- Project Runeberg -  Ord och Bild /
Femtionionde årgången. 1950

(1892-1945)
Titel och innehåll | Next >>
  Project Runeberg | Like | Catalog | Recent Changes | Donate | Comments? |   

ORD OCH BILD Illustrerad Månadsskrift

Grundad av Karl Wåhlin Utgivare: Sven Rinman

Femtionionde årgången 1950

Redaktionens ombud: I Helsingfors: P. O. Barck I Oslo: Eugenia Kielland I København: Johannes Lehmann Stockholm STOCKHOLM 1950 Iduns Tryckeri Aktiebolag Esselte AB

Förord till den elektroniska utgåvan

Se förordet till tidskriften.


The above contents can be inspected in scanned images: smutstitel, titelsida, titelbladets baksida, i, ii, iii, iv

Korrstapel / Proof bar for this volume

Innehåll / Table of Contents


Titel och innehåll - smutstitel, titelsida, titelbladets baksida, i, ii, iii, iv
Ord och Bilds medarbetare 1950 - v
    Första häftet - plansch
Rottefangeren fra Hammelen. Oljemålning av Hans Scherfig. 1942 - plansch
Stockholmsutsikt. Oljemålning av Helge Franzén. 1948 - plansch
Et talent med tre hoveder. Af Otto Gelsted - 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9
Fem stycken om grönskan. Av Folke Isaksson - 10
Utpost i norr. En liten krönika om Luleå. Av Elof Ehnmark - 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20
Helge Franzén. Av Arne Lindström - 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27
Ur »Phantasus». Av Arno Holz - 27
Möte med en diktare. Av Ellen Michelsen - 28, 29, 30
Något om barndomsvärlden i Fredrik Vetterlunds lyrik. Av Bror Eriksson - 31, 32, 33, 34, 35, 36, 37, 38
Dödsbesatt och livsberusad. En studie i Albert Camus' författarskap. Av Holger Ahlenius. I - 39, 40, 41, 42, 43, 44, 45
Svensk skönlitteratur i Holland. Av Piet van Veen - 46, 47, 48
    Andra häftet - plansch
Monumentalmålning i Huddinge kommunalhus. Av Sven Erixson. 1949 - plansch
»Drömmen.» Oljemålning av Nils Nixon - plansch
Norsk folkemusikk. Av Olav Gurvin - 49, 50, 51, 52, 53, 54, 55
Två tyska dikter. I svensk tolkning av Johannes Edfelt - 56
    Hermann Hesse: Till en flicka - 56
    Georg Heym: Hymn - 56
Nils Nixon. Av Gunnar Hellman - 57, 58, 59, 60, 61, 62, 63, 64
Tre dikter. Av Eva Wichman - 65, 66
    Där jag går - 65
    Omistlighet - 65
    Vindskammare - 66
Den danske Junigrundlovs to Fædre. Af Johannes Lehmann - 67, 68, 69, 70, 71, 72, 73, 74, 75
Corpus Christi Mysticum. Ur Gertrud von Le Forts »Hymnen an die Kirche». I översättning av Folke Gjerulf - 76, 77
Hågkomster av Romain Rolland. Av M. de Paillerets O. P. - 78, 79, 80, 81, 82, 83, 84, 85, 86
Dödsbesatt och livsberusad. En studie i Albert Camus' författarskap. Av Holger Ahlenius. II - 87, 88, 89, 90, 91, 92, 93, 94, 95, 96
    Tredje häftet - plansch
Stilleben vid fönster. Oljemålning av Georges Braque - plansch
Självporträtt. Skulptur av Gustav Vigeland - plansch
Seklens kultur i norskt landskap. I. Gudbrandsdalen. Av Jöran Mjöberg - 97, 98, 99, 100, 101, 102, 103, 104, 105
Tre dikter. Av Carl-Erik af Geijerstam - 106
    Fiskarna - 106
    Psyche - 106
    Fresia - 106
Snillets makt och regelns tvång. Ur avhandlingen »Om det sublima». Svensk tolkning av Elisabeth Brunius-Nilsson - 107, 108, 109, 110, 111
Talitha kumi. Av Magda Lagerman - 111, 112
Två prosadikter. Av Solveig Johs - 113, 114, 115, 116
    Korsväg i hård kyla - 113
    Stum sorg - 115
Gustav Vigelands portrettbyster. Av Johan Fredrik Michelet - 117, 118, 119, 120, 121, 122
Från Stockholms teatrar. Av Holger Ahlenius - 123, 124, 125, 126, 127, 128, 129, 130, 131, 132, 133, 134, 135
Två kärleksdikter. Av Lars Fredin - 136
    Första gången - 136
    Andra gången - 136
Hilma Angered-Strandberg. Av Anna Levertin - 137, 138, 139, 140, 141, 142, 143, 144
    Fjärde häftet - plansch
Freskomålning i Skanskvarnskolan av Nils Nilsson - plansch
Dansen (The Wanstead Assembly). Oljemålning av William Hogarth - plansch
Dikttolkare och stilanalytiker. Av Helge Gullberg - 145, 146, 147, 148, 149, 150, 151, 152
Fest og laurbær omkring Norges første teater i Bergen. Og tragedien om det gamle komediehus på Engen. Av Odd Hølaas - 153, 154, 155, 156, 157, 158, 159, 160
Tre dikter. av Jaime Torres Bodet. Svensk tolkning av Sverker Arnoldsson - 161
    Frid - 161
    Uppriktighet - 161
    Alltid - 161
Tre dikter. Av Nicolás Guillén. Svensk tolkning av Sverker Arnoldsson - 162, 163, 164
    Två pojkar - 162
    Sabás - 163
    I går va de en som sa neger... - 164
En dansk Digterpræst fra det 17.de Aarhundrede. Af Carl Dumreicher - 165, 166, 167, 168, 169, 170, 171, 172
T. E. Hulme. Av Teddy Brunius - 173, 174, 175, 176, 177, 178, 179, 180, 181, 182
Samlade dikter. Av T. E. Hulme. I svensk tolkning av Teddy Brunius - 183, 184
    Höst - 183
    Mana aboda - 183
    Över hamnen - 183
    The Embankment - 183
    Omvändelse - 184
    Mannen i mastkorgen - 184
    Susan Ann och odödlighet - 184
    Solnedgång i staden - 184
Gudrun Osvivrsdotter. En kvinnogestalt i en isländingasaga. Av Hjalmar Alving - 185, 186, 187, 188, 189, 190, 191, 192
    Femte häftet - plansch
Gallerian, Milano 1947. Oljemålning av Roland Kempe - plansch
En vårdag i Stockholm. Tapet av Hilding Linnqvist. 1950 - plansch
Roland Kempe. Av Hans Eklund - 193, 194, 195, 196, 197
Inbjudan till resa. Efter Charles Baudelaire. Av Anders Österling - 198
En svensk äventyrare på Kamtjatka. Av T. J. Arne - 199, 200, 201, 202, 203, 204, 205
Egerias källa. Till minnet av Prins Eugen. Av Emil Zilliacus - 206
Drag av primitiv övertro hos forntidens greker och romare. Av Nils Lundqvist - 207, 208, 209, 210, 211, 212, 213, 214, 215, 216, 217, 218
Människans troner. Av Hanserik Hjertén - 219, 220
    I. Preludium - 219
    II. Folkvisa - 219
    III. Kosmisk dans - 219
    IV. Mantra - 220
    V. Tornspel - 220
Helge Krogs dramatik. Av Erik Vendelfelt - 221, 222, 223, 224, 225, 226, 227, 228, 229
Syner i södern. Av Ella Byström - 230, 231
Tragisk odyssé. Av Bertil Bodén - 232, 233, 234
Lyrik. Av Rabbe Enckell - 235, 236, 237, 238, 239, 240
    Sjätte häftet - plansch
Vävnad för festgalleriet i Oslo rådhus. Av Kåre Mikkelsen Jonsborg - plansch
Kvinnohuvud. Patinerad gips. Av Sten Teodorsson - plansch
Sten Teodorsson. Av Kjell Hjern - 241, 242, 243, 244, 245, 246
Sommar. Tre prosastycken. Av Lars Willius - 247, 248, 249, 250
Georg Büchner. Av Walter A. Berendsohn - 251, 252, 253, 254, 255, 256, 257
Tre dikter. Av Eugen Wretholm - 258
    Vers i storm - 258
    Något som ej - 258
    Björkvit mildhet - 258
Et gammelt italiensk Digt til Adam Oehlenschläger - 259, 260, 261
Syner vid ett vägskäl. Av Ivar Hjertén - 262, 263, 264
To danske humanister. Af Per Krarup - 265, 266, 267, 268, 269, 270, 271, 272, 273
Så nära till mitt hjärta. Av Stefan Johansson - 274
Utvandrare och andra vandrare. Svensk prosa 1949—50. Av Staffan Björck - 275, 276, 277, 278, 279, 280, 281, 282, 283, 284, 285, 286, 287, 288
Rättelse - 288
    Sjunde häftet - plansch
Gående kvinna. Skulptur av Ivar Johnsson. 1950 - plansch
Nyköpingshus. Oljemålning av C. A. Fahlcrantz. C:a 1840 - plansch
Nyköpingshus, slottet som återuppväcktes. Av Ivar Schnell - 289, 290, 291, 292, 293
Två dikter. Av Bertil Bodén - 294
Unesco. Av Ingemar Düring - 295, 296, 297, 298, 299, 300, 301, 302
Ur Kyrkogården vid havet. Av Paul valéry. Övers. av Gösta Tilander - 302
Emili och professorerna. Av Hedvig af Petersens - 303, 304, 305, 306, 307, 308, 309, 310
Den litterære nytårsfejde 1880. Af Troels G. Jørgensen - 311, 312, 313, 314, 315, 316
Medeltida drottningars och furstinnors sigill. Av Elisabeth Thorman - 317, 318, 319, 320
Från Stockholms teatrar. Av Holger Ahlenius - 321, 322, 323, 324, 325, 326, 327, 328, 329, 330, 331, 332, 333, 334, 335, 336
    Åttonde häftet - plansch
Mot vita väggen. Oljemålning av Olle Nyman - plansch
Esaias Tegnér. Svartkritteckning av Maria Röhl 1829 - plansch
Fra Herman Bangs sidste Dage. Af Robert Neiiendam - 337, 338, 339, 340, 341, 342, 343, 344
Två dikter. Av Bertil Malmberg - 344, 345
    Frestaren - 344
    Tvillingarna - 345
Tre prosadikter. Av Bo Bergman - 346, 347, 348, 349
    Djurgårdspromenad - 346
    Världsdramat - 347
    En främling - 348
Två dikter. Av Hugo Manning. Svensk tolkning av Johannes Edfelt - 350
    Vad nytt liv rör sig — - 350
    Den som i vrede söker... - 350
Svensk konst 1950. En utställningskrönika från Stockholms horisont. Av Torsten Bergmark - 351, 352, 353, 354, 355, 356, 357, 358
Det levande förflutna. Av Philip Houm - 359, 360, 361, 362, 363, 364, 365, 366, 367, 368
Den bortglömde Tavaststjerna. Av Ellen Michelsen - 369, 370, 371
Teknikens skuldkonto. Av Curt Rohtlieb - 372, 373, 374
Svenska diktarliv i bild. Av Nils Afzelius - 375, 376, 377, 378, 379, 380
Göteborgs Stadsteater spelåret 1949—50. Av Axel L. Romdahl - 381, 382, 383, 384
    Nionde häftet - plansch
Mandolinspelaren. Oljemålning av Pablo Picasso. 1916 - plansch
Gammal bro. Chinon. Oljemålning av Victor Axelsson. 1948 - plansch
Från Lagerkvists barndomsmiljö. Av Sven Linnér - 385, 386, 387, 388, 389, 390, 391, 392, 393, 394
Sigfrid Lindström. En konturteckning. Av Olle Holmberg - 395, 396, 397, 398, 399, 400, 401
Strötankar. Av Sigfrid Lindström - 401, 402, 403
K.J. — Ett utkast av personliga minnen. Av Lydia Wahlström - 404, 405, 406, 407, 408, 409, 410, 411, 412
Seklens kultur i norskt landskap. II. Från Tröndelag och Västlandet. Av Jöran Mjöberg - 413, 414, 415, 416, 417, 418, 419, 420, 421, 422, 423
Två dikter. Av Elvin Enqvist - 424
    Hovnarrens ballad - 424
    Jag sökte dig - 424
Mellan två ytterligheter. Musikkrönika 1949—1950. Av Bo Wallner - 425, 426, 427, 428, 429, 430, 431, 432, 433, 434, 435
För sommarns skull. Av Magda Lagerman - 435
Nogle danske bøger. Af Jørgen Andersen - 436, 437, 438, 439, 440
Norsk teater gjennom den siste sesongen. Av Aud Thagaard - 441, 442, 443, 444, 445, 446, 447, 448
    Tionde häftet - plansch
Fiskerflåten drar ut. Oljemålning av Axel Revold - plansch
Vardöhus. Oljemålning av Peder Balke - plansch
Seklens kultur i norskt landskap. III. Nordland. Av Jöran Mjöberg - 449, 450, 451, 452, 453, 454, 455, 456, 457, 458, 459, 460
Hvordan saa han ud? Det sidste billede af Goethe. Af Carl Roos - 461, 462, 463, 464, 465, 466, 467, 468, 469, 470
Maslegend. Av Stig Carlson - 470
Tre dikter. Av Sigvard Mårtensson - 471, 472
    Åt dig — - 471
    Men du går inåt - 472
    Så sjunger dagen - 472
Gunnar Olof Hyltén-Cavallius och Smålands Museum. Ett bidrag till landsortsmuseernas historia. Av Jan Erik Anderbjörk - 473, 474, 475, 476, 477, 478
Två dikter. Av Ulla Olin - 479
    Porträtt - 479
    Syn - 479
Dikt, samhälle, kultur. Av Sven Linnér - 480, 481, 482, 483, 484, 485, 486, 487, 488, 489, 490
Fransk kritik. Av Sven Stolpe - 491, 492, 493, 494, 495, 496

Project Runeberg, Tue Mar 16 02:16:47 2021 (aronsson) (diff) (history) (download) Next >>
http://runeberg.org/ordochbild/1950/

Valid HTML 4.0! All our files are DRM-free