- Project Runeberg -  Världshistoria /
Nya tiden 1500-1650

(1917-1921) Author: Hans Hildebrand, Harald Hjärne, Julius von Pflugk-Harttung
Titel och innehåll | Next >>
  Project Runeberg | Catalog | Recent Changes | Donate | Comments? |   

vrldhist


Förord till den elektroniska utgåvan

Under arbete...


The above contents can be inspected in scanned images: smutstitel, titelsida, titelbladets baksida, v, vii, viii, ix, x, xi

Korrstapel / Proof bar for this volume

Innehåll / Table of Contents


Titel och innehåll - smutstitel, titelsida, titelbladets baksida, v, vii, viii, ix, x, xi
Förteckning öfver planscher och bilagor - xiii, xiv
    

Nya tidens historia


Inledning. Det västerländska statssystemets uppkomst - xv, xvi, xvii, xviii, xix, xx, xxi, xxii, xxiii, xxiv, xxv, xxvi, xxvii, xxviii, xxix
    Prof. D:r J. von Pflugk-Harttung. Upptäckts- och kolonialhistoria - 1
    öfversatt af fil. lic. G. Montelin
1. Antikens och medeltidens världsbild - 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13
2. Sjövägen till Indien - 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21
3. Amerikas upptäckt - 22, 23, 24, Columbi bref 1, Columbi bref 2, Columbi bref 3, Columbi bref 4, Columbi bref 5, Columbi bref 6, Columbi bref 7, Columbi bref 8, Columbi bref 9, Columbi bref 10, Columbi bref 11, Columbi bref 12, Columbi bref 13, Columbi bref 14, Columbi bref 15, Columbi bref 16, Columbi bref 17, Columbi bref 18, Columbi bref 19, Columbi bref 20, Columbi bref 21, Columbi bref 22, Columbi bref 23, Columbi bref 24, Columbi bref 25, Columbi bref 26, Columbi bref 27, Columbi bref 28, 25, 26, 27, 28, 29, 30
4. Portugiserna som kolonisatorer - 31, 32, 33, 34, 35
    5. Det spanska kolonialriket - 36
5.1. De små upptäckarne - 36, 37
5.2. Cortez och Pizarro - 38, 39, 40, plansch vid 40, plansch vid 40, plansch vid 40, plansch vid 40, 41, 42
5.3. Världsomseglingen - 43, 44, 45, 46, 47
5.4. Koloniallanden - 47, 48
5.5. Kolonialväsendet - 49, 50, 51
5.6. De nordliga upptäckterna - 52, 53, 54, 55, 56, 57, 58, 59, 60
5.7. Hollands storhet och tillbakagång - 61, 62, 63, 64, Plansch vid 64 1, Plansch vid 64 2, 65, 66, 67, 68, 69, 70, 71, 72, 73
5.8. Frankrikes kolonialpolitik i Asien, Afrika och Nordamerika - 74, 75, 76, 77, 78, 79, 80, 81, 82, 83
5.9. England blir världsmakt - 84, 85, 86, 87, 88, 89, 90, 91, 92, 93, 94, 95, 96, 97, 98, 99, 100
5.10. Italienare och tyskar - 101, 102, 103, 104, 105, 106, 107, 108
5.11 Kolonisationens följder - 109, 110, 111, 112, 113
Skandinaviska och ryska koloniföretag utom Europa (Harald Hjärne) - 114, 115, 116, 117, 118, 119, 120, 121, 122
Renässansen (Karl Brandi) - 123, 124, 125
1 Medelhafskultur och sammanhang med antiken, Sicilien och sjöstäderna - 126, 127, 128, 129, 130
2 Västerländsk kultur och medeltida världsåskådning. Dante. - 131, 132, 133, 134, 135, 136, 137, 138
3 Hofvens och borgarnes kultur. Nationellt konstspråk och lärd humanism - 139, 140, 141, 142, 143, 144, 145, 146
4 Olika styrelseformer. Borgare, signorer, tyranner och condottierer - 147, 148, 149, 150, 151, 152, 153
5 1400-talet (Quattrocento). Konstnärer, lärde, skalder och helgon - 154, 155, 156, 157, 158, 159, 160, 161, 162, 163, 164
6 Påfvarnes furstendöme - 165, 166, 167, 168, 169, 170, 171, 172, 173
7 Högrenässansen - 174, 175, 176, 177, 178, 179, 180, 181, 182, 183, 184
8 De små hofven och lefnadskonsten. Venedigs kultur - 185, 186, 187, 188, 189, 190
9 En litterär återblick - 191, 192, Plansch vid 192 1, Plansch vid 192 2, 193, 194
Reformationen - 195, 196
FÖRBEREDELSERNAS TID - 197
1 Medeltidens andliga världsmakt - 197, 198, 199, 200, 201, 202, 203, 204, 205
2 Fåfäng stormlöpning mot påfvedömets tyranni - 206, 207, 208, 209, 210, 211, 212, 213, 214, 215, 216, 217, 218, 219, 220, 221, 222, 223, 224, 225, 226, 227, 228, 229
FÖRHOPPNINGARNES TID 1517–1524 - 230
3 Angreppet på aflaten - 230, 231, 232, 233, 234, 235, 236, 237, 238, 239, 240, 241, 242, 243, 244, 245
4 Reformatorn - 246, 247, 248, 249, 250, 251, 252, 253, 254, 255, 256, plansch vid 256, plansch vid 256, plansch vid 256, plansch vid 256, plansch vid 256, plansch vid 256, 257, 258, 259, 260, 261, 262, 263, 264, Plansch vid 264 1, Plansch vid 264 2, 265, 266, 267, 268, 269, 270, 271, 272
5 Det tyska folket, kejsaren och riket - 273, 274, 275, 276, 277, 278, 279, 280, 281, 282, 283, 284, 285, 286, 287, 288, 289, 290
6 Den evangeliska rörelsens oemotståndliga fortgång 1521–1524 - 291, 292, 293, 294, 295, 296, 297, 298, 299, 300, 301, 302
KAMPENS TID 1525–1555 - 303
7 1525 års revolution och reformationen - 303, 304, 305, 306, 307, 308, 309, 310, 311, 312, 313, 314, 315, 316, 317, 318, 319, 320, 321, 322, 323, 324, 325, 326, 327, 328
8 Karl V, makterna och riket från 1525 till 1532 - 329, 330, 331, 332, 333, 334, 335, 336, plansch vid 336, plansch vid 336, 337, 338, 339, 340, 341, 342, 343, 344, 345, 346, 347, 348, 349, 350, 351, 352, 353, 354, 355, 356, 357
9 Reformationens nya lyftning i Tyskland; reformationen och det öfriga Europa, 1532–1545 - 358, 359, 360, Plansch vid 360, 361, 362, 363, 364, 365, 366, 367, 368, plansch vid 368, plansch vid 368, 369, 370, 371, 372, 373, 374, 375, 376, 377, 378
10 Det schmalkaldiska krigets katastrof och tridentinska mötet: 1546–1547 - 379, 380, 381, 382, 383, 384, 385, 386, 387, 388, 389, 390, 391, 392, 393, 394, 395, 396, 397
11 Karl V på höjden af makt. Hans fall. Uppgörelsen mellan de tyska partierna sinsemellan. 1547–1555 - 398, 399, 400, 401, 402, 403, 404, 405, 406, 407, 408, plansch vid 408, plansch vid 408, plansch vid 408, plansch vid 408, 409, 410, 411, 412, 413, 414
RESULTATET - 415, 416, 417, 418, 419, 420, 421, 422
MOTREFORMATIONEN I TYSKLAND - 423
Sidor ... - 423, 424, 425, 426, 427, 428, 429, 430, 431, 432, Plansch vid 432 1, Plansch vid 432 2, 433, 434, 435, 436, 437, 438, 439, 440, plansch vid 440, plansch vid 440, 441, 442, 443, 444, 445, 446, 447, 448, 449, 450, 451, 452, 453, 454, 455, 456, 457, 458, 459, 460, 461, 462, 463, 464, Plansch vid 464 1, Plansch vid 464 2, 465, 466, 467, 468, 469, 470, 471, 472, 473, 474, 475, 476, 477, 478, 479, 480, plansch vid 480, plansch vid 480, 481, 482, 483, 484, 485, 486, 487, 488, plansch vid 488, plansch vid 488, 489, 490, 491, 492, 493, 494, 495, 496, plansch vid 496, plansch vid 496, 497, 498, 499, 500, 501, 502, 503, 504, 505, 506, 507, 508, 509, 510, 511, 512, 513, 514, 515, 516, plansch vid 512, plansch vid 512, 517, 518, 519, 520, Plansch vid 520 1, Plansch vid 520 2, 521, 522, 523, 524, 525, 526, 527, 528, 529, 530, 531, 532, 533, 534, 535, 536, 537, 538, 539, 540, 541, 542, 543, 544, 545, 546, 547, 548, 549, 550, 551, 552, 553, 554, 555, 556, 557, 558, 559, 560, Plansch vid 560 1, Plansch vid 560 2, 561, 562, 563, 564, 565, 566, 567, 568, 569, 570, 571, 572, 573, 574, 575, 576, 577, 578, 579, 580, 581, 582, 583, 584, 585, 586, 587, 588, 589, 590, 591, 592, 593, 594, 595, 596, 597, 598, 599, 600, 601, 602, 603, 604, 605, 606, 607, 608, Plansch vid 608 1, Plansch vid 608 2, 609, 610, 611, 612, 613, 614, 615, 616, Plansch vid 616 1, Plansch vid 616 2, 617, 618, 619, 620, 621, 622, 623, 624, 625, 626, 627, 628, 629, 630, 631, 632, Plansch vid 632 1, Plansch vid 632 2, 633, 634, 635, 636, 637, 638, 639, 640, 641, 642, 643, 644, 645, 646, 647, 648, 649, 650, 651, 652, 653, 654, 655, 656, 657, 658, 659, 660

Project Runeberg, Sat Feb 28 21:01:52 2004 (aronsson) (download) Next >>
https://runeberg.org/vrldhist/4/

Valid HTML 4.0! All our files are DRM-free