- Project Runeberg -  Svenska folkets underbara öden /
IV. Karl XI:s och Karl XII:s tid

(1913-1939) [MARC] Author: Carl Grimberg
Titel och innehåll | Next >>
  Project Runeberg | Catalog | Recent Changes | Donate | Comments? |   
CARL GRIMBERG

SVENSKA FOLKETS UNDERBARA ÖDEN

IV KARL XI:s OCH KARL XII:S TID t. o. m. år 1709

Stockholm. P. A. Norstedt & Söners Förlag ISBN 91 1 853442 2 © Carl Grimberg 1922 Fingraf AB, Södertälje 1985

Förord till den elektroniska utgåvan

Läs förordet till hela verket.


The above contents can be inspected in scanned images: 1, 2, 781, 782, 783

Korrstapel / Proof bar for this volume

Innehåll / Table of Contents


Titel och innehåll - 1, 2, 781, 782, 783
    Svenskt folkkynne under stormaktstidens dagar - 3, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 28, 29, 30, 31, 32, 33, 34, 35, 36, 37, 38, 39, 40, 41, 42, 43, 44, 45, 46, 47, 48, 49, 50, 51, 52, 53, 54, 55, 56, 57, 58, 59, 60, 61, 62, 63, 64, 65, 66, 67, 68, 69, 70, 71, 72, 73, 74
»Överflöd och yppighet - 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19
Ett hetlevrat släkte - 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 28, 29, 30, 31, 32, 33, 34, 35, 36, 37, 38
En uppryckningens tid - 39, 40
Några utlänningars intryck av stormaktstidens Sverige och dess folk - 40, 41, 42, 43, 44, 45, 46, 47, 48, 49, 50, 51, 52, 53
Ur 1664 års legohjonsstadga - 53, 54, 55
»Sikeiner och tattare» - 55, 56, 57
Ve de skeppsbrutna! - 57, 58, 59
»För eld och brand bevare Gud båd’ stad och land!» - 59, 60
Sjukdomar och läkemedel - 60, 61, 62, 63, 64, 65, 66, 67, 68, 69, 70, 71
Några mer eller mindre väl valda ord om plägseden att dricka tobak, snuva tobak och tugga tobak - 71, 72, 73, 74
    En kärnkarl från vår stormaktstid - 75, 77, 78, 79, 80, 81, 82, 83, 84, 85, 86, 87, 88, 89, 90, 91, 92, 93, 94
Olof Rudbeck - 77, 78, 79, 80, 81, 82, 83, 84, 85, 86, 87, 88, 89, 90, 91, 92, 93, 94
    Karl XI:s förmyndare - 95, 97, 98, 99, 100, 101, 102, 103, 104, 105, 106, 107, 108, 109, 110, 111, 112, 113, 114, 115, 116, 117, 118, 119, 120, 121, 122, 123, 124, 125, 126, 127, 128, 129, 130, 131, 132, 133, 134, 135, 136
Skola de höga herrarne åter taga makten i Sveriges rike? - 97, 98, 99, 100
Vårt land får äntligen fred med alla sina grannar - 100, 101, 102, 103, 104, 105, 106, 107, 108, 109, 110, 111, 112
Den nya förmyndarregeringen och dess styrelsesätt - 112, 113, 114, 115, 116, 117, 118, 119, 120, 121, 122, 123, 124, 125, 126, 127, 128, 129, 130, 131, 132, 133, 134, 135, 136
    Den blyge ynglingen, som blev envåldshärskare - 137, 139, 140, 141, 142, 143, 144, 145, 146, 147, 148, 149, 150, 151, 152, 153, 154, 155, 156, 157, 158, 159, 160, 161, 162, 163, 164, 165, 166, 167, 168, 169, 170, 171, 172, 173, 174, 175, 176, 177, 178, 179, 180, 181, 182
Karl XI:s barndom - 139, 140, 141, 142, 143, 144, 145, 146, 147, 148, 149, 150
Sverige invecklas åter i krig - 150, 151, 152, 153
Kriget med Danmark 1675—1679 - 153, 154, 155, 156, 157, 158, 159, 160, 161, 162, 163, 164, 165, 166, 167, 168, 169, 170, 171, 172, 173, 174, 175, 176, 177, 178, 179
Fred! - 179, 180, 181, 182
    En konung som samhällsomstörtare - 183, 185, 186, 187, 188, 189, 190, 191, 192, 193, 194, 195, 196, 197, 198, 199, 200, 201, 202, 203, 204, 205, 206, 207, 208, 209, 210, 211, 212, 213, 214, 215, 216, 217, 218, 219, 220, 221, 222, 223, 224
Inför stora välvningar - 185, 186
Den märkligaste riksdagen under vår stormaktstid - 186, 187, 188, 189, 190, 191, 192, 193, 194, 195, 196, 197, 198, 199, 200, 201, 202, 203
Bistra tider för storfolk - 204, 205, 206, 207, 208, 209, 210, 211, 212, 213, 214, 215, 216, 217, 218
Envåldsmakten utvidgas ytterligare på riksdagens bekostnad - 218, 219, 220, 221, 222, 223, 224
    Envåldskonungen i arbete - 225, 227, 228, 229, 230, 231, 232, 233, 234, 235, 236, 237, 238, 239, 240, 241, 242, 243, 244, 245, 246, 247, 248, 249, 250, 251, 252, 253, 254, 255, 256, 257, 258, 259, 260, 261, 262, 263, 264, 265, 266, 267, 268, 269, 270, 271, 272, 273, 274, 275, 276, 277, 278, 279, 280, 281, 282, 283, 284, 285, 286
Ny kraft i riksstyrelsen - 227, 228, 229, 230, 231, 232, 233
Försvarsväsendet nydanas - 234, 235, 236, 237, 238, 239, 240, 241, 242, 243, 244, 245, 246, 247, 248
En tid av nytt uppsving för vårt näringsliv - 248, 249, 250, 251, 252, 253, 254, 255, 256, 257, 258, 259, 260, 261, 262, 263, 264, 265, 266
En ny »bondekung» - 266, 267, 268, 269, 270, 271
Envåldshärskaren utsträcker sin makt även över kyrkan - 271, 272, 273, 274, 275, 276, 277, 278, 279, 280, 281, 282, 283, 284, 285, 286
    Tvenne trofasta kulturarbetare - 287, 289, 290, 291, 292, 293, 294, 295, 296, 297, 298, 299, 300, 301, 302, 303, 304, 305, 306, 307, 308, 309, 310, 311, 312, 313, 314, 315, 316, 317, 318, 319
Hakvin Spegel - 289, 290, 291, 292, 293, 294, 295, 296
Jesper Svedberg - 296, 297, 298, 299, 300, 301, 302, 303, 304, 305, 306, 307, 308, 309, 310, 311, 312, 313, 314, 315, 316, 317, 318, 319
    Fredspolitik - 321, 323, 324, 325, 326, 327, 328
Bengt Oxenstierna leder in Sveriges utrikespolitik på nya banor - 323, 324, 325, 326, 327, 328
    Envåldshärskarens familjeliv - 329, 331, 332, 333, 334, 335, 336, 337, 338, 339, 340, 341, 342, 343, 344, 345, 346, 347, 348, 349, 350, 351, 352, 353, 354, 355, 356, 357, 358, 359, 360, 361, 362, 363, 364, 365, 366
Drottning Ulrika Eleonora den milda - 331, 332, 333, 334, 335, 336, 337, 338, 339, 340, 341, 342, 343, 344, 345
Den enväldiges sista tid - 346, 347, 348, 349, 350, 351, 352, 353, 354, 355, 356, 357, 358, 359
Den stora slottsbranden 1697 - 359, 360, 361, 362, 363, 364, 365, 366
    Trollpackor och avgudadyrkare - 367, 369, 370, 371, 372, 373, 374, 375, 376, 377, 378, 379, 380, 381, 382, 383, 384, 385, 386, 387, 388, 389, 390, 391, 392, 393, 394, 395, 396, 397, 398, 399, 400, 401, 402, 403, 404, 405, 406, 407, 408, 409, 410, 411, 412, 413, 414, 415, 416, 417, 418, 419, 420, 421, 422, 423, 424, 425, 426, 427, 428, 429, 430, 431, 432, 433, 434, 435, 436, 437, 438, 439, 440, 441, 442, 443, 444, 445, 446, 447, 448, 449, 450, 451, 452
Det stora trolldomsraseriets tid - 369, 370, 371, 372, 373, 374, 375, 376, 377, 378, 379, 380, 381, 382, 383, 384, 385, 386, 387, 388, 389, 390, 391, 392, 393, 394, 395, 396, 397, 398, 399, 400, 401, 402, 403, 404, 405, 406, 407, 408, 409, 410, 411, 412, 413, 414, 415, 416, 417, 418, 419, 420, 421, 422, 423, 424, 425, 426, 427, 428, 429, 430, 431, 432
Efterdyningar - 433, 434, 435, 436, 437, 438, 439, 440, 441, 442
Avgudadyrkan och trolldom i Lappland - 443, 444, 445, 446, 447, 448, 449, 450, 451, 452
    En märkesman som läkare, skald och romanförfattare - 453, 455, 456, 457, 458, 459, 460, 461, 462, 463, 464, 465, 466, 467, 468, 469, 470, 471, 472, 473, 474
Urban Hjärne - 455, 456, 457, 458, 459, 460, 461, 462, 463, 464, 465, 466, 467, 468, 469, 470, 471, 472, 473, 474
    Kung Karl, den unga hjälte - 475, 477, 478, 479, 480, 481, 482, 483, 484, 485, 486, 487, 488, 489, 490, 491, 492, 493, 494, 495, 496, 497, 498, 499, 500, 501, 502, 503, 504, 505, 506, 507, 508, 509, 510, 511, 512, 513, 514, 515, 516, 517, 518, 519, 520, 521, 522, 523, 524, 525, 526, 527, 528, 529, 530, 531, 532, 533, 534, 535, 536, 537, 538, 539, 540, 541, 542, 543, 544, 545, 546, 547, 548, 549, 550, 551, 552
I Lejonhjärtats tecken - 477, 478, 479, 480, 481, 482, 483, 484, 485, 486, 487, 488, 489, 490, 491, 492, 493, 494, 495, 496, 497, 498, 499, 500
Femtonåringen förklaras myndig - 501, 502, 503, 504, 505, 506, 507, 508
Vid stormens utbrott - 508, 509, 510, 511, 512, 513, 514, 515, 516, 517, 518, 519, 520, 521, 522, 523
Danmark tvingas till fred - 523, 524, 525, 526, 527, 528, 529, 530
Mot August eller mot Peter? - 531, 532
Erik Dahlberg lät ej lura sig - 533, 534
»Och en mot tio ställdes» - 534, 535, 536, 537, 538, 539, 540, 541, 542, 543
I vinterkvarter - 544, 545, 546
August får sig en minnesbeta - 547
Fred eller fortsatt krig? - 547, 548, 549, 550, 551, 552
    Karl XII:s anfallskrig mot August - 553, 555, 556, 557, 558, 559, 560, 561, 562, 563, 564, 565, 566, 567, 568, 569, 570, 571, 572, 573, 574, 575, 576, 577, 578, 579, 580, 581, 582, 583, 584, 585, 586, 587, 588, 589, 590, 591, 592, 593, 594, 595, 596, 597, 598, 599, 600, 601, 602, 603, 604, 605, 606, 607, 608, 609, 610, 611, 612, 613, 614, 615, 616, 617, 618, 619, 620, 621, 622, 623, 624, 625, 626, 627, 628, 629, 630, 631, 632, 633, 634, 635, 636
Kriget i Polen - 555, 556, 557, 558, 559, 560, 561, 562, 563, 564, 565, 566, 567, 568, 569, 570, 571, 572, 573, 574, 575, 576, 577, 578, 579, 580, 581, 582, 583, 584, 585, 586, 587, 588, 589, 590, 591, 592, 593, 594, 595, 596, 597, 598, 599
Karl infaller i Sachsen - 599, 600
Karl XII i Sachsen - 601, 602, 603, 604, 605, 606, 607, 608, 609, 610, 611, 612, 613, 614, 615, 616, 617, 618
Sveriges sista bragd som evangelisk stormakt - 618, 619, 620, 621, 622, 623, 624
Tåget genom Schlesien i augusti 1707 - 624, 625, 626, 627, 628
Kriget i Östersjöprovinserna efter Nöteborgs fall - 628, 629, 630, 631, 632, 633, 634, 635, 636
    Från Alt-Ranstädt till Perevolotjna - 637, 639, 640, 641, 642, 643, 644, 645, 646, 647, 648, 649, 650, 651, 652, 653, 654, 655, 656, 657, 658, 659, 660, 661, 662, 663, 664, 665, 666, 667, 668, 669, 670, 671, 672, 673, 674, 675, 676, 677, 678, 679, 680, 681, 682, 683, 684, 685, 686, 687, 688, 689, 690, 691, 692, 693, 694, 695, 696, 697, 698, 699, 700, 701, 702, 703, 704, 705, 706, 707, 708, 709, 710, 711, 712, 713, 714, 715, 716, 717, 718, 719, 720, 721, 722, 723, 724, 725, 726, 727, 728, 729, 730, 731, 732, 733, 734, 735, 736, 737, 738, 739, 740, 741, 742, 743, 744, 745, 746, 747, 748, 749, 750, 751, 752, 753, 754, 755, 756, 757, 758, 759, 760, 761, 762, 763, 764, 765, 766, 767, 768, 769, 770, 771, 772
Genom Polen och Lithauen till ryska gränsen - 639, 640, 641, 642, 643, 644, 645, 646, 647, 648, 649, 650, 651, 652, 653, 654, 655, 656, 657, 658, 659, 660, 661, 662, 663, 664, 665, 666, 667, 668, 669, 670, 671, 672, 673, 674, 675, 676, 677
Från ryska gränsen till Pultava - 677, 678, 679, 680, 681, 682, 683, 684, 685, 686, 687, 688, 689, 690, 691, 692, 693, 694, 695, 696, 697, 698, 699, 700, 701, 702, 703, 704, 705, 706, 707, 708, 709, 710
En karolin som krigare och familjefar - 710, 711, 712, 713, 714, 715
Pultavas belägring. Konungen blir sårad - 716, 717, 718, 719, 720, 721, 722, 723, 724, 725, 726, 727, 728
Slaget vid Pultava - 728, 729, 730, 731, 732, 733, 734, 735, 736, 737, 738, 739, 740, 741
Kapitulationen vid Perevolotjna - 741, 742, 743, 744, 745, 746, 747, 748, 749, 750, 751, 752, 753, 754, 755, 756, 757, 758, 759, 760
Karl XII:s färd över stäppen från Perevolotjna till Bender - 760, 761, 762, 763, 764, 765, 766, 767, 768, 769, 770, 771, 772
    En livsglädjens sångare - 773, 775, 776, 777, 778, 779
Johan Runius - 775, 776, 777, 778, 779

Project Runeberg, Thu Nov 6 01:02:12 2014 (aronsson) (diff) (history) (download) Next >>
http://runeberg.org/sfubon/4/

Valid HTML 4.0! All our files are DRM-free