- Project Runeberg -  Ord och Bild /
Tjugufemte årgången. 1916

(1892-1951)
Titel och innehåll | Next >>
  Project Runeberg | Catalog | Recent Changes | Donate | Comments? |   

ORD och BILD ILLUSTRERAD MÅNADSSKRIFT

UTGIVEN AV KARL WÅHLIN REDAKTIONENS OMBUD: I Helsingfors: GUNNAR CASTRÉN I Kristiania: ANDREAS JYNGE I Köpenhamn: CARL BEHRENS

TJUGUFEMTE ÅRGÅNGEN 1916

STOCKHOLM • WAHLSTRÖM & WIDSTRAND STOCKHOLM KUNGL. HOFBOKTRYCKERIET IDUNS TRYCKERI-AKTIEBOLAG 1916

Förord till den elektroniska utgåvan

Läs förordet till tidskriften.


The above contents can be inspected in scanned images: smutstitel, titelsida, titelbladets baksida, v, vi, vii, viii, ix, x, xi

Korrstapel / Proof bar for this volume

Innehåll / Table of Contents


Titel och innehåll - smutstitel, titelsida, titelbladets baksida, v, vi, vii, viii, ix, x, xi
Tillägg och rättelser - xi
Ord och Bilds medarbetarei tjugufemte årgången - xii
    Första häftet - plansch, (blank), plansch, (blank), 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 28, 29, 30, 31, 32, 33, 34, 35, 36, 37, 38, 39, 40, 41, 42, 43, 44, 45, 46, 47, 48, 49, 50, 51, 52, 53, 54, 55, 56, 57, 58, 59, 60, 61, 62, 63, 64
Fru Jeannette Rubenson. Oljemålning av Ernst Josephson. 1883 - plansch
Tekla Lindeström graverar. Oljemålning av Karl Nordström. 1885 - plansch
Lars Hjortsberg. En förstudie. Av Georg Nordensvan - 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17
Två dikter. Av Arvid Mörne - 18
    Afton på stranden - 18
    Något må jag veta — - 18
Indisk skulptur. Av Ananda Coomaraswamy. Översatt från författarens manuskript av Andrea Butenschön - 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 28, 29, 30, 31, 32
Tithonos. Av Bertil Malmberg - 33, 34
Främlingens kvällsvisa. Efter Schmidt von Lübeck. Översättning av Hjalmar Söderberg - 34
Kammeratskabet i Norden. Af Vilh. Andersen - 35, 36, 37, 38, 39, 40, 41, 42, 43, 44
Charons båt. Av Anders Österling - 45, 46
Det tyska gästspelet i Stockholm. Av Carl G. Laurin - 47, 48, 49, 50, 51, 52, 53, 54
Stockholmska muser. Musikrevy september—november 1915. Av Alf Nyman - 55, 56, 57, 58, 59, 60, 61, 62, 63
Insända böcker - 64
    Andra häftet - plansch, (blank), plansch, (blank), 65, 66, 67, 68, 69, 70, 71, 72, 73, 74, 75, 76, 77, 78, 79, 80, 81, 82, 83, 84, 85, 86, 87, 88, 89, 90, 91, 92, 93, 94, 95, 96, 97, 98, 99, 100, 101, 102, 103, 104, 105, 106, 107, 108, 109, 110, 111, 112, 113, 114, 115, 116, 117, 118, 119, 120, 121, 122, 123, 124, 125, 126, 127, 128
På Stockholms ström. Oljemålning av Axel Lindman. 1885 - plansch
Stora sjöfallet. Oljemålning av Helmer Osslund. 1914 - plansch
Johan Olof Wallin som psalmdiktare. Av Olof Rabenius - 65, 66, 67, 68, 69, 70, 71, 72, 73, 74
Alltings återställelse. Av Gustaf Cederschiöld - 75, 76, 77, 78, 79, 80
»Ecco Roma!» En svensk tondiktares Roma-minnen. Brev och dagboksblad från 1840-talet meddelade av Lotten Dahlgren - 81, 82, 83, 84, 85, 86, 87, 88, 89, 90, 91, 92, 93, 94, 95, 96, 97, 98, 99, 100, 101
Sonett. Vid åhörandet av Dies iræ i Sixtinska kapellet. Efter Oscar Wilde. Översättning av Elin Storckenfeldt - 101
Från Stockholms teatrar. Av Carl G. Laurin - 102, 103, 104, 105, 106, 107, 108, 109, 110, 111, 112, 113, 114, 115, 116, 117
Självrannsakan. Av Artur Möller - 118
En Parsifalstudie. Av Sigrid Elmblad - 119, 120, 121, 122, 123, 124, 125, 126, 127, 128
Kustens dotter. Av Gustaf Ullman - 128
    Tredje häftet - plansch, (blank), plansch, (blank), 129, 130, 131, 132, 133, 134, 135, 136, 137, 138, 139, 140, 141, 142, 143, 144, 145, 146, 147, 148, 149, 150, 151, 152, 153, 154, 155, 156, 157, 158, 159, 160, 161, 162, 163, 164, 165, 166, 167, 168, 169, 170, 171, 172, 173, 174, 175, 176
Borgeby slott (porttornhuset från sydöst), huvudsakligen från 1500-talet - plansch
Altaret i Malmö Petrikyrka, av Otto Statius från Lüneburg - plansch
Shakspereminnet. Av Per Hallström - 129, 130, 131, 132, 133, 134, 135, 136, 137, 138, 139, 140, 141, 142, 143
Två dikter. Av Erik Brogren - 143, 144
    Sacrilegium - 143, 144
Snäckorna - 144
En Gaard under Bjærget. Af Astrid Ehrencron-Kidde - 145, 146, 147, 148, 149, 150, 151, 152, 153
Domareringen och skeppet. Av Amalia Björck - 154, 155
Heidenstams »Nya dikter». Av Ruben G:son Berg - 156, 157, 158, 159, 160, 161, 162, 163, 164
Ny litteratur om den äldre konsten i Skåne. Av E. Wrangel - 165, 166, 167, 168, 169, 170, 171, 172, 173, 174, 175
Insända böcker - 176
    Fjärde häftet - plansch, (blank), plansch, (blank), 177, 178, 179, 180, 181, 182, 183, 184, 185, 186, 187, 188, 189, 190, 191, 192, 193, 194, 195, 196, 197, 198, 199, 200, 201, 202, 203, 204, 205, 206, 207, 208, 209, 210, 211, 212, 213, 214, 215, 216, 217, 218, 219, 220, 221, 222, 223, 224, 225, 226, 227, 228, 229, 230, 231, 232, 233, 234, 235, 236, 237, 238, 239, 240
Slaget vid Näfels 1388. Oljemålning af Ferdinand Hodler. 1897 - plansch
Jenastudenternas uppbrott till frihetskriget 1813. Oljemålning av Ferdinand Hodler. 1909 - plansch
Rosersberg. Av Ludvig Looström - 177, 178, 179, 180, 181, 182, 183, 184, 185, 186, 187, 188, 189, 190, 191, 192
Månskensnatt. Av Emil Zilliacus - 192
Ferdinand Hodler. Av Gregor Paulsson - 193, 194, 195, 196, 197, 198, 199, 200, 201, 202, 203, 204, 205, 206, 207, 208, 209, 210, 211, 212, 213, 214, 215, 216
I fiendeland. Av Sigfrid Siwertz - 216, 217, 218, 219, 220, 221, 222, 223, 224
Shakspere i Sverige. Några anteckningar. Av Georg Nordensvan - 225, 226, 227, 228, 229, 230, 231, 232
Nutida svensk religionsvetenskap. Av John Gustavson - 233, 234, 235, 236, 237
Ur medeltidens kvinnofientliga litteratur. Undersökningar av professor Hjalmar Crohns. Av Algot Ruhe - 238, 239, 240
    Femte häftet - plansch, (blank), plansch, (blank), 241, 242, 243, 244, 245, 246, 247, 248, 249, 250, 251, 252, 253, 254, 255, 256, 257, 258, 259, 260, 261, 262, 263, 264, 265, 266, 267, 268, 269, 270, 271, 272, 273, 274, 275, 276, 277, 278, 279, 280, 281, 282, 283, 284, 285, 286, 287, 288
Karin med Brita. Akvarell av Carl Larsson. 1895 - plansch
Självporträtt. Oljemålning av Carl Larsson. 1906 - plansch
Maihaugen. Av Maria Himmelstrand - 241, 242, 243, 244, 245, 246, 247, 248, 249, 250, 251, 252, 253, 254, 255, 256, 257, 258, 259
"So wundersüss hab’ ich geträumt..." Av Ellen Lundberg-Nyblom - 259
Sagan om Kagsagsuk. Eskimåernas folkhjälte. Med sex teckningar av Ossian Elgström - 260, 261, 262, 263, 264, 265
Tre dikter på vers och prosa. Av Kjell R. G. Strömberg - 266
    Uppsala - 266
    Romeo i Mantua - 266
    Confessio - 266
Tre dagar i Vich. Av Andreas Lindblom - 267, 268, 269, 270, 271, 272
Världskriget i filosofisk belysning. Av Olof Rabenius - 273, 274, 275, 276, 277, 278
Bo Bergman som poet och novellist. Av Artur Möller - 279, 280, 281, 282, 283, 284, 285, 286, 287
Insända böcker - 288
    Sjätte häftet - plansch, (blank), plansch, (blank), 289, 290, 291, 292, 293, 294, 295, 296, 297, 298, 299, 300, 301, 302, 303, 304, 305, 306, 307, 308, 309, 310, 311, 312, 313, 314, 315, 316, 317, 318, 319, 320, 321, 322, 323, 324, 325, 326, 327, 328, 329, 330, 331, 332, 333, 334, 335, 336
Tjäderskytt. Oljemålning av Bruno Liljefors. 1891 - plansch
Självporträtt. Oljemålning av Bruno Liljefors. 1913 - plansch
Larsson, Liljefors och Zorn i Liljevalchs konsthall. Av Carl G. Laurin - 289, 290, 291, 292, 293, 294, 295, 296, 297, 298, 299, 300, 301, 302, 303, 304, 305
Atlantis. Av Bertil Malmberg - 306
Ingeniörens äventyr. Av Gustaf Ullman - 307, 308, 309, 310
Två dikter. Efter Richard Schaukal. Översättning av Kjell R. G. Strömberg - 310
    Skymningstimmar - 310
    Till... - 310
Erland Nordenskiölds senaste resa i Sydamerika 1913—1914. En översikt av Bror Schnittger - 311, 312, 313, 314, 315, 316, 317, 318, 319, 320
Från det moderna Ryssland. Av John Gustavson - 321, 322, 323, 324, 325, 326
En skugga. Av Birger Mörner - 326
Stockholmska muser. Musikrevy januari—maj 1916. Av Alf Nyman - 327, 328, 329, 330, 331, 332, 333, 334, 335, 336
    Sjunde häftet - plansch, (blank), plansch, (blank), 337, 338, 339, 340, 341, 342, 343, 344, 345, 346, 347, 348, 349, 350, 351, 352, 353, 354, 355, 356, 357, 358, 359, 360, 361, 362, 363, 364, 365, 366, 367, 368, 369, 370, 371, 372, 373, 374, 375, 376, 377, 378, 379, 380, 381, 382, 383, 384, 385, 386, 387, 388, 389, 390, 391, 392, 393, 394, 395, 396, 397, 398, 399, 400
Carl Fredrik Adelcrantz. Oljemålning av Alexander Roslin. 1754 - plansch
Alcestes död. Oljemålning av Louis Masreliez. Omkr. 1784 - plansch
Akademiens för de fria konsterna samlingar. Randanteckningar till d:r Looströms katalogpublikation. Av Carl David Moselius - 337, 338, 339, 340, 341, 342, 343, 344, 345, 346, 347, 348, 349, 350
Den evindelige Sejlads. Af Gunnar Gunnarsson - 351, 352, 353, 354, 355, 356, 357, 358, 359, 360
Lotten von Kræmer. Av John Landquist - 361, 362, 363, 364, 365, 366, 367, 368, 369, 370, 371, 372, 373, 374, 375, 376, 377
    I. Lotten von Kræmers härkomst och ungdom - 361, 362, 363, 364, 365, 366, 367, 368, 369, 370
    II. Lotten von Kræmer och Sten Johan Stenberg - 371, 372, 373, 374, 375, 376, 377
Tre dikter av Rabindranath Tagore. Bemyndigad översättning av Andrea Butenschön - 378, 379
    Brahminen - 378
    Mötet - 378, 379
    Kabir och kvinnan - 379
Från Stockholms teatrar. Av Carl G. Laurin - 380, 381, 382, 383, 384, 385, 386, 387, 388, 389
Två dikter. Av Gustaf Ullman - 389
Ny svensk lyrik. Av Olof Rabenius - 390, 391, 392, 393, 394, 395, 396, 397, 398
Till Pomona. Av Einar Ekstrand - 398
Insända böcker - 399, 400
    Åttonde häftet - plansch, (blank), plansch, (blank), 401, 402, 403, 404, 405, 406, 407, 408, 409, 410, 411, 412, 413, 414, 415, 416, 417, 418, 419, 420, 421, 422, 423, 424, 425, 426, 427, 428, 429, 430, 431, 432, 433, 434, 435, 436, 437, 438, 439, 440, 441, 442, 443, 444, 445, 446, 447, 448, 449, 450, 451, 452, 453, 454, 455, 456, 457, 458, 459, 460, 461, 462, 463, 464
Dans i Gopsmoorstugan. Oljemålning av Anders Zorn. 1913 - plansch
Självporträtt i brunt. Oljemålning av Anders Zorn. 1915 - plansch
Rosenborg paa 1600-Tallet. Av Bering Liisberg - 401, 402, 403, 404, 405, 406, 407, 408, 409, 410, 411, 412, 413, 414, 415, 416, 417
På uppståndelsens morgon. Av Gustava Svanström - 417, 418, 419, 420, 421, 422
Lotten von Kræmer. Av John Landquist - 423, 424, 425, 426, 427, 428, 429, 430, 431
    III. Lotten von Kræmers författarskap - 423, 424, 425, 426, 427, 428, 429, 430, 431
Elegier. Av Hj. Lundgren - 432
Något om plöjarmotivet i konsten. Av A. Klinckowström - 433, 434, 435, 436, 437, 438, 439, 440, 441
Norska gästspelet. Av Carl G. Laurin - 442, 443, 444, 445, 446, 447, 448, 449, 450, 451, 452
Två Shakspeareböcker. Av Georg Nordensvan - 453, 454, 455, 456, 457, 458, 459, 460
Bikt. Av Pär Lagerkvist - 460
En grekisk kulturhistoria. Av Erik Hedén - 461, 462, 463, 464
    Nionde häftet - plansch, (blank), plansch, (blank), 465, 466, 467, 468, 469, 470, 471, 472, 473, 474, 475, 476, 477, 478, 479, 480, 481, 482, 483, 484, 485, 486, 487, 488, 489, 490, 491, 492, 493, 494, 495, 496, 497, 498, 499, 500, 501, 502, 503, 504, 505, 506, 507, 508, 509, 510, 511, 512
Historien om en Moder (H. C. Andersen). Oljemaleri af Fritz Syberg. 1906 - plansch
Frelsens Hær i Fattiggaarden. Oljemaleri af Jens Birkholm. 1904 - plansch
Musset i Faaborg. Af Th. Oppermann - 465, 466, 467, 468, 469, 470, 471, 472, 473, 474
Silkesbojor. Av Ernst Lundquist - 475, 476, 477, 478, 479, 480, 481, 482, 483, 484, 485, 486
Drängen och trollet. (Folksaga.) Av Amalia Björck - 487, 488
Svenska stavkyrkor. Av Oscar Montelius - 489, 490, 491, 492, 493, 494, 495
En försvunnen litteratur. Några ord om symbolismen. Av Kjell R. G. Strömberg - 496, 497, 498, 499, 500
Två nya böcker om ett gammalt poem. Av Gustaf Cederschiöld - 501, 502, 503, 504, 505, 506, 507, 508
    1. Ett upplivande av gammal konst - 501, 502, 503, 504, 505, 506
    2. Religiös poesi från Nordens medeltid - 506, 507, 508
Nutida svensk religionsvetenskap. Av John Gustavson - 508, 509, 510, 511, 512
    Tionde häftet - plansch, (blank), plansch, (blank), 513, 514, 515, 516, 517, 518, 519, 520, 521, 522, 523, 524, 525, 526, 527, 528, 529, 530, 531, 532, 533, 534, 535, 536, 537, 538, 539, 540, 541, 542, 543, 544, 545, 546, 547, 548, 549, 550, 551, 552, 553, 554, 555, 556, 557, 558, 559, 560
Engelbrektskyrkan. Interiör av mittskeppet mot väster. Arkitekt: L. I. Wahlman - plansch
Engelbrektskyrkan. Interiör av mittskeppet mot öster. Arkitekt: L. I. Wahlman - plansch
Engelbrektskyrkan. Av Torben Grut - 513, 514, 515, 516, 517, 518, 519, 520, 521, 522, 523, 524, 525, 526, 527, 528
Ett svenskt vinterlandskap från 1677. En konsthistorisk notis. Av Sixten Strömbom - 528, 529, 530
Ur den unge Tegnérs kärlekssaga. Förlovningen. Av E. Wrangel - 531, 532, 533, 534, 535, 536, 537, 538, 539, 540, 541, 542, 543, 544, 545
Clown Clopopisky. En av Frödings bikter. Av Ruben G:son Berg - 545, 546, 547, 548, 549
En arabesk. Av Fredrik Vetterlund - 549
Moderne norske skuespil. Av Einar Skavlan - 550, 551, 552, 553, 554, 555, 556, 557, 558, 559
Insända böcker - 560
    Elfte häftet - plansch, (blank), plansch, (blank), 561, 562, 563, 564, 565, 566, 567, 568, 569, 570, 571, 572, 573, 574, 575, 576, 577, 578, 579, 580, 581, 582, 583, 584, 585, 586, 587, 588, 589, 590, 591, 592, 593, 594, 595, 596, 597, 598, 599, 600, 601, 602, 603, 604, 605, 606, 607, 608, 609, 610, 611, 612, 613, 614, 615, 616, 617, 618, 619, 620, 621, 622, 623, 624
Den irländska hungersnöden. Oljemålning av G. F. Watts. 1850 - plansch
Kvinnotorso. Staty i marmor av Gustav Vigeland. 1911 - plansch
Irland och världskriget. Av Georges Chatterton-Hill. Översättning från författarens manuskript - 561, 562, 563, 564, 565, 566, 567, 568, 569, 570
Darraðarljóð. Ett folkminne från den senare vikingatiden. Av Axel Åkerblom - 571, 572, 573, 574, 575
Skånsk bondträdgård. Av Anders Österling - 576
Det sjungande barnet. Av Anna Lenah Elgström - 577, 578, 579, 580, 581, 582, 583, 584, 585, 586, 587, 588, 589, 590, 591, 592
Tizians svarte man. Av Helena Nyblom - 593, 594, 595
Christopher Jacob Boström in memoriam. Av Reinhold Geijer - 596, 597, 598, 599, 600, 601, 602, 603, 604, 605, 606, 607, 608, 609, 610, 611, 612
Svenska romaner och noveller. Av Olof Rabenius - 613, 614, 615, 616, 617, 618
Nutida dansk kritik. Av John Gustavson - 618, 619, 620, 621
Ur bokmarknaden. Av G. M. Silfverstolpe - 622, 623, 624
    Tolfte häftet - plansch, (blank), plansch, (blank), 625, 626, 627, 628, 629, 630, 631, 632, 633, 634, 635, 636, 637, 638, 639, 640, 641, 642, 643, 644, 645, 646, 647, 648, 649, 650, 651, 652, 653, 654, 655, 656, 657, 658, 659, 660, 661, 662, 663, 664, 665, 666, 667, 668, 669, 670, 671, 672
Kristus och lärjungarna i Emaus. Oljemålning av Rembrandt. 1648 - plansch
Landskapet med de tre träden. Etsning av Rembrandt. 1643 - plansch
Religion och personlighet i den bildande konsten. Av Josef Strzygowski. Översättning från författarens manuskript av Gunnar Broman - 625, 626, 627, 628, 629, 630, 631, 632, 633, 634, 635, 636, 637, 638, 639
Men stunder finnas, vilka aldrig dö... Av Albert Henning - 640
Fatalismen i Tusen och en natt. Detalj ur en större studie. Av Elsie Nordensvan - 641, 642, 643, 644, 645, 646, 647, 648
Dikter av Rupert Brooke. Översättning av Sigrid Elmblad - 649, 650
    Den gamla prästgården, Grantchester (Café des Westens, Berlin, maj 1912) - 649
    De döda - 649, 650
    Frid - 650
    Soldaten - 650
En ovanlig ung man. Av Rupert Brooke. Översättning för Ord och Bild - 651, 652, 653
Rupert Brooke. Av Estrid Linder - 654, 655, 656
Nakna träd. Av Teresia Eurén - 656
Leibniz. Till tvåhundraårs-minnet av hans död. Av Algot Ruhe - 657, 658, 659, 660, 661, 662, 663, 664, 665, 666, 667, 668
Ur bokmarknaden. Av Birger Nerman - 668, 669, 670
Insända böcker - 671
Insända tidskrifter 1916 - 672

Project Runeberg, Tue Apr 28 01:12:53 2015 (aronsson) (diff) (history) (download) Next >>
https://runeberg.org/ordochbild/1916/

Valid HTML 4.0! All our files are DRM-free