- Project Runeberg -  Solen i Karlstad : eller "Jänta å ja"
(1904) [MARC] Author: Gunnar Örnulf - Tema: Värmland
Titel och innehåll | Next >>
  Project Runeberg | Catalog | Recent Changes | Donate | Comments? |   

SOLEN I KARLSTAD
ELLER
"JÄNTA Å JA"

SVENSKT ORIGINAL
AF
GUNNAR FORSSMAN

NORRKÖPING 1904.
NORDISKA BOK-KOMPANIET.


NORRKÖPINGS FÖRLAGS- OCH BOKTR.-AKTIEBOLAG.

Förord till den elektroniska utgåvan

Verket digitaliserades i januari 2010. Förlagan var i dåligt skick, men hela texten och alla bilder är med. Pseudonymen Gunnar Forssman antas allmänt stå för Gunnar Örnulf. Läs även i Wikipedia om Sola i Karlstad, för andra betydelser av detta begrepp.


The above contents can be inspected in scanned images: 1

Korrstapel / Proof bar for this volume

Innehåll / Table of Contents


Titel och innehåll - 1
Folkvisa från Värmland - 2
Kap. 1. Mor Kitta i pörtet - 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12
Kap. 2. Jänta å ja' - 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18
Kap. 3. Det blinda barnet - 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26
Kap. 4. Länsmannen och zigenar-höfdingen - 26, 27, 28, 29, 30, 31, 32, 33, 34
    Jerker lär stå sig slätt, när han blir förhörd. - 33
Kap. 5. En ohygglig beskyllning - 34, 35, 36, 37, 38, 39, 40, 41, 42, 43
Kap. 6. Zigenerskans dotter - 43, 44, 45, 46, 47, 48, 49, 50, 51
Kap. 7. Edmund och Moina - 51, 52, 53, 54, 55, 56, 57, 58, 59
Kap. 8. När Venern kommit i raseri - 60, 61, 62, 63, 64, 65, 66, 67, 68, 69, 70
    Stackars arme gosse! - 65
Kap. 9. Ett återseende - 71, 72, 73, 74, 75
Kap. 10. Moina och Edmund lämna fiskarens stuga - 75, 76, 77, 78, 79, 80, 81
Kap. 11. Mor Kitta menar, att det är troll med i spelet - 81, 82, 83, 84, 85, 86, 87, 88, 89, 90, 91, 92
Kap. 12. Mor Kitta kallar trollen på Reseberget till dans - 93, 94, 95, 96, 97, 98, 99, 100, 101, 102, 103, 104, 105, 106, 107, 108, 109, 110, 111, 112, 113, 114, 115, 116, 117, 118, 119, 120, 121, 122, 123, 124, 125
    Mor Kitta manar fram trollen på Reseberget. - 97
Kap. 12. General Haraldson - 126, 127, 128, 129, 130, 131, 132, 133, 134
    En rik syster behöfver enligt skriften ej fråga efter barnet till en broder, som gift sig fattigt. - 129
Kap. 13. Adèle - 135, 136, 137
Kap. 14. Tulldirektören - 138, 139, 140, 141, 142, 143, 144, 145, 146, 147, 148, 149
Kap. 15. Kisses leksaker - 149, 150, 151, 152, 153, 154, 155, 156, 157, 158, 159
Kap. 16. Morgonrodnad - 159, 160, 161, 162, 163, 164, 165, 166, 167, 168, 169, 170, 171, 172, 173, 174, 175, 176, 177
    Skrif efter min diktamen i mors namn. - 161
Kap. 17. En bekännelse - 177, 178, 179, 180, 181, 182, 183, 184, 185, 186, 187, 188, 189, 190, 191, 192, 193, 194, 195, 196, 197, 198, 199, 200
    Ni är inte hennes kusin! Ni är en bedragare! - 193
Kap. 18. En intrig - 201, 202, 203, 204, 205, 206, 207, 208, 209, 210, 211, 212, 213, 214, 215, 216, 217, 218, 219, 220, 221, 222, 223, 224, 225, 226, 227, 228, 229
    Mitt barndomshem - 212
    Vill Elsa resa till Stockholm, säg? - 225
Kap. 19. Fåfängt klappar tulldirektören på friherrinnan Lejonmans hjärta - 229, 230, 231, 232, 233, 234
Kap. 20. Ett frieri - 235, 236, 237, 238, 239, 240, 241, 242, 243, 244, 245, 246, 247, 248, 249, 250, 251, 252, 253, 254, 255, 256, 257, 258, 259, 260, 261, 262, 263, 264, 265, 266, 267
    Lejonman gjorde några tämligen kalla ursäkter. - 257
Kap. 21. Ett familjedrama - 268, 269, 270, 271, 272, 273, 274, 275, 276, 277, 278, 279, 280, 281, 282, 283, 284, 285, 286, 287, 288
Kap. 22. Resesjön - 288, 289, 290, 291, 292, 293, 294, 295, 296, 297, 298, 299
    De nyförlofvades skål - 289
Kap. 23. Mordförsöket å baron Axel Lejonman - 299, 300, 301, 302, 303, 304, 305, 306, 307, 308, 309, 310
Kap. 24. Hästen utan ryttare - 310, 311, 312, 313, 314, 315, 316, 317
Kap. 25. Brefvet från Axel Lejonman och följden däraf - 318, 319, 320, 321, 322, 323, 324, 325, 326, 327
    Jag förbannar er! Gån ur min åsyn! - 321
Kap. 26. Jerger gör ett betydelsefullt fynd - 327, 328, 329, 330, 331, 332, 333, 334, 335, 336, 337, 338, 339
Kap. 27. På Venersholm - 340, 341, 342, 343, 344
Kap. 28. Tant Brita - 345, 346, 347, 348, 349, 350, 351
Kap. 29. Fröken Lydia Stålsko - 352, 353, 354, 355, 356, 357
    »Tant Brita» vände sig förvånad om i väfstolen vid fröken Lydias häftiga tal - 353
Kap. 30. Gamla tanter - 358, 359, 360, 361, 362, 363
Kap. 31. Harald Lejonman - 363, 364, 365, 366, 367, 368, 369
Kap. 32. Hästar i sken - 370, 371, 372, 373, 374, 375, 376, 377, 378, 379, 380, 381
Kap. 33. Artisten Penselström - 381, 382, 383, 384, 385, 386, 387, 388, 389, 390, 391, 392, 393, 394, 395, 396, 397, 398, 399, 400
    Hela den stora vagnen rullade neri diket. - 385
Kap. 34. Löjtnant Hammelhufvud anhåller om ett samtal mellan fyra ögon - 401, 402, 403, 404, 405, 406, 407, 408
Kap. 35. En kyss - 409, 410, 411, 412, 413, 414
Kap. 36. En örfil - 415, 416, 417, 418, 419, 420, 421
    Balen på Venersholm. - 417
Kap. 37. Kalaset - 421, 422, 423, 424, 425, 426, 427, 428, 429, 430, 431
Kap. 38. Nattliga äfventyr - 432, 433, 434, 435, 436, 437, 438, 439, 440, 441, 442, 443, 444, 445, 446
Kap. 39. Frid på jorden - 446, 447, 448, 449, 450
Kap. 40. Jerker i Amerika - 451, 452, 453, 454, 455, 456, 457
Kap. 41. Statsrådet, baron Sigurd Örnnäbbs död - 457, 458, 459, 460, 461, 462, 463, 464, 465, 466, 467, 468, 469, 470, 471, 472, 473, 474, 475, 476
    Farbror Lars - 458
Kap. 42. Adèle Haraldsons öde - 477, 478, 479, 480, 481, 482
    Du ärelöse rucklare och ärkeskändare! - 481
Kap. 43. Elsa Lohufvuds son - 482, 483, 484, 485, 486
Kap. 44. Vid Arvidstorp - 487, 488, 489, 490, 491, 492, 493, 494, 495
Kap. 45. Sargade mödrahjärtan - 495, 496, 497, 498, 499, 500, 501
Kap. 46. Grefvinnan Lohufvuds skuldregister - 502, 503, 504, 505, 506, 507, 508, 509
Kap. 47. Huru »Solen i Karlstad» betalar sin skuld - 509, 510, 511, 512, 513, 514, 515, 516, 517, 518, 519, 520, 521, 522, 523
Kap. 48. På sabbatsmorgonen - 524, 525, 526, 527
Kap. 49. Klander - 527, 528, 529, 530, 531, 532, 533
Kap. 50. Felslagna förhoppningar - 534, 535, 536, 537, 538, 539, 540, 541, 542, 543, 544, 545, 546, 547, 548, 549
    Tvänne julaftnar - 535
    Han fann sin hustru i kompanjonens armar och sköt honom på stället. - 545
Kap. 51. Försvunnen i en storstad - 550, 551, 552, 553, 554
Kap. 52. Furstinnan Eveline Bolsky - 555, 556, 557, 558, 559, 560, 561, 562, 563, 564, 565, 566, 567, 568
Kap. 53. Mor och dotter - 568, 569, 570, 571, 572, 573, 574, 575, 576, 577
    Furstinnan Eveline Bolsky var död. - 577
Kap. 54. Rivieran - 578, 579, 580, 581, 582, 583, 584, 585
Kap. 55. Fröken-grefvinnan von Kampf - 585, 586, 587, 588, 589, 590, 591, 592, 593
Kap. 56. Flykten - 594, 595, 596, 597, 598, 599, 600, 601, 602, 603, 604, 605, 606, 607, 608, 609
Kap. 57. Ressällskapet - 610, 611, 612, 613, 614
Kap. 58. Olyckshändelsen - 614, 615, 616, 617, 618, 619, 620, 621
Kap. 59. I furst Boris' sjukrum - 622, 623, 624, 625, 626, 627, 628
    Gud, min Gud! Går jag i vägen för min egen mor! - 625
Kap. 60. Ett äfventyr - 628, 629, 630, 631, 632, 633, 634, 635
Kap. 61. Slutet på Marianas äfventyr - 636, 637, 638, 639, 640, 641, 642, 643, 644, 645, 646, 647
    En morgon på Isola Bella - 639
    Mariana! Jag älskar dig! Jag vill dö för dig! - 641
Kap. 62. Attentatet - 647, 648, 649, 650, 651, 652, 653, 654, 655, 656, 657, 658
Kap. 63. Ett nederlag - 659, 660, 661, 662, 663, 664, 665, 666, 667, 668, 669, 670, 671, 672, 673, 674, 675, 676, 677, 678, 679, 680, 681, 682, 683, 684, 685
Kap. 64. Intriger - 686, 687, 688, 689, 690, 691, 692, 693, 694, 695, 696, 697, 698, 699, 700
Kap. 65. Ett streck i räckningen - 700, 701, 702, 703, 704, 705, 706, 707, 708, 709, 710, 711, 712, 713, 714
Kap. 66. Societetslif på Skagersbrunn - 715, 716, 717, 718, 719, 720, 721, 722, 723, 724, 725, 726, 727, 728, 729, 730, 731, 732, 733, 734, 735, 736, 737, 738, 739, 740
    De funno henne liggande sanslös rätt öfver skogsstigen till Häxtornet. - 737
Kap. 67. Den äkta mannen - 740, 741, 742, 743
Kap. 68. En öfverlistad räf - 743, 744, 745, 746, 747, 748, 749, 750, 751, 752, 753, 754, 755, 756, 757, 758, 759, 760, 761, 762, 763, 764, 765, 766
Kap. 69. En personrevy - 767, 768, 769, 770, 771, 772, 773, 774, 775, 776
Kap. 70. Herrskapet Hallonskog - 776, 777, 778, 779, 780, 781, 782, 783, 784, 785, 786, 787, 788, 789, 790, 791, 792, 793, 794, 795, 796, 797, 798, 799, 800, 801, 802, 803
    S:t Johns störtade Elsa och sig själf i Hexforsen. - 801
Kap. 71. En afrättning - 804, 805, 806, 807, 808
Kap. 72. Jerkers farm - 809, 810, 811, 812, 813, 814, 815
    "Min lilla gumma" - 809
Kap. 73. Jerkers fattighus - 815, 816, 817, 818
Kap. 74. Skvaller - 819, 820, 821, 822, 823, 824, 825, 826, 827, 828, 829
Kap. 75. Blommans fina, sköra stängel sönderbryts - 829, 830, 831, 832, 833, 834, 835, 836, 837, 838, 839
Kap. 76. Spökhistorier i väfkammaren - 840, 841, 842, 843, 844, 845, 846, 847, 848, 849, 850, 851, 852, 853, 854, 855, 856
    Sista paret ut! - 849
Kap. 14. Tårar båta föga - 857, 858, 859, 860, 861, 862, 863, 864, 865, 866, 867, 868, 869, 870
Kap. 78. Jordbäfningen - 870, 871, 872, 873, 874, 875, 876, 877, 878, 879, 880
Kap. 79. Rikedom och fattigdom - 881, 882, 883, 884, 885, 886, 887, 888, 889
Kap. 80. På nyårsdagen - 889, 890, 891, 892, 893, 894, 895, 896, 897, 898, 899, 900, 901, 902, 903, 904, 905, 906, 907
Kap. 81. Grefvinnan Malin Stålsko säljer Vänersholm - 908, 909, 910, 911, 912, 913, 914, 915, 916, 917, 918, 919, 920, 921, 922, 923, 924, 925
Kap. 82. "Å jänta å ja!" - 925, 926, 927, 928, 929, 930, 931

Project Runeberg, Fri Apr 1 16:31:56 2016 (aronsson) (diff) (history) (download) Next >>
https://runeberg.org/solenikd/

Valid HTML 4.0! All our files are DRM-free