- Project Runeberg -  Svenskt och ryskt lexikon
(1846-1847) [MARC] [MARC] [MARC] Author: Otto Adolf Meurman - Tema: Dictionaries, Russia
Titel och innehåll | Next >>
  Project Runeberg | Catalog | Recent Changes | Donate | Comments? |   

ШВЕДСКО-РУССКІЙ СЛОВАРЬ,

по ВЫСОЧАЙШЕМУ повелѣнію составленный ПРИ СТАТСЪ-СЕКРЕТАРІАТѢ ВЕЛИКАГО КНЯЖЕСТВА ФИНЛЯНДСКАГО. ГЕЛЬСИНГФОРСЪ. Печатано въ типографіи наслѣдниковъ Симеліуса. 1846—1847.
   

SVENSKT och RYSKT LEXIKON,

på Nådig Befallning utarbetadt VID STATS-SEKRETARIATET FÖR STORFURSTENDÖMET FINLAND. HELSINGFORS. Tryckt hos J. Simelii arfvingar, 1846—1847.
Печатано по ВЫСОЧАЙШЕМУ повелѣнію.

Förord till den elektroniska utgåvan

Detta svensk-ryska lexikon utarbetades i storfurstendömet Finland av en Joh. Georg Hornborg, som dock avled och efterlämnade ett manuskript, som Otto Meurman 1842 fick överta. Han slutförde arbetet, som publicerades i två delar i Helsingfors 1846 (A—L) och 1847 (M—Ö). Ett 24-sidigt häfte "Tillägg och rättelser" utkom 1851. Verkets titel stavas med C (lexicon) i Svenskt boklexikon. De två delarna har varsin sidnumrering, men båda har här redovisats i en lång följd. Verket använder sin tids stavning, både på svenska och ryska. Det är emellertid intressant för sina många historiska termer. En egenhet är att i och j sorteras lika, alltså fjorton före fisk, hjerta före himmel.

Det digitaliserade exemplaret har enligt stämpel med årtalet 1850 på titelsidan tillhört biblioteket vid Aleksandersuniversitet (sedan 1828 beläget i Helsingfors), dock överstämpad med "DUPL. HYK" (duplikat från Helsingin Yliopiston Kirjasto) och tillhör enligt exlibris på pärmens insida The Pennsylvania State University Libraries. Där digitaliserades det i september 2013 av Google, som tillhandahåller en nedladdningsbar variant i svartvitt. Google har även överlämnat en variant i färg till Hathi Trust, varifrån dessa inscannade bilder med OCR-text i februari 2019 har kopierats till Projekt Runeberg. Nästan alla sidor är avbildade i läsbart skick. Några få sidor saknas i färg (dessa sidor har tagits bland de svartvita: 1:155, 1:354, 1:434, 1:611, 1:660, 2:58, 2:112, 2:116, 2:215, 2:249, 2:255, 2:299) eller är oläsbara (tyvärr även i svartvitt, men har kunnat ihoplappas från ett annat exemplar: 1:272, 1:441, 1:480, 1:504, 2:24). Några sidor i början av andra delen var dubletter och har plockats bort. OCR-texten är mycket hög kvalitet i det ryska förordet, med bara några få bokstavsfel i den gammalstafvade ryska texten, men fullständigt oanvändbar i det svenska företalet och i lexikonet, där många ryska bokstäver förekommer i stället för svenska. Tydligen har Googles OCR-program enbart varit inställt på ryska. Googles OCR-text har sparats i historiken (version 1), men ersatts med vår egen (2).

Hos Google finns även ett exemplar från British Library (del 1, del 1, del 2), digitaliserat i augusti 2018 (ännu inte hos Hathi Trust).

Index - A - B - C - D - E - F - G - H - I, J - K - L - M - N - O - P - Q - R - S - T - U - V - X - Y - Z - Å - Ä - Ö

This volume was scanned by Google Book Search, from where the scanned images were copied to Project Runeberg. We very much appreciate that they have made this possible and want to encourage other digital library projects to follow their example. Read more about Project Runeberg's image sources.


The above contents can be inspected in scanned images: rysk titelsida, svensk titelsida, titelbladets baksida, rysk titelsida, svensk titelsida, titelbladets baksida

Korrstapel / Proof bar for this volume

Innehåll / Table of Contents


Titel och innehåll - rysk titelsida, svensk titelsida, titelbladets baksida, rysk titelsida, svensk titelsida, titelbladets baksida
Предисловіе - v, vi
Företal - vii, viii, ix
Сокращенія - xi
    

A


A - 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 28, 29, 30, 31, 32, 33, 34, 35, 36, 37, 38, 39, 40, 41, 42, 43, 44, 45, 46, 47, 48, 49, 50, 51, 52, 53, 54, 55, 56, 57, 58, 59, 60, 61, 62, 63, 64, 65, 66, 67, 68, 69, 70
    A ... - 1
    Accept ... - 2
    Addering ... - 3
    Adoptera ... - 4
    Afarbeta ... - 5
    Afbrinnande ... - 6
    Afdela ... - 7
    Affallen ... - 8
    Affärdande ... - 9
    Afgudahus ... - 10
    Afgörande ... - 11
    Afhållande ... - 12
    Afklippa ... - 13
    Afköpa ... - 14
    Afloppsdike ... - 15
    Aflägsnande ... - 16
    Afmätning ... - 17
    Afpricka ... - 18
    Afryckning ... - 19
    Afsides ... - 20
    Afskedande ... - 21
    Afskrubba ... - 22
    Afskärande ... - 23
    Afsmaklig ... - 24
    Afstadnande ... - 25
    Afstäcka ... - 26
    Afsägelseakt ... - 27
    Aftagande ... - 28
    Aftonbön ... - 29
    Afträdelig ... - 30
    Afundsfrihet ... - 31
    Afvikelse ... - 32
    Afväpnande ... - 33
    Agiotering ... - 34
    Akter ... - 35
    Alarmera ... - 36
    Alldenstund ... - 37
    Allmängiltig ... - 38
    Alltid ... - 39
    Alntal ... - 40
    Altist ... - 41
    Ammesång ... - 42
    Anarkist ... - 43
    Andbar ... - 44
    Andesiare ... - 45
    Anfalla ... - 46
    Anförtroende ... - 47
    Angripande ... - 48
    Animera ... - 49
    Ankomst ... - 50
    Anmaning ... - 51
    Annamma ... - 52
    Anordnande ... - 53
    Anseende ... - 54
    Anslå ... - 55
    Anstiftare ... - 56
    Ansvara ... - 57
    Antagonist ... - 58
    Anträffande ... - 59
    Användbarhet ... - 60
    Applicera ... - 61
    Arbetande ... - 62
    Arfdel ... - 63
    Arglist ... - 64
    Arma ut ... - 65
    Arrestant ... - 66
    Artighet ... - 67
    Askonsdag ... - 68
    Atomist ... - 69
    Auskultera ... - 70
    

B


B - 71, 72, 73, 74, 75, 76, 77, 78, 79, 80, 81, 82, 83, 84, 85, 86, 87, 88, 89, 90, 91, 92, 93, 94, 95, 96, 97, 98, 99, 100, 101, 102, 103, 104, 105, 106, 107, 108, 109, 110, 111, 112, 113, 114, 115, 116, 117, 118, 119, 120, 121, 122, 123, 124, 125, 126, 127, 128, 129, 130, 131, 132, 133, 134, 135, 136, 137, 138, 139, 140, 141, 142, 143, 144, 145, 146, 147, 148, 149, 150, 151, 152, 153, 154, 155, 156, 157, 158, 159, 160, 161, 162, 163, 164, 165, 166, 167, 168, 169, 170, 171, 172, 173, 174, 175, 176, 177, 178, 179
    B ... - 71
    Baddande ... - 72
    Bakdörr ... - 73
    Baksprång ... - 74
    Balanserstång ... - 75
    Banda ... - 76
    Bankoförvaltning ... - 77
    Barbarism ... - 78
    Barnabarn ... - 79
    Barnsköterska ... - 80
    Basalt ... - 81
    Baxna ... - 82
    Bedjande ... - 83
    Bedröfveligen ... - 84
    Befinnande ... - 85
    Befordran ... - 86
    Befälhafvande ... - 87
    Begifven ... - 88
    Begrunda ... - 89
    Begärelse ... - 90
    Beherrskande ... - 91
    Behäftad ... - 92
    Bekantskap ... - 93
    Bekramla ... - 94
    Belastande ... - 95
    Belägenhet ... - 96
    Bemedlad ... - 97
    Bena ... - 98
    Benådande ... - 99
    Beramande ... - 100
    Bergagat ... - 101
    Bergsbo ... - 102
    Bergsöta ... - 103
    Beräknande ... - 104
    Berömmande ... - 105
    Besittare ... - 106
    Beskjuta ... - 107
    Beslagare ... - 108
    Besparande ... - 109
    Bestigande ... - 110
    Bestyrkande ... - 111
    Bestämdhet ... - 112
    Besvikande ... - 113
    Beså ... - 114
    Betagande ... - 115
    Betjenande ... - 116
    Betrycka ... - 117
    Betydenhet ... - 118
    Betänkelse ... - 119
    Bevekelse ... - 120
    Bevärdigande ... - 121
    Bidraga ... - 122
    Biktstol ... - 123
    Biljardboll ... - 124
    Bindande ... - 125
    Biskopsstaf ... - 126
    Bitande ... - 127
    Bjudande ... - 128
    Bladbakelse ... - 129
    Blankvers ... - 130
    Blidkande ... - 131
    Bligande ... - 132
    Blockera ... - 133
    Blodpinkning ... - 134
    Blomhölster ... - 135
    Bloss ... - 136
    Blyglas ... - 137
    Blångarn ... - 138
    Blåsaktig ... - 139
    Bländande ... - 140
    Boa ... - 141
    Boga ... - 142
    Bokkännedom ... - 143
    Bom ... - 144
    Bondgumma ... - 145
    Bordsdiskurs ... - 146
    Borgrätt ... - 147
    Bortavaro ... - 148
    Bortlofva ... - 149
    Bortsätta ... - 150
    Bota ... - 151
    Bottenmus ... - 152
    Brandklocka ... - 153
    Breda ... - 154
    Bresilja ... - 155
    Brinna ... - 156
    Brits ... - 157
    Brombär ... - 158
    Brudskrift ... - 159
    Brummande ... - 160
    Bruskaktig ... - 161
    Brytal ... - 162
    Bråckaktig ... - 163
    Bräcka ... - 164
    Bränna ... - 165
    Brännålder ... - 166
    Bröllopshus ... - 167
    Budbärare ... - 168
    Bukighet ... - 169
    Bundsförvandtskap ... - 170
    Butterhet ... - 171
    Byggnadsämne ... - 172
    Båd ... - 173
    Bångstyrighet ... - 174
    Bäddande ... - 175
    Bärande ... - 176
    Bästa ... - 177
    Böjlig ... - 178
    Börda ... - 179
    

C


C - 180, 181, 182
    C ... - 180
    Chanker ... - 181
    Cirkelbestick ... - 182
    

D


D - 183, 184, 185, 186, 187, 188, 189, 190, 191, 192, 193, 194, 195, 196, 197, 198, 199, 200, 201, 202, 203, 204, 205, 206, 207, 208, 209, 210, 211, 212, 213, 214, 215, 216
    D ... - 183
    Dagblad ... - 184
    Dagsverke ... - 185
    Damspel ... - 186
    Darrgräs ... - 187
    Defilering ... - 188
    Dela ... - 189
    Dendrit ... - 190
    Derhos ... - 191
    Despot ... - 192
    Dietisk ... - 193
    Dinglande ... - 194
    Disposition ... - 195
    Djuphet ... - 196
    Dodkopp ... - 197
    Domedag ... - 198
    Dopvatten ... - 199
    Dragande ... - 201
    Draglåda ... - 202
    Drickande ... - 203
    Drifvande ... - 204
    Drifven ... - 205
    Dryghet ... - 206
    Drängkammare ... - 207
    Dubbelbössa ... - 208
    Dugtighet ... - 209
    Dunkelhet ... - 210
    Dvergtrapp ... - 211
    Dyngig ... - 212
    Dysterhet ... - 213
    Dämmande ... - 214
    Dödande ... - 215
    Döfva ... - 216
    

E


E - 217, 218, 219, 220, 221, 222, 223, 224, 225, 226, 227, 228, 229, 230, 231, 232, 233, 234, 235, 236, 237, 238, 239
    E ... - 217
    Edsvuren ... - 218
    Efterbörd ... - 219
    Efterhämta ... - 220
    Eftermäle ... - 221
    Eftersträfvande ... - 222
    Eftertänksam ... - 223
    Egenhändig ... - 224
    Ehuru ... - 225
    Elakhet ... - 226
    Eldregn ... - 227
    Eljest ... - 228
    Emblematisk ... - 229
    Emotstånd ... - 230
    Enfaldighet ... - 231
    Enkel ... - 232
    Enskylla sig ... - 233
    Entusiast ... - 234
    Erfarande ... - 235
    Errig ... - 236
    Etymologist ... - 237
    Exemplar ... - 238
    Extrajudicialiter ... - 239
    

F


F - 239, 240, 241, 242, 243, 244, 245, 246, 247, 248, 249, 250, 251, 252, 253, 254, 255, 256, 257, 258, 259, 260, 261, 262, 263, 264, 265, 266, 267, 268, 269, 270, 271, 272, 273, 274, 275, 276, 277, 278, 279, 280, 281, 282, 283, 284, 285, 286, 287, 288, 289, 290, 291, 292, 293, 294, 295, 296, 297, 298, 299, 300, 301, 302, 303, 304, 305, 306, 307, 308, 309, 310, 311, 312, 313, 314, 315, 316, 317, 318, 319, 320, 321, 322, 323, 324, 325, 326, 327, 328, 329, 330, 331, 332, 333, 334, 335, 336, 337, 338, 339, 340, 341, 342, 343, 344, 345, 346, 347, 348, 349, 350, 351, 352, 353, 354, 355, 356, 357, 358, 359, 360, 361, 362, 363, 364, 365, 366, 367, 368, 369, 370, 371, 372, 373
    Facsimile ... - 240
    Falaska ... - 241
    Fallande ... - 243
    Fallsjuk ... - 244
    Famla ... - 245
    Fantastisk ... - 246
    Farande ... - 247
    Fasa ... - 248
    Fast ... - 249
    Fastnagla ... - 250
    Fattande ... - 251
    Feberaktig ... - 252
    Fel ... - 253
    Fembladig ... - 254
    Ferla ... - 255
    Fiber ... - 256
    Fjerdepart ... - 257
    Fika ... - 258
    Filta ... - 259
    Finbulta ... - 260
    Finkla ... - 261
    Finnfisk ... - 262
    Fjortonde ... - 263
    Fiskfångst ... - 264
    Fjäderborste ... - 265
    Fjällsöm ... - 266
    Flaga sig ... - 267
    Flata ... - 268
    Flerårig ... - 269
    Flitig ... - 270
    Floribus ... - 271
    Flussart ... - 272
    Flygande ... - 273
    Flytande ... - 274
    Flyttande ... - 275
    Fläcka ... - 276
    Flärdfull ... - 277
    Fnasa ... - 278
    Foga sig ... - 279
    Folka ... - 280
    Fontän ... - 281
    Formbräde ... - 282
    Forslande ... - 283
    Forum ... - 284
    Fota ... - 285
    Fotvärmare ... - 286
    Framdeles ... - 287
    Framhärdighet ... - 288
    Framräcka ... - 289
    Framt ... - 290
    Freda ... - 291
    Frestande ... - 292
    Frid ... - 293
    Frikännande ... - 294
    Friskytt ... - 295
    Fromhet ... - 296
    Fruktan ... - 297
    Frustuga ... - 298
    Frågeord ... - 299
    Fräckhet ... - 300
    Främst ... - 301
    Fröjdebetygelse ... - 302
    Fullbakad ... - 303
    Fullgörande ... - 304
    Fulltalig ... - 305
    Furstinna ... - 306
    Fyllnadsed ... - 307
    Fyrhuggning ... - 308
    Fåfäng ... - 310
    Fågelbeskrifvare ... - 311
    Fångande ... - 312
    Fårkött ... - 313
    Fäktande ... - 314
    Fällmuskel ... - 315
    Fältros ... - 316
    Färdighet ... - 317
    Färja ... - 318
    Fästegåfva ... - 319
    Födoämne ... - 320
    Följeslagare ... - 321
    Föra ... - 322
    Förafskeda ... - 323
    Förarglighet ... - 324
    Förbida ... - 325
    Förbittring ... - 326
    Förbråkning ... - 327
    Fördans ... - 328
    Förderfvelse ... - 329
    Fördroppar ... - 330
    Förebråelse ... - 331
    Föregifven ... - 332
    Förelöpa ... - 333
    Föreskärning ... - 334
    Föreställningskraft ... - 335
    Förfall ... - 336
    Förfela ... - 337
    Förfärdiga ... - 338
    Förglömma ... - 339
    Förgätenhet ... - 340
    Förhuggning ... - 341
    Förhöjning ... - 342
    Förklarande ... - 343
    Förkomma ... - 344
    Förlamning ... - 345
    Förlora ... - 346
    Förlåtelse ... - 347
    Förlöpare ... - 348
    Förmyndare ... - 349
    Förmögenhetsafgift ... - 350
    Förnuftsstridig ... - 351
    Förolyckas ... - 352
    Förpassning ... - 353
    Förruttnelse ... - 354
    Försakande ... - 355
    Försittande ... - 356
    Förskräcka ... - 357
    Förslita ... - 358
    Försoningsdöd ... - 359
    Förstfödsel ... - 360
    Förstånd ... - 361
    Förstörande ... - 362
    Försvarsstånd ... - 363
    Försäkran ... - 364
    Försökelse ... - 365
    Förtjenstfull ... - 366
    Förtretlig ... - 367
    Förtrytsam ... - 368
    Förtöfva ... - 369
    Förvandla ... - 370
    Förvillelse ... - 371
    Förvägrande ... - 372
    Förändringsbegär ... - 373
    

G


G - 373, 374, 375, 376, 377, 378, 379, 380, 381, 382, 383, 384, 385, 386, 387, 388, 389, 390, 391, 392, 393, 394, 395, 396, 397, 398, 399, 400, 401, 402, 403, 404, 405, 406, 407, 408, 409, 410, 411, 412, 413, 414, 415, 416, 417, 418, 419, 420, 421, 422
    Gaffelkors ... - 374
    Galer ... - 375
    Gallstekel ... - 376
    Gapa ... - 377
    Garnhandlare ... - 378
    Gelbgjutare ... - 379
    Genhämd ... - 380
    Genomdrucken ... - 381
    Genomväl ... - 382
    Gerning ... - 383
    Giftblandare ... - 384
    Gifvande ... - 385
    Giga ... - 386
    Gira ... - 387
    Glada ... - 388
    Glasgalle ... - 389
    Glittra ... - 390
    Glädjefest ... - 391
    Gnabba ... - 392
    Gnällande ... - 393
    Godhjertad ... - 394
    Godtycke ... - 395
    Gradstege ... - 396
    Grannlagenhet ... - 397
    Gravation ... - 398
    Grimskaft ... - 399
    Groda ... - 400
    Groftrådig ... - 401
    Grufvatten ... - 402
    Grundbegrepp ... - 403
    Grundsatts ... - 404
    Grytkrok ... - 405
    Gråtrut ... - 406
    Gränsa ... - 407
    Gräsvall ... - 408
    Gubbe ... - 409
    Gudson ... - 410
    Guldsmidd ... - 411
    Gunstbenägen ... - 412
    Gynnande ... - 413
    Gående ... - 417
    Gångart ... - 418
    Gåsdun ... - 419
    Gällande ... - 420
    Gästa ... - 421
    Gömsle ... - 422
    Görande ... - 423
    

H


H - 423, 424, 425, 426, 427, 428, 429, 430, 431, 432, 433, 434, 435, 436, 437, 438, 439, 440, 441, 442, 443, 444, 445, 446, 447, 448, 449, 450, 451, 452, 453, 454, 455, 456, 457, 458, 459, 460, 461, 462, 463, 464, 465, 466, 467, 468, 469, 470, 471, 472, 473, 474, 475, 476, 477, 478, 479, 480, 481, 482, 483, 484, 485, 486, 487, 488, 489, 490, 491, 492, 493, 494, 495, 496, 497, 498
    Hafra ... - 424
    Hafvande ... - 425
    Hafveri ... - 426
    Halfannan ... - 427
    Halfsofvande ... - 428
    Hals ... - 429
    Halt ... - 430
    Han ... - 431
    Handbäcken ... - 432
    Handhafvare ... - 433
    Hands ... - 434
    Hanefot ... - 435
    Harnesk ... - 436
    Hasta ... - 437
    Hederlig ... - 438
    Helande ... - 439
    Heliggöra ... - 440
    Helsovatten ... - 441
    Hemgjord ... - 442
    Hemsed ... - 443
    Herdefolk ... - 444
    Herrska ... - 445
    Hetsig ... - 446
    Hjelpare ... - 447
    Hjeltedygd ... - 448
    Hjerthinna ... - 449
    Himmelsglob ... - 450
    Hinnaktig ... - 451
    Hitkommen ... - 452
    Hofråd ... - 453
    Hopfalla ... - 454
    Hoppa ... - 455
    Hopsläpa ... - 456
    Horisont ... - 457
    Hosta ... - 458
    Hufvudafsigt ... - 459
    Hufvudsaklig ... - 460
    Huggande ... - 461
    Huldrik ... - 462
    Hundpenning ... - 463
    Hurudan ... - 464
    Husfattig ... - 465
    Husman ... - 466
    Hvar ... - 467
    Hvarjehanda ... - 468
    Hvi ... - 469
    Hvisslande ... - 470
    Hväsa ... - 471
    Hyfvel ... - 472
    Hyra ... - 473
    Hågad ... - 474
    Hålla ... - 475
    Hållare ... - 478
    Håra ... - 479
    Hårduk ... - 480
    Hädan ... - 481
    Häfvare ... - 482
    Häll ... - 483
    Hämtare ... - 484
    Hängande ... - 485
    Hänryckande ... - 486
    Härdad ... - 487
    Härigenom ... - 488
    Härskara ... - 489
    Hästhof ... - 490
    Höfva ... - 491
    Högaltare ... - 492
    Högmålsbrott ... - 493
    Högtalig ... - 494
    Högtänkt ... - 495
    Hökare ... - 496
    Hörande ... - 497
    Hörnskåp ... - 498
    

I


I - 499, 500, 501, 502, 503, 504, 505, 506, 507, 508, 509, 510, 511, 512, 513, 514, 515, 516, 517, 518, 519, 520, 521, 522, 523, 524, 525, 526, 527, 528, 529, 530, 531, 532, 533, 534, 535, 536, 537, 538, 539
    I ... - 499
    Jagta ... - 500
    Jaspis ... - 501
    Idkande ... - 502
    Jemkning ... - 503
    Jemte ... - 504
    Jernjord ... - 505
    Ifver ... - 506
    Ihågkomma ... - 507
    Illbragd ... - 508
    Impertinent ... - 509
    Inbillningssjuka ... - 510
    Inbäddning ... - 511
    Indragen ... - 512
    Infanterist ... - 513
    Infälla ... - 514
    Ingenting ... - 515
    Inhemta ... - 516
    Inkokning ... - 517
    Inledande ... - 518
    Innandel ... - 519
    Innehållning ... - 520
    Inpackning ... - 521
    Inrede ... - 522
    Inråda ... - 523
    Insjukna ... - 524
    Inskärpa ... - 525
    Insticka ... - 526
    Instämmande ... - 527
    Intagande ... - 528
    Interfoliera ... - 529
    Intresse ... - 530
    Inträngning ... - 531
    Inviolabel ... - 532
    Jolster ... - 533
    Jordlapp ... - 534
    Iråka ... - 535
    Issättning ... - 536
    Julljus ... - 537
    Justera ... - 538
    Jäsdeg ... - 539
    

K


K - 539, 540, 541, 542, 543, 544, 545, 546, 547, 548, 549, 550, 551, 552, 553, 554, 555, 556, 557, 558, 559, 560, 561, 562, 563, 564, 565, 566, 567, 568, 569, 570, 571, 572, 573, 574, 575, 576, 577, 578, 579, 580, 581, 582, 583, 584, 585, 586, 587, 588, 589, 590, 591, 592, 593, 594, 595, 596, 597, 598, 599, 600, 601, 602, 603, 604, 605, 606, 607, 608, 609, 610, 611, 612, 613, 614, 615, 616, 617, 618, 619, 620
    Kafla ... - 540
    Kalfaktighet ... - 541
    Kalkylera ... - 542
    Kallrum ... - 543
    Kammarjunkare ... - 544
    Kanister ... - 545
    Kantabile ... - 546
    Kapital ... - 547
    Kar ... - 548
    Kardtistel ... - 549
    Kartera ... - 550
    Kastanje ... - 551
    Kastved ... - 552
    Kattmynta ... - 553
    Kesa ... - 554
    Kinkpåse ... - 555
    Kladdbok ... - 556
    Klanderfrihet ... - 557
    Klarering ... - 558
    Klenod ... - 559
    Klimpig ... - 560
    Klipskhet ... - 561
    Klokhet ... - 562
    Klumpighet ... - 563
    Klädd ... - 564
    Klämning ... - 565
    Knappa ... - 566
    Knekta ... - 567
    Knorl ... - 568
    Knyl ... - 569
    Knäckebröd ... - 570
    Kodynga ... - 571
    Kolaktig ... - 572
    Kolonist ... - 573
    Kommande ... - 576
    Kommitera ... - 577
    Komplimentmakare ... - 578
    Konfiskera ... - 579
    Konspieratör ... - 580
    Konstruering ... - 581
    Kontrarevolution ... - 582
    Kopajvebalsam ... - 583
    Kopplare ... - 584
    Kornbröd ... - 585
    Korsa ... - 586
    Kort ... - 587
    Kostall ... - 588
    Krafsande ... - 589
    Krampa ... - 590
    Kreditanstalt ... - 591
    Krigsbyggmästare ... - 592
    Krigsöfning ... - 593
    Kringspridande ... - 594
    Krok ... - 595
    Kronarfving ... - 596
    Kroppsfel ... - 597
    Krumtimmer ... - 598
    Krutsatts ... - 599
    Krypand ... - 600
    Krångla ... - 601
    Krälgång ... - 602
    Krös ... - 603
    Kulla ... - 604
    Kulugn ... - 605
    Kunnighet ... - 606
    Kurfurste ... - 607
    Kustbo ... - 608
    Kyrass ... - 609
    Kyrkotaga ... - 610
    Kåpört ... - 611
    Källarpiga ... - 612
    Kännande ... - 613
    Kännbarhet ... - 614
    Kära ... - 615
    Kärlekslåga ... - 616
    Kärrbotten ... - 617
    Kön ... - 618
    Körande ... - 619
    Köttfull ... - 620
    

L


L - 620, 621, 622, 623, 624, 625, 626, 627, 628, 629, 630, 631, 632, 633, 634, 635, 636, 637, 638, 639, 640, 641, 642, 643, 644, 645, 646, 647, 648, 649, 650, 651, 652, 653, 654, 655, 656, 657, 658, 659, 660, 661, 662, 663, 664, 665, 666, 667, 668, 669, 670, 671, 672, 673, 674, 675, 676, 677, 678, 679, 680, 681, 682, 683, 684
    Lackfabrikör ... - 621
    Laga ... - 622
    Lagfråga ... - 623
    Lagpredikant ... - 624
    Lamhet ... - 625
    Landsförrädare ... - 626
    Landtdjur ... - 627
    Lansbrytning ... - 628
    Lassa ... - 629
    Latas ... - 630
    Led ... - 631
    Ledgång ... - 632
    Ledsnad ... - 633
    Lefvande ... - 634
    Legoqvinna ... - 635
    Lemna ... - 636
    Lerkfalk ... - 637
    Lida ... - 638
    Lifaktig ... - 639
    Lifpage ... - 640
    Liggande ... - 642
    Likare ... - 643
    Likmätig ... - 644
    Likör ... - 645
    Linda ... - 646
    Link ... - 647
    Lista ... - 648
    Ljudhål ... - 649
    Ljusarm ... - 650
    Locka ... - 651
    Loflighet ... - 652
    Loma ... - 653
    Lossnande ... - 654
    Luddört ... - 655
    Luftsprång ... - 656
    Luktkruka ... - 657
    Lura ... - 658
    Lustighet ... - 659
    Luttrad ... - 660
    Lyckträff ... - 661
    Lymmel ... - 662
    Lysspat ... - 663
    Låga ... - 664
    Lånare ... - 665
    Långrock ... - 666
    Lår ... - 667
    Låtande ... - 668
    Läger ... - 669
    Läggare ... - 671
    Läkeblad ... - 672
    Ländknota ... - 673
    Längtan ... - 674
    Lära ... - 675
    Lärostånd ... - 676
    Läsegel ... - 677
    Lätta ... - 678
    Lättsöfd ... - 679
    Lögn ... - 680
    Lönn ... - 681
    Löpande ... - 682
    Lösa ... - 683
    Lösgrynig ... - 684
    

M


M - 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 28, 29, 30, 31, 32, 33, 34, 35, 36, 37, 38, 39, 40, 41, 42, 43, 44, 45, 46, 47, 48, 49, 50, 51, 52, 53, 54, 55
    M ... - 1
    Magistrat ... - 2
    Maka ... - 3
    Malakit ... - 4
    Mana ... - 5
    Mangling ... - 6
    Mantal ... - 7
    Marketenteri ... - 8
    Martering ... - 9
    Massif ... - 10
    Matlagning ... - 11
    Med ... - 12
    Meddelaktig ... - 13
    Medelzon ... - 14
    Mediatör ... - 15
    Medtagande ... - 16
    Mellanakt ... - 17
    Mellanvarande ... - 18
    Meningslös ... - 19
    Mensklighet ... - 20
    Messa ... - 21
    Metning ... - 22
    Mjeltsjuka ... - 23
    Mineral ... - 24
    Minnesspak ... - 25
    Missbruka ... - 26
    Misshushållning ... - 27
    Missräkning ... - 28
    Missunnare ... - 29
    Mjölka ... - 30
    Mod ... - 31
    Moderraseri ... - 32
    Mojord ... - 33
    Mordanslag ... - 34
    Morlande ... - 35
    Motkast ... - 36
    Motsägelseanda ... - 37
    Mulm ... - 38
    Munkhufva ... - 39
    Murbräcka ... - 40
    Muskulös ... - 41
    Mygg ... - 42
    Myntkännare ... - 43
    Måbär ... - 44
    Måla ... - 45
    Målsegande ... - 46
    Månförmörkelse ... - 47
    Månglare ... - 48
    Mårtensmessa ... - 49
    Mäktighet ... - 50
    Märkvärdighet ... - 51
    Mästrande ... - 52
    Möderne ... - 53
    Mörbränna ... - 54
    Mössja ... - 55
    

N


N - 55, 56, 57, 58, 59, 60, 61, 62, 63, 64, 65, 66, 67, 68, 69, 70, 71, 72, 73, 74, 75, 76, 77, 78, 79, 80
    Nackåder ... - 56
    Namna ... - 57
    Narra ... - 58
    Nattarbete ... - 59
    Nattväkt ... - 60
    Naturlighet ... - 61
    Nederlagsplats ... - 62
    Nedslag ... - 63
    Nekande ... - 64
    Nickel ... - 65
    Njupon ... - 66
    Nomen ... - 67
    Nota ... - 68
    Nummertafla ... - 69
    Nygjord ... - 70
    Nystning ... - 71
    Nåda ... - 72
    Någonsin ... - 73
    Näfver ... - 74
    Nära ... - 75
    Närmre ... - 76
    Näskonung ... - 77
    Nätnål ... - 78
    Nödmynt ... - 79
    Nöje ... - 80
    

O


O - 81, 82, 83, 84, 85, 86, 87, 88, 89, 90, 91, 92, 93, 94, 95, 96, 97, 98, 99, 100, 101, 102, 103, 104, 105, 106, 107, 108, 109, 110, 111, 112, 113, 114, 115, 116, 117, 118, 119, 120, 121, 122, 123, 124, 125, 126, 127, 128, 129, 130, 131, 132, 133, 134, 135, 136, 137, 138, 139, 140
    O ... - 81
    Oangenäm ... - 82
    Obarkad ... - 83
    Obehaglighet ... - 84
    Obeprydd ... - 85
    Obesticklig ... - 86
    Obetungad ... - 87
    Oblyghet ... - 88
    Obäddad ... - 89
    Ode ... - 90
    Oefterrättlighet ... - 91
    Ofattlig ... - 92
    Officin ... - 93
    Ofruktsam ... - 94
    Ofvanifrån ... - 95
    Oförfalskad ... - 96
    Oförmögen ... - 97
    Oförskämdhet ... - 98
    Oförtöfvad ... - 99
    Ogerna ... - 100
    Ogörlig ... - 101
    Ohägnad ... - 102
    Ojäfaktig ... - 103
    Okunnig ... - 104
    Oljaktighet ... - 105
    Oliklig ... - 106
    Olyckligtvis ... - 107
    Oläsbarhet ... - 108
    Omarmande ... - 109
    Omedveten ... - 110
    Omgås ... - 111
    Omkull ... - 112
    Omröstningsrätt ... - 113
    Omständlig ... - 114
    Omväg ... - 115
    Onaturlighet ... - 116
    Onådig ... - 117
    Opartiskhet ... - 118
    Opånyttfödd ... - 119
    Ordaförstånd ... - 120
    Ordentlighet ... - 121
    Ordledning ... - 122
    Oredd ... - 123
    Originalbref ... - 124
    Ormila ... - 125
    Orosad ... - 126
    Orätt ... - 127
    Osalig ... - 128
    Oskiljaktig ... - 129
    Oslagen ... - 130
    Ost ... - 131
    Ostädig ... - 132
    Osäljbar ... - 133
    Otillåten ... - 134
    Otvättad ... - 135
    Oupphörlighet ... - 136
    Outtröttlig ... - 137
    Ovettighet ... - 138
    Ovänskap ... - 139
    Oåtskild ... - 140
    

P


P - 141, 142, 143, 144, 145, 146, 147, 148, 149, 150, 151, 152, 153, 154, 155, 156, 157, 158, 159, 160, 161, 162, 163, 164, 165, 166, 167, 168, 169, 170, 171, 172, 173, 174, 175, 176, 177, 178, 179, 180, 181, 182, 183, 184, 185, 186, 187, 188, 189, 190, 191, 192, 193, 194, 195, 196
    P ... - 141
    Palatin ... - 142
    Pant ... - 143
    Pappersblad ... - 144
    Paradis ... - 145
    Parfymera ... - 146
    Partisk ... - 147
    Passevolans ... - 148
    Patronat ... - 149
    Pelegrimstaf ... - 150
    Penningbrist ... - 151
    Pensionera ... - 152
    Perlband ... - 153
    Personage ... - 154
    Pestmedel ... - 155
    Pika ... - 156
    Pina ... - 157
    Pip ... - 158
    Piskande ... - 159
    Pjåkighet ... - 160
    Planera ... - 161
    Planteringspinne ... - 162
    Plebejisk ... - 163
    Plockande ... - 164
    Plugg ... - 165
    Plågande ... - 166
    Plöjare ... - 167
    Pojkflicka ... - 168
    Politikus ... - 169
    Porslin ... - 170
    Possessionat ... - 171
    Postmästarsyssla ... - 172
    Praktikus ... - 173
    Predika ... - 174
    Prelatisk ... - 175
    Pressa ... - 176
    Prestering ... - 177
    Prickig ... - 178
    Prisskrift ... - 179
    Procenta ... - 180
    Profband ... - 181
    Profstycke ... - 182
    Promovera ... - 183
    Prospektus ... - 184
    Provinsialläkare ... - 185
    Prygel ... - 186
    Publik ... - 187
    Pulverisering ... - 188
    Pungslå ... - 189
    Purrig ... - 190
    Pylsande ... - 191
    Påbegynt ... - 192
    Påföring ... - 193
    Pålkran ... - 194
    Påskafton ... - 195
    Påtrycka ... - 196
    

Q


Q - 197, 198, 199, 200, 201, 202
    Q ... - 197
    Qvalmande ... - 198
    Qvartal ... - 199
    Qvickhvete ... - 200
    Qvintett ... - 201
    Qväfvas ... - 202
    

R


R - 203, 204, 205, 206, 207, 208, 209, 210, 211, 212, 213, 214, 215, 216, 217, 218, 219, 220, 221, 222, 223, 224, 225, 226, 227, 228, 229, 230, 231, 232, 233, 234, 235, 236, 237, 238, 239, 240, 241, 242, 243, 244, 245, 246, 247, 248, 249, 250, 251, 252, 253, 254, 255, 256, 257, 258
    R ... - 203
    Raderjern ... - 204
    Rakare ... - 205
    Randsko ... - 206
    Raportör ... - 207
    Rasande ... - 208
    Ratificera ... - 209
    Reda ... - 210
    Redning ... - 211
    Reformator ... - 212
    Regering ... - 213
    Regnmånader ... - 214
    Religiositet ... - 215
    Rena ... - 216
    Renskrifva ... - 217
    Representation ... - 218
    Resapotek ... - 219
    Resningsansökan ... - 220
    Resta ... - 221
    Retranchement ... - 222
    Ridande ... - 223
    Ridkläder ... - 224
    Rigolf ... - 225
    Rikshofråd ... - 226
    Riktkil ... - 227
    Ringa ... - 228
    Riporre ... - 229
    Ristande ... - 230
    Rob ... - 231
    Roffande ... - 232
    Romsättning ... - 233
    Rosenobel ... - 234
    Rota ... - 235
    Rotta ... - 236
    Ruda ... - 237
    Rullande ... - 238
    Rumrik ... - 239
    Runstaf ... - 240
    Rustande ... - 241
    Ryckning ... - 242
    Ryggbast ... - 243
    Rymdemått ... - 244
    Rytteri ... - 245
    Rådande ... - 246
    Rådsbeslut ... - 247
    Råkas ... - 248
    Räckare ... - 249
    Räkna ... - 250
    Räkningsförare ... - 251
    Rätta ... - 252
    Rättande ... - 253
    Rättighet ... - 254
    Rödgyllenris ... - 255
    Röka ... - 256
    Rönn ... - 257
    Rörelsekapital ... - 258
    

S


S - 259, 260, 261, 262, 263, 264, 265, 266, 267, 268, 269, 270, 271, 272, 273, 274, 275, 276, 277, 278, 279, 280, 281, 282, 283, 284, 285, 286, 287, 288, 289, 290, 291, 292, 293, 294, 295, 296, 297, 298, 299, 300, 301, 302, 303, 304, 305, 306, 307, 308, 309, 310, 311, 312, 313, 314, 315, 316, 317, 318, 319, 320, 321, 322, 323, 324, 325, 326, 327, 328, 329, 330, 331, 332, 333, 334, 335, 336, 337, 338, 339, 340, 341, 342, 343, 344, 345, 346, 347, 348, 349, 350, 351, 352, 353, 354, 355, 356, 357, 358, 359, 360, 361, 362, 363, 364, 365, 366, 367, 368, 369, 370, 371, 372, 373, 374, 375, 376, 377, 378, 379, 380, 381, 382, 383, 384, 385, 386, 387, 388, 389, 390, 391, 392, 393, 394, 395, 396, 397, 398, 399, 400, 401, 402, 403, 404, 405, 406, 407, 408, 409, 410, 411, 412, 413, 414, 415, 416, 417, 418, 419, 420, 421, 422, 423, 424, 425, 426, 427, 428, 429, 430, 431, 432, 433, 434, 435, 436, 437, 438, 439, 440, 441, 442, 443, 444, 445, 446, 447, 448, 449, 450, 451, 452
    S ... - 259
    Saffiansfabrik ... - 260
    Sakdrifvare ... - 261
    Saktande ... - 262
    Salskrake ... - 263
    Saltsjuderi ... - 264
    Samlag ... - 265
    Sammanflicka ... - 266
    Sammanlägga ... - 267
    Sammanstötande ... - 268
    Samråd ... - 269
    Samvistelig ... - 270
    Sanna ... - 271
    Sate ... - 272
    Scharlatan ... - 273
    Sed ... - 274
    Sedan ... - 275
    Seger ... - 276
    Seglation ... - 277
    Sen ... - 278
    Servet ... - 279
    Sidbleck ... - 280
    Sjelfbedragare ... - 281
    Sjelfspillan ... - 282
    Sigtlinie ... - 283
    Silke ... - 284
    Simmig ... - 285
    Sinnebild ... - 286
    Sipphet ... - 287
    Sittande ... - 288
    Sjuherre ... - 289
    Sjungande ... - 290
    Sjåpighet ... - 291
    Sjöfarande ... - 292
    Sjöpass ... - 293
    Skabbighet ... - 294
    Skafgräs ... - 295
    Skalande ... - 296
    Skallighet ... - 297
    Skandera ... - 298
    Skarphet ... - 299
    Skattbar ... - 300
    Skede ... - 301
    Skenkel ... - 302
    Skeppslandning ... - 303
    Skickande ... - 304
    Skiffrig ... - 305
    Skiljaktig ... - 306
    Skina ... - 307
    Skipa ... - 308
    Skjutande ... - 309
    Skjutsande ... - 310
    Skodon ... - 311
    Skogssparf ... - 312
    Skolagning ... - 313
    Skolsjuk ... - 314
    Skopa ... - 315
    Skottande ... - 316
    Skrapa ... - 317
    Skridande ... - 318
    Skrifvande ... - 319
    Skrikand ... - 320
    Skrufva ... - 321
    Skrytaktig ... - 322
    Skrädderi ... - 323
    Skudda ... - 324
    Skuldbok ... - 325
    Skummande ... - 326
    Skuttande ... - 327
    Skyfve ... - 328
    Skyllerkur ... - 329
    Skyndsam ... - 330
    Skåla ... - 331
    Skälfhänd ... - 332
    Skämta ... - 333
    Skärande ... - 334
    Skärpande ... - 335
    Skönfärgare ... - 336
    Skötande ... - 337
    Slaga ... - 338
    Slagsvärd ... - 339
    Slank ... - 340
    Slemdjur ... - 341
    Slingrande ... - 342
    Slipprig ... - 343
    Slitage ... - 344
    Slughet ... - 345
    Slut ... - 346
    Slutmening ... - 347
    Slångra ... - 350
    Släckande ... - 351
    Slängare ... - 352
    Släppande ... - 353
    Slökorn ... - 354
    Smalben ... - 355
    Smickran ... - 356
    Smolk ... - 357
    Smygande ... - 358
    Småsedel ... - 359
    Smällande ... - 360
    Smörj ... - 361
    Snaps ... - 362
    Snedfotad ... - 363
    Snodd ... - 364
    Snusrasp ... - 365
    Snärjande ... - 366
    Snöre ... - 367
    Sodomit ... - 368
    Solglas ... - 369
    Somligstädes ... - 370
    Sorgbref ... - 371
    Sotare ... - 372
    Sparande ... - 373
    Specialbefäl ... - 374
    Speja ... - 375
    Spelande ... - 376
    Spetelska ... - 377
    Spjelande ... - 378
    Spindel ... - 379
    Spiskarm ... - 380
    Sportel ... - 381
    Sprickande ... - 382
    Springande ... - 383
    Sprutkanna ... - 384
    Sprängande ... - 385
    Spån ... - 386
    Spännande ... - 387
    Spörjande ... - 388
    Sqvättra bort ... - 389
    Stadighet ... - 390
    Stafmått ... - 391
    Stamlän ... - 392
    Starkhet ... - 393
    Statsfördrag ... - 394
    Stegbögel ... - 395
    Stena ... - 396
    Stenkitt ... - 397
    Stenört ... - 398
    Stickande ... - 399
    Stjelpa ... - 400
    Stiftelse ... - 401
    Stilgjutare ... - 402
    Stinda ... - 403
    Stockblind ... - 404
    Stolle ... - 405
    Stoppdeg ... - 406
    Storkna ... - 407
    Stormodighet ... - 408
    Straff ... - 409
    Strandrör ... - 410
    Stridande ... - 411
    Strunt ... - 412
    Strykande ... - 413
    Strålkrans ... - 414
    Sträfvan ... - 415
    Ströfveri ... - 416
    Stubbig ... - 417
    Stumhet ... - 418
    Stussande ... - 419
    Styfbarn ... - 420
    Stymperi ... - 421
    Styrman ... - 422
    Stående ... - 423
    Stål ... - 424
    Ståndqvarter ... - 425
    Städare ... - 426
    Ställande ... - 427
    Stämningsmemorial ... - 428
    Stärkelse ... - 429
    Störande ... - 430
    Stötande ... - 431
    Sucka ... - 432
    Sungen ... - 433
    Surra ... - 434
    Svala ... - 435
    Svansstjerna ... - 436
    Svassare ... - 437
    Svidande ... - 438
    Svirrande ... - 439
    Svälja ... - 440
    Svärmande ... - 441
    Symfoni ... - 442
    Synedom ... - 443
    Syssla ... - 444
    Sågställning ... - 445
    Säcka ... - 446
    Sägen ... - 447
    Sällskapssyster ... - 448
    Särskilt ... - 449
    Sättande ... - 450
    Söler ... - 451
    Söndrig ... - 452
    

T


T - 452, 453, 454, 455, 456, 457, 458, 459, 460, 461, 462, 463, 464, 465, 466, 467, 468, 469, 470, 471, 472, 473, 474, 475, 476, 477, 478, 479, 480, 481, 482, 483, 484, 485, 486, 487, 488, 489, 490, 491, 492, 493, 494, 495, 496, 497, 498, 499, 500, 501, 502, 503, 504, 505, 506, 507, 508, 509, 510, 511, 512, 513, 514
    Tacka ... - 453
    Tafla ... - 454
    Tagande ... - 455
    Tagel ... - 456
    Tala ... - 457
    Talstol ... - 458
    Tamhet ... - 459
    Tankebild ... - 460
    Tapplake ... - 461
    Tazett ... - 462
    Tempel ... - 463
    Testator ... - 464
    Tida ... - 465
    Tidsfördrif ... - 466
    Tjenstaktig ... - 467
    Tiesidig ... - 468
    Tillaga ... - 469
    Tillbörlig ... - 470
    Tillfredsställelse ... - 471
    Tillgjordhet ... - 472
    Tillhörande ... - 473
    Tillmäska ... - 474
    Tillskapa ... - 475
    Tillstädes ... - 476
    Tillsättning ... - 477
    Tilltuffsa ... - 478
    Tilläggning ... - 479
    Timskifva ... - 480
    Tjockhet ... - 481
    Titulera ... - 482
    Tjäll ... - 483
    Tokfråga ... - 484
    Topas ... - 485
    Torka ... - 486
    Torrhet ... - 487
    Traktering ... - 488
    Transumera ... - 489
    Tredubbla ... - 490
    Trestafvig ... - 491
    Trivialskola ... - 492
    Trollslända ... - 493
    Trotsighet ... - 494
    Trumrem ... - 495
    Trygga ... - 496
    Trångbröstighet ... - 497
    Trädlik ... - 498
    Trälsamhet ... - 499
    Tröghet ... - 500
    Tua ... - 501
    Tullbetjening ... - 502
    Tunga ... - 503
    Tunnbotten ... - 504
    Tuska ... - 505
    Tvifvelaktig ... - 506
    Tvåfingrad ... - 507
    Tvärhand ... - 508
    Tyckas ... - 509
    Tyngdkraft ... - 510
    Tågverk ... - 511
    Täcke ... - 512
    Tänkande ... - 513
    Tätting ... - 514
    

U


U - 515, 516, 517, 518, 519, 520, 521, 522, 523, 524, 525, 526, 527, 528, 529, 530, 531, 532, 533, 534, 535, 536, 537, 538, 539, 540, 541, 542, 543, 544, 545, 546, 547, 548, 549, 550, 551, 552, 553, 554, 555, 556, 557, 558, 559, 560, 561, 562
    U ... - 515
    Umbärlighet ... - 516
    Undantaga ... - 517
    Underfall ... - 518
    Underlag ... - 519
    Underskrifva ... - 520
    Undervigt ... - 521
    Undseende ... - 522
    Ungmor ... - 523
    Uppblåsning ... - 524
    Uppbörd ... - 525
    Uppenbar ... - 526
    Uppfriskande ... - 527
    Uppgifvande ... - 528
    Upphämta ... - 529
    Uppkommande ... - 530
    Upplysande ... - 531
    Uppmurning ... - 532
    Upprinnelse ... - 533
    Upprättande ... - 534
    Uppskrapa ... - 535
    Uppspikning ... - 536
    Uppstrykning ... - 537
    Uppsägelse ... - 538
    Uppträdande ... - 539
    Uppvaktare ... - 540
    Uppvärmning ... - 541
    Urkedja ... - 542
    Uselhet ... - 543
    Utbedjande ... - 544
    Utbrytning ... - 545
    Uteblifva ... - 546
    Utflöde ... - 547
    Utgallring ... - 548
    Uthacka ... - 549
    Utkläcka ... - 550
    Utlutning ... - 551
    Utmatta ... - 552
    Utomskärs ... - 553
    Utredande ... - 554
    Utråka ... - 555
    Utskafva ... - 556
    Utskölja ... - 557
    Utspridare ... - 558
    Utstuderad ... - 559
    Utsäga ... - 560
    Uttvätta ... - 561
    Utvisning ... - 562
    

V


V - 563, 564, 565, 566, 567, 568, 569, 570, 571, 572, 573, 574, 575, 576, 577, 578, 579, 580, 581, 582, 583, 584, 585, 586, 587, 588, 589, 590, 591, 592, 593, 594, 595, 596, 597, 598, 599, 600, 601, 602, 603, 604, 605, 606, 607
    V ... - 563
    Vaja ... - 564
    Vala ... - 565
    Vallra ... - 566
    Vandrare ... - 567
    Vanrykt ... - 568
    Var ... - 569
    Vargskinn ... - 570
    Varupris ... - 571
    Vattengång ... - 572
    Vattenvägning ... - 573
    Vederböra ... - 574
    Vedersägelse ... - 575
    Ventil ... - 576
    Verksam ... - 577
    Verldslighet ... - 578
    Vetta ... - 579
    Vicka ... - 580
    Vidgå ... - 581
    Vidtberömd ... - 582
    Vikariat ... - 583
    Viljande ... - 584
    Villosatts ... - 585
    Vindfana ... - 586
    Vinhandlare ... - 587
    Vinqvist ... - 588
    Vippstjert ... - 589
    Visning ... - 590
    Vitting ... - 591
    Vrensk ... - 592
    Vräkande ... - 593
    Vågattest ... - 594
    Våldtagare ... - 595
    Vårdslösa ... - 596
    Väderdrifvande ... - 597
    Väfvare ... - 598
    Väggbonad ... - 599
    Välbehaglig ... - 600
    Väljande ... - 601
    Välsignelse ... - 602
    Vända ... - 603
    Vänjande ... - 604
    Värde ... - 605
    Värka ... - 606
    Vättandes ... - 607
    

X


X - 608
    

Y


Y - 608, 609, 610
    Yngre ... - 609
    Yste ... - 610
    

Z


Z - 611
    

Å


Å - 611, 612, 613, 614, 615, 616, 617, 618, 619, 620, 621
    Åberopa ... - 612
    Åkerhöna ... - 613
    Åldras ... - 614
    Åra ... - 615
    Åskeld ... - 616
    Åt ... - 617
    Återfinnande ... - 618
    Återkalla ... - 619
    Återstöt ... - 620
    Åtrå ... - 621
    

Ä


Ä - 622, 623, 624, 625, 626, 627, 628
    Ä ... - 622
    Äggläggande ... - 623
    Älskande ... - 624
    Ändalykt ... - 625
    Ängshage ... - 626
    Ärelöshet ... - 627
    Ärtgalge ... - 628
    

Ö


Ö - 629, 630, 631, 632, 633, 634, 635, 636, 637, 638, 639, 640, 641, 642, 643, 644, 645
    Ö ... - 629
    Ödslighet ... - 630
    Öfverauditör ... - 631
    Öfverdådighet ... - 632
    Öfverflödighet ... - 633
    Öfverhopande ... - 634
    Öfverlastning ... - 635
    Öfverlöpande ... - 636
    Öfversegel ... - 637
    Öfverst ... - 638
    Öfverträdelse ... - 639
    Öfverväldigande ... - 640
    Ögonhår ... - 641
    Öma ... - 642
    Ömtänd ... - 643
    Örbrosk ... - 644
    Örtvettenskap ... - 645

Project Runeberg, Fri Feb 8 18:25:44 2019 (aronsson) (diff) (history) (download) Next >>
https://runeberg.org/meurman/

Valid HTML 4.0! All our files are DRM-free