- Project Runeberg -  Uppfinningarnas bok /
Första bandet. Den menskliga utvecklingens gång och medel

(1873-1875) Author: Friedrich Georg Wieck, Otto Wilhelm Ålund
Titel och innehåll | Next >>
  Project Runeberg | Catalog | Recent Changes | Donate | Comments? |   

UPPFINNINGARNAS BOK.

Öfversigt af det industriela arbetets utveckling
på alla områden.

Öfversättning under medverkan af sakkunniga män
redigerad af

O. W. Ålund

Första bandet.
Den menskliga utvecklingens gång och medel.
Med 592 i texten intryckta illustrationer.

Stockholm,
L. J. Hiertas förlagsexpedition. 1874
Tryckt hos K. L. Beckman. 1874


Förord till den elektroniska utgåvan

Detta är första bandet av sju. Se vårt förord till hela verket.

Kvar att göra: Korrekturläsning.


The above contents can be inspected in scanned images: smutstitel, vinjett före titelbladet, titelsida, titelbladets baksida, vinjett efter titelbladet, i, ii

Korrstapel / Proof bar for this volume

Innehåll / Table of Contents


Titel och innehåll - smutstitel, vinjett före titelbladet, titelsida, titelbladets baksida, vinjett efter titelbladet, i, ii

Inledning.


Menniskoslägtets kulturhistoriska utveckling.
Jorden som hemvist för lefvande varelser - 1, 2, 3, 4, 5
Menniskans härkomst - 5, 6, 7, 8
Menniskoslägtets ålder - 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14
Menniskoslägtets hemort - 14, 15
Artbildning, menniskoraser - 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21
Passiva och aktiva folk - 21, 22, 23, 24
Den aktiva och passiva rasens utbredning - 24, 25, 26, 27
De menskliga drifterna anledning till de första uppfinningarna.
De menskliga drifterna anledning till de första uppfinningarna - 28, 29, 30, 31
Födoämnen. Eldens användande - 31, 32, 33, 34, 35, 36, 37, 38, 39, 40
Jagten - 41, 42, 43, 44
Rusdrycker - 44, 45, 46, 47, 48, 49, 50
Bostäder - 50, 51, 52
Tältet - 52, 53, 54, 55, 56
Fasta bostäder - 56, 57
Pålbygnader - 57, 58, 59, 60, 61
Material till bostäder - 61, 62, 63, 64, 65, 66, 67
Klädedrägt - 67, 68, 69, 70, 71, 72
Utsmyckning - 72, 73, 74
Tatuering - 74, 75, 76, 77, 78, 79, 80
Modet - 80, 81, 82, 83
Redskapen och deras åvägabringande - 83
Vapnen - 84, 85, 86, 87
Stenåldern - 87, 88, 89, 90, 91, 92, 93, 94, 95
Bronsåldern - 95, 96, 97, 98, 99, 100, 101
Jernåldern - 101, 102, 103, 104, 105, 106, 107, 108
Verktyg - 108, 109
Kärl - 109, 110, 111, 112, 113, 114, 115
Fortskaffningsmedel - 115, 116, 117, 118, 119, 120, 121, 122, 123, 124
Samfärdseln.
Språket - 124, 125, 126
Familjen - 126, 127, 128
Stammen - 128, 129
Handel, penningar - 129, 130, 131, 132, 133
Mått - 133, 134, 135, 136, 137
Religion - 137, 138, 139
Tradition, saga, historia - 139, 140, 141, 142, 143
Medelhafvets kuster - 143, 144, 145, 146, 147
Kristendomen - 147, 148, 149
De stora geografiska upptäckternas tidehvarf - 149, 150, 151, 152, 153
Vetenskapernas uppblomstring - 153, 154, 155
Förr och nu - 155, 156, 157, 158, 159, 160, 161, 162, 163, 164, 165, 166, 167, 168, 169, 170, 171, 172

Bygnadskonsten och de tekniska konsterna.


Skönhetsdriften hos menniskan - 173, 174
Konstsinnets uppvaknande - 174, 175, 176
Förberedande skeden - 176, 177, 178, 179, 180, 181
A. Bygnadsstilar hos folk med inåtvänd kultur:
Amerikas urinvånare - 182, 183, 184, 185, 186, 187
Kineserna - 187, 188, 189
Japaneserna - 189, 190
B. Bygnadsstilar hos folk, hvilkas kultur utbredt sig:
Indisk bygnadsstil - 191, 192, 193, 194, 195, 196, 197, 198
Egyptisk stil - 198, 199, 200, 201, 202, 203, 204, 205
Assyrisk-babylonisk bygnadsstil - 205, 206, 207, 208, 209, 210, 211, 212
De israelitiska bygnaderna - 212
Den pelasgisk-etruskiska konsten - 212, 213, 214, 215, 216
Den grekiska stilen - 216, 217, 218, 219, 220, 221, 222
Den romerska bygnadsstilen - 222, 223, 224, 225, 226, 227, 228, 229
Den kristna konsten - 229
Den fornkristna bygnadsstilen - 230, 231
Den äldre romanska stilen - 231, 232, 233
Den bysantinska bygnadsstilen - 233, 234, 235, 236
Den senromanska stilen - 236, 237, 238, 239, 240
Rysk bygnadsstil - 241, 242, 243, 244
Islams bygnadsstil - 244, 245
Den arabiska stilen - 245, 246
Den moriska stilen - 246, 247
Den saracenska bygnadsstilen - 247, 248, 249, 250, 251
Den normandiska stilen - 251, 252, 253, 254
Den gotiska stilen - 254, 255, 256, 257, 258, 259, 260, 261, 262, 263, 264, 265, 266, 267, 268, 269, 270
Renässansen - 270, 271, 272, 273, 274, 275, 276
Senrenässansen eller barockstilen - 276
Rococostilen - 276, 277, 278, 279, 280
Sträfvandena i Tyskland, Frankrike och England - 280, 281, 282, 283, 284, 285, 286, 287, 288, 289
Ornamentets behandling - 289, 290, 291
Forntidens och den nya tidens märkligaste bygnader - 291, 292, 293, 294
Bihang: Bygnadskonsten och de tekniska konsterna i Sverige - 294, 295, 296, 297, 298, 299, 300, 301, 302, 303, 304, 305, 306, 307, 308, 309, 310, 311, 312

Bygnadskonstens teknik och de olika slagen af bygnader.


Bygnadsyrkenas historia - 313, 314, 315, 316, 317, 318
Bygnadsarbetarens verksamhet - 318, 319
Grundläggningen - 319, 320, 321
Hvalfven - 321, 322
Timmermannens verksamhet - 322, 323, 324, 325, 326
Nya material och konstruktionssätt - 326, 327, 328, 329, 330, 331, 332
Olika slag af bygnader - 332, 333
Boningshusets och ortanläggningarnas historia - 333, 334, 335, 336, 337, 338, 339, 340, 341, 342, 343
Boningshusens inredning - 343, 344, 345, 346, 347, 348, 349, 350, 351, 352, 353, 354, 355, 356, 357
Bygnaderna i industrins tjenst - 357, 358, 359, 360
Svenska industriela anläggningar - 360, 361, 362
Bygnaderna i det offentliga lifvets tjenst - 362, 363, 364

Stadsanläggningar.


Olika slag af orter - 365, 366, 367, 368, 369, 370
Gator - 370
Offentliga platser - 371, 372, 373
De nya finska stadsplanerna - 374, 375, 376, 377, 378, 379
Kloaker - 379, 380, 381
Vattenledningar - 381, 382, 383, 384, 385
Gatlysning - 385, 386

Vägar.


Forntiden. Medeltiden. Nyare tiden - 387, 388, 389
Stenläggning - 389, 390
Chausseer och makadamisering - 390, 391
Jernvägen - 391, 392, 393, 394, 395, 396, 397
Jernvägsunderbygnad - 397, 398
Tunlar - 398, 399, 400, 401, 402, 403, 404, 405, 406, 407, 408, 409, 410, 411
Pacificbanan - 411, 412, 413
Viadukter och broar - 413, 414, 415, 416, 417, 418, 419, 420, 421, 422, 423, 424
Häng- och gallerbroar - 424, 425
Svenska jernvägsbroar - 425, 426
Jernvägsöfverbygnad - 426, 427, 428, 429, 430, 431
De svenska jernvägsbygnaderna - 431, 432, 433
De senaste årens jernvägsbygnader - 433, 434

De mångfaldigande konsterna.


Papperets historia och tillverkning.
Papperets betydelse - 435, 436
Historia - 436, 437, 438, 439, 440, 441
Bomullspapperet - 441, 442
Linnepapperet - 442, 443
De äldsta pappersbruken - 443, 444, 445
Lumpsurrogat - 445, 446
Pappersfabrikationen - 446
Lumpens beredning - 446, 447, 448, 449, 450, 451, 452, 453, 454
Halmmassa - 454, 455, 456, 457
Trämassa - 457, 458, 459, 460, 461
Tillverkning af papper för hand - 461, 462, 463, 464
Maskinpappersfabrikationen - 464, 465, 466, 467, 468, 469, 470
Papier-maché - 470, 471
Pappersfabrikationen i Kina och Japan - 471, 474, 475
Uppgift å papperstillverkningen i Sverige år 1871 - 472, 473
Pappersstatistik - 475, 476, 477, 478

Skriftens och skrifkonstens historia.


Inledning - 479, 480
Skriftens begynnelser - 481, 482, 483
Bildskriften - 483, 484, 485, 486, 487, 488, 489, 490, 491
Begreppsskrift - 491, 492, 493, 494
Hieroglyfer - 494, 495
Ljudskriften - 495, 496
Bokstafsskrift och alfabet - 496
Det egyptiska alfabetet - 496, 497
Semiternas alfabet - 498
Kilskriften - 498, 499
Grekiska alfabetet - 499, 500, 501
Romerska alfabetet - 501, 502
Runskriften - 502, 503, 504, 505, 506
Medeltidsskriftens historia - 506, 507, 508, 509
Chifferskriften - 509, 510, 511
Blindskrift - 511, 512
Stenografi - 512, 513, 514, 515, 516, 517, 518

Boktryckarkonstens uppfinning.


Historia - 519, 520, 521, 522, 523, 524, 525
Tryckkonstens begynnelse - 525, 526, 527, 528, 529
Trycket med rörliga typer - 530, 531
Coster - 531, 532, 533, 534, 535
Gutenberg - 535, 536, 537, 538
Fust och Schöffer - 538, 539, 540, 541, 542, 543, 544
Konstens utbredning - 544, 545, 546, 547
Konstens förfall - 547, 548
Den gamla boktryckarkonstens teknik - 548, 549, 550
Stilen - 550, 551, 552, 553, 554
Stilgjutningen - 554, 555, 556, 557, 558
Huru en bok tillkommer: sättningen - 558, 559, 560, 561, 562, 563
Korrigeringen - 563, 564, 565
Sättmaskinen - 565, 566, 567, 568, 569, 570
Tryckpressen - 570, 571, 572, 573, 574, 575, 576, 577, 578, 579, 580, 581, 582, 583, 584, 585, 586
Trycksvärtan - 586, 587
Stereotypin - 587, 588, 589, 590
Klichéer - 590
Andra slag af tryck - 590, 591, 592
Berömda tryckanstalter - 593, 594, 595, 596
Boktryckarkonsten i Sverige - 596, 597, 598, 599, 600, 601, 602, 603

Träsnidarkonsten.


Träsnideriets historia - 604, 605, 606, 607
Konstens teknik - 608, 609, 610, 611, 612, 613, 614, 615, 616, 617, 618
Det kinesiska boktrycket - 618, 619, 620, 621, 622
Surrogat för träsnittet - 622, 623, 624, 625, 626

Koppar- och stålstickarkonsterna.


Historia - 627, 628, 629, 630, 631, 632
Konstens teknik - 632, 633
Grafstickelsmaneret - 633, 634, 635, 636
Etsningen eller raderingen - 636, 637, 638, 639
Svartkonsten - 640
Aquatintamaneret - 640, 641
Stålstickarens konst - 641, 642, 643
Aftryckningen af koppar- och stålplåtarna - 643, 644
Surrogat för koppar- och stålsticket - 644, 645, 646, 647

Litografins uppfinning.


Historia - 648, 649, 650, 651, 652, 653, 654, 655, 656, 657, 658
Litografiska stenar och pressar - 658, 659, 660, 661
Litografins kemi - 661, 662, 663
Maneren - 663, 664, 665
Graveringsmaneret - 665, 666, 667, 668
Öfvertryck - 668, 669
Autografi - 669
Zinkografi - 669
Fotolitografi - 669, 670
Oljfärgstryck - 670, 671

De grafiska konsterna i kombinerad användning för tillverkning af värdepapper


De grafiska konsterna i kombinerad användning för tillverkning af värdepapper - 672, 673
Maskinerna - 673, 674, 675, 676, 677, 678, 679, 680, 681, 682
Tillverkningen af värdepapper - 682, 683, 684, 685
Giesecke & Devrients typografiska institut för tillverkning af värdepapper - 685, 686, 687, 688, 689, 690, 691, 692

Project Runeberg, Fri Dec 17 06:06:53 2004 (aronsson) (diff) (history) (download) Next >>
https://runeberg.org/uppfinn/1/

Valid HTML 4.0! All our files are DRM-free