  1896  dk
Book  [MARC]  Mindeudgave  Wied, Gustav  1920  dk
Book  [MARC]
[MARC]
 Mit Forhold til hende  Kierkegaard, Søren  1904  dk
Book  [MARC]  Mit Liv og andre Fortællinger  Tjechov, Anton  1899  dk
Book  [MARC]  Mit Livs Eventyr  Andersen, H. C.  1908  dk
Book  [MARC]
[MARC]
 Mit Regnebræt En Selvbibliografi  Aakjær, Jeppe  1919  dk
Book    Mit liv og levned  Fibiger, Johannes Henrik Tauber  1898  dk
Book  [MARC]  Mixed Pickles. Feuilletoner og skitser  Jæger, Henrik  1889  dk
Periodical    Morgenstjernen. Et historisk-biografisk Maanedsskrift/Tidsskrift  Jenson, Andrew  1882-1885  dk
Book  [MARC]  Mr. Midshipman Easy  Marryat, Frederick  1899  dk
Music    Musik til Fiskerne  Ewald, Johannes et al.  1886  dk
Periodical    Musikalsk Tidende, redigeret, i Forening med nogle Kunstvenner  Berggreen, Andreas Peter  1836  dk
Music    Musiken til Fr. Paludan Müller Tragedie Kalanus  Horneman, Christian Frederik Emil et al.  1904  dk
Book    N. F. S. Grundtvigs Poetiske Skrifter  Grundtvig, N. F. S.    dk
Book    Naar jeg i eenrum færdes  Aarestrup, Emil    dk
Book  [MARC]  Napoleon og Garibaldi : Medaljer og Rids  Brandes, Georg  1917  dk
Book  [MARC]  Napoleon  Bering Liisberg, H. C.  1894  dk
Book  [MARC]  Naturforskeren Peter Wilhelm Lund : En biografisk Skizze  Lund, Henriette  1885  dk
Periodical  [MARC]  Naturhistorisk Tidsskrift    1837-1884  dk
Book  [MARC]  Naturlærens mechaniske Deel  Ørsted, Hans Christian  1859  dk
Book  [MARC]  Niels Lyhne  Jacobsen, J. P.  1923  dk
Book    Nik. Fred. Sev. Grundtvigs udvalgte Skrifter  Grundtvig, N. F. S.  1904-1909  dk
Book  [MARC]  Noget mere, fortsat Digtsamling  Bøgh, Erik  1854  dk
Book  [MARC]  Nogle Breve fra Professor Frederik Sneedorff till Broderen, Søofficeren Hans Christian Sneedorff  Sneedorff, Frederik  1896  dk
Book    Nogle Marstrand-Tegninger  Marstrand, Wilhelm et al.  1927  dk
Book  [MARC]  Nogle Optegnelser om mit Levned  Liebenberg, Frederik Ludvig  1894  dk
Book  [MARC]  Nogle bemærkninger om Studenteranliggender    1840  dk
Book  [MARC]  Nord og Syd. Novelle  Konow, Wollert  1841  dk
Book    Nordboernes Skibe i Vikinge- og Sagatiden  Guðmundsson, Valtýr  1900  dk
Book  [MARC]  Nordens Mythologi, eller Sindbilled-Sprog  Grundtvig, N. F. S.  1870  dk
Book  [MARC]  Nordens politiske Digtning 1789-1804  Bajer, Fredrik  1868  dk
Book    Nordenskiölds rejse omkring Asien og Europa  Hovgaard, Andreas Peter  1881  dk
Book  [MARC]  Nordisk Mytologi i kortfattet populær Fremstilling  Mortensen, Karl Andreas  1898  dk
Book  [MARC]
[MARC]
 Nordisk Retsencyklopædi    1878-1899  dk
Book    Nordisk illustreret Havebrugsleksikon  Helweg, L.  1920-1921  dk
Periodical  [MARC]  Nordisk tidskrift for filologi (og pædagogik)    1874-1922  dk
Book  [MARC]  Nordiske Billeder. Prospecter fra Danmark, Norge og Sverrig i Traesnit med Text    1866-1875  dk
Book  [MARC]
[MARC]
 Nordiske Digtere i vort Aarhundrede : en skandinavisk Anthologi  Hansen, P.  1870  dk
Book  [MARC]
[MARC]
 Notre-Dame Kirken i Paris eller Esmeralda  Hugo, Victor  1910  dk
Book    Noveller, gamle og nye  Gyllembourg, Thomasine    dk
Book  [MARC]  Nybyggerne i Kanada  Marryat, Frederick  1905  dk
Book    Nye Tanker i det 16de Aarhundrede  Troels-Lund, Tr. Fr.  1909  dk
Book    Nytaarsdagen eller Pierre og Pierrette af Louise Sw-Belloc    1840  dk
Book  [MARC]  Nær og fjern : Novelle  Gyllembourg, Thomasine  1841  dk
Book    O. T.  Andersen, H. C.  1876  dk
Book    Oeconomiske Tanker til høiere Efter-Tanke  Lütken, Frederik Christopher    dk
Book  [MARC]  Om Arbejderspørgsmaalet  Bøgh, Erik  1872  dk
Book  [MARC]
[MARC]
 Om Correctur, en fuldstændig Veiledning til at corrigere literaire og typothetiske Feil i Bogtryk,  ...  Karup, Carl Frederik Wilhelm Ignatius  1860  dk
Book  [MARC]  Om Dødsstraffene : Tilligemed nogle Betragtninger over adskillige Materier, vedkommende Criminal-Lo ...  Heiberg, Peter Andreas  1820  dk
Book    Om Forholdene paa Island  Feilberg, Peter Berendt  1878  dk
Book  [MARC]  Om Forholdet mellem det Gamle og det Nye ved Øhlenschlægers Fremtræden i den danske Litteratur  Petersen, Clemens  1867  dk
Book  [MARC]  Om Forplantning og Udvikling gjennem vexlende Generationsrækker, en særegen Form for Opfostringen i ...  Steenstrup, Japetus  1842  dk
Book  [MARC]  Om Grønlænderne, deres Fremtid, og de til deres Bedste sigtende Foranstaltninger  Rink, Hinrich  1882-1884  dk
Book    Om Hans Christian Andersens Slägt  Wad, Gustav Ludvig  1905  dk
Book    Om Johan Ludvig Heiberg. Nogle litteraturhistoriske Oplysninger  Hansen, P.  1867  dk
Book  [MARC]  Om Kulturhistorie  Troels-Lund, Tr. Fr.  1894  dk
Book    Om Ligeløb og Kredsning i Sjælelivet, Bidrag til en aandelig Sundhedslære  Feilberg, Ludvig  1896  dk
Book  [MARC]  Om Lunde-Kanniken Christiern Pedersen og hans Skrifter  Brandt, Carl Joakim  1882  dk
Book    Om Opdragelse  Spencer, Herbert  1895  dk
Book    Om Periodicitet i Børns Vægt  Malling Hansen, Rasmus  1883  dk
Book    Om Tegneundervisning  Kyhn, Vilhelm  1885  dk
Book  [MARC]  Om de fremmede Ord i vort Modersmaal  Hammerich, Martin  1850  dk
Book  [MARC]  Om skjævheden hos Flynderne og navnlig om Vandringen af det övre Öie fra Blindsiden til Öiesiden tv ...  Steenstrup, Japetus  1864  dk
Book    Om størst Udbytte af Sjælsevner, Bidrag til praktisk Psykologi  Feilberg, Ludvig  1881  dk
Periodical  [MARC]
[MARC]
 Om tatoveringer hos de offentlige fruentimmer  Bergh, Rudolph  1891  dk
Book  [MARC]  Opbrud  Madelung, Aage  1909  dk
Book  [MARC]  Opfylder Jorden! : Congoroman  Jürgensen, Jürgen  1910  dk
Book  [MARC]  Ordning af Danmarks Oldsager  Müller, Sophus  1888-1895  dk
Periodical    Orion. Historisk-geographisk Maanedskrift/Historisk Qvartalskrift  Becker, Tyge  1839  dk
Periodical  [MARC]  Orla Lehmann : en Mindetale 1871  Ploug, Carl  1871  dk
Book    Orla Lehmann og hans Samtid  Reinhardt, Christian Emanuel Frits  1871  dk
Music    Otte Romancer  Glæser, Joseph    dk
Music    Otte Sange af Chr. Richardt  Richardt, Christian et al.    dk
Book  [MARC]  Overmagt : Skuespil i fire Akter  Brandes, Edvard  1888  dk
Book  [MARC]  Paa Farten : Kjøbenhavnske Billeder i Blendramme  Møller, Carl  1884  dk
Book  [MARC]  Paa Valpladsen    1918  dk
Book  [MARC]
[MARC]
 Paris. Skildringer fra det modern Frankrig  Cavling, Henrik  1899  dk
Book    Peder Oxe. Et historisk billed  Troels-Lund, Tr. Fr.  1906  dk
Book  [MARC]  Peder Oxe. Et jydsk Folkeæventyr  Grundtvig, Svend  1894  dk
Book  [MARC]  Percival Keene  Marryat, Frederick  1913  dk
Book  [MARC]  Perioder i Børns Væxt og i Solens Varme, Iagttagelser  Malling Hansen, Rasmus    dk
Book  [MARC]  Peter Andreas Heiberg : en biografisk Studie  Schwanenflügel, Herman  1891  dk
Book  [MARC]  Peter Andreas Heiberg og Thomasine Gyllembourg  Heiberg, Johanne Luise  1882  dk
Book  [MARC]  Peter Foersom : En levnedsskildring  Bøgh, Nicolaj  1895  dk
Book  [MARC]  Peter Hiort Lorenzen  Hiort-Lorenzen, Hans Rudolf  1891  dk
Book  [MARC]  Pigen ved Søen : romantisk Digt i sex Sange  Scott, Walter  1871  dk
Book  [MARC]  Prinsesse Charlotte. Roman om Frederik den syvendes moder  Leopold, Svend  1897  dk
Book    Præsten i Vejlbye  Blicher, Steen Steensen    dk
Book  [MARC]  Psalmer  Zetlitz, Jens  1795  dk
Book  [MARC]  På Højskole  Rørdam, Valdemar  1898  dk
Book    R. Nyerups Antiqvariske Reise til Fyen i Julii Maaned 1814.  Nyerup, Rasmus  1814  dk
Book    Rabbi Eliezer. Dramatisk digtning  Goldschmidt, Meïr Aron  1861  dk
Book  [MARC]  Rasmus Kristian Rask. Et mindeskrift i anledning af hundredårsdagen for hans fødsel  Rønning, Frederik  1887  dk
Book  [MARC]  Rationalismens tidsalder : sidste halvdel af 18. århundrede  Rønning, Frederik  1886-1899  dk
Book  [MARC]  Ravdykkeren. En Historie fra Lithauen  Erslev, Anna  1908  dk
Book  [MARC]  Realisme og Realister : Portrætstudier og Aforismer  Bang, Herman  1879  dk
Book    Reise i det hellige Land 1829  Prokesch von Osten, Anton  1839  dk
Book  [MARC]  Rejser i luftballon  Flammarion, Camille  1891  dk
Book    Ridderromantiken i fransk och tysk middelalder  Vedel, Valdemar  1906  dk
Music    Romancer og Sange med piano  Glæser, Joseph    dk
Book    Romaner og Noveller. Folkeudgave  Tolstoy, Leo    dk
Book    Romerske Dage  Rydberg, Viktor  1877  dk
Book  [MARC]  Rosen paa Tidseløen. Fortælling fra den svenske Skjærgaard  Flygare-Carlén, Emilie  1843  dk
Book    Rudolph Stens Landpraksis  Gjellerup, Karl  1913  dk
Book  [MARC]  Rundt om Jorden i 80 Dage  Verne, Jules  1884  dk
Book  [MARC]  Ruslands Historie fra den ældste Tid indtil Nutiden  Rambaud, Alfred  1895  dk
Book  [MARC]  Ruslands historie : i kortfattet fremstilling  Thrige, Søren Bloch  1892  dk
Book    Rødhætte  Grimm, Jacob et al.    dk
Book  [MARC]
[MARC]
 Røster. Digte  Møller, Niels  1897  dk
Book  [MARC]
[MARC]
 Sakuntala omtalt med Hensyn til Skjønhed og Behandling  Brosbøll, Carl  1848  dk
Book  [MARC]  Sakuntala, Skuespil i syv Optrin af Kalidafas    1845  dk
Music    Salmer og Aandelige Sange. Halvhundred Nye Melodier for Hjem, Kirke og Skole  Nielsen, Carl  1919  dk
Book  [MARC]  Salmonsens konversationsleksikon    1915-1930  dk
Book    Samfundets Reform, et Ugeskrift  Dreier, Frederik  1853  dk
Book    Samlede Digte  Kaalund, H. V.  1898  dk
Book    Samlede Fortællinger  Topsøe, Vilhelm  1891  dk
Book  [MARC]  Samlede Skrifter  Brandes, Georg  1899-1910  dk
Book  [MARC]  Samlede Skrifter  Jacobsen, J. P.  1906  dk
Periodical    Samleren      dk
Book  [MARC]  Samling af Betænkninger og Forslag vedkommende Den Kongelige Grønlandske Handel  Rink, Hinrich  1856  dk
Music  [MARC]  Samling af Danske Digte, componerede for Sang med Accompagnement af Guitarre  Berggreen, Andreas Peter    dk
Book  [MARC]
[MARC]
 Samlinger til en beskrivende Catalog over Portraiter af Danske, Norske og Holstenere  Strunk, Adolph  1865  dk
Book  [MARC]
[MARC]
 Serafino fra Ota og andre Fortællinger  Brosbøll, Carl  1887  dk
Book    Sergel og Thorvaldsen. Studier i den nordiske Klassicismes Fremstilling af Mennesket  Lange, Julius  1886  dk
Book  [MARC]  Sibirien  Kennan, George  1891  dk
Book  [MARC]  Simon Ring  Levy, Louis  1901  dk
Book  [MARC]
[MARC]
 Skagen og Omegn    1896  dk
Periodical    Skandinaviens Stjerne    1851-1956  dk
Book  [MARC]  Skandinavismen  Peschcke Køedt, Andreas  1916  dk
Book  [MARC]  Skiftende Horizonter : Skildringer og Iagttagelser fra et Ridt gennem Ørkenen og Lille-Asien  Østrup, Johannes  1894  dk
Book  [MARC]  Skilsmisse  Bourget, Paul  1910  dk
Book  [MARC]
[MARC]
 Skizzer  Konow, Wollert  1839  dk
Book  [MARC]  Skrifter af Carit Etlar (1859)  Brosbøll, Carl  1859-1869  dk
Book  [MARC]  Skrifter af Carit Etlar (1888)  Brosbøll, Carl  1888-1890  dk
Book  [MARC]  Smaa Fortællinger  Ewald, Carl  1882  dk
Book  [MARC]  Smaa Skildringer fra Fantasi og fra Virkelighed  Goldschmidt, Meïr Aron  1887  dk
Book  [MARC]  Smaafortællinger  Tolstoy, Leo  1889  dk
Book    Smuglerens søn  Brosbøll, Carl  1915  dk
Book    Sne. Lystspil i fire akter  Bauditz, Sophus  1910  dk
Book    Sneedorffs samtlige Skrivter  Sneedorff, Jens Schielderup    dk
Book  [MARC]  Soldage paa Aulestad : Minder om Bjørnstjerne Bjørnson  Boeck, Christopher  1910  dk
Book  [MARC]  Soldaterliv i Kavkasus ; Albert  Tolstoy, Leo  1890  dk
Periodical    Solidaritet: Organ för den syndikalistiske Arbejderbevægelse i Danmark    1925  dk
Book  [MARC]  Sophokles: Antigone  Sophocles  1900  dk
Book    Spolia Atlantica. Bidrag til Kundskab om Klump- eller Maanefiskene (Molidae)  Steenstrup, Japetus  1898  dk
Book    Statistisk-topographisk Beskrivelse af Hertugdømmet Slesvig  Trap, J. P.    dk
Book  [MARC]  Studentertog til Christiania 1851 og 1852    1853  dk
Book  [MARC]  Studier i engelsk og tysk Handels Historie  Arup, Erik  1907  dk
Book  [MARC]  Studier over Guldalderen i dansk digtning  Vedel, Valdemar  1890  dk
Book  [MARC]  Sundhedsbegreber i Norden i det 16 Aarhundrede  Troels-Lund, Tr. Fr.  1900  dk
Book    Sundhedslære for Hjem og Skole paa Land og i Købstæderne  Fibiger, Elfride  1894  dk
Book  [MARC]  Svanesang. En Samling Psalmer og aandeliga Digte  Brorson, Hans Adolph  1840  dk
Book  [MARC]
[MARC]
 Svensk romantik  Vedel, Valdemar  1894  dk
Book  [MARC]  Svenske Minder fra Tjust. Anders Eklunds fortællinger  Grundtvig, Frederik Lange  1882  dk
Book  [MARC]  Sverig og Rusland i det 19. Aarhundrede  Geffroy, Auguste  1865  dk
Book  [MARC]  Sydhavet  London, Jack  1918  dk
Book  [MARC]  Synspunktet for min Forfatter-Virksomhed  Kierkegaard, Søren  1859  dk
Music    Syv Aftensange  Weyse, Cristoph Ernst Frederik et al.  1838  dk
Book  [MARC]  Syv Fortællinger  Hawthorne, Nathaniel  1855  dk
Book    Syv forelæsninger  Bøgh, Erik  1857  dk
Book  [MARC]  Sörgetale i St. Olai Loge over Herr Conrad Clauson, Eier af Bærums Jern-Værk, 1785  Anker, Bernt  1893  dk
Book  [MARC]  Sødskendeliv  Bremer, Fredrika  1848  dk
Book  [MARC]  Sønderjylland. Halvhundrede Billeder  Ottosen, Johan et al.  1892  dk
Book  [MARC]  Søren Kierkegaard og S:t Sørens-Dyrkelsen  Bøgh, Erik  1870  dk
Book    Søren Kierkegaard som filosof  Høffding, Harald  1892  dk
Book  [MARC]
[MARC]
 Søren Kierkegaard. En kritisk fremstilling i grundrids  Brandes, Georg  1877  dk
Book  [MARC]  Søren Kierkegaards Samlede Værker  Kierkegaard, Søren  1920-1926  dk
Book    Søstrene paa Kinnekullen, et dramatisk Eventyr i tre Akter  Hauch, Carsten  1871  dk
Book  [MARC]  Tajfun  Conrad, Joseph  1918  dk
Book  [MARC]  Tale i St. Olai Loge over Christian Braumann Tullin 1784  Anker, Bernt  1794  dk
Book  [MARC]  Tankebilleder  Key, Ellen  1900  dk
Book  [MARC]
[MARC]
 Tatere og natmandsfolk i Danmark  Dyrlund, Folmer  1872  dk
Book  [MARC]  Thomas Bartholin  Sommer, Andreas Gartner  1858  dk
Book  [MARC]  Thorvaldsen og hans Kunst  Hammerich, Martin  1889  dk
Book    Thorvaldsen. Hans lif og hans værker  Müller, Sigurd  1891  dk
Book  [MARC]  Thorvaldsen  Oppermann, Theodor  1924-1930  dk
Book  [MARC]  Thorvaldsens Biographi. Efter den afdøde kunstners brevvexlinger, egenhændige optegnelser og andre  ...  Thiele, Just Mathias  1851-1856  dk
Periodical  [MARC]
[MARC]
 Tidskrift for Philologi og Pædagogik    1860-1873  dk
Periodical    Tidsskrift for Physik og Chemi  Thomsen, August et al.  1862-1878  dk
Book  [MARC]  Til Een  Winther, Christian  1900  dk
Book  [MARC]  Til de unge  Kropotkin, Petr  1891  dk
Periodical  [MARC]  Tilskueren    1884-1939  dk
Music  [MARC]  To Sange: Med en Rose. Hvis du har varme Tanker  Peyron, Ika  1911  dk
Book  [MARC]  To Tidsaldre. Novelle  Gyllembourg, Thomasine  1845  dk
Book  [MARC]  Tolv baumbachske Eventyr. I Efterligning  Lange, Thor  1899  dk
Book  [MARC]  Tommelise  Andersen, H. C.  1892  dk
Book  [MARC]  Toms eventyr  Twain, Mark  1916  dk
Book  [MARC]  Traesnit  Winther, Christian  1873  dk
Book  [MARC]  Tragediens anden del  Brandes, Georg  1919  dk
Music  [MARC]  Tre Sånger för röst med piano  Peterson-Berger, Wilhelm et al.  1895  dk
Book    Tre Tidsdigte  Kaalund, H. V.  1848  dk
Music    Tredive Viser til de hundrede  Bøgh, Erik    dk
Book    Trestemmige Sange  Weyse, Cristoph Ernst Frederik  1922  dk
Book  [MARC]  Troens rare Klenodie  Brorson, Hans Adolph  1894  dk
Book  [MARC]  Tschandala  Strindberg, August  1889  dk
Book    Tvende ethisk-religieuse Smaa-Afhandlinger af H. H.  Kierkegaard, Søren  1849  dk
Periodical  [MARC]  Uddrag af Biskop Jens Bircherods Dagbøger for Aarene 1688-1691  Wad, Gustav Ludvig  1883  dk
Book  [MARC]  Uddrag af Biskop Jens Bircherods historisk-biografiske Dagbøger for Aarene 1658-1708  Molbech, Christian  1846  dk
Book  [MARC]  Ude og Hjemme. Reise-Erindringer  Holst, Hans Peter  1843  dk
Book    Udsigt over Carl Christian Rafn's levnet og skrifter  Erslew, Thomas Hansen  1863  dk
Book    Udsigt over Finn Magnusen's levnet og skrifter  Erslew, Thomas Hansen  1844  dk
Book  [MARC]  Udsigt over den norsk-islandske filologis historie  Jónsson, Finnur  1918  dk
Book    Udvalg af Jens Zetlitz' Digte med indledende forord av J. Utheim  Zetlitz, Jens  1886  dk
Book    Udvalgte Fortællinger gamle og nye  Bøgh, Erik  1876  dk
Book  [MARC]  Udvalgte Skrifter. Romaner, Fortællinger og Skildringer  Goldschmidt, Meïr Aron  1916  dk
Periodical    Ugentlige Blade, No. 1-65    1858-1859  dk
Book  [MARC]  Ulf Larsen : En Historie fra Stillehavet  London, Jack  1918  dk
Book  [MARC]  Ulvehunden  London, Jack  1914  dk
Book    Under Nordenvindens Svøbe  Rasmussen, Knud  1906  dk
Book    Under Nordlysets straaler : Skildringer fra Lappernes land  Tromholt, Sophus  1885  dk
Book  [MARC]  Under åben Himmel  Rørdam, Valdemar  1908  dk
Book  [MARC]  Ungdoms-Forsøg  Andersen, H. C.  1822  dk
Book  [MARC]  Ungdomsarbeider I. (Komiske Fortællinger)  Baggesen, Jens  1887  dk
Book  [MARC]  Ungdomsvers  Brandes, Georg  1898  dk
Book  [MARC]  Unge Hjerter  Boeck, Christopher  1904  dk
Book  [MARC]
[MARC]
 Unge Mennisker. Studier og Skitser  Nansen, Peter  1883  dk
Book  [MARC]  Urania  Flammarion, Camille  1895  dk
Book  [MARC]
[MARC]
[MARC]
 Ushas og Ushashymnerne i Rigveda : en mytologisk Monografi  Brandes, Edvard  1879  dk
Book  [MARC]  Vagantviserne : Træk af middelalderens studenterliv og digtning  Moth, Frederik  1913  dk
Periodical  [MARC]  Vagten : Tidsskrift for Litteratur, Kunst, Videnskab, Politik    1900  dk
Book  [MARC]
[MARC]
 Vejledning i praktisk Typografi for yngre Sættere  Selmar, Emil  1891  dk
Book  [MARC]  Verdens undergang  Flammarion, Camille  1910  dk
Book  [MARC]  Verdenskrigen  Brandes, Georg  1916  dk
Book  [MARC]  Viborg. Danmarks gamle Kongehyldingsstad  Lindhardt, N. P.  1910  dk
Book  [MARC]  Vid Søen og i Skoven  Bauditz, Sophus  1873  dk
Book  [MARC]  Videnskabelige Meddelelser fra den naturhistoriske/Dansk naturhistorisk Forening i Kjöbenhavn    1849-1988  dk
Book  [MARC]  Vignetter til danske Digtere  Andersen, H. C.  1832  dk
Music    Vikivaki. To islandske folkemelodier  Sveinbjörnsson, Sveinbjörn  1924  dk
Book    Vildsomme veje  Zahle, Vilhelmine  1890  dk
Book    Vita Hominis. Underuisning Om Menniskens Leffned, fra hans Fødsels time, indtil opstandelsen oc Dom ...    1571  dk
Book  [MARC]  Vitus J. Bering og de russiske Opdagelserejser fra 1725-43  Lauridsen, Peter  1885  dk
Book  [MARC]  Vor Herres og Frelsers Jesu Christi første Aabenbarelse efter sin Opstandelse  Brorson, Hans Adolph  1880  dk
Book  [MARC]  Vor Oldtid : Danmarks forhistoriske Archæologi almenfattelig fremstillet  Müller, Sophus  1897  dk
Book  [MARC]  Vor Tids Helt  Lermontov, Michail  1897  dk
Book  [MARC]  Vor Ungdom : Studenterkomedie i 4 Akter med et Forspil  Lembcke, Svend  1883  dk
Book    Vore Oldenborgere og andre artikler  Leopold, Svend  1907  dk
Book  [MARC]  Vore danske Kirke-Salmebøger fra Reformationen til Nutiden  Brandt, Carl Joakim  1886  dk
Book  [MARC]  Vort Aarhundrede, eller Skildring af de interessanteste Mærkværdigheder, Begivenheder og største Mæ ...  Stöver, Dietrich Heinrich  1798  dk
Book    Vort Landbrugs Skadedyr blandt Insekter og andre lavere Dyr  Rostrup, Sofie  1900  dk
Book  [MARC]
[MARC]
 Værker i Mindeudgave  Bang, Herman  1920-1921  dk
Music    Weyses Minde. Cantate, Opfört i Musikforeningen  Hartmann, Johann Peter Emilius et al.  1843  dk
Book  [MARC]  Wilhelm Marstrand 1810-1873  Madsen, Karl  1905  dk
Book    Wilhelm Marstrand, hans kunst og liv i billeder og tekst  Oppermann, Theodor  1920  dk
Music  [MARC]  Yndede sange af Capriciosa eller Familien fra Nyboder  Berggreen, Andreas Peter    dk
Book    Åndedrætsterapi  Hansen, Gustav  1997  dk
Periodical    Øieblikket  Kierkegaard, Søren  1855  dk
Music    Die Hexe. Oper in 3 Akten  Enna, August  1892  de
Book    Deutsch-estnisches Wörterbuch für Schulen : Saksa-eesti sõnaraamat koolidele  Lesthal, Ralf  1965  de
Book    Vaciski latviska vardnica  Dravnieks, Jekabs  1944  de
Book  [MARC]
[MARC]
 Tysk-norsk ordbok  Sverdrup, Jakob  1933-1936  de
Book  [MARC]  Botaniska studier tillägnade F. R. Kjellman den 4 November 1906    1906  de
Music  [MARC]  2 Orientaliska fantasier för en röst med piano  Heine, Heinrich et al.  1924  de
Book    Mir eller Mich? (Dativ eller ackusativ?) Tyskt konstruktions-lexikon  Nyrén, Gustaf Alfred  1893  de
Book  [MARC]  Schwedisch-deutsches Wörterbuch. Svensk-tysk ordbok  Hoppe, Otto et al.  1919  de
Book  [MARC]  Svensk-tysk ordbok : skolupplaga  Hoppe, Otto  1914  de
Book  [MARC]  Svensk-tysk ordbok  Klint, Axel  1915  de
Book  [MARC]  Tysk-svensk ordbok : skolupplaga  Hoppe, Otto  1920  de
Book  [MARC]  Tysk-svensk ordbok    1965  de
Book  [MARC]  Tysk-svensk ordbok  Auerbach, Carl et al.  1956  de
Book  [MARC]  Tysk-svensk ordbok  Auerbach, Carl  1932  de
Book  [MARC]  Tysk-svensk teknisk ordbok  Engström, Einar  1968  de
Book  [MARC]  Tyskt konstruktions-lexikon för korrespondens, temaskrifning och konversation  Morén, Carl Gustaf  1905  de
Book  [MARC]  Tyskt-svenskt standardlexikon    1965  de
Book  [MARC]  Abenteuer in Tibet  Hedin, Sven  1904  de
Music    Aucassin und Nicolete. Lyrisch-Romantische Oper in vier Aufzügen  Enna, August et al.  1896  de
Book    Auch ein Wort über die religiöse Frage der Zeit  Geijer, Erik Gustaf  1847  de
Book  [MARC]  Aus Ungarn und Galizien : Kriegsberichte  Madelung, Aage  1916  de
Book  [MARC]  Ausgewählte Dichtungen  Nordenflycht, Hedvig Charlotta  1859  de
Book  [MARC]
[MARC]
 Axel Hägerström : eine Studie zur schwedischen Philosophie der Gegenwart  Cassirer, Ernst  1939  de
Book  [MARC]  Chemische Abhandlung von der Luft und dem Feuer  Scheele, Carl Wilhelm et al.  1777  de
Music    Cleopatra. Oper in drei aufzügen nebst einem Vorspiele  Enna, August  1893  de
Music    Compositionen für Piano zu 4 Händen  Kjerulf, Halfdan  1876  de
Book  [MARC]  Das Erkenntnisproblem in Hegels Philosophie, die Erkenntniskritik als Metaphysik  Phalén, Adolf  1912  de
Book  [MARC]  Das Jahrhundert des Kindes  Key, Ellen  1905  de
Music    Das Streichholzmädel  Enna, August  1900  de
Book  [MARC]
[MARC]
 Der Adel Schwedens (und Finlands). Eine demographische Studie  Fahlbeck, Pontus  1903  de
Book  [MARC]  Der Kantianismus in Schweden  Vannérus, Allen  1901  de
Book  [MARC]  Der Tod eines Dichters  Madelung, Aage  1912  de
Music    Deß Geistes frucht  Lidner, Bengt    de
Book  [MARC]  Die Kultur Schwedens in vorchristlicher Zeit  Montelius, Oscar  1885  de
Book  [MARC]  Die person Muhammeds in lehre und glauben seiner gemeinde  Andræ, Tor  1917  de
Book  [MARC]  En resa genom Sverige år 1586  Kiechel, Samuel  1897  de
Book  [MARC]  Kurtze Nachricht von der Königlichen dänischen Mission in dem Norwegischen Lappland, wie auch in Fi ...  Jessen, Erik Johan  1745  de
Book  [MARC]  Lehrbuch der physiologischen Chemie  Hammarsten, Olof  1910  de
Book  [MARC]  M. Peter Högströms Missionar. und Pastor. zu Gelliware Beschreibung des der Crone Schweden gehörend ...  Högström, Pehr et al.  1748  de
Book  [MARC]  Mein Kriegstagebuch  Madelung, Aage  1915  de
Book  [MARC]  Mohammed : Sein Leben und sein Glaube  Andræ, Tor  1932  de
Book  [MARC]  Nach Osten!  Hedin, Sven  1916  de
Music    Ouverture Héroique. Heldenleben  Horneman, Christian Frederik Emil    de
Book  [MARC]  Propheten und Gottesmänner  Ehrenpreis, Marcus  1930  de
Book  [MARC]  Reise von Christiania nach Drontheim durch Oesterdalen und zurück über Dovre, nebst einem Abstecher ...  Esmark, Jens  1829  de
Book  [MARC]  Reise-Erinnerungen aus Siberien  Hansteen, Christopher  1854  de
Book  [MARC]  Russland und der Friede  Nansen, Fridtjof  1923  de
Book  [MARC]  Schweden : historisch-statistisches Handbuch  Guinchard, Joseph  1913  de
Book  [MARC]  Sibirien ein Zukunftsland  Nansen, Fridtjof  1914  de
Music    Sonate für Klavier und Violine, Op. 3  Almén, Ruth    de
Book  [MARC]  Studien über das ungehörnte Rindvieh im nördlichen Europa unter besonderer Berücksichtigung der nor ...  Arenander, Erik Oskar  1896  de
Music  [MARC]
[MARC]
 Svenska National Danser för Piano och fyra händer  Andersson, Richard    de
Book  [MARC]  Untersuchungen über den Magnetismus der Erde  Hansteen, Christopher  1819  de
Book  [MARC]  Wörterbuch des Dialekts der finnländischen Zigeuner  Thesleff, Arthur  1901  de
Periodical  [MARC]  Zoologiska Bidrag från Uppsala    1911-1967  de
Periodical  [MARC]  Fennia    1940  us
Book    English-Latvian dictionary : Anglu-latviesu vardnica    1995  us
Book    Tema; Thematic Entries to Project Runeberg      us
Book  [MARC]  Engelsk-svensk ordbok  Wenström, Edmund et al.  1905  us
Book  [MARC]  Engelsk-svensk teknisk ordbok  Engström, Einar  1971  us
Book  [MARC]  Engelsk-svenskt : Natur och Kulturs handlexikon  Freudenthal, Fritiof et al.  1963  us
Book  [MARC]  Engelsk-svenskt lexikon  Cronwall, Uno et al.  1943  us
Book  [MARC]  English-Swedish Dictionary : Engelsk-svensk ordbok  Kärre, Karl et al.  1948  us
Book  [MARC]  Lärobok i engelska för högre folkskolor, prakt. ungdomsskolor och studiecirklar samt för självstudi ...  Zachrisson, Robert Eugen  1924  us
Book  [MARC]  Svensk-engelsk ordbok  Montgomery, Albert  1914  us
Book  [MARC]  Swedish Song Games    1913  us
Book  [MARC]  Wessely's Swedish-English dictionary in two parts  Wessely, Ignaz Emanuel    us
Periodical  [MARC]  Year-book of the Swedish-American Historical Society    1908-1925  us
Music    14 Descriptive Pieces for the Young for Piano  Sveinbjörnsson, Sveinbjörn  1895  us
Book  [MARC]  A History of Sweden  Grimberg, Carl  1935  us
Book  [MARC]  A Précis of the Public Law of Finland  Mechelin, Leo  1889  us
Book  [MARC]  A few plain facts about Gothenburg, Sweden, 1930    1930  us
Book    A general collection of the best and most interesting voyages and travels in all parts of the world      us
Book    A practical guide for Russian consular officers and all persons having relations with Russia  Heyking, Alfons  1916  us
Book  [MARC]  A residence in Jutland, the Danish isles and Copenhagen  Marryat, Horace  1860  us
Book  [MARC]  A short practical and easy method of learning the old Norsk tongue or Icelandic language  Rask, Rasmus  1869  us
Book  [MARC]  A text-book of physiological chemistry  Hammarsten, Olof  1914  us
Book    A tour through Sweden, Swedish-Lapland, Finland and Denmark. In a series of letters  Consett, Matthew  1815  us
Book  [MARC]  A tour through Sweden, Swedish-Lapland, Finland and Denmark  Consett, Matthew  1789  us
Administrative    About Project Runeberg      us
Book  [MARC]  Adventures in Tibet  Hedin, Sven  1904  us
Book  [MARC]  America of the Fifties: Letters of Fredrika Bremer  Bremer, Fredrika  1924  us
Book  [MARC]  An American Dilemma : the Negro Problem and Modern Democracy  Myrdal, Gunnar  1944  us
Book    Anderson Memorial Service    1937  us
Book  [MARC]  Armenia and the Near East  Nansen, Fridtjof  1928  us
Book    Arnljot Gelline  Bjørnson, Bjørnstjerne  1917  us
Book  [MARC]  Chit-Chat by Puck. Tea-Time Tales for Young Little Folks and Young Old Folks  Gustafsson, Richard  1880  us
Book  [MARC]  Diplomatic Reminiscences before and during the World War, 1911-1917  Nekljudov, Anatolij  1920  us
Book    Documents Concerning the Life and Character of Emanuel Swedenborg  Tafel, Johann Friedrich Immanuel    us
Book  [MARC]  Emanuel Swedenborg as a Scientist. Miscellaneous Contributions  Stroh, Alfred Henry et al.  1908  us
Periodical  [MARC]  Ericsson Review    1924  us
Book    Fabled stories from the zoo: Tea-time Tales for Young Little Folks and Young Old Folks  Alberg, Albert  1880  us
Book  [MARC]  Finland : its public and private economy  Frederiksen, Niels Christian  1902  us
Book  [MARC]  Frost Flowers on the Windows. The Result of the vital Energy of Plants  Alberg, Albert  1899  us
Book    Good news for Russia    1918  us
Book    Gösta Berling's saga  Lagerlöf, Selma    us
Book  [MARC]  Hunting & Adventure in the Arctic  Nansen, Fridtjof  1925  us
Book  [MARC]  Impressions of Russia  Brandes, Georg  1889  us
Book  [MARC]  In the Land of Tolstoi  Stadling, Jonas Jonsson  1897  us
Book  [MARC]  Iron and Steel in Sweden    1920  us
Book  [MARC]  Ivar or the Skjuts-Boy  Flygare-Carlén, Emilie  1852  us
Book    Jenny  Undset, Sigrid  1921  us
Book    Johnny Blossom  Zwilgmeyer, Dikken  1912  us
Book  [MARC]  Letters written during a short residence in Sweden, Norway, and Denmark  Wollstonecraft, Mary  1889  us
Book  [MARC]  Life, letters, and posthumous works of Fredrika Bremer  Bremer, Fredrika  1868  us
Book  [MARC]  Marie Grubbe, a lady of the seventeenth century  Jacobsen, J. P.  1917  us
Book    Modern Icelandic plays : Eyvind of the hills ; The Hraun farm  Sigurjónsson, Jóhann  1916  us
Book  [MARC]  Nicaraguan antiquities  Bovallius, Carl  1886  us
Administrative    Nordic Words      us
Book  [MARC]  Norway : official publication for the Paris exhibition 1900    1900  us
Book  [MARC]  Norway and Sweden. Handbook for travellers  Baedeker, Karl  1889  us
Book    Notes taken during a journey through part of northern Arabia, in 1848  Wallin, Georg August  1850  us
Book  [MARC]  Olavus Petri : the church reformer of Sweden  Forsander, Nils  1918  us
Book  [MARC]  On punishments and prisons  Oscar I  1842  us
Book  [MARC]  On the language of Swinburne's lyrics and epics  Heller, Frank  1910  us
Book    Pax mundi : a concise account of the progress of the movement for peace by means of arbitration, ne ...  Arnoldson, Klas Pontus  1892  us
Book  [MARC]  Pictures of Sweden  Andersen, H. C.  1851  us
Book    Poems and songs  Bjørnson, Bjørnstjerne  1915  us
Book    Poems by Tegnér: The children of the Lord's supper and Frithiof's saga  Tegnér, Esaias  1914  us
Book  [MARC]  Problems confronting Russia and affecting Russo-British political and economic intercourse  Heyking, Alfons  1918  us
Book  [MARC]  Red Cross & Iron Cross  Munthe, Axel  1917  us
Book  [MARC]  Reminiscences : the Story of an Emigrant  Mattson, Hans  1891  us
Book  [MARC]  Roman days  Rydberg, Viktor  1887  us
Book  [MARC]  Russia & Peace  Nansen, Fridtjof  1923  us
Book  [MARC]
[MARC]
 Scandinavian Britain  Collingwood, William Gershom  1908  us
Book  [MARC]  Scandinavian Relations with Ireland during the Viking Period  Walsh, A.  1922  us
Music  [MARC]  Six Sonatas or Duets for two GERMAN FLUTES or VIOLINS  Agrell, Johan Joachim    us
Book    Sonia Kovalevsky : biography and autobiography  Leffler, Anne Charlotte et al.  1895  us
Book  [MARC]  Souvenir album and program. Swedish Day, San Diego, California, June 24-25, 1916    1916  us
Book  [MARC]  Sweden : historical and statistical handbook  Guinchard, Joseph  1914  us
Book  [MARC]  Sweden as producer of wood goods, pulp, paper, tar, and other forest products    1920  us
Book    Sweden. Its People and its Industry  Sundbärg, Gustav  1904  us
Book  [MARC]  Sweden. Some pictures of Sweden published by the Swedish Touring club    1937  us
Book  [MARC]  Sónya Kovalévsky. Her recollections of childhood with a biography of Anna Carlotta Leffler  Kovalevskaja, Sofja et al.  1895  us
Book  [MARC]  The August Abrahamson Foundation Nääs  Salomon, Otto  1904  us
Book  [MARC]  The Century of the Child  Key, Ellen  1909  us
Book  [MARC]  The Confession of a Fool  Strindberg, August  1912  us
Book  [MARC]  The Floral King: a Life of Linnæus  Alberg, Albert  1888  us
Book  [MARC]  The Great Siege : the Investment and Fall of Port Arthur  Nørregaard, Benjamin Wegner  1906  us
Book    The History of Lapland  Schefferus, Johannes  1674  us
Book    The History of the Swedes  Geijer, Erik Gustaf  1845  us
Book  [MARC]  The Inferno  Strindberg, August  1913  us
Book  [MARC]  The Miracles of Antichrist  Lagerlöf, Selma  1899  us
Book  [MARC]
[MARC]
 The Miracles of Antichrist  Lagerlöf, Selma  1909  us
Book  [MARC]  The National Church of Sweden  Wordsworth, John  1911  us
Book  [MARC]  The Scots in Sweden. Being a contribution towards the history of the Scot abroad  Fischer, Thomas Alfred  1907  us
Book    The Social Significance of the Modern Drama  Goldman, Emma  1914  us
Book  [MARC]  The Swedish Nation in Word and Picture  Lundborg, Herman  1921  us
Book  [MARC]  The curtain falls : Last days of the Third Reich  Bernadotte, Folke  1945  us
Book  [MARC]  The eskimo Tribes  Rink, Hinrich  1887  us
Book  [MARC]
 The esoteric meaning of the seven sacraments. The ancient therapeuts.  Karadja, Mary  1910  us
Book  [MARC]  The law of the Westgoths according to the manuscript of Æskil, lawman of Västergötland, Sweden, 120 ...  Bergin, Alfred  1906  us
Book    The main issues confronting the minorities of Latvia and Eesti  Heyking, Alfons  1922  us
Book  [MARC]  The story of San Michele  Munthe, Axel  1929  us
Book  [MARC]  The technic of Ling's system of manual treatment  Kellgren, Arvid  1890  us
Book  [MARC]  Through Norway with Ladies  Williams, W. Mattieu  1877  us
Book  [MARC]  Through Norway with a Knapsack  Williams, W. Mattieu  1859  us
Book  [MARC]  Through Siberia - the land of the future  Nansen, Fridtjof  1914  us
Book  [MARC]  Through Siberia  Stadling, Jonas Jonsson  1901  us
Book  [MARC]  Through the Caucasus to the Volga  Nansen, Fridtjof  1931  us
Book  [MARC]  Towards the light : a mystic poem  Karadja, Mary  1908  us
Book  [MARC]  Travels through Sweden, Finland, and Lapland, to the North Cape, in the years 1798 and 1799  Acerbi, Giuseppe  1802  us
Book    Vitus Bering: The Discoverer of Bering Strait  Lauridsen, Peter  1889  us
Book  [MARC]  What happened to Inger Johanne as told by her self  Zwilgmeyer, Dikken  1919  us
Book  [MARC]  What has Sweden done for the United States?  Nelson, Lars P.  1903  us
Book  [MARC]  With the German Armies in the West  Hedin, Sven  1915  us
Book  [MARC]  Woodland Notes. Tea-Time Tales for Young Little Folks and Young Old Folks  Gustafsson, Richard et al.  1880  us
Book    Väike esperanto-eesti ja eesti-esperanto sõnaraamat  Sepamaa, Henrik  1957  eo
Book  [MARC]  Estnisch-deutsches Wörterbuch : Eesti-saksa sõnaraamat  Kann, Kallista et al.  1970  ee
Book  [MARC]  Eesti-vene sõnaraamat  Tamm, Johan  1977  ee
Book  [MARC]  Eesti proletaarne kirjandus : Valimik jutustusi ja luuletusi    1951  ee
Book    Eesti wanemad laulikud  Kunder, Johan  1918  ee
Book    Täielik eesti raamatuturu kataloog    1927  ee
Book  [MARC]
[MARC]
 Väike õigekeelsus-sõnaraamat  Muuk, Elmar  1945  ee
Book  [MARC]  Englantilais-suomalainen tekniikan ja kaupan sanakirja  Talvitie, Yrjö  1960  fi
Book  [MARC]  Suomalais-eestiläinen sanakirja : Soome-eesti sõnaraamat  Pihel, Kalju et al.  1971  fi
Book  [MARC]
[MARC]
 Finsk-svensk ordbok  Cannelin, Knut et al.  1968  fi
Periodical    Radio      fi
Book    Runola  Gottlund, Carl Axel  1840  fi
Periodical    Typografinen Muistolehti/Typografiskt Minnesblad 1642-1892    1892  fi
Book    25 vuotta valikoima runoja  Leino, Kasimir  1908  fi
Periodical    AURA. Etelä-Suomen maatalousliite 1905    1905  fi
Periodical    AURA. Tietoja Turun kaupungista ja Länsi-Suomesta    1880-1882  fi
Book    Aarresaari  Stevenson, Robert Louis  1909  fi
Book  [MARC]  Ahven ja Kultakalat. Tarina Syvyyksistä  Leino, Eino  1918  fi
Book  [MARC]  Aikalaiskirja      fi
Periodical    Albert Engströmin Piirroksia ja Juttuja  Engström, Albert  1925  fi
Book    Biblia, Se on: Coco Pyhä Ramattu Suomexi.    1642  fi
Book    Elämän auetessa. Koulutytön päiväkirjoja  Harmaja, Saima  1939  fi
Book  [MARC]  Finland, landet som kämpade    1940  fi
Book    Gulliverin matkat: kaukaisilla mailla  Swift, Jonathan  1904  fi
Book  [MARC]  Gösta Berlingin taru  Lagerlöf, Selma  1912  fi
Book    Hihhuleita : Kuvauksia itä-suomesta  Ahrenberg, Jac  1890  fi
Book    Huhtikuu. Runoja  Harmaja, Saima  1932  fi
Book    Hunnutettu. Runoja  Harmaja, Saima  1936  fi
Book    Huwimetsästäjä eläinten ystäwänä  Renvall, Thorsten  1915  fi
Book    Jalkamatkoilta  Ramsay, August  1891  fi
Periodical    KYMI. Tietoja Kotkasta    1893  fi
Book    Kalevala    1849  fi
Periodical    Kansanwalistus-Seuran Kalenteri      fi
Book    Kaukainen maa. Runoja  Harmaja, Saima  1937  fi
Periodical    Kirjapainolehti    1889-1890  fi
Periodical  [MARC]  Kirjastolehti    1908  fi
Book  [MARC]  Kirjawa Joukko  Brosbøll, Carl  1874  fi
Book    Kristus ja hänen miehiään  Ricard, Olfert  1910  fi
Book  [MARC]  Kuka kukin on (Aikalaiskirja) : Who's who in Finland      fi
Periodical    Kustannusosakeyhtiö kirjan Asiamies 1914    1914  fi
Book    Käsematkoilla kanootissa  Ramsay, August  1890  fi
Book    Käsikirja Pohjois-Amerikasta  Zilliacus, Konni  1893  fi
Book    Matkani Ulkomaille  Hauvonen, Nikodemus  1878  fi
Book    Nainen ja Sosialismi  Bebel, August  1907  fi
Book    Opas Korkeasaarella kuvilla varustettu  Nordmann, Petrus  1892  fi
Book    Paroni von Münchhausenin retket ja seikkailut    1903  fi
Book  [MARC]  Pieni Tietosanakirja    1925-1928  fi
Book    Pikku Simon seikkailut joulu-iltana.: Näytelmä 3 näytöksessä  Rydberg, Viktor  1900  fi
Book  [MARC]  Pimeässä ja Pakkasessa  Nansen, Fridtjof  1923  fi
Book    Raamattu      fi
Book    Rauhaa kohti  Anttila, Selma    fi
Book    Robinson Crusoe'n elämä ja kummalliset seikkailut  Defoe, Daniel  1905  fi
Book    Sampo, Runollisto vuonna 1847  Gottlund, Carl Axel  1847  fi
Book    Sateen jälkeen. Runoja  Harmaja, Saima  1935  fi
Book  [MARC]  Satukirja lapsille : norjalaisia kansansatuja  Asbjørnsen, Peter Christen et al.  1890  fi
Book  [MARC]  Seikkailuja Tiibetissä  Hedin, Sven  1906  fi
Book  [MARC]  Suksilla poikki Grönlannin  Nansen, Fridtjof  1896  fi
Book    Sumalaisen Taiteen Historia Pääpiirteissään  Aspelin-Haapkylä, Eliel  1891  fi
Periodical    Suomalainen Vuonna 1846 (N:o 1-23)    1846  fi
Book    Suomalaisen kirjallisuuden historia  Leino, Eino  1910  fi
Book    Suomalaisia kirjailijoita pikakuvia  Leino, Eino  1909  fi
Book    Suomen Suuriruhtinakunta. Tilastollisia Tietoja Suomen Ensimäisen Yleisen Näyttelyn Helsingissä 187 ...  Ignatius, Karl Ferdinand  1876  fi
Book  [MARC]  Suomen esihistorialliset ja ajaltaan epämääräiset kiinteät muinaisjäännökset  Tallgren, Aarne Michaël  1918  fi
Book    Suomen kansallisen heräämisen vuosisata  Hytönen, Viljo  1933  fi
Book  [MARC]  Tietosanakirja    1909-1922  fi
Periodical    Tilhi. Kuvalinnen sanomalehti lapsille ja nuorisolle    1884-1886  fi
Book  [MARC]  Työmiehen vaimo. Näytelmä viidessä näytöksessä  Canth, Minna  1885  fi
Book    Tähtisen perhe ja tilhispesä  Topelius, Toini  1892  fi
Book    Uudempi suomalainen kirjallisuus  Kallio, Oskar Albin  1911-1912  fi
Book    Uusi Aapelus eli Opetus Kirja Lapsille  Tengström, Johan Jakob  1847  fi
Book    Valon kadotessa  Kipling, Rudyard  1900  fi
Book    Viipurin läänin palauttaminen muun Suomen yhteyteen  Danielson-Kalmari, Johan Richard  1894  fi
Book    Väljemmillä Vesillä. Uusi Runoja  Leino, Kasimir  1893  fi
Book    Wahingolliset eläimet ja metsästyslakimme turwattomat  Renvall, Thorsten  1912  fi
Book    Yksinkö?  Malmberg, Aino  1903  fi
Periodical    Arbeiðið. Ognarleysu fylkist. 1. árg    1934  fo
Periodical  [MARC]  Búnaðarbløð    1903-1904  fo
Book  [MARC]  Lesibók  Evensen, Adrias Christian  1911  fo
Book  [MARC]  Les emigrants Ukraïniens en Suède  Jensen, Alfred  1910  fr
Book  [MARC]  Fransk-norsk ordbok  Jacobsen, J.  1933  fr
Book  [MARC]  Fransk-svensk ordbok  Nöjd, Ruben  1965  fr
Book  [MARC]  Fransk-svensk ordbok  Schulthess, Ferdinand  1891  fr
Book  [MARC]  Fransk-svensk ordbok  Vising, Johan  1963  fr
Book  [MARC]  Vocabulaire français : Fransk vokabelsamling till skolbruk och hemstudier  Gullberg, Gotthard  1885  fr
Book  [MARC]  Guide pittoresque de l'étranger dans Stockholm et ses environs    1853  fr
Book  [MARC]  L'instruction publique dans les états du nord: Suède, Norwége, Danemark  Hippeau, Célestin  1876  fr
Book    L'Église et la Question Religieuse en Suède par J.-P. Trottet    1857  fr
Book  [MARC]  L'évolution de la Russie : pendant les années 1904-1907  Törngren, Adolf  1914  fr
Book  [MARC]  La Norvège littéraire  Botten-Hansen, Paul  1868  fr
Book  [MARC]  La Suède  Bellessort, André  1911  fr
Book  [MARC]  Lettres d'un norvégien de la vieille roche, ou Examen des changemens qui menacent la constitution d ...  Heiberg, Peter Andreas  1822  fr
Book  [MARC]  Précis du droit public du grand-duché de Finlande  Mechelin, Leo  1886  fr
Book  [MARC]  Précis historique et critique de la constitution de la monarchie danoise  Heiberg, Peter Andreas  1820  fr
Music  [MARC]  Quatre Sonates pour le Clavecin ou Pianoforte avec l'Accompagnement d'un Violon  Åhlström, Olof  1784  fr
Book  [MARC]  Souvenirs d'un voyage en Sibérie  Hansteen, Christopher  1857  fr
Book  [MARC]  Sur la nature de l'électricité  Edlund, Erik  1872  fr
Book  [MARC]  Norges Konge-Krønike  Sturluson, Snorri  1865  is
Periodical    Aflstödin    1907  is
Book    Andvökur. Eftir Stephan G. Stephansson  Guðmundsson, Stephan  1909-1923  is
Book    Bandamanna saga  Ásmundsson, Valdimar  1901  is
Book    Bandmanna saga      is
Book    Bóndinn á hrauni  Sigurjónsson, Jóhann  1908  is
Book    Chicagó - för mín 1893  Jochumsson, Matthías  1893  is
Book    Edda Sæmundar      is
Periodical    Eimreiðin    1895-1975  is
Book    Fjalla-Eyvindur  Sigurjónsson, Jóhann  1912  is
Book    Friðþjofssaga  Tegnér, Esaias  1866  is
Book  [MARC]  Förin til Tunglsins  Tromholt, Sophus  1884  is
Book    Grænlendinga saga      is
Book    Grænlendinga þáttur      is
Periodical    Heimilisritið      is
Book  [MARC]  Heimskringla. Nóregs Konunga Sogur  Sturluson, Snorri  1911  is
Book    Hvíta Bandið 50 ára 1895-1945    1945  is
Book  [MARC]
[MARC]
 Landfræðissaga Íslands  Thoroddsen, Þorvaldur  1892-1904  is
Book  [MARC]
[MARC]
 Lýsing Íslands  Thoroddsen, Þorvaldur  1908-1922  is
Book  [MARC]  Makt myrkranna  Stoker, Bram  1901  is
Book    RIT eftir Jónas Hallgrímsson  Hallgrímsson, Jónas    is
Periodical  [MARC]  Reykjavík. Auglýsinga- og Fréttablað    1900-1913  is
Book    Rómeó og Júlía; sorgleikur (tragedia)  Shakespeare, William  1887  is
Book  [MARC]  Safn til Sögu Íslands og Íslenzkra Bókmenta    1856-1939  is
Book    Sagan af Dimmalimm. Æfintýri með myndum  Thorsteinsson, Guðmundur  1942  is
Book    Skugga-Sveinn eða Útilegumennirnir  Jochumsson, Matthías  1898  is
Book    Stjörnufrædi  Ursin, Georg Frederik  1842  is
Music    Tolf Karlakórslög  Sveinbjörnsson, Sveinbjörn  1932  is
Book    Á ferð og flugi : Kvæðabálkur  Guðmundsson, Stephan  1900  is
Book    Ágrip af Náttúrusögu    1884  is
Book    Þulur  Thorsteinsson, Guðmundur  1916  is
Book  [MARC]  Italiensk-svensk ordbok    1973  it
Book  [MARC]  Italiensk-svensk ordbok  Fahlstedt, Carl A.  1940  it
Music  [MARC]  Sei Sonate per il Cembalo Solo  Agrell, Johan Joachim  1748  it
Music  [MARC]  Sinfonia i d-moll  Brant, Per    it
Music    Sonata ex G a 3  Buxtehude, Dietrich    it
Book    Latinalais-suomalainen sanakirja  Salmi, John Wesley et al.  1974  la
Book  [MARC]  Emanuelis Swedenborgii Opera Poetica  Swedenborg, Emanuel  1910  la
Book  [MARC]  Medeltidens statsskick omkr. 800-1350. Valda texter. Historiska texter för akademiska öfningar    1895  la
Book  [MARC]  Caroli Linnæi Flora Lapponica exhibens plantas per Lapponiam crescentes, secundum systema sexuale c ...  Linné, Carl von  1737  la
Periodical  [MARC]  Catalogus discentium scholæ Arosiensis = [Elevmatrikel Rudbeckianska skolan]    1764-1779  la
Book  [MARC]  De electricitatis galvanicæ apparatu cel. Volta excitæ in corpora organica effectu  Berzelius, Jöns Jacob  1802  la
Book    De sacramento baptismi dissertatio historico-liturgica  Annerstedt, Thure  1840  la
Book  [MARC]  Dialogus creaturarum moralisatus    1483  la
Book    Dissertatio De Pomis Hesperidum  Lindestolpe, Johan  1702  la
Book    Dissertatio Medica De Foeda Lue dicta Venerea  Lindestolpe, Johan  1705  la
Book  [MARC]  Dissertatio historico-topographica de regione Wermelandorum metallica, olim Wermelands berg dicta,  ...  Fernow, Erik  1764  la
Book  [MARC]
[MARC]
 Historia de gentibus septentrionalibus  Olaus Magnus  1555  la
Book    Joannis Schefferi Argentoratensis Lapponia id est, Regionis Lapponum et gentis nova et verissima de ...  Schefferus, Johannes  1673  la
Book  [MARC]  Nomenclator Extemporaneus Rerum Naturalium: Plantarum, Insectorum, Conchyliorum, secundum Systema N ...  Clerck, Carl Alexander  1759  la
Book  [MARC]
[MARC]
 Nova analysis aquarum Medeviensium  Berzelius, Jöns Jacob  1800  la
Book  [MARC]  Pericoparum ecclesiae nostrae systema exponens dissertatio  Annerstedt, Thure  1840  la
Book  [MARC]  Piæ cantiones ecclesiasticæ et scholasticæ veterum episcoporum  Rutha, Theodoricus Petri et al.  1582  la
Book    Latviski vaciska vardnica  Lauva, Elfrida  1943  lv
Book  [MARC]  Latvian-English dictionary : Latviesu-anglu vardnica  Turkina, Eizenija  1982  lv
Book    Latvian-English dictionary : Latviski-angliska vardnica  Turkina, Eizenija  1964  lv
Book  [MARC]  Norge fremstillet i Tegninger med kortfattet oplysende Tekst  Tønsberg, Christian  1889  no
Book  [MARC]  Den Norske Nordhavs-expedition 1876-1878 / The Norwegian North-Atlantic Expedition 1876-1878    1880-1901  no
Book    Norge, fremstillet i tegninger / Norge, exibited in Engravings  Tønsberg, Christian  1881  no
Book  [MARC]  Polyzoa  Nordgaard, Ole  1900  no
Book  [MARC]  Norsk-fransk ordbok  Jacobsen, J.  1955  no
Book  [MARC]
[MARC]
 Norske Oldsager  Rygh, Oluf  1885  no
Book  [MARC]  Ordbog over det Lappiske Sprog med latinsk og norsk Forklaring samt en Oversigt over Sprogets Gramm ...  Friis, Jens Andreas  1887  no
Book  [MARC]  Kortfattet russisk grammatik  Fosse, Karl  1895  no
Book  [MARC]  Norsk-svensk ordbok för bokmål och nynorska  Beckman, Natanael  1970  no
Book  [MARC]  Norsk-svensk ordlista  Wessén, Elias  1947  no
Book  [MARC]  "Fram" : Hele Norges Skute  Arnesen, Odd  1942  no
Book  [MARC]
[MARC]
 100 Præstehistorier eller Præstestandens lyse og mørke Sider  Poulsen, Nils  1893  no
Book  [MARC]
[MARC]
 16 år med Roald Amundsen. Fra Pol til Pol  Wisting, Oscar  1930  no
Book  [MARC]  46 tegninger til brug ved undervisning i kvindeligt haandarbeide  Rosing, Marie  1883  no
Book  [MARC]  Aand og Natur : tre Samtaler  Berkeley, George  1893  no
Book  [MARC]  Aandelige Guldkorn nedlagte af Gud til Høst for Evigheden : Christelige Fortællinger og Levnetsbesk ...  Schubert, Gotthilf Heinrich von  1863  no
Book  [MARC]  Aandens stridsmænd : kristne martyrer i Rusland  Tolstoy, Leo et al.  1897  no
Book  [MARC]  Aasmund Vinje  Vislie, Vetle  1920  no
Book  [MARC]  Advarsel mod Totalafhold  Borgen, Gustav Adolph  1882  no
Book  [MARC]  Af Bylivet  Paulsen, John  1890  no
Book  [MARC]  Af en krigskorrespondents oplevelser  Forbes, Archibald  1897  no
Book  [MARC]  Afhandling om Jern-Malm, som findes i Myrer og Moradser i Norge  Evenstad, Ole Olsen  1790  no
Book  [MARC]  Afholdssagens historie  Nydahl, John Ludvigsen  1896  no
Book  [MARC]  Afholdstaler : holdte i Den norske forening mod brændevinsdrik i Kristiania : med biografier af for ...    1890  no
Book  [MARC]  Albertine  Krohg, Christian  1886  no
Music  [MARC]
[MARC]
 Album for Mandssang  Kjerulf, Halfdan    no
Book  [MARC]  Alexander L. Kielland og hans samtid  Gran, Gerhard  1922  no
Book  [MARC]  Alf Thorsen, den forstandige Bonde  Faye, Andreas  1838  no
Book  [MARC]  Annie Besant : en moderne pioner : biografisk skitse  Heber, Lilly  1927  no
Book    Anonymer og Pseudonymer i Den Norske Literatur 1678-1890 Bibliografiske Meddelelser  Pettersen, Hjalmar  1890  no
Book  [MARC]  Arbeidsfolk  Kielland, Alexander L.  1881  no
Book  [MARC]  Arne Garborg. En livsskildring  Lie, Erik  1914  no
Book    Arne  Bjørnson, Bjørnstjerne  1859  no
Book  [MARC]
[MARC]
 Arne  Bjørnson, Bjørnstjerne  1858  no
Book  [MARC]  Arternes oprindelse gjennem naturligt udvalg  Darwin, Charles  1889-1890  no
Book  [MARC]  Arvegods. Skuespil i to handlinger  Jæger, Henrik  1885  no
Book  [MARC]  Arvelighetslære og racehygiene  Vogt, Ragnar  1914  no
Book  [MARC]  Aschehougs konversasjonsleksikon    1920-1932  no
Book  [MARC]  Aspasia : roman  Janson, Kristofer  1914  no
Book  [MARC]  Atlanterhavet. Skuespill  Grieg, Nordahl  1932  no
Book  [MARC]  August Herman Francke. Et Livsbillede fra den tyske Pietismens Tid    1881  no
Book  [MARC]  August Hermann Franckes Sendebrev m. m.  Francke, August Hermann  1828  no
Book  [MARC]  Av hvalfangstens historie  Risting, Sigurd  1922  no
Book  [MARC]  Avgrunnens folk  London, Jack  1935  no
Book  [MARC]  Bare ungdom  Bjørnson, Bjørn  1934  no
Book  [MARC]  Barndomsminne  Garborg, Hulda  1935  no
Book  [MARC]  Barnebog  Lassen, Helene  1898  no
Book  [MARC]
[MARC]
 Baron von Münchhausens vidunderlige Historier og Eventyr    1919  no
Book  [MARC]  Barrabas. Et skuespill  Grieg, Nordahl  1927  no
Book  [MARC]  Begavet. Fortælling  Dilling, Lars  1897  no
Book  [MARC]  Bekjendelser  Jæger, Hans  1902  no
Book  [MARC]
[MARC]
 Benedicte Stendal  Anker, Nini Roll  1926  no
Book  [MARC]  Beretning om Fante- eller Landstrygerfolket i Norge  Sundt, Eilert  1852  no
Book    Bergens Stifts Biskoper og Præster efter Reformationen : biografiske Efterretninger  Lampe, Johan Fredrik  1895-1896  no
Book  [MARC]  Bergenske originaler  Paulsen, John  1904  no
Book  [MARC]  Besøg paa de andre Kloder inden vort Solsystem  Wexelsen f. Voigt, Gunhild  1893  no
Book  [MARC]
[MARC]
 Bibel-ordbok  Grimstvedt, Kristian  1963  no
Book  [MARC]  Bibelen for barn  Anker, Bernt Theodor  1938  no
Book  [MARC]  Bidrag til Den Norske Kirkes Historie i det nittende aarhundrede  Thrap, Daniel  1884-1890  no
Book    Bidrag til Kundskab om Christianiafjordens Fauna  Sars, Michael et al.  1868-1873  no
Book  [MARC]  Bidrag til Kundskap om Qvænerne i Kongeriget Norge  Stockfleth, Niels Vibe  1848  no
Book  [MARC]
[MARC]
 Bidrag til Myzostomernes Anatomi og Histologi  Nansen, Fridtjof  1885  no
Book    Bidrag til den Äldste Skaldedigtnings Historie  Bugge, Sophus  1894  no
Periodical  [MARC]  Billed-Magazin for Børn    1838-1839  no
Book  [MARC]  Billeder fra Afrika  Konow, Ingeborg von der Lippe  1898  no
Book  [MARC]  Billeder fra Bergen : barndoms- og ungdomsminder  Paulsen, John  1911  no
Book  [MARC]  Billeder fra livet i en skotsk Præstegaard    1878  no
Book  [MARC]  Billeder og minder fra Sverige og Finland  Gude-Smith, Just  1873  no
Book  [MARC]  Biografiske data om 330 norske, norskfødte eller for nogen tid i den norske armé ansatte generalspe ...  Anker, Carl Johan  1885  no
Book  [MARC]  Biographiske Efterretninger om Eidsvolds-Repræsentanter og Storthingsmænd i Tidsrummet 1814-1845  Moe, Bernt  1845  no
Book  [MARC]  Biskop N.F.S. Grundtvigs Levnetsløb : udførligst fortalt fra 1839  Brun, Hans  1882  no
Book  [MARC]  Bjørnstjerne Bjørnson : hjemmet og vennerne : Aulestad-minner  Bjørnson, Bjørn  1932  no
Book  [MARC]  Bjørnstjerne Bjørnson Høvdingen  Gran, Gerhard  1910  no
Book  [MARC]  Bjørnstjerne Bjørnson og Aulestad  Filseth, Johan  1907  no
Book  [MARC]  Bjørnstjerne Bjørnson. Hans Barndom og Ungdom  Collin, Christen  1907  no
Book  [MARC]  Bjørnstjerne Bjørnsons Fortællinger  Bjørnson, Bjørnstjerne  1907  no
Book  [MARC]
[MARC]
 Blant Sel og Bjørn. Min første Ishavs-ferd  Nansen, Fridtjof  1924  no
Book  [MARC]  Blindebukk. Ei soga um eit barn  Paul, Adolf  1894  no
Periodical  [MARC]  Bok og Bibliotek    1934-1935  no
Book  [MARC]  Bolsjevismen som kulturfænomen  Eriksen, Richard  1924  no
Book  [MARC]  Bondestudentar. Skuleutgåve ved Olav Midttun  Garborg, Arne  1936  no
Book  [MARC]  Bondestudentar  Garborg, Arne  1883  no
Book  [MARC]  Bordtaler : et lidet udvalg  Luther, Martin  1889  no
Book  [MARC]  Borgerkrigen i De Forenede Stater i Nord-Amerika  Enander, Johan Alfred  1881  no
Book  [MARC]  Botanisk-oekonomisk Afhandling om Rugen  Sverdrup, Jacob  1823  no
Book    Brand  Ibsen, Henrik  1903  no
Book  [MARC]
[MARC]
 Breve : udgivne av hans sønner  Kielland, Alexander L.  1907  no
Book  [MARC]  Breve til hans Datter  Kielland, Alexander L.  1909  no
Book  [MARC]  Breve  Konow, Wollert  1839  no
Book  [MARC]  Brorskabets religion og den nye livs-videnskab : med en historisk belysning av darwinismen  Collin, Christen  1912  no
Book  [MARC]  Brødremenigheden i Norge  Thrap, Daniel  1908  no
Book    Byen med det store Hjærte  Kielland, Jens Zetlitz  1901  no
Book  [MARC]  Byens fædre  Nilsen, Anthon Bernhard Elias  1898  no
Book  [MARC]  Bøger og Billeder : kritiske Forsøg  Kjær, Nils  1898  no
Book  [MARC]  Børnenes Verdenshistorie  Ottosen, Johan  1903  no
Book  [MARC]
[MARC]
 Camilla Collett  Heber, Lilly  1913  no
Book  [MARC]  Centralasia under sovjetstjernen : reiser i ukjente republikker  Luihn, Otto  1934  no
Book  [MARC]  Charles Dickens  Gran, Gerhard  1925  no
Book  [MARC]
[MARC]
 Charles Gordon som Christen og Soldat. En biografisk Skildring  Hansen, Kirsten Dorothea  1885  no
Book    Christofer Columbus og Amerikas Opdagelse  Storm, Gustav  1893  no
Book    Da dansk og riksmål skilte lag    1907  no
Book  [MARC]  Da jeg var gut  Rolfsen, Nordahl  1888  no
Book  [MARC]  Dagbok over mine Missionsreiser i Finmarken  Stockfleth, Niels Vibe  1860  no
Book  [MARC]  Danmark i dets Forhold till Tydskland og til den skandinaviske Halvøe  Konow, Wollert  1849-1850  no
Book  [MARC]  Dansk kontreadmiral og kadetchef Hans Christian Sneedorff:s personlighed og virksomhed 1759-1824  Anker, Carl Johan  1884  no
Book  [MARC]  De Schmalkaldiske Artikler, eller den kristelige Læres Artikler  Luther, Martin  1877  no
Book  [MARC]  De almindelige Grundsætninger for Husdyravl  Smitt, Jonas  1892  no
Book  [MARC]
[MARC]
[MARC]
 De elendige  Hugo, Victor  1930  no
Book  [MARC]  De gamle norske jernverk  Vogt, Johan Herman Lie  1908  no
Book  [MARC]  De kloge jomfruer  Undset, Sigrid  1918  no
Book  [MARC]  De romanske Sprog og Folk  Storm, Johan  1871  no
Book  [MARC]
[MARC]
 De tolv Maaneder  Konow, Ingeborg von der Lippe  1894  no
Book    De vaabenløse  Anker, Nini Roll  1912  no
Periodical    Den 17de Mai. Norskt folkeblad      no
Book    Den Fremsynte eller Billeder fra Nordland  Lie, Jonas  1870  no
Book  [MARC]  Den Gaadefulde : en Kjærlighedshistorie fra Nordland  Hamsun, Knut  1877  no
Book  [MARC]  Den Norsk-lutherske Kirkes Bekjendelsesskrifter    1884  no
Book  [MARC]  Den Norske folkekyrkja  Anker, Bernt Theodor  1907  no
Book  [MARC]  Den Norske husflidsforenings håndbok i vevning  Halvorsen, Caroline  1941  no
Book  [MARC]  Den brændende busk  Undset, Sigrid  1930  no
Book  [MARC]
[MARC]
 Den burtkomne Messias  Garborg, Arne  1907  no
Book  [MARC]  Den erfarne landmand  Sverdrup, Jacob  1844  no
Book  [MARC]  Den europæiske litteratur i kulturhistoriske billeder  Lie, Erik  1896  no
Book  [MARC]  Den franske revolution  Carlyle, Thomas  1890  no
Book  [MARC]  Den frilynde ungdomsrørsla : Norigs ungdomslag i 25 år    1921  no
Book  [MARC]  Den gang : af mit livs digt  Selmer, Ågot Gjems  1904  no
Book  [MARC]  Den lille Astronom  Berg, Lauritz  1889  no
Book  [MARC]  Den lutherske Kirkes Reformatorer og nogle af deres Medarbeidere  Belsheim, Johannes  1880  no
Book  [MARC]  Den lykkelige alder  Undset, Sigrid  1908  no
Book  [MARC]  Den menneskelige tragikomedi : historiske skildringer  Scherr, Johannes  1889  no
Book  [MARC]  Den norsk-skotske Kabel : en Fremstilling af Kabelsagens Historie  Ebbell, Joachim  1869  no
Book  [MARC]  Den norske Centraladministrations Historie 1814-1914  Steffens, Haagen Krog  1914  no
Book  [MARC]  Den norske Kirkes Historie under Katholicismen  Keyser, Rudolf  1856-1858  no
Book  [MARC]  Den norske Statstelegrafs Grundlæggelse og Vækst  Bugge, F.  1890  no
Periodical  [MARC]
[MARC]
 Den norske Turistforenings Aarbog    1868  no
Book  [MARC]  Den norske kvinnebevegelses historie  Agerholt, Anna Caspari  1937  no
Book  [MARC]  Den røde døds maske og andre fortællinger  Poe, Edgar Allan  1914  no
Book  [MARC]  Den signede dag  Rølvaag, Ole Edvart  1931  no
Book  [MARC]  Den som henger i en tråd  Anker, Nini Roll  1935  no
Book  [MARC]  Det Kongelige Fredriks universitet 1811-1911 : festskrift    1911  no
Book  [MARC]
[MARC]
 Det dages  Heber, Lilly  1918  no
Book  [MARC]  Det evige menneske  Chesterton, Gilbert Keith  1931  no
Book  [MARC]  Det flager i byen og på havnen  Bjørnson, Bjørnstjerne  1884  no
Book  [MARC]  Det gamle Norge i billeder og tekst  Øverland, Ole Andreas  1910  no
Book  [MARC]  Det gamle Skilderi  Skredsvig, Christian  1921  no
Book  [MARC]  Det gamle teater : kunsten og menneskene  Bjørnson, Bjørn  1937  no
Book  [MARC]  Det hellige Land  Vogt, Volrath  1879  no
Book    Det norske Folks Historie  Munch, Peter Andreas  1852-1863  no
Book  [MARC]  Det norske Landbrugs Udvikling i den senere tid af J(onas) Smitt  Smitt, Jonas  1902  no
Book    Det norske folks historie fortalt for folke- og ungdomsskolen  Lødøen, Ole Iver Knudsen    no
Book  [MARC]  Det norske folks historie  Munch, Peter Andreas  1941-1943  no
Book    Det nye som gror. En samling konturer av moderne åndsstrømninger  Heber, Lilly  1921  no
Book  [MARC]  Det store Spørgsmaal  Jansen, Jens Jonas  1899  no
Book  [MARC]
[MARC]
 Det svake kjøn  Anker, Nini Roll  1924  no
Book  [MARC]  Digte af en Dame  Thoresen, Magdalene  1861  no
Book    Digte i udvalg  Wessel, Johan Herman  1898  no
Book    Digte og Sange  Bjørnson, Bjørnstjerne  1870  no
Book  [MARC]  Digtning og Videnskab  Løchen, Arne  1913  no
Book  [MARC]  Digtninger  Blom, Hans Ørn  1864  no
Book  [MARC]  Dorothea  Paulsen, John  1877  no
Book    Dronninger, keiserinder og kongernes moder  Tschudi, Clara  1907-1908  no
Book  [MARC]  Dryden og hans tid  Jæger, Herman  1925  no
Book    Edda Sæmundar      no
Book  [MARC]  Efterladte Skrifter  Keyser, Rudolf  1866-1867  no
Book    Efterretninger om Familjen Huitfeldt  Huitfeldt-Kaas, Henrik Jørgen  1908  no
Book  [MARC]
[MARC]
 Ein folkelærar  Austlid, Andreas  1911  no
Periodical    Elektroteknisk Tidsskrift      no
Book  [MARC]  Elleve aar  Undset, Sigrid  1934  no
Book  [MARC]  Elling Torsens hjem  Anker, Nini Roll  1934  no
Book  [MARC]  En Ferd til Spitsbergen  Nansen, Fridtjof  1920  no
Book  [MARC]  En Fjeldbygd : Billeder fra Østerdalen  Østgaard, Nicolai Ramm    no
Book  [MARC]  En Lægmands Betragtninger over de mest fremtrædende religiøse Bevægelser i vort land i de sidste fi ...  Myhrebøe, Harkel Johnsen  1882  no
Book  [MARC]
[MARC]
 En Sommer i Finmarken, Russisk Lapland og Nordkarelen  Friis, Jens Andreas  1871  no
Book  [MARC]  En Svensk Mands Sysselsættelse den 17de Mai i Anledning af Constitutionsfestens Høitideligholdelse  ...  Anckarsvärd, Carl Henrik  1828  no
Book  [MARC]  En Verdensomseiling : Uddrag af N.J. Anderssons Optegnelser paa en Reise rundt Jorden med den svens ...  Andersson, Nils Johan  1854  no
Book  [MARC]  En billedhuggers liv  Sinding, Stephan  1921  no
Book  [MARC]  En gammel Kjærlighedshistorie  Jæger, Henrik  1891  no
Book  [MARC]  En liden julegave for børn og børnevenner  Wexelsen, Marie  1881  no
Book  [MARC]  En mainat  Gogol, Nikolaj Vasiljevitj  1890  no
Book  [MARC]  En norsk Höst. Et Digt  Zetlitz, Jens  1800  no
Book  [MARC]  En tur i Sverige  Jessen, Edwin  1869  no
Book  [MARC]  En tvekamp  Tjechov, Anton  1915  no
Book  [MARC]  En ung mands kjærlighet. Skuespill i tre akter  Grieg, Nordahl  1927  no
Book  [MARC]  Engelbrekt Engelbrektsson : historisk Fortælling i to Dele  Starbäck, Carl Georg  1895  no
Book  [MARC]  Engelsk Filologi - Anvisning til et videnskabeligt studium af det engelske sprog for studerende, læ ...  Storm, Johan  1879  no
Book  [MARC]  Engelske digte og sange  Shakespeare, William et al.  1903  no
Book  [MARC]
[MARC]
 Enken  Anker, Nini Roll  1932  no
Book    Erindringer som Bidrag til Norges Historie fra 1800 til 1815  Aall, Jacob  1844  no
Book  [MARC]  Eskimoenes venn Knud Rasmussen  Arnesen, Odd  1944  no
Book  [MARC]
[MARC]
 Eskimoliv  Nansen, Fridtjof  1891  no
Book  [MARC]  Essays : fremmede Forfattere  Kjær, Nils  1895  no
Book  [MARC]  Et 50-aars minde : Kvindehjemmet 1859-1909  Brekke, Z.  1909  no
Book    Et dukkehjem  Ibsen, Henrik  1879  no
Book  [MARC]  Et korstog i nutiden : Det blå kors i Norge gjennem 25 år  Isene, Ole Steffensen  1931  no
Book  [MARC]  Et kvinde-synspunkt  Undset, Sigrid  1919  no
Book  [MARC]
 Et nytt Norge  Nansen, Fridtjof  1928  no
Book  [MARC]  Etapper  Undset, Sigrid  1929  no
Book    Eugenie  Kielland, Jens Zetlitz  1900  no
Book  [MARC]  Evens Hjemkomst  Skredsvig, Christian  1916  no
Book  [MARC]  Eventyr-lyst ; Ingen krig mer. To Taler  Nansen, Fridtjof  1927  no
Book  [MARC]  F.H. Frølich og hans samtid : næringslivets reisning i midten af det nittende aarhundrede  Frølich, Thorbjørn  1912-1919  no
Book  [MARC]  Familien Pehrsen  Paulsen, John  1882  no
Book  [MARC]  Fattige skjæbner  Undset, Sigrid  1912  no
Periodical    Fedraheimen. Eit Blad aat det norske Folket    1877-1891  no
Book  [MARC]  Feldttoget i Norge 1814  Meydell, Jakob Gerhard  1815  no
Book  [MARC]  Festskrift til Det Norske Missionsselskabs Jubilæum i 1892 : Tilbageblik paa et halvt Aarhundredes  ...  Dahle, Lars et al.  1892  no
Book  [MARC]  Festskrift til professor Amund Helland paa hans 70aars fødselsdag 11. oktober 1916    1916  no
Book  [MARC]  Festskrift udgivet i Anledning af Trondhjems 900 Aars Jubilæum 1897    1897  no
Book  [MARC]  Filosofien i Norden : til oplysning om den nyere tænknings og videnskaps historie i Sverige og Finl ...  Aall, Anathon  1919  no
Book  [MARC]  Filosofiens historie i den nyere tid  Aall, Anathon  1931  no
Book  [MARC]  Fire folkelærarar : Herman Anker, Olaus Arvesen, Christopher Bruun, Viggo Ullman  Stauri, Rasmus  1930  no
Book  [MARC]  Fire fortællinger  Garsjin, Vsevolod  1892  no
Book  [MARC]  Fiskerjenten  Bjørnson, Bjørnstjerne  1868  no
Book  [MARC]  Fiskerjænten. Fortælling  Bjørnson, Bjørnstjerne  1921  no
Book  [MARC]  Fixstjerner og Stjernebilleder  Wexelsen f. Voigt, Gunhild  1895  no
Book  [MARC]
[MARC]
 Flagget  Grieg, Nordahl  1945  no
Book  [MARC]  Flo og fjære  Haukland, Andreas  1929  no
Book  [MARC]  Folk og Trold. Minder og Drømme  Kittelsen, Theodor  1911  no
Book  [MARC]  Folkeakademiens utvikling og nuværende standpunkt  Hoffstad, Olaf Alfred  1914  no
Book  [MARC]
[MARC]
 Folkehøgskulen i Danmark, Norge, Sverige og Finland  Stauri, Rasmus  1910  no
Book  [MARC]
[MARC]
 Foredrag om Fællesundervisning  Nielsen, Ragna  1884  no
Book  [MARC]
[MARC]
 Forelæsninger over practisk Theologie, i kort sammendrag  Grimelund, Andreas  1856  no
Book  [MARC]  Forhandlinger ved Landmandsmødet og Industri-Udstillingen i Molde den 26de, 27de, 28de og 29de Sept ...    1854  no
Book  [MARC]  Forhandlingerne paa det tredie skandinaviske eller nordiske Kirkemøde i Christiania den 29de, 30te  ...    1862  no
Book  [MARC]  Forkyndelsen. Et livsspørsmaal for kirke og folk. Homiletik  Jansen, Jens Jonas  1912  no
Book  [MARC]  Fornuftigt Madstel : en tidsmæssig Koge- og Husholdningsbog  Asbjørnsen, Peter Christen  1865  no
Book  [MARC]  Fortegnelse over Filologer, Realister og Mineraloger fra Norges Universitet 1813-1884 : samt Kalend ...  Koren, Kristian  1885  no
Book  [MARC]  Fortegnelse over de akademiske Borgere ved Norges Universitet i de første 50 Aar fra dets Stiftelse ...    1867  no
Book    Forteljingar og Sogur  Garborg, Arne  1884  no
Book  [MARC]  Forteljingar  Vislie, Vetle  1897  no
Book  [MARC]  Fortsat Beretning om Fantefolket  Sundt, Eilert  1859  no
Book  [MARC]  Fortællingen om Viga-Ljot og Vigdis  Undset, Sigrid  1909  no
Book  [MARC]  Fortællinger og skildringer  Rølvaag, Ole Edvart  1932  no
Book  [MARC]  Fortællinger om kong Artur og ridderne av det runde bord  Undset, Sigrid  1915  no
Book  [MARC]  Fra Hans Egedes ungdom. Historisk skisse  Øverland, Ole Andreas  1895  no
Book    Fra Kristiania-Bohêmen  Jæger, Hans    no
Book  [MARC]  Fra Lofoten og Solør  Schulze, Hans  1865  no
Book  [MARC]  Fra Sibirien : to fortællinger  Korolenko, Vladimir  1893  no
Book  [MARC]  Fra laugstiden i Norge  Grevenor, Henrik  1924  no
Book  [MARC]  Fra mit Besøg blandt Mormonerne  Mortensen, Andreas  1887  no
Book  [MARC]  Fram ekspeditionen. Nansen i den Frosne Verden. Reise over Nord Grønland. Arktiske Forskningens His ...    1897  no
Book    Fram over Polhavet. Den norske polarfærd 1893-1896  Nansen, Fridtjof et al.  1897  no
Book  [MARC]  Framgutterne  Nordahl, Bernhard  1898  no
Book  [MARC]  Fransk grammatikk  Bødtker, Adam Trampe  1929  no
Book  [MARC]  Frelserens liv  Dickens, Charles  1934  no
Book  [MARC]
[MARC]
 Fremstilling af Søkrigshistoriens vigtigste Begivenheder  Müller, Henrik Jakob  1863  no
Book  [MARC]  Fridtjof Nansen 1861-1893  Brøgger, Waldemar Christofer et al.  1896  no
Book  [MARC]  Fridtjof Nansens Saga  Sørensen, Jon  1931  no
Book  [MARC]
[MARC]
 Fridtjof Nansens saga (1940)  Sørensen, Jon  1940  no
Book  [MARC]
[MARC]
 Friheten (Reykjavík 1943)  Grieg, Nordahl  1943  no
Book  [MARC]
[MARC]
 Friheten  Grieg, Nordahl  1945  no
Book  [MARC]  Friluftsliv. Blad av dagboka  Nansen, Fridtjof  1940  no
Book  [MARC]  Friluftsliv. Blade av Dagboken  Nansen, Fridtjof  1916  no
Book  [MARC]
[MARC]
 Fru Ester Bruce. Roman  Hansson, Ola  1893  no
Book  [MARC]  Fru Marta Oulie  Undset, Sigrid  1907  no
Book  [MARC]  Frå barn til vaksen  Nordeide, Søren  1919  no
Book  [MARC]  Frå kristenliv i Risør i 70- og 80-åri. Mest etter personlege minne frå barndom og ungdom  Anker, Bernt Theodor  1938  no
Book  [MARC]  Frændeløs  Malot, Hector  1911  no
Book  [MARC]  Frøken Fia Frost : fornøielig Fortælling for fordomsfrie Folk  Wexelsen f. Voigt, Gunhild  1889  no
Book  [MARC]  Frøken Lybæks pensionatskole. En bog for smaapiger  Zwilgmeyer, Dikken  1901  no
Book  [MARC]  Fyrst Nekliudoff : fortælling  Tolstoy, Leo  1889  no
Book  [MARC]  Fysisk geografi  Geikie, Archibald  1889  no
Book  [MARC]  Fængsel og Fortvilelse  Jæger, Hans  1903  no
Book  [MARC]  Fængselslif  Petersen, Richard  1894  no
Book  [MARC]  Fænrik Staal's Fortællinger  Runeberg, Johan Ludvig  1856  no
Book  [MARC]  Galeislavens Sorg og andre Skildringer  Loti, Pierre  1893  no
Book    Gamle Christiania-Billeder  Collett, Alf  1893  no
Book  [MARC]
[MARC]
 Gamle Norske Folkeviser. Samlede og udgivne af Sophus Bugge  Bugge, Sophus  1858  no
Book  [MARC]
[MARC]
 Gamle Personnavne i Norske Stedsnavne  Rygh, Oluf  1901  no
Book  [MARC]  Gamle norske kirker  Moe, Wladimir  1922  no
Book  [MARC]  Gamle skaldar og kvad  Flo, Rasmus  1902  no
Book    Garman & Worse  Kielland, Alexander L.    no
Book    Geistlig Stat og Kalender for Kongeriget Norge    1843-1863  no
Book  [MARC]  Geologi  Geikie, Archibald  1889  no
Book  [MARC]  Gerhard Schøning. En biographi  Daae, Ludvig Ludvigsen  1880  no
Book  [MARC]  Gitanjali (Song-offer)  Tagore, Rabindranath  1918  no
Book  [MARC]  Gjennem Armenia  Nansen, Fridtjof  1927  no
Book  [MARC]  Gjennem Braat og Brand. Fortællinger fra Sjømandsmissionen  Mortensen, Andreas  1891  no
Book  [MARC]  Gjennem Kaukasus til Volga  Nansen, Fridtjof  1929  no
Book    Gjennem Lorgnetten : Skitser  Dilling, Lars  1882-1884  no
Book  [MARC]
[MARC]
 Gjennem Sibirien  Nansen, Fridtjof  1914  no
Book  [MARC]  Gjennem luften til 88° nord  Amundsen, Roald  1925  no
Book    Glade Borgere. Humoristiske skisser  Nilsen, Anthon Bernhard Elias    no
Book  [MARC]  Glossarium Norvagicum eller Forsøg paa en Samling af saadanne rare Norske Ord  Pontoppidan, Erik  1749  no
Book  [MARC]  Gode stunder. Betragtninger  Jansen, Jens Jonas  1912  no
Book  [MARC]  Gravundersøgelser paa Spangereid  Rygh, Oluf  1880  no
Book  [MARC]  Gronggruberna og Nordlandsbanen  Vogt, Johan Herman Lie  1915  no
Book  [MARC]  Grundtræk  Huxley, Thomas Henry  1888  no
Book  [MARC]  Grundtvig  Stauri, Rasmus  1925  no
Book  [MARC]  Gud og staten  Bakunin, Michail  1924  no
Book  [MARC]  Guldregn  Doyle, Arthur Conan  1899  no
Book  [MARC]  Gullivers Rejser til Lilleput og Brobdingnag  Swift, Jonathan  1878  no
Book    Gustaf Storms Studier over Vinlandsreiserne  Iverslie, Peter  1912  no
Book    Gustav Adolf og Trediveaarskrigen  Fryxell, Anders  1909  no
Book  [MARC]  Gustav Adolfs historie i uddrag  Fryxell, Anders  1864  no
Book  [MARC]  Gustav Vasas historie  Fryxell, Anders  1856  no
Book  [MARC]  Gutter  Rolfsen, Nordahl  1896  no
Book  [MARC]  Gymnadenia  Undset, Sigrid  1929  no
Book  [MARC]  Haandbog for Landmænd  Tandberg, Gudbrand et al.  1880  no
Book  [MARC]  Haandbog i Bogtrykkerkonsten : 1 : Om Sætningen og hvad dertil hører  Devold, Edvard Bernhard  1863  no
Book  [MARC]
[MARC]
 Haandbog i Husbygningskunst  Kolderup, Edvard  1891  no
Book  [MARC]
[MARC]
 Halfdan Kjerulf  Kjerulf, Halfdan    no
Book    Hallingdal og Hallingen  Mehlum, Anders    no
Book  [MARC]  Halvveis : træk fra missionsarbeidet i Madagaskars indland  Johnson, Johs.  1911  no
Book  [MARC]
[MARC]
 Hans Adolf Brorson som Salmdigter  Sommerfelt, Harald Vilhelm  1892  no
Book    Hans Hauges Fængsling  Thrap, Daniel  1893  no
Book  [MARC]  Hans Majestæt Kong Oscar II:s reise i Nordland og Finmarken aar 1873  Friis, Jens Andreas  1874  no
Book  [MARC]  Hans Nielsen Hauges Reiser og vigtigste Hændelser  Hauge, Hans Nielsen  1914  no
Book  [MARC]  Havets physiske Geographi og Meteorologi  Maury, Matthew Fontaine  1865  no
Book  [MARC]  Havstrømmen  Schubert, Gotthilf Heinrich von  1861  no
Book  [MARC]  Hedda Gabler og Thea Elvsted  Nielsen, Ragna  1892  no
Book  [MARC]  Heldig ung dame  Boo, Sigrid  1940  no
Book  [MARC]  Hellig Olav  Undset, Sigrid  1930  no
Book  [MARC]  Henr. Wergelands Digtekunst og Polemik ved Aktstykker  Welhaven, J. S.  1832  no
Book  [MARC]  Henrik Ibsen : Liv og Verker  Gran, Gerhard  1918  no
Book  [MARC]  Henrik Ibsen og hans Værker  Jæger, Henrik  1892  no
Book  [MARC]  Henrik Ibsens Kvindeskikkelser  Andreas-Salomé, Lou  1893  no
Book  [MARC]
[MARC]
[MARC]
[MARC]
 Henrik Ibsens samlede værker  Ibsen, Henrik  1898-1902  no
Book  [MARC]  Himmel og hav  Elvestad, Sven  1927  no
Book  [MARC]  Historier fra Skogene  Rosegger, Peter  1901  no
Book  [MARC]  Historier om Mærkelige Børn  Tromholt, Sophus  1890  no
Book  [MARC]  Historiske tids-tabeller til brug i høiere skoler  Norby, Jakob  1882  no
Book  [MARC]  Hjemmet og Vandringen : en Aarbog for 1847  Asbjørnsen, Peter Christen  1847  no
Book  [MARC]  Hjemmet  Wagner, Charles  1899  no
Book  [MARC]  Hovedregister til innstillinger og betenkninger 1935-1971  Johansen, Vincent  1974  no
Book  [MARC]  Hundemordet  Wessel, Johan Herman et al.  1893  no
Book  [MARC]  Hunden fra Baskerville : en ny fortælling om Sherlock Holmes  Doyle, Arthur Conan  1911  no
Book  [MARC]  Husbygningslære : murmaterialer, murkonstruktioner, træmaterialer, trækonstruktioner, jernkonstrukt ...  Bugge, Andreas  1918  no
Book  [MARC]  Hvad kan Arbeideren selv gjøre for at forbedre sin Klasses Tilstand?  Blom, Hans  1866  no
Book  [MARC]  Hvem er Hvem?  Steenstrup, Bjørn    no
Book  [MARC]  Hvem er hvem i norsk kulturliv    1987  no
Book  [MARC]  Hvem har villet Krigen? Krigens Oprindelse iflg. diplomatiske Dokumenter  Durkheim, Émile et al.  1915  no
Book  [MARC]  Hvem skal vinne? : eller de historiske, dansknorske målstræveres standpunkt  Knudsen, Knud  1886  no
Book  [MARC]  Hverdagen  Nilsen, Rudolf  1929  no
Book  [MARC]  Hverdagsmennesker. Skitser  Dilling, Lars  1881-1883  no
Book  [MARC]  Hvorfor Peter Wessel blev holdt i ørene. Historisk skisse  Øverland, Ole Andreas  1895  no
Book  [MARC]
[MARC]
 Håbet. Dikt  Grieg, Nordahl  1946  no
Book  [MARC]  Håkon Håkonsen. En norsk Robinson  Falck-Ytter, Oluf Wilhelm  1927  no
Book  [MARC]  Høidemaalinger i Norge fra Aar 1774 til 1860  Vibe, Andreas  1860  no
Book  [MARC]  Høstløv. Smaa Billeder  Lassen, Helene  1904  no
Book  [MARC]  I Dagens Spørsmaal  Nansen, Fridtjof  1909  no
Book  [MARC]  I Kupéen. Nye skitser (Andet Oplag)  Dilling, Lars  1897  no
Book  [MARC]  I Skov og Mark : en Lommebog for Jægere, Fiskere og Venner af vor Natur  Gregersen, Nils Jørgen  1884  no
Book  [MARC]  I blinde  Anker, Nini Roll  1898  no
Book  [MARC]  I de dage - : fortælling om norske nykommere i Amerika  Rølvaag, Ole Edvart  1924  no
Book    I det mørkeste Afrika, eller Opsøgelsen og Befrielsen af samt Tilbagetoget med Emin Pascha  Stanley, Henry M.  1890  no
Book  [MARC]  I dronningens klær. Soldaterhistorier fra Indien  Kipling, Rudyard  1911  no
Book  [MARC]
 Iagttagelse over Nordlys  Tromholt, Sophus  1880  no
Book  [MARC]  Ida Elisabeth  Undset, Sigrid  1932  no
Book  [MARC]  Illustreret Kirkehistorie  Heggtveit, Hallvard Gunleikson  1891-1895  no
Book  [MARC]  Illustreret Missionshistorie  Ekman, Erik Jakob  1894-1895  no
Book  [MARC]  Illustreret norsk Litteraturhistorie. Siste Tidsrum 1890-1904  Nærup, Carl  1905  no
Book  [MARC]  Illustreret norsk konversationsleksikon    1907-1913  no
Book  [MARC]
[MARC]
 Illustreret norsk literaturhistorie  Jæger, Henrik et al.  1896  no
Book  [MARC]  Illustrert norsk litteraturhistorie  Elster, Kristian  1934-1935  no
Book  [MARC]
[MARC]
 Inger-Johanne-bøkerne og andre fortællinger for gutter og piger  Zwilgmeyer, Dikken  1915-1916  no
Book  [MARC]  Instituttet for sammenlignende kulturforskning : beretning om dets virksomhet inntil sommeren 1931  Stang, Fredrik  1931  no
Book  [MARC]  Israels og Judas historie i korthed  Wellhausen, Julius  1889  no
Book  [MARC]  Ivanhoe : historisk roman  Scott, Walter  1899  no
Book  [MARC]
[MARC]
 Ivar Aasen  Garborg, Arne  1903  no
Book  [MARC]
[MARC]
 J. E. Sars Samlede Værker  Sars, Ernst  1911-1912  no
Book    J. S. Welhaven : Liv og skrifter  Løchen, Arne  1900  no
Book  [MARC]
[MARC]
 Jaabæk og Præsterne  Garborg, Arne  1874  no
Book  [MARC]  Jan von Huysums Blomsterstykke  Wergeland, Henrik  1840  no
Book  [MARC]  Jean Jacque Rousseau  Gran, Gerhard    no
Book  [MARC]  Jenny  Undset, Sigrid  1911  no
Book  [MARC]  Jernmalm og jernverk : særlig om elektrisk jernmalm-smeltning  Vogt, Johan Herman Lie  1918  no
Book  [MARC]
[MARC]
 Jesus Messias  Garborg, Arne  1906  no
Book  [MARC]  Johan Sebastian Welhaven  Gran, Gerhard  1909  no
Book  [MARC]  John og Kari Utheim, deres liv og deres slegts historie  Utheim, John  1899  no
Book  [MARC]  Jonas Anton Hielms Unionspolitik (ur Verdens Gang)  Sars, Ernst  1897  no
Book  [MARC]  Jonas Lie. En livsskildring  Lie, Erik  1933  no
Book  [MARC]
[MARC]
 Jonas Lie. En udviklingshistorie  Garborg, Arne  1893  no
Book  [MARC]  Jonas Lie. Et festskrift i anledning af hans 60-aarige fødselsdag udgivet af "Samtiden"    1893  no
Book  [MARC]  Jorden rundt i 80 dage  Verne, Jules  1911  no
Book  [MARC]  Julegodter for Børn    1892  no
Book  [MARC]  Jung Stillings Liv    1880  no
Book  [MARC]  Jæger- og fiskerliv  Huitfeldt, Fritz R.  1910  no
Book  [MARC]  Kammerherre Bernt Anker:s liv og virksomhed 1746-1805  Anker, Carl Johan  1884  no
Book    Kampen for Norge  Lunde, Gulbrand  1941-1942  no
Book    Kants Fornuftkritik og En Soirée dansante  Jæger, Hans et al.  1878  no
Book  [MARC]  Kaptein Grants børn : fortælling  Verne, Jules  1901  no
Book  [MARC]  Karen og Nils  Mehlum, Anders  1938  no
Book  [MARC]  Karl Johan i Norge 1815 og andre Fortællinger  Øverland, Ole Andreas  1898  no
Book  [MARC]  Kater Murrs Reflexioner og Livsanskuelser  Hoffmann, E. T. A.  1870  no
Book  [MARC]  Katholsk propaganda  Undset, Sigrid  1927  no
Book  [MARC]  Kierlighed uden Strømper. Et Sørge-Spil i Fem Optog  Wessel, Johan Herman  1772  no
Book  [MARC]  Kina og Missionen i Kina  Dahle, Lars  1901  no
Book  [MARC]  Kinesere og andre folk : sett fra en misjonærs synspunkt  Vogt, Volrath  1935  no
Book  [MARC]
[MARC]
 Kinesiske dage  Grieg, Nordahl  1927  no
Book  [MARC]
[MARC]
 Kirkehistoriske Smaastykker  Bang, Anton Christian  1890  no
Book  [MARC]  Kirken. Skuespil i tre akter  Anker, Nini Roll  1921  no
Book  [MARC]  Kjente menn og kvinner : fra deres liv og virke  Rogstad, Anna  1925-1926  no
Book  [MARC]  Kjernesprog, samlede af Luthers Skrifter  Luther, Martin  1883  no
Book  [MARC]  Kjærlighed uden Strømper; med indledning og anmærkninger  Wessel, Johan Herman  1910  no
Book  [MARC]  Klosteret i Petschenga. Skildringer fra russisk Lapland  Friis, Jens Andreas  1884  no
Book  [MARC]  Kobberets historie i fortid og nutid og om udsigterne for framtiden med særligt hensyn til den nors ...  Vogt, Johan Herman Lie  1895  no
Book  [MARC]  Konfirmationen, nogle Tanker til Overveielse  Jansen, Jens Jonas  1881  no
Book  [MARC]  Kongeriget Norge og det norske Folk  Broch, Ole Jacob  1876  no
Book  [MARC]  Konkordiebogen, eller Den evangelisk-lutherske Kirkes Bekjendelsesskrifter    1882  no
Book  [MARC]  Kort Fremstilling af Christendommens Indførelse i Norge, af den Overtroe og de Vildfarelser, som i  ...  Faye, Andreas  1837  no
Book  [MARC]  Kort Fremstilling af Forskjellen mellem den evangelisk-lutherske og den reformerte Lære  Masius, Hector Gottfried  1874  no
Book  [MARC]  Kort oversigt over Det Norske Missionsselskaps historie og missionsutviklingen herhjemme  Flood, Immanuel  1911  no
Book  [MARC]  Kortfattet Lexicon over henved 5000 fremmede, i det norske Skrift- og Omgangssprog oftest forekomme ...    1857  no
Book  [MARC]  Kortfattet Veiledning i Bygningsvæsen paa Landet  Tandberg, Gudbrand  1890  no
Book  [MARC]  Kosakhøvdingen : Fortælling fra Lille Rusland  Gogol, Nikolaj Vasiljevitj  1890  no
Book  [MARC]  Kram. Humoristiske skisser  Nilsen, Anthon Bernhard Elias  1904  no
Book  [MARC]  Krig (Seravtrykk av »Den 17de mai«)  Flammarion, Camille  1894  no
Book  [MARC]  Krig i vår tid. Artikler om Balkankrigen  Steigan, Pål  1980  no
Book  [MARC]  Kristi venskap  Benson, Robert Hugh  1928  no
Book  [MARC]  Kristiania Svaneapotheks Historie  Flood, Jørgen et al.  1889  no
Book  [MARC]  Kristiania bymål : vulgærsproget med henblik på den utvungne dagligtale  Larsen, Amund B.  1907  no
Book  [MARC]  Kristiania og Kristianienserne  Jæger, Henrik  1890  no
Book  [MARC]  Kristiania universitet  Morgenstierne, Bredo  1914  no
Book    Kristiania-Billeder  Jæger, Hans et al.  1888  no
Book  [MARC]  Kristin Lavransdatter  Undset, Sigrid  1920-1922  no
Book  [MARC]  Kristus i kirken  Benson, Robert Hugh  1926  no
Book  [MARC]  Kronprinsens Regiment : historisk Roman  Meding, Oskar  1880  no
Book  [MARC]  Krotkaja : fortælling  Dostojevskij, Fjodor  1885  no
Book  [MARC]  Kunstnernaturer  Paulsen, John  1895  no
Book  [MARC]  Kva krev vaar tid av ungdomen?  Anker, Bernt Theodor  1913  no
Book  [MARC]  Kvindebevægelsen : dens udvikling og nuværende standpunkt  Tschudi, Clara  1885  no
Book  [MARC]  Kvinden og Socialismen  Bebel, August  1912  no
Book  [MARC]  Kvinden skabt i Guds billede  Hansteen, Aasta  1903  no
Book  [MARC]  Kvinderne i Bjørnsons digtning : essay  Selmer, Ågot Gjems  1907  no
Book  [MARC]  Kvindernes bog. Seks portrætter  Mohr, Laura  1894  no
Book  [MARC]
[MARC]
 Kvindesind  Anker, Nini Roll  1924  no
Book  [MARC]
[MARC]
 Kvinnen og den svarte fuglen  Anker, Nini Roll  1945  no
Book  [MARC]  Landbruk & elektricitet    1914  no
Book  [MARC]  Langt, langt bort i Skoge  Moe, Louis  1904  no
Book  [MARC]  Leo Tolstoi : Ruslands digter-profet  Collin, Christen  1920  no
Book  [MARC]  Leo Tolstoi og nutidens kultur-krise  Collin, Christen  1911  no
Book  [MARC]  Lesebok for handels- og sjømannsskoler  Mørk, Ulrik  1940  no
Book  [MARC]  Lidelseshistorien til brug ved den daglige andagt i hjemmet og paa skolen i fastetiden  Mortensen, Andreas et al.  1899  no
Book  [MARC]  Lillemor  Selmer, Ågot Gjems  1911  no
Book  [MARC]  Literaturhistoriske Pennetegninger  Jæger, Henrik  1878  no
Book  [MARC]
[MARC]
 Liv, Livet og jeg  Anker, Nini Roll  1927  no
Book  [MARC]
[MARC]
 Livets Tre. Roman  Heber, Lilly  1938  no
Book  [MARC]  Livets krøniker  Nilsen, Anthon Bernhard Elias  1918  no
Book  [MARC]  Ljos og varme i Kristendomen  Anker, Bernt Theodor  1913  no
Book  [MARC]  Lov - ikke krig mellem folkene  Arnoldson, Klas Pontus  1890  no
Book  [MARC]  Ludvig Holbergs Mindre poetiske Skrifter  Holberg, Ludvig  1866  no
Book  [MARC]  Længselens baat  Rølvaag, Ole Edvart  1921  no
Book  [MARC]  Lærebog i den norske Landhuusholdning udarbeidet især med Hensyn til Bondestanden  Sverdrup, Jacob  1849  no
Book  [MARC]  Lærebog i handelsregning med tidsmæssige og praktiske opgaver  Madsen, Theodor et al.  1888  no
Book  [MARC]  Lærebog i naturkundskab for by-folkeskolen  Hoffstad, Olaf Alfred et al.  1901  no
Book    Lærebok i Planterigets Naturhistorie (Botanik) for Middelskolen  Hoffstad, Olaf Alfred  1898  no
Book  [MARC]  Læren om de saakaldte kunstige gjødningsstoffer : deres fremstilling, sammensætning, egenskaber og  ...  Sebelien, John  1907  no
Book  [MARC]  Læsebok for folkeskolen  Rolfsen, Nordahl  1909-1912  no
Book  [MARC]  Madagaskar og dets Beboere  Dahle, Lars  1876-1877  no
Book  [MARC]  Maggi West, eller Solgt til hvid Slavinde : en ung norsk Piges Oplevelser  Muus, Rudolf  1914  no
Book  [MARC]  Major Glad  Sinding, Otto  1908  no
Book  [MARC]  Malerkunsten i Norge i det attende aarhundre  Schnitler, Carl W.  1920  no
Book  [MARC]  Malteserkatten Drømmegutten : nye fortællinger  Kipling, Rudyard  1900  no
Book  [MARC]
[MARC]
 Maren Ragna. Et stykke livshistorie  Zwilgmeyer, Dikken  1907  no
Book  [MARC]  Maria Stuart. Otte Forelæsninger  Storm, Gustav  1891  no
Book    Marie Antoinette  Tschudi, Clara    no
Book  [MARC]  Markedet i Sorotsjinetz  Gogol, Nikolaj Vasiljevitj  1893  no
Book  [MARC]
[MARC]
 Martin Luther  Anker, Bernt Theodor  1917  no
Book  [MARC]  Marxismens gift. Et kampskrift mot den åndelige og moralske opløsningsprocess i vårt folk  Lunde, Gulbrand  1934  no
Book  [MARC]  Matstell paa Landsbygdi  Garborg, Hulda  1907  no
Book    Med Nansen på 86°14'  Johansen, Hjalmar  1942  no
Music  [MARC]  Med en Buket. Roman för en röst och Piano  Peyron, Ika et al.  1892  no
Book  [MARC]  Meddelelser om den russiske Kirke  Blom, Hans  1874  no
Book  [MARC]
[MARC]
 Men imorgen : Skuespill i 3 akter  Grieg, Nordahl  1936  no
Book  [MARC]  Menneskets Pligter imod det ufornuftige Dyr  Bech, Frederik Julius  1801  no
Book  [MARC]  Menneskeværd  Wagner, Charles  1895  no
Book  [MARC]  Merkantilt biografisk leksikon : hvem er hvem i næringslivet?  Hoffstad, Einar  1935  no
Book  [MARC]  Michael og Ossian Sars  Nordgaard, Ole  1918  no
Book  [MARC]  Miljonæren  Sue, Eugène  1896  no
Book  [MARC]  Min Vand-kur, prøvet gjennem mere end 30 Aar og skreven til Sygdommes Helbredelse og Sundhedens Ved ...  Kneipp, Sebastian  1891  no
Book  [MARC]  Min Vand-kur, prøvet gjennem mere end 40 Aar og skreven til Sygdommes Helbredelse og Sundhedens Ved ...  Kneipp, Sebastian  1894  no
Book  [MARC]
[MARC]
 Min venn Sigrid Undset  Anker, Nini Roll  1946  no
Book  [MARC]  Mindeblade over Landskabsmaler Christian Delphin Wexelsen  Wexelsen f. Voigt, Gunhild  1884  no
Book  [MARC]  Minder om Guderne og deres Dyrkelse i norske Stedsnavne  Rygh, Oluf  1880  no
Book  [MARC]  Mine Erindringer  Paulsen, John  1900  no
Book  [MARC]  Minnesota : en kortfattet Historie av Nordmændenes Bebyggelse av Staten  Johnson, John S.  1914  no
Book    Mirakeldoktorn  Lie, Erik  1922  no
Book  [MARC]  Missionslære : et udkast  Jørgensen, Simon Emanuel  1899  no
Book  [MARC]  Mit Liv gjenoplevet i Mindet  Olafsen, Olaf  1947  no
Book  [MARC]  Mit livs historier : fra barndommens dage  Bjørnson, Bjørn  1922  no
Book  [MARC]  Mitt liv som polarforsker  Amundsen, Roald  1927  no
Book  [MARC]  Modelseilsport : konstruktion, beregning, bygning og seilads med modelbaater    1914  no
Book    Moderne Damer  Paulsen, John  1883  no
Book  [MARC]  Moderne damer : (Kristiania-billeder)  Paulsen, John  1883  no
Book  [MARC]  Mol og Dur. Digte  Paulsen, John  1876  no
Book  [MARC]  Momenter til En Beskrivelse over Eker. Fra gamle Dage og indtil Nu  Poulsen, Nils  1887  no
Book  [MARC]  Mors Bog : Religiøse Tanker  Selmer, Ågot Gjems  1903  no
Book  [MARC]  Mot solen  Garborg, Hulda  1915  no
Book  [MARC]  Mrs. Josephine Butler : et Korstog mod Lasten  Welhaven, Ida  1893  no
Book  [MARC]  Musikalsk real-ordbok  Winter-Hjelm, Otto  1930  no
Book  [MARC]
[MARC]
 Mægler Porsvold og andre historier  Zwilgmeyer, Dikken  1902  no
Book  [MARC]  Møllerens søn : Roman  Skredsvig, Christian  1912  no
Book  [MARC]  Naar katten er borte -. En feriehistorie om fire søstre og en del andre  Kuylenstierna-Wenster, Elisabeth  1919  no
Book    National-forskeren P. A. Munch. Han liv og virke  Brinchmann, Christofer  1910  no
Periodical  [MARC]
[MARC]
 Naturen. (Et) Illustreret Maanedsskrift for populær Naturvidenskab    1877  no
Book  [MARC]  Naturens lov i aandens verden  Drummond, Henry  1889  no
Book  [MARC]  Ned med Vaabnene  Suttner, Bertha von  1891  no
Book  [MARC]
[MARC]
 Nederlaget. Et skuespill om Pariser-kommunen  Grieg, Nordahl  1937  no
Book  [MARC]  Nerve-elementerne, deres struktur og sammenhäng i centralnervsystemet  Nansen, Fridtjof  1887  no
Book  [MARC]  Nikkelforekomster og nikkelproduktion  Vogt, Johan Herman Lie  1892  no
Book  [MARC]
[MARC]
[MARC]
 Nils Bosson Sture. Historisk fortælling i tre samlinger  Starbäck, Carl Georg  1897  no
Book  [MARC]  Noahs ark : Farce i en akt  Garborg, Hulda  1899  no
Book  [MARC]  Nogle Ord om Danmark  Konow, Wollert  1845  no
Book  [MARC]  Nogle Tanker til Overveielse angaaende vor Missionsgjerning  Jørgensen, Simon Emanuel  1881  no
Book  [MARC]  Nokre ungdoms-minne frå 80- og 90-åri  Anker, Bernt Theodor  1939  no
Book  [MARC]
[MARC]
 Nord i Tåkeheimen  Nansen, Fridtjof  1911  no
Book  [MARC]  Nordlandsliv  Mehlum, Anders  1888  no
Book  [MARC]  Nordmænd og Danske i Rusland i det attende Aarhundrede  Daae, Ludvig Ludvigsen  1884  no
Book  [MARC]
 Nordostpassagen : Maudfærden langs Asiens kyst 1918-1920 : H.U. Sverdrups ophold blandt tsjuktsjern ...  Amundsen, Roald  1921  no
Book  [MARC]  Nordvestpassagen. Beretning om Gjøa-ekspeditionen 1903-1907  Amundsen, Roald et al.  1907  no
Book  [MARC]  Norge fremstillet i tegninger  Asbjørnsen, Peter Christen  1848  no
Book  [MARC]  Norge i 1814  Faye, Andreas  1863  no
Book  [MARC]  Norge i Amerika : livsbilleder fra nordmændenes liv og historie i De forenede stater  Rolfsen, Nordahl  1915  no
Book  [MARC]
[MARC]
 Norge i våre hjerter  Grieg, Nordahl  1930  no
Book  [MARC]  Norge og foreningen med Sverige  Nansen, Fridtjof  1905  no
Book  [MARC]  Norge under Foreningen med Danmark 1537-1814  Sars, Ernst  1858-1865  no
Book  [MARC]  Norge. Uddrag af ældre og nyere Forfatteres Skrifter  Bætzmann, Fredrik  1880  no
Book  [MARC]  Norges Folkeskolevæsen i hundrede aar  Raabe, Halfdan  1914  no
Book  [MARC]
[MARC]
 Norges Historie  Keyser, Rudolf  1866-1870  no
Book  [MARC]  Norges Land og Folk, statistisk og topografisk beskrevet  Helland, Amund et al.  1885-1921  no
Book  [MARC]  Norges Prestekald : Oplysninger om Indtægter, Byrder, Huse, Gaardsbrug m.m.  Holst, Olaf et al.  1894  no
Book    Norges historie  Wergeland, Henrik    no
Book  [MARC]  Norges jubilæumsutstilling Kristiania 1914 : Officiel veileder med dagsprogram    1914  no
Book  [MARC]  Norges kunst : jubilæumsutstillingen : 1814-1914    1914  no
Book  [MARC]  Norges landbrug i dette aarhundrede  Smitt, Jonas  1883  no
Book  [MARC]  Norges læger i det nittende aarhundrede : (1800-1871)  Kiær, Frantz Casper  1873  no
Book  [MARC]  Norges lærerskoler i hundrede aar  Jørgensen, Jørgen et al.  1914  no
Book  [MARC]
[MARC]
 Norges nyttige mineraler og bergarter, deres kjendetegn, forekomstmaade, brug og drivværdighed  Vogt, Johan Herman Lie  1882  no
Book  [MARC]  Norges sjøforsvar 1814-1914  Sparre, Christian  1914  no
Book  [MARC]
[MARC]
 Norges statskalender      no
Book  [MARC]  Norsk Dialect-Lexicon : og nokre folkeminne og brev  Christie, Wilhelm Frimann Koren  1938  no
Book    Norsk Flora  Hoffstad, Olaf Alfred    no
Book  [MARC]  Norsk Forfatter-Lexicon 1814-1856  Kraft, Jens Edvard  1863  no
Book  [MARC]  Norsk Forfatter-Lexikon 1814-1880  Halvorsen, J. B.  1885-1908  no
Book  [MARC]  Norsk Haandlexikon  Johnsen, Chr.  1881-1888  no
Book  [MARC]  Norsk Maallæra elder Grammatik i Landsmaalet  Hægstad, Marius  1879  no
Book    Norsk Salmehistorie  Skaar, Johannes Nilsson    no
Book  [MARC]  Norsk anonym- og pseudonymlexikon  Pettersen, Hjalmar  1924  no
Book  [MARC]  Norsk eller Dansk-norsk?  Garborg, Arne  1888  no
Book  [MARC]  Norsk klædebunad : (fraa ymse bygdir)  Garborg, Hulda  1903  no
Book  [MARC]  Norsk maallæra eller grammatik i landsmaalet  Hægstad, Marius  1905  no
Book  [MARC]  Norsk maalsoga for skule og heim  Hægstad, Marius  1907  no
Book  [MARC]
[MARC]
 Norsk marmor  Vogt, Johan Herman Lie  1897  no
Book  [MARC]  Norsk medicin i hundrede aar  Laache, Søren  1911  no
Book  [MARC]  Norsk namneverk  Indrebø, Gustav  1927  no
Book    Norsk portræt-Galleri  Tønsberg, Christian  1877  no
Book  [MARC]
[MARC]
 Norsk realisme i 1830 og 40 aarene. Et bidrag til intelligenspartiets historie  Heber, Lilly  1914  no
Book  [MARC]  Norske Digtere. En Anthologi med Biografier og Portrætter af norske Digtere fra Petter Dass til vor ...  Rolfsen, Nordahl  1886  no
Book  [MARC]
[MARC]
 Norske Elvenavne  Rygh, Oluf  1904  no
Book    Norske Folkeeventyr  Asbjørnsen, Peter Christen et al.  1841-1844  no
Book  [MARC]
[MARC]
 Norske Gaardnavne. Oplysninger samlade til brug ved Matrikelens Revision  Rygh, Oluf  1897-1936  no
Periodical    Norske Intelligenssedler      no
Book    Norske Regnskaber og Jordebøger fra det 16de Aarhundrede  Huitfeldt-Kaas, Henrik Jørgen    no
Book  [MARC]  Norske Slægter 1912  Steffens, Haagen Krog  1911  no
Book  [MARC]  Norske Studenter der har absolveret Examen Artium  Botten-Hansen, Paul  1893  no
Book  [MARC]  Norske aviser 1763-1920    1924  no
Book  [MARC]
[MARC]
 Norske digte    1889  no
Book  [MARC]  Norske glasværker : et bidrag til disses historie  Lindeman, Thorvald  1928  no
Book  [MARC]  Norske kvinder i det 19:de Aarhundrede  Nielsen, Ragna  1904  no
Book  [MARC]  Norske posttjenestemænd 1814-96  Lundh, Ragnar et al.  1897  no
Book  [MARC]  Norske slægtsnavne : deres oprindelse og historiske utvikling  Olafsen, Olaf  1922  no
Book  [MARC]  Norske tidsskrifter : bibliografi over periodiske skrifter i Norge inntil 1920  Tveterås, Harald L.  1940  no
Periodical  [MARC]
[MARC]
 Norvegia - Tidskrift for det norske folks maal og minder    1908  no
Book  [MARC]  Notre-Dame  Hugo, Victor  1901  no
Book  [MARC]  Novalis : Et digterliv  Sommerfelt, Harald Vilhelm  1895  no
Book  [MARC]  Noveller; i udvalg  Hansen, Maurits Christopher  1882  no
Book  [MARC]  Novelletter  Kielland, Alexander L.  1889  no
Periodical    Nu (Kristiania)    1896  no
Book  [MARC]  Nu og for 100 Aar siden, eller Missionens Resultater i det 19de Aarhundrede og dens Udsigter i det  ...  Dahle, Lars  1902  no
Book  [MARC]  Nutids- og Fremtidsblik  Konow, Wollert  1865  no
Book  [MARC]  Nye Alcyonider, Gorgonider og Pennatulider tilhørende Norges Faune  Koren, Johan et al.  1883  no
Book  [MARC]  Nye Novelletter  Kielland, Alexander L.  1880  no
Book  [MARC]
[MARC]
 Nye himle og en ny jord  Nordström, Ludvig  1917  no
Periodical  [MARC]  Nylænde : tidsskrift udgivet af Norsk kvindesagsforening    1887  no
Book  [MARC]  Nymánen  Tagore, Rabindranath  1919  no
Book  [MARC]  Nynorsk ordbok for rettskriving og litteraturlesnad  Skard, Matias  1920  no
Book  [MARC]  Oberst Nicolaj Tidemands Optegnelser om sit Liv og sin Samtid i Norge og Danmark 1766-1828  Anker, Carl Johan  1881  no
Book  [MARC]  Olav Audunssøn i Hestviken  Undset, Sigrid  1925  no
Book  [MARC]
[MARC]
 Olav Audunssøn og hans børn  Undset, Sigrid  1927  no
Book  [MARC]
[MARC]
 Om Arbeiderforholdene i Landbruget.  Smitt, Jonas  1897  no
Book  [MARC]  Om Dands  Francke, August Hermann  1845  no
Book  [MARC]  Om Dommedag og om det ødelagte Babylonien : at alt, som er forudsagt i Aabenbaringen nu er gaaet i  ...  Swedenborg, Emanuel  1870  no
Book  [MARC]  Om Hvede og Hvedesæd  Sverdrup, Jacob  1826  no
Book    Om J. Stuart Mills logik  Løchen, Arne  1885  no
Book  [MARC]  Om Kirkens Organisation i Retning af Selvstyre  Grimelund, Andreas  1884  no
Book  [MARC]  Om Nordboernes Forbindelse med Rusland og tilgrændsende Lande  Munch, Peter Andreas  1873  no
Book  [MARC]  Om Partierne i Storthinget og i Landet  Konow, Wollert  1846  no
Book  [MARC]
[MARC]
 Om Poncelet's Betydning for Geometrien. Et Bidrag til de moderngeometriske Ideers Udviklingshistori ...  Holst, Elling  1878  no
Book  [MARC]  Om Retfærdiggørelsen  Bjørnson, Bjørnstjerne  1887  no
Book  [MARC]
[MARC]
 Om Straf og Straffeanstalter  Oscar I  1840  no
Book  [MARC]  Om Tordensköld og Anne Serinne  Rolfsen, Nordahl  1898  no
Book  [MARC]  Om de saakaldte uskyldige Fornøielser  Krummacher, Friedrich Wilhelm  1828  no
Book  [MARC]  Om den nordiske stenalders tvedeling  Undset, Ingvald  1889  no
Book    Om den saakaldte nyere historiske Skole i Norge  Munch, Peter Andreas  1853  no
Book  [MARC]  Om det Nye Jerusalem og dets Himmelske Lære  Swedenborg, Emanuel  1864  no
Book  [MARC]  Om det norske, danske og svenske Skydsvæsen  Jaabæk, Søren  1860  no
Book  [MARC]  Om en i Sommeren 1862 foretagen zoologisk Reise i Christianias og Trondhjems Stifter  Sars, Georg Ossian  1863  no
Book  [MARC]  Om status og det enkle bogholderi  Madsen, Theodor  1889  no
Book  [MARC]  Omrids af den kirkelige Kunstarkæologi  Dietrichson, Lorentz  1902  no
Book  [MARC]  Oplevelser og Erindringer, mest fra en femtiaarig Lægmandsvirksomhed for Guds Rige  Myhrebøe, Harkel Johnsen  1882  no
Book  [MARC]  Oplevet og tænkt  Jansen, Jens Jonas  1909  no
Book  [MARC]  Opstandelse  Tolstoy, Leo  1899  no
Book  [MARC]  Oversigt over Det norske landbrug i det 19de Aarhundrede ved J(onas) Smitt  Smitt, Jonas  1901  no
Book  [MARC]  Oversigt over det norske Missionsselskabs Historie hjemme og ude : 1842-1906  Dahle, Lars  1907  no
Book  [MARC]  Oversættelse af den finske Abc og Læsebog  Stockfleth, Niels Vibe  1837  no
Book  [MARC]  Paa Thorsø. Digt  Hansen, Peter Gunelius  1877  no
Book  [MARC]
[MARC]
 Paa glemte veie / av Paal Mörck  Rølvaag, Ole Edvart  1914  no
Book  [MARC]
[MARC]
 Paa ski over Grønland : en skildring af Den norske Grønlands-ekspedition 1888-89  Nansen, Fridtjof  1890  no
Book    Paa uvante Stier  Borrebæk, Johan Henrik    no
Book  [MARC]  Palmeøerne : Historien om Ungdom og Længsel  Kent, Charles  1924  no
Book  [MARC]  Peder Seier  Rølvaag, Ole Edvart  1928  no
Book    Peer Gynt  Ibsen, Henrik    no
Book  [MARC]
[MARC]
 Per Haukeberg  Anker, Nini Roll  1910  no
Book  [MARC]  Percival Keene  Marryat, Frederick  1911  no
Book  [MARC]  Percival Keene  Marryat, Frederick  1890  no
Book  [MARC]  Personlig Kristendom  Jansen, Jens Jonas  1894  no
Book  [MARC]
[MARC]
 Peter Andreas Munch  Botten-Hansen, Paul  1863  no
Book  [MARC]  Populær-videnskabelige Foredrag  Bugge, Sophus  1907  no
Book  [MARC]  Povel Juel. En levnedsbeskrivelse  Flood, Constantius  1876  no
Book  [MARC]  Prest og prost i Hardanger. Minne frå tri og tjuge år  Anker, Bernt Theodor  1945  no
Book    Professor Caspari, Pastor K. Krogh Tonning og den kristelige Daabspagt  Poulsen, Nils  1874  no
Book  [MARC]  Professor Dr. Sophus Bugge. En biografisk Skizze  Undset, Ingvald  1880  no
Book  [MARC]  Program i Anledning