- Project Runeberg -  Svensk-rysk ordbok
(1959) [MARC] Author: Diza Eduardovna Milanova With: Sarra Semenovna Maslova-Lashanskaya - Tema: Dictionaries, Russia
Titel och innehåll | Next >>
  Project Runeberg | Catalog | Recent Changes | Donate | Comments? |   

SVENSK-RYSK ORDBOK

av D. MILANOVA andra omarbetade och utvidgade upplagan c:a 62 tusen ord och kortfattad översikt över svenska språkets grammatik av fil. kand. S. S. MASLOVA-LASHANSKAJA STATSFÖRLAGET FÖR ORDBÖCKER PÅ UTLÄNDSKA SPRÅK OCH NATIONALITETSSPRÅK MOSKVA — 1959
    

ШВЕДСКО-РУССКИЙ СЛОВАРЬ

составила Д. Э. МИЛАНОВА издание второе, переработанное и дополненное около 62000 слов С приложением краткого грамматического очерка, составленного канд. филол. наук С. С. МАСЛОВОЙ-ЛАШАНСКОЙ ГОСУДАРСТВЕННОЕ ИЗДАТЕЛЬСТВО ИНОСТРАННЫХ И НАЦИОНАЛЬНЫХ СЛОВАРЕЙ МОСКВА — 1959
Научно-техническая терминология составлена канд. техн. наук доцентом В. Ф. МАКСИМОВЫМ ШВЕДСКО-РУССКИЙ СЛОВАРЬ Составила Диза Эдуардовна Миланова Редакторы: А. Д. Михальчи, Н. Г. Григорьева Технический редактор: С. П. Лебедева Корректоры: Л. М. Короткина, Е. М. Жаркова Сдано в набор 22/ХІ 1958 г. Подписано в печать 19/ІІ 1959 г. Формат бумаги 84×108/32. Бумажных листов 20,25, печатных листов 40,5 (66,4), учетно-издательских листов 96,7. Тираж 12 000 экз. Цена словаря в переплете 19 р. 40 к. Государственное издательство иностранных и национальных словарей Москва, В-71, Ленинский проспект, 15 16 типография Московского городского Совнархоза Москва, Трехпрудный пер., 9 Заказ № 631

Förord till den elektroniska utgåvan

Ordboken digitaliserades i september 2015, scannad i 400 dpi färg. Vi har tidigare digitaliserat en Rysk-svensk ordbok utgiven 1956 i Stockholm (486 sidor).

Vid korrekturläsningen markeras uttalsmarkeringarna, både i svenska och ryska ord, med tecknet  ́ som kallas Unicode "combining acute accent" (U+0301). När betoningen ligger på vokalen "i" anges alltså inte i-med-accent (í, U+00ED) utan i-utan-accent följt av kombinations-accent (í, U+0069 U+0301).

Projekt Runeberg digitaliserar ordböcker som denna under antagandet att de inte omfattas av upphovsrätt i 70 år, utan bara av katalogskydd i 15 år.

Snabbindex - A - B - C - D - E - F - G - H - I - J - K - L - M - N - O - P - Q - R - S - T - U - V - X - Y - Z - Å - Ä - Ö - Ortnamn - Förkortningar - Grammatik


The above contents can be inspected in scanned images: svensk titelsida, rysk titelsida, titelbladets baksida

Korrstapel / Proof bar for this volume

Innehåll / Table of Contents


Titel och innehåll - svensk titelsida, rysk titelsida, titelbladets baksida
Предисловие - 5, 6
О пользовании словарем - 7, 8, 9
Список сокращений - 10, 11, 12
Шведский алфавит - 12
    

A


A - 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 28, 29, 30, 31, 32, 33, 34, 35, 36, 37, 38, 39, 40, 41, 42, 43, 44, 45, 46, 47, 48, 49, 50, 51, 52, 53, 54, 55, 56, 57, 58, 59, 60, 61, 62, 63, 64, 65, 66, 67, 68, 69, 70, 71, 72
    a ... - 13
    abort ... - 14
    accentuation ... - 15
    ackreditera ... - 16
    adertonhundratal ... - 17
    adventist ... - 18
    affärsmässig ... - 19
    aggregat ... - 20
    akant ... - 21
    aktinium ... - 22
    akvarium ... - 23
    alfapartikel ... - 24
    alla ... - 25
    allitteration ... - 26
    allshärjarting ... - 27
    alltså ... - 28
    altartavla ... - 29
    amendemang ... - 30
    ampull ... - 31
    anbefallningsbrev ... - 32
    andkull ... - 33
    anfalla ... - 34
    angreppspunkt ... - 35
    ankararm ... - 36
    anlete ... - 37
    anmärkning ... - 38
    anod ... - 39
    ansiktsdrag ... - 40
    anstrykning ... - 41
    ansvälla ... - 42
    antennavstämningsanordning ... - 43
    antvarda ... - 44
    apostlahästar ... - 45
    apropå ... - 46
    arbetarstam ... - 47
    arbetslöshetsbidrag ... - 48
    argentinare ... - 49
    arla ... - 50
    aromatisk ... - 51
    artillerist ... - 52
    asiat ... - 53
    associationskedja ... - 54
    atonal ... - 55
    auktor ... - 56
    autopilot ... - 57
    avbetalningsvillkor ... - 58
    avdelning ... - 59
    avfattning ... - 60
    avglätta ... - 61
    avhämta ... - 62
    avkomling ... - 63
    avlopp ... - 64
    avlösa ... - 65
    avresa ... - 66
    avskaffa ... - 67
    avslut ... - 68
    avståndsbedömning ... - 69
    avtagande ... - 70
    avtäckningsceremoni ... - 71
    avvända ... - 72
    

B


B - 73, 74, 75, 76, 77, 78, 79, 80, 81, 82, 83, 84, 85, 86, 87, 88, 89, 90, 91, 92, 93, 94, 95, 96, 97, 98, 99, 100, 101, 102, 103, 104, 105, 106, 107, 108, 109, 110, 111, 112, 113, 114, 115, 116, 117, 118, 119, 120, 121, 122, 123, 124, 125, 126, 127, 128, 129, 130, 131, 132, 133, 134, 135, 136, 137, 138, 139, 140, 141, 142, 143, 144, 145, 146, 147, 148, 149, 150
    b ... - 73
    backstuga ... - 74
    bak ... - 75
    bakterie ... - 76
    baldräkt ... - 77
    bananläggning ... - 78
    bankanvisning ... - 79
    barberare ... - 80
    barndom ... - 81
    barriär ... - 82
    bataljon ... - 83
    bedjande ... - 84
    befattningshavare ... - 85
    befälstecken ... - 86
    begriplig ... - 87
    behandlingsmetod ... - 88
    behövande ... - 89
    bekriga ... - 90
    belevad ... - 91
    bemanna ... - 92
    benmjöl ... - 93
    berg ... - 94
    berlinerblått ... - 95
    berömmelse ... - 96
    besjälad ... - 97
    beskärmelse ... - 98
    bestigning ... - 99
    bestämma ... - 100
    besättning ... - 101
    beting ... - 102
    bettleri ... - 103
    beundrare ... - 104
    beväxt ... - 105
    bijouterier ... - 106
    biljett ... - 107
    bindning ... - 108
    bisterhet ... - 109
    bitti ... - 110
    björkna ... - 111
    blanda ... - 112
    blaskig ... - 113
    blick ... - 114
    blink ... - 115
    bloda ... - 116
    blomma ... - 117
    blotta ... - 118
    blåkullafärd ... - 119
    bläda ... - 120
    bobba ... - 121
    bojar ... - 122
    bokvurm ... - 123
    bomolja ... - 124
    bonjour ... - 125
    borgensman ... - 126
    bortfall ... - 127
    bostad ... - 128
    bottin ... - 129
    brand ... - 130
    bravo ... - 131
    briljera ... - 132
    brits ... - 133
    bror ... - 134
    bruk ... - 135
    brutal ... - 136
    brytare ... - 137
    bråka ... - 138
    brännare ... - 139
    bröllopsceremoni ... - 140
    bugna ... - 141
    bundenhet ... - 142
    bussarongsbyxor ... - 143
    byggning ... - 144
    byxknapp ... - 145
    båtnad ... - 146
    bära ... - 147
    bärplan ... - 148
    böjbar ... - 149
    bördig ... - 150
    

C


C - 150, 151, 152, 153, 154, 155, 156, 157
    celibat ... - 151
    centigram ... - 152
    chamottera ... - 153
    chemis ... - 154
    cirka ... - 155
    civilisation ... - 156
    cyklamen ... - 157
    

D


D - 157, 158, 159, 160, 161, 162, 163, 164, 165, 166, 167, 168, 169, 170, 171, 172, 173, 174, 175, 176, 177, 178, 179, 180, 181, 182, 183, 184, 185, 186, 187, 188, 189, 190, 191, 192, 193, 194, 195, 196
    dagakarl ... - 158
    dagslång ... - 159
    damejeanne ... - 160
    dank ... - 161
    debattinlägg ... - 162
    definiera ... - 163
    deklasserad ... - 164
    delbarhet ... - 165
    demarsch ... - 166
    denaturera ... - 167
    derangera ... - 168
    dess ... - 169
    detektorslampa ... - 170
    dialog ... - 171
    digestion ... - 172
    dimension ... - 173
    direkte ... - 174
    diskofil ... - 175
    dispositionsfond ... - 176
    dit ... - 177
    djuphavsfauna ... - 178
    docka ... - 179
    domherre ... - 180
    dosa ... - 181
    dragarbete ... - 182
    dragplåster ... - 183
    drift ... - 184
    drivankare ... - 185
    dryckjom ... - 186
    dröm ... - 187
    dubbelt ... - 188
    dumhet ... - 189
    dus ... - 190
    dykapparat ... - 191
    dyrtid ... - 192
    dåtida ... - 193
    därinne ... - 194
    dödfödd ... - 195
    dörrbalk ... - 196
    

E


E - 196, 197, 198, 199, 200, 201, 202, 203, 204, 205, 206, 207, 208, 209, 210, 211, 212, 213, 214, 215, 216, 217, 218, 219, 220
    edelweiss ... - 197
    efteranmälan ... - 198
    efterlevande ... - 199
    eftertrycka ... - 200
    egentligen ... - 201
    eklöv ... - 202
    elda ... - 203
    eldställning ... - 204
    elektron ... - 205
    elingenjör ... - 206
    embryonisk ... - 207
    ena ... - 208
    energiutbyte ... - 209
    enkelt ... - 210
    ensfyr ... - 211
    envar ... - 212
    erfaren ... - 213
    eruption ... - 214
    etikettera ... - 215
    evakuering ... - 216
    excess ... - 217
    expansionsbana ... - 218
    exportör ... - 219
    extraordinär ... - 220
    

F


F - 220, 221, 222, 223, 224, 225, 226, 227, 228, 229, 230, 231, 232, 233, 234, 235, 236, 237, 238, 239, 240, 241, 242, 243, 244, 245, 246, 247, 248, 249, 250, 251, 252, 253, 254, 255, 256, 257, 258, 259, 260, 261, 262, 263, 264, 265, 266, 267, 268, 269, 270, 271, 272, 273, 274, 275, 276, 277, 278, 279, 280, 281, 282, 283, 284, 285, 286, 287, 288, 289, 290, 291, 292, 293, 294, 295, 296, 297, 298, 299, 300, 301, 302, 303, 304, 305, 306, 307, 308, 309, 310, 311, 312, 313, 314, 315, 316, 317, 318, 319, 320
    fabrikör ... - 221
    fadäs ... - 222
    fallandesjuka ... - 223
    fals ... - 224
    fanatisk ... - 225
    farad ... - 226
    farvatten ... - 227
    fast ... - 228
    fastsurra ... - 229
    fattningsförmåga ... - 230
    fem ... - 231
    femårsberättelse ... - 232
    fetischism ... - 233
    fiffighet ... - 234
    filmatisera ... - 235
    final ... - 236
    finhyllt ... - 237
    finsk ... - 238
    fiske ... - 239
    fjoskig ... - 240
    fjär ... - 241
    flacka ... - 242
    flarn ... - 243
    flertal ... - 244
    flitter ... - 245
    flottgods ... - 246
    flygambulans ... - 247
    flygning ... - 248
    flyttbar ... - 249
    flänsmutter ... - 250
    foderbeta ... - 251
    Folketing ... - 252
    folktom ... - 253
    fordran ... - 254
    formstridig ... - 255
    fortbildningsläroverk ... - 256
    foster ... - 257
    fotnot ... - 258
    fraktavgift ... - 259
    framföda ... - 260
    frammumla ... - 261
    framsäga ... - 262
    fransos ... - 263
    frejdig ... - 264
    fridlös ... - 265
    frilans ... - 266
    fristund ... - 267
    frossa ... - 268
    fruktlös ... - 269
    frågvis ... - 270
    frälse ... - 271
    fröjda ... - 272
    fullbordan ... - 273
    fundament ... - 274
    futtighet ... - 275
    fyrarumsvilla ... - 276
    få ... - 277
    fågelfängare ... - 278
    fåstavig ... - 279
    fällbar ... - 280
    färdbiljett ... - 281
    färja ... - 282
    födas ... - 283
    följdsats ... - 284
    för ... - 285
    föranstaltning ... - 286
    förberedelse ... - 287
    förblinda ... - 288
    förbygga ... - 289
    fördraga ... - 290
    förebild ... - 291
    förekommande ... - 292
    föreslå ... - 293
    föreviga ... - 294
    förfjol ... - 295
    förförare ... - 296
    förgänglig ... - 297
    förhungra ... - 298
    förhörsdomare ... - 299
    förkomma ... - 300
    förlegad ... - 301
    förlustelse ... - 302
    förmedlingsbyrå ... - 303
    förmäten ... - 304
    förnärmad ... - 305
    förpricka ... - 306
    församlas ... - 307
    förskona ... - 308
    försnilla ... - 309
    förstbemälde ... - 310
    förståelse ... - 311
    försutten ... - 312
    försynthet ... - 313
    försöksvis ... - 314
    förtrampa ... - 315
    förtunna ... - 316
    förutsatt ... - 317
    förvillande ... - 318
    förvärldsliga ... - 319
    förödmjuka ... - 320
    

G


G - 320, 321, 322, 323, 324, 325, 326, 327, 328, 329, 330, 331, 332, 333, 334, 335, 336, 337, 338, 339, 340, 341, 342, 343, 344, 345, 346, 347, 348, 349, 350, 351, 352, 353, 354, 355, 356, 357, 358, 359, 360, 361, 362, 363, 364, 365
    gagnvirke ... - 321
    gallring ... - 322
    gammalmodig ... - 323
    garhärd ... - 324
    gasning ... - 325
    gavel ... - 326
    genast ... - 327
    gengångare ... - 328
    genomflyta ... - 329
    genomskinlighet ... - 330
    gentemot ... - 331
    gestaltlös ... - 332
    gifttand ... - 333
    girland ... - 334
    givakt ... - 335
    glad ... - 336
    glass ... - 337
    glimmande ... - 338
    glutta ... - 339
    glöda ... - 340
    gnissla ... - 341
    goddag ... - 342
    gom ... - 343
    grad ... - 344
    grandezza ... - 345
    gratulant ... - 346
    grekinna ... - 347
    gris ... - 348
    grovarbetad ... - 349
    grundbegrepp ... - 350
    grundval ... - 351
    gruvpump ... - 352
    gråstarr ... - 353
    gräsand ... - 354
    grönsiska ... - 355
    gula ... - 356
    gullviva ... - 357
    gurkbänk ... - 358
    gyttring ... - 359
    gå ... - 360
    gåbortklänning ... - 361
    gåpåighet ... - 362
    gälla ... - 363
    gästgivare ... - 364
    görande ... - 365
    

H


H - 365, 366, 367, 368, 369, 370, 371, 372, 373, 374, 375, 376, 377, 378, 379, 380, 381, 382, 383, 384, 385, 386, 387, 388, 389, 390, 391, 392, 393, 394, 395, 396, 397, 398, 399, 400, 401, 402, 403, 404, 405, 406, 407, 408, 409, 410, 411, 412, 413, 414, 415, 416, 417, 418, 419, 420, 421, 422, 423, 424
    hack ... - 366
    hakblock ... - 367
    halsa ... - 368
    halvdan ... - 369
    halvt ... - 370
    hamra ... - 371
    handarbete ... - 372
    handfallen ... - 373
    handlod ... - 374
    hankig ... - 375
    harmonisk ... - 376
    hasardera ... - 377
    hava ... - 378
    haverist ... - 379
    hedervärd ... - 380
    hela ... - 381
    hellinne ... - 382
    helylle ... - 383
    hemlighetsfull ... - 384
    hemul ... - 385
    herre ... - 386
    hetsa ... - 387
    hind ... - 388
    hissblock ... - 389
    hjalt ... - 390
    hjälpsam ... - 391
    hjärter ... - 392
    holländska ... - 393
    hoper ... - 394
    hoppskida ... - 395
    horst ... - 396
    hovsångare ... - 397
    hugna ... - 398
    hummer ... - 399
    Hundstjärnan ... - 400
    husaga ... - 401
    huskarl ... - 402
    huvudaccent ... - 403
    huvudstupa ... - 404
    hygglig ... - 405
    hypotisera ... - 406
    håken ... - 407
    hållare ... - 408
    hånle ... - 409
    hårig ... - 410
    häfte ... - 411
    hälsa ... - 412
    händelse ... - 413
    hängivelse ... - 414
    här ... - 415
    härjedaling ... - 416
    härsken ... - 417
    hästskoformig ... - 418
    högaktuell ... - 419
    högförräderi ... - 420
    högstbeskattad ... - 421
    högvinter ... - 422
    hönsa ... - 423
    höst ... - 424
    

I


I - 424, 425, 426, 427, 428, 429, 430, 431, 432, 433, 434, 435, 436, 437, 438, 439, 440, 441, 442, 443, 444, 445, 446, 447, 448, 449, 450, 451, 452, 453, 454, 455, 456, 457
    iaktta ... - 425
    identifiering ... - 426
    idström ... - 427
    ihjäl ... - 428
    illaluktande ... - 429
    ilmarsch ... - 430
    impersonell ... - 431
    inalles ... - 432
    inbura ... - 433
    indirekte ... - 434
    industrialisera ... - 435
    infektion ... - 436
    inföding ... - 437
    ingredierande ... - 438
    ini ... - 439
    inkognito ... - 440
    inköpa ... - 441
    inlära ... - 442
    innehållsförteckning ... - 443
    inomlands ... - 444
    inringa ... - 445
    insiktsfull ... - 446
    insolation ... - 447
    instrumental ... - 448
    insvepa ... - 449
    intelligent ... - 450
    interparlamentarisk ... - 451
    intresselös ... - 452
    inuti ... - 453
    invitera ... - 454
    irrigation ... - 455
    islagen ... - 456
    istadarätt ... - 457
    

J


J - 457, 458, 459, 460, 461, 462, 463, 464, 465, 466, 467, 468, 469, 470
    jabot ... - 458
    jaktklubb ... - 459
    jet ... - 460
    jorda ... - 461
    jordfall ... - 462
    jour ... - 463
    julas ... - 464
    juridik ... - 465
    jägmästare ... - 466
    jämna ... - 467
    järnhaltig ... - 468
    järnålder ... - 469
    jöns ... - 470
    

K


K - 470, 471, 472, 473, 474, 475, 476, 477, 478, 479, 480, 481, 482, 483, 484, 485, 486, 487, 488, 489, 490, 491, 492, 493, 494, 495, 496, 497, 498, 499, 500, 501, 502, 503, 504, 505, 506, 507, 508, 509, 510, 511, 512, 513, 514, 515, 516, 517, 518, 519, 520, 521, 522, 523, 524, 525, 526, 527, 528, 529, 530, 531, 532, 533, 534, 535, 536, 537, 538, 539, 540, 541, 542, 543, 544, 545, 546, 547, 548, 549, 550, 551, 552, 553
    kaftan ... - 471
    kalcit ... - 472
    kalkgrund ... - 473
    kalmera ... - 474
    kammarmusik ... - 475
    kanalisera ... - 476
    kanot ... - 477
    kantänka ... - 478
    kapp ... - 479
    kara ... - 480
    karbonisera ... - 481
    karnis ... - 482
    kasernera ... - 483
    kastal ... - 484
    kategorisk ... - 485
    kavallerist ... - 486
    kicka ... - 487
    kiosk ... - 488
    kladdig ... - 489
    klar ... - 490
    klasskamp ... - 491
    klicka ... - 492
    klippig ... - 493
    klor ... - 494
    klunk ... - 495
    klädesborste ... - 496
    klövervall ... - 497
    knarra ... - 498
    knoppningstid ... - 499
    knåda ... - 500
    knölpåk ... - 501
    koja ... - 502
    kolerisk ... - 503
    kolloid ... - 504
    kolsvart ... - 505
    komma ... - 506
    kommande ... - 507
    kommiss ... - 508
    kompasskiva ... - 509
    kompromettera ... - 510
    konditionerad ... - 511
    konfrontera ... - 512
    konkussion ... - 513
    konstakademi ... - 514
    konstlås ... - 515
    konsument ... - 516
    kontraband ... - 517
    konung ... - 518
    kopiera ... - 519
    korean ... - 520
    korpral ... - 521
    korsar ... - 522
    kortfattad ... - 523
    koskälla ... - 524
    kraft ... - 525
    kragbjörn ... - 526
    kraschan ... - 527
    kresolrött ... - 528
    krikon ... - 529
    krimskrams ... - 530
    kritiker ... - 531
    kronblad ... - 532
    krossad ... - 533
    krut ... - 534
    krysantemum ... - 535
    krämpa ... - 536
    kubera ... - 537
    kullersten ... - 538
    kultusminister ... - 539
    kunnighet ... - 540
    kurra ... - 541
    kuta ... - 542
    kvalmig ... - 543
    kvass ... - 544
    kvist ... - 545
    kyckling ... - 546
    kål ... - 547
    källare ... - 548
    kännbar ... - 549
    kärkommen ... - 550
    kärrartad ... - 551
    könlös ... - 552
    körsbärsblomma ... - 553
    

L


L - 553, 554, 555, 556, 557, 558, 559, 560, 561, 562, 563, 564, 565, 566, 567, 568, 569, 570, 571, 572, 573, 574, 575, 576, 577, 578, 579, 580, 581, 582, 583, 584, 585, 586, 587, 588, 589, 590, 591, 592, 593, 594, 595, 596, 597, 598, 599, 600, 601, 602, 603
    laboratorium ... - 554
    laga ... - 555
    lagreform ... - 556
    land ... - 557
    landshövding ... - 558
    landå ... - 559
    lapp ... - 560
    last ... - 561
    latrin ... - 562
    ledande ... - 563
    ledskål ... - 564
    lek ... - 565
    lera ... - 566
    leveransanbud ... - 567
    licensera ... - 568
    liggdags ... - 569
    likafullt ... - 570
    liktydig ... - 571
    lindebarn ... - 572
    linolja ... - 573
    litenhet ... - 574
    livhanken ... - 575
    livsoduglig ... - 576
    ljung ... - 577
    ljuta ... - 578
    loggbok ... - 579
    lopp ... - 580
    lov ... - 581
    luftbevakning ... - 582
    luftraid ... - 583
    luggsliten ... - 584
    lungtuberkulos ... - 585
    lut ... - 586
    lyckosam ... - 587
    lynning ... - 588
    lyxskatt ... - 589
    lånbibliotek ... - 590
    långsamhet ... - 591
    låsa ... - 592
    lägenhet ... - 593
    läggdags ... - 594
    lämning ... - 595
    längsbalk ... - 596
    lärare ... - 597
    läsida ... - 598
    lätthanterlig ... - 599
    löftesrik ... - 600
    lönlös ... - 601
    lösa ... - 602
    löt ... - 603
    

M


M - 603, 604, 605, 606, 607, 608, 609, 610, 611, 612, 613, 614, 615, 616, 617, 618, 619, 620, 621, 622, 623, 624, 625, 626, 627, 628, 629, 630, 631, 632, 633, 634, 635, 636, 637, 638, 639, 640, 641, 642, 643, 644, 645, 646, 647, 648, 649, 650, 651, 652, 653
    magiker ... - 604
    maj ... - 605
    maktlöshet ... - 606
    mammon ... - 607
    mangård ... - 608
    mantal ... - 609
    marionetteater ... - 610
    marschera ... - 611
    maskering ... - 612
    massa ... - 613
    matbit ... - 614
    matros ... - 615
    mecenat ... - 616
    medellös ... - 617
    medicinal ... - 618
    medtagen ... - 619
    melassirap ... - 620
    mellerst ... - 621
    menlig ... - 622
    metafor ... - 623
    metodologisk ... - 624
    mikrokosm ... - 625
    miljonupplaga ... - 626
    miniatyr ... - 627
    minröjning ... - 628
    missanpassad ... - 629
    missmodig ... - 630
    mistklocka ... - 631
    mjöd ... - 632
    moddig ... - 633
    modifiera ... - 634
    molvärka ... - 635
    monteringsfärdig ... - 636
    morian ... - 637
    mota ... - 638
    motpart ... - 639
    motta ... - 640
    multen ... - 641
    munstyv ... - 642
    musivguld ... - 643
    mykolog ... - 644
    mystifiera ... - 645
    mål ... - 646
    målvakt ... - 647
    mångfärgad ... - 648
    måtte ... - 649
    mänsan ... - 650
    mäsk ... - 651
    mättning ... - 652
    mönstrad ... - 653
    

N


N - 654, 655, 656, 657, 658, 659, 660, 661, 662, 663, 664, 665, 666, 667, 668, 669, 670, 671, 672, 673, 674, 675, 676, 677
    n ... - 654
    nakenhet ... - 655
    narraktig ... - 656
    nativ ... - 657
    nattskjorta ... - 658
    nautisk ... - 659
    nedfällbar ... - 660
    nedslag ... - 661
    nek ... - 662
    neslig ... - 663
    nidskrift ... - 664
    njuta ... - 665
    nominativ ... - 666
    nordsjöfart ... - 667
    norröver ... - 668
    nubb ... - 669
    nutrition ... - 670
    nyhet ... - 671
    nytt ... - 672
    någondera ... - 673
    nämnare ... - 674
    närliggande ... - 675
    nästkommande ... - 676
    nödsaka ... - 677
    

O


O - 678, 679, 680, 681, 682, 683, 684, 685, 686, 687, 688, 689, 690, 691, 692, 693, 694, 695, 696, 697, 698, 699, 700, 701, 702, 703, 704, 705, 706, 707, 708, 709, 710, 711, 712, 713, 714, 715, 716, 717, 718
    o ... - 678
    oavsiktlig ... - 679
    obekräftad ... - 680
    obetalbar ... - 681
    obrukbar ... - 682
    oceanografisk ... - 683
    odlad ... - 684
    ofalsad ... - 685
    ofrid ... - 686
    oförfalskad ... - 687
    oförsvarlig ... - 688
    ogenomtänkt ... - 689
    ohjälpt ... - 690
    ojämförlig ... - 691
    oktaeder ... - 692
    olikfärgad ... - 693
    olovlig ... - 694
    olöst ... - 695
    omarbetning ... - 696
    omedelbart ... - 697
    omhölja ... - 698
    omnejd ... - 699
    omskriven ... - 700
    omsättningsskatt ... - 701
    omöjligen ... - 702
    onödan ... - 703
    opiat ... - 704
    option ... - 705
    ordalag ... - 706
    ordnjugg ... - 707
    organisatorisk ... - 708
    orkestrering ... - 709
    ortnamn ... - 710
    osammanhängande ... - 711
    oskälig ... - 712
    ostkust ... - 713
    otidig ... - 714
    otyglad ... - 715
    outrotlig ... - 716
    overall ... - 717
    oxidation ... - 718
    

P


P - 719, 720, 721, 722, 723, 724, 725, 726, 727, 728, 729, 730, 731, 732, 733, 734, 735, 736, 737, 738, 739, 740, 741, 742, 743, 744, 745, 746, 747, 748, 749, 750, 751, 752, 753, 754, 755, 756, 757, 758, 759, 760, 761, 762, 763, 764, 765, 766, 767, 768
    p ... - 719
    paket ... - 720
    paltor ... - 721
    pansarvärnsartilleri ... - 722
    pappfabrik ... - 723
    parafras ... - 724
    parfymeri ... - 725
    particip ... - 726
    pass ... - 727
    passiv ... - 728
    patriarkalisk ... - 729
    pekpinne ... - 730
    penninglös ... - 731
    penultima ... - 732
    peristyl ... - 733
    personbangård ... - 734
    petitum ... - 735
    pikerad ... - 736
    pinnfräs ... - 737
    pivotera ... - 738
    planenlig ... - 739
    plastron ... - 740
    plenum ... - 741
    plottra ... - 742
    plågoande ... - 743
    pojke ... - 744
    politess ... - 745
    ponny ... - 746
    porträttör ... - 747
    postilla ... - 748
    praktfull ... - 749
    preglacial ... - 750
    preservativ ... - 751
    presstorv ... - 752
    primör ... - 753
    privat ... - 754
    processa ... - 755
    proformaförsäljning ... - 756
    promenera ... - 757
    proppad ... - 758
    prototyp ... - 759
    prutgås ... - 760
    pseudovetenskaplig ... - 761
    pulla ... - 762
    punktlig ... - 763
    putten ... - 764
    påakta ... - 765
    pågående ... - 766
    påräknelig ... - 767
    påverkbar ... - 768
    

Q


Q - 769
    

R


R - 769, 770, 771, 772, 773, 774, 775, 776, 777, 778, 779, 780, 781, 782, 783, 784, 785, 786, 787, 788, 789, 790, 791, 792, 793, 794, 795, 796, 797, 798, 799, 800, 801, 802, 803, 804, 805, 806, 807, 808, 809, 810, 811, 812, 813, 814, 815, 816, 817
    r ... - 769
    rada ... - 770
    radiologisk ... - 771
    raggla ... - 772
    ram ... - 773
    rangla ... - 774
    raritet ... - 775
    rationaliserare ... - 776
    reassurans ... - 777
    redare ... - 778
    referent ... - 779
    regenerator ... - 780
    reglermotstånd ... - 781
    rekognitionsskog ... - 782
    rekvisita ... - 783
    remittent ... - 784
    renkonterstrid ... - 785
    reparation ... - 786
    repulsion ... - 787
    reserverad ... - 788
    respekt ... - 789
    resväska ... - 790
    revanschera sig ... - 791
    ridbana ... - 792
    riksdagsman ... - 793
    riktskiva ... - 794
    ringsmörjning ... - 795
    ritning ... - 796
    robust ... - 797
    romani ... - 798
    roslagsskuta ... - 799
    rova ... - 800
    ruinstad ... - 801
    rumlare ... - 802
    rundtom ... - 803
    rustad ... - 804
    ryckas ... - 805
    rymlig ... - 806
    råbandsknop ... - 807
    rådsnabb ... - 808
    råtackling ... - 809
    räjong ... - 810
    rännsluss ... - 811
    rätta ... - 812
    rättsmedicin ... - 813
    rödblommig ... - 814
    rökeri ... - 815
    rörande ... - 816
    rösta ... - 817
    

S


S - 817, 818, 819, 820, 821, 822, 823, 824, 825, 826, 827, 828, 829, 830, 831, 832, 833, 834, 835, 836, 837, 838, 839, 840, 841, 842, 843, 844, 845, 846, 847, 848, 849, 850, 851, 852, 853, 854, 855, 856, 857, 858, 859, 860, 861, 862, 863, 864, 865, 866, 867, 868, 869, 870, 871, 872, 873, 874, 875, 876, 877, 878, 879, 880, 881, 882, 883, 884, 885, 886, 887, 888, 889, 890, 891, 892, 893, 894, 895, 896, 897, 898, 899, 900, 901, 902, 903, 904, 905, 906, 907, 908, 909, 910, 911, 912, 913, 914, 915, 916, 917, 918, 919, 920, 921, 922, 923, 924, 925, 926, 927, 928, 929, 930, 931, 932, 933, 934, 935, 936, 937, 938, 939, 940, 941, 942, 943, 944, 945, 946, 947, 948, 949, 950, 951, 952, 953, 954, 955, 956, 957, 958, 959, 960, 961, 962, 963, 964, 965, 966, 967, 968, 969, 970, 971, 972, 973, 974, 975, 976, 977, 978, 979, 980, 981, 982, 983, 984, 985, 986, 987, 988, 989, 990, 991, 992, 993, 994, 995, 996, 997, 998
    sabla ... - 818
    saker ... - 819
    salig ... - 820
    salu ... - 821
    samhörig ... - 822
    sammalunda ... - 823
    sammankoppla ... - 824
    sammanträda ... - 825
    samtid ... - 826
    sandflykt ... - 827
    sanna ... - 828
    satisfaktion ... - 829
    schabrak ... - 830
    schematisera ... - 831
    seans ... - 832
    sedvana ... - 833
    seglationsklar ... - 834
    sektionera ... - 835
    sen ... - 836
    sensualist ... - 837
    serpentin ... - 838
    sfinx ... - 839
    sidroder ... - 840
    sikt ... - 841
    silurisk ... - 842
    simpelhet ... - 843
    sinnebild ... - 844
    sirlig ... - 845
    sittande ... - 846
    sjua ... - 847
    sjuksköterska ... - 848
    sjåpig ... - 849
    självhjälp ... - 850
    självständighet ... - 851
    sjöfarare ... - 852
    sjönk ... - 853
    skadad ... - 854
    skakad ... - 855
    skam ... - 856
    skapnad ... - 857
    skattebonde ... - 858
    sken ... - 859
    skeppssättning ... - 860
    skiddräkt ... - 861
    skiljaktig ... - 862
    skingras ... - 863
    skivformig ... - 864
    skjutsa ... - 865
    skogvaktarboställe ... - 866
    skola ... - 867
    skolla ... - 868
    skoläst ... - 869
    skottriktning ... - 870
    skrev ... - 871
    skrinnare ... - 872
    skrothandel ... - 873
    skrymgods ... - 874
    skräda ... - 875
    skudda ... - 876
    skum ... - 877
    skvalregna ... - 878
    skyfall ... - 879
    skymlig ... - 880
    skåla ... - 881
    skälva ... - 882
    skära ... - 883
    sköka ... - 884
    sköre ... - 885
    slafs ... - 886
    slagsvärd ... - 887
    slant ... - 888
    sleva ... - 889
    slipprig ... - 890
    slopning ... - 891
    slussa ... - 892
    slutbehandla ... - 893
    slynga ... - 894
    slående ... - 895
    släkttavla ... - 896
    släpsam ... - 897
    slösaktig ... - 898
    smart ... - 899
    smiska ... - 900
    smutsig ... - 901
    småbruk ... - 902
    småplock ... - 903
    smäckfull ... - 904
    smärre ... - 905
    smörklick ... - 906
    snarligen ... - 907
    snickeri ... - 908
    snor ... - 909
    snyta ... - 910
    snöboll ... - 911
    sober ... - 912
    sockra ... - 913
    solid ... - 914
    solstygn ... - 915
    sommartid ... - 916
    soppkastrull ... - 917
    sortiment ... - 918
    sovra ... - 919
    spannmål ... - 920
    sparsamhetsskäl ... - 921
    spediera ... - 922
    spelande ... - 923
    spetsighet ... - 924
    spin ... - 925
    spirituös ... - 926
    spole ... - 927
    sportsmannaanda ... - 928
    spring ... - 929
    spritsmunstycke ... - 930
    språklig ... - 931
    sprättaktig ... - 932
    spårväxel ... - 933
    spärra ... - 934
    stacka ... - 935
    stafett ... - 936
    stammoder ... - 937
    stapelartikel ... - 938
    stat ... - 939
    statslös ... - 940
    stava ... - 941
    stellar ... - 942
    stenkross ... - 943
    stereotypör ... - 944
    stickgarn ... - 945
    stigflykt ... - 946
    stillhet ... - 947
    stjälpning ... - 948
    stockstraff ... - 949
    stoppa ... - 950
    storhet ... - 951
    stormförtjust ... - 952
    storstadsbarn ... - 953
    strala ... - 954
    strecka ... - 955
    stridsvagn ... - 956
    struktur ... - 957
    strykande ... - 958
    stråtröveri ... - 959
    strömand ... - 960
    stubbrytning ... - 961
    studsa ... - 962
    stuva ... - 963
    styrbord ... - 964
    styvfader ... - 965
    stående ... - 966
    stålrör ... - 967
    stångpiska ... - 968
    ställföreträdare ... - 969
    stämport ... - 970
    stödjordbruk ... - 971
    stötande ... - 972
    subordinerad ... - 973
    sudd ... - 974
    sulfatfabrik ... - 975
    superi ... - 976
    surrealist ... - 977
    svale ... - 978
    svartabörsaffär ... - 979
    svekfull ... - 980
    sviklig ... - 981
    svulstighet ... - 982
    sväljning ... - 983
    svärd ... - 984
    sydväst ... - 985
    sympatisera ... - 986
    synklinal ... - 987
    syreförbrukning ... - 988
    så ... - 989
    såld ... - 990
    såsskål ... - 991
    sägen ... - 992
    sällskapa ... - 993
    sänkbar ... - 994
    sätt ... - 995
    sättkvist ... - 996
    sömma ... - 997
    sörmlänning ... - 998
    

T


T - 998, 999, 1000, 1001, 1002, 1003, 1004, 1005, 1006, 1007, 1008, 1009, 1010, 1011, 1012, 1013, 1014, 1015, 1016, 1017, 1018, 1019, 1020, 1021, 1022, 1023, 1024, 1025, 1026, 1027, 1028, 1029, 1030, 1031, 1032, 1033, 1034, 1035, 1036, 1037, 1038, 1039, 1040, 1041, 1042, 1043, 1044, 1045, 1046, 1047, 1048, 1049, 1050, 1051, 1052, 1053, 1054, 1055, 1056, 1057, 1058, 1059, 1060, 1061, 1062, 1063, 1064, 1065, 1066, 1067, 1068
    tacka ... - 999
    taga ... - 1000
    tagare ... - 1001
    taggig ... - 1002
    tal ... - 1003
    talja ... - 1004
    tamburmatta ... - 1005
    tankearbete ... - 1006
    tappa ... - 1007
    tavern ... - 1008
    teatralisk ... - 1009
    teknisk-ekonomisk ... - 1010
    teleskop ... - 1011
    tennis ... - 1012
    termos ... - 1013
    tetrameter ... - 1014
    tidning ... - 1015
    tidskifte ... - 1016
    tillaga ... - 1017
    tillbringare ... - 1018
    tillfällig ... - 1019
    tillhopa ... - 1020
    tillmötesgående ... - 1021
    tillsammantagen ... - 1022
    tillstånd ... - 1023
    tillträde ... - 1024
    tillåtlig ... - 1025
    timotej ... - 1026
    tioöring ... - 1027
    tjafs ... - 1028
    tjusning ... - 1029
    tjänstaktig ... - 1030
    tjärpapp ... - 1031
    tolerera ... - 1032
    tonbad ... - 1033
    topprida ... - 1034
    torna ... - 1035
    torrögd ... - 1036
    tradig ... - 1037
    traj ... - 1038
    tranch ... - 1039
    transportabel ... - 1040
    trassel ... - 1041
    tredsk ... - 1042
    treskiveblock ... - 1043
    triljon ... - 1044
    trivsam ... - 1045
    trona ... - 1046
    trumfa ... - 1047
    tryckalster ... - 1048
    tråckeltråd ... - 1049
    trånsjuk ... - 1050
    trädkrona ... - 1051
    träla ... - 1052
    träta ... - 1053
    tröttna ... - 1054
    tullnär ... - 1055
    tunga ... - 1056
    tur ... - 1057
    tusen ... - 1058
    tving ... - 1059
    tvåmastare ... - 1060
    tvärsäker ... - 1061
    tycke ... - 1062
    typaxel ... - 1063
    tåga ... - 1064
    tårdränkt ... - 1065
    tända ... - 1066
    täras ... - 1067
    töcknig ... - 1068
    

U


U - 1068, 1069, 1070, 1071, 1072, 1073, 1074, 1075, 1076, 1077, 1078, 1079, 1080, 1081, 1082, 1083, 1084, 1085, 1086, 1087, 1088, 1089, 1090, 1091, 1092, 1093, 1094, 1095, 1096, 1097, 1098, 1099, 1100, 1101, 1102, 1103, 1104, 1105, 1106
    udd ... - 1069
    ultrakort ... - 1070
    undantaga ... - 1071
    undergivenhet ... - 1072
    underkastelse ... - 1073
    underplats ... - 1074
    undertecknad ... - 1075
    undkomma ... - 1076
    unge ... - 1077
    universum ... - 1078
    uppbygge ... - 1079
    uppenbar ... - 1080
    uppförande ... - 1081
    upphinnelig ... - 1082
    upplaga ... - 1083
    upplösare ... - 1084
    uppomkring ... - 1085
    uppsatt ... - 1086
    uppström ... - 1087
    uppte ... - 1088
    uppvärma ... - 1089
    urelement ... - 1090
    urnyckel ... - 1091
    uruguayisk ... - 1092
    utanpåliggande ... - 1093
    utbrunnen ... - 1094
    uteservering ... - 1095
    utfästa ... - 1096
    utgångshastighet ... - 1097
    utklipp ... - 1098
    utlåtelse ... - 1099
    utnämna ... - 1100
    utpressningsförsök ... - 1101
    utrymme ... - 1102
    utskrivning ... - 1103
    utstoffera ... - 1104
    uttagning ... - 1105
    utveckling ... - 1106
    

V


V - 1107, 1108, 1109, 1110, 1111, 1112, 1113, 1114, 1115, 1116, 1117, 1118, 1119, 1120, 1121, 1122, 1123, 1124, 1125, 1126, 1127, 1128, 1129, 1130, 1131, 1132, 1133, 1134, 1135, 1136, 1137, 1138, 1139, 1140, 1141, 1142, 1143, 1144, 1145, 1146, 1147, 1148, 1149, 1150, 1151, 1152, 1153, 1154, 1155, 1156, 1157, 1158, 1159, 1160, 1161, 1162, 1163, 1164, 1165, 1166, 1167
    v ... - 1107
    vadmal ... - 1108
    vaka ... - 1109
    val ... - 1110
    valkommitté ... - 1111
    valsa ... - 1112
    vandra ... - 1113
    vanmäktig ... - 1114
    vapenlös ... - 1115
    vara ... - 1116
    vardande ... - 1117
    varigenom ... - 1118
    varningsfyr ... - 1119
    varulv ... - 1120
    vasaorden ... - 1121
    vattenbyggnadskonst ... - 1122
    vattenrik ... - 1123
    vaudeville ... - 1124
    vederfående ... - 1125
    vegetativ ... - 1126
    venerisk ... - 1127
    verklig ... - 1128
    verkställare ... - 1129
    vetenskap ... - 1130
    vibrato ... - 1131
    vidbrättad ... - 1132
    vidskeplighet ... - 1133
    vikare ... - 1134
    vildbasare ... - 1135
    villa ... - 1136
    vimmel ... - 1137
    vindruvsklase ... - 1138
    vingård ... - 1139
    vinst ... - 1140
    violinist ... - 1141
    vis ... - 1142
    viskning ... - 1143
    visum ... - 1144
    vitsa ... - 1145
    vitval ... - 1146
    voteringssedel ... - 1147
    vridning ... - 1148
    vurpa ... - 1149
    vågrörelse ... - 1150
    våras ... - 1151
    väbel ... - 1152
    vädur ... - 1153
    väggfast ... - 1154
    väja ... - 1155
    väld ... - 1156
    välling ... - 1157
    vält ... - 1158
    vändare ... - 1159
    vänsterpress ... - 1160
    värdig ... - 1161
    världslig ... - 1162
    värmländsk ... - 1163
    värst ... - 1164
    västligt ... - 1165
    växelbetalare ... - 1166
    vördnadsbjudande ... - 1167
    

X


X - 1167
    

Y


Y - 1167, 1168, 1169, 1170, 1171
    yllen ... - 1168
    yrande ... - 1169
    ytlimning ... - 1170
    yttre ... - 1171
    

Z


Z - 1171, 1172
    zloty ... - 1172
    

Å


Å - 1172, 1173, 1174, 1175, 1176, 1177, 1178, 1179, 1180, 1181
    åfärde ... - 1173
    ålderdom ... - 1174
    ångcentral ... - 1175
    årklyka ... - 1176
    åskby ... - 1177
    åtbörd ... - 1178
    återinvälja ... - 1179
    återverka ... - 1180
    åttaårig ... - 1181
    

Ä


Ä - 1181, 1182, 1183, 1184, 1185, 1186, 1187
    äggula ... - 1182
    älsklighet ... - 1183
    ända ... - 1184
    ängsareal ... - 1185
    äregirighet ... - 1186
    ätbar ... - 1187
    

Ö


Ö - 1187, 1188, 1189, 1190, 1191, 1192, 1193, 1194, 1195, 1196, 1197, 1198, 1199, 1200
    öd ... - 1188
    ögonblick ... - 1189
    öl ... - 1190
    önsklig ... - 1191
    örfil ... - 1192
    österlänning ... - 1193
    överbinda ... - 1194
    överfartsbro ... - 1195
    överhängande ... - 1196
    överlopps ... - 1197
    överraska ... - 1198
    överstiga ... - 1199
    övertygelse ... - 1200
    

Ortnamn


Географические названия - 1201, 1202, 1203, 1204, 1205, 1206, 1207, 1208, 1209, 1210
    Accra ... - 1201
    Bengaliska viken ... - 1202
    Estland ... - 1203
    Helsingör ... - 1204
    Kaspiska havet ... - 1205
    Lofoten ... - 1206
    Odessa ... - 1207
    Somalilandet ... - 1208
    Turkmenistan ... - 1209
    Yang-tsi-kiang ... - 1210
    

Förkortningar


Список наиболее употребительных шведских сокращений - 1211, 1213, 1214, 1215, 1216, 1217, 1218, 1219, 1220, 1221, 1222, 1223, 1224, 1225, 1226, 1227, 1228, 1229, 1230, 1231, 1232, 1233, 1234, 1235, 1236, 1237, 1238
    A ... - 1213
    A.F. ... - 1214
    ASSR ... - 1215
    bitr. ... - 1216
    C.G.S. ... - 1217
    dr ... - 1218
    etc. ... - 1219
    F.I.B. ... - 1220
    frånv. ... - 1221
    G.I.F. ... - 1222
    Hhövd. ... - 1223
    imit. ... - 1224
    K ... - 1225
    kk ... - 1226
    kung. ... - 1227
    L.K.A.B. ... - 1228
    meteor. ... - 1229
    nat. ... - 1230
    O.K. ... - 1231
    prenum. ... - 1232
    revid. ... - 1233
    s.d. ... - 1234
    sloven. ... - 1235
    suppl. ... - 1236
    trol. ... - 1237
    V.E.T. ... - 1238
    

Grammatik


    Краткий очерк грамматики шведского языка - 1239, 1241, 1242, 1243, 1244, 1245, 1246, 1247, 1248, 1249, 1250, 1251, 1252, 1253, 1254, 1255, 1256, 1257, 1258, 1259, 1260, 1261, 1262, 1263, 1264, 1265, 1266, 1267, 1268, 1269, 1270, 1271, 1272, 1273, 1274, 1275, 1276, 1277, 1278, 1279, 1280, 1281, 1282, 1283, 1284, 1285, 1286, 1287, 1288, 1289, 1290, 1291, 1292, 1293, 1294, 1295, 1296
Фонетика - 1241, 1242, 1243, 1244, 1245, 1246, 1247
Морфология - 1247, 1248, 1249, 1250, 1251, 1252, 1253, 1254, 1255, 1256, 1257, 1258, 1259, 1260, 1261, 1262, 1263, 1264, 1265, 1266, 1267, 1268, 1269, 1270, 1271, 1272, 1273, 1274, 1275, 1276, 1277, 1278, 1279, 1280, 1281, 1282
    Имя существительное - 1247, 1248, 1249, 1250, 1251, 1252, 1253
    Имя прилагательное - 1253, 1254, 1255, 1256
    Имя числительное - 1256, 1257
    Местоимение - 1258, 1259, 1260, 1261, 1262, 1263, 1264, 1265
    Глагол - 1265, 1266, 1267, 1268, 1269, 1270, 1271, 1272, 1273, 1274, 1275, 1276, 1277, 1278, 1279, 1280
    Наречие - 1280
    Предлог - 1280, 1281
    Союз - 1281, 1282
Словообразование - 1282, 1283, 1284, 1285
    Словопроизводство - 1282, 1283, 1284
    Словосложение - 1284, 1285
Некоторые замечания о синтаксисе - 1285, 1286, 1287, 1288
Таблица глаголов IV спряжения и глаголов, обнаруживающих особенности в образовании форм - 1289, 1290, 1291, 1292, 1293, 1294, 1295, 1296
    be ... - 1289
    dväljas ... - 1290
    göra ... - 1291
    leva ... - 1292
    ryta ... - 1293
    slinka ... - 1294
    stjäla ... - 1295
    två ... - 1296
Rättelser - rättelser

Project Runeberg, Wed Sep 23 21:18:14 2015 (aronsson) (diff) (history) (download) Next >>
https://runeberg.org/svru1959/

Valid HTML 4.0! All our files are DRM-free