- Project Runeberg -  Illustreret dansk Literaturhistorie. Danske Digtere i det 19de Aarhundrede
(1907) [MARC] Author: Vilhelm Østergaard
Titel og indhold | Next >>
  Project Runeberg | Catalog | Recent Changes | Donate | Comments? |   

Vilhelm Østergaard

Illustreret dansk Literaturhistorie
Danske Digtere
i det 19de Aarhundrede

Med en kort Oversigt over ældre dansk Literatur
ved Cand. Mag. Carl V. Østergaard

(302 Textillustrationer)

Gyldendalske Boghandel
Nordisk Forlag
København og Kristiania
1907.

Fr. Bagges Kgl. Hof-Bogtrykkeri
København


Forord till den digitala udgave

Under arbejde...

Verket består af to dele, af två forskellige forfattere, i et bind. Den første del af sønnen Carl V. Østergaard afhandler Danmarks litteraturhistoria før år 1800 på 98 sider. Anden del av faderen Vilhelm Østergaard afhandlar 1800-talet på 692 sider. Hver del er sidenummerered for sig. Den digitale udgave har paginerats del:side (f.ex. 2:37), for at undgå misforståelse.


Förord till den digitala utgåvan

Under arbete...

Verket består av två delar, av två olika författare, i ett band. Den första delen av sonen Carl V. Østergaard avhandlar Danmarks litteraturhistoria före år 1800 på 98 sidor. Andra delen av fadern Vilhelm Østergaard avhandlar 1800-talet på 692 sidor. Varje del är sidnumrerad för sig. Den digitala utgåvan har paginerats del:sida (t.ex. 2:37), för att undvika missförstånd.


The above contents can be inspected in scanned images: smudstitel, titelside, titelbladets bagside, v

Korrstapel / Proof bar for this volume

Indhold / Table of Contents


Titel og indhold - smudstitel, titelside, titelbladets bagside, v
Forord - iii
Navnefortegnelse - 2:693
Text-Illustrationer - 2:701, 2:702, 2:703, 2:704, 2:705, 2:706, 2:707
Rettelser og Tillføjelser - 2:708
    

Ældre dansk Litteratur


Oldtiden - 1:5, 1:6
Middelalderen - 1:7, 1:8, 1:9, 1:10, 1:11, 1:12, 1:13, 1:14, 1:15, 1:16, 1:17, 1:18, 1:19, 1:20, 1:21, 1:22, 1:23
Reformationens Aarhundrede - 1:23, 1:24, 1:25, 1:26, 1:27, 1:28, 1:29, 1:30, 1:31, 1:32, 1:33, 1:34
Lærdommens Aarhundrede - 1:34, 1:35, 1:36, 1:37, 1:38, 1:39, 1:40, 1:41, 1:42, 1:43, 1:44
Ludvig Holberg - 1:44, 1:45, 1:46, 1:47, 1:48, 1:49, 1:50, 1:51, 1:52, 1:53, 1:54, 1:55, 1:56, 1:57, 1:58, 1:59, 1:60, 1:61, 1:62, 1:63, 1:64
Holbergs Samtid - 1:64, 1:65, 1:66, 1:67, 1:68, 1:69
Oplysningstiden - 1:70, 1:71, 1:72, 1:73, 1:74, 1:75, 1:76, 1:77, 1:78, 1:79, 1:80, 1:81
Johannes Ewald - 1:81, 1:82, 1:83, 1:84, 1:85, 1:86, 1:87, 1:88
Johan Herm. Wessel - 1:88, 1:89, 1:90, 1:91, 1:92
Jens Baggesen - 1:92, 1:93, 1:94, 1:95, 1:96, 1:97, 1:98
    

Det nittende Aarhundrede


Indledning - 2:1, 2:2, 2:3, 2:4, 2:5, 2:6, 2:7, 2:8, 2:9
Adam Gottlob Oehlenschläger. I - 2:9, 2:10, 2:11, 2:12, 2:13, 2:14, 2:15, 2:16, 2:17, 2:18, 2:19, 2:20, 2:21, 2:22
Adam Gottlob Oehlenschläger. II - 2:22, 2:23, 2:24, 2:25, 2:26, 2:27, 2:28, 2:29, 2:30
Adam Gottlob Oehlenschläger. III - 2:30, 2:31, 2:32, 2:33, 2:34, 2:35, 2:36, 2:37, 2:38, 2:39, 2:40, 2:41, 2:42, 2:43, 2:44, 2:45, 2:46, 2:47, 2:48, 2:49, 2:50, 2:51, 2:52, 2:53, 2:54, 2:55, 2:56, 2:57, 2:58
Adam Gottlob Oehlenschläger. IV - 2:58, 2:59, 2:60, 2:61, 2:62, 2:63, 2:64, 2:65, 2:66, 2:67, 2:68, 2:69, 2:70, 2:71, 2:72, 2:73, 2:74, 2:75
Adam Gottlob Oehlenschläger. V - 2:75, 2:76, 2:77, 2:78, 2:79, 2:80, 2:81, 2:82, 2:83, 2:84, 2:85, 2:86, 2:87, 2:88, 2:89, 2:90, 2:91, 2:92, 2:93, 2:94, 2:95, 2:96, 2:97, 2:98, 2:99, 2:100
Adam Gottlob Oehlenschläger. VI - 2:100, 2:101, 2:102, 2:103, 2:104, 2:105, 2:106, 2:107, 2:108, 2:109, 2:110, 2:111, 2:112, 2:113, 2:114, 2:115, 2:116, 2:117, 2:118, 2:119, 2:120, 2:121, 2:122, 2:123, 2:124, 2:125, 2:126, 2:127
Adam Gottlob Oehlenschläger. VII - 2:127, 2:128, 2:129, 2:130, 2:131, 2:132, 2:133, 2:134, 2:135, 2:136, 2:137, 2:138, 2:139, 2:140, 2:141, 2:142, 2:143, 2:144
Schack Staffeldt - 2:144, 2:145, 2:146, 2:147, 2:148, 2:149
N. F. S. Grundtvig. I - 2:150, 2:151, 2:152, 2:153, 2:154, 2:155, 2:156, 2:157, 2:158, 2:159, 2:160, 2:161, 2:162
N. F. S. Grundtvig. II - 2:162, 2:163, 2:164, 2:165, 2:166, 2:167, 2:168, 2:169, 2:170, 2:171
N. F. S. Grundtvig. III - 2:171, 2:172, 2:173, 2:174, 2:175, 2:176, 2:177, 2:178, 2:179, 2:180
Bernhard Severin Ingemann - 2:180, 2:181, 2:182, 2:183, 2:184, 2:185, 2:186, 2:187, 2:188, 2:189, 2:190, 2:191, 2:192, 2:193, 2:194, 2:195, 2:196, 2:197
Johannes Carsten Hauch - 2:198, 2:199, 2:200, 2:201, 2:202, 2:203, 2:204, 2:205, 2:206, 2:207, 2:208, 2:209, 2:210, 2:211, 2:212, 2:213, 2:214, 2:215, 2:216
Christian Hviid Bredahl - 2:216, 2:217, 2:218, 2:219, 2:220, 2:221, 2:222, 2:223, 2:224, 2:225, 2:226, 2:227
Christian Wilster - 2:228, 2:229, 2:230
Poul Martin Møller - 2:230, 2:231, 2:232, 2:233, 2:234, 2:235, 2:236, 2:237, 2:238, 2:239, 2:240, 2:241, 2:242, 2:243, 2:244, 2:245
Caspar Johannes Boye - 2:245, 2:246
Matthias Thiele - 2:247
Nicolai Bierfreund Søtoft - 2:247, 2:248
Peter Vilhelm Jacobsen - 2:248
Laurids Kruse - 2:248, 2:249
Steen Steensen Blicher - 2:249, 2:250, 2:251, 2:252, 2:253, 2:254, 2:255, 2:256, 2:257, 2:258, 2:259, 2:260, 2:261, 2:262, 2:263, 2:264, 2:265, 2:266, 2:267, 2:268, 2:269, 2:270
Johan Ludvig Heiberg - 2:270, 2:271, 2:272, 2:273, 2:274, 2:275, 2:276, 2:277, 2:278, 2:279, 2:280, 2:281, 2:282, 2:283, 2:284, 2:285, 2:286, 2:287, 2:288, 2:289, 2:290, 2:291, 2:292, 2:293, 2:294
Henrik Hertz - 2:294, 2:295, 2:296, 2:297, 2:298, 2:299, 2:300, 2:301, 2:302, 2:303, 2:304, 2:305, 2:306, 2:307, 2:308
Thomasine Gyllembourg - 2:308, 2:309, 2:310, 2:311, 2:312, 2:313, 2:314, 2:315, 2:316, 2:317, 2:318, 2:319
Carl Bernhard (A. N. de Saint Aubain) - 2:319, 2:320, 2:321, 2:322, 2:323, 2:324
Christian Winther - 2:324, 2:325, 2:326, 2:327, 2:328, 2:329, 2:330, 2:331, 2:332, 2:333, 2:334, 2:335, 2:336, 2:337, 2:338, 2:339, 2:340, 2:341
Emil Aarestrup - 2:341, 2:342, 2:343, 2:344, 2:345
Ludvig Bødtcher - 2:345, 2:346, 2:347, 2:348, 2:349, 2:350
Hans Christian Andersen - 2:350, 2:351, 2:352, 2:353, 2:354, 2:355, 2:356, 2:357, 2:358, 2:359, 2:360, 2:361, 2:362, 2:363, 2:364, 2:365, 2:366, 2:367, 2:368, 2:369, 2:370, 2:371, 2:372
Frederik Paludan-Müller - 2:372, 2:373, 2:374, 2:375, 2:376, 2:377, 2:378, 2:379, 2:380, 2:381, 2:382, 2:383, 2:384, 2:385, 2:386, 2:387, 2:388, 2:389, 2:390, 2:391, 2:392, 2:393
Carl Bagger - 2:394, 2:395, 2:396, 2:397, 2:398, 2:399, 2:400, 2:401
H. P. Holst - 2:401, 2:402, 2:403, 2:404, 2:405, 2:406, 2:407
Thomas Overskou - 2:407, 2:408, 2:409, 2:410, 2:411, 2:412, 2:413
A. L. (Anton Ludvig) Arnesen - 2:413, 2:414
Frantz Johannes Hansen - 2:414, 2:415
P. L. Møller - 2:415, 2:416, 2:417, 2:418, 2:419
Hans Peter Kofoed-Hansen - 2:419, 2:420
Valdemar Adolph Thisted - 2:420, 2:421
    Begyndelsen af Fyrrerne
Begyndelsen af Fyrrerne - 2:421
Carl Parmo Ploug - 2:422, 2:423, 2:424, 2:425, 2:426, 2:427, 2:428
Jens Christian Hostrup - 2:429, 2:430, 2:431, 2:432, 2:433, 2:434, 2:435, 2:436, 2:437, 2:438, 2:439
Meïr Goldschmidt - 2:439, 2:440, 2:441, 2:442, 2:443, 2:444, 2:445, 2:446, 2:447, 2:448, 2:449, 2:450, 2:451, 2:452
Søren Kierkegaard - 2:453, 2:454, 2:455, 2:456, 2:457, 2:458, 2:459, 2:460, 2:461, 2:462, 2:463, 2:464, 2:465, 2:466, 2:467, 2:468, 2:469, 2:470
Christian Richardt - 2:470, 2:471, 2:472, 2:473, 2:474, 2:475, 2:476, 2:477
Christian Molt Wengel - 2:477
Johannes Helms - 2:477
Gotfred Benj. Rode - 2:477
Knud Valløe - 2:478
Peter Christian Frederik Faber - 2:478, 2:479
Adolph Recke - 2:479
Poul Chievitz - 2:479, 2:480
Claudius Rosenhoff - 2:480
Hans Egede Schack - 2:480, 2:481
Hans Vilhelm Kaalund - 2:481, 2:482, 2:483, 2:484, 2:485, 2:486, 2:487, 2:488, 2:489
Edvard Lembcke - 2:489, 2:490, 2:491
Chr. K. F. Molbech - 2:491, 2:492, 2:493, 2:494, 2:495
Thomas Lange - 2:495, 2:496, 2:497
Erik Bøgh - 2:497, 2:498, 2:499, 2:500, 2:501, 2:502, 2:503, 2:504, 2:505
Carit Etlar (Carl Brosbøll) - 2:505, 2:506, 2:507, 2:508, 2:509, 2:510
Vilhelm Bergsøe - 2:510, 2:511, 2:512, 2:513, 2:514, 2:515, 2:516, 2:517
H. F. Ewald - 2:517, 2:518, 2:519, 2:520
Henrik Scharling - 2:520, 2:521, 2:522, 2:523
Johannes Fibiger - 2:523, 2:524
Kristian Arentzen - 2:524
Carl Andersen - 2:524, 2:525
Næsten ligesaa yndede Forfattere (Rumohr, Friis, Dodt, Tolderlund, Rosenkilde) - 2:525
Mathilde og Ilia Fibiger - 2:525, 2:526
Clara Andersen - 2:526
Gjennembrudsliteraturen
Gjennembrudsliteraturen - 2:527
Georg Morris Cohen Brandes - 2:527, 2:528, 2:529, 2:530, 2:531, 2:532
Holger Drachmann - 2:532, 2:533, 2:534, 2:535, 2:536, 2:537, 2:538, 2:539, 2:540, 2:541, 2:542, 2:543, 2:544, 2:545, 2:546, 2:547
J. P. Jacobsen - 2:548, 2:549, 2:550, 2:551, 2:552, 2:553, 2:554, 2:555, 2:556, 2:557, 2:558, 2:559, 2:560
Edvard Brandes - 2:561, 2:562, 2:563, 2:564, 2:565, 2:566, 2:567, 2:568
Sophus Schandorph - 2:568, 2:569, 2:570, 2:571, 2:572, 2:573, 2:574, 2:575, 2:576
Erik Skram - 2:576, 2:577, 2:578
Karl Gjellerup - 2:579, 2:580, 2:581, 2:582, 2:583, 2:584, 2:585
Herman Bang - 2:585, 2:586, 2:587, 2:588, 2:589, 2:590, 2:591
Henrik Pontoppidan - 2:591, 2:592, 2:593, 2:594, 2:595, 2:596, 2:597
V. C. S. Topsøe - 2:597, 2:598, 2:599, 2:600
P. Mariager - 2:601, 2:602, 2:603
Sophus Bauditz - 2:603, 2:604, 2:605, 2:606, 2:607, 2:608
Zakarias Nielsen - 2:608, 2:609, 2:610, 2:611, 2:612
Ernst v. d. Recke - 2:613, 2:614, 2:615, 2:616, 2:617
Thor Lange - 2:617, 2:618, 2:619
Charles Frederik (Frits) Holst - 2:619, 2:620
William Edvard Bloch - 2:620, 2:621
Peter Carl Rudolf Schmidt - 2:621, 2:622
Michael Rosing - 2:622, 2:623
Erik Høyer Møller - 2:623, 2:624
Leopold Budde - 2:624, 2:625
Johan Krohn - 2:625, 2:626
Charles Gandrup - 2:626
Jakob Paulli - 2:626
Peter Hansen - 2:626, 2:627
Nicolaj Bøgh - 2:627
Otto Borchsenius - 2:627, 2:628
Johan Holm Hansen - 2:628, 2:629
Carl Markmann - 2:629
Carl Emanuel Møller - 2:629, 2:630
Ingvor Bondesen - 2:630, 2:631
Alexander Thorsøe - 2:631
Christopher Boeck - 2:631
Karl Gustav Brøndsted - 2:631
Skolelærerliteratur - 2:631, 2:632
Christian Andersen Thyregod - 2:632, 2:633
Mads Hansen - 2:633, 2:634, 2:635
Anton Nielsen - 2:635, 2:636, 2:637
Jacob Nielsen - 2:637
Emanuel Henningsen - 2:637, 2:638
Peder R. Møller - 2:638
Anton Andersen - 2:638, 2:639
    Forfatterinder
Forfatterinder - 2:639
Benedicte Arnesen Kall - 2:639, 2:640
Louise Bjørnsen - 2:640
Cornelia Levetzow - 2:640
F. Tuxen - 2:640
J. Schørring - 2:640, 2:641
Alfhilda Mechlenburg - 2:641
Elfride Fibiger - 2:641
Conradine Barner-Aagaard - 2:641, 2:642
Camilla Eegholm - 2:642
Laura Kieler - 2:642
Mathilde (Illa) Christensen - 2:642
Erna Juel-Hansen - 2:642, 2:643
Jenny Blicher-Clausen - 2:643
Magdalene Thoresen - 2:643, 2:644, 2:645, 2:646
Amalie Skram - 2:646, 2:647
    Danske Forfattere efter 1880
Danske Forfattere efter 1880 - 2:647, 2:648
P. Fr. Rist - 2:648, 2:649
Carl Ewald - 2:649, 2:650, 2:651
Peter Nansen - 2:651, 2:652, 2:653, 2:654
Karl Larsen - 2:654, 2:655, 2:656, 2:657
Niels Møller - 2:657, 2:658
Gustav Wied - 2:658, 2:659, 2:660
Peter Eggert Benzon - 2:660, 2:661, 2:662
Jakob Knudsen - 2:662, 2:663
Hans Kaarsberg - 2:663
Laurids Bruun - 2:663, 2:664, 2:665
Viggo Valdemar Holm - 2:665
Axel E. Bentzonich - 2:665
Bertel Elmgaard - 2:665, 2:666
Carl Muusmann - 2:666
Børge Janssen - 2:666, 2:667
H. C. Bering Liisberg - 2:667
Johan Christian Blangstrup - 2:667, 2:668
Alfred Ipsen - 2:668, 2:669
Viggo Stuckenberg - 2:669, 2:670, 2:671
Johannes Jørgensen - 2:671, 2:672, 2:673
Sophus Claussen - 2:673, 2:674
Sophus Michaëlis - 2:674, 2:675, 2:676
Edvard Blaumüller - 2:676, 2:677
Otto C. Fønss - 2:677, 2:678
Vilhelm Røse - 2:678, 2:679
Oscar Madsen - 2:679, 2:680
    Dramatisk Digtning
Aage Matthison-Hansen - 2:680
Arne Einar Christiansen - 2:680, 2:681, 2:682
Otto Benzon - 2:682, 2:683
Gustav Esmann - 2:683, 2:684, 2:685
Emma Gad, f. Halkier - 2:685
Edgard Høyer - 2:685, 2:686
Peter Andreas Rosenberg - 2:686, 2:687
De seneste Aar - 2:687
    Mod Aarhundredets Slutning
Sven Lange - 2:687, 2:688
Jeppe Aakjær - 2:688, 2:689
Johannes V. Jensen - 2:689
Det sidste Tiaars store Digterkaleidoskop - 2:689, 2:690
Ludvig Holstein - 2:690
Ove Rode - 2:690
L. C. Nielsen - 2:690, 2:691
Valdemar Rørdam - 2:691, 2:692
Det nittende Aarhundredes Forfattere - 2:692

Project Runeberg, Tue Dec 11 22:02:29 2012 (aronsson) (diff) (history) (download) Next >>
https://runeberg.org/dandig19/

Valid HTML 4.0! All our files are DRM-free